Die Bibel

alphabetisch - И -


 • И Авимелех каза на Авраама: Какви са тия женски агнета, които си отделил? bg Битие 21, 29
 • И Авимелех каза на Исаака: Иди си от нас, защото си станал много по-силен от нас. bg Битие 26, 16
 • И Авимелех сказал Исааку: удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. ru Бытие 26, 16
 • И Авраам издъхна, като умря в честита старост, стар и сит от дни ; и прибра се при людете си. bg Битие 25, 8
 • И Авраам каза: Синко, Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне. И двамата вървяха заедно. bg Битие 22, 8
 • И Авраам наименува сина , който му се роди, когото Сара му роди, Исаак. bg Битие 21, 3
 • И Авраам наименува това място Иеова-ире*; и според това се казва и до днес: На хълма Господ ще промисли. bg Битие 22, 14
 • И Авраам посади дъбрава във Вирсавее, и там призова името на Иеова, Вечния Бог. bg Битие 21, 33
 • И Авраам престоя във Филистимската земя много дни. bg Битие 21, 34
 • И Авраам прие казаното от Ефрона; и Авраам претегли на Ефрона парите, които определи пред хетейците, които слушаха, четиристотин сребърни сикли, каквито вървяха между търговците. bg Битие 23, 16
 • И Авраам простря ръката си та взе ножа да заколи сина си. bg Битие 22, 10
 • И Авраам се приближи и рече: Ще погубиш ли праведния с нечестивия? bg Битие 18, 23
 • И Авраам упрекал Авимелеха за колодезь с водою, который отняли рабы Авимелеховы. ru Бытие 21, 25
 • И Аврам и Нахор си взеха жени; името на Аврамовата жена бе Сарайя, а името на Нахоровата жена Мелха, Дъщеря на Арана, който освен че беше баща на Мелха, беше баща и на Есха. bg Битие 11, 29
 • И Аврам повярва в Господа; и Той му го вмени за правда. bg Битие 15, 6
 • И Аврам пропътува земята до местността Сихем, до дъба Море. В това време ханаанците живееха в земята. bg Битие 12, 6
 • И Авраму хорошо было ради ее; и был у него мелкий и крупный скот и ослы, и рабы и рабыни, и лошаки и верблюды. ru Бытие 12, 16
 • И Агар роди син на Аврама; и Аврам наименува сина си, роден от Агар, Исмаил. bg Битие 16, 15
 • И Адам пак позна жена си и тя роди син, когото наименува Сит*, защото тя думаше , Бог ми определи друга рожба, вместо Авела, тъй като Каин го уби. bg Битие 4, 25
 • И Аран умря преди баща си Тара в Ур Халдейски, в родната си земя. bg Битие 11, 28
 • И Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евера. bg Битие 10, 24
 • И Бог Всемогъщи да те благослови и да те наплоди и умножи, така щото да произлязат от тебе редица племена; bg Битие 28, 3
 • И Бог был с отроком; и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. ru Бытие 21, 20
 • И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести. bg Битие 1, 31
 • И Бог видя земята; и, ето, тя бе развратена защото всяка твар се обхождаше развратно на земята. bg Битие 6, 12
 • И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината. bg Битие 1, 4
 • И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. bg Битие 1, 28
 • И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята, bg Битие 1, 17
 • И Бог говори на Израиля в нощно видение, казвайки: Якове, Якове. А той отговори: Ето ме. bg Битие 46, 2
 • И Бог каза: Да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода. bg Битие 1, 6
 • И Бог каза: Да бъде светлина. И стана светлина. bg Битие 1, 3
 • И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните, годините; bg Битие 1, 14
 • И Бог каза: Да произведе водата изобилно множества одушевени влечуги, и птици да хвърчат над земята по небесния простор. bg Битие 1, 20
 • И Бог каза: Да произведе земята одушевени животни, според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове, според видовете им; и стана така. bg Битие 1, 24
 • И Бог каза: Да произрасти земята крехка трева, трева семеносна и плодно дърво, което да ражда плод, според вида си, чието семе да е в него на земята; и стана така. bg Битие 1, 11
 • И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, та да се яви сушата; и стана така. bg Битие 1, 9
 • И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. bg Битие 1, 26
 • И Бог направи простора; и раздели водата, която беше под простора bg Битие 1, 7
 • И Бог нарече простора Небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори. bg Битие 1, 8
 • И Бог нарече светлината Ден, а тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи. bg Битие 1, 5
 • И Бог нарече сушата Земя, и събраната вода нарече Морета; и Бог видя, че беше добро. bg Битие 1, 10
 • И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодезь с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. ru Бытие 21, 19
 • И Бог пак се яви на Якова, след завръщането му от Падан-арам, и го благослови. bg Битие 35, 9
 • И Бог перестал говорить с Авраамом и восшел от него. ru Бытие 17, 22
 • И Бог послуша Лия; и тя зачна, и роди пети син на Якова. bg Битие 30, 17
 • И Бог рече: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна. bg Битие 1, 29
 • И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно, според видовете им, и всяка крилата птица според вида й; и Бог видя, че беше добро. bg Битие 1, 21
 • И Бог чу гласа на момчето; и ангел Божий извика към Агар от небето и рече й: Що ти е, Агар? Не бой се, защото Бог чу гласа на момчето от мястото гдето е. bg Битие 21, 17
 • И Вала зачна и роди син на Якова. bg Битие 30, 5
 • И Вала, слугинята на Рахил, пак зачна и роди втори син на Якова. bg Битие 30, 7
 • И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. bg Битие 2, 15
 • И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш; bg Битие 2, 16
 • И Господ Бог каза: Ето човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото; и сега за да не простре ръката си да вземе от дървото на живота, да яде и да живее вечно, - bg Битие 3, 22
 • И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник. bg Битие 2, 18
 • И Господ Бог направи да произраства от земята всяко дърво, що е красиво наглед и добро за храна, както и дървото на живота всред градината и дървото на познаване доброто и злото. bg Битие 2, 9
 • И Господ Бог направи кожени дрехи на Адама и на жена му и ги облече. bg Битие 3, 21
 • И Господ Бог насади градината на изток, в Едем, и постави там човека, когото беше създал. bg Битие 2, 8
 • И Господ Бог рече на жената: Що е това, което си сторила? А жената рече: Змията ме подмами, та ядох. bg Битие 3, 13
 • И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека. bg Битие 2, 22
 • И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува; и с каквото име назовеше човекът всяко одушевено същество, това име му остана. bg Битие 2, 19
 • И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа. bg Битие 2, 7
 • И Господ беше с Иосифа, и той благоуспяваше и се намираше в дома на господаря си египтянина. bg Битие 39, 2
 • И Господ каза на Аврама, след като се отдели Лот от него: Подигни сега очите си от мястото гдето си, та погледни към север и юг, изток и запад; bg Битие 13, 14
 • И Господ каза: Ако намеря в Содом петдесет праведника, вътре в града, ще пощадя цялото място, заради тях. bg Битие 18, 26
 • И Господ му се яви през същата нощ и рече: Аз съм Бог на баща ти Авраама; не бой се, защото Аз съм с тебе, ще те благословя и ще умножа твоето потомство, заради слугата ми Авраама. bg Битие 26, 24
 • И Господ посети Сара, според както беше рекъл; и Господ стори на Сара както бе казал. bg Битие 21, 1
 • И Господ рече на Каина: Где е брат ти Авел? А той рече: Не зная; пазач ли съм аз на брата си? bg Битие 4, 9
 • И Господ рече на Каина: Защо си се разсърдил? и защо е помрачено лицето ти? bg Битие 4, 6
 • И Господ рече: Да открия ли от Авраама това, което ще сторя, bg Битие 18, 17
 • И Господ се яви на Аврама и рече: На твоето потомство ще дам тая земя. И там издигна олтар на Господа, Който му се яви. bg Битие 12, 7
 • И Господ стоеше над нея, и каза: Аз съм Господ Бог на баща ти Авраама и Бог на Исаака; земята, на която лежиш, ще дам на тебе и на потомството ти. bg Битие 28, 13
 • И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. ru Бытие 39, 21
 • И Енох ходи по Бога и не се намираше вече , защото Бог го взе. bg Битие 5, 24
 • И Зелфа, слугинята на Лия, роди втори син на Якова. bg Битие 30, 12
 • И Зелфа, слугинята на Лия, роди син на Якова. bg Битие 30, 10
 • И Зелфа, служанка Лиина, родила Иакову сына. ru Бытие 30, 10
 • И Иоксан роди Сава и Дедана; а синове на Дедана бяха Асурим, Латусиим и Лаомим. bg Битие 25, 3
 • И Иосиф бързо се оттегли, защото сърцето му се развълнува за брат му; и като искаше да плаче, влезе в стаята си и плака там bg Битие 43, 30
 • И Иосиф закле потомците на Израиля, като рече: Понеже Бог непременно ще ви посети, то вие да изнесете костите ми от тука. bg Битие 50, 25
 • И Иосиф заповяда на служащите нему лекари да балсамират баща му; и лекарите балсамираха Израиля, bg Битие 50, 2
 • И Иосиф им пращаше от ястията си; а Вениаминовият дял беше пет пъти по-голям от дела на когото и да било от тях. И те пиха, пиха изобилно с него. bg Битие 43, 34
 • И Иосиф каза на братята си: Аз съм Иосиф. Баща ми жив ли е още? Но братята му не можаха да му отговорят, защото се смутиха от присъствието му. bg Битие 45, 3
 • И Иосиф му рече: Ето значението му: трите пръчки са три дни. bg Битие 40, 12
 • И Иосиф наименува първородния Манасия**, защото си думаше : Бог ме направи да забравя всичките си мъки и целия си бащин дом. bg Битие 41, 51
 • И Иосиф постави това за повеление в Египетската земя, както е и до днес, да се дава петата част на Фараона; само земята на жреците единствено не стана Фараонова. bg Битие 47, 26
 • И Иосиф прибра всичките пари, които се намираха в Египетската и Ханаанската земя, за житото, което купуваха; и Иосиф донесе парите във Фараоновия дом. bg Битие 47, 14
 • И Иосиф рече на баща си: Не така, тате, защото ето първородният, възложи дясната си ръка на неговата глава. bg Битие 48, 18
 • И Иосиф събра всичката храна от тия седем години, които бяха настанали в Египетската земя, и тури храната в градовете; във всеки град прибра храната от околните му ниви. bg Битие 41, 48
 • И Иосиф хранеше баща си, братята си и целия си бащин дом с хляб, според големината на челядите им. bg Битие 47, 12
 • И Иосиф, като влезе при тях на утринта и видя, че бяха смутени, bg Битие 40, 6
 • И Иосиф, като ги махна от между колената си, поклони се с лицето до земята. bg Битие 48, 12
 • И Иосиф, като погреба баща си, върна се в Египет, той и братята му и всички, които бяха отишли с него да погребат баща му. bg Битие 50, 14
 • И Исаак им рече: Защо сте дошли при мене, като ме мразите и ме изпъдихте изпомежду си? bg Битие 26, 27
 • И Исаак като издъхна, умря стар и сит от дни, прибра се при людете си и; и синовете му Исав и Яков го погребаха. bg Битие 35, 29
 • И Исаак обичаше Исава, защото ядеше от лова му; а Ревека обичаше Якова. bg Битие 25, 28
 • И Исаак пося в оная земя и събра през същото лято стократно; и Господ го благослови. bg Битие 26, 12
 • И Исаак удалился оттуда, и расположился шатрами в долине Герарской, и поселился там. ru Бытие 26, 17
 • И Исааковите слуги копаха в долината и намериха там кладенец с текуща вода. bg Битие 26, 19
 • И Исав каза на Якова: Я ми дай да ям от червеното, това червено вариво , защото съм изнемощял; (затова той се нарече Едом)**. bg Битие 25, 30
 • И Исав мразеше Якова поради благословението, с което баща му го благослови. И думаше Исав в сърцето си: Скоро ще настанат дните, когато ще оплакваме баща си, тогава ще убия брата си Якова. bg Битие 27, 41
 • bg А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Щ Ю Я
  а б в г д е з и к м н о п р с т х ч щ

  hb א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ע פ צ ק ר ש ת

  gr ᾿Α ᾿Ε ᾿Ι ῎Ε ῎Η ῎Ω ῏Η ῏Ο
  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Τ Υ Χ
  α γ δ ε ζ θ κ λ μ ν ο π σ τ υ χ

  eu A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  index
  operone