Die Bibel

alphabetisch - Е -


 • Евей, Аркей, Синей, ru Бытие 10, 17
 • Евер же жив тридцять літ і чотири, та й породив він Пелеґа. ua Буття 11, 16
 • Евер живя тридесет и четири години и роди Фалека; bg Битие 11, 16
 • Евер жил тридцать четыре года и родил Фалека. ru Бытие 11, 16
 • Египетската земя е пред тебе; настани баща си и братята си в най-добрата местност от земята; нека живеят в Гесенската земя. И ако знаеш, че някои от тях са способни мъже, постави ги надзиратели над моя добитък. bg Битие 47, 6
 • Египтяните, като те видят, ще рекат: Тя му е жена; и мене ще убият, а тебе ще оставят жива. bg Битие 12, 12
 • Един ден Яков си вареше вариво, а Исав дойде от полето изнемощял. bg Битие 25, 29
 • Единият излезе от мене и си рекох: Навярно звяр го е разкъсал; и до сега не съм го видял; bg Битие 44, 28
 • Елате да го продадем на исмаиляните; да не туряме ръка на него, защото е наш брат, наша плът. И братята му го послушаха. bg Битие 37, 27
 • Елате да слезем, и там да разбъркаме езика им, тъй щото един други да не разбират езика си. bg Битие 11, 7
 • Елате сега, да го убием и да го хвърлим в един от тия ровове; па ще кажем: Лют звяр го е изял; и ще видим какво ще излезе от сънищата му. bg Битие 37, 20
 • Ела, да упоим баща си с вино и да преспим с него, за да запазим потомството от баща си. bg Битие 19, 32
 • Еммор стал говорить им, и сказал: Сихем, сын мой, прилепился душею к дочери вашей; дайте же ее в жену ему; ru Бытие 34, 8
 • Енос живя деветдесет години и роди Кенана. bg Битие 5, 9
 • Енос жил девяносто лет и родил Каинана. ru Бытие 5, 9
 • Енох живя шестдесет и пет години и роди Матусала. bg Битие 5, 21
 • Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала. ru Бытие 5, 21
 • Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился [за меня] вчера. ru Бытие 31, 42
 • Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи, ru Бытие 43, 4
 • Если фараон призовет вас и скажет: какое занятие ваше? ru Бытие 46, 33
 • Есть в руке моей сила сделать вам зло; но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал: берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого. ru Бытие 31, 29
 • Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году, и у Сарры [будет] сын. ru Бытие 18, 14
 • Ето Ноевото потомство. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си; той ходеше по Бога. bg Битие 6, 9
 • Ето Ревека пред тебе; вземи я и си иди; нека бъде жена на сина на господаря ти, както Господ е говорил. bg Битие 24, 51
 • Ето Симовото потомство: Сим беше на сто години, а роди Арфаксада две години след потопа; bg Битие 11, 10
 • Ето главатарите произлезли от хорейците: главатар Лотан, главатар Совал, главатар Севегон, главатар Ана. bg Битие 36, 29
 • Ето гониш ме днес от лицето на тая земя; ще съм скрит от Твоето лице, и ще бъда бежанец и скитник на земята; и тъй всеки, който ме намери, ще ме убие. bg Битие 4, 14
 • Ето и потомството на Авраамовия син Исаак; Авраам роди Исаака, bg Битие 25, 19
 • Ето и царете, които царуваха в Едомската земя, преди да се възцари цар над израилтяните. bg Битие 36, 31
 • Ето идат седем години на голямо плодородие по цялата Египетска земя. bg Битие 41, 29
 • Ето имената на произлезлите от Исава първенци, според семействата им, според местата им, според имената им: главатар Тамна, главатар Алва, главатар Етет, bg Битие 36, 40
 • Ето как беше с мене: деня пекът ме изнуряваше, а нощя - мразът, и сънят бягаше от очите ми. bg Битие 31, 40
 • Ето как ще бъдете опитани: В името на Фараона*, няма да излезете от тука, ако не дойде и по-младият ви брат тука. bg Битие 42, 15
 • Ето моят завет, който трябва да пазите между Мене и вас и потомците ти след тебе: всеки между вас от мъжки пол да се обрязва. bg Битие 17, 10
 • Ето ние връзвахме снопи на полето; и моят сноп стана и се изправи, и вашите снопи се наредиха наоколо и се поклониха на моя сноп. bg Битие 37, 7
 • Ето потомството и на Тара: Тара роди Аврама, Нахора и Арана; а Аран роди Лота. bg Битие 11, 27
 • Ето потомството на Авраамовия син Исмаил, когото египтянката Агар, Сарината слугиня, роди на Авраама; bg Битие 25, 12
 • Ето потомството на Исава, който е Едом. bg Битие 36, 1
 • Ето потомството на Исава, праотец на едомците в Сиирската поляна; bg Битие 36, 9
 • Ето потомството на Ноевите синове, Сима Хама и Яфета; че и на тях се родиха синове след потопа. bg Битие 10, 1
 • Ето първенците на Исавовите синове; синовете на Исавовия първороден Елифаз: главатар Теман, главатар Омар, главатар Сефо, главатар Кенез, bg Битие 36, 15
 • Ето синовете на Асара: Валаан, Заван и Акан. bg Битие 36, 27
 • Ето синовете на Дисана: Уз и Аран. bg Битие 36, 28
 • Ето синовете на Корееца Сиир, които живееха в оная земя: Лотан, Совал, Севегон, Ана, bg Битие 36, 20
 • Ето словото за Якововото потомство. Иосиф, когато беше момче на седемнадесет години, пасеше овците заедно с братята си, синовете на Вала и синовете на Зелфа, жените на баща му; и Иосиф съобщаваше на баща им за лошото им поведение. bg Битие 37, 2
 • Ето списъкът bg Битие 5, 1
 • Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя; защото няма да те оставя, докле не извърша това, за което ти говорих. bg Битие 28, 15
 • Ето, Аз ще те наплодя, ще те размножа, и ще направя да произлязат много народи от теб : и ще дам тая земя на потомството ти след теб за всегдашно притежание. bg Битие 48, 4
 • Ето, Моят завет е с тебе; и ти ще станеш отец на множество народи. bg Битие 17, 4
 • Ето, аз стоя при извора на водата, и дъщерите на града излизат да си наливат вода. bg Битие 24, 13
 • Ето, господари мои, свърнете, моля, в къщата на слугата си, пренощувайте и си умийте нозете, и утре станете та си идете по пътя. А те рекоха: Не, на улицата ще пренощуваме. bg Битие 19, 2
 • Ето, ние ти върнахме от Ханаанската земя, парите които намерихме отгоре в чувалите си; и как бихме откраднали сребро или злато из дома на господаря ти? bg Битие 44, 8
 • Ето, слугата ти придоби Твоето благоволение, и с опазването на живота ми, Ти правиш още по-голяма милостта, която си показал към мене; но аз не мога да побягна на планината да не би да ме постигне злато и да умра. bg Битие 19, 19
 • Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых; и отвечал Ефрон Хеттеянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал: ru Бытие 23, 10
 • Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: ru Бытие 23, 14
 • Еще не далеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего: ступай, догоняй этих людей и, когда догонишь, скажи им: для чего вы заплатили злом за добро? ru Бытие 44, 4
 • Еще не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от молодого до старого, весь народ со [всех] концов [города], окружили дом ru Бытие 19, 4
 • Еще не перестал он говорить, и вот, вышла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее; ru Бытие 24, 15
 • Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревекка, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику и почерпнула; и я сказал ей: напой меня. ru Бытие 24, 45
 • Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. ru Бытие 29, 9
 • bg А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Щ Ю Я
  а б в г д е з и к м н о п р с т х ч щ

  hb א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ע פ צ ק ר ש ת

  gr ᾿Α ᾿Ε ᾿Ι ῎Ε ῎Η ῎Ω ῏Η ῏Ο
  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Τ Υ Χ
  α γ δ ε ζ θ κ λ μ ν ο π σ τ υ χ

  eu A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  index
  operone