Die Bibel

alphabetisch - В -


 • В Себе Си се заклевам, казва Господ, че понеже си сторил това нещо и не пожали сина си, единствения си син, bg Битие 22, 16
 • В дните не Сенаарския цар Амарфал, Еласарският цар Ариох, Еламският цар Ходологомор и Гоимският цар Тидал, bg Битие 14, 1
 • В долине же Сиддим было много смоляных ям. И цари Содомский и Гоморрский, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. ru Бытие 14, 10
 • В един и същи ден се обрязаха Авраам и син му Исмаил. bg Битие 17, 26
 • В начале сотворил Бог небо и землю. ru Бытие 1, 1
 • В началото Бог създаде небето и земята. bg Битие 1, 1
 • В ония дни се намираха исполините на земята; а при това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери, и те им раждаха синове, тези бяха ония силни и прочути старовременни мъже. bg Битие 6, 4
 • В пещерата, която е в нивата Махпелах, която е срещу Мамврий в Ханаанската земя, която пещера Авраам купи заедно с нивата от хетееца Ефрона за собствено гробище. bg Битие 49, 30
 • В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. ru Бытие 7, 13
 • В съвета им да не участвуваш, душе моя; Към събранието им да се не присъединиш, славо моя*, Защото в гнева си убиха човеци И в упорството си прерязаха жилите на волове. bg Битие 49, 6
 • В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного Одолламитянина, которому имя: Хира. ru Бытие 38, 1
 • В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди. ru Бытие 6, 4
 • В това време Бог благослови Ноя и синовете му, като им каза: Плодете се, размножавайте се и напълнете земята. bg Битие 9, 1
 • В това време Ной почна да работи земята и насади лозе. bg Битие 9, 20
 • В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодезе, который копали они, и сказали ему: мы нашли воду. ru Бытие 26, 32
 • В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, ru Бытие 17, 26
 • В тоя същи ден влязоха в ковчега Ной и синовете Ноеви: Сим, Хам и Яфет, и Ноевата жена, и с тях трите му снахи - bg Битие 7, 13
 • В тоя същия ден Авраам взе сина си Исмаила, всичките родени у дома му и всичките купени с парите му, всеки от мъжки пол между човеците на Авраамовия дом и обряза краекожието на плътта им, според както Бог му каза. bg Битие 17, 23
 • В четиринадесетата година дойдоха Ходологомор и царете, които бяха с него, та поразиха рафаимите в Астарот-карнаим, зузимите в Хам, емимите в Сави-кириатаим bg Битие 14, 5
 • В четырнадцатом году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов в Аштероф-Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве-Кириафаиме, ru Бытие 14, 5
 • В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились; ru Бытие 7, 11
 • В шестстотин и първата година на Ноевия живот , на първия ден от първия месец, водата пресъхна на земята; и Ной, като дигна покрива на ковчега, погледна, и, ето, повърхността на земята бе изсъхнала. bg Битие 8, 13
 • В шестстотната година на Ноевия живот, във втория месец, на седемнадесетия ден от месеца, в същия ден всичките извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните отвори се разкриха. bg Битие 7, 11
 • В этот день заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата: ru Бытие 15, 18
 • Валла зачала и родила Иакову сына. ru Бытие 30, 5
 • Введи также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они будут. ru Бытие 6, 19
 • Вениамин е вълк грабител; Заран ще пояжда лов. А вечер ще дели корист. bg Битие 49, 27
 • Вениаминови синове: Вела, Вехер, Асвил, Гира, Нееман, Ихий, Рос, Мупим, Упим и Арет. bg Битие 46, 21
 • Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. ru Бытие 49, 27
 • Веніямин хижий вовк: вранці їсть він ловитву, а на вечір розділює здобич. ua Буття 49, 27
 • Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему; и вошел к ней [Иаков]. ru Бытие 29, 23
 • Взглянул Иаков и увидел, и вот, идет Исав, и с ним четыреста человек. И разделил детей Лии, Рахили и двух служанок. ru Бытие 33, 1
 • Взе ги и ги прекара през потока, прекара и всичко, що имаше. bg Битие 32, 23
 • Вземете и брата си та станете и идете при човека. bg Битие 43, 13
 • Вземи си по седем от всички чисти животни, мъжки и женските им; а от нечистите животни по две, мъжки и женските им; bg Битие 7, 2
 • Взеха и Аврамовия братанец Лот, който живееше в Содом, заедно с имота му и си отидоха. bg Битие 14, 12
 • Ви ж плодіться й розмножуйтеся, роїться на землі та розмножуйтесь на ній! ua Буття 9, 7
 • Видяха я и Фараоновите големци и я похвалиха на Фараона; затова жената беше заведена в дома на Фараона. bg Битие 12, 15
 • Вие наистина намислихте зло против мене; но Бог го намисли за добро, за да действува така, щото да спаси живото на много люде, както и стана днес. bg Битие 50, 20
 • Вижте сега, имам две дъщери, които не са познали мъж; тях да ви изведа вън, и сторете с тях, каквото ви се вижда угодно; само на тия мъже не струвайте нищо, понеже затова са влезли по покрива на стрехата ми. bg Битие 19, 8
 • Вижте, Аз поставям завета Си с вас и с потомството ви подир вас; bg Битие 9, 9
 • Вийди з ковчегу ти, а з тобою жінка твоя, і сини твої, і невістки твої. ua Буття 8, 16
 • Виповни тиждень для цієї, і буде дана тобі також та, за працю, що будеш працювати в мене ще сім літ других. ua Буття 29, 27
 • Во время пребывания Израиля в той стране, Рувим пошел и переспал с Валлою, наложницею отца своего. И услышал Израиль. Сынов же у Иакова было двенадцать. ru Бытие 35, 22
 • Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее. ru Бытие 38, 27
 • Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании ста пятидесяти дней. ru Бытие 8, 3
 • Вода же усиливалась на земле сто пятьдесят дней. ru Бытие 7, 24
 • Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день десятого месяца показались верхи гор. ru Бытие 8, 5
 • Водите намаляваха непрестанно до десетия месец; и на първия ден от десетия месец върховете на планините се показаха. bg Битие 8, 5
 • Водите се усилваха и прииждаха много на земята, така ковчегът се носеше по повърхността на водите. bg Битие 7, 18
 • Водите се усилваха и твърде много на земята, така щото се покриха всичките високи планини намиращи се под цялото небе. bg Битие 7, 19
 • Вона відказала йому: Я дочка Бетуїла, сина Мілки, що його породила вона для Нахора. ua Буття 24, 24
 • Вони вийшли з міста, ще не віддалилися, а Йосип сказав до того, що над домом його: Устань, побіжи за тими людьми, і дожени їх, та й скажи їм: Нащо ви заплатили злом за добро? ua Буття 44, 4
 • Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий [младенец] мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. ru Бытие 17, 12
 • Вот все двенадцать колен Израилевых; и вот что сказал им отец их; и благословил их, и дал им благословение, каждому свое. ru Бытие 49, 28
 • Вот житие Иакова. Иосиф, семнадцати лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валлы и с сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. ru Бытие 37, 2
 • Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом. ru Бытие 6, 9
 • Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет: Иаков и сыновья его. Первенец Иакова Рувим. ru Бытие 46, 8
 • Вот имена сынов Исава: Елифаз, сын Ады, жены Исавовой, и Рагуил, сын Васемафы, жены Исавовой. ru Бытие 36, 10
 • Вот племена сынов Ноевых, по Родословию их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа. ru Бытие 10, 32
 • Вот почему сказал я фараону: что Бог сделает, то Он показал фараону. ru Бытие 41, 28
 • Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, ru Бытие 2, 4
 • Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, ru Бытие 5, 1
 • Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму Агарь Египтянка, служанка Саррина; ru Бытие 25, 12
 • Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. ru Бытие 25, 19
 • Вот родословие Исава, он же Едом. ru Бытие 36, 1
 • Вот родословие Сима: Сим был ста лет и родил Арфаксада, чрез два года после потопа; ru Бытие 11, 10
 • Вот родословие Фарры: Фарра родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. ru Бытие 11, 27
 • Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети. ru Бытие 10, 1
 • Вот старейшины сынов Исавовых. Сыновья Елифаза, первенца Исавова: старейшина Феман, старейшина Омар, старейшина Цефо, старейшина Кеназ, ru Бытие 36, 15
 • Вот сыновья Исава, и вот старейшины их. Это Едом. ru Бытие 36, 19
 • Вот цари, царствовавшие в земле Едома, прежде царствования царей у сынов Израилевых: ru Бытие 36, 31
 • Вот, двадцать лет я [был] у тебя; овцы твои и козы твои не выкидывали; овнов стада твоего я не ел; ru Бытие 31, 38
 • Вот, наступает семь лет великого изобилия во всей земле Египетской; ru Бытие 41, 29
 • Вот, серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли Ханаанской: как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? ru Бытие 44, 8
 • Впрочем, аз на тебе давам един дял повече отколкото на братята ти, който дял взех от ръцете на аморейците със сабята си и с лъка си. bg Битие 48, 22
 • Все сии соединились в долине Сиддим, где [ныне] море Соленое. ru Бытие 14, 3
 • Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресл его, кроме жен сынов Иаковлевых, всего шестьдесят шесть душ. ru Бытие 46, 26
 • Всех же дней Еноса было девятьсот пять лет; и он умер. ru Бытие 5, 11
 • Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет. ru Бытие 5, 23
 • Всех же дней Иареда было девятьсот шестьдесят два года; и он умер. ru Бытие 5, 20
 • Всех же дней Каинана было девятьсот десять лет; и он умер. ru Бытие 5, 14
 • Всех же дней Ламеха было семьсот семьдесят семь лет; и он умер. ru Бытие 5, 31
 • Всех же дней Малелеила было восемьсот девяносто пять лет; и он умер. ru Бытие 5, 17
 • Всех же дней Мафусала было девятьсот шестьдесят девять лет; и он умер. ru Бытие 5, 27
 • Всех же дней Ноевых было девятьсот пятьдесят лет, и он умер. ru Бытие 9, 29
 • Всех же дней Сифовых было девятьсот двенадцать лет; и он умер. ru Бытие 5, 8
 • Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и он умер. ru Бытие 5, 5
 • Всички тия са дванадесетте Израилеви племена; и това е, което изговори баща им като ги благослови; всеки благослови според благословението, което му се падаше . bg Битие 49, 28
 • Всички тия се събраха в Сидимската долина (дето е сега Соленото Море). bg Битие 14, 3
 • Всичките човеци, които дойдоха с Якова в Египет, които излязоха из чреслата му, всичките бяха шестдесет и шест души, освен Якововите снахи; bg Битие 46, 26
 • Всичко живо що се намираше по лицето на земята се изтреби, - човеци, добитък, животни и небесни птици; изтребиха се от земята; останаха само Ной и ония, които бяха с него в ковчега. bg Битие 7, 23
 • Всичко живо, що се движи ще ви бъде за храна; давам ви всичко също, както дадох зелената трева. bg Битие 9, 3
 • Всяко мъжко дете между вас във всичките ви поколения, като стане на осем дни трябва да се обрязва, както роденото у дома ти, така и онова, което не е от твоето потомство, купена с пари от някой чужденец. bg Битие 17, 12
 • Від вина він зробивсь мутноокий, а від молока білозубий. ua Буття 49, 12
 • Від них відділилися острови народів у їхніх краях, кожний за мовою своєю, за своїми родами, у народах своїх. ua Буття 10, 5
 • Візьми ж благословення моє, що припроваджене тобі, бо Бог був милостивий до мене, та й маю я все. І благав він його, і той узяв. ua Буття 33, 11
 • Він був дужий мисливець перед Господнім лицем. Тому то говориться: Як Німрод, дужий мисливець перед Господнім лицем. ua Буття 10, 9
 • Він же промовив до них: Ні, бо ви прийшли підглянути слабі місця цієї землі! ua Буття 42, 12
 • Він же промовив до нього: Візьми трилітнє теля, і трилітню козу, і трилітнього барана, і горлицю, і пташеня голубине. ua Буття 15, 9
 • bg А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Щ Ю Я
  а б в г д е з и к м н о п р с т х ч щ

  hb א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ע פ צ ק ר ש ת

  gr ᾿Α ᾿Ε ᾿Ι ῎Ε ῎Η ῎Ω ῏Η ῏Ο
  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Τ Υ Χ
  α γ δ ε ζ θ κ λ μ ν ο π σ τ υ χ

  eu A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  index
  operone