The Holy Bible

בראשית ΓΕΝΕΣΙΣ
genesis Genesi Genèse Genesis
1 Mose
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

24 / 14


 • וְהָיָ֣ה הַֽנַּעֲרָ֗ אֲשֶׁ֨ר אֹמַ֤ר אֵלֶ֨יהָ֙ הַטִּי־נָ֤א כַדֵּךְ֙ וְאֶשְׁתֶּ֔ה וְאָמְרָ֣ה שְׁתֵ֔ה וְגַם־גְּמַלֶּ֖יךָאַשְׁקֶ֑ה אֹתָ֤הּ הֹכַ֨חְתָּ֙ לְעַבְדְּךָ֣ לְיִצְחָ֔ק וּבָ֣הּ אֵדַ֔ע כִּי־עָשִׂ֥יתָ חֶ֖סֶד עִם־אֲדֹנִֽי׃ hb
 • καὶ ἔσται ἡ παρθένος, ᾗ ἂν ἐγὼ εἴπω ᾿Επίκλινον τὴν ὑδρίαν σου, ἵνα πίω, καὶ εἴπῃ μοι Πίε, καὶ τὰς καμήλους σου ποτιῶ, ἕως ἂν παύσωνται πίνουσαι, ταύτην ἡτοίμασας τῷ παιδί σου Ισαακ, καὶ ἐν τούτῳ γνώσομαι ὅτι ἐποίησας ἔλεος τῷ κυρίῳ μου Αβρααμ. gr
 • igitur puella cui ego dixero inclina hydriam tuam ut bibam et illa responderit bibe quin et camelis tuis dabo potum ipsa est quam praeparasti servo tuo Isaac et per hoc intellegam quod feceris misericordiam cum domino meo la
 • Ebbene, la ragazza alla quale dir: Abbassa l'anfora e lasciami bere, e che risponder: Bevi, anche ai tuoi cammelli dar da bere, sia quella che tu hai destinata al tuo servo Isacco; da questo riconoscer che tu hai usato benevolenza al mio padrone. it
 • Que la jeune fille laquelle je dirai: Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui rpondra: Bois, et je donnerai aussi boire tes chameaux, soit celle que tu as destine ton serviteur Isaac! Et par l je connatrai que tu uses de bont envers mon seigneur. fr
 • Sea, pues, que la moza quien yo dijere: Baja tu cntaro, te ruego, para que yo beba; y ella respondiere: Bebe, y tambin dar de beber tus camellos: que sea sta la que t has destinado para tu siervo Isaac; y en esto conocer que habrs hecho misericordia con mi seor. es
 • And let it come to pass, [that] the maiden to whom I shall say, Let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink, and who will say, Drink, and I will give thy camels drink also, be she whom thou hast appointed for thy servant Isaac; and hereby I shall know that thou hast dealt kindly with my master. en (DARBY)
 • Now, therefore, the maid to whom I shall say: Let down thy pitcher that I may drink: and she shall answer, Drink, and I will give thy camels drink also: let it be the same whom thou hast provided for thy servant Isaac: and by this I shall understand, that thou hast shewn kindness to my master. en (DRA)
 • And let it come to pass, that the damsel to whom I shall say, Let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink; and she shall say, Drink, and I will give thy camels drink also: let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac; and thereby shall I know that thou hast shewed kindness unto my master. en (KJV)
 • Let it happen, that the young lady to whom I will say, ‘Please let down your pitcher, that I may drink,’ and she will say, ‘Drink, and I will also give your camels a drink,’ - let her be the one you have appointed for your servant Isaac. By this I will know that you have shown kindness to my master.” en (WEB)
 • and it hath been, the young person unto whom I say, Incline, I pray thee, thy pitcher, and I drink, and she hath said, Drink, and I water also thy camels) -- her Thou hast decided for Thy servant, for Isaac; and by it I know that Thou hast done kindness with my lord.' en (YLT)
 • and let it come to pass, that the damsel to whom I shall say, Let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink; and she shall say, Drink, and I will give thy camels drink also: let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac; and thereby shall I know that thou hast showed kindness unto my master. en (ASV)
 • Wenn nun eine Dirne kommt, zu der ich spreche: Neige deinen Krug, und la mich trinken, und sie sprechen wird: Trinke, ich will deine Kamele auch trnken: das sei die, die du deinem Diener Isaak beschert hast, und daran werde ich erkennen, da du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan habest. de
 • og siger jeg nu til en Pige: Hld din Krukke og giv mig at drikke! og siger s hun: Drik kun, og jeg vil ogs give dine Kameler at drikke! lad det da vre hende, du har udset til din Tjener Isak; sledes vil jeg kunne kende, at du har vist Miskundhed mod min Herre!" dk
 • Om jag nu sger till en flicka: 'Hll hit din kruka, och lt mig f dricka' och hon d svarar: 'Drick; dina kameler vill jag ock vattna', m hon d vara den som du har utsett t din tjnare Isak, s skall jag drav veta att du har gjort nd med min herre. se
 • La det nu bli s at den pike som jeg sier sledes til: Hell p din krukke, s jeg kan f drikke, og som da sier: Drikk, og jeg vil ogs gi dine kameler drikke - at hun er den du har utsett for din tjener Isak, og av det vil jeg skjnne at du har gjort miskunnhet mot min herre. no
 • Niin tapahtukoon, ett se tytt, jolle min sanon: 'Kallista tnne vesiastiaasi juodakseni', ja joka vastaa: 'Juo, min juotan kamelisikin', on juuri se, jonka sin olet mrnnyt palvelijallesi Iisakille; ja siit min tiedn, ett olet tehnyt laupeuden herralleni." fi
 • Legyen azrt, hogy a mely lenynak ezt mondom: Hajtsd meg a te vedredet, hogy igyam, s az azt mondndja: igyl, st a te tevidet is megitatom: hogy azt rendelted lgyen a te szolgdnak Izsknak, s errl ismerjem meg, hogy irgalmassgot cselekedtl az n urammal. hu
 • Bj q vajza s cils do t?i them: "Ah, ule shtambn tnde q un t pi" dhe q do t m prgjigjet: "Pi, dhe kam pr t?u dhn pr t pir edhe deveve t tu," t jet ajo q ti ja ke caktuar shrbyesit tnd Isak. Nga kjo un do t kuptoj q ti ke treguar dashamirsi ndaj zotris tim". al
 • Нека момата, на която река: Я наведи водоноса си да пия; и тя рече: Пий, и ще напоя и камилите ти; -тя нека е оная, която си отредил за слугата си Исаака; от това ще позная, че си показал милост към господаря ми. bg
 • І станеться, що дівчина, до якої скажу: Нахили но глека свого, я нап'юся, а вона відповість: Пий, і так само верблюди твої я понапуваю, її Ти призначив для раба Свого, для Ісака. І з цього пізнаю, що Ти милість учинив з моїм паном. ua
 • и девица, которой я скажу: 'наклони кувшин твой, я напьюсь', и которая скажет: 'пей, я и верблюдам твоим дам пить', --вот та, которую Ты назначил рабу Твоему Исааку; и по сему узнаю я, что Ты творишь милость с господином моим. ru
 • 我 向 那 一 个 女 子 说 : 请 你 拿 下 水 瓶 来 , 给 我 水 喝 , 他 若 说 : 请 喝 ! 我 也 给 你 的 骆 驼 喝 , 愿 那 女 子 就 作 你 所 预 定 给 你 仆 人 以 撒 的 妻 。 这 样 , 我 便 知 道 你 施 恩 给 我 主 人 了 。 cn
 • <<< >>>

  Genesis 24
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  61 62 63 64 65 66 67

  bg А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Щ Ю Я
  а б в г д е з и к м н о п р с т х ч щ

  hb א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ע פ צ ק ר ש ת

  gr ᾿Α ᾿Ε ᾿Ι ῎Ε ῎Η ῎Ω ῏Η ῏Ο
  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Τ Υ Χ
  α γ δ ε ζ θ κ λ μ ν ο π σ τ υ χ

  eu A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  Index
  operone