Genesis 03-17

 • hb בראשית
  וּלְאָדָ֣ם אָמַ֗ר כִּֽי־שָׁמַעְתָּ֮ לְקֹ֣ול אִשְׁתֶּךָ֒ וַתֹּ֨אכַל֙ מִן־הָעֵ֔ץ אֲשֶׁ֤ר צִוִּיתִ֨יךָ֙ לֵאמֹ֔ר לֹ֥א תֹאכַ֖למִמֶּ֑נּוּ אֲרוּרָ֤ה הָֽאֲדָמָה֙ בַּֽעֲבוּרֶ֔ךָ בְּעִצָּבֹון֙ תֹּֽאכֲלֶ֔נָּה כֹּ֖ל יְמֵ֥י חַיֶּֽיךָ׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ
  τῷ δὲ Αδαμ εἶπεν ῞Οτι ἤκουσας τῆς φωνῆς τῆς γυναικός σου καὶ ἔφαγες ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου· ἐν λύπαις φάγῃ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου·
 • la genesis
  ad Adam vero dixit quia audisti vocem uxoris tuae et comedisti de ligno ex quo praeceperam tibi ne comederes maledicta terra in opere tuo in laboribus comedes eam cunctis diebus vitae tuae
 • it Genesi
  All'uomo disse: Poich hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero, di cui ti avevo comandato: Non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita.
 • fr Gense
  Il dit l'homme: Puisque tu as cout la voix de ta femme, et que tu as mang de l'arbre au sujet duquel je t'avais donn cet ordre: Tu n'en mangeras point! le sol sera maudit cause de toi. C'est force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie,
 • es genesis
  Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del rbol de que te mand diciendo, No comers de l; maldita ser la tierra por amor de ti; con dolor comers de ella todos los das de tu vida;
 • en (DARBY) Genesis
  And to Adam he said, Because thou hast hearkened to the voice of thy wife, and eaten of the tree of which I commanded thee saying, Thou shalt not eat of it: cursed be the ground on thy account; with toil shalt thou eat [of] it all the days of thy life;
 • en (DRA) Genesis
  And to Adam he said: Because thou hast hearkened to the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldst not eat, cursed is the earth in thy work; with labour and toil shalt thou eat thereof all the days of thy life.
 • en (KJV) Genesis
  And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life;
 • en (WEB) Genesis
  To Adam he said, “Because you have listened to your wife’s voice, and ate from the tree, about which I commanded you, saying, ‘You shall not eat of it,’ the ground is cursed for your sake. You will eat from it with much labor all the days of your life.
 • en (YLT) Genesis
  And to the man He said, ‘Because thou hast hearkened to the voice of thy wife, and dost eat of the tree concerning which I have charged thee, saying, Thou dost not eat of it, cursed [is] the ground on thine account; in sorrow thou dost eat of it all days of thy life,
 • en (ASV) Genesis
  And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in toil shalt thou eat of it all the days of thy life;
 • de 1 Mose
  Und zu Adam sprach er: Dieweil du hast gehorcht der Stimme deines Weibes und hast gegessen von dem Baum, davon ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Kummer sollst du dich darauf nhren dein Leben lang.
 • dk 1 Mosebog
  Og til Adam sagde han: "Fordi du lyttede til din Hustrus Tale og spiste af Tret, som jeg sagde, du ikke mtte spise af, skal Jorden vre forbandet for din Skyld; med Mje skal du skaffe dig Fde af den alle dit Livs Dage;
 • se 1 Mosebok
  Och till Adam sade han: Eftersom du lyssnade till din hustrus ord och t av det trd om vilket jag hade bjudit dig och sagt: 'Du skall icke ta drav', drfr vare marken frbannad fr din skull. Med vedermda skall du nra dig av den i alla dina livsdagar;
 • no 1 Mosebok
  Og til Adam sa han: Fordi du ld din hustru og t av det tre som jeg forbd dig ete av, s skal jorden vre forbannet for din skyld! Med mie skal du nre dig av den alle ditt livs dager.
 • fi 1 Mooseksen
  Ja Aadamille hn sanoi: "Koska kuulit vaimoasi ja sit puusta, josta min kielsin sinua sanoen: 'l sy siit', niin kirottu olkoon maa sinun thtesi. Vaivaa nhden sinun pit elttmn itsesi siit koko elinaikasi;
 • hu 1 Mzes
  Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattl a te felesged szavra, s ettl arrl a frl, a melyrl azt parancsoltam, hogy ne egyl arrl: tkozott legyen a fld te miattad, fradsgos munkval lj belle letednek minden napjaiban.
 • al Zanafilla
  Pastaj i tha Adamit: "Me qen se dgjove zrin e gruas sate dhe hngre nga pema pr t ciln t kisha urdhruar duke thn: "Mos ha prej saj," toka do t jet e mallkuar pr shkakun tnd, ti do t hash frutin e saj me mund tr ditt e jets sate.
 • bg Битие
  А на човека рече: Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си.
 • ua Буття
  І до Адама сказав Він: За те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що Я наказав був тобі, говорячи: Від нього не їж, проклята через тебе земля! Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свойого життя.
 • ru Бытие
  Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей;
 • cn
  又 对 亚 当 说 : 你 既 听 从 妻 子 的 话 , 吃 了 我 所 吩 咐 你 不 可 吃 的 那 树 上 的 果 子 , 地 必 为 你 的 缘 故 受 咒 诅 ; 你 必 终 身 劳 苦 才 能 从 地 里 得 吃 的 。
 • <<< List home >>>

  Genesis-01-01 Genesis-01-02 Genesis-01-03 Genesis-01-04 Genesis-01-05 Genesis-01-06 Genesis-01-07 Genesis-01-08 Genesis-01-09 Genesis-01-10 Genesis-01-11 Genesis-01-12 Genesis-01-13 Genesis-01-14 Genesis-01-15 Genesis-01-16 Genesis-01-17 Genesis-01-18 Genesis-01-19 Genesis-01-20 Genesis-01-21 Genesis-01-22 Genesis-01-23 Genesis-01-24 Genesis-01-25 Genesis-01-26 Genesis-01-27 Genesis-01-28 Genesis-01-29 Genesis-01-30 Genesis-01-31 Genesis-02-01 Genesis-02-02 Genesis-02-03 Genesis-02-04 Genesis-02-05 Genesis-02-06 Genesis-02-07 Genesis-02-08 Genesis-02-09 Genesis-02-10 Genesis-02-11 Genesis-02-12 Genesis-02-13 Genesis-02-14 Genesis-02-15 Genesis-02-16 Genesis-02-17 Genesis-02-18 Genesis-02-19 Genesis-02-20 Genesis-02-21 Genesis-02-22 Genesis-02-23 Genesis-02-24 Genesis-02-25 Genesis-03-01 Genesis-03-02 Genesis-03-03 Genesis-03-04 Genesis-03-05 Genesis-03-06 Genesis-03-07 Genesis-03-08 Genesis-03-09 Genesis-03-10 Genesis-03-11 Genesis-03-12 Genesis-03-13 Genesis-03-14 Genesis-03-15 Genesis-03-16 Genesis-03-17 Genesis-03-18 Genesis-03-19 Genesis-03-20 Genesis-03-21 Genesis-03-22 Genesis-03-23 Genesis-03-24 Genesis-04-01 Genesis-04-02 Genesis-04-03 Genesis-04-04 Genesis-04-05 Genesis-04-06 Genesis-04-07 Genesis-04-08 Genesis-04-09 Genesis-04-10 Genesis-04-11 Genesis-04-12 Genesis-04-13 Genesis-04-14 Genesis-04-15 Genesis-04-16 Genesis-04-17 Genesis-04-18 Genesis-04-19 Genesis-04-20 Genesis-04-21 Genesis-04-22 Genesis-04-23 Genesis-04-24 Genesis-04-25 Genesis-04-26 Genesis-05-01 Genesis-05-02 Genesis-05-03 Genesis-05-04 Genesis-05-05 Genesis-05-06 Genesis-05-07 Genesis-05-08 Genesis-05-09 Genesis-05-10 Genesis-05-11 Genesis-05-12 Genesis-05-13 Genesis-05-14 Genesis-05-15 Genesis-05-16 Genesis-05-17 Genesis-05-18 Genesis-05-19 Genesis-05-20 Genesis-05-21 Genesis-05-22 Genesis-05-23 Genesis-05-24 Genesis-05-25 Genesis-05-26 Genesis-05-27 Genesis-05-28 Genesis-05-29 Genesis-05-30 Genesis-05-31 Genesis-05-32 Genesis-06-01 Genesis-06-02 Genesis-06-03 Genesis-06-04 Genesis-06-05 Genesis-06-06 Genesis-06-07 Genesis-06-08 Genesis-06-09 Genesis-06-10 Genesis-06-11 Genesis-06-12 Genesis-06-13 Genesis-06-14 Genesis-06-15 Genesis-06-16 Genesis-06-17 Genesis-06-18 Genesis-06-19 Genesis-06-20 Genesis-06-21 Genesis-06-22