Genesis 02-19

 • hb בראשית
  וַיִּצֶר֩ יְהוָ֨ה אֱלֹהִ֜ים מִן־הָֽאֲדָמָ֗ה כָּל־חַיַּ֤ת הַשָּׂדֶה֙ וְאֵת֙ כָּל־עֹ֣וף הַשָּׁמַ֔יִם וַיָּבֵא֙אֶל־הָ֣אָדָ֔ם לִרְאֹ֖ות מַה־יִּקְרָא־לֹ֑ו וְכֹל֩ אֲשֶׁ֨ר יִקְרָא־לֹ֧ו הָֽאָדָ֛ם נֶ֥פֶשׁ חַיָּ֖ה ה֥וּא שְׁמֹֽו׃
 • gr ΓΕΝΕΣΙΣ
  καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἤγαγεν αὐτὰ πρὸς τὸν Αδαμ ἰδεῖν, τί καλέσει αὐτά, καὶ πᾶν, ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν αὐτὸ Αδαμ ψυχὴν ζῶσαν, τοῦτο ὄνομα αὐτοῦ.
 • la genesis
  formatis igitur Dominus Deus de humo cunctis animantibus terrae et universis volatilibus caeli adduxit ea ad Adam ut videret quid vocaret ea omne enim quod vocavit Adam animae viventis ipsum est nomen eius
 • it Genesi
  Allora il Signore Dio plasm dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome.
 • fr Gense
  L'ternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout tre vivant portt le nom que lui donnerait l'homme.
 • es genesis
  Form, pues, Jehov Dios de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y trjolas Adam, para que viese cmo les haba de llamar; y todo lo que Adam llam los animales vivientes, ese es su nombre.
 • en (DARBY) Genesis
  And out of the ground Jehovah Elohim had formed every animal of the field and all fowl of the heavens, and brought [them] to Man, to see what he would call them; and whatever Man called each living soul, that was its name.
 • en (DRA) Genesis
  And the Lord God having formed out of the ground all the beasts of the earth, and all the fowls of the air, brought them to Adam to see what he would call them: for whatsoever Adam called any living creature the same is its name.
 • en (KJV) Genesis
  And out of the ground the Lord God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.
 • en (WEB) Genesis
  Out of the ground Yahweh God formed every animal of the field, and every bird of the sky, and brought them to the man to see what he would call them. Whatever the man called every living creature became its name.
 • en (YLT) Genesis
  And Jehovah God formeth from the ground every beast of the field, and every fowl of the heavens, and bringeth in unto the man, to see what he doth call it; and whatever the man calleth a living creature, that [is] its name.
 • en (ASV) Genesis
  And out of the ground Jehovah God formed every beast of the field, and every bird of the heavens; and brought them unto the man to see what he would call them: and whatsoever the man called every living creature, that was the name thereof.
 • de 1 Mose
  Denn als Gott der HERR gemacht hatte von der Erde allerlei Tiere auf dem Felde und allerlei Vgel unter dem Himmel, brachte er sie zu dem Menschen, da er she, wie er sie nennte; denn der wie Mensch allerlei lebendige Tiere nennen wrde, so sollten sie heien.
 • dk 1 Mosebog
  Og Gud Herren dannede af Agerjorden alle Markens Dyr og Himmelens Fugle og frte dem hen til Adam for at se, hvad han vilde kalde dem; thi hvad Adam kaldte de forskellige levende Vsener, det skulde vre deres Navn.
 • se 1 Mosebok
  Och HERREN Gud danade av jord alla markens djur och alla himmelens fglar, och frde dem fram till mannen fr att se huru denne skulle kalla dem; ty ssom mannen kallade var levande varelse, s skulle den heta.
 • no 1 Mosebok
  Og Gud Herren hadde dannet av jorden alle dyr p marken og alle fugler under himmelen, og han ledet dem til mennesket for se hvad han vilde kalle dem; og som mennesket kalte hver levende skapning, s skulde den hete.
 • fi 1 Mooseksen
  Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsn elimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nhdkseen, kuinka hn ne nimittisi; ja niinkuin ihminen nimitti kunkin elvn olennon, niin oli sen nimi oleva.
 • hu 1 Mzes
  s formlt vala az r Isten a fldbl mindenfle mezei vadat, s mindenfle gi madarat, s elviv az emberhez, hogy lssa, minek nevezze azokat; mert a mely nevet adott az ember az l llatnak, az annak neve.
 • al Zanafilla
  Dhe Zoti Perndi formoi nga dheu tr kafsht e fushs dhe tr zogjt e qiellit dhe i oi te njeriu pr t par si do t?i quante; dhe sido q njeriu t?i quante qeniet e gjalla, ai do t ishte emri i tyre.
 • bg Битие
  И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува; и с каквото име назовеше човекът всяко одушевено същество, това име му остана.
 • ua Буття
  І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину, і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі воно ймення йому.
 • ru Бытие
  Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.
 • cn
  耶 和 华 神 用 土 所 造 成 的 野 地 各 样 走 兽 和 空 中 各 样 飞 鸟 都 带 到 那 人 面 前 , 看 他 叫 甚 麽 。 那 人 怎 样 叫 各 样 的 活 物 , 那 就 是 他 的 名 字 。
 • <<< List home >>>

  Genesis-01-01 Genesis-01-02 Genesis-01-03 Genesis-01-04 Genesis-01-05 Genesis-01-06 Genesis-01-07 Genesis-01-08 Genesis-01-09 Genesis-01-10 Genesis-01-11 Genesis-01-12 Genesis-01-13 Genesis-01-14 Genesis-01-15 Genesis-01-16 Genesis-01-17 Genesis-01-18 Genesis-01-19 Genesis-01-20 Genesis-01-21 Genesis-01-22 Genesis-01-23 Genesis-01-24 Genesis-01-25 Genesis-01-26 Genesis-01-27 Genesis-01-28 Genesis-01-29 Genesis-01-30 Genesis-01-31 Genesis-02-01 Genesis-02-02 Genesis-02-03 Genesis-02-04 Genesis-02-05 Genesis-02-06 Genesis-02-07 Genesis-02-08 Genesis-02-09 Genesis-02-10 Genesis-02-11 Genesis-02-12 Genesis-02-13 Genesis-02-14 Genesis-02-15 Genesis-02-16 Genesis-02-17 Genesis-02-18 Genesis-02-19 Genesis-02-20 Genesis-02-21 Genesis-02-22 Genesis-02-23 Genesis-02-24 Genesis-02-25 Genesis-03-01 Genesis-03-02 Genesis-03-03 Genesis-03-04 Genesis-03-05 Genesis-03-06 Genesis-03-07 Genesis-03-08 Genesis-03-09 Genesis-03-10 Genesis-03-11 Genesis-03-12 Genesis-03-13 Genesis-03-14 Genesis-03-15 Genesis-03-16 Genesis-03-17 Genesis-03-18 Genesis-03-19 Genesis-03-20 Genesis-03-21 Genesis-03-22 Genesis-03-23 Genesis-03-24 Genesis-04-01 Genesis-04-02 Genesis-04-03 Genesis-04-04 Genesis-04-05 Genesis-04-06 Genesis-04-07 Genesis-04-08 Genesis-04-09 Genesis-04-10 Genesis-04-11 Genesis-04-12 Genesis-04-13 Genesis-04-14 Genesis-04-15 Genesis-04-16 Genesis-04-17 Genesis-04-18 Genesis-04-19 Genesis-04-20 Genesis-04-21 Genesis-04-22 Genesis-04-23 Genesis-04-24 Genesis-04-25 Genesis-04-26 Genesis-05-01 Genesis-05-02 Genesis-05-03 Genesis-05-04 Genesis-05-05 Genesis-05-06 Genesis-05-07 Genesis-05-08 Genesis-05-09 Genesis-05-10 Genesis-05-11 Genesis-05-12 Genesis-05-13 Genesis-05-14 Genesis-05-15 Genesis-05-16 Genesis-05-17 Genesis-05-18 Genesis-05-19 Genesis-05-20 Genesis-05-21 Genesis-05-22 Genesis-05-23 Genesis-05-24 Genesis-05-25 Genesis-05-26 Genesis-05-27 Genesis-05-28 Genesis-05-29 Genesis-05-30 Genesis-05-31 Genesis-05-32 Genesis-06-01 Genesis-06-02 Genesis-06-03 Genesis-06-04 Genesis-06-05 Genesis-06-06 Genesis-06-07 Genesis-06-08 Genesis-06-09 Genesis-06-10 Genesis-06-11 Genesis-06-12 Genesis-06-13 Genesis-06-14 Genesis-06-15 Genesis-06-16 Genesis-06-17 Genesis-06-18 Genesis-06-19 Genesis-06-20 Genesis-06-21 Genesis-06-22