Vocabulary Greek

ἀόρατος ἀβύσσου ἀγάγετε ἀγάγω ἀγαγεῖν; ἀγαθὰ ἀγαθά ἀγαθὴν ἀγαθῆς ἀγαθῶν ἀγαθοῖς ἀγαπήσει ἀγαπήσεις ἀγαπᾶν ἀγαπῶσίν ἀγαπητόν ἀγαπητοῦ ἀγγέλους ἀγγείῳ ἀγγείοις ἀγγεῖα ἀγγεῖον ἀγειόχασιν ἀγκύλαι ἀγκύλας ἀγκυλῶν ἀγκωνίσκους ἀγνόημά ἀγνοήσῃ ἀγνοίας ἀγνοοῦν ἀγομένη ἀγοράζειν ἀγοράσαι ἀγοράσατε ἀγοράσωμέν ἀγορασμὸν ἀγρία ἀγρὸν ἀγρὸς ἀγρόν ἀγρῶν· ἀγρῷ ἀγροὶ ἀγροῦ ἀγχιστεύων ἀδίκῳ ἀδίκημά ἀδίκημα ἀδίκου ἀδίκως ἀδελφὴ ἀδελφὴν ἀδελφή ἀδελφὸν ἀδελφὸς ἀδελφόν ἀδελφόν; ἀδελφός ἀδελφός; ἀδελφῆς ἀδελφῇ ἀδελφῶν ἀδελφῷ ἀδελφοὶ ἀδελφοί ἀδελφοί· ἀδελφοὺς ἀδελφούς ἀδελφοῖς ἀδελφοῦ ἀδιάλυτον ἀδικήσειν ἀδικήσεις ἀδικήσητε ἀδικίαν ἀδικίας ἀδικημάτων ἀδικοῦντι ἀδολεσχῆσαι ἀδυνατήσῃ ἀδυνατεῖ ἀενάων· ἀετὸν ἀετῶν ἀζύμους ἀζύμους· ἀζύμων ἀθῷον ἀθῷος ἀθροίσθητε ἀκάθαρτόν ἀκάθαρτός ἀκάθαρτα ἀκάθαρτοι ἀκάθαρτον ἀκάθαρτος ἀκάνθας ἀκήκοα ἀκίνητοι ἀκαθάρτῳ ἀκαθάρτου ἀκαθάρτων ἀκαθαρσίᾳ ἀκαθαρσία ἀκαθαρσίαν ἀκαθαρσίας ἀκαθαρσιῶν ἀκατακάλυπτος ἀκατασκεύαστος ἀκοὴν ἀκούει ἀκούσῃ ἀκούσῃς ἀκούσαντά ἀκούσαντες ἀκούσας ἀκούσατέ ἀκούσατε ἀκούσητε ἀκούσωσιν ἀκούω ἀκοῇ ἀκοῦσαι ἀκουόντων ἀκουσίως ἀκουσόμεθα ἀκουσθῇ ἀκουστὴ ἀκουστὸν ἀκρὶς ἀκρίδα ἀκροβυστίαν ἀκροβυστίαν· ἀκροβυστίας ἀκρωτηρίοις ἀλήθειαν ἀλήθειαν· ἀλήθευσον ἀλείψεις ἀληθὲς ἀληθῶς ἀληθείας ἀληθεύετε ἀληθινὸς ἀλλὰ ἀλλάξῃ ἀλλάξῃς ἀλλάξατε ἀλλάξει ἀλλάξεις ἀλλάσσων ἀλλήλαις ἀλλήλοις ἀλλήλοις· ἀλλήλους ἀλλήλους· ἀλλήλων ἀλλότριαι ἀλλότριον ἀλλ᾽ ἀλλογενὴς ἀλλογενῶν ἀλλογενεῖ ἀλλογενοῦς ἀλλοτρίᾳ ἀλλοτρίᾳ· ἀλλοτρίῳ ἀλλοτρίου ἀλλοτρίους ἀλλοφύλους ἀλοητὸς ἀλφός ἀμέθυστος· ἀμήσετε ἀμήτῳ ἀμώμους ἀμώμουσ ἀμαυρὰ ἀμαυρά ἀμαυρόν ἀμνάδα ἀμνάδας ἀμνάδες ἀμνάσιν ἀμνήστευτον ἀμνὸν ἀμνόν ἀμνῶν ἀμνῶν· ἀμνῷ ἀμνοὺς ἀμνοῖς· ἀμπέλῳ ἀμπελῶνά ἀμπελῶνός ἀμπελῶνα ἀμπελῶνος ἀμφότερα ἀμφότεροι ἀμφότεροι· ἀμφοτέραις ἀμφοτέρας ἀμφοτέρους ἀμφοτέρων ἀνὰ ἀνάβηθι ἀνάβητε ἀνάγαγε ἀνάγγειλόν ἀνάγει ἀνάγον ἀνάθεμα ἀνάμνησιν ἀνάξει ἀνάξω ἀνάπαυσιν ἀνάπαυσις ἀνάστηθι ἀνάστημα ἀνάστησον ἀνάστρεψον ἀνάψυξις ἀνέῳξεν ἀνέβαινεν ἀνέβαινον ἀνέβη ἀνέβημεν ἀνέβης ἀνέβης· ἀνέβησαν ἀνέγνω ἀνέλῃ ἀνέλαβεν ἀνέλαβον ἀνέμῳ ἀνένεγκον ἀνέστη ἀνέστησαν ἀνέστρεψαν ἀνέστρεψεν ἀνέτειλεν ἀνέχεσθαι ἀνὴρ ἀνήγαγεν ἀνήγαγον ἀνήγγειλάς ἀνήγγειλέν ἀνήγγειλαν ἀνήγγειλεν ἀνήνεγκαν ἀνήνεγκεν ἀνήρ ἀνήσεις ἀνίστημι ἀνόμημά ἀνόμημα ἀνώτερον ἀναβὰς ἀναβάντες ἀναβάται ἀναβάταις ἀναβάτας ἀναβάτην ἀναβήσῃ ἀναβήσομαι ἀναβήσονται ἀναβήτω ἀναβῆναι ἀναβῶμεν ἀναβαίνῃς ἀναβαίνει ἀναβαίνοντα ἀναβαίνοντας ἀναβαίνοντες ἀναβαίνουσαι ἀναβαθμίσιν ἀναβιβάσω ἀναβιβασθήσεται ἀναβλέψαντες ἀναβλέψας ἀναβλέψασα ἀναβοῆσαν ἀναγάγῃς ἀναγόντων ἀναγαγὼν ἀναγγείλαντες ἀναγγείλω ἀναγγεῖλαι ἀναγγελεῖ ἀναγγελεῖς ἀναζέουσαι ἀναζευξάτωσαν· ἀναζυγαῖς ἀναθῇ ἀνακάμψατε ἀνακέκληκεν ἀνακέκλημαι ἀναλήμψεται ἀναλώσει ἀναλαβόντες ἀναλαβὼν ἀναλαβεῖν ἀναμιμνῄσκω ἀναμνησθήσεσθε ἀνανεύσῃ ἀνανεύων ἀναπαύσεις ἀναπαύσεται ἀναπαύσεως ἀναπαύσηται ἀναπαυόμενα ἀναπαυόμενος ἀναπεπλήρωνται ἀναπεποιημένη ἀναπεποιημένης ἀναπεποιημένους ἀναπεσὼν ἀναπληρώσω ἀναπληρωθῶσιν ἀναστὰς ἀναστάντες ἀναστήσεις ἀναστήσετε ἀναστᾶσα ἀναστῆναι ἀναστρέψαι ἀναστρέψαντες ἀναστρέψω ἀναστρέψωμεν ἀνασωθέντων ἀνατέλλοντα ἀνατείλῃ ἀνατεῖλαι· ἀνατεθῇ ἀνατελεῖ ἀνατολὰς ἀνατολάς ἀνατολάς· ἀνατολῶν ἀναφάλαντός ἀναφέρειν ἀναφέρων ἀναφέρωσιν ἀναφαλαντώματι ἀναφορεῖς ἀναφορεῦσιν ἀναψύξῃ ἀνδράσιν ἀνδρὶ ἀνδρί ἀνδρὸς ἀνδρῶν ἀνείλατο ἀνεῖλες ἀνεβίβασάν ἀνεβίβασαν ἀνεβίβασας ἀνεβίβασεν ἀνεβόησαν ἀνεβόησεν ἀνεβιβάσθη ἀνεγνωρίζετο ἀνεζεύγνυσαν ἀνεζωπύρησεν ἀνειλόμην ἀνειμένον ἀνεκάλεσεν ἀνελῶ ἀνελεῖν ἀνεμόφθοροι ἀνενήνοχά ἀνενηνοχυῖα ἀνεπλήρωσεν ἀνεπληρώθησαν ἀνεφέροσαν ἀνεφύοντο ἀνεχώρησεν ἀνηγγέλη ἀνθ᾽ ἀνθράκων ἀνθρώπῳ ἀνθρώποις ἀνθρώπου ἀνθρώπου· ἀνθρώπους ἀνθρώπων ἀνθρώπων· ἀνθυφαιρεθήσεται ἀνοίξῃ ἀνοίξασα ἀνοίξω ἀνοίσει ἀνοίσεις ἀνοίσουσιν ἀνομία ἀνομίαις ἀνομίαν ἀνομίας ἀντὶ ἀντίζηλον ἀντ᾽ ἀνταπέδωκα ἀνταπόδομα ἀνταπεδώκατε ἀνταποδῷ ἀνταποθανεῖται ἀντειπεῖν ἀντελάβετο ἀντεροῦμεν ἀντιθήσουσιν ἀντικείσομαι ἀντικειμένοις ἀντιλήμψῃ ἀντιλογία ἀντιπίπτοντας ἀντιπίπτουσαι ἀντιποιηθήσεται ἀντιπρόσωπα ἀντιπρόσωποι ἀντιστῆναι ἀντλῆσαι ἀνυπομονήτῳ ἀξίου ἀξιώματος· ἀορασίᾳ ἀπάγγειλόν ἀπάρας ἀπάχθητε ἀπέδοντο ἀπέδοσθέ ἀπέδοσθε ἀπέδοτο ἀπέδρα ἀπέδρας ἀπέδωκεν ἀπέθανεν ἀπέθανον ἀπέθεντο ἀπέθετο ἀπέθνῃσκεν ἀπέκλεισαν· ἀπέκτεινα ἀπέκτειναν ἀπέκτεινεν ἀπέλθῃ ἀπέλθατε ἀπέλθω ἀπέλθω· ἀπέναντι ἀπέσαξεν ἀπέσταλκάς ἀπέσταλκέν ἀπέσταλκα ἀπέσταλκεν ἀπέστειλέν ἀπέστειλα ἀπέστειλαν ἀπέστειλας ἀπέστειλεν ἀπέστη ἀπέστησαν ἀπέστησεν ἀπέστρεψαν ἀπέστρεψεν ἀπέσχον ἀπέχω ἀπήγαγεν ἀπήγαγες ἀπήγγειλάς ἀπήγγειλαν ἀπήγγειλας ἀπήγγειλεν ἀπήντηκα; ἀπήντησεν ἀπὸ ἀπό ἀπόδος ἀπόδραθι ἀπόκτεινον ἀπόλλυμεν ἀπόλωλεν ἀπότρεχε ἀπώλειαν ἀπώλεσεν ἀπ᾽ ἀπῆκτο ἀπῆλθεν ἀπῆλθον ἀπῆρεν ἀπῴχετο ἀπῴχοντο ἀπῴχοντο· ἀπαίρει ἀπαγάγετε ἀπαγγέλλων ἀπαγγείλῃ ἀπαγγείλατέ ἀπαγγείλατε ἀπαγγελῶ ἀπαλλάξῃ ἀπαντήσει ἀπαρτίᾳ ἀπαρχὰς ἀπαρχάς ἀπαρχὴν ἀπαρχή ἀπαρχῆς ἀπαρχῶν ἀπατήσῃ ἀπείθει ἀπεγαλακτίσθη ἀπεθάνομεν ἀπειθήσητε ἀπειλεῖ ἀπεκάλυψεν ἀπεκάλυψεν· ἀπεκύλιον ἀπεκύλισεν ἀπεκαθίστων ἀπεκατέστη ἀπεκατέστησεν ἀπεκρίθη ἀπεκρίθησαν ἀπεκρίνατο ἀπελύετο ἀπελεύσῃ ἀπελεύσεσθε ἀπελεύσεται ἀπελευσόμεθα ἀπελθόντες ἀπελθεῖν ἀπελθοῦσα ἀπεξυσμένους ἀπερίτμητος ἀπερικάθαρτος ἀπεσπασμένον ἀπεστάλησαν ἀπεστάλκατε ἀπεστείλατέ ἀπεστράφη ἀπεστρέψαμεν ἀπετίννυον ἀπηγγέλη ἀπηγγείλαμεν ἀπηγμένους ἀπηλευθερώθη ἀπηλιώτην ἀπιόντος ἀποίσονται ἀποβησόμενον ἀποδίδως ἀποδώμεθα ἀποδώσει ἀποδώσεις ἀποδώσεταί ἀποδώσεται ἀποδώσετε ἀποδώσονται ἀποδώσουσιν ἀποδώσω ἀποδῶται ἀποδῷ ἀποδεκατώσω ἀποδιδοὺς ἀποδιδράσκει ἀποδιδράσκειν ἀποδιδράσκω ἀποδοῦναι ἀποδοθήσεται ἀποδραμεῖται ἀποθάνῃ ἀποθάνητε ἀποθάνητε· ἀποθάνω ἀποθάνωμεν ἀποθάνωσιν ἀποθάνωσιν· ἀποθήκην ἀποθήσει ἀποθήσεις ἀποθανῇ ἀποθανεῖν ἀποθανεῖσθε ἀποθανεῖσθε· ἀποθανεῖται ἀποθανεῖται· ἀποθανοῦνται ἀποθνῃσκέτω· ἀποθνῄσκεις ἀποθνῄσκομεν ἀποθνῄσκω ἀποθνῄσκω· ἀποκαθημένης ἀποκαλύψῃ ἀποκαλύψῃς ἀποκαλύψαι ἀποκαλύψεις ἀποκαλύψεις· ἀποκαταστήσει ἀποκαταστήτω ἀποκαταστῇ ἀποκατασταθῆναι ἀποκείμενα ἀποκιδαρώσει ἀποκιδαρώσετε ἀποκνίσει ἀποκριθήσεται ἀποκριθῆναι ἀποκριθεὶς ἀποκριθεῖσα ἀποκτείνας ἀποκτείνατε ἀποκτείνω ἀποκτείνωμεν ἀποκτείνωσιν ἀποκτεῖναί ἀποκτεῖναι ἀποκτενῶ ἀποκτενεῖ ἀποκτενεῖς ἀποκτενεῖτε ἀποκτενοῦσίν ἀποκτενοῦσιν ἀποκυλίσωσιν ἀπολέσῃ ἀπολέσω ἀπολύομαι ἀπολῶ ἀπολείψετε ἀπολεῖς ἀπολεῖς; ἀπολεῖσθε ἀπολεῖται ἀπολιθωθήτωσαν ἀπολυτρώσει ἀποξύσουσιν ἀποξυσθῆναι ἀποπίπτοντα ἀποπεμπτοῦν ἀποπεμπτωσάτωσαν ἀποπομπήν· ἀποπομπαίῳ ἀποπομπαίου ἀπορίαν ἀπορηθεὶς ἀπορρήξει ἀπορρίψατε ἀποσκευάσαι ἀποσκευὴ ἀποσκευὴν ἀποσκευήν ἀποσκευῆς ἀποσκηνώσας ἀποστέλλεις ἀποστέλλω ἀποστήσῃ· ἀποστήσεται ἀποστείλαι ἀποστείλας ἀποστείλασα ἀποστείλατε ἀποστείλω ἀποστεῖλαί ἀποστεῖλαι ἀποστελῶ ἀποστελεῖ ἀποστελεῖς ἀποστερήσει ἀποστησόμεθα ἀποστρέφοντος ἀποστρέψῃ ἀποστρέψῃς ἀποστρέψαι ἀποστρέψαντες ἀποστρέψας ἀποστρέψατε ἀποστρέψει ἀποστρέψω ἀποστραφὲν ἀποστραφήσονται ἀποστραφεὶς ἀποστροφὴ ἀποστροφή ἀποτείσαι ἀποτείσει ἀποτείσει· ἀποτεισάτω ἀποτενεῖτε ἀποτρέχητε ἀποτρέχουσιν ἀποτρέχω ἀποτρεχέτω ἀπωλείας ἀρὰ ἀρέσκῃ ἀρίθμησον ἀρᾶς ἀργίας ἀργύρῳ ἀργύριόν ἀργύριον ἀργυρίῳ ἀργυρίῳ· ἀργυρίου ἀργυρώνητοι ἀργυρώνητον ἀργυρώνητος ἀργυρᾶ ἀργυρᾶς ἀργυραῖ ἀργυροῦν ἀργυροῦν; ἀργυροῦς ἀργυρωνήτους ἀρεῖς ἀρεστὰ ἀρεστὸν ἀρθήσεται ἀριθμήσετε ἀριθμὸν ἀριθμός ἀριθμῆσαι ἀριθμῷ ἀριθμηθήσεται ἀριστᾶν ἀριστερὰν ἀριστερά ἀριστεράν ἀριστερᾶς ἀριστερᾷ ἀριστερῶν ἀρκοῦν ἀρνάσιν ἀρνῶν ἀρξάμενος ἀροτρίασις ἀρραβῶνά ἀρραβῶνα ἀρσενικά ἀρσενικὸν ἀρσενικόν ἀρσενικόν· ἀρχὰς ἀρχάς ἀρχέτωσαν ἀρχὴ ἀρχὴν ἀρχήν ἀρχήν· ἀρχῆς ἀρχῇ ἀρχαὶ ἀρχηγοὶ ἀρχιδεσμώτης ἀρχιδεσμοφύλακος ἀρχιδεσμοφύλαξ ἀρχιερεὺς ἀρχιμάγειρος ἀρχιμαγείρῳ ἀρχιμαγείρου ἀρχιοινοχόῳ ἀρχιοινοχόον ἀρχιοινοχόος ἀρχιοινοχόου ἀρχιοινοχοΐαν ἀρχισιτοποιὸν ἀρχισιτοποιὸς ἀρχισιτοποιόν ἀρχισιτοποιός ἀρχισιτοποιῷ ἀρχισιτοποιοῦ ἀρχιστράτηγος ἀρχιτεκτονίας ἀρχιτεκτονῆσαι ἀρχιτεκτονεῖν ἀσάλευτον ἀσέβημά ἀσήπτους ἀσήπτων ἀσήπτων· ἀσεβής ἀσεβής; ἀσεβῆ ἀσεβεῖς ἀσεβοῦς ἀσθενεῖς ἀσκὸν ἀσκοῦ ἀσπάλαξ ἀσπιδίσκας ἀστέρας ἀστέρες ἀστεῖον ἀστραπαὶ ἀσφάλτῳ ἀσφάλτου· ἀσφαλῶς ἀσφαλείας ἀσφαλτώσεις ἀσφαλτοπίσσῃ ἀσχημοσύνη ἀσχημοσύνην ἀσχημοσύνην· ἀσχημοσύνης ἀτεκνωθῶ ἀτμὶς ἀττάκην ἀφέδρῳ ἀφέδρου ἀφέλῃς ἀφέλεσθε ἀφέλητε ἀφέσει ἀφέσεως ἀφέσεως· ἀφήσει ἀφήσω ἀφίκετο ἀφίκοντο ἀφίστατο ἀφόρισμα ἀφώρισα ἀφώρισται ἀφ᾽ ἀφῄρηται ἀφῆκά ἀφῆκεν ἀφῇ ἀφαίρεμα ἀφαγνίσαι ἀφαγνιεῖ ἀφαιρέματα ἀφαιρέματος ἀφαιρῶν ἀφαιρεῖται ἀφαιροῦσιν ἀφανίσῃ ἀφανίσαι ἀφανιεῖτε ἀφείλαντο ἀφείλατο ἀφεῖλεν ἀφεῖς ἀφεθήσεται ἀφεθῆναί ἀφελῶ ἀφελεῖ ἀφελεῖν ἀφελεῖς ἀφηγῇ· ἀφιέναι ἀφικνεῖτο ἀφορίζεται ἀφορίσαι ἀφορίσας ἀφορίσματος ἀφοριεῖ ἀφοριεῖς ἀφοριεῖτε ἀφρόνως ἀφωρίσθησαν ἀφωρισμένη ἀφωρισμένη· ἀφωρισμένοι ἀχάτης ἀχθήσεται ἁγίῳ ἁγίῳ; ἁγίῳ· ἁγία ἁγίαν ἁγίας ἁγίασαι ἁγίασμα ἁγίοις ἁγίοις· ἁγίου ἁγίου· ἁγίων ἁγίων· ἁγιάζειν ἁγιάζουσίν ἁγιάζων ἁγιάζωσιν ἁγιάσῃ ἁγιάσαι ἁγιάσας ἁγιάσει ἁγιάσεις ἁγιάσετε ἁγιάσματός ἁγιάσω ἁγιάσωσιν ἁγιασθήσεσθε ἁγιασθήσεται ἁγιασθήσεται· ἁγιασθήσομαι ἁγιασθήτωσαν ἁγιαστήριον ἁδρυνθέντος ἁλὶ ἁλός ἁλῶν) ἁλιαίετον ἁλισθήσεται· ἁλοὺς ἁλυκὴ ἁλυκήν ἁλυκῇ ἁλυσιδωτὰ ἁλυσιδωτὸν ἁμάξας ἁμάρτῃ ἁμάρτημά ἁμαρτάνειν ἁμαρτάνητε ἁμαρτήματα ἁμαρτήματος ἁμαρτήσομαι ἁμαρτίᾳ ἁμαρτία ἁμαρτίαι ἁμαρτίαις ἁμαρτίαν ἁμαρτίαν· ἁμαρτίας ἁμαρτίας· ἁμαρτεῖν ἁμαρτιῶν ἁμαρτωλοὶ ἁπαλὸν ἁπαλώτερα ἁπαλοὺς ἁπτόμενος ἁρμάτων ἁρπάσεις ἁρπαγῆς ἁφὴ ἁφὴν ἁφή ἁφήν ἁφήν· ἁφῆς ἁφῇ ἁψάμενος ἂν ἃ ἃς ἄβατον ἄγγελόν ἄγγελός ἄγγελοι ἄγγελον ἄγγελος ἄγνοιαν ἄγνου ἄγονος ἄγρια ἄγροικος ἄδελφε· ἄδικον ἄδικος ἄζυμα ἄζυμον ἄθυτόν ἄκουε ἄκουσόν ἄκουσον ἄκρα ἄκρον ἄκρου ἄκρων ἄλειμμα ἄλλαγμα ἄλλαι ἄλληλα ἄλληλα· ἄλλην ἄλλοι ἄλλον ἄλλος ἄλογός ἄλση ἄμεμπτος ἄμητος· ἄμμῳ ἄμμον ἄμμος ἄμπελόν ἄμπελον ἄμπελος ἄμωμα ἄμωμον ἄν ἄν· ἄνδρα ἄνδρα· ἄνδρας ἄνδρες ἄνεμον ἄνεμος ἄνευ ἄνθεσιν ἄνθινον ἄνθος ἄνθραξ ἄνθρωπόν ἄνθρωποι ἄνθρωπον ἄνθρωπον; ἄνθρωπος ἄνθρωπος· ἄνω ἄνωθεν ἄνωθεν· ἄξει ἄξονας ἄπελθε ἄπλαστος ἄρα ἄρατε ἄρνα ἄρξεις ἄρουραν ἄρσεν ἄρσεν· ἄρσενα ἄρσενα; ἄρσενι ἄρσενος ἄρσην ἄρτοι ἄρτοις ἄρτον ἄρτος ἄρτου ἄρτους ἄρτους· ἄρτων ἄρτων· ἄρχει ἄρχειν ἄρχετε ἄρχοντα ἄρχοντας ἄρχοντες ἄρχοντες· ἄρχοντι ἄρχουσιν ἄρχων ἄσημα ἄσηπτα ἄστρα ἄσφαλτος ἄσχημον ἄτεκνοι ἄτεκνος· ἄτρυγον ἄφεδρον ἄφεδρον· ἄφες· ἄφεσιν ἄφετε ἄχει· ἄχυρα ἄχυρα· ἄχυρον ἅ ἅβραι ἅβραν ἅγιά ἅγιόν ἅγιός ἅγια ἅγια· ἅγιαι ἅγιοι ἅγιον ἅγιον· ἅγιος ἅγνισον ἅλα ἅλας ἅλωνα ἅλωνι ἅλωνος ἅμα ἅπαν ἅπαντα ἅπαξ ἅπαξ· ἅπας ἅπτεσθαι ἅρμα ἅρμασιν ἅρματα ἅρπαγμα ἅρπαξ· ἅψασθαι ἅψεσθε ἅψεται ἅψησθε ἅψηται ἆρά ἆραι Ἀνδρὶ Ἀνθρώπῳ Ἄνθρωπος Ἅγιοι ἐὰν ἐάν ἐβάρυνεν ἐβόησα ἐβόησεν ἐβόσκοντο ἐβαρύνθη ἐβαρυώπησαν ἐβασίλευσεν ἐβδελύξατε ἐβδελύσσοντο ἐβδελυγμένων ἐβδελυξάμεθα ἐβδελυξάμην ἐβεβήλωσεν· ἐβιάσατο ἐβοήθησέν ἐβουλήθη ἐβουλεύσασθε ἐβουλεύσατο ἐβραδύναμεν ἐγέλασα· ἐγέλασας ἐγέλασεν ἐγένετό ἐγένετο ἐγέννησεν ἐγένοντό ἐγένοντο ἐγένου ἐγίνετο ἐγίνοντο ἐγόγγυζεν ἐγὼ ἐγώ ἐγώ; ἐγώ· ἐγγίζοντός ἐγγίζοντες ἐγγίζουσίν ἐγγίζων ἐγγίσῃς ἐγγίσαι ἐγγίσας ἐγγίσωσιν ἐγγὺς ἐγγύς ἐγγαστρίμυθος ἐγγαστριμύθοις ἐγγεγραμμένα ἐγγιεῖ ἐγγιζούσῃ ἐγγιοῦσιν· ἐγενήθη ἐγενήθην ἐγενήθησαν ἐγενήθητε ἐγενόμην ἐγεννῶσαν ἐγερεῖ ἐγινόμην ἐγκαθήμενος ἐγκαθήσονται ἐγκαθημένοις ἐγκαθημένους ἐγκαλουμένης ἐγκατέλιπεν ἐγκαταλίπω ἐγκαταλειφθήσεται ἐγκισσήσωσιν ἐγκισσῆσαι ἐγκοίλια ἐγκοιλοτέρα ἐγκρὶς ἐγκρατεῖς ἐγκρυφίας ἐγκτήσασθε ἐγκτήτου ἐγλυκάνθη ἐγνώσθη ἐγυμνώθη ἐγχώριος ἐγχειρίδιόν ἐγχωρίῳ ἐγχωρίων ἐδέξατο ἐδέσματα ἐδήλωσάς ἐδήλωσα ἐδίδοτο ἐδίψησεν ἐδίωξεν ἐδόθη ἐδύναντο ἐδύνατο ἐδεήθη ἐδεῖτο ἐδούλευον ἐδούλευσά ἐδούλευσα ἐδούλευσεν ἐδυστόκησεν ἐζήλωσαν ἐζήλωσεν ἐζήτει ἐζυμώθη· ἐζυμωμένη· ἐζυμωμένοι ἐζωογόνουν ἐζωογονεῖτε ἐθήλαζεν ἐθαύμασά ἐθανάτωσεν ἐθισμὸν ἐθνῶν ἐθνῶν· ἐθυμίασεν ἐθυμώθη ἐθυμώθην ἐκ ἐκάθητο ἐκάθισαν ἐκάθισεν ἐκάκωσας ἐκάκωσεν ἐκάλεσαν ἐκάλεσεν ἐκάλυψεν ἐκέκραξεν ἐκήρυξεν ἐκίνησεν ἐκόπασεν ἐκόψαντο ἐκύκλωσεν ἐκαθάρισεν ἐκαθίσαμεν ἐκακοποιήσατέ ἐκαλλωπίσατο ἐκαπνίζετο ἐκβάλλεις ἐκβάλλω ἐκβάλω ἐκβαλῶ ἐκβαλεῖ ἐκβαλεῖν ἐκβαλοῦσιν ἐκβεβλημένη ἐκβεβλημένην ἐκβολῇ ἐκδέδεκται ἐκδέχομαι ἐκδίκησιν· ἐκδύσεται ἐκδανείσῃς ἐκδείραντες ἐκδεδίκηται ἐκδεδομένῃ ἐκδικήσει ἐκδικᾶταί ἐκδικηθήσεται· ἐκδικηθήτω ἐκδικούμενα ἐκδικοῦσαν ἐκείνῃ ἐκείνῳ ἐκείναις ἐκείνας ἐκείνη ἐκείνην ἐκείνης ἐκείνοις ἐκείνου ἐκείνου· ἐκείνους ἐκείνων ἐκεῖ ἐκεῖ· ἐκεῖθεν ἐκεῖθεν; ἐκεῖθεν· ἐκεῖνο ἐκεῖνοι ἐκεῖνον ἐκεῖνος ἐκζέσῃς· ἐκζητήσω ἐκζητῆσαι ἐκζητεῖται ἐκθερίσαι ἐκθερίσεις ἐκθεριζόντων ἐκθρέψαι ἐκθρέψω ἐκκόλαμμα ἐκκόψῃ ἐκκόψας ἐκκόψετε ἐκκαύσας ἐκκεκολαμμένους ἐκκλάσει ἐκκλίνας ἐκκλίνατε ἐκκλύσει ἐκκλῖναι ἐκκλησίασον ἐκκρέμαται ἐκλάπην ἐκλέλοιπεν ἐκλέψατέ ἐκλήθη ἐκλύσεις ἐκλείπω ἐκλείπων ἐκλείψει ἐκλεκτὰ ἐκλεκτάς ἐκλεκτῆς ἐκλεκταὶ ἐκλεκτοὶ ἐκλεκτοὺς ἐκλεκτοῖς ἐκληρονόμησαν ἐκλιπὼν ἐκλοποφόρησάς ἐκμιανθῆναι ἐκοίμισεν ἐκοιμήθη ἐκοιμήθην ἐκοιμήθης ἐκοιμήθησαν ἐκπέμψατέ ἐκπετάσω ἐκπολεμήσαντες ἐκπορεύεσθαι ἐκπορεύεσθε ἐκπορεύεται ἐκπορεύονται ἐκπορευέσθω ἐκπορευόμενοι ἐκπορευομένοις ἐκπορευομένων ἐκπορνεύειν ἐκπορνεύουσιν ἐκπορνεύσει ἐκπορνεύσωσιν ἐκπορνεῦσαι ἐκράτησαν ἐκρέμασεν ἐκρίνοντο ἐκρίνοσαν ἐκρύβην ἐκρύβησαν ἐκρεανόμησεν ἐκστήσω ἐκτήκουσαν ἐκτήσαντο ἐκτήσατο ἐκτήσω ἐκτὸς ἐκτύπωμα ἐκτείνῃ ἐκτείναντες ἐκτείνας ἐκτείνειν ἐκτείνοντες ἐκτείνων ἐκτεθλιμμένον ἐκτετυπωμένα ἐκτετυπωμένοι ἐκτισμένῃ ἐκτομίαν ἐκτρίβει ἐκτρίψει ἐκτρίψω ἐκτρῖψαι ἐκτριβήσῃ ἐκτριβήσεται ἐκτριβήσομαι ἐκτριβῆναι ἐκτριβῇς ἐκτριβῶμεν ἐκτρυγήσεις· ἐκτυπώσεις ἐκτυφλώσῃ ἐκτυφλοῖ ἐκυρώθη ἐκφόρια ἐκφοβῶν ἐκχέητε ἐκχέων ἐκχύσεως ἐκχεεῖ ἐκχεεῖς ἐκχεοῦσιν ἐκχυθήσεται ἐκωλύθη ἐλάινον ἐλάλει ἐλάλησά ἐλάλησάς ἐλάλησέν ἐλάλησα ἐλάλησαν ἐλάλησας ἐλάλησας· ἐλάλησεν ἐλάξευσεν ἐλάσεις ἐλάσσονι ἐλάσσω ἐλάτης· ἐλέγξεις ἐλέπισεν ἐλήμφθη ἐλήμφθης· ἐλύπησεν ἐλαίῳ ἐλαίῳ· ἐλαίας ἐλαίου ἐλαιῶν ἐλαιῶνά ἐλαλήσαμεν ἐλαττονήσει ἐλαττονώσῃ ἐλαττονωθῶσιν ἐλαφρὸν ἐλεήμων ἐλεήσαι ἐλεήσεις ἐλεήσω ἐλεύθερος ἐλεύθερος· ἐλεύσεται ἐλεύσομαι ἐλεῶ ἐλεγμῷ ἐλεγξάτωσαν ἐλεγχθῇ ἐλεημοσύνην ἐλευθέρους ἐλευθερία ἐλευσόμεθα ἐλθόντες ἐλθόντων ἐλθὼν ἐλθεῖν ἐλθοῦσα ἐλιθοβόλησαν ἐλογίσθη ἐλοιδόρουν ἐλοιδορεῖτο ἐλυτρώσω ἐμά ἐμά· ἐμὲ ἐμέ ἐμέ· ἐμὴ ἐμὴν ἐμίαναν ἐμίανας ἐμίανεν ἐμίσησαν ἐμὸν ἐμὸς ἐμόλυναν ἐμῆς ἐμῶν ἐμαστιγώθησαν ἐμαυτὸν ἐμαυτόν ἐμαυτῷ ἐμαυτοῦ ἐμαχέσαντο ἐμαχέσατο ἐμβάλατε ἐμβάλετε ἐμβαλεῖς ἐμεγάλυνας ἐμεγαλύνθη ἐμεθύσθη ἐμεθύσθησαν ἐμιάνθη ἐμιάνθησαν ἐμισήσατέ ἐμνήσθη ἐμνήσθην ἐμοὶ ἐμοί ἐμοῦ ἐμοῦ· ἐμπέπαιχα ἐμπέσῃ ἐμπόροις ἐμπαίζειν ἐμπαῖξαί ἐμπεριπατήσω ἐμπλήσεις ἐμπλήσω ἐμπλόκια ἐμπλῆσαι ἐμπλατύνω ἐμπλησθῆτε ἐμπλοκίου ἐμποιῇ ἐμπορεύεσθε ἐμπορευέσθωσαν ἐμπροσθίων ἐμπυρισμόν ἐμφάνισόν ἐμφανὲς ἐν ἐνάρκησεν ἐνάτης ἐνάτου ἐνέβαλόν ἐνέβαλεν ἐνέγκῃ ἐνέγκατε ἐνέδυσεν ἐνέκειτο ἐνέμοντο ἐνέπεσαν ἐνέπλησα ἐνέπλησεν ἐνέφραξαν ἐνέχεεν ἐνήστευσαν ἐνίπτοντο ἐνίσχυσας ἐνίσχυσεν ἐνύπνια ἐνύπνιον ἐνώπιόν ἐνώπιον ἐνώπιος ἐνώτια ἐναλλὰξ ἐναντίας ἐναντίον ἐναρχομένου ἐνδόξως ἐνδόσθια ἐνδύσασθαι ἐνδύσεις ἐνδύσεται ἐνδείξωμαι ἐνδεδεμένα ἐνδελεχῶς ἐνδελεχῶς· ἐνδελεχισμοῦ ἐνδογενοῦς ἐνδοξότατος ἐνδοξαζομένου ἐνδοξασθήσομαι ἐνδοσθίοις ἐνδοσθίων ἐνεῖχον ἐνεδίδου ἐνεδύσατο ἐνεδείξαντο· ἐνεδεδύκει ἐνεδειξάμεθα ἐνεθυμήθη ἐνεκίσσησεν ἐνεκίσσων ἐνεκότει ἐνεκρατεύσατο ἐνενήκοντα ἐνεπεπύριστο· ἐνεπυρίσθησαν ἐνεταφίασαν ἐνετείλατό ἐνετείλατο ἐνετείλω ἐνετειλάμην ἐνευλογηθήσονται ἐνευροκόπησαν ἐνεφύσησεν ἐνεχύρασμα ἐνεχυράσῃς ἐνθέμια ἐνθέμιον ἐνιαύσιον ἐνιαυσίους ἐνιαυτὸν ἐνιαυτὸς ἐνιαυτῶν ἐνιαυτῷ ἐνιαυτοὺς ἐνιαυτοῦ ἐνιαυτοῦ· ἐνιδὼν ἐνισχύσας ἐνισχύσω ἐννέα ἐννακόσια ἐνοικοῦντες ἐνοχλεῖται ἐντέλλομαί ἐντέλλομαι ἐντέταλμαί ἐντέταλταί ἐνταῦθα ἐνταφιάσαι ἐνταφιασταὶ ἐνταφιασταῖς ἐντείλωμαί ἐντεῦθεν ἐντεῦθεν· ἐντολὰς ἐντολάς ἐντολὴν ἐντολῶν ἐντολαί ἐντολαῖς ἐντομίδας ἐντραπήσεται ἐντραπῆναί ἐνυπνίου ἐνυπνίων ἐνυπνιάσθη ἐνυπνιάσθην· ἐνυπνιάσθης; ἐνυπνιασάμην ἐνυπνιαστὴς ἐνωπίῳ ἐνωπίους ἐνωτίσῃ ἐνωτίσασθέ ἐξ ἐξάγαγε ἐξάλειψόν ἐξάξεις ἐξάξω ἐξάπινα ἐξάπτῃ ἐξάραντες ἐξάρας ἐξέβαλεν ἐξέβαλον ἐξέδοτο ἐξέδυσαν ἐξέζεσεν ἐξέθλιψα ἐξέθρεψεν ἐξέκλιναν ἐξέκλινεν ἐξέληται ἐξέλθῃ ἐξέλθῃ· ἐξέλθατε ἐξέλθητε ἐξέλθω ἐξέλιπεν ἐξένηψεν ἐξέπεμψαν ἐξέστη ἐξέτεινα ἐξέτεινας ἐξέτεινεν ἐξέχεεν ἐξέχοντες ἐξήγαγέν ἐξήγαγόν ἐξήγαγεν ἐξήγαγες ἐξήγαγον ἐξήλειψεν ἐξήλθατε ἐξήλθοσάν ἐξήλθοσαν ἐξήνεγκαν ἐξήνεγκεν ἐξήνθησεν ἐξήνθησεν· ἐξίλασαι ἐξίσταντο ἐξόδιόν ἐξόδου ἐξύβρισας ἐξύρησαν ἐξῆλθεν ἐξῆλθες ἐξῆλθον ἐξῆραν ἐξῆρεν ἐξῆρχεν ἐξαίρετον ἐξαγαγὼν ἐξαγαγών ἐξαγαγεῖν ἐξαγορεύσει ἐξαγορεύσουσιν ἐξαλείψουσιν ἐξαλείψω ἐξαλεῖψαι ἐξαλειφθῆναι ἐξαλλασσούσας ἐξανάστασιν ἐξανέστη ἐξανέτειλεν ἐξαναλώσει ἐξαναλώσω ἐξαναλῶσαι ἐξαναστὰς ἐξαναστήσῃ ἐξαναστήσωμεν ἐξανθήσῃ ἐξανθεῖ ἐξανθούσης ἐξανθοῦσά ἐξανθοῦσα ἐξαπέστειλα ἐξαπέστειλας· ἐξαπέστειλεν ἐξαπόστειλον ἐξαπατῆσαι ἐξαπεστείλαμέν ἐξαποστέλλῃ ἐξαποστέλλω ἐξαποστέλλω· ἐξαποστέλλων ἐξαποστείλῃ ἐξαποστεῖλαι ἐξαποστελῶ ἐξαποστελεῖ ἐξαρεῖ ἐξαριθμήσεις ἐξαριθμήσεται ἐξαριθμῆσαι ἐξαριθμηθήσεται ἐξαρχόντων ἐξείλατό ἐξείλατο ἐξείλκυσαν ἐξεγερθεὶς ἐξεζήτησεν ἐξεικονισμένον ἐξεκένωσεν ἐξεκαλοῦντο ἐξεκκλησίασεν ἐξεκλίνατε ἐξελέξαντο ἐξελέξατο ἐξελέσθαι ἐξελύθη ἐξελεύσεσθε ἐξελεύσεται ἐξελεύσεται· ἐξελεύσομαι ἐξελεύσονται ἐξελεῖν ἐξεληλυθότων ἐξεληλυθυίας ἐξελθὸν ἐξελθόντες ἐξελθόντων ἐξελθὼν ἐξελοῦ ἐξελοῦσιν ἐξενέγκας ἐξεπέτασεν ἐξεπορεύετο ἐξεπορεύοντο ἐξεπορευόμην ἐξερεύξεται ἐξερημώσω ἐξετίναξεν ἐξηγάγετε ἐξηγέρθη ἐξηγήσασθαι ἐξηγητὰς ἐξηγηταῖς ἐξηλείφθησαν ἐξηράνθη ἐξηρτημέναι· ἐξιόντι ἐξιλάσασθαι ἐξιλάσεται ἐξιλάσησθε ἐξιλάσκεσθαι ἐξιλάσωμαι ἐξιλασκόμενος ἐξιλασμοῦ ἐξισούμενοι ἐξισούμενον ἐξοίσει ἐξοίσετε ἐξοίσουσιν ἐξολεθρεύσω ἐξολεθρευθήσεται ἐξολεθρευθήσονται ἐξομολογήσομαι ἐξορκιῶ ἐξωλεθρεύθη ἐξωτέρας ἐπάγη ἐπάγω ἐπάγων ἐπάλαιεν ἐπάνω ἐπάνωθεν ἐπάξονται ἐπάξουσιν ἐπάξω ἐπάρας ἐπάταξαν ἐπάταξας ἐπάταξεν ἐπέβαλεν ἐπέβαλον ἐπέβησαν ἐπέβλεψεν ἐπέγνω ἐπέγνωσαν ἐπέδραμεν ἐπέζησεν ἐπέθεντο ἐπέθετο ἐπέθηκαν ἐπέθηκεν ἐπέκεινα ἐπέλεξεν ἐπέλθῃ ἐπένθει ἐπένθησεν ἐπέπεσεν ἐπέσαξεν ἐπέσκαζεν ἐπέσκεμμαι ἐπέσται ἐπέστησεν ἐπέστρεψαν ἐπέστρεψεν ἐπέτρεψεν ἐπέχεεν ἐπήγαγεν ἐπήγαγες ἐπήγαγον ἐπήκουσά ἐπήκουσεν ἐπὶ ἐπί ἐπίγνωθι ἐπίθεμα ἐπίθες ἐπίλοιπα ἐπίμικτος ἐπίπεμπτον ἐπίσαγμα ἐπίσημα ἐπίσκεψιν ἐπίσκεψιν· ἐπίσπαστρον ἐπίστῃ ἐπίσταμαι ἐπίστευσαν ἐπίστευσεν ἐπίχαρμα ἐπότιζεν ἐπότιζον ἐπότισαν ἐπότισεν ἐπώζεσεν ἐπώζεσεν· ἐπώλει ἐπ᾽ ἐπῄνεσαν ἐπῆλθεν ἐπῆρεν ἐπαύλεσιν ἐπαύλεων ἐπαύλεως ἐπαύριον ἐπαύσαντο ἐπαύσατο ἐπαγάγῃ ἐπακήκοεν ἐπακούσαντί ἐπακούσεταί ἐπακολουθήσῃ ἐπακολουθήσετε ἐπανήξει ἐπαναστρέψει ἐπαναστραφὲν ἐπανατρυγήσεις ἐπανελεύσεται ἐπανελεύσομαι ἐπαοιδός ἐπαοιδοὶ ἐπαοιδοῖς ἐπαποστέλλω ἐπαρυστῆρα ἐπαρυστρίδας ἐπεὶ ἐπείνασεν ἐπείραζεν ἐπείρασεν ἐπεῖδεν ἐπεθύμησας ἐπεθύμησεν ἐπειδὴ ἐπειλημμένη ἐπεκάθισεν ἐπεκάλυψεν ἐπεκαλέσατο ἐπεκαλύφθησαν ἐπεκράτει ἐπεκράτησεν ἐπελάβετο ἐπελάθετο ἐπενέγκητε ἐπερώτησιν ἐπεσκέψατο ἐπεσκίαζεν ἐπεσκεμμένων ἐπεσπάσατο ἐπεσπούδαζον ἐπεστήρικτο ἐπεστράφησαν ἐπετίμησεν ἐπεφάνη ἐπεφέρετο ἐπηρώτησεν ἐπιβάλῃ ἐπιβάλῃς ἐπιβάλωσιν ἐπιβέβληκας ἐπιβῇ ἐπιβαλῶ ἐπιβαλεῖ ἐπιβαλεῖς ἐπιβλέψω ἐπιβληθῇ ἐπιγαμβρεύσασθε ἐπιγνωσθήσεται ἐπιδίωξον ἐπιδών ἐπιδιδοὺς ἐπιδιεῖλεν ἐπιδιπλώσεις ἐπιζήμιον ἐπιθέματος ἐπιθέντες ἐπιθέσθαι ἐπιθήσει ἐπιθήσεις ἐπιθήσετε ἐπιθήσουσιν ἐπιθῆται ἐπιθῶνται ἐπιθεῖναι ἐπιθυμήσει ἐπιθυμήσεις ἐπιθυμίᾳ ἐπικαθίσῃ ἐπικαλύμματα ἐπικαλεῖσθαι ἐπικαλυψάτω ἐπικατάρατος ἐπικεῖσθαι ἐπικεχυμένου ἐπικληθήσεται ἐπικληθήσομαι ἐπικληθῆναι ἐπικράνθη ἐπιλάθηται ἐπιλέκτους ἐπιλέκτων ἐπιλήσονται ἐπιλαβοῦ ἐπιμεῖναι ἐπιμελῶς ἐπιμελοῦμαι ἐπιπέσῃ ἐπιπέσοι ἐπιπίπτει ἐπιπεσὼν ἐπιπορευομένη ἐπιρραντισθῇ ἐπισιτισμὸν ἐπισκέπτωμαι ἐπισκέψεται ἐπισκευάζῃ ἐπισκοπὴ ἐπισκοπῇ ἐπιστάτας ἐπιστήμη ἐπιστήμην ἐπιστήμης ἐπιστήσω ἐπιστατῶν ἐπιστοιβάσουσιν ἐπιστρέψαι ἐπιστρέψω ἐπιστραφεὶς ἐπισυνάγων ἐπισυνήγαγεν ἐπισυστήσῃ ἐπισυστήσω ἐπισχὼν ἐπιτάσσων ἐπιτελεσθήσεται ἐπιτηδεύματα ἐπιτυγχάνων ἐπιχεεῖ ἐπιχεεῖς ἐπιχυθῇ ἐπλάτυνεν ἐπλήγη· ἐπλήθυνεν ἐπλήρωσαν ἐπλήσθη ἐπλανᾶτο ἐπλεόνασεν ἐπληθύνετο ἐπληθύνθη ἐπληθύνθησαν ἐπλημμέλησεν ἐπληρώθησαν ἐπλούτησεν ἐπλούτισα ἐποίει ἐποίησά ἐποίησάς ἐποίησέν ἐποίησα ἐποίησαν ἐποίησας ἐποίησας; ἐποίησεν ἐποίμαινεν ἐποζέσει ἐποιήσαμεν ἐποιήσαν ἐποιήσατε ἐποιήσατε; ἐπολέμει ἐπονηρεύοντο ἐπονομάσας ἐπονομάσω ἐπορεύετο ἐπορεύθη ἐπορεύθην ἐπορεύθησαν ἐπορεύθησαν· ἐπορεύοντο ἐπτέρνικεν ἐπτοήθη ἐπωμίδα ἐπωμίδας ἐπωμίδες ἐπωμίδος ἐπωμίδος· ἐπωμίδων ἐπωνόμασαν ἐπωνόμασεν ἐπωνομάσθη ἐρήμῳ ἐρήμῳ; ἐρήμῳ· ἐρήμου ἐρήμους ἐρίζουσαι ἐρίφους ἐρίφων ἐρῶ ἐργάζεσθαι ἐργάζεσθε· ἐργᾶται ἐργᾷ ἐργαζέσθω ἐργαζέσθωσαν ἐργαζόμενος ἐργαζομένοις ἐργαλεῖα ἐργασίᾳ ἐργασίαν ἐργασίας ἐργασίμῳ ἐργοδιώκταις ἐργοδιῶκται ἐργοδιωκτῶν· ἐρείσαι ἐρεύγεται ἐρεῖ ἐρεῖς ἐρεῖτε ἐρεῷ ἐρεοῖς ἐρεοῦ ἐρημώσεως ἐρημώσω ἐρημωθήσεται ἐρημωθήσονται ἐρημωθῆναι ἐρημωθῇ ἐρικτὰ ἐροῦμεν ἐροῦσιν ἐρράγησαν ἐρρέθη ἐρρύσατο ἐρρύσω ἐρυθρὰν ἐρυθρᾶς ἐρυθρᾷ ἐρχόμενος ἐρχομένας ἐρχομένην ἐρχομένοις ἐρχομένων ἐρχομένων· ἐρωδιὸν ἐρωτήσῃ ἐρωτήσουσίν ἐρωτήσωμεν ἐρωτᾷ ἐρωτᾷς ἐσόμεθα ἐσώθη ἐσώτερον ἐσαββάτισεν ἐσθίει ἐσθίειν ἐσθίων ἐσθιόμενα ἐσιτομέτρει ἐσκέπασαν ἐσκέπασεν ἐσκήνωσεν ἐσκίρτων ἐσκύλευσαν ἐσκλήρυνα ἐσκλήρυνεν ἐσκληρύνθη ἐσκληρύνθη· ἐσμὲν ἐσμέν ἐσμεν ἐσμεν; ἐσομένου ἐστάθη ἐστὲ ἐστέρησέν ἐστήριζον ἐστήρισα ἐστήρισται ἐστὶν ἐστίν ἐστίν· ἐστε ἐστε· ἐστερήθην ἐστηριγμέναι ἐστηριγμένη ἐστι; ἐστιν ἐστιν; ἐστιν· ἐστρατοπέδευσαν ἐστρατοπέδευσεν ἐσφαγμένου ἐσχάρᾳ ἐσχάρα ἐσχάραν ἐσχάρας ἐσχάτης ἐσχάτου ἐσχάτους ἐσχάτων ἐσχίσθη ἐτάκησαν ἐτάξατο ἐτάφη ἐτάχυνεν ἐτέχθησαν ἐτήκετο ἐτίθει· ἐτῶν ἐταπείνουν ἐταπείνωσεν ἐταράχθη ἐταράχθησαν ἐταράχθησαν· ἐτασμοῖς ἐταχύνατε ἐτεκνοποίει ἐτελεύτησαν ἐτελεύτησεν ἐτμήθη ἐτρέψατο ἐφάγετε ἐφάγοσαν ἐφάγοσαν· ἐφάνη ἐφέστηκα ἐφίλει ἐφίλησεν ἐφύλαξεν ἐφύτευσεν ἐφ᾽ ἐφαίνετο ἐφαύλισεν ἐφείσατο ἐφείσω ἐφεισάμην ἐφθάρη ἐφοβήθη ἐφοβήθην ἐφοβήθησαν ἐφοβοῦντο ἐχάρη ἐχόμεναι ἐχόμενοι ἐχόμενον ἐχώνευσεν ἐχώρει ἐχθὲς ἐχθές ἐχθρός ἐχθρῶν ἐχθρεύσω ἐχθροὶ ἐχθροὺς ἐχθρούς ἐχθροῖς ἐχθροῦ ἐχούσῃ ἐχούσης ἐχρήσαντο ἐχρόνισα ἐχρόνισεν ἐχρύσωσεν ἐχρησάμεθά ἐψηλάφησεν ἑώρα ἑώρακα ἑώρακεν ἑώραταί ἑώρων ἑαυτὸ ἑαυτὸν ἑαυτόν ἑαυτῆς ἑαυτῇ ἑαυτῶν ἑαυτῷ ἑαυταῖς ἑαυτοὺς ἑαυτούς· ἑαυτοῖς ἑαυτοῖς· ἑαυτοῦ ἑαυτοῦ· ἑβδόμῃ ἑβδόμῃ· ἑβδόμῳ ἑβδόμη ἑβδόμην ἑβδόμης ἑβδόμου ἑβδομάδας ἑβδομάδες ἑβδομάδος ἑβδομάδων ἑβδομήκοντα ἑβδομηκοντάκις ἑκάστῳ ἑκάστην ἑκάστου ἑκάτερος ἑκών ἑκατὸν ἑκατόν ἑκατοντάρχους ἑκατονταετεῖ ἑκατοστεύουσαν ἑκούσιον ἑκουσίων ἑκουσίως ἑλικτά ἑνὶ ἑνί ἑνί· ἑνὸς ἑνός· ἑνδεκάτῳ ἑξήκοντα ἑξῆς ἑξακόσια ἑξακοσίας ἑξακοσίων ἑξακοσιοστῷ ἑξηκονταετῶν ἑξηκονταετοῦς ἑορτὰς ἑορτάσατέ ἑορτάσετε ἑορτάσωσιν ἑορτὴ ἑορτὴν ἑορτῆς ἑορταὶ ἑορταί ἑορταῖς ἑπτὰ ἑπτά ἑπτά· ἑπτάκις ἑπτακόσια ἑπτακόσιοι ἑπτακοσίους ἑρμηνευτὴς ἑρπόντων ἑρπετὰ ἑρπετὸν ἑρπετόν ἑρπετῶν ἑρπετῷ ἑρπετοῖς ἑρπετοῦ ἑρπούσης ἑσπέρα ἑσπέραν ἑσπέρας ἑσπέρας· ἑσπερινῶν ἑστάναι ἑστῶτα ἑστηκότος ἑστηκὼς ἑτέρᾳ ἑτέρῳ ἑτέρῳ· ἑτέρα ἑτέραν ἑτέρας ἑτέρου ἑτέρους ἑτέρων ἑτεροζύγῳ ἑτοίμασον· ἑτοίμου ἑτοιμάσουσιν ἑψέματος ἑψήσεις ἑψηθῇ ἑωθινῇ ἑωράκαμεν ἑωράκασιν ἑωράκατε ἓν ἓξ ἔαρ ἔασόν ἔβαψεν ἔβοσκεν ἔβρεξεν ἔγγιστα ἔγεμον ἔγκειται ἔγκτησιν ἔγκτητον ἔγνω ἔγνων ἔγνωσαν ἔγραψα ἔγραψας ἔγραψεν ἔδειξέν ἔδειξεν ἔδεσθε ἔδεται ἔδησεν ἔδονται ἔδοξεν ἔδραμεν ἔδυ ἔδυσαν ἔδωκάν ἔδωκέν ἔδωκα ἔδωκαν ἔδωκας ἔδωκεν ἔζευξεν ἔζησεν ἔζησεν· ἔζωσεν ἔθαψα ἔθαψαν ἔθαψεν ἔθετο ἔθηκαν ἔθηκεν ἔθνει ἔθνεσιν ἔθνη ἔθνος ἔθνους ἔθραυσεν ἔθυσαν ἔθυσεν ἔκγονα ἔκλαυσαν ἔκλαυσεν ἔκλεισεν ἔκλευκον ἔκλεψας ἔκλεψεν ἔκρυψεν ἔκστασιν ἔκστασις ἔκτεινον ἔκτισεν ἔκτισται ἔλαβέν ἔλαβεν ἔλαβες ἔλαβον ἔλαθεν ἔλαιον ἔλαιον· ἔλαττον ἔλεγον ἔλεος ἔλθῃ ἔλθῃς ἔλθοι ἔλθωσι ἔλθωσιν ἔλουσεν ἔμβαλε ἔμιξεν ἔμμονός ἔμποροι ἔμπροσθέν ἔμπροσθεν ἔν ἔναντι ἔνδον ἔνδοξα ἔνεγκέ ἔνεμεν ἔνησαν ἔνθεν ἔνοχός ἔνοχοί ἔνοχον ἔνοχος ἔντειλαι ἔντερα ἔξελθε ἔξω ἔξω; ἔξω· ἔξωθεν ἔπαρον ἔπασεν ἔπεσαν ἔπεσεν ἔπεσον ἔπεστιν ἔπεψαν ἔπεψεν ἔπηξεν ἔπιεν ἔπιεν· ἔπιον ἔπιον· ἔπλασεν ἔπλησαν ἔπλησεν ἔπλυναν ἔπλυνεν ἔποπα ἔπραξας ἔργῳ ἔργα ἔργοις ἔργοις· ἔργον ἔργων ἔργων; ἔρημοι ἔρημον ἔρημον· ἔρημος ἔριφον ἔρρανεν ἔρραψαν ἔρριψα ἔρριψαν ἔρριψεν ἔρχῃ ἔρχεσθαι ἔρχεται ἔρχεται· ἔσῃ ἔσεσθέ ἔσεσθε ἔσθεται ἔσθετε ἔσθουσαι ἔσθουσαν ἔσθων ἔσομαι ἔσονταί ἔσονται ἔσονται· ἔσπειρεν ἔσπεισεν ἔσπευσαν ἔσπευσεν ἔσται ἔσται; ἔσται· ἔσταξεν ἔστη ἔστη· ἔστησα ἔστησαν ἔστησας ἔστησεν ἔστιν ἔστιν· ἔστω ἔστωσαν ἔστωσαν· ἔσφαξαν ἔσφαξεν ἔσχατον ἔσχεν ἔσω ἔσωθεν ἔταξεν ἔτει ἔτεκέν ἔτεκεν ἔτεκον ἔτεκον; ἔτεκον· ἔτεσιν ἔτη ἔτη· ἔτι ἔτι; ἔτι· ἔτικτεν ἔτικτον ἔτος ἔτους ἔφαγεν ἔφαγεν· ἔφαγες ἔφαγες; ἔφαγον ἔφερεν ἔφη ἔφηλος ἔφυγεν ἔφυγον ἔχῃ ἔχανεν ἔχει ἔχει· ἔχεις ἔχετε ἔχετε; ἔχθραν ἔχον ἔχοντα ἔχοντας ἔχουσα ἔχουσαν ἔχρησαν ἔχρισεν ἔχω ἕβδομα ἕβδομον ἕκαστον ἕκαστος ἕκτῃ ἕκτῳ ἕκτη ἕκτην ἕκτον ἕκτου ἕλει ἕλη ἕλικι ἕλκει ἕλκη ἕλκη· ἕλκος ἕλκους ἕλος ἕν ἕνα ἕνδεκα ἕνεκεν ἕξ ἕξ· ἕξει ἕρπει ἕρποντι ἕρπουσιν ἕστηκα ἕστηκας ἕτερα ἕτεραι ἕτεροι ἕτερον ἕτερος ἕτοιμοι ἕτοιμον ἕτοιμος ἕψεμα ἕψεμα· ἕψετε· ἕψητε ἕως Ἐὰν Ἐάν Ἐγὼ Ἐν Ἐξάγαγε Ἑψήσατε Ἔντειλαι ἠγάπα ἠγάπησας ἠγάπησεν ἠγέρθη ἠγόραζον ἠγνόησεν ἠδίκησέν ἠδίκησαν ἠδίκησεν ἠδύναντο ἠδύνατο ἠδυνάσθη ἠδυνάσθην· ἠδυνήθησαν ἠθέλησεν ἠθέτησεν ἠλέησέν ἠλέησεν ἠλαττόνησεν· ἠλαττονοῦτο ἠλλοτριοῦτο ἠμβλύνθησαν ἠνέῳξεν ἠνέγκαμεν ἠνόμησεν ἠνεῴχθησαν ἠνοίξαμεν ἠξιώθην ἠπάτησέν ἠπορεῖτο ἠρίθμησεν ἠρώτα ἠρώτησα ἠρώτησας ἠρώτησεν ἠργάζοντο ἠρεύνα ἠρεύνησας ἠρεύνησεν ἠρνήσατο ἠρξάμην ἠρυθροδανωμένα ἠρχόμην ἠρχιτεκτόνησεν ἠσεβήκασιν ἠσθίομεν ἠσπάσαντο ἠτέκνωμαι ἠτεκνώθησαν· ἠτεκνώσατε· ἠτιμάσθη ἠτιμάσθην ἡ ἡγήσατο ἡγίασεν ἡγεῖτο ἡγεμόνες ἡγεμόνων ἡγεμὼν ἡγεμονίαις ἡγιάσθησαν ἡγιασμένα ἡγιασμένον ἡγιασμένων ἡγούμενόν ἡγούμενός ἡγούμενος ἡδύσματα ἡδυσμοῦ ἡλίου ἡμάρτηκεν ἡμάρτομεν ἡμέρᾳ ἡμέρα ἡμέραι ἡμέραις ἡμέραν ἡμέραν· ἡμέρας ἡμέρας· ἡμίονοι ἡμίσους ἡμᾶς ἡμᾶς· ἡμῖν ἡμῖν; ἡμῖν· ἡμῶν ἡμῶν; ἡμῶν· ἡμαρτήκατε ἡμαρτηκὼς ἡμεῖς ἡμερῶν ἡμερῶν· ἡμετέραν ἡμιόνους ἡνίκα ἡσύχασον· ἡτοίμακα ἡτοίμασά ἡτοίμασαν ἡτοίμασας ἡτοίμασεν ἡψημένον ἢ ἣ ἣν ἤγαγεν ἤγαγον ἤγγιζεν ἤγγισαν ἤγγισεν ἤδη ἤθελεν ἤκουσα ἤκουσαν ἤκουσας ἤκουσεν ἤλεγξέν ἤλεγξεν ἤλειψάς ἤλειψας ἤλθατε ἤλθομεν ἤλθοσαν ἤλλαξαν ἤλλαξεν ἤλπισεν ἤμην ἤνεγκά ἤνεγκαν ἤνεγκεν ἤνοιξαν ἤνοιξεν ἤντλησεν ἤντλουν ἤρεσαν ἤρεσεν ἤρξαντο ἤρξατο ἤρξω ἤρχετο ἤρχοντο ἤσθιεν ἤσθιον ἤτασεν ἤχει ἥ ἥδε ἥκαμεν· ἥκασι ἥκασιν ἥκατε ἥκατε; ἥκει ἥκετε ἥλιος ἥλιος· ἥμαρτεν ἥμαρτες; ἥμαρτον ἥμισυ ἥξει ἥξω ἥπατά ἥπατος ἥρπασεν ἥτις ἥψατο ἥψησεν ἦ ἦλθεν ἦλθες ἦλθον ἦν ἦν· ἦραν ἦσαν ἦσθα ἦτε ἧς ἰάθη ἰάσατο ἰώμενός ἰᾶται ἰατρεῖα ἰδὲ ἰδέαν ἰδίᾳ ἰδίους ἰδόντες ἰδόντι ἰδὼν ἰδών ἰδεῖν ἰδοὺ ἰδού ἰδοῦσα ἰκτῖνα ἰσχὺν ἰσχὺς ἰσχύει ἰσχύι ἰσχύι· ἰσχύν ἰσχύς ἰσχύσῃ ἰσχνόφωνός ἰσχνόφωνος ἰσχυρὰ ἰσχυρὸν ἰσχυρὸς ἰσχυρότεραι ἰτέας ἰχθύας ἰχθύες ἰχθύων ἱέρακα ἱδρῶτι ἱεράτευμα ἱερέα ἱερέα· ἱερέων ἱερέως ἱερατεία ἱερατείαν ἱερατείας ἱερατεύειν ἱερατεύσει ἱερατεύσουσίν ἱερατεύωσίν ἱερεὺς ἱερεύς ἱερεύς· ἱερεῖ ἱερεῖ· ἱερεῖς ἱερεῦσιν ἱκανὰ ἱκανὸν ἱκανόν ἱκανός ἱκανοὺς ἱκανοῦταί ἱλάσθη ἱλασμοῦ ἱλαστήριον ἱλαστηρίου ἱλαστηρίου· ἱμάτια ἱμάτια· ἱμάτιον ἱματίῳ ἱματίοις ἱματίου ἱματίων ἱματισμὸν ἱματισμόν ἱματισμόν· ἱππόδρομον ἱππεὺς ἱππεῖς ἱπποδρόμου ἱστία ἱστίοις ἱστίων ἴασπις· ἴδῃ ἴδῃς ἴδετε ἴδιον ἴδοι ἴδω ἴδωσίν ἴδωσιν ἴκτερον ἴρεως ἴσῳ ἴσθι ἴσοι ἴσον ἴσου ἴσχυεν ἴσχυον ἴσως ἴτω ἴχνη ἵλεως ἵν᾽ ἵνα ἵπποις ἵππον ἵππος ἵππου ἵππων ἵστατο ἶβιν ὀβολοὶ ὀγδόῃ ὀγδόη ὀγδοήκοντα ὀγδοήκοντα· ὀδόντα ὀδόντες ὀδόντος ὀδόντος· ὀδύνην ὀδύνης ὀκτὼ ὀκτώ ὀκτακόσια ὀλίγαι ὀλίγον ὀλύρα ὀλεθρεύοντα ὀλεθρευθήσεται ὀλιγοστός ὀλιγοστοὶ ὀλιγοστοὺς ὀλιγοψυχίας ὀμόσῃ ὀμεῖσθε ὀμεῖται ὀμοῦμαι ὀνόμασιν ὀνόματί ὀνόματα ὀνόματι ὀνόματος ὀνύχιον· ὀνομάζων ὀνομάσαι ὀνομάτων ὀνομαστοί ὀνυχίζει ὀνυχίζον ὀνυχιζόντων ὀνυχιστῆρας ὀνυχιστῆρας· ὀπὴν ὀπίσω ὀπητίῳ ὀπισθίῳ ὀπισθίου ὀπισθίων ὀπισθοφανές ὀπισθοφανῶς ὀπτὰ ὀπτήσωμεν ὀρέων ὀργὴν ὀργήν ὀργίζεσθε ὀργίζου ὀργῆς ὀργῇ ὀργισθήσομαι ὀργισθεὶς ὀρεινὴν ὀρθῶς ὀρθρίσαντες ὀρθρίσας ὀρνέων ὀρνίθια ὀρνίθιον ὀρνιθίῳ ὀρνιθίου ὀρνιθοσκοπήσεσθε ὀρτυγομήτρα ὀρφανά ὀρφανὸν ὀσμὴ ὀσμὴν ὀσμῆς ὀστέων ὀστᾶ ὀστῶν ὀστοῦν ὀστράκινον ὀσφὴν ὀσφὺν ὀσφύες ὀσφύος ὀσφραίνεσθαι ὀσφρανθῶ ὀφθέντα ὀφθέντι ὀφθήσῃ ὀφθήσεταί ὀφθήσεται ὀφθήσομαί ὀφθήσομαι ὀφθήτω ὀφθῆναι ὀφθῇ ὀφθῇς ὀφθαλμὸν ὀφθαλμῶν ὀφθαλμοὶ ὀφθαλμοί ὀφθαλμοὺς ὀφθαλμούς ὀφθαλμοῖς ὀφθαλμοῦ ὀφθεὶς ὀφθείς ὀφιομάχην ὀφρύας ὀχύρωμα ὀχυρὰς ὀχυρώματι ὀχυρώματος ὀψέ ὀψόμεθα ὁ ὁδήγησον ὁδὸν ὁδόν ὁδῷ ὁδοὶ ὁδοὺς ὁδούς ὁδοῦ ὁδοῦ; ὁδοιπόροι ὁλόκαυτος ὁλκὴ ὁλκῆς ὁλοκάρπωμα ὁλοκάρπωσιν ὁλοκάρπωσιν; ὁλοκαύτωμά ὁλοκαύτωμα ὁλοκαύτωμα· ὁλοκαύτωσιν ὁλοκαύτωσις ὁλοκαρπώσεις ὁλοκαρπώσεως ὁλοκαυτώματα ὁλοκαυτώματος ὁλοκαυτώσεως ὁλοκαυτώσεως· ὁλοκαυτωμάτων ὁλοκαυτωμάτων· ὁλοκλήρους· ὁμιλίαν ὁμοίωμα ὁμοίωσιν ὁμοθυμαδὸν ὁμοιότητα ὁμοιωθήσονται ὁμοιωθῶμεν ὁμοιωθησόμεθα ὁμολογίαν ὁμομήτριον ὁμονοοῦντας ὁμοπατρία ὁπλὰς ὁπλὴν ὁπλήν· ὁπλῆς ὁράματι ὁράσεως ὁράσεως· ὁρίοις ὁρίων ὁρᾶν ὁρᾶτε ὁρᾷ ὁρᾷς ὁρῶσιν ὁρισμοῦ ὁρκισμοῦ ὁρμίσκον ὁρμίσκος ὂν ὃ ὃν ὃς ὄγδοον ὄμοσόν ὄνειδός ὄνειδος ὄνειδος· ὄνοι ὄνοις ὄνομά ὄνομα ὄνον ὄνος ὄνου ὄνους ὄντα ὄντας ὄντες ὄντι ὄντος ὄντων ὄνυχα ὄνυχας ὄνων ὄπισθεν ὄπισθεν· ὄρει ὄρει· ὄρεσιν ὄρη ὄρθρον ὄρθρος ὄρνεα ὄρος ὄρους ὄρους· ὄφει ὄφιν ὄφις ὄφις· ὄψῃ ὄψει ὄψεις ὄψεσθέ ὄψεσθε ὄψεται ὄψεται· ὄψιμα ὄψιν ὄψις ὄψομαι ὅ ὅδε ὅθεν ὅλῃ ὅλῳ ὅλη ὅλην ὅλης ὅλον ὅλος ὅμοιός ὅμοια ὅμοιος ὅπως ὅρα ὅραμα ὅρασιν ὅρασις ὅριά ὅρια ὅρκῳ ὅρκον ὅρκος ὅρκου ὅρμημα ὅρμον ὅρον ὅς ὅσα ὅσας ὅσοι ὅσοις ὅσον ὅστις ὅσων ὅταν ὅτε ὅτι Ὁ Ὃς Ὅταν ὑάκινθον ὑακίνθῳ ὑακίνθινα ὑακίνθινον ὑακίνθινον· ὑακίνθου ὑακινθίνας ὑγίακεν ὑγίειαν ὑγιὴς ὑγιής ὑγιῆ ὑγιαίνει ὑγιαίνουσιν ὑγιαίνων ὑγιασθὲν ὑγιασθῇ ὑγιοῦς ὑδάτων ὑδρίαν ὑδρίας ὑδρεύσασθαι ὑδρεύσατο ὑδρεύσομαι ὑδρευόμεναι ὑετὸν ὑετὸς ὑμέτερον ὑμᾶς ὑμᾶς· ὑμῖν ὑμῖν· ὑμῶν ὑμῶν; ὑμῶν· ὑμῶν] ὑμεῖς ὑμεῖς; ὑπάκουσον ὑπάρχῃ ὑπάρχει ὑπάρχειν ὑπάρχοντά ὑπάρχοντα ὑπάρχουσιν ὑπὲρ ὑπέθηκαν ὑπέθηκεν ὑπέρογκον ὑπέστρεψεν ὑπήγαγεν ὑπήκουσας ὑπήκουσεν ὑπὸ ὑπόδημα ὑπόθες ὑπ᾽ ὑπακούειν ὑπακούσεται ὑπακούσητέ ὑπαρχόντων ὑπελίπετο ὑπελίποντο ὑπελίπω ὑπελείφθη ὑπεναντίοι ὑπεναντίοις ὑπεναντίους ὑπεναντίους· ὑπεναντίων ὑπεναντίων· ὑπεξῄρηται ὑπερέξει ὑπερέξω ὑπερέχει ὑπερέχοντος ὑπερίδωσιν ὑπερίσχυσεν ὑπερόψει ὑπερόψεται ὑπερασπίζω ὑπερείδομεν ὑπερεῖδόν ὑπερεῖδον ὑπερηφανίαν ὑπερηφανίας ὑπεστρέψαμεν ὑποδήματα ὑποδήματος ὑποδύτην ὑποδύτου ὑποζύγιόν ὑποζύγια ὑποζύγιον ὑποζυγίῳ ὑποζυγίοις ὑποζυγίου ὑποθέματα ὑποθήσεις ὑποκάτω ὑποκαλύψεις ὑπολίπεσθε· ὑπολείπεσθαι ὑπολείπεται ὑπολείψῃ ὑπολειπόμενα ὑπολειφθέντα ὑπολειφθήσονται ὑπολειψόμεθα ὑπολελειμμένον ὑποπυρρίζον ὑποστείληταί ὑποχειρίους ὑσσώπῳ ὑσσώπου ὑφάντου ὑφᾶναι ὑφαντὰ ὑφαντὸν ὑφαντόν· ὑφασμένον ὑψίστῳ ὑψίστου ὑψώθη ὑψώθη· ὑψώσω ὑψηλά ὑψηλὴν ὑψηλήν· ὑψηλῇ ὑψηλῷ ὑψηλῷ; ὑψωθήσεται ὕβριν ὕδασιν ὕδασιν· ὕδατα ὕδατι ὕδατι· ὕδατος ὕδωρ ὕδωρ· ὕπνῳ ὕπνον ὕπνος ὕπνου ὕπνωσεν· ὕσσωπον ὕσσωπον· ὕφασμα ὕψιστον ὕψιστος ὕψος ὕψος· ὕψωσα ὕω ὗν Ὑμεῖς ὠδῖνες ὠμὸν ὠργίσθη ὠργίσθησαν· ὠρθώθη ὠσὶν ὠσφράνθη ὠτὸς ὠτότμητον ὠτότμητος ὡδήγησας ὡδήγησεν ὡρῶν ὡραία ὡραῖόν ὡραῖον ὡραῖος ὡς ὡσαύτως ὡσαύτως· ὡσεὶ ὢν ὤζεσεν ὤμοσέν ὤμοσα ὤμοσαν ὤμοσας ὤμοσεν ὤμους ὤμων ὤν· ὤρθρισεν ὤρυξα ὤρυξαν ὤρυξεν ὤτων ὤφθη ὤφθην ὤφθησαν ὥρα ὥραν ὥραν· ὥρας ὥρκισέν ὥρκισεν ὥρμησεν ὥσπερ ὥστε ὦ ὦμον ὦπταί ὦσίν ὦσιν ὦτα ὧδε ὧδε· ὧν ὧς Ὡς Ὥσπερ ᾅδου ᾐσχύνοντο ᾐχμαλώτευσαν ᾐχμαλώτευται ᾔδει ᾔδειμεν ᾔδειν ᾔδεισαν ᾔτησαν ᾖ ᾖσεν ᾗ ᾠδὴν ᾠκοδόμησαν ᾠκοδόμησεν ᾤαν ᾤετο ᾤκησεν ᾤμην ᾤχετο ᾤχετο· ᾧ ᾿Αγάγετε ᾿Αδελφὴ ᾿Αδελφή ᾿Αδελφός ᾿Αδελφοί ᾿Αδικία· ᾿Αδικοῦμαι ᾿Ακούσατε ᾿Αλλὰ ᾿Αλλ᾽ ᾿Αλοιφῇ ᾿Ανάβηθι ᾿Ανάβλεψον ᾿Ανάγαγε ᾿Ανάγγειλόν ᾿Ανάστηθι ᾿Ανάστητε ᾿Ανέβη ᾿Ανέστη ᾿Ανὴρ ᾿Αναβὰς ᾿Αναβιβάσω ᾿Αναβλέψας ᾿Αναστὰς ᾿Αναστήτω ᾿Απάραντες ᾿Απάρας ᾿Απέστειλεν ᾿Απήρκασιν ᾿Απὸ ᾿Απόδος ᾿Απόδου ᾿Απόστα ᾿Απόστειλόν ᾿Απόστειλον ᾿Απότρεχε ᾿Απῆραν ᾿Απαλείψω ᾿Απεδόθη ᾿Απελθόντες ᾿Αποθανοῦμαι ᾿Αποκριθεὶς ᾿Αποστείλας ᾿Αποστράφητι ᾿Αποστρέφου ᾿Αράδιον ᾿Αραβίᾳ· ᾿Αραβίας ᾿Ασσυρίους· ᾿Ασσυρίων ᾿Αφόρισαι ᾿Αφεῖλεν ᾿Εὰν ᾿Εάν ᾿Εγένετο ᾿Εγὼ ᾿Εγώ ᾿Εγγίσας ᾿Εγγίσατε ᾿Εγγισάτωσαν ᾿Εγενήθη ᾿Εκ ᾿Εκάθισαν ᾿Εκάλεσεν ᾿Εκπέμψατέ ᾿Εκπεπόρνευκεν ᾿Εκτενῶ ᾿Εκτησάμην ᾿Ελάλησεν ᾿Ελθόντες ᾿Ελθὼν ᾿Εμὲ ᾿Εμνήσθη ᾿Εν ᾿Ενύπνιον ᾿Ενυπνιασθεὶς ᾿Εξῆλθεν ᾿Εξῆρεν ᾿Εξαγάγετε ᾿Εξαγαγέτω ᾿Εξανέστησεν ᾿Εξαναστάντες ᾿Εξαπόστειλον ᾿Εξαποστείλατε ᾿Εξιλάσομαι ᾿Επίγνωθι ᾿Επίδοι ᾿Επίκλινον ᾿Επίλεξον ᾿Επ᾽ ᾿Επαναστρέφων ᾿Επειδὴ ᾿Επηρώτησαν ᾿Επικατάρατος ᾿Επιλαθέσθαι ᾿Επισκοπῇ ᾿Επληθύνθησαν ᾿Επληρώσατε ᾿Εποίησέν ᾿Επορεύθη ᾿Επορεύθησαν ᾿Ερωτῶν ᾿Εχέτω ᾿Εχθρία ᾿Ηγάπηκα ᾿Ιδὲ ᾿Ιδόντες ᾿Ιδὼν ᾿Ιδοὺ ᾿Ιδού ᾿Ιδοῦσα ᾿Ιησοῖ ᾿Ιησοῦ ᾿Ιησοῦς ῎Αισωμεν ῎Ανδρες ῎Ανευ ῎Ανθρωπος ῎Απελθε ῎Αρα ῎Αρατε ῎Αφες ῎Εασόν ῎Εγγισόν ῎Εγνω ῎Εδωκεν ῎Εζησεν ῎Εκβαλε ῎Εκρινέν ῎Εκτεινον ῎Ελαιον ῎Ενεγκόν ῎Εξελθε ῎Εσομαι ῎Εσπειρεν ῎Εστη ῎Εστιν ῎Εστω ῎Ετι ῎Ηδη ῎Ηκουσεν ῎Ηλθομεν ῎Ηρεσεν ῎Ιδετε ῎Ιδοι ῎Ομοσόν ῎Ορθρισον ῎Οφελον ῎Ωρθρισεν ῎Ωφθη ῏Αρά ῏Ηλθεν ῏Ηλθον ῏Ην ῏Ησαν ῝Εξ ῝Ο ῞Εως ῞Ηκασιν ῞Ιλεως ῞Ινα ῞Οδε ῞Ορκος· ῞Οσα ῞Οταν ῞Οτι ῟Ηι ῥάβδῳ ῥάβδοις ῥάβδον ῥάβδος ῥάβδου ῥάβδους ῥάβδους· ῥάβδων ῥέῃ ῥέουσα ῥέουσαν ῥέων ῥήματά ῥήματα ῥήματι ῥήματος ῥίψατε· ῥίψωμεν ῥόας ῥύσει ῥύσεως ῥύσιν ῥύσις ῥύσομαι ῥᾳθυμεῖτε; ῥῆμά ῥῆμα ῥῆμα; ῥῆξον ῥῖψον ῥῶγας ῥαγῇ ῥανεῖ ῥανεῖς ῥαντὰς ῥαντά ῥαντὸν ῥαντισθῇ ῥαντοί ῥαντοὺς ῥαντούς· ῥαφιδευτὰ ῥαφιδευτοῦ· ῥηθέντα ῥημάτων ῥητίνης ῥητὸν ῥητόν ῥοίσκον ῥοίσκος ῥοίσκους ῥοίσκων· ῥομφαίαν ῥυόμενός ῥυθμὸν ῾Αγίασόν ῾Αγίασμα ῾Εορτὴ ῾Εσπέρας ῾Η ῾Ηλίου ῾Ημάρτηκα ῾Ηρώων ῾Ησυχάζετε ῾Ο ῾Ορᾶτε ῾Ορῶ ῾Ράβδος ῾Ρόδιοι ῾Ρῖψον ῾Υγιαίνει ῾Υγιαίνει; ῾Υμεῖς ῾Ως Αἰγύπτῳ Αἰγύπτῳ· Αἰγύπτιοι Αἰγύπτιον Αἰγύπτιον; Αἰγύπτιος Αἰγύπτου Αἰγύπτου; Αἰγύπτου· Αἰγυπτίῳ Αἰγυπτία Αἰγυπτίαν Αἰγυπτίας Αἰγυπτίοις Αἰγυπτίοις; Αἰγυπτίοις· Αἰγυπτίου Αἰγυπτίους Αἰγυπτίων Αἰγυπτίων· Αἰθιοπίας Αἱ Αἴγυπτον Αἴγυπτον· Αἴγυπτος Αἴγυπτος; Αἷμα Αὐξάνεσθε Αὐτὸς Αὐτοὶ Αὕτη Αὗταί Αὗται Ααρων Αβελ Αβιασαφ· Αβιμεηλ Αβιμελεχ Αβιουδ Αβιρα Αβρααμ Αβρααμ· Αβραμ Αβραμ· Αγαρ Αγαρ; Αγγαι Αγγις Αγχις Αδα Αδαδ Αδαμ Αδαμα Αδας Αζαυ Αηδις Αιε Αιζηλ Αιλαμ Αιλιμ Αιλων Αιμαν· Αιναν Αλλων Αλοηλ Αμαδα Αμαθι Αμαληκ Αμαληκ· Αμαρφαλ Αμβραμ Αμιναδαβ Αμμαν Αμμανιτῶν Αμορις Αμορραίους Αμορραίων Αμορραῖον Ανα Ανα· Αραδ Αραμ Αραμ· Αραρατ Αρβοκ Αριωχ Αροηδις Αροηλις Αρουκαῖον Αρραν Αρφαξαδ Αρχαδ Ασαρ Ασαρ· Ασαρμωθ Ασασανθαμαρ Ασβαν Ασβηλ Ασενναῖον Ασεννεθ Ασηρ Ασηρ· Ασιηλ Ασιρ Ασομ Ασρων Ασσουρ Ασσουριιμ Ασταρωθ Ασχαναζ Αταδ Αυναν Αφερ Αχισαμακ Αχισαμαχ Αχοβωρ Αωδ Βάδιζε Βάλανος Βέλτιον Βαβυλὼν Βαδίζετε Βαδίσατε Βαθουηλ Βαθουηλ· Βαιθηλ Βαιθηλ· Βαιθλεεμ) Βαλα Βαλα· Βαλααν Βαλαεννων Βαλακ Βαλλα Βαλλα· Βαλλαν Βαλλας Βαραδ Βαρια Βαρια· Βαρσα Βασεμμαθ Βαυξ Βεβάρηται Βεελσεπφων Βεηρ Βενιαμιν Βενιαμιν· Βεσελεηλ Βεωρ Βηθλεεμ) Βλαστησάτω Βοσορρας Βουνὸς Γάζαν Γέλωτά Γίνεσθε Γααμ Γαδ Γαδ· Γαδερ Γαθερ Γαιβηλ Γαιδαδ Γαιφα Γαλααδ Γαμερ Γαμερ· Γεῦσόν Γεδσων Γεδσων· Γεθθαιμ Γενέσθω Γενηθήτω Γενηθήτωσαν Γεραρα Γεραροις Γεραρων Γεργεσαίους Γεργεσαίων Γεργεσαῖον Γεσεμ Γεσεμ· Γηρα Γηρσαμ Γηρσων Γηων· Γινώσκετε Γινώσκομεν Γινώσκω Γινώσκων Γοθομ Γομορρα Γομορρας Γράψον Γυνὴ Γυνή Γωλα Γωλων Γωυνι Δάκτυλος Δέομαι Δέσποτα Δὸς Δός Δότε Δύο Δώδεκά Δαβρι Δαδαν Δαιδαν Δαιδαν· Δαμασκὸς Δαμασκοῦ Δαν Δαν· Δασεμ Δεόμεθα Δεῖξόν Δεῦρο Δεῦτε Δεββωρα Δεδώρηταί Δεδικαίωται Δεκλα Δενναβα Δησων Δησων· Διὰ Διέλθωμεν Διότι Διώξας Διαμαρτυρίᾳ Διατήρησόν Δικαίως Δινα Διναν Δινας Δουλεύσω Δωθαϊμ Εἰ Εἰπὸν Εἰρηνικοί Εἰς Εἰσάγαγε Εἰσένεγκε Εἰσῆλθεν Εἰσακήκοα Εἴ Εἴληφεν Εἴρηκας· Εἴσελθε Εἶδεν Εἶδος Εἶπα Εἶπαν Εἶπεν Εὐλόγησον Εὐλογημένος Εὐλογητὸς Εὐρυχωρία Εὐφράτης Εὐφράτου Εὐφράτου· Εὔξασθε Εὕροιμι Εὗρεν Εβερ Εβραίας Εβραίοις Εβραίους Εβραίων Εβραῖαι Εβραῖον Εβραῖος Εδεμ Εδωμ Εδωμ· Εδωμ) Εδωμ); Ελεαζαρ Ελιαβ Ελιβεμα Ελιβεμας Ελιεζερ Ελισα Ελισαβεθ Ελισαφαν Ελιφας Ελιφας· Ελκανα Ελλασαρ Ελμωδαδ Ελραγα Εμμωρ Ενεμετιιμ Ενως Ενως· Ενωχ Ενωχ· Εσχωλ Ευαίου Ευαίους Ευαίων Ευαῖον Ευαν Ευιλα Ευιλατ Εφραθα Εφραιμ Εφρων Ζαβουλων Ζαβουλων· Ζαμβραμ Ζαρα Ζαρα· Ζαρε Ζαφωιμ Ζελφα Ζελφαν Ζελφας Ζεμραν Ζεχρι Ζογορα Ζουκαμ Ζωή Ηὐξήθησαν Ηὔξησέν Ηλας Ηρ Ησαυ Ησαυ; Ησαυ· Θάνατον Θάρσει Θὲς Θέλεις Θέσθε Θαιμαν Θαιμανων Θαμαρ Θαμνα Θαμνα· Θαρα Θαρα· Θαργαλ Θαρσεῖτε· Θαρσις Θασοβαν Θεὸς Θηρίον Θιρας Θοβελ Θοργαμα Θυγάτηρ Θυσία Θωλα Ιαβοκ· Ιακωβ Ιακωβ· Ιαμιν Ιαραχ Ιαρεδ Ιασουβ Ιαφεθ Ιαφεθ· Ιαχιν Ιδουμα Ιδουμαίᾳ· Ιεβουσαίους Ιεβουσαίων Ιεβουσαῖον Ιεβουσαῖον· Ιεγλομ Ιεδλαφ Ιεθερ Ιεθραν Ιεκταν Ιεμνα Ιεμουηλ Ιεξαν Ιεουλ Ιεους Ιεσβοκ Ιεσουα Ιεσχα Ιετουρ Ιθαμαρ Ιοθορ Ιοθορ· Ιορδάνην Ιορδάνου Ιουβαλ· Ιουδα Ιουδα· Ιουδαν Ιουδας Ιουδιν Ιρας Ισαακ Ισαακ· Ισμαηλ Ισμαηλίταις Ισμαηλῖται Ισμαηλ· Ισμαηλιτῶν Ισραηλ Ισραηλίτης Ισραηλίτιδος Ισραηλ; Ισραηλ· Ισσααρ Ισσααρ· Ισσαχαρ Ισσαχαρ· Ιωβαβ Ιωβελ· Ιωσηφ Ιωσηφ· Ιωσηφκαὶ Ιωσφη Ιωυαν Ιωυαν· Ιωυκαμ Ιωχαβεδ Κἀγὼ Κάθου Κίτιοι Κύριός Κύριε Κύριος Καὶ Κααθ Κααθ· Καδης Καδης) Καθίσατε Καιν Καιναίους Καιναν Καιρὸς Καλέσωμεν Καλῶς Καμουηλ Καρναιν Κατὰ Κατάγραψον Κατάσκοποί Κατ᾽ Κατῴκει Κατῴκησεν Καταβὰς Καταβήσομαι Καταγάγετε Καταλείψω Κατοικείτωσαν Καφθοριιμ Κεδμα Κεδμωναίους Κενεζ Κενεζ· Κενεζαίους Κηδαρ Κοιμήθητι Κοιμηθήσομαι Κορε Κορε· Κραυγὴ Λάβετε Λάλησον Λάξευσον Λαβὲ Λαβέ Λαβόντες Λαβαν Λαβαν· Λαβιιμ Λαβοῦσα Λαλήσατε Λαμεχ Λασα Λατουσιιμ Λεια Λειαν Λειαν· Λειας Λειας· Λελάληκεν Λευίταις· Λευίτης; Λευι Λευι· Λευιτῶν Λοβενι Λοιδόρησις Λουδ Λουδιιμ Λουζα Λοωμιμ Λωτ Λωτ· Λωταν Λωταν· Μέγα Μὴ Μή Μήποτε Μόσχον Μαγδώλου Μαγωγ Μαδαι Μαδαν Μαδιαμ Μαδιαμ· Μαδιηναῖοι Μαελεθ Μαζαρ Μαθουσαλα Μαιζοοβ Μαιηλ Μαιτεβεηλ Μακαρία Μαλελεηλ Μαμβρη Μαμφιν Μανασση Μανασση· Μαναχαθ Μαριαμ Μασεκ Μασεκκας Μασμα Μασσαμ Μασση Ματραιθ Μαχιρ Μαχιρ· Μείζων Μεγεδιηλ Μεινάτω Μελχα Μελχας Μελχιηλ Μελχισεδεκ Μεραρι Μεραρι· Μερρα Μερρας Μεσοποταμίᾳ Μεσοποταμίαν Μεσοποταμίας Μεσραιμ Μετὰ Μηδαμῶς Μηδεὶς Μισαδαι Μισητόν Μισθός Μνημονεύετε Μοζε· Μοολι Μοσοχ Μωαβ Μωαβιτῶν Μωυσῆ Μωυσῆ· Μωυσῆν Μωυσῆν· Μωυσῆς Μωυσῆς· Μωυσῇ Μωυσῇ· Μωυσεῖ Μωχα Νῦν Ναί· Ναασσων Ναβαιωθ Ναβδεηλ Ναδαβ Ναιδ Ναυη Ναφεκ Ναφες Ναχοθ Ναχωρ Ναχωρ; Νεβρωδ Νεφθαλι Νεφθαλι· Νεφθαλιιμ Νινευη Νοεμα Νοεμαν Νωε Νωε· Οἱ Οἵδε Οἶδά Οἶδα Οἶκος Οἶνον Οὐ Οὐκ Οὐκέτι Οὐχ Οὐχὶ Οὐχί Οὔπω Οὕτως Οὗτός Οὗτοι Οὗτος Οδολλαμίτην Οδολλαμίτης Οδολλαμίτου Οδορρα Οζιηλ Οζιηλ· Οθομ Ομμαίους Ομουσι Ορεχ Ουκαν Ουλ Ουλαμλους Ουριου Ουφιρ Οφιμιν· Οχοζαθ Πάλιν Πάντα Πάντας Πάντες Πάρες Πάροικός Πάροικος Πάτερ Πένθος Πίε Πόθεν Πόσα Πότισόν Πᾶν Πᾶς Πᾶσα Πᾶσαν Πῶς Παῖς Παρὰ Παράθετε Παρ᾽ Παρῆλθον Παραγίνεται Παραγενόμενος Παρελθὼν Παρεμβολὴ Παρεμβολαί Παροικεῖν Πατροσωνιιμ Πειρασμὸς Περὶ Περιέλεσθε Πετεφρη Πετεφρης Πιθωμ Πικρία Πλήσατε Πλῆθος Πληθύνων Ποίησον Ποῦ Ποιήσαι Ποιήσωμεν Ποιμένες Πολυπληθυνῶ Πορεύεσθε Πορεύθητι Πορεύου Πορεύσῃ Πορεύσομαι Πορευθῶμεν Πορευθεὶς Πορευομένου Πρός Πρόσελθε Πρόσεχε Προπορεύεσθε Προπορεύου Προσάγαγέ Προσέλθατε Προσέχετε Προσώχθικα Προσθέμενος Προσθέτω Ραγαυ Ραγουηλ Ραγουηλ· Ραμεσση Ραφαϊν Ραφιδιν Ραφιδιν· Ραχηλ Ραχηλ· Ρεβεκκα Ρεβεκκαν Ρεβεκκας Ρεγμα Ρεγμα· Ρεημα Ρισων Ρισων· Ριφαθ Ρουβην Ρουβην· Ροωβωθ Ρως Σέσωκας Σὺ Σὺν Σύγχυσις Σύρῳ Σύρα Σύρον Σύρου Σύρων Σῖτος Σῴζων Σααρ Σαβα Σαβαθα Σαβακαθα Σαβευ Σαλα Σαλεφ Σαλημ Σαλωμιθ Σαμαλα Σαμαραῖον Σαουλ Σαρα Σαραν Σαρας Σαρρα Σαρρα; Σαρραν Σαρρας Σαυα Σαυη Σαυνις Σαφων Σεβεγων Σεβεγων· Σεβωιμ Σελλα Σεμεϊ Σεννααρ Σεπφωρα Σεπφωραν Σερεδ Σερουχ Σετρι Σηγωρ Σηγωρ) Σηθ Σηιρ Σηλωμ Σημ Σημ· Σιδῶνα Σιδῶνος Σικιμα Σικιμοις Σικιμων Σιν Σινα Σινα· Σκηνάς· Σκηναί Σοὶ Σοδομῖται Σοδομα Σοδομοις Σοδομοις· Σοδομων Σοκχωθ Σοκχωθα Σομε Σουρ Σουρ· Σουταλααμ Σουταλααμ· Σπεῦσον Συλλέγετε Συλλημ Συμεων Συμεων· Συμοβορ Συνάχθητε Συναγάγετε Συναχθήτω Συνελάβετό Συντελεῖτε Συρίας Συχεμ Συχεμ; Σχολάζετε Σωβαλ Σωβαλ· Σωυε Σωφ Σωφαρ Σωφηρα Τὰ Τὰς Τάδε Τάξαι Τὴν Τί Τίγρις· Τίνα Τίνες Τίνος Τίς Τὸ Τὸν Τότε Τῇ Τῷ Ταύτην Ταῦτα Τααμ Ταβεκ Τοὺς Τοῦ Τοῦτό Τοῦτο Τοῦτον Τοχος Υἱέ Υἱὸς Υἱοὶ Υἱοί Φάγετε Φέρετε Φύγωμεν Φύλαξαι Φαλδας Φαλεκ Φαλλους Φαραν Φαραω Φαραω; Φαραω· Φαρες Φερεζαίοις· Φερεζαίους Φερεζαίων Φερεζαῖοι Φερεζαῖον Φικολ Φινεες Φινων Φισων· Φογωρ Φοινίκης Φοινίσσης· Φουα Φουδ Φουτιηλ Φρέαρ Φυλιστιιμ Φωνὴ Χαλαννη Χαλαχ Χαλαχ· Χαλδαίων Χαμ Χαμ· Χανααν Χανααν· Χανανίτιδος Χαναναίοις Χαναναίου Χαναναίους Χαναναίων Χαναναῖοι Χαναναῖον Χαρμι Χαρμι· Χαρραν Χασαδ Χασβι Χασλωνιιμ Χεβρων Χεβρων) Χετ Χετ· Χετταίου Χετταίους Χετταίων Χετταῖον Χετταῖος Χεττουρα Χεττουρας Χιτὼν Χοβορ Χοβωρ Χοδδαδ Χοδολλογομορ Χορραίου Χορραίους Χορραῖος Χορρι Χορρι· Χους Χους· Χωβα Χωρηβ Χωρηβ· Ψονθομφανηχ· Ψυχὴ Ωμαν Ωμαρ Ων Ωναν· Ωνας Ωξ Ωρ Ως αἰώνιον αἰώνιον· αἰώνιος αἰῶνα αἰῶνα· αἰῶνος αἰγῶν αἰγείας αἰθάλην αἰθάλης αἰνέσαισαν αἰνέσεως αἰνετὸς αἰξὶν αἰξίν· αἰρούσας αἰσθήσεως αἰσχραὶ αἰσχροτέρας· αἰτήσῃ αἰτήσει αἰτία αἰτησάτω αἰχμάλωτον αἰχμαλώτιδας αἰχμαλωτίδος αἰωνία αἰωνίους· αἱ αἱμορροούσῃ αἱρέσεως αἱρετιεῖ αἳ αἴρειν αἴροντας αἴρων αἵ αἵματι αἵματος αἵρεσιν αἶγές αἶγα αἶγας αἷμα αἷμα· αἷς αὐγάζον αὐγάζοντα αὐγάζοντι αὐγάζοντος αὐγάσματα αὐθάδης αὐλὴν αὐλήν· αὐλῆς αὐλῆς· αὐλῇ αὐλαίᾳ αὐλαία αὐλαίαις αὐλαίας αὐλαῖαι αὐξάνεσθε αὐξάνου αὐξήσαι αὐξανῶ αὐξηθῇς αὐτὰ αὐτὰς αὐτά αὐτά· αὐτάς αὐτάς· αὐτά] αὐτὴ αὐτὴν αὐτή αὐτήν αὐτήν; αὐτήν· αὐτὸ αὐτὸν αὐτὸς αὐτό αὐτό· αὐτόματα αὐτόν αὐτόν; αὐτόν· αὐτός αὐτόχθονες αὐτόχθοσιν αὐτόχθων αὐτό] αὐτῆς αὐτῆς· αὐτῇ αὐτῇ; αὐτῇ· αὐτῶν αὐτῶν· αὐτῷ αὐτῷ; αὐτῷ· αὐταὶ αὐταῖς αὐτοὶ αὐτοί αὐτοὺς αὐτούς αὐτούς; αὐτούς· αὐτοῖς αὐτοῖς· αὐτοῦ αὐτοῦ; αὐτοῦ· αὑτῷ αὑτοῦ αὔριον αὔριον· αὕτη αὕτη; αὕτη· αὗταί αὗται βάδιζε βάδισον βάλανον βάσεις βάσιν βάτος βάτου βάτραχοι βάτραχος βάψαντες βάψει βέλτιστα βίᾳ βίας βίβλος βίβλου βόας βόες βόσκειν βόσκετε βόσκουσιν βότρυες βύρσαν βύσσῳ βύσσον βύσσον· βύσσος βύσσου βύσσου· βαδίζετε βαδίσατε βακτηρίαι βαρέως βαρὺ βαρύ βαρεῖαι· βαρυνέσθω βασίλειον βασιλέα βασιλέων βασιλέως βασιλέως) βασιλείᾳ βασιλείαν βασιλείας βασιλεὺς βασιλεύσαντες βασιλεύσεις βασιλεύων βασιλεῖ βασιλεῖς βασιλεῦσαι βατράχοις βατράχους βατράχους· βατράχων βαφήσεται βδέλυγμά βδέλυγμα βδελύγματά βδελύγματα βδελύγματος βδελύξεσθε βδελύξεσθε· βδελύξεται βδελύξετε βδελύξητε βδελυγμάτων βεβήλων βεβήλωσιν βεβαίως βεβαίωσιν βεβηλώσῃ βεβηλώσει βεβηλώσεις βεβηλώσετε βεβηλώσουσιν βεβηλώσωσιν βεβηλῶν βεβηλοῖ· βεβηλωθῇ βεβηλωμένην βελτίστῃ βηρύλλιον βιαίῳ βιαζέσθωσαν βιβασθῆναι βιβασθῆναι· βιβλίῳ βιβλίον βλέπειν· βλέποντα βλέπουσιν βλαστοὶ βλαστούς· βλαστοῦ βλεπόντων βοὴ βοήσας βοὶ βοὸς βούλῃ βούλει βούλεσθε βούλεται βούλησθε βούληται βούτυρον βοᾷ βοᾷς βοῦς βοῶν βοηθὸν βοηθὸς βοηθός βολήν· βολίδι βορρᾶν βοτάνῃ βοτάνην βουκολίου βουκολίων βουλὴν βουλομένους βουνὸν βουνὸς βουνόν βουνοῦ βουσὶν βρώματά βρώματα βρώματα· βρώσει βρώσιμον βρῶμα βρῶσιν βρῶσιν· βρῶσις βραδύγλωσσος βραχέα βραχίονί βραχίονός βραχίονα βραχίονας βραχίονι βραχίων βραχιόνων βροῦχον βρωθήσεται βρωθήσεται· βρωθῇ βρωμάτων βυθὸν βυσσίνην βυσσίνους βωμοὺς γὰρ γάλα γάλακτι γάμβρευσαι γάμον γάρ γάρ· γέγονα γέγονεν γένῃ γένη γένημα γένησθε γένηταί γένηται γένοιτο γένος γένους γένωνταί γένωνται γήρει γήρους γήρως γίγαντας γίγαντες γίγας γίνεσθαι γίνου γόμον γόνον γύμνωσιν γύπα γῆ γῆ· γῆν γῆν; γῆν· γῆρας γῆς γῆς· γῇ γῇ· γαλῆ γαμβρὸν γαμβρὸς γαμβρόν γαμβρός γαμβρῶν γαμβρῷ γαμβροὶ γαμβροὺς γαμβροῦ γαστρὶ γαστρί γε γείτονα γείτονος γεώργια γεῦμα γεγένηται γεγήρακα γεγόνασιν γεγεννημένης γεγλυμμένους γεγραμμέναι· γεγραμμένας γειώραις γελοιάζειν γεμίσατε γενέσεώς γενέσεις γενέσεως γενέσθαι γενήματα γενήματι γενήσεται γενόμενοί γενόμενοι γενόμενον γενόμενος γενῶν γενεὰ γενεὰν γενεὰς γενεάν γενεάς γενεᾶς γενεᾷ γενεῶν γενεαὶ γενεαῖς γενετῆς γενηθέντος γενηθήτω γενηθῆναι γενηθῇ γενημάτων γεννήσῃς γεννήσει γεννῆσαι γενοῦ γενομένη γενομένου γερουσίᾳ γερουσία γερουσίαν γερουσίας γεωργὸς γεωργός γηρᾶσαι γινόμενος γινώσκει γινώσκειν γινώσκεις γινώσκετε γινώσκοντες γινώσκω γινώσκω· γινώσκων γλύμμα γλύψεις γλώσσῃ γλώσσας γλῶσσαν γλαῦκα γλυπτὰ γλυφὴν γλυφαὶ γλωσσότμητον γνόφον γνόφος γνώσῃ γνώσεσθε γνώσομαι γνώσονται γνῶ γνῶθι γνῶναι γνῶτε γνῷ γνῷς γνοὺς γνοφώδης γνωρίζηται γνωσθήσομαί γνωσθῇ γνωστὸν γνωστῶς γογγυσμὸν γογγυσμὸς γογγυσμόν γομορ γονάτων γονορρυὴς γονορρυής γονορρυοῦς γράμματα γράψω γρύξει γρύπα γραμματεῖς γραμματεῦσιν γραφὴ γραφίδι γυμνὰ γυμνὸς γυμνός γυμνοὶ γυμνοί γυνὴ γυνή γυνή· γυναῖκά γυναῖκάς γυναῖκα γυναῖκα· γυναῖκας γυναῖκας· γυναῖκες γυναῖκες· γυναικὶ γυναικί γυναικὸς γυναικός γυναικός· γυναικῶν γυναικῶν· γυναικεῖα γυναιξὶν γυναιξίν γωνίαις γωνιῶν γωνιῶν· δάκνων δάκτυλον δάμαλιν δὲ δέ δέδωκά δέδωκα δέκα δέκα; δέκα· δέκατα δέκατον δένδρον δένδρον· δέξαι δέξασθαι δέοντα δέρμα δέρματα δέρματι δέρματος δέρρεις δέρρεσι δέρρεσιν δέρρεων δέρρεως δέρριν δὴ δήλωσιν δὶς δίδοται δίδραχμα δίδραχμον δίδυμα δίδωμί δίδωμι δίδωμι· δίδωσίν δίδωσιν δίκῃ δίκαια δίκαιοι δίκαιον δίκαιος δίκην δίς δίψει; δὸς δόλῳ δόλου δόμα δόματα δόματος δόξῃ δόξα δόξαις δόξαν δόξης δόσει δόσιν δότε δότω δύῃ δύναμαι δύναμιν δύναμις δύναταί δύναται δύνωνται δύο δύσκωφον δώδεκα δώροις δώρου δώρων δώσει δώσεις δώσεις; δώσετέ δώσετε δώσομεν δώσουσιν δώσω δώσω; δ᾽ δῴη δῶ δῶρόν δῶρα δῶρον δῶσιν δῶτε δῷ δῷς δακτύλῳ δακτύλιόν δακτύλιοι δακτύλιον δακτύλιος δακτυλίοις δακτυλίους δακτυλίων δασύποδα δασύς δασύς· δασεῖαι· δασεῖς δείλης δείλης; δείξει δείξω δείξω· δεύτερον δεύτερον· δεύτερος δεῖ δεῖξαι δεῦρο δεῦτε δεδόξασται δεδόξασται· δεδειγμένον δεδούλευκά δεδούλευκα δεδοξασμένη δεδοξασμένος δεικνύω δειλίαν δειλινόν δειλινόν· δεκάτῃ δεκάτη δεκάτην δεκάτου δεκάτων δεκαδάρχους δεκτὰ δεκτὴν δεκτὸν δεκτόν δεξαμενὰς δεξιὰν δεξιά δεξιά· δεξιάν δεξιὸν δεξιὸς δεξιόν δεξιόν· δεξιᾶς δεξιᾷ δεξιῶν δεξιῷ δεξιοῦ δερμάτινον δερματίνῳ δερματίνου δερματίνους δεσμὴν δεσμὸν δεσμὸς δεσμῶται δεσμεύειν δεσμεύων δεσμοὺς δεσμοφύλακι δεσμωτήριον δεσμωτηρίῳ δεσμωτηρίου δευτέρᾳ δευτέρῳ δευτέρα δευτέρας δευτέρας· δευτέρου δευτερῶσαι δεχθήσεται δεχθήσεται· διὰ διάβασιν διάδηλοι διάλευκα διάλευκοι διάλευκον διάνοια διάνοιαν διάπρασις διάστειλον διάστημα διάφορον διέβη διέβην διέθεντο διέθετο διέλῃς διέλθατε διέρρηξαν διέρρηξεν διέσπειρεν διέστειλεν διέστη διέσωσέν διέτρεχεν διέφαυσεν διήρπασαν διόδευσον διότι διώδευσεν διώκοντος διώκοντος· διώξεσθε διώξεται διώξονται διώρισα διώροφα διώρυγας δι᾽ διῆλθεν διῆλθον διαβῇς διαβῶ διαβιώσῃ διαβοήσετε διαβουλευόμενοι διαγγελῇ διαγγελεῖτε διαγλύψεις διαγογγύζετε διαδώσει διαθήκη διαθήκην διαθήκην· διαθήκης διαθώμεθα διαθησόμεθα διαθρέψαι διαθρέψω διαθρύψεις διακέχυται διακόσια διακεχρισμένα διακοσίας διακοσίους διακρίνω διακρῖναι διαλεύκους διαλεγόμενοι διαμάρτυραι διαμαρτύρωνται διαμαρτυρῇ διαμεμαρτύρησαι διαμεμαρτύρηται διαμεμαρτυρημένοι διαμεριῶ διαναπαύσει διανενησμένῳ διανενησμένον διανενησμένου διανοίᾳ διανοίας διανοῖγον διανοεῖσθαι διανοεῖται διανοηθείς διανοιχθήσονται διαπαύσετε διαπεφυλαγμένη διαπληκτιζομένους διαρρήξει διαρρήξετε διασάφησις διασκεδάσαι διασκευὴν διασπαρῆναι διασπερῶ διαστέλλουσα διασταλήσονται· διαστείλῃ διαστείλας διαστεῖλαι διαστολὴν διαστρέφετε διαστρέψεις διασωθῆναι διατήρησιν διατόνια διατετηρημένον διατηρήσεις διατηρῶν διατρίψει διατραφῇ διατριβή διαφανῆ διαφυλάξῃ διαφυλάσσων διαχέηται διαχύσει διαχώρισον διαχεῖται διαχυθῇ διαχωρίζειν διαχωρίζον διαχωρίσθητι διαχωρισθῆναι διδόναι διδράχμου διδράχμων διεῖλεν διεβίβασεν διεβοήθη διεγόγγυζεν διεθέμην διεθέρμαινεν διεκόπη διελεύσεται διελεύσομαι διελεῖ διελεῖ· διελευσόμεθα διελοῦνται διελοῦσιν διεμερίσθη διενέβαλεν διενοήθη διεσκέδασεν διεσκέδασται διεσπάρη διεσπάρησαν διεσταλμένον διετήρησεν διετηρήθης διεφώνησεν διεχύθη διεχώρισεν διεχωρίσθησαν διηγήσασθε διηγήσατο διηγήσησθε διηγησάμεθα διηνοίχθησαν διικνείσθω δικαίους δικαίωμα δικαίων δικαίωσις δικαιώματά δικαιώματα δικαιώματα· δικαιώσεις δικαιοσύνῃ δικαιοσύνη δικαιοσύνην δικαιοσύνης δικαιωθῶμεν; δικαστὴν δικτυωτόν δικτυωτῷ διορύγματι διοριεῖ διπλᾶ διπλῷ διπλοῦν διπλοῦν· δισσὰς δισσὸν διυφασμένον διφθέρας διχηλεῖ διχηλούντων διχηλοῦν διχοτομήματα διχοτομήσεις διχοτομημάτων διωστῆρας διωστῆρσιν δούλην δούλων δοῦλαι δοῦλον δοῦναί δοῦναι δοθήσεται δοθῆναι δοκίμου δοκῶν δομάτων δοξάσω δοξῶν δοξασθήσομαι δορὰ δουλώσουσιν δουλείαν δουλείας δουλείας· δουλεύειν δουλεύσῃς δουλεύσει δουλεύσεις δουλεύσεις· δουλεύσωμεν δουλεύσωσιν δουλευσάτωσάν δοχὴν δοχήν δράγμα δράγματα δράγματα· δράκα δράκοντες· δράκων δρόσου δρῦν δρακὶ δραμοῦσα δραξάμενος δραχμὴ δραχμὴν δρυὶ δυνάμει δυνάμενον δυνάμεως δυνάστας δυνάστου δυνήσῃ δυνήσεσθε δυνήσεται δυνήσομαι δυνήσονται δυναστείας δυνατὸν δυνατός δυνατώτερος δυνατοί δυνατοὺς δυνησόμεθα δυσὶ δυσὶν δυσμὰς δυσμῶν δυσμαῖς δωρεὰν δωρεάν δωρεάν· δωρεῖται εἰ εἰδέναι εἰδὼς εἰδώλοις εἰδώλων εἰδῇς εἰκάδι εἰκάδος εἰκόνα εἰκόνι εἰκοσαετοῦς εἰληφότας εἰμὶ εἰμι εἰπὸν εἰπεῖν εἰρήνην εἰρήνης εἰρήνης· εἰρημένα εἰρηνικόν εἰρηνικοί εἰς εἰσάγαγε εἰσάγω εἰσάκουε εἰσάξει εἰσάξεις εἰσάξω εἰσέλθῃ εἰσέλθῃς εἰσέλθητε εἰσέλθω εἰσέλθωμεν εἰσένεγκε εἰσήγαγεν εἰσήγαγες εἰσήγαγον εἰσήκουσάν εἰσήκουσα εἰσήκουσαν εἰσήκουσας εἰσήκουσεν εἰσήλθοσαν εἰσήλθοσαν· εἰσήνεγκαν εἰσήνεγκεν εἰσήρχετο εἰσήχθη εἰσήχθησαν εἰσὶν εἰσίν· εἰσόδῳ εἰσῆλθεν εἰσῆλθον εἰσαγάγῃ εἰσαγόμεθα εἰσαγαγὼν εἰσαγαγεῖν εἰσακήκοεν εἰσακούειν εἰσακούσεταί εἰσακούσεται εἰσακούσητε εἰσακούσομαι εἰσακούσονταί εἰσακούσωσιν εἰσακοῦσαι εἰσελεύσῃ εἰσελεύσῃ· εἰσελεύσεται εἰσελεύσονται εἰσελθάτωσαν εἰσελθόντα εἰσελθόντας εἰσελθόντες εἰσελθόντων εἰσελθὼν εἰσελθεῖν εἰσελθοῦσα εἰσελθοῦσαι εἰσενέγκας εἰσενέγκωσιν εἰσενεχθῇ εἰσεπορεύετο εἰσεπορεύοντο εἰσεσπάσαντο εἰσηκούσαμεν εἰσηκούσατέ εἰσηνέχθη εἰσιόντι εἰσιν εἰσοίσει εἰσοίσεις εἰσπεπορευμένους εἰσπεπορευμένων εἰσπορεύῃ εἰσπορεύησθε εἰσπορεύηται εἰσπορεύομαι εἰσπορεύωμαι εἰσπορεύωνται εἰσπορευέσθω εἰσπορευόμενα εἰσπορευόμενος εἰσπορευομένου εἰσπορευομένων εἰσφορὰ εἰσφορὰν εἰσφορᾶς εἱστήκει εἱστήκεισαν εἴ εἴδει εἴδετε εἴδομεν εἴδωλα εἴδωλον εἴη εἴκοσι εἴκοσι; εἴκοσι· εἴληφα εἴληφεν εἴπῃ εἴπῃς εἴπαμεν εἴπας εἴπατε εἴπατε; εἴπητέ εἴπητε εἴπω εἴπωσιν εἴρηκέν εἴρηκα εἴρηκας εἴρηκας· εἴς εἴσελθε εἴσελθε· εἵνεκεν εἶ εἶ; εἶ· εἶδέν εἶδεν εἶδον εἶδον· εἶδος εἶναί εἶναι εἶναι· εἶπά εἶπέν εἶπα εἶπαν εἶπας εἶπεν εἶπον εἶχεν εἶχον εἷς εἷς· εὐόδωκεν εὐόδωσέν εὐόδωσεν εὐόδωσον εὐώδου εὐώδους εὐαρέστει εὐαρεστήσῃ εὐδοκήσας εὐδοκήσει εὐδοκήσεις εὐδοκήσουσιν εὐδοκιμοῦν εὐηρέστει εὐηρέστησα εὐηρέστησαν εὐηρέστησεν εὐθὺς εὐθεῖαν εὐθηνία εὐθηνίας εὐλόγησέν εὐλόγησα εὐλόγησαν εὐλόγησεν εὐλόγησον εὐλαβεῖς εὐλαβεῖτο εὐλογήσῃ εὐλογήσῃς εὐλογήσαι εὐλογήσας εὐλογήσατε εὐλογήσω εὐλογία εὐλογίαις εὐλογίαν εὐλογίας εὐλογῶν εὐλογεῖν εὐλογηθήσεται εὐλογημένος εὐλογητὸς εὐλογητός· εὐλογοῦντάς εὐλογοῦντα εὐνούχοις εὐνούχους εὐνοῦχος εὐξαμένου εὐοδώσει εὐοδοῖ εὐοδοῖς εὐπορηθῇ εὐπορηθεὶς εὐπρόσωπος εὐρεῖς εὐφρανθῆναι εὐφροσύνης εὐχὴν εὐχή εὐχήν εὐχήν· εὐχῶν εὐωδίας εὐωδίας· εὐωνύμων εὐωνύμων· εὑρέθη εὑρήσει εὑρήσομεν εὑρίσκῃ εὑρίσκοντα εὑρίσκοντος εὑρίσκων εὑρὼν εὑρεῖν εὑρεθὲν εὑρεθήσεται εὑρεθῇ εὑρεθῶσιν εὑρηκὼς εὑροῦσα εὔξασθε εὔξηται εὔξομαι εὔξωμαι εὕρῃ εὕρῃς εὕρηκα εὕρηκας εὕρητε εὕρομεν εὕρομεν· εὕροσαν εὕρω εὖ εὖρος εὗρεν εὗρεν· εὗρες εὗρον ζήσῃ ζήσῃ· ζήσεσθε ζήσεται ζήτησον ζήτω ζύμῃ ζύμη ζύμην ζώνῃ ζώναις ζώνας ζώνην ζώνην· ζώντων ζώσῃ ζώσεις ζώσεται ζώσης ζῆν ζῆν; ζῇ ζῇ; ζῇ· ζῇς ζῴων ζῶμεν ζῶν ζῶντα ζῶντι ζῶντι· ζῶντος ζῶσαν ζῶσιν ζεύξας ζεῦγος ζηλωτὴς ζηλωτής ζηλωτὸν ζηλωτός ζημιωθήσεται· ζητῶ· ζητῶν ζητεῖς; ζητεῖτε ζητοῦντές ζητοῦντες ζυγὰ ζυγὸν ζυγοῖς· ζυγοῦ ζυμίταις ζυμωθῆναι ζυμωτὸν ζυμωτόν ζυμωτόν· ζωὴ ζωὴν ζωῆς ζωῇ ζωογονεῖτε ζωογονούντων ζωσῶν ηὐλόγηκά ηὐλόγησέν ηὐλόγησα ηὐλόγησεν ηὐξήθη ηὐξήθησαν ηὐξημένος ηὑρίσκετο ηὔξατο ηὔξησεν ηὔξω ηὕρισκον θάλασσα θάλασσα· θάλασσαν θάλασσαν· θάλλουσα θάνατον θάνατος θάψαι θάψατέ θάψεις θάψεις· θάψον θάψω θὲς θέλῃ θέλῃς θέλεις θέμα θέματα θέριστρον θέρος θήκας θήλασόν θήλεια θήλειαν θήρα θήραν θήρας θήρευμα θήρευσόν θήσεις θήσετε θήσομαι θήσουσιν θήσω θίβει θύελλα θύματα θύρᾳ θύραν θύραν· θύρας θύσῃς θύσατε θύσεις θύσετε θύσητε θύσομεν θύσουσιν θύσωμεν θύσωσι θύσωσιν θύω θῆλυ θῇς θῖβιν θῦσαι θαλάσσῃ θαλάσσαις θαλάσσας θαλάσσης θαλάσσης· θανάτῳ θανάτου θανατῶσαι θανατούσθω θανατούσθω· θανατούσθωσαν θανατωθήσεται θανατωθήσεται· θαυμάσεις θαυμάσονται θαυμασίοις θαυμαστά θαυμαστὸς θεὸν θεὸς θεόν θεόν· θεός θεός; θεός· θεῖον θεῶν θεῷ θεῷ· θεοὶ θεοί θεοὺς θεούς θεοῖς θεοῦ θεοῦ; θεοῦ· θεοσέβεια θεοσεβεῖς θεράποντάς θεράποντές θεράποντί θεράποντες θεράποντι θεράπων θερίζειν θερίζητε θεραπόντων θεραπαίνης θεραπεία θερισμὸν θερισμός θερισμοῦ θηλάζει θηλάσει θηλαζούσας θηλείᾳ θηλείας θημωνιὰς θημωνιάς θηρία θηρίοις θηρίον θηρίων θηρεύσῃ θηρεύσας θηρεῦσαι θηριάλωτον θηριόβρωτος θηριαλώτου θησαυροὺς θιγεῖν θινῶν θλίβουσιν θλίψετε θλίψετε· θλίψεως θλίψητε θλῖψαι θλῖψιν θλῖψιν· θλῖψις θλαδίαν θλιβέτω θλιμμόν θνησιμαίου θνησιμαίων θνησιμαῖα θνησιμαῖον θρὶξ θρόνον θρόνου θραύσματος θραῦσμά θραῦσμα θραῦσμα· θυίσκας θυγάτηρ θυγάτηρ; θυγατέρα θυγατέρας θυγατέρες θυγατέρες; θυγατέρων θυγατράσιν θυγατρὶ θυγατρί θυγατρὸς θυγατρός θυμάτων θυμίαμα θυμὸν θυμὸς θυμός· θυμῷ θυμιάματος θυμιάσει θυμιᾶν θυμιαμάτων θυμοῖ θυμοῦ θυμωθῇς θυμωθεὶς θυρίδα θυρίδος θυρῶν θυσίᾳ θυσία θυσίαι θυσίαις θυσίαν θυσίαν· θυσίας θυσίασμα θυσιάζῃ θυσιάζων θυσιάσματός θυσιῶν θυσιαζομένων θυσιασμάτων θυσιαστήριόν θυσιαστήρια θυσιαστήριον θυσιαστήριον· θυσιαστηρίῳ θυσιαστηρίου θυσιαστηρίου· ιν κἀγὼ κἀμέ κἂν κάηται κάθησαι κάθηται κάθισον κάκωσιν κάλλος κάλλυνθρα κάλυμμα κάμηλοι κάμηλον κάρπιμον κάρπωμά κάρπωμα κάρπωμα· κάρπωσιν κάρυα κάρφος κάτεργα κάτεργον κάτοικοι κάτω κάτωθεν κάτωθεν· κέδρινον κέκτημαι κέκτηται κέρατα κέρατα· κέρκου κέρκου· κήτη κίβδηλον κίδαριν κόκκινον κόκκινον· κόλπον κόλπου κόμης κόνδυ κόπον κόπρῳ κόπρον κόρακα κόριον κόρου κόσμον κόσμος κόσυμβοι κόψασθαι κύκλῳ κύκλῳ· κύκνον κύματα κύριόν κύριός κύριε κύριε; κύριε· κύριοι κύριον κύριον; κύριον· κύριος κύριος· κύριοσ κύψαντες κύψας κύων κώδων κώδωνα κώδωνας κῆρυξ· κῶλα καὶ καί καίεται καύματι καύσει καύσετε καύσεως καύσουσιν καῦμα καῦσαι καθὰ καθάπερ καθάρσεως καθέλῃς καθέξουσιν καθήκει καθήκοντα καθήκοντας καθήμενος καθήσεσθε καθήσεται καθίξετε καθίσῃ καθίστημί καθὸ καθότι καθὼς καθ᾽ καθῆκεν καθῆκον καθαγιάσει καθαιρέσει καθαιρεθήσονται· καθαρὰ καθαρὰν καθαρίζων καθαρίσῃ καθαρίσαι καθαρίσασθε καθαρὸν καθαρὸς καθαρόν καθαρόν· καθαρός καθαρᾶς καθαρᾷ καθαρῶν καθαρῷ καθαριότητι καθαριεῖ καθαριεῖ· καθαριεῖς καθαριζόμενον καθαριζομένου καθαρισθέντα καθαρισθέντος καθαρισθήσεσθε καθαρισθήσεται καθαρισθήσεται· καθαρισθῆναι καθαρισθῇ καθαρισθῇ· καθαρισθεὶς καθαρισμὸν καθαρισμοῦ καθαροί καθαροὺς καθαροῦ καθαροῦ· καθεύδειν καθεύδεις καθεῖλαν καθεῖλεν καθελεῖς καθελεῖτε καθελοῦσιν καθεσθήσεται καθηγιασμένον καθημένου καθομολογήσηται καθυστερήσεις· καθυφανεῖς καθωμολογήσατο καιρὸν καιρόν καιρῷ καιροὺς καιροῖς καιροῦ κακὰ κακά κακίᾳ κακίαι κακίας κακὸν κακόν κακώσετε κακώσετε· κακώσεως κακώσητε κακώσομεν κακώσουσιν κακώσωσιν κακῶν κακῶς κακοῖς κακολογήσεις κακολογῶν κακοποιῆσαί κακοποιῆσαι καλὰ καλὰς καλά καλάμην καλάμου καλέσῃ καλέσαι καλέσας καλέσατε καλέσει καλέσεις καλέσετε καλέσω καλέσωσίν καλὴ καλή καλήν καλὸν καλὸς καλόν καλόν· καλύμματα καλύπτῃ καλύψῃ καλύψαι καλύψει καλύψεις καλῆς καλῶν καλῶν; καλῶς καλῷ καλῷ· καλαὶ καλαί καλαβώτης καλαμίσκῳ καλαμίσκοι καλαμίσκοις καλαμίσκους καλαμίσκων καλοὶ καλοί· καλοὺς καλούς καλοῦ καλυπτῆρα καμήλοις καμήλου καμήλους καμήλων καμίνου καμιναίας κανᾶ κανῷ κανοῦ κανοῦν καπνίζον· καπνὸς καπνιζόμενος καρδίᾳ καρδία καρδίαν καρπὸν καρπὸς καρπόν καρπώματα καρπώματος καρπώσεων καρπώσεως καρπῶν καρπῶσαι καρποῦ καρπωμάτων καρυίνην καρυίσκους καρυίσκους· καρυωτὰ κατὰ κατάβηθι κατάβηθι· κατάβητε κατάγαια κατάκαυμα κατάλειμμα κατάλειψιν κατάλιθον κατάλοιπον κατάλυμα κατάξετέ κατάξουσιν κατάπαυσις κατάρα κατάραν κατάσκοποί κατάσκοποι κατάσκοποι· κατάσπευσον κατάστησον κατάσχεσιν κατάσχεσις κατέβαινεν κατέβαινον κατέβη κατέβημεν κατέβην κατέβησαν κατέβλεψαν κατέδεται κατέδυσαν κατέκαυσαν κατέκαυσεν κατέκοψαν κατέκρυψεν κατέλαβεν κατέλιπόν κατέλιπεν κατέλυσαν κατέλυσεν κατέναντι κατέπαυσεν κατέπιεν κατέπιον κατέσπευδεν κατέσπευδον κατέστησεν κατέστρεψεν κατέφαγεν κατέφαγον κατέφαγον· κατέφθειρεν κατέχεεν κατέχετέ κατέχονται κατέχρισεν κατήγαγον κατήλεσεν κατήνεγκεν κατήσθιεν κατήχθη κατίσχυεν κατίσχυον κατίσχυσεν κατόπισθεν κατόπτρων κατόχιμοι κατώρυξα κατώτερον κατ᾽ κατῳκήσατε κατῳκίσθη κατῳκεῖτε κατῳκοδομημέναις κατῴκει κατῴκησαν κατῴκησεν κατῴκισα κατῴκισεν κατῴκουν καταβὰς καταβάντες καταβήσεται καταβήσομαι καταβήσονται καταβᾶσα καταβῆναι καταβῆναι· καταβῇ καταβῇς καταβαίνει καταβαίνοντος καταβεβηκέναι καταβησόμεθα καταβησόμεθα· καταβοήσῃ καταβοήσωσι καταβοσκήσῃ καταβοσκῆσαι καταβρώσει καταγάγετε καταγαγεῖν καταγεγραμμέναι καταγελασθῶμεν· καταδείξας καταδεχόμενος καταδιώξεται καταδιώξω καταδουλοῦνται καταδυναστείας καταδυναστεύσας κατακάλυμμα κατακάρπωσιν κατακαίεται κατακαίων κατακαύματός κατακαύματι κατακαύματος κατακαύσει κατακαύσεις κατακαύσετε κατακαύσουσιν κατακαλύπτον κατακαλύψεις κατακαυθήσεται κατακαυθήσεται· κατακαυθήτω κατακενοῦν κατακεχρυσωμένους κατακλιθῇ κατακλυσμὸν κατακλυσμὸς κατακλυσμόν κατακλυσμοῦ κατακυριεύσατε καταλάβῃ καταλέλειπται· καταλήμψῃ καταλήμψεται καταλήμψομαι καταλίπῃ καταλίπετε καταλύματι καταλύσατε καταλύσομεν καταλῦσαι καταλῦσαι; καταλείψει καταλείψεις καταλείψουσιν καταλειπόμενα καταλειφθὲν καταλειφθέν καταλειφθέντας καταλειφθέντες καταλειφθῇ καταλειφθεῖσαν καταλειφθεῖσιν καταλελειμμένους καταλελοίπατε καταλημφθῇ καταλιθοβολήσουσίν καταλιμπάνει καταλιπέτω καταλιπὼν καταλιπεῖν καταμαθεῖν καταμείνῃ καταμεμιγμένα καταμεριεῖτε καταναλώσῃ κατανοήσας κατανοῆσαι κατανυχθέντος καταπέτασμα καταπαύσεις καταπαύσεις· καταπαύσουσιν καταπαύσω καταπαύσωμεν καταπαυομένης καταπετάσματι καταπετάσματος καταράσασθαι καταράσηται καταράσομαι· καταρώμενός καταρασάμενον καταριθμοῦνται καταρράκται καταρράκτην καταρωμένους κατασκευὴ κατασκευὴν κατασκευῆς κατασκοπεύοντας κατασοφισώμεθα κατασπερεῖς καταστήσεις κατασταθέντες κατασταθῆναι καταστασιάσασι καταστησάτω καταστρέψαι καταστραγγιεῖ καταστροφῆς κατασχέσεως κατασχεθήτω κατατεμοῦσιν κατατενεῖ κατατενεῖς κατατοξευθήσεται· κατατρέχοντος καταφύγῃ καταφύτευσον καταφαγεῖν καταφεύξεσθε καταφθαρήσῃ καταφθαρήσονται καταφθείρω καταφθεῖραι καταφιλήσας καταφιλῆσαι καταφρονῶν καταφυγή· καταφυγεῖν καταφυτεύσετε καταχρυσώσεις καταψύξατε κατεβόησαν κατεβιάζετο κατεβιάζοντο κατεγίνοντο κατεδέετο κατεδίωξαν κατεδίωξας κατεδίωξεν κατεδουλώσατο κατεδουλοῦντο κατεδυνάστευον κατειργάσθη κατειργάσω κατεκόσμησεν κατεκαίετο κατεκαλύψατο κατελίποσαν κατελείφθη κατεμάνθανεν κατεμβλέψαι κατενύχθη κατενύχθησαν κατενώπιον κατενοοῦσαν κατεπένθησαν κατεπήδησεν κατεπόντισεν κατεπείγων κατεργάζεσθαι κατεσκέδασεν κατεσκόπευεν κατεστέναξαν κατεφάνη κατεφίλησαν κατεφίλησεν κατεφθαρμένη κατεχόμενος κατεχρύσωσαν κατεχρύσωσεν κατηράσατο κατηργυρωμένοι κατιδεῖν κατισχύσας κατισχύσει κατοίκει κατοίκησίς κατοίκησις κατοίκησον κατοίκισον κατοικήσει κατοικήσεις κατοικήσετε κατοικήσητε κατοικήσομεν κατοικίᾳ κατοικίαις κατοικίας κατοικῆσαι κατοικῶν κατοικεῖν κατοικεῖτε κατοικησάτω κατοικητήριόν κατοικητηρίῳ κατοικοῦντας κατοικοῦντες κατοικοῦντος κατοικοῦσιν κατοχεύσεις κατωδύνων καυθήσεται καυλὸς καυλόν κείροντας κεῖραι κεδρίνῳ κεκόπακεν κεκαθαρισμένῳ κεκλήσεται· κεκλεμμένον κεκλωσμένῃ κεκλωσμένῳ κεκλωσμένην κεκλωσμένης κεκλωσμένης· κεκλωσμένον κεκλωσμένου κεκλωσμένου· κεκολαμμένη κεκομμένῳ κεκομμένον κεκράγασιν κεκράξαντες κεκτημένον κενὸν κενόν κενός κενῆς κενοί· κενοῖς κεράτων κεράτων· κερατίσῃ κερατιστὴς κερατιστής κεφάλαιον κεφαλὴ κεφαλὴν κεφαλήν κεφαλίδας κεφαλίδες κεφαλίδι κεφαλίδων κεφαλῆς κεφαλῇ κεφαλαὶ κεχρόνικεν κεχρισμένα κεχρισμένος κεχρυσωμένων κεχωρισμένος κιβωτὸν κιβωτὸς κιβωτόν κιβωτόν· κιβωτῷ κιβωτοῦ κιβωτοῦ· κιδάρεις κιθάραν κιθάρας κινῆσαι κινναμώμου κινούμενα κινούμενον κινουμένη κινουμένης κινουμένοις κλάδους κλάσματα κλέμμα κλέμματα κλέμματος κλέπτης κλέψῃ κλέψαιμεν κλέψας κλέψεις κλέψετε κλήρῳ· κλήροις κλήρων· κλίβανοι κλίβανος κλίμαξ κλίνην κλίτει κλίτει· κλίτεσι κλίτη κλίτος κλίτους κλῆρον κλῆρος κλαύσονται κλαῖον κλαῦσαι· κλαπῇ κλασμάτων κλαυθμῷ κλαυθμοῦ· κληθήσεταί κληθήσεται κληθήσονται κληρονομήσῃς κληρονομήσατε κληρονομήσει κληρονομήσω κληρονομία κληρονομίας κληρονομῆσαι κληρονομησάτω κλητὰς κλητὴ κλητήν· κληταὶ κλιβάνῳ κλιβάνοις κλινῶν κλιτῶν κλοιὸν κλοπῇ κλωστὸν κοίλη κοίτῃ κοίτη κοίτην κοίτης κοῖλον κοιλὰς κοιλάδα κοιλάδας κοιλάδι κοιλάδος κοιλίᾳ κοιλίαν κοιλίας κοιλίας; κοιλώματι κοιμήθητι κοιμώμενον κοιμώμενος κοιμηθήσῃ κοιμηθήσεσθε κοιμηθήσεται κοιμηθήσεται; κοιμηθήσομαι κοιμηθήτω κοιμηθῆναι κοιμηθῇ κοιμηθῶμεν κοιμηθεὶς κοινωνίας κοιτάζηται κοιτώνων κοιτασίαν κοκκίνῳ κοκκίνῳ· κοκκίνου κολοβόκερκον κολοβόρριν κομίσασθαι κομιοῦνται κονιορτὸς κοπῆς κοπετὸν κορίου κορυφὴν κορυφῆς κοσυμβωτὸν κοτύλην κοτύλης κουφιοῦσιν κράτησον κράτους κρέα κρέας κρίκοι κρίκοις κρίκους κρίκους· κρίμα κρίμασίν κρίματά κρίματα κρίνα κρίναι κρίνειν κρίνειν; κρίνον· κρίνων κρίσει κρίσει· κρίσεις κρίσεων κρίσεως κρίσιν κρίσιν; κρίσιν· κρίσις κρόκῃ κρόκη κρόκην κρόκης κρύπτειν κρύψω κρύψωμεν κραζόντων κρατῆρας κρατῆρες κραταιᾶς κραταιᾷ κραυγὴ κραυγὴν κραυγῆς κρεάγρας κρεῖσσον κρεῶν κρεμάσει κρεμασθῆναι κριὸν κριὸς κριόν κριῶν κριῷ κριθὴ κριθήν· κριθῶν κριμάτων κρινῶ κρινεῖ κρινεῖς κρινοῦσιν κριοὶ κριοὺς κριούς κριοῦ κριοῦ· κριτήριον κροκόδειλος κροσσοὺς κροσσούς· κροσσωτὰ κρυβήσομαι κρυφῇ κρυφαίᾳ κτήνει κτήνεσίν κτήνεσιν κτήνη κτήνη· κτήνους κτήνους· κτήσῃ κτήσει κτήσεσθε κτήσεως κτήσηται κτῆνός κτῆνος κτῆνος· κτῆσαι κτῆσιν κτηνῶν κτηνῶν· κτηνοτρόφοι κτηνοτρόφων κτησαμένῳ κυάθους κυθρόποδες κυκλῶν κυμάτια κυμάτιον κυνὶ κυνόμυια κυνόμυιαν κυνηγὸς κυνηγεῖν κυνομυίης κυρίῳ κυρίῳ; κυρίῳ· κυρία κυρίαν κυρίας κυρίου κυρίου· κυριεύσει κυριεύσεις κυριεύων κυρτὸς κυρωθήσεται κωλύσει κωφὸν κωφόν λάβῃ λάβῃς λάβετέ λάβετε λάβητε λάβωσιν λάγανα λάγανον λάθῃ λάκκῳ λάκκον λάκκον· λάκκος λάκκου λάκκων λάλησον λάρον λάχανα λέγει λέγεις λέγετε λέγετε· λέγητε λέγοντας λέγοντες λέγοντος λέγουσα λέγουσιν λέγω λέγων λέγωσιν λέοντος λέπρα λέπρας λέων λήθη λήμψῃ λήμψῃ; λήμψῃ· λήμψεσθε λήμψεσθε· λήμψεται λήμψεται· λήμψομαι λήμψονται λίαν λίβα λίβανον λίβανον· λίθῳ λίθινα λίθιναι λίθοι λίθοις λίθοις· λίθον λίθος λίθους λίθων λίνον λόγοι λόγοις λόγον λόγους λόγων λύκος λύπαις λύπας λύπης λύσας λύτρῳ λύτρα λύτροις λύτρωσις λύχνοι λύχνον λύχνος λύχνους λώματος λῦσαι λῶμα λαὸν λαὸς λαόν λαόν· λαός λαός· λαῷ λαῷ; λαῷ· λαβὲ λαβέ λαβέτωσάν λαβέτωσαν λαβίδας λαβόντες λαβὼν λαβεῖν λαβοῦσα λαλήσῃ λαλήσῃς λαλήσατε λαλήσει λαλήσεις λαλήσω λαλήσω· λαλήσωμεν λαλῆσαί λαλῆσαι λαλῶν λαλείτω λαλεῖ λαλεῖν λαλησάτω λαλούντων λαλοῦν λαλοῦντός λαλοῦντα λαλοῦντος λαμβάνοντα λαμπάδας λαμπάδες λαμπαδείου λαμπαδεῖα λαοὶ λαοῦ λαοῦ· λατομήσῃ λατρεία λατρείαν λατρεύειν λατρεύσῃ λατρεύσῃ· λατρεύσῃς λατρεύσατε λατρεύσεις λατρεύσετε λατρεύσωμεν λατρεύσωσίν λατρεύσωσιν λατρεύσωσιν· λατρεῦσαι λατρευτὸν λεῖος· λεβήτων λεγόντων λεγούσης λειτουργήσουσιν λειτουργίαν λειτουργεῖν λειτουργικὰς λελάληκέν λελάληκα λελύτρωται λελογίσμεθα λεπίδες λεπίσματα λεπρός λεπρᾷ λεπροῦ λεπτή λεπτὸν λεπτόν· λεπτῆς λεπταὶ λεπτοὶ λευκὰ λευκά· λευκὴ λευκή λευκήν λευκὸν λευκόν λευκαίνουσα λευκαθίζοντα λευκοὶ λημφθήτω λημψόμεθα ληνοῖς ληνοῦ λιβάνῳ λιγύριον λιθίνας λιθίνην λιθοβολήσατε λιθοβολήσουσιν λιθοβολείτω λιθοβοληθήσεται λιθοβοληθησόμεθα λιθουργῆσαι λιθουργικὰ λιθουργικῆς λιμὸς λιμός λιμός· λιμῷ λιμοῦ λινᾶ λινῆν λινῇ λινοῖς λινοῦν λιχήν λιχῆνας λούσασθαι λούσεις λούσεται λούσηται λούσονται λοβὸν λοβοὺς λογείου λογείου· λογεῖον λογιεῖται λογισθήσεται λογισθήτωσαν· λοιδορίαν λοιδορῶνται λοιδορεῖσθέ λοιπὰ λοιπὸν λοιπῶν λουτῆρα λοχεύονται λυμαίνεται λυπῶν λυπεῖσθε λυπηρὸν λυτρώσῃ λυτρώσεται λυτρώσεται· λυτρώσηται λυτρώσομαι λυτρῶται λυτρούμενος λυτρωθήσεται λυτρωθῇ λυτρωσάμενος λυτρωταὶ λυχνίᾳ λυχνίαν λυχνίαν· λυχνίας μάρσιππον μάρτυς μάχαιρα· μάχαιραν μάχη μάχωνται μὲν μέγα μέγα· μέγαν μέγας μέλαινα μέλη μέλι μέλι· μέλιτι μέλιτος μέλλει μέλλεις μέν μένει μένειν μέρει μέρεσιν μέρη μέρος μέρους μέσῳ μέσα μέσας μέσον μέσος μέσου μέτρα μέτροις μέτρον μέτρων μὴ μὴν μή μήκους μήποτε μήτηρ μήτραν μήτρας μία μίαν μίαν· μίασμά μίτραν μίτρας μίτρας· μόλιβος μόνῳ μόνας μόνας; μόνον μόνον· μόνορχις μόνος μόνου μόσχῳ μόσχοι μόσχον μόσχος μόσχου μόσχους μόχθῳ μόχθοις μόχθον μύλον μύρον μώλωπα μώλωπος μᾶλλον μῆκος μῆκος· μῆλα μῆνα μῆνας μῆνις μῦς μῶμον μῶμος μαίαις μαίας μαίας· μαῖα μαῖαι μαδήσῃ μαθεῖν μαιοῦσθε μακαρίζουσίν μακρὰν μακράν) μακρόθεν μακρόθυμος μακροχρόνιος μαλακία μαλακίαν μαλακισθῆναι μαν μαν· μανδραγόρας μανδραγόρου μανδραγορῶν μαρσίππῳ μαρσίπποις μαρσίππου μαρσίππου· μαρσίππους μαρτύρια μαρτύριον μαρτυρίαν μαρτυρίας μαρτυρίου μαρτυρίου· μαρτυρίων μαρτυρεῖ μαρυκᾶται μαστῶν ματαίῳ ματαίῳ· ματαίαν ματαίοις μαχαίρᾳ μαχαίρᾳ; μαχαίρῃ μαχαίρας με μείζονι μείζονος μείζων μείνῃ μείνῃς· με; με· μεγάλῃ μεγάλῃ· μεγάλα μεγάλαι μεγάλη μεγάλην μεγάλην; μεγάλην· μεγάλοις μεγάλου μεγάλους μεγέθει μεγαλυνῶ μεθ᾽ μελιοῦσιν μεμίανται μεμίσθωμαι μεμαστίγωνται· μεμιγμένον μερὶς μερίδα μερίδας μερίδι μερίδος μερῶν μεριῶ μεριμνάτωσαν μεσημβρίαν μεσημβρίας μεσημβρίας· μεσούσης μεσοῦντος μετὰ μετέβαλεν μετέθηκεν μετέπεσεν μετώπου μετ᾽ μεταβάλῃ μεταβαλεῖ μεταβαλοῦσα μεταμελήσῃ μεταπέμψομαί μεταπέσῃ μετεστράφη μετρήσαντες μηδὲ μηδὲν μηδέν· μηδαμῶς μηδαμῶς· μηδεὶς μηκέτι μηνὶ μηνί μηνὸς μηνός μηνός· μηνῶν μηνιαίου μηνιεῖς μηρίων μηρὸν μηρόν μηρῶν μηρῷ μηροῦ μηρυκισμὸν μηρυκισμόν μησὶν μητέρα μητρὶ μητρί μητρὸς μητρός μητρός· μιάνῃ μιάνσει μιᾶναι μιᾶς μιᾶς· μιᾷ μιαίνειν μιαίνεσθε μιανεῖ μιανεῖτε μιανθήσεσθε μιανθήσεται μιανθήσεται· μιανθήσονται μιανθῆναι μιανθῇ μικρὰ μικρά μικρὸν μικρότερος μικραὶ μικροῦ μισήσεις μισεῖν μισεῖται μισθίου· μισθὸς μισθόν μισθός μισθοῦ μισθωτὸς μισθωτῷ μισθωτοῦ μισοῦμαι μισοῦντας μισοῦντες μισοῦσίν μνήματα μνήσθητί μνήσθητι μνημόσυνον μνημείῳ μνημείοις μνημείου μνημείου· μνημεῖον μνημοσύνου μνησθήσῃ μνησθήσεται μνησθήσομαι μνησθῆναι μνησθεὶς μνησικακήσῃ μοί μού μοι μοι; μοι· μοιχεύσεις μοιχεύσηται μοιχεύων μοιχευομένη μονίμων μοσχάρια μοσχάριον μου μου; μου· μουσικῶν μοχλὸς μοχλοὺς μοχλούς μοχλοῖς μυγαλῆ μυελὸν μυρεψικὸν μυρεψοῦ μυρεψοῦ· μυριάδας μυριάδων μυρμηκιῶντα μυσερὸν νέα νέαν νένιπται νέος νέων νέων· νὴ νήθειν νίπτεσθαι· νίπτωνται νίψαι νίψασθαι νίψασθε νίψεται νίψονται νόμῳ νόμιμά νόμιμα νόμιμον νόμον νόμος νόσον νότῳ νότον νότος νὺξ νύκτα νύκτα; νύκτα· νύκτας νύκτας· νύμφῃ νύμφη νύμφην νύμφης νύξ νώτου νῆσοι νῦν νῦν· νῶτα νεότητα νεότητος νεότητος· νεύρου νεώτατος· νεώτερον νεώτερος νεᾶνις νεῦρα νεῦρον νεανίσκοι νεανίσκοις νεανίσκον νεανίσκος νεανίσκου νεανίσκους νεκρόν νεκρῷ νεκροῦ νεμέσθωσαν νενησμένα νενησμένης· νενησμένου νεοσσὸν νεοσσῶν νεοσσοὺς νεφέλῃ νεφέλας νεφέλη νεφέλη· νεφέλης νεφροὺς νεφροῖς νεωτέρᾳ νεωτέρα νεωτέραν νεωτέρας νεωτέρου νηστὸν νηστευσασῶν νιφήσεται νιψάμενος νιψάτωσαν νοῦν νομὴ νομίμοις νομίμων νομοθετῆσαι νοσσιὰς νουμηνίᾳ νυκτὶ νυκτὸς νυκτός νυκτός· νυκτερίδα νυκτικόρακα νυμφαγωγὸς νυνὶ ξύλῳ ξύλα ξύλα· ξύλινα ξύλινον ξύλοις ξύλον ξύλου ξύλων ξανθίζουσα ξανθῆς ξηρὰν ξηρά ξηράν ξηρόν ξηρᾶς ξηρανθῆναι ξηροῦ ξυλίνου ξυρήσονται ξυρηθήσεσθε ξυρηθήσεται ξυρηθήσεται· ξυρηθῆναι οἰκέται οἰκέταις οἰκέταις; οἰκέτας οἰκέτην οἰκέτης οἰκέτιν οἰκέτις οἰκέτου οἰκέτου· οἰκήσομεν οἰκήσουσιν οἰκίᾳ οἰκία οἰκίαι οἰκίαις οἰκίαν οἰκίας οἰκῆσαι οἰκῶ οἰκῶν οἰκείῳ οἰκεία οἰκείτωσαν οἰκείων οἰκεῖα οἰκεῖαι οἰκεῖν οἰκειότητα οἰκετῶν οἰκητὴν οἰκιῶν οἰκούντων οἰκογενὴς οἰκογενής οἰκογενεῖς οἰκογενοῦς οἰκοδομήσεις οἰκοδομήσωμεν οἰκοδομῶν οἰκοδομοῦντες οἰκουμένην· οἰκτίρμων οἰκτίρω οἰκτιρήσω οἰνοχοῶν οἰωνίζεται οἰωνιεῖσθε οἰωνιεῖται οἰωνισάμην οἰωνισμῷ οἱ οἳ οἴδαμεν οἴδατε οἴκῳ οἴκει οἴκησον οἴκοις οἴκου οἴκους οἴκους· οἴκων οἴνῳ οἴνου οἴσει οἴσετε οἴσουσιν οἵας οἵτινες οἶδά οἶδα οἶδα· οἶδας οἶκός οἶκοι οἶκον οἶκον; οἶκος οἶνόν οἶνον οἶνον· οἷος οἷς οὐ οὐδ οὐδὲ οὐδὲν οὐδέν οὐδέν· οὐδένα οὐδέποτε οὐδέπω οὐδεὶς οὐδείς οὐδεμία οὐθὲν οὐθέν οὐθέν· οὐθεὶς οὐθενὸς οὐκ οὐκέτι οὐλὴ οὐλῆς οὐλῇ οὐρανὸν οὐρανὸς οὐρανόν οὐρανῷ οὐρανοῦ οὐρανοῦ· οὐχ οὐχὶ οὓς οὔ οὔ; οὔ· οὔκ οὔπω οὔσης οὔτε οὕτω οὕτως οὕτως· οὖκ οὖν οὖς οὖσα οὗ οὗτός οὗτοί οὗτοι οὗτοι; οὗτος οὗτος· οιφι πάγος πάλιν πάντα πάντα· πάντας πάντες πάντων πάροικοι πάροικον πάροικος πάσῃ πάσαις πάσας πάσης πάσσαλοι πάσχα πάταξον πάτερ πάτερ; πάτερ· πέμπτῳ πέμπτη πέμπτον πέμψασα πένητα πένηται πένητος πένθος πένθους πέντε πέπαυται πέπειροι πέπρακεν πέραν πέσῃ πέσσετε πέσσητε πέσωσιν πέταλα πέταλον πέτραν πέτρας πέτρας· πέφευγεν πέψουσιν πήχεις πήχεος πήχεων πήχεων· πίε πίεσθε πίεται πίνει πίνεται πίνουσαι πίνων πίω πίωμεν πίων πίωσιν πόδα πόδας πόδας· πόδες πόθεν πόλει πόλεις πόλεμον πόλεμος πόλεσιν πόλεων πόλεως πόλιν πόλιν; πόλις πόνῳ πόνον πόντῳ πόνων πόρνῃ πόρνη πόρνην πότε πότον πύλῃ πύλαις πύλη πύλην πύλης πύργον πύργου πώγωνός πώγωνα πώγωνι πώγωνος πώλους πᾶν πᾶς πᾶσα πᾶσαι πᾶσαν πᾶσι πᾶσιν πῆχυν πῦρ πῦρ· πῶλον πῶς παίδων παίζειν παίζοντα παίω παύσασθαι παύσονται παύσωνται παῖδά παῖδάς παῖδές παῖδα παῖδας παῖδες παῖς παῦσαι παγετῷ παιδάριον παιδάριον; παιδὶ παιδί παιδία παιδίοις παιδίον παιδίον; παιδίου παιδίσκῃ παιδίσκαι παιδίσκας παιδίσκη παιδίσκην παιδίσκης παιδίσκης· παιδίων παιδὸς παιδός παιδαρίων παιδεύσω παιδεῦσαι παιδευθῆτε παιδισκῶν παισὶν παισίν παλαίειν παλαιὰ παλαιά· παλαιῶν παλαιουμένη παλαιστοῦ παλλακὴ παλλακῆς παλλακῶν πανοικίᾳ πανοικία παντὶ παντὸς παντός παρὰ παράδειγμα παράδεισον παράδεισον· παράδεισος παράθεμα παράλιος παράταξαι παρέβησαν παρέδωκεν παρέθηκαν παρέθηκεν παρέλαβεν παρέλθῃ παρέλθῃς παρέλθω· παρέστη παρέστηκέν παρέστησαν παρίδῃ παρόδῳ παρ᾽ παρῆλθεν παρῆλθον παρῳκήκασιν παρῴκησα παρῴκησαν παρῴκησας παρῴκησεν παραγίνεσθε· παραγίνεται παραγίνομαι παραγενέσθαι παραγενόμεναι παραγενόμενοι παραγενόμενος παραδέξῃ παραδώσω παραδείσῳ παραδείσῳ; παραδείσου παραδειχθέν παραδοθήσεσθε παραδοξάσει παραδοξάσω παραθέματος παραθήκῃ παραθήκην παραθήσει παραθήσεις παρακύψας παρακαλέσαι παρακαλεῖσθαι παρακαταθήκης παρακληθεὶς παραλύσει παραλαβόντες παραλαβὼν παραλελυμένα παραμενῶ παραπορεύωνται παραπορευόμενος παραρρύματα παραστῆναι παρατενεῖ παρεβιάζοντο παρεγένετο παρεγένοντο παρεγίνοντο παρεγενήθη παρειστήκει παρεκάλεσας παρεκάλεσεν παρεκλήθη παρεκρούσατό παρελύθησαν παρελεύσῃ παρελεύσεσθε παρελεύσεται παρελεύσομαι παρελθάτω παρελογίσω παρεμβεβληκότας παρεμβεβληκυῖαν παρεμβολὰς παρεμβολάς παρεμβολὴ παρεμβολὴν παρεμβολήν παρεμβολήν· παρεμβολῆς παρεμβολῆς· παρεμβολῇ παρεμβολαὶ παρενέβαλεν παρενέβαλον παρενεβάλοσαν παρεπίδημος παρεπορεύοντο παρεσιώπα παρεσιώπησεν παρεστηκότων παρεστηκὼς παρεστηκυῖα παρετάξαντο παρετάξατο παρετέθη παρθένῳ παρθένον παρθένος παρθένου παρθένων παριδὼν παροίκῳ παροίκει παροίκου παροίκων παροικήσεώς παροικήσεως παροικῆσαι παροικῶ παροικῶν παροικεῖν· παροικεῖς παρρησίας παρωμίδας πασάτω πασῶν πασσάλους πασχα πασχα· πατάξῃ πατάξαι πατάξας πατάξας· πατάξεις πατάξομεν πατάξω πατάξωσιν πατέρα πατέρα· πατέρας πατέρες πατέρων πατὴρ πατήρ πατράσιν πατρὶ πατρί πατρίδα πατρὸς πατρός πατριᾶς πατριῶν πατριαὶ πατρικὴ πατρικὴν πατρικὸν παυσάσθω πεδίῳ πεδίῳ· πεδίοις πεδίον πεδίου πεδίου· πεδίων πεζῶν πειράζειν πειράζετε πειράσαι πειράσω πειρατήριον πειρατεύσει πελεκᾶνα πενόμενος πενθῆσαι πενθῶν πενθερὸν πενθερός πενθικοῖς πενιχρῷ πεντήκοντα πενταετοῦς πεντακόσια πεντακόσιοι πεντακοσίους πεντακοσίων πενταπλασίως πεντεκαίδεκα πεντεκαιδεκάτῃ πεντηκοντάρχους πεντηκοστὸν πεπόρευμαι πεπόρευσαι· πεπεμμένην πεπλήθυνται πεπλήρωνται πεπλεγμένα πεποίηκάς πεποίηκα πεποίηκας πεποίηκεν πεποιήκατε πεποιηκότες πεποιθότες πεποιθότες· πεπονηρεῦσθαι πεπτωκὸς περάτῃ· περὶ περί περίλυπος περίοικον περίχωρον περιέθηκα περιέθηκεν περιέλαβεν περιέλεσθε περιέτεμεν περιῃρεῖτο περιαιρεῖται περιαιρεθήσονται περιβόλαιον περιβαλέσθαι περιβαλέσθω περιβλέψῃς περιβλεψάμενος περιβολὴν περιδέξια περιείλαντο περιείλατο περιεῖλεν περιεβάλετο περιεζωσμέναι περιεκύκλωσαν περιελέτω περιελόμενος περιελών] περιελεῖ περιελεῖ] περιελομένη περιεποιήσατο περιετέμοντο περιετμήθη περιζώματα περιηργύρωσεν περιηργυρωμέναι περιηργυρωμένοι περιθήσεις περιθήσεται· περικύκλῳ· περικαθαριεῖτε περικεκαλυμμένα περικεκυκλωμένα περιλαβὼν περιμένω περιοίκου περιούσιος περιπατήσῃ περιπατοῦντος περιποιήσετε περιποιήσονται περιποιεῖσθε περιρρανεῖ περισύρων περισεσιαλωμένους περισκελὲς περισκελῆ περισσὸν περιστήθιον περιστόμιον περιστερὰ περιστερὰν περιστεράν περιστερᾶς περιστερῶν περιστολὴν περιστομίου περιστραφέντα περιτέμνεσθαι περιτέτμηνται περιτεμεῖ περιτεμεῖς περιτμηθήσεσθε περιτμηθήσεται περιτμηθῆναι περιτομῆς περιτομῇ περιχώρῳ· περιχώρου περιχώρων περιχαλκώσεις πεσεῖσθε πεσεῖται πεσοῦνται πετόμενα πετεινὰ πετεινὸν πετεινόν πετεινῶν πετεινοῖς πεφόβησθε πεφθήσεται πεφθήσονται πεφρυγμένα πεφυλαγμένα πεφυραμένη πεφυραμένην πεφυραμένης πεφυραμένους πηγὴ πηγὴν πηγήν πηγῆς πηγῶν πηγαὶ πηδᾶν πηλός πηλῷ πηχῶν πηχῶν· πιόμεθα; πιότητος πιεῖν πικρὰν πικρίδων πικρὸν πιστεύσουσίν πιστεύσωσίν πιστεύσωσιν πιστευθήσονται πλάγια πλάγιοι πλάκας πλάκες πλάτος πλάτους πλὴν πλήθει πλήθους πλήρεις πλήρη πλήρης πλήρους πλήσει πλίνθον πλίνθος πλίνθου πλίνθους πλύνῃ πλῆθος πλῆθος· πλῆρες πλαγίῳ πλαγίων πλαγίων· πλακῶν πλανώμενον πλανῶνται πλανωμένοις πλαξὶν πλαξίν πλατάνου πλατύναι πλατύνω πλατείᾳ πλατεῖα πλατυνθήσεται πλείονι πλείους πλεῖον πλειόνων πλεονάζον πλεονασμὸν πλευρὰ πλευράν πλευρῶν πλευροῖς· πληγὰς πληγέντες πληγὴ πληγὴν πληγεὶς πληθύνῃ πληθύναι πληθύνατε πληθύνεσθε πληθύνου· πληθύνω πληθύνων πληθυνέσθωσαν πληθυνῶ πληθυνθῇ πληθυνθείησαν πλημμέλειαν πλημμέλησιν πλημμελήσῃ πλημμελήσωσιν πλημμελείας πλημμελείας· πληρώσατε πληρώσεως πληρωθῇ πληρωθῶσιν πλησίον πλησίον; πλησίον· πλησθήσεσθε πλησθήσεται πλησθήσονταί πλησθήσονται πλησμονὴν πλησμονήν· πλησμονῆς πλινθείᾳ πλινθείας πλινθεύσωμεν πλινθουργίαν πλοίων πλούσιος πλοῦτον πλοκῆς· πλουτῶν πλυθήσεται πλυθῆναι πλυνάμενος πλυνάτωσαν πλυνεῖ πλυνεῖς πλυνοῦσιν πνεύματος πνεῦμά πνεῦμα πνοὴν ποίει ποίησόν ποίησιν ποίησον ποίμνης ποίμνια ποίμνιον ποῦ ποδήρη ποδί ποδὸς ποδός ποδῶν ποιήσῃ ποιήσῃς ποιήσας ποιήσατε ποιήσατε· ποιήσει ποιήσειν ποιήσεις ποιήσεις· ποιήσετέ ποιήσετε ποιήσετε· ποιήσεως ποιήσητε ποιήσομεν ποιήσουσιν ποιήσουσιν· ποιήσω ποιήσω· ποιήσωμεν ποιήσωσιν ποιῆσαί ποιῆσαι ποιῇ ποιῇς ποιῇς· ποιῶ; ποιῶν ποιεῖ ποιεῖν ποιεῖν· ποιεῖς ποιεῖτε ποιηθήσεται ποιηθήσεται· ποιηθήσονται ποιηθῇ ποιησάτω ποικίλα ποικίλα· ποικίλοι ποικίλον ποικίλους ποικιλίᾳ ποικιλίας ποικιλτὰ ποικιλτικὰ ποικιλτοῦ ποικιλτοῦ· ποιμένας ποιμένες ποιμένος ποιμένων ποιμὴν ποιμαίνουσαι ποιμαίνουσιν ποιμαίνων ποιμανῶ ποιμνίων ποιοῦν ποιοῦντες ποιοῦσαι ποιοῦσιν πολέμῳ πολέμου πολέμους πολὺ πολὺν πολὺς πολύ πολύς πολεμήσει πολεμεῖ πολιοῦ πολιτῶν πολλὰ πολλὰς πολλά πολλάς πολλὴ πολλὴν πολλή πολλήν πολλῆς πολλῶν πολλαῖς πολλοὶ πολυέλεος πολυπληθεῖ πολυχρόνιος πονεῖν πονηρὰ πονηρά πονηρία πονηρίας πονηρὸν πονηρὸς πονηρόν πονηρᾶς· πονηρῷ πονηρῷ· πονηραὶ πονηραί πονηρεύσησθε πονηροὶ πονηροῖς πονηροῦ πορεύῃ πορεύῃ; πορεύεσθαι πορεύεσθε πορεύεται πορεύησθε πορεύθητι πορεύομαι πορεύου πορεύσῃ πορεύσεσθε· πορεύσεται πορεύσεως πορεύσομαι πορεύσονται πορεῖα πορευέσθωσαν πορευόμενοι πορευόμενοι; πορευόμενον πορευόμενος πορευθέντες πορευθῆναι πορευθῆναι· πορευθῇς πορευθεὶς πορευσόμεθα πορευσόμεθα· πορευσώμεθα πορνείας πορφύρᾳ πορφύραν πορφύρας πορφυρίωνα ποσὶν ποτήριον ποτίζειν ποτίσαι ποτίσαντες ποτίσωμεν ποτόν ποταμὸν ποταμὸς ποταμόν ποταμόν· ποταμός ποταμῷ ποταμοὺς ποταμοῦ ποταμοῦ· ποτιῶ ποτιζομένη ποτιοῦμεν ποτιστήριον ποτιστηρίων πράγματος πράσει πράσεως πράσινος πρὶν πρίασθαι πρίασθε πρὸ πρὸς πρόβατά πρόβατόν πρόβατα πρόβατον πρόθεσιν πρόθυρον πρόκειται πρόλοβον πρόπαπποι πρός πρόσεχε πρόσθεμα πρόσκομμα πρόσταγμα πρόσωπόν πρόσωπα πρόσωπον πρόσωπον· πρότερός πρότεροι πρότερον πρότερον· πρότερος πρώτῃ πρώτῳ πρώταις πρώτας πρώτη πρώτης πρώτοις πρώτου πρᾶγμα πρᾶσιν πρᾶσις πρῶτός πρῶται πρῶται· πρῶτον πραθήσεται πραθήσονται πραθήτω πραθῆναι πραθῇ πρεσβύτεροι πρεσβύτερον πρεσβύτερος πρεσβύτης πρεσβεῖα πρεσβυτέρῳ πρεσβυτέρα πρεσβυτέραν· πρεσβυτέροις πρεσβυτέρου πρεσβυτέρους πρεσβυτέρων προέθηκεν προήσεται προῆλθεν προβάτῳ· προβάτοις προβάτου προβάτων προβαίνουσαι προβαίνων προβεβηκότες προβεβηκὼς προβιβάσαι προείλατο προεῖδον προελθέτω προεξήνεγκεν προθέσεως προθήσεις προθήσεται προκείμενα προκειμένην προκειμένους προκυνήσουσίν προπορεύεται προπορεύσομαί προπορεύσονται προπορευόμενά προπορευόμενος προπορευομένοις προσάγει προσάγειν προσάγων προσάξει προσάξει· προσάξεις προσάξετε προσάξουσιν προσέῳξεν προσέδραμεν προσέδωκέν προσέθεντο προσέθετο προσέθηκεν προσέλθῃ προσέλθητε προσένεγκε προσέπεσεν προσέρρανεν προσέσχεν προσέταξεν προσέχεεν προσήγαγεν προσήγγισαν προσήγγισεν προσήλυτοι προσήλυτον προσήλυτος προσήνεγκαν προσήνεγκεν προσώπῳ προσώπου προσώχθισα προσώχθισαν προσώχθισεν προσῆγεν· προσῆλθεν προσῆλθον προσαγάγῃ προσαγάγου προσαγειόχασιν προσαναβῆναι προσαποθανεῖται προσαχθήσεται προσγεγενημένων προσγενόμενος προσδέξασθε προσδέξεται προσδέξονται προσδοκία προσεύξασθε προσεύξεται προσεγγίσας προσεδέχοντο προσεκύνησα προσεκύνησαν προσεκύνησεν προσεκύνουν προσελεύσῃ προσελεύσεται προσελθόντες προσελθόντι προσελθὼν προσεμπρήσῃ προσενέγκῃ προσενέγκῃς προσενέγκαι προσενέγκητε προσενέγκωσιν προσενεγκεῖν προσετέθη προσεχέτωσαν προσηύξατο προσηγάγετο προσηγαγόμην προσηλύτῳ προσηλύτοις προσηλύτου προσηλύτου· προσηλύτων προσθήσει προσθήσεις προσθήσεσθε προσθήσω προσθῇς προσθεῖναι προσθεῖσα προσκέκληται προσκαλεσάμενος προσκατέλιπον προσκείμενος προσκειμένῳ προσκειμένων προσκεκυνήκασιν προσκολληθήσεσθε προσκολληθήσεται προσκυνήσαντες προσκυνήσεις προσκυνήσητε προσκυνήσουσίν προσκυνήσουσιν προσκυνῆσαί προσκυνῆσαι προσλαλήσει προσλογιεῖται προσοίσει προσοίσεις προσοίσετε προσοίσουσιν προσοχθίσῃ προσοχθιεῖ προσπορεύεσθαι προσπορεύωνται προσπορευέσθωσαν προσπορευόμενος προσπορευομένων προσρανεῖ προσσιελίσῃ προστάγμασίν προστάγματά προστάγματα προστάγματος προστάξει προστίθεμαι προσταγμάτων προστεθήσῃ προστεθήσεται προστεθήσονται προσφέρῃ προσφέρῃς προσφέρει προσφέρει· προσφέρειν προσφέρεται προσφέρητε προσφέροντι προσφέροντος προσφέρουσιν προσφέρων προσφερόμενα προσφερομένων προσχέοντι προσχεεῖ προσχεεῖς προσχεοῦσιν προτέρα προτέραν προτέρας προτεθειμένων προφήτης προφήτης· προφῆτις προφυλακὴ προφυλακή προχείρισαι πρωὶ πρωί πρωί· πρωίθεν πρωινὴν πρωινὸν πρωινοῦ πρωτότοκός πρωτότοκα πρωτότοκον πρωτότοκος πρωτότοκος· πρωτογενὲς πρωτογενήματα πρωτογενήματος πρωτογενήματος· πρωτογενημάτων πρωτοτόκῳ πρωτοτόκιά πρωτοτόκια πρωτοτόκια; πρωτοτόκου πρωτοτόκων πτέρναν πτέρνης πτέρυγας πτέρυξιν πτίλος πτῶσις πτερύγια πτερύγων πτεροῖς πτερωτὸν πτωχῷ πτωχοὶ πτωχοῦ πυγμῇ πυθέσθαι πυθμένες πυθμένι πυλῶνι πυξία πυρὶ πυρί πυρί· πυρὸς πυρός πυρός· πυρῶν πυρείου πυρείων πυρεῖον πυρράκης πυρρίζουσα πυρριζούσας πυρροῦ πωλεῖν σὰρξ σά σάββατά σάββατα σάββατα· σάγματα σάκκῳ σάκκον σάκκου· σάκκους σάλπιγγες σάλπιγγι σάλπιγγος σάπφειρος σάρδιον σάρκα σάρκας σὲ σέ σέ· σὴ σήμερον σήμερον; σήμερον· σίκλῳ σίκλοι σίκλον σίκλου σίκλους σίκλων σίτῳ σίτου σόν σὺ σὺν σύ σύ; σύγκρισις σύμβλησιν σύνεσιν σύνθεσιν σύνθετον σύνοιδεν] σύνταξιν σύνταξις σύνταξον σύντριμμα σώματα σώματι σώματος σῇ σῖτον σῖτος σῴζεσθαι σῴζου σῶμα σῶν σῷ σῷζε σαύρα σαββάτοις σαββάτων σαββάτων· σαββατιεῖ σαββατιεῖτε σαβεκ σαλπίγγων σανιδωτὸν σαπφείρου σαρδίου σαρκί σαρκὸς σαρκός σαρκῶν σαρξὶν σαρξίν σβεσθήσεται σε σε· σεαυτὸν σεαυτόν σεαυτόν· σεαυτῷ σεαυτοῦ σεαυτοῦ· σελήνη σεμίδαλιν σεμίδαλις σεμιδάλεως σημανεῖς σημασίᾳ σημασία σημασίαν σημασίας σημείῳ σημείοις σημείου σημεῖά σημεῖόν σημεῖα σημεῖον σιγήσετε σιδήρου· σιδηροῦν σικερα σισόην σιτοβολῶνας σιτοδείᾳ σιτοδοσίας σιτοποιοῦ σκάνδαλον σκέλη σκέπην σκέψαι σκότος σκότους σκύμνος σκύμνος· σκώληκας σκώληξ σκῦλα σκῶλον; σκεύει σκεύη σκεύους σκεῦός σκεῦος σκεπάσεις σκεπάσω σκεπαστὴς σκευῶν σκηνάς· σκηνὴ σκηνὴν σκηνή σκηνή· σκηνήν σκηνῆς σκηνῆς· σκηνῇ σκηνῇ· σκηνῶν σκηναί σκηναῖς σκιάζοντα σκληρὰ σκληρὸν σκληρὸς σκληρῶν σκληρῶς σκληροῖς σκληροτράχηλόν σκληροτράχηλός σκληροτράχηλος· σκληρυνῶ σκνῖφα σκνῖφες σκοπὸν σκοπεύοντες σκοτεινὸς σκυθρωπὰ σκυλεύσετε σκυτάλαις σκυτάλας σμάραγδος σμύρνης σμαράγδου σοὶ σοί σοί; σού σοῖς σοῦ σοῦ· σοι σοι· σορῷ σου σου; σου· σοφὴ σοφίᾳ σοφία σοφίαν σοφίας σοφίας· σοφὸς σοφιστὰς σοφοὶ σοφοὺς σοφοῖς σπάδοντι σπέρμα σπέρματί σπέρματός σπέρματα σπέρματι σπέρματος σπήλαιον σπόρῳ σπόριμον σπόρον σπαρήσεται σπαρτίου σπείρῃς σπείρατε σπείρωμεν σπείσει σπείσεις σπεύσαντες σπεύσας σπεύσασα σπεῖρον σπεῦσον σπερεῖς σπερεῖτε σπερματίζον σπερματισθῇ σπερματισμὸν σπηλαίῳ σπηλαίου σπιθαμῆς σποδός· σποδιάν σποδιᾶς σποδοῦ σποδοειδῆ σποδοειδεῖς σπονδὰς σπονδὴν σπονδαὶ σπονδεῖα σπορίμου σπουδῆς· σπουδῇ στάθμια στάμνον στάντες στάχυας στάχυες στάχυς στέαρ στέαρ· στέατα στέγην στέλεχος στένων στήθει στήθους στήλας στήλη στήλην στήμονα στήμονι στήμονος στήμων στήσῃ στήσει στήσεις στήσεται στήσω στίχον στίχος στόμα στόματί στόματι στόματος στύλῳ στύλοις στύλου στύλους στύλους· στύλων στύλων· στῆθι στῆναι στῆτε στῇς στῦλοι στῦλον στῦλος σταῖς σταθήσεται σταθμίοις σταθμόν σταθμῶν σταθμῷ στακτὴν στακτήν στακτῆς· σταφυλὴν σταφυλῆς στεάτων στεῖρα στελέχη στεναγμὸν στεναγμόν στερέωμα στερεὰν στερεὸν στερεώματι στερεώματος στεφάνῃ στεφάνην στηθύνια στηθύνιον στηθυνίου στικτὰ στιππυίνῳ στιππυίνου στοιβάσει στολὰς στολάς στολὴ στολὴν στολαὶ στολαί στραγγιεῖ στρατιὰ στρατιᾷ στρατοπεδεύσεις στρατοπεδευσάτωσαν στραφεῖσαν στρεπτὰ στρεπτὴν στρεπτὸν στρεφομένην στρουθὸν στρωμνήν στυρακίνην συγγένεια συγγένειαν συγγενέσθαι συγγενὴς συγγενώμεθα συγγενῶν συγγενείας συγγενοῦς συγκέκλεικεν συγκόψεις συγκόψουσίν συγκαιόμενος συγκαλύπτον συγκαταθήσῃ συγκλείων συγκρίνων συγκρῖναι συγχέωμεν συγχαρεῖταί συκῆς συκοφαντήσει συκοφαντῆσαι συλλέγετε συλλέξαι συλλέξατε συλλέξεις συλλέξεις· συλλέξετε· συλλέξουσιν συλλήμψεται συλλαβοῦσα συλλαλεῖν συλλογιεῖται συλλογισμὸν συμβάντα συμβέβηκέν συμβέβηκεν συμβήσεται συμβῇ συμβιβάζω συμβιβάσεις συμβιβάσω συμβολὰς συμβολὴν συμβολῇ συμβουλεύσω συμπαραλημφθῇς συμπεπλεγμένον συμπεπλεγμένους συμπεπορπημένους συμπλεκτόν συμποδίσας συμπορευθέντων συμπορευθήτω συμπορευομένῳ συμπορευομένου συμπροπέμπων συμπροπέμψαι συμφαγεῖν συνάγαγε συνάντησίν συνάντησιν συνάξεις συνάψεις συνέβη συνέδησεν συνέζωσεν συνέκλεισέν συνέκλεισεν συνέκρινεν συνέλαβεν συνέλαβον συνέλεξαν συνέμιξαν συνέπεσεν συνέσεως συνέστη συνέστηκεν συνέστησεν συνέσφιγξεν συνέταξα συνέταξεν συνέτριψα συνέτριψας συνέτριψεν συνέχεεν συνέχουσαι συνήγαγεν συνήγαγον συνήγοντο συνήθροισεν συνήντησαν συνήντησεν συνήχθη συνήχθησαν συνῆλθον συνῳκηκυῖα συναγάγωμεν συναγάγωσιν συναγαγέτωσαν συναγαγεῖν συναγωγὰς συναγωγὴ συναγωγὴν συναγωγή συναγωγῆς συναγωγῇ συναγωγαὶ συνανέβη συνανέβησαν συναναβάντες συναναβήσεται συναναβῶ συνανεστράφην συνανοίσετέ συνανοίσετε συναντήματά συναντήσῃ συναντήσῃς συναντῆσαι συναντῶν συναντιλήμψονταί συναπήγαγεν συναπόλῃ συναπολέσῃς συναποστελῶ συναποστελεῖς συναπτούσης συναριθμήσεται συναχθέντες συναχθήτω συναχθῆναι συνδεδεμένα συνδειπνοῦσιν συνεγερεῖς συνεισέλθῃ συνεκάθισεν συνεκάλεσεν συνεκάλυψαν συνεπορεύετο συνεσθίειν συνεστηκὸς συνεστρέφετο συνεσχέθη συνετάγη συνετάραξεν συνετέλεσαν συνετέλεσεν συνετὸν συνετώτερός συνετῷ συνετελέσατε συνετελέσθησαν συνετρίβη συνεφώνησαν συνεχόμεναι συνεχούσας συνεχομένους συνθέσεις συνθέσεως συνιέναι συννεφεῖν συντάξει συντάξεις συντάξεως συντέλεσον συντέτακταί συντίμησις συντελέσαι συντελέσει συντελέσεις συντελέσετε συντελέσητε συντελείας συντελεῖν συντελοῦνται συντετέλεσθε συντετριμμένον συντιμήσεως συντρίβων συντρίμματος συντρίψεις συντρίψετε συντρίψω συντρῖψαι συντριβήσεται συντριβήσεται· συντριβῇ συνυφάνθη συνυφᾶναι συνυφῆς συνυφασμένην συνωμόται συσκήνου συσκηνίοις συσκιάζοντες συστάσει συστήματα σφάγια σφάζουσιν σφάξῃ σφάξαι σφάξει σφάξεις σφάξον σφάξουσι σφάξουσιν σφόδρα σφόδρα· σφαγέντος σφαιρωτὴρ σφαιρωτῆρες σφαιρωτῆρος σφακελίζοντας σφηκίας σφοδρόν σφοδρῶς σφοδρῷ σφονδύλου σφραγίδων σφραγῖδας σφραγῖδος σφυροκόπος σχίσας σχολάζουσιν σχολὴν σχολασταί σωθήσομαι· σωθῆναι σωτήρια σωτήριον σωτηρίαν σωτηρίαν· σωτηρίας σωτηρίου σωτηρίου· σωτηρίων τὰ τὰς τά τάδε τάλαντα τάλαντον τάξομαι τάφῳ τάφου τάχος τέθεικά τέθειμαί τέθνηκεν τέκῃ τέκνα τέκνα· τέκνοις τέκνον τέκνον; τέκνον· τέκνων τέλειον τέλειος τέλος τέξῃ τέξεταί τέξεται τέξεται; τέξομαι; τέρας τέρατα τέρατα; τέσσαρα τέσσαρα· τέσσαρας τέσσαρες τέταρτον τέταρτος τέτοκεν τέχνῃ τέχνης τὴν τήν τί τίθημί τίθημι τίκτειν τίκτειν· τίκτουσιν τίμα τίμημα τίνες τίνι τίνος τίς τὸ τὸν τόδε τόκῳ τόκον τόν τόξῳ τόξα τόξον τόξου τόπῳ τόπον τόπος τόπου τότε τύμπανον τύπον τύπτει τύπτεις τύπτοντά τύπτω τύχῃ· τῆς τῇ τῇδε τῶν τῷ ταύρου ταύρους ταύτῃ ταύτῃ· ταύταις ταύτας ταύτην ταύτην· ταύτης ταῖς ταῦρον ταῦρος ταῦτά ταῦτα ταῦτα; ταῦτα· τακήσονται ταμιεῖα ταμιεῖον ταπείνωσίν ταπείνωσιν· ταπεινὴ ταπεινὸν ταπεινὸς ταπεινώθητι ταπεινώσατε ταπεινώσεώς ταπεινώσει ταπεινώσεις ταπεινώσετε ταπεινώσουσιν ταπεινοτέρα ταπεινωθήσεται ταπεινωθῇ ταφῆς ταφεὶς ταχὺ ταχύναντες ταχυνεῖ τε τεῖχος τεθύκασιν τεθνήκασιν τεθνηκότα τεθνηκότας τεθνηκότων τεθνηκώς τεκεῖν τεκνοποιήσῃς τεκνοποιήσομαι τεκτονικὰ τελείωσις τελειώσει τελειώσεις τελειώσεως τελειώσεως· τελειώσουσιν τελειῶσαι τελευτάτω τελευτήσῃ τελευτήσει τελευτήσουσιν τελευτήσω τελευτᾶν τελευτῆς τελευτῆσαι τεμεῖς τερέμινθον τερεμίνθου τεσσάρων τεσσαράκοντα τεσσαράκοντα; τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ τεσσαρεσκαιδεκάτης τετάρτῳ τετάρτη τετάρτην τετάρτης τεταραγμένοι τετειχισμένῃ τετελειωμένος τετελειωμένου τετελευτηκὸς τετελευτηκὼς τετελευτηκυίᾳ τετράγωνον τετράποδα τετράποδι τετράποσιν τετράπουν τετράστιχον τετράστιχον· τετραγώνων· τετρακόσια τετρακόσιοι τετρακοσίων τετραπόδων τεχθῇ τεχθεῖσα τηγάνου τηλαύγημα τηλαυγὲς τηλαυγὴς τηρήσει τηρήσεις τι τικτούσης τιμὴ τιμὴν τιμήσεις τιμήσεται τιμῆς τιμῇ τινὰς τινὸς τινα τινες τινι τις τμητούς· τοίχοις τοίχους τοίχων τοὺς τούτῳ τούτῳ; τούτοις τούτοις· τούτου τούτου; τούτου· τούτους τούτων τοῖς τοῖχον τοῦ τοῦτό τοῦτόν τοῦτο τοῦτο; τοῦτο· τοῦτον τοῦτον; τοῦτον· τοιαύτας τοιαύτη τοιοῦτον τοκετῷ τοξότης τοξευμάτων· τοπάζιον τοπάρχας τορευτὰ τορευτὴ τορευτὴν τοσούτῳ τράγοι τράγους τράπεζα τράπεζαν τράχηλον τρέμων τρέφῃς τρέφεσθαι τρέφων τρία τρίβου τρίμηνον τρίτῃ τρίτῳ τρίτη τρίτην τρίτην· τρίτης τρίτος τρίτου τρίχα τρίχας τρίχες τρόμος τρόπον τρύβλια τρύγητον τρύγητος τραύματος τραῦμα τραπέζης τραυματίας τραχήλῳ τραχήλου τρεῖς τριάκοντα τριάκοντα; τριώροφα τριῶν τριακόσια τριακοσίους τριακοσίων τριβόλους τριετίζοντα τριετίζουσαν τρισκαιδεκάτῳ τριστάτας τρισχίλιοι τρισχιλίους τριχίνας τριχὸς τροπῆς τροφήν τροφὸς τροφεύουσαν τρυγήσετε τρυγόνα τρυγόνας τρυγόνων τρυπήσει τρυφὴν τρυφῆς τυμπάνων τυφλὸν τυφλὸς τυφλόν; τυφλοῦ υἱέ υἱὸν υἱὸς υἱόν υἱόν· υἱός υἱῶν υἱῷ υἱοὶ υἱοί υἱοί· υἱοὺς υἱούς υἱούς· υἱοῖς υἱοῦ φάγῃ φάγῃς φάγε φάγεσθε φάγεσθε· φάγεται φάγεται· φάγητε φάγομαι φάγονται φάγω φάγωσιν φάραγγα φάραγγι φάρμακοι φάσκοντες φέρε φέρει φέρειν φέρεσθαι φέρητε φίλησόν φίλον φόβον φόβος φόβου φόνῳ φόνῳ· φόνος φόνος· φύλαξ φύλλα φύλλον φύλλου φύρασον φῶς φαίνειν φαῦσιν φαγέτω φαγόμεθα φαγὼν φαγεῖν φαγεῖν· φαιὸν φακοῦ φαλάκρωμα φαλακρός φαλακρώματι φανήτω φανεῖσθε· φανερὰ φανοῦσιν φαρέτραν φαρμάκοις φαρμάκους φαρμακείαις φείσασθαι φείσησθε φεύγοντες φεύξεσθε φεύξεται φεύξονται φερόντων φερνὴ φερνὴν φερνῇ φερνιεῖ φερομένου φθάρματά φθερεῖτε φθορᾷ φιάλας φιλῶ φιλεῖ φλέγον φλὸξ φλιὰν φλιᾶς φλογὶ φλογίζον φλογίνην φλυκτίδες φοβῇ φοβείσθω φοβεῖσθε· φοβερὸς φοβηθέντες φοβηθήσῃ φοβηθήσεσθε· φοβούμενος φοβοῦ φοβοῦ· φοβοῦμαι φοβοῦμαι· φοινίκων φοινίκων· φονεύσας φονεύσεις φορεῖς φρέαρ φρέατα φρέατι φρέατος φρόνιμον φραγμός; φρεάτων φρονιμώτατος φρονιμώτερος φυόμενον φυγάδας φυλὰς φυλάγματά φυλάγματα φυλάξῃ φυλάξῃ· φυλάξῃς φυλάξαι φυλάξασθε φυλάξεσθε φυλάξεσθε· φυλάξετε φυλάξητε φυλάξονται φυλάξουσιν φυλάξω φυλάς φυλάσσειν φυλάσσησθε φυλάσσουσιν φυλὴ φυλὴν φυλήν φυλῆς φυλαὶ φυλαῖς φυλακὴν φυλακῇ φυλαχθήτω· φυράμασίν φυράματα φυτῷ φωνὰς φωνὴ φωνὴν φωνήν φωνῆς φωνῆς· φωνῇ φωναὶ φωναί φωστῆρα φωστῆρας φωστῆρες φωτίζει φωτὸς χάλαζα χάλαζα· χάλαζαν χάριν χήρα χήραν χίδρα χίδρων χίλια χίλιοι χίμαιραν χίμαρον χίμαρος χόρτον χόρτου χώματι χώνευσιν χώρᾳ χώραις χώραν χώρας χώρας· χῆραι χῶμα χῶραι χαβραθα χαλάζῃ· χαλάζης· χαλᾶται χαλβάνην χαλκὸν χαλκὸς χαλκόν χαλκᾶ χαλκᾶς χαλκῆν χαλκῆν· χαλκῶν χαλκῷ χαλκαῖ χαλκεὺς χαλκοῖ χαλκοῦ χαλκοῦν χαλκοῦς χαμαιλέων χαρήσεται χαραδριὸν χαρακτὴρ χαρμοσύνης χαροποὶ χεὶρ χείλεσιν χείλη χείλους χείρ χείρ· χεῖλος χεῖρά χεῖράς χεῖρές χεῖρα χεῖρα· χεῖρας χεῖρες χειμάρροις χειμάρρου χειμάρρουν χειρὶ χειρί χειρὸς χειρός χειρῶν χειρῶν· χειροποίητα χερουβ χερουβιμ χερσὶν χερσίν χερσαῖος χηλῶν χηρεύσεως χιών χιλίους χιλιάδας χιλιάρχους χιμάρου χιμάρους χιτὼν χιτώνων χιτῶνα χιτῶνας χιτῶσιν χλωρὰν χλωρίζουσα χλωρὸν χλωρόν· χλωριζούσας χοῦν χοῦς χοιρογρύλλιον χονδριτῶν χορῶν χορούς χορτάσματα χρήσασθε χρήσιμον χρήσωνται χρίσῃς χρίσεις χρίσεως χρίσματος χρίσωσιν χρόαν χρόνῳ χρόνον· χρὼς χρώματος χρῖσις χρῖσμα χρῶ χρῶτα χρισθήσεται χρισθῆναι χριστὸν χριστὸς χριστοῦ χρυσίῳ χρυσίῳ· χρυσία χρυσίον χρυσίον; χρυσίον· χρυσίου χρυσόλιθος χρυσώσεις χρυσᾶ χρυσᾶς χρυσῆν χρυσῶν χρυσαῖ χρυσοῦν χρυσοῦν· χρυσοῦς χρωτὸς χρωτός χυδαῖοι χωλὸς χωνεύσεις χωνευτὸν χωνευτοὺς χωρὶς χωρισμῷ χωρισμοῦ ψέλια ψόαις ψόγον ψώρα ψώραν ψῆφον ψῦχος ψαλίδας ψαλίδες ψαλτήριον ψεύσεσθε ψεύσηται ψευδῆ ψευδομαρτυρήσεις ψηλαφήσῃ ψηλαφήσω ψηλαφητὸν ψυχὰς ψυχάς ψυχὴ ψυχὴν ψυχή ψυχήν ψυχήν· ψυχῆς ψυχῇ ψυχῶν ψυχῶν· ψυχαὶ ψυχαί ψυχαῖς ψωραγριῶντα