ויקרא ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ
1 Leviticus Levitico Lévitique Levítico
3 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

24

heוַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃
grΚαὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
laet locutus est Dominus ad Mosen dicens
itIl Signore disse ancora a Mosč:
frL'Éternel parla ŕ Moďse, et dit:
esY HABLO Jehová á Moisés, diciendo:
gbYahweh spoke to Moses, saying,
deUnd der HERR redete mit Mose und sprach:
dkHerren talede fremdeles til Moses og sagde:
seOch HERREN talade till Mose och sade:
noOg Herren talte til Moses og sa:
fiJa Herra puhui Moosekselle sanoen:
huSzóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
2
heצַ֞ו אֶת־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וְיִקְח֨וּ אֵלֶ֜יךָ שֶׁ֣מֶן זַ֥יִת זָ֛ךְ כָּתִ֖ית לַמָּא֑וֹר לְהַעֲלֹ֥ת נֵ֖ר תָּמִֽיד׃
gr῎Εντειλαι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ λαβέτωσάν μοι ἔλαιον ἐλάινον καθαρὸν κεκομμένον εἰς φῶς καῦσαι λύχνον διὰ παντός.
lapraecipe filiis Israhel ut adferant tibi oleum de olivis purissimum ac lucidum ad concinnandas lucernas iugiter
itOrdina agli Israeliti che ti portino olio puro di olive schiacciate per il candelabro, per tenere le lampade sempre accese.
frOrdonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olives concassées, afin d'entretenir les lampes continuellement.
esManda á los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas claro, molido, para la luminaria, para hacer arder las lámparas de continuo.
gbCommand the children of Israel, that they bring to you pure olive oil beaten for the light, to cause a lamp to burn continually.
deGebiete den Kindern Israel, daß sie zu dir bringen gestoßenes lauteres Baumöl zur Leuchte, daß man täglich Lampen aufsetze
dkByd Israeliterne at skaffe dig ren Olivenolie af knuste Frugter til Lysestagen, sĺ Lamperne daglig kan sćttes pĺ.
seBjud Israels barn att bära till dig ren olja, av stötta oliver, till ljusstaken, sĺ att lamporna dagligen kunna sättas upp.
noByd Israels barn at de skal la dig fĺ ren olje av střtte oliven til lysestaken, sĺ lampene kan settes op til enhver tid.
fiKäske israelilaisten tuoda sinulle puhdasta, survomalla saatua öljypuun öljyä seitsenhaaraista lamppua varten, että lamput aina voidaan nostaa paikoilleen.
huParancsold meg Izráel fiainak, hogy hozzanak néked tiszta faolajat, a melyet a világításhoz sajtoltak, hogy szünet nélkül égő lámpákat gyújthassanak.
3
heמִחוּץ֩ לְפָרֹ֨כֶת הָעֵדֻ֜ת בְּאֹ֣הֶל מוֹעֵ֗ד יַעֲרֹךְ֩ אֹת֨וֹ אַהֲרֹ֜ן מֵעֶ֧רֶב עַד־בֹּ֛קֶר לִפְנֵ֥י יְהוָ֖ה תָּמִ֑יד חֻקַּ֥ת עוֹלָ֖ם לְדֹרֹֽתֵיכֶֽם׃
grἔξωθεν τοῦ καταπετάσματος ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου καύσουσιν αὐτὸν Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἀπὸ ἑσπέρας ἕως πρωὶ ἐνώπιον κυρίου ἐνδελεχῶς· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν.
laextra velum testimonii in tabernaculo foederis ponetque eas Aaron a vespere usque in mane coram Domino cultu rituque perpetuo in generationibus vestris
itAronne lo preparerŕ nella tenda del convegno, fuori del velo che sta davanti alla testimonianza, perché le lampade ardano sempre, da sera a mattina, davanti al Signore. E' una legge perenne, di generazione in generazione.
frC'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera, pour que les lampes brűlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants.
esFuera del velo del testimonio, en el tabernáculo del testimonio, las aderezará Aarón desde la tarde hasta la mańana delante de Jehová, de continuo: estatuto perpetuo por vuestras edades.
gbOutside of the veil of the Testimony, in the Tent of Meeting, shall Aaron keep it in order from evening to morning before Yahweh continually: it shall be a statute forever throughout your generations.
deaußen vor dem Vorhang des Zeugnisses in der Hütte des Stifts. Und Aaron soll's zurichten des Abends und des Morgens vor dem HERRN täglich. Das sei ein ewiges Recht euren Nachkommen.
dkI Ĺbenbaringsteltet uden for Forhćnget foran Vidnesbyrdet skal Aron gřre den i Stand, sĺ den bestandig kan brćnde fra Aften til Morgen for Herrens Ĺsyn. Det skal vćre eder en evig gyldig Anordning fra Slćgt til Slćgt;
seUtanför den förlĺt som hänger framför vittnesbördet, i uppenbarelsetältet, skall Aron beständigt sköta den, frĺn aftonen till morgonen, inför HERRENS ansikte. Detta skall vara en evärdlig stadga för eder frĺn släkte till släkte.
noUtenfor vidnesbyrdets forheng i sammenkomstens telt skal Aron alltid holde dem i stand fra aften til morgen for Herrens ĺsyn; det skal vćre en evig lov for eder, fra slekt til slekt.
fiUlkopuolella esirippua, joka on lain arkin edessä ilmestysmajassa, Aaron hoitakoon sitä niin, että se aina, ehtoosta aamuun asti, palaa Herran edessä. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen.
huA bizonyság függönyén kivül, a gyülekezet sátorában úgy helyheztesse el [azokat] Áron, hogy estvétől fogva reggelig az Úr előtt legye[nek.] Örökkévaló rendtartás legyen ez a ti nemzetségeiteknél.
4
heעַ֚ל הַמְּנֹרָ֣ה הַטְּהֹרָ֔ה יַעֲרֹ֖ךְ אֶת־הַנֵּר֑וֹת לִפְנֵ֥י יְהוָ֖ה תָּמִֽיד׃ פ
grἐπὶ τῆς λυχνίας τῆς καθαρᾶς καύσετε τοὺς λύχνους ἔναντι κυρίου ἕως τὸ πρωί.
lasuper candelabro mundissimo ponentur semper in conspectu Domini
itEgli le disporrŕ sul candelabro d'oro puro, perché ardano sempre davanti al Signore.
frIl arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur, pour qu'elles brűlent continuellement devant l'Éternel.
esSobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová.
gbHe shall keep in order the lamps on the pure gold lamp stand before Yahweh continually.
deEr soll die Lampen auf dem feinen Leuchter zurichten vor dem HERRN täglich.
dkpĺ Guldlysestagen skal han holde Lamperne i Orden for Herrens Ĺsyn, sĺ de kan brćnde bestandig.
seLamporna pĺ den gyllene ljusstaken skall han beständigt sköta inför HERRENS ansikte.
noPĺ lysestaken av rent gull skal han alltid holde lampene i stand for Herrens ĺsyn.
fiAitokultaisen seitsenhaaraisen lampun lamppuja hän hoitakoon niin, että ne aina palavat Herran edessä.
huA tiszta [arany] gyertyatartóra rakja fel a mécseket; az Úr előtt legyenek szüntelen.
5
heוְלָקַחְתָּ֣ סֹ֔לֶת וְאָפִיתָ֣ אֹתָ֔הּ שְׁתֵּ֥ים עֶשְׂרֵ֖ה חַלּ֑וֹת שְׁנֵי֙ עֶשְׂרֹנִ֔ים יִהְיֶ֖ה הַֽחַלָּ֥ה הָאֶחָֽת׃
grΚαὶ λήμψεσθε σεμίδαλιν καὶ ποιήσετε αὐτὴν δώδεκα ἄρτους, δύο δεκάτων ἔσται ὁ ἄρτος ὁ εἷς·
laaccipies quoque similam et coques ex ea duodecim panes qui singuli habebunt duas decimas
itPrenderai anche fior di farina e ne farai cuocere dodici focacce; ogni focaccia sarŕ di due decimi di efa.
frTu prendras de la fleur de farine, et tu en feras douze gâteaux; chaque gâteau sera de deux dixičmes.
esY tomarás flor de harina, y cocerás de ella doce tortas: cada torta será de dos décimas.
gbYou shall take fine flour, and bake twelve cakes of it: two tenths of an ephah shall be in one cake.
deUnd sollst Semmelmehl nehmen und davon zwölf Kuchen backen; zwei Zehntel soll ein Kuchen haben.
dkDu skal tage fint Hvedemel og bage tolv Kager, to Tiendedele Efa til hver Kage,
seOch du skall taga fint mjöl och därav baka tolv kakor; var kaka skall innehĺlla tvĺ tiondedels efa.
noDu skal ta fint mel og bake tolv kaker av det; hver kake skal vćre to tiendedeler av en efa.
fiJa ota lestyjä jauhoja ja leivo niistä kaksitoista kakkua; joka kakussa olkoon niitä kaksi kymmenennestä.
huÉs végy lisztlángot, és süss abból tizenkét lepényt; két tized [efából] legyen egy lepény.
6
heוְשַׂמְתָּ֥ אוֹתָ֛ם שְׁתַּ֥יִם מַֽעֲרָכ֖וֹת שֵׁ֣שׁ הַֽמַּעֲרָ֑כֶת עַ֛ל הַשֻּׁלְחָ֥ן הַטָּהֹ֖ר לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃
grκαὶ ἐπιθήσετε αὐτοὺς δύο θέματα, ἓξ ἄρτους τὸ ἓν θέμα, ἐπὶ τὴν τράπεζαν τὴν καθαρὰν ἔναντι κυρίου.
laquorum senos altrinsecus super mensam purissimam coram Domino statues
itLe disporrai su due pile, sei per pila, sulla tavola d'oro puro davanti al Signore.
frTu les placeras en deux piles, six par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel.
esY has de ponerlas en dos órdenes, seis en cada orden, sobre la mesa limpia delante de Jehová.
gbYou shall set them in two rows, six on a row, on the pure gold table before Yahweh.
deUnd sollst sie legen je sechs auf eine Schicht auf den feinen Tisch vor dem HERRN.
dkog lćgge dem i to Rćkker, seks i hver Rćkke, pĺ Guldbordet for Herrens Ĺsyn;
seOch du skall lägga upp dem i tvĺ rader, sex i var rad, pĺ det gyllene bordet inför HERRENS ansikte.
noOg du skal legge dem i to rader, seks i hver rad, pĺ bordet av rent gull for Herrens ĺsyn.
fiJa lado ne päälletysten kahteen pinoon, kuusi pinoonsa, aitokultaiselle pöydälle Herran eteen.
huÉs helyheztesd el azokat két rendben; hatot egy rendbe, a tiszta [arany] asztalra az Úr elé.
7
heוְנָתַתָּ֥ עַל־הַֽמַּעֲרֶ֖כֶת לְבֹנָ֣ה זַכָּ֑ה וְהָיְתָ֤ה לַלֶּ֙חֶם֙ לְאַזְכָּרָ֔ה אִשֶּׁ֖ה לַֽיהוָֽה׃
grκαὶ ἐπιθήσετε ἐπὶ τὸ θέμα λίβανον καθαρὸν καὶ ἅλα, καὶ ἔσονται εἰς ἄρτους εἰς ἀνάμνησιν προκείμενα τῷ κυρίῳ.
laet pones super eos tus lucidissimum ut sit panis in monumentum oblationis Domini
itPorrai incenso puro sopra ogni pila e sarŕ sul pane come memoriale, come sacrificio espiatorio consumato dal fuoco in onore del Signore.
frTu mettras de l'encens pur sur chaque pile, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel.
esPondrás también sobre cada orden incienso limpio, y será para el pan por perfume, ofrenda encendida á Jehová.
gbYou shall put pure frankincense on each row, that it may be to the bread for a memorial, even an offering made by fire to Yahweh.
deUnd sollst auf dieselben legen reinen Weihrauch, daß er sei bei den Broten zum Gedächtnis, ein Feuer dem HERRN.
dkpĺ hver Rćkke skal du lćgge ren Rřgelse, og den skal vćre Brřdenes Offerdel, et Ildoffer for Herren.
seOch pĺ vardera raden skall du lägga ren rökelse, för att denna mĺ utgöra själva altaroffret av bröden, ett eldsoffer ĺt HERREN.
noOg du skal legge ren virak pĺ hver rad, og den skal vćre et ihukommelses-offer for brřdene, et ildoffer for Herren.
fiJa pane pinojen päälle puhdasta suitsuketta leipien alttariuhriosana uhriksi Herralle.
huÉs tégy mindenik rendhez tiszta tömjént, és legyen emlékeztetőül a kenyér mellett, tűzáldozatul az Úrnak.
8
heבְּי֨וֹם הַשַּׁבָּ֜ת בְּי֣וֹם הַשַּׁבָּ֗ת יַֽעַרְכֶ֛נּוּ לִפְנֵ֥י יְהוָ֖ה תָּמִ֑יד מֵאֵ֥ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל בְּרִ֥ית עוֹלָֽם׃
grτῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων προθήσεται ἔναντι κυρίου διὰ παντὸς ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ισραηλ διαθήκην αἰώνιον.
laper singula sabbata mutabuntur coram Domino suscepti a filiis Israhel foedere sempiterno
itOgni giorno di sabato si disporranno i pani davanti al Signore sempre; saranno forniti dagli Israeliti; č alleanza.
frChaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel, continuellement: c'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël.
esCada día de sábado lo pondrá de continuo en orden delante de Jehová, de los hijos de Israel por pacto sempiterno.
gbEvery Sabbath day he shall set it in order before Yahweh continually. It is on the behalf of the children of Israel an everlasting covenant.
deAlle Sabbate für und für soll er sie zurichten vor dem HERRN, von den Kindern Israel zum ewigen Bund.
dkHan skal bestandig hver Sabbatsdag lćgge dem frem for Herrens Ĺsyn; det skal vćre Israeliterne en evig Pagtspligt.
seSabbatsdag efter sabbatsdag skall man beständigt lägga upp dem inför HERRENS ansikte: en gärd av Israels barn, till ett evigt förbund.
noPĺ hver sabbatsdag skal brřdene gjennem alle tider legges frem for Herrens ĺsyn; det skal vćre en gave fra Israels barn - en evig pakt.
fiSapatti sapatilta hän aina asettakoon ne Herran eteen israelilaisten antina; se on ikuinen liitto.
huSzombat napról szombat napra rakja fel azt [a] [pap] az Úr elé szüntelen; örök szövetség ez Izráel fiaival.
9
heוְהָֽיְתָה֙ לְאַהֲרֹ֣ן וּלְבָנָ֔יו וַאֲכָלֻ֖הוּ בְּמָק֣וֹם קָדֹ֑שׁ כִּ֡י קֹדֶשׁ֩ קָֽדָשִׁ֨ים ה֥וּא ל֛וֹ מֵאִשֵּׁ֥י יְהוָ֖ה חָק־עוֹלָֽם׃ ס
grκαὶ ἔσται Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ, καὶ φάγονται αὐτὰ ἐν τόπῳ ἁγίῳ· ἔστιν γὰρ ἅγια τῶν ἁγίων τοῦτο αὐτῷ ἀπὸ τῶν θυσιαζομένων τῷ κυρίῳ, νόμιμον αἰώνιον.
laeruntque Aaron et filiorum eius ut comedant eos in loco sancto quia sanctum sanctorum est de sacrificiis Domini iure perpetuo
itI pani saranno riservati ad Aronne e ai suoi figli: essi li mangeranno in luogo santo; perché saranno per loro cosa santissima tra i sacrifici in onore del Signore. E' una legge perenne.
frIls appartiendront ŕ Aaron et ŕ ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint; car ce sera pour eux une chose trčs sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle.
esY será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo; porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas á Jehová, por fuero perpetuo.
gbIt shall be for Aaron and his sons; and they shall eat it in a holy place: for it is most holy to him of the offerings of Yahweh made by fire by a perpetual statute.
deUnd sie sollen Aarons und seiner Söhne sein; die sollen sie essen an heiliger Stätte; denn das ist ein Hochheiliges von den Opfern des HERRN zum ewigen Recht.
dkDe skal tilfalde Aron og hans Sřnner, som skal spise dem pĺ et helligt Sted, thi de er hřjhellige; ham tilfalder de som en evig, retmćssig Del af Herrens Ildofre.
seDe skola tillhöra Aron och hans söner och skola ätas av dem pĺ en helig plats, ty de äro högheliga och äro hans evärdliga rätt av HERRENS eldsoffer.
noDe skal hřre Aron og hans sřnner til, og de skal ete dem pĺ et hellig sted; for de er hřihellige og er hans del av Herrens ildoffer - en evig rettighet.
fiNe olkoot Aaronin ja hänen poikiensa omat, ja he syökööt ne pyhässä paikassa, sillä ne ovat korkeasti-pyhät; ne ovat hänen ikuinen osuutensa Herran uhreista.
huAzután legyen az Ároné és az ő fiaié, a kik egyék meg azokat szent helyen, mert mint igen szentséges, az övé az, az Úrnak tűzáldozataiból, örök rendelés szerint.
10
itOra il figlio di una donna israelita e di un egiziano uscě in mezzo agli Israeliti; nell'accampamento, fra questo figlio della donna israelita e un israelita, scoppiň una lite.
frLe fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien, étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite.
esEn aquella sazón el hijo de una mujer Israelita, el cual era hijo de un Egipcio, salió entre los hijos de Israel; y el hijo de la Israelita y un hombre de Israel rińeron en el real:
gbThe son of an Israelite woman, whose father was an Egyptian, went out among the children of Israel; and the son of the Israelite woman and a man of Israel strove together in the camp.
deEs ging aber aus eines israelitischen Weibes Sohn, der eines ägyptischen Mannes Kind war, unter den Kindern Israel und zankte sich im Lager mit einem israelitischen Mann
dkEn israelitisk Kvindes Sřn, hvis Fader var Ćgypter, gik ud blandt Israeliterne. Da opstod der Strid i Lejren mellem den israelitiske Kvindes Sřn og en Israelit,
seOch en man som var son till en israelitisk kvinna, men till fader hade en egyptisk man, gick ut bland Israels barn; och den israelitiska kvinnans son och en israelitisk man kommo i träta med varandra i lägret.
noEn mann som var sřnn av en israelittisk kvinne, men hadde en egypter til far, gikk engang ut blandt Israels barn. Da kom den israelittiske kvinnes sřnn og en israelittisk mann i trette med hverandre i leiren,
fiErään israelilaisen vaimon poika, jonka isä oli egyptiläinen mies, oli lähtenyt maasta israelilaisten mukana; ja tämän israelilaisen vaimon poika ja muuan israelilainen mies riitelivät keskenänsä leirissä.
huKiméne pedig egy izráelbeli asszonynak fia, a ki égyiptomi férfiútól való vala, Izráel fiai közé, és versengének a táborban az izráelbeli asszonynak fia és egy izráelbeli férfi.
heוַיֵּצֵא֙ בֶּן־אִשָּׁ֣ה יִשְׂרְאֵלִ֔ית וְהוּא֙ בֶּן־אִ֣ישׁ מִצְרִ֔י בְּת֖וֹךְ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַיִּנָּצוּ֙ בַּֽמַּחֲנֶ֔ה בֶּ֚ן הַיִּשְׂרְאֵלִ֔ית וְאִ֖ישׁ הַיִּשְׂרְאֵלִֽי׃
grΚαὶ ἐξῆλθεν υἱὸς γυναικὸς Ισραηλίτιδος καὶ οὗτος ἦν υἱὸς Αἰγυπτίου ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καὶ ἐμαχέσαντο ἐν τῇ παρεμβολῇ ὁ ἐκ τῆς Ισραηλίτιδος καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ Ισραηλίτης,
laecce autem egressus filius mulieris israhelitis quem pepererat de viro aegyptio inter filios Israhel iurgatus est in castris cum viro israhelite
11
heוַ֠יִּקֹּב בֶּן־הָֽאִשָּׁ֨ה הַיִּשְׂרְאֵלִ֤ית אֶת־הַשֵּׁם֙ וַיְקַלֵּ֔ל וַיָּבִ֥יאוּ אֹת֖וֹ אֶל־מֹשֶׁ֑ה וְשֵׁ֥ם אִמּ֛וֹ שְׁלֹמִ֥ית בַּת־דִּבְרִ֖י לְמַטֵּה־דָֽן׃
grκαὶ ἐπονομάσας ὁ υἱὸς τῆς γυναικὸς τῆς Ισραηλίτιδος τὸ ὄνομα κατηράσατο, καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς Μωυσῆν· καὶ τὸ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Σαλωμιθ θυγάτηρ Δαβρι ἐκ τῆς φυλῆς Δαν.
lacumque blasphemasset nomen et maledixisset ei adductus est ad Mosen vocabatur autem mater eius Salumith filia Dabri de tribu Dan
itIl figlio della Israelita bestemmiň il nome del Signore, imprecando; perciň fu condotto da Mosč. La madre di quel tale si chiamava Selňmit, figlia di Dibri, della tribů di Dan.
frLe fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena ŕ Moďse. Sa mčre s'appelait Schelomith, fille de Dibri, de la tribu de Dan.
esY el hijo de la mujer Israelita pronunció el Nombre, y maldijo: entonces le llevaron á Moisés. Y su madre se llamaba Selomith, hija de Dribi, de la tribu de Dan.
gbThe son of the Israelite woman blasphemed the Name, and cursed; and they brought him to Moses. His mother's name was Shelomith, the daughter of Dibri, of the tribe of Dan.
deund lästerte den Namen des HERRN und fluchte. Da brachten sie ihn zu Mose (seine Mutter aber hieß Selomith, eine Tochter Dibris vom Stamme Dan)
dkog den israelitiske Kvindes Sřn forbandede Navnet og bespottede det. Da fřrte man ham til Moses. Hans Moder hed Sjelomit, en Datter af Dibri af Dans Stamme.
seOch den israelitiska kvinnans son smädade Namnet och hädade. Dĺ förde de honom fram till Mose. Och hans moder hette Selomit, dotter till Dibri, av Dans stam.
noog den israelittiske kvinnes sřnn spottet Herrens navn og bannet det, og de fřrte ham til Moses. Hans mor hette Selomit, Dibris datter, av Dans stamme.
fiJa israelilaisen vaimon poika pilkkasi Herran nimeä ja kirosi sitä. Silloin he toivat hänet Mooseksen eteen. Ja hänen äitinsä nimi oli Selomit, Dibrin tytär, Daanin sukukunnasta.
huÉs káromlá az izráelbeli asszony fia az [Isten] nevét és átkozódék; elvivék azért azt Mózeshez. Az ő anyjának neve pedig Selomith vala, Dibrinek leánya, Dán nemzetségéből.
12
heוַיַּנִּיחֻ֖הוּ בַּמִּשְׁמָ֑ר לִפְרֹ֥שׁ לָהֶ֖ם עַל־פִּ֥י יְהוָֽה׃ פ
grκαὶ ἀπέθεντο αὐτὸν εἰς φυλακὴν διακρῖναι αὐτὸν διὰ προστάγματος κυρίου.
lamiseruntque eum in carcerem donec nossent quid iuberet Dominus
itLo misero sotto sorveglianza, finché fosse deciso che cosa fare per ordine del Signore.
frOn le mit en prison, jusqu'ŕ ce que Moďse eűt déclaré ce que l'Éternel ordonnerait.
esY pusiéronlo en la cárcel, hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová.
gbThey put him in custody, until Yahweh's will should be declared to them.
deund legten ihn gefangen, bis ihnen klare Antwort würde durch den Mund des HERRN.
dkOg de satte ham i Varetćgt for at fĺ en Kendelse af Herrens Mund.
seOch de satte honom i förvar, för att de skulle fĺ hans dom bestämd efter HERRENS befallning.
noDe satte ham fast, forat de kunde fĺ avgjřrelse ved et ord fra Herren.
fiJa he panivat hänet vankeuteen, kunnes heille ilmoitettaisiin Herran vastaus.
huÉs őrizet alá veték azt, míg kijelentést nyernének az Úr akarata felől.
13
heוַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃
grκαὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
laqui locutus est ad Mosen
itIl Signore parlň a Mosč:
frL'Éternel parla ŕ Moďse, et dit:
esY Jehová habló á Moisés, diciendo:
gbYahweh spoke to Moses, saying,
deUnd der HERR redete mit Mose und sprach:
dkOg Herren talede til Moses og sagde:
seOch HERREN talade till Mose och sade:
noOg Herren talte til Moses og sa:
fiJa Herra puhui Moosekselle sanoen:
huSzóla azért az Úr Mózesnek, mondván:
14
heהוֹצֵ֣א אֶת־הַֽמְקַלֵּ֗ל אֶל־מִחוּץ֙ לַֽמַּחֲנֶ֔ה וְסָמְכ֧וּ כָֽל־הַשֹּׁמְעִ֛ים אֶת־יְדֵיהֶ֖ם עַל־רֹאשׁ֑וֹ וְרָגְמ֥וּ אֹת֖וֹ כָּל־הָעֵדָֽה׃
gr᾿Εξάγαγε τὸν καταρασάμενον ἔξω τῆς παρεμβολῆς, καὶ ἐπιθήσουσιν πάντες οἱ ἀκούσαντες τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὸν πᾶσα ἡ συναγωγή.
ladicens educ blasphemum extra castra et ponant omnes qui audierunt manus suas super caput eius et lapidet eum populus universus
itConduci quel bestemmiatore fuori dell'accampamento; quanti lo hanno udito posino le mani sul suo capo e tutta la comunitŕ lo lapiderŕ.
frFais sortir du camp le blasphémateur; tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tęte, et toute l'assemblée le lapidera.
esSaca al blasfemo fuera del real, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación.
gbBring out of the camp him who cursed; and let all who heard him lay their hands on his head, and let all the congregation stone him.
deFühre den Flucher hinaus vor das Lager und laß alle, die es gehört haben, ihre Hände auf sein Haupt legen und laß ihn die ganze Gemeinde steinigen.
dkFřr Spotteren uden for Lejren. og alle de, der hřrte det, skal lćgge deres Hćnder pĺ hans Hoved, og derefter skal hele Menigheden stene ham.
seFör ut hädaren utanför lägret; sedan mĺ alla som hörde det lägga sina händer pĺ hans huvud, och mĺ sĺ hela menigheten stena honom.
noFřr spotteren utenfor leiren, og alle de som hřrte det, skal legge sine hender pĺ hans hode, og hele menigheten skal stene ham.
fiVie kirooja leirin ulkopuolelle, ja kaikki, jotka kuulivat sen, laskekoot kätensä hänen päänsä päälle, ja koko kansa kivittäköön hänet.
huVidd ki az átkozódót a táboron kivül, és mindazok, a kik hallották, tegyék kezeiket annak fejére és kövezze agyon azt az egész gyülekezet.
15
heוְאֶל־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל תְּדַבֵּ֣ר לֵאמֹ֑ר אִ֥ישׁ אִ֛ישׁ כִּֽי־יְקַלֵּ֥ל אֱלֹהָ֖יו וְנָשָׂ֥א חֶטְאֽוֹ׃
grκαὶ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λάλησον καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς ῎Ανθρωπος, ὃς ἐὰν καταράσηται θεόν, ἁμαρτίαν λήμψεται·
laet ad filios Israhel loqueris homo qui maledixerit Deo suo portabit peccatum suum
itParla agli Israeliti e dě loro: Chiunque maledirŕ il suo Dio, porterŕ la pena del suo peccato.
frTu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras: Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché.
esY á los hijos de Israel hablarás, diciendo: Cualquiera que maldijere á su Dios, llevará su iniquidad.
gbYou shall speak to the children of Israel, saying, Whoever curses his God shall bear his sin.
deUnd sage den Kindern Israel: Welcher seinem Gott flucht, der soll seine Sünde tragen.
dkOg du skal tale til Israeliterne og sige: Nĺr nogen bespotter sin Gud, skal han undgćlde for sin Synd;
seOch till Israels barn skall du tala och säga: Om nĺgon hädar sin Gud, kommer han att bära pĺ synd.
noOg du skal tale til Israels barn og si: Nĺr nogen banner sin Gud, skal han lide for sin synd.
fiJa puhu israelilaisille ja sano: Kuka ikinä Jumalaansa kiroaa, se joutuu syynalaiseksi.
huIzráel fiainak pedig szólj, ezt mondván: Ha valaki az ő Istenét átkozza, viselje az ő bűnének terhét.
16
heוְנֹקֵ֤ב שֵׁם־יְהוָה֙ מ֣וֹת יוּמָ֔ת רָג֥וֹם יִרְגְּמוּ־ב֖וֹ כָּל־הָעֵדָ֑ה כַּגֵּר֙ כָּֽאֶזְרָ֔ח בְּנָקְבוֹ־שֵׁ֖ם יוּמָֽת׃
grὀνομάζων δὲ τὸ ὄνομα κυρίου θανάτῳ θανατούσθω· λίθοις λιθοβολείτω αὐτὸν πᾶσα συναγωγὴ Ισραηλ· ἐάν τε προσήλυτος ἐάν τε αὐτόχθων, ἐν τῷ ὀνομάσαι αὐτὸν τὸ ὄνομα κυρίου τελευτάτω.
laet qui blasphemaverit nomen Domini morte moriatur lapidibus opprimet eum omnis multitudo sive ille civis seu peregrinus fuerit qui blasphemaverit nomen Domini morte moriatur
itChi bestemmia il nome del Signore dovrŕ essere messo a morte: tutta la comunitŕ lo dovrŕ lapidare. Straniero o nativo del paese, se ha bestemmiato il nome del Signore, sarŕ messo a morte.
frCelui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort: toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigčne, il mourra, pour avoir blasphémé le nom de Dieu.
esY el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto; toda la congregación lo apedreará: así el extranjero como el natural, si blasfemare el Nombre, que muera.
gbHe who blasphemes Yahweh's name, he shall surely be put to death. All the congregation shall certainly stone him. The foreigner as well as the native-born, when he blasphemes the Name, shall be put to death.
deWelcher des HERRN Namen lästert, der soll des Todes sterben; die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Wie der Fremdling, so soll auch der Einheimische sein; wenn er den Namen lästert, so soll er sterben.
dkog den, der forbander Herrens Navn, skal lide Dřden; hele Menigheden skal stene ham; en fremmed sĺvel som en indfřdt skal lide Dřden nĺr han forbander Navnet.
seOch den som smädar HERRENS namn skall straffas med döden; hela menigheten skall stena honom. Evad det är en främling eller en inföding som smädar Namnet, skall han dödas.
noOg den som spotter Herrens navn, skal late livet, hele menigheten skal stene ham; enten det er en fremmed eller en innfřdt, skal han stenes nĺr han spotter Herrens navn.
fiJa joka Herran nimeä pilkkaa, rangaistakoon kuolemalla; koko kansa kivittäköön hänet kuoliaaksi. Olipa se muukalainen tai maassa syntynyt, joka pilkkaa Herran nimeä, hänet surmattakoon.
huÉs a ki szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakoljon, kövezze azt agyon az egész gyülekezet; akár jövevény, akár benszülött, ha szidalmazza az [Úrnak] nevét, halállal lakoljon.
17
heוְאִ֕ישׁ כִּ֥י יַכֶּ֖ה כָּל־נֶ֣פֶשׁ אָדָ֑ם מ֖וֹת יוּמָֽת׃
grκαὶ ἄνθρωπος, ὃς ἂν πατάξῃ ψυχὴν ἀνθρώπου καὶ ἀποθάνῃ, θανάτῳ θανατούσθω.
laqui percusserit et occiderit hominem morte moriatur
itChi percuote a morte un uomo dovrŕ essere messo a morte.
frCelui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort.
esAsimismo el hombre que hiere de muerte á cualquiera persona, que sufra la muerte.
gbHe who strikes any man mortally shall surely be put to death.
deWer irgend einen Menschen erschlägt, der soll des Todes sterben.
dkNĺr nogen slĺr et Menneske ihjel, skal han lide Dřden.
seOm nĺgon slĺr ihjäl nĺgon människa, skall han straffas med döden;
noNĺr en slĺr et menneske ihjel, skal han late livet.
fiJos joku lyö kuoliaaksi ihmisen, kenen hyvänsä, hänet rangaistakoon kuolemalla.
huHa valaki agyon üt valamely embert, halállal lakoljon.
18
heוּמַכֵּ֥ה נֶֽפֶשׁ־בְּהֵמָ֖ה יְשַׁלְּמֶ֑נָּה נֶ֖פֶשׁ תַּ֥חַת נָֽפֶשׁ׃
grκαὶ ὃς ἂν πατάξῃ κτῆνος καὶ ἀποθάνῃ, ἀποτεισάτω ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς.
laqui percusserit animal reddat vicarium id est animam pro anima
itChi percuote a morte un capo di bestiame lo pagherŕ: vita per vita.
frCelui qui frappera un animal mortellement le remplacera: vie pour vie.
esY el que hiere á algún animal ha de restituirlo: animal por animal.
gbHe who strikes an animal mortally shall make it good, life for life.
deWer aber ein Vieh erschlägt, der soll's bezahlen, Leib um Leib.
dkDen, der slĺr et Stykke Kvćg ihjel, skal erstatte det et levende Dyr for et levende Dyr.
seoch den som slĺr ihjäl ett boskapsdjur skall ersätta det: liv för liv.
noMen den som slĺr et stykke fe ihjel, skal godtgjřre det, liv for liv.
fiMutta joka lyö kuoliaaksi kotieläimen, korvatkoon sen: henki hengestä.
huHa pedig barmot üt agyon valaki, fizesse meg azt: barmot baromért.
19
heוְאִ֕ישׁ כִּֽי־יִתֵּ֥ן מ֖וּם בַּעֲמִית֑וֹ כַּאֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה כֵּ֖ן יֵעָ֥שֶׂה לּֽוֹ׃
grκαὶ ἐάν τις δῷ μῶμον τῷ πλησίον, ὡς ἐποίησεν αὐτῷ, ὡσαύτως ἀντιποιηθήσεται αὐτῷ·
laqui inrogaverit maculam cuilibet civium suorum sicut fecit fiet ei
itSe uno farŕ una lesione al suo prossimo, si farŕ a lui come egli ha fatto all'altro:
frSi quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait:
esY el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho:
gbIf anyone injures his neighbor; as he has done, so shall it be done to him:
deUnd wer seinen Nächsten verletzt, dem soll man tun, wie er getan hat,
dkNĺr nogen tilfřjer sin Nćste Legemsskade, skal der handles med ham, som han har handlet,
seOch om nĺgon vĺllar att hans nästa fĺr ett lyte, sĺ skall man göra mot honom sĺsom han själv har gjort:
noNĺr nogen volder sin nćste mén pĺ hans legeme, skal der gjřres det samme med ham som han selv har gjort:
fiJa joka tuottaa lähimmäisellensä vamman, sille tehtäköön, niinkuin hänkin on tehnyt:
huÉs ha valaki sérelmet ejt a felebarátján, a mint ő cselekedett, vele is úgy cselekedjenek:
20
heשֶׁ֚בֶר תַּ֣חַת שֶׁ֔בֶר עַ֚יִן תַּ֣חַת עַ֔יִן שֵׁ֖ן תַּ֣חַת שֵׁ֑ן כַּאֲשֶׁ֨ר יִתֵּ֥ן מוּם֙ בָּֽאָדָ֔ם כֵּ֖ן יִנָּ֥תֶן בּֽוֹ׃
grσύντριμμα ἀντὶ συντρίμματος, ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος· καθότι ἂν δῷ μῶμον τῷ ἀνθρώπῳ, οὕτως δοθήσεται αὐτῷ.
lafracturam pro fractura oculum pro oculo dentem pro dente restituet qualem inflixerit maculam talem sustinere cogetur
itfrattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente; gli si farŕ la stessa lesione che egli ha fatta all'altro.
frfracture pour fracture, oeil pour oeil, dent pour dent; il lui sera fait la męme blessure qu'il a faite ŕ son prochain.
esRotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente: según la lesión que habrá hecho á otro, tal se hará á él.
gbfracture for fracture, eye for eye, tooth for tooth; as he has injured someone, so shall it be done to him.
deSchade um Schade, Auge um Auge, Zahn um Zahn; wie er hat einen Menschen verletzt, so soll man ihm wieder tun.
dkBrud for Brud, Řje for Řje, Tand for Tand; samme Skade, han tilfřjer en anden, skal tilfřjes ham selv.
sebruten lem för bruten lem, öga för öga, tand för tand; samma lyte han har vĺllat att en annan fick skall han själv fĺ.
nobrudd for brudd, řie for řie, tann for tann; det samme mén som han volder en annen, skal han selv fĺ.
firuhje ruhjeesta, silmä silmästä, hammas hampaasta; saman vamman, jonka hän on toiselle tuottanut, saakoon hän itsekin.
huTörést törésért, szemet szemért, fogat fogért; a milyen sérelmet ő ejtett máson, olyan ejtessék rajta is.
21
heוּמַכֵּ֥ה בְהֵמָ֖ה יְשַׁלְּמֶ֑נָּה וּמַכֵּ֥ה אָדָ֖ם יוּמָֽת׃
grὃς ἂν πατάξῃ ἄνθρωπον καὶ ἀποθάνῃ, θανάτῳ θανατούσθω·
laqui percusserit iumentum reddet aliud qui percusserit hominem punietur
itChi uccide un capo di bestiame lo pagherŕ; ma chi uccide un uomo sarŕ messo a morte.
frCelui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort.
esEl que hiere algún animal, ha de restituirlo; mas el que hiere de muerte á un hombre, que muera.
gbHe who kills an animal shall make it good; and he who kills a man shall be put to death.
deAlso daß, wer ein Vieh erschlägt, der soll's bezahlen; wer aber einen Menschen erschlägt, der soll sterben.
dkDen, der slĺr et Stykke Kvćg ihjel, skal erstatte det; men den, der slĺr et Menneske ihjel, skal lide Dřden.
seDen som slĺr ihjäl ett boskapsdjur skall ersätta det, och den som slĺr ihjäl en människa skall dödas.
noDen som slĺr et stykke fe ihjel, skal godtgjřre det; men den som slĺr et menneske ihjel, skal late livet.
fiJoka lyö kuoliaaksi kotieläimen, korvatkoon sen; mutta joka lyö kuoliaaksi ihmisen, se surmattakoon.
huA ki barmot üt agyon, fizesse meg azt, de a ki embert üt agyon, halállal lakoljon.
22
heמִשְׁפַּ֤ט אֶחָד֙ יִהְיֶ֣ה לָכֶ֔ם כַּגֵּ֥ר כָּאֶזְרָ֖ח יִהְיֶ֑ה כִּ֛י אֲנִ֥י יְהוָ֖ה אֱלֹהֵיכֶֽם׃
grδικαίωσις μία ἔσται τῷ προσηλύτῳ καὶ τῷ ἐγχωρίῳ, ὅτι ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν.
laaequum iudicium sit inter vos sive peregrinus sive civis peccaverit quia ego sum Dominus Deus vester
itCi sarŕ per voi una sola legge per il forestiero e per il cittadino del paese; poiché io sono il Signore vostro Dio.
frVous aurez la męme loi, l'étranger comme l'indigčne; car je suis l'Éternel, votre Dieu.
esUn mismo derecho tendréis: como el extranjero, así será el natural: porque yo soy Jehová vuestro Dios.
gbYou shall have one kind of law for the foreigner as well as the native-born; for I am Yahweh your God.
deEs soll einerlei Recht unter euch sein, dem Fremdling wie dem Einheimischen; denn ich bin der HERR, euer Gott.
dkEn og samme Ret skal gćlde for eder; for den fremmede sĺvel som for den indfřdte; thi jeg er Herren eders Gud!
seEn och samma lag skall gälla för eder, den skall gälla lika väl för främlingen som för infödingen; ty jag är HERREN, eder Gud.
noEn og samme rett skal gjelde for eder, den skal gjelde for den fremmede som for den innfřdte; for jeg er Herren eders Gud.
fiSama laki olkoon teillä, niin muukalaisella kuin maassa syntyneelläkin; sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne.
huEgy törvény legyen nálatok: a jövevény olyan legyen, mint a benszülött, mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
23
heוַיְדַבֵּ֣ר מֹשֶׁה֮ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵל֒ וַיּוֹצִ֣יאוּ אֶת־הַֽמְקַלֵּ֗ל אֶל־מִחוּץ֙ לַֽמַּחֲנֶ֔ה וַיִּרְגְּמ֥וּ אֹת֖וֹ אָ֑בֶן וּבְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֣ל עָשׂ֔וּ כַּֽאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהוָ֖ה אֶת־מֹשֶֽׁה׃ פ
grκαὶ ἐλάλησεν Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐξήγαγον τὸν καταρασάμενον ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν ἐν λίθοις· καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐποίησαν καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
lalocutusque est Moses ad filios Israhel et eduxerunt eum qui blasphemaverat extra castra ac lapidibus oppresserunt feceruntque filii Israhel sicut praeceperat Dominus Mosi
itMosč ne riferě agli Israeliti ed essi condussero quel bestemmiatore fuori dell'accampamento e lo lapidarono. Cosě gli Israeliti eseguirono quello che il Signore aveva ordinato a Mosč.
frMoďse parla aux enfants d'Israël; ils firent sortir du camp le blasphémateur, et ils le lapidčrent. Les enfants d'Israël se conformčrent ŕ l'ordre que l'Éternel avait donné ŕ Moďse.
esY habló Moisés á los hijos de Israel, y ellos sacaron al blasfemo fuera del real, y apedreáronlo con piedras. Y los hijos de Israel hicieron según que Jehová había mandado á Moisés.
gbMoses spoke to the children of Israel; and they brought out him who had cursed out of the camp, and stoned him with stones. The children of Israel did as Yahweh commanded Moses.
deMose aber sagte es den Kindern Israel; und sie führten den Flucher hinaus vor das Lager und steinigten ihn. Also taten die Kinder Israel, wie der HERR dem Mose geboten hatte.
dkOg Moses sagde det til Israeliterne, og de fřrte Spotteren uden for Lejren og stenede ham; Israeliterne gjorde som Herren havde pĺlagt Moses.
seOch Mose talade detta till Israels barn; och de förde ut hädaren utanför lägret och stenade honom. Alltsĺ gjorde Israels barn sĺsom HERREN hade bjudit Mose.
noOg Moses sa dette til Israels barn, og de fřrte spotteren utenfor leiren og stenet ham - Israels barn gjorde som Herren hadde befalt Moses.
fiJa Mooses puhui näin israelilaisille; ja he veivät kiroojan leirin ulkopuolelle ja kivittivät hänet kuoliaaksi. Näin israelilaiset tekivät, niinkuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut.
huSzóla azért Mózes Izráel fiainak, és kivivék az átkozódót a táboron kivül, és agyonverék azt kővel. És úgy cselekedének Izráel fiai, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.

<<< operone list >>>