בראשית ΓΕΝΕΣΙΣ
Genesis Genesi Genčse Génesis
1 Mose

48

heוַיְהִ֗י אַחֲרֵי֙ הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה וַיֹּ֣אמֶר לְיוֹסֵ֔ף הִנֵּ֥ה אָבִ֖יךָ חֹלֶ֑ה וַיִּקַּ֞ח אֶת־שְׁנֵ֤י בָנָיו֙ עִמּ֔וֹ אֶת־מְנַשֶּׁ֖ה וְאֶת־אֶפְרָֽיִם׃
gr᾿Εγένετο δὲ μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα καὶ ἀπηγγέλη τῷ Ιωσηφ ὅτι ῾Ο πατήρ σου ἐνοχλεῖται. καὶ ἀναλαβὼν τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ, τὸν Μανασση καὶ τὸν Εφραιμ, ἦλθεν πρὸς Ιακωβ.
lahis ita transactis nuntiatum est Ioseph quod aegrotaret pater eius qui adsumptis duobus filiis Manasse et Ephraim ire perrexit
itDopo queste cose, fu riferito a Giuseppe: Ecco, tuo padre č malato!. Allora egli condusse con sé i due figli Manasse ed Efraim.
frAprčs ces choses, l'on vint dire ŕ Joseph: Voici, ton pčre est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraďm.
esY SUCEDIO después de estas cosas el haberse dicho á José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo sus dos hijos Manasés y Ephraim.
gbAfter these things, someone said to Joseph, Behold, your father is sick. He took with him his two sons, Manasseh and Ephraim.
deDarnach ward Joseph gesagt: Siehe, dein Vater ist krank. Und er nahm mit sich seine beiden Söhne, Manasse und Ephraim.
dkEfter disse Begivenheder fik Josef Melding om, at hans Fader var syg. Da tog han sine Sřnner, Manasse og Efraim, med sig
seEn tid härefter blev det sagt till Josef: Din fader är nu sjuk. Dĺ tog han med sig sina bĺda söner, Manasse och Efraim.
noNogen tid efter kom de og sa til Josef: Din far er syk. Da tok han begge sine sřnner med sig, Manasse og Efra'im.
fiTämän jälkeen tuotiin Joosefille sana: Katso, isäsi on sairaana. Ja hän otti mukaansa molemmat poikansa, Manassen ja Efraimin.
huÉs lőn ezek után, megmondák Józsefnek: Ímé a te atyád beteg; és elvivé magával az ő két fiát Manassét és Efraimot.
2
heוַיַּגֵּ֣ד לְיַעֲקֹ֔ב וַיֹּ֕אמֶר הִנֵּ֛ה בִּנְךָ֥ יוֹסֵ֖ף בָּ֣א אֵלֶ֑יךָ וַיִּתְחַזֵּק֙ יִשְׂרָאֵ֔ל וַיֵּ֖שֶׁב עַל־הַמִּטָּֽה׃
grἀπηγγέλη δὲ τῷ Ιακωβ λέγοντες ᾿Ιδοὺ ὁ υἱός σου Ιωσηφ ἔρχεται πρὸς σέ. καὶ ἐνισχύσας Ισραηλ ἐκάθισεν ἐπὶ τὴν κλίνην.
ladictumque est seni ecce filius tuus Ioseph venit ad te qui confortatus sedit in lectulo
itFu riferita la cosa a Giacobbe: Ecco, tuo figlio Giuseppe č venuto da te. Allora Israele raccolse le forze e si mise a sedere sul letto.
frOn avertit Jacob, et on lui dit: Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces, et s'assit sur son lit.
esY se hizo saber á Jacob, diciendo: He aquí tu hijo José viene á ti. Entonces se esforzó Israel, y sentóse sobre la cama;
gbSomeone told Jacob, and said, Behold, your son Joseph comes to you, and Israel strengthened himself, and sat on the bed.
deDa ward's Jakob angesagt: Siehe, dein Sohn Joseph kommt zu dir. Und Israel machte sich stark und setzte sich im Bette
dkDa det nu meldtes Jakob, at hans Sřn Josef var kommet, tog Israel sig sammen og satte sig oprejst pĺ Lejet
seOch man berättade för Jakob och sade: Din son Josef har nu kommit till dig. Dĺ tog Israel styrka till sig och satte sig upp i sängen.
noOg de meldte det til Jakob og sa: Din sřnn Josef er kommet til dig. Da gjorde Israel sig sterk og satte sig op i sengen.
fiJa Jaakobille ilmoitettiin ja sanottiin: Katso, poikasi Joosef on tullut sinun luoksesi. Niin Israel kokosi voimansa ja nousi istumaan vuoteessaan.
huÉs tudtára adák Jákóbnak, mondván: Ímé a te fiad József hozzád jő; és összeszedé erejét Izráel, s felüle az ágyon.
3
heוַיֹּ֤אמֶר יַעֲקֹב֙ אֶל־יוֹסֵ֔ף אֵ֥ל שַׁדַּ֛י נִרְאָֽה־אֵלַ֥י בְּל֖וּז בְּאֶ֣רֶץ כְּנָ֑עַן וַיְבָ֖רֶךְ אֹתִֽי׃
grκαὶ εἶπεν Ιακωβ τῷ Ιωσηφ ῾Ο θεός μου ὤφθη μοι ἐν Λουζα ἐν γῇ Χανααν καὶ εὐλόγησέν με
laet ingresso ad se ait Deus omnipotens apparuit mihi in Luza quae est in terra Chanaan benedixitque mihi
itGiacobbe disse a Giuseppe: Dio onnipotente mi apparve a Luz, nel paese di Canaan, e mi benedisse
frJacob dit ŕ Joseph: Le Dieu tout puissant m'est apparu ŕ Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni.
esY dijo á José: El Dios Omnipotente me apareció en Luz en la tierra de Canaán, y me bendijo,
gbJacob said to Joseph, God Almighty appeared to me at Luz in the land of Canaan, and blessed me,
deund sprach zu Joseph: Der allmächtige Gott erschien mir zu Lus im Lande Kanaan und segnete mich
dkJakob sagde til Josef: Gud den Almćgtige ĺbenbarede sig for mig i Luz i Kana'ans Land og velsignede mig;
seOch Jakob sade till Josef: Gud den Allsmäktige uppenbarade sig för mig i Lus i Kanaans land och välsignade mig
noOg Jakob sa til Josef: Den allmektige Gud ĺpenbarte sig for mig i Luz i Kana'ans land og velsignet mig
fiJa Jaakob sanoi Joosefille: Jumala, Kaikkivaltias, ilmestyi minulle Luusissa Kanaanin maassa ja siunasi minut
huÉs monda Jákób Józsefnek: A mindenható Isten megjelenék nékem Lúzban, a Kanaán földén, és megálda engem.
4
heוַיֹּ֣אמֶר אֵלַ֗י הִנְנִ֤י מַפְרְךָ֙ וְהִרְבִּיתִ֔ךָ וּנְתַתִּ֖יךָ לִקְהַ֣ל עַמִּ֑ים וְנָ֨תַתִּ֜י אֶת־הָאָ֧רֶץ הַזֹּ֛את לְזַרְעֲךָ֥ אַחֲרֶ֖יךָ אֲחֻזַּ֥ת עוֹלָֽם׃
grκαὶ εἶπέν μοι ᾿Ιδοὺ ἐγὼ αὐξανῶ σε καὶ πληθυνῶ σε καὶ ποιήσω σε εἰς συναγωγὰς ἐθνῶν καὶ δώσω σοι τὴν γῆν ταύτην καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σὲ εἰς κατάσχεσιν αἰώνιον.
laet ait ego te augebo et multiplicabo et faciam in turbas populorum daboque tibi terram hanc et semini tuo post te in possessionem sempiternam
itdicendomi: Ecco, io ti rendo fecondo: ti moltiplicherň e ti farň diventare un insieme di popoli e darň questo paese alla tua discendenza dopo di te in possesso perenne.
frIl m'a dit: Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples; je donnerai ce pays ŕ ta postérité aprčs toi, pour qu'elle le possčde ŕ toujours.
esY díjome: He aquí, yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de pueblos: y daré esta tierra á tu simiente después de ti por heredad perpetua.
gband said to me, 'Behold, I will make you fruitful, and multiply you, and I will make of you a company of peoples, and will give this land to your offspring after you for an everlasting possession.'
deund sprach zu mir: Siehe, ich will dich wachsen lassen und mehren und will dich zum Haufen Volks machen und will dies Land zu eigen geben deinem Samen nach dir ewiglich.
dkog han sagde til mig: Jeg vil gřre dig frugtbar og give dig et talrigt Afkom og gřre dig til en Mćngde Stammer, og jeg vil give dit Afkom efter dig Land til evigt Eje!
seoch sade till mig: 'Se, jag skall göra dig fruktsam och föröka dig och lĺta skaror av folk komma av dig, och skall giva ĺt din säd efter dig detta land till evärdlig besittning.'
noog sa til mig: Se, jeg vil gjřre dig fruktbar og tallrik og gjřre dig til en mengde folkeslag, og jeg vil gi din ćtt efter dig dette land til evig eiendom.
fija sanoi minulle: 'Katso, minä teen sinut hedelmälliseksi ja annan sinun lisääntyä, annan tulla sinusta suuren kansojen joukon, ja minä annan sinun jälkeläisillesi tämän maan ikuiseksi perintömaaksi'.
huÉs monda nékem: Ímé én megszaporítlak és megsokasítlak és népek sokaságává teszlek téged, s ezt a földet te utánnad a te magodnak adom örök birtokul.
5
heוְעַתָּ֡ה שְׁנֵֽי־בָנֶיךָ֩ הַנּוֹלָדִ֨ים לְךָ֜ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֗יִם עַד־בֹּאִ֥י אֵלֶ֛יךָ מִצְרַ֖יְמָה לִי־הֵ֑ם אֶפְרַ֙יִם֙ וּמְנַשֶּׁ֔ה כִּרְאוּבֵ֥ן וְשִׁמְע֖וֹן יִֽהְיוּ־לִֽי׃
grνῦν οὖν οἱ δύο υἱοί σου οἱ γενόμενοί σοι ἐν Αἰγύπτῳ πρὸ τοῦ με ἐλθεῖν πρὸς σὲ εἰς Αἴγυπτον ἐμοί εἰσιν, Εφραιμ καὶ Μανασση ὡς Ρουβην καὶ Συμεων ἔσονταί μοι·
laduo igitur filii tui qui nati sunt tibi in terra Aegypti antequam huc venirem ad te mei erunt Ephraim et Manasses sicut Ruben et Symeon reputabuntur mihi
itOra i due figli che ti sono nati nel paese d'Egitto prima del mio arrivo presso di te in Egitto, sono miei: Efraim e Manasse saranno miei come Ruben e Simeone.
frMaintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront ŕ moi; Éphraďm et Manassé seront ŕ moi, comme Ruben et Siméon.
esY ahora tus dos hijos Ephraim y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese á ti á la tierra de Egipto, míos son; como Rubén y Simeón, serán míos:
gbNow your two sons, who were born to you in the land of Egypt before I came to you into Egypt, are mine; Ephraim and Manasseh, even as Reuben and Simeon, will be mine.
deSo sollen nun deine zwei Söhne, Ephraim und Manasse, die dir geboren sind in Ägyptenland, ehe ich hereingekommen bin zu dir, mein sein gleich wie Ruben und Simeon.
dkNu skal dine to Sřnner, der er fřdt dig i Ćgypten fřr mit komme til dig her i Ćgypten, vćre mine, Efraim og Manasse skal vćre mine sĺ godt som Ruben og Simeon;
seDina bĺda söner, som äro födda ĺt dig i Egyptens land, innan jag kom hit till dig i Egypten, de skola nu vara mina: Efraim och Manasse skola vara mina, likasom Ruben och Simeon.
noOg dine to sřnner som du har fĺtt i Egyptens land, fřr jeg kom til dig her i Egypten, de skal nu vćre mine; Efra'im og Manasse skal tilhřre mig likesom Ruben og Simeon.
fiKaksi poikaasi, jotka ovat sinulle syntyneet Egyptin maassa, ennenkuin minä tulin luoksesi Egyptiin, olkoot minun omani; Efraim ja Manasse olkoot minun omani niinkuin Ruuben ja Simeon.
huMost tehát a te két fiad, a kik néked Égyiptom földén annakelőtte születtek, hogy én hozzád jöttem vala Égyiptomba, az enyéim; Efraim és Manasse, akár csak Rúben és Simeon, az enyéim lesznek.
6
heוּמוֹלַדְתְּךָ֛ אֲשֶׁר־הוֹלַ֥דְתָּ אַחֲרֵיהֶ֖ם לְךָ֣ יִהְי֑וּ עַ֣ל שֵׁ֧ם אֲחֵיהֶ֛ם יִקָּרְא֖וּ בְּנַחֲלָתָֽם׃
grτὰ δὲ ἔκγονα, ἃ ἐὰν γεννήσῃς μετὰ ταῦτα, σοὶ ἔσονται, ἐπὶ τῷ ὀνόματι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν κληθήσονται ἐν τοῖς ἐκείνων κλήροις.
lareliquos autem quos genueris post eos tui erunt et nomine fratrum suorum vocabuntur in possessionibus suis
itInvece i figli che tu avrai generati dopo di essi, saranno tuoi: saranno chiamati con il nome dei loro fratelli nella loro ereditŕ.
frMais les enfants que tu as engendrés aprčs eux seront ŕ toi; ils seront appelés du nom de leurs frčres dans leur héritage.
esY los que después de ellos has engendrado, serán tuyos; por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades.
gbYour issue, whom you become the father of after them, will be yours. They will be called after the name of their brothers in their inheritance.
deWelche du aber nach ihnen zeugest, sollen dein sein und genannt werden nach dem Namen ihrer Brüder in deren Erbteil.
dkderimod skal de Břrn, du har fĺet efter dem, vćre dine; men de skal nćvnes efter deres Brřdres Navne i deres Arvelod
seMen de barn som du har fött efter dem skola vara dina; de skola bära sina bröders namn i dessas arvedel.
noMen de barn som du har fĺtt efter dem, skal vćre dine; de skal kalles efter sine brřdre i deres arvelodd.
fiMutta ne lapsesi, jotka ovat syntyneet sinulle heidän jälkeensä, olkoot sinun; nimitettäköön heitä veljiensä nimellä heidän perintöosassaan.
huAma szülötteid pedig, kiket ő utánok nemzettél, tiéid lésznek, és az ő bátyjaik nevéről neveztessenek az ő örökségökben.
7
heוַאֲנִ֣י׀ בְּבֹאִ֣י מִפַּדָּ֗ן מֵ֩תָה֩ עָלַ֨י רָחֵ֜ל בְּאֶ֤רֶץ כְּנַ֙עַן֙ בַּדֶּ֔רֶךְ בְּע֥וֹד כִּבְרַת־אֶ֖רֶץ לָבֹ֣א אֶפְרָ֑תָה וָאֶקְבְּרֶ֤הָ שָּׁם֙ בְּדֶ֣רֶךְ אֶפְרָ֔ת הִ֖וא בֵּ֥ית לָֽחֶם׃
grἐγὼ δὲ ἡνίκα ἠρχόμην ἐκ Μεσοποταμίας τῆς Συρίας, ἀπέθανεν Ραχηλ ἡ μήτηρ σου ἐν γῇ Χανααν ἐγγίζοντός μου κατὰ τὸν ἱππόδρομον χαβραθα τῆς γῆς τοῦ ἐλθεῖν Εφραθα, καὶ κατώρυξα αὐτὴν ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ἱπποδρόμου (αὕτη ἐστὶν Βαιθλεεμ).?
lamihi enim quando veniebam de Mesopotamiam mortua est Rahel in terra Chanaan in ipso itinere eratque vernum tempus et ingrediebar Ephratam et sepelivi eam iuxta viam Ephratae quae alio nomine appellatur Bethleem
itQuanto a me, mentre giungevo da Paddan, Rachele, tua madre, mi morě nel paese di Canaan durante il viaggio, quando mancava un tratto di cammino per arrivare a Efrata, e l'ho sepolta lŕ lungo la strada di Efrata, cioč Betlemme.
frA mon retour de Paddan, Rachel mourut en route auprčs de moi, dans le pays de Canaan, ŕ quelque distance d'Éphrata; et c'est lŕ que je l'ai enterrée, sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléhem.
esPorque cuando yo venía de Padan-aram, se me murió Rachęl en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo á Ephrata; y sepultéla allí en el camino de Ephrata, que es Bethlehem.
gbAs for me, when I came from Paddan, Rachel died by me in the land of Canaan on the way, when there was still some distance to come to Ephrath, and I buried her there on the way to Ephrath (also called Bethlehem).
deUnd da ich aus Mesopotamien kam starb mir Rahel im Lande Kanaan auf dem Weg, da noch ein Feld Weges war gen Ephrath; und ich begrub sie daselbst an dem Wege Ephraths, das nun Bethlehem heißt.
dkDa jeg kom fra Paddan, dřde Rakel for mig, medens jeg var undervejs i Kana'an, da vi endnu var et stykke Vej fra Efrat, og jeg jordede hende der pĺ vejen til Efrat, det er Betlehem.
seSe, när jag kom frĺn Paddan, dog Rakel ifrĺn mig i Kanaans land, under resan, dĺ det ännu var ett stycke väg fram till Efrat; och jag begrov henne där vid vägen till Efrat. Stället heter nu Bet-Lehem.
noFor da jeg kom fra Mesopotamia, dřde Rakel fra mig i Kana'ans land pĺ reisen, da vi ennu hadde et stykke vei igjen til Efrat; og jeg begravde henne der pĺ veien til Efrat, det er Betlehem.
fiPalatessani Mesopotamiasta kuoli minulta Raakel matkalla Kanaanissa, kun vielä oli jonkun verran matkaa Efrataan; ja minä hautasin hänet siellä Efratan - se on Beetlehemin - tien varteen.
huMert mikor Mésopotámiából jövék, meghala mellettem Rákhel Kanaán földén az úton, mikor még egy dűlőföldre valék Efratától, és eltemetém őt ott az Efratába (azaz Bethlehembe) vezető úton.
8
heוַיַּ֥רְא יִשְׂרָאֵ֖ל אֶת־בְּנֵ֣י יוֹסֵ֑ף וַיֹּ֖אמֶר מִי־אֵֽלֶּה׃
grἰδὼν δὲ Ισραηλ τοὺς υἱοὺς Ιωσηφ εἶπεν Τίνες σοι οὗτοι;
lavidens autem filios eius dixit ad eum qui sunt isti
itPoi Israele vide i figli di Giuseppe e disse: Chi sono questi?.
frIsraël regarda les fils de Joseph, et dit: Qui sont ceux-ci?
esY vió Israel los hijos de José, y dijo: żQuiénes son éstos?
gbIsrael saw Joseph's sons, and said, Who are these?
deUnd Israel sah die Söhne Josephs und sprach: Wer sind die?
dkDa Israel sĺ Josefs Sřnner, sagde han: Hvem bringer du der?
seDĺ nu Israel fick se Josefs söner, sade han: Vilka äro dessa?
noDa Israel fikk se Josefs sřnner, spurte han: Hvem er det?
fiKun nyt Israel huomasi Joosefin pojat, kysyi hän: Keitä nämä ovat?
huÉs meglátá Izráel a József fiait és monda: Kicsodák ezek?
9
heוַיֹּ֤אמֶר יוֹסֵף֙ אֶל־אָבִ֔יו בָּנַ֣י הֵ֔ם אֲשֶׁר־נָֽתַן־לִ֥י אֱלֹהִ֖ים בָּזֶ֑ה וַיֹּאמַ֕ר קָֽחֶם־נָ֥א אֵלַ֖י וַאֲבָרֲכֵֽם׃
grεἶπεν δὲ Ιωσηφ τῷ πατρὶ αὐτοῦ Υἱοί μού εἰσιν, οὓς ἔδωκέν μοι ὁ θεὸς ἐνταῦθα. καὶ εἶπεν Ιακωβ Προσάγαγέ μοι αὐτούς, ἵνα εὐλογήσω αὐτούς.
larespondit filii mei sunt quos dedit mihi Deus in hoc loco adduc inquit eos ad me ut benedicam illis
itGiuseppe disse al padre: Sono i figli che Dio mi ha dati qui. Riprese: Portameli perché io li benedica!.
frJoseph répondit ŕ son pčre: Ce sont mes fils, que Dieu m'a donnés ici. Israël dit: Fais-les, je te prie, approcher de moi, pour que je les bénisse.
esY respondió José á su padre: Son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: Allégalos ahora á mí, y los bendeciré.
gbJoseph said to his father, They are my sons, whom God has given me here. He said, Please bring them to me, and I will bless them.
deJoseph antwortete seinem Vater: Es sind meine Söhne, die mir Gott hier gegeben hat. Er sprach: Bringe sie her zu mir, daß ich sie segne.
dkJosef svarede sin Fader: Det er mine Sřnner, som Gud har skćnket mig her. Da sagde han:Bring dem hen til mig, at jeg kan velsignedem!
seJosef svarade sin fader: Det är mina söner, som Gud har givit mig här. Dĺ sade han: För dem hit till mig, pĺ det att jag mĺ välsigna dem.
noJosef svarte sin far: Det er mine sřnner, som Gud har gitt mig her. Da sa han: Kjćre, kom hit til mig med dem, sĺ vil jeg velsigne dem.
fiJoosef vastasi isälleen: Ne ovat minun poikani, jotka Jumala on minulle täällä antanut. Hän sanoi: Tuo heidät minun luokseni siunatakseni heidät.
huJózsef pedig monda az ő atyjának: Az én fiaim, kiket Isten itt adott nékem. És monda: Hozd ide őket hozzám, hadd áldjam meg.
10
heוְעֵינֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ כָּבְד֣וּ מִזֹּ֔קֶן לֹ֥א יוּכַ֖ל לִרְא֑וֹת וַיַּגֵּ֤שׁ אֹתָם֙ אֵלָ֔יו וַיִּשַּׁ֥ק לָהֶ֖ם וַיְחַבֵּ֥ק לָהֶֽם׃
grοἱ δὲ ὀφθαλμοὶ Ισραηλ ἐβαρυώπησαν ἀπὸ τοῦ γήρους, καὶ οὐκ ἠδύνατο βλέπειν· καὶ ἤγγισεν αὐτοὺς πρὸς αὐτόν, καὶ ἐφίλησεν αὐτοὺς καὶ περιέλαβεν αὐτούς.
laoculi enim Israhel caligabant prae nimia senectute et clare videre non poterat adplicitosque ad se deosculatus et circumplexus
itOra gli occhi di Israele erano offuscati dalla vecchiaia: non poteva piů distinguere. Giuseppe li avvicinň a lui, che li baciň e li abbracciň.
frLes yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse; il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui; et Israël leur donna un baiser, et les embrassa.
esY los ojos de Israel estaban tan agravados de la vejez, que no podía ver. Hízoles, pues, llegar á él, y él los besó y abrazó.
gbNow the eyes of Israel were dim for age, so that he couldn't see. He brought them near to him; and he kissed them, and embraced them.
deDenn die Augen Israels waren dunkel geworden vor Alter, und er konnte nicht wohl sehen. Und er brachte sie zu ihm. Er aber küßte sie und herzte sie
dkMen Israels Řjne var svćkkede af Alderdom, sĺ at han ikke kunde se. Da fřrte han dem hen til ham. og han kyssede og omfavnede dem.
seOch Israels ögon voro skumma av ĺlder, sĺ att han icke kunde se. Sĺ förde han dem dĺ fram till honom, och han kysste dem och tog dem i famn.
noMen Israels řine var slřve av alderdom, han kunde ikke se; og Josef fřrte dem bort til ham, og han kysset dem og tok dem i favn.
fiMutta Israelin silmät olivat vanhuudesta hämärät, niin ettei hän voinut nähdä. Niin Joosef toi heidät hänen luokseen, ja hän suuteli heitä ja syleili heitä.
huMert Izráelnek szemei meghomályosodának a vénség miatt, [és] nem láthat vala. Közel vivé tehát őket hozzá, ő pedig megcsókolgatá és megölelgeté őket.
11
heוַיֹּ֤אמֶר יִשְׂרָאֵל֙ אֶל־יוֹסֵ֔ף רְאֹ֥ה פָנֶ֖יךָ לֹ֣א פִלָּ֑לְתִּי וְהִנֵּ֨ה הֶרְאָ֥ה אֹתִ֛י אֱלֹהִ֖ים גַּ֥ם אֶת־זַרְעֶֽךָ׃
grκαὶ εἶπεν Ισραηλ πρὸς Ιωσηφ ᾿Ιδοὺ τοῦ προσώπου σου οὐκ ἐστερήθην, καὶ ἰδοὺ ἔδειξέν μοι ὁ θεὸς καὶ τὸ σπέρμα σου.
ladixit ad filium non sum fraudatus aspectu tuo insuper ostendit mihi Deus semen tuum
itIsraele disse a Giuseppe: Io non pensavo piů di vedere la tua faccia ed ecco, Dio mi ha concesso di vedere anche la tua prole!.
frIsraël dit ŕ Joseph: Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir męme ta postérité.
esY dijo Israel á José: No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también tu simiente.
gbIsrael said to Joseph, I didn't think I would see your face, and behold, God has let me see your offspring also.
deund sprach zu Joseph: Siehe, ich habe dein Angesicht gesehen, was ich nicht gedacht hätte; und siehe, Gott hat mich auch deinen Samen sehen lassen.
dkOg Israel sagde til Josef: Jeg: havde ikke turdet hĺbe at fĺ dit Ansigt at se, og nu har Gud endog: ladet mig se dit Afkom!
seOch Israel sade till Josef: Jag hade icke tänkt att jag skulle fĺ se ditt ansikte, men nu har Gud lĺtit mig se till och med avkomlingar av dig.
noOg Israel sa til Josef: Jeg hadde ikke tenkt ĺ fĺ se ditt ansikt, og nu har Gud endog latt mig fĺ se dine barn.
fiJa Israel sanoi Joosefille: En olisi uskonut saavani nähdä sinun kasvojasi; ja katso, Jumala on suonut minun nähdä sinun jälkeläisiäsikin.
huÉs monda Izráel Józsefnek: Nem gondoltam, hogy orczádat megláthassam, és íme az Isten megengedte látnom magodat is.
12
heוַיּוֹצֵ֥א יוֹסֵ֛ף אֹתָ֖ם מֵעִ֣ם בִּרְכָּ֑יו וַיִּשְׁתַּ֥חוּ לְאַפָּ֖יו אָֽרְצָה׃
grκαὶ ἐξήγαγεν Ιωσηφ αὐτοὺς ἀπὸ τῶν γονάτων αὐτοῦ, καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τῆς γῆς.
lacumque tulisset eos Ioseph de gremio patris adoravit pronus in terram
itAllora Giuseppe li ritirň dalle sue ginocchia e si prostrň con la faccia a terra.
frJoseph les retira des genoux de son pčre, et il se prosterna en terre devant lui.
esEntonces José los sacó de entre sus rodillas, é inclinóse á tierra.
gbJoseph brought them out from between his knees, and he bowed himself with his face to the earth.
deUnd Joseph nahm sie von seinem Schoß und neigte sich zur Erde gegen sein Angesicht.
dkDerpĺ tog Josef dem bort fra hans Knć og kastede sig til Jorden. pĺ sit Ansigt.
seOch Josef förde dem bort ifrĺn hans knän och föll ned till jorden pĺ sitt ansikte.
noSĺ fřrte Josef dem bort fra hans knćr og břide sig til jorden for ham.
fiJa Joosef otti heidät pois hänen polviltansa ja kumartui maahan kasvoilleen.
huAkkor kivevé József azokat az ő a[tyjának] térdei közül, és leborula arczczal a földre.
13
heוַיִּקַּ֣ח יוֹסֵף֮ אֶת־שְׁנֵיהֶם֒ אֶת־אֶפְרַ֤יִם בִּֽימִינוֹ֙ מִשְּׂמֹ֣אל יִשְׂרָאֵ֔ל וְאֶת־מְנַשֶּׁ֥ה בִשְׂמֹאל֖וֹ מִימִ֣ין יִשְׂרָאֵ֑ל וַיַּגֵּ֖שׁ אֵלָֽיו׃
grλαβὼν δὲ Ιωσηφ τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ, τόν τε Εφραιμ ἐν τῇ δεξιᾷ ἐξ ἀριστερῶν δὲ Ισραηλ, τὸν δὲ Μανασση ἐν τῇ ἀριστερᾷ ἐκ δεξιῶν δὲ Ισραηλ, ἤγγισεν αὐτοὺς αὐτῷ.
laet posuit Ephraim ad dexteram suam id est ad sinistram Israhel Manassen vero in sinistra sua ad dexteram scilicet patris adplicuitque ambos ad eum
itPoi li prese tutti e due, Efraim con la sua destra, alla sinistra di Israele, e Manasse con la sua sinistra, alla destra di Israele, e li avvicinň a lui.
frPuis Joseph les prit tous deux, Éphraďm de sa main droite ŕ la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche ŕ la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui.
esY tomólos José á ambos, Ephraim á su diestra, á la siniestra de Israel; y á Manasés á su izquierda, á la derecha de Israel; é hízoles llegar á él.
gbJoseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel's right hand, and brought them near to him.
deDa nahm sie Joseph beide, Ephraim in seine rechte Hand gegen Israels linke Hand und Manasse in seine Linke Hand gegen Israels rechte Hand, und brachte sie zu ihm.
dkJosef tog sĺ dem begge, Efraim i sin hřjre Hĺnd til venstre for Israel og Manasse i sin venstre Hĺnd til hřjre for Israel, og fřrte dem hen til ham;
seSedan tog Josef dem bĺda vid handen, Efraim i sin högra hand, till vänster framför Israel, och Manasse i sin vänstra hand, till höger framför Israel, och förde dem sĺ fram till honom.
noSiden tok Josef dem begge, Efra'im i sin hřire hĺnd mot Israels venstre og Manasse i sin venstre hĺnd mot Israels hřire, og fřrte dem frem til ham.
fiSitten Joosef tarttui heihin molempiin, Efraimiin oikealla kädellänsä, vasemmalla Israelista, ja Manasseen vasemmalla kädellänsä, oikealla Israelista, ja toi heidät niin hänen eteensä.
huÉs fogá József mindkettejöket, Efraimot jobbkezével Izráel balkeze felől; Manassét pedig balkezével Izráelnek jobbkeze felől és közel vivé őket hozzá.
14
heוַיִּשְׁלַח֩ יִשְׂרָאֵ֨ל אֶת־יְמִינ֜וֹ וַיָּ֨שֶׁת עַל־רֹ֤אשׁ אֶפְרַ֙יִם֙ וְה֣וּא הַצָּעִ֔יר וְאֶת־שְׂמֹאל֖וֹ עַל־רֹ֣אשׁ מְנַשֶּׁ֑ה שִׂכֵּל֙ אֶת־יָדָ֔יו כִּ֥י מְנַשֶּׁ֖ה הַבְּכֽוֹר׃
grἐκτείνας δὲ Ισραηλ τὴν χεῖρα τὴν δεξιὰν ἐπέβαλεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Εφραιμ? οὗτος δὲ ἦν ὁ νεώτερος? καὶ τὴν ἀριστερὰν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Μανασση, ἐναλλὰξ τὰς χεῖρας.
laqui extendens manum dextram posuit super caput Ephraim iunioris fratris sinistram autem super caput Manasse qui maior natu erat commutans manus
itMa Israele stese la mano destra e la pose sul capo di Efraim, che pure era il piů giovane, e la sua sinistra sul capo di Manasse, incrociando le braccia, benché Manasse fosse il primogenito.
frIsraël étendit sa main droite et la posa sur la tęte d'Éphraďm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tęte de Manassé: ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né.
esEntonces Israel extendió su diestra, y púsola sobre la cabeza de Ephraim, que era el menor, y su siniestra sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito.
gbIsrael stretched out his right hand, and laid it on Ephraim's head, who was the younger, and his left hand on Manasseh's head, guiding his hands knowingly, for Manasseh was the firstborn.
deAber Israel streckte seine rechte Hand aus und legte sie auf Ephraims, des Jüngeren, Haupt und seine linke auf Manasses Haupt und tat wissend also mit seinen Händen, denn Manasse war der Erstgeborene.
dkmen Israel udrakte sin hřjre Hĺnd og lagde den pĺ Efraims Hoved, uagtet han var den yngste.. og sin venstre Hĺnd lagde han pĺ Manasses Hoved, sĺ at han lagde Hćnderne over Kors; thi Manasse var den fřrstefřdte.
seMen Israel räckte ut sin högra hand och lade den pĺ Efraims huvud, fastän han var den yngre, och sin vänstra hand pĺ Manasses huvud; han lade alltsĺ sina händer korsvis, ty Manasse var den förstfödde.
noOg Israel rakte ut sin hřire hĺnd og la den pĺ Efra'ims hode, enda han var den yngste, og sin venstre hĺnd pĺ Manasses hode; han la sine hender sĺledes med vilje, for Manasse var den fřrstefřdte.
fiMutta Israel ojensi oikean kätensä ja laski sen Efraimin pään päälle, vaikka tämä oli nuorempi, ja vasemman kätensä Manassen pään päälle; hän pani siis kätensä ristikkäin, sillä Manasse oli esikoinen.
huIzráel pedig kinyujtá az ő jobbkezét és rátevé Efraim fejére, pedig ő a kisebbik vala, az ő balkezét pedig Manasse fejére. Tudva tevé így kezeit, mert az elsőszülött Manasse vala.
15
labenedixitque Ioseph filio suo et ait Deus in cuius conspectu ambulaverunt patres mei Abraham et Isaac Deus qui pascit me ab adulescentia mea usque in praesentem diem
itE cosě benedisse Giuseppe: Il Dio, davanti al quale hanno camminato i miei padri Abramo e Isacco, il Dio che č stato il mio pastore da quando esisto fino ad oggi,
frIl bénit Joseph, et dit: Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pčres, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'ŕ ce jour,
esY bendijo á José, y dijo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham é Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día,
gbHe blessed Joseph, and said, The God before whom my fathers Abraham and Isaac walked, the God who has fed me all my life long to this day,
deUnd er segnete Joseph und sprach: Der Gott, vor dem meine Väter, Abraham und Isaak, gewandelt haben, der Gott, der mein Hirte gewesen ist mein Leben lang bis auf diesen Tag,
dkDerpĺ velsignede han Josef og sagde: Den Gud, for hvis Ĺsyn mine Fćdre Abraham og Isak vandrede, den Gud, der har vogtet mig: fra min fřrste Fćrd og til nu,
seOch han välsignade Josef och sade: Den Gud inför vilken mina fäder, Abraham och Isak, hava vandrat, den Gud som har varit min herde frĺn min födelse ända till denna dag,
noOg han velsignet Josef og sa: Den Gud for hvis ĺsyn mine fedre Abraham og Isak vandret, den Gud som var min hyrde, fra jeg blev til og til denne dag,
fiJa hän siunasi Joosefin sanoen: Jumala, jonka kasvojen edessä minun isäni Aabraham ja Iisak ovat vaeltaneet, Jumala, joka on minua kainnut syntymästäni hamaan tähän päivään asti,
huÉs megáldá Józsefet s monda: Az Isten, a kinek előtte jártak az én atyáim Ábrahám és Izsák; az Isten a ki gondomat viselte, a mióta vagyok, mind e napig:
heוַיְבָ֥רֶךְ אֶת־יוֹסֵ֖ף וַיֹּאמַ֑ר הָֽאֱלֹהִ֡ים אֲשֶׁר֩ הִתְהַלְּכ֨וּ אֲבֹתַ֤י לְפָנָיו֙ אַבְרָהָ֣ם וְיִצְחָ֔ק הָֽאֱלֹהִים֙ הָרֹעֶ֣ה אֹתִ֔י מֵעוֹדִ֖י עַד־הַיּ֥וֹם הַזֶּֽה׃
grκαὶ ηὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν ῾Ο θεός, ᾧ εὐηρέστησαν οἱ πατέρες μου ἐναντίον αὐτοῦ Αβρααμ καὶ Ισαακ, ὁ θεὸς ὁ τρέφων με ἐκ νεότητος ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης,
16
heהַמַּלְאָךְ֩ הַגֹּאֵ֨ל אֹתִ֜י מִכָּל־רָ֗ע יְבָרֵךְ֮ אֶת־הַנְּעָרִים֒ וְיִקָּרֵ֤א בָהֶם֙ שְׁמִ֔י וְשֵׁ֥ם אֲבֹתַ֖י אַבְרָהָ֣ם וְיִצְחָ֑ק וְיִדְגּ֥וּ לָרֹ֖ב בְּקֶ֥רֶב הָאָֽרֶץ׃
grὁ ἄγγελος ὁ ῥυόμενός με ἐκ πάντων τῶν κακῶν εὐλογήσαι τὰ παιδία ταῦτα, καὶ ἐπικληθήσεται ἐν αὐτοῖς τὸ ὄνομά μου καὶ τὸ ὄνομα τῶν πατέρων μου Αβρααμ καὶ Ισαακ, καὶ πληθυνθείησαν εἰς πλῆθος πολὺ ἐπὶ τῆς γῆς.
laangelus qui eruit me de cunctis malis benedicat pueris et invocetur super eos nomen meum nomina quoque patrum meorum Abraham et Isaac et crescant in multitudinem super terram
itl'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi giovinetti! Sia ricordato in essi il mio nome e il nome dei miei padri Abramo e Isacco e si moltiplichino in gran numero in mezzo alla terra!.
frque l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces enfants! Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pčres, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays!
esEl Angel que me liberta de todo mal, bendiga á estos mozos: y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham é Isaac: y multipliquen en gran manera en medio de la tierra.
gbthe angel who has redeemed me from all evil, bless the lads, and let my name be named on them, and the name of my fathers Abraham and Isaac. Let them grow into a multitude upon the earth.
deder Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, der segne diese Knaben, daß sie nach meiner Väter Abrahams und Isaaks, Namen genannt werden, daß sie wachsen und viel werden auf Erden.
dkden Engel, der har udlřst mig fra alt ondt, velsigne Drengene, sĺ at mit Navn og mine Fćdre Abrahams og Isaks Navn mĺ blive nćvnet ved dem, og de mĺ vokse i Mćngde i Landet!
seden ängel som har förlossat mig frĺn allt ont, han välsigne dessa barn; och mĺ de uppkallas efter mitt och mina fäders, Abrahams och Isaks, namn, och mĺ de föröka sig och bliva talrika pĺ jorden.
noden engel som forlřste mig fra alt ondt, han velsigne guttene, sĺ de mĺ kalles med mitt navn og med mine fedre Abrahams og Isaks navn, og bli meget tallrike i landet.
fienkeli, joka on minut pelastanut kaikesta pahasta, siunatkoon näitä nuorukaisia; heitä mainittaessa mainittakoon minun nimeni ja minun isieni Aabrahamin ja Iisakin nimi, ja he lisääntykööt suuresti keskellä maata.
huAmaz Angyal, ki megszabadított engem minden gonosztól, áldja meg e gyermekeket, és viseljék az én nevemet és az én atyáimnak Ábrahámnak és Izsáknak nevét, és mint a halak szaporodjanak e földön.
17
heוַיַּ֣רְא יוֹסֵ֗ף כִּי־יָשִׁ֨ית אָבִ֧יו יַד־יְמִינ֛וֹ עַל־רֹ֥אשׁ אֶפְרַ֖יִם וַיֵּ֣רַע בְּעֵינָ֑יו וַיִּתְמֹ֣ךְ יַד־אָבִ֗יו לְהָסִ֥יר אֹתָ֛הּ מֵעַ֥ל רֹאשׁ־אֶפְרַ֖יִם עַל־רֹ֥אשׁ מְנַשֶּֽׁה׃
grἰδὼν δὲ Ιωσηφ ὅτι ἐπέβαλεν ὁ πατὴρ τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Εφραιμ, βαρὺ αὐτῷ κατεφάνη, καὶ ἀντελάβετο Ιωσηφ τῆς χειρὸς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἀφελεῖν αὐτὴν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς Εφραιμ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Μανασση.
lavidens autem Ioseph quod posuisset pater suus dexteram manum super caput Ephraim graviter accepit et adprehensam patris manum levare conatus est de capite Ephraim et transferre super caput Manasse
itGiuseppe notň che il padre aveva posato la destra sul capo di Efraim e ciň gli spiacque. Prese dunque la mano del padre per toglierla dal capo di Efraim e porla sul capo di Manasse.
frJoseph vit avec déplaisir que son pčre posait sa main droite sur la tęte d'Éphraďm; il saisit la main de son pčre, pour la détourner de dessus la tęte d'Éphraďm, et la diriger sur celle de Manassé.
esEntonces viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Eprhaim, causóle esto disgusto; y asió la mano de su padre, para mudarla de sobre la cabeza de Ephraim á la cabeza de Manasés.
gbWhen Joseph saw that his father laid his right hand on the head of Ephraim, it displeased him. He held up his father's hand, to remove it from Ephraim's head to Manasseh's head.
deDa aber Joseph sah, daß sein Vater die rechte Hand auf Ephraims Haupt legte, gefiel es ihm übel, und er faßte seines Vaters Hand, daß er sie von Ephraim Haupt auf Manasses Haupt wendete,
dkMen da Josef sĺ, at hans Fader lagde sin hřjre Hĺnd pĺ Efraims Hoved, var det ham imod,. og han greb sin Faders Hĺnd for at tage den bort fra Efraims Hoved og lćgge den pĺ Manasses;
seMen när Josef sĺg att hans fader lade sin högra hand pĺ Efraims huvud, misshagade detta honom, och han fattade sin faders hand och ville flytta den frĺn Efraims huvud pĺ Manasses huvud.
noDa Josef sĺ at hans far la sin hřire hĺnd pĺ Efra'ims hode, syntes han ille om det, og han grep sin fars hĺnd for ĺ fřre den fra Efra'ims hode bort pĺ Manasses hode.
fiMutta kun Joosef huomasi, että hänen isänsä laski oikean kätensä Efraimin pään päälle, pani hän sen pahakseen ja tarttui isänsä käteen siirtääkseen sen Efraimin pään päältä Manassen pään päälle.
huLátván pedig József, hogy az ő atyja jobbkezét Efraim fejére tevé, nem tetszék néki, és megfogá atyja kezét, hogy Efraim fejéről Manasse fejére tegye át.
18
heוַיֹּ֧אמֶר יוֹסֵ֛ף אֶל־אָבִ֖יו לֹא־כֵ֣ן אָבִ֑י כִּי־זֶ֣ה הַבְּכֹ֔ר שִׂ֥ים יְמִינְךָ֖ עַל־רֹאשֽׁוֹ׃
grεἶπεν δὲ Ιωσηφ τῷ πατρὶ αὐτοῦ Οὐχ οὕτως, πάτερ· οὗτος γὰρ ὁ πρωτότοκος· ἐπίθες τὴν δεξιάν σου ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.
ladixitque ad patrem non ita convenit pater quia hic est primogenitus pone dexteram tuam super caput eius
itDisse al padre: Non cosě, padre mio: č questo il primogenito, posa la destra sul suo capo!.
frEt Joseph dit ŕ son pčre: Pas ainsi, mon pčre, car celui-ci est le premier-né; pose ta main droite sur sa tęte.
esY dijo José á su padre: No así, padre mío, porque éste es el primogénito; pon tu diestra sobre su cabeza.
gbJoseph said to his father, Not so, my father; for this is the firstborn; put your right hand on his head.
deund sprach zu ihm: Nicht so, mein Vater; dieser ist der Erstgeborene, lege deine rechte Hand auf sein Haupt.
dkog Josef sagde til sin Fader: Nej, ikke sĺledes, Fader, thi denne er den fřrstefřdte; lćg din hřjre Hĺnd pĺ hans Hoved!
seOch Josef sade till sin fader: Icke sĺ, min fader; denne är den förstfödde, lägg din högra hand pĺ hans huvud.
noOg Josef sa til sin far: Ikke sĺ, far! For denne er den fřrstefřdte; legg din hřire hĺnd pĺ hans hode!
fiJa Joosef sanoi isälleen: Ei niin, isäni, sillä tämä on esikoinen; pane oikea kätesi hänen päänsä päälle.
huÉs monda József az ő atyjának: Nem úgy atyám; mert ez az elsőszülött, ennek fejére tedd jobb kezedet.
19
heוַיְמָאֵ֣ן אָבִ֗יו וַיֹּ֙אמֶר֙ יָדַ֤עְתִּֽי בְנִי֙ יָדַ֔עְתִּי גַּם־ה֥וּא יִהְיֶה־לְּעָ֖ם וְגַם־ה֣וּא יִגְדָּ֑ל וְאוּלָ֗ם אָחִ֤יו הַקָּטֹן֙ יִגְדַּ֣ל מִמֶּ֔נּוּ וְזַרְע֖וֹ יִהְיֶ֥ה מְלֹֽא־הַגּוֹיִֽם׃
grκαὶ οὐκ ἠθέλησεν, ἀλλὰ εἶπεν Οἶδα, τέκνον, οἶδα· καὶ οὗτος ἔσται εἰς λαόν, καὶ οὗτος ὑψωθήσεται, ἀλλὰ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ νεώτερος μείζων αὐτοῦ ἔσται, καὶ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἔσται εἰς πλῆθος ἐθνῶν.
laqui rennuens ait scio fili mi scio et iste quidem erit in populos et multiplicabitur sed frater eius iunior maior illo erit et semen illius crescet in gentes
itMa il padre ricusň e disse: Lo so, figlio mio, lo so: anch'egli diventerŕ un popolo, anch'egli sarŕ grande, ma il suo fratello minore sarŕ piů grande di lui e la sua discendenza diventerŕ una moltitudine di nazioni.
frSon pčre refusa, et dit: Je le sais, mon fils, je le sais; lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand; mais son frčre cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations.
esMas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé: también él vendrá á ser un pueblo, y será también acrecentado; pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente será plenitud de gentes.
gbHis father refused, and said, I know, my son, I know. He also will become a people, and he also will be great. However, his younger brother will be greater than he, and his offspring will become a multitude of nations.
deAber sein Vater weigerte sich und sprach: Ich weiß wohl, mein Sohn, ich weiß wohl. Dieser soll auch ein Volk werden und wird groß sein; aber sein jüngerer Bruder wird größer denn er werden, und sein Same wird ein großes Volk werden.
dkMen hans Fader vćgrede sig og sagde: Jeg ved det, min Sřn, jeg ved det! Ogsĺ han skal blive til et Folk, ogsĺ han skal blive stor; men hans yngre Broder skal blive střrre end han, og hans Afkom skal blive en Mangfoldighed af Folkeslag!
seMen hans fader ville icke; han sade: Jag vet det, min son, jag vet det; ocksĺ av honom skall ett folk komma, ocksĺ han skall bliva stor; men hans yngre broder skall dock bliva större än han, och hans avkomma skall bliva ett talrikt folk.
noMen hans far vilde ikke det, og han sa: Jeg vet det, min sřnn, jeg vet det. Han skal og bli et folk, han skal og bli stor; men enda skal hans yngre bror bli střrre enn han, og hans ćtt skal bli en mengde folkeslag.
fiMutta hänen isänsä epäsi ja sanoi: Kyllä tiedän, poikani, kyllä tiedän; hänestäkin on tuleva kansa, hänkin on tuleva suureksi, mutta hänen nuorempi veljensä on kuitenkin tuleva häntä suuremmaksi, ja hänen jälkeläisistään on tuleva kansan paljous.
huNem akará pedig az atyja és monda: Tudom fiam, tudom, ő is néppé lesz, ő is megnevekedik; de az ő öccse nálánál inkább megnevekedik, és az ő magja népek sokaságává lesz.
20
heוַיְבָ֨רֲכֵ֜ם בַּיּ֣וֹם הַהוּא֮ לֵאמוֹר֒ בְּךָ֗ יְבָרֵ֤ךְ יִשְׂרָאֵל֙ לֵאמֹ֔ר יְשִֽׂמְךָ֣ אֱלֹהִ֔ים כְּאֶפְרַ֖יִם וְכִמְנַשֶּׁ֑ה וַיָּ֥שֶׂם אֶת־אֶפְרַ֖יִם לִפְנֵ֥י מְנַשֶּֽׁה׃
grκαὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων ᾿Εν ὑμῖν εὐλογηθήσεται Ισραηλ λέγοντες Ποιήσαι σε ὁ θεὸς ὡς Εφραιμ καὶ ὡς Μανασση· καὶ ἔθηκεν τὸν Εφραιμ ἔμπροσθεν τοῦ Μανασση.?
labenedixitque eis in ipso tempore dicens in te benedicetur Israhel atque dicetur faciat tibi Deus sicut Ephraim et sicut Manasse constituitque Ephraim ante Manassen
itE li benedisse in quel giorno: Di voi si servirŕ Israele per benedire, dicendo: Dio ti renda come Efraim e come Manasse!. Cosě pose Efraim prima di Manasse.
frIl les bénit ce jour-lŕ, et dit: C'est par toi qu'Israël bénira, en disant: Que Dieu te traite comme Éphraďm et comme Manassé! Et il mit Éphraďm avant Manassé.
esY bendíjolos aquel día, diciendo: En ti bendecirá Israel, diciendo: Póngate Dios como á Ephraim y como á Manasés. Y puso á Ephraim delante de Manasés.
gbHe blessed them that day, saying, In you will Israel bless, saying, 'God make you as Ephraim and as Manasseh' He set Ephraim before Manasseh.
deAlso segnete er sie des Tages und sprach: Wer in Israel will jemand segnen, der sage: Gott setze dich wie Ephraim und Manasse! und setzte also Ephraim Manasse vor.
dkSĺledes velsignede han dem pĺ den Dag og sagde: Med eder skal Israel velsigne og sige: Gud gřre dig som Efraim og Manasse! Og han stillede Efraim foran Manasse.
seSĺ välsignade han dem pĺ den dagen och sade: Med ditt namn skall Israel välsigna, sĺ att man skall säga: Gud göre dig lik Efraim och Manasse. Sĺ satte han Efraim framför Manasse.
noSĺ velsignet han dem samme dag og sa: Ved dig skal Israel velsigne og si: Gud gjřre dig som Efra'im og som Manasse! Og han satte Efra'im foran Manasse.
fiJa niin hän siunasi heidät sinä päivänä, sanoen: Sinun nimelläsi siunataan Israelissa, sanotaan: Jumala tehköön sinut Efraimin ja Manassen kaltaiseksi. Niin hän asetti Efraimin Manassen edelle.
huÉs megáldá őket azon a napon, mondván: Ha áld, téged említsen Izráel, mondván: Az Isten téged olyanná tégyen mint Efraimot s Manassét. És Efraimot eleibe tevé Manassénak.
21
heוַיֹּ֤אמֶר יִשְׂרָאֵל֙ אֶל־יוֹסֵ֔ף הִנֵּ֥ה אָנֹכִ֖י מֵ֑ת וְהָיָ֤ה אֱלֹהִים֙ עִמָּכֶ֔ם וְהֵשִׁ֣יב אֶתְכֶ֔ם אֶל־אֶ֖רֶץ אֲבֹתֵיכֶֽם׃
grεἶπεν δὲ Ισραηλ τῷ Ιωσηφ ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἀποθνῄσκω, καὶ ἔσται ὁ θεὸς μεθ᾽ ὑμῶν καὶ ἀποστρέψει ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν τῶν πατέρων ὑμῶν·
laet ait ad Ioseph filium suum en ego morior et erit Deus vobiscum reducetque vos ad terram patrum vestrorum
itPoi Israele disse a Giuseppe: Ecco, io sto per morire, ma Dio sarŕ con voi e vi farŕ tornare al paese dei vostri padri.
frIsraël dit ŕ Joseph: Voici, je vais mourir! Mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pčres.
esY dijo Israel á José: He aquí, yo muero, mas Dios será con vosotros, y os hará volver á la tierra de vuestros padres.
gbIsrael said to Joseph, Behold, I am dying, but God will be with you, and bring you again to the land of your fathers.
deUnd Israel sprach zu Joseph: Siehe, ich sterbe; und Gott wird mit euch sein und wird euch wiederbringen in das Land eurer Väter.
dkDa sagde Israel til Josef: Jeg skal snart dř, men Gud skal vćre med eder og fřre eder tilbage til eders Fćdres Land.
seOch Israel sade till Josef: Se, jag dör; men Gud skall vara med eder och föra eder tillbaka till edra fäders land.
noOg Israel sa til Josef Se, jeg dřr, men Gud skal vćre med eder og fřre eder tilbake til eders fedres land.
fiJa Israel sanoi Joosefille: Katso, minä kuolen, mutta Jumala on teidän kanssanne ja vie teidät takaisin isienne maahan.
huÉs mondá Izráel Józsefnek: Ímé én meghalok, de az Isten veletek lesz és vissza visz titeket a ti atyáitok földére.
22
heוַאֲנִ֞י נָתַ֧תִּֽי לְךָ֛ שְׁכֶ֥ם אַחַ֖ד עַל־אַחֶ֑יךָ אֲשֶׁ֤ר לָקַ֙חְתִּי֙ מִיַּ֣ד הָֽאֱמֹרִ֔י בְּחַרְבִּ֖י וּבְקַשְׁתִּֽי׃ פ
grἐγὼ δὲ δίδωμί σοι Σικιμα ἐξαίρετον ὑπὲρ τοὺς ἀδελφούς σου, ἣν ἔλαβον ἐκ χειρὸς Αμορραίων ἐν μαχαίρᾳ μου καὶ τόξῳ.
lado tibi partem unam extra fratres tuos quam tuli de manu Amorrei in gladio et arcu meo
itQuanto a me, io do a te, piů che ai tuoi fratelli, un dorso di monte, che io ho conquistato dalle mani degli Amorrei con la spada e l'arco.
frJe te donne, de plus qu'ŕ tes frčres, une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc.
esY yo te he dado á ti una parte sobre tus hermanos, la cual tomé yo de mano del Amorrheo con mi espada y con mi arco.
gbMoreover I have given to you one portion above your brothers, which I took out of the hand of the Amorite with my sword and with my bow.
deIch habe dir ein Stück Land zu geben vor deinen Brüdern, das ich mit Schwert und Bogen aus der Amoriter Hand genommen habe.
dkDig giver jeg ud over dine Brřdre en Hřjderyg, som jeg har fravristet Amonterne med mit Svćrd og min Bue!
seOch utöver vad jag giver dina bröder giver jag dig en särskild höjdsträcka som jag med mitt svärd och min bĺge har tagit frĺn amoréerna. Sikem.
noOg jeg gir dig fremfor dine brřdre et stykke land som jeg tar fra amorittenes hĺnd med mitt sverd og min bue.
fiJa lisäksi siihen, minkä veljesi saavat, minä annan sinulle vuorenharjanteen, jonka olen miekallani ja jousellani ottanut amorilaisilta.
huÉn pedig adok néked egy osztályrészt a te atyádfiainak része felett, melyet az Emoreustól vettem fegyveremmel és kézívemmel.

<<< operone list >>>