בראשית ΓΕΝΕΣΙΣ
Genesis Genesi Genčse Génesis
1 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

40

heוַיְהִ֗י אַחַר֙ הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה חָ֥טְא֛וּ מַשְׁקֵ֥ה מֶֽלֶךְ־מִצְרַ֖יִם וְהָאֹפֶ֑ה לַאֲדֹנֵיהֶ֖ם לְמֶ֥לֶךְ מִצְרָֽיִם׃
gr᾿Εγένετο δὲ μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα ἥμαρτεν ὁ ἀρχιοινοχόος τοῦ βασιλέως Αἰγύπτου καὶ ὁ ἀρχισιτοποιὸς τῷ κυρίῳ αὐτῶν βασιλεῖ Αἰγύπτου.
lahis ita gestis accidit ut peccarent duo eunuchi pincerna regis Aegypti et pistor domino suo
itDopo queste cose il coppiere del re d'Egitto e il panettiere offesero il loro padrone, il re d'Egitto.
frAprčs ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, offensčrent leur maître, le roi d'Égypte.
esY ACONTECIO después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su seńor el rey de Egipto.
gbAfter these things, the butler of the king of Egypt and his baker offended their lord, the king of Egypt.
deUnd es begab sich darnach, daß sich der Schenke des Königs in Ägypten und der Bäcker versündigten an ihrem Herrn, dem König von Ägypten.
dkNogen Tid efter hćndte det, at Ćgypterkongens Mundskćnk og Bager forbrřd sig mod deres Herre Ćgypterkongen,
seEn tid härefter hände sig att den egyptiske konungens munskänk och hans bagare försyndade sig mot sin herre, konungen av Egypten.
noNogen tid derefter hendte det at munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypten forsĺ sig mot sin herre, kongen i Egypten.
fiJa tapahtui jonkun ajan kuluttua, että Egyptin kuninkaan juomanlaskija ja leipoja rikkoivat herraansa, Egyptin kuningasta, vastaan.
huÉs lőn ezekután, hogy az égyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkezének az ő urok ellen, az égyiptomi király ellen.
2
heוַיִּקְצֹ֣ף פַּרְעֹ֔ה עַ֖ל שְׁנֵ֣י סָרִיסָ֑יו עַ֚ל שַׂ֣ר הַמַּשְׁקִ֔ים וְעַ֖ל שַׂ֥ר הָאוֹפִֽים׃
grκαὶ ὠργίσθη Φαραω ἐπὶ τοῖς δυσὶν εὐνούχοις αὐτοῦ, ἐπὶ τῷ ἀρχιοινοχόῳ καὶ ἐπὶ τῷ ἀρχισιτοποιῷ,
lairatusque Pharao contra eos nam alter pincernis praeerat alter pistoribus
itIl faraone si adirň contro i suoi due eunuchi, contro il capo dei coppieri e contro il capo dei panettieri,
frPharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers.
esY enojóse Faraón contra sus dos eunucos, contra el principal de los coperos, y contra el principal de los panaderos:
gbPharaoh was angry with his two officers, the chief cup bearer and the chief baker.
deUnd Pharao ward zornig über seine beiden Kämmerer, über den Amtmann über die Schenken und über den Amtmann über die Bäcker,
dkog Farao vrededes pĺ sine to Hofmćnd, Overmundskćnken og Overbageren,
seOch Farao blev förtörnad pĺ sina tvĺ hovmän, överste munskänken och överste bagaren,
noOg Farao blev vred pĺ sine to hoffmenn, den řverste munnskjenk og den řverste baker
fiJa farao vihastui näihin kahteen hoviherraansa, ylimmäiseen juomanlaskijaan ja ylimmäiseen leipojaan,
huMegharaguvék azért a Faraó az ő két főemberére, a főpohárnokra, és a fősütőmesterre.
3
heוַיִּתֵּ֨ן אֹתָ֜ם בְּמִשְׁמַ֗ר בֵּ֛ית שַׂ֥ר הַטַבָּחִ֖ים אֶל־בֵּ֣ית הַסֹּ֑הַר מְק֕וֹם אֲשֶׁ֥ר יוֹסֵ֖ף אָס֥וּר שָֽׁם׃
grκαὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐν φυλακῇ παρὰ τῷ δεσμοφύλακι εἰς τὸ δεσμωτήριον, εἰς τὸν τόπον, οὗ Ιωσηφ ἀπῆκτο ἐκεῖ.
lamisit eos in carcerem principis militum in quo erat vinctus et Ioseph
ite li fece mettere in carcere nella casa del comandante delle guardie, nella prigione dove Giuseppe era detenuto.
frEt il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu oů Joseph était enfermé.
esY púsolos en prisión en la casa del capitán de los de la guardia, en la casa de la cárcel donde José estaba preso.
gbHe put them in custody in the house of the captain of the guard, into the prison, the place where Joseph was bound.
deund ließ sie setzen in des Hauptmanns Haus ins Gefängnis, da Joseph lag.
dkog lod dem sćtte i Forvaring i Livvagtens Řverstes Hus, i samme Fćngsel, hvor Josef sad fćngslet;
seoch lät sätta dem i förvar i drabanthövitsmannens hus, i samma fängelse där Josef satt fĺngen.
noog satte dem fast hos hřvdingen over livvakten, i fengslet hvor Josef var fange.
fija panetti heidät vankeuteen henkivartijain päämiehen taloon, samaan vankilaan, jossa Joosef oli vankina.
huÉs fogságba vetteté azokat a testőrök főhadnagyának házában levő tömlöczbe, arra a helyre, ahol fogva vala József.
4
heוַ֠יִּפְקֹד שַׂ֣ר הַטַּבָּחִ֧ים אֶת־יוֹסֵ֛ף אִתָּ֖ם וַיְשָׁ֣רֶת אֹתָ֑ם וַיִּהְי֥וּ יָמִ֖ים בְּמִשְׁמָֽר׃
grκαὶ συνέστησεν ὁ ἀρχιδεσμώτης τῷ Ιωσηφ αὐτούς, καὶ παρέστη αὐτοῖς· ἦσαν δὲ ἡμέρας ἐν τῇ φυλακῇ.?
laat custos carceris tradidit eos Ioseph qui et ministrabat eis aliquantum temporis fluxerat et illi in custodia tenebantur
itIl comandante delle guardie assegnň loro Giuseppe, perché li servisse. Cosě essi restarono nel carcere per un certo tempo.
frLe chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprčs d'eux; et ils passčrent un certain temps en prison.
esY el capitán de los de la guardia dió cargo de ellos á José, y él les servía: y estuvieron días en la prisión.
gbThe captain of the guard assigned them to Joseph, and he took care of them. They stayed in prison many days.
deUnd der Hauptmann setzte Joseph über sie, daß er ihnen diente; und sie saßen etliche Tage im Gefängnis.
dkog Livvagtens Řverste gav dem Josef til Opvartning, og han gik dem til Hĺnde. Da de nu havde vćret i Forvaring en Tid lang,
seOch hövitsmannen för drabanterna anställde Josef hos dem till att betjäna dem; och de sutto där i förvar en tid.
noOg hřvdingen over livvakten satte Josef til ĺ vćre hos dem, og han gikk dem til hĺnde; og de blev sittende en tid i fengslet.
fiJa henkivartijain päämies antoi heille Joosefin heitä palvelemaan. Niin he olivat jonkun aikaa vankeudessa.
huA testőrök főhadnagya pedig Józsefet rendelé melléjük és szolgála nékik. És jó ideig valának fogságban.
5
heוַיַּֽחַלְמוּ֩ חֲל֨וֹם שְׁנֵיהֶ֜ם אִ֤ישׁ חֲלֹמוֹ֙ בְּלַ֣יְלָה אֶחָ֔ד אִ֖ישׁ כְּפִתְר֣וֹן חֲלֹמ֑וֹ הַמַּשְׁקֶ֣ה וְהָאֹפֶ֗ה אֲשֶׁר֙ לְמֶ֣לֶךְ מִצְרַ֔יִם אֲשֶׁ֥ר אֲסוּרִ֖ים בְּבֵ֥ית הַסֹּֽהַר׃
grκαὶ εἶδον ἀμφότεροι ἐνύπνιον, ἑκάτερος ἐνύπνιον, ἐν μιᾷ νυκτὶ ὅρασις τοῦ ἐνυπνίου αὐτοῦ, ὁ ἀρχιοινοχόος καὶ ὁ ἀρχισιτοποιός, οἳ ἦσαν τῷ βασιλεῖ Αἰγύπτου, οἱ ὄντες ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ.
lavideruntque ambo somnium nocte una iuxta interpretationem congruam sibi
itOra, in una medesima notte, il coppiere e il panettiere del re d'Egitto, che erano detenuti nella prigione, ebbero tutti e due un sogno, ciascuno il suo sogno, che aveva un significato particolare.
frPendant une męme nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte.
esY ambos á dos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, vieron un sueńo, cada uno su sueńo en una misma noche, cada uno conforme á la declaración de su sueńo.
gbThey both dreamed a dream, each man his dream, in one night, each man according to the interpretation of his dream, the cup bearer and the baker of the king of Egypt, who were bound in the prison.
deUnd es träumte ihnen beiden, dem Schenken und dem Bäcker des Königs von Ägypten, in einer Nacht einem jeglichen ein eigener Traum; und eines jeglichen Traum hatte seine Bedeutung.
dkdrřmte Ćgypterkongens Mundskćnk og Bager, som sad i Fćngselet, samme Nat hver sin Drřm med sin sćrlige Betydning.
seMedan nu den egyptiske konungens munskänk och bagare sutto fĺngna i fängelset, hade de bĺda under samma natt var sin dröm, vardera med sin särskilda betydelse.
noEngang drřmte begge hver sin drřm i samme natt og hver drřm med sin mening - munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypten, de som satt fanget i fengslet.
fiOllessaan vankilassa vangittuina he molemmat, Egyptin kuninkaan juomanlaskija ja leipoja, näkivät samana yönä unta, kumpikin unensa, ja kummankin unella oli oma selityksensä.
huÉs az égyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, a kik a tömlöczben fogva valának, látának álmot mindketten; mindegyik külön álmot, azon egy éjjel, mindegyik az ő álmának értelme szerint.
6
heוַיָּבֹ֧א אֲלֵיהֶ֛ם יוֹסֵ֖ף בַּבֹּ֑קֶר וַיַּ֣רְא אֹתָ֔ם וְהִנָּ֖ם זֹעֲפִֽים׃
grεἰσῆλθεν δὲ πρὸς αὐτοὺς Ιωσηφ τὸ πρωὶ καὶ εἶδεν αὐτούς, καὶ ἦσαν τεταραγμένοι.
laad quos cum introisset Ioseph mane et vidisset eos tristes
itAlla mattina Giuseppe venne da loro e vide che erano afflitti.
frJoseph, étant venu le matin vers eux, les regarda; et voici, ils étaient tristes.
esY vino á ellos José por la mańana, y mirólos, y he aquí que estaban tristes.
gbJoseph came in to them in the morning, and saw them, and saw that they were sad.
deDa nun des Morgens Joseph zu ihnen hereinkam und sah, daß sie traurig waren,
dkDa Josef om Morgenen kom ind til Faraos Hofmćnd, der sammen med ham var i Forvaring i hans Herres Hus, og sĺ, at de var nedslĺede,
seOch när Josef om morgonen kom in till dem, fick han se att de voro bedrövade.
noDa Josef kom inn til dem om morgenen, sĺ han pĺ dem at de var motfalne.
fiJa kun Joosef aamulla tuli heidän luokseen, huomasi hän heidät alakuloisiksi.
huÉs beméne hozzájok József reggel, látá, hogy ímé bánkódnak vala.
7
heוַיִּשְׁאַ֞ל אֶת־סְרִיסֵ֣י פַרְעֹ֗ה אֲשֶׁ֨ר אִתּ֧וֹ בְמִשְׁמַ֛ר בֵּ֥ית אֲדֹנָ֖יו לֵאמֹ֑ר מַדּ֛וּעַ פְּנֵיכֶ֥ם רָעִ֖ים הַיּֽוֹם׃
grκαὶ ἠρώτα τοὺς εὐνούχους Φαραω, οἳ ἦσαν μετ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ φυλακῇ παρὰ τῷ κυρίῳ αὐτοῦ, λέγων Τί ὅτι τὰ πρόσωπα ὑμῶν σκυθρωπὰ σήμερον;
lasciscitatus est dicens cur tristior est hodie solito facies vestra
itAllora interrogň gli eunuchi del faraone che erano con lui in carcere nella casa del suo padrone e disse: Perché quest'oggi avete la faccia cosě triste?.
frAlors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit: Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui?
esY él preguntó á aquellos eunucos de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su seńor, diciendo: żPor qué parecen hoy mal vuestros semblantes?
gbHe asked Pharaoh's officers who were with him in custody in his master's house, saying, Why do you look so sad today?
defragte er sie und sprach: Warum seid ihr heute so traurig?
dkspurgte han dem: Hvorfor ser I sĺ ulykkelige ud i Dag?
seDĺ frĺgade han Faraos hovmän, som med honom sutto i förvar i hans herres hus: Varför sen I sĺ sorgsna ut i dag?
noDa spurte han Faraos hoffmenn, de som satt fengslet med ham hos hans herre: Hvorfor ser I sĺ sorgfulle ut idag?
fiSilloin hän kysyi faraon hoviherroilta, jotka olivat hänen kanssansa vankeudessa hänen isäntänsä talossa: Miksi te olette tänään niin murheellisen näköiset?
huÉs megkérdé a Faraó főembereit, a kik az ő ura házánál vele együtt fogva valának, mondván: Miért oly komor ma a ti orczátok?
8
heוַיֹּאמְר֣וּ אֵלָ֔יו חֲל֣וֹם חָלַ֔מְנוּ וּפֹתֵ֖ר אֵ֣ין אֹת֑וֹ וַיֹּ֨אמֶר אֲלֵהֶ֜ם יוֹסֵ֗ף הֲל֤וֹא לֵֽאלֹהִים֙ פִּתְרֹנִ֔ים סַפְּרוּ־נָ֖א לִֽי׃
grοἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ ᾿Ενύπνιον εἴδομεν, καὶ ὁ συγκρίνων οὐκ ἔστιν αὐτό. εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ιωσηφ Οὐχὶ διὰ τοῦ θεοῦ ἡ διασάφησις αὐτῶν ἐστιν; διηγήσασθε οὖν μοι.?
laqui responderunt somnium vidimus et non est qui interpretetur nobis dixitque ad eos Ioseph numquid non Dei est interpretatio referte mihi quid videritis
itGli dissero: Abbiamo fatto un sogno e non c'č chi lo interpreti. Giuseppe disse loro: Non č forse Dio che ha in suo potere le interpretazioni? Raccontatemi dunque.
frIls lui répondirent: Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: N'est-ce pas ŕ Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe.
esY ellos le dijeron: Hemos tenido un sueńo, y no hay quien lo declare. Entonces les dijo José: żNo son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora.
gbThey said to him, We have dreamed a dream, and there is no one who can interpret it. Joseph said to them, Don't interpretations belong to God? Please tell it to me.
deSie antworteten: Es hat uns geträumt, und wir haben niemand, der es uns auslege. Joseph sprach: Auslegen gehört Gott zu; doch erzählt mir's.
dkBesvarede: Vi har haft en Drřm, og her er ingen, som kan tyde den. Da sagde Josef til dem: Er det ikke Guds Sag at tyde Drřmme? Fortćl mig det da!
seDe svarade honom: Vi hava haft en dröm, och ingen finnes, som kan uttyda den. Josef sade till dem: Att giva uttydningen är ju Guds sak; förtäljen drömmen för mig.
noDe svarte: Vi har drřmt, og det er ingen som kan tyde det. Da sa Josef til dem: Ĺ tyde drřmmer - er ikke det Guds sak? Fortell mig hvad I har drřmt!
fiHe vastasivat hänelle: Olemme kumpikin nähneet unen, eikä ole niiden selittäjää. Ja Joosef sanoi heille: Unien selitykset ovat Jumalan; kertokaa kuitenkin minulle.
huÉs mondának néki: Álmot láttunk és nincsen a ki megfejtse azt. És monda nékik József: A megfejtés nem Isten dolga-é? mondjátok el, kérlek, nékem.
9
heוַיְסַפֵּ֧ר שַֽׂר־הַמַּשְׁקִ֛ים אֶת־חֲלֹמ֖וֹ לְיוֹסֵ֑ף וַיֹּ֣אמֶר ל֔וֹ בַּחֲלוֹמִ֕י וְהִנֵּה־גֶ֖פֶן לְפָנָֽי׃
grκαὶ διηγήσατο ὁ ἀρχιοινοχόος τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ τῷ Ιωσηφ καὶ εἶπεν ᾿Εν τῷ ὕπνῳ μου ἦν ἄμπελος ἐναντίον μου·
lanarravit prior praepositus pincernarum somnium videbam coram me vitem
itAllora il capo dei coppieri raccontň il suo sogno a Giuseppe e gli disse: Nel mio sogno, ecco mi stava davanti una vite,
frLe chef des échansons raconta son songe ŕ Joseph, et lui dit: Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi.
esEntonces el principal de los coperos contó su sueńo á José, y díjole: Yo sońaba que veía una vid delante de mí,
gbThe chief cup bearer told his dream to Joseph, and said to him, In my dream, behold, a vine was in front of me,
deDa erzählte der oberste Schenke seinen Traum Joseph und sprach zu ihm: Mir hat geträumt, daß ein Weinstock vor mir wäre,
dkSĺ fortalte Overmundskćnken Josef sin Drřm og sagde: Jeg sĺ i Drřmme en Vinstok for mig;
seDĺ förtäljde överste munskänken sin dröm för Josef och sade till honom: Jag drömde att ett vinträd stod framför mig;
noDa fortalte den řverste munnskjenk Josef sin drřm og sa til ham: Jeg sĺ i drřmme et vintre som stod foran mig;
fiNiin ylimmäinen juomanlaskija kertoi unensa Joosefille ja sanoi hänelle: Minä näin unta, ja katso, minun edessäni oli viinipuu;
huElbeszélé azért a főpohárnok az ő álmát Józsefnek, és monda néki: Álmomban ímé egy szőlőtő vala előttem;
10
heוּבַגֶּ֖פֶן שְׁלֹשָׁ֣ה שָׂרִיגִ֑ם וְהִ֤יא כְפֹרַ֙חַת֙ עָלְתָ֣ה נִצָּ֔הּ הִבְשִׁ֥ילוּ אַשְׁכְּלֹתֶ֖יהָ עֲנָבִֽים׃
grἐν δὲ τῇ ἀμπέλῳ τρεῖς πυθμένες, καὶ αὐτὴ θάλλουσα ἀνενηνοχυῖα βλαστούς· πέπειροι οἱ βότρυες σταφυλῆς.
lain qua erant tres propagines crescere paulatim gemmas et post flores uvas maturescere
itsulla quale erano tre tralci; non appena essa cominciň a germogliare, apparvero i fiori e i suoi grappoli maturarono gli acini.
frCe cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnčrent des raisins műrs.
esY en la vid tres sarmientos; y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo á madurar sus racimos de uvas:
gband in the vine were three branches. It was as though it budded, it blossomed, and its clusters produced ripe grapes.
deder hatte drei Reben, und er grünte, wuchs und blühte, und seine Trauben wurden reif;
dkpĺ Vinstokken var der tre Ranker, og nćppe havde den sat Skud. fřr Blomsterne sprang ud, og Klaserne bar modne Druer;
sepĺ vinträdet voro tre rankor, och knappt hade det skjutit skott, sĺ slogo dess blommor ut och dess klasar buro mogna druvor.
noog pĺ vintreet var det tre grener, og det skjřt knopper, blomstene kom frem, klasene modnedes til druer.
fiviinipuussa oli kolme oksaa, ja samassa kun se alkoi versoa, sen kukat puhkesivat ja marjat sen rypäleissä kypsyivät.
huÉs a szőlőtőn három szál vessző vala, s alighogy bimbózék, virágozék, és gerézdjei megérlelék a szőlőszemeket.
11
heוְכ֥וֹס פַּרְעֹ֖ה בְּיָדִ֑י וָאֶקַּ֣ח אֶת־הָֽעֲנָבִ֗ים וָֽאֶשְׂחַ֤ט אֹתָם֙ אֶל־כּ֣וֹס פַּרְעֹ֔ה וָאֶתֵּ֥ן אֶת־הַכּ֖וֹס עַל־כַּ֥ף פַּרְעֹֽה׃
grκαὶ τὸ ποτήριον Φαραω ἐν τῇ χειρί μου· καὶ ἔλαβον τὴν σταφυλὴν καὶ ἐξέθλιψα αὐτὴν εἰς τὸ ποτήριον καὶ ἔδωκα τὸ ποτήριον εἰς τὰς χεῖρας Φαραω.
lacalicemque Pharaonis in manu mea tuli ergo uvas et expressi in calicem quem tenebam et tradidi poculum Pharaoni
itIo avevo in mano il calice del faraone; presi gli acini, li spremetti nella coppa del faraone e diedi la coppa in mano al faraone.
frLa coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon.
esY que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón.
gbPharaoh's cup was in my hand; and I took the grapes, and pressed them into Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's hand.
deund ich hatte den Becher Pharaos in meiner Hand und nahm die Beeren und zerdrückte sie in den Becher und gab den Becher Pharao in die Hand.
dkog jeg havde Faraos Bćger i Hĺnden og tog Druerne og pressede dem i Faraos Bćger og rakte Farao det.
seOch jag hade Faraos bägare i min hand, och jag tog druvorna och pressade ut dem i Faraos bägare och gav Farao bägaren i handen.
noOg jeg holdt Faraos beger i min hĺnd, og jeg tok druene og krystet dem ut i Faraos beger, og sĺ rakte jeg Farao begeret.
fiJa minulla oli faraon malja kädessäni, ja minä otin marjat ja pusersin niistä mehun faraon maljaan ja annoin maljan faraon käteen.
huA Faraó pohara pedig az én kezemben vala, és én vevém a szőlőszemeket és facsarám a Faraó poharába, és adom vala a poharat a Faraó kezébe.
12
heוַיֹּ֤אמֶר לוֹ֙ יוֹסֵ֔ף זֶ֖ה פִּתְרֹנ֑וֹ שְׁלֹ֙שֶׁת֙ הַשָּׂ֣רִגִ֔ים שְׁלֹ֥שֶׁת יָמִ֖ים הֵֽם׃
grκαὶ εἶπεν αὐτῷ Ιωσηφ Τοῦτο ἡ σύγκρισις αὐτοῦ· οἱ τρεῖς πυθμένες τρεῖς ἡμέραι εἰσίν·
larespondit Ioseph haec est interpretatio somnii tres propagines tres adhuc dies sunt
itGiuseppe gli disse: Eccone la spiegazione: i tre tralci sono tre giorni.
frJoseph lui dit: En voici l'explication. Les trois sarments sont trois jours.
esY díjole José: Esta es su declaración: Los tres sarmientos son tres días:
gbJoseph said to him, This is its interpretation: the three branches are three days.
deJoseph sprach zu ihm: Das ist seine Deutung. Drei Reben sind drei Tage.
dkDa sagde Josef: Det skal udtydes sĺledes: De tre Ranker betyder tre Dage;
seDĺ sade Josef till honom: Detta är uttydningen: de tre rankorna betyda tre dagar;
noDa sa Josef til ham: Dette er tydningen: De tre grener er tre dager.
fiJa Joosef sanoi hänelle: Tämä on sen selitys: kolme oksaa merkitsee kolmea päivää.
huÉs monda néki József: Ez annak a megfejtése: a három vesszőszál, három nap.
13
heבְּע֣וֹד׀ שְׁלֹ֣שֶׁת יָמִ֗ים יִשָּׂ֤א פַרְעֹה֙ אֶת־רֹאשֶׁ֔ךָ וַהֲשִֽׁיבְךָ֖ עַל־כַּנֶּ֑ךָ וְנָתַתָּ֤ כוֹס־פַּרְעֹה֙ בְּיָד֔וֹ כַּמִּשְׁפָּט֙ הָֽרִאשׁ֔וֹן אֲשֶׁ֥ר הָיִ֖יתָ מַשְׁקֵֽהוּ׃
grἔτι τρεῖς ἡμέραι καὶ μνησθήσεται Φαραω τῆς ἀρχῆς σου καὶ ἀποκαταστήσει σε ἐπὶ τὴν ἀρχιοινοχοΐαν σου, καὶ δώσεις τὸ ποτήριον Φαραω εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ τὴν ἀρχήν σου τὴν προτέραν, ὡς ἦσθα οἰνοχοῶν.
lapost quos recordabitur Pharao magisterii tui et restituet te in gradum pristinum dabisque ei calicem iuxta officium tuum sicut facere ante consueveras
itFra tre giorni il faraone solleverŕ la tua testa e ti restituirŕ nella tua carica e tu porgerai il calice al faraone, secondo la consuetudine di prima, quando eri suo coppiere.
frEncore trois jours, et Pharaon relčvera ta tęte et te rétablira dans ta charge; tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson.
esAl cabo de tres días Faraón te hará levantar cabeza, y te restituirá á tu puesto: y darás la copa á Faraón en su mano, como solías cuando eras su copero.
gbWithin three more days, Pharaoh will lift up your head, and restore you to your office. You will give Pharaoh's cup into his hand, the way you did when you were his cup bearer.
deÜber drei Tage wird Pharao dein Haupt erheben und dich wieder an dein Amt stellen, daß du ihm den Becher in die Hand gebest nach der vorigen Weise, da du sein Schenke warst.
dkom tre Dage skal Farao lřfte dit Hoved og genindsćtte dig i dit Embede, sĺ du atter rćkker Farao Bćgeret som fřr, da du var hans Mundskćnk.
seom tre dagar skall Farao upphöja ditt huvud och sätta dig ĺter pĺ din plats, sĺ att du fĺr giva Farao bägaren i handen likasom förut, dĺ du var hans munskänk.
noOm tre dager skal Farao ophřie dig og sette dig i ditt embede igjen, og du skal rekke Farao begeret, som du gjorde fřr, da du var hans munnskjenk.
fiKolmen päivän kuluttua farao korottaa sinun pääsi ja asettaa sinut jälleen virkaasi. Ja sinä annat faraon maljan hänen käteensä niinkuin ennenkin, kun olit hänen juomanlaskijansa.
huHarmadnap múlva a Faraó felmagasztalja a te fejedet, és visszahelyez téged hivatalodba, és adod a Faraó kezébe az ő poharát, az elébbi tiszted szerint, mikor az ő pohárnokja valál.
14
heכִּ֧י אִם־זְכַרְתַּ֣נִי אִתְּךָ֗ כַּאֲשֶׁר֙ יִ֣יטַב לָ֔ךְ וְעָשִֽׂיתָ־נָּ֥א עִמָּדִ֖י חָ֑סֶד וְהִזְכַּרְתַּ֙נִי֙ אֶל־פַּרְעֹ֔ה וְהוֹצֵאתַ֖נִי מִן־הַבַּ֥יִת הַזֶּֽה׃
grἀλλὰ μνήσθητί μου διὰ σεαυτοῦ, ὅταν εὖ σοι γένηται, καὶ ποιήσεις ἐν ἐμοὶ ἔλεος καὶ μνησθήσῃ περὶ ἐμοῦ Φαραω καὶ ἐξάξεις με ἐκ τοῦ ὀχυρώματος τούτου·
latantum memento mei cum tibi bene fuerit et facies mecum misericordiam ut suggeras Pharaoni et educat me de isto carcere
itMa se, quando sarai felice, ti vorrai ricordare che io sono stato con te, fammi questo favore: parla di me al faraone e fammi uscire da questa casa.
frMais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté ŕ mon égard; parle en ma faveur ŕ Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison.
esAcuérdate, pues, de mí para contigo cuando tuvieres ese bien, y ruégote que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí á Faraón, y me saques de esta casa:
gbBut remember me when it will be well with you, and please show kindness to me, and make mention of me to Pharaoh, and bring me out of this house.
deAber gedenke meiner, wenn dir's wohl geht, und tue Barmherzigkeit an mir, daß du Pharao erinnerst, daß er mich aus diesem Hause führe.
dkVilde du nu blot tćnke pĺ mig, nĺr det gĺr dig vel, og vise mig Godhed og omtale mig for Farao og sĺledes hjćlpe mig ud af dette Hus;
seMen tänk pĺ mig, när det gĺr dig väl, sĺ att du gör barmhärtighet med mig och nämner om mig för Farao och skaffar mig ut frĺn detta hus;
noMen kom mig i hu, nĺr det gĺr dig vel, og vis barmhjertighet mot mig, sĺ du taler om mig for Farao og hjelper mig ut av dette hus!
fiMutta muista minua, kun sinun hyvin käy, ja tee minulle laupeus mainitsemalla minusta faraolle ja toimittamalla minut pois tästä talosta.
huCsakhogy azután megemlékezzél rólam, mikor néked jól lesz dolgod, és cselekedjél, kérlek, irgalmasságot velem, emlékezzél meg rólam a Faraó előtt és szabadíts meg engem e házból.
15
heכִּֽי־גֻנֹּ֣ב גֻּנַּ֔בְתִּי מֵאֶ֖רֶץ הָעִבְרִ֑ים וְגַם־פֹּה֙ לֹא־עָשִׂ֣יתִֽי מְא֔וּמָה כִּֽי־שָׂמ֥וּ אֹתִ֖י בַּבּֽוֹר׃
grὅτι κλοπῇ ἐκλάπην ἐκ γῆς Εβραίων καὶ ὧδε οὐκ ἐποίησα οὐδέν, ἀλλ᾽ ἐνέβαλόν με εἰς τὸν λάκκον τοῦτον.?
laquia furto sublatus sum de terra Hebraeorum et hic innocens in lacum missus sum
itPerché io sono stato portato via ingiustamente dal paese degli Ebrei e anche qui non ho fatto nulla perché mi mettessero in questo sotterraneo.
frCar j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici męme je n'ai rien fait pour ętre mis en prison.
esPorque hurtado he sido de la tierra de los Hebreos; y tampoco he hecho aquí porqué me hubiesen de poner en la cárcel.
gbFor indeed, I was stolen away out of the land of the Hebrews, and here also have I done nothing that they should put me into the dungeon.
deDenn ich bin aus dem Lande der Hebräer heimlich gestohlen; dazu habe ich auch allhier nichts getan, daß sie mich eingesetzt haben.
dkthi jeg er stjĺlet fra Hebrćernes Land og har heller ikke her gjort noget, de kunde sćtte mig i Fćngsel for.
sety jag är med orätt bortförd frĺn hebréernas land, och icke heller här har jag gjort nĺgot varför jag borde sättas i fängelse.
noFor de har stjĺlet mig fra hebreernes land, og heller ikke her har jeg gjort noget som de kunde sette mig i fengslet for.
fiSillä minut on varastettu hebrealaisten maasta, enkä minä ole täälläkään tehnyt mitään, mistä minut olisi tullut panna tähän vankikuoppaan.
huMert lopva hoztak el engem a héberek földéről, és itt sem cselekedtem semmit, hogy a tömlöczbe vessenek.
16
heוַיַּ֥רְא שַׂר־הָאֹפִ֖ים כִּ֣י ט֣וֹב פָּתָ֑ר וַיֹּ֙אמֶר֙ אֶל־יוֹסֵ֔ף אַף־אֲנִי֙ בַּחֲלוֹמִ֔י וְהִנֵּ֗ה שְׁלֹשָׁ֛ה סַלֵּ֥י חֹרִ֖י עַל־רֹאשִֽׁי׃
grκαὶ εἶδεν ὁ ἀρχισιτοποιὸς ὅτι ὀρθῶς συνέκρινεν, καὶ εἶπεν τῷ Ιωσηφ Κἀγὼ εἶδον ἐνύπνιον καὶ ᾤμην τρία κανᾶ χονδριτῶν αἴρειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μου·
lavidens pistorum magister quod prudenter somnium dissolvisset ait et ego vidi somnium quod haberem tria canistra farinae super caput meum
itAllora il capo dei panettieri, vedendo che aveva dato un'interpretazione favorevole, disse a Giuseppe: Quanto a me, nel mio sogno mi stavano sulla testa tre canestri di pane bianco
frLe chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit: Voici, il y avait aussi, dans mon songe, trois corbeilles de pain blanc sur ma tęte.
esY viendo el principal de los panaderos que había declarado para bien, dijo á José: También yo sońaba que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza;
gbWhen the chief baker saw that the interpretation was good, he said to Joseph, I also was in my dream, and behold, three baskets of white bread were on my head.
deDa der oberste Bäcker sah, daß die Deutung gut war, sprach er zu Joseph: Mir hat auch geträumt, ich trüge drei weiße Körbe auf meinem Haupt
dkDa nu Overbageren sĺ, at Josef gav Mundskćnken en gunstig Tydning, sagde han til ham: Jeg havde en lignende Drřm: Se, jeg bar tre Kurve Hvedebrřd pĺ mit Hoved.
seDĺ nu överste bagaren sĺg att Josef hade givit en god uttydning, sade han till honom: Ocksĺ jag hade en dröm. Jag tyckte att jag bar tre vetebrödskorgar pĺ mitt huvud.
noDa den řverste baker sĺ at Josef hadde gitt en sĺ god tydning, sa han til ham: Ogsĺ jeg hadde en drřm og syntes jeg sĺ at jeg bar tre kurver med hvetebrřd pĺ mitt hode.
fiKun ylimmäinen leipoja näki, että Joosef antoi hyvän selityksen, sanoi hän hänelle: Myöskin minä näin unen, ja katso, kolme nisuleipäkoria oli minun pääni päällä.
huÉs látá a fősütőmester, hogy jól magyaráz vala és monda Józsefnek: Álmodtam én is, hogy ímé három kosár kalács vala fejemen.
17
heוּבַסַּ֣ל הָֽעֶלְי֔וֹן מִכֹּ֛ל מַאֲכַ֥ל פַּרְעֹ֖ה מַעֲשֵׂ֣ה אֹפֶ֑ה וְהָע֗וֹף אֹכֵ֥ל אֹתָ֛ם מִן־הַסַּ֖ל מֵעַ֥ל רֹאשִֽׁי׃
grἐν δὲ τῷ κανῷ τῷ ἐπάνω ἀπὸ πάντων τῶν γενῶν, ὧν ὁ βασιλεὺς Φαραω ἐσθίει, ἔργον σιτοποιοῦ, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατήσθιεν αὐτὰ ἀπὸ τοῦ κανοῦ τοῦ ἐπάνω τῆς κεφαλῆς μου.
laet in uno canistro quod erat excelsius portare me omnes cibos qui fiunt arte pistoria avesque comedere ex eo
ite nel canestro che stava di sopra era ogni sorta di cibi per il faraone, quali si preparano dai panettieri. Ma gli uccelli li mangiavano dal canestro che avevo sulla testa.
frDans la corbeille la plus élevée il y avait pour Pharaon des mets de toute espčce, cuits au four; et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tęte.
esY en el canastillo más alto había de todas las viandas de Faraón, obra de panadero; y que las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza.
gbIn the uppermost basket there were all kinds of baked food for Pharaoh, and the birds ate them out of the basket on my head.
deund im obersten Korbe allerlei gebackene Speise für den Pharao; und die Vögel aßen aus dem Korbe auf meinem Haupt.
dkI den řverste Kurv var der alle Hĺnde Bagvćrk til Faraos Bord, men Fuglene ĺd det af Kurven pĺ mit Hoved!
seOch i den översta korgen funnos bakverk av alla slag, sĺdant som Farao plägar äta; men fĺglarna ĺto därav ur korgen pĺ mitt huvud.
noOg i den řverste kurv var det allslags bakverk, sĺnt som Farao pleier ĺ ete, og fuglene ĺt det av kurven pĺ mitt hode.
fiJa ylimmässä korissa oli kaikenlaisia leivoksia faraon syötäväksi, mutta linnut söivät ne korista, joka oli minun pääni päällä.
huA felső kosárban pedig valának a Faraónak mindenféle süteményei, és a madarak eszik vala azokat a kosárból, az én fejemről.
18
heוַיַּ֤עַן יוֹסֵף֙ וַיֹּ֔אמֶר זֶ֖ה פִּתְרֹנ֑וֹ שְׁלֹ֙שֶׁת֙ הַסַּלִּ֔ים שְׁלֹ֥שֶׁת יָמִ֖ים הֵֽם׃
grἀποκριθεὶς δὲ Ιωσηφ εἶπεν αὐτῷ Αὕτη ἡ σύγκρισις αὐτοῦ· τὰ τρία κανᾶ τρεῖς ἡμέραι εἰσίν·
larespondit Ioseph haec est interpretatio somnii tria canistra tres adhuc dies sunt
itGiuseppe rispose e disse: Questa č la spiegazione: i tre canestri sono tre giorni.
frJoseph répondit, et dit: En voici l'explication. Les trois corbeilles sont trois jours.
esEntonces respondió José, y dijo: Esta es su declaración: Los tres canastillos tres días son;
gbJoseph answered, This is its interpretation. The three baskets are three days.
deJoseph antwortete und sprach: Das ist seine Deutung. Drei Körbe sind drei Tage;
dkDa sagde Josef: Det skal udtydes sĺledes: De tre Kurve betyder tre Dage;
seDĺ svarade Josef och sade: Detta är uttydningen: de tre korgarna betyda tre dagar;
noDa svarte Josef og sa: Dette er tydningen: De tre kurver er tre dager.
fiJoosef vastasi ja sanoi: Tämä on sen selitys: kolme koria merkitsee kolmea päivää.
huÉs felele József és monda: Ez annak a magyarázatja: a három kosár, három nap.
19
frEncore trois jours, et Pharaon enlčvera ta tęte de dessus toi, te fera pendre ŕ un bois, et les oiseaux mangeront ta chair.
esAl cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti.
gbWithin three more days, Pharaoh will lift up your head from off you, and will hang you on a tree; and the birds will eat your flesh from off you.
deund nach drei Tagen wird dir Pharao dein Haupt erheben und dich an den Galgen hängen, und die Vögel werden dein Fleisch von dir essen.
dkom tre Dage skal Farao lřfte dit Hoved og hćnge dig op pĺ en Pćl, og Fuglene skal ćde Křdet af din Krop!
seom tre dagar skall Farao upphöja ditt huvud och taga det av dig; han skall upphänga dig pĺ trä, och fĺglarna skola äta ditt kött.
noOm tre dager skal Farao ophřie dig, hugge hodet av dig og henge dig pĺ et tre, og fuglene skal ete kjřttet av dig.
fiKolmen päivän kuluttua farao korottaa sinun pääsi ripustamalla sinut hirsipuuhun, ja taivaan linnut syövät sinun lihasi.
huHarmadnap múlva fejedet véteti a Faraó és fára akasztat fel téged, és a madarak leeszik rólad húsodat.
heבְּע֣וֹד׀ שְׁלֹ֣שֶׁת יָמִ֗ים יִשָּׂ֨א פַרְעֹ֤ה אֶת־רֹֽאשְׁךָ֙ מֵֽעָלֶ֔יךָ וְתָלָ֥ה אוֹתְךָ֖ עַל־עֵ֑ץ וְאָכַ֥ל הָע֛וֹף אֶת־בְּשָׂרְךָ֖ מֵעָלֶֽיךָ׃
grἔτι τριῶν ἡμερῶν ἀφελεῖ Φαραω τὴν κεφαλήν σου ἀπὸ σοῦ καὶ κρεμάσει σε ἐπὶ ξύλου, καὶ φάγεται τὰ ὄρνεα τοῦ οὐρανοῦ τὰς σάρκας σου ἀπὸ σοῦ.?
lapost quos auferet Pharao caput tuum ac suspendet te in cruce et lacerabunt volucres carnes tuas
itFra tre giorni il faraone solleverŕ la tua testa e ti impiccherŕ ad un palo e gli uccelli ti mangeranno la carne addosso.
20
heוַיְהִ֣י׀ בַּיּ֣וֹם הַשְּׁלִישִׁ֗י י֚וֹם הֻלֶּ֣דֶת אֶת־פַּרְעֹ֔ה וַיַּ֥עַשׂ מִשְׁתֶּ֖ה לְכָל־עֲבָדָ֑יו וַיִּשָּׂ֞א אֶת־רֹ֣אשׁ׀ שַׂ֣ר הַמַּשְׁקִ֗ים וְאֶת־רֹ֛אשׁ שַׂ֥ר הָאֹפִ֖ים בְּת֥וֹךְ עֲבָדָֽיו׃
grἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἡμέρα γενέσεως ἦν Φαραω, καὶ ἐποίει πότον πᾶσι τοῖς παισὶν αὐτοῦ. καὶ ἐμνήσθη τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀρχιοινοχόου καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀρχισιτοποιοῦ ἐν μέσῳ τῶν παίδων αὐτοῦ
laexin dies tertius natalicius Pharaonis erat qui faciens grande convivium pueris suis recordatus est inter epulas magistri pincernarum et pistorum principis
itAppunto al terzo giorno - era il giorno natalizio del faraone - egli fece un banchetto a tutti i suoi ministri e allora sollevň la testa del capo dei coppieri e la testa del capo dei panettieri in mezzo ai suoi ministri.
frLe troisičme jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin ŕ tous ses serviteurs; et il éleva la tęte du chef des échansons et la tęte du chef des panetiers, au milieu de ses serviteurs:
esY fué el tercero día el día del nacimiento de Faraón, é hizo banquete á todos sus sirvientes: y alzó la cabeza del principal de los coperos, y la cabeza del principal de los panaderos, entre sus servidores.
gbOn the third day, which was Pharaoh's birthday, he made a feast for all his servants, and he lifted up the head of the chief cup bearer and the head of the chief baker among his servants.
deUnd es geschah des dritten Tages, da beging Pharao seinen Jahrestag; und er machte eine Mahlzeit allen seinen Knechten und erhob das Haupt des obersten Schenken und das Haupt des obersten Bäckers unter den Knechten,
dkTre Dage efter, da det var Faraos Fřdselsdag, gjorde han et Gćstebud for alle sine Tjenere, og da lřftede han Overmundskćnkens og Overbagerens, Hoveder iblandt sine Tjenere.
sePĺ tredje dagen därefter, dĺ det var Faraos födelsedag, gjorde denne ett gästabud för alla sina tjänare. Dĺ upphöjde han, bland sina tjänare, sĺväl överste munskänkens huvud som överste bagarens.
noDen tredje dag, da det var Faraos fřdselsdag, gjorde han et gjestebud for alle sine tjenere; og han ophřiet den řverste munnskjenk og den řverste baker iblandt sine tjenere.
fiKolmantena päivänä sen jälkeen, faraon syntymäpäivänä, tämä laittoi pidot kaikille palvelijoilleen. Silloin hän korotti palvelijainsa joukosta sekä ylimmäisen juomanlaskijan että ylimmäisen leipojan pään.
huS lőn harmadnapon a Faraó születése napja, és vendégséget szerze minden ő szolgáinak, s akkor a főpohárnokot és a fősütőmestert is fölvevé szolgái közé.
21
heוַיָּ֛שֶׁב אֶת־שַׂ֥ר הַמַּשְׁקִ֖ים עַל־מַשְׁקֵ֑הוּ וַיִּתֵּ֥ן הַכּ֖וֹס עַל־כַּ֥ף פַּרְעֹֽה׃
grκαὶ ἀπεκατέστησεν τὸν ἀρχιοινοχόον ἐπὶ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ, καὶ ἔδωκεν τὸ ποτήριον εἰς τὴν χεῖρα Φαραω,
larestituitque alterum in locum suum ut porrigeret regi poculum
itRestituě il capo dei coppieri al suo ufficio di coppiere, perché porgesse la coppa al faraone,
fril rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échanson, pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon;
esE hizo volver á su oficio al principal de los coperos; y dió él la copa en mano de Faraón.
gbHe restored the chief cup bearer to his position again, and he gave the cup into Pharaoh's hand;
deund setzte den obersten Schenken wieder in sein Schenkamt, daß er den Becher reicht in Pharaos Hand;
dkOvermundskćnken genindsatte han i hans Embede, sĺ han atter rakte Farao Bćgeret,
seHan insatte överste munskänken ĺter i hans ämbete, sĺ att han fick giva Farao bägaren i handen;
noHan satte den řverste munnskjenk i hans embede igjen, og han rakte Farao begeret,
fiYlimmäisen juomanlaskijan hän asetti hänen entiseen juomanlaskijan toimeensa, niin että hän sai antaa maljan faraon käteen;
huÉs a főpohárnokot visszahelyezé pohárnokságába, és nyújtotta a poharat a Faraó kezébe.
22
heוְאֵ֛ת שַׂ֥ר הָאֹפִ֖ים תָּלָ֑ה כַּאֲשֶׁ֥ר פָּתַ֛ר לָהֶ֖ם יוֹסֵֽף׃
grτὸν δὲ ἀρχισιτοποιὸν ἐκρέμασεν, καθὰ συνέκρινεν αὐτοῖς Ιωσηφ.
laalterum suspendit in patibulo ut coniectoris veritas probaretur
ite invece impiccň il capo dei panettieri, secondo l'interpretazione che Giuseppe aveva loro data.
frmais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait donnée.
esMas hizo ahorcar al principal de los panaderos, como le había declarado José.
gbbut he hanged the chief baker, as Joseph had interpreted to them.
deaber den obersten Bäcker ließ er henken, wie ihnen Joseph gedeutet hatte.
dkog Overbageren lod han hćnge, som Josef havde tydet det for dem.
semen överste bagaren lät han upphänga, sĺsom Josef hade sagt dem i sin uttydning.
noog den řverste baker lot han henge, sĺledes som Josef hadde tydet drřmmene for dem.
fimutta ylimmäisen leipojan hän hirtätti, niinkuin Joosef oli heille selityksessään sanonut.
huA fősütőmestert pedig felakasztatá; a miképen magyarázta vala nékik József.
23
heוְלֹֽא־זָכַ֧ר שַֽׂר־הַמַּשְׁקִ֛ים אֶת־יוֹסֵ֖ף וַיִּשְׁכָּחֵֽהוּ׃ פ
grοὐκ ἐμνήσθη δὲ ὁ ἀρχιοινοχόος τοῦ Ιωσηφ, ἀλλὰ ἐπελάθετο αὐτοῦ.
laet tamen succedentibus prosperis praepositus pincernarum oblitus est interpretis sui
itMa il capo dei coppieri non si ricordň di Giuseppe e lo dimenticň.
frLe chef des échansons ne pensa plus ŕ Joseph. Il l'oublia.
esY el principal de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó.
gbYet the chief cup bearer didn't remember Joseph, but forgot him.
deAber der oberste Schenke gedachte nicht an Joseph, sondern vergaß ihn.
dkMen Overmundskćnken tćnkte ikke pĺ Josef; han glemte ham.
seMen överste munskänken tänkte icke pĺ Josef, utan glömde honom.
noMen den řverste munnskjenk kom ikke Josef i hu - han glemte ham.
fiMutta ylimmäinen juomanlaskija ei muistanut Joosefia, vaan unhotti hänet.
huÉs nem emlékezék meg a főpohárnok Józsefről, hanem elfelejtkezék róla.

<<< operone list >>>