<<< Genesis 34 >>>

341
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3401וַתֵּצֵ֤א דִינָה֙ בַּת־לֵאָ֔ה אֲשֶׁ֥ר יָלְדָ֖ה לְיַעֲקֹ֑ב לִרְא֖וֹת בִּבְנ֥וֹת הָאָֽרֶץ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3401᾿Εξῆλθεν δὲ Δινα ἡ θυγάτηρ Λειας, ἣν ἔτεκεν τῷ Ιακωβ, καταμαθεῖν τὰς θυγατέρας τῶν ἐγχωρίων.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3401Egressa est autem Dina filia Liae ut videret mulieres regionis illius.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3401Dina, la figlia che Lia aveva partorita a Giacobbe, usc a vedere le ragazze del paese.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3401Y SALIO Dina la hija de Lea, la cual haba sta parido Jacob, ver las hijas del pas.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3401Or, Dina, la fille que La avait enfante Jacob, sortit pour voir les filles du pays.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3401Dina, la fille que La avait enfante Jacob, sortit pour voir les filles du pays.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3401Now Dinah, the daughter whom Leah had by Jacob, went out to see the women of that country.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3401And Dina, the daughter of Lea, whom she bore to Jacob, went forth to observe the daughters of the inhabitants.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3401And Dinah the daughter of Leah, whom she had borne to Jacob, went out to see the daughters of the land.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3401And Dina the daughter of Lia went out to see the women of that country.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3401And Dinah the daughter of Leah, which she bare unto Jacob, went out to see the daughters of the land.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3401Dinah, the daughter of Leah, whom she bore to Jacob, went out to see the daughters of the land.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3401Forsothe Dyna, the douytir of Lya, yede out to se the wymmen of that cuntrey.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3401And Dinah, daughter of Leah, whom she hath borne to Jacob, goeth out to look on the daughters of the land,
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3401And Dinah the daughter of Leah, whom she bare unto Jacob, went out to see the daughters of the land.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3401Dina aber, Leas Tochter, die sie Jakob geboren hatte, ging heraus, die Tchter des Landes zu sehen.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3401Als Dina, die Tochter Jakobs, welche Lea ihm geboren hatte, einst ausging, um sich unter den Mdchen des Landes umzusehen,
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3401Als nun einst Dina, die Tochter Leas, die sie Jakob geboren hatte, ausging, um die Bewohnerinnen des Landes zu besuchen,
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3401Und Dina, die Tochter Leas, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, die Tchter des Landes zu sehen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3401Eens ging Dina, de dochter, die Lea aan Jakob had gebaard, uit, om de meisjes van het land te bezoeken.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3401Da Dina, den Datter, Jakob havde med Lea, engang gik ud for at besge Landets Dtre,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3401Men Dina, den dotter som Lea hade ftt t Jakob, gick ut fr att beska landets dttrar.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3401Dina, Jakobs datter med Lea, gikk engang ut for se p landets dtre.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3401Ja Diina, Leean tytr, jonka hn oli synnyttnyt Jaakobille, meni tapaamaan sen maan tyttri.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3401Vyšla pak Dna, dcera Le, kterouž porodila Jkobovi, aby se dvala na dcery t země.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3401Kimne pedig Dna, Lenak lenya, kit Jkbnak szlt vala, hogy megltogassa annak a fldnek lenyait.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3401A Dina ki Lijina, koju rodi Jakovu, izaðe da gleda djevojke u onom kraju.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3401Por Dina, vajza q Lea i kishte lindur Jakobit, doli pr t par bijat e vendit.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3401Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той.
342
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3402וַיַּ֨רְא אֹתָ֜הּ שְׁכֶ֧ם בֶּן־חֲמ֛וֹר הַֽחִוִּ֖י נְשִׂ֣יא הָאָ֑רֶץ וַיִּקַּ֥ח אֹתָ֛הּ וַיִּשְׁכַּ֥ב אֹתָ֖הּ וַיְעַנֶּֽהָ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3402καὶ εἶδεν αὐτὴν Συχεμ ὁ υἱὸς Εμμωρ ὁ Χορραῖος ὁ ἄρχων τῆς γῆς καὶ λαβὼν αὐτὴν ἐκοιμήθη μετ᾽ αὐτῆς καὶ ἐταπείνωσεν αὐτήν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3402Quam cum vidisset Sichem filius Hemor Hevaei, princeps terrae illius, adamavit eam: et rapuit, et dormivit cum illa, vi opprimens virginem.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3402Ma la vide Sichem, figlio di Camor l'Eveo, principe di quel paese, e la rap, si un a lei e le fece violenza.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3402Y vila Sichm, hijo de Hamor Heveo, prncipe de aquella tierra, y tomla, y echse con ella, y la deshonr.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3402Et Sichem, fils de Hmor, le Hvien, prince du pays, la vit, et l'enleva, et coucha avec elle, et lui fit violence.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3402Elle fut aperue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle, et la dshonora.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3402And when Shechem, the son of Hamor the Hivite who was the chief of that land, saw her, he took her by force and had connection with her.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3402And Sychem the son of Emmor the Evite, the ruler of the land, saw her, and took her and lay with her, and humbled her.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3402And when Shechem, the son of Hamor the Hivite, the prince of the country, saw her, he took her, and lay with her, and humbled her.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3402And when Sichem the son of Hemor the Hevite, the prince of that land, saw her, he was in love with her: and took her away, and lay with her, ravishing the virgin.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3402And when Shechem the son of Hamor the Hivite, prince of the country, saw her, he took her, and lay with her, and defiled her.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3402Shechem the son of Hamor the Hivite, the prince of the land, saw her. He took her, lay with her, and humbled her.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3402And whanne Sichem, the sone of Emor Euey, the prince of that lond, hadde seyn hir, he louede hir, and rauyschide, and sclepte with hir, and oppresside the virgyn bi violence.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3402and Shechem, son of Hamor the Hivite, a prince of the land, seeth her, and taketh her, and lieth with her, and humbleth her;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3402And Shechem the son of Hamor the Hivite, the prince of the land, saw her; and he took her, and lay with her, and humbled her.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3402Da die sah Sichem, Hemors Sohn, des Heviters, der des Landes Herr war, nahm er sie und lag bei ihr und schwchte sie.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3402da sah Sichem sie, der Sohn des Hewiters Hemor, des Landesfrsten; der ergriff sie und tat ihr Gewalt an.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3402da erblickte sie Sichem, der Sohn des Heviters Hemor, des Landesfrsten; der ergriff sie, wohnte ihr bei und vergewaltigte sie.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3402Und es sah sie Sichem, der Sohn Hemors, des Hewiters, des Frsten des Landes, und er nahm sie und lag bei ihr und schwchte sie.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3402Sikem, de zoon van Hemor, den Chiwwiet, en vorst van dat land, zag haar; hij schaakte haar, ging met haar slapen en verkrachtte haar.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3402s Sikem, en Sn af Egnens Hvding, Hivviten Hamor, hende og greb hende og l hos hende; og han krnkede hende;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3402Och Sikem, som var son till hiven Hamor, hvdingen i landet, fick se henne, och han tog henne till sig och lgrade henne och krnkte henne.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3402Og Sikem, som var snn av hevitten Hemor, hvdingen i landet, s henne; og han tok henne og l hos henne og krenket henne.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3402Ja Sikem, joka oli hivvilisen Hamorin, sen maan ruhtinaan, poika, nki hnet, otti hnet luokseen, makasi hnen kanssaan ja teki hnelle vkivaltaa.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3402Kteroužto uzřev Sichem, syn Emora Hevejskho, knžete v krajině t, vzal ji, i ležel s n, a ponžil j.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3402s meglt t Sekhem, a Khivveus Khmornak, az orszg fejedelmnek fia, s elragad t, s vele hla s erszakot tesz vala rajta.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3402A ugleda je Sihem, sin Emora Evejina, kneza od one zemlje, i uze je i leže s njom i osramoti je.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3402Dhe Sikemi, biri i Hamorit Hiveut, princi i vendit, sa e pa e rrmbeu, ra n shtrat me t dhe e dhunoi.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3402И увидел ее Сихем, сын Еммора Евеянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие.
343
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3403וַתִּדְבַּ֣ק נַפְשׁ֔וֹ בְּדִינָ֖ה בַּֽת־יַעֲקֹ֑ב וַיֶּֽאֱהַב֙ אֶת־הַֽנַּעֲרָ֔ וַיְדַבֵּ֖ר עַל־לֵ֥ב הַֽנַּעֲרָֽ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3403καὶ προσέσχεν τῇ ψυχῇ Δινας τῆς θυγατρὸς Ιακωβ καὶ ἠγάπησεν τὴν παρθένον καὶ ἐλάλησεν κατὰ τὴν διάνοιαν τῆς παρθένου αὐτῇ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3403Et conglutinata est anima ejus cum ea, tristemque delinivit blanditiis.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3403Egli rimase legato a Dina, figlia di Giacobbe; am la fanciulla e le rivolse parole di conforto.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3403Mas su alma se apeg Dina la hija de Lea, y enamorse de la moza, y habl al corazn de la joven.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3403Et son me s'attacha Dina, fille de Jacob, et il aima la jeune fille, et parla au cœur de la jeune fille.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3403Son coeur s'attacha Dina, fille de Jacob; il aima la jeune fille, et sut parler son coeur.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3403Then his heart went out in love to Dinah, the daughter of Jacob, and he said comforting words to her.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3403And he was attached to the soul of Dina the daughter of Jacob, and he loved the damsel, and he spoke kindly to the damsel.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3403And his soul fastened on Dinah the daughter of Jacob, and he loved the maiden, and spoke consolingly to the maiden.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3403And his soul was fast knit unto her, and whereas she was sad, he comforted her with sweet words.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3403And his soul clave unto Dinah the daughter of Jacob, and he loved the damsel, and spake kindly unto the damsel.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3403His soul joined to Dinah, the daughter of Jacob, and he loved the young lady, and spoke kindly to the young lady.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3403And his soule was boundun faste with hir, and he pleside hir sory with flateringis.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3403and his soul cleaveth to Dinah, daughter of Jacob, and he loveth the young person, and speaketh unto the heart of the young person.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3403And his soul clave unto Dinah the daughter of Jacob, and he loved the damsel, and spake kindly unto the damsel.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3403Und sein Herz hing an ihr, und er hatte die Dirne lieb und redete freundlich mit ihr.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3403Sein Herz hing aber an Dina, der Tochter Jakobs; er gewann das Mdchen lieb und redete ihr freundlich zu.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3403Und er hing mit ganzer Seele an Dina, der Tochter Jakobs, und gewann das Mdchen lieb und suchte das Mdchen zu beruhigen.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3403Und seine Seele hing an Dina, der Tochter Jakobs, und er liebte das Mdchen und redete zum Herzen des Mdchens.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3403Maar daar Sikem zijn hart aan Dina, de dochter van Jakob, had verloren, het meisje beminde en het vriendelijk bejegende,
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3403men hans Hjerte hang ved Jakobs Datter Dina, og han elskede Pigen og talte godt for hende;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3403Och hans hjrta fste sig vid Dina, Jakobs dotter, och flickan blev honom kr, och han talade vnligt med flickan.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3403Men hans hjerte hang ved Dina, Jakobs datter, og han elsket piken og talte kjrlig til henne.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3403Ja hnen sydmens kiintyi Diinaan, Jaakobin tyttreen, ja hn rakasti tytt ja viihdytteli hnt.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3403I připojila se duše jeho k Dně, dceři Jkobově; a zamilovav děvečku, mluvil k srdci jejmu.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3403s ragaszkodk az lelke Dnhoz a Jkb lenyhoz, s megszeret a lenyt s szvhez szl vala a lenynak.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3403I prionu srce njegovo za Dinu ker Jakovljevu, i djevojka mu omilje, i on joj se umiljavaše.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3403Dhe shpirti i tij u lidh me Dinn, t bijn e Jakobit; ai e dashuroi vajzn dhe i foli zemrs s saj.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3403И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы.
344
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3404וַיֹּ֣אמֶר שְׁכֶ֔ם אֶל־חֲמ֥וֹר אָבִ֖יו לֵאמֹ֑ר קַֽח־לִ֛י אֶת־הַיַּלְדָּ֥ה הַזֹּ֖את לְאִשָּֽׁה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3404εἶπεν δὲ Συχεμ πρὸς Εμμωρ τὸν πατέρα αὐτοῦ λέγων Λαβέ μοι τὴν παιδίσκην ταύτην εἰς γυναῖκα.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3404Et pergens ad Hemor patrem suum: Accipe, inquit, mihi puellam hanc conjugem.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3404Poi disse a Camor suo padre: "Prendimi in moglie questa ragazza".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3404Y habl Sichm Hamor su padre, diciendo: Tmame por mujer esta moza.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3404Et Sichem parla Hmor, son pre, et lui dit: Donne-moi cette jeune fille pour femme.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3404Et Sichem dit Hamor, son pre: Donne-moi cette jeune fille pour femme.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3404And Shechem said to Hamor, his father, Get me this girl for my wife.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3404Sychem spoke to Emmor his father, saying, Take for me this damsel to wife.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3404And Shechem spoke to his father Hamor, saying, Take me this girl as wife.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3404And going to Hemor his father, he said: Get me this damsel to wife.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3404And Shechem spake unto his father Hamor, saying, Get me this damsel to wife.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3404Shechem spoke to his father, Hamor, saying, "Get me this young lady as a wife."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3404And he yede to Emor,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3404And Shechem speaketh unto Hamor his father, saying, 'Take for me this damsel for a wife.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3404And Shechem spake unto his father Hamor, saying, Get me this damsel to wife.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3404Und Sichem sprach zu seinem Vater Hemor: Nimm mir das Mgdlein zum Weibe.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3404Er sagte daher zu seinem Vater Hemor: "Nimm mir dieses Mdchen zur Frau!"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3404Hierauf bat Sichem seinen Vater Hemor: Wirb fr mich um dieses Mdchen, da sie mein Weib werde!
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3404Und Sichem sprach zu Hemor, seinem Vater, und sagte: Nimm mir dieses Mdchen zum Weibe.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3404zei hij tot zijn vader Hemor: Neem mij dat meisje tot vrouw.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3404og Sikem sagde til sin Fader Hamor: "Skaf mig den Pige til Hustru!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3404Och Sikem sade till sin fader Hamor: "Skaffa mig denna flicka till hustru."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3404S sa Sikem til Hemor, sin far: La mig f denne pike til hustru!
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3404Ja Sikem puhui isllens Hamorille sanoen: "Hanki minulle tm tytt vaimoksi".
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3404Mluvil potom Sichem k Emorovi, otci svmu, těmito slovy: Vezmi mi děvečku tuto za manželku.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3404Szla pedig Sekhem Khmornak az atyjnak, mondvn: Vedd nkem felesgl ezt a lenyt.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3404I ree Sihem Emoru ocu svojemu govorei: oženi me ovom djevojkom.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3404Pastaj i tha t atit Hamor: "Ma jep kt vajz pr grua".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3404И сказал Сихем Еммору, отцу своему, говоря: возьми мне эту девицу в жену.
345
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3405וְיַעֲקֹ֣ב שָׁמַ֗ע כִּ֤י טִמֵּא֙ אֶת־דִּינָ֣ה בִתּ֔וֹ וּבָנָ֛יו הָי֥וּ אֶת־מִקְנֵ֖הוּ בַּשָּׂדֶ֑ה וְהֶחֱרִ֥שׁ יַעֲקֹ֖ב עַד־בֹּאָֽם׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3405Ιακωβ δὲ ἤκουσεν ὅτι ἐμίανεν ὁ υἱὸς Εμμωρ Διναν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ· οἱ δὲ υἱοὶ αὐτοῦ ἦσαν μετὰ τῶν κτηνῶν αὐτοῦ ἐν τῷ πεδίῳ, παρεσιώπησεν δὲ Ιακωβ ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτούς.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3405Quod cum audisset Jacob absentibus filiis, et in pastu pecorum occupatis, siluit donec redirent.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3405Intanto Giacobbe aveva saputo che quegli aveva disonorato Dina, sua figlia, ma i suoi figli erano in campagna con il suo bestiame. Giacobbe tacque fino al loro arrivo.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3405Y oy Jacob que haba Sichm amancillado Dina su hija: y estando sus hijos con su ganando en el campo, call Jacob hasta que ellos viniesen.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3405Or, Jacob apprit qu'il avait dshonor Dina sa fille; mais ses fils taient aux champs avec son btail, et Jacob se tut jusqu' leur retour.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3405Jacob apprit qu'il avait dshonor Dina, sa fille; et, comme ses fils taient aux champs avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu' leur retour.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3405Now Jacob had word of what Shechem had done to his daughter; but his sons were in the fields with the cattle, and Jacob said nothing till they came.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3405And Jacob heard that the son of Emmor had defiled Dina his daughter (now his sons were with his cattle in the plain). And Jacob was silent until they came.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3405And Jacob heard that he had defiled Dinah his daughter; but his sons were with his cattle in the fields, and Jacob said nothing until they came.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3405But when Jacob had heard this, his sons being absent, and employed in feeding the cattle, he held his peace till they came back.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3405And Jacob heard that he had defiled Dinah his daughter: now his sons were with his cattle in the field: and Jacob held his peace until they were come.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3405Now Jacob heard that he had defiled Dinah, his daughter; and his sons were with his livestock in the field. Jacob held his peace until they came.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3405his fadir, and seide, Take to me this damysel a wijf. And whanne Jacob hadde herd this thing, while the sones weren absent, and ocupied in the fedyng of scheep, he was stille, til thei camen ayen.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3405And Jacob hath heard that he hath defiled Dinah his daughter, and his sons were with his cattle in the field, and Jacob kept silent till their coming.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3405Now Jacob heard that he had defiled Dinah his daughter; and his sons were with his cattle in the field: and Jacob held his peace until they came.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3405Und Jakob erfuhr, da seine Tochter Dina geschndet war; und seine Shne waren mit dem Vieh auf dem Felde, und Jakob schwieg bis da sie kamen.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3405Nun hatte Jakob zwar von der Entehrung seiner Tochter Dina Kunde erhalten; weil aber seine Shne gerade bei seinem Vieh auf dem Felde waren, verhielt er sich ruhig, bis sie heimkamen.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3405Jakob aber hatte es erfahren, da er seine Tochter Dina geschndet habe; seine Shne aber waren mit seinem Vieh auf dem Weideplatz, und Jakob unternahm nichts bis zu ihrer Rckkehr.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3405Und Jakob hrte, da er seine Tochter Dina entehrt hatte; seine Shne aber waren mit seinem Vieh auf dem Felde, und Jakob schwieg, bis sie kamen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3405Nu had Jakob wel gehoord, dat zijn dochter Dina onteerd was; maar omdat zijn zonen met de kudde in het veld waren, hield Jakob zich stil tot hun terugkomst.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3405Jakob hrte, at han havde skndet hans Datter Dina; men da hans Snner dengang var med hans Kvg p Marken, tav han, til de kom hjem."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3405Och Jakob hade ftt hra att hans dotter Dina hade blivit skndad. Men eftersom hans sner voro med hans boskap ute p marken, teg Jakob, till dess de kommo hem.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3405Og Jakob fikk hre at han hadde vanret Dina, hans datter; men hans snner var med buskapen ute p marken, og Jakob tidde med det til de kom hjem.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3405Ja Jaakob oli saanut kuulla, ett Sikem oli raiskannut hnen tyttrens Diinan; mutta kun hnen poikansa olivat hnen laumansa kanssa kedolla, oli Jaakob vaiti siksi, kunnes he palasivat.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3405Uslyšev pak Jkob, že poškvrnil Dny dcery jeho, (a synov jeho byli s stdem na poli), mlčel, až oni přišli.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3405s meghall Jkb, hogy megszeplstette Dnt, az lenyt, fiai pedig a mezn valnak a barommal, azrt veszteg marada Jkb, mg azok megjvnek.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3405A Jakov u da je osramotio Dinu ker njegovu; a sinovi njegovi bijahu u polju sa stokom njegovom, i Jakov outje dokle oni ne doðu.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3405Por Jakobi dgjoi q ai e kishte nderuar bijn e tij Dina; por bijt e tij ishin npr fushat me bagtin e tij, dhe Jakobi heshti deri sa u kthyen.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3405Иаков слышал, что сын Емморов обесчестил Дину, дочь его, но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они.
346
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3406וַיֵּצֵ֛א חֲמ֥וֹר אֲבִֽי־שְׁכֶ֖ם אֶֽל־יַעֲקֹ֑ב לְדַבֵּ֖ר אִתּֽוֹ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3406ἐξῆλθεν δὲ Εμμωρ ὁ πατὴρ Συχεμ πρὸς Ιακωβ λαλῆσαι αὐτῷ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3406Egresso autem Hemor patre Sichem ut loqueretur ad Jacob,
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3406Venne dunque Camor, padre di Sichem, da Giacobbe per parlare con lui.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3406Y dirigise Hamor padre de Sichm Jacob, para hablar con l.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3406Cependant Hmor, pre de Sichem, sortit vers Jacob pour lui parler.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3406Hamor, pre de Sichem, se rendit auprs de Jacob pour lui parler.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3406Then Hamor, the father of Shechem, came out to have a talk with Jacob.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3406And Emmor the father of Sychem went forth to Jacob, to speak to him.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3406And Hamor the father of Shechem came out to Jacob, to speak to him.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3406And when Hemor the father of Sichem was come out to speak to Jacob,
GenesisKing James Version (KJV)english5
3406And Hamor the father of Shechem went out unto Jacob to commune with him.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3406Hamor the father of Shechem went out to Jacob to talk with him.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3406Sotheli whanne Emor, the fadir of Sichem, was gon out, 'that he schulde speke to Jacob, lo!
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3406And Hamor, father of Shechem, goeth out unto Jacob to speak with him;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3406And Hamor the father of Shechem went out unto Jacob to commune with him.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3406Da ging Hemor, Sichems Vater, heraus zu Jakob, mit ihm zu reden.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3406Da begab sich Hemor, der Vater Sichems, zu Jakob hinaus, um mit ihm zu reden.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3406Da begab sich Hemor, der Vater Sichems, zu Jakob, um mit ihm Rcksprache zu nehmen.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3406Und Hemor, der Vater Sichems, kam heraus zu Jakob, um mit ihm zu reden.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3406Hemor, de vader van Sikem, ging dus naar Jakob, om eens met hem te spreken.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3406Sikems Fader Hamor gik nu til Jakob for at tale med ham.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3406S gick nu Hamor, Sikems fader, ut till Jakob fr att tala med honom.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3406Men Hemor, Sikems far, gikk ut til Jakob for tale med ham.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3406Ja Hamor, Sikemin is, meni Jaakobin luo puhuttelemaan hnt.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3406Tedy vyšel Emor, otec Sichemův, k Jkobovi, aby mluvil s nm o to.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3406s kimne Khmor, Sekhem atyja Jkbhoz, hogy szljon vele.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3406A Emor otac Sihemov izide k Jakovu da se razgovori s njim.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3406Ather Hamori, ati i Sikemit, shkoi tek Jakobi pr t'i folur.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3406И вышел Еммор, отец Сихемов, к Иакову, поговорить с ним.
347
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3407וּבְנֵ֨י יַעֲקֹ֜ב בָּ֤אוּ מִן־הַשָּׂדֶה֙ כְּשָׁמְעָ֔ם וַיִּֽתְעַצְּבוּ֙ הָֽאֲנָשִׁ֔ים וַיִּ֥חַר לָהֶ֖ם מְאֹ֑ד כִּֽי־נְבָלָ֞ה עָשָׂ֣ה בְיִשְׂרָאֵ֗ל לִשְׁכַּב֙ אֶת־בַּֽת־יַעֲקֹ֔ב וְכֵ֖ן לֹ֥א יֵעָשֶֽׂה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3407οἱ δὲ υἱοὶ Ιακωβ ἦλθον ἐκ τοῦ πεδίου· ὡς δὲ ἤκουσαν, κατενύχθησαν οἱ ἄνδρες, καὶ λυπηρὸν ἦν αὐτοῖς σφόδρα ὅτι ἄσχημον ἐποίησεν ἐν Ισραηλ κοιμηθεὶς μετὰ τῆς θυγατρὸς Ιακωβ, καὶ οὐχ οὕτως ἔσται.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3407ecce filii ejus veniebant de agro: auditoque quod acciderat, irati sunt valde, eo quod foedam rem operatus esset in Israel et, violata filia Jacob, rem illicitam perpetrasset.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3407Quando i figli di Giacobbe tornarono dalla campagna, sentito l'accaduto, ne furono addolorati e s'indignarono molto, perch quelli aveva commesso un'infamia in Israele, unendosi alla figlia di Giacobbe: cos non si doveva fare!
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3407Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron; y se entristecieron los varones, y se ensaaron mucho, porque hizo vileza en Israel echndose con la hija de Jacob, lo que no se deba haber hecho.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3407Et les fils de Jacob revinrent des champs ds qu'ils apprirent la chose; et ces hommes furent affligs et fort irrits de l'infamie que Sichem avait commise en Isral, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui ne devait point se faire.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3407Et les fils de Jacob revenaient des champs, lorsqu'ils apprirent la chose; ces hommes furent irrits et se mirent dans une grande colre, parce que Sichem avait commis une infamie en Isral, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas d se faire.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3407Now the sons of Jacob came in from the fields when they had news of it, and they were wounded and very angry because of the shame he had done in Israel by having connection with Jacob's daughter; and they said, Such a thing is not to be done.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3407And the sons of Jacob came from the plain; and when they heard, the men were deeply pained, and it was very grievous to them, because the man wrought folly in Israel, having lain with the daughter of Jacob, and so it must not be.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3407And the sons of Jacob came from the fields when they heard [it]; and the men were grieved, and they were very angry, because he had wrought what was disgraceful in Israel, in lying with Jacob's daughter, which thing ought not to be done.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3407Behold his sons came from the field: and hearing what had passed, they were exceeding angry, because he had done a foul thing in Israel, and committed an unlawful act, in ravishing Jacob's daughter,
GenesisKing James Version (KJV)english5
3407And the sons of Jacob came out of the field when they heard it: and the men were grieved, and they were very wroth, because he had wrought folly in Israel in lying with Jacob's daughter: which thing ought not to be done.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3407The sons of Jacob came in from the field when they heard it. The men were grieved, and they were very angry, because he had done folly in Israel in lying with Jacob's daughter, a thing that ought not to be done.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3407hise sones camen fro the feeld. And whanne this thing that bifelde was herd, thei weren wroothe greetli; for he wrouyte a foul thing in Israel, and he hadde do a thing vnleueful in the defoulyng of the douyter of Jacob.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3407and the sons of Jacob came in from the field when they heard, and the men grieve themselves, and it [is] very displeasing to them, for folly he hath done against Israel, to lie with the daughter of Jacob -- and so it is not done.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3407And the sons of Jacob came in from the field when they heard it: and the men were grieved, and they were very wroth, because he had wrought folly in Israel in lying with Jacob's daughter; which thing ought not to be done.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3407Indes kamen die Shne Jakobs vom Felde. Und da sie es hrten, verdro es die Mnner, und sie wurden sehr zornig, da er eine Torheit an Israel begangen und bei Jakobs Tochter gelegen hatte, denn so sollte es nicht sein.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3407Als nun die Shne Jakobs vom Felde heimgekommen waren und von dem Vorfall hrten, fhlten die Mnner sich schwer gekrnkt und gerieten in lodernden Zorn; denn eine Schandtat hatte Sichem an Israel durch die Entehrung der Tochter Jakobs verbt: derartiges htte nicht geschehen drfen!
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3407Als nun die Shne Jakobs vom Weideplatz kamen und es hrten, da wurden sie erbittert und gerieten in groen Zorn. Denn damit, da er die Tochter Jakobs beschlief, hatte er gethan, was als eine schwere Schandthat in Israel empfunden wurde; derartiges htte nimmermehr geschehen sollen!
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3407Und die Shne Jakobs kamen vom Felde, sobald sie es hrten; und die Mnner krnkten sich und ergrimmten sehr, weil er eine Schandtat in Israel verbt hatte, bei der Tochter Jakobs zu liegen; und also sollte nicht geschehen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3407Intussen waren de zonen van Jakob van het land teruggekeerd. Toen de mannen vernamen, wat er gebeurd was, werden ze verontwaardigd en ontstaken in hevige toorn; door de dochter van Jakob te verkrachten, was er een schanddaad aan Isral begaan. Zo iets was er nog nooit gebeurd.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3407Men da Jakobs Snner hrte det, kom de hjem fra Marken; og Mndene grmmede sig og var sre opbragte, fordi han havde vet Skndselsdd i Israel ved at ligge hos Jakobs Datter; thi sligt br ikke ske.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3407Men nr Jakobs sner kommo hem frn marken, sedan de hade ftt hra vad som hade hnt, blevo de frbittrade och vredgades hgeligen ver att han hade gjort vad som var en galenskap i Israel, i det han hade lgrat Jakobs dotter -- en otillbrlig grning.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3407Jakobs snner kom hjem fra marken da de fikk hre om dette; og mennene gremmet sig og var harmfulle; for han[a] hadde gjort en skammelig gjerning mot Israel ved ligge hos Jakobs datter. Slikt burde ikke skje.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3407Ja Jaakobin pojat tulivat kedolta. Kuultuaan, mit oli tapahtunut, miehet sydntyivt ja vihastuivat kovin siit, ett hn oli tehnyt hpellisen teon Israelissa, kun oli maannut Jaakobin tyttren; sill semmoista ei saa tehd.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3407A v tom synov Jkobovi přišli s pole; a uslyšavše o tom, bolest naplněni jsou muži ti, a rozhněvali se velmi, proto že hanebnou věc učinil v Izraeli, ležav se dcerou Jkobovou, čehož činiti nenleželo.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3407Mikor Jkb fiai megjvnek a mezrl s meghallk a [dolgot,] elkeserednek s nagyon megharaguvnak azok az emberek, azrt hogy ocsmnysgot cselekedett Izrelben, Jkb lenyval hlvn, a minek nem kellett volna trtnni.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3407A kad doðoše sinovi Jakovljevi iz polja i uše šta je bilo, žao bi ljudima vrlo i razgnjeviše se veoma, što uini sramotu Izrailju obležav ker Jakovljevu, kako ne bi valjalo initi.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3407Sapo dgjuan pr at q kishte ndodhur, bijt e Jakobit u kthyen nga fushat; ata ishin t hidhruar dhe shum t zemruar, sepse ai kishte kryer nj veprim t turpshm n Izrael, duke rn n shtrat me t bijn e Jakobit, gj q nuk duhej br.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3407Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать.
348
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3408וַיְדַבֵּ֥ר חֲמ֖וֹר אִתָּ֣ם לֵאמֹ֑ר שְׁכֶ֣ם בְּנִ֗י חָֽשְׁקָ֤ה נַפְשׁוֹ֙ בְּבִתְּכֶ֔ם תְּנ֨וּ נָ֥א אֹתָ֛הּ ל֖וֹ לְאִשָּֽׁה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3408καὶ ἐλάλησεν Εμμωρ αὐτοῖς λέγων Συχεμ ὁ υἱός μου προείλατο τῇ ψυχῇ τὴν θυγατέρα ὑμῶν· δότε οὖν αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3408Locutus est itaque Hemor ad eos: Sichem filii mei adhaesit anima filiae vestrae: date eam illi uxorem:
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3408Camor disse loro: "Sichem, mio figlio, innamorato della vostra figlia; dategliela in moglie!
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3408Y Hamor habl con ellos, diciendo: El alma de mi hijo Sichm se ha apegado vuestra hija; rugoos que se la deis por mujer.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3408Et Hmor leur parla, en disant: L'me de Sichem, mon fils, s'est attache votre fille; donnez-la-lui, je vous prie, pour femme.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3408Hamor leur adressa ainsi la parole: Le coeur de Sichem, mon fils, s'est attach votre fille; donnez-la-lui pour femme, je vous prie.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3408But Hamor said to them, Shechem, my son, is full of desire for your daughter: will you then give her to him for a wife?
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3408And Emmor spoke to them, saying, Sychem my son has chosen in his heart your daughter; give her therefore to him for a wife,
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3408And Hamor spoke to them, saying, My son Shechem's soul cleaves to your daughter: I pray you, give her to him as wife.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3408And Hemor spoke to them: The soul of my son Sichem has a longing for your daughter: give her him to wife:
GenesisKing James Version (KJV)english5
3408And Hamor communed with them, saying, The soul of my son Shechem longeth for your daughter: I pray you give her him to wife.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3408Hamor talked with them, saying, "The soul of my son, Shechem, longs for your daughter. Please give her to him as a wife.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3408And so Emor spak to hem, The soule of my sone Sichem cleuyde to youre douytir, yeue ye hir a wijf to hym,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3408And Hamor speaketh with them, saying, 'Shechem, my son, his soul hath cleaved to your daughter; give her, I pray you, to him for a wife,
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3408And Hamor communed with them, saying, The soul of my son Shechem longeth for your daughter: I pray you, give her unto him to wife.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3408Da redete Hemor mit ihnen und sprach: Meines Sohnes Sichem Herz sehnt sich nach eurer Tochter; gebt sie ihm doch zum Weibe.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3408Da sprach sich Hemor folgendermaen gegen sie aus: "Mein Sohn Sichem hat sein Herz an eure Tochter gehngt; gebt sie ihm doch zur Frau
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3408Und Hemor nahm das Wort und sprach zu ihnen: Mein Sohn Sichem hat sein Herz an das Mdchen aus eurer Familie gehngt; bitte, gebt sie ihm zum Weibe
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3408Und Hemor redete mit ihnen und sprach: Sichem, mein Sohn, seine Seele hngt an eurer Tochter: Gebet sie ihm doch zum Weibe,
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3408Hemor sprak tot hen: Mijn zoon Sikem hangt met heel zijn hart aan uw dochter; geef haar dus aan hem tot vrouw.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3408Og Hamor talte med dem og sagde: "Min Sn Sikems Hjerte hnger ved eders Datter; giv ham hende til Hustru
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3408D talade Hamor med dem och sade: "Min son Sikems hjrta har fst sig vid eder syster; given henne t honom till hustru.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3408Da talte Hemor med dem og sa: Min snn Sikems hjerte henger ved eders datter; kjre, la ham f henne til hustru,
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3408Niin Hamor puhui heille sanoen: "Poikani Sikemin sydn on mielistynyt teidn sisareenne; antakaa hnet hnelle vaimoksi.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3408I mluvil Emor s nimi na tento způsob: Sichem, syn můj, hoř milost k vaš dceři; prosm, dejte mu ji za manželku.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3408s szla nkik Khmor, mondvn: Az n fiam Sekhem, lelkbl szereti a ti lenyotokat, krlek, adjtok azt nki felesgl.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3408Tada im ree Emor govorei: sin moj Sihem srcem prionu za vašu ker; podajte mu je za ženu.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3408Por Hamori u foli atyre duke thn: "Shpirti i tim biri Sikem sht lidhur me bijn tuaj, prandaj jepjani pr grua;
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3408Еммор стал говорить им, и сказал: Сихем, сын мой, прилепился душею к дочери вашей; дайте же ее в жену ему;
349
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3409וְהִֽתְחַתְּנ֖וּ אֹתָ֑נוּ בְּנֹֽתֵיכֶם֙ תִּתְּנוּ־לָ֔נוּ וְאֶת־בְּנֹתֵ֖ינוּ תִּקְח֥וּ לָכֶֽם׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3409ἐπιγαμβρεύσασθε ἡμῖν· τὰς θυγατέρας ὑμῶν δότε ἡμῖν καὶ τὰς θυγατέρας ἡμῶν λάβετε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3409et jungamus vicissim connubia: filias vestras tradite nobis, et filias nostras accipite,
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3409Anzi, alleatevi con noi: voi darete a noi le vostre figlie e vi prenderete per voi le nostre figlie.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3409Y emparentad con nosotros; dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3409Et alliez-vous avec nous; vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez nos filles pour vous.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3409Alliez-vous avec nous; vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez pour vous les ntres.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3409And let our two peoples be joined together; give your daughters to us, and take our daughters for yourselves.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3409and intermarry with us. Give us your daughters, and take our daughters for your sons.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3409And make marriages with us: give your daughters to us, and take our daughters to you.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3409And let us contract marriages one with another: give us your daughters and take you our daughters,
GenesisKing James Version (KJV)english5
3409And make ye marriages with us, and give your daughters unto us, and take our daughters unto you.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3409Make marriages with us. Give your daughters to us, and take our daughters for yourselves.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3409and ioyne we weddyngis to gidere; yyue ye youre douytris to vs,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3409and join ye in marriage with us; your daughters ye give to us, and our daughters ye take to yourselves,
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3409And make ye marriages with us; give your daughters unto us, and take our daughters unto you.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3409Befreundet euch mit uns; gebt uns eure Tchter und nehmt ihr unsere Tchter
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3409und verschwgert euch (berhaupt) mit uns: gebt uns eure Tchter und nehmt euch die unsrigen
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3409und verschwgert euch mit uns. Ihr gebt uns eure Tchter und nehmt euch unsere Tchter
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3409und verschwgert euch mit uns: gebet uns eure Tchter und nehmet euch unsere Tchter;
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3409Laten we onder elkander huwen; geeft uw dochters aan ons, en neemt gij de onzen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3409og indg Svogerskab med os; giv os eders Dtre og gift eder med vore Dtre;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3409Och befrynden eder med oss; given edra dttrar t oss, och tagen I vra dttrar till hustrur,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3409og inng svogerskap med oss, gi oss eders dtre og ta I vre dtre!
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3409Lankoutukaa meidn kanssamme, antakaa te tyttrinne meille, ja ottakaa te itsellenne meidn tyttrimme,
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3409A spřzněte se s nmi: Dcery sv dvejte nm, a naše dcery pojmejte sobě.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3409s szerezzetek velnk sgorsgot: a ti lenyaitokat adjtok nknk, s a mi lenyainkat vegytek magatoknak,
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3409I oprijateljite se s nama; keri svoje udajite za nas i kerima našim ženite se.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3409t bjm krushqi bashk: na jepni bijat tuaja dhe merrni bijat tona.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3409породнитесь с нами; отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе за сыновей ваших;
3410
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3410וְאִתָּ֖נוּ תֵּשֵׁ֑בוּ וְהָאָ֙רֶץ֙ תִּהְיֶ֣ה לִפְנֵיכֶ֔ם שְׁבוּ֙ וּסְחָר֔וּהָ וְהֵֽאָחֲז֖וּ בָּֽהּ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3410καὶ ἐν ἡμῖν κατοικεῖτε, καὶ ἡ γῆ ἰδοὺ πλατεῖα ἐναντίον ὑμῶν· κατοικεῖτε καὶ ἐμπορεύεσθε ἐπ᾽ αὐτῆς καὶ ἐγκτήσασθε ἐν αὐτῇ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3410et habitate nobiscum: terra in potestate vestra est: exercete, negotiamini, et possidete eam.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3410Abiterete con noi e il paese sar a vostra disposizione; risiedetevi, percorretelo in lungo e in largo e acquistate propriet in esso".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3410Y habitad con nostros; porque la tierra estar delante de vosotros; morad y negociad en ella, y tomad en ella posesin.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3410Et vous habiterez avec nous; et le pays sera votre disposition: demeurez-y et y trafiquez, et acqurez-y des proprits.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3410Vous habiterez avec nous, et le pays sera votre disposition; restez, pour y trafiquer et y acqurir des proprits.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3410Go on living with us, and the country will be open to you; do trade and get property there.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3410And dwell in the midst of us; and, behold, the land is spacious before you, dwell in it, and trade, and get possessions in it.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3410And dwell with us, and the land shall be before you: dwell and trade in it, and get yourselves possessions in it.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3410And dwell with us: the land is at your command, till, trade, and possess it.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3410And ye shall dwell with us: and the land shall be before you; dwell and trade ye therein, and get you possessions therein.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3410You shall dwell with us, and the land will be before you. Live and trade in it, and get possessions in it."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3410and take ye oure douytris, and dwelle ye with vs; the lond is in youre power, tile ye, make ye marchaundise, and welde ye it.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3410and with us ye dwell, and the land is before you; dwell ye and trade [in] it, and have possessions in it.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3410And ye shall dwell with us: and the land shall be before you; dwell and trade ye therein, and get you possessions therein.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3410und wohnt bei uns. Das Land soll euch offen sein; wohnt und werbet und gewinnet darin.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3410und bleibt bei uns wohnen! Das Land soll euch zur Verfgung stehen: bleibt darin wohnen und durchzieht es und macht euch darin ansssig!"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3410und bleibt bei uns wohnen: das Land soll euch offen stehen; bleibt da und zieht in ihm umher und setzt euch fest darin!
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3410und wohnet bei uns, und das Land soll vor euch sein: wohnet und verkehret darin, und machet euch darin ansssig.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3410Ge kunt gerust bij ons blijven wonen; het land ligt voor u open. Blijft hier; trekt er rond, of neemt er een vaste woonplaats.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3410tag Ophold hos os, og Landet skal st eder bent; sl eder ned og drag frit omkring og saml eder Ejendom der!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3410och bostten eder hos oss, ty landet skall ligga ppet fr eder; dr mn I bo och draga omkring och frvrva besittningar."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3410Bli boende hos oss! Landet skal st pent for eder; bo her og dra omkring og f eder eiendommer her!
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3410ja jk asumaan meidn luoksemme. Maa on oleva teille avoinna, asukaa siin ja kierrelk siin ja asettukaa sinne."
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3410A bydlete s nmi, nebo všecka země bude před vmi; osaďte se a obchod veďte v n, a vldněte j.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3410s lakjatok velnk; a fld elttetek van, lakjtok, s kereskedjetek rajta s brjtok azt.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3410Pa živite s nama, i zemlja e vam biti otvorena; nastanite se i trgujte i držite baštine u njoj.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3410Kshtu ju do t banoni me ne dhe vendi do t jet n dispozicionin tuaj; banoni n t, bni tregti dhe blini prona".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3410и живите с нами; земля сия пространна пред вами, живите и промышляйте на ней и приобретайте ее во владение.
3411
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3411וַיֹּ֤אמֶר שְׁכֶם֙ אֶל־אָבִ֣יה וְאֶל־אַחֶ֔יהָ אֶמְצָא־חֵ֖ן בְּעֵינֵיכֶ֑ם וַאֲשֶׁ֥ר תֹּאמְר֛וּ אֵלַ֖י אֶתֵּֽן׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3411εἶπεν δὲ Συχεμ πρὸς τὸν πατέρα αὐτῆς καὶ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῆς Εὕροιμι χάριν ἐναντίον ὑμῶν, καὶ ὃ ἐὰν εἴπητε, δώσομεν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3411Sed et Sichem ad patrem et ad fratres ejus ait: Inveniam gratiam coram vobis: et quaecumque statueritis, dabo:
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3411Poi Sichem disse al padre e ai fratelli di lei: "Possa io trovare grazia agli occhi vostri; vi dar quel che mi direte.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3411Sichm tambin dijo su padre y sus hermanos: Halle yo gracia en vuestros ojos, y dar lo que me dijereis.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3411Et Sichem dit au pre et aux frres de la jeune fille: Que je trouve grce vos yeux; et je donnerai ce que vous me direz.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3411Sichem dit au pre et aux frres de Dina: Que je trouve grce vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3411And Shechem said to her father and her brothers, If you will give ear to my request, whatever you say I will give to you.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3411And Sychem said to her father and to her brothers, I would find grace before you, and we will give whatever you shall name.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3411And Shechem said to her father and to her brethren, Let me find favour in your eyes; and what ye shall say to me I will give.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3411Sichem also said to her father and to her brethren: Let me find favour in your sight: and whatsoever you shall appoint I will give.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3411And Shechem said unto her father and unto her brethren, Let me find grace in your eyes, and what ye shall say unto me I will give.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3411Shechem said to her father and to her brothers, "Let me find favor in your eyes, and whatever you will tell me I will give.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3411But also Sichem seide to the fadir and britheren of hir, Fynde Y grace bifor you, and what euer thingis ye ordeynen Y schal yyue;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3411And Shechem saith unto her father, and unto her brethren, 'Let me find grace in your eyes, and that which ye say unto me, I give;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3411And Shechem said unto her father and unto her brethren, Let me find favor in your eyes, and what ye shall say unto me I will give.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3411Und Sichem sprach zu ihrem Vater und ihren Brdern: Lat uns Gnade bei euch finden; was ihr mir sagt, das will ich euch geben.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3411Sichem aber sagte zu ihrem Vater und zu ihren Brdern: "Gewhrt mir doch meine Bitte! Alles, was ihr von mir verlangt, will ich geben!
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3411Sichem aber sprach zu ihrem Vater und zu ihren Brdern: Mchte ich doch Gnade finden in euren Augen! Was ihr auch fordern mgt, ich will es geben!
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3411Und Sichem sprach zu ihrem Vater und zu ihren Brdern: Mge ich Gnade finden in euren Augen! Und was ihr mir sagen werdet, will ich geben.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3411En Sikem zeide tot haar vader en haar broeders: Als ik genade vind in uw ogen, zal ik u geven, wat gij vraagt.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3411Og Sikem sagde til hendes Fader og Brdre: "Mtte jeg finde Nde for eders jne! Alt, hvad I krver, vil jeg give
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3411Och Sikem sade till hennes fader och hennes brder: "Lten mig finna nd fr edra gon; vad I fordren av mig vill jag giva.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3411Og Sikem sa til hennes far og hennes brdre: La mig finne nde for eders ine! Det I krever av mig, vil jeg gi eder.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3411Ja Sikem sanoi tytn islle ja veljille: "Suokaa minun saada armo silmienne edess, ja mit te vaaditte minulta, sen min annan.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3411Mluvil i Sichem otci jejmu, a bratřm jejm: Nechť naleznu milost před očima vašima, dm, co mi koli dte.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3411Sekhem is monda a [Dna] atyjnak s az btyjainak: Hadd talljak kedvet elttetek, s valamit mondotok nkem, megadom.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3411I ree Sihem ocu djevojinu i brai joj: da naðem milost pred vama, i dau što mi god kažete.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3411Pastaj Sikemi u tha t atit dhe t vllezrve t Dins: "Bni q un t gjej hir n syt tuaj dhe do t'ju jap fardo gj q do t m krkoni.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3411Сихем же сказал отцу ее и братьям ее: только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что ни скажете мне;
3412
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3412הַרְבּ֨וּ עָלַ֤י מְאֹד֙ מֹ֣הַר וּמַתָּ֔ן וְאֶ֨תְּנָ֔ה כַּאֲשֶׁ֥ר תֹּאמְר֖וּ אֵלָ֑י וּתְנוּ־לִ֥י אֶת־הַֽנַּעֲרָ֖ לְאִשָּֽׁה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3412πληθύνατε τὴν φερνὴν σφόδρα, καὶ δώσω, καθότι ἂν εἴπητέ μοι, καὶ δώσετέ μοι τὴν παῖδα ταύτην εἰς γυναῖκα.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3412augete dotem, et munera postulate, et libenter tribuam quod petieritis: tantum date mihi puellam hanc uxorem.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3412Alzate pure molto a mio carico il prezzo nuziale e il valore del dono; vi dar quanto mi chiederete, ma datemi la giovane in moglie!".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3412Aumentad cargo mo mucho dote y dones, que yo dar cuanto me dijereis, y dadme la moza por mujer.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3412Imposez-moi un grand douaire, et de grands prsents, et je les donnerai comme vous me direz; mais donnez-moi la jeune fille pour femme.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3412Exigez de moi une forte dot et beaucoup de prsents, et je donnerai ce que vous me direz; mais accordez-moi pour femme la jeune fille.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3412However great you make the bride-price and payment, I will give it; only let me have the girl for my wife.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3412Multiply your demand of dowry very much, and I will give accordingly as you shall say to me, only you shall give me this damsel for a wife.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3412Impose on me very much as dowry and gift, and I will give according as ye shall say to me; but give me the maiden as wife.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3412Raise the dowry, and ask gifts, and I will gladly give what you shall demand: only give me this damsel to wife.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3412Ask me never so much dowry and gift, and I will give according as ye shall say unto me: but give me the damsel to wife.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3412Ask me a great amount for a dowry, and I will give whatever you ask of me, but give me the young lady as a wife."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3412encreesse ye the dower, and axe ye yiftis, Y schal yyue wilfull that that ye axen; oonli yyue ye this damysele a wijf to me.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3412multiply on me exceedingly dowry and gift, and I give as ye say unto me, and give to me the young person for a wife.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3412Ask me never so much dowry and gift, and I will give according as ye shall say unto me: but give me the damsel to wife.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3412Fordert nur getrost von mir Morgengabe und Geschenk, ich will's geben, wie ihr heischt; gebt mir nur die Dirne zum Weibe.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3412Mgt ihr auch noch so viel als Heiratsgabe und Brautgeschenk von mir fordern: ich will euch geben, soviel ihr von mir verlangt; nur gebt mir das Mdchen zur Frau!"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3412Mgt ihr noch so viel an Morgengabe und Geschenken von mir verlangen, ich will's geben, wie ihr es von mir fordern werdet; nur gebt mir das Mdchen zum Weibe!
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3412Leget mir sehr viel auf als Heiratsgabe und Geschenk, und ich will es geben, so wie ihr mir sagen werdet; und gebet mir das Mdchen zum Weibe.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3412Ge moogt de bruidsprijs en het geschenk verhogen, zoveel ge wilt; ik geef wat ge mij vraagt; maar geeft me het meisje tot vrouw.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3412forlang s hj en Brudesum og Gave, I vil; jeg giver, hvad I krver, nr I blot vil give mig Pigen til Hustru!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3412Begren av mig huru stor brudgva och sknk som helst; jag vill giva vad I fordren av mig; given mig allenast flickan till hustru."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3412Krev s meget I vil av mig i morgengave og andre gaver! Jeg skal gi det I vil ha; la mig bare f piken til hustru!
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3412Vaatikaa minulta kuinka suuri morsiamen hinta ja kuinka suuret antimet tahansa: min annan, mit te minulta vaaditte. Antakaa minulle vain se tytt vaimoksi."
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3412Jmenujte mi věno i dary jak chcete velik, dm, jak mi koli řeknete; jen mi tu děvečku dejte za manželku.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3412Akrmily nagy jegyadomnyt s ajndkot [kivntok,] megadom a mint mondjtok nkem, [csak] adjtok nkem a lenyt felesgl.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3412Ištite mi koliko god hoete uzdarja i dara, ja u dati što god kažete; samo mi dajte djevojku za ženu.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3412M caktoni madje nj paj t madhe dhe nj dhurat, dhe un do t'ju jap sa t krkoni, por ma jepni vajzn pr grua".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3412назначьте самое большое вено и дары; я дам, что ни скажете мне, только отдайте мне девицу в жену.
3413
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3413וַיַּעֲנ֨וּ בְנֵֽי־יַעֲקֹ֜ב אֶת־שְׁכֶ֨ם וְאֶת־חֲמ֥וֹר אָבִ֛יו בְּמִרְמָ֖ה וַיְדַבֵּ֑רוּ אֲשֶׁ֣ר טִמֵּ֔א אֵ֖ת דִּינָ֥ה אֲחֹתָֽם׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3413ἀπεκρίθησαν δὲ οἱ υἱοὶ Ιακωβ τῷ Συχεμ καὶ Εμμωρ τῷ πατρὶ αὐτοῦ μετὰ δόλου καὶ ἐλάλησαν αὐτοῖς, ὅτι ἐμίαναν Διναν τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν,
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3413Responderunt filii Jacob Sichem et patri ejus in dolo, saevientes ob stuprum sororis:
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3413Allora i figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor e parlarono con astuzia, perch quegli aveva disonorato la loro sorella Dina.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3413Y respondieron los hijos de Jacob Sichm y Hamor su padre con engao; y parlaron, por cuanto haba amancillado Dina su hermana.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3413Alors les fils de Jacob rpondirent avec ruse Sichem et Hmor, son pre; ils parlrent ainsi, parce qu'il avait dshonor Dina leur sœur.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3413Les fils de Jacob rpondirent et parlrent avec ruse Sichem et Hamor, son pre, parce que Sichem avait dshonor Dina, leur soeur.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3413But the sons of Jacob gave a false answer to Shechem and Hamor his father, because of what had been done to Dinah their sister.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3413And the sons of Jacob answered to Sychem and Emmor his father craftily, and spoke to them, because they had defiled Dina their sister.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3413And the sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father deceitfully, and spoke- because he had defiled Dinah their sister-
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3413The sons of Jacob answered Sichem and his father deceitfully, being enraged at the deflowering of their sister:
GenesisKing James Version (KJV)english5
3413And the sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father deceitfully, and said, because he had defiled Dinah their sister:
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3413The sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father with deceit when they spoke, because he had defiled Dinah their sister,
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3413The sones of Jacob answeriden in gile to Sichem and his fadir, and weren feerse for the defoulyng of maidenhod of the sistir,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3413And the sons of Jacob answer Shechem and Hamor his father deceitfully, and they speak (because he defiled Dinah their sister),
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3413And the sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father with guile, and spake, because he had defiled Dinah their sister,
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3413Da antworteten Jakobs Shne dem Sichem und seinem Vater Hemor betrglich, darum da ihre Schwester Dina geschndet war,
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3413Da gaben die Shne Jakobs dem Sichem und seinem Vater Hemor eine arglistige Antwort - es redeten nmlich die, deren Vollschwester Dina er entehrt hatte -;
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3413Da antworteten die Shne Jakobs dem Sichem und seinem Vater Hemor und redeten mit Arglist, weil er ihre Schwester Dina geschndet hatte,
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3413Und die Shne Jakobs antworteten Sichem und seinem Vater Hemor betrglich und redeten, weil er ihre Schwester Dina entehrt hatte;
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3413Toen gaven de zonen van Jakob, wier zuster Dina onteerd was, aan Sikem en aan zijn vader Hemor een listig antwoord.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3413Da gav Jakobs Snner Sikem og hans Fader Hamor et listigt Svar, fordi. han havde skndet deres Sster Dina,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3413D svarade Jakobs sner Sikem och hans fader Hamor med listiga ord, eftersom han hade skndat deras syster Dina,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3413Da svarte Jakobs snner Sikem og Hemor, hans far, med svikefulle ord, fordi han hadde vanret deres sster Dina,
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3413Mutta Jaakobin pojat vastasivat Sikemille ja hnen isllens Hamorille puhuen petollisesti, senthden ett hn oli raiskannut heidn sisarensa Diinan;
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3413Odpovdajce pak synov Jkobovi Sichemovi a Emorovi, otci jeho, lstivě mluvili, proto že poškvrnil Dny sestry jich.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3413A Jkb fiai pedig lnokul felelnek Sekhemnek s Khmornak az atyjnak, s szlnak, mivelhogy megszeplstette Dnt az hgokat,
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3413A sinovi Jakovljevi odgovoriše Sihemu i Emoru ocu njegovu prijevarno, jer osramoti Dinu sestru njihovu.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3413Ather bijt e Jakobit iu prgjegjn Sikemit dhe Hamorit, t atit, dhe u foln atyre me dredhi, sepse Sikemi kishte nderuar motrn e tyre Dina,
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3413И отвечали сыновья Иакова Сихему и Еммору, отцу его, с лукавством; а говорили так потому, что он обесчестил Дину, сестру их;
3414
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3414וַיֹּאמְר֣וּ אֲלֵיהֶ֗ם לֹ֤א נוּכַל֙ לַעֲשׂוֹת֙ הַדָּבָ֣ר הַזֶּ֔ה לָתֵת֙ אֶת־אֲחֹתֵ֔נוּ לְאִ֖ישׁ אֲשֶׁר־ל֣וֹ עָרְלָ֑ה כִּֽי־חֶרְפָּ֥ה הִ֖וא לָֽנוּ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3414καὶ εἶπαν αὐτοῖς Συμεων καὶ Λευι οἱ ἀδελφοὶ Δινας υἱοὶ δὲ Λειας Οὐ δυνησόμεθα ποιῆσαι τὸ ῥῆμα τοῦτο, δοῦναι τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν ἀνθρώπῳ, ὃς ἔχει ἀκροβυστίαν· ἔστιν γὰρ ὄνειδος ἡμῖν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3414Non possumus facere quod petitis, nec dare sororem nostram homini incircumciso: quod illicitum et nefarium est apud nos.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3414Dissero loro: "Non possiamo fare questo, dare cio la nostra sorella ad un uomo non circonciso, perch ci sarebbe un disonore per noi.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3414Y dijronles: No podemos hacer esto de dar nuestra hermana hombre que tiene prepucio; porque entre nosotros es abominacin.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3414Ils leur dirent: C'est une chose que nous ne pouvons faire que de donner notre sœur un homme incirconcis; car ce nous serait un opprobre.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3414Ils leur dirent: C'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre soeur un homme incirconcis; car ce serait un opprobre pour nous.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3414And they said, It is not possible for us to give our sister to one who is without circumcision, for that would be a cause of shame to us:
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3414And Symeon and Levi, the brothers of Dina, said to them, We shall not be able to do this thing, to give our sister to a man who is uncircumcised, for it is a reproach to us.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3414and said to them, We cannot do this, to give our sister to one that is uncircumcised; for that [were] a reproach to us.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3414We cannot do what you demand, nor give our sister to one that is uncircumcised, which with us is unlawful and abominable.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3414And they said unto them, We cannot do this thing, to give our sister to one that is uncircumcised; for that were a reproach unto us:
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3414and said to them, "We can't do this thing, to give our sister to one who is uncircumcised; for that is a reproach to us.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3414We moun not do this that ye axen, nether we moun yyue oure sistir to a man vncircumcidid, which thing is vnleueful and abhomynable anentis vs.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3414and say unto them, 'We are not able to do this thing, to give our sister to one who hath a foreskin: for it [is] a reproach to us.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3414and said unto them, We cannot do this thing, to give our sister to one that is uncircumcised; for that were a reproach unto us.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3414und sprachen zu ihnen: Wir knnen das nicht tun, da wir unsere Schwester einem unbeschnittenem Mann geben; denn das wre uns eine Schande.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3414sie sagten nmlich zu ihnen: "Darauf knnen wir uns nicht einlassen, unsere Schwester einem unbeschnittenen Manne zu geben; denn das wre eine Schande fr uns.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3414und sprachen zu ihnen: Wir knnen uns nicht darauf einlassen, unsere Schwester einem Manne zu geben, der nicht beschnitten ist; denn dies gilt uns als schmachvoll.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3414Und sie sprachen zu ihm: Wir knnen dies nicht tun, unsere Schwester einem unbeschnittenen Manne zu geben, denn das wre eine Schande fr uns.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3414Ze zeiden: Wij kunnen daar niet op ingaan; we mogen onze zuster niet aan een onbesnedene geven, want dat is een schande voor ons.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3414og sagde til dem: "Vi er ikke i Stand til at give vor Sster til en uomskren Mand, thi det holder vi for en Skndsel.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3414och sade till dem: "Vi kunna icke samtycka till att giva vr syster t en man som har frhud; ty sdant hlla vi fr skamligt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3414og sa til dem: Det kan vi ikke gjre, gi vr sster til en mann som har forhud; det vilde vre en skam for oss.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3414he sanoivat heille: "Emme voi tehd sit, ett antaisimme sisaremme ymprileikkaamattomalle miehelle, sill se olisi meist hpellist.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3414A řekli jim: Nemůžeme učiniti toho, abychom dali sestru svou za muže neobřezanho; nebo to ohavnost jest u ns.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3414s mondnak nkik: Nem mvelhetjk e dolgot, hogy a mi hgunkat krlmetlkedetlen frfinak adjuk; mert ez nknk gyalzat volna.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3414I rekoše im: ne možemo to uiniti ni dati sestre svoje za ovjeka neobrezana, jer je to sramota nama.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3414dhe u than atyre: "Nuk mund ta bjm kt gj, domethn ta japim motrn ton nj njeriu t parrethprer, sepse kjo do t ishte nj turp pr ne.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3414и сказали им Симеон и Левий, братья Дины, сыновья Лиины: не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который необрезан, ибо это бесчестно для нас;
3415
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3415אַךְ־בְּזֹ֖את נֵא֣וֹת לָכֶ֑ם אִ֚ם תִּהְי֣וּ כָמֹ֔נוּ לְהִמֹּ֥ל לָכֶ֖ם כָּל־זָכָֽר׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3415ἐν τούτῳ ὁμοιωθησόμεθα ὑμῖν καὶ κατοικήσομεν ἐν ὑμῖν, ἐὰν γένησθε ὡς ἡμεῖς καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ περιτμηθῆναι ὑμῶν πᾶν ἀρσενικόν,
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3415Sed in hoc valebimus foederari, si volueritis esse similes nostri, et circumcidatur in vobis omne masculini sexus;
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3415Solo a questa condizione acconsentiremo alla vostra richiesta, se cio voi diventerete come noi, circoncidendo ogni vostro maschio.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3415Mas con esta condicin os haremos placer: si habis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varn;
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3415Nous ne consentirons ce que vous demandez que si vous devenez semblables nous, en circoncisant tous les mles parmi vous.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3415Nous ne consentirons votre dsir qu' la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mle parmi vous soit circoncis.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3415But on this condition only will we come to an agreement with you: if every male among you becomes like us and undergoes circumcision;
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3415Only on these terms will we conform to you, and dwell amongst you, if you also will be as we are, in that every male of you be circumcised.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3415But only in this will we consent to you, if ye will be as we, that every male of you be circumcised;
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3415But in this we may be allied with you, if you will be like us, and all the male sex among you be circumcised:
GenesisKing James Version (KJV)english5
3415But in this will we consent unto you: If ye will be as we be, that every male of you be circumcised;
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3415Only on this condition will we consent to you. If you will be as we are, that every male of you be circumcised,
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3415But in this we schulen mowe be boundun in pees, if ye wole be lijk vs, and ech of male kynde be circumcidid in you,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3415Only for this we consent to you; if ye be as we, to have every male of you circumcised,
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3415Only on this condition will we consent unto you: if ye will be as we are, that every male of you be circumcised;
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3415Doch dann wollen wir euch zu Willen sein, so ihr uns gleich werdet und alles, was mnnlich unter euch ist, beschnitten werde;
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3415Nur unter der Bedingung wollen wir euch zu Willen sein, wenn ihr so werden wollt, wie wir sind, nmlich wenn alles, was mnnlichen Geschlechts bei euch ist, sich beschneiden lt.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3415Nur unter der Bedingung wollen wir euch willfahren, wenn ihr werden wollt, wie wir, indem ihr alles, was mnnlich ist unter euch, beschneiden lat.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3415Nur unter der Bedingung wollen wir euch zu Willen sein, wenn ihr werdet wie wir, indem alles Mnnliche bei euch beschnitten wird;
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3415Alleen op deze voorwaarde geven wij u onze toestemming: ge moet alle mannen onder u laten besnijden, zoals wij zijn besneden.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3415Kun p det Vilkr vil vi fje eder, at I bliver som vi og lader alle af Mandkn iblandt eder omskre;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3415Allenast p det villkoret skola vi gra eder till viljes, att I bliven ssom vi, drigenom att allt mankn bland eder omskres.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3415Bare p det vilkr vil vi vre eder til vilje, at I blir som vi, og alt mannkjnn hos eder lar sig omskjre.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3415Me suostumme ainoastaan sill ehdolla, ett te tulette meidn kaltaisiksemme, niin ett kaikki miehenpuolenne ymprileikataan.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3415Než na tento způsob vm povolme: Jestliže se chcete srovnati s nmi, aby obřezn byl každ z vs pohlav mužskho:
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3415Veletek csak gy egyeznk, ha hasonlkk lesztek hozznk, hogy minden frfi krlmetlkedjk ti kztetek.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3415Nego emo vam uiniti po volji, ako ete se izjednaiti s nama i obrezati sve muškinje izmeðu sebe.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3415Vetm me kt kusht do ta pranojm krkesn tuaj, domethn po t jet se bheni si ne, duke rrethprer do mashkull nga ju.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3415только на том условии мы согласимся с вами и поселимся у вас, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужеский пол был обрезан;
3416
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3416וְנָתַ֤נּוּ אֶת־בְּנֹתֵ֙ינוּ֙ לָכֶ֔ם וְאֶת־בְּנֹתֵיכֶ֖ם נִֽקַּֽח־לָ֑נוּ וְיָשַׁ֣בְנוּ אִתְּכֶ֔ם וְהָיִ֖ינוּ לְעַ֥ם אֶחָֽד׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3416καὶ δώσομεν τὰς θυγατέρας ἡμῶν ὑμῖν καὶ ἀπὸ τῶν θυγατέρων ὑμῶν λημψόμεθα ἡμῖν γυναῖκας καὶ οἰκήσομεν παρ᾽ ὑμῖν καὶ ἐσόμεθα ὡς γένος ἕν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3416tunc dabimus et accipiemus mutuo filias vestras ac nostras: et habitabimus vobiscum, erimusque unus populus.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3416Allora noi vi daremo le nostre figlie e ci prenderemo le vostre, abiteremo con voi e diventeremo un solo popolo.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3416Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras; y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3416Alors nous vous donnerons nos filles, et nous prendrons vos filles pour nous; et nous habiterons avec vous, et nous ne serons plus qu'un peuple.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3416Nous vous donnerons alors nos filles, et nous prendrons pour nous les vtres; nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3416Then we will give our daughters to you and take your daughters to us and go on living with you as one people.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3416And we will give our daughters to you, and we will take of your daughters for wives to us, and we will dwell with you, and we will be as one race.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3416then will we give our daughters to you, and take your daughters to us, and we will dwell with you, and be one people.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3416Then will we mutually give and take your daughters, and ours: and we will dwell with you, and will be one people:
GenesisKing James Version (KJV)english5
3416Then will we give our daughters unto you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3416then will we give our daughters to you; and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3416thanne we schulen yyue and take togidre oure douytris and youre; and we schulen dwelle with you, and we schulen be o puple.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3416then we have given our daughters to you, and your daughters we take to ourselves, and we have dwelt with you, and have become one people;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3416then will we give our daughters unto you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3416dann wollen wir unsere Tchter euch geben und eure Tchter uns nehmen und bei euch wohnen und ein Volk sein.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3416In diesem Falle wollen wir euch unsere Tchter geben und auch eure Tchter uns zu Frauen nehmen und wollen bei euch wohnen bleiben und zu einem Volk mit euch werden.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3416Dann wollen wir euch unsere Tchter geben und uns eure Tchter nehmen und wollen bei euch wohnen bleiben, damit wir zu einem Volke werden.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3416dann wollen wir euch unsere Tchter geben und eure Tchter uns nehmen, und wir wollen bei euch wohnen und ein Volk sein.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3416Dan zullen wij u onze dochters geven, en wij de uwe nemen, bij u blijven wonen, en n volk met u vormen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3416i s Fald vil vi give eder vore Dtre og gte eders Dtre og bostte os iblandt eder, s vi bliver eet Folk;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3416D skola vi giva vra dttrar t eder och sjlva taga edra dttrar till hustrur; och vi skola d bo hos eder och bliva med eder ett enda folk.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3416Da vil vi gi eder vre dtre og gifte oss med eders dtre og bo hos eder, s vi blir ett folk.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3416Silloin me annamme omia tyttrimme teille ja otamme itsellemme teidn tyttrinne, ja me asetumme teidn luoksenne ja tulemme yhdeksi kansaksi.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3416Tedy budeme dvati dcery sv vm, a dcery vaše brti sobě; a budeme bydliti s vmi, a budeme lid jeden.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3416gy a mi lenyainkat nktek adjuk, s a ti lenyaitokat magunknak vesszk, veletek lakozunk, s egy npp lesznk;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3416Onda emo udavati svoje keri za vas i ženiemo se vašim kerima, i postaemo jedan narod.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3416Ather ne do t'ju japim bijat tona dhe do t marrim bijat tuaja, do t banojm bashk me ju dhe do t bhemi nj popull i vetm.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3416и будем отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами, и составим один народ;
3417
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3417וְאִם־לֹ֧א תִשְׁמְע֛וּ אֵלֵ֖ינוּ לְהִמּ֑וֹל וְלָקַ֥חְנוּ אֶת־בִּתֵּ֖נוּ וְהָלָֽכְנוּ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3417ἐὰν δὲ μὴ εἰσακούσητε ἡμῶν τοῦ περιτέμνεσθαι, λαβόντες τὰς θυγατέρας ἡμῶν ἀπελευσόμεθα.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3417Si autem circumcidi nolueritis, tollemus filiam nostram, et recedemus.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3417Ma se voi non ci ascoltate a proposito della nostra circoncisione, allora prenderemo la nostra figlia e ce ne andremo".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3417Mas si no nos prestareis odo para circuncidaros, tomaremos nuestra hija, y nos iremos.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3417Mais, si vous ne voulez pas nous couter et vous circoncire, nous prendrons notre fille, et nous nous en irons.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3417Mais si vous ne voulez pas nous couter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille, et nous nous en irons.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3417But if you will not undergo circumcision as we say, then we will take our daughter and go.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3417But if you will not listen to us to be circumcised, we will take our daughter and depart.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3417But if ye do not hearken to us, to be circumcised, then will we take our daughter and go away.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3417But if you will not be circumcised, we will take our daughter and depart:
GenesisKing James Version (KJV)english5
3417But if ye will not hearken unto us, to be circumcised; then will we take our daughter, and we will be gone.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3417But if you will not listen to us and be circumcised, then we will take our sister, and we will be gone."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3417Forsothe if ye nylen be circumcidid, we schulen take oure douytir, and schulen go a wei.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3417and if ye hearken not unto us to be circumcised, then we have taken our daughter, and have gone.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3417But if ye will not hearken unto us, to be circumcised; then will we take our daughter, and we will be gone.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3417Wo ihr aber nicht darein willigen wollt, euch zu beschneiden, so wollen wir unsere Tochter nehmen und davonziehen.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3417Wollt ihr aber auf unsern Vorschlag, euch beschneiden zu lassen, nicht eingehen, so nehmen wir unsere Tochter und ziehen von hier weg."
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3417Wollt ihr aber nicht darein willigen, euch beschneiden zu lassen, so nehmen wir unsere Tochter und ziehen fort!
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3417Wenn ihr aber nicht auf uns hret, euch beschneiden zu lassen, so nehmen wir unsere Tochter und ziehen weg.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3417Maar wanneer ge hierop niet ingaat, nemen we onze dochters mee en gaan heen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3417men hvis I ikke vil hre os og lade eder omskre, s tager vi vor Datter og drager bort"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3417Men om I icke viljen lyssna till oss och lta omskra eder, s skola vi taga vr syster och draga bort."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3417Men dersom I ikke vil hre p oss og la eder omskjre, da tar vi vr sster og drar bort.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3417Mutta jos te ette kuule meit ettek ymprileikkauta itsenne, niin me otamme sisaremme ja menemme tiehemme."
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3417Pakli neuposlechnete ns, abyste se obřezali, vezmeme zase dceru svou a odejdeme.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3417Hogyha pedig nem hallgattok renk, hogy krlmetlkedjetek: felveszszk a mi lenyunkat s elmegynk.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3417Ako li ne pristanete da se obrežete, mi emo uzeti svoju djevojku i otii emo.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3417Por n qoft se nuk doni t na dgjoni dhe nuk dshironi t rrethpriteni, ne do t marrim bijn ton dhe do t ikim".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3417а если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся.
3418
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3418וַיִּֽיטְב֥וּ דִבְרֵיהֶ֖ם בְּעֵינֵ֣י חֲמ֑וֹר וּבְעֵינֵ֖י שְׁכֶ֥ם בֶּן־חֲמֽוֹר׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3418καὶ ἤρεσαν οἱ λόγοι ἐναντίον Εμμωρ καὶ ἐναντίον Συχεμ τοῦ υἱοῦ Εμμωρ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3418Placuit oblatio eorum Hemor, et Sichem filio ejus,
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3418Le loro parole piacquero a Camor e a Sichem, figlio di Camor.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3418Y parecieron bien sus palabras Hamor y Sichm, hijo de Hamor.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3418Et leurs discours plurent Hmor et Sichem, fils de Hmor.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3418Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3418And their words were pleasing to Hamor and his son Shechem.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3418And the words pleased Emmor, and Sychem the son of Emmor.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3418And their words were good in the eyes of Hamor and Shechem, Hamor's son.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3418Their offer pleased Hemor, and Sichem his son:
GenesisKing James Version (KJV)english5
3418And their words pleased Hamor, and Shechem Hamor's son.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3418Their words pleased Hamor and Shechem, Hamor's son.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3418The profryng of hem pleside Emor and Sichem,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3418And their words are good in the eyes of Hamor, and in the eyes of Shechem, Hamor's son;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3418And their words pleased Hamor, and Shechem Hamor's son.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3418Die Rede gefiel Hemor und seinem Sohn wohl.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3418Ihr Vorschlag gefiel dem Hemor und seinem Sohne Sichem,
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3418Ihr Vorschlag gefiel Hemor und Sichem, dem Sohn Hemors.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3418Und ihre Worte waren gut in den Augen Hemors und Sichems, des Sohnes Hemors.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3418Hun voorstel beviel aan Hemor en aan zijn zoon Sikem,
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3418Deres Tale tyktes Hamor og Sikem, Hamors Sn, god;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3418Och Hamor och Sikem, Hamors son, voro till freds med vad de begrde.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3418Og de syntes godt om deres ord, bde Hemor og Sikem, Hemors snn.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3418Ja heidn puheensa kelpasi Hamorille ja Sikemille, Hamorin pojalle.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3418Tedy lbila se řeč jejich Emorovi i Sichemovi, synu Emorovu.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3418s tetszk azoknak beszde Khmornak, s Sekhemnek a Khmor finak.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3418I po volji biše rijei njihove Emoru i Sihemu sinu Emorovu.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3418Fjalt e tyre i plqyen Hamorit dhe Sikemit, birit t Hamorit.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3418И понравились слова сии Еммору и Сихему, сыну Емморову.
3419
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3419וְלֹֽא־אֵחַ֤ר הַנַּ֙עַר֙ לַעֲשׂ֣וֹת הַדָּבָ֔ר כִּ֥י חָפֵ֖ץ בְּבַֽת־יַעֲקֹ֑ב וְה֣וּא נִכְבָּ֔ד מִכֹּ֖ל בֵּ֥ית אָבִֽיו׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3419καὶ οὐκ ἐχρόνισεν ὁ νεανίσκος τοῦ ποιῆσαι τὸ ῥῆμα τοῦτο· ἐνέκειτο γὰρ τῇ θυγατρὶ Ιακωβ· αὐτὸς δὲ ἦν ἐνδοξότατος πάντων τῶν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3419nec distulit adolescens quin statim quod petebatur expleret: amabat enim puellam valde, et ipse erat inclytus in omni domo patris sui.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3419Il giovane non indugi ad eseguire la cosa, perch amava la figlia di Giacobbe; d'altra parte era il pi onorato di tutto il casato di suo padre.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3419Y no dilat el mozo hacer aquello, porque la hija de Jacob le haba agradado: y l era el ms honrado de toda la casa de su padre.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3419Et le jeune homme ne diffra point de faire la chose; car la fille de Jacob lui plaisait. Or il tait le plus considr de toute la maison de son pre.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3419Le jeune homme ne tarda pas faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il tait considr de tous dans la maison de son pre.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3419And without loss of time the young man did as they said, because he had delight in Jacob's daughter, and he was the noblest of his father's house.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3419And the young man delayed not to do this thing, for he was much attached to Jacob's daughter, and he was the most honourable of all in his father's house.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3419And the youth did not delay to do this, because he had delight in Jacob's daughter. And he was honourable above all in the house of his father.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3419And the young man made no delay, but forthwith fulfilled what was required, for he loved the damsel exceedingly, and he was the greatest man in all his father's house.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3419And the young man deferred not to do the thing, because he had delight in Jacob's daughter: and he was more honourable than all the house of his father.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3419The young man didn't wait to do this thing, because he had delight in Jacob's daughter, and he was honored above all the house of his father.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3419his sone, and the yong wexynge man dilaiede not, that ne he fillide anoon that that was axid, for he louede the damysele greetli, and he was noble in al 'the hous of his fadir.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3419and the young man delayed not to do the thing, for he had delight in Jacob's daughter, and he is honourable above all the house of his father.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3419And the young man deferred not to do the thing, because he had delight in Jacob's daughter: and he was honored above all the house of his father.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3419Und der Jngling verzog nicht, solches zu tun; denn er hatte Lust zu der Tochter Jakobs. Und er war herrlich gehalten ber alle in seines Vaters Hause.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3419und der junge Mann zgerte nicht, darauf einzugehen; denn er war in die Tochter Jakobs verliebt; auch war er der Angesehenste in der ganzen Familie seines Vaters.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3419Und der Jngling zgerte nicht, so zu thun; denn er hatte Gefallen an der Tochter Jakobs, und er war der Angesehenste in seiner ganzen Familie.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3419Und der Jngling zgerte nicht, dies zu tun, denn er hatte Gefallen an der Tochter Jakobs. Und er war geehrt vor allen im Hause seines Vaters.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3419en de jonge man draalde niet, het ten uitvoer te brengen. Want de dochter van Jakob behaagde hem; ook had hij de meeste invloed in de familie.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3419og den unge Mand tvede ikke med at gre sledes, thi han var indtaget i Jakobs Datter, og han var den, der havde mest at sige i sin Faders Hus
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3419Och den unge mannen drjde icke att gra s, ty han hade ftt behag till Jakobs dotter. Och han hade strre myndighet n ngon annan i hans faders hus.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3419Og den unge mann drygde ikke med gjre dette, for han var glad i Jakobs datter, og han var den som hadde mest si i sin fars hus.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3419Eik nuori mies viivytellyt niin tekemst, sill hn oli mieltynyt Jaakobin tyttreen; ja hn oli suuremmassa arvossa kuin kukaan muu hnen isns perheess.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3419A nemeškal mldenec učiniti toho; nebo se mu zalbila dcera Jkobova. A on byl nejvzcnějš ze všech v domě otce svho.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3419Nem is halaszt az ifj a dolog vghezvitelt, mivelhogy igen szereti vala a Jkb lenyt; nki pedig atyja hzanpe kztt mindenkinl nagyobb becslete vala.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3419I momak ne oklijevaše uiniti to; jer mu ki Jakovljeva omilje veoma; i on bješe najviše poštovan izmeðu svijeh u kui oca svojega.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3419Dhe i riu nuk vonoi ta kryej at gj, sepse e donte t bijn e Jakobit dhe ishte njeriu m i nderuar n tr shtpin e t atit.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3419Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова. А он более всех уважаем был из дома отца своего.
3420
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3420וַיָּבֹ֥א חֲמ֛וֹר וּשְׁכֶ֥ם בְּנ֖וֹ אֶל־שַׁ֣עַר עִירָ֑ם וַֽיְדַבְּר֛וּ אֶל־אַנְשֵׁ֥י עִירָ֖ם לֵאמֹֽר׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3420ἦλθεν δὲ Εμμωρ καὶ Συχεμ ὁ υἱὸς αὐτοῦ πρὸς τὴν πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ ἐλάλησαν πρὸς τοὺς ἄνδρας τῆς πόλεως αὐτῶν λέγοντες
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3420Ingressique portam urbis, locuti sunt ad populum:
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3420Vennero dunque Camor e il figlio Sichem alla porta della loro citt e parlarono agli uomini della citt:
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3420Entonces Hamor y Sichm su hijo vinieron la puerta de su ciudad, y hablaron los varones de su ciudad, diciendo:
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3420Hmor et Sichem, son fils, vinrent donc la porte de leur ville, et parlrent aux gens de leur ville, en disant:
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3420Hamor et Sichem, son fils, se rendirent la porte de leur ville, et ils parlrent ainsi aux gens de leur ville:
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3420Then Hamor and Shechem, his son, went to the meeting-place of their town, and said to the men of the town,
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3420And Emmor and Sychem his son came to the gate of their city, and spoke to the men of their city, saying,
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3420And Hamor and Shechem his son came to the gate of their city, and spoke to the men of their city, saying,
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3420And going into the gate of the city they spoke to the people:
GenesisKing James Version (KJV)english5
3420And Hamor and Shechem his son came unto the gate of their city, and communed with the men of their city, saying,
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3420Hamor and Shechem, his son, came to the gate of their city, and talked with the men of their city, saying,
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3420And thei entriden in to the yate of the citee, and spaken to the puple,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3420And Hamor cometh -- Shechem his son also -- unto the gate of their city, and they speak unto the men of their city, saying,
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3420And Hamor and Shechem his son came unto the gate of their city, and communed with the men of their city, saying,
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3420Da kamen sie nun, Hemor und sein Sohn Sichem, unter der Stadt Tor und redeten mit den Brgern der Stadt und sprachen:
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3420So gingen denn Hemor und sein Sohn Sichem auf den Marktplatz ihrer Stadt, besprachen sich mit ihren Mitbrgern und sagten:
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3420Da begaben sich Hemor und sein Sohn Sichem zum Stadtthor und redeten also zu ihren Mitbrgern:
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3420Und Hemor und Sichem, sein Sohn, kamen in das Tor ihrer Stadt, und sie redeten zu den Mnnern ihrer Stadt und sprachen:
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3420Hemor en zijn zoon Sikem gingen dus naar de stadspoort, en spraken tot hun medeburgers:
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3420og Harnor og hans Sn Siken gik til deres Bys Port og sagde til, Mndene i deres By:
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3420S trdde d Hamor och hans son Sikem upp i sin stads port och talade till mnnen i staden och sade:
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3420S gikk Hemor og hans snn Sikem til porten i sin by, og de talte til mennene i byen og sa:
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3420Niin menivt Hamor ja hnen poikansa Sikem kaupunkinsa porttiin ja puhuivat kaupunkinsa miehille sanoen:
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3420I přišel Emor a Sichem, syn jeho, k brně města svho; a mluvili mužům města svho, řkouce:
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3420Elmne azrt Khmor s Sekhem az fia az vrosuk kapujba; s szlnak az vrosuk frfiaival, mondvn:
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3420I otide Emor i sin mu Sihem na vrata grada svojega, i rekoše graðanima govorei:
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3420Hamori dhe Sikemi, bir i tij, erdhn n portat e qytetit t tyre dhe u foln njerzve t qytetit t tyre, duke thn:
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3420И пришел Еммор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего и сказали:
3421
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3421הָאֲנָשִׁ֨ים הָאֵ֜לֶּה שְֽׁלֵמִ֧ים הֵ֣ם אִתָּ֗נוּ וְיֵשְׁב֤וּ בָאָ֙רֶץ֙ וְיִסְחֲר֣וּ אֹתָ֔הּ וְהָאָ֛רֶץ הִנֵּ֥ה רַֽחֲבַת־יָדַ֖יִם לִפְנֵיהֶ֑ם אֶת־בְּנֹתָם֙ נִקַּֽח־לָ֣נוּ לְנָשִׁ֔ים וְאֶת־בְּנֹתֵ֖ינוּ נִתֵּ֥ן לָהֶֽם׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3421Οἱ ἄνθρωποι οὗτοι εἰρηνικοί εἰσιν μεθ᾽ ἡμῶν· οἰκείτωσαν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐμπορευέσθωσαν αὐτήν, ἡ δὲ γῆ ἰδοὺ πλατεῖα ἐναντίον αὐτῶν. τὰς θυγατέρας αὐτῶν λημψόμεθα ἡμῖν γυναῖκας καὶ τὰς θυγατέρας ἡμῶν δώσομεν αὐτοῖς.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3421Viri isti pacifici sunt, et volunt habitare nobiscum: negotientur in terra, et exerceant eam, quae spatiosa et lata cultoribus indiget: filias eorum accipiemus uxores, et nostras illis dabimus.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3421Questi uomini sono gente pacifica: abitino pure con noi nel paese e lo percorrano in lungo e in largo; esso molto ampio per loro in ogni direzione. Noi potremo prendere per mogli le loro figlie e potremo dare a loro le nostre.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3421Estos varones son pacficos con nosotros, y habitarn en el pas, y traficarn en l: pues he aqu la tierra es bastante ancha para ellos: nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3421Ces gens-ci sont paisibles notre gard; qu'ils habitent au pays, et qu'ils y trafiquent. Et voici, le pays est assez tendu pour eux; nous prendrons leurs filles pour femmes, et nous leur donnerons nos filles.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3421Ces hommes sont paisibles notre gard; qu'ils restent dans le pays, et qu'ils y trafiquent; le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles, et nous leur donnerons nos filles.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3421It is the desire of these men to be at peace with us; let them then go on living in this country and doing trade here, for the country is wide open before them; let us take their daughters as wives and let us give them our daughters.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3421These men are peaceful, let them dwell with us upon the land, and let them trade in it, and behold the land is extensive before them; we will take their daughters to us for wives, and we will give them our daughters.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3421These men are peaceable with us; therefore let them dwell in the land, and trade in it. And the land- behold, it is of wide extent before them. We will take their daughters as wives, and give them our daughters.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3421These men are peaceable and willing to dwell with us: let them trade in the land, and till it, which being large and wide wanteth men to till it: we shall take their daughters for wives, and we will give them ours.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3421These men are peaceable with us; therefore let them dwell in the land, and trade therein; for the land, behold, it is large enough for them; let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3421These men are peaceful with us. Therefore let them live in the land and trade in it. For behold, the land is large enough for them. Let's take their daughters to us for wives, and let's give them our daughters.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3421These men ben pesible, and wolen dwelle with vs; make thei marchaundie in the loond, and tile thei it, which is large and brood, and hath nede to tileris; we schulen take her douytris to wyues, and we schulen yyue oure douytris to hem.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3421These men are peaceable with us; then let them dwell in the land, and trade [in] it; and the land, lo, [is] wide before them; their daughters let us take to ourselves for wives, and our daughters give to them.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3421These men are peaceable with us; therefore let them dwell in the land, and trade therein; for, behold, the land is large enough for them; let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3421Diese Leute sind friedsam bei uns und wollen im Lande wohnen und werben; so ist nun das Land weit genug fr sie. Wir wollen uns ihre Tchter zu Weibern nehmen und ihnen unser Tchter geben.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3421Diese Mnner sind friedlich gegen uns gesinnt; so mgen sie bei uns im Lande wohnen bleiben und darin umherziehen; das Land ist ja gro genug fr sie nach allen Seiten hin. Wir wollen uns ihre Tchter zu Frauen nehmen und ihnen unsere Tchter geben.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3421Diese Mnner sind friedlich gegen uns gesinnt. Lat sie sich ansiedeln im Lande und es durchziehen; hat doch das Land Raum fr sie nach allen Seiten! Ihre Tchter wollen wir uns zu Weibern nehmen und ihnen unsere Tchter geben.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3421Diese Mnner sind friedlich gegen uns, so mgen sie im Lande wohnen und darin verkehren; und das Land, siehe, weit nach beiden Seiten ist es vor ihnen. Wir wollen uns ihre Tchter zu Weibern nehmen und unsere Tchter ihnen geben.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3421Deze mannen zijn ons vreedzaam gezind. Zij willen in het land blijven wonen, en er in rondtrekken; want het land biedt hun aan alle kanten ruimte genoeg. Laten wij hun dochters tot vrouw nemen, en de onzen aan hen geven.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3421Disse Mnd er os velsindede; lad dem bostte sig og drage frit om her i Landet, der er jo Plads nok til dem i Landet; deres Dtre vil vi tage til Hustruer og give dem vore Dtre til Hustruer!
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3421Dessa mn ro fredligt sinnade mot oss; m vi allts lta dem bo i landet och draga omkring dr; landet har ju utrymme nog fr dem. Vi vilja taga deras dttrar till hustrur t oss och giva dem vra dttrar.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3421Disse menn vil gjerne vre venner med oss og vil bo her i landet og dra omkring her, og landet er jo vidt nok for dem; vi vil gifte oss med deres dtre og gi dem vre dtre.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3421Nill miehill on rauha mieless meit kohtaan; antakaamme heidn siis asettua thn maahan ja kierrell siin, onhan maa tilava heillekin joka suuntaan. Ottakaamme me heidn tyttrins vaimoiksemme, ja antakaamme me tyttrimme heille.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3421Muži tito pokojně se maj k nm, nechť tedy bydl v zemi tto, a obchod vedou v n, (nebo země jest dosti širok a prostrann před nimi;) dcery jejich budeme sobě brti za manželky, a dcery sv budeme dvati jim.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3421Ezek az emberek bkessgesek velnk, hadd lakjanak e fldn, s kereskedjenek benne, mert m e fld elg tgas nkik; az lenyaikat vegyk magunknak felesgl, s a mi lenyainkat adjuk nkik.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3421Ovi ljudi hoe mirno da žive s nama, da se nastane u ovoj zemlji i da trguju po njoj; a evo zemlja je široka i za njih; pa emo se kerima njihovijem ženiti i svoje emo keri udavati za njih.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3421"Kta njerz dshirojn t jetojn n paqe me ne; le t rrin n vendin ton dhe t merren me tregti, sepse vendi sht mjaft i madh edhe pr ata. Ne do t marrim bijat e tyre pr gra dhe do t'ju japim bijat tona.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3421сии люди мирны с нами; пусть они селятся на земле и промышляют на ней; земля же вот пространна пред ними. Станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них.
3422
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3422אַךְ־בְּ֠זֹאת יֵאֹ֨תוּ לָ֤נוּ הָאֲנָשִׁים֙ לָשֶׁ֣בֶת אִתָּ֔נוּ לִהְי֖וֹת לְעַ֣ם אֶחָ֑ד בְּהִמּ֥וֹל לָ֙נוּ֙ כָּל־זָכָ֔ר כַּאֲשֶׁ֖ר הֵ֥ם נִמֹּלִֽים׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3422μόνον ἐν τούτῳ ὁμοιωθήσονται ἡμῖν οἱ ἄνθρωποι τοῦ κατοικεῖν μεθ᾽ ἡμῶν ὥστε εἶναι λαὸν ἕνα, ἐν τῷ περιτέμνεσθαι ἡμῶν πᾶν ἀρσενικόν, καθὰ καὶ αὐτοὶ περιτέτμηνται.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3422Unum est quo differtur tantum bonum: si circumcidamus masculos nostros, ritum gentis imitantes.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3422Ma solo ad una condizione questi uomini acconsentiranno ad abitare con noi, a diventare un sol popolo: se cio noi circoncidiamo ogni nostro maschio come loro stessi sono circoncisi.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3422Mas con esta condicin nos harn estos hombres el placer de habitar con nosotros, para que seamos un pueblo: si se circuncidare en nosotros todo varn, as como ellos son circuncidados.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3422Mais ils ne consentiront habiter avec nous, pour n'tre qu'un seul peuple, que si tout mle parmi nous est circoncis, comme ils sont eux-mmes circoncis.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3422Mais ces hommes ne consentiront habiter avec nous, pour former un seul peuple, qu' la condition que tout mle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mmes circoncis.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3422But these men will make an agreement with us to go on living with us and to become one people, only on the condition that every male among us undergoes circumcision as they have done.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3422Only on these terms will the men conform to us to dwell with us so as to be one people, if every male of us be circumcised, as they also are circumcised.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3422But only in this will the men consent to us to dwell with us, to be one people- if every male among us be circumcised, just as they are circumcised.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3422One thing there is for which so great a good is deferred: We must circumcise every male among us, following the manner of the nation.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3422Only herein will the men consent unto us for to dwell with us, to be one people, if every male among us be circumcised, as they are circumcised.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3422Only on this condition will the men consent to us to live with us, to become one people, if every male among us is circumcised, as they are circumcised.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3422O thing is, for which so greet good is dilaied; if we circumciden oure malis, and suen the custom of the folc,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3422Only for this do the men consent to us, to dwell with us, to become one people, in every male of us being circumcised, as they are circumcised;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3422Only on this condition will the men consent unto us to dwell with us, to become one people, if every male among us be circumcised, as they are circumcised.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3422Aber dann wollen sie uns zu Willen sein, da sie bei uns wohnen und ein Volk mit uns werden, wo wir alles, was mnnlich unter uns ist, beschneiden, gleich wie sie beschnitten sind.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3422Jedoch nur unter der Bedingung sind die Mnner gewillt, bei uns zu bleiben und ein Volk mit uns zu bilden, wenn alles, was mnnlichen Geschlechts bei uns ist, beschnitten wird, wie sie selbst beschnitten sind;
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3422Jedoch nur unter der Bedingung sind diese Mnner willens, bei uns wohnen zu bleiben, damit wir zu einem Volke werden, wenn sich alles, was mnnlich ist unter uns, beschneiden lt, wie sie selbst beschnitten sind.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3422Nur unter der Bedingung wollen die Mnner uns zu Willen sein, bei uns zu wohnen, ein Volk zu sein, wenn bei uns alles Mnnliche beschnitten werde, so wie sie beschnitten sind.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3422Maar alleen onder deze voorwaarde willen die mannen onder ons blijven wonen, en n volk met ons vormen: wij moeten alle mannen onder ons laten besnijden, zoals zij zelf besneden zijn.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3422Men kun p det Vilkr vil Mndene fje os og bostte sig hos os, s vi kan blive eet Folk, at alle af Mandkn hos os lader sig omskre, sledes som de er omskrne.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3422Men allenast p det villkoret skola mnnen gra oss till viljes och bo hos oss och bliva ett enda folk med oss, att allt mankn bland oss omskres, likasom de sjlva ro omskurna.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3422Men bare p det vilkr vil mennene vre oss til vilje og bo hos oss og bli til ett folk med oss, at alt mannkjnn iblandt oss lar sig omskjre, likesom de selv er omskret.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3422Mutta ainoastaan sill ehdolla miehet suostuvat asettumaan meidn luoksemme, tullaksensa meidn kanssamme yhdeksi kansaksi, ett kaikki miehenpuolemme ymprileikataan, niinkuin he itsekin ovat ymprileikatut.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3422Než na tento způsob přivol nm ti muži k tomu, aby bydlili s nmi, a abychom byli jeden lid: Jestliže obřezn bude každ pohlav mužskho mezi nmi, tak jako oni jsou obřezni.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3422De csak gy egyeznek bele e frfiak, hogy velnk lakjanak s egy npp legyenek velnk, ha minden frfi krlmetlkedik kzttnk, a mikpen k is krl vannak metlkedve.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3422Ali e tako pristati da žive s nama i da postanemo jedan narod, ako se sve muškinje meðu nama obreže, kao što su oni obrezani.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3422Por kta njerz do t pranojn t banojn me ne pr t formuar nj popull t vetm, me t vetmin kusht q do mashkull te ne t rrethpritet, ashtu si rrethpriten ata.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3422Только на том условии сии люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужеский пол, как они обрезаны.
3423
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3423מִקְנֵהֶ֤ם וְקִנְיָנָם֙ וְכָל־בְּהֶמְתָּ֔ם הֲל֥וֹא לָ֖נוּ הֵ֑ם אַ֚ךְ נֵא֣וֹתָה לָהֶ֔ם וְיֵשְׁב֖וּ אִתָּֽנוּ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3423καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν καὶ τὰ τετράποδα οὐχ ἡμῶν ἔσται; μόνον ἐν τούτῳ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς, καὶ οἰκήσουσιν μεθ᾽ ἡμῶν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3423Et substantia eorum, et pecora, et cuncta quae possident, nostra erunt: tantum in hoc acquiescamus, et habitantes simul, unum efficiemus populum.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3423I loro armenti, la loro ricchezza e tutto il loro bestiame non saranno forse nostri? Accontentiamoli dunque e possano abitare con noi!".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3423Sus ganados, y su hacienda y todas sus bestias, sern nuestras: solamente convengamos con ellos, y habitarn con nosotros.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3423Leur btail, et leurs biens, et toutes leurs btes, ne seront-ils pas nous? Accordons-leur seulement cela, et qu'ils demeurent avec nous.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3423Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur btail, ne seront-ils pas nous? Acceptons seulement leur condition, pour qu'ils restent avec nous.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3423Then will not their cattle and their goods and all their beasts be ours? so let us come to an agreement with them so that they may go on living with us.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3423And shall not their cattle and their *herds, and their possessions, be ours? only in this let us conform to them, and they will dwell with us.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3423Their cattle, and their possessions, and every beast of theirs, shall they not be ours? only let us consent to them, and they will dwell with us.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3423And their substance, and cattle, and all that they possess, shall be ours: only in this let us condescend, and by dwelling together, we shall make one people.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3423Shall not their cattle and their substance and every beast of their's be our's? only let us consent unto them, and they will dwell with us.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3423Won't their livestock and their possessions and all their animals be ours? Only let's give our consent to them, and they will dwell with us."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3423bothe her substaunce, and scheep, and alle thingis which thei welden, schulen be oure; oneli assente we in this, that we dwelle to gidere, and make o puple.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3423their cattle, and their substance, and all their beasts -- are they not ours? only let us consent to them, and they dwell with us.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3423Shall not their cattle and their substance and all their beasts be ours? only let us consent unto them, and they will dwell with us.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3423Ihr Vieh und ihre Gter und alles, was sie haben, wird unser sein, so wir nur ihnen zu Willen werden, da sie bei uns wohnen.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3423ihre Herden, ihr Hab und Gut und all ihr Vieh wrden alsdann uns gehren. Ja, wir wollen ihre Forderung annehmen, damit sie bei uns wohnen bleiben."
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3423Ihre Herden und ihre Habe und all ihr Vieh wird dann uns gehren. So wollen wir ihnen doch zu Willen sein, damit sie bei uns wohnen bleiben.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3423Ihre Herden und ihr Besitz und all ihr Vieh, werden die nicht unser sein? Nur lat uns ihnen zu Willen sein, und sie werden bei uns wohnen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3423Dan zal hun bezit, hun have en al hun vee ons eigendom worden. We hoeven slechts op hun voorstel in te gaan, dan blijven ze bij ons.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3423Deres Hjorde og deres Gods og alt deres Kvg bliver jo dog vort; lad os derfor fje dem, s de kan blive boende hos os!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3423Och d bliva ju deras boskap och deras egendom och alla deras dragare vr tillhrighet. M vi frdenskull allenast gra dem till viljes, s skola de bo kvar hos oss."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3423Deres buskap og deres gods og alle deres klvdyr, blir ikke alt det vrt nr vi bare er dem til vilje, s de blir boende hos oss?
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3423Tulevathan silloin heidn karjansa ja tavaransa ja kaikki heidn juhtansa meidn omiksemme. Suostukaamme siis, niin he asettuvat luoksemme."
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3423Dobytek jejich a statek jejich, i všecka hovada jejich, zdaliž nebudou naše? Toliko v tom jim povolme, a budou bydliti s nmi.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3423Nyjaik, jszguk, s minden barmuk nemde nem miink lesznek-? csak egyezznk meg velk, akkor velnk laknak.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3423Njihova stoka i njihovo blago i sva goveda njihova nee li biti naša? složimo se samo s njima, pa e ostati kod nas.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3423Bagtia e tyre, pasuria e tyre dhe kafsht e tyre a nuk do t bhen ndofta nj dit tonat? Le t pranojm krkesn e tyre dhe ata do t banojn bashk me ne".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3423Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их? Только в том согласимся с ними, и будут жить с нами.
3424
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3424וַיִּשְׁמְע֤וּ אֶל־חֲמוֹר֙ וְאֶל־שְׁכֶ֣ם בְּנ֔וֹ כָּל־יֹצְאֵ֖י שַׁ֣עַר עִיר֑וֹ וַיִּמֹּ֙לוּ֙ כָּל־זָכָ֔ר כָּל־יֹצְאֵ֖י שַׁ֥עַר עִירֽוֹ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3424καὶ εἰσήκουσαν Εμμωρ καὶ Συχεμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ πάντες οἱ ἐκπορευόμενοι τὴν πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ περιετέμοντο τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτῶν, πᾶς ἄρσην.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3424Assensique sunt omnes, circumcisis cunctis maribus.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3424Allora quanti avevano accesso alla porta della sua citt ascoltarono Camor e il figlio Sichem: tutti i maschi, quanti avevano accesso alla porta della citt, si fecero circoncidere.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3424Y obedecieron Hamor y Sichm su hijo todos los que salan por la puerta de la ciudad, y circuncidaron todo varn, cuantos salan por la puerta de su ciudad.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3424Et tous ceux qui sortaient par la porte de leur ville, obirent Hmor et Sichem son fils, et tout mle qui sortait par la porte de leur ville, fut circoncis.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3424Tous ceux qui taient venus la porte de la ville coutrent Hamor et Sichem, son fils; et tous les mles se firent circoncire, tous ceux qui taient venus la porte de la ville.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3424Then all the men of the town gave ear to the words of Hamor and Shechem his son; and every male in the town underwent circumcision.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3424And all that went in at the gate of their city listened to Emmor and Sychem his son, and they were circumcised in the flesh of their foreskin every male.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3424And all that went out at the gate of his city hearkened to Hamor and to Shechem his son; and every male was circumcised- all that went out at the gate of his city.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3424And they all agreed, and circumcised all the males.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3424And unto Hamor and unto Shechem his son hearkened all that went out of the gate of his city; and every male was circumcised, all that went out of the gate of his city.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3424All who went out of the gate of his city listened to Hamor, and to Shechem his son; and every male was circumcised, all who went out of the gate of his city.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3424And alle men assentiden, and alle malis weren circumcidid.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3424And unto Hamor, and unto Shechem his son, hearken do all those going out of the gate of his city, and every male is circumcised, all those going out of the gate of his city.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3424And unto Hamor and unto Shechem his son hearkened all that went out of the gate of his city; and every male was circumcised, all that went out of the gate of his city.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3424Und sie gehorchten dem Hemor und Sichem, seinem Sohn, alle, die zu seiner Stadt Tor aus und ein gingen, und beschnitten alles, was mnnlich war, das zu dieser Stadt aus und ein ging.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3424Der Vorschlag Hemors und seines Sohnes Sichem fand die Zustimmung aller, die zum Tor seiner Stadt hinauszugehen pflegten: alle mnnlichen Personen, alle, die zum Tor seiner Stadt hinauszugehen pflegten, lieen sich beschneiden.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3424Da fgten sie sich dem Vorschlage Hemors und seines Sohnes Sichem, so viele ihrer durch das Thor seiner Stadt aus und ein gingen, und alle Mnner, so viele ihrer durch das Thor seiner Stadt aus und ein gingen, lieen sich beschneiden.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3424Und sie hrten auf Hemor und auf Sichem, seinen Sohn, alle, die zum Tore seiner Stadt ausgingen; und alles Mnnliche wurde beschnitten, alle, die zum Tore seiner Stadt ausgingen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3424Alle medeburgers van Hemor en zijn zoon Sikem stemden er in toe, en alle mannen van de stad lieten zich besnijden.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3424S adld de Hamor og hans Sn Sikem, s mange som frdedes i hans Bys Port, og alle af Mandkn, alle, som frdedes i hans Bys Port, lod sig omskre.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3424Och folket lydde Hamor och hans son Sikem, alla de som bodde inom hans stadsport; allt mankn, s mnga som bodde inom hans stadsport, lto omskra sig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3424Og de gjorde som Hemor og hans snn Sikem vilde, alle som hrte hjemme i hans by; og alt mannkjnn, alle som hrte hjemme i hans by, blev omskret.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3424Ja he kuulivat Hamoria ja hnen poikaansa Sikemi; kaikki, jotka kulkivat hnen kaupunkinsa portista; ja niin kaikki miehenpuolet, kaikki, jotka kulkivat hnen kaupunkinsa portista, ymprileikkauttivat itsens.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3424I uposlechli Emora a Sichema, syna jeho, všickni vychzejc branou města jeho; a obřezali se všickni pohlav mužskho, což jich koli vychzelo z brny města jeho.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3424s engednek Khmornak, s Sekhemnek az finak mindenek, a kik az vrosa kapujn kijrnak vala, s krlmetlkedk minden frfi, a ki az vrosa kapujn kijr vala.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3424I koji god izlažahu na vrata grada njegova, svi poslušaše Emora i Sihema sina njegova; i obreza se sve muškinje, svi koji izlažahu na vrata grada njegova.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3424Dhe t gjith ata q dilnin nga portat e qytetit dgjuan fjalt e Hamorit dhe t birit t tij Sikem; dhe do mashkull u rrethpre, tr ata dilnin nga porta e qytetit.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3424И послушались Еммора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его: и обрезан был весь мужеский пол,- все выходящие из ворот города его.
3425
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3425וַיְהִי֩ בַיּ֨וֹם הַשְּׁלִישִׁ֜י בִּֽהְיוֹתָ֣ם כֹּֽאֲבִ֗ים וַיִּקְח֣וּ שְׁנֵֽי־בְנֵי־יַ֠עֲקֹב שִׁמְע֨וֹן וְלֵוִ֜י אֲחֵ֤י דִינָה֙ אִ֣ישׁ חַרְבּ֔וֹ וַיָּבֹ֥אוּ עַל־הָעִ֖יר בֶּ֑טַח וַיַּֽהַרְג֖וּ כָּל־זָכָֽר׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3425ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, ὅτε ἦσαν ἐν τῷ πόνῳ, ἔλαβον οἱ δύο υἱοὶ Ιακωβ Συμεων καὶ Λευι οἱ ἀδελφοὶ Δινας ἕκαστος τὴν μάχαιραν αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν πόλιν ἀσφαλῶς καὶ ἀπέκτειναν πᾶν ἀρσενικόν·
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3425Et ecce, die tertio, quando gravissimus vulnerum dolor est: arreptis duo filii Jacob, Simeon et Levi fratres Dinae, gladiis, ingressi sunt urbem confidenter: interfectisque omnibus masculis,
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3425Ma il terzo giorno, quand'essi erano sofferenti, i due figli di Giacobbe, Simeone e Levi, i fratelli di Dina, presero ciascuno una spada, entrarono nella citt con sicurezza e uccisero tutti i maschi.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3425Y sucedi que al tercer da, cuando sentan ellos el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simen y Lev, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad animosamente, y mataron todo varn.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3425Et il arriva au troisime jour, lorsqu'ils taient souffrants, que deux des fils de Jacob, Simon et Lvi, frres de Dina, prirent chacun leur pe, se jetrent sur la ville en scurit, et turent tous les mles.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3425Le troisime jour, pendant qu'ils taient souffrants, les deux fils de Jacob, Simon et Lvi, frres de Dina, prirent chacun leur pe, tombrent sur la ville qui se croyait en scurit, et turent tous les mles.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3425But on the third day after, before the wounds were well, two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brothers, took their swords and came into the town by surprise and put all the males to death.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3425And it came to pass on the third day, when they were in pain, the two sons of Jacob, Symeon and Levi, Dina's brethren, took each man his sword, and came upon the city securely, and killed every male.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3425And it came to pass on the third day, when they were sore, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brethren, took each his sword, and came upon the city boldly, and slew all the males.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3425And behold the third day, when the pain of the wound was greatest, two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, the brothers of Dina, taking their swords, entered boldly into the city, and slew all the men:
GenesisKing James Version (KJV)english5
3425And it came to pass on the third day, when they were sore, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brethren, took each man his sword, and came upon the city boldly, and slew all the males.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3425On the third day, when they were sore, two of Jacob's sons, Simeon and Levi, Dinah's brothers, each took his sword, came upon the unsuspecting city, and killed all the males.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3425And lo! in the thridde day, whanne the sorewe of woundis was moost greuous, twei sones of acob, Symeon and Leuy, britheren of Dyna, token swerdis, and entriden in to the citee booldeli; and whanne alle malis weren slayn,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3425And it cometh to pass, on the third day, in their being pained, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brethren, take each his sword, and come in against the city confidently, and slay every male;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3425And it came to pass on the third day, when they were sore, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brethren, took each man his sword, and came upon the city unawares, and slew all the males.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3425Und am dritten Tage, da sie Schmerzen hatten, nahmen die zwei Shne Jakobs, Simeon und Levi, der Dina Brder, ein jeglicher sein Schwert und gingen khn in die Stadt und erwrgten alles, was mnnlich war.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3425Am dritten Tage aber, als sie im Wundfieber lagen, da nahmen die beiden Shne Jakobs, Simeon und Levi, die Vollbrder der Dina, jeder sein Schwert, drangen in die Stadt ein, die nichts Bses ahnte, und erschlugen alles Mnnliche;
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3425Am dritten Tage aber, als sie wundkrank waren, da griffen die beiden Shne Jakobs, Simeon und Levi, die Brder der Dina, zum Schwert, berfielen die arglose Stadt und erschlugen alle Mnner.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3425Und es geschah am dritten Tage, als sie in Schmerzen waren, da nahmen die zwei Shne Jakobs, Simeon und Levi, die Brder Dinas, ein jeder sein Schwert und kamen khn wider die Stadt und ermordeten alles Mnnliche;
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3425Maar op de derde dag, toen zij met wondkoorts lagen, grepen Simeon en Levi, de twee zonen van Jakob en broers van Dina, hun zwaard, overvielen de stad, die zich in veiligheid waande en vermoordden alle mannen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3425Men Tredjedagen, da de havde Srfeber, tog Jakobs to Snner Simeon og Levi, Dinas Brdre, hver sit Svrd, trngte ind i Byen, uden at nogen anede Urd, 0g slog alle Mndene ihjel
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3425Men p tredje dagen, d de voro sjuka av sren, togo Jakobs tv sner Simeon och Levi, Dinas brder, var sitt svrd och verfllo staden ofrtnkt och drpte allt mankn.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3425Men p den tredje dag, da de var syke av sine sr, da tok Jakobs to snner, Simeon og Levi, Dinas brdre, hver sitt sverd, og de kom uforvarende over byen og slo alt mannkjnn ihjel.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3425Mutta kolmantena pivn, kun he olivat kipeimmilln, Jaakobin kaksi poikaa, Simeon ja Leevi, Diinan veljet, ottivat kumpikin miekkansa ja hykksivt, kenenkn aavistamatta, kaupunkiin ja tappoivat jokaisen miehenpuolen.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3425A toť dne třetho, když oni největš bolest měli, dva synov Jkobovi, Simeon a Lv, bratř Dny, vzav každ z nich meč svůj, vpadli do města směle, a pomordovali všecky pohlav mužskho.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3425s ln harmadnapon, mikor ezek a seb fjdalmban valnak, a Jkb kt fia, Simeon s Lvi, Dnnak btyjai, fegyvert ragadnak s btran a vrosra tnek s minden frfit meglnek.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3425A trei dan kad oni bijahu u bolovima, uzeše dva sina Jakovljeva, Simeun i Levije, braa Dinina, svaki svoj ma i uðoše slobodno u grad i pobiše sve muškinje.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3425Por ndodhi q ditn e tret, ndrsa ata vuanin, dy nga bijt e Jakobit, Simeoni dhe Levi, vllezr t Dins, morn secili shpatn e vet, u vrsuln mbi qytetin q rrinte n siguri dhe vran tr meshkujt.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3425На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч, и смело напали на город, и умертвили весь мужеский пол;
3426
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3426וְאֶת־חֲמוֹר֙ וְאֶת־שְׁכֶ֣ם בְּנ֔וֹ הָרְג֖וּ לְפִי־חָ֑רֶב וַיִּקְח֧וּ אֶת־דִּינָ֛ה מִבֵּ֥ית שְׁכֶ֖ם וַיֵּצֵֽאוּ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3426τόν τε Εμμωρ καὶ Συχεμ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἀπέκτειναν ἐν στόματι μαχαίρας καὶ ἔλαβον τὴν Διναν ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ Συχεμ καὶ ἐξῆλθον.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3426Hemor et Sichem pariter necaverunt, tollentes Dinam de domo Sichem sororem suam.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3426Passarono cos a fil di spada Camor e suo figlio Sichem, portarono via Dina dalla casa di Sichem e si allontanarono.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3426Y Hamor y Sichm su hijo los mataron filo de espada: y tomaron Dina de casa de Sichm, y salironse.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3426Ils passrent au tranchant de l'pe Hmor et Sichem, son fils; et ils prirent Dina de la maison de Sichem, et ils sortirent.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3426Ils passrent aussi au fil de l'pe Hamor et Sichem, son fils; ils enlevrent Dina de la maison de Sichem, et sortirent.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3426And Hamor and his son they put to death with the sword, and they took Dinah from Shechem's house and went away.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3426And they killed Emmor and Sychem his son with the edge of the sword, and took Dina out of the house of Sychem, and went forth.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3426And Hamor and Shechem his son they slew with the edge of the sword; and took Dinah out of Shechem's house; and went out.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3426And they killed also Hemor and Sichem, and took away their sister Dina, out of Sichem's house.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3426And they slew Hamor and Shechem his son with the edge of the sword, and took Dinah out of Shechem's house, and went out.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3426They killed Hamor and Shechem, his son, with the edge of the sword, and took Dinah out of Shechem's house, and went away.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3426thei killiden Emor and Sichem togidere, and token Dyna, her sistir, fro the hous of Sichem.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3426and Hamor, and Shechem his son, they have slain by the mouth of the sword, and they take Dinah out of Shechem's house, and go out.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3426And they slew Hamor and Shechem his son with the edge of the sword, and took Dinah out of Shechem's house, and went forth.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3426und erwrgten auch Hemor und seinen Sohn Sichem mit der Schrfe des Schwerts und nahmen ihre Schwester Dina aus dem Hause Sichems und gingen davon.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3426auch Hemor und seinen Sohn Sichem erschlugen sie mit der Schrfe des Schwertes, holten Dina aus dem Hause Sichems und zogen davon.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3426Auch Hemor und seinen Sohn Sichem tteten sie mit dem Schwert, holten Dina aus dem Hause Sichems und zogen ab.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3426auch Hemor und seinen Sohn Sichem ermordeten sie mit der Schrfe des Schwertes und nahmen Dina aus dem Hause Sichems und gingen davon.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3426Ook Hemor en zijn zoon Sikem joegen zij over de kling, haalden Dina uit het huis van Sikem, en trokken af.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3426og drbte Hamor og hans Sn Sikem med Svrdet, tog Dina ud af Sikems Hus og drog bort.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3426Ocks Hamor och hans son Sikem drpte de med svrdsegg och togo Dina ut ur Sikems hus och gingo sin vg.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3426Ogs Hemor og Sikem, hans snn, slo de ihjel med sverdets egg, og de tok Dina ut av Sikems hus og drog bort.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3426Myskin Hamorin ja hnen poikansa Sikemin he tappoivat miekan terll, ottivat Diinan Sikemin talosta ja menivt pois.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3426Emora tak a Sichema, syna jeho, zamordovali mečem, a vzavše Dnu z domu Sichemova, odešli.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3426Khmort, s az fit Sekhemet fegyver lre hnyk, s elvivk Dnt a Sekhem hzbl, s kimennek.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3426Ubiše i Emora i sina mu Sihema oštrim maem, i uzevši Dinu iz kue Sihemove otidoše.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3426Vran me shpat edhe Hamorin dhe birin e tij Sikem, pastaj muarrn Dinn nga shtpia e Sikemit dhe ikn.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3426и самого Еммора и Сихема, сына его, убили мечом; и взяли Дину из дома Сихемова и вышли.
3427
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3427בְּנֵ֣י יַעֲקֹ֗ב בָּ֚אוּ עַל־הַ֣חֲלָלִ֔ים וַיָּבֹ֖זּוּ הָעִ֑יר אֲשֶׁ֥ר טִמְּא֖וּ אֲחוֹתָֽם׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3427οἱ δὲ υἱοὶ Ιακωβ εἰσῆλθον ἐπὶ τοὺς τραυματίας καὶ διήρπασαν τὴν πόλιν, ἐν ᾗ ἐμίαναν Διναν τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν,
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3427Quibus egressis, irruerunt super occisos ceteri filii Jacob: et depopulati sunt urbem in ultionem stupri.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3427I figli di Giacobbe si buttarono sui cadaveri e saccheggiarono la citt, perch quelli avevano disonorato la loro sorella.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3427Y los hijos de Jacob vinieron los muertos y saquearon la ciudad; por cuanto haban amancillado su hermana.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3427Les fils de Jacob se jetrent sur les blesss et pillrent la ville, parce qu'on avait dshonor leur sœur.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3427Les fils de Jacob se jetrent sur les morts, et pillrent la ville, parce qu'on avait dshonor leur soeur.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3427And the sons of Jacob came on them when they were wounded and made waste the town because of what had been done to their sister;
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3427But the sons of Jacob came upon the ?wounded, and ravaged the city wherein they had defiled Dina their sister.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3427The sons of Jacob came upon the slain, and plundered the city, because they had defiled their sister.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3427And when they were gone out, the other sons of Jacob came upon the slain; and plundered the city in revenge of the rape.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3427The sons of Jacob came upon the slain, and spoiled the city, because they had defiled their sister.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3427Jacob's sons came on the dead, and plundered the city, because they had defiled their sister.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3427And whanne thei weren goon out, othere sones of Jacob felden in on the slayn men, and rifeliden the citee for the veniaunce of defoulyng of a virgyn.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3427Jacob's sons have come in upon the wounded, and they spoil the city, because they had defiled their sister;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3427The sons of Jacob came upon the slain, and plundered the city, because they had defiled their sister.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3427Da kamen die Shne Jakobs ber die erschlagenen und plnderten die Stadt, darum da sie hatten ihre Schwester geschndet.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3427Die (brigen) Shne Jakobs fielen dann ber die Erschlagenen her und plnderten die Stadt, weil man ihre Schwester entehrt hatte.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3427Die Shne Jakobs fielen ber die Erschlagenen her und plnderten die Stadt, weil man ihre Schwester geschndet hatte.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3427Die Shne Jakobs kamen ber die Erschlagenen und plnderten die Stadt, weil sie ihre Schwester entehrt hatten.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3427Nadat de zonen van Jakob zo de zieken hadden overvallen, plunderden ze de stad, omdat men hun zuster had onteerd.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3427S kastede Jakobs Snner sig over de faldne og plyndrede Byen, fordi de havde skndet deres Sster;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3427Och Jakobs sner kommo ver de slagna och plundrade staden, drfr att deras syster hade blivit skndad;
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3427Jakobs snner kom over de drepte og plyndret byen, fordi deres sster var blitt vanret.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3427Ja Jaakobin pojat karkasivat haavoitettujen kimppuun ja rystivt kaupungin, senthden ett he olivat raiskanneet heidn sisarensa.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3427Potom synov Jkobovi přišedše na zbit, vzebrali město, proto že poškvrnili sestry jejich.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3427A Jkb fiai a meglteknek esnek s feldlk a vrost, mivelhogy megszeplstettk vala az hgokat.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3427Tada doðoše sinovi Jakovljevi na pobijene, i oplijeniše grad, jer u njemu bi osramoena sestra njihova.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3427Bijt e Jakobit u vrsuln mbi t vrart dhe plakitn qytetin; sepse motrn e tyre e kishin nderuar.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3427Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили Дину сестру их.
3428
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3428אֶת־צֹאנָ֥ם וְאֶת־בְּקָרָ֖ם וְאֶת־חֲמֹרֵיהֶּ֑ם וְאֵ֧ת אֲשֶׁר־בָּעִ֛יר וְאֶת־אֲשֶׁ֥ר בַּשָּׂדֶ֖ה לָקָֽחוּ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3428καὶ τὰ πρόβατα αὐτῶν καὶ τοὺς βόας αὐτῶν καὶ τοὺς ὄνους αὐτῶν, ὅσα τε ἦν ἐν τῇ πόλει καὶ ὅσα ἦν ἐν τῷ πεδίῳ, ἔλαβον.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3428Oves eorum, et armenta, et asinos, cunctaque vastantes quae in domibus et in agris erant,
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3428Presero cos i loro greggi e i loro armenti, i loro asini e quanto era nella citt e nella campagna.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3428Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que haba en la ciudad y en el campo,
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3428Et ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs nes, ce qui tait dans la ville et aux champs;
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3428Ils prirent leurs troupeaux, leurs boeufs et leurs nes, ce qui tait dans la ville et ce qui tait dans les champs;
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3428They took their flocks and their herds and their asses and everything in their town and in their fields,
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3428And their sheep, and their oxen, and their asses they took, and all things whatever were in the city, and whatever were in the plain.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3428Their sheep, and their oxen, and their asses, and what [was] in the city, and what [was] in the field they took;
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3428And they took their sheep and their herds and their asses, wasting all they had in their houses and in the fields.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3428They took their sheep, and their oxen, and their asses, and that which was in the city, and that which was in the field,
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3428They took their flocks, their herds, their donkeys, that which was in the city, that which was in the field,
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3428And thei wastiden the scheep of tho men, and droues of oxun, and assis, and alle thingis that weren in howsis and feeldis,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3428their flock and their herd, and their asses, and that which [is] in the city, and that which [is] in the field, have they taken;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3428They took their flocks and their herds and their asses, and that which was in the city, and that which was in the field;
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3428Und nahmen ihre Schafe, Rinder, Esel und was in der Stadt und auf dem Felde war
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3428Ihr Kleinvieh, ihre Rinder und Esel, sowohl was in der Stadt als auch was drauen auf dem Felde war, nahmen sie weg,
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3428Ihre Schafe, Rinder, Esel und was in der Stadt und was drauen war, nahmen sie weg
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3428Ihr Kleinvieh und ihre Rinder und ihre Esel und was in der Stadt und was auf dem Felde war, nahmen sie;
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3428Hun schapen, hun runderen en ezels, met alles wat in de stad was of wat op het land stond, roofden ze weg.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3428deres Smkvg, Hornkvg og sler, bde hvad der var i Byen og p Markerne, tog de med sig,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3428de togo deras fr och fkreatur och snor, bde vad som fanns i staden och vad som fanns p fltet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3428De tok deres smfe og storfe og deres asener, bde det som var i byen, og det som var p marken.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3428Ja he anastivat heidn pikkukarjansa ja raavaskarjansa ja aasinsa ja kaikki, mit oli sek kaupungissa ett kedolla.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3428Stda jejich, a voly i osly jejich, a což bylo v městě i po poli, pobrali.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3428Azok juhait, barmait, szamarait, s valami a vrosban, s a mezn vala, elvivk.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3428I uzeše ovce njihove i goveda njihova i magarce njihove, što god bješe u gradu i što god bješe u polju.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3428Kshtu ata morn kopet me bagti t imt dhe t trash, gomart e tyre, gjithka q ishte n qytet dhe gjithka q ishte npr fushat,
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3428Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле;
3429
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3429וְאֶת־כָּל־חֵילָ֤ם וְאֶת־כָּל־טַפָּם֙ וְאֶת־נְשֵׁיהֶ֔ם שָׁב֖וּ וַיָּבֹ֑זּוּ וְאֵ֖ת כָּל־אֲשֶׁ֥ר בַּבָּֽיִת׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3429καὶ πάντα τὰ σώματα αὐτῶν καὶ πᾶσαν τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν ᾐχμαλώτευσαν, καὶ διήρπασαν ὅσα τε ἦν ἐν τῇ πόλει καὶ ὅσα ἦν ἐν ταῖς οἰκίαις.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3429parvulos quoque eorum et uxores duxerunt captivas.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3429Portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro bambini e le loro donne e saccheggiarono quanto era nelle case.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3429Y toda su hacienda; se llevaron cautivos todos sus nios y sus mujeres, y robaron todo lo que haba en casa.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3429Ils emmenrent et pillrent tous leurs biens, et tous leurs petits enfants, et leurs femmes, et tout ce qui tait dans les maisons.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3429ils emmenrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3429And all their wealth and all their little ones and their wives; everything in their houses they took and made them waste.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3429And they took captive all the persons of them, and all their store, and their wives, and plundered both whatever things there were in the city, and whatever things there were in the houses.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3429and all their goods, and all their little ones, and their wives took they captive, and plundered them, and all that was in the houses.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3429And their children and wives they took captive,
GenesisKing James Version (KJV)english5
3429And all their wealth, and all their little ones, and their wives took they captive, and spoiled even all that was in the house.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3429and all their wealth. They took captive all their little ones and their wives, and took as plunder everything that was in the house.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3429and ledden prisoneris the litle children, and wyues of tho men.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3429and all their wealth, and all their infants, and their wives they have taken captive, and they spoil also all that [is] in the house.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3429and all their wealth, and all their little ones and their wives, took they captive and made a prey, even all that was in the house.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3429und alle ihre Habe; alle Kinder und Weiber nahmen sie gefangen, und plnderten alles, was in den Husern war.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3429berhaupt ihren gesamten Besitz, auch alle ihre Kinder und Frauen fhrten sie als Gefangene und als Beute weg und raubten alles, was in den Husern war.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3429und alle ihre Habe und alle ihre kleinen Kinder und ihre Weiber fhrten sie fort als Gefangene und plnderten dazu alles, was in den Husern war.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3429und all ihr Vermgen und alle ihre Kinder und ihre Weiber fhrten sie gefangen hinweg und raubten sie und alles, was in den Husern war.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3429Al hun bezittingen met alle kinderen en vrouwen voerden ze mee, en alles wat in de huizen was, maakten ze buit.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3429og al deres Ejendom og alle deres Brn og Kvinder frte de bort som Bytte, og de udplyndrede Byen for alt, hvad der var der.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3429Och allt deras gods och alla deras barn och deras kvinnor frde de bort ssom byte, tillika med allt annat som fanns i husen.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3429Og alt deres gods og alle deres barn og deres kvinner frte de bort som bytte, og alt annet som var i husene.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3429Ja kaikki heidn tavaransa, kaikki heidn lapsensa ja vaimonsa he veivt saaliinaan, ja he rystivt samoin kaiken muun, mit taloissa oli.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3429K tomu i všecko jměn jejich, a všecky mal dtky jejich, a ženy jejich zajali, a vybrali, co kde v domch bylo.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3429s minden gazdagsgukat, minden gyermekeiket s felesgeiket fogva vivk s elrablk, s mindent a mi a hzban vala.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3429I sve blago njihovo, i svu djecu i žene njihove pohvataše i odvedoše, i što god bješe u kojoj kui.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3429dhe morn me vete si plak tr pasurit e tyre, tr fmijt e tyre t vegjl, grat e tyre dhe gjithka ndodhej n shtpit.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3429и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в городе, и все, что было в домах.
3430
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3430וַיֹּ֨אמֶר יַעֲקֹ֜ב אֶל־שִׁמְע֣וֹן וְאֶל־לֵוִי֮ עֲכַרְתֶּ֣ם אֹתִי֒ לְהַבְאִישֵׁ֙נִי֙ בְּיֹשֵׁ֣ב הָאָ֔רֶץ בַּֽכְּנַעֲנִ֖י וּבַפְּרִזִּ֑י וַאֲנִי֙ מְתֵ֣י מִסְפָּ֔ר וְנֶאֶסְפ֤וּ עָלַי֙ וְהִכּ֔וּנִי וְנִשְׁמַדְתִּ֖י אֲנִ֥י וּבֵיתִֽי׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3430εἶπεν δὲ Ιακωβ Συμεων καὶ Λευι Μισητόν με πεποιήκατε ὥστε πονηρόν με εἶναι πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν τὴν γῆν, ἔν τε τοῖς Χαναναίοις καὶ τοῖς Φερεζαίοις· ἐγὼ δὲ ὀλιγοστός εἰμι ἐν ἀριθμῷ, καὶ συναχθέντες ἐπ᾽ ἐμὲ συγκόψουσίν με, καὶ ἐκτριβήσομαι ἐγὼ καὶ ὁ οἶκός μου.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3430Quibus patratis audacter, Jacob dixit ad Simeon et Levi: Turbastis me, et odiosum fecistis me Chananaeis, et Pherezaeis habitatoribus terrae hujus: nos pauci sumus; illi congregati percutient me, et delebor ego, et domus mea.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3430Allora Giacobbe disse a Simeone e a Levi: "Voi mi avete messo in difficolt, rendendomi odioso agli abitanti del paese, ai Cananei e ai Perizziti, mentre io ho pochi uomini; essi si raduneranno contro di me, mi vinceranno e io sar annientato con la mia casa".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3430Entonces dijo Jacob Simen y Lev: Habisme turbado con hacerme abominable los moradores de aquesta tierra, el Cananeo y el Pherezeo; y teniendo yo pocos hombres, juntarse han contra m, y me herirn, y ser destruido yo y mi casa.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3430Alors Jacob dit Simon et Lvi: Vous m'avez troubl, en me mettant en mauvaise odeur parmi les habitants du pays, parmi les Cananens et les Phrziens. Et moi, je n'ai qu'un petit nombre d'hommes; ils s'assembleront contre moi, et me frapperont, et je serai dtruit, moi et ma maison.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3430Alors Jacob dit Simon et Lvi: Vous me troublez, en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananens et aux Phrsiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes; et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai dtruit, moi et ma maison.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3430And Jacob said to Simeon and Levi, You have made trouble for me and given me a bad name among the people of this country, among the Canaanites and the Perizzites: and because we are small in number they will come together against me and make war on me; and it will be the end of me and all my people.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3430And Jacob said to Symeon and Levi, You have made me hateful so that I should be evil to all the inhabitants of the land, both amongst the Chananites and the Pherezites, and I am few in number; they will gather themselves against me and cut me in pieces, and I shall be utterly destroyed, and my house.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3430And Jacob said to Simeon and Levi, Ye have troubled me, in that ye make me odious among the inhabitants of the land- among the Canaanites and the Perizzites; and I am few men in number, and they will gather themselves against me and smite me, and I shall be destroyed, I and my house.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3430And when they had boldly perpetrated these things, Jacob said to Simeon and Levi: You have troubled me, and made me hateful to the Chanaanites and Pherezites, the inhabitants of this land: we are few: they will gather themselves together and kill me; and both I, and my house, shall be destroyed.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3430And Jacob said to Simeon and Levi, Ye have troubled me to make me to stink among the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites: and I being few in number, they shall gather themselves together against me, and slay me; and I shall be destroyed, I and my house.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3430Jacob said to Simeon and Levi, "You have troubled me, to make me odious to the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites. I am few in number. They will gather themselves together against me and strike me, and I will be destroyed, I and my house."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3430And whanne these thingis weren don hardili, Jacob seide to Symeon and Leuy, Ye han troblid me, and han maad me hateful to Cananeis and Fereseis, dwellers of this lond; we ben fewe, thei schulen be gaderid to gidere and schulen sle me, and Y schal be don a wey and myn hous.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3430And Jacob saith unto Simeon and unto Levi, 'Ye have troubled me, by causing me to stink among the inhabitants of the land, among the Canaanite, and among the Perizzite: and I [am] few in number, and they have been gathered against me, and have smitten me, and I have been destroyed, I and my house.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3430And Jacob said to Simeon and Levi, Ye have troubled me, to make me odious to the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites: and, I being few in number, they will gather themselves together against me and smite me; and I shall be destroyed, I and my house.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3430Und Jakob sprach zu Simeon und Levi: Ihr habt mir Unglck zugerichtet und mich stinkend gemacht vor den Einwohnern dieses Landes, den Kanaanitern und Pheresitern; und ich bin ein geringer Haufe. Wenn sie sich nun versammeln ber mich, so werden sie mich schlagen. Also werde ich vertilgt samt meinem Hause.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3430Da sagte Jakob zu Simeon und Levi: "Ihr habt mich ins Unglck gestrzt, indem ihr mich bei den Bewohnern des Landes, den Kanaanern und Pherissitern, tdlich verhat gemacht habt, und ich bilde doch nur ein leicht zhlbares Huflein. Wenn sie sich jetzt gegen mich zusammentun, so werden sie mich erschlagen, und ich gehe samt meinem Hause zugrunde!"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3430Da sprach Jakob zu Simeon und Levi: Ihr habt mich ins Unglck gestrzt; denn ihr habt mich verhat gemacht bei den Bewohnern des Landes, den Kanaanitern und Pheresitern, whrend ich doch nur wenig Leute unter mir habe, wenn sie sich nun wider mich zusammenrotten und mich besiegen, so werde ich samt meiner Familie vernichtet werden.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3430Da sprach Jakob zu Simeon und zu Levi: Ihr habt mich in Trbsal gebracht, indem ihr mich stinkend machet unter den Bewohnern des Landes, unter den Kanaanitern und unter den Perisitern. Ich aber bin ein zhlbares Huflein, und sie werden sich wider mich versammeln und mich schlagen, und ich werde vertilgt werden, ich und mein Haus.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3430Maar Jakob sprak tot Simeon en Levi: Gij stort mij in het ongeluk, door mij in kwade reuk te brengen bij de bewoners van het land, de Kananieten en de Perizzieten. Ik heb maar weinig volk; als zij dus tegen mij samenspannen en mij overvallen, word ik met mijn gezin vernietigd.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3430Men Jakob sagde til Simeon og Levi: "I styrter mig i Ulykke ved at lgge mig for Had hos Landets Indbyggere, Kana'anerne og Perizziterne; thi jeg rder kun over f Folk; samler de sig mod mig og slr mig, s er det ude med mig og mit Hus!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3430Men Jakob sade till Simeon och Levi: "I haven dragit olycka ver mig, d I nu haven gjort mig frhatlig fr landets inbyggare, kananerna och perisserna. Mitt folk r allenast en ringa hop; man skall nu frsamla sig mot mig och sl mig ihjl; s skall jag med mitt hus frgras."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3430Da sa Jakob til Simeon og Levi: I har gjort mig en stor sorg! I har frt mig i vanrykte hos landets innbyggere, Kana'anittene og ferisittene; jeg rder jo bare over en liten flokk, og samler de sig imot mig, kommer de til sl mig ihjel, sa bde jeg og mitt hus gr til grunne.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3430Niin Jaakob sanoi Simeonille ja Leeville: "Te olette sysseet minut onnettomuuteen, saattaneet minut tmn maan asukkaiden, kanaanilaisten ja perissilisten, vihoihin. Minun joukkoni on vhinen; jos he kokoontuvat minua vastaan, niin he tuhoavat minut, ja niin minut ja minun sukuni hvitetn."
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3430Řekl pak Jkob Simeonovi a Lv: Zkormoutili jste mne, a zošklivili jste mne u obyvatelů krajiny tto, u Kananejskch a Ferezejskch, a j jsem s malm počtem lid. Seberou-li se na mne, zbij mne, a tak vyhlazen budu j i dům můj.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3430s monda Jkb Simeonnak s Lvinek: Meghbortottatok engem, [s] utlatoss tettetek e fld lakosai eltt, a Kananeusok s Perizeusok eltt; n pedig kevesed magammal vagyok, s ha sszegylnek ellenem, levgnak, s eltrlnek engem, mind hzam npvel egybe.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3430A Jakov ree Simeunu i Leviju; smetoste me, i omraziste me narodu ove zemlje, Hananejima i Ferezejima; u mene ima malo ljudi, pa ako se skupe na me, hoe me ubiti te u se istrijebiti ja i dom moj.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3430Ather Jakobi i tha Simeonit dhe Levit: "Ju m keni futur n telashe duke m br t urryer nga banort e vendit, Kanaant dhe Perezejt. Me qen se ne jemi pakic, ata do t grumbullohen kundr meje dhe do t m sulmojn, dhe un ashtu si shtpia ime do t shfarosemi".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3430И сказал Иаков Симеону и Левию: вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для всех жителей сей земли, для Хананеев и Ферезеев. У меня людей мало; соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой.
3431
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3431וַיֹּאמְר֑וּ הַכְזוֹנָ֕ה יַעֲשֶׂ֖ה אֶת־אֲחוֹתֵֽנוּ׃ פ
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3431οἱ δὲ εἶπαν ᾿Αλλ᾽ ὡσεὶ πόρνῃ χρήσωνται τῇ ἀδελφῇ ἡμῶν;
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3431Responderunt: Numquid ut scorto abuti debuere sorore nostra?
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3431Risposero: "Si tratta forse la nostra sorella come una prostituta?".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3431Y ellos respondieron Haba l de tratar nuestra hermana como una ramera?
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3431Et ils rpondirent: Doit-on traiter notre sœur comme une prostitue?
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3431Ils rpondirent: Traitera-t-on notre soeur comme une prostitue?
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3431But they said, Were we to let him make use of our sister as a loose woman?
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3431And they said, Nay, but shall they treat our sister as an harlot?
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3431And they said, Should people deal with our sister as with a harlot?
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3431They answered: Should they abuse our sister as a strumpet?
GenesisKing James Version (KJV)english5
3431And they said, Should he deal with our sister as with an harlot?
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3431They said, "Should he deal with our sister as with a prostitute?"
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3431Symeon and Leuy answeriden, Whether thei ouyten mysuse oure sistir as an hoore?
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3431And they say, As a harlot doth he make our sister?'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3431And they said, Should he deal with our sister as with a harlot?
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3431Sie antworteten aber: Sollten sie denn mit unsrer Schwester wie mit einer Hure handeln?
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3431Sie aber antworteten: "Durfte er denn mit unserer Schwester wie mit einer Dirne verfahren?"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3431Da erwiderten sie: Durfte er unsere Schwester wie eine Hure behandeln?
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3431Und sie sprachen: Sollte man unsere Schwester wie eine Hure behandeln?
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3431Zij gaven ten antwoord: Mocht hij dan onze zuster als een deerne behandelen?
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3431Men de svarede: "Skal han behandle vor Sster som en Skge!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3431Men de svarade: "Skulle man d f behandla vr syster ssom en skka?"
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3431Men de svarte: Skulde han da f gjre med vr sster som med en skjge?
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3431Mutta he vastasivat: "Pitik hnen kohdella meidn sisartamme niinkuin porttoa!"
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3431A oni odpověděli: A což měli jako nevěstky zle užvati sestry naš?
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3431Azok pedig mondnak: Ht mint tiszttalan szemlylyel, gy kellett- bnni a mi hgunkkal?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3431A oni rekoše: zar sa sestrom našom da rade kao s kurvom?
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3431Por ata u prgjigjn: "A duhet ta trajtonte ai motrn ton si nj prostitut?".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3431Они же сказали: а разве можно поступать с сестрою нашею, как с блудницею!

<<< Genesis 34 >>>