<<< Genesis 31 >>>

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

311
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3101וַיִּשְׁמַ֗ע אֶת־דִּבְרֵ֤י בְנֵֽי־לָבָן֙ לֵאמֹ֔ר לָקַ֣ח יַעֲקֹ֔ב אֵ֖ת כָּל־אֲשֶׁ֣ר לְאָבִ֑ינוּ וּמֵאֲשֶׁ֣ר לְאָבִ֔ינוּ עָשָׂ֕ה אֵ֥ת כָּל־הַכָּבֹ֖ד הַזֶּֽה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3101῎Ηκουσεν δὲ Ιακωβ τὰ ῥήματα τῶν υἱῶν Λαβαν λεγόντων Εἴληφεν Ιακωβ πάντα τὰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ ἐκ τῶν τοῦ πατρὸς ἡμῶν πεποίηκεν πᾶσαν τὴν δόξαν ταύτην.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3101Postquam autem audivit verba filiorum Laban dicentium: Tulit Jacob omnia quae fuerunt patris nostri, et de illius facultate ditatus, factus est inclytus:
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3101Ma Giacobbe venne a sapere che i figli di Lbano dicevano: "Giacobbe si preso quanto era di nostro padre e con quanto era di nostro padre si fatta tutta questa fortuna".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3101Y OIA l las palabras de los hijos de Labn que decan: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre; y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta grandeza.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3101Or Jacob entendit les discours des enfants de Laban, qui disaient: Jacob a pris tout ce qui appartenait notre pre; et c'est de ce qui tait notre pre, qu'il s'est acquis toute cette richesse.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3101Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient: Jacob a pris tout ce qui tait notre pre, et c'est avec le bien de notre pre qu'il s'est acquis toute cette richesse.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3101Now it came to the ears of Jacob that Laban's sons were saying, Jacob has taken away all our father's property, and in this way he has got all this wealth.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3101And Jacob heard the words of the sons of Laban, saying, Jacob has taken all that was our father's, and of our father's property has he gotten all this glory.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3101And he heard the words of Laban's sons, saying, Jacob has taken away all that was our father's, and of what was our father's he has acquired all this glory.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3101But after that he heard the words of the sons of Laban, saying: Jacob hath taken away all that was our father's, and being enriched by his substance is become great:
GenesisKing James Version (KJV)english5
3101And he heard the words of Laban's sons, saying, Jacob hath taken away all that was our father's; and of that which was our father's hath he gotten all this glory.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3101Jacob heard Laban's sons' words, saying, "Jacob has taken away all that was our father's. He has obtained all this wealth from that which was our father's."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3101Aftir that Jacob herde the wordis of the sones of Laban, that seiden, Jacob hath take awei alle thingis that weren oure fadris, and of his catel Jacob is maad riche, and noble.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3101And he heareth the words of Laban's sons, saying, 'Jacob hath taken all that our father hath; yea, from that which our father hath, he hath made all this honour;'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3101And he heard the words of Laban's sons, saying, Jacob hath taken away all that was our father's; and of that which was our father's hath he gotten all this glory.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3101Und es kamen vor ihn die Reden der Kinder Labans, da sie sprachen: Jakob hat alles Gut unsers Vaters an sich gebracht, und von unsers Vaters Gut hat er solchen Reichtum zuwege gebracht.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3101Da erhielt Jakob Kunde von den uerungen der Shne Labans, die da sagten: "Jakob hat das ganze Hab und Gut unsers Vaters an sich gebracht und seinen ganzen jetzigen Reichtum aus dem Besitz unsers Vaters gewonnen."
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3101Da kam ihm zu Ohren, welche Reden die Shne Labans fhrten: Jakob hat alles an sich gebracht, was unserem Vater gehrte, und von dem, was unserem Vater gehrte, hat er all diesen Reichtum zuwege gebracht.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3101Und er hrte die Worte der Shne Labans, welche sprachen: Jakob hat alles genommen, was unserem Vater gehrte; und von dem, was unserem Vater gehrte, hat er sich all diesen Reichtum verschafft.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3101Jakob vernam, dat de zonen van Laban zeiden: Jakob heeft zich meester gemaakt van heel het vermogen van onzen vader, en zich uit de bezittingen van onzen vader al die rijkdom verworven.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3101Men Jakob hrte Labans Snner sige: "Jakob har taget al vor Faders Ejendom, og deraf har han skabt sig al den Velstand."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3101Men han fick hra huru Labans sner talade s: "Jakob har tagit allt vad vr fader gde; av det vr fader gde r det som han har skaffat sig all denna rikedom."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3101S fikk han hre at Labans snner hadde sagt: Jakob har tatt alt det som vr far eide, og av det som vr far eide, har han lagt sig til all denne rikdom.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3101Mutta hn sai kuulla, ett Laabanin pojat puhuivat nin: "Jaakob on anastanut kaikki, mit ismme omisti; ismme omaisuudesta hn on hankkinut itselleen kaiken tmn rikkauden".
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3101Když pak uslyšel Jkob slova synů Lbanovch, ani prav: Pobral Jkob všecko, co měl otec nš, a z těch věc, kterž byly otce našeho, způsobil sobě tu všecku slvu;
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3101s meghall a Lbn fiainak beszdt, kik ezt mondjk vala: Valamije volt atynknak, mind elvette Jkb; s atynkbl szerezte mind e gazdagsgot.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3101A Jakov u gdje sinovi Lavanovi govore: Jakov uze sve što bješe našega oca, i od onoga što bješe našega oca stee sve ovo blago.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3101Por Jakobi dgjoi fjalt e bijve t Labanos q thoshin: "Jakobi mori gjithka kishte ati yn; dhe me at q i prkiste atit ton, ai krijoi gjith kt pasuri".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3101И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили: Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство сие.
312
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3102וַיַּ֥רְא יַעֲקֹ֖ב אֶת־פְּנֵ֣י לָבָ֑ן וְהִנֵּ֥ה אֵינֶ֛נּוּ עִמּ֖וֹ כִּתְמ֥וֹל שִׁלְשֽׁוֹם׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3102καὶ εἶδεν Ιακωβ τὸ πρόσωπον τοῦ Λαβαν, καὶ ἰδοὺ οὐκ ἦν πρὸς αὐτὸν ὡς ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3102animadvertit quoque faciem Laban, quod non esset erga se sicut heri et nudiustertius,
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3102Giacobbe osserv anche la faccia di Lbano e si accorse che non era pi verso di lui come prima.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3102Miraba tambin Jacob el semblante de Labn, y vea que no era para con l como ayer y antes de ayer.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3102Et Jacob remarqua le visage de Laban; et voici, il n'tait plus son gard comme auparavant.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3102Jacob remarqua aussi le visage de Laban; et voici, il n'tait plus envers lui comme auparavant.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3102And Jacob saw that Laban's feeling for him was no longer what it had been before.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3102And Jacob saw the countenance of Laban, and behold it was not towards him as before.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3102And Jacob saw the countenance of Laban, and behold, it was not toward him as previously.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3102And perceiving also that Laban's countenance was not towards him as yesterday and the other day,
GenesisKing James Version (KJV)english5
3102And Jacob beheld the countenance of Laban, and, behold, it was not toward him as before.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3102Jacob saw the expression on Laban's face, and, behold, it was not toward him as before.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3102Also Jacob perseyuede the face of Laban, that it was not ayens hym as yistirdai, and the thridde dai agoon,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3102and Jacob seeth the face of Laban, and lo, it is not with him as heretofore.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3102And Jacob beheld the countenance of Laban, and, behold, it was not toward him as beforetime.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3102Und Jakob sah an das Angesicht Labans; und siehe, es war nicht gegen ihn wie gestern und ehegestern.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3102Zugleich merkte Jakob an Labans Gesichtsausdruck wohl, da er gegen ihn nicht mehr so gesinnt war wie frher.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3102Und Jakob achtete auf die Mienen Labans; der aber bezeigte sich nicht mehr gegen ihn, wie frher.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3102Und Jakob sah das Angesicht Labans, und siehe, es war nicht gegen ihn wie frher.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3102Ook zag Jakob aan Labans gezicht, dat hij hem niet meer zo gunstig gezind was als vroeger.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3102Og Jakob lste i Labans Ansigt, at han ikke var sindet mod ham som tidligere.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3102Jakob mrkte ocks att Laban icke sg p honom med samma gon som frut.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3102Og Jakob s p Labans ansikt at han ikke var den samme mot ham som fr.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3102Ja Jaakob huomasi Laabanin kasvoista, ettei hn ollut hnt kohtaan niinkuin ennen.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3102A viděl tvř Lbanovu, a aj, nebyla k němu tak jako prv:
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3102s lt Jkb a Lbn orczjt, hogy m nem olyan hozz mint annakeltte.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3102I vidje Jakov gdje lice Lavanovo nije prema njemu kao prije.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3102Jakobi vuri re edhe fytyrn e Labanos; dhe ja, ndaj tij nuk ishte si m par.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3102И увидел Иаков лице Лавана, и вот, оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня.
313
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3103וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶֽל־יַעֲקֹ֔ב שׁ֛וּב אֶל־אֶ֥רֶץ אֲבוֹתֶ֖יךָ וּלְמוֹלַדְתֶּ֑ךָ וְאֶֽהְיֶ֖ה עִמָּֽךְ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3103εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Ιακωβ ᾿Αποστρέφου εἰς τὴν γῆν τοῦ πατρός σου καὶ εἰς τὴν γενεάν σου, καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3103maxime dicente sibi Domino: Revertere in terram patrum tuorum, et ad generationem tuam, eroque tecum.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3103Il Signore disse a Giacobbe: "Torna al paese dei tuoi padri, nella tua patria e io sar con te".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3103Tambin Jehov dijo Jacob: Vulvete la tierra de tus padres, y tu parentela; que yo ser contigo.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3103Et l'ternel dit Jacob: Retourne au pays de tes pres, et vers ta parent, et je serai avec toi.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3103Alors l'ternel dit Jacob: Retourne au pays de tes pres et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3103Then the Lord said to Jacob, Go back to the land of your fathers, and to your relations, and I will be with you.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3103And the Lord said to Jacob, Return to the land of your father, and to your family, and I will be with you.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3103And Jehovah said to Jacob, Return into the land of thy fathers, and to thy kindred; and I will be with thee.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3103Especially the Lord saying to him: Return into the land of thy fathers, and to thy kindred, and I will be with thee.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3103And the Lord said unto Jacob, Return unto the land of thy fathers, and to thy kindred; and I will be with thee.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3103Yahweh said to Jacob, "Return to the land of your fathers, and to your relatives, and I will be with you."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3103moost for the Lord seide to hym, Turne ayen into the lond of thi fadris, and to thi generacioun, and Y shal be with thee.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3103And Jehovah saith unto Jacob, 'Turn back unto the land of thy fathers, and to thy kindred, and I am with thee.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3103And Jehovah said unto Jacob, Return unto the land of thy fathers, and to thy kindred; and I will be with thee.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3103Und der HERR sprach zu Jakob: Ziehe wieder in deiner Vter Land und zu deiner Freundschaft; ich will mit dir sein.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3103Da sagte der HERR zu Jakob: "Kehre in das Land deiner Vter und zu deiner Verwandtschaft zurck; ich will mit dir sein!"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3103Da sprach Jahwe zu Jakob: Kehre zurck in das Land deiner Vter und zu deiner Verwandtschaft, so will ich mit dir sein.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3103Und Jehova sprach zu Jakob: Kehre zurck in das Land deiner Vter und zu deiner Verwandtschaft, und ich will mit dir sein.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3103Daarenboven sprak Jahweh tot Jakob: Keer terug naar het land uwer vaderen en naar uw familie; Ik zal u bijstaan.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3103Da sagde Herren til Jakob: "Vend tilbage til dine Fdres Land og din Hjemstavn, s vil jeg vre med dig!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3103Och HERREN sade till Jakob: "Vnd tillbaka till dina fders land och till din slkt; jag skall vara med dig."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3103Og Herren sa til Jakob: Vend tilbake til dine fedres land og ditt eget folk, og jeg vil vre med dig.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3103Ja Herra sanoi Jaakobille: "Palaja isiesi maahan ja sukusi tyk. Min olen sinun kanssasi."
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3103I řekl mu Hospodin: Navrať se do země otců svch, a k přbuznosti sv, a budu s tebou.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3103Monda pedig az r Jkbnak: Trj meg atyid fldre, a te rokonsgod kz, s veled lszek.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3103I Gospod ree Jakovu: vrati se u zemlju otaca svojih i u rod svoj, i ja u biti s tobom.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3103Pastaj Zoti i tha Jakobit: "Kthehu n vendin e etrve t tu dhe te fisi yt, dhe un do t jem me ty".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3103И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих и на родину твою; и Я буду с тобою.
314
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3104וַיִּשְׁלַ֣ח יַעֲקֹ֔ב וַיִּקְרָ֖א לְרָחֵ֣ל וּלְלֵאָ֑ה הַשָּׂדֶ֖ה אֶל־צֹאנֽוֹ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3104ἀποστείλας δὲ Ιακωβ ἐκάλεσεν Ραχηλ καὶ Λειαν εἰς τὸ πεδίον, οὗ τὰ ποίμνια,
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3104Misit, et vocavit Rachel et Liam in agrum, ubi pascebat greges,
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3104Allora Giacobbe mand a chiamare Rachele e Lia, in campagna presso il suo gregge
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3104Y envi Jacob, y llam Rachl y Lea al campo sus ovejas,
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3104Alors Jacob envoya dire Rachel et La, de venir aux champs vers son troupeau.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3104Jacob fit appeler Rachel et La, qui taient aux champs vers son troupeau.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3104And Jacob sent for Rachel and Leah to come to him in the field among his flock.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3104And Jacob sent and called Lea and Rachel to the plain where the flocks were.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3104And Jacob sent and called Rachel and Leah to the fields to his flock,
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3104He sent, and called Rachel and Lia into the field, where he fed the flocks,
GenesisKing James Version (KJV)english5
3104And Jacob sent and called Rachel and Leah to the field unto his flock,
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3104Jacob sent and called Rachel and Leah to the field to his flock,
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3104He sente, and clepide Rachel, and Lya, in to the feeld, where he kepte flockis, and he seide to hem,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3104And Jacob sendeth and calleth for Rachel and for Leah to the field unto his flock;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3104And Jacob sent and called Rachel and Leah to the field unto his flock,
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3104Da sandte Jakob hin und lie rufen Rahel und Lea aufs Feld zu seiner Herde
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3104Da sandte Jakob hin, lie Rahel und Lea auf das Feld zu seiner Herde rufen
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3104Da sandte Jakob hin und lie Rahel und Lea rufen auf das Feld zu seiner Herde.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3104Da sandte Jakob hin und lie Rahel und Lea aufs Feld rufen zu seiner Herde.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3104Toen zond Jakob een boodschap naar Rachel en Lea, en liet haar naar het veld bij zijn kudde roepen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3104S sendte Jakob Bud og lod Rakel og Lea kalde ud p Marken til sin Hjord;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3104D snde Jakob och lt kalla Rakel och Lea ut p marken till sin hjord;
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3104Da sendte Jakob bud efter Rakel og Lea og bad dem komme ut p marken, hvor han var med sin buskap.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3104Niin Jaakob kutsutti Raakelin ja Leean kedolle laumansa luo,
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3104Protož poslav Jkob, vyvolal Rchele a Le na pole k stdu svmu.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3104Elklde teht Jkb, s kihvat maghoz Rkhelt s Let a mezre az nyjhoz.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3104I poslav Jakov dozva Rahilju i Liju u polje k stadu svojemu.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3104Ather Jakobi drgoi e thirri Rakeln dhe Lean, q t vinin n fushat pran kopes s tij,
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3104И послал Иаков, и призвал Рахиль и Лию в поле, к стаду мелкого скота своего,
315
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3105וַיֹּ֣אמֶר לָהֶ֗ן רֹאֶ֤ה אָנֹכִי֙ אֶת־פְּנֵ֣י אֲבִיכֶ֔ן כִּֽי־אֵינֶ֥נּוּ אֵלַ֖י כִּתְמֹ֣ל שִׁלְשֹׁ֑ם וֵֽאלֹהֵ֣י אָבִ֔י הָיָ֖ה עִמָּדִֽי׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3105καὶ εἶπεν αὐταῖς ῾Ορῶ ἐγὼ τὸ πρόσωπον τοῦ πατρὸς ὑμῶν ὅτι οὐκ ἔστιν πρὸς ἐμοῦ ὡς ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν· ὁ δὲ θεὸς τοῦ πατρός μου ἦν μετ᾽ ἐμοῦ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3105dixitque eis: Video faciem patris vestri quod non sit erga me sicut heri et nudiustertius: Deus autem patris mei fuit mecum.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3105e disse loro: "Io mi accorgo dal volto di vostro padre che egli verso di me non pi come prima; eppure il Dio di mio padre stato con me.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3105Y djoles: Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como ayer y antes de ayer: mas el Dios de mi padre ha sido conmigo.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3105Et il leur dit: Je vois que le visage de votre pre n'est plus envers moi comme auparavant; mais le Dieu de mon pre a t avec moi.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3105Il leur dit: Je vois, au visage de votre pre, qu'il n'est plus envers moi comme auparavant; mais le Dieu de mon pre a t avec moi.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3105And he said to them, It is clear to me that your father's feeling is no longer what it was to me; but the God of my father has been with me
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3105And he said to them, I see the face of your father, that it is not towards me as before, but the God of my father was with me.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3105and said to them, I see your father's countenance, that it is not toward me as previously; but the God of my father has been with me.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3105And said to them: I see your father's countenance is not towards me as yesterday and the other day: but the God of my father hath been with me.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3105And said unto them, I see your father's countenance, that it is not toward me as before; but the God of my father hath been with me.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3105and said to them, "I see the expression on your father's face, that it is not toward me as before; but the God of my father has been with me.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3105Y se the face of youre fadir, that it is not ayens me as 'yisterdai and the thridde dai agoon; but God of my fadir was with me.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3105and saith to them, 'I am beholding your father's face -- that it is not towards me as heretofore, and the God of my father hath been with me,
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3105and said unto them, I see your father's countenance, that it is not toward me as beforetime; but the God of my father hath been with me.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3105und sprach zu ihnen: Ich sehe eures Vaters Angesicht, da es nicht gegen mich ist wie gestern und ehegestern; aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3105und sagte zu ihnen: "Ich sehe es dem Gesicht eures Vaters an, da er gegen mich nicht mehr so gesinnt ist wie frher, obgleich doch der Gott meines Vaters mit mir gewesen ist.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3105Da sprach er zu ihnen: Ich sehe wohl, da mir euer Vater nicht mehr dasselbe Gesicht zeigt, wie frher; aber der Gott meines Vaters war mit mir.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3105Und er sprach zu ihnen: Ich sehe das Angesicht eures Vaters, da es nicht gegen mich ist wie frher; aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3105Hij zeide tot haar: Ik zie, dat uw vader mij niet meer zo gunstig gezind is als vroeger; maar de God van mijn vader staat mij bij.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3105og han sagde til dem: "Jeg lser i eders Faders Ansigt, at han ikke er sindet mod mig som tidligere, nu da min Faders Gud har vret med mig;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3105och han sade till dem: "Jag mrker att eder fader icke ser p mig med samma gon som frut, nu d min faders Gud har varit med mig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3105Og han sa til dem: Jeg ser p eders fars ansikt at han ikke er den samme mot mig som fr; men min fars Gud har vrt med mig.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3105ja hn sanoi heille: "Min huomaan isnne kasvoista, ettei hn ole minua kohtaan niinkuin ennen, vaikka isni Jumala on ollut minun kanssani.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3105A řekl jim: Vidm tvř otce vašeho, že nen ke mně tak jako prv, ješto Bůh otce mho byl se mnou.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3105s monda nkik: Ltom atytok orczjt, hogy nem olyan hozzm, mint ennekeltte; de az n atym Istene velem volt.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3105I ree im: vidim gdje lice oca vašega nije prema meni kao prije; ali je Bog oca mojega bio sa mnom.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3105dhe u tha atyre: "Un e shoh q fytyra e atit tuaj ndaj meje nuk sht si m par; por Perndia i atit tim ka qen me mua.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3105и сказал им: я вижу лице отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня; но Бог отца моего был со мною;
316
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3106וְאַתֵּ֖נָה יְדַעְתֶּ֑ן כִּ֚י בְּכָל־כֹּחִ֔י עָבַ֖דְתִּי אֶת־אֲבִיכֶֽן׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3106καὶ αὐταὶ δὲ οἴδατε ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἰσχύι μου δεδούλευκα τῷ πατρὶ ὑμῶν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3106Et ipsae nostis quod totis viribus meis servierim patri vestro.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3106Voi stesse sapete che io ho servito vostro padre con tutte le forze,
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3106Y vosotras sabis que con todas mis fuerzas he servido vuestro padre:
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3106Et vous savez vous-mmes que j'ai servi votre pre de toutes mes forces.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3106Vous savez vous-mmes que j'ai servi votre pre de tout mon pouvoir.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3106And you have seen how I have done all in my power for your father,
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3106And you too know that with all my might I have served your father.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3106And you know that with all my power I have served your father.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3106And you know that I have served your father to the uttermost of my power.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3106And ye know that with all my power I have served your father.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3106You know that I have served your father with all of my strength.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3106And ye witen that with alle my strengthis Y seruede youre fadir;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3106and ye -- ye have known that with all my power I have served your father,
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3106And ye know that with all my power I have served your father.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3106Und ihr wit, da ich aus allen meinen Krften eurem Vater gedient habe.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3106Ihr selbst wit ja, da ich eurem Vater mit meiner ganzen Kraft gedient habe;
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3106Ihr wit, da ich aus allen meinen Krften eurem Vater gedient habe.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3106Ihr selbst wisset ja, da ich mit all meiner Kraft eurem Vater gedient habe.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3106Gij weet zelf, dat ik naar best vermogen uw vader gediend heb,
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3106og I ved jo selv, at jeg har tjent eders Fader af al min Kraft,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3106Och I veten sjlva att jag har tjnat eder fader av alla mina krafter;
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3106Og I vet selv at jeg av all min evne har tjent eders far.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3106Te tiedtte, ett min olen palvellut isnne kaikin voimin,
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3106A vy samy vte, že vš svou silou sloužil jsem otci vašemu.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3106Ti pedig tudjtok, hogy teljes erm szerint szolgltam atytokat.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3106I vi znate da sam služio ocu vašemu kako sam god mogao;
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3106Dhe ju e dini se un i kam shrbyer atit tuaj me tr forcn time,
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3106вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему,
317
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3107וַאֲבִיכֶן֙ הֵ֣תֶל בִּ֔י וְהֶחֱלִ֥ף אֶת־מַשְׂכֻּרְתִּ֖י עֲשֶׂ֣רֶת מֹנִ֑ים וְלֹֽא־נְתָנ֣וֹ אֱלֹהִ֔ים לְהָרַ֖ע עִמָּדִֽי׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3107ὁ δὲ πατὴρ ὑμῶν παρεκρούσατό με καὶ ἤλλαξεν τὸν μισθόν μου τῶν δέκα ἀμνῶν, καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεὸς κακοποιῆσαί με.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3107Sed et pater vester circumvenit me et mutavit mercedem meam decem vicibus: et tamen non dimisit eum Deus ut noceret mihi.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3107mentre vostro padre si beffato di me e ha cambiato dieci volte il mio salario; ma Dio non gli ha permesso di farmi del male.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3107Y vuestro padre me ha engaado, y me ha mudado el salario diez veces: pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3107Et votre pre s'est moqu de moi, et a chang dix fois mon salaire; mais Dieu ne lui a point permis de me faire du mal.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3107Et votre pre s'est jou de moi, et a chang dix fois mon salaire; mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3107But your father has not kept faith with me, and ten times he has made changes in my payment; but God has kept him from doing me damage.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3107But your father deceived me, and changed my wages for the ten lambs, yet God gave him not power to hurt me.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3107And your father has mocked me, and has changed my wages ten times; but God suffered him not to hurt me.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3107Yea, your father also hath overreached me, and hath changed my wages ten times: and yet God hath not suffered him to hurt me.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3107And your father hath deceived me, and changed my wages ten times; but God suffered him not to hurt me.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3107Your father has deceived me, and changed my wages ten times, but God didn't allow him to hurt me.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3107but and youre fadir disseyuyde me, and chaungide my meede ten sithis; and netheles God suffride not hym to anoye me.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3107and your father hath played upon me, and hath changed my hire ten times; and God hath not suffered him to do evil with me.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3107And your father hath deceived me, and changed my wages ten times; but God suffered him not to hurt me.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3107Und er hat mich getuscht und nun zehnmal meinen Lohn verndert; aber Gott hat ihm nicht gestattet, da er mir Schaden tte.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3107doch euer Vater hat mich betrogen und mir den Lohn schon zehnmal abgendert, Gott aber hat ihm nicht gestattet, mir Schaden zuzufgen.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3107Euer Vater aber hat mich betrogen und mir den Lohn zehnmal abgendert; aber Gott lie nicht zu, da er mir Schaden zufgte.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3107Und euer Vater hat mich betrogen und hat meinen Lohn zehnmal verndert; aber Gott hat ihm nicht gestattet, mir bles zu tun.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3107ofschoon uw vader mij heeft bedrogen, en wel tienmaal mijn loon heeft gewijzigd. Maar God stond hem niet toe, mij te benadelen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3107medens eders Fader har bedraget mig og forandret min Ln ti Gange; men Gud tilstedte ham ikke at gre mig Skade;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3107men eder fader har handlat svikligt mot mig och tio gnger frndrat min ln. Dock har Gud icke tillstatt honom att gra mig ngot ont.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3107Men eders far har sveket mig og forandret min lnn ti ganger; men Gud lot ham ikke f gjre mig noget ondt.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3107mutta isnne on kohdellut minua petollisesti ja muuttanut palkkaani kymmenen kertaa. Jumala ei kuitenkaan ole sallinut hnen tehd minulle mitn vahinkoa.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3107Ale otec vš oklamal mne, a na desetkrte změnil mzdu mou; však nedopustil mu Bůh, aby mi zle učinil.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3107De atytok engem megcsalt s tzszer is megvltoztatta bremet; mindazltal az Isten nem engedte, hogy nkem krt tehessen.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3107A otac me je vaš varao i mijenjao mi platu deset puta; ali mu Bog ne dade da me ošteti;
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3107ndrsa ati juaj m ka mashtruar dhe ka ndryshuar pagesn time dhjet her, por Perndia nuk e lejoi t m bj t keq.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3107а отец ваш обманывал меня и раз десять переменял награду мою; но Бог не попустил ему сделать мне зло.
318
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3108אִם־כֹּ֣ה יֹאמַ֗ר נְקֻדִּים֙ יִהְיֶ֣ה שְׂכָרֶ֔ךָ וְיָלְד֥וּ כָל־הַצֹּ֖אן נְקֻדִּ֑ים וְאִם־כֹּ֣ה יֹאמַ֗ר עֲקֻדִּים֙ יִהְיֶ֣ה שְׂכָרֶ֔ךָ וְיָלְד֥וּ כָל־הַצֹּ֖אן עֲקֻדִּֽים׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3108ἐὰν οὕτως εἴπῃ Τὰ ποικίλα ἔσται σου μισθός, καὶ τέξεται πάντα τὰ πρόβατα ποικίλα· ἐὰν δὲ εἴπῃ Τὰ λευκὰ ἔσται σου μισθός, καὶ τέξεται πάντα τὰ πρόβατα λευκά·
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3108Si quando dixit: Variae erunt mercedes tuae: pariebant omnes oves varios foetus; quando vero e contrario, ait: Alba quaeque accipies pro mercede: omnes greges alba pepererunt.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3108Se egli diceva: Le bestie punteggiate saranno il tuo salario, tutto il gregge figliava bestie punteggiate; se diceva: Le bestie striate saranno il tuo salario, allora tutto il gregge figliava bestie striate.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3108Si l deca as: Los pintados sern tu salario; entonces todas las ovejas paran pintados: y si deca as: Los listados sern tu salario; entonces todas las ovejas paran listados.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3108Quand il disait ainsi: Les picots seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des agneaux picots. Et s'il disait ainsi: Les rays seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des agneaux rays.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3108Quand il disait: Les tachets seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachets. Et quand il disait: Les rays seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rays.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3108If he said, All those in the flock which have marks are to be yours, then all the flock gave birth to marked young; and if he said, All the banded ones are to be yours, then all the flock had banded young.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3108If he should say thus, The speckled shall be your reward, then all the cattle would bear speckled; and if he should say, The white shall be your reward, then would all the cattle bear white.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3108If he said thus; The speckled shall be thy hire, then all the flocks bore speckled; and if he said thus: The ringstraked shall be thy hire, then all the flocks bore ringstraked.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3108If at any time he said: The speckled shall be thy wages: all the sheep brought forth speckled: but when he said on the contrary: Thou shalt take all the white ones for thy wages: all the flocks brought forth white ones.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3108If he said thus, The speckled shall be thy wages; then all the cattle bare speckled: and if he said thus, The ringstraked shall be thy hire; then bare all the cattle ringstraked.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3108If he said, 'The speckled will be your wages,' then all the flock bore speckled. If he said, 'The streaked will be your wages,' then all the flock bore streaked.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3108If he seide ony tyme, Dyuerse colourid sheep schulen be thi medis, alle sheep brouyten forth dyuerse colourid lambren; forsothe whanne he seide ayenward, Thou shalte take alle white for mede, alle the flockis brouyten forth white beestis;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3108If he say thus: The speckled are thy hire, then bare all the flock speckled ones; and if he say thus: The ring-straked are thy hire, then bare all the flock ring-straked;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3108If he said thus, The speckled shall be thy wages; then all the flock bare speckled: and if he said thus, The ringstreaked shall be thy wages; then bare all the flock ringstreaked.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3108Wenn er sprach: Die Bunten sollen dein Lohn sein, so trug die ganze Herde Bunte. Wenn er aber sprach: Die Sprenkligen sollen dein Lohn sein, so trug die ganze Herde Sprenklinge.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3108Sooft er nmlich sagte: ?Die gesprenkelten Tiere sollen dein Lohn sein!?, warf die ganze Herde gesprenkelte Lmmer, und sooft er sagte: ?Die gestreiften Tiere sollen dein Lohn sein!?, warf die ganze Herde gestreifte Lmmer.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3108Wenn er sprach: die gesprenkelten sollen dein Lohn sein, so warf die ganze Herde gesprenkelte, sprach er dagegen: die gestreiften sollen dein Lohn sein, so warf die ganze Herde gestreifte.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3108Wenn er so sprach: Die gesprenkelten sollen dein Lohn sein, dann gebaren alle Herden gesprenkelte; und wenn er so sprach: Die gestreiften sollen dein Lohn sein, dann gebaren alle Herden gestreifte.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3108Wanneer hij zeide: de gevlekte dieren zullen uw loon zijn, wierp de hele kudde gevlekte jongen. En als hij zeide: de gestreepte dieren zullen uw loon zijn, wierp de hele kudde gestreepte.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3108sagde han, at de spttede Dyr skulde vre min Ln, s fdte hele Hjorden spttet Afkom, og sagde han, at de stribede skulde vre min Ln, s fdte hele Hjorden stribet Afkom.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3108Nr han sade: 'De sprckliga skola vara din ln', d fick hela hjorden sprcklig avfda; och nr han sade: 'De strimmiga skola vara din ln', d fick hela jorden strimmig avfda.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3108Nr han sa: Det flekkete skal vre din lnn, da fikk alt smfeet flekkete unger, og nr han sa: Det stripete skal vre din lnn, da fikk alt smfeet stripete unger.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3108Kun hn sanoi: 'Pilkulliset olkoot sinun palkkasi', niin koko lauma kantoi pilkullisia; ja kun hn sanoi: 'Juovikkaat olkoot sinun palkkasi', niin koko lauma kantoi juovikkaita.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3108Když takto řekl: Co bude peřestho,to nechť jest mzda tv, tedy všecky ovce rodily peřest plod. Když pak takto řekl: Co přepsanho na nohch, to bude mzda tv, tedy všecky ovce rodily přepsan na nohch.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3108Mikor azt mondotta: A pettyegetettek legyenek a te bred, a juhok mind pettyegetetteket ellenek vala. Ha azt mondotta: A cskos lbak legyenek a te bred, a juhok mind cskos lbakat ellenek vala.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3108Kad on ree: što bude šareno neka ti je plata, onda se mladilo sve šareno; a kad ree: s biljegom što bude neka ti je plata, onda se mladilo sve s biljegom.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3108N qoft se ai thoshte: "Krert laramane do t jen pagesa jote", e tr kopeja pillte qengja laramane; dhe po t thoshte: "Krert vija-vija do t jen pagesa jote", tr kopeja pillte qengja vija-vija.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3108Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами. А когда он сказал: пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых.
319
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3109וַיַּצֵּ֧ל אֱלֹהִ֛ים אֶת־מִקְנֵ֥ה אֲבִיכֶ֖ם וַיִּתֶּן־לִֽי׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3109καὶ ἀφείλατο ὁ θεὸς πάντα τὰ κτήνη τοῦ πατρὸς ὑμῶν καὶ ἔδωκέν μοι αὐτά.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3109Tulitque Deus substantiam patris vestri, et dedit mihi.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3109Cos Dio ha sottratto il bestiame a vostro padre e l'ha dato a me.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3109As quit Dios el ganado de vuestro padre, y dimelo m.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3109Dieu a donc pris le btail de votre pre, et me l'a donn.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3109Dieu a pris votre pre son troupeau, et me l'a donn.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3109So God has taken away your father's cattle and has given them to me.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3109So God has taken away all the cattle of your father, and given them to me.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3109And God has taken away the cattle of your father, and given [them] to me.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3109And God hath taken your father's substance, and given it to me.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3109Thus God hath taken away the cattle of your father, and given them to me.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3109Thus God has taken away your father's livestock, and given them to me.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3109and God took a wey the substaunce of youre fadir, and yaf to me.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3109and God taketh away the substance of your father, and doth give to me.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3109Thus God hath taken away the cattle of your father, and given them to me.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3109Also hat Gott die Gter eures Vaters ihm entwandt und mir gegeben.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3109So hat Gott eurem Vater den Viehbesitz genommen und ihn mir gegeben.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3109Und so entzog Gott eurem Vater das Vieh und gab es mir.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3109Und Gott hat das Vieh eures Vaters genommen und mir gegeben.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3109Zo ontnam God aan uw vader wat hij bezat, en gaf het aan mij.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3109Sledes tog Gud Hjordene fra eders Fader og gav mig dem.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3109S tog Gud eder faders boskap och gav den t mig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3109Sledes tok Gud eders fars fe fra ham og gav mig det.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3109Niin on Jumala ottanut isnne omaisuuden ja antanut minulle.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3109A tak odjal Bůh stdo otce vašeho a dal mně.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3109gy vette el Isten atytok jszgt s nkem adta.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3109Tako Bog uze stoku ocu vašemu i dade je meni;
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3109Kshtu Perndia ia hoqi bagtin atit tuaj dhe ma dha mua.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3109И отнял Бог весь скот у отца вашего и дал его мне.
3110
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3110וַיְהִ֗י בְּעֵת֙ יַחֵ֣ם הַצֹּ֔אן וָאֶשָּׂ֥א עֵינַ֛י וָאֵ֖רֶא בַּחֲל֑וֹם וְהִנֵּ֤ה הָֽעַתֻּדִים֙ הָעֹלִ֣ים עַל־הַצֹּ֔אן עֲקֻדִּ֥ים נְקֻדִּ֖ים וּבְרֻדִּֽים׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3110καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἐνεκίσσων τὰ πρόβατα, καὶ εἶδον τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτὰ ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ ἰδοὺ οἱ τράγοι καὶ οἱ κριοὶ ἀναβαίνοντες ἦσαν ἐπὶ τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἶγας διάλευκοι καὶ ποικίλοι καὶ σποδοειδεῖς ῥαντοί.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3110Postquam enim conceptus ovium tempus advenerat, levavi oculos meos, et vidi in somnis ascendentes mares super feminas, varios et maculosos, et diversorum colorum.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3110Una volta, quando il piccolo bestiame va in calore, io in sogno alzai gli occhi e vidi che i capri in procinto di montare le bestie erano striati, punteggiati e chiazzati.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3110Y sucedi que al tiempo que las ovejas se recalentaban, alc yo mis ojos y vi en sueos, y he aqu los machos que cubran las hembras eran listados, pintados y abigarrados.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3110Car il arriva, au temps o les brebis entrent en chaleur, que je levai les yeux et vis en songe que les bliers qui couvraient les brebis taient rays, picots et marquets.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3110Au temps o les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux, et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis taient rays, tachets et marquets.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3110And at the time when the flock were with young, I saw in a dream that all the he-goats which were joined with the she-goats were banded and marked and coloured.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3110And it came to pass when the cattle conceived and were with young, that I [*]saw with mine eyes in sleep, and behold the he- goats and the rams leaping on the sheep and the she- goats, speckled and variegated and spotted with ash- coloured spots.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3110And it came to pass at the time of the ardour of the flocks, that I lifted up mine eyes, and saw in a dream, and behold, the rams that leaped upon the flocks were ringstraked, speckled, and spotted.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3110For after that time came of the ewes conceiving, I lifted up my eyes, and saw in my sleep that the males which leaped upon the females were of divers colours, and spotted, and speckled.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3110And it came to pass at the time that the cattle conceived, that I lifted up mine eyes, and saw in a dream, and, behold, the rams which leaped upon the cattle were ringstraked, speckled, and grisled.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3110During mating season, I lifted up my eyes, and saw in a dream, and behold, the male goats which leaped on the flock were streaked, speckled, and grizzled.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3110For aftir that the tyme of conseyuyng of sheep cam, Y reiside myn iyen, and seiy in sleep malis dyuerse, and spotti, and of dyuerse colouris, stiynge on femalis.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3110And it cometh to pass at the time of the flock conceiving, that I lift up mine eyes and see in a dream, and lo, the he-goats, which are going up on the flock, [are] ring-straked, speckled, and grisled;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3110And it came to pass at the time that the flock conceive, that I lifted up mine eyes, and saw in a dream, and, behold, the he-goats which leaped upon the flock were ringstreaked, speckled, and grizzled.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3110Denn wenn die Zeit des Laufs kam, hob ich meine Augen auf und sah im Traum, und siehe, die Bcke, die auf die Herde sprangen, waren sprenklig, gefleckt und bunt.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3110In der Brunstzeit des Kleinviehs nmlich hob ich meine Augen auf und sah im Traume, wie die Bcke, welche das Kleinvieh belegten, gestreift, gesprenkelt und getpfelt waren.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3110Zu der Zeit aber, wo die Schafe brnstig wurden, da sah ich deutlich im Traum, wie die Bcke, die die Schafe besprangen, gestreift, gesprenkelt und gescheckt waren.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3110Und es geschah zur Brunstzeit der Herde, da hob ich meine Augen auf und sah im Traume: und siehe, die Bcke, welche die Herde besprangen, waren gestreift, gesprenkelt und getpfelt.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3110Ook gebeurde het eens in de bronstijd der kudde, dat ik in een droom mijn ogen opsloeg en zag, hoe de gestreepte, gespikkelde en gevlekte bokken de geiten besprongen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3110Og ved den Tid Dyrene parrede sig, s jeg i Drmme, at Bukkene, der sprang, var stribede, spttede og brogede
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3110Ty nr parningstiden kom, lyfte jag upp mina gon och fick se i drmmen att hannarna som betckte smboskapen voro strimmiga, sprckliga och flckiga.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3110Og ved den tid smfeet parret sig, s jeg frem for mig i drmme og fikk se at bukkene som parret sig med smfeet, var stripete, flekkete og prikkete.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3110Mutta lauman pariutumisen aikana min nostin silmni ja nin unessa, ett vuohipukit, jotka astuivat laumaa, olivat juovikkaita, pilkullisia ja kirjavia.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3110Nebo takto bylo: Tehdž, když se dobytek běžel, j jsem pozdvihl oč svch, a viděl jsem ve snch, a aj, berani schzejc se s ovcemi byli přepsan na nohch, peřest a skropen.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3110Mert ln a juhok fogansnak idejekor, szemeimet felemelm, s ltom vala lomban, hogy m a juhokat hg kosok cskos lbak, pettyegetettek s tarkk.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3110Jer kad se upaljivaše stoka, podigoh oi svoje i vidjeh u snu, a to ovnovi i jarci što skau na ovce i koze bijahu šareni, s biljegama prutastim i kolastim.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3110Nj her, n kohn kur kopet hynin n afsh, un ngrita syt dhe pash n ndrr q cjept q ndrzenin femrat ishin vija-vija, me pulla dhe lara-lara.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3110Однажды в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне, и вот козлы и овны, поднявшиеся на скот на коз и овец пестрые, с крапинами и пятнами.
3111
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3111וַיֹּ֨אמֶר אֵלַ֜י מַלְאַ֧ךְ הָאֱלֹהִ֛ים בַּחֲל֖וֹם יַֽעֲקֹ֑ב וָאֹמַ֖ר הִנֵּֽנִי׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3111καὶ εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ καθ᾽ ὕπνον Ιακωβ· ἐγὼ δὲ εἶπα Τί ἐστιν;
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3111Dixitque angelus Dei ad me in somnis: Jacob? Et ego respondi: Adsum.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3111L'angelo di Dio mi disse in sogno: Giacobbe! Risposi: Eccomi.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3111Y djome el ngel de Dios en sueos: Jacob. Y yo dije: Heme aqu.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3111Et l'ange de Dieu me dit en songe: Jacob! Et je rpondis: Me voici!
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3111Et l'ange de Dieu me dit en songe: Jacob! Je rpondis: Me voici!
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3111And in my dream the angel of the Lord said to me, Jacob: and I said, Here am I.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3111And the angel of God said to me in a dream, Jacob; and I said, What is it?
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3111And the Angel of God said to me in a dream, Jacob! And I said, Here am I.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3111And the angel of God said to me in my sleep: Jacob? And I answered: Here I am.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3111And the angel of God spake unto me in a dream, saying, Jacob: And I said, Here am I.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3111The angel of God said to me in the dream, 'Jacob,' and I said, 'Here I am.'
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3111And the aungel of the Lord seide to me in sleep, Jacob! and Y answeride, Y am redy.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3111and the messenger of God saith unto me in the dream, Jacob, and I say, Here [am] I.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3111And the angel of God said unto me in the dream, Jacob: and I said, Here am I.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3111Und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum: Jakob! Und ich antwortete: Hier bin ich.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3111Der Engel Gottes aber sagte im Traume zu mir: ?Jakob!? Ich antwortete: ?Hier bin ich!?
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3111Und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum: Jakob! Ich antwortete: Hier bin ich!
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3111Und der Engel Gottes sprach im Traume zu mir: Jakob! Und ich sprach: Hier bin ich!
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3111En de engel van Jahweh sprak tot mij in de droom: Jakob! Ik antwoordde: Hier ben ik!
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3111og Guds Engel sagde til mig i Drmme: Jakob! Jeg svarede: Se, her er jeg!
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3111Och Guds ngel sade till mig i drmmen: 'Jakob!' Jag svarade: 'Hr r jag.'
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3111Og Guds engel sa til mig i drmmen: Jakob! Og jeg sa: Ja, her er jeg.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3111Ja Jumalan enkeli sanoi minulle unessa: 'Jaakob!' Min vastasin: 'Tss olen'.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3111Tedy řekl mi anděl Bož ve snch: Jkobe! A j jsem odpověděl: Teď jsem.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3111Akkor monda nkem az Isten Angyala lomban: Jkb. s felelk: mhol vagyok.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3111A anðeo Gospodnji ree mi u snu: Jakove! A ja odgovorih: evo me.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3111Dhe engjlli i Perndis m tha n ndrr: "Jakob!". Un iu prgjigja: "Ja ku jam!".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3111Ангел Божий сказал мне во сне: Иаков! Я сказал: вот я.
3112
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3112וַיֹּ֗אמֶר שָׂא־נָ֨א עֵינֶ֤יךָ וּרְאֵה֙ כָּל־הָֽעַתֻּדִים֙ הָעֹלִ֣ים עַל־הַצֹּ֔אן עֲקֻדִּ֥ים נְקֻדִּ֖ים וּבְרֻדִּ֑ים כִּ֣י רָאִ֔יתִי אֵ֛ת כָּל־אֲשֶׁ֥ר לָבָ֖ן עֹ֥שֶׂה לָּֽךְ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3112καὶ εἶπεν ᾿Ανάβλεψον τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ ἰδὲ τοὺς τράγους καὶ τοὺς κριοὺς ἀναβαίνοντας ἐπὶ τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἶγας διαλεύκους καὶ ποικίλους καὶ σποδοειδεῖς ῥαντούς· ἑώρακα γὰρ ὅσα σοι Λαβαν ποιεῖ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3112Qui ait: Leva oculos tuos, et vide universos masculos ascendentes super feminas, varios, maculosos, atque respersos. Vidi enim omnia quae fecit tibi Laban.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3112Riprese: Alza gli occhi e guarda: tutti i capri che montano le bestie sono striati, punteggiati e chiazzati, perch ho visto quanto Lbano ti fa.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3112Y l dijo: Alza ahora tus ojos, y vers todos los machos que cubren las ovejas listados, pintados y abigarrados; porque yo he visto todo lo que Labn te ha hecho.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3112Et il dit: Lve les yeux, et regarde: tous les bliers, qui couvrent les brebis, sont rays, picots et marquets. Car j'ai vu ce que te fait Laban.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3112Il dit: Lve les yeux, et regarde: tous les boucs qui couvrent les brebis sont rays, tachets et marquets; car j'ai vu tout ce que te fait Laban.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3112And he said, See how all the he-goats are banded and marked and coloured: for I have seen what Laban has done to you.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3112And he said, Look up with your eyes, and behold the he- goats and the rams leaping on the sheep and the she- goats, speckled and variegated and spotted with ash- coloured spots; for I have seen all things that Laban does to you.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3112And he said, Lift up now thine eyes, and see: all the rams that leap upon the flock are ringstraked, speckled, and spotted; for I have seen all that Laban does to thee.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3112And he said: Lift up thy eyes, and see that all the males leaping upon the females, are of divers colours, spotted, and speckled. For I have seen all that Laban hath done to thee.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3112And he said, Lift up now thine eyes, and see, all the rams which leap upon the cattle are ringstraked, speckled, and grisled: for I have seen all that Laban doeth unto thee.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3112He said, 'Now lift up your eyes, and behold, all the male goats which leap on the flock are streaked, speckled, and grizzled, for I have seen all that Laban does to you.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3112Which seide, Reise thin iyen, and se alle malis dyuerse, byspreynt, and spotti, stiynge on femalis; for Y seiy alle thingis whiche Laban dide to thee;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3112And He saith, Lift up, I pray thee, thine eyes, and see -- all the he-goats which are going up on the flock [are] ring-straked, speckled, and grisled, for I have seen all that Laban is doing to thee;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3112And he said, Lift up now thine eyes, and see: all the he-goats which leap upon the flock are ringstreaked, speckled, and grizzled: for I have seen all that Laban doeth unto thee.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3112Er aber sprach: Hebe deine Augen, und siehe, alle Bcke, die auf die Herde springen, sind sprenklig, gefleckt und bunt; denn ich habe alles gesehen, was dir Laban tut.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3112Da sagte er: ?Hebe doch deine Augen auf und sieh: alle Bcke, die das Kleinvieh belegen, sind gestreift, gesprenkelt und getpfelt! Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir angetan hat.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3112Da sagte er: Sieh einmal, wie alle Bcke, die die Schafe bespringen, gestreift, gesprenkelt und gescheckt sind. Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir anthut.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3112Und er sprach: Hebe doch deine Augen auf und sieh: alle Bcke, welche die Herde bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und getpfelt; denn ich habe alles gesehen, was Laban dir tut.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3112Hij sprak: Sla uw ogen op en zie, hoe alle bokken, die de geiten bespringen, gestreept, gespikkeld of gevlekt zijn. Want Ik heb alles gezien, wat Laban u aandoet.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3112Da sagde han: Lft dit Blik og se, hvorledes alle Bukkene, der springer, er stribede, spttede og brogede, thi jeg har set alt, hvad Laban har gjort imod dig.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3112D sade han: 'Lyft upp dina gon och se huru alla hannar som betcka smboskapen ro strimmiga, sprckliga och flckiga. Jag har ju sett allt vad Laban gr mot dig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3112Da sa han: Se nu frem for dig, s skal du f se at alle bukkene som parrer sig med smfeet, er stripete, flekkete og prikkete; for jeg har sett alt det Laban gjr mot dig.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3112Niin hn sanoi: 'Nosta silmsi ja katso, kaikki vuohipukit, jotka astuvat laumaa, ovat juovikkaita, pilkullisia ja kirjavia, sill min olen nhnyt kaiken, mit Laaban sinulle tekee.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3112I řekl: Pozdvihni nyn oč svch a pohleď, že všickni berani schzejc se s ovcemi jsou přepsan na nohch, peřest a skropen; nebo jsem viděl všecko, co tobě Lban děl.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3112s monda: Emeld fel szemeidet s lsd, hogy a mely kosok a juhokat hgjk, azok mind cskos lbak, pettyegetettek s tarkk. Mert mindazt lttam, a mit veled Lbn cselekeszik vala.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3112A on ree: podigni sad oi svoje i gledaj, ovnovi i jarci što skau na ovce i koze, šareni su, s biljegama prutastim i kolastim; jer vidjeh sve što ti ini Lavan.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3112Ather ai tha: "o tani syt dhe shiko: tr desht q ndrzejn femrat jan vija-vija, me pulla dhe lara-lara, sepse pash t gjitha ato q t punon Labano.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3112Он сказал: возведи очи твои и посмотри: все козлы и овны, поднявшиеся на скот на коз и овец, пестрые, с крапинами и с пятнами, ибо Я вижу все, что Лаван делает с тобою;
3113
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3113אָנֹכִ֤י הָאֵל֙ בֵּֽית־אֵ֔ל אֲשֶׁ֨ר מָשַׁ֤חְתָּ שָּׁם֙ מַצֵּבָ֔ה אֲשֶׁ֨ר נָדַ֥רְתָּ לִּ֛י שָׁ֖ם נֶ֑דֶר עַתָּ֗ה ק֥וּם צֵא֙ מִן־הָאָ֣רֶץ הַזֹּ֔את וְשׁ֖וּב אֶל־אֶ֥רֶץ מוֹלַדְתֶּֽךָ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3113ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τόπῳ θεοῦ, οὗ ἤλειψάς μοι ἐκεῖ στήλην καὶ ηὔξω μοι ἐκεῖ εὐχήν· νῦν οὖν ἀνάστηθι καὶ ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς ταύτης καὶ ἄπελθε εἰς τὴν γῆν τῆς γενέσεώς σου, καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3113Ego sum Deus Bethel, ubi unxisti lapidem, et votum vovisti mihi. Nunc ergo surge, et egredere de terra hac, revertens in terram nativitatis tuae.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3113Io sono il Dio di Betel, dove tu hai unto una stele e dove mi hai fatto un voto. Ora alzati, parti da questo paese e torna nella tua patria!".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3113Yo soy el Dios de Beth-el, donde t ungiste el ttulo, y donde me hiciste un voto. Levntate ahora, y sal de esta tierra, y vulvete la tierra de tu naturaleza.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3113Je suis le Dieu de Bthel, o tu oignis un monument, o tu me fis un vœu. Maintenant, lve-toi, sors de ce pays, et retourne au pays de ta parent.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3113Je suis le Dieu de Bthel, o tu as oint un monument, o tu m'as fait un voeu. Maintenant, lve-toi, sors de ce pays, et retourne au pays de ta naissance.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3113I am the God of Beth-el, where you put oil on the pillar and took an oath to me: now then, come out of this land and go back to the country of your birth.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3113I am God that appeared to you in the place of God where you anointed a pillar to me, and vowed to me there a vow; now then arise and depart out of this land, depart into the land of your nativity, and I will be with you.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3113I am the God of Bethel, where thou anointedst the pillar, where thou vowedst a vow to me. Now arise, depart out of this land, and return to the land of thy kindred.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3113I am the God of Bethel, where thou didst anoint the stone, and make a vow to me. Now therefore arise, and go out of this land, and return into thy native country.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3113I am the God of Bethel, where thou anointedst the pillar, and where thou vowedst a vow unto me: now arise, get thee out from this land, and return unto the land of thy kindred.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3113I am the God of Bethel, where you anointed a pillar, where you vowed a vow to me. Now arise, get out from this land, and return to the land of your birth.'"
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3113Y am God of Bethel, where thou anoyntidist a stoon, and madist auow to me. Now therefor rise thou, and go out of this lond, and turne ayen in to the lond of thi birthe.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3113I [am] the God of Bethel where thou hast anointed a standing pillar, where thou hast vowed a vow to me; now, arise, go out from this land, and turn back unto the land of thy birth.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3113I am the God of Beth-el, where thou anointedst a pillar, where thou vowedst a vow unto me: now arise, get thee out from this land, and return unto the land of thy nativity.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3113Ich bin der Gott zu Beth-El, da du den Stein gesalbt hast und mir daselbst ein Gelbde getan. Nun mache dich auf und zieh aus diesem Land und zieh wieder in das Land deiner Freundschaft.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3113Ich bin der Gott von Bethel, wo du einen Denkstein gesalbt und wo du mir ein Gelbde getan hast. Mache dich jetzt auf, verla dieses Land und kehre in dein Heimatland zurck!?"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3113Ich bin der Gott von Bethel, woselbst du einen Malstein gesalbt, woselbst du mir ein Gelbde gethan hast. So mache dich nun auf, ziehe aus diesem Lande und kehre zurck in dein Heimatland.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3113Ich bin der Gott von Bethel, wo du ein Denkmal gesalbt, wo du mir ein Gelbde getan hast. Nun mache dich auf, ziehe aus diesem Lande und kehre zurck in das Land deiner Verwandtschaft.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3113Ik ben de God van Betel, waar gij de gedenksteen hebt gezalfd, en Mij een gelofte hebt gedaan. Maak u nu gereed, om uit dit land te vertrekken en terug te keren naar uw geboortegrond.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3113Jeg er den Gud, som benbarede sig for dig i, Betel, der, hvor du salvede en Stensttte og aflagde mig et Lfte; bryd op og forlad dette Land og vend tilbage til din Hjemstavn!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3113Jag r den Gud som du sg i Betel, dr du smorde en stod, och dr du gjorde mig ett lfte. St nu upp och drag ut ur detta land, och vnd tillbaka till ditt fdernesland.'"
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3113Jeg er den Gud som du s i Betel, der hvor du salvet en minnesten, og hvor du gjorde mig et lfte; gjr dig nu rede og dra bort fra dette land, og vend tilbake til ditt fdeland.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3113Min olen Jumala, joka ilmestyin Beeteliss, jossa sin voitelit patsaan ja jossa teit minulle lupauksen. Nouse nyt ja lhde tst maasta ja palaja synnyinmaahasi.'"
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3113J jsem ten siln Bůh, kterž jsem se ukzal tobě v Bethel, kdež jsi pomazal kamene, kdež jsi mi se slibem zavzal; vstaniž nyn, vyjdi z země tto, a navrať se do země přbuznosti sv.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3113n vagyok ama Bthelnek Istene, a hol emlkoszlopot kentl fel, s a hol fogadst tettl nkem. Most kelj fel, menj ki e fldrl, s trj vissza szlfldedre.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3113Ja sam Bog od Vetilja, gdje si prelio kamen i uinio mi zavjet; ustani sada i idi iz ove zemlje, i vrati se na postojbinu svoju.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3113Un jam Perndia i Bethelit, ku ti ke vajosur nj prmendore dhe m lidhe nj kusht. Tani ohu, lre kt vend dhe kthehu n vendlindjen tnde"".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3113Я Бог явившийся тебе в Вефиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал Мне обет; теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей и Я буду с тобою.
3114
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3114וַתַּ֤עַן רָחֵל֙ וְלֵאָ֔ה וַתֹּאמַ֖רְנָה ל֑וֹ הַע֥וֹד לָ֛נוּ חֵ֥לֶק וְנַחֲלָ֖ה בְּבֵ֥ית אָבִֽינוּ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3114καὶ ἀποκριθεῖσα Ραχηλ καὶ Λεια εἶπαν αὐτῷ Μὴ ἔστιν ἡμῖν ἔτι μερὶς ἢ κληρονομία ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρὸς ἡμῶν;
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3114Responderuntque Rachel et Lia: Numquid habemus residui quidquam in facultatibus et haereditate domus patris nostri?
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3114Rachele e Lia gli risposero: "Abbiamo forse ancora una parte o una eredit nella casa di nostro padre?
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3114Y respondi Rachl y Lea, y dijronle: Tenemos ya parte ni heredad en la casa de nuestro padre?
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3114Alors Rachel et La rpondirent et lui dirent: Avons-nous encore une part ou un hritage dans la maison de notre pre?
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3114Rachel et La rpondirent, et lui dirent: Avons-nous encore une part et un hritage dans la maison de notre pre?
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3114Then Rachel and Leah said to him in answer, What part or heritage is there for us in our father's house?
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3114And Rachel and Lea answered and said to him, Have we yet a part or inheritance in the house of our father?
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3114And Rachel and Leah answered and said to him, Is there yet any portion or inheritance for us in our father's house?
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3114And Rachel and Lia answered: Have we any thing left among the goods and inheritance of our father's house?
GenesisKing James Version (KJV)english5
3114And Rachel and Leah answered and said unto him, Is there yet any portion or inheritance for us in our father's house?
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3114Rachel and Leah answered him, "Is there yet any portion or inheritance for us in our father's house?
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3114And Rachel and Lya answeriden, Wher we han ony thing residue in the catels, and eritage of oure fadir?
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3114And Rachel answereth -- Leah also -- and saith to him, 'Have we yet a portion and inheritance in the house of our father?
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3114And Rachel and Leah answered and said unto him, Is there yet any portion or inheritance for us in our father's house?
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3114Da antworteten Rahel und Lea und sprachen zu ihm: Wir haben doch kein Teil noch Erbe mehr in unsers Vaters Hause.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3114Da antworteten ihm Rahel und Lea mit den Worten: "Haben wir etwa noch ein Teil und Erbe im Hause unsers Vaters?
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3114Da erwiderten Rahel und Lea und sprachen zu ihm: Haben wir etwa noch Teil und Erbe im Hause unseres Vaters?
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3114Und Rahel und Lea antworteten und sprachen zu ihm: Haben wir noch ein Teil und ein Erbe im Hause unseres Vaters?
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3114Rachel en Lea antwoordden hem: Hebben we soms nog deel of erfenis in het huis van onzen vader?
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3114S svarede Rakel og Lea ham: "Har vi vel mere Lod og Del i vor Faders Hus?
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3114D svarade Rakel och Lea och sade till honom: "Hava vi numera ngon lott eller arvedel i vr faders hus?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3114Da svarte Rakel og Lea og sa til ham: Har vi vel ennu nogen lodd og arv i vr fars hus?
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3114Silloin Raakel ja Leea vastasivat ja sanoivat hnelle: "Ei meill ole en osaa eik perint ismme talossa.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3114Tedy odpověděly mu Rchel a La, řkouce: Zdaž ještě mme dl jak a dědictv v domě otce našeho?
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3114s felele Rkhel s Lea, s mondnak nki: Vajjon vagyon- mg nknk valami rsznk s rksgnk a mi atynk hzban?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3114Tada odgovori Rahilja i Lija, i rekoše mu: eda li još imamo kakav dio i našljedstvo u domu oca svojega?
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3114Rakela dhe Lea iu prgjigjn dhe i than: "Mos kemi ndoshta ne akoma pjes dhe trashgimi n shtpin e atit ton?
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3114Рахиль и Лия сказали ему в ответ: есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего?
3115
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3115הֲל֧וֹא נָכְרִיּ֛וֹת נֶחְשַׁ֥בְנוּ ל֖וֹ כִּ֣י מְכָרָ֑נוּ וַיֹּ֥אכַל גַּם־אָכ֖וֹל אֶת־כַּסְפֵּֽנוּ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3115οὐχ ὡς αἱ ἀλλότριαι λελογίσμεθα αὐτῷ; πέπρακεν γὰρ ἡμᾶς καὶ κατέφαγεν καταβρώσει τὸ ἀργύριον ἡμῶν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3115nonne quasi alienas reputavit nos, et vendidit, comeditque pretium nostrum?
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3115Non siamo forse tenute in conto di straniere da parte sua, dal momento che ci ha vendute e si anche mangiato il nostro danaro?
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3115No nos tiene ya como por extraas, pues que nos vendi, y aun se ha comido del todo nuestro precio?
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3115Ne nous a-t-il pas traites comme des trangres, puisqu'il nous a vendues, et qu'il a mme mang notre argent?
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3115Ne sommes-nous pas regardes par lui comme des trangres, puisqu'il nous a vendues, et qu'il a mang notre argent?
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3115Are we not as people from a strange country to him? for he took a price for us and now it is all used up.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3115Are we not considered strangers by him? for he has sold us, and quite devoured our money.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3115Are we not reckoned of him strangers? for he has sold us, and has even constantly devoured our money.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3115Hath he not counted us as strangers and sold us, and eaten up the price of us?
GenesisKing James Version (KJV)english5
3115Are we not counted of him strangers? for he hath sold us, and hath quite devoured also our money.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3115Aren't we considered as foreigners by him? For he has sold us, and has also used up our money.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3115Wher he 'arettide not vs as aliens, and selde, and eet oure prijs?
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3115have we not been reckoned strangers to him? for he hath sold us, and he also utterly consumeth our money;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3115Are we not accounted by him as foreigners? for he hath sold us, and hath also quite devoured our money.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3115Hat er uns doch gehalten wie die Fremden; denn er hat uns verkauft und unsern Lohn verzehrt;
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3115Haben wir ihm nicht als Fremde gegolten? Er hat uns ja verhandelt und den Erls fr uns lngst vollstndig verbraucht.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3115Gelten wir ihm nicht als Fremde, nachdem er uns verkauft und das Geld, das er fr uns bekam, lngst verzehrt hat?
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3115Sind wir nicht als Fremde von ihm geachtet worden? Denn er hat uns verkauft und hat auch unser Geld vllig verzehrt.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3115Zijn we door hem niet als vreemden beschouwd. Ja, hij heeft ons verkocht, en bovendien onze bruidsprijs verteerd.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3115Har han ikke regnet os for fremmede Kvinder, siden han solgte os og selv brugte de Penge, han fik for os?
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3115Blevo vi icke av honom aktade ssom frmlingar, nr han slde oss? Sedan har han ju ock frtrt vad han fick i betalning fr oss.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3115Har han ikke aktet oss som fremmede? Han har jo solgt oss og selv fortrt det han fikk for oss.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3115Eik hn pitnyt meit kuin vieraita, koska myi meidt ja si suuhunsa meist saamansa hinnan.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3115Zdaliž nejsme počteny před nm za ciz? Nebo prodal ns, ano i penze naše do čista utratil.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3115Avagy nem gy tartott- minket mint idegeneket? midn minket eladott, s rtknket is teljesen megemsztette.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3115Nije li nas držao kao tuðinke kad nas je prodao? pa je još i naše novce jednako jeo.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3115A nuk na ke trajtuar si t huaja pr arsye se na ka shitur dhe ve ksaj ka ngrn edhe parat tona?
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3115не за чужих ли он нас почитает? ибо он продал нас и съел даже серебро наше;
3116
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3116כִּ֣י כָל־הָעֹ֗שֶׁר אֲשֶׁ֨ר הִצִּ֤יל אֱלֹהִים֙ מֵֽאָבִ֔ינוּ לָ֥נוּ ה֖וּא וּלְבָנֵ֑ינוּ וְעַתָּ֗ה כֹּל֩ אֲשֶׁ֨ר אָמַ֧ר אֱלֹהִ֛ים אֵלֶ֖יךָ עֲשֵֽׂה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3116πάντα τὸν πλοῦτον καὶ τὴν δόξαν, ἣν ἀφείλατο ὁ θεὸς τοῦ πατρὸς ἡμῶν, ἡμῖν ἔσται καὶ τοῖς τέκνοις ἡμῶν. νῦν οὖν ὅσα εἴρηκέν σοι ὁ θεός, ποίει.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3116Sed Deus tulit opes patris nostri, et eas tradidit nobis, ac filiis nostris: unde omnia quae praecepit tibi Deus, fac.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3116Tutta la ricchezza che Dio ha sottratto a nostro padre nostra e dei nostri figli. Ora f pure quanto Dio ti ha detto".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3116Porque toda la riqueza que Dios ha quitado nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos: ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3116Car toutes les richesses que Dieu a tes notre pre, sont nous et nos enfants. Maintenant donc, fais tout ce que Dieu t'a dit.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3116Toute la richesse que Dieu a te notre pre appartient nous et nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3116For the wealth which God has taken from him is ours and our children's; so now, whatever God has said to you, do.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3116All the wealth and the glory which God has taken from our father, it shall be our's and our children's; now then do whatever God has said to you.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3116For all the wealth that God has taken from our father is ours and our children's; and now whatever God has said to thee do.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3116But God hath taken our father's riches, and delivered them to us, and to our children: wherefore do all that God hath commanded thee.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3116For all the riches which God hath taken from our father, that is ours, and our children's: now then, whatsoever God hath said unto thee, do.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3116For all the riches which God has taken away from our father are ours and our children's. Now then, whatever God has said to you, do."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3116But God took awei the richessis of oure fadir, and yaf tho to vs, and to oure sones; wherfor do thou alle thingis whiche God hath comaundide to thee.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3116for all the wealth which God hath taken away from our father, it [is] ours, and our children's; and now, all that God hath said unto thee -- do.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3116For all the riches which God hath taken away from our father, that is ours and our children's: now then, whatsoever God hath said unto thee, do.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3116darum hat Gott unserm Vater entwandt seinen Reichtum zu uns und unsern Kindern. Alles nun, was Gott dir gesagt hat, das tue.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3116Ja, der ganze Reichtum, den Gott unserm Vater entzogen hat, gehrt uns und unsern Shnen. Tu also nun alles, was Gott dir geboten hat!"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3116Denn all der Reichtum, den Gott unserem Vater entzogen hat, gehrt uns und unseren Kindern. So thue du nur ganz, wie Gott zu dir gesagt hat!
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3116Denn aller Reichtum, den Gott unserem Vater entrissen hat, uns gehrt er und unseren Kindern. So tue nun alles, was Gott zu dir geredet hat.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3116Waarachtig, heel het vermogen, dat God onzen vader heeft ontnomen, behoort aan ons en onze kinderen. Doe dus alles wat God u gezegd heeft.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3116Al den Rigdom, Gud har taget fra vor Fader, tilhrer os og vore Brn gr du kun alt, hvad Gud sagde til dig!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3116Ja, all den rikedom som Gud har avhnt vr fader tillhr oss och vra barn. S gr nu allt vad Gud har sagt dig."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3116All den rikdom Gud har tatt fra vr far, den hrer oss og vre barn til; gjr nu bare du alt det Gud har sagt til dig!
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3116Niin, koko se rikkaus, jonka Jumala on ottanut isltmme, meidn se on ja meidn lastemme. Tee siis nyt kaikki, mit Jumala on sinulle sanonut."
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3116Všecko zajist bohatstv, kterž odjal Bůh otci našemu, naše jest a synů našich; protož nyn učiň vše, což mluvil tobě Bůh.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3116Mert mind ez a gazdagsg, melyet Isten vett el a mi atynktl, mink s a mi fiaink. Most azrt valamit nked az Isten mondott, [azt] cselekedjed.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3116Jer sve ovo blago što uze Gospod ocu našemu, naše je i naše djece. Zato ini sve što ti je Gospod kazao.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3116T gjitha pasurit q Perndia i hoqi atit ton jan tonat dhe t bijve tan; prandaj bj t gjitha ato q Perndia t ka thn".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3116посему все имение и богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших; итак делай все, что Бог сказал тебе.
3117
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3117וַיָּ֖קָם יַעֲקֹ֑ב וַיִּשָּׂ֛א אֶת־בָּנָ֥יו וְאֶת־נָשָׁ֖יו עַל־הַגְּמַלִּֽים׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3117᾿Αναστὰς δὲ Ιακωβ ἔλαβεν τὰς γυναῖκας αὐτοῦ καὶ τὰ παιδία αὐτοῦ ἐπὶ τὰς καμήλους
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3117Surrexit itaque Jacob, et impositis liberis ac conjugibus suis super camelos, abiit.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3117Allora Giacobbe si alz, caric i figli e le mogli sui cammelli
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3117Entonces se levant Jacob, y subi sus hijos y sus mujeres sobre los camellos.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3117Alors Jacob se leva, et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3117Jacob se leva, et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3117Then Jacob put his wives and his sons on camels;
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3117And Jacob arose and took his wives and his children up on the camels;
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3117And Jacob rose up, and set his sons and his wives upon camels,
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3117Then Jacob rose up, and having set his children and wives upon camels, went his way.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3117Then Jacob rose up, and set his sons and his wives upon camels;
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3117Then Jacob rose up, and set his sons and his wives on the camels,
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3117Forsothe Jacob roos, and puttide hise fre children and wyues on camels, and yede forth;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3117And Jacob riseth, and lifteth up his sons and his wives on the camels,
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3117Then Jacob rose up, and set his sons and his wives upon the camels;
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3117Also machte sich Jakob auf und lud seine Kinder und Weiber auf Kamele
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3117Da machte Jakob sich auf, setzte seine Kinder und seine Frauen auf die Kamele
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3117Da setzte Jakob seine Kinder und seine Weiber auf die Kamele;
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3117Da machte Jakob sich auf und hob seine Kinder und seine Weiber auf die Kamele,
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3117Toen stond Jakob op, zette zijn zonen en vrouwen op kamelen,
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3117S satte Jakob sine Brn og sine Hustruer p Kamelerne
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3117D stod Jakob upp och satte sina barn och sina hustrur p kamelerna
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3117S gjorde Jakob sig ferdig og satte sine barn og hustruer p kamelene,
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3117Silloin Jaakob nousi ja nosti lapsensa ja vaimonsa kamelien selkn
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3117Vstav tedy Jkob, vsadil syny sv a ženy sv na velbloudy.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3117Felkele teht Jkb, s feltev gyermekeit s felesgeit a tevkre;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3117I podiže se Jakov, i metnu djecu svoju i žene svoje na kamile;
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3117Ather Jakobi u ngrit dhe i vuri bijt e tij dhe grat e tij mbi devet,
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3117И встал Иаков, и посадил детей своих и жен своих на верблюдов,
3118
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3118וַיִּנְהַ֣ג אֶת־כָּל־מִקְנֵ֗הוּ וְאֶת־כָּל־רְכֻשׁוֹ֙ אֲשֶׁ֣ר רָכָ֔שׁ מִקְנֵה֙ קִנְיָנ֔וֹ אֲשֶׁ֥ר רָכַ֖שׁ בְּפַדַּ֣נ אֲרָ֑ם לָב֛וֹא אֶל־יִצְחָ֥ק אָבִ֖יו אַ֥רְצָה כְּנָֽעַן׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3118καὶ ἀπήγαγεν πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν ἀποσκευὴν αὐτοῦ, ἣν περιεποιήσατο ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ ἀπελθεῖν πρὸς Ισαακ τὸν πατέρα αὐτοῦ εἰς γῆν Χανααν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3118Tulitque omnem substantiam suam, et greges, et quidquid in Mesopotamia acquisierat, pergens ad Isaac patrem suum in terram Chanaan.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3118e condusse via tutto il bestiame e tutti gli averi che si era acquistati, il bestiame che si era acquistato in Paddan-Aram, per ritornare da Isacco, suo padre, nel paese di Canaan.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3118Y puso en camino todo su ganado, y toda su hacienda que haba adquirido, el ganado de su ganancia que haba obtenido en Padan-aram, para volverse Isaac su padre en la tierra de Canan.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3118Et il emmena tout son btail et tout le bien qu'il avait acquis, son btail particulier, qu'il avait acquis Paddan-Aram, pour venir vers Isaac, son pre, au pays de Canaan.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3118Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possdait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis Paddan Aram; et il s'en alla vers Isaac, son pre, au pays de Canaan.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3118And sending on before him all his cattle and his property which he had got together in Paddan-aram, he made ready to go to Isaac his father in the land of Canaan.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3118and he took away all his possessions and all his store, which he had gotten in Mesopotamia, and all that belonged to him, to depart to Isaac his father in the land of Chanaan.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3118and carried away all his cattle, and all his property that he had acquired- the cattle of his possessions that he had acquired in Padan-Aram, to go to Isaac his father, into the land of Canaan.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3118And he took all his substance, and flocks, and whatsoever he had gotten in Mesopotamia, and went forward to Isaac his father to the land of Chanaan.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3118And he carried away all his cattle, and all his goods which he had gotten, the cattle of his getting, which he had gotten in Padanaram, for to go to Isaac his father in the land of Canaan.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3118and he took away all his livestock, and all his possessions which he had gathered, including the livestock which he had gained in Paddan Aram, to go to Isaac his father, to the land of Canaan.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3118and he took al his catel, flockis, and what euer thing he hadde gete in Mesopotanye, and yede to Isaac, his fadir, into the lond of Canaan.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3118and leadeth all his cattle, and all his substance which he hath acquired, the cattle of his getting, which he hath acquired in Padan-Aram, to go unto Isaac his father, to the land of Canaan.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3118and he carried away all his cattle, and all his substance which he had gathered, the cattle of his getting, which he had gathered in Paddan-aram, to go to Isaac his father unto the land of Canaan.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3118und fhrte weg all sein Vieh und alle seine Habe, die er zu Mesopotamien erworben hatte, da er kme zu Isaak, seinem Vater, ins Land Kanaan.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3118und nahm sein smtliches Vieh und all sein Hab und Gut mit, das er erworben hatte, das Vieh, das ihm gehrte, das er in Nord-Mesopotamien erworben hatte, um sich zu seinem Vater Isaak nach dem Lande Kanaan zu begeben.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3118sodann fhrte er all sein Vieh hinweg und alle seine Habe, die er erworben hatte, das Vieh, das er besa, welches er in Mesopotamien erworben hatte, um sich zu seinem Vater Isaak ins Land Kanaan zu begeben.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3118und fhrte weg all sein Vieh und all seine Habe, die er erworben, das Vieh seines Eigentums, das er erworben hatte in Paddan-Aram, um zu seinem Vater Isaak zu kommen in das Land Kanaan.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3118en voerde zijn vee en al zijn have, die hij bezat, en heel het vermogen, dat hij in Paddan-Aram had verworven, met zich mee, om naar zijn vader Isak in het land Kanan te vertrekken.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3118og tog alt sit Kvg med sig, og al den Ejendom, han havde samlet sig, det Kvg, han ejede og havde samlet sig i Paddan-Aram, for at drage til sin Fader Isak i Kana'ans, Land.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3118och frde bort med sig all boskap och alla godelar som han hade frvrvat, den boskap han gde, och som han hade frvrvat i Paddan-Aram, och begav sig p vg till sin fader Isak i Kanaans land.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3118og han tok med sig hele sin buskap og alt det gods som han hadde samlet sig, det fe han eide, og som han hadde lagt sig til i Mesopotamia, og vilde dra til Isak, sin far, i Kana'ans land.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3118ja kuljetti pois kaiken karjansa ja kaiken omaisuutensa, jonka hn oli koonnut, kaiken omistamansa ja Mesopotamiassa hankkimansa karjan, mennkseen isns Iisakin luo Kanaanin maahan.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3118A pobral všecken dobytek svůj, a všecko jměn sv, kterhož byl doshl, dobytek svho vychovn, kterhož nabyl v Pdan Syrsk, aby se navrtil k Izkovi otci svmu do země Kananejsk.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3118s elviv minden nyjt, s minden keresmnyt, melyet keresett vala; minden jszgt, melyet szerzett vala Msopotmiban, hogy elmenjen az atyjhoz Izskhoz Kanan fldre.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3118I odvede svu stoku svoju i sve blago što bješe stekao, stoku koju bješe stekao u Padan-Aramu, i poðe k Isaku ocu svojemu u zemlju Hanansku.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3118dhe mori me vete tr bagtin e tij duke marr me vete gjith pasurin q kishte vn, bagtin q i prkiste dhe at q e kishte bler n Padam-Aram, pr t vajtur tek Isaku, n vendin e Kanaanve.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3118и взял с собою весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, и все свое, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю Ханаанскую.
3119
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3119וְלָבָ֣ן הָלַ֔ךְ לִגְזֹ֖ז אֶת־צֹאנ֑וֹ וַתִּגְנֹ֣ב רָחֵ֔ל אֶת־הַתְּרָפִ֖ים אֲשֶׁ֥ר לְאָבִֽיהָ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3119Λαβαν δὲ ᾤχετο κεῖραι τὰ πρόβατα αὐτοῦ· ἔκλεψεν δὲ Ραχηλ τὰ εἴδωλα τοῦ πατρὸς αὐτῆς.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3119Eo tempore ierat Laban ad tondendas oves, et Rachel furata est idola patris sui.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3119Lbano era andato a tosare il gregge e Rachele rub gli idoli che appartenevano al padre.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3119Y Labn haba ido trasquilar sus ovejas: y Rachl hurt los dolos de su padre.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3119Or Laban tait all tondre ses brebis; et Rachel droba les thraphim de son pre.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3119Tandis que Laban tait all tondre ses brebis, Rachel droba les thraphim de son pre;
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3119Now Laban had gone to see to the cutting of the wool of his sheep; so Rachel secretly took the images of the gods of her father's house.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3119And Laban went to shear his sheep; and Rachel stole her father's images.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3119And Laban had gone to shear his sheep. And Rachel stole the teraphim that [belonged] to her father.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3119At that time Laban was gone to shear his sheep, and Rachel stole away her father's idols.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3119And Laban went to shear his sheep: and Rachel had stolen the images that were her father's.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3119Now Laban had gone to shear his sheep; and Rachel stole the teraphim that were her father's.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3119In that tyme Laban yede to schere scheep, and Rachel stal the idols of hir fadir.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3119And Laban hath gone to shear his flock, and Rachel stealeth the teraphim which her father hath;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3119Now Laban was gone to shear his sheep: and Rachel stole the teraphim that were her father's.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3119Laban aber war gegangen seine Herde zu scheren. Und Rahel stahl ihres Vaters Gtzen.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3119Whrend aber Laban hingegangen war, um seine Schafe zu scheren, entwandte Rahel das Bild des Hausgottes ihres Vaters;
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3119Whrend aber Laban hingegangen war, seine Schafe zu scheren, stahl Rahel den Teraphim ihres Vaters.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3119Und Laban war gegangen, um seine Schafe zu scheren; und Rahel stahl die Teraphim, die ihr Vater hatte.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3119En terwijl Laban afwezig was, om zijn schapen te scheren, stal Rachel de terafim van haar vader.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3119Medens Laban var borte og klippede sine Fr, stjal Rakel sin Faders Husgud.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3119Men Laban hade gtt bort fr att klippa sina fr; d stal Rakel sin faders husgudar,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3119Men Laban hadde draget bort for klippe sine fr; da stjal Rakel sin fars husguder.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3119Mutta Laaban oli mennyt keritsemn lampaitaan. Silloin Raakel varasti isns kotijumalat.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3119Lban pak byl odšel, aby střihl ovce sv. V tom ukradla Rchel modly, kterž měl otec jej.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3119Lbn pedig elment vala juhait nyrni; azonkzben ellop Rkhel a hzi blvnyokat, melyek atyjnl valnak.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3119A Lavan bješe otišao da striže ovce svoje; i Rahilja ukrade idole ocu svojemu.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3119Ndrsa Labano kishte vajtur t qethte dhent e tij, Rakela vodhi idhujt e t atit.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3119И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее.
3120
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3120וַיִּגְנֹ֣ב יַעֲקֹ֔ב אֶת־לֵ֥ב לָבָ֖ן הָאֲרַמִּ֑י עַל־בְּלִי֙ הִגִּ֣יד ל֔וֹ כִּ֥י בֹרֵ֖חַ הֽוּא׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3120ἔκρυψεν δὲ Ιακωβ Λαβαν τὸν Σύρον τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι αὐτῷ ὅτι ἀποδιδράσκει,
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3120Noluitque Jacob confiteri socero suo quod fugeret.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3120Giacobbe eluse l'attenzione di Lbano l'Arameo, non avvertendolo che stava per fuggire;
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3120Y recat Jacob el corazn de Labn Arameo, en no hacerle saber que se hua.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3120Et Jacob trompa Laban l'Aramen, en ne lui disant point qu'il voulait s'enfuir.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3120et Jacob trompa Laban, l'Aramen, en ne l'avertissant pas de sa fuite.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3120And Jacob went away secretly, without giving news of his flight to Laban the Aramaean.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3120And Jacob hid the matter from Laban the Syrian, so as not to tell him that he ran away.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3120And Jacob deceived Laban the Syrian, in that he did not tell him that he fled.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3120And Jacob would not confess to his father in law that he was flying away.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3120And Jacob stole away unawares to Laban the Syrian, in that he told him not that he fled.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3120Jacob deceived Laban the Syrian, in that he didn't tell him that he was running away.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3120And Jacob nolde knouleche to the fadir of his wijf, that he wolde fle;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3120and Jacob deceiveth the heart of Laban the Aramaean, because he hath not declared to him that he is fleeing;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3120And Jacob stole away unawares to Laban the Syrian, in that he told him not that he fled.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3120Also tuschte Jakob den Laban zu Syrien damit, da er ihm nicht ansagte, da er floh.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3120und auch Jakob tuschte den Aramer Laban, insofern er ihm nichts davon mitteilte, da er sich heimlich entfernen wollte.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3120Und Jakob berlistete Laban, den Aramer, weil er ihm verheimlichte, da er fliehen wolle.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3120Und Jakob hinterging Laban, den Aramer, indem er ihm nicht kundtat, da er fliehe.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3120Jakob bedroog Laban, den Aramer, door zijn vlucht voor hem verborgen te houden.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3120Og Jakob narrede Arameren Laban, idet han ikke lod ham mrke, at han vilde flygte;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3120och Jakob stal sig undan frn aramen Laban, s att han icke lt denne mrka att han mnade fly.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3120Og Jakob stjal sig bort fra arameeren Laban; han sa ikke noget til ham om at han vilde flykte.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3120Ja Jaakob lhti varkain aramilaisen Laabanin luota eik ilmaissut hnelle pakenemisaiettaan.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3120I ušel Jkob tajně od Lbana Syrskho, neoznmiv mu, že jde pryč.)
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3120Jkb pedig meglop a Siriabeli Lbnnak szvt, mivelhogy nem ad tudtra, hogy szkni akar.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3120I Jakov otide kradom od Lavana Sirina ne javivši mu da hoe da ide.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3120Dhe Jakobi u largua fshehurazi nga Labano, Arameu, pa i thn se kishte ndrmend t ikte.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3120Иаков же похитил сердце у Лавана Арамеянина, потому что не известил его, что удаляется.
3121
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3121וַיִּבְרַ֥ח הוּא֙ וְכָל־אֲשֶׁר־ל֔וֹ וַיָּ֖קָם וַיַּעֲבֹ֣ר אֶת־הַנָּהָ֑ר וַיָּ֥שֶׂם אֶת־פָּנָ֖יו הַ֥ר הַגִּלְעָֽד׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3121καὶ ἀπέδρα αὐτὸς καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ διέβη τὸν ποταμὸν καὶ ὥρμησεν εἰς τὸ ὄρος Γαλααδ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3121Cumque abiisset tam ipse quam omnia quae juris sui erant, et amne transmisso pergeret contra montem Galaad,
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3121cos pot andarsene con tutti i suoi averi. Si alz dunque, pass il fiume e si diresse verso le montagne di Glaad.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3121Huy, pues, con todo lo que tena; y levantse, y pas el ro, y puso su rostro al monte de Galaad.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3121Il s'enfuit donc, lui et tout ce qui lui appartenait; et il se leva, et passa le fleuve, et s'avana vers la montagne de Galaad.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3121Il s'enfuit, avec tout ce qui lui appartenait; il se leva, traversa le fleuve, et se dirigea vers la montagne de Galaad.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3121So he went away with all he had, and went across the River in the direction of the hill-country of Gilead.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3121And he departed himself and all that belonged to him, and passed over the river, and went into the mountain Galaad.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3121And he fled with all that he had; and he rose up and passed over the river, and set his face [toward] mount Gilead.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3121And when he was gone, together with all that belonged to him, and having passed the river, was going on towards mount Galaad,
GenesisKing James Version (KJV)english5
3121So he fled with all that he had; and he rose up, and passed over the river, and set his face toward the mount Gilead.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3121So he fled with all that he had. He rose up, passed over the River, and set his face toward the mountain of Gilead.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3121and whanne he hadde go, as wel he as alle thingis that weren of his riyt, and whanne he hadde passid the water, and he yede ayens the hil of Galaad,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3121and he fleeth, he and all that he hath, and riseth, and passeth over the River, and setteth his face [toward] the mount of Gilead.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3121So he fled with all that he had; and he rose up, and passed over the River, and set his face toward the mountain of Gilead.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3121Also floh er und alles, was sein war, machte sich auf und fuhr ber den Strom und richtete sich nach dem Berge Gilead.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3121Er entfloh also mit allem, was ihm gehrte, und machte sich auf den Weg; er setzte ber den Euphratstrom und schlug den Weg nach dem Gebirge Gilead ein.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3121Also entfloh er mit allem, was ihm gehrte; und er brach auf, setzte ber den Strom und schlug die Richtung nach dem Gebirge Gilead ein.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3121Und er floh, er und alles, was er hatte; und er machte sich auf und setzte ber den Strom und richtete sein Angesicht nach dem Gebirge Gilead.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3121Zo nam hij de wijk met alles, wat hij bezat, stak de rivier over, en sloeg de weg in naar het gebergte van Gilad.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3121og han flygtede med alt, hvad han ejede; han brd op og satte over Floden og vandrede ad Gileads Bjerge til.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3121S flydde han med allt sitt; han brt upp och gick ver floden och stllde sin frd mot Gileads berg.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3121S flyktet han med alt det han hadde; han gjorde sig ferdig og satte over elven[a] og tok veien til Gileadfjellet.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3121Niin hn pakeni kaikkinensa, lhti ja meni virran yli ja suuntasi kulkunsa Gileadin vuorille pin.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3121Takž ušel se všm, což měl; a vstav, přepravil se přes řeku, a bral se přmo k hoře Galdsk.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3121Megszkk teht mindenestl, s felkelvn, ltalmne a folyvzen, s Giled hegye fel tarta.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3121I pobježe sa svijem blagom svojim, i podiže se te prijeðe preko vode, i uputi se ka gori Galadu.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3121Kshtu ai iku me gjithka kishte; u ngrit, kaloi lumin dhe u drejtua pr n malin e Galaadit.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3121И ушел со всем, что у него было; и, встав, перешел реку и направился к горе Галаад.
3122
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3122וַיֻּגַּ֥ד לְלָבָ֖ן בַּיּ֣וֹם הַשְּׁלִישִׁ֑י כִּ֥י בָרַ֖ח יַעֲקֹֽב׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3122ἀνηγγέλη δὲ Λαβαν τῷ Σύρῳ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ὅτι ἀπέδρα Ιακωβ,
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3122nuntiatum est Laban die tertio quod fugeret Jacob.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3122Al terzo giorno fu riferito a Lbano che Giacobbe era fuggito.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3122Y fu dicho Labn al tercero da como Jacob se haba hudo.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3122Et le troisime jour on rapporta Laban que Jacob s'tait enfui.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3122Le troisime jour, on annona Laban que Jacob s'tait enfui.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3122And on the third day Laban had news of Jacob's flight.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3122But it was told Laban the Syrian on the third day, that Jacob was fled.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3122And it was told Laban on the third day that Jacob had fled.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3122It was told Laban on the third day that Jacob fled.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3122And it was told Laban on the third day that Jacob was fled.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3122Laban was told on the third day that Jacob had fled.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3122it was teld to Laban, in the thridde dai, that Jacob fledde.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3122And it is told to Laban on the third day that Jacob hath fled,
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3122And it was told Laban on the third day that Jacob was fled.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3122Am dritten Tage ward Laban angesagt, da Jakob geflohen wre.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3122Erst am dritten Tage erfuhr Laban, da Jakob entflohen war.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3122Am dritten Tage wurde dem Laban hinterbracht, da Jakob entflohen sei.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3122Und am dritten Tage wurde dem Laban berichtet, da Jakob geflohen wre.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3122Op de derde dag kwam men Laban boodschappen, dat Jakob de vlucht had genomen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3122Tredjedagen fik Laban Melding om, at Jakob var flygtet;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3122Men p tredje dagen fick Laban veta att Jakob hade flytt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3122Den tredje dag efter fikk Laban vite at Jakob var flyktet.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3122Mutta kolmantena pivn Laabanille ilmoitettiin, ett Jaakob oli paennut.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3122I povědno jest Lbanovi dne třetho, že utekl Jkob.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3122s mikor harmad napra megmondk Lbnnak, hogy Jkb elszktt;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3122A trei dan javiše Lavanu da je pobjegao Jakov.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3122Ditn e tret i treguan Labanos se Jakobi kishte ikur.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3122На третий день сказали Лавану Арамеянину, что Иаков ушел.
3123
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3123וַיִּקַּ֤ח אֶת־אֶחָיו֙ עִמּ֔וֹ וַיִּרְדֹּ֣ף אַחֲרָ֔יו דֶּ֖רֶךְ שִׁבְעַ֣ת יָמִ֑ים וַיַּדְבֵּ֥ק אֹת֖וֹ בְּהַ֥ר הַגִּלְעָֽד׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3123καὶ παραλαβὼν πάντας τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἐδίωξεν ὀπίσω αὐτοῦ ὁδὸν ἡμερῶν ἑπτὰ καὶ κατέλαβεν αὐτὸν ἐν τῷ ὄρει τῷ Γαλααδ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3123Qui, assumptis fratribus suis, persecutus est eum diebus septem: et comprehendit eum in monte Galaad.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3123Allora egli prese con s i suoi parenti, lo insegu per sette giorni di cammino e lo raggiunse sulle montagne di Glaad.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3123Entonces tom sus hermanos consigo, y fu tras l camino de siete das, y alcanzle en el monte de Galaad.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3123Alors il prit ses frres avec lui, et le poursuivit sept journes de marche, et le rejoignit la montagne de Galaad.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3123Il prit avec lui ses frres, le poursuivit sept journes de marche, et l'atteignit la montagne de Galaad.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3123And taking the men of his family with him, he went after him for seven days and overtook him in the hill-country of Gilead.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3123And having taken his brethren with him, he pursued after him seven days' journey, and overtook him on Mount Galaad.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3123And he took his brethren with him, and pursued after him seven days' journey, and overtook him on mount Gilead.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3123And he took his brethren with him, and pursued after him seven days; and overtook him in the mount of Galaad.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3123And he took his brethren with him, and pursued after him seven days' journey; and they overtook him in the mount Gilead.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3123He took his relatives with him, and pursued him seven days' journey. He overtook him in the mountain of Gilead.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3123And Laban took his britheren, and pursuede hym seuene daies, and took hym in the hil of Galaad.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3123and he taketh his brethren with him, and pursueth after him a journey of seven days, and overtaketh him in the mount of Gilead.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3123And he took his brethren with him, and pursued after him seven days' journey; and he overtook him in the mountain of Gilead.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3123Und er nahm seine Brder zu sich und jagte ihm nach sieben Tagereisen und ereilte ihn auf dem Berge Gilead.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3123Da nahm er seine Stammesgenossen mit sich, verfolgte ihn sieben Tagereisen weit und holte ihn am Gebirge Gilead ein.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3123Da nahm er seine Stammesgenossen mit sich, verfolgte ihn sieben Tagereisen weit und ereilte ihn auf dem Gebirge Gilead.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3123Und er nahm seine Brder mit sich und jagte ihm sieben Tagereisen nach und ereilte ihn auf dem Gebirge Gilead.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3123Aanstonds verzamelde hij zijn verwanten, zette hem zeven dagen lang achterna, en haalde hem bij het gebergte van Gilad in.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3123han tog da sine Frnder med sig, satte efter ham s langt som syv Dagsrejser og indhentede ham: i Gileads Bjerge
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3123D tog han med sig sina frnder och satte efter honom sju dagsresor och hann upp honom p Gileads berg.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3123Da tok han med sig sine frender og satte efter ham syv dagsreiser, og ndde ham igjen p Gilead-fjellet.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3123Silloin hn otti mukaansa heimonsa miehet ja ajoi hnt takaa seitsemn pivnmatkaa ja saavutti hnet Gileadin vuorilla.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3123Tedy on vzav bratř sv s sebou, honil ho za dnů sedm; a postihl ho na hoře Galdsk.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3123Maga mell vvn az rokonait, ht napi jr fldig z ket; s elr a Giled hegyn.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3123I uze sa sobom brau svoju, i poðe za njim u potjeru, i za sedam dana stiže ga na gori Galadu.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3123Ather ai mori me vete vllezrit e tij, e ndoqi shtat dit rrug dhe e arriti n malin e Galaadit.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3123Тогда он взял с собою сынов и родственников своих, и гнался за ним семь дней, и догнал его на горе Галаад.
3124
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3124וַיָּבֹ֧א אֱלֹהִ֛ים אֶל־לָבָ֥ן הָאֲרַמִּ֖י בַּחֲלֹ֣ם הַלָּ֑יְלָה וַיֹּ֣אמֶר ל֗וֹ הִשָּׁ֧מֶר לְךָ֛ פֶּן־תְּדַבֵּ֥ר עִֽם־יַעֲקֹ֖ב מִטּ֥וֹב עַד־רָֽע׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3124ἦλθεν δὲ ὁ θεὸς πρὸς Λαβαν τὸν Σύρον καθ᾽ ὕπνον τὴν νύκτα καὶ εἶπεν αὐτῷ Φύλαξαι σεαυτόν, μήποτε λαλήσῃς μετὰ Ιακωβ πονηρά.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3124Viditque in somnis dicentem sibi Deum: Cave ne quidquam aspere loquaris contra Jacob.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3124Ma Dio venne da Lbano l'Arameo in un sogno notturno e gli disse: "Bada di non dir niente a Giacobbe, proprio nulla!".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3124Y vino Dios Labn Arameo en sueos aquella noche, y le dijo: Gurdate que no hables Jacob descomedidamente.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3124Mais Dieu vint vers Laban, l'Aramen, dans un songe de la nuit, et lui dit: Garde-toi de rien dire Jacob, ni en bien, ni en mal.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3124Mais Dieu apparut la nuit en songe Laban, l'Aramen, et lui dit: Garde-toi de parler Jacob ni en bien ni en mal!
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3124Then God came to Laban in a dream by night, and said to him, Take care that you say nothing good or bad to Jacob.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3124And God came to Laban the Syrian in sleep by night, and said to him, Take heed to yourself that you speak not at any time to Jacob evil things.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3124And God came to Laban the Syrian in a dream by night, and said to him, Take care thou speak not to Jacob either good or bad.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3124And he saw in a dream God saying to him: Take heed thou speak not any thing harshly against Jacob.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3124And God came to Laban the Syrian in a dream by night, and said unto him, Take heed that thou speak not to Jacob either good or bad.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3124God came to Laban the Syrian in a dream of the night, and said to him, "Be careful that you don't speak to Jacob either good or bad."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3124And Laban seiy in sleep the Lord seiynge to him, Be war that thou speke not ony thing sharpli ayens Jacob.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3124And God cometh in unto Laban the Aramaean in a dream of the night, and saith to him, 'Take heed to thyself lest thou speak with Jacob from good unto evil.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3124And God came to Laban the Syrian in a dream of the night, and said unto him, Take heed to thyself that thou speak not to Jacob either good or bad.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3124Aber Gott kam zu Laban, dem Syrer, im Traum des Nachts und sprach zu ihm: Hte dich, da du mit Jakob nicht anders redest als freundlich.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3124Aber Gott erschien dem Aramer Laban nachts im Traum und sagte zu ihm: "Hte dich wohl, mit Jakob anders als freundlich zu reden!"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3124Gott aber kam des Nachts im Traum zu Laban, dem Aramer, und sprach zu ihm: Hte dich, Jakob ein bses Wort zu sagen!
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3124Und Gott kam zu Laban, dem Aramer, in einem Traume der Nacht und sprach zu ihm: Hte dich, da du mit Jakob weder Gutes noch Bses redest!
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3124Maar die nacht verscheen God in een droom aan Laban, den Aramer, en sprak tot hem: Pas er voor op, Jakob ook maar iets te verwijten.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3124Men Gud kom til Arameren Laban i en Drm om Natten og sagde til ham: "Vogt dig vel for at sige s meget som et ondt Ord til Jakob!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3124Men Gud kom till aramen Laban i en drm om natten och sade till honom: "Tag dig till vara fr att tala ngot mot Jakob, vad det vara m."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3124Men Gud kom til arameeren Laban i en drm om natten og sa til ham: Vokt dig og si ikke noget til Jakob, hverken godt eller ondt!
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3124Mutta Jumala tuli aramilaisen Laabanin luo unessa yll ja sanoi hnelle: "Varo, ettet puhu Jaakobille hyv etk pahaa".
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3124Přišed pak Bůh k Lbanovi Syrskmu ve snch noci t, řekl mu: Varuj se, abys nemluvil s Jkobem nic jinč než přtelsky.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3124Isten pedig megjelenk a Siriabeli Lbnnak jjel lomban, s monda nki: Vigyzz magadra, Jkbnak se jt, se rosszat ne szlj.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3124Ali Bog doðe Lavanu Sirinu nou u snu, i ree mu: uvaj se da ne govoriš s Jakovom ni lijepo ni ružno.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3124Por Perndia iu shfaq n ndrr natn Labanos, Arameut, dhe i tha: "Ruhu e mos i fol Jakobit, as pr t mir e as pr t keq".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3124И пришел Бог к Лавану Арамеянину ночью во сне и сказал ему: берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого.
3125
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3125וַיַּשֵּׂ֥ג לָבָ֖ן אֶֽת־יַעֲקֹ֑ב וְיַעֲקֹ֗ב תָּקַ֤ע אֶֽת־אָהֳלוֹ֙ בָּהָ֔ר וְלָבָ֛ן תָּקַ֥ע אֶת־אֶחָ֖יו בְּהַ֥ר הַגִּלְעָֽד׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3125καὶ κατέλαβεν Λαβαν τὸν Ιακωβ· Ιακωβ δὲ ἔπηξεν τὴν σκηνὴν αὐτοῦ ἐν τῷ ὄρει· Λαβαν δὲ ἔστησεν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐν τῷ ὄρει Γαλααδ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3125Jamque Jacob extenderat in monte tabernaculum: cumque ille consecutus fuisset eum cum fratribus suis, in eodem monte Galaad fixit tentorium.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3125Lbano and dunque a raggiungere Giacobbe; ora Giacobbe aveva piantato la tenda sulle montagne e Lbano si era accampato con i parenti sulle montagne di Glaad.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3125Alcanz pues Labn Jacob, y ste haba fijado su tienda en el monte: y Labn plant la con sus hermanos en el monte de Galaad.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3125Laban atteignit donc Jacob. Et Jacob avait plant sa tente sur la montagne. Et Laban tendit la sienne avec ses frres sur la montagne de Galaad.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3125Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dress sa tente sur la montagne; Laban dressa aussi la sienne, avec ses frres, sur la montagne de Galaad.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3125Now when Laban overtook him, Jacob had put up his tent in the hill-country; and Laban and his brothers put up their tents in the hill-country of Gilead.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3125And Laban overtook Jacob; and Jacob pitched his tent in the mountain; and Laban stationed his brothers in the mount Galaad.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3125And Laban came up with Jacob; and Jacob had pitched his tent on the mountain; Laban also with his brethren pitched on mount Gilead.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3125Now Jacob had pitched his tent in the mountain: and when he with his brethren had overtaken him, he pitched his tent in the same mount of Galaad.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3125Then Laban overtook Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mount: and Laban with his brethren pitched in the mount of Gilead.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3125Laban caught up with Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mountain, and Laban with his relatives encamped in the mountain of Gilead.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3125And thanne Jacob hadde stretchid forth the tabernacle in the hil; and whanne he hadde sued Jacob with his britheren, 'he settide tente in the same hil of Galaad; and he seide to Jacob,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3125And Laban overtaketh Jacob; and Jacob hath fixed his tent in the mount; and Laban with his brethren have fixed [theirs] in the mount of Gilead.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3125And Laban came up with Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mountain: and Laban with his brethren encamped in the mountain of Gilead.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3125Und Laban nahte zu Jakob. Jakob aber hatte seine Htte aufgeschlagen auf dem Berge; und Laban mit seinen Brdern schlug seine Htte auch auf auf dem Berge Gilead.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3125Als nun Laban den Jakob eingeholt hatte - Jakob hatte aber sein Zelt auf dem Berge aufgeschlagen, und auch Laban lagerte sich mit seinen Stammesgenossen im Gebirge Gilead -,
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3125Da erreichte Laban den Jakob; Jakob aber hatte sein Zelt auf dem Gebirge aufgeschlagen, whrend Laban mit seinen Stammesgenossen sein Zelt auf dem Gebirge Gilead aufgeschlagen hatte.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3125Und Laban erreichte Jakob, und Jakob hatte sein Zelt auf dem Gebirge aufgeschlagen; und Laban schlug es auf mit seinen Brdern auf dem Gebirge Gilead.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3125Laban had Jakob ingehaald, toen deze zijn tent had gespannen in het gebergte: en nadat ook Laban zijn tent in het gebergte Gilad had opgeslagen,
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3125Da Laban traf Jakob havde han opslet sit Telt p Bjerget. Laban med sine Frnder sit i Gileads Bjerge
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3125Och Laban hann upp Jakob. Denne hade d slagit upp sitt tlt p berget, och Laban med sina frnder hade ock sitt tlt uppslaget p Gileads berg.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3125Da Laban ndde Jakob igjen, hadde Jakob sltt op sitt telt p fjellet, og Laban med sine frender slo ogs op sitt telt p Gilead-fjellet.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3125Ja Laaban saavutti Jaakobin. Jaakob oli pystyttnyt telttansa vuorelle, Laaban taas pystytti telttansa Gileadin vuorelle.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3125Dohonil tedy Lban Jkoba; a Jkob již byl rozbil stan svůj na t hoře; Lban tak položil se s bratřmi svmi na tž hoře Galdsk.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3125Mikor elr Lbn Jkbot, s Jkb a hegyen von fel stort; Lbn is a Giled hegyn von fel az rokonaival egybe.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3125I stiže Lavan Jakova; a Jakov bješe razapeo šator svoj na gori, pa i Lavan takoðer razape svoj s braom svojom na gori Galadu.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3125Labano e arriti, pra, Jakobin. Tani Jakobi e kishte ngritur adrn e tij n mal; dhe gjithashtu Labano dhe vllezrit e tij kishin ngritur adrat e tyre mbi malin e Galaadit.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3125И догнал Лаван Иакова; Иаков же поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад.
3126
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3126וַיֹּ֤אמֶר לָבָן֙ לְיַעֲקֹ֔ב מֶ֣ה עָשִׂ֔יתָ וַתִּגְנֹ֖ב אֶת־לְבָבִ֑י וַתְּנַהֵג֙ אֶת־בְּנֹתַ֔י כִּשְׁבֻי֖וֹת חָֽרֶב׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3126εἶπεν δὲ Λαβαν τῷ Ιακωβ Τί ἐποίησας; ἵνα τί κρυφῇ ἀπέδρας καὶ ἐκλοποφόρησάς με καὶ ἀπήγαγες τὰς θυγατέρας μου ὡς αἰχμαλώτιδας μαχαίρᾳ;
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3126Et dixit ad Jacob: Quare ita egisti, ut clam me abigeres filias meas quasi captivas gladio?
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3126Disse allora Lbano a Giacobbe: "Che hai fatto? Hai eluso la mia attenzione e hai condotto via le mie figlie come prigioniere di guerra!
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3126Y dijo Labn Jacob: Qu has hecho, que me hurtaste el corazn, y has trado mis hijas como prisioneras de guerra?
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3126Et Laban dit Jacob: Qu'as-tu fait? Tu m'as tromp, et tu as emmen mes filles comme des prisonnires de guerre.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3126Alors Laban dit Jacob: Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu tromp, et emmnes-tu mes filles comme des captives par l'pe?
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3126And Laban said to Jacob, Why did you go away secretly, taking my daughters away like prisoners of war?
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3126And Laban said to Jacob, What have you done? therefore did you run away secretly, and pillage me, and lead away my daughters as captives taken with the sword?
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3126And Laban said to Jacob, What hast thou done, that thou hast deceived me, and hast carried away my daughters as captives of war?
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3126And he said to Jacob: Why hast thou done thus, to carry away, without my knowledge, my daughters, as captives taken with the sword.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3126And Laban said to Jacob, What hast thou done, that thou hast stolen away unawares to me, and carried away my daughters, as captives taken with the sword?
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3126Laban said to Jacob, "What have you done, that you have deceived me, and carried away my daughters like captives of the sword?
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3126Whi hast thou do so, that the while I wiste not thou woldist dryue awey my douytris as caitifs by swerd?
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3126And Laban saith to Jacob, 'What hast thou done that thou dost deceive my heart, and lead away my daughters as captives of the sword?
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3126And Laban said to Jacob, What hast thou done, that thou hast stolen away unawares to me, and carried away my daughters as captives of the sword?
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3126Da sprach Laban zu Jakob: Was hast du getan, da du mich getuscht hast und hast meine Tchter entfhrt, als wenn sie durchs Schwert gefangen wren?
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3126da sagte Laban zu Jakob: "Warum hast du es unternommen, mich zu tuschen, und hast meine Tchter wie Kriegsgefangene entfhrt?
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3126Da sprach Laban zu Jakob: Was soll das heien, da du mich berlisten wolltest und fhrtest meine Tchter fort wie Kriegsgefangene?
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3126Und Laban sprach zu Jakob: Was hast du getan, da du mich hintergangen und meine Tchter wie Kriegsgefangene weggefhrt hast?
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3126zei Laban tot Jakob: Wat hebt ge gedaan, met mij zo te bedriegen en mijn dochters weg te slepen, als waren ze geroofd met het zwaard in de vuist?
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3126sagde Laban til Jakob: "Hvad har du gjort! Mig har du narret, og mine Dtre har du frt bort. som var de Krigsfanger!
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3126D sade Laban till Jakob: "Vad r detta fr ett tilltag, att du har stulit dig undan frn mig och frt bort mina dttrar, likasom vore de tagna med svrd?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3126Da sa Laban til Jakob: Hvad er det du har gjort? Du har stjlet dig bort fra mig og frt mine dtre avsted som om de var tatt i krig.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3126Ja Laaban sanoi Jaakobille: "Mit oletkaan tehnyt? Sin olet pettnyt minut ja kuljettanut pois minun tyttreni niinkuin miekalla otetut!
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3126I řekl Lban k Jkobovi: Cos to učinil? Nebo jsi ušel tajně, a odvedls dcery m jako zjman mečem.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3126s monda Lbn Jkbnak: Mit cselekedtl, hogy megloptad szvemet, s lenyaimat fegyverrel nyert foglyokknt vitted el?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3126I Lavan ree Jakovu: šta uini te kradom pobježe od mene i odvede keri moje kao na ma otete?
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3126Ather Labano i tha Jakobit: "'bre duke m mashtruar n kt mnyr dhe duke i marr bijat e mia si robresha lufte?
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3126И сказал Лаван Иакову: что ты сделал? для чего ты обманул меня, и увел дочерей моих, как плененных оружием?
3127
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3127לָ֤מָּה נַחְבֵּ֙אתָ֙ לִבְרֹ֔חַ וַתִּגְנֹ֖ב אֹתִ֑י וְלֹא־הִגַּ֣דְתָּ לִּ֔י וָֽאֲשַׁלֵּחֲךָ֛ בְּשִׂמְחָ֥ה וּבְשִׁרִ֖ים בְּתֹ֥ף וּבְכִנּֽוֹר׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3127καὶ εἰ ἀνήγγειλάς μοι, ἐξαπέστειλα ἄν σε μετ᾽ εὐφροσύνης καὶ μετὰ μουσικῶν, τυμπάνων καὶ κιθάρας.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3127cur ignorante me fugere voluisti, nec indicare mihi, ut prosequerer te cum gaudio, et canticis, et tympanis, et citharis?
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3127Perch sei fuggito di nascosto, mi hai ingannato e non mi hai avvertito? Io ti avrei congedato con festa e con canti, a suon di timpani e di cetre!
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3127Por qu te escondiste para huir, y me hurtaste, y no me diste noticia, para que yo te enviara con alegra y con cantares, con tamborn y vihuela?
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3127Pourquoi t'es-tu enfui secrtement, et m'as-tu tromp, et ne m'en as-tu pas donn avis? et je t'eusse reconduit avec joie et avec des chants, au son du tambourin et de la harpe.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3127Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette, m'as-tu tromp, et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laiss partir au milieu des rjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3127Why did you make a secret of your flight, not giving me word of it, so that I might have sent you away with joy and songs, with melody and music?
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3127Whereas if you had told me, I would have sent you away with mirth, and with songs, and timbrels, and harp.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3127Why didst thou flee away covertly, and steal away from me, and didst not tell me, that I might have conducted thee with mirth and with songs, with tambour and with harp;
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3127Why wouldst thou run away privately and not acquaint me, that I might have brought thee on the way with joy, and with songs, and with timbrels, and with harps?
GenesisKing James Version (KJV)english5
3127Wherefore didst thou flee away secretly, and steal away from me; and didst not tell me, that I might have sent thee away with mirth, and with songs, with tabret, and with harp?
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3127Why did you flee secretly, and deceive me, and didn't tell me, that I might have sent you away with mirth and with songs, with tambourine and with harp;
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3127Whi woldist thou fle the while Y wiste not, nether woldist shewe to me, that Y shulde sue thee with ioie, and songis, and tympans, and harpis?
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3127Why hast thou hidden thyself to flee, and deceivest me, and hast not declared to me, and I send thee away with joy and with songs, with tabret and with harp,
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3127Wherefore didst thou flee secretly, and steal away from me, and didst not tell me, that I might have sent thee away with mirth and with songs, with tabret and with harp;
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3127Warum bist du heimlich geflohen und hast dich weggestohlen und hast mir's nicht angesagt, da ich dich htte geleitet mit Freuden, mit Singen mit Pauken und Harfen?
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3127Warum bist du heimlich entflohen und hast mich hintergangen und mir nichts davon mitgeteilt - ich htte dir sonst mit Sang und Klang, mit Paukenschall und Saitenspiel das Geleit gegeben -
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3127Warum bist du heimlich geflohen und tuschtest mich und hast es mich nicht wissen lassen, da ich dir htte das Geleite geben knnen mit Jauchzen und Gesngen, mit Pauken und Harfen,
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3127Warum bist du heimlich geflohen und hast mich hintergangen und hast es mir nicht kundgetan ich htte dich ja begleitet mit Freude und mit Gesngen, mit Tamburin und mit Laute-
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3127Waarom zijt ge heimelijk gevlucht; waarom hebt ge mij misleid, en mij niets laten weten? Ik zou u uitgeleide hebben gedaan onder jubel en gezang, met tamboerijn en harp.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3127Hvorfor har du holdt din Flugt hemmelig og narret mig og ikke meddelt mig det; s jeg kunde tage Afsked med dig med Lystighed og Sang, med Hndpauker og Harper?
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3127Varfr dolde du din flykt och stal dig undan frn mig? Drigenom att du icke lt mig veta ngot drom hindrades jag att ledsaga dig till vgs med jubel och sng, med pukor och harpor.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3127Hvorfor flyktet du hemmelig og stjal dig bort fra mig og sa ikke noget om det til mig, s jeg kunde ha fulgt dig p veien med gledesrop og sanger, med trommer og harper?
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3127Minkthden pakenit salaa, lksit luotani varkain? Et ilmoittanut minulle mitn, ja niin min en saanut saattaa sinua matkalle iloiten ja laulaen, vaskirummuin ja kantelein,
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3127Proč jsi tajně utekl, a vykradl se ode mne, a nepověděls mi, ješto bych tě byl vesele sprovodil s zpěvy, s bubnem a s harfou?
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3127Mirt futottl el titkon, s loptl meg engem? mirt nem jelentetted nkem, hogy elbocstottalak volna rmmel, nekszval, dob- s hegedszval?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3127Zašto tajno pobježe i kradom otide od mene? niti mi ree da te ispratim s veseljem i s pjesmama, s bubnjima i guslama?
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3127Pse ike dhe u largove nga un fshehurazi, pa m lajmruar aspak? Un do t kisha prcjell me gzim dhe me kng, me lodrz dhe qeste.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3127зачем ты убежал тайно, и укрылся от меня, и не сказал мне? я отпустил бы тебя с веселием и с песнями, с тимпаном и с гуслями;
3128
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3128וְלֹ֣א נְטַשְׁתַּ֔נִי לְנַשֵּׁ֥ק לְבָנַ֖י וְלִבְנֹתָ֑י עַתָּ֖ה הִסְכַּ֥לְתָּֽ עֲשֽׂוֹ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3128οὐκ ἠξιώθην καταφιλῆσαι τὰ παιδία μου καὶ τὰς θυγατέρας μου. νῦν δὲ ἀφρόνως ἔπραξας.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3128Non es passus ut oscularer filios meos et filias: stulte operatus es: et nunc quidem
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3128E non mi hai permesso di baciare i miei figli e le mie figlie! Certo hai agito in modo insensato.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3128Que aun no me dejaste besar mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3128Et tu ne m'as pas laiss baiser mes fils et mes filles! Tu as agi follement.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3128Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles! C'est en insens que tu as agi.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3128You did not even let me give a kiss to my sons and my daughters. This was a foolish thing to do.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3128And I was not counted worthy to embrace my children and my daughters; now then you have wrought foolishly.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3128and hast not suffered me to kiss my sons and my daughters? Now thou hast acted foolishly.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3128Thou hast not suffered me to kiss my sons and daughters: thou hast done foolishly: and now, indeed,
GenesisKing James Version (KJV)english5
3128And hast not suffered me to kiss my sons and my daughters? thou hast now done foolishly in so doing.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3128and didn't allow me to kiss my sons and my daughters? Now have you done foolishly.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3128Thou suffridist not that Y schulde kisse my sones and douytris; thou hast wrouyt folili.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3128and hast not suffered me to kiss my sons and my daughters? -- now thou hast acted foolishly in doing [so];
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3128and didst not suffer me to kiss my sons and my daughters? now hast thou done foolishly.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3128Und hast mich nicht lassen meine Kinder und Tchter kssen? Nun, du hast tricht getan.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3128und hast mir nicht einmal verstattet, meine Enkel und Tchter (zum Abschied) zu kssen? Ja, du hast tricht gehandelt!
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3128und hast mich meine Enkel und Tchter nicht kssen lassen? Ja, du hast thricht gehandelt!
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3128und hast mir nicht zugelassen, meine Shne und meine Tchter zu kssen? Nun, du hast tricht gehandelt.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3128Ge hebt me zelfs belet, om mijn zonen en dochters vaarwel te kussen. Hoe dom hebt ge gedaan!
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3128Du lod mig ikke kysse mine Snner og Dtre - sandelig, det var drligt gjort af dig!
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3128Du frunnade mig icke ens att kyssa mina barnbarn och mina dttrar. Du har handlat draktigt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3128Du lot mig ikke engang f kysse mine snner og dtre; det var uforstandig gjort av dig.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3128etk suonut minun suudella lasteni lapsia ja tyttrini. Tyhmsti sin olet menetellyt.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3128A nedopustils mi, abych polbil synů svch a dcer svch? Nemoudřes jistě udělal, čině tak.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3128s nem engedted meg, hogy megcskoljam fiaimat s lenyaimat. Ez egyszer bolondul cselekedtl.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3128Niti mi dade da izljubim sinove svoje i keri svoje? ludo si radio.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3128Dhe nuk m lejove t puth bijt dhe bijat e mia! Ti ke vepruar pa mnd.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3128ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих; безрассудно ты сделал.
3129
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3129יֶשׁ־לְאֵ֣ל יָדִ֔י לַעֲשׂ֥וֹת עִמָּכֶ֖ם רָ֑ע וֵֽאלֹהֵ֨י אֲבִיכֶ֜ם אֶ֣מֶשׁ׀ אָמַ֧ר אֵלַ֣י לֵאמֹ֗ר הִשָּׁ֧מֶר לְךָ֛ מִדַּבֵּ֥ר עִֽם־יַעֲקֹ֖ב מִטּ֥וֹב עַד־רָֽע׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3129καὶ νῦν ἰσχύει ἡ χείρ μου κακοποιῆσαί σε· ὁ δὲ θεὸς τοῦ πατρός σου ἐχθὲς εἶπεν πρός με λέγων Φύλαξαι σεαυτόν, μήποτε λαλήσῃς μετὰ Ιακωβ πονηρά.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3129valet manus mea reddere tibi malum: sed Deus patris vestri heri dixit mihi: Cave ne loquaris contra Jacob quidquam durius.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3129Sarebbe in mio potere di farti del male, ma il Dio di tuo padre mi ha parlato la notte scorsa: Bada di non dir niente a Giacobbe, n in bene n in male!
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3129Poder hay en mi mano para haceros mal: mas el Dios de vuestro padre me habl anoche diciendo: Gurdate que no hables Jacob descomedidamente.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3129J'ai en main le pouvoir de vous faire du mal; mais le Dieu de votre pre m'a parl la nuit passe, en disant: Garde-toi de rien dire Jacob, ni en bien, ni en mal.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3129Ma main est assez forte pour vous faire du mal; mais le Dieu de votre pre m'a dit hier: Garde-toi de parler Jacob ni en bien ni en mal!
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3129It is in my power to do you damage: but the God of your father came to me this night, saying, Take care that you say nothing good or bad to Jacob.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3129And now my hand has power to hurt you; but the God of your father spoke to me yesterday, saying, Take heed to yourself that you speak not evil words to Jacob.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3129It would be in the power of my hand to do you hurt; but the God of your father spoke to me last night, saying, Take care that thou speak not to Jacob either good or bad.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3129It is in my power to return thee evil: but the God of your father said to me yesterday: Take heed thou speak not any thing harshly against Jacob.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3129It is in the power of my hand to do you hurt: but the God of your father spake unto me yesternight, saying, Take thou heed that thou speak not to Jacob either good or bad.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3129It is in the power of my hand to hurt you, but the God of your father spoke to me last night, saying, 'Be careful that you don't speak to Jacob either good or bad.'
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3129And now sotheli myn hond mai yelde yuel to thee, but the God of thi fadir seide to me yisterdai, Be war that thou speke not ony harder thing with Jacob.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3129my hand is to God to do evil with you, but the God of your father yesternight hath spoken unto me, saying, Take heed to thyself from speaking with Jacob from good unto evil.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3129It is in the power of my hand to do you hurt: but the God of your father spake unto me yesternight, saying, Take heed to thyself that thou speak not to Jacob either good or bad.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3129Und ich htte wohl so viel Macht, da ich euch knnte bles tun; aber eures Vaters Gott hat gestern zu mir gesagt: Hte dich, da du mit Jakob nicht anders als freundlich redest.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3129Es stnde nun wohl in meiner Macht, dir bel mitzuspielen; aber der Gott deines Vaters hat gestern nacht zu mir gesagt: ?Hte dich ja davor, mit Jakob anders als freundlich zu reden!?
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3129Ich htte es wohl in der Gewalt, schlimm mit euch zu verfahren; aber der Gott deines Vaters hat in der vergangenen Nacht zu mir gesagt: Hte dich, Jakob ein bses Wort zu sagen!
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3129Es wre in der Macht meiner Hand, euch bles zu tun; aber der Gott eures Vaters hat gestern Nacht zu mir geredet und gesagt: Hte dich, mit Jakob weder Gutes noch Bses zu reden!
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3129Ik heb het in mijn hand, u kwaad te doen; maar de God van uw vader zeide deze nacht tot mij: Pas er voor op, Jakob ook maar iets te verwijten.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3129Det stod nu i min Magt at handle ilde med dig; men din Faders Gud sagde til mig i Nat: Vogt dig vel for at sige s meget som et ondt Ord til Jakob!
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3129Det stode nu i min makt att gra eder ont; men eder faders Gud sade till mig i natt: 'Tag dig till vara fr att tala ngot mot Jakob, vad det vara m.'
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3129Jeg har det i min makt gjre ondt mot eder; men eders fars Gud sa til mig inatt: Vokt dig og si ikke noget til Jakob, hverken godt eller ondt!
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3129Minulla olisi valta tehd teille pahaa, mutta teidn isnne Jumala sanoi minulle viime yn nin: 'Varo, ettet puhu Jaakobille hyv etk pahaa'.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3129Mělť bych dosti s to moci, abych vm zle učinil, ale Bůh otce vašeho mluvil mi noci pominul, řka: Hleď, abys nemluvil s Jkobem nic jinč, než přtelsky.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3129Volna erm hozz, hogy rosszat tegyek veletek, de a ti atytok Istene tegnap jszaka megszlta engem, ezt mondvn: Vigyzz magadra, Jkbnak se jt, se rosszat ne szlj.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3129Mogao bih vam dosaditi; ali Bog oca vašega noas mi ree govorei: uvaj se da ne govoriš s Jakovom ni lijepo ni ružno.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3129Tani un kam n dor t'ju bj keq, por Perndia i atit tnd m foli natn e kaluar, duke thn: "Ruhu, mos t'i flassh Jakobit as pr mir apo pr keq".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3129Есть в руке моей сила сделать вам зло; но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал: берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого.
3130
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3130וְעַתָּה֙ הָלֹ֣ךְ הָלַ֔כְתָּ כִּֽי־נִכְסֹ֥ף נִכְסַ֖פְתָּה לְבֵ֣ית אָבִ֑יךָ לָ֥מָּה גָנַ֖בְתָּ אֶת־אֱלֹהָֽי׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3130νῦν οὖν πεπόρευσαι· ἐπιθυμίᾳ γὰρ ἐπεθύμησας ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου· ἵνα τί ἔκλεψας τοὺς θεούς μου;
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3130Esto, ad tuos ire cupiebas, et desiderio erat tibi domus patris tui: cur furatus es deos meos?
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3130Certo, sei partito perch soffrivi di nostalgia per la casa di tuo padre; ma perch mi hai rubato i miei dei?".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3130Y ya que te ibas, porque tenas deseo de la casa de tu padre, por qu me hurtaste mis dioses?
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3130Et maintenant, tu es parti, parce que tu languissais aprs la maison de ton pre; mais pourquoi as-tu drob mes dieux?
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3130Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais aprs la maison de ton pre, pourquoi as-tu drob mes dieux?
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3130And now, it seems, you are going because your heart's desire is for your father's house; but why have you taken my gods?
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3130Now then go on your way, for you have earnestly desired to depart to the house of your father; therefore have you stolen my gods?
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3130And now that thou must needs be gone, because thou greatly longedst after thy father's house, why hast thou stolen my gods?
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3130Suppose thou didst desire to go to thy friends, and hadst a longing after thy father's house: why hast thou stolen away my gods?
GenesisKing James Version (KJV)english5
3130And now, though thou wouldest needs be gone, because thou sore longedst after thy father's house, yet wherefore hast thou stolen my gods?
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3130Now, you want to be gone, because you greatly longed for your father's house, but why have you stolen my gods?"
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3130Suppose, if thou coueitedist to go to thi kynesmen, and the hows of thi fadir was in desir to thee, whi hast thou stole my goddis?
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3130And now, thou hast certainly gone, because thou hast been very desirous for the house of thy father; why hast thou stolen my gods?'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3130And now, though thou wouldest needs be gone, because thou sore longedst after thy father's house, yet wherefore hast thou stolen my gods?
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3130Und weil du denn ja wolltest ziehen und sehntest dich so sehr nach deines Vaters Hause, warum hast du mir meine Gtter gestohlen?
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3130Nun gut, du bist von mir weggegangen, weil du so starke Sehnsucht nach dem Hause deines Vaters hattest; aber warum hast du mir meinen (Haus-) Gott gestohlen?"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3130Aber mag es sein, du bist nun einmal fortgegangen, weil du dich gar so sehr nach deiner Heimat sehntest - warum hast du meinen Gott gestohlen?
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3130Und nun, da du einmal weggegangen bist, weil du dich so sehr nach dem Hause deines Vaters sehntest, warum hast du meine Gtter gestohlen?
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3130Maar als ge zijt heengegaan, enkel omdat ge zo vurig naar uw vaderlijk huis verlangt, waarom hebt ge dan mijn goden gestolen? Toen gaf Jakob Laban ten antwoord:
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3130Nu vel, s drog du alts bort fordi du lngtes s meget efter din Faders Hus men hvorfor stjal du min Gud?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3130Och d du nu ntligen ville fara, eftersom du lngtade s mycket till din faders hus, varfr skulle du stjla mina gudar?"
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3130Men nr du nu har draget bort, fordi du lengtes s sre efter din fars hus, hvorfor stjal du da mine guder?
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3130Olkoon: sin olet nyt lhtenyt matkallesi, koska niin suuresti ikvit issi kotiin, mutta minkthden olet varastanut minun jumalani?"
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3130Ale již to tam, poněvadž jsi předce odšel, roztouživ se po domu otce svho; než proč jsi ukradl bohy m?
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3130Hogyha pedig immr el akartl menni, mivelhogy nagy kvnsggal kvnkoztl atyd hzhoz: mirt loptad el az n isteneimet?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3130Idi dakle kad si se tako uželio kue oca svojega; ali zašto ukrade bogove moje?
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3130Sigurisht ike, sepse kishe nj dshir t madhe t ktheheshe prsri n shtpin e atit tnd; po pse vodhe perndit e mia?".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3130Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего,- зачем ты украл богов моих?
3131
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3131וַיַּ֥עַן יַעֲקֹ֖ב וַיֹּ֣אמֶר לְלָבָ֑ן כִּ֣י יָרֵ֔אתִי כִּ֣י אָמַ֔רְתִּי פֶּן־תִּגְזֹ֥ל אֶת־בְּנוֹתֶ֖יךָ מֵעִמִּֽי׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3131ἀποκριθεὶς δὲ Ιακωβ εἶπεν τῷ Λαβαν Εἶπα γάρ Μήποτε ἀφέλῃς τὰς θυγατέρας σου ἀπ᾽ ἐμοῦ καὶ πάντα τὰ ἐμά·
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3131Respondit Jacob: Quod inscio te profectus sum, timui ne violenter auferres filias tuas.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3131Giacobbe rispose a Lbano e disse: "Perch avevo paura e pensavo che mi avresti tolto con la forza le tue figlie.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3131Y Jacob respondi, y dijo Labn: Porque tuve miedo; pues dije, que quizs me quitaras por fuerza tus hijas.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3131Et Jacob rpondit, et dit Laban: C'est que je craignais en moi-mme que tu ne me ravisses tes filles.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3131Jacob rpondit, et dit Laban: J'avais de la crainte la pense que tu m'enlverais peut-tre tes filles.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3131And Jacob, in answer, said to Laban, My fear was that you might take your daughters from me by force.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3131And Jacob answered and said to Laban, Because I was afraid; for I said, Lest at any time you should take away your daughters from me, and all my possessions.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3131And Jacob answered and said to Laban, I was afraid; for I said, Lest thou shouldest take by force thy daughters from me.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3131Jacob answered: That I departed unknown to thee, it was for fear lest thou wouldst take away thy daughters by force.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3131And Jacob answered and said to Laban, Because I was afraid: for I said, Peradventure thou wouldest take by force thy daughters from me.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3131Jacob answered Laban, "Because I was afraid, for I said, 'Lest you should take your daughters from me by force.'
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3131Jacob answeride, That Y yede forth while thou wistist not, Y dredde lest thou woldist take awey thi douytris violentli;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3131And Jacob answereth and saith to Laban, 'Because I was afraid, for I said, Lest thou take violently away thy daughters from me;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3131And Jacob answered and said to Laban, Because I was afraid: for I said, Lest thou shouldest take thy daughters from me by force.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3131Jakob antwortete und sprach zu Laban: Ich frchtete mich und dachte, du wrdest deine Tchter von mir reien.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3131Da antwortete Jakob dem Laban: "(Ich bin geflohen) weil ich mich frchtete; denn ich dachte, du wrdest mir deine Tchter entreien.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3131Da antwortete Jakob und sprach zu Laban: Ja, ich frchtete mich; denn ich dachte, du knntest mir deine Tchter entreien.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3131Da antwortete Jakob und sprach zu Laban: Weil ich mich frchtete; denn ich sagte mir, du mchtest mir etwa deine Tchter entreien.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3131Omdat ik bang was en dacht, dat gij mij anders met geweld uw dochters zoudt ontnemen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3131Da svarede Jakob Laban: "Jeg var bange; thi jeg tnkte, du vilde rive dine Dtre fra mig!
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3131D svarade Jakob och sade till Laban: "Jag fruktade fr dig, ty jag tnkte att du skulle med vld taga dina dttrar ifrn mig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3131Da svarte Jakob og sa til Laban: Jeg var redd; jeg tenkte at du kunde ta dine dtre fra mig med makt.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3131Jaakob vastasi ja sanoi Laabanille: "Min pelksin, sill ajattelin, ett sin riistisit minulta tyttresi.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3131Tedy Jkob odpovdaje Lbanovi, řekl: Ušel jsem tajně; nebo jsem se bl a řekl jsem, že bys snad moc odjal dcery sv.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3131Felelvn pedig Jkb, monda Lbnnak: Mert fltem, mert gondolom vala, hogy taln elveszed a te lenyaidat n tlem ervel.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3131A Jakov odgovori i ree: bojah se i mišljah: hoeš silom oteti keri svoje od mene.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3131Ather Jakobi iu prgjegj Labanos: "Un kisha frik, sepse mendoja q ti mund t m merrje me forc bijat e tua.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3131Иаков отвечал Лавану и сказал: я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих.
31
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
31עִ֠ם אֲשֶׁ֨ר תִּמְצָ֣א אֶת־אֱלֹהֶיךָ֮ לֹ֣א יִֽחְיֶה֒ נֶ֣גֶד אַחֵ֧ינוּ הַֽכֶּר־לְךָ֛ מָ֥ה עִמָּדִ֖י וְקַֽח־לָ֑ךְ וְלֹֽא־יָדַ֣ע יַעֲקֹ֔ב כִּ֥י רָחֵ֖ל גְּנָבָֽתַם׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
31ἐπίγνωθι, τί ἐστιν τῶν σῶν παρ᾽ ἐμοί, καὶ λαβέ. καὶ οὐκ ἐπέγνω παρ᾽ αὐτῷ οὐθέν. καὶ εἶπεν αὐτῷ Ιακωβ Παρ᾽ ᾧ ἐὰν εὕρῃς τοὺς θεούς σου, οὐ ζήσεται ἐναντίον τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν. οὐκ ᾔδει δὲ Ιακωβ ὅτι Ραχηλ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἔκλεψεν αὐτούς.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
31Quod autem furti me arguis: apud quemcumque inveneris deos tuos, necetur coram fratribus nostris: scrutare, quidquid tuorum apud me inveneris, et aufer. Haec dicens, ignorabat quod Rachel furata esset idola.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
31Ma quanto a colui presso il quale tu troverai i tuoi dei, non rester in vita! Alla presenza dei nostri parenti riscontra quanto vi pu essere di tuo presso di me e prendilo". Giacobbe non sapeva che li aveva rubati Rachele.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
31En quien hallares tus dioses, no viva: delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tuviere tuyo, y llvatelo. Jacob no saba que Rachl los haba hurtado.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
31Mais celui chez qui tu trouveras tes dieux, ne vivra point; en prsence de nos frres, examine ce qui est chez moi, et prends-les. Or Jacob ignorait que Rachel les et drobs.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
31Mais prisse celui auprs duquel tu trouveras tes dieux! En prsence de nos frres, examine ce qui t'appartient chez moi, et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les et drobs.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
31As for your gods, if anyone of us has them, let him be put to death: make search before us all for what is yours, and take it. For Jacob had no knowledge that Rachel had taken them.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
31And Jacob said, With whoever you shall find your gods, he shall not live in the presence of our brethren; take notice of what I have of your property, and take it; and he observed nothing with him, but Jacob knew not that his wife Rachel had stolen them.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
31With whomsoever thou findest thy gods, he shall not live. Before our brethren discern what is thine with me, and take [it] to thee. But Jacob did not know that Rachel had stolen them.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
31But whereas thou chargest me with theft: with whomsoever thou shalt find thy gods, let him be slain before our brethren. Search, and if thou find any of thy things with me, take them away. Now when he said this, he knew not that Rachel had stolen the idols.
GenesisKing James Version (KJV)english5
31With whomsoever thou findest thy gods, let him not live: before our brethren discern thou what is thine with me, and take it to thee. For Jacob knew not that Rachel had stolen them.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
31Anyone you find your gods with shall not live. Before our relatives, discern what is yours with me, and take it." For Jacob didn't know that Rachel had stolen them.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
31sotheli that thou repreuest me of thefte, at whom euer thou fyndist thi goddis, be he slayn bifor oure britheren; seke thou, what euer thing of thine thou fyndist at me, and take awei. Jacob seide these thingis, and wiste not that Rachel stal the idols.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
31with whomsoever thou findest thy gods -- he doth not live; before our brethren discern for thyself what [is] with me, and take to thyself:' and Jacob hath not known that Rachel hath stolen them.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
31With whomsoever thou findest thy gods, he shall not live: before our brethren discern thou what is thine with me, and take it to thee. For Jacob knew not that Rachel had stolen them.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
31Bei welchem du aber deine Gtter findest, der sterbe hier vor unsern Brdern. Suche das Deine bei mir und nimm's hin. Jakob wute aber nicht, da sie Rahel gestohlen hatte.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
31Bei wem du aber dein Gtterbild findest, der soll nicht am Leben bleiben! Durchsuche im Beisein unserer Stammesgenossen alles, was ich bei mir habe, und nimm das an dich, was dir gehrt!" Jakob wute nmlich nicht, da Rahel (das Gtterbild) entwandt hatte.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
31Derjenige, bei dem du deinen Gott findest, der soll nicht am Leben bleiben! Im Beisein unserer Stammesgenossen untersuche, was ich bei mir habe, und nimm dir. Jakob aber wute nichts davon, da Rahel ihn gestohlen hatte.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
31Bei wem du deine Gtter findest, der soll nicht leben. Erforsche vor unseren Brdern, was bei mir ist, und nimm es dir. Jakob aber wute nicht, da Rahel sie gestohlen hatte.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
31Maar hij, bij wien gij uw goden vindt, blijft niet in leven! Onderzoek dus in tegenwoordigheid van onze verwanten, wat er van u bij mij wordt gevonden, en neem dat mee. Want Jakob wist niet, dat Rachel ze gestolen had.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
31Men den, hos hvem du finder din Gud, skal lade sit Liv! Gennemsg i vore Frnders Psyn, hvad: jeg har, og tag, hvad dit er!" Jakob vidste nemlig ikke, at Rakel havde; stjlet den.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
31Men den som du finner dina gudar hos, han skall icke f behlla livet. I vra frnders nrvaro m du se efter, om ngot r ditt av det jag har i min go, och i s fall taga det." Ty Jakob visste icke att Rakel hade stulit dem.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
31Men den som du finner dine guder hos, han skal ikke leve. Se nu efter i vre frenders nrvr, om du kjennes ved noget av det jeg har med mig, og ta det s! Men Jakob visste ikke at Rakel hadde stjlet dem.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
31Mutta se, jonka hallusta lydt jumalasi, menettkn henkens. Heimojemme miesten lsnollessa tutki, mit minulla on, ja ota pois, mik on omaasi." Sill Jaakob ei tiennyt, ett Raakel oli ne varastanut.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
31Nalezneš-li pak u koho bohy sv,nechať ten umře; před bratřmi našimi ohledej sobě, jest-li co u mne tvho, a vezmi sobě. Ale nevěděl Jkob, že Rchel je ukradla.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
31A kinl pedig megtallod a te isteneidet, ne ljen [az]. Atynkfiai eltt vizsgld meg, mid van nlam, s vidd el. Mert nem tudja vala Jkb, hogy Rkhel lopta el azokat.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
31A bogove svoje u koga naðeš, onaj neka ne živi više; pred našom braom traži što je tvoje u mene, pa uzmi. Jer Jakov nije znao da ih je ukrala Rahilja.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
31Por kushdo qoft ai t cilit do t'i gjesh perndit e tu, ai duhet t vdes n prani t vllezrve tan; krko ti vet at q t prket tek un dhe merre!". Jakobi nuk e dinte q ato i kishte vjedhur Rakela.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
31И сказал Иаков: у кого найдешь богов твоих, тот не будет жив; при родственниках наших узнавай, что есть твоего у меня, и возьми себе. Иаков не знал, что Рахиль, жена его, украла их.
31
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
31וַיָּבֹ֨א לָבָ֜ן בְּאֹ֥הֶל יַעֲקֹ֣ב׀ וּבְאֹ֣הֶל לֵאָ֗ה וּבְאֹ֛הֶל שְׁתֵּ֥י הָאֲמָהֹ֖ת וְלֹ֣א מָצָ֑א וַיֵּצֵא֙ מֵאֹ֣הֶל לֵאָ֔ה וַיָּבֹ֖א בְּאֹ֥הֶל רָחֵֽל׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
31εἰσελθὼν δὲ Λαβαν ἠρεύνησεν εἰς τὸν οἶκον Λειας καὶ οὐχ εὗρεν· καὶ ἐξελθὼν ἐκ τοῦ οἴκου Λειας ἠρεύνησεν τὸν οἶκον Ιακωβ καὶ ἐν τῷ οἴκῳ τῶν δύο παιδισκῶν καὶ οὐχ εὗρεν. εἰσῆλθεν δὲ καὶ εἰς τὸν οἶκον Ραχηλ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
31Ingressus itaque Laban tabernaculum Jacob, et Liae, et utriusque famulae, non invenit. Cumque intrasset tentorium Rachelis,
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
31Allora Lbano entr nella tenda di Giacobbe e poi nella tenda di Lia e nella tenda delle due schiave, ma non trov nulla. Poi usc dalla tenda di Lia ed entr nella tenda di Rachele.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
31Y entr Labn en la tienda de Jacob, y en la tienda de Lea, y en la tienda de las dos siervas, y no los hall, y sali de la tienda de Lea, y vino la tienda de Rachl.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
31Alors Laban entra dans la tente de Jacob, et dans la tente de La, et dans la tente des deux servantes, et il ne les trouva point. Puis il sortit de la tente de La, et entra dans la tente de Rachel.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
31Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de La, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de La, et entra dans la tente de Rachel.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
31So Laban went into Jacob's tent and into Leah's tent, and into the tents of the two servant-women, but they were not there; and he came out of Leah's tent and went into Rachel's.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
31And Laban went in and searched in the house of Lea, and found them not; and he went out of the house of Lea, and searched in the house of Jacob, and in the house of the two maidservants, and found them not; and he went also into the house of Rachel.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
31And Laban went into Jacob's tent, and into Leah's tent, and into the two handmaids' tents, and found nothing; and he went out of Leah's tent, and entered into Rachel's tent.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
31So Laban went into the tent of Jacob, and of Lia, and of both the handmaids, and found them not. And when he was entered into Rachel's tent,
GenesisKing James Version (KJV)english5
31And Laban went into Jacob's tent, and into Leah's tent, and into the two maidservants' tents; but he found them not. Then went he out of Leah's tent, and entered into Rachel's tent.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
31Laban went into Jacob's tent, into Leah's tent, and into the tent of the two female servants; but he didn't find them. He went out of Leah's tent, and entered into Rachel's tent.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
31And so Laban entride into the tabernacle of Jacob, and of Lya, and of euer eithir meyne, and foond not; and whanne Laban hadde entrid in to the tente of Rachel,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
31And Laban goeth into the tent of Jacob, and into the tent of Leah, and into the tent of the two handmaidens, and hath not found; and he goeth out from the tent of Leah, and goeth into the tent of Rachel.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
31And Laban went into Jacob's tent, and into Leah's tent, and into the tent of the two maid-servants; but he found them not. And he went out of Leah's tent, and entered into Rachel's tent.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
31Da ging Laban in die Htten Jakobs und Leas und der beiden Mgde, und fand nichts; und ging aus der Htte Leas in die Htte Rahels.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
31Da ging Laban in Jakobs Zelt und in Leas Zelt und in das Zelt der beiden Mgde, fand aber nichts. Aus dem Zelt der Lea ging er dann in das Zelt der Rahel.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
31Da ging Laban in das Zelt Jakobs und das Zelt Leas und in das Zelt der beiden Leibmgde und fand nichts; dann verlie er das Zelt Leas und trat in das Zelt Rahels.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
31Und Laban ging in das Zelt Jakobs und in das Zelt Leas und in das Zelt der beiden Mgde und fand nichts; und er ging aus dem Zelte Leas und kam in das Zelt Rahels.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
31Laban ging dus de tent van Jakob binnen, en daarna de tenten van Lea en van de beide slavinnen, maar hij vond niets. Uit de tent van Lea gekomen, ging hij de tent van Rachel binnen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
31Laban gik nu ind og ledte i Jakobs, i Leas og i de to Tjenestekvinders Telte men fandt intet; og fra Leas gik han, til Rakels, Telt.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
31D gick Laban in i Jakobs tlt, drefter i Leas tlt och i de bda tjnstekvinnornas tlt, men fann intet. Och nr han hade kommit ut ur Leas tlt, gick han in i Rakels tlt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
31Da gikk Laban inn i Jakobs telt og i Leas telt og i begge trlkvinnenes telt, men fant ikke noget. S gikk han ut av Leas telt og inn i Rakels telt.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
31Ja Laaban meni Jaakobin telttaan, Leean telttaan ja molempien orjatarten telttaan, mutta ei lytnyt mitn. Ja tultuaan ulos Leean teltasta hn meni Raakelin telttaan.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
31Všed tedy Lban do stanu Jkobova, a do stanu Le, a do stanu obou děvek, nic nenalezl. A vyšed z stanu Le, všel do stanu Rchel.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
31Bemne teht Lbn Jkb storba, s Lea storba, s a kt szolgl storba, s nem tall meg; akkor kimne Lea storbl, s mne a Rkhel storba.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
31I uðe Lavan u šator Jakovljev i u šator Lijin i u šator dviju robinja, i ne naðe ih; i izašav iz šatora Lijina uðe u šator Rahiljin.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
31Kshtu Labano hyri n adrn e Jakobit, n adrn e Leas dhe n adrn e dy shrbyeseve, por nuk gjeti asgj. Doli pastaj nga adra e Leas dhe hyri n adrn e Rakels.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
31И ходил Лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, и обыскивал, но не нашел. И, выйдя из шатра Лии, вошел в шатер Рахили.
31
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
31וְרָחֵ֞ל לָקְחָ֣ה אֶת־הַתְּרָפִ֗ים וַתְּשִׂמֵ֛ם בְּכַ֥ר הַגָּמָ֖ל וַתֵּ֣שֶׁב עֲלֵיהֶ֑ם וַיְמַשֵּׁ֥שׁ לָבָ֛ן אֶת־כָּל־הָאֹ֖הֶל וְלֹ֥א מָצָֽא׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
31Ραχηλ δὲ ἔλαβεν τὰ εἴδωλα καὶ ἐνέβαλεν αὐτὰ εἰς τὰ σάγματα τῆς καμήλου καὶ ἐπεκάθισεν αὐτοῖς
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
31illa festinans abscondit idola subter stramenta cameli, et sedit desuper: scrutantique omne tentorium, et nihil invenienti,
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
31Rachele aveva preso gli idoli e li aveva messi nella sella del cammello, poi vi si era seduta sopra, cos Lbano frug in tutta la tenda, ma non li trov.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
31Y tom Rachl los dolos, y psolos en una albarda de un camello, y sentse sobre ellos: y tent Labn toda la tienda y no los hall.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
31Mais Rachel avait pris les thraphim, les avait mis dans le bt du chameau, et s'tait assise dessus. Et Laban fouilla toute la tente, et ne les trouva point.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
31Rachel avait pris les thraphim, les avait mis sous le bt du chameau, et s'tait assise dessus. Laban fouilla toute la tente, et ne trouva rien.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
31Now Rachel had taken the images, and had put them in the camels' basket, and was seated on them. And Laban, searching through all the tent, did not come across them.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
31And Rachel took the idols, and cast them amongst the camel's packs, and sat upon them.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
31Now Rachel had taken the teraphim and put them under the camel's saddle; and she sat upon them. And Laban explored all the tent, but found nothing.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
31She in haste hid the idols under the camel's furniture, and sat upon them: and when he had searched all the tent, and found nothing,
GenesisKing James Version (KJV)english5
31Now Rachel had taken the images, and put them in the camel's furniture, and sat upon them. And Laban searched all the tent, but found them not.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
31Now Rachel had taken the teraphim, put them in the camel's saddle, and sat on them. Laban felt around all the tent, but didn't find them.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
31sche hastide, and hidde the idols vndur the strewyngis of the camel, and sat aboue. And sche seide to Laban, sekynge al the tente and fyndynge no thing,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
31And Rachel hath taken the teraphim, and putteth them in the furniture of the camel, and sitteth upon them; and Laban feeleth all the tent, and hath not found;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
31Now Rachel had taken the teraphim, and put them in the camel's saddle, and sat upon them. And Laban felt about all the tent, but found them not.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
31Da nahm Rahel die Gtzen und legte sie unter den Kamelsattel und setzte sich darauf. Laban aber betastete die ganze Htte und fand nichts.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
31Diese hatte aber das Gtterbild genommen und es in den Sattelkorb des Kamels gelegt und sich daraufgesetzt. Laban durchsuchte nun das ganze Zelt, fand aber nichts.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
31Rahel aber hatte den Teraphim genommen, in die Kamelsnfte gelegt und sich darauf gesetzt. Und Laban durchstberte das ganze Zelt, fand aber nichts.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
31Rahel aber hatte die Teraphim genommen und sie in den Kamelsattel gelegt und sich darauf gesetzt. Und Laban durchtastete das ganze Zelt und fand nichts.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
31Maar Rachel had de terafim weggenomen, ze in het zadel van haar kameel verstopt, en was er op gaan zitten. Laban doorzocht de hele tent, maar vond niets.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
31Men Rakel havde taget Husguden og lagt den i Kamelsadlen og sat sig p den. Da Laban nu havde gennemsgt hele Teltet og intet fundet,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
31Men Rakel hade tagit husgudarna och lagt dem i kamelsadeln och satt sig drovanp. Och Laban skte igenom hela tltet, men fann dem icke.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
31Men Rakel hadde tatt husgudene og lagt dem i kamelsalen og satt sig p dem; og Laban gjennemskte hele teltet, men fant ikke noget.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
31Mutta Raakel oli ottanut kotijumalat, pannut ne kamelin satulaan ja istunut niiden plle. Ja Laaban penkoi koko teltan, mutta ei lytnyt mitn.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
31Rchel pak vzavši modly, vložila je pod sedlo, kterž na velbloudu bv, a sedla na ně. I přemetal Lban všecken stan, ale nic nenalezl.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
31Rkhel pedig vette vala a hzi blvnyokat, s tette vala azokat egy tevnek a nyergbe, s rjok le; Lbn pedig felhny az egsz stort, s nem tallta vala meg [azokat.]
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
31A Rahilja uze idole i sakri ih pod samar kamile svoje i sjede ozgo; i Lavan pipaše po cijelom šatoru, i ne naðe.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
31Por Rakela kishte marr idhujt dhe i kishte vn n samarin e deves, pastaj qe ulur mbi to. Labano krkoi n tr adrn, por nuk gjeti asgj.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
31Рахиль же взяла идолов, и положила их под верблюжье седло, и села на них. И обыскал Лаван весь шатер; но не нашел.
31
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
31וַתֹּ֣אמֶר אֶל־אָבִ֗יהָ אַל־יִ֙חַר֙ בְּעֵינֵ֣י אֲדֹנִ֔י כִּ֣י ל֤וֹא אוּכַל֙ לָק֣וּם מִפָּנֶ֔יךָ כִּי־דֶ֥רֶךְ נָשִׁ֖ים לִ֑י וַיְחַפֵּ֕שׂ וְלֹ֥א מָצָ֖א אֶת־הַתְּרָפִֽים׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
31καὶ εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτῆς Μὴ βαρέως φέρε, κύριε· οὐ δύναμαι ἀναστῆναι ἐνώπιόν σου, ὅτι τὸ κατ᾽ ἐθισμὸν τῶν γυναικῶν μοί ἐστιν. ἠρεύνησεν δὲ Λαβαν ἐν ὅλῳ τῷ οἴκῳ καὶ οὐχ εὗρεν τὰ εἴδωλα.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
31ait: Ne irascatur dominus meus quod coram te assurgere nequeo: quia juxta consuetudinem feminarum nunc accidit mihi: sic delusa sollicitudo quaerentis est.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
31Essa parl al padre: "Non si offenda il mio signore se io non posso alzarmi davanti a te, perch ho quello che avviene di regola alle donne". Lbano cerc dunque il tutta la tenda e non trov gli idoli.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
31Y ella dijo su padre: No se enoje mi seor, porque no me puedo levantar delante de ti; pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y l busc, pero no hall los dolos.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
31Et elle dit son pre: Que mon seigneur ne se fche point de ce que je ne puis me lever devant lui; car j'ai ce que les femmes ont coutume d'avoir. Et il chercha; mais il ne trouva point les thraphim.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
31Elle dit son pre: Que mon seigneur ne se fche point, si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha, et ne trouva point les thraphim.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
31And she said to her father, Let not my lord be angry because I do not get up before you, for I am in the common condition of women. And with all his searching, he did not come across the images.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
31And she said to her father, Be not indignant, Sir; I can't rise up before you, for it is with me according to the manner of women. Laban searched in all the house, and found not the images.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
31And she said to her father, Let it not be an occasion of anger in the eyes of my lord that I cannot rise up before thee, for it is with me after the manner of women. And he searched carefully, but did not find the teraphim.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
31She said: Let not my lord be angry that I cannot rise up before thee, because it has now happened to me, according to the custom of women, So his careful search was in vain.
GenesisKing James Version (KJV)english5
31And she said to her father, Let it not displease my lord that I cannot rise up before thee; for the custom of women is upon me. And he searched but found not the images.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
31She said to her father, "Don't let my lord be angry that I can't rise up before you; for I'm having my period." He searched, but didn't find the teraphim.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
31My lord, be not wrooth that Y may not rise bifore thee, for it bifelde now to me bi the custom of wymmen; so the bisynesse of the sekere was scorned.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
31and she saith unto her father, 'Let it not be displeasing in the eyes of my lord that I am not able to rise at thy presence, for the way of women [is] on me;' and he searcheth, and hath not found the teraphim.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
31And she said to her father, Let not my lord be angry that I cannot rise up before thee; for the manner of women is upon me. And he searched, but found not the teraphim.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
31Da sprach sie zu ihrem Vater: Mein Herr, zrne mir nicht, denn ich kann nicht aufstehen vor dir, denn es geht mir nach der Frauen Weise. Also fand er die Gtzen nicht, wie sehr er suchte.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
31Sie hatte nmlich zu ihrem Vater gesagt: "O Herr, sei nicht ungehalten darber, da ich vor dir nicht aufstehen kann! Ich bin eben unwohl nach der Frauen Weise." So hatte er denn trotz seines Suchens das Gtterbild nicht gefunden.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
31Da sprach sie zu ihrem Vater: O Herr, sei nicht bse, wenn ich vor dir nicht aufstehen kann; es ergeht mir, wie es den Frauen ergeht! Und er suchte und suchte, fand aber den Teraphim nicht.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
31Und sie sprach zu ihrem Vater: Mein Herr mge nicht zrnen, da ich nicht vor dir aufstehen kann; denn es ergeht mir nach der Weiber Weise. Und er durchsuchte alles und fand die Teraphim nicht.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
31Want ze zei tot haar vader: Mijn heer neme het mij niet kwalijk, dat ik niet voor u kan opstaan; want het gaat me naar de wijze der vrouwen. Hoe hij ook zocht, hij vond de terafim niet.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
31sagde hun til sin Fader: "Min Herre tage mig ikke ilde op, at jeg ikke kan rejse mig for dig, da det gr mig p Kvinders Vis!" Sledes ledte han efter Husguden uden at finde den.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
31Och hon sade till sin fader: "Vredgas icke, min herre, ver att jag ej kan stiga upp fr dig, ty det r med mig p kvinnors vis." S skte han efter husgudarna, men fann dem icke.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
31Og hun sa til sin far: Min herre m ikke bli vred fordi jeg ikke kan reise mig for dig; for det gr mig p kvinners vis. S lette han efter husgudene, men fant dem ikke.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
31Ja hn sanoi isllens: "l vihastu, herrani, siit etten voi nousta sinun edesssi, sill minun on, niinkuin naisten tavallisesti on". Ja Laaban etsi, mutta ei lytnyt kotijumalia.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
31A ona řekla otci svmu: Nechť to nen proti mysli, pane můj, že nemohu povstati proti tobě; nebo vedl běhu ženskho nyn mi se přihodilo. A všecko přehledav, nenalezl modl.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
31Akkor monda az atyjnak: Ne haragudjk az n uram, hogy fel nem kelhetek eltted, mert asszonyok baja van rajtam. Keres teht, de nem tall a hzi blvnyokat.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
31A ona ree ocu svojemu: nemoj se srditi, gospodaru, što ti ne mogu ustati, jer mi je što u žena biva. Traživ dakle ne naðe idola svojih.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
31Dhe ajo i tha t atit: "Mos u zemro, zotria im, n rast se un nuk mund t ohem prpara teje, sepse jam me t prmuajshmet e grave". Kshtu ai krkoi, por nuk i gjeti idhujt.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
31Она же сказала отцу своему: да не прогневается господин мой, что я не могу встать пред тобою, ибо у меня обыкновенное женское. И Лаван искал во всем шатре, но не нашел идолов.
31
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
31וַיִּ֥חַר לְיַעֲקֹ֖ב וַיָּ֣רֶב בְּלָבָ֑ן וַיַּ֤עַן יַעֲקֹב֙ וַיֹּ֣אמֶר לְלָבָ֔ן מַה־פִּשְׁעִי֙ מַ֣ה חַטָּאתִ֔י כִּ֥י דָלַ֖קְתָּ אַחֲרָֽי׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
31ὠργίσθη δὲ Ιακωβ καὶ ἐμαχέσατο τῷ Λαβαν· ἀποκριθεὶς δὲ Ιακωβ εἶπεν τῷ Λαβαν Τί τὸ ἀδίκημά μου καὶ τί τὸ ἁμάρτημά μου, ὅτι κατεδίωξας ὀπίσω μου
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
31Tumensque Jacob, cum jurgio ait: Quam ob culpam meam, et ob quod peccatum meum sic exarsisti post me,
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
31Giacobbe allora si adir e apostrof Lbano, al quale disse: "Qual il mio delitto, qual il mio peccato, perch ti sia messo a inseguirmi?
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
31Entonces Jacob se enoj, y rega con Labn; y respondi Jacob y dijo Labn: Qu prevaricacin es la ma? cul es mi pecado, que con tanto ardor has venido en seguimiento mo?
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
31Alors Jacob se mit en colre, et querella Laban; et Jacob prit la parole et dit: Quel est mon crime? Quel est mon pch, pour que tu m'aies poursuivi avec tant d'ardeur?
GenèseLouis Segond (LSG)french2
31Jacob s'irrita, et querella Laban. Il reprit la parole, et lui dit: Quel est mon crime, quel est mon pch, que tu me poursuives avec tant d'ardeur?
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
31Then Jacob was angry with Laban, and said, What crime or sin have I done that you have come after me with such passion?
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
31And Jacob was angry, and strove with Laban; and Jacob answered and said to Laban, What is my injustice, and what my sin, that you have pursued after me,
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
31And Jacob was angry, and he disputed with Laban. And Jacob answered and said to Laban, What is my fault, what my sin, that thou hast so hotly pursued after me?
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
31And Jacob being angry, said in a chiding manner: For what fault of mine, and for what offence on my part hast thou so hotly pursued me,
GenesisKing James Version (KJV)english5
31And Jacob was wroth, and chode with Laban: and Jacob answered and said to Laban, What is my trespass? what is my sin, that thou hast so hotly pursued after me?
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
31Jacob was angry, and argued with Laban. Jacob answered Laban, "What is my trespass? What is my sin, that you have hotly pursued me?
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
31And Jacob bolnyde, and seide with strijf, For what cause of me, and for what synne of me, hast thou come so fersly aftir me,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
31And it is displeasing to Jacob, and he striveth with Laban; and Jacob answereth and saith to Laban, 'What [is] my transgression? what my sin, that thou hast burned after me?
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
31And Jacob was wroth, and chode with Laban: and Jacob answered and said to Laban, What is my trespass? what is my sin, that thou hast hotly pursued after me?
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
31Und Jakob ward zornig und schalt Laban und sprach zu ihm: Was habe ich migehandelt oder gesndigt, da du so auf mich erhitzt bist?
1MoseMenge Bibel (MB)german2
31Nunmehr geriet Jakob in Zorn und machte Laban laute Vorwrfe mit den Worten: "Was habe ich nun verbrochen, was verschuldet, da du mich so hitzig verfolgt hast?
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
31Jakob aber wurde zornig und schalt Laban. Und Jakob hob an und sprach zu Laban: Was habe ich verschuldet, was habe ich gefehlt, da du mir so hitzig nachgesetzt bist?
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
31Da entbrannte Jakob und haderte mit Laban. Und Jakob antwortete und sprach zu Laban: Was ist mein Vergehen, was meine Snde, da du mir hitzig nachgesetzt bist?
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
31Toen ontstak Jakob in toorn, en beet Laban nijdig toe: Wat is eigenlijk mijn vergrijp en mijn misdaad, dat ge me zo verwoed achtervolgt,
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
31Da blussede Vreden op i Jakob, og han gik i Rette med Laban; og Jakob sagde til Laban: "Hvad er min Brde, og hvad er min Synd, at du satte efter mig!
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
31D blev Jakob vred och for ut mot Laban; Jakob tog till orda och sade till Laban: "Vari har jag d frbrutit mig eller syndat, eftersom du s hftigt frfljer mig?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
31Da blev Jakob vred og gikk i rette med Laban. Og Jakob tok til orde og sa til Laban: Hvad er min brde, hvad er min synd, siden du forflger mig s?
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
31Silloin Jaakob vihastui ja soimasi Laabania; Jaakob puhkesi puhumaan ja sanoi Laabanille: "Mit min olen rikkonut, mit pahaa min olen tehnyt, ett nin minua ahdistat?
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
31Protož rozhněvav se Jkob, tuze se domlouval na Lbana. I odpověděl Jkob, a řekl Lbanovi: Jak jest přestoupen m? Jak hřch můj, že rozpliv se, honš mne?
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
31Jkb pedig haragra gerjede s fedddk Lbnnal. Megszlala Jkb s monda Lbnnak: Mi a vtkem, s mi a bnm, hogy ldzbe vettl?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
31I Jakov se rasrdi, i stade koriti Lavana, i govorei ree mu: šta sam uinio, šta sam skrivio, te si me tako žestoko tjerao?
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
31Ather Jakobi u zemrua dhe u grind me Labanon; dhe Jakobi iu prgjegj dhe i tha Labanos: "Cili sht faji im, cili sht mkati im, q ti t m ndjeksh me aq trbim?
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
31Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Иаков говорить и сказал Лавану: какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня?
31
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
31כִּֽי־מִשַּׁ֣שְׁתָּ אֶת־כָּל־כֵּלַ֗י מַה־מָּצָ֙אתָ֙ מִכֹּ֣ל כְּלֵי־בֵיתֶ֔ךָ שִׂ֣ים כֹּ֔ה נֶ֥גֶד אַחַ֖י וְאַחֶ֑יךָ וְיוֹכִ֖יחוּ בֵּ֥ין שְׁנֵֽינוּ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
31καὶ ὅτι ἠρεύνησας πάντα τὰ σκεύη μου; τί εὗρες ἀπὸ πάντων τῶν σκευῶν τοῦ οἴκου σου; θὲς ὧδε ἐναντίον τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τῶν ἀδελφῶν σου, καὶ ἐλεγξάτωσαν ἀνὰ μέσον τῶν δύο ἡμῶν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
31et scrutatus es omnem supellectilem meam? quid invenisti de cuncta substantia domus tuae? pone hic coram fratribus meis, et fratribus tuis, et judicent inter me et te.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
31Ora che hai frugato tra tutti i miei oggetti, che hai trovato di tutte le robe di casa tua? Mettilo qui davanti ai miei e tuoi parenti e siano essi giudici tra noi due.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
31Pues que has tentado todos mis muebles, qu has hallado de todas las alhajas de tu casa? Ponlo aqu denlante de mis hermanos y tuyos, y juzguen entre nosotros ambos.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
31Pour que tu aies fouill tous mes bagages? Qu'as-tu trouv de tous les objets de ta maison? Mets-le ici devant mes frres et tes frres, et qu'ils soient juges entre nous deux.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
31Quand tu as fouill tous mes effets, qu'as-tu trouv des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frres et tes frres, et qu'ils prononcent entre nous deux.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
31Now that you have made search through all my goods, what have you seen which is yours? Make it clear now before my people and your people, so that they may be judges between us.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
31and that you have searched all the furniture of my house? what have you found of all the furniture of your house? set it here between your relations and my relations, and let them decide between us two.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
31Whereas thou hast explored all my baggage, what hast thou found of all thy household stuff? Set [it] here before my brethren and thy brethren, and let them decide between us both.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
31And searched all my household stuff? What hast thou found of all the substance of thy house? lay it here before my brethren, and thy brethren, and let them judge between me and thee.
GenesisKing James Version (KJV)english5
31Whereas thou hast searched all my stuff, what hast thou found of all thy household stuff? set it here before my brethren and thy brethren, that they may judge betwixt us both.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
31Now that you have felt around in all my stuff, what have you found of all your household stuff? Set it here before my relatives and your relatives, that they may judge between us two.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
31and hast souyt al 'the portenaunce of myn hous? What 'hast thou founde of al the catel of thin hows? Putte thou here bifore my britheren and thi britheren, and deme thei betwixe me and thee.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
31for thou hast felt all my vessels: what hast thou found of all the vessels of thy house? set here before my brethren, and thy brethren, and they decide between us both.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
31Whereas thou hast felt about all my stuff, what hast thou found of all thy household stuff? Set it here before my brethren and thy brethren, that they may judge betwixt us two.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
31Du hast allen meinen Hausrat betastet. Was hast du von meinem Hausrat gefunden? Lege das dar vor meinen und deinen Brdern, da sie zwischen uns beiden richten.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
31Du hast nun all meinen Hausrat durchstbert: was hast du denn von deinem gesamten Hausrat gefunden? Lege es hierher vor meine und deine Stammesgenossen: sie sollen entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist!
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
31Du hast nun meinen ganzen Hausrat durchstbert - hast du irgend etwas von deinem Hausgert gefunden? Lege es hierher vor meine und deine Stammesgenossen, damit sie entscheiden, wer von uns beiden recht hat.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
31Da du all mein Gert durchtastet hast, was hast du gefunden von allem Gert deines Hauses? Lege es hierher vor meine Brder und deine Brder, und sie mgen zwischen uns beiden entscheiden!
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
31en heel mijn hebben en houden doorsnuffelt? Hebt ge soms iets van uw eigen huisraad gevonden? Leg het dan neer voor mijn en uw verwanten, en laten zij tussen ons beiden beslissen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
31Du har jo nu gennemsgt alle mine Ting! Hvad har du fundet af alle dine Sager? Lg det frem for mine Frnder og dine Frnder, at de kan dmme os to imellem!
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
31Nu har du genomskt allt mitt bohag; vad har du dr funnit av bohagsting som tillhra dig? Lgg det fram hr infr mina frnder och dina frnder, s att de f dma mellan oss bda.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
31Du har nu gjennemskt alt det jeg har; hvad fant du da som hrer ditt hus til? Legg det frem her for mine og dine frender, s de kan dmme mellem oss to!
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
31Nyt olet penkonut kaikki minun tavarani; mit olet lytnyt sellaista, joka olisi sinun talosi tavaraa? Tuo se thn minun heimoni ja sinun heimosi miesten eteen, ett he ratkaisisivat meidn molempien vlin.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
31Nu již jsi přemetal všecky m věci, a cos nalezl ze všech věc domu svho? Polož teď před bratřmi mmi a bratřmi svmi, nechť rozeznaj mezi nmi dvěma.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
31Bezzeg minden holmimat felhnytad, mit talltl a magad hzi holmija kzl valt? add el itt az n rokonaim s a te rokonaid eltt, hogy tegyenek tletet kettnk kztt.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
31Pipao si sav prtljag moj, pa šta si našao iz svoje kue? daj ovamo pred moju i svoju brau, neka rasude izmeðu nas dvojice.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
31Ti rrmove n tr gjrat e mia. far gjete nga t gjitha ato q i prkasin shtpis sate? Vri ktu para vllezrve t mi dhe vllezrve t tu dhe le t vendosin ata midis nesh t dy!
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
31ты осмотрел у меня все вещи в доме моем, что нашел ты из всех вещей твоего дома? покажи здесь пред родственниками моими и пред родственниками твоими; пусть они рассудят между нами обоими.
31
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
31זֶה֩ עֶשְׂרִ֨ים שָׁנָ֤ה אָנֹכִי֙ עִמָּ֔ךְ רְחֵלֶ֥יךָ וְעִזֶּ֖יךָ לֹ֣א שִׁכֵּ֑לוּ וְאֵילֵ֥י צֹאנְךָ֖ לֹ֥א אָכָֽלְתִּי׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
31ταῦτά μοι εἴκοσι ἔτη ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ· τὰ πρόβατά σου καὶ αἱ αἶγές σου οὐκ ἠτεκνώθησαν· κριοὺς τῶν προβάτων σου οὐ κατέφαγον·
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
31Idcirco viginti annis fui tecum? oves tuae et caprae steriles non fuerunt, arietes gregis tui non comedi:
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
31Vent'anni ho passato con te: le tue pecore e le tue capre non hanno abortito e i montoni del tuo gregge non ho mai mangiato.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
31Estos veinte aos he estado contigo: tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo com carnero de tus ovejas.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
31Voici vingt ans que j'ai t avec toi; tes brebis et tes chvres n'ont point avort; et je n'ai point mang les bliers de tes troupeaux.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
31Voil vingt ans que j'ai passs chez toi; tes brebis et tes chvres n'ont point avort, et je n'ai point mang les bliers de ton troupeau.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
31These twenty years I have been with you; your sheep and your goats have had young without loss, not one of your he-goats have I taken for food.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
31These twenty years have I been with you; your sheep, and your she- goats have not failed in bearing; I devoured not the rams of your cattle.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
31These twenty years have I been with thee: thy ewes and thy she-goats have not cast their young, and the rams of thy flock I have not eaten.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
31Have I therefore been with thee twenty years? thy ewes and goats were not barren, the rams of thy flocks I did not eat:
GenesisKing James Version (KJV)english5
31This twenty years have I been with thee; thy ewes and thy she goats have not cast their young, and the rams of thy flock have I not eaten.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
31These twenty years I have been with you. Your ewes and your female goats have not cast their young, and I haven't eaten the rams of your flocks.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
31Was I with thee herfore twenti yeer? Thi sheep and geet weren not bareyn, Y eet not the rammes of thi flok,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
31These twenty years I [am] with thee: thy ewes and thy she-goats have not miscarried, and the rams of thy flock I have not eaten;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
31These twenty years have I been with thee; thy ewes and thy she-goats have not cast their young, and the rams of thy flocks have I not eaten.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
31Diese zwanzig Jahre bin ich bei dir gewesen, deine Schafe und Ziegen sind nicht unfruchtbar gewesen; die Widder deiner Herde habe ich nie gegessen;
1MoseMenge Bibel (MB)german2
31Zwanzig Jahre bin ich jetzt bei dir gewesen: deine Mutterschafe und deine Ziegen haben nie fehlgeworfen, und von den Bcken deines Kleinviehs habe ich keinen gegessen.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
31Zwanzig Jahre sind es nun, da ich bei dir bin; deine Mutterschafe und deine Ziegen haben nie eine Fehlgeburt gethan, und Widder aus deiner Herde habe ich nicht gegessen.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
31Zwanzig Jahre bin ich nun bei dir gewesen; deine Mutterschafe und deine Ziegen haben nicht fehlgeboren, und die Widder deiner Herde habe ich nicht gegessen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
31Twintig jaar lang ben ik bij u geweest. Uw schapen en geiten hebben geen misdracht gehad, de rammen van uw kudden heb ik niet opgegeten.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
31I de tyve r, jeg har vret hos dig, fdte dine Fr og Geder ikke i Utide, din Hjords Vdre fortrede jeg ikke,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
31I tjugu r har jag nu varit hos dig; dina tackor och dina getter hava icke ftt i otid, och av vdurarna i din hjord har jag icke tit.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
31Nu har jeg vrt hos dig i tyve r; dine fr og dine gjeter har ikke fdt i utide, og vrene av ditt smfe har jeg ikke ett op;
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
31Jo kaksikymment vuotta min olen ollut sinun luonasi; sinun uuhesi ja vuohesi eivt ole synnyttneet keskoisia, enk min ole oinaita sinun laumastasi synyt.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
31Byl jsem již dvadceti let s tebou; ovce tv ani kozy tv nikdy nezmetaly; a skopců stda tvho nejedl jsem.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
31Immr hsz esztendeje vagyok nlad, juhaid s kecskid nem vetltek el, s nyjad kosait nem ettem meg.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
31Evo dvadeset godina bijah kod tebe: ovce tvoje i koze tvoje ne jaloviše se, a ovnova iz stada tvojega ne jedoh.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
31Kam qen njzet vjet me ty; delet dhe dhit e tua nuk kan dshtuar dhe un nuk kam ngrn desht e kopes sate.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
31Вот, двадцать лет я был у тебя; овцы твои и козы твои не выкидывали; овнов стада твоего я не ел;
31
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
31טְרֵפָה֙ לֹא־הֵבֵ֣אתִי אֵלֶ֔יךָ אָנֹכִ֣י אֲחַטֶּ֔נָּה מִיָּדִ֖י תְּבַקְשֶׁ֑נָּה גְּנֻֽבְתִ֣י י֔וֹם וּגְנֻֽבְתִ֖י לָֽיְלָה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
31θηριάλωτον οὐκ ἀνενήνοχά σοι, ἐγὼ ἀπετίννυον παρ᾽ ἐμαυτοῦ κλέμματα ἡμέρας καὶ κλέμματα νυκτός·
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
31nec captum a bestia ostendi tibi, ego damnum omne reddebam: quidquid furto peribat, a me exigebas:
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
31Nessuna bestia sbranata ti ho portato: io ne compensavo il danno e tu reclamavi da me ci che veniva rubato di giorno e ci che veniva rubato di notte.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
31Nunca te traje lo arrebatado por las fieras; yo pagaba el dao; lo hurtado as de da como de noche, de mi mano lo requeras.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
31Je ne t'ai point rapport de btes dchires; j'en ai moi-mme subi la perte. Tu me rclamais ce qui avait t drob de jour, et ce qui avait t drob de nuit.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
31Je ne t'ai point rapport de btes dchires, j'en ai pay le dommage; tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
31Anything which was wounded by beasts I did not take to you, but myself made up for the loss of it; you made me responsible for whatever was taken by thieves, by day or by night.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
31That which was taken of beasts I brought not to you; I made good of myself the thefts of the day, and the thefts of the night.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
31What was torn I have not brought to thee; I had to bear the loss of it: of my hand hast thou required it, [whether] stolen by day or stolen by night.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
31Neither did I shew thee that which the beast had torn, I made good all the damage: whatsoever was lost by theft, thou didst exact it of me:
GenesisKing James Version (KJV)english5
31That which was torn of beasts I brought not unto thee; I bare the loss of it; of my hand didst thou require it, whether stolen by day, or stolen by night.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
31That which was torn of animals, I didn't bring to you. I bore its loss. Of my hand you required it, whether stolen by day or stolen by night.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
31nether Y schewide to thee ony thing takun of a beeste; Y yeldide al harm; what euer thing perischide bi thefte, thou axidist of me;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
31the torn I have not brought in unto thee -- I, I repay it -- from my hand thou dost seek it; I have been deceived by day, and I have been deceived by night;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
31That which was torn of beasts I brought not unto thee; I bare the loss of it; of my hand didst thou require it, whether stolen by day or stolen by night.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
31was die Tiere zerrissen, brachte ich dir nicht, ich mute es bezahlen; du fordertest es von meiner Hand, es mochte mir des Tages oder des Nachts gestohlen sein.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
31Wenn ein Stck Vieh (von wilden Tieren) zerrissen war, habe ich es nicht zu dir bringen drfen, nein, ich habe es ersetzen mssen: von mir hast du es gefordert, mochte es bei Tage oder in der Nacht geraubt sein.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
31Was zerrissen ward, habe ich dir nicht gebracht - ich selbst mute es ersetzen; von mir fordertest du es, mochte es bei Tage oder bei Nacht geraubt sein.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
31Das Zerrissene habe ich nicht zu dir gebracht, ich habe es ben mssen; von meiner Hand hast du es gefordert, mochte es gestohlen sein bei Tage oder gestohlen bei Nacht.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
31Wat door wilde dieren verscheurd werd, heb ik op u niet verhaald, maar het telkens vergoed. Van mij hebt ge terug durven eisen, wat mij des daags of des nachts werd ontstolen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
31det snderrevne bragte jeg dig ikke, men erstattede det selv; af min Hnd krvede du, hvad der blev stjlet bde om Dagen og om Natten;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
31Intet ihjlrivet djur frde jag till dig; jag mste sjlv erstta det; du utkrvde det av mig, evad det var stulet om dagen eller stulet om natten.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
31det som var snderrevet, kom jeg ikke hjem til dig med; jeg godtgjorde selv skaden; av mig krevde du det, enten det var stjlet om dagen, eller det var stjlet om natten.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
31Pedon haaskaamaa en ole sinulle tuonut, se oli minun itseni korvattava; minulta sin sen vaadit, olipa se viety pivll tai viety yll.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
31Co od zvěři roztrhno, toho jsem neodvodil tobě; sm jsem tu škodu nahražoval, a ty jsi z ruky m vyhledval toho, jako i toho, co bylo ukradeno ve dne aneb v noci.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
31A mit a [vad] megszaggatott, nem vittem hozzd, n fizettem meg azt; tlem kvetelted a nappal lopottat, mint az jjel lopottat is.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
31Što bi zvijerje zaklalo nijesam ti donosio, sam sam podmirivao; od mene si iskao što bi mi bilo ukradeno danju ili nou.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
31Un nuk t'i kam sjell kurr kafsht t shqyera nga bishat; dmin e kam psuar vet; ti krkoje me ngulm nga un at q ishte vjedhur ditn apo natn.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
31растерзанного зверем я не приносил к тебе, это был мой убыток; ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало;
31
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
31הָיִ֧יתִי בַיּ֛וֹם אֲכָלַ֥נִי חֹ֖רֶב וְקֶ֣רַח בַּלָּ֑יְלָה וַתִּדַּ֥ד שְׁנָתִ֖י מֵֽעֵינָֽי׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
31ἐγινόμην τῆς ἡμέρας συγκαιόμενος τῷ καύματι καὶ παγετῷ τῆς νυκτός, καὶ ἀφίστατο ὁ ὕπνος ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν μου.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
31die noctuque aestu urebar, et gelu, fugiebatque somnus ab oculis meis.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
31Di giorno mi divorava il caldo e di notte il gelo e il sonno fuggiva dai miei occhi.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
31De da me consuma el calor, y de noche la helada, y el sueo se hua de mis ojos.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
31Le hle me consumait pendant le jour, et le froid pendant la nuit; et le sommeil fuyait de mes yeux.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
31La chaleur me dvorait pendant le jour, et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
31This was my condition, wasted by heat in the day and by the bitter cold at night; and sleep went from my eyes.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
31I was parched with heat by day, and chilled with frost by night, and my sleep departed from my eyes.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
31Thus it was with me: in the day the heat consumed me, and the frost by night; and my sleep fled from mine eyes.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
31Day and night was I parched with heat, and with frost, and sleep departed from my eyes.
GenesisKing James Version (KJV)english5
31Thus I was; in the day the drought consumed me, and the frost by night; and my sleep departed from mine eyes.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
31This was my situation: in the day the drought consumed me, and the frost by night; and my sleep fled from my eyes.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
31Y was angwischid in dai and nyyt with heete and frost, and sleep fledde fro myn iyen;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
31I have been [thus]: in the day consumed me hath drought, and frost by night, and wander doth my sleep from mine eyes.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
31Thus I was; in the day the drought consumed me, and the frost by night; and my sleep fled from mine eyes.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
31Des Tages verschmachtete ich vor Hitze und des Nachts vor Frost, und kam kein Schlaf in meine Augen.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
31So ging es mir: bei Tage kam ich vor Hitze um und nachts vor Frost, und kein Schlaf kam in meine Augen.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
31Bei Tage verging ich vor Hitze und des Nachts vor Frost, und kein Schlaf kam in meine Augen.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
31Es war mit mir also: des Tages verzehrte mich die Hitze und der Frost des Nachts, und mein Schlaf floh von meinen Augen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
31Overdag verging ik van hitte en van koude des nachts, en de slaap vluchtte weg van mijn ogen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
31om Dagen fortrede Heden mig, om Natten Kulden, og mine jne kendte ikke til Svn.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
31Sdan var min lott: om dagen frtrdes jag av hetta och om natten av kld, och smnen flydde mina gon.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
31Slik hadde jeg det: Om dagen fortrtes jeg av hete og av kulde om natten, og svnen flydde fra mine ine.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
31Pivll vaivasi minua helle, yll vilu, ja uni pakeni silmistni.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
31Bvalo tak, že ve dne trpilo mne horko, a v noci mrz, tak že odchzel i sen můj od oč mch.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
31gy voltam hogy nappal a hsg emsztett, jjel pedig a hideg; s az lom tvol maradt szemeimtl.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
31Danju me ubijaše vruina a nou mraz; i san mi ne padaše na oi.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
31Ky ishte fati im; ditn m ligte vapa dhe natn t ftohtit e madh, dhe gjumi m ikte nga syt.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
31я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих.
3141
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3141זֶה־לִּ֞י עֶשְׂרִ֣ים שָׁנָה֮ בְּבֵיתֶךָ֒ עֲבַדְתִּ֜יךָ אַרְבַּֽע־עֶשְׂרֵ֤ה שָׁנָה֙ בִּשְׁתֵּ֣י בְנֹתֶ֔יךָ וְשֵׁ֥שׁ שָׁנִ֖ים בְּצֹאנֶ֑ךָ וַתַּחֲלֵ֥ף אֶת־מַשְׂכֻּרְתִּ֖י עֲשֶׂ֥רֶת מֹנִֽים׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3141ταῦτά μοι εἴκοσι ἔτη ἐγώ εἰμι ἐν τῇ οἰκίᾳ σου· ἐδούλευσά σοι δέκα τέσσαρα ἔτη ἀντὶ τῶν δύο θυγατέρων σου καὶ ἓξ ἔτη ἐν τοῖς προβάτοις σου, καὶ παρελογίσω τὸν μισθόν μου δέκα ἀμνάσιν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3141Sicque per viginti annos in domo tua servivi tibi, quatuordecim pro filiabus, et sex pro gregibus tuis: immutasti quoque mercedem meam decem vicibus.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3141Vent'anni sono stato in casa tua: ho servito quattordici anni per le tue due figlie e sei anni per il tuo gregge e tu hai cambiato il mio salario dieci volte.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3141As he estado veinte aos en tu casa: catorce aos te serv por tus dos hijas, y seis aos por tu ganado; y has mudado mi salario diez veces.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3141Voici vingt ans que je suis dans ta maison; je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles, et six ans pour tes troupeaux, et tu as chang dix fois mon salaire.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3141Voil vingt ans que j'ai passs dans ta maison; je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles, et six ans pour ton troupeau, et tu as chang dix fois mon salaire.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3141These twenty years I have been in your house; I was your servant for fourteen years because of your daughters, and for six years I kept your flock, and ten times was my payment changed.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3141These twenty years have I been in your house; I served you fourteen years for your two daughters, and six years amongst your sheep, and you did falsely rate my wages for ten lambs.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3141I have been these twenty years in thy house: I have served thee fourteen years for thy two daughters, and six years for thy flock; and thou hast changed my wages ten times.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3141And in this manner have I served thee in thy house twenty years, fourteen for thy daughters, and six for thy flocks: thou hast changed also my wages ten times.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3141Thus have I been twenty years in thy house; I served thee fourteen years for thy two daughters, and six years for thy cattle: and thou hast changed my wages ten times.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3141These twenty years I have been in your house. I served you fourteen years for your two daughters, and six years for your flock, and you have changed my wages ten times.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3141so Y seruede thee bi twenti yeer in thin hows, fourtene yeer for thi douytris, and sixe yeer for thi flockis; and thou chaungidist my mede ten sithis.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3141This [is] to me twenty years in thy house: I have served thee fourteen years for thy two daughters, and six years for thy flock; and thou changest my hire ten times;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3141These twenty years have I been in thy house; I served thee fourteen years for thy two daughters, and six years for thy flock: and thou hast changed my wages ten times.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3141Also habe ich diese zwanzig Jahre in deinem Hause gedient, vierzehn um deine Tchter und sechs um deine Herde, und du hast mir meinen Lohn zehnmal verndert.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3141Jetzt sind es zwanzig Jahre, da ich dir in deinem Hause gedient habe: vierzehn Jahre um deine beiden Tchter und sechs Jahre bei deinem Kleinvieh; und zehnmal hast du mir den Lohn abgendert.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3141Volle zwanzig Jahre habe ich dir in deinem Hause gedient: vierzehn Jahre um deine beiden Tchter und sechs Jahre um Schafe von dir; aber zehnmal ndertest du meinen Lohn!
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3141Zwanzig Jahre bin ich nun in deinem Hause gewesen; ich habe dir vierzehn Jahre gedient um deine beiden Tchter und sechs Jahre um deine Herde, und du hast meinen Lohn zehnmal verndert.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3141Twintig jaar lang ben ik nu in uw huis; veertien jaar diende ik u om uw twee dochters, zes jaar om uw kudde, en mijn loon hebt ge wel tienmaal veranderd.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3141I tyve r har jeg tjent dig i dit Hus, fjorten r for dine to Dtre og seks r for dit Smkvg, og ti Gange har du forandret min Ln.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3141I tjugu r har jag nu varit i ditt hus; jag har tjnat dig i fjorton r fr dina bda dttrar och i sex r fr din boskap, men du har tio gnger frndrat min ln.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3141I tyve r har jeg nu vrt i ditt hus, jeg har tjent dig fjorten r for dine to dtre og seks r for ditt smfe; men du forandret min lnn ti ganger.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3141Jo kaksikymment vuotta min olen ollut sinun talossasi; neljtoista vuotta min palvelin sinua saadakseni molemmat tyttresi ja kuusi vuotta saadakseni sinulta karjaa, mutta kymmenen kertaa sin muutit minun palkkani.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3141Již dvadceti let, jakž jsem v domě tvm; sloužil jsem tobě čtrncte let za dvě dcery tv, a šest let za dobytek tvůj, a změnils mzdu mou na desetkrt.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3141Immr hsz esztendeje hogy hzadnl vagyok; tizenngy esztendeig szolgltalak kt lenyodrt, s hat esztendeig juhaidrt; te pedig bremet tzszer is megvltoztattad.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3141Tako mi je bilo dvadeset godina u tvojoj kui; služio sam ti etrnaest godina za dvije keri tvoje i šest godina za stoku tvoju, i platu si mi mijenjao deset puta.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3141Kam qn njzet vjet n shtpin tnde; t kam shrbyer katrmbdhjet vjet pr dy bijat e tua dhe gjasht vjet pr kopen tnde. Ti e ke ndryshuar dhjet her pagesn time.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3141Таковы мои двадцать лет в доме твоем. Я служил тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за скот твой, а ты десять раз переменял награду мою.
3142
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3142לוּלֵ֡י אֱלֹהֵ֣י אָבִי֩ אֱלֹהֵ֨י אַבְרָהָ֜ם וּפַ֤חַד יִצְחָק֙ הָ֣יָה לִ֔י כִּ֥י עַתָּ֖ה רֵיקָ֣ם שִׁלַּחְתָּ֑נִי אֶת־עָנְיִ֞י וְאֶת־יְגִ֧יעַ כַּפַּ֛י רָאָ֥ה אֱלֹהִ֖ים וַיּ֥וֹכַח אָֽמֶשׁ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3142εἰ μὴ ὁ θεὸς τοῦ πατρός μου Αβρααμ καὶ ὁ φόβος Ισαακ ἦν μοι, νῦν ἂν κενόν με ἐξαπέστειλας· τὴν ταπείνωσίν μου καὶ τὸν κόπον τῶν χειρῶν μου εἶδεν ὁ θεὸς καὶ ἤλεγξέν σε ἐχθές.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3142Nisi Deus patris mei Abraham, et timor Isaac affuisset mihi, forsitan modo nudum me dimisisses: afflictionem meam et laborem manuum mearum respexit Deus, et arguit te heri.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3142Se non fosse stato con me il Dio di mio padre, il Dio di Abramo e il Terrore di Isacco, tu ora mi avresti licenziato a mani vuote; ma Dio ha visto la mia afflizione e la fatica delle mie mani e la scorsa notte egli ha fatto da arbitro".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3142Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, y el temor de Isaac, no fuera conmigo, de cierto me enviaras ahora vaco: vi Dios mi afliccin y el trabajo de mis manos, y reprendite anoche.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3142Si le Dieu de mon pre, le Dieu d'Abraham, et Celui que craint Isaac, n'et t pour moi, sans doute tu m'eusses maintenant renvoy vide. Dieu a regard mon affliction et le travail de mes mains; et il a rendu justice la nuit passe.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3142Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon pre, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoy vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononc son jugement.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3142If the God of my father, the God of Abraham and the Fear of Isaac, had not been with me, you would have sent me away with nothing in my hands. But God has seen my troubles and the work of my hands, and this night he kept you back.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3142Unless I had the God of my father Abraam, and the fear of Isaac, now you would have sent me away empty; God saw my humiliation, and the labour of my hands, and rebuked you yesterday.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3142Had not the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac, been with me, it is certain thou wouldest have sent me away now empty. God has looked upon my affliction and the labour of my hands, and has judged last night.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3142Unless the God of my father Abraham, and the fear of Isaac had stood by me, peradventure now thou hadst sent me away naked: God beheld my affliction and the labour of my hands, and rebuked thee yesterday.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3142Except the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac, had been with me, surely thou hadst sent me away now empty. God hath seen mine affliction and the labour of my hands, and rebuked thee yesternight.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3142Unless the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac, had been with me, surely now you would have sent me away empty. God has seen my affliction and the labor of my hands, and rebuked you last night."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3142If God of my fadir Abraham, and the drede of Isaac hadde not helpid me, perauenture now thou haddist left me nakid; the Lord bihelde my turmentyng and the traueyl of myn hondis, and repreuyde thee yistirdai.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3142unless the God of my father, the God of Abraham, and the Fear of Isaac, had been for me, surely now empty thou hadst sent me away; mine affliction and the labour of my hands hath God seen, and reproveth yesternight.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3142Except the God of my father, the God of Abraham, and the Fear of Isaac, had been with me, surely now hadst thou sent me away empty. God hath seen mine affliction and the labor of my hands, and rebuked thee yesternight.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3142Wo nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und die Furcht Isaaks, auf meiner Seite gewesen wre, du httest mich leer lassen ziehen. Aber Gott hat mein Elend und meine Mhe angesehen und hat dich gestern gestraft.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3142Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams, den auch Isaak verehrt, auf meiner Seite gestanden htte, ja, dann httest du mich jetzt mit leeren Hnden ziehen lassen! Aber Gott hat mein Elend und die mhselige Arbeit meiner Hnde gesehen und gestern nacht sein Urteil abgegeben!"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3142Wenn nicht der Gott meines Ahnherrn, der Gott Abrahams, er, den auch Isaak frchtet, fr mich gewesen wre, - ja dann httest du mich mit leeren Hnden ziehen lassen! Wie ich geplagt war und mich abgearbeitet habe, hat Gott gesehen und darnach in vergangener Nacht entschieden.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3142Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams, und die Furcht Isaaks, fr mich gewesen wre, gewi, du wrdest mich jetzt leer entlassen haben. Gott hat mein Elend und die Arbeit meiner Hnde angesehen und hat gestern Nacht entschieden.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3142Als de God van mijn vader, de God van Abraham en de Gevreesde van Isak, mij niet had geholpen, dan hadt ge me nu met lege handen laten gaan. Maar God heeft mijn ellende en mijn moeizame arbeid gezien, en in de afgelopen nacht heeft Hij vonnis gewezen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3142Havde ikke min Faders Gud, Abrahams Gud og Isaks Rdsel, stet mig bi, s havde du ladet mig g med tomme Hnder; men Gud s min Elendighed og mine Hnders Mje, og i Nat afsagde han sin Kendelse!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3142Om icke min faders Gud hade varit med mig, Abrahams Gud, han som ock Isak fruktar, s hade du nu skert ltit mig fara med tomma hnder. Men Gud sg mitt lidande och min mda, och han fllde domen i natt."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3142Hadde ikke min fars Gud vrt med mig, han som var Abrahams Gud, og som ogs Isak frykter, sannelig, du hadde nu latt mig fare med tomme hender. Men Gud har sett min mie og alt mitt strev, og han har dmt inatt.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3142Jos minun isni Jumala, Aabrahamin Jumala, jota myskin Iisak pelk, ei olisi ollut minun puolellani, niin sin olisit nyt lhettnyt minut tyhjn tieheni. Jumala on nhnyt minun kurjuuteni ja ktteni vaivannn, ja hn ratkaisi viime yn asian."
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3142A kdyby Bůh otce mho, Bůh Abrahamův, a strach Izkův nebyl se mnou, jistě bys ty byl nyn pustil mne przdnho; ale trpen m, a prci rukou mch viděl Bůh, protož tě pominul noci trestal.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3142Ha az n atym Istene, brahm Istene, s az Izsk flelme velem nem volt volna, bizony most resen bocstanl el engem, [de] megtekintette Isten az n nyomorsgomat s kezeim munkjt, s megfeddett [tged] tegnap jjel.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3142Da nije Bog oca mojega, Bog Avramov, i strah Isakov bio sa mnom, bi me zacijelo otpustio prazna. Ali je Bog vidio nevolju moju i trud ruku mojih, pa te ukori noas.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3142N qoft se Perndia i atit tim, Perndia i Abrahamit dhe Tmerri i Isakut, nuk do t kishte qn n favorin tim, ti me siguri do t m kishe kthyer duar bosh. Perndia e pa trishtimin tim dhe mundin e duarve t mia, dhe mbrm dha vendimin e tij".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3142Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера.
3143
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3143וַיַּ֨עַן לָבָ֜ן וַיֹּ֣אמֶר אֶֽל־יַעֲקֹ֗ב הַבָּנ֨וֹת בְּנֹתַ֜י וְהַבָּנִ֤ים בָּנַי֙ וְהַצֹּ֣אן צֹאנִ֔י וְכֹ֛ל אֲשֶׁר־אַתָּ֥ה רֹאֶ֖ה לִי־ה֑וּא וְלִבְנֹתַ֞י מָֽה־אֶֽעֱשֶׂ֤ה לָאֵ֙לֶּה֙ הַיּ֔וֹם א֥וֹ לִבְנֵיהֶ֖ן אֲשֶׁ֥ר יָלָֽדוּ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3143ἀποκριθεὶς δὲ Λαβαν εἶπεν τῷ Ιακωβ Αἱ θυγατέρες θυγατέρες μου, καὶ οἱ υἱοὶ υἱοί μου, καὶ τὰ κτήνη κτήνη μου, καὶ πάντα, ὅσα σὺ ὁρᾷς, ἐμά ἐστιν καὶ τῶν θυγατέρων μου. τί ποιήσω ταύταις σήμερον ἢ τοῖς τέκνοις αὐτῶν, οἷς ἔτεκον;
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3143Respondit ei Laban: Filiae meae et filii, et greges tui, et omnia quae cernis, mea sunt: quid possum facere filiis et nepotibus meis?
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3143Lbano allora rispose e disse a Giacobbe: "Queste figlie sono mie figlie e questi figli sono miei figli; questo bestiame il mio bestiame e quanto tu vedi mio. E che potrei fare oggi a queste mie figlie o ai figli che esse hanno messi al mondo?
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3143Y respondi Labn, y dijo Jacob: Las hijas son hijas mas, y los hijos, hijos mos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que t ves es mo: y que puedo yo hacer hoy estas mis hijas, sus hijos que ellas han parido?
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3143Et Laban rpondit et dit Jacob: Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, et ces troupeaux sont mes troupeaux, et tout ce que tu vois est moi. Et que ferais-je aujourd'hui mes filles, ou aux enfants qu'elles ont enfants?
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3143Laban rpondit, et dit Jacob: Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles, ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde?
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3143Then Laban, answering, said, These women are my daughters and these children my children, the flocks and all you see are mine: what now may I do for my daughters and for their children?
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3143And Laban answered and said to Jacob, The daughters are my daughters, and the sons my sons, and the cattle are my cattle, and all things which you see are mine, and the property of my daughters; what shall I do to them today, or their children which they bore?
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3143And Laban answered and said to Jacob, The daughters are my daughters, and the sons are my sons, and the flock is my flock, and all that thou seest is mine; but as for my daughters, what can I do this day to them, or to their sons whom they have brought forth?
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3143Laban answered him: The daughters are mine and the children, and thy flocks, and all things that thou seest are mine: what can I do to my children, and grandchildren?
GenesisKing James Version (KJV)english5
3143And Laban answered and said unto Jacob, These daughters are my daughters, and these children are my children, and these cattle are my cattle, and all that thou seest is mine: and what can I do this day unto these my daughters, or unto their children which they have born?
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3143Laban answered Jacob, "The daughters are my daughters, the children are my children, the flocks are my flocks, and all that you see is mine! What can I do today to these my daughters, or to their children whom they have borne?
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3143Laban answeride hym, The douytris, and thi sones, and flockis, and alle thingis whiche thou seest, ben myne, what mai Y do to my sones, and to the sones of sones?
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3143And Laban answereth and saith unto Jacob, 'The daughters [are] my daughters, and the sons my sons, and the flock my flock, and all that thou art seeing [is] mine; and to my daughters -- what do I to these to-day, or to their sons whom they have born?
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3143And Laban answered and said unto Jacob, The daughters are my daughters, and the children are my children, and the flocks are my flocks, and all that thou seest is mine: and what can I do this day unto these my daughters, or unto their children whom they have borne?
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3143Laban antwortete und sprach zu Jakob: Die Tchter sind meine Tchter, und die Kinder sind meine Kinder, und die Herden sind meine Herden, und alles, was du siehst, ist mein. Was kann ich meinen Tchtern heute oder ihren Kindern tun, die sie geboren haben?
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3143Da gab Laban dem Jakob zur Antwort: "Die Tchter sind meine Tchter, und die Kinder sind meine Kinder, das Vieh ist mein Vieh, und alles, was du hier siehst, gehrt mir! Aber was knnte ich heute noch fr diese meine Tchter tun oder fr ihre Kinder, die sie geboren haben?
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3143Da antwortete Laban und sprach zu Jakob: Mein sind die Frauen und mein sind die Kinder und mein ist das Vieh, und alles, was du erblickst, das ist mein. Aber was kann ich nun machen gegenber diesen meinen Tchtern oder den Kindern, die sie geboren haben?
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3143Und Laban antwortete und sprach zu Jakob: Die Tchter sind meine Tchter, und die Shne sind meine Shne, und die Herde ist meine Herde, und alles, was du siehest, ist mein; aber meinen Tchtern, was knnte ich ihnen heute tun, oder ihren Shnen, die sie geboren haben?
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3143Toen nam Laban het woord, en zeide tot Jakob: Het zijn mijn eigen dochters en zonen, het is mijn eigen vee, en alles wat gij hier ziet, is van mij. Hoe zou ik dan nu mijn eigen dochters leed kunnen doen, of haar zonen, die zij hebben gebaard?
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3143Da sagde Laban til Jakob: "Dtrene er mine Dtre, Snnerne er mine Snner, Hjordene er mine Hjorde, og alt, hvad du ser, er mit men hvad skulde jeg i Dag kunne gre imod mine Dtre eller de Snner, de har fdt?
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3143D svarade Laban och sade till Jakob: "Dttrarna ro mina dttrar, och barnen ro mina barn, och hjordarna ro mina hjordar, och allt det du ser r mitt; vad skulle jag d nu kunna gra mot dessa mina dttrar eller mot barnen som de hava ftt?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3143Da svarte Laban og sa til Jakob: Dtrene er mine dtre, og barna er mine barn, og buskapen er min buskap, og alt det du ser, er mitt; hvad skulde jeg da nu kunne gjre mot disse mine dtre eller mot deres barn, som de har fdt?
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3143Niin Laaban vastasi ja sanoi Jaakobille: "Tyttret ovat minun tyttrini, ja lapset ovat minun lapsiani, ja karja on minun karjaani, ja kaikki, mit net, on minun omaani. Mutta mink min nyt mahdan nille tyttrilleni tai lapsille, jotka he ovat synnyttneet!
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3143Odpovdaje pak Lban, d Jkobovi: Dcery tyto jsou dcery m a synov tito jsou synov moji, i dobytek tento můj dobytek jest, ano cokoli vidš, m jest; ale což mm již učiniti dcerm těmto svm aneb synům jich, kterž zrodily?
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3143Felele pedig Lbn s monda Jkbnak: A lenyok n lenyaim s a fiak n fiaim, s a nyj az n nyjam, s valamit ltsz mind az enyim, de mit tehetek ma ezeknek az n lenyaimnak, vagy az magzatjaiknak, a kiket szltek?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3143A Lavan odgovori Jakovu i ree: ove su keri moje keri, i ovi su sinovi moji sinovi, i ova stoka moja stoka, i što god vidiš sve je moje; pa šta bih uinio danas kerima svojim ili sinovima njihovijem koje rodiše?
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3143Ather Labano u prgjegj dhe tha: "Kto bija jan bijat e mia, kta bij jan bijt e mi, kto kope jan kopet e mia, dhe gjithka t z syri sht imja. Por far mund t'u bj sot ktyre bijave t mia apo bijve q ato kan lindur?
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3143И отвечал Лаван и сказал Иакову: дочери - мои дочери; дети - мои дети; скот - мой скот, и все, что ты видишь, это мое: могу ли я что сделать теперь с дочерями моими и с детьми их, которые рождены ими?
3144
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3144וְעַתָּ֗ה לְכָ֛ה נִכְרְתָ֥ה בְרִ֖ית אֲנִ֣י וָאָ֑תָּה וְהָיָ֥ה לְעֵ֖ד בֵּינִ֥י וּבֵינֶֽךָ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3144νῦν οὖν δεῦρο διαθώμεθα διαθήκην ἐγὼ καὶ σύ, καὶ ἔσται εἰς μαρτύριον ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ. εἶπεν δὲ αὐτῷ ᾿Ιδοὺ οὐθεὶς μεθ᾽ ἡμῶν ἐστιν, ἰδὲ ὁ θεὸς μάρτυς ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3144Veni ergo, et ineamus foedus, ut sit in testimonium inter me et te.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3144Ebbene, vieni, concludiamo un'alleanza io e te e ci sia un testimonio tra me e te".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3144Ven pues ahora, hagamos alianza yo y t; y sea en testimonio entre m y entre ti.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3144Maintenant donc, viens, traitons ensemble une alliance, et qu'elle serve de tmoignage entre moi et toi.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3144Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de tmoignage entre moi et toi!
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3144Come, let us make an agreement, you and I; and let it be for a witness between us.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3144Now then come, let me make a covenant, both I and you, and it shall be for a witness between me and you; and he said to him, Behold, there is no one with us; behold, God is witness between me and you.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3144And now, come, let us make a covenant, I and thou; and let it be a witness between me and thee.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3144Come therefore, let us enter into a league: that it may be for a testimony between me and thee.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3144Now therefore come thou, let us make a covenant, I and thou; and let it be for a witness between me and thee.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3144Now come, let's make a covenant, you and I. Let it be for a witness between me and you."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3144Therfor come thou, and make we boond of pees, that it be witnessyng bitwixe me, and thee.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3144and now, come, let us make a covenant, I and thou, and it hath been for a witness between me and thee.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3144And now come, let us make a covenant, I and thou; and let it be for a witness between me and thee.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3144So komm nun und la uns einen Bund machen, ich und du, der ein Zeugnis sei zwischen mir und dir.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3144So komm denn, la uns beide einen Vertrag miteinander schlieen, der soll als Zeuge zwischen mir und dir dienen!"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3144Aber wohlan, la uns einen Vertrag miteinander schlieen; der soll dann Zeuge sein zwischen mir und dir.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3144Und nun komm, la uns einen Bund machen, ich und du, und er sei zum Zeugnis zwischen mir und dir!
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3144Kom, laten we liever een verbond met elkaar sluiten; en al is er ook niemand anders bij, zie God zal getuige zijn tussen mij en u.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3144Lad os to slutte et Forlig, og det skal tjene til Vidne mellem os."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3144S kom nu och lt oss sluta ett frbund med varandra, och m det vara ett vittne mellan mig och dig."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3144S kom nu og la oss gjre en pakt, jeg og du, og den skal vre et vidne mellem mig og dig.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3144Tule siis, tehkmme liitto keskenmme, ja olkoon se todistuksena meidn vlillmme, minun ja sinun."
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3144Protož poď, vejděme v smlouvu j a ty, aby byla na svědectv mezi mnou a tebou.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3144Most teht jer, kssnk szvetsget, n meg te, hogy az lgyen bizonysgul kzttem s kztted.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3144Nego hajde da uhvatimo vjeru, ja i ti, da bude svjedoanstvo izmeðu mene i tebe.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3144Prandaj eja t bjm nj beslidhie midis teje dhe meje, dhe q ajo shrbeft si dshmi midis teje dhe meje".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3144Теперь заключим союз я и ты, и это будет свидетельством между мною и тобою. При сем Иаков сказал ему: вот, с нами нет никого; смотри, Бог свидетель между мною и тобою.
3145
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3145וַיִּקַּ֥ח יַעֲקֹ֖ב אָ֑בֶן וַיְרִימֶ֖הָ מַצֵּבָֽה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3145λαβὼν δὲ Ιακωβ λίθον ἔστησεν αὐτὸν στήλην.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3145Tulit itaque Jacob lapidem, et erexit illum in titulum:
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3145Giacobbe prese una pietra e la eresse come una stele.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3145Entonces Jacob tom una piedra, y levantla por ttulo.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3145Et Jacob prit une pierre, et la dressa en monument.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3145Jacob prit une pierre, et il la dressa pour monument.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3145Then Jacob took a stone and put it up as a pillar.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3145And Jacob having taken a stone, set it up for a pillar.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3145And Jacob took a stone, and set it up [for] a pillar.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3145And Jacob took a stone, and set it up for a title:
GenesisKing James Version (KJV)english5
3145And Jacob took a stone, and set it up for a pillar.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3145Jacob took a stone, and set it up for a pillar.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3145And so Jacob took a stoon, and reiside it in to a signe, and seide to hise britheren,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3145And Jacob taketh a stone, and lifteth it up [for] a standing pillar;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3145And Jacob took a stone, and set it up for a pillar.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3145Da nahm Jakob einen Stein und richtete ihn auf zu einem Mal.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3145Hierauf nahm Jakob einen Stein und richtete ihn als Denkstein auf;
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3145Hierauf nahm Jakob einen Stein und richtete ihn auf als Malstein.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3145Und Jakob nahm einen Stein und richtete ihn auf als Denkmal.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3145Toen nam Jakob een steen, en richtte die als gedenkteken op.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3145S tog Jakob en Sten og rejste den som en Sttte;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3145D tog Jakob en sten och reste den till en stod.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3145Da tok Jakob en sten og reiste den op som en minnesten.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3145Silloin Jaakob otti kiven ja nosti sen pystyyn patsaaksi.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3145Tedy Jkob vzal kmen, a postavil jej vzhůru na znamen.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3145s vn Jkb egy kvet, s felemel azt emlkoszlopul.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3145I Jakov uze kamen i utvrdi ga za spomen.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3145Ather Jakobi mori nj gur dhe e ngriti si nj prmendore.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3145И взял Иаков камень и поставил его памятником.
3146
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3146וַיֹּ֨אמֶר יַעֲקֹ֤ב לְאֶחָיו֙ לִקְט֣וּ אֲבָנִ֔ים וַיִּקְח֥וּ אֲבָנִ֖ים וַיַּֽעֲשׂוּ־גָ֑ל וַיֹּ֥אכְלוּ שָׁ֖ם עַל־הַגָּֽל׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3146εἶπεν δὲ Ιακωβ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ Συλλέγετε λίθους. καὶ συνέλεξαν λίθους καὶ ἐποίησαν βουνόν, καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον ἐκεῖ ἐπὶ τοῦ βουνοῦ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Λαβαν ῾Ο βουνὸς οὗτος μαρτυρεῖ ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ σήμερον.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3146dixitque fratribus suis: Afferte lapides. Qui congregantes fecerunt tumulum, comederuntque super eum:
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3146Poi disse ai suoi parenti: "Raccogliete pietre", e quelli presero pietre e ne fecero un mucchio. Poi mangiarono l su quel mucchio.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3146Y dijo Jacob sus hermanos: Coged piedras. Y tomaron piedras hicieron un majano; y comieron all sobre aquel majano.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3146Et Jacob dit ses frres: Amassez des pierres. Et ils prirent des pierres, et en firent un monceau, et ils mangrent l sur le monceau.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3146Jacob dit ses frres: Ramassez des pierres. Ils prirent des pierres, et firent un monceau; et ils mangrent l sur le monceau.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3146And Jacob said to his people, Get stones together; and they did so; and they had a meal there by the stones.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3146And Jacob said to his brethren, Gather stones; and they gathered stones and made a heap, and ate there upon the heap; and Laban said to him, This heap witnesses between me and you today.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3146And Jacob said to his brethren, Gather stones. And they took stones, and made a heap, and ate there upon the heap.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3146And he said to his brethren: Bring hither stones. And they gathering stones together, made a heap, and they ate upon it.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3146And Jacob said unto his brethren, Gather stones; and they took stones, and made an heap: and they did eat there upon the heap.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3146Jacob said to his relatives, "Gather stones." They took stones, and made a heap. They ate there by the heap.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3146Brynge ye stoonus; whiche gadriden, and maden an heep, and eten on it.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3146and Jacob saith to his brethren, 'Gather stones,' and they take stones, and make a heap; and they eat there on the heap;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3146And Jacob said unto his brethren, Gather stones; and they took stones, and made a heap: and they did eat there by the heap.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3146und sprach zu seinen Brdern: Leset Steine auf! Und sie nahmen Steine und machten einen Haufen und aen auf dem Haufen.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3146dann sagte er zu seinen Stammesgenossen: "Lest Steine zusammen!" Da holten sie Steine und machten einen Haufen davon; dann hielten sie dort auf dem Steinhaufen ein Mahl.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3146Da sprach Jakob zu seinen Stammesgenossen: Lest Steine auf! Da lasen sie Steine auf und errichteten einen Steinhaufen; dann hielten sie dort auf dem Steinhaufen das Mahl.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3146Und Jakob sprach zu seinen Brdern: Sammelt Steine! Und sie nahmen Steine und errichteten einen Haufen und aen daselbst auf dem Haufen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3146En Jakob sprak tot zijn verwanten: Raapt stenen bijeen. Ze verzamelden dus stenen, maakten een steenhoop, en hielden daar op die steenhoop een maaltijd.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3146og Jakob sagde til sine Frnder: "Sank Sten sammen!" Og de tog Sten og byggede en Dysse og holdt Mltid derp.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3146Och Jakob sade till sina frnder: "Samlen tillhopa stenar." Och de togo stenar och gjorde ett rse och hllo mltid dr p rset.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3146Og Jakob sa til sine frender: Sank sammen stener! Og de tok stener og laget en rs; og de holdt mltid der ved stenrsen.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3146Ja Jaakob sanoi heimonsa miehille: "Kootkaa kivi". Ja he ottivat kivi ja rakensivat roukkion ja aterioivat siin sen kiviroukkion pll.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3146A řekl bratřm svm: Nasbrejte kamen. A nabravše kamen, udělali hromadu, a jedli tu na t hromadě.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3146s monda Jkb az atyjafiainak: Szedjetek kveket! s gyjtnek kveket, s csinlnak rakst; s evnek ott a rakson.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3146I ree Jakov brai svojoj: nakupite kamenja. I nakupiše kamenja i složiše na gomilu, i jedoše na gomili.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3146Pastaj Jakobi u tha vllezrve t tij: "Mblidhni gur". Dhe ata morn gur dhe bn nj tog me ta, dhe hngrn buk pran ktij togu.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3146И сказал Иаков родственникам своим: наберите камней. Они взяли камни, и сделали холм, и ели и пили там на холме. И сказал ему Лаван: холм сей свидетель сегодня между мною и тобою.
3147
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3147וַיִּקְרָא־ל֣וֹ לָבָ֔ן יְגַ֖ר שָׂהֲדוּתָ֑א וְיַֽעֲקֹ֔ב קָ֥רָא ל֖וֹ גַּלְעֵֽד׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3147καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν Λαβαν Βουνὸς τῆς μαρτυρίας, Ιακωβ δὲ ἐκάλεσεν αὐτὸν Βουνὸς μάρτυς.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3147quem vocavit Laban Tumulum testis: et Jacob, Acervum testimonii, uterque juxta proprietatem linguae suae.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3147Lbano lo chiam Iegar-Saaduta, mentre Giacobbe lo chiam Gal-Ed.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3147Y llamlo Labn Jegar Sahadutha: y lo llam Jacob Galaad.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3147Et Laban l'appela Iegar Sahadutha; et Jacob l'appela Galed (monceau du tmoignage).
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3147Laban l'appela Jegar Sahadutha, et Jacob l'appela Galed.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3147And the name Laban gave it was Jegar-sahadutha: but Jacob gave it the name of Galeed.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3147And Laban called it, the Heap of Testimony; and Jacob called it, the Witness Heap.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3147And Laban called it Jegar-sahadutha, and Jacob called it Galeed.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3147And Laban called it The witness heap: and Jacob, The hillock of testimony: each of them according to the propriety of his language.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3147And Laban called it Jegarsahadutha: but Jacob called it Galeed.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3147Laban called it Jegar Sahadutha, but Jacob called it Galeed.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3147And Laban clepide it the heep of wittnesse, and Jacob clepide it the heep of witnessyng; euer eithir clepide bi the proprete of his langage.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3147and Laban calleth it Jegar-Sahadutha; and Jacob hath called it Galeed.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3147And Laban called it Jegar-saha-dutha: but Jacob called it Galeed.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3147Und Laban hie ihn Jegar-Sahadutha; Jakob aber hie ihn Gilead.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3147Und Laban nannte ihn ?Jegar-Sahadutha?, Jakob aber nannte ihn ?Galed?.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3147Und Laban nannte ihn Jegar Sahadutha; Jakob aber nannte ihn Galed.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3147Und Laban nannte ihn Jegar Sahadutha, und Jakob nannte ihn Galed.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3147Laban noemde hem Jegar-Sahadoeta, en Jakob noemde hem Gal-Ed.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3147Laban kaldte den Jegar-Sahaduta, og Jakob kaldte den Galed.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3147Och Laban kallade det Jegar-Sahaduta, men Jakob kallade det Galed.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3147Og Laban kalte den Jegar-Sahaduta, men Jakob kalte den Gal-Ed[b].
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3147Ja Laaban antoi sille nimen Jegar-Saahaduta, mutta Jaakob antoi sille nimen Galed.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3147I nazval ji Lban Jegar Sahadutha, a Jkob nazval ji Gl Ed.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3147s nevez azt Lbn Jegr-Sahaduthnak, Jkb pedig nevez Glhdnek.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3147I Lavan ga nazva Jegar-Sahadut, a Jakov ga nazva Galed.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3147Labano e quajti at tog Jegar-Sahadutha, ndrsa Jakobi e quajti Galed.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3147И назвал его Лаван: Иегар-Сагадуфа; а Иаков назвал его Галаадом.
3148
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3148וַיֹּ֣אמֶר לָבָ֔ן הַגַּ֨ל הַזֶּ֥ה עֵ֛ד בֵּינִ֥י וּבֵינְךָ֖ הַיּ֑וֹם עַל־כֵּ֥ן קָרָֽא־שְׁמ֖וֹ גַּלְעֵֽד׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3148εἶπεν δὲ Λαβαν τῷ Ιακωβ ᾿Ιδοὺ ὁ βουνὸς οὗτος καὶ ἡ στήλη αὕτη, ἣν ἔστησα ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ, μαρτυρεῖ ὁ βουνὸς οὗτος καὶ μαρτυρεῖ ἡ στήλη αὕτη· διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Βουνὸς μαρτυρεῖ
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3148Dixitque Laban: Tumulus iste erit testis inter me et te hodie, et idcirco appellatum est nomen ejus Galaad, id est, Tumulus testis.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3148Lbano disse: "Questo mucchio sia oggi un testimonio tra me e te"; per questo lo chiam Gal-Ed
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3148Porque Labn dijo: Este majano es testigo hoy entre m y entre ti; por eso fu llamado su nombre Galaad.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3148Et Laban dit: Ce monceau est tmoin entre moi et toi aujourd'hui. C'est pourquoi on l'appela Galed,
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3148Laban dit: Que ce monceau serve aujourd'hui de tmoignage entre moi et toi! C'est pourquoi on lui a donn le nom de Galed.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3148And Laban said, These stones are a witness between you and me today. For this reason its name was Galeed,
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3148And Laban said to Jacob, Behold this heap, and the pillar, which I have set between me and you; this heap witnesses, and this pillar witnesses; therefore its name was called, the Heap witnesses.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3148And Laban said, This heap is a witness between me and thee this day. Therefore was the name of it called Galeed,
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3148And Laban said: This heap shall be a witness between me and thee this day, and therefore the name thereof was called Galaad, that is, The witness heap.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3148And Laban said, This heap is a witness between me and thee this day. Therefore was the name of it called Galeed;
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3148Laban said, "This heap is witness between me and you today." Therefore it was named Galeed
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3148And Laban seide, This heep schal be witnesse bytwixe me and thee to day, and herfor the name therof was clepid Galaad, that is, the heep of witnesse.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3148And Laban saith, 'This heap [is] witness between me and thee to-day;' therefore hath he called its name Galeed;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3148And Laban said, This heap is witness between me and thee this day. Therefore was the name of it called Galeed:
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3148Da sprach Laban: Der Haufe sei heute Zeuge zwischen mir und dir (daher heit man ihn Gilead)
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3148Darauf sagte Laban: "Dieser Steinhaufe ist heute ein Zeuge zwischen mir und dir!" Darum nannte er ihn ?Galed?;
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3148Da sprach Laban: Dieser Steinhaufe ist nunmehr Zeuge zwischen mir und dir - deshalb nannte er ihn Galed -
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3148Und Laban sprach: Dieser Haufe sei heute ein Zeuge zwischen mir und dir! Darum gab man ihm den Namen Galed,
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3148Nu sprak Laban: Deze steenhoop zij heden een getuige tussen mij en u. Daarom noemde hij hem Gal-Ed
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3148Da sagde Laban: "Denne Dysse skal i Dag vre Vidne mellem os to!" Derfor kaldte han den Galed
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3148Och Laban sade: "Detta rse vare i dag vittne mellan mig och dig." Drav fick det namnet Galed;
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3148Da sa Laban: Denne rs skal vre et vidne mellem mig og dig idag. Derfor kalte de den Gal-Ed,
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3148Ja Laaban sanoi: "Tm roukkio olkoon tnn todistajana meidn vlillmme, minun ja sinun"; senthden hn antoi sille nimen Galed
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3148Nebo řekl Lban: Tato hromada nechžť jest svědkem od dnešku mezi mnou a tebou. Protož nazval jmno jej Gl Ed,
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3148s mondja vala Lbn: E raks bizonysg ma, kzttem s kztted, azrt nevezk Glhdnek.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3148I ree Lavan: ova gomila neka bude svjedok izmeðu mene i tebe danas. Zato se prozva Galed.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3148Dhe Labano tha: "Sot ky tog sht nj dshmi midis teje dhe meje". Prandaj u quajt Galed,
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3148И сказал Лаван Иакову: сегодня этот холм и памятник, который я поставил, между мною и тобою свидетель. Посему и наречено ему имя: Галаад,
3149
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3149וְהַמִּצְפָּה֙ אֲשֶׁ֣ר אָמַ֔ר יִ֥צֶף יְהוָ֖ה בֵּינִ֣י וּבֵינֶ֑ךָ כִּ֥י נִסָּתֵ֖ר אִ֥ישׁ מֵרֵעֵֽהוּ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3149καὶ ῾Η ὅρασις, ἣν εἶπεν ᾿Επίδοι ὁ θεὸς ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ, ὅτι ἀποστησόμεθα ἕτερος ἀπὸ τοῦ ἑτέρου.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3149Intueatur et judicet Dominus inter nos quando recesserimus a nobis,
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3149e anche Mizpa, perch disse: "Il Signore star di vedetta tra me e te, quando noi non ci vedremo pi l'un l'altro.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3149Y Mizpa, por cuanto dijo: Atalaye Jehov entre m y entre ti, cuando nos apartremos el uno del otro.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3149Et aussi Mitspa (poste d'observation), parce que Laban dit: Que l'ternel veille sur moi et sur toi, quand nous nous serons retirs l'un d'avec l'autre.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3149On l'appelle aussi Mitspa, parce que Laban dit: Que l'ternel veille sur toi et sur moi, quand nous nous serons l'un et l'autre perdus de vue.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3149And Mizpah, for he said, May the Lord keep watch on us when we are unable to see one another's doings.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3149And the vision of which he said- Let God look to it between me and you, because we are about to depart from each other, -
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3149and Mizpah; for he said, Let Jehovah watch between me and thee, when we shall be hidden one from another:
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3149The Lord behold and judge between us when we shall be gone one from the other.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3149And Mizpah; for he said, The Lord watch between me and thee, when we are absent one from another.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3149and Mizpah, for he said, "Yahweh watch between me and you, when we are absent one from another.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3149And Laban addide, The Lord biholde, and deme bitwixe vs, whanne we schulen go awei fro yow;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3149Mizpah also, for he said, 'Jehovah doth watch between me and thee, for we are hidden one from another;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3149and Mizpah, for he said, Jehovah watch between me and thee, when we are absent one from another.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3149und sei eine Warte; denn er sprach: Der HERR sehe darein zwischen mir und dir, wenn wir voneinander kommen,
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3149und den Denkstein, den er aufgerichtet hatte, nannte er ?Mizpa?, indem er sagte: "Der HERR sei Wchter zwischen mir und dir, wenn wir einander aus den Augen gekommen sind!
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3149und die Warte, indem er sprach: Jahwe mge Wache halten zwischen mir und dir, wenn wir einander ferngerckt sind.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3149und Mizpa, weil er sprach: Jehova sei Wchter zwischen mir und dir, wenn wir einer vor dem anderen verborgen sein werden!
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3149en Mispa. Want hij ging voort: Jahweh zij de Wacht tussen mij en u, wanneer we ons van elkander hebben gescheiden:
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3149og Mizpa; thi han sagde: "Herren skal st Vagt mellem mig og dig, nr vi skilles.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3149men det kallades ock Mispa, ty han sade: "HERREN vare vktare mellan mig och dig, nr vi icke mer se varandra.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3149og tillike Mispa[c], fordi han sa: Herren holde vakt mellem mig og dig, nr vi kommer hverandre av syne;
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3149ja myskin nimen Mispa, sill hn sanoi: "Herra olkoon vartija meidn vlillmme, minun ja sinun, kun joudumme loitolle toistemme nkyvist.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3149A Mispah; nebo řekl Lban: Nechať Hospodin hled na mne a na tebe, když se rozejdeme od sebe.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3149s Miczpnak, mivelhogy mond: Az r legyen vigyz kzttem s te kztted, a mikor egymstl elvlunk.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3149A prozva se i Mispa, jer ree Lavan: neka Gospod gleda izmeðu mene i tebe, kad ne uzmožemo vidjeti jedan drugoga.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3149edhe Mitspah, sepse Labano tha: "Zoti t mos e ndaj syrin mua dhe ty kur do t jet e pamundur t shohim shoqi-shoqin.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3149также: Мицпа, оттого, что Лаван сказал: да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга;
3150
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3150אִם־תְּעַנֶּ֣ה אֶת־בְּנֹתַ֗י וְאִם־תִּקַּ֤ח נָשִׁים֙ עַל־בְּנֹתַ֔י אֵ֥ין אִ֖ישׁ עִמָּ֑נוּ רְאֵ֕ה אֱלֹהִ֥ים עֵ֖ד בֵּינִ֥י וּבֵינֶֽךָ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3150εἰ ταπεινώσεις τὰς θυγατέρας μου, εἰ λήμψῃ γυναῖκας ἐπὶ ταῖς θυγατράσιν μου, ὅρα οὐθεὶς μεθ᾽ ἡμῶν ἐστιν·
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3150si afflixeris filias meas, et si introduxeris alias uxores super eas: nullus sermonis nostri testis est absque Deo, qui praesens respicit.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3150Se tu maltratterai le mie figlie e se prenderai altre mogli oltre le mie figlie, non un uomo sar con noi, ma bada, Dio sar testimonio tra me e te".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3150Si afligieres mis hijas, si tomares otras mujeres adems de mis hijas, nadie est con nosotros; mira, Dios es testigo entre m y entre ti.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3150Si tu maltraites mes filles, et si tu prends d'autres femmes que mes filles, ce n'est pas un homme qui sera tmoin entre nous. Vois! c'est Dieu qui sera tmoin entre moi et toi.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3150Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous, prends-y garde, c'est Dieu qui sera tmoin entre moi et toi.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3150If you are cruel to my daughters, or if you take other wives in addition to my daughters, then though no man is there to see, God will be the witness between us.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3150If you shall humble my daughters, if you should take wives in addition to my daughters, see, there is no one with us looking on. God is witness between me and you.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3150if thou shouldest afflict my daughters, or if thou shouldest take wives besides my daughters,- no man is with us; see, God is witness between me and thee!
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3150If thou afflict my daughters, and if thou bring in other wives over them: none is witness of our speech but God, who is present and beholdeth.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3150If thou shalt afflict my daughters, or if thou shalt take other wives beside my daughters, no man is with us; see, God is witness betwixt me and thee.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3150If you afflict my daughters, or if you take wives in addition to my daughters, no man is with us; behold, God is witness between me and you."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3150if thou schalt turmente my douytris, and if thou schal brynge yn othere wyues on hem, noon is witnesse of oure word, outakun God, whiche is present, and biholdith.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3150if thou afflict my daughters, or take wives beside my daughters -- there is no man with us -- see, God [is] witness between me and thee.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3150If thou shalt afflict my daughters, and if thou shalt take wives besides my daughters, no man is with us; see, God is witness betwixt me and thee.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3150wo du meine Tchter bedrckst oder andere Weiber dazunimmst ber meine Tchter. Es ist kein Mensch hier mit uns; siehe aber, Gott ist der Zeuge zwischen mir und dir.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3150Solltest du je meine Tchter schlecht behandeln oder noch andere Frauen zu meinen Tchtern hinzunehmen, wenn dann auch kein Mensch bei uns sein sollte - bedenke wohl: Gott ist Zeuge zwischen mir und dir!"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3150Wenn du etwa meine Tchter schlecht behandeln oder noch mehr Weiber zu meinen Tchtern hinzunehmen wolltest - wenn dann niemand bei uns ist: bedenke wohl, Gott ist Zeuge zwischen mir und dir!
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3150Wenn du meine Tchter bedrcken, und wenn du noch Weibern nehmen solltest zu meinen Tchtern... kein Mensch ist bei uns; siehe, Gott ist Zeuge zwischen mir und dir.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3150Ge zult mijn dochters nooit mishandelen, en geen andere vrouwen nemen buiten mijn dochters. En al is er ook niemand bij, zie, God is getuige tussen mij en u.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3150Hvis du handler ilde med mine Dtre eller tager andre Hustruer ved Siden af dem, da vid, at selv om intet Menneske er til Stede, er dog Gud Vidne mellem mig og dig!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3150Om du behandlar mina dttrar illa eller tager andra hustrur jmte mina dttrar, s vet, att om ock ingen mnniska r tillstdes, s r dock Gud vittne mellan mig och dig."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3150dersom du farer ille med mine dtre eller tar dig andre hustruer foruten mine dtre, da er det vel intet menneske hos oss, men se, Gud er vidne mellem mig og dig.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3150Jos sin kohtelet pahasti minun tyttrini tahi otat toisia vaimoja tyttrieni lisksi, niin tied, ett vaikkei ketn ihmist olekaan lsn, Jumala kuitenkin on todistajana meidn vlillmme, minun ja sinun."
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3150Jestliže bys trpil dcery m, a uvedl bys jin ženy na dcery m, ždnho člověka nen s nmi; hlediž, Bůh jest svědek mezi mnou a tebou.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3150Ha az n lenyaimat nyomorgatndod, s ha az n lenyaimon kivl tbb felesget vendesz, senki sincs ugyan velnk; de meglsd: Isten a bizonysg n kzttem s te kztted.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3150Ako ucvijeliš keri moje i ako uzmeš žene preko mojih keri, nee ovjek biti izmeðu nas, nego gle Bog svjedok izmeðu mene i tebe.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3150N rast se ti keqtrajton bijat e mia ose martohesh me gra t tjera ve bijave t mia, edhe sikur t mos ket asnjeri me ne, kujtohu q Perndia sht dshmitar midis meje dhe teje".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3150если ты будешь худо поступать с дочерями моими, или если возьмешь жен сверх дочерей моих, то, хотя нет человека между нами, который бы видел, но смотри, Бог свидетель между мною и между тобою.
3151
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3151וַיֹּ֥אמֶר לָבָ֖ן לְיַעֲקֹ֑ב הִנֵּ֣ה׀ הַגַּ֣ל הַזֶּ֗ה וְהִנֵּה֙ הַמַצֵּבָ֔ה אֲשֶׁ֥ר יָרִ֖יתִי בֵּינִ֥י וּבֵינֶֽךָ׃
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3151Dixitque rursus ad Jacob: En tumulus hic, et lapis quem erexi inter me et te,
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3151Soggiunse Lbano a Giacobbe: "Ecco questo mucchio ed ecco questa stele, che io ho eretta tra me e te.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3151Dijo ms Labn Jacob: He aqu este majano, y he aqu este ttulo, que he erigido entre m y ti.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3151Et Laban dit Jacob: Voici ce monceau de pierres; et voici le monument que j'ai dress entre moi et toi.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3151Laban dit Jacob: Voici ce monceau, et voici ce monument que j'ai lev entre moi et toi.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3151And Laban said, See these stones and this pillar which I have put between you and me;
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3151And Laban said to Jacob, Behold, this heap, and this pillar are a witness.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3151And Laban said to Jacob, Behold this heap, and behold the pillar which I have set up between me and thee:
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3151And he said again to Jacob: Behold, this heap, and the stone which I have set up between me and thee,
GenesisKing James Version (KJV)english5
3151And Laban said to Jacob, Behold this heap, and behold this pillar, which I have cast betwixt me and thee:
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3151Laban said to Jacob, "See this heap, and see the pillar, which I have set between me and you.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3151And eft he seide to Jacob, Lo! this heep, and stoon, whiche Y reiside bitwixe me and thee, schal be witnesse;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3151And Laban saith to Jacob, 'Lo, this heap, and lo, the standing pillar which I have cast between me and thee;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3151And Laban said to Jacob, Behold this heap, and behold the pillar, which I have set betwixt me and thee.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3151Und Laban sprach weiter zu Jakob: Siehe, das ist der Haufe, und das ist das Mal, das ich aufgerichtet habe zwischen mir und dir.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3151Weiter sagte Laban zu Jakob: "Siehe, der Steinhaufe hier und der Denkstein hier, den ich zwischen mir und dir aufgerichtet habe:
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3151Da sprach Laban zu Jakob: Wohlan, dieser Steinhaufe und der Malstein, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und dir -
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3151Und Laban sprach zu Jakob: Siehe, dieser Haufe, und siehe, das Denkmal, das ich errichtet habe zwischen mir und dir:
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3151En Laban vervolgde tot Jakob: Zie deze steenhoop en deze gedenksteen, die ik heb opgericht, staan tussen ons in.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3151Og Laban sagde til Jakob: "Se denne Stendysse og se denne Stensttte, som jeg har rejst mellem mig og dig!
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3151Och Laban sade ytterligare till Jakob: "Se, detta rse och stoden som jag har rest mellan mig och dig --
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3151S sa Laban til Jakob: Se, denne rs og denne minnesten som jeg har reist mellem mig og dig -
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3151Ja Laaban sanoi viel Jaakobille: "Katso, tm roukkio ja tm patsas, jonka min olen pystyttnyt meidn vlillemme, minun ja sinun
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3151A řekl ještě Lban Jkobovi: Aj, hromada tato, a aj, sloup, kterž jsem postavil mezi sebou a tebou,
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3151s monda Lbn Jkbnak: m e raks k s m ez emlkoszlop, a melyet raktam n kzttem s te kztted,
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3151I još ree Lavan Jakovu: gledaj ovu gomilu i gledaj ovaj spomenik, koji podigoh izmeðu sebe i tebe.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3151Labano i tha gjithashtu Jakobit: "Ja ky tog gursh, dhe ja prmendorja q kam ngritur midis teje dhe meje.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3151И сказал Лаван Иакову: вот холм сей и вот памятник, который я поставил между мною и тобою;
3152
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3152עֵ֚ד הַגַּ֣ל הַזֶּ֔ה וְעֵדָ֖ה הַמַּצֵּבָ֑ה אִם־אָ֗נִי לֹֽא־אֶֽעֱבֹ֤ר אֵלֶ֙יךָ֙ אֶת־הַגַּ֣ל הַזֶּ֔ה וְאִם־אַ֠תָּה לֹא־תַעֲבֹ֨ר אֵלַ֜י אֶת־הַגַּ֥ל הַזֶּ֛ה וְאֶת־הַמַּצֵּבָ֥ה הַזֹּ֖את לְרָעָֽה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3152ἐάν τε γὰρ ἐγὼ μὴ διαβῶ πρὸς σὲ μηδὲ σὺ διαβῇς πρός με τὸν βουνὸν τοῦτον καὶ τὴν στήλην ταύτην ἐπὶ κακίᾳ,
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3152testis erit: tumulus, inquam, iste et lapis sint in testimonium, si aut ego transiero illum pergens ad te, aut tu praeterieris, malum mihi cogitans.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3152Questo mucchio testimonio e questa stele testimonio che io giuro di non oltrepassare questo mucchio dalla tua parte e che tu giuri di non oltrepassare questo mucchio e questa stele dalla mia parte per fare il male.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3152Testigo sea este majano, y testigo sea este ttulo, que ni yo pasar contra ti este majano, ni t pasars contra m este majano ni este ttulo, para mal.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3152Ce monceau est tmoin, et ce monument est tmoin, que je ne passerai point ce monceau, en allant vers toi, et que tu ne passeras point ce monceau et ce monument, en venant vers moi, pour nous nuire l'un l'autre.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3152Que ce monceau soit tmoin et que ce monument soit tmoin que je n'irai point vers toi au del de ce monceau, et que tu ne viendras point vers moi au del de ce monceau et de ce monument, pour agir mchamment.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3152They will be witness that I will not go over these stones to you, and you will not go over these stones or this pillar to me, for any evil purpose.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3152For if I should not cross over to you, neither should you cross over to me, for mischief beyond this heap and this pillar.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3152let this heap be witness, and the pillar a witness, that neither I pass this heap to go to thee, nor thou pass this heap and this pillar to come to me, for harm.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3152Shall be a witness: this heap, I say, and the stone, be they for a testimony, if either I shall pass beyond it going towards thee, or thou shalt pass beyond it, thinking harm to me.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3152This heap be witness, and this pillar be witness, that I will not pass over this heap to thee, and that thou shalt not pass over this heap and this pillar unto me, for harm.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3152May this heap be a witness, and the pillar be a witness, that I will not pass over this heap to you, and that you will not pass over this heap and this pillar to me, for harm.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3152sotheli this heep, and stoon be in to witnessyng, forsothe if Y schal passe it, and go to thee, ether thou shalt passe, and thenke yuel to me.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3152this heap [is] witness, and the standing pillar [is] witness, that I do not pass over this heap unto thee, and that thou dost not pass over this heap and this standing pillar unto me -- for evil;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3152This heap be witness, and the pillar be witness, that I will not pass over this heap to thee, and that thou shalt not pass over this heap and this pillar unto me, for harm.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3152Derselbe Haufe sei Zeuge, und das Mal sei auch Zeuge, wenn ich herberfahre zu dir oder du herberfhrst zu mir ber diesen Haufen und dies Mal, zu beschdigen.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3152dieser Steinhaufe soll ein Zeuge und der Denkstein hier ein Zeugnis sein, da weder ich ber diesen Steinhaufen zu dir hinausgehen darf, noch du ber diesen Steinhaufen und diesen Denkstein zu mir in bser Absicht hinausgehen darfst.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3152Zeuge soll sein dieser Steinhaufe und Zeuge soll sein der Malstein; weder ich darf ber diesen Steinhaufen hinausgehen zu dir hinber, noch darfst du ber diesen Steinhaufen und diesen Malstein in bser Absicht hinausgehen zu mir herber.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3152dieser Haufe sei Zeuge und das Denkmal ein Zeugnis, da weder ich ber diesen Haufen zu dir hinausgehe, noch da du ber diesen Haufen und dieses Denkmal zu mir hinausgehest zum Bsen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3152Deze steenhoop is getuige, en getuige is ook deze gedenksteen: Ik zal nooit voorbij deze steenhoop met kwade bedoelingen naar u toe komen, en gij voorbij deze steenhoop en deze gedenksteen niet naar mij!
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3152Vidne er denne Dysse, og Vidne er denne Sttte p, at jeg ikke i fjendtlig Hensigt vil g forbi denne Dysse ind til dig, og at du heller ikke vil g forbi den ind til mig;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3152detta rse vare ett vittne, och stoden vare ett vittne, att jag icke skall draga till dig frbi detta rse, och att icke heller du skall draga till mig frbi detta rse och denna stod, med ont uppst.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3152vidner skal de vre, bde rsen og minnestenen, at ikke skal jeg dra til dig forbi denne rs, og at heller ikke skal du dra til mig forbi denne rs og denne minnesten med ondt i sinne.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3152tm roukkio olkoon todistuksena, ja myskin tm patsas olkoon todistuksena siit, etten min kulje tmn roukkion ohi sinun luoksesi ja ettet sinkn kulje tmn roukkion ja tmn patsaan ohi minun luokseni paha mieless.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3152Svědkem ať jest hromada tato, svědkem tak sloup tento, j že nepůjdu dle k tobě za hromadu tuto, a ty tolikž že nepůjdeš dle ke mně za hromadu tuto a sloup tento, k činěn zlho.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3152Bizonysg legyen e raks k, s bizonysg ez az emlkoszlop, hogy sem n nem megyek el e raks k mellett te hozzd, sem te nem jssz t n hozzm e raks k, s ez emlkoszlop mellett gonosz vgre.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3152Svjedok je ova gomila i svjedok je ovaj spomenik: da ni ja neu prijei preko ove gomile k tebi ni ti k meni da neeš prijei preko ove gomile i spomenika ovoga na zlo.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3152Le t jet ky tog nj dshmi dhe le t jet kjo prmendore nj dshmi q un nuk do ta kaprcej kt tog pr t t br keq ty, dhe q ti nuk do ta kaprcesh kt tog dhe kt prmendore pr t m br keq mua.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3152этот холм свидетель, и этот памятник свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник, для зла;
3153
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3153אֱלֹהֵ֨י אַבְרָהָ֜ם וֵֽאלֹהֵ֤י נָחוֹר֙ יִשְׁפְּט֣וּ בֵינֵ֔ינוּ אֱלֹהֵ֖י אֲבִיהֶ֑ם וַיִּשָּׁבַ֣ע יַעֲקֹ֔ב בְּפַ֖חַד אָבִ֥יו יִצְחָֽק׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3153ὁ θεὸς Αβρααμ καὶ ὁ θεὸς Ναχωρ κρινεῖ ἀνὰ μέσον ἡμῶν. καὶ ὤμοσεν Ιακωβ κατὰ τοῦ φόβου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ισαακ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3153Deus Abraham, et Deus Nachor, judicet inter nos, Deus patris eorum. Juravit ergo Jacob per timorem patris sui Isaac:
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3153Il Dio di Abramo e il Dio di Nacor siano giudici tra di noi". Giacobbe giur per il Terrore di suo padre Isacco.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3153El Dios de Abraham, y el Dios de Nachr juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob jur por el temor de Isaac su padre.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3153Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor, le Dieu de leur pre, juge entre nous! Et Jacob jura par Celui que craignait Isaac, son pre.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3153Que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur pre soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3153May the God of Abraham and the God of Nahor, the God of their father, be our judge. Then Jacob took an oath by the Fear of his father Isaac.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3153The God of Abraam and the God of Nachor judge between us; and Jacob swore by the Fear of his father Isaac.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3153The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge between us! And Jacob swore by the fear of his father Isaac.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3153The God of Abraham, and the God of Nachor, the God of their father, judge between us. And Jacob swore by the fear of his father Isaac.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3153The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge betwixt us. And Jacob sware by the fear of his father Isaac.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3153The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge between us." Then Jacob swore by the fear of his father, Isaac.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3153God of Abraham, and God of Nachor, God of the fadir of hem, deme bitwixe vs. Therfor Jacob swoor by the drede of his fadir Ysaac;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3153the God of Abraham and the God of Nahor, doth judge between us -- the God of their father,' and Jacob sweareth by the Fear of his father Isaac.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3153The God of Abraham, and the God of Nahor, the God of their father, judge betwixt us. And Jacob sware by the Fear of his father Isaac.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3153Der Gott Abrahams und der Gott Nahors, der Gott ihres Vaters sei Richter zwischen uns.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3153Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sollen Richter zwischen uns sein, der Gott je ihres Stammvaters!" Als dann Jakob bei dem Gott, den sein Vater Isaak verehrte, geschworen hatte,
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3153Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sei Richter zwischen uns, der Gott ihres Vaters. Jakob aber schwur bei dem, den sein Vater Isaak frchtete.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3153Der Gott Abrahams und der Gott Nahors richte zwischen uns, der Gott ihres Vaters! Da schwur Jakob bei der Furcht seines Vaters Isaak.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3153De God van Abraham, en de God van Nachor moge oordelen tussen ons beiden. En Jakob zwoer het bij den Gevreesde van Isak, zijn vader.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3153Abrahams Gud og Nakors Gud, deres Faders Gud, vre Dommer imellem os!" S svor Jakob ved sin Fader Isaks Rdsel,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3153Abrahams Gud och Nahors Gud, han som var deras faders Gud, han vare domare mellan oss." Och Jakob svor eden vid honom som hans fader Isak fruktade.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3153Abrahams Gud og Nakors Gud skal dmme mellem oss, han som var deres fars Gud. S svor Jakob ved ham som hans far Isak fryktet.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3153Aabrahamin Jumala ja Naahorin Jumala, heidn isiens Jumala, olkoon tuomarina meidn vlillmme." Ja Jaakob vannoi valansa Jumalan kautta, jota hnen isns Iisak pelksi.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3153Bůh Abrahamův, a Bůh Nchorův, Bůh otce jejich nechť soud mezi nmi. Přishl tedy Jkob skrze strach otce svho Izka.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3153Az brahm Istene, s a Nkhor Istene, s az atyjok Istene tegyenek tletet kzttnk: s megeskvk Jkb az atyjnak Izsknak flelmre.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3153Bog Avramov i bogovi Nahorovi, bogovi oca njihova, neka sude meðu nama. A Jakov se zakle strahom oca svojega Isaka.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3153Perndia i Abrahamit dhe Perndia i Nahorit, Perndia i atit t tyre, u bft gjykats midis nesh!". Dhe Jakobi u betua pr Tmerrin e Isakut, atit t tij.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3153Бог Авраамов и Бог Нахоров да судит между нами, Бог отца их. Иаков поклялся страхом отца своего Исаака.
3154
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
3154וַיִּזְבַּ֨ח יַעֲקֹ֥ב זֶ֙בַח֙ בָּהָ֔ר וַיִּקְרָ֥א לְאֶחָ֖יו לֶאֱכָל־לָ֑חֶם וַיֹּ֣אכְלוּ לֶ֔חֶם וַיָּלִ֖ינוּ בָּהָֽר׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
3154καὶ ἔθυσεν Ιακωβ θυσίαν ἐν τῷ ὄρει καὶ ἐκάλεσεν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον καὶ ἐκοιμήθησαν ἐν τῷ ὄρει.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3154immolatisque victimis in monte, vocavit fratres suos ut ederent panem. Qui cum comedissent, manserunt ibi:
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
3154Poi offr un sacrificio sulle montagne e invit i suoi parenti a prender cibo. Essi mangiarono e passarono la notte sulle montagne.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3154Entonces Jacob inmol vctimas en el monte, y llam sus hermanos comer pan: y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3154Et Jacob offrit un sacrifice sur la montagne; et il invita ses frres manger le pain. Ils mangrent donc le pain, et passrent la nuit sur la montagne.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3154Jacob offrit un sacrifice sur la montagne, et il invita ses frres manger; ils mangrent donc, et passrent la nuit sur la montagne.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3154And Jacob made an offering on the mountain, and gave orders to his people to take food: so they had a meal and took their rest that night on the mountain.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3154And he offered a sacrifice in the mountain, and called his brethren, and they ate and drank, and slept in the mountain.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3154And Jacob offered a sacrifice upon the mountain, and invited his brethren to eat bread: and they ate bread, and lodged on the mountain.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3154And after he had offered sacrifices in the mountain, he called his brethren to eat bread. And when they had eaten, they lodged there:
GenesisKing James Version (KJV)english5
3154Then Jacob offered sacrifice upon the mount, and called his brethren to eat bread: and they did eat bread, and tarried all night in the mount.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3154Jacob offered a sacrifice in the mountain, and called his relatives to eat bread. They ate bread, and stayed all night in the mountain.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3154and whanne slayn sacrifices weren offrid in the hil, he clepyde his britheren to ete breed, and whanne thei hadden ete, thei dwelliden there.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3154And Jacob sacrificeth a sacrifice in the mount, and calleth to his brethren to eat bread, and they eat bread, and lodge in the mount;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3154And Jacob offered a sacrifice in the mountain, and called his brethren to eat bread: and they did eat bread, and tarried all night in the mountain.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3154Und Jakob schwur ihm bei der Furcht seines Vaters Isaak. Und Jakob opferte auf dem Berge und lud seine Brder zum Essen. Und da sie gegessen hatten, blieben sie auf dem Berge ber Nacht.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
3154brachte er ein Schlachtopfer auf dem Berge dar und lud seine Stammesgenossen zur Teilnahme am Mahl ein. So hielten sie denn das Mahl und bernachteten auf dem Berge.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
3154Hierauf schlachtete Jakob Opfertiere auf dem Berge und lud seine Stammesgenossen ein, das Mahl zu halten. Da hielten sie das Mahl und bernachteten auf dem Berge.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3154Und Jakob opferte ein Schlachtopfer auf dem Gebirge und lud seine Brder ein, zu essen; und sie aen und bernachteten auf dem Gebirge.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3154Nu slachtte Jakob een offerande op de berg, en nodigde zijn verwanten tot de maaltijd uit; en nadat zij hadden gegeten, bleven ze op de berg overnachten.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3154og derp holdt Jakob Offerslagtning p Bjerget og indbd sine Frnder til Mltid; og de holdt Mltid og blev p Bjerget Natten over.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3154Och Jakob offrade ett slaktoffer p berget och inbjd sina frnder att hlla mltid med sig. Och de to och stannade sedan p berget ver natten.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3154Og Jakob ofret et slaktoffer p fjellet og innbd sine frender til mltid. Og de holdt mltid og blev natten over p fjellet.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3154Ja Jaakob uhrasi vuorella teurasuhrin ja kutsui heimonsa miehet aterioimaan, ja he aterioivat ja olivat yt vuorella.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3154Nabil tak Jkob hovad na t hoře, a pozval bratř svch, aby hodovali; i hodovali a zůstali přes noc na tž hoře.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3154Akkor Jkb ldozatot le ott a hegyen, s vendgsgbe hv az rokonait. s vendgeskedtek vala, s meghlnak a hegyen.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3154I Jakov prinese žrtvu na gori, i sazva brau svoju na veeru; i jedoše pa noiše na gori.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3154Pastaj Jakobi bri nj fli n mal dhe i ftoi vllezrit e tij t hanin buk. Dhe ata hngrn buk dhe e kaluan natn n mal.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3154И заколол Иаков жертву на горе и позвал родственников своих есть хлеб; и они ели хлеб и пили и ночевали на горе.
3155
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
3155Laban vero de nocte consurgens, osculatus est filios, et filias suas, et benedixit illis: reversusque est in locum suum.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
3155Y levantse Labn de maana, y bes sus hijos y sus hijas, y los bendijo; y retrocedi y volviso su lugar.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
3155Et Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles, et les bnit, et s'en alla. Ainsi Laban retourna chez lui.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
3155Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles, et les bnit. Ensuite il partit pour retourner dans sa demeure.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
3155And early in the morning Laban, after kissing and blessing his daughters, went on his way back to his country.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
3155And Laban rose up in the morning, and kissed his sons and his daughters, and blessed them; and Laban having turned back, departed to his place.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
3155And Laban rose early in the morning, and kissed his sons and his daughters, and blessed them; and Laban went and returned to his place.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
3155But Laban arose in the night, and kissed his sons, and daughters, and blessed them: and returned to his place.
GenesisKing James Version (KJV)english5
3155And early in the morning Laban rose up, and kissed his sons and his daughters, and blessed them: and Laban departed, and returned unto his place.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
3155Early in the morning, Laban rose up, and kissed his sons and his daughters, and blessed them. Laban departed and returned to his place.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
3155Forsothe Laban roos bi nyyt, and kisside his sones, and douytris, and blesside hem, and turnede ayen in to his place.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
3155and Laban riseth early in the morning, and kisseth his sons and his daughters, and blesseth them; and Laban goeth on, and turneth back to his place.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
3155And early in the morning Laban rose up, and kissed his sons and his daughters, and blessed them: and Laban departed, and returned unto his place.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
3155Daher essen die Kinder Israel keine Spannader auf dem Gelenk der Hfte bis auf den heutigen Tag, darum da die Spannader an dem Gelenk der Hfte Jakobs angerhrt ward.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
3155Und Laban stand des Morgens frh auf und kte seine Shne und seine Tchter und segnete sie; und Laban zog hin und kehrte zurck an seinen Ort.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
3155De volgende morgen brak Laban op, kuste zijn zonen en dochters vaarwel, zegende hen en ging heen, om naar zijn woonplaats terug te keren.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
3155Tidligt nste Morgen kyssede Laban sine Snner og Dtre, velsignede dem og drog bort; og Laban vendte tilbage til sin Hjemstavn,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
3155Men om morgonen stod Laban bittida upp, och sedan han hade kysst sina barnbarn och sina dttrar och vlsignat dem, for han sin vg hem igen. r arameiska, det senare hebreiska.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3155Morgenen efter stod Laban tidlig op, og han kysset sine snner og sine dtre og velsignet dem. S drog Laban hjem igjen.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
3155Mutta varhain seuraavana aamuna Laaban nousi, suuteli lastensa lapsia ja tyttrin ja hyvsteli heidt; sitten hn lhti matkaan ja palasi kotiinsa.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
3155I vstal Lban velmi rno, a polbiv synů svch a dcer svch, požehnal jich; i odšel a navrtil se k mstu svmu.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
3155Reggel pedig felkele Lbn s megcskol fiait s lenyait s megld ket. Azutn elmne Lbn, s visszatre az helyre.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3155A ujutru rano usta Lavan, i izljubi svoju unuad i keri svoje, i blagoslovi ih, pa otide i vrati se u svoje mjesto.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
3155Labano u ngrit hert n mngjes, i puthi bijt dhe bijat e tij dhe i bekoi. Pastaj Labano u nis dhe u kthye n shtpin e tij.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
3155И встал Лаван рано утром и поцеловал внуков своих и дочерей своих, и благословил их. И пошел и возвратился Лаван в свое место.

<<< Genesis 31 >>>