בראשית ΓΕΝΕΣΙΣ
Genesis Genesi Genčse Génesis
1 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

30

heוַתֵּ֣רֶא רָחֵ֗ל כִּ֣י לֹ֤א יָֽלְדָה֙ לְיַעֲקֹ֔ב וַתְּקַנֵּ֥א רָחֵ֖ל בַּאֲחֹתָ֑הּ וַתֹּ֤אמֶר אֶֽל־יַעֲקֹב֙ הָֽבָה־לִּ֣י בָנִ֔ים וְאִם־אַ֖יִן מֵתָ֥ה אָנֹֽכִי׃
gr᾿Ιδοῦσα δὲ Ραχηλ ὅτι οὐ τέτοκεν τῷ Ιακωβ, καὶ ἐζήλωσεν Ραχηλ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ εἶπεν τῷ Ιακωβ Δός μοι τέκνα· εἰ δὲ μή, τελευτήσω ἐγώ.
lacernens autem Rahel quod infecunda esset invidit sorori et ait marito suo da mihi liberos alioquin moriar
itRachele, vedendo che non le era concesso di procreare figli a Giacobbe, divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe: Dammi dei figli, se no io muoio!.
frLorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants ŕ Jacob, elle porta envie ŕ sa soeur, et elle dit ŕ Jacob: Donne-moi des enfants, ou je meurs!
esY VIENDO Rachęl que no daba hijos á Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía á Jacob: Dame hijos, ó si no, me muero.
gbWhen Rachel saw that she bore Jacob no children, Rachel envied her sister. She said to Jacob, Give me children, or else I will die.
deDa Rahel sah, daß sie dem Jakob kein Kind gebar, beneidete sie ihre Schwester und sprach zu Jakob: Schaffe mir Kinder, wo nicht, so sterbe ich.
dkDa Rakel sĺ, at hun ikke fřdte Jakob noget Barn, blev hun skinsyg pĺ sin Sřster og sagde til Jakob: Skaf mig Břrn, ellers dřr jeg!
seDĺ nu Rakel sĺg att hon icke födde barn ĺt Jakob, avundades hon sin syster och sade till Jakob: Skaffa mig barn, eljest dör jag.
noDa Rakel sĺ at hun og Jakob ikke fikk barn, blev hun misunnelig pĺ sin sřster og sa til Jakob: La mig fĺ barn! Ellers dřr jeg.
fiKun Raakel näki, ettei hän synnyttänyt Jaakobille, kadehti hän sisartaan ja sanoi Jaakobille: Hanki minulle lapsia, muuten minä kuolen.
huÉs látá Rákhel, hogy ő nem szűle Jákóbnak, irigykedni kezde Rákhel az ő nénjére, és monda Jákóbnak: Adj nékem gyermekeket, mert ha nem, meghalok.
2
heוַיִּֽחַר־אַ֥ף יַעֲקֹ֖ב בְּרָחֵ֑ל וַיֹּ֗אמֶר הֲתַ֤חַת אֱלֹהִים֙ אָנֹ֔כִי אֲשֶׁר־מָנַ֥ע מִמֵּ֖ךְ פְּרִי־בָֽטֶן׃
grἐθυμώθη δὲ Ιακωβ τῇ Ραχηλ καὶ εἶπεν αὐτῇ Μὴ ἀντὶ θεοῦ ἐγώ εἰμι, ὃς ἐστέρησέν σε καρπὸν κοιλίας;
lacui iratus respondit Iacob num pro Deo ego sum qui privavit te fructu ventris tui
itGiacobbe s'irritň contro Rachele e disse: Tengo forse io il posto di Dio, il quale ti ha negato il frutto del grembo?.
frLa colčre de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit: Suis-je ŕ la place de Dieu, qui t'empęche d'ętre féconde?
esY Jacob se enojaba contra Rachęl, y decía: żSoy yo en lugar de Dios, que te impidió el fruto de tu vientre?
gbJacob's anger burned against Rachel, and he said, Am I in God's place, who has withheld from you the fruit of the womb?
deJakob aber ward sehr zornig auf Rahel und sprach: Bin ich doch nicht Gott, der dir deines Leibes Frucht nicht geben will.
dkMen Jakob blev vred pĺ Rakel og sagde: Er jeg i Guds Sted? Det er jo ham, der har nćgtet dig Livsfrugt!
seDĺ upptändes Jakobs vrede mot Rakel, och han svarade: Hĺller du dĺ mig för Gud? Det är ju han som förmenar dig livsfrukt.
noDa optendtes Jakobs vrede mot Rakel, og han sa: Er jeg i Guds sted, som har nektet dig livsfrukt?
fiNiin Jaakob vihastui Raakeliin ja sanoi: Minäkö olen Jumala, joka on kieltänyt sinulta kohdun hedelmän?
huFelgerjede azért Jákób haragja Rákhel ellen, és monda: Avagy Isten [vagyok-é] én, ki megtagadta tőled a méhnek gyümölcsét.
3
heוַתֹּ֕אמֶר הִנֵּ֛ה אֲמָתִ֥י בִלְהָ֖ה בֹּ֣א אֵלֶ֑יהָ וְתֵלֵד֙ עַל־בִּרְכַּ֔י וְאִבָּנֶ֥ה גַם־אָנֹכִ֖י מִמֶּֽנָּה׃
grεἶπεν δὲ Ραχηλ τῷ Ιακωβ ᾿Ιδοὺ ἡ παιδίσκη μου Βαλλα· εἴσελθε πρὸς αὐτήν, καὶ τέξεται ἐπὶ τῶν γονάτων μου, καὶ τεκνοποιήσομαι κἀγὼ ἐξ αὐτῆς.
laat illa habeo inquit famulam Balam ingredere ad eam ut pariat super genua mea et habeam ex ea filios
itAllora essa rispose: Ecco la mia serva Bila: unisciti a lei, cosě che partorisca sulle mie ginocchia e abbia anch'io una mia prole per mezzo di lei.
frElle dit: Voici ma servante Bilha; va vers elle; qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'aie aussi des fils.
esY ella dijo: He aquí mi sierva Bilha; entra á ella, y parirá sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella.
gbShe said, Behold, my maid Bilhah. Go in to her, that she may bear on my knees, and I also may obtain children by her.
deSie aber sprach: Siehe, da ist meine Magd Bilha; gehe zu ihr, daß sie auf meinen Schoß gebäre und ich doch durch sie aufgebaut werde.
dkSĺ sagde hun: Der er min Trćlkvinde Bilha; gĺ ind til hende, sĺ hun kan fřde pĺ mine Knć og jeg fĺ Sřnner ved hende!
seHon sade: Se, där är min tjänarinna Bilha; gĺ in till henne, för att hon mĺ föda barn i mitt sköte, sĺ att genom henne ocksĺ jag fĺr avkomma.
noDa sa hun: Se, der er min trćlkvinne Bilha; gĺ inn til henne, forat hun kan fřde pĺ mine knćr, sĺ ogsĺ jeg kan fĺ barn ved henne!
fiMutta Raakel sanoi: Tässä on orjattareni Bilha; yhdy häneen, että hän synnyttäisi minun helmaani ja minäkin siten saisin lapsia hänestä.
huÉs monda ez: Ímhol az én szolgálóm Bilha, menj be hozzá, hogy szűljön az én térdeimen, és én is megépüljek ő általa.
4
heוַתִּתֶּן־ל֛וֹ אֶת־בִּלְהָ֥ה שִׁפְחָתָ֖הּ לְאִשָּׁ֑ה וַיָּבֹ֥א אֵלֶ֖יהָ יַעֲקֹֽב׃
grκαὶ ἔδωκεν αὐτῷ Βαλλαν τὴν παιδίσκην αὐτῆς αὐτῷ γυναῖκα· εἰσῆλθεν δὲ πρὸς αὐτὴν Ιακωβ.
ladeditque illi Balam in coniugium quae
itCosě essa gli diede in moglie la propria schiava Bila e Giacobbe si uně a lei.
frEt elle lui donna pour femme Bilha, sa servante; et Jacob alla vers elle.
esAsí le dió á Bilha su sierva por mujer; y Jacob entró á ella.
gbShe gave him Bilhah her servant as wife, and Jacob went in to her.
deUnd sie gab ihm also Bilha, ihre Magd, zum Weibe, und Jakob ging zu ihr.
dkOg hun gav ham sin Trćlkvinde Bilha til Hustru, og Jakob gik ind til hende.
seSĺ gav hon honom sin tjänstekvinna Bilha till hustru, och Jakob gick in till henne.
noSĺ gav hun sin trćlkvinne Bilha til hustru, og Jakob gikk inn til henne.
fiJa hän antoi hänelle orjattarensa Bilhan vaimoksi ja Jaakob yhtyi häneen.
huAdá tehát néki az ő szolgálóját Bilhát feleségűl, és beméne ahhoz Jákób.
5
heוַתַּ֣הַר בִּלְהָ֔ה וַתֵּ֥לֶד לְיַעֲקֹ֖ב בֵּֽן׃
grκαὶ συνέλαβεν Βαλλα ἡ παιδίσκη Ραχηλ καὶ ἔτεκεν τῷ Ιακωβ υἱόν.
laingresso ad se viro concepit et peperit filium
itBila concepě e partorě a Giacobbe un figlio.
frBilha devint enceinte, et enfanta un fils ŕ Jacob.
esY concibió Bilha, y parió á Jacob un hijo.
gbBilhah conceived, and bore Jacob a son.
deAlso ward Bilha schwanger und gebar Jakob einen Sohn.
dkSĺ blev Bilha frugtsommelig og fřdte Jakob en Sřn,
seOch Bilha blev havande och födde ĺt Jakob en son.
noOg Bilha blev fruktsommelig og fřdte Jakob en sřnn.
fiJa Bilha tuli raskaaksi ja synnytti Jaakobille pojan.
huÉs teherbe esék Bilha és szűle Jákóbnak fiat.
6
heוַתֹּ֤אמֶר רָחֵל֙ דָּנַ֣נִּי אֱלֹהִ֔ים וְגַם֙ שָׁמַ֣ע בְּקֹלִ֔י וַיִּתֶּן־לִ֖י בֵּ֑ן עַל־כֵּ֛ן קָרְאָ֥ה שְׁמ֖וֹ דָּֽן׃
grκαὶ εἶπεν Ραχηλ ῎Εκρινέν μοι ὁ θεὸς καὶ ἐπήκουσεν τῆς φωνῆς μου καὶ ἔδωκέν μοι υἱόν· διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Δαν.
ladixitque Rahel iudicavit mihi Dominus et exaudivit vocem meam dans mihi filium et idcirco appellavit nomen illius Dan
itRachele disse: Dio mi ha fatto giustizia e ha anche ascoltato la mia voce, dandomi un figlio. Per questo essa lo chiamň Dan.
frRachel dit: Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan.
esY dijo Rachęl: Juzgóme Dios, y también oyó mi voz, y dióme un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan.
gbRachel said, God has judged me, and has also heard my voice, and has given me a son. Therefore called she his name Dan.
deDa sprach Rahel: Gott hat meine Sache gerichtet und meine Stimme erhört und mir einen Sohn gegeben. Darum hieß sie ihn Dan.
dkog Rakel sagde: Gud har hjulpet mig til min Ret, han har hřrt min Rřst og givet mig en Sřn. Derfor gav hun ham Navnet Dan.
seDĺ sade Rakel: Gud har skaffat rätt ĺt mig; han har hört min röst och givit mig en son. Därför gav hon honom namnet Dan.
noDa sa Rakel: Gud har dřmt i min sak; han har hřrt min břnn og gitt mig en sřnn. Derfor kalte hun ham Dan.
fiNiin Raakel sanoi: Jumala hankki minulle oikeuden, ja hän kuuli minun ääneni ja antoi minulle pojan. Sentähden hän antoi hänelle nimen Daan.
huÉs monda Rákhel: Ítélt felőlem az Isten, és meg is hallgatta szavamat, és adott énnékem fiat: azért nevezé nevét Dánnak.
7
heוַתַּ֣הַר ע֔וֹד וַתֵּ֕לֶד בִּלְהָ֖ה שִׁפְחַ֣ת רָחֵ֑ל בֵּ֥ן שֵׁנִ֖י לְיַעֲקֹֽב׃
grκαὶ συνέλαβεν ἔτι Βαλλα ἡ παιδίσκη Ραχηλ καὶ ἔτεκεν υἱὸν δεύτερον τῷ Ιακωβ.
larursumque Bala concipiens peperit alterum
itPoi Bila, la schiava di Rachele, concepě ancora e partorě a Giacobbe un secondo figlio.
frBilha, servante de Rachel, devint encore enceinte, et enfanta un second fils ŕ Jacob.
esY concibió otra vez Bilha, la sierva de Rachęl, y parió el hijo segundo á Jacob.
gbBilhah, Rachel's servant, conceived again, and bore Jacob a second son.
deAbermals ward Bilha, Rahels Magd, schwanger und gebar Jakob den andern Sohn.
dkSiden blev Rakels Trćlkvinde Bilha frugtsommelig igen og fřdte Jakob en anden Sřn;
seĹter blev Bilha, Rakels tjänstekvinna, havande, och hon födde ĺt Jakob en andre son.
noOg Bilha, Rakels trćlkvinne, blev atter fruktsommelig og fřdte Jakob ennu en sřnn.
fiJa Bilha, Raakelin orjatar, tuli jälleen raskaaksi ja synnytti Jaakobille toisen pojan.
huIsmét fogada az ő méhében, és szűle Bilha, a Rákhel szolgálója más fiat is Jákóbnak.
8
heוַתֹּ֣אמֶר רָחֵ֗ל נַפְתּוּלֵ֨י אֱלֹהִ֧ים׀ נִפְתַּ֛לְתִּי עִם־אֲחֹתִ֖י גַּם־יָכֹ֑לְתִּי וַתִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ נַפְתָּלִֽי׃
grκαὶ εἶπεν Ραχηλ Συνελάβετό μοι ὁ θεός, καὶ συνανεστράφην τῇ ἀδελφῇ μου καὶ ἠδυνάσθην· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Νεφθαλι.
lapro quo ait Rahel conparavit me Deus cum sorore mea et invalui vocavitque eum Nepthalim
itRachele disse: Ho sostenuto contro mia sorella lotte difficili e ho vinto!. Perciň lo chiamň Nčftali.
frRachel dit: J'ai lutté divinement contre ma soeur, et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephthali.
esY dijo Rachęl: Con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Nephtalí.
gbRachel said, With mighty wrestlings have I wrestled with my sister, and have prevailed. She named him Naphtali.
deDa sprach Rahel: Gott hat es gewandt mit mir und meiner Schwester, und ich werde es ihr zuvortun. Und hieß ihn Naphthali.
dkog Rakel sagde: Gudskampe har jeg kćmpet med min Sřster og sejret. Derfor gav hun ham Navnet Naftali.
seDĺ sade Rakel: Strider om Gud har jag stritt med min syster och har vunnit seger. Och hon gav honom namnet Naftali.
noDa sa Rakel: Jeg har kjempet Guds kamper med min sřster, og nu har jeg vunnet. Og hun kalte ham Naftali.
fiNiin Raakel sanoi: Jumalan taisteluja minä olen taistellut sisareni kanssa ja olen voittanut. Ja hän antoi hänelle nimen Naftali.
huÉs monda Rákhel: Nagy tusakodással tusakodtam az én nénémmel, és győztem; azért nevezé nevét Nafthalinak.
9
heוַתֵּ֣רֶא לֵאָ֔ה כִּ֥י עָמְדָ֖ה מִלֶּ֑דֶת וַתִּקַּח֙ אֶת־זִלְפָּ֣ה שִׁפְחָתָ֔הּ וַתִּתֵּ֥ן אֹתָ֛הּ לְיַעֲקֹ֖ב לְאִשָּֽׁה׃
grΕἶδεν δὲ Λεια ὅτι ἔστη τοῦ τίκτειν, καὶ ἔλαβεν Ζελφαν τὴν παιδίσκην αὐτῆς καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ Ιακωβ γυναῖκα.
lasentiens Lia quod parere desisset Zelpham ancillam suam marito tradidit
itAllora Lia, vedendo che aveva cessato di aver figli, prese la propria schiava Zilpa e la diede in moglie e Giacobbe.
frLéa voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme ŕ Jacob.
esY viendo Lea que había dejado de parir, tomó á Zilpa su sierva, y dióla á Jacob por mujer.
gbWhen Leah saw that she had finished bearing, she took Zilpah, her servant, and gave her to Jacob as a wife.
deDa nun Lea sah, daß sie aufgehört hatte zu gebären, nahm sie ihre Magd Silpa und gab sie Jakob zum Weibe.
dkMen da Lea sĺ, at hun ikke fik flere Břrn, tog hun sin Trćlkvinde Zilpa og gav Jakob hende til Hustru;
seDĺ Lea nu sĺg att hon hade upphört att föda, tog hon sin tjänstekvinna Silpa och gav henne ĺt Jakob till hustru.
noDa Lea sĺ at hun ikke fikk flere barn, tok hun sin trćlkvinne Silpa og gav Jakob til hustru.
fiKun Leea näki lakanneensa synnyttämästä, otti hän orjattarensa Silpan ja antoi hänet Jaakobille vaimoksi.
huLátván pedig Lea hogy ő megszűnt a szűléstől, vevé az ő szolgálóját Zilpát, és adá azt Jákóbnak feleségűl.
10
heוַתֵּ֗לֶד זִלְפָּ֛ה שִׁפְחַ֥ת לֵאָ֖ה לְיַעֲקֹ֥ב בֵּֽן׃
grεἰσῆλθεν δὲ πρὸς αὐτὴν Ιακωβ, καὶ συνέλαβεν Ζελφα ἡ παιδίσκη Λειας καὶ ἔτεκεν τῷ Ιακωβ υἱόν.
laqua post conceptum edente filium
itZilpa, la schiava di Lia, partorě a Giacobbe un figlio.
frZilpa, servante de Léa, enfanta un fils ŕ Jacob.
esY Zilpa, sierva de Lea, parió á Jacob un hijo.
gbZilpah, Leah's servant, bore Jacob a son.
deAlso gebar Silpa, Leas Magd, Jakob einen Sohn.
dkog da Leas Trćlkvinde Zilpa fřdte Jakob en Sřn,
seOch Silpa, Leas tjänstekvinna, födde ĺt Jakob en son.
noOg Silpa, Leas trćlkvinne, fřdte Jakob en sřnn.
fiJa Silpa, Leean orjatar, synnytti Jaakobille pojan.
huÉs szűle Zilpa, Lea szolgálója, fiat Jákóbnak.
11
heוַתֹּ֥אמֶר לֵאָ֖ה ׳בְּגָד׳ ״בָּ֣א״ ״גָ֑ד״ וַתִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ גָּֽד׃
grκαὶ εἶπεν Λεια ᾿Εν τύχῃ· καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Γαδ.
ladixit feliciter et idcirco vocavit nomen eius Gad
itLia disse: Per fortuna! e lo chiamň Gad.
frLéa dit: Quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad.
esY dijo Lea: Vino la ventura. Y llamó su nombre Gad.
gbLeah said, How fortunate! She named him Gad.
deDa sprach Lea: Rüstig! Und hieß ihn Gad.
dksagde Lea: Hvilken Lykke! Derfor gav hun ham Navnet Gad.
seDĺ sade Lea: Till lycka! Och hon gav honom namnet Gad.
noDa sa Lea: Til lykke! Og hun kalte ham Gad.
fiNiin Leea sanoi: Onneksi! Ja hän antoi hänelle nimen Gaad.
huÉs monda Lea: Szerencsére! és nevezé nevét Gádnak!
12
heוַתֵּ֗לֶד זִלְפָּה֙ שִׁפְחַ֣ת לֵאָ֔ה בֵּ֥ן שֵׁנִ֖י לְיַעֲקֹֽב׃
grκαὶ συνέλαβεν Ζελφα ἡ παιδίσκη Λειας καὶ ἔτεκεν ἔτι τῷ Ιακωβ υἱὸν δεύτερον.
lapeperit quoque Zelpha alterum
itPoi Zilpa, la schiava di Lia, partorě un secondo figlio a Giacobbe.
frZilpa, servante de Léa, enfanta un second fils ŕ Jacob.
esY Zilpa, la sirva de Lea, parió otro hijo á Jacob.
gbZilpah, Leah's servant, bore Jacob a second son.
deDarnach gebar Silpa, Leas Magd, Jakob den andern Sohn.
dkSiden fřdte Leas Trćlkvinde Zilpa Jakob en anden Sřn;
seOch Silpa, Leas tjänstekvinna, födde ĺt Jakob en andre son.
noOg Silpa, Leas trćlkvinne, fřdte Jakob ennu en sřnn.
fiJa Silpa, Leean orjatar, synnytti Jaakobille toisen pojan.
huÉs szűle Zilpa, Lea szolgálója, más fiat is Jákóbnak.
13
ladixitque Lia hoc pro beatitudine mea beatam quippe me dicent mulieres propterea appellavit eum Aser
itLia disse: Per mia felicitŕ! Perché le donne mi diranno felice. Perciň lo chiamň Aser.
frLéa dit: Que je suis heureuse! car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Aser.
esY dijo Lea: Para dicha mía; porque las mujeres me dirán dichosa: y llamó su nombre Aser.
gbLeah said, Happy am I, for the daughters will call me happy. She named him Asher.
deDa sprach Lea: Wohl mir! denn mich werden selig preisen die Töchter. Und hieß ihn Asser.
dkog Lea sagde: Held mig! Kvinderne vil prise mit Held! Derfor gav hun ham Navnet Aser.
seDĺ sade Lea: Till sällhet för mig! Ja, jungfrur skola prisa mig säll. Och hon gav honom namnet Aser.
noDa sa Lea: Hvor lykkelig jeg er! For alle kvinner vil prise mig lykkelig. Og hun kalte ham Aser.
fiNiin Leea sanoi: Onnellista minua! Niin, naiset ylistävät minua onnelliseksi. Ja hän antoi hänelle nimen Asser.
huÉs monda Lea: Oh én boldogságom! bizony boldognak mondanak engem az asszonyok: és nevezé nevét Ásernek.
heוַתֹּ֣אמֶר לֵאָ֔ה בְּאָשְׁרִ֕י כִּ֥י אִשְּׁר֖וּנִי בָּנ֑וֹת וַתִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ אָשֵֽׁר׃
grκαὶ εἶπεν Λεια Μακαρία ἐγώ, ὅτι μακαρίζουσίν με αἱ γυναῖκες· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ασηρ.
14
heוַיֵּ֨לֶךְ רְאוּבֵ֜ן בִּימֵ֣י קְצִיר־חִטִּ֗ים וַיִּמְצָ֤א דֽוּדָאִים֙ בַּשָּׂדֶ֔ה וַיָּבֵ֣א אֹתָ֔ם אֶל־לֵאָ֖ה אִמּ֑וֹ וַתֹּ֤אמֶר רָחֵל֙ אֶל־לֵאָ֔ה תְּנִי־נָ֣א לִ֔י מִדּוּדָאֵ֖י בְּנֵֽךְ׃
gr᾿Επορεύθη δὲ Ρουβην ἐν ἡμέραις θερισμοῦ πυρῶν καὶ εὗρεν μῆλα μανδραγόρου ἐν τῷ ἀγρῷ καὶ ἤνεγκεν αὐτὰ πρὸς Λειαν τὴν μητέρα αὐτοῦ. εἶπεν δὲ Ραχηλ τῇ Λεια Δός μοι τῶν μανδραγορῶν τοῦ υἱοῦ σου.
laegressus autem Ruben tempore messis triticeae in agro repperit mandragoras quos matri Liae detulit dixitque Rahel da mihi partem de mandragoris filii tui
itAl tempo della mietitura del grano, Ruben uscě e trovň mandragore, che portň alla madre Lia. Rachele disse a Lia: Dammi un pň delle mandragore di tuo figlio.
frRuben sortit au temps de la moisson des blés, et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta ŕ Léa, sa mčre. Alors Rachel dit ŕ Léa: Donne moi, je te prie, des mandragores de ton fils.
esY fué Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y trájolas á Lea su madre: y dijo Rachęl á Lea: Ruégote que me des de las mandrágoras de tu hijo.
gbReuben went in the days of wheat harvest, and found mandrakes in the field, and brought them to his mother, Leah. Then Rachel said to Leah, Please give me some of your son's mandrakes.
deRuben ging aus zur Zeit der Weizenernte und fand Liebesäpfel auf dem Felde und brachte sie heim seiner Mutter Lea. Da sprach Rahel zu Lea: Gib mir von den Liebesäpfeln deines Sohnes einen Teil.
dkMen da Ruben engang i Hvedehřstens Tid gik pĺ Marken, fandt han nogle Kćrlighedsćbler og bragte dem til sin Moder Lea. Da sagde Rakel til Lea: Giv mig nogle af din Sřns Kćrlighedsćbler!
seMen Ruben gick ut en gĺng vid tiden för veteskörden och fann dĺ kärleksäpplen pĺ marken och bar dem till sin moder Lea. Dĺ sade Rakel till Lea: Giv mig nĺgra av din sons kärleksäpplen.
noEn dag i hvetehřstens tid gikk Ruben ut og fant alruner pĺ marken og bar dem hjem til Lea, sin mor; da sa Rakel til Lea: Kjćre, gi mig nogen av din sřnns alruner!
fiMutta Ruuben meni kerran ulos nisunleikkuun aikana ja löysi lemmenmarjoja vainiolta ja toi ne äidillensä Leealle. Niin Raakel sanoi Leealle: Anna minulle poikasi lemmenmarjoja.
huÉs kiméne Rúben búzaaratáskor, és talála a mezőn mandragóra-bogyókat s vivé azokat az ő anyjának, Leának. És monda Rákhel Leának: Adj nékem kérlek a fiad mandragóra-bogyóiból.
15
heוַתֹּ֣אמֶר לָ֗הּ הַמְעַט֙ קַחְתֵּ֣ךְ אֶת־אִישִׁ֔י וְלָקַ֕חַת גַּ֥ם אֶת־דּוּדָאֵ֖י בְּנִ֑י וַתֹּ֣אמֶר רָחֵ֗ל לָכֵן֙ יִשְׁכַּ֤ב עִמָּךְ֙ הַלַּ֔יְלָה תַּ֖חַת דּוּדָאֵ֥י בְנֵֽךְ׃
grεἶπεν δὲ Λεια Οὐχ ἱκανόν σοι ὅτι ἔλαβες τὸν ἄνδρα μου; μὴ καὶ τοὺς μανδραγόρας τοῦ υἱοῦ μου λήμψῃ; εἶπεν δὲ Ραχηλ Οὐχ οὕτως· κοιμηθήτω μετὰ σοῦ τὴν νύκτα ταύτην ἀντὶ τῶν μανδραγορῶν τοῦ υἱοῦ σου.
lailla respondit parumne tibi videtur quod praeripueris maritum mihi nisi etiam mandragoras filii mei tuleris ait Rahel dormiat tecum hac nocte pro mandragoris filii tui
itMa Lia rispose: E' forse poco che tu mi abbia portato via il marito perché voglia portar via anche le mandragore di mio figlio?. Riprese Rachele: Ebbene, si corichi pure con te questa notte, in cambio delle mandragore di tuo figlio.
frElle lui répondit: Est-ce peu que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit: Eh bien! il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils.
esY ella respondió: żEs poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Rachęl: Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo.
gbShe said to her, Is it a small matter that you have taken away my husband? Would you take away my son's mandrakes, also? Rachel said, Therefore he will lie with you tonight for your son's mandrakes.
deSie antwortete: Hast du nicht genug, daß du mir meinen Mann genommen hast, und willst auch die Liebesäpfel meines Sohnes nehmen? Rahel sprach: Wohlan, laß ihn diese Nacht bei dir schlafen um die Liebesäpfel deines Sohnes.
dkLea svarede: Er det ikke nok, at du har taget min Mand fra mig? Vil du nu ogsĺ tage min Sřns Kćrlighedsćbler? Men Rakel sagde: Til Gengćld for din Sřns Kćrlighedsćbler mĺ han ligge hos dig i Nat!
seMen hon svarade henne: Är det icke nog att du har tagit min man? Vill du ock taga min sons kärleksäpplen? Rakel sade: Mĺ han dĺ i natt ligga hos dig, om jag fĺr din sons kärleksäpplen.
noMen hun svarte henne: Er det ikke nok at du har tatt min mann? Vil du nu ogsĺ ta min sřnns alruner? Da sa Rakel: Nu vel, han kan sove hos dig inatt, hvis jeg fĺr din sřnns alruner!
fiLeea vastasi hänelle: Eikö riitä, että olet vienyt minulta mieheni, koska tahdot ottaa vielä poikani lemmenmarjatkin? Raakel sanoi: Olkoon, maatkoon hän tämän yön sinun kanssasi, kunhan saan poikasi lemmenmarjat.
huAz pedig monda néki: Talán keveselled, hogy elvetted tőlem az én férjemet, s a fiam mandragóra-bogyóit is elvennéd tőlem? És monda Rákhel: Háljon veled hát az éjjel a te fiad mandragóra-bogyóiért.
16
heוַיָּבֹ֨א יַעֲקֹ֣ב מִן־הַשָּׂדֶה֮ בָּעֶרֶב֒ וַתֵּצֵ֨א לֵאָ֜ה לִקְרָאת֗וֹ וַתֹּ֙אמֶר֙ אֵלַ֣י תָּב֔וֹא כִּ֚י שָׂכֹ֣ר שְׂכַרְתִּ֔יךָ בְּדוּדָאֵ֖י בְּנִ֑י וַיִּשְׁכַּ֥ב עִמָּ֖הּ בַּלַּ֥יְלָה הֽוּא׃
grεἰσῆλθεν δὲ Ιακωβ ἐξ ἀγροῦ ἑσπέρας, καὶ ἐξῆλθεν Λεια εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ εἶπεν Πρός με εἰσελεύσῃ σήμερον· μεμίσθωμαι γάρ σε ἀντὶ τῶν μανδραγορῶν τοῦ υἱοῦ μου. καὶ ἐκοιμήθη μετ᾽ αὐτῆς τὴν νύκτα ἐκείνην.
laredeuntique ad vesperam de agro Iacob egressa est in occursum Lia et ad me inquit intrabis quia mercede conduxi te pro mandragoris filii mei dormivit cum ea nocte illa
itAlla sera, quando Giacobbe arrivň dalla campagna, Lia gli uscě incontro e gli disse: Da me devi venire, perché io ho pagato il diritto di averti con le mandragore di mio figlio. Cosě egli si coricň con lei quella notte.
frLe soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit ŕ sa rencontre, et dit: C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit.
esY cuando Jacob volvía del campo á la tarde, salió Lea á él, y le dijo: A mí has de entrar, porque á la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche.
gbJacob came from the field in the evening, and Leah went out to meet him, and said, You must come in to me; for I have surely hired you with my son's mandrakes. He lay with her that night.
deDa nun Jakob des Abends vom Felde kam, ging ihm Lea hinaus entgegen und sprach: Zu mir sollst du kommen; denn ich habe dich erkauft um die Liebesäpfel meines Sohnes. Und er schlief die Nacht bei ihr.
dkDa sĺ Jakob kom fra Marken om Aftenen, gik Lea ham i Mřde og sagde: Kom ind til mig i Nat, thi jeg har křbt dig for min Sřns Kćrlighedsćbler! Og han lĺ hos hende den Nat.
seNär nu Jakob om aftonen kom hem frĺn marken, gick Lea honom till mötes och sade: Till mig skall du gĺ in; ty jag har givit min sons kärleksäpplen sĺsom lön för dig. Sĺ lĺg han hos henne den natten.
noDa Jakob om aftenen kom hjem fra marken, gikk Lea ham i mřte og sa: Det er hos mig du skal vćre inatt; jeg har tinget dig for min sřnns alruner. Sĺ lĺ han hos henne den natt.
fiKun Jaakob illalla palasi vainiolta, meni Leea häntä vastaan ja sanoi: Minun luokseni sinun on tultava, sillä minä olen ostanut sinut poikani lemmenmarjoilla. Ja hän makasi sen yön hänen kanssaan.
huMikor Jákób este a mezőről jöve, eleibe méne Lea, és monda: Én hozzám jőjj be, mert megvettelek a fiam mandragóra-bogyóiért; és nála hála azon éjszaka.
17
heוַיִּשְׁמַ֥ע אֱלֹהִ֖ים אֶל־לֵאָ֑ה וַתַּ֛הַר וַתֵּ֥לֶד לְיַעֲקֹ֖ב בֵּ֥ן חֲמִישִֽׁי׃
grκαὶ ἐπήκουσεν ὁ θεὸς Λειας, καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τῷ Ιακωβ υἱὸν πέμπτον.
laet exaudivit Deus preces eius concepitque et peperit filium quintum
itIl Signore esaudě Lia, la quale concepě e partorě a Giacobbe un quinto figlio.
frDieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquičme fils ŕ Jacob.
esY oyó Dios á Lea: y concibió, y parió á Jacob el quinto hijo.
gbGod listened to Leah, and she conceived, and bore Jacob a fifth son.
deUnd Gott erhörte Lea, und sie ward schwanger und gebar Jakob den fünften Sohn
dkSĺ břnhřrte Gud Lea, og hun blev frugtsommelig og fřdte Jakob en femte Sřn;
seOch Gud hörde Lea, sĺ att hon blev havande, och hon födde ĺt Jakob en femte son.
noOg Gud hřrte Lea, og hun blev fruktsommelig og fřdte Jakob en femte sřnn.
fiJa Jumala kuuli Leeaa, ja Leea tuli raskaaksi ja synnytti Jaakobille viidennen pojan.
huÉs meghallgatá Isten Leát, mert fogada az ő méhében és szűle Jákóbnak ötödik fiat.
18
heוַתֹּ֣אמֶר לֵאָ֗ה נָתַ֤ן אֱלֹהִים֙ שְׂכָרִ֔י אֲשֶׁר־נָתַ֥תִּי שִׁפְחָתִ֖י לְאִישִׁ֑י וַתִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ יִשָּׂשכָֽר׃
grκαὶ εἶπεν Λεια ῎Εδωκεν ὁ θεὸς τὸν μισθόν μου ἀνθ᾽ οὗ ἔδωκα τὴν παιδίσκην μου τῷ ἀνδρί μου· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ισσαχαρ, ὅ ἐστιν Μισθός.
laet ait dedit Deus mercedem mihi quia dedi ancillam meam viro meo appellavitque nomen illius Isachar
itLia disse: Dio mi ha dato il mio salario, per avere io dato la mia schiava a mio marito. Perciň lo chiamň Issacar.
frLéa dit: Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante ŕ mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issacar.
esY dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto dí mi sierva á mi marido: por eso llamó su nombre Issachâr.
gbLeah said, God has given me my hire, because I gave my servant to my husband. She named him Issachar.
deund sprach Gott hat mir gelohnt, daß ich meine Magd meinem Manne gegeben habe. Und hieß ihn Isaschar.
dkog Lea sagde: Gud har lřnnet mig, fordi jeg gav min Mand min Trćlkvinde. Derfor gav hun ham Navnet Issakar.
seDĺ sade Lea: Gud har givit mig min lön, för det att jag gav min tjänstekvinna ĺt min man. Och hon gav honom namnet Isaskar.
noDa sa Lea: Gud har gitt mig min lřnn, fordi jeg lot min mann fĺ min trćlkvinne. Og hun kalte ham Issakar.
fiNiin Leea sanoi: Jumala on palkinnut minulle sen, että annoin orjattareni miehelleni. Ja hän antoi hänelle nimen Isaskar.
huÉs monda Lea: Megadta az Isten jutalmamat, a miért szolgálómat férjemnek adtam; azért nevezé nevét Izsakhárnak.
19
heוַתַּ֤הַר עוֹד֙ לֵאָ֔ה וַתֵּ֥לֶד בֵּן־שִׁשִּׁ֖י לְּיַעֲקֹֽב׃
grκαὶ συνέλαβεν ἔτι Λεια καὶ ἔτεκεν υἱὸν ἕκτον τῷ Ιακωβ.
larursum Lia concipiens peperit sextum filium
itPoi Lia concepě e partorě ancora un sesto figlio a Giacobbe.
frLéa devint encore enceinte, et enfanta un sixičme fils ŕ Jacob.
esY concibió Lea otra vez, y parió el sexto hijo á Jacob.
gbLeah conceived again, and bore a sixth son to Jacob.
deAbermals ward Lea schwanger und gebar Jakob den sechsten Sohn,
dkSiden blev Lea frugtsommelig igen og fřdte Jakob en sjette Sřn;
seĹter blev Lea havande, och hon födde ĺt Jakob en sjätte son.
noOg Lea blev atter fruktsommelig og fřdte Jakob en sjette sřnn.
fiJa Leea tuli jälleen raskaaksi ja synnytti Jaakobille kuudennen pojan.
huÉs ismét fogada az ő méhében Lea, és szűle hatodik fiat Jákóbnak.
20
heוַתֹּ֣אמֶר לֵאָ֗ה זְבָדַ֨נִי אֱלֹהִ֥ים׀ אֹתִי֮ זֵ֣בֶד טוֹב֒ הַפַּ֙עַם֙ יִזְבְּלֵ֣נִי אִישִׁ֔י כִּֽי־יָלַ֥דְתִּי ל֖וֹ שִׁשָּׁ֣ה בָנִ֑ים וַתִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ זְבֻלֽוּן׃
grκαὶ εἶπεν Λεια Δεδώρηταί μοι ὁ θεὸς δῶρον καλόν· ἐν τῷ νῦν καιρῷ αἱρετιεῖ με ὁ ἀνήρ μου, ἔτεκον γὰρ αὐτῷ υἱοὺς ἕξ· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ζαβουλων.
laet ait ditavit me Deus dote bona etiam hac vice mecum erit maritus meus eo quod genuerim ei sex filios et idcirco appellavit nomen eius Zabulon
itLia disse: Dio mi ha fatto un bel regalo: questa volta mio marito mi preferirŕ, perché gli ho partorito sei figli. Perciň lo chiamň Zŕbulon.
frLéa dit: Dieu m'a fait un beau don; cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon.
esY dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote: ahora morará conmigo mi marido, porque le he parido seis hijos: y llamó su nombre Zabulón.
gbLeah said, God has endowed me with a good dowry. Now my husband will live with me, because I have borne him six sons. She named him Zebulun.
deund sprach: Gott hat mich wohl beraten; nun wird mein Mann doch bei mir wohnen, denn ich habe ihm sechs Söhne geboren. Und hieß ihn Sebulon.
dkog Lea sagde: Gud har givet mig en god Gave, nu vil min Mand blive hos mig, fordi jeg har fřdt ham seks Sřnner. Derfor gav hun ham Navnet Zebulon.
seDĺ sade Lea: Gud har givit mig en god gĺva. Nu skall min man förbliva boende hos mig, ty jag har fött honom sex söner. Och hon gav honom namnet Sebulon.
noDa sa Lea: Gud har gitt mig en god gave; nu kommer min mann til ĺ bo hos mig, for jeg har fřdt ham seks sřnner. Og hun kalte ham Sebulon.
fiSilloin Leea sanoi: Jumala on antanut minulle hyvän lahjan. Nyt mieheni on asuva minun luonani, sillä minä olen synnyttänyt hänelle kuusi poikaa. Ja hän antoi hänelle nimen Sebulon.
huÉs monda Lea: Megajándékozott az Isten engem jó ajándékkal; most már velem lakik az én férjem, mert hat fiat szűltem néki, és nevezé nevét Zebulonnak.
21
heוְאַחַ֖ר יָ֣לְדָה בַּ֑ת וַתִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמָ֖הּ דִּינָֽה׃
grκαὶ μετὰ τοῦτο ἔτεκεν θυγατέρα καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτῆς Δινα.
lapost quem peperit filiam nomine Dinam
itIn seguito partorě una figlia e la chiamň Dina.
frEnsuite, elle enfanta une fille, qu'elle appela du nom de Dina.
esY después parió una hija, y llamó su nombre Dina.
gbAfterwards, she bore a daughter, and named her Dinah.
deDarnach gebar sie eine Tochter, die hieß sie Dina.
dkSiden fřdte hun en Datter, som hun gav Navnet Dina.
seDärefter födde hon en dotter och gav henne namnet Dina.
noSiden fřdte hun en datter og kalte henne Dina.
fiSitten hän synnytti tyttären ja antoi hänelle nimen Diina.
huAnnakutána szűle leányt, és nevezé nevét Dínának.
22
heוַיִּזְכֹּ֥ר אֱלֹהִ֖ים אֶת־רָחֵ֑ל וַיִּשְׁמַ֤ע אֵלֶ֙יהָ֙ אֱלֹהִ֔ים וַיִּפְתַּ֖ח אֶת־רַחְמָֽהּ׃
gr᾿Εμνήσθη δὲ ὁ θεὸς τῆς Ραχηλ, καὶ ἐπήκουσεν αὐτῆς ὁ θεὸς καὶ ἀνέῳξεν αὐτῆς τὴν μήτραν,
larecordatus quoque Dominus Rahelis exaudivit eam et aperuit vulvam illius
itPoi Dio si ricordň anche di Rachele; Dio la esaudě e la rese feconda.
frDieu se souvint de Rachel, il l'exauça, et il la rendit féconde.
esY acordóse Dios de Rachęl, y oyóla Dios, y abrió su matriz.
gbGod remembered Rachel, and God listened to her, and opened her womb.
deGott gedachte aber an Rahel und erhörte sie und machte sie fruchtbar.
dkSĺ kom Gud Rakel i Hu, og Gud břnhřrte hende og ĺbnede hendes Moderliv,
seMen Gud tänkte pĺ Rakel; Gud hörde henne och gjorde henne fruktsam.
noDa kom Gud Rakel i hu, og Gud hřrte henne og ĺpnet hennes morsliv.
fiMutta Jumala muisti Raakeliakin, ja Jumala kuuli häntä ja avasi hänen kohtunsa.
huMegemlékezék pedig az Isten Rákhelről; és meghallgatá őt az Isten és megnyitá az ő méhét.
23
heוַתַּ֖הַר וַתֵּ֣לֶד בֵּ֑ן וַתֹּ֕אמֶר אָסַ֥ף אֱלֹהִ֖ים אֶת־חֶרְפָּתִֽי׃
grκαὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τῷ Ιακωβ υἱόν. εἶπεν δὲ Ραχηλ ᾿Αφεῖλεν ὁ θεός μου τὸ ὄνειδος·
laquae concepit et peperit filium dicens abstulit Deus obprobrium meum
itEssa concepě e partorě un figlio e disse: Dio ha tolto il mio disonore.
frElle devint enceinte, et enfanta un fils, et elle dit: Dieu a enlevé mon opprobre.
esY concibió, y parió un hijo: y dijo: Quitado ha Dios mi afrenta:
gbShe conceived, bore a son, and said, God has taken away my reproach.
deDa ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Gott hat meine Schmach von mir genommen.
dksĺ hun blev frugtsommelig og fřdte en Sřn; og hun sagde: Gud har borttaget min Skćndsel.
seHon blev havande och födde en son. Dĺ sade hon: Gud har tagit bort min smälek.
noHun blev fruktsommelig og fřdte en sřnn. Da sa hun: Gud har tatt bort min skam.
fiNiin hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi: Jumala on ottanut pois minun häpeäni.
huÉs fogada méhében, és szűle fiat, s monda: Elvevé Isten az én gyalázatomat.
24
heוַתִּקְרָ֧א אֶת־שְׁמ֛וֹ יוֹסֵ֖ף לֵאמֹ֑ר יֹסֵ֧ף יְהוָ֛ה לִ֖י בֵּ֥ן אַחֵֽר׃
grκαὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιωσηφ λέγουσα Προσθέτω ὁ θεός μοι υἱὸν ἕτερον.
laet vocavit nomen illius Ioseph dicens addat mihi Dominus filium alterum
itE lo chiamň Giuseppe dicendo: Il Signore mi aggiunga un altro figlio!.
frEt elle lui donna le nom de Joseph, en disant: Que l'Éternel m'ajoute un autre fils!
esY llamó su nombre José, diciendo: Ańádame Jehová otro hijo.
gbShe named him Joseph, saying, May Yahweh add another son to me.
deUnd hieß ihn Joseph und sprach: Der HERR wolle mir noch einen Sohn dazugeben!
dkDerfor gav hun ham Navnet Josef; thi hun sagde: Herren give mig endnu en Sřn!
seOch hon gav honom namnet Josef, i det hon sade: HERREN give mig ännu en son.
noOg hun kalte ham Josef og sa: Herren gi mig ennu en sřnn!
fiJa hän antoi hänelle nimen Joosef, sanoen: Herra antakoon minulle vielä toisen pojan.
huÉs nevezé nevét Józsefnek, mondván: Adjon ehhez az Úr nékem más fiat is.
25
heוַיְהִ֕י כַּאֲשֶׁ֛ר יָלְדָ֥ה רָחֵ֖ל אֶת־יוֹסֵ֑ף וַיֹּ֤אמֶר יַעֲקֹב֙ אֶל־לָבָ֔ן שַׁלְּחֵ֙נִי֙ וְאֵ֣לְכָ֔ה אֶל־מְקוֹמִ֖י וּלְאַרְצִֽי׃
gr᾿Εγένετο δὲ ὡς ἔτεκεν Ραχηλ τὸν Ιωσηφ, εἶπεν Ιακωβ τῷ Λαβαν ᾿Απόστειλόν με, ἵνα ἀπέλθω εἰς τὸν τόπον μου καὶ εἰς τὴν γῆν μου.
lanato autem Ioseph dixit Iacob socero suo dimitte me ut revertar in patriam et ad terram meam
itDopo che Rachele ebbe partorito Giuseppe, Giacobbe disse a Lŕbano: Lasciami andare e tornare a casa mia, nel mio paese.
frLorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit ŕ Laban: Laisse-moi partir, pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays.
esY aconteció, cuando Rachęl hubo parido á José, que Jacob dijo á Labán: Envíame, é iré á mi lugar, y á mi tierra.
gbWhen Rachel had borne Joseph, Jacob said to Laban, Send me away, that I may go to my own place, and to my country.
deDa nun Rahel den Joseph geboren hatte, sprach Jakob zu Laban: Laß mich ziehen und reisen an meinen Ort in mein Land.
dkDa Rakel havde fřdt Josef. sagde Jakob til Laban: Lad mig fare, at jeg kan drage til min Hjemstavn og mit Land;
seDĺ nu Rakel hade fött Josef, sade Jakob till Laban: Lĺt mig fara; jag vill draga hem till min ort och till mitt land.
noDa nu Rakel hadde fřdt Josef, sa Jakob til Laban: La mig fare, sĺ jeg kan dra hjem til mitt eget land!
fiJa kun Raakel oli synnyttänyt Joosefin, sanoi Jaakob Laabanille: Päästä minut menemään kotiini ja omaan maahani.
huÉs lőn, a mint szűlte vala Rákhel Józsefet, monda Jákób Lábánnak: Bocsáss el engemet, hadd menjek el az én helyembe, az én hazámba.
26
heתְּנָ֞ה אֶת־נָשַׁ֣י וְאֶת־יְלָדַ֗י אֲשֶׁ֨ר עָבַ֧דְתִּי אֹֽתְךָ֛ בָּהֵ֖ן וְאֵלֵ֑כָה כִּ֚י אַתָּ֣ה יָדַ֔עְתָּ אֶת־עֲבֹדָתִ֖י אֲשֶׁ֥ר עֲבַדְתִּֽיךָ׃
grἀπόδος τὰς γυναῖκάς μου καὶ τὰ παιδία, περὶ ὧν δεδούλευκά σοι, ἵνα ἀπέλθω· σὺ γὰρ γινώσκεις τὴν δουλείαν, ἣν δεδούλευκά σοι.
lada mihi uxores et liberos meos pro quibus servivi tibi ut abeam tu nosti servitutem qua servivi tibi
itDammi le mogli, per le quali ti ho servito, e i miei bambini perché possa partire: tu conosci il servizio che ti ho prestato.
frDonne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai; car tu sais quel service j'ai fait pour toi.
esDame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir; pues tú sabes los servicios que te he hecho.
gbGive me my wives and my children for whom I have served you, and let me go; for you know my service with which I have served you.
deGib mir meine Weiber und meine Kinder um die ich dir gedient habe, daß ich ziehe; denn du weißt, wie ich dir gedient habe.
dkgiv mig mine Hustruer og mine Břrn som jeg har tjent dig for, og lad mig drage bort; du ved jo selv, hvorledes jeg har tjent dig!
seGiv mig mina hustrur och mina barn, som jag har tjänat dig för, och lĺt mig draga hem; du vet ju själv huru jag har tjänat dig.
noGi mig mine hustruer og mine barn, som jeg har tjent dig for, sĺ vil jeg dra bort; du vet jo selv hvorledes jeg har tjent dig.
fiAnna minulle vaimoni ja lapseni, joiden vuoksi olen sinua palvellut, mennäkseni pois; sillä tiedäthän itse, kuinka olen sinua palvellut.
huAdd meg nékem az én feleségeimet és magzatimat, a kikért szolgáltalak téged, hadd menjek el, mert te tudod az én szolgálatomat, a melylyel szolgáltalak téged.
27
heוַיֹּ֤אמֶר אֵלָיו֙ לָבָ֔ן אִם־נָ֛א מָצָ֥אתִי חֵ֖ן בְּעֵינֶ֑יךָ נִחַ֕שְׁתִּי וַיְבָרֲכֵ֥נִי יְהוָ֖ה בִּגְלָלֶֽךָ׃
grεἶπεν δὲ αὐτῷ Λαβαν Εἰ εὗρον χάριν ἐναντίον σου, οἰωνισάμην ἄν· εὐλόγησεν γάρ με ὁ θεὸς τῇ σῇ εἰσόδῳ.
laait ei Laban inveniam gratiam in conspectu tuo experimento didici quod benedixerit mihi Deus propter te
itGli disse Lŕbano: Se ho trovato grazia ai tuoi occhi... Per divinazione ho saputo che il Signore mi ha benedetto per causa tua.
frLaban lui dit: Puissé-je trouver grâce ŕ tes yeux! Je vois bien que l'Éternel m'a béni ŕ cause de toi;
esY Labán le respondió: Halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate; experimentado he que Jehová me ha bendecido por tu causa.
gbLaban said to him, If now I have found favor in your eyes, stay here, for I have divined that Yahweh has blessed me for your sake.
deLaban sprach zu ihm: Laß mich Gnade vor deinen Augen finden. Ich spüre, daß mich der HERR segnet um deinetwillen;
dkMen Laban svarede: Mĺtte jeg have fundet Nĺde for dine Řjne! Jeg har udfundet, at Herren bar velsignet mig for din Skyld.
seLaban svarade honom: Lĺt mig finna nĺd för dina ögon; jag vet genom hemliga tecken att HERREN för din skull har välsignat mig.
noDa sa Laban til ham: Om du bare hadde nogen godhet for mig! Jeg er blitt varslet om at det er for din skyld Herren har velsignet mig.
fiLaaban vastasi hänelle: Jospa saisin armon silmiesi edessä! Merkkini ilmoittavat, että Herra sinun tähtesi on siunannut minua.
huÉs monda néki Lábán: Vajha kedvet találtam volna szemeid előtt! Úgy sejtem, hogy te éretted áldott meg engem az Úr.
28
heוַיֹּאמַ֑ר נָקְבָ֧ה שְׂכָרְךָ֛ עָלַ֖י וְאֶתֵּֽנָה׃
grδιάστειλον τὸν μισθόν σου πρός με, καὶ δώσω.
laconstitue mercedem tuam quam dem tibi
itE aggiunse: Fissami il tuo salario e te lo darň.
frfixe-moi ton salaire, et je te le donnerai.
esY dijo: Seńálame tu salario, que yo lo daré.
gbHe said, Appoint me your wages, and I will give it.
debestimme den Lohn, den ich dir geben soll.
dkOg han sagde: Bestem, hvad du vil have i Lřn af mig, sĺ vil jeg give dig den!
seOch han sade ytterligare: Bestäm vad du vill hava i lön av mig, sĺ skall jag giva dig det.
noSĺ sa han: Si selv hvad du vil ha i lřnn, sĺ skal jeg gi dig det.
fiJa hän sanoi vielä: Määrää palkka, joka minun on sinulle maksettava, niin minä sen annan.
huÉs monda: Szabj bért magadnak és én megadom.
29
heוַיֹּ֣אמֶר אֵלָ֔יו אַתָּ֣ה יָדַ֔עְתָּ אֵ֖ת אֲשֶׁ֣ר עֲבַדְתִּ֑יךָ וְאֵ֛ת אֲשֶׁר־הָיָ֥ה מִקְנְךָ֖ אִתִּֽי׃
grεἶπεν δὲ αὐτῷ Ιακωβ Σὺ γινώσκεις ἃ δεδούλευκά σοι καὶ ὅσα ἦν κτήνη σου μετ᾽ ἐμοῦ·
laat ille respondit tu nosti quomodo servierim tibi et quanta in manibus meis fuerit possessio tua
itGli rispose: Tu stesso sai come ti ho servito e quanti sono diventati i tuoi averi per opera mia.
frJacob lui dit: Tu sais comment je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi;
esY él respondió: Tú sabes cómo te he servido, y cómo ha estado tu ganado conmigo;
gbHe said to him, You know how I have served you, and how your livestock have fared with me.
deEr aber sprach zu ihm: Du weißt, wie ich dir gedient habe und was du für Vieh hast unter mir.
dkSĺ sagde Jakob: Du ved jo selv, hvorledes jeg har tjent dig, og hvad din Ejendom er blevet til under mine Hćnder;
seHan svarade honom: Du vet själv huru jag har tjänat dig, och vad det har blivit av din boskap under min vĺrd.
noOg Jakob sa til ham: Du vet selv hvorledes jeg har tjent dig, og hvad din buskap er blitt til under mine hender.
fiHän vastasi hänelle: Itsehän tiedät, kuinka minä olen sinua palvellut ja millaiseksi karjasi on tullut minun hoidossani.
huEz pedig monda: Te tudod mimódon szolgáltalak téged, és hogy mivé lett nálam a te jószágod.
30
heכִּ֡י מְעַט֩ אֲשֶׁר־הָיָ֨ה לְךָ֤ לְפָנַי֙ וַיִּפְרֹ֣ץ לָרֹ֔ב וַיְבָ֧רֶךְ יְהוָ֛ה אֹתְךָ֖ לְרַגְלִ֑י וְעַתָּ֗ה מָתַ֛י אֶֽעֱשֶׂ֥ה גַם־אָנֹכִ֖י לְבֵיתִֽי׃
grμικρὰ γὰρ ἦν ὅσα σοι ἦν ἐναντίον ἐμοῦ, καὶ ηὐξήθη εἰς πλῆθος, καὶ ηὐλόγησέν σε κύριος ἐπὶ τῷ ποδί μου. νῦν οὖν πότε ποιήσω κἀγὼ ἐμαυτῷ οἶκον;
lamodicum habuisti antequam venirem et nunc dives effectus es benedixitque tibi Dominus ad introitum meum iustum est igitur ut aliquando provideam etiam domui meae
itPerché il poco che avevi prima della mia venuta č cresciuto oltre misura e il Signore ti ha benedetto sui miei passi. Ma ora, quando lavorerň anch'io per la mia casa?.
frcar le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison?
esPorque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número; y Jehová te ha bendecido con mi llegada: y ahora żcuándo tengo de hacer yo también por mi propia casa?
gbFor it was little which you had before I came, and it has increased to a multitude. Yahweh has blessed you wherever I turned. Now when will I provide for my own house also?
deDu hattest wenig, ehe ich her kam, nun aber ist's ausgebreitet in die Menge, und der HERR hat dich gesegnet durch meinen Fuß. Und nun, wann soll ich auch mein Haus versorgen?
dkthi fřr jeg kom, ejede du kun lidet, men nu har du Overflod; Herren har velsignet dig, hvor som helst jeg satte min Fod. Men nĺr kan jeg komme til at gřre noget for mit eget Hus?
seTy helt litet var det som du hade, förrän jag kom, men det har förökat sig och blivit mycket, ty HERREN har välsignat dig, varhelst jag har gĺtt fram. Men när skall jag nu ocksĺ fĺ göra nĺgot för mitt eget hus?
noFor det var lite det du hadde fřr jeg kom, men nu har det řket til en stor mengde, og Herren har velsignet dig hvor jeg satte min fot. Men nĺr skal jeg nu ogsĺ fĺ gjřre noget for mitt eget hus?
fiSillä vähän sinulla oli ennen minun tuloani, mutta sitten se on karttunut suureksi, ja Herra on siunannut sinua, missä vain minä liikuin. Mutta milloin saan ruveta tekemään työtä minäkin oman perheeni hyväksi?
huMert a mi kevesed vala én előttem, sokra szaporodott, és megáldott az Úr téged az én lábam nyomán. Immár mikor tehetek valamit a magam házáért is?
31
gbHe said, What shall I give you? Jacob said, You shall not give me anything. If you will do this thing for me, I will again feed your flock and keep it.
deEr aber sprach: Was soll ich dir denn geben? Jakob sprach: Du sollst mir nichts geben; sondern so du mir tun willst, was ich sage, so will ich wiederum weiden und hüten deine Schafe.
dkLaban svarede: Hvad skal jeg da give dig? Da sagde Jakob: Du skal ikke give mig noget; men hvis du gĺr ind pĺ, hvad jeg nu foreslĺr dig, vedbliver jeg at vćre Hyrde for dine Hjorde og vogte dem.
seHan svarade: Vad skall jag giva dig? Och Jakob sade: Du skall icke alls giva mig nĺgot. Om du vill göra mot mig sĺsom jag nu säger, sĺ skall jag fortfara att vara herde för din hjord och vakta den.
noDa sa Laban: Hvad skal jeg gi dig? Jakob svarte: Du skal ikke gi mig noget; dersom du vil gjřre som jeg nu sier, sĺ skal jeg gjćte din buskap og vokte den, som jeg har gjort.
fiHän vastasi: Mitä minun on sinulle annettava? Jaakob sanoi: Ei sinun tarvitse antaa minulle mitään. Jos myönnät minulle tämän, niin minä yhä edelleen paimennan ja vartioitsen sinun laumojasi:
huÉs monda [Lábán:] Mit adjak néked? Felele Jákób: Ne adj nékem semmit; juhaidat ismét legeltetem és őrizem, ha nekem ezt a dolgot megteszed:
heוַיֹּ֖אמֶר מָ֣ה אֶתֶּן־לָ֑ךְ וַיֹּ֤אמֶר יַעֲקֹב֙ לֹא־תִתֶּן־לִ֣י מְא֔וּמָה אִם־תַּֽעֲשֶׂה־לִּי֙ הַדָּבָ֣ר הַזֶּ֔ה אָשׁ֛וּבָה אֶרְעֶ֥ה צֹֽאנְךָ֖ אֶשְׁמֹֽר׃
grκαὶ εἶπεν αὐτῷ Λαβαν Τί σοι δώσω; εἶπεν δὲ αὐτῷ Ιακωβ Οὐ δώσεις μοι οὐθέν· ἐὰν ποιήσῃς μοι τὸ ῥῆμα τοῦτο, πάλιν ποιμανῶ τὰ πρόβατά σου καὶ φυλάξω.
ladixitque Laban quid dabo tibi at ille ait nihil volo sed si feceris quod postulo iterum pascam et custodiam pecora tua
itRiprese Lŕbano: Che ti devo dare?. Giacobbe rispose: Non mi devi nulla; se tu farai per me quanto ti dico, ritornerň a pascolare il tuo gregge e a custodirlo.
frLaban dit: Que te donnerai-je? Et Jacob répondit: Tu ne me donneras rien. Si tu consens ŕ ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau, et je le garderai.
esY él dijo: żQué te daré? Y respondió Jacob: No me des nada: si hicieres por mí esto, volveré á apacentar tus ovejas.
32
heאֶֽעֱבֹ֨ר בְּכָל־צֹֽאנְךָ֜ הַיּ֗וֹם הָסֵ֨ר מִשָּׁ֜ם כָּל־שֶׂ֣ה׀ נָקֹ֣ד וְטָל֗וּא וְכָל־שֶׂה־חוּם֙ בַּכְּשָׂבִ֔ים וְטָל֥וּא וְנָקֹ֖ד בָּעִזִּ֑ים וְהָיָ֖ה שְׂכָרִֽי׃
grπαρελθάτω πάντα τὰ πρόβατά σου σήμερον, καὶ διαχώρισον ἐκεῖθεν πᾶν πρόβατον φαιὸν ἐν τοῖς ἀρνάσιν καὶ πᾶν διάλευκον καὶ ῥαντὸν ἐν ταῖς αἰξίν· ἔσται μοι μισθός.
lagyra omnes greges tuos et separa cunctas oves varias et sparso vellere et quodcumque furvum et maculosum variumque fuerit tam in ovibus quam in capris erit merces mea
itOggi passerň fra tutto il tuo bestiame; metti da parte ogni capo di colore scuro tra le pecore e ogni capo chiazzato e punteggiato tra le capre: sarŕ il mio salario.
frJe parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau; mets ŕ part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir, et parmi les chčvres tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire.
esYo pasaré hoy por todas tus ovejas, poniendo aparte todas las reses manchadas y de color vario, y todas las reses de color oscuro entre las ovejas, y las manchadas y de color vario entre las cabras; y esto será mi salario.
gbI will pass through all your flock today, removing from there every speckled and spotted one, and every black one among the sheep, and the spotted and speckled among the goats. This will be my hire.
deIch will heute durch alle deine Herden gehen und aussondern alle gefleckten und bunten Schafe und alle schwarzen Schafe und die bunten und gefleckten Ziegen. Was nun bunt und gefleckt fallen wird, das soll mein Lohn sein.
dkJeg vil i Dag gĺ hele din Hjord igennem og udskille alle spćttede og blakkede Dyr alle de sorte Fĺr og de blakkede eller spćttede Geder skal vćre min Lřn;
seJag vill i dag gĺ igenom hela din hjord och avskilja ur den alla spräckliga och brokiga sĺväl som alla svarta djur bland fĺren, sĺ ock vad som är brokigt och spräckligt bland getterna; sĺdant mĺ sedan bliva min lön.
noJeg vil idag gĺ gjennem hele din hjord og skille ut alt som er flekket og spraglet og alt som er sort blandt fĺrene, og likesĺ alt som er spraglet og flekket blandt gjetene; og det skal vćre min lřnn.
fiminä tarkastan tänään kaiken laumasi; erota siitä pois kaikki pilkulliset ja kirjavat lampaat sekä karitsoista kaikki mustat ja vuohista kirjavat ja pilkulliset. Ja minun palkkani on sitten oleva tämä,
huNyájaidat ma mind végig járom, minden pettyegetett és tarka bárányt kiszaggatok közűlök, és minden fekete bárányt a juhok közűl, s a tarkát és pettyegetettet a kecskék közűl, s legyen [ez] az én bérem.
33
heוְעָֽנְתָה־בִּ֤י צִדְקָתִי֙ בְּי֣וֹם מָחָ֔ר כִּֽי־תָב֥וֹא עַל־שְׂכָרִ֖י לְפָנֶ֑יךָ כֹּ֣ל אֲשֶׁר־אֵינֶנּוּ֩ נָקֹ֨ד וְטָל֜וּא בָּֽעִזִּ֗ים וְחוּם֙ בַּכְּשָׂבִ֔ים גָּנ֥וּב ה֖וּא אִתִּֽי׃
grκαὶ ἐπακούσεταί μοι ἡ δικαιοσύνη μου ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ αὔριον, ὅτι ἐστὶν ὁ μισθός μου ἐνώπιόν σου· πᾶν, ὃ ἐὰν μὴ ᾖ ῥαντὸν καὶ διάλευκον ἐν ταῖς αἰξὶν καὶ φαιὸν ἐν τοῖς ἀρνάσιν, κεκλεμμένον ἔσται παρ᾽ ἐμοί.
larespondebitque mihi cras iustitia mea quando placiti tempus advenerit coram te et omnia quae non fuerint varia et maculosa et furva tam in ovibus quam in capris furti me arguent
itIn futuro la mia stessa onestŕ risponderŕ per me; quando verrai a verificare il mio salario, ogni capo che non sarŕ punteggiato o chiazzato tra le capre e di colore scuro tra le pecore, se si troverŕ presso di me, sarŕ come rubato.
frMa droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire; tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chčvres, et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol.
esAsí responderá por mí mi justicia mańana cuando me viniere mi salario delante de ti: toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro en las ovejas mías, se me ha de tener por de hurto.
gbSo my righteousness will answer for me hereafter, when you come concerning my hire that is before you. Every one that is not speckled and spotted among the goats, and black among the sheep, that might be with me, will be counted stolen.
deSo wird meine Gerechtigkeit zeugen heute oder morgen, wenn es kommt, daß ich meinen Lohn von dir nehmen soll; also daß, was nicht gefleckt oder bunt unter den Ziegen und nicht schwarz sein wird unter den Lämmern, das sei ein Diebstahl bei mir.
dki Morgen den Dag skal min Retfćrdighed vidne for mig: Nĺr du kommer og syner den Hjord, der skal vćre min Lřn, da er alle de Geder, som ikke er spćttede eller blakkede, og de Fĺr, som ikke er sorte, stjĺlet af mig.
seOch när du framdeles kommer för att med egna ögon se vad som har blivit min lön, dĺ skall min rättfärdighet vara mitt vittne; alla getter hos mig, som icke äro spräckliga eller brokiga, och alla fĺr hos mig, som icke äro svarta, de skola räknas sĺsom stulna.
noOg min ćrlighet skal vidne for mig, nĺr du siden engang kommer og ser over min lřnn. Finnes det hos mig nogen gjet som ikke er flekket og spraglet, og noget fĺr som ikke er sort, sĺ er det stjĺlet.
fija siinä minun rehellisyyteni tulee toteennäytetyksi: kun vasta tulet omin silmin katsomaan minun palkkaani, niin kaikki vuohet, jotka eivät ole pilkullisia eivätkä kirjavia, ja kaikki karitsat, jotka eivät ole mustia, katsottakoon minun varastamikseni.
huS a mikor majd bérem iránt eljövéndesz, mi előtted lesz, becsületességemről ez felel: a mi nem pettyegetett vagy tarka a kecskék, s nem fekete a juhok közt, az mind lopott jószág nálam.
34
heוַיֹּ֥אמֶר לָבָ֖ן הֵ֑ן ל֖וּ יְהִ֥י כִדְבָרֶֽךָ׃
grεἶπεν δὲ αὐτῷ Λαβαν ῎Εστω κατὰ τὸ ῥῆμά σου.
ladixit Laban gratum habeo quod petis
itLŕbano disse: Bene, sia come tu hai detto!.
frLaban dit: Eh bien! qu'il en soit selon ta parole.
esY dijo Labán: Mira, ojalá fuese como tú dices.
gbLaban said, Behold, let it be according to your word.
deDa sprach Laban: Siehe da, es sei, wie du gesagt hast.
dkLaban svarede: Vel, lad det blive, som du siger!
seDĺ sade Laban: Välan, blive det sĺsom du har sagt.
noDa sa Laban: Vel, la det vćre som du har sagt!
fiLaaban vastasi: Hyvä, olkoon, niinkuin olet puhunut.
huÉs monda Lábán: Ám legyen: Vajha a te beszéded szerint lenne.
35
heוַיָּ֣סַר בַּיּוֹם֩ הַה֨וּא אֶת־הַתְּיָשִׁ֜ים הָֽעֲקֻדִּ֣ים וְהַטְּלֻאִ֗ים וְאֵ֤ת כָּל־הָֽעִזִּים֙ הַנְּקֻדּ֣וֹת וְהַטְּלֻאֹ֔ת כֹּ֤ל אֲשֶׁר־לָבָן֙ בּ֔וֹ וְכָל־ח֖וּם בַּכְּשָׂבִ֑ים וַיִּתֵּ֖ן בְּיַד־בָּנָֽיו׃
grκαὶ διέστειλεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τοὺς τράγους τοὺς ῥαντοὺς καὶ τοὺς διαλεύκους καὶ πάσας τὰς αἶγας τὰς ῥαντὰς καὶ τὰς διαλεύκους καὶ πᾶν, ὃ ἦν λευκὸν ἐν αὐτοῖς, καὶ πᾶν, ὃ ἦν φαιὸν ἐν τοῖς ἀρνάσιν, καὶ ἔδωκεν διὰ χειρὸς τῶν υἱῶν αὐτοῦ.
laet separavit in die illo capras et oves hircos et arietes varios atque maculosos cunctum autem gregem unicolorem id est albi et nigri velleris tradidit in manu filiorum suorum
itIn quel giorno mise da parte i capri striati e chiazzati e tutte le capre punteggiate e chiazzate, ogni capo che aveva del bianco e ogni capo di colore scuro tra le pecore. Li affidň ai suoi figli
frCe męme jour, il mit ŕ part les boucs rayés et marquetés, toutes les chčvres tachetées et marquetées, toutes celles oů il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils.
esY apartó aquel día los machos de cabrío rayados y manchados; y todas las cabras manchadas y de color vario, y toda res que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y púsolas en manos de sus hijos;
gbThat day, he removed the male goats that were streaked and spotted, and all the female goats that were speckled and spotted, every one that had white in it, and all the black ones among the sheep, and gave them into the hand of his sons.
deUnd sonderte des Tages die sprenkligen und bunten Böcke und alle gefleckten und bunten Ziegen, wo nur was Weißes daran war, und alles, was schwarz war unter den Lämmern, und tat's unter die Hand seiner Kinder
dkSĺ udskilte han samme Dag de stribede og blakkede Bukke og de spćttede og blakkede Geder, alle dem der havde hvide Pletter, og alle de sorte Fĺr og overgav dem til sine Sřnner,
seOch samma dag avskilde han de strimmiga och brokiga bockarna och alla spräckliga och brokiga getter - alla djur som nĺgot vitt fanns pĺ - och alla svarta djur bland fĺren; och detta lämnade han i sina söners vĺrd.
noOg samme dag skilte han ut de stripete og spraglete gjetebukker og alle flekkete og spraglete gjeter, alt det som hadde noget hvitt pĺ sig, og alt sort blandt fĺrene; og han lot sine sřnner ta vare pĺ det,
fiJa samana päivänä hän erotti pois juovikkaat ja kirjavat vuohipukit ja kaikki pilkulliset ja kirjavat vuohet - kaikki, joissa oli jotakin valkoista - sekä kaikki mustat karitsat ja jätti ne poikiensa hoitoon.
huKülön választá azért azon a napon a pettyegetett és tarka kosokat, és minden csíkos lábú és tarka kecskét, mind a melyikben valami fehérség vala, és minden feketét a juhok közűl, és adá az ő fiainak keze alá.
36
heוַיָּ֗שֶׂם דֶּ֚רֶךְ שְׁלֹ֣שֶׁת יָמִ֔ים בֵּינ֖וֹ וּבֵ֣ין יַעֲקֹ֑ב וְיַעֲקֹ֗ב רֹעֶ֛ה אֶת־צֹ֥אן לָבָ֖ן הַנּוֹתָרֹֽת׃
grκαὶ ἀπέστησεν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν ἀνὰ μέσον αὐτῶν καὶ ἀνὰ μέσον Ιακωβ· Ιακωβ δὲ ἐποίμαινεν τὰ πρόβατα Λαβαν τὰ ὑπολειφθέντα.?
laet posuit spatium itineris inter se et generum dierum trium qui pascebat reliquos greges eius
ite stabilě una distanza di tre giorni di cammino tra sé e Giacobbe, mentre Giacobbe pascolava l'altro bestiame di Lŕbano.
frPuis il mit l'espace de trois journées de chemin entre lui et Jacob; et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban.
esY puso tres días de camino entre sí y Jacob: y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán.
gbHe set three days' journey between himself and Jacob, and Jacob fed the rest of Laban's flocks.
deund machte Raum drei Tagereisen weit zwischen sich und Jakob. Also weidete Jakob die übrigen Herden Labans.
dkog han lod der vćre tre Dagsrejser mellem dem og Jakob; og Jakob vogtede Resten af Labans Hjord.
seOch han lät ett avstĺnd av tre dagsresor vara mellan sig och Jakob. Och Jakob fick Labans övriga hjord att vakta.
noog han la tre dagsreiser mellem sig og Jakob. Og Jakob gjćtte resten av Labans smĺfe.
fiJa hän asetti niin, että oli kolmen päivän välimatka hänen ja Jaakobin välillä; ja Jaakob paimensi Laabanin muuta karjaa.
huÉs három napi járó földet vete maga közé és Jákób közé; Jákób pedig legelteti vala Lábán egyéb juhait.
37
heוַיִּֽקַּֽח־ל֣וֹ יַעֲקֹ֗ב מַקַּ֥ל לִבְנֶ֛ה לַ֖ח וְל֣וּז וְעֶרְמ֑וֹן וַיְפַצֵּ֤ל בָּהֵן֙ פְּצָל֣וֹת לְבָנ֔וֹת מַחְשֹׂף֙ הַלָּבָ֔ן אֲשֶׁ֖ר עַל־הַמַּקְלֽוֹת׃
grἔλαβεν δὲ ἑαυτῷ Ιακωβ ῥάβδον στυρακίνην χλωρὰν καὶ καρυίνην καὶ πλατάνου, καὶ ἐλέπισεν αὐτὰς Ιακωβ λεπίσματα λευκὰ περισύρων τὸ χλωρόν· ἐφαίνετο δὲ ἐπὶ ταῖς ῥάβδοις τὸ λευκόν, ὃ ἐλέπισεν, ποικίλον.
latollens ergo Iacob virgas populeas virides et amigdalinas et ex platanis ex parte decorticavit eas detractisque corticibus in his quae spoliata fuerant candor apparuit illa vero quae integra erant viridia permanserunt atque in hunc modum color effectus est varius
itMa Giacobbe prese rami freschi di pioppo, di mandorlo e di platano, ne intagliň la corteccia a strisce bianche, mettendo a nudo il bianco dei rami.
frJacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane; il y pela des bandes blanches, mettant ŕ nu le blanc qui était sur les branches.
esY tomóse Jacob varas de álamo verdes, y de avellano, y de castańo, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas.
gbJacob took to himself rods of fresh poplar, almond, plane tree, peeled white streaks in them, and made the white appear which was in the rods.
deJakob aber nahm Stäbe von grünen Pappelbäumen, Haseln und Kastanien und schälte weiße Streifen daran, daß an den Stäben das Weiß bloß ward,
dkMen Jakob tog friske Grene af Hvidpopler, Mandeltrćer og Plataner og afskrćllede Barken sĺledes, at der kom hvide Striber pĺ Grenene;
seMen Jakob tog sig friska käppar av poppel, mandelträd och lönn och skalade pĺ dem vita ränder, i det han blottade det vita pĺ käpparna.
noMen Jakob tok sig friske kjepper av poppel-, hassel- og lřnnetrćr og skavde hvite striper pĺ dem, sĺ det hvite pĺ kjeppene kom frem.
fiMutta Jaakob otti itselleen tuoreita haavan, mantelipuun ja plataanin oksia ja kuori niihin valkeita juovia, paljastaen oksien valkoisen rungon.
huÉs vőn Jákób zöld nyár-, mogyoró- és gesztenye-vesszőket, és meghántá azokat fehéresen csíkosra, hogy látható legyen a vesszők fehére.
38
heוַיַּצֵּ֗ג אֶת־הַמַּקְלוֹת֙ אֲשֶׁ֣ר פִּצֵּ֔ל בָּרֳהָטִ֖ים בְּשִֽׁקֲת֣וֹת הַמָּ֑יִם אֲשֶׁר֩ תָּבֹ֨אןָ הַצֹּ֤אן לִשְׁתּוֹת֙ לְנֹ֣כַח הַצֹּ֔אן וַיֵּחַ֖מְנָה בְּבֹאָ֥ן לִשְׁתּֽוֹת׃
grκαὶ παρέθηκεν τὰς ῥάβδους, ἃς ἐλέπισεν, ἐν ταῖς ληνοῖς τῶν ποτιστηρίων τοῦ ὕδατος, ἵνα, ὡς ἂν ἔλθωσιν τὰ πρόβατα πιεῖν ἐνώπιον τῶν ῥάβδων, ἐλθόντων αὐτῶν εἰς τὸ πιεῖν,
laposuitque eas in canalibus ubi effundebatur aqua ut cum venissent greges ad bibendum ante oculos haberent virgas et in aspectu earum conciperent
itPoi egli mise i rami cosě scortecciati nei truogoli agli abbeveratoi dell'acqua, dove veniva a bere il bestiame, proprio in vista delle bestie, le quali si accoppiavano quando venivano a bere.
frPuis il plaça les branches, qu'il avait pelées, dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire.
esY puso las varas que había mondado en las pilas, delante del ganado, en los abrevaderos del agua donde venían á beber las ovejas, las cuales se recalentaban viniendo á beber.
gbHe set the rods which he had peeled opposite the flocks in the gutters in the watering-troughs where the flocks came to drink. They conceived when they came to drink.
deund legte die Stäbe, die er geschält hatte, in die Tränkrinnen vor die Herden, die kommen mußten, zu trinken, daß sie da empfangen sollten, wenn sie zu trinken kämen.
dkog de afskrćllede Grene stillede han op i Trugene foran Dyrene, i Vandrenderne, hvor Dyrene kom hen og drak; og de parrede sig, nĺr de kom for at drikke;
seSedan lade han käpparna, som han hade skalat, i rännorna eller vattenhoarna dit hjordarna kommo för att dricka, sĺ att djuren hade dem framför sig; och de hade just sin parningstid, när de nu kommo för att dricka.
noOg han la kjeppene som han hadde skavd, i rennene - i vanntrauene, hvor smĺfeet kom for ĺ drikke, like foran smĺfeet; for de parret sig nĺr de kom for ĺ drikke.
fiJa kuorimansa oksat hän pani eläinten eteen vesikaukaloihin eli juoma-astioihin, joista ne tulivat juomaan; ja ne olivat kiimallaan tullessansa juomaan.
huÉs a vesszőket, melyeket meghántott vala, felállítá a csatornákba, az itató válúkba, melyekre a juhok inni járnak vala, szembe a juhokkal, hogy foganjanak, mikor inni jönnek.
39
heוַיֶּחֱמ֥וּ הַצֹּ֖אן אֶל־הַמַּקְל֑וֹת וַתֵּלַ֣דְןָ הַצֹּ֔אן עֲקֻדִּ֥ים נְקֻדִּ֖ים וּטְלֻאִֽים׃
grἐγκισσήσωσιν τὰ πρόβατα εἰς τὰς ῥάβδους· καὶ ἔτικτον τὰ πρόβατα διάλευκα καὶ ποικίλα καὶ σποδοειδῆ ῥαντά.
lafactumque est ut in ipso calore coitus oves intuerentur virgas et parerent maculosa et varia et diverso colore respersa
itCosě le bestie si accoppiarono di fronte ai rami e le capre figliarono capretti striati, punteggiati e chiazzati.
frLes brebis entraient en chaleur prčs des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés.
esY concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores.
gbThe flocks conceived before the rods, and the flocks produced streaked, speckled, and spotted.
deAlso empfingen die Herden über den Stäben und brachten Sprenklinge, Gefleckte und Bunte.
dkDyrene parrede sig foran Grenene og fřdte sĺ stribet, spćttet og blakket Afkom.
seOch djuren parade sig vid käpparna, och sĺ blev djurens avföda strimmig, spräcklig och brokig.
noSĺ parret smĺfeet sig ved kjeppene og fikk stripete, flekkete og spraglete unger.
fiJa eläimet pariutuivat oksien edessä ja synnyttivät juovikkaita, pilkullisia ja kirjavia karitsoita.
huÉs a juhok a vesszők előtt foganának és ellenek vala csíkos lábúakat, pettyegetetteket és tarkákat.
40
heוְהַכְּשָׂבִים֮ הִפְרִ֣יד יַעֲקֹב֒ וַ֠יִּתֵּן פְּנֵ֨י הַצֹּ֧אן אֶל־עָקֹ֛ד וְכָל־ח֖וּם בְּצֹ֣אן לָבָ֑ן וַיָּֽשֶׁת־ל֤וֹ עֲדָרִים֙ לְבַדּ֔וֹ וְלֹ֥א שָׁתָ֖ם עַל־צֹ֥אן לָבָֽן׃
grτοὺς δὲ ἀμνοὺς διέστειλεν Ιακωβ καὶ ἔστησεν ἐναντίον τῶν προβάτων κριὸν διάλευκον καὶ πᾶν ποικίλον ἐν τοῖς ἀμνοῖς· καὶ διεχώρισεν ἑαυτῷ ποίμνια καθ᾽ ἑαυτὸν καὶ οὐκ ἔμιξεν αὐτὰ εἰς τὰ πρόβατα Λαβαν.
ladivisitque gregem Iacob et posuit virgas ante oculos arietum erant autem alba quaeque et nigra Laban cetera vero Iacob separatis inter se gregibus
itQuanto alle pecore, Giacobbe le separň e fece sě che le bestie avessero davanti a sé gli animali striati e tutti quelli di colore scuro del gregge di Lŕbano. E i branchi che si era cosě costituiti per conto suo, non li mise insieme al gregge di Lŕbano.
frJacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux ŕ part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban.
esY apartaba Jacob los corderos, y poníalos con su rebańo, los listados, y todo lo que era oscuro en el hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán.
gbJacob separated the lambs, and set the faces of the flocks toward the streaked and all the black in the flock of Laban: and he put his own droves apart, and didn't put them into Laban's flock.
deDa schied Jakob die Lämmer und richtete die Herde mit dem Angesicht gegen die Gefleckten und Schwarzen in der Herde Labans und machte sich eine eigene Herde, die tat er nicht zu der Herde Labans.
dkOg Lammene udskilte Jakob. Og han lod Dyrene vende Hovedet mod de stribede og alle de sorte dyr i Labans Hjord. Pĺ den Mĺde fik han sine egne Hjorde, som han ikke bragte sammen med Labans.
seDärefter avskilde Jakob lammen och ordnade djuren sĺ, att de vände huvudena mot det som var strimmigt och mot allt som var svart i Labans hjord; sĺ skaffade han sig egna hjordar, som han icke lät komma ihop med Labans hjord.
noMen lammene skilte Jakob ut og lot smĺfeet vende řinene mot det stripete og alt det sorte blandt Labans smĺfe; og sĺledes fikk han sig hjorder for sig selv og slapp dem ikke sammen med Labans smĺfe.
fiSitten Jaakob erotti karitsat; ja hän asetti eläinten päät niihin päin, jotka olivat pilkullisia, ja kaikkiin niihin päin, jotka olivat mustia Laabanin laumassa; siten hän hankki itselleen eri laumansa eikä päästänyt niitä Laabanin laumaan.
huAzután külön szakasztá Jákób ezeket a bárányokat, és a Lábán nyáját arczczal fordítja vala a csíkos lábú és fekete bárányokra; így szerze magának külön falkákat, melyeket nem ereszte a Lábán juhai közé.
41
heוְהָיָ֗ה בְּכָל־יַחֵם֮ הַצֹּ֣אן הַמְקֻשָּׁרוֹת֒ וְשָׂ֨ם יַעֲקֹ֧ב אֶת־הַמַּקְל֛וֹת לְעֵינֵ֥י הַצֹּ֖אן בָּרֳהָטִ֑ים לְיַחְמֵ֖נָּה בַּמַּקְלֽוֹת׃
grἐγένετο δὲ ἐν τῷ καιρῷ, ᾧ ἐνεκίσσησεν τὰ πρόβατα ἐν γαστρὶ λαμβάνοντα, ἔθηκεν Ιακωβ τὰς ῥάβδους ἐναντίον τῶν προβάτων ἐν ταῖς ληνοῖς τοῦ ἐγκισσῆσαι αὐτὰ κατὰ τὰς ῥάβδους·
laigitur quando primo tempore ascendebantur oves ponebat Iacob virgas in canalibus aquarum ante oculos arietum et ovium ut in earum contemplatione conciperent
itOgni qualvolta si accoppiavano bestie robuste, Giacobbe metteva i rami nei truogoli in vista delle bestie, per farle concepire davanti ai rami.
frToutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrassent en chaleur prčs des branches.
esY sucedía que cuantas veces se recalentaban las tempranas, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en las pilas, para que concibiesen á la vista de las varas.
gbWhenever the stronger of the flock conceived, Jacob laid the rods in front of the eyes of the flock in the gutters, that they might conceive among the rods;
deWenn aber der Lauf der Frühling-Herde war, legte er die Stäbe in die Rinnen vor die Augen der Herde, daß sie über den Stäben empfingen;
dkOg hver Gang de kraftige Dyr parrede sig, stillede Jakob Grenene op foran dem i Vandrenderne, for at de skulde parre sig foran Grenene;
seOch sĺ ofta de kraftigare djuren skulle para sig, lade Jakob käpparna framför djurens ögon i rännorna, sĺ att de parade sig vid käpparna.
noOg hver gang det sterke smĺfe parret sig, la Jakob kjeppene midt for řinene pĺ dem i rennene, forat de skulde parre sig ved kjeppene;
fiJa joka kerta kun voimakkaat eläimet olivat kiimallaan, pani Jaakob oksat eläinten silmien eteen vesikaukaloihin, niin että ne pariutuivat oksien edessä.
huÉs lőn, hogy mikor a nyáj java részének vala párzási ideje, akkor Jákób a vesszőket oda raká a válúkba a juhok eleibe, hogy a vesszőket látva foganjanak.
42
heוּבְהַעֲטִ֥יף הַצֹּ֖אן לֹ֣א יָשִׂ֑ים וְהָיָ֤ה הָעֲטֻפִים֙ לְלָבָ֔ן וְהַקְּשֻׁרִ֖ים לְיַעֲקֹֽב׃
grἡνίκα δ᾽ ἂν ἔτεκον τὰ πρόβατα, οὐκ ἐτίθει· ἐγένετο δὲ τὰ ἄσημα τοῦ Λαβαν, τὰ δὲ ἐπίσημα τοῦ Ιακωβ.
laquando vero serotina admissura erat et conceptus extremus non ponebat eas factaque sunt ea quae erant serotina Laban et quae primi temporis Iacob
itQuando invece le bestie erano deboli, non li metteva. Cosě i capi di bestiame deboli erano per Lŕbano e quelli robusti per Giacobbe.
frQuand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point; de sorte que les chétives étaient pour Laban, et les vigoureuses pour Jacob.
esY cuando venían las ovejas tardías, no las ponía: así eran las tardías para Labán, y las tempranas para Jacob.
gbbut when the flock were feeble, he didn't put them in. So the feebler were Laban's, and the stronger Jacob's.
deaber in der Spätlinge Lauf legte er sie nicht hinein. Also wurden die Spätlinge des Laban, aber die Frühlinge des Jakob.
dkmen nĺr det var de svage Dyr, stillede han dem ikke op; sĺledes kom de svage til at tilhřre Laban, de kraftige Jakob.
seMen när det var de svagare djuren, lade han icke dit dem. Härigenom tillföllo de svaga Laban och de kraftiga Jakob.
nomen nĺr det var svakt smĺfe, la han ikke kjeppene der; sĺledes kom de svake til ĺ tilhřre Laban og de sterke Jakob.
fiMutta heikkojen eläinten eteen hän ei niitä pannut. Niin joutuivat heikot Laabanille ja voimakkaat Jaakobille.
huDe mikor satnya vala a nyáj, nem rakja vala oda s ily módon Lábánéi lőnek a satnyák, a java pedig Jákóbé.
43
heוַיִּפְרֹ֥ץ הָאִ֖ישׁ מְאֹ֣ד מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־לוֹ֙ צֹ֣אן רַבּ֔וֹת וּשְׁפָחוֹת֙ וַעֲבָדִ֔ים וּגְמַלִּ֖ים וַחֲמֹרִֽים׃
grκαὶ ἐπλούτησεν ὁ ἄνθρωπος σφόδρα σφόδρα, καὶ ἐγένετο αὐτῷ κτήνη πολλὰ καὶ βόες καὶ παῖδες καὶ παιδίσκαι καὶ κάμηλοι καὶ ὄνοι.
laditatusque est homo ultra modum et habuit greges multos ancillas et servos camelos et asinos
itEgli si arricchě oltre misura e possedette greggi in grande quantitŕ, schiave e schiavi, cammelli e asini.
frCet homme devint de plus en plus riche; il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes.
esY acreció el varón muy mucho, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos.
gbThe man increased exceedingly, and had large flocks, female servants and male servants, and camels and donkeys.
deDaher ward der Mann über die Maßen reich, daß er viele Schafe, Mägde und Knechte, Kamele und Esel hatte.
dkPĺ den Mĺde blev Manden overmĺde rig og fik Smĺkvćg i Mćngde, Trćlkvinder og Trćlle, Kameler og Ćsler.
seSĺ blev mannen övermĺttan rik; han fick mycken smĺboskap, därtill ock tjänarinnor och tjänare, kameler och ĺsnor. härledes av.
noOg mannen blev rikere og rikere, og han fikk meget smĺfe og trćlkvinner og trćler og kameler og asener.
fiJa siten mies tuli ylen rikkaaksi; hän sai paljon pikkukarjaa sekä palvelijattaria, palvelijoita, kameleja ja aaseja.
huÉs felette igen meggazdagodék a férfiú; és vala néki sok juha, szolgálója, szolgája, tevéje és szamara.

<<< operone list >>>