בראשית ΓΕΝΕΣΙΣ
Genesis Genesi Genčse Génesis
1 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

29

heוַיִּשָּׂ֥א יַעֲקֹ֖ב רַגְלָ֑יו וַיֵּ֖לֶךְ אַ֥רְצָה בְנֵי־קֶֽדֶם׃
grΚαὶ ἐξάρας Ιακωβ τοὺς πόδας ἐπορεύθη εἰς γῆν ἀνατολῶν πρὸς Λαβαν τὸν υἱὸν Βαθουηλ τοῦ Σύρου ἀδελφὸν δὲ Ρεβεκκας μητρὸς Ιακωβ καὶ Ησαυ.
laprofectus ergo Iacob venit ad terram orientalem
itPoi Giacobbe si mise in cammino e andň nel paese degli orientali.
frJacob se mit en marche, et s'en alla au pays des fils de l'Orient.
esY SIGUIO Jacob su camino, y fué á la tierra de los orientales.
gbThen Jacob went on his journey, and came to the land of the children of the east.
deDa hob Jakob seine Füße auf und ging in das Land, das gegen Morgen liegt,
dkDerpĺ fortsatte Jakob sin Vandring og drog til Řstens Břrns Land.
seOch Jakob begav sig ĺstad pĺ väg till Österlandet.
noSĺ gav Jakob sig atter pĺ veien og drog til Řstens barns land.
fiJa Jaakob lähti matkaan ja tuli Idän miesten maalle.
huJákób azután lábára kelvén, elméne a napkeletre lakók földére.
2
heוַיַּ֞רְא וְהִנֵּ֧ה בְאֵ֣ר בַּשָּׂדֶ֗ה וְהִנֵּה־שָׁ֞ם שְׁלֹשָׁ֤ה עֶדְרֵי־צֹאן֙ רֹבְצִ֣ים עָלֶ֔יהָ כִּ֚י מִן־הַבְּאֵ֣ר הַהִ֔וא יַשְׁק֖וּ הָעֲדָרִ֑ים וְהָאֶ֥בֶן גְּדֹלָ֖ה עַל־פִּ֥י הַבְּאֵֽר׃
grκαὶ ὁρᾷ καὶ ἰδοὺ φρέαρ ἐν τῷ πεδίῳ, ἦσαν δὲ ἐκεῖ τρία ποίμνια προβάτων ἀναπαυόμενα ἐπ᾽ αὐτοῦ· ἐκ γὰρ τοῦ φρέατος ἐκείνου ἐπότιζον τὰ ποίμνια, λίθος δὲ ἦν μέγας ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ φρέατος,
laet vidit puteum in agro tresque greges ovium accubantes iuxta eum nam ex illo adaquabantur pecora et os eius grandi lapide claudebatur
itVide nella campagna un pozzo e tre greggi di piccolo bestiame, accovacciati vicino, perché a quel pozzo si abbeveravano i greggi, ma la pietra sulla bocca del pozzo era grande.
frIl regarda. Et voici, il y avait un puits dans les champs; et voici, il y avait ŕ côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était ŕ ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande.
esY miró, y vió un pozo en el campo: y he aquí tres rebańos de ovejas que yacían cerca de él; porque de aquel pozo abrevaban los ganados: y había una gran piedra sobre la boca del pozo.
gbHe looked, and behold, a well in the field, and, behold, three flocks of sheep lying there by it. For out of that well they watered the flocks. The stone on the well's mouth was large.
deund sah sich um, und siehe, da war ein Brunnen auf dem Felde, und siehe, drei Herden Schafe lagen dabei; denn von dem Brunnen pflegten sie die Herden zu tränken, und ein großer Stein lag vor dem Loch des Brunnens.
dkDa fik han Řje pĺ en Brřnd pĺ Marken og tre Hjorde af Smĺkvćg, der var lejrede ved den. Ved den Brřnd vandede man Hjordene; og over Hullet lĺ der en stor Sten,
seDär fick han se en brunn pĺ fältet, och vid den lĺgo tre fĺrhjordar, ty ur denna brunn plägade man vattna hjordarna. Och stenen som lĺg över brunnens öppning var stor;
noOg da han sĺ sig omkring, fikk han se en brřnn pĺ marken, og ved den lĺ det tre flokker smĺfe. for av denne brřnn vannet de feet; men stenen som lĺ over brřnnens ĺpning, var stor.
fiJa katso, hän huomasi kedolla kaivon, ja katso, sen ääressä makasi kolme lammaslaumaa, sillä siitä kaivosta oli tapana juottaa laumoja. Ja kaivon suulla oli suuri kivi.
huÉs látá, hogy ímé egy kút van a mezőben, és hogy ott három falka juh hever vala. Mert abból a kútból itatják vala a nyájakat; de a kútnak száján nagy kő vala:
3
heוְנֶאֶסְפוּ־שָׁ֣מָּה כָל־הָעֲדָרִ֗ים וְגָלֲל֤וּ אֶת־הָאֶ֙בֶן֙ מֵעַל֙ פִּ֣י הַבְּאֵ֔ר וְהִשְׁק֖וּ אֶת־הַצֹּ֑אן וְהֵשִׁ֧יבוּ אֶת־הָאֶ֛בֶן עַל־פִּ֥י הַבְּאֵ֖ר לִמְקֹמָֽהּ׃
grκαὶ συνήγοντο ἐκεῖ πάντα τὰ ποίμνια καὶ ἀπεκύλιον τὸν λίθον ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ φρέατος καὶ ἐπότιζον τὰ πρόβατα καὶ ἀπεκαθίστων τὸν λίθον ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ φρέατος εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.
lamorisque erat ut cunctis ovibus congregatis devolverent lapidem et refectis gregibus rursum super os putei ponerent
itQuando tutti i greggi si erano radunati lŕ, i pastori rotolavano la pietra dalla bocca del pozzo e abbeveravano il bestiame; poi rimettevano la pietra al posto sulla bocca del pozzo.
frTous les troupeaux se rassemblaient lŕ; on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre ŕ sa place sur l'ouverture du puits.
esY juntábanse allí todos los rebańos; y revolvían la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevaban las ovejas; y volvían la piedra sobre la boca del pozo á su lugar.
gbThere all the flocks were gathered. They rolled the stone from the well's mouth, and watered the sheep, and put the stone again on the well's mouth in its place.
deUnd sie pflegten die Herden alle daselbst zu versammeln und den Stein von dem Brunnenloch zu wälzen und die Schafe zu tränken und taten alsdann den Stein wieder vor das Loch an seine Stätte.
dksom man fřrst vćltede bort, nĺr alle Hjordene var samlede, for siden, nĺr Dyrene var vandet, at vćlte den pĺ Plads igen.
sedärför plägade man lĺta alla hjordarna samlas dit och vältrade sĺ stenen frĺn brunnens öppning och vattnade fĺren; sedan lade man stenen tillbaka pĺ sin plats över brunnens öppning.
noDer samlet alle feflokkene sig, og gjćterne veltet stenen fra brřnnens ĺpning og vannet smĺfeet, og sĺ la de stenen tilbake pĺ sitt sted, over brřnnens ĺpning.
fiSentähden annettiin kaikkien laumojen kokoontua sinne ja sitten vieritettiin kivi kaivon suulta ja juotettiin lampaat, jonka jälkeen kivi taas pantiin paikoilleen kaivon suulle.
huMikor pedig ott valamennyi nyáj összeverődik, elgördítik a követ a kút szájáról és megitatják a juhokat s ismét helyére teszik a követ, a kút szájára.
4
heוַיֹּ֤אמֶר לָהֶם֙ יַעֲקֹ֔ב אַחַ֖י מֵאַ֣יִן אַתֶּ֑ם וַיֹּ֣אמְר֔וּ מֵחָרָ֖ן אֲנָֽחְנוּ׃
grεἶπεν δὲ αὐτοῖς Ιακωβ ᾿Αδελφοί, πόθεν ἐστὲ ὑμεῖς; οἱ δὲ εἶπαν ᾿Εκ Χαρραν ἐσμέν.
ladixitque ad pastores fratres unde estis qui responderunt de Haran
itGiacobbe disse loro: Fratelli miei, di dove siete?. Risposero: Siamo di Carran.
frJacob dit aux bergers: Mes frčres, d'oů ętes-vous? Ils répondirent: Nous sommes de Charan.
esY díjoles Jacob: Hermanos míos, żde dónde sois? Y ellos respondieron: De Harán somos.
gbJacob said to them, My relatives, where are you from? They said, We are from Haran.
deUnd Jakob sprach zu ihnen: Liebe Brüder, wo seid ihr her? Sie antworteten: Wir sind von Haran.
dkJakob spurgte dem: Hvor er I fra, Brřdre? De svarede: Fra Karan!
seOch Jakob sade till männen: Mina bröder, varifrĺn ären I? De svarade: Vi äro frĺn Haran.
noJakob spurte dem: Mine brřdre, hvor er I fra? De svarte: Vi er fra Karan.
fiJa Jaakob sanoi heille: Veljeni, mistä te olette? He vastasivat: Harranista olemme.
huÉs monda nékik Jákób: Honnan valók vagytok atyámfiai? És mondának: Háránból valók vagyunk.
5
heוַיֹּ֣אמֶר לָהֶ֔ם הַיְדַעְתֶּ֖ם אֶת־לָבָ֣ן בֶּן־נָח֑וֹר וַיֹּאמְר֖וּ יָדָֽעְנוּ׃
grεἶπεν δὲ αὐτοῖς Γινώσκετε Λαβαν τὸν υἱὸν Ναχωρ; οἱ δὲ εἶπαν Γινώσκομεν.
laquos interrogans numquid ait nostis Laban filium Nahor dixerunt novimus
itDisse loro: Conoscete Lŕbano, figlio di Nacor?. Risposero: Lo conosciamo.
frIl leur dit: Connaissez-vous Laban, fils de Nachor? Ils répondirent: Nous le connaissons.
esY él les dijo: żConocéis á Labán, hijo de Nachôr? Y ellos dijeron: Sí, le conocemos.
gbHe said to them, Do you know Laban, the son of Nahor? They said, We know him.
deEr sprach zu ihnen: Kennt ihr auch Laban, den Sohn Nahors? Sie antworteten: Wir kennen ihn wohl.
dkDa spurgte han dem: Kender I Laban, Nakors Sřn? De svarede: Ja, ham kender vi godt.
seDĺ sade han till dem: Kännen I Laban, Nahors son? De svarade: Ja.
noSĺ spurte han dem: Kjenner I Laban, sřnn til Nakor? De svarte: Ja, vi kjenner ham.
fiHän kysyi heiltä: Tunnetteko Laabanin, Naahorin pojan? He vastasivat: Tunnemme.
huÉs monda nékik: Ismeritek-é Lábánt, a Nákhor fiát? s azok felelének: Ismerjük.
6
heוַיֹּ֥אמֶר לָהֶ֖ם הֲשָׁל֣וֹם ל֑וֹ וַיֹּאמְר֣וּ שָׁל֔וֹם וְהִנֵּה֙ רָחֵ֣ל בִּתּ֔וֹ בָּאָ֖ה עִם־הַצֹּֽאן׃
grεἶπεν δὲ αὐτοῖς ῾Υγιαίνει; οἱ δὲ εἶπαν ῾Υγιαίνει. καὶ ἰδοὺ Ραχηλ ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ ἤρχετο μετὰ τῶν προβάτων.
lasanusne est inquit valet inquiunt et ecce Rahel filia eius venit cum grege suo
itDisse loro: Sta bene?. Risposero: Sě; ecco la figlia Rachele che viene con il gregge.
frIl leur dit: Est-il en bonne santé? Ils répondirent: Il est en bonne santé; et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau.
esY él les dijo: żTiene paz? Y ellos dijeron: Paz; y he aquí Rachęl su hija viene con el ganado.
gbHe said to them, Is it well with him? They said, It is well. See, Rachel, his daughter, is coming with the sheep.
deEr sprach: Geht es ihm auch wohl? Sie antworteten: Es geht ihm wohl; und siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen.
dkHan spurgte da: Gĺr det ham vel? De svarede: Ja, det gĺr ham vel; se, hans Datter Rakel kommer netop med Hjorden derhenne!
seHan frĺgade dem vidare: Stĺr det väl till med honom? De svarade: Ja; och se, där kommer hans dotter Rakel med fĺren.
noDa spurte han dem: Stĺr det vel til med ham? De svarte: Ja, det gjřr det, og se, der kommer hans datter Rakel med smĺfeet.
fiJa hän kysyi heiltä: Voiko hän hyvin? He vastasivat: Hyvin hän voi; ja katso, Raakel, hänen tyttärensä, tulee tuolla lammasten kanssa.
huAzután monda nékik: Egészségben van-é? s azok mondának: Egészségben van, és az ő leánya Rákhel ímhol jő a juhokkal.
7
heוַיֹּ֗אמֶר הֵ֥ן עוֹד֙ הַיּ֣וֹם גָּד֔וֹל לֹא־עֵ֖ת הֵאָסֵ֣ף הַמִּקְנֶ֑ה הַשְׁק֥וּ הַצֹּ֖אן וּלְכ֥וּ רְעֽוּ׃
grκαὶ εἶπεν Ιακωβ ῎Ετι ἐστὶν ἡμέρα πολλή, οὔπω ὥρα συναχθῆναι τὰ κτήνη· ποτίσαντες τὰ πρόβατα ἀπελθόντες βόσκετε.
ladixitque Iacob adhuc multum diei superest nec est tempus ut reducantur ad caulas greges date ante potum ovibus et sic ad pastum eas reducite
itRiprese: Eccoci ancora in pieno giorno: non č tempo di radunare il bestiame. Date da bere al bestiame e andate a pascolare!.
frIl dit: Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux; abreuvez les brebis, puis allez, et faites-les paître.
esY él dijo: He aquí el día es aún grande; no es tiempo todavía de recoger el ganado; abrevad las ovejas, é id á apacentarlas.
gbHe said, Behold, it is still the middle of the day, not time to gather the livestock together. Water the sheep, and go and feed them.
deEr sprach: Es ist noch hoher Tag und ist noch nicht Zeit das Vieh einzutreiben; tränkt doch die Schafe und geht hin und weidet sie.
dkDa sagde han: Det er jo endnu hřjlys Dag og for tidligt at drive Kvćget sammen; vand Dyrene og fřr dem ud pĺ Grćsgangene!
seHan sade: Det är ju ännu full dag; ännu är det icke tid att samla boskapen. Vattnen fĺren, och fören dem ĺter i bet.
noDa sa han: Det er jo ennu hři dag, det er ennu ikke tid til ĺ samle buskapen; vann smĺfeet og gĺ avsted igjen og gjćt!
fiHän sanoi: Vielä on täysi päivä ja liian aikaista koota lauma; juottakaa lampaat ja viekää ne takaisin laitumelle.
huÉs monda [Jákób:] Ímé még nagy fenn van a nap, nincs ideje hogy betereljék a marhát: itassátok meg a juhokat, és menjetek, legeltessetek.
8
heוַיֹּאמְרוּ֮ לֹ֣א נוּכַל֒ עַ֣ד אֲשֶׁ֤ר יֵאָֽסְפוּ֙ כָּל־הָ֣עֲדָרִ֔ים וְגָֽלֲלוּ֙ אֶת־הָאֶ֔בֶן מֵעַ֖ל פִּ֣י הַבְּאֵ֑ר וְהִשְׁקִ֖ינוּ הַצֹּֽאן׃
grοἱ δὲ εἶπαν Οὐ δυνησόμεθα ἕως τοῦ συναχθῆναι πάντας τοὺς ποιμένας καὶ ἀποκυλίσωσιν τὸν λίθον ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ φρέατος, καὶ ποτιοῦμεν τὰ πρόβατα.
laqui responderunt non possumus donec omnia pecora congregentur et amoveamus lapidem de ore putei ut adaquemus greges
itRisposero: Non possiamo, finché non siano radunati tutti i greggi e si rotoli la pietra dalla bocca del pozzo; allora faremo bere il gregge.
frIls répondirent: Nous ne le pouvons pas, jusqu'ŕ ce que tous les troupeaux soient rassemblés; c'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits, et qu'on abreuve les brebis.
esY ellos respondieron: No podemos, hasta que se junten todos los ganados, y remuevan la piedra de sobre la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas.
gbThey said, We can't, until all the flocks are gathered together, and they roll the stone from the well's mouth. Then we water the sheep.
deSie antworteten: Wir können nicht, bis daß alle Herden zusammengebracht werden und wir den Stein von des Brunnens Loch wälzen und also die Schafe tränken.
dkMen de svarede: Det kan vi ikke, fřr alle Hyrderne er samlede; fřrst nĺr de vćlter Stenen fra Brřndhullet, kan vi vande Dyrene.
seMen de svarade: Vi kunna icke göra det, förrän alla hjordarna hava blivit samlade och man har vältrat stenen frĺn brunnens öppning; dĺ vattna vi fĺren.
noMen de sa: Det kan vi ikke fřr alle feflokkene er samlet, og stenen blir veltet fra brřnnens ĺpning; da vanner vi smĺfeet.
fiHe vastasivat: Emme voi, ennenkuin kaikki laumat ovat koolla ja kivi on vieritetty kaivon suulta; sitten juotamme lampaat.
huAzok pedig felelének: Nem tehetjük míg valamennyi nyáj össze nem verődik, és el nem gördítik a követ a kút szájáról, hogy megitathassuk a juhokat.
9
heעוֹדֶ֖נּוּ מְדַבֵּ֣ר עִמָּ֑ם וְרָחֵ֣ל׀ בָּ֗אָה עִם־הַצֹּאן֙ אֲשֶׁ֣ר לְאָבִ֔יהָ כִּ֥י רֹעָ֖ה הִֽוא׃
grἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς καὶ Ραχηλ ἡ θυγάτηρ Λαβαν ἤρχετο μετὰ τῶν προβάτων τοῦ πατρὸς αὐτῆς· αὐτὴ γὰρ ἔβοσκεν τὰ πρόβατα τοῦ πατρὸς αὐτῆς.
laadhuc loquebantur et ecce Rahel veniebat cum ovibus patris sui nam gregem ipsa pascebat
itEgli stava ancora parlando con loro, quando arrivň Rachele con il bestiame del padre, perché era una pastorella.
frComme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son pčre; car elle était bergčre.
esEstando aún él hablando con ellos Rachęl vino con el ganado de su padre, porque ella era la pastora.
gbWhile he was yet speaking with them, Rachel came with her father's sheep, for she kept them.
deAls er noch mit ihnen redete, kam Rahel mit den Schafen ihres Vaters; denn sie hütete die Schafe.
dkMedens han sĺledes stod og talte med dem, var Rakel kommet derhen med sin Faders Hjord, som hun vogtede;
seMedan han ännu talade med dem, hade Rakel kommit dit med sin faders fĺr; ty hon plägade vakta dem.
noMens han ennu talte med dem, kom Rakel med sin fars smĺfe; for det var hun som gjćtte.
fiHänen vielä puhuessaan heidän kanssaan tuli Raakel isänsä lammasten kanssa, sillä hänen oli tapana olla paimenessa.
huMég beszélget vala velő+, mikor megérkezék Rákhel az ő atyja juhaival, melyeket legeltet vala.
10
heוַיְהִ֡י כַּאֲשֶׁר֩ רָאָ֨ה יַעֲקֹ֜ב אֶת־רָחֵ֗ל בַּת־לָבָן֙ אֲחִ֣י אִמּ֔וֹ וְאֶת־צֹ֥אן לָבָ֖ן אֲחִ֣י אִמּ֑וֹ וַיִּגַּ֣שׁ יַעֲקֹ֗ב וַיָּ֤גֶל אֶת־הָאֶ֙בֶן֙ מֵעַל֙ פִּ֣י הַבְּאֵ֔ר וַיַּ֕שְׁקְ אֶת־צֹ֥אן לָבָ֖ן אֲחִ֥י אִמּֽוֹ׃
grἐγένετο δὲ ὡς εἶδεν Ιακωβ τὴν Ραχηλ θυγατέρα Λαβαν ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ τὰ πρόβατα Λαβαν ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ προσελθὼν Ιακωβ ἀπεκύλισεν τὸν λίθον ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ φρέατος καὶ ἐπότισεν τὰ πρόβατα Λαβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ.
laquam cum vidisset Iacob et sciret consobrinam suam ovesque Laban avunculi sui amovit lapidem quo puteus claudebatur
itQuando Giacobbe vide Rachele, figlia di Lŕbano, fratello di sua madre, insieme con il bestiame di Lŕbano, fratello di sua madre, Giacobbe, fattosi avanti, rotolň la pietra dalla bocca del pozzo e fece bere le pecore di Lŕbano, fratello di sua madre.
frLorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frčre de sa mčre, et le troupeau de Laban, frčre de sa mčre, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frčre de sa mčre.
esY sucedió que, como Jacob vió á Rachęl, hija de Labán hermano de su madre, y á las ovejas de Labán, el hermano de su madre, llegóse Jacob, y removió la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevó el ganado de Labán hermano de su madre.
gbWhen Jacob saw Rachel the daughter of Laban, his mother's brother, and the sheep of Laban, his mother's brother, Jacob went near, and rolled the stone from the well's mouth, and watered the flock of Laban his mother's brother.
deDa aber Jakob sah Rahel, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter, trat er hinzu und wälzte den Stein von dem Loch des Brunnens und tränkte die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter.
dkog sĺ snart Jakob sĺ sin Morbroder Labans Datter Rakel og hans Hjord, gik han hen og vćltede Stenen fra Brřndhullet og vandede sin Morbroder Labans Hjord.
seNär Jakob fick se sin morbroder Labans dotter Rakel komma med Labans, hans morbroders, fĺr, gick han fram och vältrade stenen frĺn brunnens öppning och vattnade sin morbroder Labans fĺr.
noOg da Jakob sĺ Rakel, sin morbror Labans datter, og sĺ smĺfeet som hřrte hans morbror til, gikk han frem og veltet stenen fra brřnnens ĺpning og vannet sin morbror Labans smĺfe.
fiKun Jaakob näki Raakelin, enonsa Laabanin tyttären, ja enonsa Laabanin lampaat, astui hän esiin ja vieritti kiven kaivon suulta ja juotti enonsa Laabanin lampaat.
huS lőn, a mint meglátá Jákób Rákhelt, Lábánnak az ő anyja bátyjának leányát, és Lábánnak az ő anyja bátyjának juhait, odalépett Jákób és elgördíté a követ a kút szájáról, és megitatá Lábánnak az ő anyja bátyjának juhait.
11
deUnd er küßte Rahel und weinte laut
dkSĺ kyssede han Rakel og brast i Grĺd;
seOch Jakob kysste Rakel och brast ut i grĺt.
noOg Jakob kysset Rakel og brast i grĺt.
fiJa Jaakob suuteli Raakelia ja korotti äänensä ja itki.
huÉs megcsókolá Jákób Rákhelt, és nagy felszóval síra.
heוַיִּשַּׁ֥ק יַעֲקֹ֖ב לְרָחֵ֑ל וַיִּשָּׂ֥א אֶת־קֹל֖וֹ וַיֵּֽבְךְּ׃
grκαὶ ἐφίλησεν Ιακωβ τὴν Ραχηλ καὶ βοήσας τῇ φωνῇ αὐτοῦ ἔκλαυσεν.
laet adaquato grege osculatus est eam elevataque voce flevit
itPoi Giacobbe baciň Rachele e pianse ad alta voce.
frEt Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura.
esY Jacob besó á Rachęl, y alzó su voz, y lloró.
gbJacob kissed Rachel, and lifted up his voice, and wept.
12
heוַיַּגֵּ֨ד יַעֲקֹ֜ב לְרָחֵ֗ל כִּ֣י אֲחִ֤י אָבִ֙יהָ֙ ה֔וּא וְכִ֥י בֶן־רִבְקָ֖ה ה֑וּא וַתָּ֖רָץ וַתַּגֵּ֥ד לְאָבִֽיהָ׃
grκαὶ ἀνήγγειλεν τῇ Ραχηλ ὅτι ἀδελφὸς τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἐστιν καὶ ὅτι υἱὸς Ρεβεκκας ἐστίν, καὶ δραμοῦσα ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτῆς κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα.
laet indicavit ei quod frater esset patris eius et filius Rebeccae at illa festinans nuntiavit patri suo
itGiacobbe rivelň a Rachele che egli era parente del padre di lei, perché figlio di Rebecca. Allora essa corse a riferirlo al padre.
frJacob apprit ŕ Rachel qu'il était parent de son pčre, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer ŕ son pčre.
esY Jacob dijo á Rachęl como él era hermano de su padre, y como era hijo de Rebeca: y ella corrió, y dió las nuevas á su padre.
gbJacob told Rachel that he was her father's brother, and that he was Rebekah's son. She ran and told her father.
deund sagte ihr an, daß er ihres Vaters Bruder wäre und Rebekkas Sohn. Da lief sie und sagte es ihrem Vater an.
dkog han fortalte hende; at han var hendes Faders Frćnde, en Sřn af Rebekka: Da skyndte hun sig hjem til sin Fader og fortalte ham det
seOch Jakob omtalade för Rakel att han var hennes faders frände, och att han var Rebeckas son; och hon skyndade ĺstad och omtalade det för sin fader.
noOg Jakob fortalte Rakel at han var hennes fars frende, og at han var sřnn til Rebekka; da sprang hun avsted og fortalte det til sin far.
fiNiin Jaakob ilmoitti Raakelille, että hän oli hänen isänsä sukulainen ja Rebekan poika; ja Raakel riensi pois ja ilmoitti sen isällensä.
huS elbeszélé Jákób Rákhelnek, hogy ő az ő atyjának rokona és hogy Rebekának fia. Ez pedig elfuta, és megmondá az ő atyjának.
13
heוַיְהִי֩ כִשְׁמֹ֨עַ לָבָ֜ן אֶת־שֵׁ֣מַע׀ יַעֲקֹ֣ב בֶּן־אֲחֹת֗וֹ וַיָּ֤רָץ לִקְרָאתוֹ֙ וַיְחַבֶּק־לוֹ֙ וַיְנַשֶּׁק־ל֔וֹ וַיְבִיאֵ֖הוּ אֶל־בֵּית֑וֹ וַיְסַפֵּ֣ר לְלָבָ֔ן אֵ֥ת כָּל־הַדְּבָרִ֖ים הָאֵֽלֶּה׃
grἐγένετο δὲ ὡς ἤκουσεν Λαβαν τὸ ὄνομα Ιακωβ τοῦ υἱοῦ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ, ἔδραμεν εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ περιλαβὼν αὐτὸν ἐφίλησεν καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. καὶ διηγήσατο τῷ Λαβαν πάντας τοὺς λόγους τούτους.
laqui cum audisset venisse Iacob filium sororis suae cucurrit obviam conplexusque eum et in oscula ruens duxit in domum suam auditis autem causis itineris
itQuando Lŕbano seppe che era Giacobbe, il figlio di sua sorella, gli corse incontro, lo abbracciň, lo baciň e lo condusse nella sua casa. Ed egli raccontň a Lŕbano tutte le sue vicende.
frDčs que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa soeur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta ŕ Laban toutes ces choses.
esY así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió á recibirlo, y abrazólo, y besólo, y trájole á su casa: y él contó á Labán todas estas cosas.
gbWhen Laban heard the news of Jacob, his sister's son, he ran to meet Jacob, and embraced him, and kissed him, and brought him to his house. Jacob told Laban all these things.
deDa aber Laban hörte von Jakob, seiner Schwester Sohn, lief er ihm entgegen und herzte und küßte ihn und führte ihn in sein Haus. Da erzählte er dem Laban alle diese Sachen.
dkog sĺ snart Laban hřrte om sin Sřstersřn Jakob, lřb han ham i Mřde, omfavnede og kyssede ham og fřrte ham hjem til sit Hus. Sĺ fortalte Jakob ham alt, hvad der var sket;
seDĺ nu Laban fick höras talas om sin systerson Jakob, skyndade han emot honom och tog honom i famn och kysste honom och förde honom in i sitt hus; och han förtäljde för Laban allt som hade hänt honom.
noDa nu Laban fikk hřre om Jakob, sin sřstersřnn, lřp han ham i mřte og omfavnet ham og kysset ham og fřrte ham inn i sitt hus; og han fortalte Laban alt det som hadde hendt.
fiKun Laaban kuuli kerrottavan Jaakobista, sisarensa pojasta, riensi hän häntä vastaan, syleili ja suuteli häntä ja toi hänet kotiinsa; ja hän kertoi Laabanille kaikki, mitä oli tapahtunut.
huÉs lőn mikor Lábán Jákóbnak, az ő húga fiának hírét hallá, eleibe futa, megölelé és megcsókolá őt, és bevivé az ő házába, és az mindeneket elbeszéle Lábánnak.
14
heוַיֹּ֤אמֶר לוֹ֙ לָבָ֔ן אַ֛ךְ עַצְמִ֥י וּבְשָׂרִ֖י אָ֑תָּה וַיֵּ֥שֶׁב עִמּ֖וֹ חֹ֥דֶשׁ יָמִֽים׃
grκαὶ εἶπεν αὐτῷ Λαβαν ᾿Εκ τῶν ὀστῶν μου καὶ ἐκ τῆς σαρκός μου εἶ σύ. καὶ ἦν μετ᾽ αὐτοῦ μῆνα ἡμερῶν.
larespondit os meum es et caro mea et postquam expleti sunt dies mensis unius
itAllora Lŕbano gli disse: Davvero tu sei mio osso e mia carne!. Cosě dimorň presso di lui per un mese.
frEt Laban lui dit: Certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban.
esY Labán le dijo: Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él el tiempo de un mes.
gbLaban said to him, Surely you are my bone and my flesh. He lived with him for a month.
deDa sprach Laban zu ihm: Wohlan, du bist mein Bein und mein Fleisch. Und da er einen Monat lang bei ihm gewesen war,
dkog Laban sagde: Ja, du er mit Křd og Blod! Han blev nu hos ham en Mĺnedstid.
seOch Laban sade till honom: Ja, du är mitt kött och ben. Och han stannade hos honom en mĺnads tid.
noDa sa Laban til ham: Sannelig, vi er av samme kjřd og blod. Og han blev hos ham en mĺneds tid.
fiJa Laaban sanoi hänelle: Niin, sinä olet minun luutani ja lihaani. Ja hän asui hänen luonaan kuukauden päivät.
huÉs monda néki Lábán: Bizony én csontom és testem vagy te! És nála lakék egy hónapig,
15
heוַיֹּ֤אמֶר לָבָן֙ לְיַעֲקֹ֔ב הֲכִי־אָחִ֣י אַ֔תָּה וַעֲבַדְתַּ֖נִי חִנָּ֑ם הַגִּ֥ידָה לִּ֖י מַה־מַּשְׂכֻּרְתֶּֽךָ׃
grΕἶπεν δὲ Λαβαν τῷ Ιακωβ ῞Οτι γὰρ ἀδελφός μου εἶ, οὐ δουλεύσεις μοι δωρεάν· ἀπάγγειλόν μοι, τίς ὁ μισθός σού ἐστιν.
ladixit ei num quia frater meus es gratis servies mihi dic quid mercedis accipias
itPoi Lŕbano disse a Giacobbe: Poiché sei mio parente, mi dovrai forse servire gratuitamente? Indicami quale deve essere il tuo salario.
frPuis Laban dit ŕ Jacob: Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire.
esEntonces dijo Labán á Jacob: żPor ser tú mi hermano, me has de servir de balde? declárame qué será tu salario.
gbLaban said to Jacob, Because you are my brother, should you therefore serve me for nothing? Tell me, what will your wages be?
desprach Laban zu Jakob: Wiewohl du mein Bruder bist, solltest du mir darum umsonst dienen? Sage an, was soll dein Lohn sein?
dkSĺ sagde Laban til Jakob: Skulde du tjene mig for intet fordi du er min Frćnde? Sig mig. hvad du vil have i Lřn!
seOch Laban sade till Jakob: Du är ju min frände. Skulle du dĺ tjäna mig för intet? Säg mig vad du vill hava i lön?
noSĺ sa Laban til Jakob: Skulde du tjene mig for intet, fordi om du er min frende? Si mig hvad du vil ha i lřnn!
fiJa Laaban sanoi Jaakobille: Olet tosin sukulaiseni, mutta palvelisitko silti minua palkatta? Sano minulle, mikä on palkkasi oleva.
huÉs monda Lábán Jákóbnak: Avagy ingyen szolgálj-é engem azért, hogy atyámfia vagy? Mondd meg nékem, mi legyen a béred?
16
heוּלְלָבָ֖ן שְׁתֵּ֣י בָנ֑וֹת שֵׁ֤ם הַגְּדֹלָה֙ לֵאָ֔ה וְשֵׁ֥ם הַקְּטַנָּ֖ה רָחֵֽל׃
grτῷ δὲ Λαβαν δύο θυγατέρες, ὄνομα τῇ μείζονι Λεια, καὶ ὄνομα τῇ νεωτέρᾳ Ραχηλ·
lahabebat vero filias duas nomen maioris Lia minor appellabatur Rahel
itOra Lŕbano aveva due figlie; la maggiore si chiamava Lia e la piů piccola si chiamava Rachele.
frOr, Laban avait deux filles: l'aînée s'appelait Léa, et la cadette Rachel.
esY Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Rachęl.
gbLaban had two daughters. The name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel.
deLaban aber hatte zwei Töchter; die ältere hieß Lea und die jüngere Rahel.
dkNu havde Laban to Dřtre; den ćldste hed Lea, den yngste Rakel;
seNu hade Laban tvĺ döttrar; den äldre hette Lea, och den yngre hette Rakel.
noNu hadde Laban to dřtre, den eldste hette Lea, og den yngste hette Rakel.
fiMutta Laabanilla oli kaksi tytärtä; vanhemman nimi oli Leea, nuoremman nimi oli Raakel.
huVala pedig Lábánnak két leánya: a nagyobbiknak neve Lea, a kisebbiknek neve Rákhel.
17
heוְעֵינֵ֥י לֵאָ֖ה רַכּ֑וֹת וְרָחֵל֙ הָֽיְתָ֔ה יְפַת־תֹּ֖אַר וִיפַ֥ת מַרְאֶֽה׃
grοἱ δὲ ὀφθαλμοὶ Λειας ἀσθενεῖς, Ραχηλ δὲ καλὴ τῷ εἴδει καὶ ὡραία τῇ ὄψει.
lased Lia lippis erat oculis Rahel decora facie et venusto aspectu
itLia aveva gli occhi smorti, mentre Rachele era bella di forme e avvenente di aspetto,
frLéa avait les yeux délicats; mais Rachel était belle de taille et belle de figure.
esY los ojos de Lea eran tiernos, pero Rachęl era de lindo semblante y de hermoso parecer.
gbLeah's eyes were weak, but Rachel was beautiful in form and attractive.
deAber Lea hatte ein blödes Gesicht, Rahel war hübsch und schön.
dkLeas Řjne var matte, men Rakel havde en dejlig Skikkelse og sĺ dejlig ud,
seOch Leas ögon voro matta, men Rakel hade en skön gestalt och var skön att skĺda.
noLea hadde matte řine; men Rakel var vakker av skapning og vakker ĺ se til.
fiJa Leealla oli sameat silmät, mutta Raakelilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot.
huLeának pedig gyenge szemei valának, de Rákhel szép termetű és szép tekintetű vala.
18
heוַיֶּאֱהַ֥ב יַעֲקֹ֖ב אֶת־רָחֵ֑ל וַיֹּ֗אמֶר אֶֽעֱבָדְךָ֙ שֶׁ֣בַע שָׁנִ֔ים בְּרָחֵ֥ל בִּתְּךָ֖ הַקְּטַנָּֽה׃
grἠγάπησεν δὲ Ιακωβ τὴν Ραχηλ καὶ εἶπεν Δουλεύσω σοι ἑπτὰ ἔτη περὶ Ραχηλ τῆς θυγατρός σου τῆς νεωτέρας.
laquam diligens Iacob ait serviam tibi pro Rahel filia tua minore septem annis
itperciň Giacobbe amava Rachele. Disse dunque: Io ti servirň sette anni per Rachele, tua figlia minore.
frJacob aimait Rachel, et il dit: Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette.
esY Jacob amó á Rachęl, y dijo: Yo te serviré siete ańos por Rachęl tu hija menor.
gbJacob loved Rachel. He said, I will serve you seven years for Rachel, your younger daughter.
deUnd Jakob gewann die Rahel lieb und sprach: Ich will dir sieben Jahre um Rahel, deine jüngere Tochter, dienen.
dkog Jakob elskede Rakel; derfor sagde han: Jeg vil tjene dig syv Ĺr for din yngste Datter Rakel.
seOch Jakob hade fattat kärlek till Rakel; därför sade han: Jag vill tjäna dig i sju ĺr för Rakel, din yngre dotter.
noOg Jakob hadde Rakel kjćr; derfor sa han: Jeg vil tjene dig syv ĺr for Rakel, din yngste datter.
fiJa Jaakob rakasti Raakelia; niin hän sanoi: Minä palvelen sinua seitsemän vuotta saadakseni Raakelin, nuoremman tyttäresi.
huMegszereti vala azért Jákób Rákhelt, és monda: Szolgállak téged hét esztendeig Rákhelért, a te kisebbik leányodért.
19
heוַיֹּ֣אמֶר לָבָ֗ן ט֚וֹב תִּתִּ֣י אֹתָ֣הּ לָ֔ךְ מִתִּתִּ֥י אֹתָ֖הּ לְאִ֣ישׁ אַחֵ֑ר שְׁבָ֖ה עִמָּדִֽי׃
grεἶπεν δὲ αὐτῷ Λαβαν Βέλτιον δοῦναί με αὐτὴν σοὶ ἢ δοῦναί με αὐτὴν ἀνδρὶ ἑτέρῳ· οἴκησον μετ᾽ ἐμοῦ.
larespondit Laban melius est ut tibi eam dem quam viro alteri mane apud me
itRispose Lŕbano: Preferisco darla a te piuttosto che a un estraneo. Rimani con me.
frEt Laban dit: J'aime mieux te la donner que de la donner ŕ un autre homme. Reste chez moi!
esY Labán respondió: Mejor es que te la dé á ti, que no que la dé á otro hombre: estáte conmigo.
gbLaban said, It is better that I give her to you, than that I should give her to another man. Stay with me.
deLaban antwortete: Es ist besser, ich gebe sie dir als einem andern; bleibe bei mir.
dkLaban svarede: Jeg giver hende hellere til dig end til en fremmed; bliv kun hos mig!
seLaban svarade: Det är bättre att jag giver henne ĺt dig, än att jag skulle giva henne ĺt nĺgon annan; bliv kvar hos mig.
noLaban svarte: Det er bedre at jeg gir henne til dig, enn at jeg gir henne til en annen mann; bli hos mig!
fiLaaban vastasi: Parempi on, että annan hänet sinulle, kuin että antaisin hänet jollekin toiselle; jää luokseni.
huÉs monda Lábán: Jobb néked adnom őt, hogysem másnak adjam őt, maradj én nálam.
20
heוַיַּעֲבֹ֧ד יַעֲקֹ֛ב בְּרָחֵ֖ל שֶׁ֣בַע שָׁנִ֑ים וַיִּהְי֤וּ בְעֵינָיו֙ כְּיָמִ֣ים אֲחָדִ֔ים בְּאַהֲבָת֖וֹ אֹתָֽהּ׃
grκαὶ ἐδούλευσεν Ιακωβ περὶ Ραχηλ ἔτη ἑπτά, καὶ ἦσαν ἐναντίον αὐτοῦ ὡς ἡμέραι ὀλίγαι παρὰ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν αὐτήν.?
laservivit igitur Iacob pro Rahel septem annis et videbantur illi pauci dies prae amoris magnitudine
itCosě Giacobbe servě sette anni per Rachele: gli sembrarono pochi giorni tanto era il suo amore per lei.
frAinsi Jacob servit sept années pour Rachel: et elles furent ŕ ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait.
esAsí sirvió Jacob por Rachęl siete ańos: y pareciéronle como pocos días, porque la amaba.
gbJacob served seven years for Rachel. They seemed to him but a few days, for the love he had for her.
deAlso diente Jakob um Rahel sieben Jahre, und sie deuchten ihn, als wären's einzelne Tage, so lieb hatte er sie.
dkSĺ tjente Jakob syv Ĺr for Rakel; og de syntes ham kun nogle fĺ Dage, fordi han elskede hende.
seSĺ tjänade Jakob för Rakel i sju ĺr, och det tycktes honom vara allenast nĺgra dagar; sĺ kär hade han henne.
noSĺ tjente Jakob i syv ĺr for Rakel; og disse ĺr syntes han var nogen fĺ dager, fordi han hadde henne kjćr.
fiJaakob palveli siis seitsemän vuotta saadakseen Raakelin, ja ne tuntuivat hänestä muutamilta päiviltä; niin hän rakasti häntä.
huSzolgála tehát Jákób Rákhelért hét esztendeig, s csak néhány napnak tetszék az neki, annyira szereti vala őt.
21
heוַיֹּ֨אמֶר יַעֲקֹ֤ב אֶל־לָבָן֙ הָבָ֣ה אֶת־אִשְׁתִּ֔י כִּ֥י מָלְא֖וּ יָמָ֑י וְאָב֖וֹאָה אֵלֶֽיהָ׃
grεἶπεν δὲ Ιακωβ πρὸς Λαβαν ᾿Απόδος τὴν γυναῖκά μου, πεπλήρωνται γὰρ αἱ ἡμέραι μου, ὅπως εἰσέλθω πρὸς αὐτήν.
ladixitque ad Laban da mihi uxorem meam quia iam tempus expletum est ut ingrediar ad eam
itPoi Giacobbe disse a Lŕbano: Dammi la mia sposa, perché il mio tempo č compiuto e voglio unirmi a lei.
frEnsuite Jacob dit ŕ Laban: Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli: et j'irai vers elle.
esY dijo Jacob á Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo es cumplido para que cohabite con ella.
gbJacob said to Laban, Give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go in to her.
deUnd Jakob sprach zu Laban: Gib mir nun mein Weib, denn die Zeit ist hier, daß ich zu ihr gehe.
dkDerefter sagde Jakob til Laban: Giv mig min Hustru, nu min Tjenestetid er ude, at jeg kan gĺ ind til hende!
seDärefter sade Jakob till Laban: Giv mig min hustru, ty min tid är nu förlupen; lĺt mig gĺ in till henne.
noDerefter sa Jakob til Laban: La mig nu fĺ min hustru, for min tid er ute, og jeg vil gĺ inn til henne.
fiSenjälkeen Jaakob sanoi Laabanille: Anna minulle vaimoni, sillä aikani on nyt kulunut umpeen, mennäkseni hänen tykönsä.
huÉs monda Jákób Lábánnak: Add meg nékem az én feleségemet: mert az én időm kitelt, hadd menjek be hozzá.
22
heוַיֶּאֱסֹ֥ף לָבָ֛ן אֶת־כָּל־אַנְשֵׁ֥י הַמָּק֖וֹם וַיַּ֥עַשׂ מִשְׁתֶּֽה׃
grσυνήγαγεν δὲ Λαβαν πάντας τοὺς ἄνδρας τοῦ τόπου καὶ ἐποίησεν γάμον.
laqui vocatis multis amicorum turbis ad convivium fecit nuptias
itAllora Lŕbano radunň tutti gli uomini del luogo e diede un banchetto.
frLaban réunit tous les gens du lieu, et fit un festin.
esEntonces Labán juntó á todos los varones de aquel lugar, é hizo banquete.
gbLaban gathered together all the men of the place, and made a feast.
deDa lud Laban alle Leute des Orts und machte ein Hochzeitsmahl.
dkSĺ indbřd Laban alle Mćndene pĺ Stedet til Gćstebud.
seDĺ bjöd Laban tillhopa allt folket pĺ orten och gjorde ett gästabud.
noDa samlet Laban alle menn der pĺ stedet og gjorde et gjestebud.
fiSilloin Laaban kutsui kokoon kaikki sen paikkakunnan asukkaat ja laittoi pidot;
huÉs begyűjté Lábán annak a helynek minden népét, és szerze lakodalmat.
23
heוַיְהִ֣י בָעֶ֔רֶב וַיִּקַּח֙ אֶת־לֵאָ֣ה בִתּ֔וֹ וַיָּבֵ֥א אֹתָ֖הּ אֵלָ֑יו וַיָּבֹ֖א אֵלֶֽיהָ׃
grκαὶ ἐγένετο ἑσπέρα, καὶ λαβὼν Λαβαν Λειαν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ εἰσήγαγεν αὐτὴν πρὸς Ιακωβ, καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὴν Ιακωβ.
laet vespere filiam suam Liam introduxit ad eum
itMa quando fu sera, egli prese la figlia Lia e la condusse da lui ed egli si uně a lei.
frLe soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle.
esY sucedió que á la noche tomó á Lea su hija, y se la trajo: y él entró á ella.
gbIn the evening, he took Leah his daughter, and brought her to him. He went in to her.
deDes Abends aber nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm; und er ging zu ihr.
dkMen da Aftenen kom, tog han sin, Datter Lea og bragte hende til ham, og han gik ind til hende.
seMen när aftonen kom, tog han sin dotter Lea och förde henne till honom, och han gick in till henne.
noOg om aftenen tok han sin datter Lea og fřrte henne inn til ham, og han gikk inn til henne.
fimutta illalla hän otti tyttärensä Leean ja vei hänet hänen luokseen; ja hän yhtyi häneen.
huEstve pedig vevé az ő leányát Leát, és bevivé hozzá, a ki beméne ő hozzá.
24
heוַיִּתֵּ֤ן לָבָן֙ לָ֔הּ אֶת־זִלְפָּ֖ה שִׁפְחָת֑וֹ לְלֵאָ֥ה בִתּ֖וֹ שִׁפְחָֽה׃
grἔδωκεν δὲ Λαβαν Λεια τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ Ζελφαν τὴν παιδίσκην αὐτοῦ αὐτῇ παιδίσκην.
ladans ancillam filiae Zelpham nomine ad quam cum ex more Iacob fuisset ingressus facto mane vidit Liam
itLŕbano diede la propria schiava Zilpa alla figLia, come schiava.
frEt Laban donna pour servante ŕ Léa, sa fille, Zilpa, sa servante.
esY dió Labán su sierva Zilpa á su hija Lea por criada.
gbLaban gave Zilpah his servant to his daughter Leah for a servant.
deUnd Laban gab seiner Tochter Lea seine Magd Silpa zur Magd.
dkOg Laban gav sin Datter Lea sin Trćlkvinde Zilpa til Trćlkvinde.
seOch Laban gav sin tjänstekvinna Silpa ĺt sin dotter Lea till tjänstekvinna.
noOg Laban gav sin trćlkvinne Silpa til sin datter Lea som trćlkvinne.
fiJa Laaban antoi orjattarensa Silpan tyttärellensä Leealle orjattareksi.
huÉs Lábán az ő szolgálóját Zilpát, szolgálóul adá az ő leányának Leának.
25
heוַיְהִ֣י בַבֹּ֔קֶר וְהִנֵּה־הִ֖וא לֵאָ֑ה וַיֹּ֣אמֶר אֶל־לָבָ֗ן מַה־זֹּאת֙ עָשִׂ֣יתָ לִּ֔י הֲלֹ֤א בְרָחֵל֙ עָבַ֣דְתִּי עִמָּ֔ךְ וְלָ֖מָּה רִמִּיתָֽנִי׃
grἐγένετο δὲ πρωί, καὶ ἰδοὺ ἦν Λεια. εἶπεν δὲ Ιακωβ τῷ Λαβαν Τί τοῦτο ἐποίησάς μοι; οὐ περὶ Ραχηλ ἐδούλευσα παρὰ σοί; καὶ ἵνα τί παρελογίσω με;
laet dixit ad socerum quid est quod facere voluisti nonne pro Rahel servivi tibi quare inposuisti mihi
itQuando fu mattina... ecco era Lia! Allora Giacobbe disse a Lŕbano: Che mi hai fatto? Non č forse per Rachele che sono stato al tuo servizio? Perché mi hai ingannato?.
frLe lendemain matin, voilŕ que c'était Léa. Alors Jacob dit ŕ Laban: Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé?
esY venida la mańana, he aquí que era Lea: y él dijo á Labán: żQué es esto que me has hecho? żno te he servido por Rachęl? żpor qué, pues, me has engańado?
gbIn the morning, behold, it was Leah. He said to Laban, What is this you have done to me? Didn't I serve with you for Rachel? Why then have you deceived me?
deDes Morgens aber, siehe, da war es Lea. Und er sprach zu Laban: Warum hast du mir das getan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen?
dkDa det nu om Morgenen viste sig at vćre Lea, sagde Jakob til Laban: Hvad er det, du har gjort imod mig? Er det ikke for Rakel, jeg,har tjent hos dig? Hvorfor har, du bedraget mig?
seOm morgonen fick Jakob se att det var Lea. Dĺ sade han till Laban: Vad har du gjort mot mig? Var det icke för Rakel jag tjänade hos dig? Varför har du sĺ bedragit mig?
noMen om morgenen - se, da var det Lea. Da sa han til Laban: Hvad er det du har gjort mot mig? Var det ikke for Rakel jeg tjente hos dig? Hvorfor har du sveket mig?
fiAamulla hän näki, että se oli Leea. Ja hän sanoi Laabanille: Mitä oletkaan minulle tehnyt? Olenhan palvellut sinua saadakseni Raakelin! Miksi petit minut?
huÉs reggelre kelve: Ímé ez Lea! Monda azért Lábánnak: Mit cselekedtél én velem? Avagy nem Rákhelért szolgáltalak-é én tégedet? Miért csaltál meg engem?
26
heוַיֹּ֣אמֶר לָבָ֔ן לֹא־יֵעָשֶׂ֥ה כֵ֖ן בִּמְקוֹמֵ֑נוּ לָתֵ֥ת הַצְּעִירָ֖ה לִפְנֵ֥י הַבְּכִירָֽה׃
grεἶπεν δὲ Λαβαν Οὐκ ἔστιν οὕτως ἐν τῷ τόπῳ ἡμῶν, δοῦναι τὴν νεωτέραν πρὶν ἢ τὴν πρεσβυτέραν·
larespondit Laban non est in loco nostro consuetudinis ut minores ante tradamus ad nuptias
itRispose Lŕbano: Non si usa far cosě nel nostro paese, dare, cioč, la piů piccola prima della maggiore.
frLaban dit: Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée.
esY Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor.
gbLaban said, It is not done so in our place, to give the younger before the firstborn.
deLaban antwortete: Es ist nicht Sitte in unserm lande, daß man die jüngere ausgebe vor der älteren.
dkLaban svarede: Det er ikke Skik og Brug her til Lands at give den yngste bort fřr den ćldste;
seLaban svarade: Det är icke sed pĺ vĺr ort att man giver bort den yngre före den äldre.
noLaban svarte: Det er ikke skikk her hos oss ĺ gi den yngste bort fřr den eldste.
fiLaaban vastasi: Ei ole meidän maassamme tapana antaa nuorempaa ennen vanhempaa.
huLábán pedig monda: Nem szokás nálunk, hogy a kisebbiket oda adják a nagyobbik előtt.
27
heמַלֵּ֖א שְׁבֻ֣עַ זֹ֑את וְנִתְּנָ֨ה לְךָ֜ גַּם־אֶת־זֹ֗את בַּעֲבֹדָה֙ אֲשֶׁ֣ר תַּעֲבֹ֣ד עִמָּדִ֔י ע֖וֹד שֶֽׁבַע־שָׁנִ֥ים אֲחֵרֽוֹת׃
grσυντέλεσον οὖν τὰ ἕβδομα ταύτης, καὶ δώσω σοι καὶ ταύτην ἀντὶ τῆς ἐργασίας, ἧς ἐργᾷ παρ᾽ ἐμοὶ ἔτι ἑπτὰ ἔτη ἕτερα.
laimple ebdomadem dierum huius copulae et hanc quoque dabo tibi pro opere quo serviturus es mihi septem annis aliis
itFinisci questa settimana nuziale, poi ti darň anche quest'altra per il servizio che tu presterai presso di me per altri sette anni.
frAchčve la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années.
esCumple la semana de ésta, y se te dará también la otra, por el servicio que hicieres conmigo otros siete ańos.
gbFulfill the week of this one, and we will give you the other also for the service which you will serve with me yet seven other years.
deHalte mit dieser die Woche aus, so will ich dir diese auch geben um den Dienst, den du bei mir noch andere sieben Jahre dienen sollst.
dkmen lad nu Bryllupsugen gĺ til Ende, sĺ vil, jeg ogsĺ give dig hende, imod at du bliver i min Tjeneste syv Ĺr til.
seLĺt nu dennas bröllopsvecka gĺ till ända, sĺ vilja vi giva dig ocksĺ den andra, mot det att du gör tjänst hos mig i ännu ytterligare sju ĺr.
noLa nu Leas bryllups-uke gĺ til ende, sĺ vil vi ogsĺ gi dig den andre, hvis du vil tjene hos mig i syv ĺr til.
fiVietä nyt vain tämä hääviikko loppuun, niin annetaan sinulle toinenkin, kunhan olet palveluksessani vielä toiset seitsemän vuotta.
huTöltsd ki ennek hetét, azután amazt is néked adjuk a szolgálatért, melylyel majd szolgálsz nálam még más hét esztendeig.
28
heוַיַּ֤עַשׂ יַעֲקֹב֙ כֵּ֔ן וַיְמַלֵּ֖א שְׁבֻ֣עַ זֹ֑את וַיִּתֶּן־ל֛וֹ אֶת־רָחֵ֥ל בִּתּ֖וֹ ל֥וֹ לְאִשָּֽׁה׃
grἐποίησεν δὲ Ιακωβ οὕτως καὶ ἀνεπλήρωσεν τὰ ἕβδομα ταύτης, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ Λαβαν Ραχηλ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ αὐτῷ γυναῖκα.
laadquievit placito et ebdomade transacta Rahel duxit uxorem
itGiacobbe fece cosě: terminň la settimana nuziale e allora Lŕbano gli diede in moglie la figlia Rachele.
frJacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa; puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille.
esE hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquélla: y él le dió á Rachęl su hija por mujer.
gbJacob did so, and fulfilled her week. He gave him Rachel his daughter as wife.
deJakob tat also und hielt die Woche aus. Da gab ihm Laban Rahel, seine Tochter, zum Weibe
dkDet gik Jakob ind pĺ, og da Bryllupsugen var til Ende, gav Laban ham sin Datter Rakel til Hustru.
seOch Jakob samtyckte härtill och lät hennes bröllopsvecka gĺ till ända. Sedan gav han honom sin dotter Rakel till hustru.
noOg Jakob gjorde sĺ, og han lot bryllups-uken gĺ til ende. Da gav han ham sin datter Rakel til hustru.
fiJa Jaakob suostui siihen, ja kun hän oli viettänyt sen viikon loppuun, antoi Laaban myöskin tyttärensä Raakelin hänelle vaimoksi.
huJákób tehát aképen cselekedék, kitölté azt a hetet; ez pedig néki adá Rákhelt, az ő leányát feleségűl.
29
fiJa Laaban antoi orjattarensa Bilhan tyttärellensä Raakelille orjattareksi.
huÉs adá Lábán az ő leányának Rákhelnek, az ő szolgálóját Bilhát, hogy néki szolgálója legyen.
heוַיִּתֵּ֤ן לָבָן֙ לְרָחֵ֣ל בִּתּ֔וֹ אֶת־בִּלְהָ֖ה שִׁפְחָת֑וֹ לָ֖הּ לְשִׁפְחָֽה׃
grἔδωκεν δὲ Λαβαν Ραχηλ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ Βαλλαν τὴν παιδίσκην αὐτοῦ αὐτῇ παιδίσκην.
lacui pater servam Balam dederat
itLŕbano diede alla figlia Rachele la propria schiava Bila, come schiava.
frEt Laban donna pour servante ŕ Rachel, sa fille, Bilha, sa servante.
esY dió Labán á Rachęl su hija por criada á su sierva Bilha.
gbLaban gave to Rachel his daughter Bilhah, his servant, to be her servant.
deund gab seiner Tochter Rahel seine Magd Bilha zur Magd.
dkOg Laban gav sin Datter Rakel sin Trćlkvinde Bilha til Trćlkvinde.
seOch Laban gav sin tjänstekvinna Bilha ĺt sin dotter Rakel till tjänstekvinna.
noOg Laban gav sin trćlkvinne Bilha til sin datter Rakel som trćlkvinne.
30
heוַיָּבֹא֙ גַּ֣ם אֶל־רָחֵ֔ל וַיֶּאֱהַ֥ב גַּֽם־אֶת־רָחֵ֖ל מִלֵּאָ֑ה וַיַּעֲבֹ֣ד עִמּ֔וֹ ע֖וֹד שֶֽׁבַע־שָׁנִ֥ים אֲחֵרֽוֹת׃
grκαὶ εἰσῆλθεν πρὸς Ραχηλ· ἠγάπησεν δὲ Ραχηλ μᾶλλον ἢ Λειαν· καὶ ἐδούλευσεν αὐτῷ ἑπτὰ ἔτη ἕτερα.
latandemque potitus optatis nuptiis amorem sequentis priori praetulit serviens apud eum septem annis aliis
itEgli si uně anche a Rachele e amň Rachele piů di Lia. Fu ancora al servizio di lui per altri sette anni.
frJacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa; et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années.
esY entró también á Rachęl: y amóla también más que á Lea: y sirvió con él aún otros siete ańos.
gbHe went in also to Rachel, and he loved also Rachel more than Leah, and served with him yet seven other years.
deAlso ging er auch zu Rahel ein, und hatte Rahel lieber als Lea; und diente bei ihm fürder die andern sieben Jahre.
dkSĺ gik Jakob ogsĺ ind til Rakel, og han elskede Rakel hřjere end Lea. Derpĺ blev han i Labans Tjeneste syv Ĺr til.
seSĺ gick han in ocksĺ till Rakel, och han hade Rakel kärare än Lea. Sedan tjänade han hos honom i ännu ytterligare sju ĺr.
noSĺ gikk han ogsĺ inn til Rakel, og han holdt mere av Rakel enn av Lea. Siden tjente han ennu syv ĺr til hos Laban.
fiJa hän yhtyi myös Raakeliin, ja Raakel oli hänelle rakkaampi kuin Leea; ja hän palveli Laabanin luona vielä toiset seitsemän vuotta.
huÉs beméne Rákhelhez is, és inkább szereté Rákhelt, hogysem Leát és szolgála ő nála még más hét esztendeig.
31
heוַיַּ֤רְא יְהוָה֙ כִּֽי־שְׂנוּאָ֣ה לֵאָ֔ה וַיִּפְתַּ֖ח אֶת־רַחְמָ֑הּ וְרָחֵ֖ל עֲקָרָֽה׃
gr᾿Ιδὼν δὲ κύριος ὅτι μισεῖται Λεια, ἤνοιξεν τὴν μήτραν αὐτῆς· Ραχηλ δὲ ἦν στεῖρα.
lavidens autem Dominus quod despiceret Liam aperuit vulvam eius sorore sterili permanente
itOra il Signore, vedendo che Lia veniva trascurata, la rese feconda, mentre Rachele rimaneva sterile.
frL'Éternel vit que Léa n'était pas aimée; et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile.
esY vió Jehová que Lea era aborrecida, y abrió su matriz; pero Rachęl era estéril.
gbYahweh saw that Leah was hated, and he opened her womb, but Rachel was barren.
deDa aber der HERR sah, daß Lea unwert war, machte er sie fruchtbar; Rahel aber war unfruchtbar.
dkDa Herren sĺ, at Lea blev tilsidesat, ĺbnede han hendes Moderliv, medens Rakel var ufrugtbar.
seMen dĺ HERREN sĺg att Lea var försmĺdd, gjorde han henne fruktsam, medan Rakel var ofruktsam.
noDa Herren sĺ at Lea blev tilsidesatt, ĺpnet han hennes morsliv; men Rakel var barnlřs.
fiJa kun Herra näki, että Leeaa hyljittiin, avasi hän hänen kohtunsa; mutta Raakel oli hedelmätön.
huÉs meglátá az Úr Lea megvetett voltát, és megnyitá annak méhét. Rákhel pedig magtalan vala.
32
heוַתַּ֤הַר לֵאָה֙ וַתֵּ֣לֶד בֵּ֔ן וַתִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ רְאוּבֵ֑ן כִּ֣י אָֽמְרָ֗ה כִּֽי־רָאָ֤ה יְהוָה֙ בְּעָנְיִ֔י כִּ֥י עַתָּ֖ה יֶאֱהָבַ֥נִי אִישִֽׁי׃
grκαὶ συνέλαβεν Λεια καὶ ἔτεκεν υἱὸν τῷ Ιακωβ· ἐκάλεσεν δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ρουβην λέγουσα Διότι εἶδέν μου κύριος τὴν ταπείνωσιν· νῦν με ἀγαπήσει ὁ ἀνήρ μου.
laquae conceptum genuit filium vocavitque nomen eius Ruben dicens vidit Dominus humilitatem meam nunc amabit me vir meus
itCosě Lia concepě e partorě un figlio e lo chiamň Ruben, perché disse: Il Signore ha visto la mia umiliazione; certo, ora mio marito mi amerŕ.
frLéa devint enceinte, et enfanta un fils, ŕ qui elle donna le nom de Ruben; car elle dit: L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera.
esY concibió Lea, y parió un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: Ya que ha mirado Jehová mi aflicción; ahora por tanto me amará mi marido.
gbLeah conceived, and bore a son, and she named him Reuben. For she said, Because Yahweh has looked at my affliction. For now my husband will love me.
deUnd Lea ward schwanger und gebar einen Sohn; den hieß sie Ruben, und sprach: Der HERR hat angesehen mein Elend; nun wird mich mein Mann liebhaben.
dkSĺ blev Lea frugtsommelig og fřdte en Sřn, som hun gav Navnet Ruben; thi hun sagde: Herren har set til min Ulykke; nu vil min Mand elske mig!
seOch Lea blev havande och födde en son, och hon gav honom namnet Ruben, ty hon tänkte: HERREN har sett till mitt lidande; ja, nu skall min man hava mig kär.
noOg Lea blev fruktsommelig og fřdte en sřnn, og hun kalte ham Ruben; for hun sa: Herren har sett til mig i min ulykke; nu vil min mann elske mig.
fiNiin Leea tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Ruuben, sanoen: Herra on nähnyt minun kurjuuteni; nyt on mieheni rakastava minua.
huFogada azért Lea az ő méhében és szűle fiat, és nevezé nevét Rúbennek, mert azt mondja vala: Meglátta az Úr az én nyomorúságomat; most már szeretni fog engem az én férjem.
33
heוַתַּ֣הַר עוֹד֮ וַתֵּ֣לֶד בֵּן֒ וַתֹּ֗אמֶר כִּֽי־שָׁמַ֤ע יְהוָה֙ כִּֽי־שְׂנוּאָ֣ה אָנֹ֔כִי וַיִּתֶּן־לִ֖י גַּם־אֶת־זֶ֑ה וַתִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ שִׁמְעֽוֹן׃
grκαὶ συνέλαβεν πάλιν Λεια καὶ ἔτεκεν υἱὸν δεύτερον τῷ Ιακωβ καὶ εἶπεν ῞Οτι ἤκουσεν κύριος ὅτι μισοῦμαι, καὶ προσέδωκέν μοι καὶ τοῦτον· ἐκάλεσεν δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Συμεων.
larursumque concepit et peperit filium et ait quoniam audivit Dominus haberi me contemptui dedit etiam istum mihi vocavitque nomen illius Symeon
itPoi concepě ancora un figlio e disse: Il Signore ha udito che io ero trascurata e mi ha dato anche questo. E lo chiamň Simeone.
frElle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit: L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon.
esY concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo: Por cuanto oyó Jehová que yo era aborrecida, me ha dado también éste. Y llamó su nombre Simeón.
gbShe conceived again, and bore a son, and said, Because Yahweh has heard that I am hated, he has therefore given me this son also. She named him Simeon.
deUnd ward abermals schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Der HERR hat gehört, daß ich unwert bin, und hat mir diesen auch gegeben. Und sie hieß ihn Simeon.
dkSiden blev hun frugtsommelig igen og fřdte en Sřn;og hun sagde: Herren hřrte, at jeg var tilsidesat, sĺ gav han mig ogsĺ ham! Derfor gav hun ham Navnet Simeon.
seOch hon blev ĺter havande och födde en son. Dĺ sade hon: HERREN har hört att jag har varit försmĺdd, därför har han givit mig ocksĺ denne. Och hon gav honom namnet Simeon.
noOg hun blev atter fruktsommelig og fřdte en sřnn og sa: Herren har hřrt at jeg var tilsidesatt; derfor har han gitt mig ogsĺ denne sřnn. Sĺ kalte hun ham Simeon.
fiJa hän tuli jälleen raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi: Herra on kuullut, että minua hyljitään, ja on antanut minulle myös tämän. Niin hän antoi hänelle nimen Simeon.
huAzután ismét teherbe esék és szűle fiat, és monda: Mivelhogy meghallotta az Úr megvetett voltomat, azért adta nékem ezt is; és nevezé nevét Simeonnak.
34
heוַתַּ֣הַר עוֹד֮ וַתֵּ֣לֶד בֵּן֒ וַתֹּ֗אמֶר עַתָּ֤ה הַפַּ֙עַם֙ יִלָּוֶ֤ה אִישִׁי֙ אֵלַ֔י כִּֽי־יָלַ֥דְתִּי ל֖וֹ שְׁלֹשָׁ֣ה בָנִ֑ים עַל־כֵּ֥ן קָרָֽא־שְׁמ֖וֹ לֵוִֽי׃
grκαὶ συνέλαβεν ἔτι καὶ ἔτεκεν υἱὸν καὶ εἶπεν ᾿Εν τῷ νῦν καιρῷ πρὸς ἐμοῦ ἔσται ὁ ἀνήρ μου, ἔτεκον γὰρ αὐτῷ τρεῖς υἱούς· διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Λευι.
laconcepit tertio et genuit alium dixitque nunc quoque copulabitur mihi maritus meus eo quod pepererim illi tres filios et idcirco appellavit nomen eius Levi
itPoi concepě ancora e partorě un figlio e disse: Questa volta mio marito mi si affezionerŕ, perché gli ho partorito tre figli. Per questo lo chiamň Levi.
frElle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit: Pour cette fois, mon mari s'attachera ŕ moi; car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi.
esY concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo: Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he parido tres hijos: por tanto, llamó su nombre Leví.
gbShe conceived again, and bore a son. Said, Now this time will my husband be joined to me, because I have borne him three sons. Therefore his name was called Levi.
deAbermals ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Nun wird mein Mann mir doch zugetan sein, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Darum hieß sie ihn Levi.
dkSiden blev hun frugtsommelig igen og fřdte en Sřn; og hun sagde: Nu mĺ da endelig min Mand bolde sig til mig, da jeg har fřdt ham tre Sřnner. Derfor gav hun ham Navnet Levi.
seOch ĺter blev hon havande och födde en son. Dĺ sade hon: Nu skall väl ändĺ min man hĺlla sig till mig; jag har ju fött honom tre söner. Därav fick denne namnet Levi.
noOg hun blev atter fruktsommelig og fřdte en sřnn og sa: Nu mĺ vel endelig min mann holde sig til mig, for jeg har fřdt ham tre sřnner. Derfor kalte de ham Levi.
fiJa hän tuli jälleen raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi: Nyt kai mieheni vihdoinkin kiintyy minuun, sillä olenhan synnyttänyt hänelle kolme poikaa. Sentähden hän antoi hänelle nimen Leevi.
huÉs megint teherbe esék és szűle fiat, és monda: Most már ragaszkodni fog hozzám az én férjem, mert három fiat szűltem néki; azért nevezé nevét Lévinek.
35
heוַתַּ֨הַר ע֜וֹד וַתֵּ֣לֶד בֵּ֗ן וַתֹּ֙אמֶר֙ הַפַּ֙עַם֙ אוֹדֶ֣ה אֶת־יְהוָ֔ה עַל־כֵּ֛ן קָרְאָ֥ה שְׁמ֖וֹ יְהוּדָ֑ה וַֽתַּעֲמֹ֖ד מִלֶּֽדֶת׃
grκαὶ συλλαβοῦσα ἔτι ἔτεκεν υἱὸν καὶ εἶπεν Νῦν ἔτι τοῦτο ἐξομολογήσομαι κυρίῳ· διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιουδα. καὶ ἔστη τοῦ τίκτειν.
laquarto concepit et peperit filium et ait modo confitebor Domino et ob hoc vocavit eum Iudam cessavitque parere
itConcepě ancora e partorě un figlio e disse: Questa volta loderň il Signore. Per questo lo chiamň Giuda. Poi cessň di avere figli.
frElle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit: Cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter.
esY concibió ota vez, y parió un hijo, y dijo: Esta vez alabaré á Jehová: por esto llamó su nombre Judá: y dejó de parir.
gbShe conceived again, and bore a son. She said, This time will I praise Yahweh. Therefore she named him Judah. Then she stopped bearing.
deZum vierten ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Nun will ich dem HERRN danken. Darum hieß sie ihn Juda. Und hörte auf, Kinder zu gebären.
dkSiden blev hun frugtsommelig igen og fřdte en Sřn; og hun sagde:Nu vil jeg prise Herren! Derfor gav hun ham Navnet Juda. Sĺ fik hun ikke flere Břrn.
seĹter blev hon havande och födde en son. Dĺ sade hon: Nu vill jag tacka HERREN. Därför gav hon honom namnet Juda. Sedan upphörde hon att föda. härledes.
noOg hun blev atter fruktsommelig og fřdte en sřnn og sa: Nu vil jeg prise Herren. Derfor kalte hun ham Juda. Sĺ fikk hun ikke flere barn da.
fiJa hän tuli vieläkin raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi: Nyt minä kiitän Herraa. Sentähden hän antoi hänelle nimen Juuda. Sitten hän lakkasi synnyttämästä.
huÉs ismét teherbe esék, és fiat szűle és mondá: Most már hálákat adok az Úrnak; azért nevezé nevét Júdának, és megszűnék a szűléstől.

<<< operone list >>>