בראשית ΓΕΝΕΣΙΣ
Genesis Genesi Genčse Génesis
1 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

26

heוַיְהִ֤י רָעָב֙ בָּאָ֔רֶץ מִלְּבַד֙ הָרָעָ֣ב הָרִאשׁ֔וֹן אֲשֶׁ֥ר הָיָ֖ה בִּימֵ֣י אַבְרָהָ֑ם וַיֵּ֧לֶךְ יִצְחָ֛ק אֶל־אֲבִימֶּ֥לֶךְ מֶֽלֶךְ־פְּלִשְׁתִּ֖ים גְּרָֽרָה׃
gr᾿Εγένετο δὲ λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς χωρὶς τοῦ λιμοῦ τοῦ πρότερον, ὃς ἐγένετο ἐν τῷ χρόνῳ τῷ Αβρααμ· ἐπορεύθη δὲ Ισαακ πρὸς Αβιμελεχ βασιλέα Φυλιστιιμ εἰς Γεραρα.
laorta autem fame super terram post eam sterilitatem quae acciderat in diebus Abraham abiit Isaac ad Abimelech regem Palestinorum in Gerara
itVenne una carestia nel paese oltre la prima che era avvenuta ai tempi di Abramo, e Isacco andň a Gerar presso Abimčlech, re dei Filistei.
frIl y eut une famine dans le pays, outre la premičre famine qui eut lieu du temps d'Abraham; et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, ŕ Guérar.
esY HUBO hambre en la tierra, además de la primera hambre que fué en los días de Abraham: y fuése Isaac á Abimelech rey de los Filisteos, en Gerar.
gbThere was a famine in the land, besides the first famine that was in the days of Abraham. Isaac went to Abimelech king of the Philistines, to Gerar.
deEs kam aber eine Teuerung ins Land nach der vorigen, so zu Abrahams Zeiten war. Und Isaak zog zu Abimelech, der Philister König, zu Gerar.
dkDa der opstod Hungersnřd i Landet - en anden end den forrige pĺ Abrahams Tid - begav Isak sig til Filisterkongen Abimelek i Gerar.
seMen en hungersnöd uppstod i landet, en ny hungersnöd, efter den som hade varit förut, i Abrahams tid. Dĺ begav sig Isak till Abimelek, filistéernas konung, i Gerar.
noOg det var atter hungersnřd i landet - likesom forrige gang pĺ Abrahams tid; og Isak drog til filistrenes konge Abimelek i Gerar.
fiMutta maahan tuli nälänhätä, toinen kuin se nälänhätä, joka oli ollut aikaisemmin, Aabrahamin päivinä. Silloin Iisak meni Abimelekin, filistealaisten kuninkaan, luo Gerariin.
huLőn pedig éhség az országban, amaz első éhség után, mely Ábrahám idejében vala. Elméne azért Izsák Abimélekhez a Filiszteusok királyához Gérárba.
2
heוַיֵּרָ֤א אֵלָיו֙ יְהוָ֔ה וַיֹּ֖אמֶר אַל־תֵּרֵ֣ד מִצְרָ֑יְמָה שְׁכֹ֣ן בָּאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֖ר אֹמַ֥ר אֵלֶֽיךָ׃
grὤφθη δὲ αὐτῷ κύριος καὶ εἶπεν Μὴ καταβῇς εἰς Αἴγυπτον· κατοίκησον δὲ ἐν τῇ γῇ, ᾗ ἄν σοι εἴπω.
laapparuitque ei Dominus et ait ne descendas in Aegyptum sed quiesce in terra quam dixero tibi
itGli apparve il Signore e gli disse: Non scendere in Egitto, abita nel paese che io ti indicherň.
frL'Éternel lui apparut, et dit: Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai.
esY apareciósele Jehová, y díjole: No desciendas á Egipto: habita en la tierra que yo te diré;
gbYahweh appeared to him, and said, Don't go down into Egypt. Live in the land I will tell you about.
deDa erschien ihm der HERR und sprach: Ziehe nicht hinab nach Ägypten, sondern bleibe in dem Lande, das ich dir sage.
dkOg Herren ĺbenbarede sig for ham og sagde: Drag ikke ned til Ćgypten, men bliv i det Land, jeg siger dig;
seOch HERREN uppenbarade sig för honom och sade: Drag icke ned till Egypten; bo kvar i det land som jag skall säga dig.
noDa ĺpenbarte Herren sig for ham og sa: Dra ikke ned til Egypten! Bo i det land som jeg sier dig!
fiJa Herra ilmestyi hänelle ja sanoi: Älä mene Egyptiin, vaan jää asumaan maahan, jonka minä sinulle sanon.
huMert megjelent vala néki az Úr és ezt mondotta vala: Ne menj alá Égyiptomba! lakjál azon a földön, melyet mondándok tenéked.
3
heגּ֚וּר בָּאָ֣רֶץ הַזֹּ֔את וְאֶֽהְיֶ֥ה עִמְּךָ֖ וַאֲבָרְכֶ֑ךָּ כִּֽי־לְךָ֣ וּֽלְזַרְעֲךָ֗ אֶתֵּן֙ אֶת־כָּל־הָֽאֲרָצֹ֣ת הָאֵ֔ל וַהֲקִֽמֹתִי֙ אֶת־הַשְּׁבֻעָ֔ה אֲשֶׁ֥ר נִשְׁבַּ֖עְתִּי לְאַבְרָהָ֥ם אָבִֽיךָ׃
grκαὶ παροίκει ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ καὶ εὐλογήσω σε· σοὶ γὰρ καὶ τῷ σπέρματί σου δώσω πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην καὶ στήσω τὸν ὅρκον μου, ὃν ὤμοσα Αβρααμ τῷ πατρί σου.
laet peregrinare in ea eroque tecum et benedicam tibi tibi enim et semini tuo dabo universas regiones has conplens iuramentum quod spopondi Abraham patri tuo
itRimani in questo paese e io sarň con te e ti benedirň, perché a te e alla tua discendeza io concederň tutti questi territori, e manterrň il giuramento che ho fatto ad Abramo tuo padre.
frSéjourne dans ce pays-ci: je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées ŕ toi et ŕ ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait ŕ Abraham, ton pčre.
esHabita en esta tierra, y seré contigo, y te bendeciré; porque á ti y á tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré á Abraham tu padre:
gbLive in this land, and I will be with you, and will bless you. For I will give to you, and to your offspring, all these lands, and I will establish the oath which I swore to Abraham your father.
deSei ein Fremdling in diesem Lande, und ich will mit dir sein und dich segnen; denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will meinen Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe,
dkbo som fremmed i det Land, sĺ vil jeg vćre med dig og velsigne dig; thi dig og dit Afkom vil jeg give alle disse Lande og stadfćste den Ed, jeg tilsvor din Fader Abraham;
seStanna sĺsom främling här i landet; jag skall vara med dig och välsigna dig, ty ĺt dig och din säd skall jag giva alla dessa länder, och skall hĺlla den ed som jag har svurit din fader Abraham.
noBli boende her i landet! Jeg vil vćre med dig og velsigne dig; for dig og din ćtt vil jeg gi alle disse land - jeg vil holde den ed jeg har svoret Abraham, din far.
fiOleskele muukalaisena tässä maassa, ja minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Sillä sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat ja pidän valan, jonka minä olen vannonut sinun isällesi Aabrahamille.
huTartózkodjál ezen a földön, és én veled leszek és megáldalak téged; mert tenéked és a te magodnak adom mind ezeket a földeket, hogy megerősítsem az esküvést, melylyel megesküdtem Ábrahámnak a te atyádnak.
4
dkog jeg vil gřre dit Afkom talrigt som Himmelens Stjerner og give dit Afkom alle disse Lande, og i din Sćd skal alle Jordens Folk velsignes,
seJag skall göra din säd talrik sĺsom stjärnorna pĺ himmelen, och jag skall giva ĺt din säd alla dessa länder; och i din säd skola alla folk pĺ jorden välsigna sig,
noOg jeg vil gjřre din ćtt tallrik som stjernene pĺ himmelen, og jeg vil gi din ćtt alle disse land, og i din ćtt skal alle jordens folk velsignes,
fiJa minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja annan jälkeläisillesi kaikki nämä maat, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä,
huÉs megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és a te magodnak adom mind ezeket a földeket: és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei;
heוְהִרְבֵּיתִ֤י אֶֽת־זַרְעֲךָ֙ כְּכוֹכְבֵ֣י הַשָּׁמַ֔יִם וְנָתַתִּ֣י לְזַרְעֲךָ֔ אֵ֥ת כָּל־הָאֲרָצֹ֖ת הָאֵ֑ל וְהִתְבָּרֲכ֣וּ בְזַרְעֲךָ֔ כֹּ֖ל גּוֹיֵ֥י הָאָֽרֶץ׃
grκαὶ πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ καὶ δώσω τῷ σπέρματί σου πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην, καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν τῷ σπέρματί σου πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς,
laet multiplicabo semen tuum sicut stellas caeli daboque posteris tuis universas regiones has et benedicentur in semine tuo omnes gentes terrae
itRenderň la tua discendenza numerosa come le stelle del cielo e concederň alla tua discendenza tutti questi territori: tutte le nazioni della terra saranno benedette per la tua discendenza;
frJe multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel; je donnerai ŕ ta postérité toutes ces contrées; et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité,
esY multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré á tu simiente todas estas tierras; y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente.
gbI will multiply your offspring as the stars of the sky, and will give all these lands to your offspring. In your offspring will all the nations of the earth be blessed,
deund will deinem Samen mehren wie die Sterne am Himmel und will deinem Samen alle diese Länder geben. Und durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden,
5
heעֵ֕קֶב אֲשֶׁר־שָׁמַ֥ע אַבְרָהָ֖ם בְּקֹלִ֑י וַיִּשְׁמֹר֙ מִשְׁמַרְתִּ֔י מִצְוֺתַ֖י חֻקּוֹתַ֥י וְתוֹרֹתָֽי׃
grἀνθ᾽ ὧν ὑπήκουσεν Αβρααμ ὁ πατήρ σου τῆς ἐμῆς φωνῆς καὶ ἐφύλαξεν τὰ προστάγματά μου καὶ τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ δικαιώματά μου καὶ τὰ νόμιμά μου.
laeo quod oboedierit Abraham voci meae et custodierit praecepta et mandata mea et caerimonias legesque servaverit
itper il fatto che Abramo ha obbedito alla mia voce e ha osservato ciň che io gli avevo prescritto: i miei comandamenti, le mie istituzioni e le mie leggi.
frparce qu'Abraham a obéi ŕ ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois.
esPor cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
gbbecause Abraham obeyed my voice, and kept my requirements, my commandments, my statutes, and my laws.
dedarum daß Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und hat gehalten meine Rechte, meine Gebote, meine Weise und mein Gesetz.
dkfordi Abraham adlřd mine Ord og holdt sig mine Forskrifter efterrettelig, mine Bud, Anordninger og Love.
sedärför att Abraham har lyssnat till mina ord och hĺllit vad jag har bjudit honom hĺlla, mina bud, mina stadgar och mina lagar.
nofordi Abraham lřd mitt ord og holdt alt det jeg břd ham ĺ holde, mine bud, mine forskrifter og mine lover.
fisentähden että Aabraham kuuli minua ja noudatti, mitä minä noudatettavaksi annoin, minun käskyjäni, säädöksiäni ja opetuksiani.
huMivelhogy hallgata Ábrahám az én szavamra: és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet.
6
heוַיֵּ֥שֶׁב יִצְחָ֖ק בִּגְרָֽר׃
grκαὶ κατῴκησεν Ισαακ ἐν Γεραροις.
lamansit itaque Isaac in Geraris
itCosě Isacco dimorň in Gerar.
frEt Isaac resta ŕ Guérar.
esHabitó, pues, Isaac en Gerar.
gbIsaac lived in Gerar.
deAlso wohnte Isaak zu Gerar.
dkSĺ blev Isak boende i Gerar.
seSĺ stannade Isak kvar i Gerar.
noSĺ blev Isak boende i Gerar.
fiNiin Iisak asettui Gerariin.
huLakozék azért Izsák Gérárban.
7
heוַֽיִּשְׁאֲל֞וּ אַנְשֵׁ֤י הַמָּקוֹם֙ לְאִשְׁתּ֔וֹ וַיֹּ֖אמֶר אֲחֹ֣תִי הִ֑וא כִּ֤י יָרֵא֙ לֵאמֹ֣ר אִשְׁתִּ֔י פֶּן־יַֽהַרְגֻ֜נִי אַנְשֵׁ֤י הַמָּקוֹם֙ עַל־רִבְקָ֔ה כִּֽי־טוֹבַ֥ת מַרְאֶ֖ה הִֽיא׃
gr᾿Επηρώτησαν δὲ οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου περὶ Ρεβεκκας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ, καὶ εἶπεν ᾿Αδελφή μού ἐστιν· ἐφοβήθη γὰρ εἰπεῖν ὅτι Γυνή μού ἐστιν, μήποτε ἀποκτείνωσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου περὶ Ρεβεκκας, ὅτι ὡραία τῇ ὄψει ἦν.
laqui cum interrogaretur a viris loci illius super uxore sua respondit soror mea est timuerat enim confiteri quod sibi esset sociata coniugio reputans ne forte interficerent eum propter illius pulchritudinem
itGli uomini del luogo lo interrogarono intorno alla moglie ed egli disse: E' mia sorella; infatti aveva timore di dire: E' mia moglie, pensando che gli uomini del luogo lo uccidessero per causa di Rebecca, che era di bell'aspetto.
frLorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait: C'est ma soeur; car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure.
esY los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer; y él respondió: Es mi hermana; porque tuvo miedo de decir: Es mi mujer; que tal vez, dijo, los hombres del lugar me matarían por causa de Rebeca; porque era de hermoso aspecto.
gbThe men of the place asked him about his wife. He said, She is my sister, for he was afraid to say, My wife, lest, he thought, the men of the place might kill me for Rebekah, because she is beautiful to look at.
deUnd wenn die Leute an demselben Ort fragten nach seinem Weibe, so sprach er: Sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen: Sie ist mein Weib; sie möchten mich erwürgen um Rebekkas willen, denn sie war schön von Angesicht.
dkDa nu Mćndene der pĺ Stedet forhřrte sig om hans Hustru, sagde han: Det er min Sřster! Thi han turde ikke sige, at hun var hans Hustru, af Frygt for at Mćndene der pĺ Stedet skulde slĺ ham ihjel for Rebekkas Skyld; thi hun var meget smuk.
seOch när männen pĺ orten frĺgade honom om hans hustru, sade han: Hon är min syster. Han fruktade nämligen för att säga att hon var hans hustru, ty han tänkte: Männen här pĺ orten kunde dĺ dräpa mig för Rebeckas skull, eftersom hon är sĺ fager att skĺda.
noOg mennene der pĺ stedet spurte ham ut om hans hustru. Da sa han: Hun er min sřster. For han torde ikke si at hun var hans hustru; han tenkte: Mennene her pĺ stedet kunde da slĺ mig ihjel for Rebekkas skyld, siden hun er sĺ vakker.
fiJa kun sen paikkakunnan miehet kysyivät hänen vaimostansa, sanoi hän: Hän on minun sisareni. Hän näet pelkäsi sanoa: Hän on minun vaimoni, sillä hän ajatteli: Nuo miehet voivat tappaa minut Rebekan tähden, sillä hän on näöltään kaunis.
huÉs mikor annak a helynek lakosai az ő felesége felől kérdezősködének, azt mondja vala: én húgom ő. Mert fél vala azt mondani: én feleségem; [gondolván:] nehogy megöljenek engem e helynek lakosai Rebekáért, mivelhogy szép ábrázatú ő.
8
heוַיְהִ֗י כִּ֣י אָֽרְכוּ־ל֥וֹ שָׁם֙ הַיָּמִ֔ים וַיַּשְׁקֵ֗ף אֲבִימֶ֙לֶךְ֙ מֶ֣לֶךְ פְּלִשְׁתִּ֔ים בְּעַ֖ד הַֽחַלּ֑וֹן וַיַּ֗רְא וְהִנֵּ֤ה יִצְחָק֙ מְצַחֵ֔ק אֵ֖ת רִבְקָ֥ה אִשְׁתּֽוֹ׃
grἐγένετο δὲ πολυχρόνιος ἐκεῖ· παρακύψας δὲ Αβιμελεχ ὁ βασιλεὺς Γεραρων διὰ τῆς θυρίδος εἶδεν τὸν Ισαακ παίζοντα μετὰ Ρεβεκκας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ.
lacumque pertransissent dies plurimi et ibi demoraretur prospiciens Abimelech Palestinorum rex per fenestram vidit eum iocantem cum Rebecca uxore sua
itEra lŕ da molto tempo, quando Abimčlech, re dei Filistei, si affacciň alla finestra e vide Isacco scherzare con la propria moglie Rebecca.
frComme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimélec, roi des Philistins, regardant par la fenętre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme.
esY sucedió que, después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los Filisteos, mirando por una ventana, vió á Isaac que jugaba con Rebeca su mujer.
gbWhen he had been there a long time, Abimelech king of the Philistines looked out at a window, and saw, and, behold, Isaac was caressing Rebekah, his wife.
deAls er nun eine Zeitlang da war, sah Abimelech, der Philister König, durchs Fenster und ward gewahr, daß Isaak scherzte mit seinem Weibe Rebekka.
dkMen da han havde boet der en Tid lang, hćndte det, at Filisterkongen Abimelek lćnede sig ud af Vinduet og sĺ Isak kćrtegne sin Hustru Rebekka.
seMen när han hade varit där en längre tid, hände sig en gĺng, dĺ Abimelek, filistéernas konung, blickade ut genom fönstret, att han fick se Isak kärligt skämta med sin hustru Rebecka.
noDa han nu hadde vćrt der en tid, hendte det engang at Abimelek, filistrenes konge, sĺ ut gjennem vinduet og fikk se at Isak kjćrtegnet Rebekka, sin hustru.
fiKun hän oli viipynyt siellä jonkun aikaa, niin tapahtui, että Abimelek, filistealaisten kuningas, kerran katsellessaan ulos akkunasta näki Iisakin hyväilevän vaimoansa.
huÉs lőn idő multával, hogy Abimélek a Filiszteusok királya kitekintvén az ablakon, látá Izsákot enyelegni Rebekával az ő feleségével.
9
heוַיִּקְרָ֨א אֲבִימֶ֜לֶךְ לְיִצְחָ֗ק וַיֹּ֙אמֶר֙ אַ֣ךְ הִנֵּ֤ה אִשְׁתְּךָ֙ הִ֔וא וְאֵ֥יךְ אָמַ֖רְתָּ אֲחֹ֣תִי הִ֑וא וַיֹּ֤אמֶר אֵלָיו֙ יִצְחָ֔ק כִּ֣י אָמַ֔רְתִּי פֶּן־אָמ֖וּת עָלֶֽיהָ׃
grἐκάλεσεν δὲ Αβιμελεχ τὸν Ισαακ καὶ εἶπεν αὐτῷ ῎Αρα γε γυνή σού ἐστιν· τί ὅτι εἶπας ᾿Αδελφή μού ἐστιν; εἶπεν δὲ αὐτῷ Ισαακ Εἶπα γάρ Μήποτε ἀποθάνω δι᾽ αὐτήν.
laet accersito ait perspicuum est quod uxor tua sit cur mentitus es sororem tuam esse respondit timui ne morerer propter eam
itAbimčlech chiamň Isacco e disse: Sicuramente essa č tua moglie. E perché tu hai detto: E' mia sorella?. Gli rispose Isacco: Perché mi son detto: io non muoia per causa di lei!.
frAbimélec fit appeler Isaac, et dit: Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire: C'est ma soeur? Isaac lui répondit: J'ai parlé ainsi, de peur de mourir ŕ cause d'elle.
esY llamó Abimelech á Isaac, y dijo: He aquí ella es de cierto tu mujer: żcómo, pues, dijiste: Es mi hermana? E Isaac le respondió: Porque dije: Quizá moriré por causa de ella.
gbAbimelech called Isaac, and said, Behold, surely she is your wife. Why did you say, 'She is my sister?' Isaac said to him, Because I said, 'Lest I die because of her.'
deDa rief Abimelech den Isaak und sprach: Siehe, es ist dein Weib. Wie hast du denn gesagt: Sie ist meine Schwester? Isaak antwortete ihm: Ich gedachte, ich möchte vielleicht sterben müssen um ihretwillen.
dkSĺ lod Abimelek Isak kalde og sagde: Hun er jo din Hustru; hvor kunde du da sige, at hun er din Sřster Isak svarede: Jo, jeg tćnkte: Jeg vil ikke udsćtte mig for at miste Livet for hendes Skyld.
seDĺ kallade Abimelek Isak till sig och sade: Hon är ju din hustru; huru har du dĺ kunnat säga: 'Hon är min syster'? Isak svarade honom: Jag fruktade att jag annars skulle bliva dödad för hennes skull.
noDa kalte Abimelek Isak til sig og sa: Hun er jo din hustru, hvor kunde du da si: Hun er min sřster? Isak svarte: Jeg tenkte jeg kunde komme til ĺ miste livet for hennes skyld.
fiNiin Abimelek kutsutti Iisakin ja sanoi: Katso, hänhän on sinun vaimosi! Miksi olet sanonut: 'Hän on minun sisareni'? Iisak vastasi hänelle: Minä ajattelin, että minut muuten ehkä tapetaan hänen tähtensä.
huKiálta azért Abimélek Izsáknak, és monda: Ímé bizony feleséged ő; hogyan mondhattad [tehát:] húgom ő!? És monda neki Izsák: Mert azt gondolám, netalán még meg kell halnom miatta.
10
heוַיֹּ֣אמֶר אֲבִימֶ֔לֶךְ מַה־זֹּ֖את עָשִׂ֣יתָ לָּ֑נוּ כִּ֠מְעַט שָׁכַ֞ב אַחַ֤ד הָעָם֙ אֶת־אִשְׁתֶּ֔ךָ וְהֵבֵאתָ֥ עָלֵ֖ינוּ אָשָֽׁם׃
grεἶπεν δὲ αὐτῷ Αβιμελεχ Τί τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν; μικροῦ ἐκοιμήθη τις τοῦ γένους μου μετὰ τῆς γυναικός σου, καὶ ἐπήγαγες ἐφ᾽ ἡμᾶς ἄγνοιαν.
ladixitque Abimelech quare inposuisti nobis potuit coire quispiam de populo cum uxore tua et induxeras super nos grande peccatum praecepitque omni populo dicens
itRiprese Abimčlech: Che ci hai fatto? Poco ci mancava che qualcuno del popolo si unisse a tua moglie e tu attirassi su di noi una colpa.
frEt Abimélec dit: Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables.
esY Abimelech dijo: żPor qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado.
gbAbimelech said, What is this you have done to us? One of the people might easily have lain with your wife, and you would have brought guilt on us!
deAbimelech sprach: Warum hast du das getan? Es wäre leicht geschehen, daß jemand vom Volk sich zu deinem Weibe gelegt hätte, und hättest also eine Schuld auf uns gebracht.
dkMen Abimelek sagde: Hvad er det dog, du har gjort imod os! Hvor let kunde det ikke vćre sket, at en af Folket havde ligget hos din Hustru, og sĺ havde du bragt Skyld over os!
seDĺ sade Abimelek: Vad har du gjort mot oss! Huru lätt kunde det icke hava skett att nĺgon av folket hade lägrat din hustru? Och sĺ hade du dragit skuld över oss.
noDa sa Abimelek: Hvorfor har du gjort dette mot oss? Hvor lett kunde det ikke ha hendt at en eller annen av folket hadde lagt sig hos din hustru, og da hadde du fřrt skyld over oss.
fiAbimelek sanoi: Mitä oletkaan meille tehnyt! Kuinka helposti olisikaan voinut tapahtua, että joku kansasta olisi maannut sinun vaimosi kanssa, ja niin sinä olisit saattanut meidät syyhyn!
huÉs monda Abimélek: Miért mívelted ezt mi velünk? Kevésbe múlt, hogy feleségeddel nem hált valaki a nép közűl, és bűnt hoztál volna mi reánk.
11
heוַיְצַ֣ו אֲבִימֶ֔לֶךְ אֶת־כָּל־הָעָ֖ם לֵאמֹ֑ר הַנֹּגֵ֜עַ בָּאִ֥ישׁ הַזֶּ֛ה וּבְאִשְׁתּ֖וֹ מ֥וֹת יוּמָֽת׃
grσυνέταξεν δὲ Αβιμελεχ παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ λέγων Πᾶς ὁ ἁπτόμενος τοῦ ἀνθρώπου τούτου ἢ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ θανάτου ἔνοχος ἔσται.
laqui tetigerit hominis huius uxorem morte morietur
itAbimčlech diede quest'ordine a tutto il popolo: Chi tocca questo uomo o la sua moglie sarŕ messo a morte!.
frAlors Abimélec fit cette ordonnance pour tout le peuple: Celui qui touchera ŕ cet homme ou ŕ sa femme sera mis ŕ mort.
esEntonces Abimelech mandó á todo el pueblo, diciendo: El que tocare á este hombre ó á su mujer, de cierto morirá.
gbAbimelech commanded all the people, saying, He who touches this man or his wife will surely be put to death.
deDa gebot Abimelech allem Volk und sprach: Wer diesen Mann oder sein Weib antastet, der soll des Todes sterben.
dkSĺ břd Abimelek alt Folket: Hver den, der rřrer denne Mand eller hans Hustru, skal lide Dřden.
seSedan bjöd Abimelek allt folket och sade: Den som kommer vid denne man eller vid hans hustru, han skall straffas med döden.
noSĺ břd Abimelek alt folket og sa: Den som rřrer ved denne mann eller hans hustru, han skal late sitt liv.
fiJa Abimelek antoi käskyn kaikelle kansalle, sanoen: Joka koskee tähän mieheen tai hänen vaimoonsa, se on kuolemalla rangaistava.
huParancsola azért Abimélek mind az egész népnek, ezt mondván: A ki ezt az embert vagy ennek feleségét illeténdi, bizonynyal meg kell halnia.
12
heוַיִּזְרַ֤ע יִצְחָק֙ בָּאָ֣רֶץ הַהִ֔וא וַיִּמְצָ֛א בַּשָּׁנָ֥ה הַהִ֖וא מֵאָ֣ה שְׁעָרִ֑ים וַֽיְבָרֲכֵ֖הוּ יְהוָֽה׃
gr῎Εσπειρεν δὲ Ισαακ ἐν τῇ γῇ ἐκείνῃ καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ ἑκατοστεύουσαν κριθήν· εὐλόγησεν δὲ αὐτὸν κύριος.
laseruit autem Isaac in terra illa et invenit in ipso anno centuplum benedixitque ei Dominus
itPoi Isacco fece una semina in quel paese e raccolse quell'anno il centuplo. Il Signore infatti lo aveva benedetto.
frIsaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple; car l'Éternel le bénit.
esY sembró Isaac en aquella tierra, y halló aquel ańo ciento por uno: y bendíjole Jehová.
gbIsaac sowed in that land, and reaped in the same year one hundred times what he planted. Yahweh blessed him.
deUnd Isaak säte in dem Lande und erntete desselben Jahres hundertfältig; denn der HERR segnete ihn.
dkIsak sĺede der i Landet og fik samme Ĺr 100 Fold; og Herren velsignede ham,
seOch Isak sĺdde där i landet och fick det ĺret hundrafalt, ty HERREN välsignade honom.
noIsak sĺdde korn der i landet og fikk det ĺr hundre fold, for Herren velsignet ham.
fiJa Iisak kylvi siinä maassa ja sai sinä vuonna satakertaisesti, sillä Herra siunasi häntä.
huÉs vete Izsák azon a földön, és lett néki abban az esztendőben száz annyia, mert megáldá őt az Úr.
13
heוַיִּגְדַּ֖ל הָאִ֑ישׁ וַיֵּ֤לֶךְ הָלוֹךְ֙ וְגָדֵ֔ל עַ֥ד כִּֽי־גָדַ֖ל מְאֹֽד׃
grκαὶ ὑψώθη ὁ ἄνθρωπος καὶ προβαίνων μείζων ἐγίνετο, ἕως οὗ μέγας ἐγένετο σφόδρα·
laet locupletatus est homo et ibat proficiens atque succrescens donec magnus vehementer effectus est
itE l'uomo divenne ricco e crebbe tanto in ricchezze fino a divenire ricchissimo:
frCet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'ŕ ce qu'il devint fort riche.
esY el varón se engrandeció, y fué adelantando y engrandeciéndose, hasta hacerse muy poderoso:
gbThe man grew great, and grew more and more until he became very great.
deUnd er ward ein großer Mann und nahm immer mehr zu, bis er sehr groß ward,
dksĺ han blev en mćgtig Mand og stadig gik frem, indtil han blev sĺre mćgtig,
seOch han blev en mäktig man; hans makt blev större och större, sĺ att han till slut var mycket mäktig.
noOg han blev en rik mann, og blev rikere og rikere, sĺ han til sist var overmĺte rik.
fiJa hän rikastui ja hyötyi hyötymistään, kunnes hänestä tuli hyvin rikas.
huÉs gyarapodék az a férfiú, és elébb-elébb megy vala a gyarapodásban, mígnem igen nagygyá lőn.
14
heוַֽיְהִי־ל֤וֹ מִקְנֵה־צֹאן֙ וּמִקְנֵ֣ה בָקָ֔ר וַעֲבֻדָּ֖ה רַבָּ֑ה וַיְקַנְא֥וּ אֹת֖וֹ פְּלִשְׁתִּֽים׃
grἐγένετο δὲ αὐτῷ κτήνη προβάτων καὶ κτήνη βοῶν καὶ γεώργια πολλά. ἐζήλωσαν δὲ αὐτὸν οἱ Φυλιστιιμ,
lahabuit quoque possessionem ovium et armentorum et familiae plurimum ob haec invidentes ei Palestini
itpossedeva greggi di piccolo e di grosso bestiame e numerosi schiavi e i Filistei cominciarono ad invidiarlo.
frIl avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs: aussi les Philistins lui portčrent envie.
esY tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y grande apero; y los Filisteos le tuvieron envidia.
gbHe had possessions of flocks, possessions of herds, and a great household. The Philistines envied him.
dedaß er viel Gut hatte an kleinem und großem Vieh und ein großes Gesinde. Darum beneideten ihn die Philister
dkog han havde Smĺkvćg og Hornkvćg og Trćlle i Mćngde. Derover blev Filisterne skinsyge pĺ ham.
seHan ägde sĺ mĺnga fĺr och fäkreatur och sĺ mĺnga tjänare, att filistéerna begynte avundas honom.
noHan eide smĺfe og storfe og mange tjenere, sĺ filistrene blev misunnelige pĺ ham.
fiJa hänellä oli laumoittain sekä pikkukarjaa että raavaskarjaa ja paljon palvelijoita, niin että filistealaiset alkoivat kadehtia häntä.
huÉs vala néki apró és öreg barma és sok cselédje, s irigykedének ezért reá a Filiszteusok.
15
heוְכָל־הַבְּאֵרֹ֗ת אֲשֶׁ֤ר חָֽפְרוּ֙ עַבְדֵ֣י אָבִ֔יו בִּימֵ֖י אַבְרָהָ֣ם אָבִ֑יו סִתְּמ֣וּם פְּלִשְׁתִּ֔ים וַיְמַלְא֖וּם עָפָֽר׃
grκαὶ πάντα τὰ φρέατα, ἃ ὤρυξαν οἱ παῖδες τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῷ χρόνῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐνέφραξαν αὐτὰ οἱ Φυλιστιιμ καὶ ἔπλησαν αὐτὰ γῆς.
laomnes puteos quos foderant servi patris illius Abraham illo tempore obstruxerunt implentes humo
itTutti i pozzi che avevano scavati i servi di suo padre ai tempi del padre Abramo, i Filistei li avevano turati riempiendoli di terra.
frTous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son pčre, du temps d'Abraham, son pčre, les Philistins les comblčrent et les remplirent de poussičre.
esY todos los pozos que habían abierto, los criados de Abraham su padre en sus días, los Filisteos los habían cegado y llenado de tierra.
gbNow all the wells which his father's servants had dug in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped, and filled with earth.
deund verstopften alle Brunnen, die seines Vaters Knechte gegraben hatten zur Zeit Abrahams, seines Vaters, und füllten sie mit Erde;
dkAlle de Brřnde, hans Faders Trćlle havde gravet i hans Fader Abrahams Dage, kastede Filisterne til.og fyldte dem med Jord;
seOch alla de brunnar som hans faders tjänare hade grävt i hans fader Abrahams tid, dem hade filistéerna kastat igen och fyllt med grus.
noOg alle de brřnner som hans fars tjenere hadde gravd i Abrahams, hans fars dager, dem kastet filistrene til og fylte dem med jord.
fiJa filistealaiset tukkivat kaikki ne kaivot, jotka hänen isänsä palvelijat olivat kaivaneet hänen isänsä Aabrahamin päivinä, ja täyttivät ne mullalla.
huÉs mindazokat a kútakat, melyeket az ő atyjának szolgái Ábrahámnak az ő atyjának idejében ástak vala, behányák a Filiszteusok, és betölték azokat földdel.
16
heוַיֹּ֥אמֶר אֲבִימֶ֖לֶךְ אֶל־יִצְחָ֑ק לֵ֚ךְ מֵֽעִמָּ֔נוּ כִּֽי־עָצַֽמְתָּ־מִמֶּ֖נּוּ מְאֹֽד׃
grεἶπεν δὲ Αβιμελεχ πρὸς Ισαακ ῎Απελθε ἀφ᾽ ἡμῶν, ὅτι δυνατώτερος ἡμῶν ἐγένου σφόδρα.
lain tantum ut ipse Abimelech diceret ad Isaac recede a nobis quoniam potentior nostri factus es valde
itAbimčlech disse ad Isacco: Vŕttene via da noi, perché tu sei molto piů potente di noi.
frEt Abimélec dit ŕ Isaac: Va-t-en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous.
esY dijo Abimelech á Isaac: Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho.
gbAbimelech said to Isaac, Go from us, for you are much mightier than we.
dedaß auch Abimelech zu ihm sprach: Ziehe von uns, denn du bist uns zu mächtig geworden.
dkog Abimelek sagde til Isak: Drag bort fra os, thi du er blevet os for stćrk!
seOch Abimelek sade till Isak: Drag bort ifrĺn oss; ty du har blivit oss alltför mäktig.
noOg Abimelek sa til Isak: Dra bort fra oss, for du er blitt oss altfor mektig.
fiSilloin Abimelek sanoi Iisakille: Mene pois luotamme, sillä sinä olet tullut paljon väkevämmäksi meitä.
huÉs monda Abimélek Izsáknak: Menj el közűlünk, mert sokkal hatalmasabbá lettél nálunknál.
17
heוַיֵּ֥לֶךְ מִשָּׁ֖ם יִצְחָ֑ק וַיִּ֥חַן בְּנַֽחַל־גְּרָ֖ר וַיֵּ֥שֶׁב שָֽׁם׃
grκαὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν Ισαακ καὶ κατέλυσεν ἐν τῇ φάραγγι Γεραρων καὶ κατῴκησεν ἐκεῖ.
laet ille discedens veniret ad torrentem Gerarae habitaretque ibi
itIsacco andň via di lŕ, si accampň sul torrente di Gerar e vi si stabilě.
frIsaac partit de lŕ, et campa dans la vallée de Guérar, oů il s'établit.
esE Isaac se fué de allí; y asentó sus tiendas en el valle de Gerar, y habitó allí.
gbIsaac departed from there, encamped in the valley of Gerar, and lived there.
deDa zog Isaak von dannen und schlug sein Gezelt auf im Grunde Gerar und wohnte allda
dkSĺ drog Isak bort og slog Lejr i Gerars Dal og bosatte sig der.
seDĺ drog Isak bort därifrĺn och slog upp sitt läger i Gerars dal och bodde där.
noSĺ drog Isak derfra og slo leir i Gerar-dalen og blev boende der.
fiNiin Iisak lähti sieltä ja leiriytyi Gerarin laaksoon ja asui siellä.
huElméne azért onnan Izsák, és Gérár völgyében voná fel sátrait, és ott lakék.
18
heוַיָּ֨שָׁב יִצְחָ֜ק וַיַּחְפֹּ֣ר׀ אֶת־בְּאֵרֹ֣ת הַמַּ֗יִם אֲשֶׁ֤ר חָֽפְרוּ֙ בִּימֵי֙ אַבְרָהָ֣ם אָבִ֔יו וַיְסַתְּמ֣וּם פְּלִשְׁתִּ֔ים אַחֲרֵ֖י מ֣וֹת אַבְרָהָ֑ם וַיִּקְרָ֤א לָהֶן֙ שֵׁמ֔וֹת כַּשֵּׁמֹ֕ת אֲשֶׁר־קָרָ֥א לָהֶ֖ן אָבִֽיו׃
grκαὶ πάλιν Ισαακ ὤρυξεν τὰ φρέατα τοῦ ὕδατος, ἃ ὤρυξαν οἱ παῖδες Αβρααμ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐνέφραξαν αὐτὰ οἱ Φυλιστιιμ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Αβρααμ τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ ἐπωνόμασεν αὐτοῖς ὀνόματα κατὰ τὰ ὀνόματα, ἃ ἐπωνόμασεν Αβρααμ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.
larursum fodit alios puteos quos foderant servi patris sui Abraham et quos illo mortuo olim obstruxerant Philisthim appellavitque eos hisdem nominibus quibus ante pater vocaverat
itIsacco tornň a scavare i pozzi d'acqua, che avevano scavati i servi di suo padre, Abramo, e che i Filistei avevano turati dopo la morte di Abramo, e li chiamň come li aveva chiamati suo padre.
frIsaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son pčre, et qu'avaient comblés les Philistins aprčs la mort d'Abraham; et il leur donna les męmes noms que son pčre leur avait donnés.
esY volvió á abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los Filisteos habían cegado, muerto Abraham; y llamólos por los nombres que su padre los había llamado.
gbIsaac dug again the wells of water, which they had dug in the days of Abraham his father. For the Philistines had stopped them after the death of Abraham. He called their names after the names by which his father had called them.
deund ließ die Wasserbrunnen wieder aufgraben, die sie zu Abrahams, seines Vaters, Zeiten gegraben hatten, welche die Philister verstopft hatten nach Abrahams Tod, und nannte sie mit demselben Namen mit denen sie sein Vater genannt hatte.
dkMen Isak lod atter de Brřnde udgrave, som hans Fader Abrahams Trćlle havde gravet, og som Filisterne havde tilkastet efter Abrahams Dřd, og gav dem de samme Navne, som hans Fader havde givet dem.
seOch Isak lät ĺter gräva ut de vattenbrunnar som hade blivit grävda i hans fader Abrahams tid, men som filistéerna efter Abrahams död hade kastat igen; och han gav dem ĺter de namn som hans fader hade givit dem.
noOg Isak gravde op igjen de brřnner som de hadde gravd i Abrahams, hans fars dager, og som filistrene hadde kastet til efter Abrahams dřd; og han gav dem de samme navn som hans far hadde gitt dem.
fiJa Iisak kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot, jotka hänen isänsä Aabrahamin päivinä olivat kaivetut, mutta jotka filistealaiset olivat Aabrahamin kuoltua tukkineet, ja antoi niille jälleen ne nimet, jotka hänen isänsä oli niille antanut.
huÉs ismét megásá Izsák a kútakat, a melyeket ástak vala az ő atyjának Ábrahámnak idejében, de a melyeket Ábrahám holta után behánytak vala a Filiszteusok, és azokkal a nevekkel nevezé azokat, a mely neveket adott vala azoknak az ő atyja.
19
heוַיַּחְפְּר֥וּ עַבְדֵֽי־יִצְחָ֖ק בַּנָּ֑חַל וַיִּ֨מְצְאוּ־שָׁ֔ם בְּאֵ֖ר מַ֥יִם חַיִּֽים׃
grκαὶ ὤρυξαν οἱ παῖδες Ισαακ ἐν τῇ φάραγγι Γεραρων καὶ εὗρον ἐκεῖ φρέαρ ὕδατος ζῶντος.
lafoderunt in torrente et reppererunt aquam vivam
itI servi di Isacco scavarono poi nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva.
frLes serviteurs d'Isaac creusčrent encore dans la vallée, et y trouvčrent un puits d'eau vive.
esY los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas.
gbIsaac's servants dug in the valley, and found there a well of springing water.
deAuch gruben Isaaks Knechte im Grunde und fanden daselbst einen Brunnen lebendigen Wassers.
dkDa nu Isaks Trćlle gravede i Dalen, střdte de pĺ en Brřnd med rindende Vand;
seOch Isaks tjänare grävde i dalen och funno där en brunn med rinnande vatten.
noOg Isaks tjenere gravde i dalen og fant der en brřnn med rinnende vann.
fiJa Iisakin palvelijat kaivoivat laaksossa ja löysivät sieltä kaivon, jossa oli juoksevaa vettä.
huIzsák szolgái pedig ásnak vala a völgyben, és élő víznek forrására akadának ott.
20
heוַיָּרִ֜יבוּ רֹעֵ֣י גְרָ֗ר עִם־רֹעֵ֥י יִצְחָ֛ק לֵאמֹ֖ר לָ֣נוּ הַמָּ֑יִם וַיִּקְרָ֤א שֵֽׁם־הַבְּאֵר֙ עֵ֔שֶׂק כִּ֥י הִֽתְעַשְּׂק֖וּ עִמּֽוֹ׃
grκαὶ ἐμαχέσαντο οἱ ποιμένες Γεραρων μετὰ τῶν ποιμένων Ισαακ φάσκοντες αὐτῶν εἶναι τὸ ὕδωρ· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ φρέατος ᾿Αδικία· ἠδίκησαν γὰρ αὐτόν.
lased et ibi iurgium fuit pastorum Gerarae adversum pastores Isaac dicentium nostra est aqua quam ob rem nomen putei ex eo quod acciderat vocavit Calumniam
itMa i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco, dicendo: L'acqua č nostra!. Allora egli chiamň Esech il pozzo, perché quelli avevano litigato con lui.
frLes bergers de Guérar querellčrent les bergers d'Isaac, en disant: L'eau est ŕ nous. Et il donna au puits le nom d'Ések, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui.
esY los pastores de Gerar rińeron con los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra: por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él.
gbThe herdsmen of Gerar argued with Isaac's herdsmen, saying, The water is ours. He called the name of the well Esek, because they contended with him.
deAber die Hirten von Gerar zankten mit den Hirten Isaaks und sprachen: Das Wasser ist unser. Da hieß er den Brunnen Esek, darum daß sie ihm unrecht getan hatten.
dkmen Gerars Hyrder yppede Kiv med Isaks og sagde: Dette Vand tilhřrer os! Derfor kaldte han Brřnden Esek, thi der stredes de med ham.
seMen herdarna i Gerar begynte tvista med Isaks herdar och sade: Vattnet är vĺrt. Dĺ gav han den brunnen namnet Esek, eftersom de hade kivat med honom.
noMen hyrdene fra Gerar trettet med Isaks hyrder og sa: Vannet hřrer oss til. Og han kalte brřnnen Esek, fordi de stredes med ham.
fiMutta Gerarin paimenet alkoivat riidellä Iisakin paimenten kanssa, sanoen: Vesi on meidän. Niin hän kutsui kaivon Eesekiksi, koska he olivat riidelleet hänen kanssaan.
huGérár pásztorai pedig versengének Izsák pásztoraival, mondván: Miénk a víz. Ezért nevezé a kútnak nevét Észeknek, mivelhogy czivakodtak vala ő vele.
21
heוַֽיַּחְפְּרוּ֙ בְּאֵ֣ר אַחֶ֔רֶת וַיָּרִ֖יבוּ גַּם־עָלֶ֑יהָ וַיִּקְרָ֥א שְׁמָ֖הּ שִׂטְנָֽה׃
grἀπάρας δὲ Ισαακ ἐκεῖθεν ὤρυξεν φρέαρ ἕτερον, ἐκρίνοντο δὲ καὶ περὶ ἐκείνου· καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εχθρία.
lafoderunt et alium et pro illo quoque rixati sunt appellavitque eum Inimicitias
itScavarono un altro pozzo, ma quelli litigarono anche per questo ed egli lo chiamň Sitna.
frSes serviteurs creusčrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle; et il l'appela Sitna.
esY abrieron otro pozo, y también rińeron sobre él: y llamó su nombre Sitnah.
gbThey dug another well, and they argued over that, also. He called its name Sitnah.
deDa gruben sie einen andern Brunnen. Darüber zankten sie auch, darum hieß er ihn Sitna.
dkSĺ flyttede han derfra og lod grave en ny Brřnd; og da de ogsĺ yppede Kiv om den, kaldte han den Sitna.
seDärefter grävde de en annan brunn, men om den kommo de ock i tvist; dĺ gav han den namnet Sitna.
noSiden gravde de en annen brřnn, og den trettet de ogsĺ om; og han kalte den Sitna.
fiSenjälkeen he kaivoivat toisen kaivon ja joutuivat riitaan siitäkin; niin hän antoi sille nimen Sitna.
huMás kútat is ásának s azon is versengének, azért annak nevét Szitnának nevezé.
22
huÉs tovább vonula onnan és ása más kútat, a mely miatt nem versengének; azért nevezé nevét Rehobóthnak, és monda: Immár tágas helyet szerzett az Úr minékünk, és szaporodhatunk a földön.
heוַיַּעְתֵּ֣ק מִשָּׁ֗ם וַיַּחְפֹּר֙ בְּאֵ֣ר אַחֶ֔רֶת וְלֹ֥א רָב֖וּ עָלֶ֑יהָ וַיִּקְרָ֤א שְׁמָהּ֙ רְחֹב֔וֹת וַיֹּ֗אמֶר כִּֽי־עַתָּ֞ה הִרְחִ֧יב יְהוָ֛ה לָ֖נוּ וּפָרִ֥ינוּ בָאָֽרֶץ׃
grἀπάρας δὲ ἐκεῖθεν ὤρυξεν φρέαρ ἕτερον, καὶ οὐκ ἐμαχέσαντο περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εὐρυχωρία λέγων Διότι νῦν ἐπλάτυνεν κύριος ἡμῖν καὶ ηὔξησεν ἡμᾶς ἐπὶ τῆς γῆς.
laprofectus inde fodit alium puteum pro quo non contenderunt itaque vocavit nomen illius Latitudo dicens nunc dilatavit nos Dominus et fecit crescere super terram
itAllora si mosse di lŕ e scavň un altro pozzo, per il quale non litigarono; allora egli lo chiamň Recobňt e disse: Ora il Signore ci ha dato spazio libero perché noi prosperiamo nel paese.
frIl se transporta de lŕ, et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle; et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays.
esY apartóse de allí, y abrió otro pozo, y no rińeron sobre él: y llamó su nombre Rehoboth, y dijo: Porque ahora nos ha hecho ensanchar Jehová y fructificaremos en la tierra.
gbHe left that place, and dug another well. They didn't argue over that one. He called it Rehoboth. He said, For now Yahweh has made room for us, and we will be fruitful in the land.
deDa machte er sich von dannen und grub einen andern Brunnen. Darüber zankten sie sich nicht; darum hieß er ihn Rehoboth und sprach: Nun hat uns der HERR Raum gemacht und uns wachsen lassen im Lande.
dkSĺ flyttede han derfra og lod grave en ny Brřnd; og da de ikke yppede Kiv om den, kaldte han den Rehobot, idet han sagde: Nu har Herren skaffet os Plads, sĺ vi kan blive talrige i Landet
seSedan begav han sig därifrĺn till en annan plats och grävde ĺter en brunn; om den tvistade de icke. Därför gav han denna namnet Rehobot, i det han sade: Nu har ju HERREN givit oss utrymme, sĺ att vi kunna föröka oss i landet.
noSĺ brřt han op derfra og gravde ennu en brřnn; den trettet de ikke om; og han kalte den Rehobot og sa: Nu har Herren gjort det rummelig for oss, sĺ vi kan bli tallrike i landet.
fiSitten hän muutti sieltä pois ja kaivoi vielä yhden kaivon. Siitä ei syntynyt riitaa. Sentähden hän nimitti sen Rehobotiksi ja sanoi: Nyt Herra on antanut meille tilaa, niin että voimme lisääntyä maassa.
23
heוַיַּ֥עַל מִשָּׁ֖ם בְּאֵ֥ר שָֽׁבַע׃
gr᾿Ανέβη δὲ ἐκεῖθεν ἐπὶ τὸ φρέαρ τοῦ ὅρκου.
laascendit autem ex illo loco in Bersabee
itDi lŕ andň a Bersabea.
frIl remonta de lŕ ŕ Beer Schéba.
esY de allí subió á Beer-seba.
gbHe went up from there to Beersheba.
deDarnach zog er von dannen gen Beer-Seba.
dkSĺ drog han derfra til Be'ersjeba.
seSedan drog han därifrĺn upp till Beer-Seba.
noSiden drog han derfra op til Be'erseba.
fiSieltä hän meni Beersebaan.
huFelméne pedig onnan Beérsebába.
24
heוַיֵּרָ֨א אֵלָ֤יו יְהוָה֙ בַּלַּ֣יְלָה הַה֔וּא וַיֹּ֕אמֶר אָנֹכִ֕י אֱלֹהֵ֖י אַבְרָהָ֣ם אָבִ֑יךָ אַל־תִּירָא֙ כִּֽי־אִתְּךָ֣ אָנֹ֔כִי וּבֵֽרַכְתִּ֙יךָ֙ וְהִרְבֵּיתִ֣י אֶֽת־זַרְעֲךָ֔ בַּעֲב֖וּר אַבְרָהָ֥ם עַבְדִּֽי׃
grκαὶ ὤφθη αὐτῷ κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ καὶ εἶπεν ᾿Εγώ εἰμι ὁ θεὸς Αβρααμ τοῦ πατρός σου· μὴ φοβοῦ· μετὰ σοῦ γάρ εἰμι καὶ ηὐλόγηκά σε καὶ πληθυνῶ τὸ σπέρμα σου διὰ Αβρααμ τὸν πατέρα σου.
laubi apparuit ei Dominus in ipsa nocte dicens ego sum Deus Abraham patris tui noli metuere quia tecum sum benedicam tibi et multiplicabo semen tuum propter servum meum Abraham
itE in quella notte gli apparve il Signore e disse: Io sono il Dio di Abramo, tuo padre; non temere perché io sono con te. Ti benedirň e moltiplicherň la tua discendenza per amore di Abramo, mio servo.
frL'Éternel lui apparut dans la nuit, et dit: Je suis le Dieu d'Abraham, ton pčre; ne crains point, car je suis avec toi; je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, ŕ cause d'Abraham, mon serviteur.
esY apareciósele Jehová aquella noche, y dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre: no temas, que yo soy contigo, y yo te bendeciré, y multiplicaré tu simiente por amor de Abraham mi siervo.
gbYahweh appeared to him the same night, and said, I am the God of Abraham your father. Don't be afraid, for I am with you, and will bless you, and multiply your offspring for my servant Abraham's sake.
deUnd der HERR erschien ihm in derselben Nacht und sprach: Ich bin deines Vaters Abrahams Gott. Fürchte dich nicht; denn ich bin mit dir und will dich segnen und deinen Samen mehren um meines Knechtes Abraham willen.
dkSamme Nat ĺbenbarede Herren sig for ham og sagde: Jeg er din Fader Abrahams Gud; frygt ikke, thi jeg er med dig, og jeg vil velsigne dig og gřre dit Afkom talrigt for min Tjener Abrahams, Skyld!
seOch HERREN uppenbarade sig för honom den natten och sade: Jag är Abrahams, din faders, Gud. Frukta icke, ty jag är med dig, och jag skall välsigna dig och göra din säd talrik, för min tjänare Abrahams skull.
nosamme natt ĺpenbarte Herren sig for ham og sa: Jeg er Abrahams, din fars Gud; frykt ikke, for jeg er med dig, og jeg vil velsigne dig og gjřre din ćtt tallrik for Abrahams, min tjeners skyld.
fiJa Herra ilmestyi hänelle sinä yönä ja sanoi: Minä olen sinun isäsi Aabrahamin Jumala; älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun suureksi palvelijani Aabrahamin tähden.
huÉs megjelenék néki az Úr azon éjszaka, és monda: Én vagyok Ábrahámnak a te atyádnak Istene: Ne félj, mert te veled vagyok, és megáldalak téged, és megsokasítom a te magodat Ábrahámért, az én szolgámért.
25
heוַיִּ֧בֶן שָׁ֣ם מִזְבֵּ֗חַ וַיִּקְרָא֙ בְּשֵׁ֣ם יְהוָ֔ה וַיֶּט־שָׁ֖ם אָהֳל֑וֹ וַיִּכְרוּ־שָׁ֥ם עַבְדֵי־יִצְחָ֖ק בְּאֵֽר׃
grκαὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον καὶ ἐπεκαλέσατο τὸ ὄνομα κυρίου καὶ ἔπηξεν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ· ὤρυξαν δὲ ἐκεῖ οἱ παῖδες Ισαακ φρέαρ.
laitaque aedificavit ibi altare et invocato nomine Domini extendit tabernaculum praecepitque servis suis ut foderent puteum
itAllora egli costruě in quel luogo un altare e invocň il nome del Signore; lě piantň la tenda. E i servi di Isacco scavarono un pozzo.
frIl bâtit lŕ un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusčrent un puits.
esY edificó allí un altar, é invocó el nombre de Jehová, y tendió allí su tienda: y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo.
gbHe built an altar there, and called on Yahweh's name, and pitched his tent there. There Isaac's servants dug a well.
deDa baute er einen Altar daselbst und predigte von dem Namen des HERRN und richtete daselbst seine Hütte auf, und seine Knechte gruben daselbst einen Brunnen.
dkDa byggede Isak et Alter der og pĺkaldte Herrens Navn; og der opslog han sit Telt, og hans Trćlle gravede der en Brřnd.
seDĺ byggde han där ett altare och ĺkallade HERRENS namn och slog där upp sitt tält. Och Isaks tjänare grävde där en brunn.
noDer bygget han et alter og pĺkalte Herrens navn; og han slo op sitt telt der; og Isaks tjenere gravde der en brřnn.
fiSilloin hän rakensi sinne alttarin, huusi avuksi Herran nimeä ja pystytti sinne telttansa. Ja Iisakin palvelijat kaivoivat siihen kaivon.
huOltárt építe azért ott, és segítségűl hívá az Úrnak nevét, s felvoná ott az ő sátorát; Izsák szolgái pedig kútat ásának ottan.
26
heוַאֲבִימֶ֕לֶךְ הָלַ֥ךְ אֵלָ֖יו מִגְּרָ֑ר וַאֲחֻזַּת֙ מֵֽרֵעֵ֔הוּ וּפִיכֹ֖ל שַׂר־צְבָאֽוֹ׃
grκαὶ Αβιμελεχ ἐπορεύθη πρὸς αὐτὸν ἀπὸ Γεραρων καὶ Οχοζαθ ὁ νυμφαγωγὸς αὐτοῦ καὶ Φικολ ὁ ἀρχιστράτηγος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
laad quem locum cum venissent de Geraris Abimelech et Ochozath amicus illius et Fichol dux militum
itIntanto Abimčlech da Gerar era andato da lui, insieme con Acuzzat, suo amico, e Picol, capo del suo esercito.
frAbimélec vint de Guérar auprčs de lui, avec Ahuzath, son ami, et Picol, chef de son armée.
esY Abimelech vino á él desde Gerar, y Ahuzzath, amigo suyo, y Phicol, capitán de su ejército.
gbThen Abimelech went to him from Gerar, and Ahuzzath his friend, and Phicol the captain of his army.
deUnd Abimelech ging zu ihm von Gerar, und Ahussat, sein Freund, und Phichol, sein Feldhauptmann.
dkImidlertid kom Abimelek til ham fra Gerar med sin Ven Ahuzzat og sin Hćrfřrer Pikol.
seOch Abimelek begav sig till honom frĺn Gerar med Ahussat, sin vän, och Pikol, sin härhövitsman.
noSiden kom Abimelek til ham fra Gerar, med Akussat, sin venn, og Pikol, sin hćrfřrer.
fiNiin Abimelek lähti hänen luokseen Gerarista ystävänsä Ahusatin ja sotapäällikkönsä Piikolin seuraamana.
huAbimélek pedig elméne ő hozzá Gérárból és Akhuzzáth az ő barátja, meg Pikhól az ő hadvezére.
27
heוַיֹּ֤אמֶר אֲלֵהֶם֙ יִצְחָ֔ק מַדּ֖וּעַ בָּאתֶ֣ם אֵלָ֑י וְאַתֶּם֙ שְׂנֵאתֶ֣ם אֹתִ֔י וַתְּשַׁלְּח֖וּנִי מֵאִתְּכֶֽם׃
grκαὶ εἶπεν αὐτοῖς Ισαακ ῞Ινα τί ἤλθατε πρός με; ὑμεῖς δὲ ἐμισήσατέ με καὶ ἀπεστείλατέ με ἀφ᾽ ὑμῶν.
lalocutus est eis Isaac quid venistis ad me hominem quem odistis et expulistis a vobis
itIsacco disse loro: Perché siete venuti da me, mentre voi mi odiate e mi avete scacciato da voi?.
frIsaac leur dit: Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haďssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous?
esY díjoles Isaac: żPor qué venís á mí, pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros?
gbIsaac said to them, Why have you come to me, since you hate me, and have sent me away from you?
deAber Isaak sprach zu ihnen: Warum kommt ihr zu mir? Haßt ihr mich doch und habt mich von euch getrieben.
dkIsak sagde til dem: Hvorfor kommer I til mig, nĺr I dog hader mig og har jaget mig bort fra eder?
seMen Isak sade till dem: Varför kommen I till mig, I som haten mig och haven drivit mig ifrĺn eder?
noDa sa Isak til dem: Hvorfor kommer I til mig, I som hater mig og har drevet mig bort fra eder?
fiMutta Iisak sanoi heille: Minkätähden tulette minun luokseni, vaikka olette minulle vihamieliset ja karkoititte minut luotanne?
huÉs monda nékik Izsák: Miért jöttetek én hozzám, holott gyűlöltök engem s elűztetek magatok közűl?
28
heוַיֹּאמְר֗וּ רָא֣וֹ רָאִינוּ֮ כִּֽי־הָיָ֣ה יְהוָ֣ה׀ עִמָּךְ֒ וַנֹּ֗אמֶר תְּהִ֨י נָ֥א אָלָ֛ה בֵּינוֹתֵ֖ינוּ בֵּינֵ֣ינוּ וּבֵינֶ֑ךָ וְנִכְרְתָ֥ה בְרִ֖ית עִמָּֽךְ׃
grκαὶ εἶπαν ᾿Ιδόντες ἑωράκαμεν ὅτι ἦν κύριος μετὰ σοῦ, καὶ εἴπαμεν Γενέσθω ἀρὰ ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ, καὶ διαθησόμεθα μετὰ σοῦ διαθήκην
laqui responderunt vidimus tecum esse Dominum et idcirco nunc diximus sit iuramentum inter nos et ineamus foedus
itGli risposero: Abbiamo visto che il Signore č con te e abbiamo detto: vi sia un giuramento tra di noi, tra noi e te, e concludiamo un'alleanza con te:
frIls répondirent: Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons: Qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi!
esY ellos respondieron: Hemos visto que Jehová es contigo; y dijimos: Haya ahora juramento entre nosotros, entre nosotros y ti, y haremos alianza contigo:
gbThey said, We saw plainly that Yahweh was with you. We said, 'Let there now be an oath between us, even between us and you, and let us make a covenant with you,
deSie sprachen: Wir sehen mit sehenden Augen, daß der HERR mit dir ist. Darum sprachen wir: Es soll ein Eid zwischen uns und dir sein, und wir wollen einen Bund mit dir machen,
dkMen de svarede: Vi ser tydeligt, at Herren er med dig, derfor har vi tćnkt: Lad der blive et Edsforbund mellem os og dig, og lad os slutte en Pagt med dig,
seDe svarade: Vi hava tydligt sett att HERREN är med dig; därför tänkte vi: 'Lĺt oss giva varandra en ed, vi och du, sĺ att vi sluta ett förbund med dig,
noDe svarte: Vi har sett det grant at Herren er med dig; derfor sier vi: Kom, la oss sverge en ed oss imellem, vi og du, og la oss fĺ gjřre en pakt med dig,
fiHe vastasivat: Me olemme selvästi nähneet, että Herra on sinun kanssasi. Sentähden ajattelimme: 'Olkoon sinun ja meidän välillämme valallinen sopimus; me tahdomme tehdä sinun kanssasi liiton,
huŐk pedig mondák: Látván láttuk, hogy az Úr van te veled, és mondánk: legyen esküvés mi közöttünk, köztünk és te közötted; és kössünk frigyet teveled,
29
heאִם־תַּעֲשֵׂ֨ה עִמָּ֜נוּ רָעָ֗ה כַּאֲשֶׁר֙ לֹ֣א נְגַֽעֲנ֔וּךָ וְכַאֲשֶׁ֨ר עָשִׂ֤ינוּ עִמְּךָ֙ רַק־ט֔וֹב וַנְּשַׁלֵּֽחֲךָ֖ בְּשָׁל֑וֹם אַתָּ֥ה עַתָּ֖ה בְּר֥וּךְ יְהוָֽה׃
grμὴ ποιήσειν μεθ᾽ ἡμῶν κακόν, καθότι ἡμεῖς σε οὐκ ἐβδελυξάμεθα, καὶ ὃν τρόπον ἐχρησάμεθά σοι καλῶς καὶ ἐξαπεστείλαμέν σε μετ᾽ εἰρήνης· καὶ νῦν σὺ εὐλογητὸς ὑπὸ κυρίου.
laut non facias nobis quicquam mali sicut et nos nihil tuorum adtigimus nec fecimus quod te laederet sed cum pace dimisimus auctum benedictione Domini
ittu non ci farai alcun male, come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto se non il bene e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora un uomo benedetto dal Signore.
frJure que tu ne nous feras aucun mal, de męme que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel.
esQue no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz: tú ahora, bendito de Jehová.
gbthat you will do us no harm, as we have not touched you, and as we have done to you nothing but good, and have sent you away in peace.' You are now the blessed of Yahweh.
dedaß du uns keinen Schaden tust, gleichwie wir dir nichts denn alles Gute getan haben und dich mit Frieden haben ziehen lassen. Du aber bist nun der Gesegnete des HERRN.
dkat du ikke vil gřre os noget ondt, ligesom vi ikke har voldet dig Men, men kun handlet vel imod dig og ladet dig fare i Fred; du er og bliver jo Herrens velsignede!
seatt du icke skall göra oss nĺgot ont, likasom vi ĺ vĺr sida icke hava kommit vid dig, och likasom vi icke hava gjort dig annat än gott och hava lĺtit dig fara i frid.' Du är nu HERRENS välsignade.
noat du ikke skal gjřre oss noget ondt, likesom heller ikke vi har rřrt dig, men bare gjort dig godt og latt dig fare i fred. Du er nu Herrens velsignede.
fiettet tee meille mitään pahaa, niinkuin emme mekään ole sinuun koskeneet, vaan olemme tehneet sinulle ainoastaan hyvää ja sallineet sinun lähteä rauhassa'. Sinä olet nyt Herran siunattu.
huHogy minket gonoszszal nem illetsz, valamint mi sem bántottunk téged, és a mint csak jót cselekedtünk veled, és békességgel bocsátottunk el magunktól. Te már az Úr áldott embere vagy.
30
heוַיַּ֤עַשׂ לָהֶם֙ מִשְׁתֶּ֔ה וַיֹּאכְל֖וּ וַיִּשְׁתּֽוּ׃
grκαὶ ἐποίησεν αὐτοῖς δοχήν, καὶ ἔφαγον καὶ ἔπιον·
lafecit ergo eis convivium et post cibum et potum
itAllora imbandě loro un convito e mangiarono e bevvero.
frIsaac leur fit un festin, et ils mangčrent et burent.
esEntonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron.
gbHe made them a feast, and they ate and drank.
deDa machte er ihnen ein Mahl, und sie aßen und tranken.
dkSĺ gjorde han et Gćstebud for dem, og de spiste og drak.
seDĺ gjorde han ett gästabud för dem, och de ĺto och drucko.
noSĺ gjorde han et gjestebud for dem, og de ĺt og drakk.
fiSilloin hän laittoi heille pidot, ja he söivät ja joivat.
huAkkor vendégséget szerze nékik és evének és ivának.
31
heוַיַּשְׁכִּ֣ימוּ בַבֹּ֔קֶר וַיִּשָּׁבְע֖וּ אִ֣ישׁ לְאָחִ֑יו וַיְשַׁלְּחֵ֣ם יִצְחָ֔ק וַיֵּלְכ֥וּ מֵאִתּ֖וֹ בְּשָׁלֽוֹם׃
grκαὶ ἀναστάντες τὸ πρωὶ ὤμοσαν ἄνθρωπος τῷ πλησίον αὐτοῦ, καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς Ισαακ, καὶ ἀπῴχοντο ἀπ᾽ αὐτοῦ μετὰ σωτηρίας.
lasurgentes mane iuraverunt sibi mutuo dimisitque eos Isaac pacifice in locum suum
itAlzatisi di buon mattino, si prestarono giuramento l'un l'altro, poi Isacco li congedň e partirono da lui in pace.
frIls se levčrent de bon matin, et se ličrent l'un ŕ l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittčrent en paix.
esY se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro; é Isaac los despidió, y ellos se partieron de él en paz.
gbThey rose up some time in the morning, and swore to one another. Isaac sent them away, and they departed from him in peace.
deUnd des Morgens früh standen sie auf und schwur einer dem andern; und Isaak ließ sie gehen, und sie zogen von ihm mit Frieden.
dkNćste Morgen svor de hinanden Eder, og derefter tog Isak Afsked med dem, og de drog bort i Fred.
seBittida följande morgon svuro de varandra eden; sedan lät Isak dem gĺ, och de foro ifrĺn honom i frid.
noMorgenen efter stod de tidlig op og svor hverandre sin ed; siden lot Isak dem fare, og de drog fra ham fred.
fiVarhain seuraavana aamuna he vannoivat valan toisillensa; senjälkeen Iisak päästi heidät menemään, ja he lähtivät hänen luotaan rauhassa.
huReggel pedig felkelvén, egymásnak megesküvének, és elbocsátá őket Izsák, és elmenének ő tőle békességgel.
32
heוַיְהִ֣י׀ בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא וַיָּבֹ֙אוּ֙ עַבְדֵ֣י יִצְחָ֔ק וַיַּגִּ֣דוּ ל֔וֹ עַל־אֹד֥וֹת הַבְּאֵ֖ר אֲשֶׁ֣ר חָפָ֑רוּ וַיֹּ֥אמְרוּ ל֖וֹ מָצָ֥אנוּ מָֽיִם׃
grἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ παραγενόμενοι οἱ παῖδες Ισαακ ἀπήγγειλαν αὐτῷ περὶ τοῦ φρέατος, οὗ ὤρυξαν, καὶ εἶπαν Οὐχ εὕρομεν ὕδωρ.
laecce autem venerunt in ipso die servi Isaac adnuntiantes ei de puteo quem foderant atque dicentes invenimus aquam
itProprio in quel giorno arrivarono i servi di Isacco e lo informarono a proposito del pozzo che avevano scavato e gli dissero: Abbiamo trovato l'acqua.
frCe męme jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'ils creusaient, et lui dirent: Nous avons trouvé de l'eau.
esY en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y diéronle nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: Agua hemos hallado.
gbThe same day, Isaac's servants came, and told him concerning the well which they had dug, and said to him, We have found water.
deDesselben Tages aber kamen Isaaks Knechte und sagten ihm an von dem Brunnen, den sie gegraben hatten, und sprachen zu ihm: Wir haben Wasser gefunden.
dkSamme Dag kom Isaks Trćlle og bragte ham Melding om den Brřnd, de havde gravet, og sagde: Vi har fundet Vand!
seSamma dag kommo Isaks tjänare och berättade för honom om den brunn som de hade grävt och sade till honom: Vi hava funnit vatten.
noSamme dag hendte det at Isaks tjenere kom og fortalte ham om den brřnn de hadde gravd, og sa til ham: Vi har funnet vann.
fiSamana päivänä Iisakin palvelijat tulivat ja kertoivat hänelle kaivosta, jonka olivat kaivaneet, sanoen hänelle:
huUgyanaz nap eljövének az Izsák szolgái, és hírt hozának néki a kút felől, melyet ástak vala; és mondának néki: Találtunk vizet.
33
heוַיִּקְרָ֥א אֹתָ֖הּ שִׁבְעָ֑ה עַל־כֵּ֤ן שֵׁם־הָעִיר֙ בְּאֵ֣ר שֶׁ֔בַע עַ֖ד הַיּ֥וֹם הַזֶּֽה׃ ס
grκαὶ ἐκάλεσεν αὐτὸ ῞Ορκος· διὰ τοῦτο ὄνομα τῇ πόλει Φρέαρ ὅρκου ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
launde appellavit eum Abundantiam et nomen urbi inpositum est Bersabee usque in praesentem diem
itAllora egli lo chiamň Sibea: per questo la cittŕ si chiama Bersabea fino ad oggi.
frEt il l'appela Schiba. C'est pourquoi on a donné ŕ la ville le nom de Beer Schéba, jusqu'ŕ ce jour.
esY llamólo Seba: por cuya causa el nombre de aquella ciudad es Beer-seba hasta este día.
gbHe called it Shibah. Therefore the name of the city is Beersheba to this day.
deUnd er nannte ihn Seba; daher heißt die Stadt Beer-Seba bis auf den heutigen Tag.
dkSĺ kaldte han den Sjib'a; og derfor hedder Byen den Dag i Dag Be'ersjeba.
seOch han kallade den Sibea. Därav heter staden Beer-Seba ännu i dag.
noOg han kalte den Siba; derfor heter byen Be'erseba den dag i dag.
fiMe löysimme vettä. Ja hän antoi sille nimen Siba. Sentähden on kaupungin nimi vielä tänäkin päivänä Beerseba.
huS elnevezé azt Sibáhnak: Azokáért annak a városnak neve Beérseba mind e mai napig.
34
heוַיְהִ֤י עֵשָׂו֙ בֶּן־אַרְבָּעִ֣ים שָׁנָ֔ה וַיִּקַּ֤ח אִשָּׁה֙ אֶת־יְהוּדִ֔ית בַּת־בְּאֵרִ֖י הַֽחִתִּ֑י וְאֶת־בָּ֣שְׂמַ֔ת בַּת־אֵילֹ֖ן הַֽחִתִּֽי׃
gr῏Ην δὲ Ησαυ ἐτῶν τεσσαράκοντα καὶ ἔλαβεν γυναῖκα Ιουδιν τὴν θυγατέρα Βεηρ τοῦ Χετταίου καὶ τὴν Βασεμμαθ θυγατέρα Αιλων τοῦ Ευαίου.
laEsau vero quadragenarius duxit uxores Iudith filiam Beeri Hetthei et Basemath filiam Helon eiusdem loci
itQuando Esaů ebbe quarant'anni, prese in moglie Giudit, figlia di Beeri l'Hittita, e Basemat, figlia di Elon l'Hittita.
frÉsaü, âgé de quarante ans, prit pour femmes Judith, fille de Beéri, le Héthien, et Basmath, fille d'Élon, le Héthien.
esY cuando Esaú fué de cuarenta ańos, tomó por mujer á Judith hija de Beeri Hetheo, y á Basemat hija de Elón Hetheo:
gbWhen Esau was forty years old, he took as wife Judith, the daughter of Beeri the Hittite, and Basemath, the daughter of Elon the Hittite.
deDa Esau vierzig Jahre alt war, nahm er zum Weibe Judith, die Tochter Beeris, des Hethiters, und Basmath, die Tochter Elons, des Hethiters.
dkDa Esau var fyrretyve Ĺr gammel, tog han Judit, en Datter af Hetiten Be'eri, og Basemat, en Datter af Hetiten Elon, til Ćgte.
seNär Esau var fyrtio ĺr gammal, tog han till hustrur Judit, dotter till hetiten Beeri, och Basemat, dotter till hetiten Elon.
noDa Esau var firti ĺr gammel, tok han til hustruer Judit, datter til hetitten Be'eri, og Basmat, datter til hetitten Elon.
fiKun Eesau oli neljänkymmenen vuoden vanha, otti hän vaimoikseen Jehuditin, heettiläisen Beerin tyttären, ja Baasematin, heettiläisen Eelonin tyttären.
huÉs mikor Ézsaú negyven esztendős vala, feleségűl vevé Jehudithot, a Khitteus Beéri leányát, és Boszmátot a Khitteus Elon leányát.
35
heוַתִּהְיֶ֖יןָ מֹ֣רַת ר֑וּחַ לְיִצְחָ֖ק וּלְרִבְקָֽה׃ ס
grκαὶ ἦσαν ἐρίζουσαι τῷ Ισαακ καὶ τῇ Ρεβεκκα.
laquae ambae offenderant animum Isaac et Rebeccae
itEsse furono causa d'intima amarezza per Isacco e per Rebecca.
frElles furent un sujet d'amertume pour le coeur d'Isaac et de Rebecca.
esY fueron amargura de espíritu á Isaac y á Rebeca.
gbThey grieved Isaac's and Rebekah's spirits.
deDie machten beide Isaak und Rebekka eitel Herzeleid.
dkDet var Isak og Rebekka en Hjertesorg.
seMen dessa blevo en hjärtesorg för Isak och Rebecka.
noMen de blev en hjertesorg for Isak og Rebekka.
fiNäistä tuli Iisakille ja Rebekalle katkera suru.
huÉs ők valának Izsáknak és Rebekának lelke keserűsége.

<<< operone list >>>