בראשית ΓΕΝΕΣΙΣ
Genesis Genesi Genčse Génesis
1 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

17

heוַיְהִ֣י אַבְרָ֔ם בֶּן־תִּשְׁעִ֥ים שָׁנָ֖ה וְתֵ֣שַׁע שָׁנִ֑ים וַיֵּרָ֨א יְהוָ֜ה אֶל־אַבְרָ֗ם וַיֹּ֤אמֶר אֵלָיו֙ אֲנִי־אֵ֣ל שַׁדַּ֔י הִתְהַלֵּ֥ךְ לְפָנַ֖י וֶהְיֵ֥ה תָמִֽים׃
gr᾿Εγένετο δὲ Αβραμ ἐτῶν ἐνενήκοντα ἐννέα, καὶ ὤφθη κύριος τῷ Αβραμ καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Εγώ εἰμι ὁ θεός σου· εὐαρέστει ἐναντίον ἐμοῦ καὶ γίνου ἄμεμπτος,
lapostquam vero nonaginta et novem annorum esse coeperat apparuit ei Dominus dixitque ad eum ego Deus omnipotens ambula coram me et esto perfectus
itQuando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli disse: Io sono Dio onnipotente: cammina davanti a me e sii integro.
frLorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l'Éternel apparut ŕ Abram, et lui dit: Je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face, et sois intčgre.
esY SIENDO Abram de edad de noventa y nueve ańos, aparecióle Jehová, y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí, y sé perfecto.
gbWhen Abram was ninety-nine years old, Yahweh appeared to Abram, and said to him, I am God Almighty. Walk before me, and be blameless.
deAls nun Abram neunundneunzig Jahre alt war, erschien ihm der HERR und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott; wandle vor mir und sei fromm.
dkDa Abram var ni og halvfemsindstyve Ĺr gammel, ĺbenbarede Herren sig for ham og sagde til ham: Jeg er Gud den Almćgtige; vandre for mit Ĺsyn og vćr ustraffelig,
seNär Abram var nittionio ĺr gammal, uppenbarade sig HERREN för honom och sade till honom: Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var ostrafflig.
noDa Abram var ni og nitti ĺr gammel, ĺpenbarte Herren sig for ham og sa til ham: Jeg er Gud den allmektige; vandre for mitt ĺsyn og vćr ustraffelig!
fiKun Abram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle: Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton.
huMikor Ábrám kilenczvenkilencz esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes.
2
heוְאֶתְּנָ֥ה בְרִיתִ֖י בֵּינִ֣י וּבֵינֶ֑ךָ וְאַרְבֶּ֥ה אוֹתְךָ֖ בִּמְאֹ֥ד מְאֹֽד׃
grκαὶ θήσομαι τὴν διαθήκην μου ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ πληθυνῶ σε σφόδρα.
laponamque foedus meum inter me et te et multiplicabo te vehementer nimis
itPorrň la mia alleanza tra me e te e ti renderň numeroso molto, molto.
frJ'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai ŕ l'infini.
esY pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte he mucho en gran manera.
gbI will make my covenant between me and you, and will multiply you exceedingly.
deUnd ich will meinen Bund zwischen mir und dir machen und ich will dich gar sehr mehren.
dksĺ vil jeg oprette min Pagt mellem mig og dig og give dig et overvćttes stort Afkom!
seJag vill göra ett förbund mellan mig och dig, och jag skall föröka dig övermĺttan.
noJeg vil gjřre en pakt mellem mig og dig, og jeg vil gjřre din ćtt sĺre tallrik.
fiJa minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, ja lisään sinut ylen runsaasti.
huÉs megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted: és felette igen megsokasítlak téged.
3
heוַיִּפֹּ֥ל אַבְרָ֖ם עַל־פָּנָ֑יו וַיְדַבֵּ֥ר אִתּ֛וֹ אֱלֹהִ֖ים לֵאמֹֽר׃
grκαὶ ἔπεσεν Αβραμ ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ θεὸς λέγων
lacecidit Abram pronus in faciem
itSubito Abram si prostrň con il viso a terra e Dio parlň con lui:
frAbram tomba sur sa face; et Dieu lui parla, en disant:
esEntonces Abram cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo:
gbAbram fell on his face. God talked with him, saying,
deDa fiel Abram auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und sprach:
dkDa faldt Abram pĺ sit Ansigt, og Gud sagde til ham:
seDĺ föll Abram ned pĺ sitt ansikte, och Gud talade sĺ med honom:
noDa falt Abram pĺ sitt ansikt; og Gud talte med ham og sa:
fiJa Abram lankesi kasvoilleen, ja Jumala puhui hänelle sanoen:
huÉs arczára borúla Ábrám; az Isten pedig szóla őnéki, mondván:
4
heאֲנִ֕י הִנֵּ֥ה בְרִיתִ֖י אִתָּ֑ךְ וְהָיִ֕יתָ לְאַ֖ב הֲמ֥וֹן גּוֹיִֽם׃
grΚαὶ ἐγὼ ἰδοὺ ἡ διαθήκη μου μετὰ σοῦ, καὶ ἔσῃ πατὴρ πλήθους ἐθνῶν.
ladixitque ei Deus ego sum et pactum meum tecum erisque pater multarum gentium
itEccomi: la mia alleanza č con te e sarai padre di una moltitudine di popoli.
frVoici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras pčre d'une multitude de nations.
esYo, he aquí mi pacto contigo: Serás padre de muchedumbre de gentes:
gbAs for me, behold, my covenant is with you. You will be the father of a multitude of nations.
deSiehe, ich bin's und habe meinen Bund mit dir, und du sollst ein Vater vieler Völker werden.
dkFra min Side er min Pagt med dig, at du skal blive Fader til en Mćngde Folk;
seSe, det förbund som jag ĺ min sida gör med dig är detta, att du skall bliva en fader till mĺnga folk.
noSe, jeg gjřr en pakt med dig, og du skal bli far til en mengde folk.
fiKatso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi: sinusta tulee kansojen paljouden isä.
huA mi engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy népek sokaságának atyjává leszesz.
5
heוְלֹא־יִקָּרֵ֥א ע֛וֹד אֶת־שִׁמְךָ֖ אַבְרָ֑ם וְהָיָ֤ה שִׁמְךָ֙ אַבְרָהָ֔ם כִּ֛י אַב־הֲמ֥וֹן גּוֹיִ֖ם נְתַתִּֽיךָ׃
grκαὶ οὐ κληθήσεται ἔτι τὸ ὄνομά σου Αβραμ, ἀλλ᾽ ἔσται τὸ ὄνομά σου Αβρααμ, ὅτι πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε.
lanec ultra vocabitur nomen tuum Abram sed appellaberis Abraham quia patrem multarum gentium constitui te
itNon ti chiamerai piů Abram ma ti chiamerai Abraham perché padre di una moltitudine di popoli ti renderň.
frOn ne t'appellera plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te rends pčre d'une multitude de nations.
esY no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.
gbYour name will no more be called Abram, but your name will be Abraham; for I have made you the father of a multitude of nations.
deDarum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein; denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker
dkderfor skal dit Navn ikke mere vćre Abram, men du skal hedde Abraham, thi jeg gřr dig til Fader til en Mćngde Folk.
seDärför skall du icke mer heta Abram, utan Abraham skall vara ditt namn, ty jag skall lĺta dig bliva en fader till mĺnga folk.
noDitt navn skal ikke mere vćre Abram; men ditt navn skal vćre Abraham, for jeg gjřr dig til far for en mengde folk.
fiNiin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Aabraham, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän.
huÉs ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged.
6
esY multiplicarte he mucho en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti.
gbI will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you. Kings will come out of you.
deund will dich gar sehr fruchtbar machen und will von dir Völker machen, und sollen auch Könige von dir kommen.
dkJeg vil gřre dig overvćttes frugtbar og lade dig blive til Folk, og Konger skal nedstamme fra dig.
seOch jag skall göra dig övermĺttan fruktsam och lĺta folkslag komma av dig, och konungar skola utgĺ frĺn dig.
noOg jeg vil gjřre dig sĺre fruktbar, sĺ du blir til mange folk, og konger skal utgĺ fra dig.
fiMinä teen sinut sangen hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja, ja sinusta on polveutuva kuninkaita.
huÉs felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled.
heוְהִפְרֵתִ֤י אֹֽתְךָ֙ בִּמְאֹ֣ד מְאֹ֔ד וּנְתַתִּ֖יךָ לְגוֹיִ֑ם וּמְלָכִ֖ים מִמְּךָ֥ יֵצֵֽאוּ׃
grκαὶ αὐξανῶ σε σφόδρα σφόδρα καὶ θήσω σε εἰς ἔθνη, καὶ βασιλεῖς ἐκ σοῦ ἐξελεύσονται.
lafaciamque te crescere vehementissime et ponam in gentibus regesque ex te egredientur
itE ti renderň molto, molto fecondo; ti farň diventare nazioni e da te nasceranno dei re.
frJe te rendrai fécond ŕ l'infini, je ferai de toi des nations; et des rois sortiront de toi.
7
heוַהֲקִמֹתִ֨י אֶת־בְּרִיתִ֜י בֵּינִ֣י וּבֵינֶ֗ךָ וּבֵ֨ין זַרְעֲךָ֧ אַחֲרֶ֛יךָ לְדֹרֹתָ֖ם לִבְרִ֣ית עוֹלָ֑ם לִהְי֤וֹת לְךָ֙ לֵֽאלֹהִ֔ים וּֽלְזַרְעֲךָ֖ אַחֲרֶֽיךָ׃
grκαὶ στήσω τὴν διαθήκην μου ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου μετὰ σὲ εἰς γενεὰς αὐτῶν εἰς διαθήκην αἰώνιον εἶναί σου θεὸς καὶ τοῦ σπέρματός σου μετὰ σέ.
laet statuam pactum meum inter me et te et inter semen tuum post te in generationibus suis foedere sempiterno ut sim Deus tuus et seminis tui post te
itStabilirň la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te di generazione in generazione, come alleanza perenne, per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te.
frJ'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants aprčs toi, selon leurs générations: ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité aprčs toi.
esY estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para serte á ti por Dios, y á tu simiente después de ti.
gbI will establish my covenant between me and you and your offspring after you throughout their generations for an everlasting covenant, to be a God to you and to your offspring after you.
deUnd ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir, bei ihren Nachkommen, daß es ein ewiger Bund sei, also daß ich dein Gott sei und deines Samens nach dir,
dkJeg opretter min Pagt mellem mig og dig og dit Afkom efter dig fra Slćgt til Slćgt, og det skal vćre en evig Pagt, at jeg vil vćre din Gud og efter dig dit Afkoms Gud;
seOch jag skall upprätta ett förbund mellan mig och dig och din säd efter dig, frĺn släkte till släkte, ett evigt förbund, sĺ att jag skall vara din Gud och din säds efter dig;
noOg jeg vil oprette en pakt mellem mig og dig og din ćtt efter dig, fra slekt til slekt, en evig pakt, sĺ jeg vil vćre din Gud og Gud for din ćtt efter dig.
fiJa minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala,
huÉs megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségűl, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad.
8
heוְנָתַתִּ֣י לְ֠ךָ וּלְזַרְעֲךָ֨ אַחֲרֶ֜יךָ אֵ֣ת׀ אֶ֣רֶץ מְגֻרֶ֗יךָ אֵ֚ת כָּל־אֶ֣רֶץ כְּנַ֔עַן לַאֲחֻזַּ֖ת עוֹלָ֑ם וְהָיִ֥יתִי לָהֶ֖ם לֵאלֹהִֽים׃
grκαὶ δώσω σοι καὶ τῷ σπέρματί σου μετὰ σὲ τὴν γῆν, ἣν παροικεῖς, πᾶσαν τὴν γῆν Χανααν, εἰς κατάσχεσιν αἰώνιον καὶ ἔσομαι αὐτοῖς θεός.?
ladaboque tibi et semini tuo terram peregrinationis tuae omnem terram Chanaan in possessionem aeternam eroque Deus eorum
itDarň a te e alla tua discendenza dopo di te il paese dove sei straniero, tutto il paese di Canaan in possesso perenne; sarň il vostro Dio.
frJe te donnerai, et ŕ tes descendants aprčs toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu.
esY te daré á ti, y á tu simiente después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua; y seré el Dios de ellos.
gbI will give to you, and to your offspring after you, the land where you are traveling, all the land of Canaan, for an everlasting possession. I will be their God.
deund ich will dir und deinem Samen nach dir geben das Land, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan, zu ewiger Besitzung, und will ihr Gott sein.
dkog jeg giver dig og dit Afkom efter dig din Udlćndigheds Land, hele Kana'ans Land, til evigt Eje, og jeg vil vćre deres Gud!
seoch jag skall giva dig och din säd efter dig det land där du nu bor sĺsom främling, hela Kanaans land, till evärdlig besittning, och jag skall vara deras Gud.
noOg jeg vil gi dig og din ćtt efter dig det land hvor du bor som fremmed, hele Kana'ans land, til en evig eiendom; og jeg vil vćre deres Gud.
fija minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut, koko Kanaanin maan, ikuiseksi omaisuudeksi; ja minä olen heidän Jumalansa.
huÉs adom tenéked és a te magodnak te utánnad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenök lészek nékik.
9
heוַיֹּ֤אמֶר אֱלֹהִים֙ אֶל־אַבְרָהָ֔ם וְאַתָּ֖ה אֶת־בְּרִיתִ֣י תִשְׁמֹ֑ר אַתָּ֛ה וְזַרְעֲךָ֥ אַֽחֲרֶ֖יךָ לְדֹרֹתָֽם׃
grκαὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Αβρααμ Σὺ δὲ τὴν διαθήκην μου διατηρήσεις, σὺ καὶ τὸ σπέρμα σου μετὰ σὲ εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν.
ladixit iterum Deus ad Abraham et tu ergo custodies pactum meum et semen tuum post te in generationibus suis
itDisse Dio ad Abramo: Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te di generazione in generazione.
frDieu dit ŕ Abraham: Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants aprčs toi, selon leurs générations.
esDijo de nuevo Dios á Abraham: Tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones.
gbGod said to Abraham, As for you, you will keep my covenant, you and your offspring after you throughout their generations.
deUnd Gott sprach zu Abraham: So halte nun meinen Bund, du und dein Same nach dir, bei ihren Nachkommen.
dkDerpĺ sagde Gud til Abraham: Men du pĺ din Side skal holde min Pagt, du og dit Afkom efter dig fra Slćgt til Slćgt;
seOch Gud sade ytterligare till Abraham: Du ĺter skall hĺlla mitt förbund, du och din säd efter dig, frĺn släkte till släkte.
noDerefter sa Gud til Abraham: Og du skal holde min pakt, du og din ćtt efter dig, fra slekt til slekt.
fiJa Jumala sanoi Aabrahamille: Mutta sinä pidä minun liittoni, sinä ja sinun jälkeläisesi, sukupolvesta sukupolveen.
huAnnakfelette monda Isten Ábrahámnak: Te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod te utánad az ő nemzedékei szerint.
10
heזֹ֣את בְּרִיתִ֞י אֲשֶׁ֣ר תִּשְׁמְר֗וּ בֵּינִי֙ וּבֵ֣ינֵיכֶ֔ם וּבֵ֥ין זַרְעֲךָ֖ אַחֲרֶ֑יךָ הִמּ֥וֹל לָכֶ֖ם כָּל־זָכָֽר׃
grκαὶ αὕτη ἡ διαθήκη, ἣν διατηρήσεις, ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου μετὰ σὲ εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν· περιτμηθήσεται ὑμῶν πᾶν ἀρσενικόν,
lahoc est pactum quod observabitis inter me et vos et semen tuum post te circumcidetur ex vobis omne masculinum
itQuesta č la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te: sia circonciso tra di voi ogni maschio.
frC'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité aprčs toi: tout mâle parmi vous sera circoncis.
esEste será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti: Será circuncidado todo varón de entre vosotros.
gbThis is my covenant, which you shall keep, between me and you and your offspring after you. Every male among you shall be circumcised.
deDas ist aber mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir: Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden.
dkog dette er min Pagt, som I skal holde, Pagten mellem mig og eder, at alt af Mandkřn hos eder skal omskćres.
seOch detta är det förbund mellan mig och eder och din säd efter dig, som I skolen hĺlla: allt mankön bland eder skall omskäras;
noDette er den pakt mellem mig og eder og din ćtt efter dig som I skal holde: Alt mannkjřnn hos eder skal omskjćres
fiJa tämä on minun liittoni sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa; pitäkää se: ympärileikatkaa jokainen miehenpuoli keskuudessanne.
huEz [pedig] az én szövetségem, melyet meg kell tartanotok én közöttem és ti közöttetek, és a te utánnad való magod között: minden férfi körűlmetéltessék nálatok.
11
heוּנְמַלְתֶּ֕ם אֵ֖ת בְּשַׂ֣ר עָרְלַתְכֶ֑ם וְהָיָה֙ לְא֣וֹת בְּרִ֔ית בֵּינִ֖י וּבֵינֵיכֶֽם׃
grκαὶ περιτμηθήσεσθε τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας ὑμῶν, καὶ ἔσται ἐν σημείῳ διαθήκης ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν.
laet circumcidetis carnem praeputii vestri ut sit in signum foederis inter me et vos
itVi lascerete circoncidere la carne del vostro membro e ciň sarŕ il segno dell'alleanza tra me e voi.
frVous vous circoncirez; et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous.
esCircuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por seńal del pacto entre mí y vosotros.
gbYou shall be circumcised in the flesh of your foreskin. It will be a token of the covenant between me and you.
deIhr sollt aber die Vorhaut an eurem Fleisch beschneiden. Das soll ein Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch.
dkI skal omskćres pĺ eders Forhud, det skal vćre et Pagtstegn mellem mig og eder;
sepĺ eder förhud skolen I omskäras, och detta skall vara tecknet till förbundet mellan mig och eder.
noI skal omskjćres pĺ eders forhud; det skal vćre tegnet pĺ pakten mellem mig og eder.
fiYmpärileikatkaa esinahkanne liha, ja se olkoon liiton merkki meidän välillämme, minun ja teidän.
huÉs metéljétek körűl a ti férfitestetek bőrének elejét, és az lesz az én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek jele.
12
heוּבֶן־שְׁמֹנַ֣ת יָמִ֗ים יִמּ֥וֹל לָכֶ֛ם כָּל־זָכָ֖ר לְדֹרֹתֵיכֶ֑ם יְלִ֣יד בָּ֔יִת וּמִקְנַת־כֶּ֙סֶף֙ מִכֹּ֣ל בֶּן־נֵכָ֔ר אֲשֶׁ֛ר לֹ֥א מִֽזַּרְעֲךָ֖ הֽוּא׃
grκαὶ παιδίον ὀκτὼ ἡμερῶν περιτμηθήσεται ὑμῖν πᾶν ἀρσενικὸν εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν, ὁ οἰκογενὴς τῆς οἰκίας σου καὶ ὁ ἀργυρώνητος ἀπὸ παντὸς υἱοῦ ἀλλοτρίου, ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σπέρματός σου.
lainfans octo dierum circumcidetur in vobis omne masculinum in generationibus vestris tam vernaculus quam empticius circumcidetur et quicumque non fuerit de stirpe vestra
itQuando avrŕ otto giorni, sarŕ circonciso tra di voi ogni maschio di generazione in generazione, tanto quello nato in casa come quello comperato con denaro da qualunque straniero che non sia della tua stirpe.
frA l'âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis ŕ prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir ŕ ta race.
esY de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones: el nacido en casa, y el comprado á dinero de cualquier extranjero, que no fuere de tu simiente.
gbHe who is eight days old will be circumcised among you, every male throughout your generations, he who is born in the house, or bought with money from any foreigner who is not of your offspring.
deEin jegliches Knäblein, wenn's acht Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen.
dkotte Dage gamle skal alle af Mandkřn omskćres hos eder i alle kommende Slćgter, bĺde de hjemmefřdte Trćlle og de, som er křbt, alle fremmede, som ikke hřrer til dit Afkom;
seSläkte efter släkte skall vart gossebarn bland eder omskäras, när det är ĺtta dagar gammalt, jämväl den hemfödde tjänaren och den som är köpt för penningar frĺn nĺgot främmande folk, och som icke är av din säd.
noĹtte dager gammelt skal hvert guttebarn hos eder omskjćres, slekt efter slekt, bĺde den som er fřdt hjemme, og den som er kjřpt for penger, alle som hřrer til et fremmed folk og ikke er av din ćtt.
fiSukupolvesta sukupolveen ympärileikattakoon jokainen poikalapsi teidän keskuudessanne kahdeksan päivän vanhana, niin hyvin kotona syntynyt palvelija kuin muukalaiselta, keneltä tahansa, rahalla ostettu, joka ei ole sinun jälkeläisiäsi.
huNyolcznapos korában körűlmetéltessék nálatok minden férfigyermek nemzedékeiteknél; akár háznál született, akár pénzen vásároltatott valamely idegentől, a ki nem a te magodból való.
13
heהִמּ֧וֹל׀ יִמּ֛וֹל יְלִ֥יד בֵּֽיתְךָ֖ וּמִקְנַ֣ת כַּסְפֶּ֑ךָ וְהָיְתָ֧ה בְרִיתִ֛י בִּבְשַׂרְכֶ֖ם לִבְרִ֥ית עוֹלָֽם׃
grπεριτομῇ περιτμηθήσεται ὁ οἰκογενὴς τῆς οἰκίας σου καὶ ὁ ἀργυρώνητος, καὶ ἔσται ἡ διαθήκη μου ἐπὶ τῆς σαρκὸς ὑμῶν εἰς διαθήκην αἰώνιον.
laeritque pactum meum in carne vestra in foedus aeternum
itDeve essere circonciso chi č nato in casa e chi viene comperato con denaro; cosě la mia alleanza sussisterŕ nella vostra carne come alleanza perenne.
frOn devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis ŕ prix d'argent; et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle.
esDebe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero: y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua.
gbHe who is born in your house, and he who is bought with your money, must be circumcised. My covenant will be in your flesh for an everlasting covenant.
deBeschnitten werden soll alles Gesinde, das dir daheim geboren oder erkauft ist. Und also soll mein Bund an eurem Fleisch sein zum ewigen Bund.
dkomskćres skal bĺde dine hjemmefřdte og dine křbte. Min Pagt pĺ eders Legeme skal vćre en evig Pagt!
seOmskäras skall bĺde din hemfödde tjänare och den som du har köpt för penningar; och sĺ skall mitt förbund vara pĺ edert kött betygat sĺsom ett evigt förbund.
noOmskjćres skal bĺde den som er fřdt i ditt hus, og den som er kjřpt for dine penger. Sĺ skal min pakt vćre pĺ eders kjřtt - en evig pakt.
fiYmpärileikattakoon sekä kotonasi syntynyt että rahalla ostamasi; ja niin minun liittoni on oleva merkitty teidän lihaanne iankaikkiseksi liitoksi.
huKörűlmetéltetvén körűlmetéltessék a házadban született és a pénzeden vett; és örökkévaló szövetségűl lesz az én szövetségem a ti testeteken.
14
heוְעָרֵ֣ל׀ זָכָ֗ר אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־יִמּוֹל֙ אֶת־בְּשַׂ֣ר עָרְלָת֔וֹ וְנִכְרְתָ֛ה הַנֶּ֥פֶשׁ הַהִ֖וא מֵעַמֶּ֑יהָ אֶת־בְּרִיתִ֖י הֵפַֽר׃ ס
grκαὶ ἀπερίτμητος ἄρσην, ὃς οὐ περιτμηθήσεται τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, ἐξολεθρευθήσεται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ γένους αὐτῆς, ὅτι τὴν διαθήκην μου διεσκέδασεν.
lamasculus cuius praeputii caro circumcisa non fuerit delebitur anima illa de populo suo quia pactum meum irritum fecit
itIl maschio non circonciso, di cui cioč non sarŕ stata circoncisa la carne del membro, sia eliminato dal suo popolo: ha violato la mia alleanza.
frUn mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple: il aura violé mon alliance.
esY el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo; ha violado mi pacto.
gbThe uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin, that soul shall be cut off from his people. He has broken my covenant.
deUnd wo ein Mannsbild nicht wird beschnitten an der Vorhaut seines Fleisches, des Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, darum daß es meinen Bund unterlassen hat.
dkMen de uomskĺrne, det af Mandkřn, der ikke Ottendedagen omskćres pĺ Forhuden, de skal udryddes af deres Folk; de har brudt min Pagt!
seMen en oomskuren av mankön, en vilkens förhud icke har blivit omskuren, han skall utrotas ur sin släkt; han har brutit mitt förbund.
noMen en uomskĺret av mannkjřnn, en hvis forhud ikke blir omskĺret, han skal utryddes av sitt folk; han har brutt min pakt.
fiMutta ympärileikkaamaton miehenpuoli, jonka esinahan liha ei ole ympärileikattu, hävitettäköön kansastansa; hän on rikkonut minun liittoni.
huA körűlmetéletlen férfi pedig, a ki körűl nem metélteti az ő férfitestének bőrét, az ilyen lélek kivágattatik az ő népe közűl, [mert] felbontotta az én szövetségemet.
15
heוַיֹּ֤אמֶר אֱלֹהִים֙ אֶל־אַבְרָהָ֔ם שָׂרַ֣י אִשְׁתְּךָ֔ לֹא־תִקְרָ֥א אֶת־שְׁמָ֖הּ שָׂרָ֑י כִּ֥י שָׂרָ֖ה שְׁמָֽהּ׃
grΕἶπεν δὲ ὁ θεὸς τῷ Αβρααμ Σαρα ἡ γυνή σου, οὐ κληθήσεται τὸ ὄνομα αὐτῆς Σαρα, ἀλλὰ Σαρρα ἔσται τὸ ὄνομα αὐτῆς.
ladixit quoque Deus ad Abraham Sarai uxorem tuam non vocabis Sarai sed Sarram
itDio aggiunse ad Abramo: Quanto a Sarai tua moglie, non la chiamerai piů Sarai, ma Sara.
frDieu dit ŕ Abraham: Tu ne donneras plus ŕ Saraď, ta femme, le nom de Saraď; mais son nom sera Sara.
esDijo también Dios á Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre.
gbGod said to Abraham, As for Sarai your wife, you shall not call her name Sarai, but her name will be Sarah.
deUnd Gott sprach abermals zu Abraham: Du sollst dein Weib Sarai nicht mehr Sarai heißen, sondern Sara soll ihr Name sein.
dkEndvidere sagde Gud til Abraham: Din Hustru Saraj skal du ikke mere kalde Saraj, hendes Navn skal vćre Sara;
seOch Gud sade ĺter till Abraham: Din hustru Sarai skall du icke mer kalla Sarai, utan Sara skall vara hennes namn.
noOg Gud sa til Abraham: Sarai, din hustru, skal du ikke lenger kalle Sarai - Sara skal vćre hennes navn.
fiJa Jumala sanoi Aabrahamille: Älä kutsu vaimoasi Saaraita enää Saaraiksi, vaan Saara olkoon hänen nimensä.
huÉs monda Isten Ábrahámnak: Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezd Szárainak, mert Sára az ő neve.
16
heוּבֵרַכְתִּ֣י אֹתָ֔הּ וְגַ֨ם נָתַ֧תִּי מִמֶּ֛נָּה לְךָ֖ בֵּ֑ן וּבֵֽרַכְתִּ֙יהָ֙ וְהָֽיְתָ֣ה לְגוֹיִ֔ם מַלְכֵ֥י עַמִּ֖ים מִמֶּ֥נָּה יִהְיֽוּ׃
grεὐλογήσω δὲ αὐτὴν καὶ δώσω σοι ἐξ αὐτῆς τέκνον· καὶ εὐλογήσω αὐτόν, καὶ ἔσται εἰς ἔθνη, καὶ βασιλεῖς ἐθνῶν ἐξ αὐτοῦ ἔσονται.
laet benedicam ei et ex illa dabo tibi filium cui benedicturus sum eritque in nationes et reges populorum orientur ex eo
itIo la benedirň e anche da lei ti darň un figlio; la benedirň e diventerŕ nazioni e re di popoli nasceranno da lei.
frJe la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils; je la bénirai, et elle deviendra des nations; des rois de peuples sortiront d'elle.
esY bendecirla he, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá á ser madre de naciones; reyes de pueblos serán de ella.
gbI will bless her, and moreover I will give you a son by her. Yes, I will bless her, and she will be a mother of nations. Kings of peoples will come from her.
deDenn ich will sie segnen, und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben; denn ich will sie segnen, und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker.
dkjeg vil velsigne hende og give dig en Sřn ogsĺ ved hende; jeg vil velsigne hende, og hun skal blive til Folk, og Folkeslags Konger skal nedstamme fra hende!
seOch jag skall välsigna henne och skall ocksĺ med henne giva dig en son; ja, jag skall välsigna henne, och folkslag skola komma av henne, konungar över folk skola härstamma frĺn henne.
noOg jeg vil velsigne henne, og jeg vil gi dig en sřnn ogsĺ med henne; ja, jeg vil velsigne henne, og hun skal bli til mange folk, konger over folkeslag skal fremgĺ av henne.
fiJa minä siunaan häntä ja annan hänestäkin sinulle pojan; niin, minä siunaan häntä, ja hänestä tulee kansakuntia, polveutuu kansojen kuninkaita.
huÉs megáldom őt, és fiat is adok ő tőle néked, és megáldom, hogy legyen népekké; nemzetek királyai származzanak ő tőle.
17
heוַיִּפֹּ֧ל אַבְרָהָ֛ם עַל־פָּנָ֖יו וַיִּצְחָ֑ק וַיֹּ֣אמֶר בְּלִבּ֗וֹ הַלְּבֶ֤ן מֵאָֽה־שָׁנָה֙ יִוָּלֵ֔ד וְאִ֨ם־שָׂרָ֔ה הֲבַת־תִּשְׁעִ֥ים שָׁנָ֖ה תֵּלֵֽד׃
grκαὶ ἔπεσεν Αβρααμ ἐπὶ πρόσωπον καὶ ἐγέλασεν καὶ εἶπεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ λέγων Εἰ τῷ ἑκατονταετεῖ γενήσεται, καὶ εἰ Σαρρα ἐνενήκοντα ἐτῶν οὖσα τέξεται;
lacecidit Abraham in faciem et risit dicens in corde suo putasne centenario nascetur filius et Sarra nonagenaria pariet
itAllora Abramo si prostrň con la faccia a terra e rise e pensň: Ad uno di cento anni puň nascere un figlio? E Sara all'etŕ di novanta anni potrŕ partorire?.
frAbraham tomba sur sa face; il rit, et dit en son coeur: Naîtrait-il un fils ŕ un homme de cent ans? et Sara, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle?
esEntonces Abraham cayó sobre su rostro, y rióse, y dijo en su corazón: żA hombre de cien ańos ha de nacer hijo? ży Sara, ya de noventa ańos, ha de parir?
gbThen Abraham fell on his face, and laughed, and said in his heart, Will a child be born to him who is one hundred years old? Will Sarah, who is ninety years old, give birth?
deDa fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte, und sprach in seinem Herzen: Soll mir, hundert Jahre alt, ein Kind geboren werden, und Sara, neunzig Jahre alt, gebären?
dkDa faldt Abraham pĺ sit Ansigt og lo, idet han tćnkte: Kan en hundredĺrig fĺ Břrn, og kan Sara med sine halvfemsindstyve Ĺr fřde en Sřn?
seDĺ föll Abraham ned pĺ sitt ansikte och log, ty han sade vid sig själv: Skulle barn födas ĺt en man som är hundra ĺr gammal? Och skulle Sara föda barn, hon som är nittio ĺr gammal?
noDa falt Abraham pĺ sitt ansikt og lo, og han sa ved sig selv: Skulde en som er hundre ĺr gammel, fĺ barn? Og skulde Sara, som er nitti ĺr gammel, fřde?
fiAabraham lankesi kasvoillensa ja naurahti, sillä hän ajatteli sydämessään: Voiko satavuotiaalle syntyä poika, ja voiko Saara, joka on yhdeksänkymmenen vuoden vanha, vielä synnyttää?
huEkkor arczára borúla Ábrahám, és nevete és gondolá az ő szívében: vajjon száz esztendős embernek lesz-é gyermeke? avagy Sára kilenczven esztendős lévén, szűlhet-é?
18
heוַיֹּ֥אמֶר אַבְרָהָ֖ם אֶל־הָֽאֱלֹהִ֑ים ל֥וּ יִשְׁמָעֵ֖אל יִחְיֶ֥ה לְפָנֶֽיךָ׃
grεἶπεν δὲ Αβρααμ πρὸς τὸν θεόν Ισμαηλ οὗτος ζήτω ἐναντίον σου.
ladixitque ad Deum utinam Ismahel vivat coram te
itAbramo disse a Dio: Se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te!.
frEt Abraham dit ŕ Dieu: Oh! qu'Ismaël vive devant ta face!
esY dijo Abraham á Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti.
gbAbraham said to God, Oh that Ishmael might live before you!
deUnd Abraham sprach zu Gott: Ach, daß Ismael leben sollte vor dir!
dkAbraham sagde derfor til Gud: Mĺtte dog Ismael leve for dit Ĺsyn!
seOch Abraham sade till Gud: Mĺtte allenast Ismael fĺ leva inför dig!
noOg Abraham sa til Gud: Mĺtte bare Ismael fĺ leve for ditt ĺsyn!
fiJa Aabraham sanoi Jumalalle: Kunpa edes Ismael saisi elää sinun edessäsi!
huÉs monda Ábrahám az Istennek: Vajha Ismáel élne te előtted.
19
heוַיֹּ֣אמֶר אֱלֹהִ֗ים אֲבָל֙ שָׂרָ֣ה אִשְׁתְּךָ֗ יֹלֶ֤דֶת לְךָ֙ בֵּ֔ן וְקָרָ֥אתָ אֶת־שְׁמ֖וֹ יִצְחָ֑ק וַהֲקִמֹתִ֨י אֶת־בְּרִיתִ֥י אִתּ֛וֹ לִבְרִ֥ית עוֹלָ֖ם לְזַרְע֥וֹ אַחֲרָֽיו׃
grεἶπεν δὲ ὁ θεὸς τῷ Αβρααμ Ναί· ἰδοὺ Σαρρα ἡ γυνή σου τέξεταί σοι υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ισαακ, καὶ στήσω τὴν διαθήκην μου πρὸς αὐτὸν εἰς διαθήκην αἰώνιον καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν.
laet ait Deus ad Abraham Sarra uxor tua pariet tibi filium vocabisque nomen eius Isaac et constituam pactum meum illi in foedus sempiternum et semini eius post eum
itE Dio disse: No, Sara, tua moglie, ti partorirŕ un figlio e lo chiamerai Isacco. Io stabilirň la mia alleanza con lui come alleanza perenne, per essere il Dio suo e della sua discendenza dopo di lui.
frDieu dit: Certainement Sara, ta femme, t'enfantera un fils; et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité aprčs lui.
esY respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo, y llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para su simiente después de él.
gbGod said, No, but Sarah, your wife, will bear you a son. You shall call his name Isaac. I will establish my covenant with him for an everlasting covenant for his offspring after him.
deDa sprach Gott: Ja, Sara, dein Weib, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak heißen; denn mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Samen nach ihm.
dkMen Gud sagde: Nej, din Ćgtehustru Sara skal fřde dig en Sřn, som du skal kalde Isak; med ham vil jeg oprette min Pagt, og det skal vćre en evig Pagt, der skal gćlde hans Afkom efter ham!
seDĺ sade Gud: Nej, din hustru Sara skall föda dig en son, och du skall giva honom namnet Isak; och med honom skall jag upprätta mitt förbund, ett evigt förbund, som skall gälla hans säd efter honom.
noDa sa Gud: Sannelig, Sara, din hustru, skal fřde dig en sřnn, og du skal kalle ham Isak, og jeg vil oprette min pakt med ham, en evig pakt for hans ćtt efter ham.
fiNiin Jumala sanoi: Totisesti, sinun vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun on pantava hänen nimekseen Iisak, ja minä teen liittoni hänen kanssaan iankaikkiseksi liitoksi hänen jälkeläisillensä.
huAz Isten pedig monda: Kétségnélkűl a te feleséged Sára szűl néked fiat, és nevezed annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ő vele örökkévaló szövetségűl az ő magvának ő utánna.
20
heוּֽלְיִשְׁמָעֵאל֮ שְׁמַעְתִּיךָ֒ הִנֵּ֣ה׀ בֵּרַ֣כְתִּי אֹת֗וֹ וְהִפְרֵיתִ֥י אֹת֛וֹ וְהִרְבֵּיתִ֥י אֹת֖וֹ בִּמְאֹ֣ד מְאֹ֑ד שְׁנֵים־עָשָׂ֤ר נְשִׂיאִם֙ יוֹלִ֔יד וּנְתַתִּ֖יו לְג֥וֹי גָּדֽוֹל׃
grπερὶ δὲ Ισμαηλ ἰδοὺ ἐπήκουσά σου· ἰδοὺ εὐλόγησα αὐτὸν καὶ αὐξανῶ αὐτὸν καὶ πληθυνῶ αὐτὸν σφόδρα· δώδεκα ἔθνη γεννήσει, καὶ δώσω αὐτὸν εἰς ἔθνος μέγα.
lasuper Ismahel quoque exaudivi te ecce benedicam ei et augebo et multiplicabo eum valde duodecim duces generabit et faciam illum in gentem magnam
itAnche riguardo a Ismaele io ti ho esaudito: ecco, io lo benedico e lo renderň fecondo e molto, molto numeroso: dodici principi egli genererŕ e di lui farň una grande nazione.
frA l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai ŕ l'infini; il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation.
esY en cuanto á Ismael, también te he oído: he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera: doce príncipes engendrará, y ponerlo he por gran gente.
gbAs for Ishmael, I have heard you. Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly. He will become the father of twelve princes, and I will make him a great nation.
deDazu um Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und mehren gar sehr. Zwölf Fürsten wird er zeugen, und ich will ihn zum großen Volk machen.
dkMen hvad Ismael angĺr, har jeg břnhřrt dig: jeg vil velsigne ham og gřre ham frugtbar og give ham et overvćttes talrigt Afkom; tolv Stammehřvdinger skal han avle, og jeg vil gřre ham til et stort Folk.
seMen angĺende Ismael har jag ock hört din bön; se, jag skall välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom övermĺttan. Tolv hövdingar skall han fĺ till söner, och jag skall göra honom till ett stort folk.
noOg Ismael - ogsĺ om ham har jeg hřrt din břnn: Se, jeg vil velsigne ham og gjřre ham fruktbar og gi ham en sĺre tallrik ćtt; tolv hřvdinger skal han bli far til, og jeg vil gjřre ham til et stort folk.
fiMutta myös Ismaelista minä olen kuullut sinun rukouksesi; katso, minä siunaan häntä ja teen hänet hedelmälliseksi ja annan hänen lisääntyä ylen runsaasti. Hänestä on polveutuva kaksitoista ruhtinasta, ja minä teen hänestä suuren kansan.
huIsmáel felől is meghallgattalak: Ímé megáldom őt, és megszaporítom őt és megsokasítom őt felette nagyon; tizenkét fejedelmet nemz, és nagy néppé teszem őt.
21
heוְאֶת־בְּרִיתִ֖י אָקִ֣ים אֶת־יִצְחָ֑ק אֲשֶׁר֩ תֵּלֵ֨ד לְךָ֤ שָׂרָה֙ לַמּוֹעֵ֣ד הַזֶּ֔ה בַּשָּׁנָ֖ה הָאַחֶֽרֶת׃
grτὴν δὲ διαθήκην μου στήσω πρὸς Ισαακ, ὃν τέξεταί σοι Σαρρα εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ ἑτέρῳ.
lapactum vero meum statuam ad Isaac quem pariet tibi Sarra tempore isto in anno altero
itMa stabilirň la mia alleanza con Isacco, che Sara ti partorirŕ a questa data l'anno venturo.
frJ'établirai mon alliance avec Isaac, que Sara t'enfantera ŕ cette époque-ci de l'année prochaine.
esMas yo estableceré mi pacto con Isaac, al cual te parirá Sara por este tiempo el ańo siguiente.
gbBut my covenant I establish with Isaac, whom Sarah will bear to you at this set time next year.
deAber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sara gebären soll um diese Zeit im andern Jahr.
dkMen min Pagt opretter jeg med Isak, som Sara skal fřde dig om et Ĺr ved denne Tid.
seMen mitt förbund skall jag upprätta med Isak, honom som Sara skall föda ĺt dig vid denna tid nästa ĺr.
noMen min pakt vil jeg oprette med Isak, som Sara skal fřde dig pĺ denne tid nćste ĺr.
fiMutta liittoni minä teen Iisakin kanssa, jonka Saara sinulle synnyttää tähän aikaan tulevana vuonna.
huAz én szövetségemet pedig megerősítem Izsákkal, kit néked szűl Sára ez időkorban a következő esztendőben.
22
heוַיְכַ֖ל לְדַבֵּ֣ר אִתּ֑וֹ וַיַּ֣עַל אֱלֹהִ֔ים מֵעַ֖ל אַבְרָהָֽם׃
grσυνετέλεσεν δὲ λαλῶν πρὸς αὐτὸν καὶ ἀνέβη ὁ θεὸς ἀπὸ Αβρααμ.
lacumque finitus esset sermo loquentis cum eo ascendit Deus ab Abraham
itDio terminň cosě di parlare con lui e, salendo in alto, lasciň Abramo.
frLorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham.
esY acabó de hablar con él, y subió Dios de con Abraham.
gbWhen he finished talking with him, God went up from Abraham.
deUnd er hörte auf, mit ihm zu reden. Und Gott fuhr auf von Abraham.
dkSĺ hřrte han op at tale med ham; og Gud steg op fra Abraham.
seDĺ Gud nu hade talat ut med Abraham, for han upp frĺn honom.
noSĺ holdt han op ĺ tale med ham; og Gud for op igjen fra Abraham.
fiKun Jumala oli lakannut puhumasta Aabrahamin kanssa, kohosi hän ylös hänen luotansa.
huÉs elvégezé vele való beszédét, és felméne az Isten Ábrahámtól.
23
heוַיִּקַּ֨ח אַבְרָהָ֜ם אֶת־יִשְׁמָעֵ֣אל בְּנ֗וֹ וְאֵ֨ת כָּל־יְלִידֵ֤י בֵיתוֹ֙ וְאֵת֙ כָּל־מִקְנַ֣ת כַּסְפּ֔וֹ כָּל־זָכָ֕ר בְּאַנְשֵׁ֖י בֵּ֣ית אַבְרָהָ֑ם וַיָּ֜מָל אֶת־בְּשַׂ֣ר עָרְלָתָ֗ם בְּעֶ֙צֶם֙ הַיּ֣וֹם הַזֶּ֔ה כַּאֲשֶׁ֛ר דִּבֶּ֥ר אִתּ֖וֹ אֱלֹהִֽים׃
grΚαὶ ἔλαβεν Αβρααμ Ισμαηλ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς οἰκογενεῖς αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς ἀργυρωνήτους καὶ πᾶν ἄρσεν τῶν ἀνδρῶν τῶν ἐν τῷ οἴκῳ Αβρααμ καὶ περιέτεμεν τὰς ἀκροβυστίας αὐτῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡμέρας ἐκείνης, καθὰ ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ θεός.
latulit autem Abraham Ismahelem filium suum et omnes vernaculos domus suae universosque quos emerat cunctos mares ex omnibus viris domus suae et circumcidit carnem praeputii eorum statim in ipsa die sicut praeceperat ei Deus
itAllora Abramo prese Ismaele suo figlio e tutti i nati nella sua casa e tutti quelli comperati con il suo denaro, tutti i maschi appartenenti al personale della casa di Abramo, e circoncise la carne del loro membro in quello stesso giorno, come Dio gli aveva detto.
frAbraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis ŕ prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham; et il les circoncit ce męme jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné.
esEntonces tomó Abraham á Ismael su hijo, y á todos los siervos nacidos en su casa, y á todos los comprados por su dinero, á todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho.
gbAbraham took Ishmael his son, all who were born in his house, and all who were bought with his money; every male among the men of Abraham's house, and circumcised the flesh of their foreskin in the same day, as God had said to him.
deDa nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle Knechte, die daheim geboren, und alle, die erkauft, und alles, was männlich war in seinem Hause, und beschnitt die Vorhaut an ihrem Fleisch ebendesselben Tages, wie ihm Gott gesagt hatte.
dkDa tog Abraham sin Sřn Ismael og alle sine hjemmefřdte og de křbte, alt af Mandkřn i Abrahams Hus, og omskar selvsamme Dag deres Forhud, sĺledes som Gud havde pĺlagt ham.
seOch Abraham tog sin son Ismael och alla sina tjänare, de hemfödda och de som voro köpta för penningar, allt mankön bland Abrahams husfolk, och omskar pĺ denna samma dag deras förhud, sĺsom Gud hade tillsagt honom.
noSamme dag tok Abraham Ismael, sin sřnn, og alle som var fřdt i hans hus, og alle som var kjřpt for hans penger, alt mannkjřnn blandt folkene i Abrahams hus, og omskar deres forhud, sĺledes som Gud hadde sagt til ham.
fiJa Aabraham otti poikansa Ismaelin sekä kaikki kotona syntyneet ja kaikki rahalla ostamansa palvelijat, kaikki Aabrahamin perheen miehenpuolet, ja ympärileikkasi sinä samana päivänä heidän esinahkansa lihan, niinkuin Jumala oli hänelle sanonut.
huVevé azért Ábrahám Ismáelt az ő fiát, és háza minden szülöttét, és mind a pénzén vetteket, minden férfiat Ábrahám házanépe közűl és körűlmetélé férfitestöknek bőrét ugyanazon napon, a mikor szólott vala vele az Isten.
24
seOch Abraham var nittionio ĺr gammal, när hans förhud blev omskuren.
noAbraham var ni og nitti ĺr gammel da hans forhud blev omskĺret.
fiAabraham oli yhdeksänkymmenen yhdeksän vuoden vanha, kun hänen esinahkansa liha ympärileikattiin.
huÁbrahám pedig kilenczvenkilencz esztendős vala, mikor körűlmetélé az ő férfitestének bőrét.
heוְאַ֨בְרָהָ֔ם בֶּן־תִּשְׁעִ֥ים וָתֵ֖שַׁע שָׁנָ֑ה בְּהִמֹּל֖וֹ בְּשַׂ֥ר עָרְלָתֽוֹ׃
grΑβρααμ δὲ ἦν ἐνενήκοντα ἐννέα ἐτῶν, ἡνίκα περιέτεμεν τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ·
lanonaginta novem erat annorum quando circumcidit carnem praeputii sui
itOra Abramo aveva novantanove anni, quando si fece circoncidere la carne del membro.
frAbraham était âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, lorsqu'il fut circoncis.
esEra Abraham de edad de noventa y nueve ańos cuando circuncidó la carne de su prepucio.
gbAbraham was ninety-nine years old, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.
deUnd Abraham war neunundneunzig Jahre alt, da er die Vorhaut an seinem Fleisch beschnitt.
dkAbraham var ni og halvfemsindstyve Ĺr, da han blev omskĺret pĺ sin Forhud;
25
heוְיִשְׁמָעֵ֣אל בְּנ֔וֹ בֶּן־שְׁלֹ֥שׁ עֶשְׂרֵ֖ה שָׁנָ֑ה בְּהִ֨מֹּל֔וֹ אֵ֖ת בְּשַׂ֥ר עָרְלָתֽוֹ׃
grΙσμαηλ δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἐτῶν δέκα τριῶν ἦν, ἡνίκα περιετμήθη τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ.
laet Ismahel filius eius tredecim annos impleverat tempore circumcisionis suae
itIsmaele suo figlio aveva tredici anni quando gli fu circoncisa la carne del membro.
frIsmaël, son fils, était âgé de treize ans lorsqu'il fut circoncis.
esE Ismael su hijo era de trece ańos cuando fué circuncidada la carne de su prepucio.
gbIshmael, his son, was thirteen years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin.
deIsmael aber, sein Sohn, war dreizehn Jahre alt, da seines Fleisches Vorhaut beschnitten ward.
dkog hans Sřn Ismael var tretten Ĺr, da han blev omskĺret pĺ sin Forhud.
seOch hans son Ismael var tretton ĺr gammal, när hans förhud blev omskuren.
noOg Ismael, hans sřnn, var tretten ĺr da hans forhud blev omskĺret.
fiJa hänen poikansa Ismael oli kolmentoista vuoden vanha, kun hänen esinahkansa liha ympärileikattiin.
huIsmáel pedig az ő fia tizenhárom esztendős vala, mikor körűlmetélék az ő férfitestének bőrét.
26
heבְּעֶ֙צֶם֙ הַיּ֣וֹם הַזֶּ֔ה נִמּ֖וֹל אַבְרָהָ֑ם וְיִשְׁמָעֵ֖אל בְּנֽוֹ׃
grἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡμέρας ἐκείνης περιετμήθη Αβρααμ καὶ Ισμαηλ ὁ υἱὸς αὐτοῦ·
laeadem die circumcisus est Abraham et Ismahel filius eius
itIn quello stesso giorno furono circoncisi Abramo e Ismaele suo figlio.
frCe męme jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils.
esEn el mismo día fué circuncidado Abraham é Ismael su hijo.
gbIn the same day both Abraham and Ishmael, his son, were circumcised.
deEben auf einen Tag wurden sie alle beschnitten, Abraham, sein Sohn Ismael,
dkSelvsamme Dag blev Abraham og hans Sřn Ismael omskĺret;
sePĺ denna samma dag omskuros Abraham och hans son Ismael;
noDenne samme dag blev de omskĺret, bĺde Abraham og Ismael, hans sřnn;
fiAabraham ja hänen poikansa Ismael ympärileikattiin sinä samana päivänä;
huUgyanazon napon metéltetett körűl Ábrahám és Ismáel az ő fia.
27
heוְכָל־אַנְשֵׁ֤י בֵיתוֹ֙ יְלִ֣יד בָּ֔יִת וּמִקְנַת־כֶּ֖סֶף מֵאֵ֣ת בֶּן־נֵכָ֑ר נִמֹּ֖לוּ אִתּֽוֹ׃ פ
grκαὶ πάντες οἱ ἄνδρες τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ οἱ οἰκογενεῖς καὶ οἱ ἀργυρώνητοι ἐξ ἀλλογενῶν ἐθνῶν, περιέτεμεν αὐτούς.
laet omnes viri domus illius tam vernaculi quam empticii et alienigenae pariter circumcisi sunt
itE tutti gli uomini della sua casa, i nati in casa e i comperati con denaro dagli stranieri, furono circoncisi con lui.
frEt tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis ŕ prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui.
esY todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, y el comprado por dinero del extranjero, fueron circuncidados con él.
gbAll the men of his house, those born in the house, and those bought with money from a foreigner, were circumcised with him.
deund was männlich in seinem Hause war, daheim geboren und erkauft von Fremden; es ward alles mit ihm beschnitten.
dkog alle Mćnd i hans Hus, bĺde de hjemmefřdte og de, der var křbt, de fremmede, blev omskĺret tillige med ham.
seoch alla män i hans hus, de hemfödda tjänarna och de som voro köpta för penningar ifrĺn främmande folk, blevo omskurna tillika med honom.
noog alle menn i hans hus, bĺde de som var fřdt hjemme, og de fremmede som var kjřpt for penger. blev omskĺret med ham.
fija kaikki hänen perheensä miehet, sekä kotona syntyneet että muukalaisilta rahalla ostetut, ympärileikattiin hänen kanssaan.
huÉs házának minden férfi tagja, háza szülöttei és kik idegen embertől pénzen vásároltattak, vele együtt körűlmetéltetének.

<<< operone list >>>