בראשית ΓΕΝΕΣΙΣ
Genesis Genesi Genčse Génesis
1 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

12

heוַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־אַבְרָ֔ם לֶךְ־לְךָ֛ מֵאַרְצְךָ֥ וּמִמּֽוֹלַדְתְּךָ֖ וּמִבֵּ֣ית אָבִ֑יךָ אֶל־הָאָ֖רֶץ אֲשֶׁ֥ר אַרְאֶֽךָּ׃
grΚαὶ εἶπεν κύριος τῷ Αβραμ ῎Εξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου εἰς τὴν γῆν, ἣν ἄν σοι δείξω·
ladixit autem Dominus ad Abram egredere de terra tua et de cognatione tua et de domo patris tui in terram quam monstrabo tibi
itIl Signore disse ad Abram: Vŕttene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherň.
frL'Éternel dit ŕ Abram: Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton pčre, dans le pays que je te montrerai.
esEMPERO Jehová había dicho á Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, á la tierra que te mostraré;
gbNow Yahweh said to Abram, Leave your country, and your relatives, and your father's house, and go to the land that I will show you.
deUnd der HERR sprach zu Abram: Gehe aus deinem Vaterlande und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will.
dkHerren sagde til Abram: Drag ud fra dit Land, fra din Slćgt og din Faders Hus til det Land, jeg vil vise dig;
seOch HERREN sade till Abram: Gĺ ut ur ditt land och frĺn din släkt och frĺn din faders hus, bort till det land som jag skall visa dig.
noOg Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land som jeg vil vise dig!
fiJa Herra sanoi Abramille: Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan.
huÉs monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, a melyet én mutatok néked.
2
heוְאֶֽעֶשְׂךָ֙ לְג֣וֹי גָּד֔וֹל וַאֲבָ֣רֶכְךָ֔ וַאֲגַדְּלָ֖ה שְׁמֶ֑ךָ וֶהְיֵ֖ה בְּרָכָֽה׃
grκαὶ ποιήσω σε εἰς ἔθνος μέγα καὶ εὐλογήσω σε καὶ μεγαλυνῶ τὸ ὄνομά σου, καὶ ἔσῃ εὐλογητός·
lafaciamque te in gentem magnam et benedicam tibi et magnificabo nomen tuum erisque benedictus
itFarň di te un grande popolo e ti benedirň, renderň grande il tuo nome e diventerai una benedizione.
frJe ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction.
esY haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición:
gbI will make of you a great nation. I will bless you and make your name great. You will be a blessing.
deUnd ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und sollst ein Segen sein.
dksĺ vil jeg gřre dig til et stort Folk, og jeg vil velsigne dig og gřre dit Navn stort. og vćr en Velsignelse!
seSĺ skall jag göra dig till ett stort folk; jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bliva en välsignelse.
noOg jeg vil gjřre dig til et stort folk; jeg vil velsigne dig og gjřre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse!
fiNiin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi.
huÉs nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.
3
heוַאֲבָֽרֲכָה֙ מְבָ֣רְכֶ֔יךָ וּמְקַלֶּלְךָ֖ אָאֹ֑ר וְנִבְרְכ֣וּ בְךָ֔ כֹּ֖ל מִשְׁפְּחֹ֥ת הָאֲדָמָֽה׃
grκαὶ εὐλογήσω τοὺς εὐλογοῦντάς σε, καὶ τοὺς καταρωμένους σε καταράσομαι· καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς.
labenedicam benedicentibus tibi et maledicam maledicentibus tibi atque in te benedicentur universae cognationes terrae
itBenedirň coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirň e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra.
frJe bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
esY bendeciré á los que te bendijeren, y á los que te maldijeren maldeciré: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
gbI will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. All the families of the earth will be blessed through you.
deIch will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.
dkJeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig; i dig skal alle Jordens Slćgter velsignes!
seOch jag skall välsigna dem som välsigna dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skola alla släkter pĺ jorden varda välsignade.
noOg jeg vil velsigne dem som velsigner dig, og den som forbanner dig, vil jeg forbanne; og i dig skal alle jordens slekter velsignes
fiJa minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.
huÉs megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.
4
heוַיֵּ֣לֶךְ אַבְרָ֗ם כַּאֲשֶׁ֨ר דִּבֶּ֤ר אֵלָיו֙ יְהוָ֔ה וַיֵּ֥לֶךְ אִתּ֖וֹ ל֑וֹט וְאַבְרָ֗ם בֶּן־חָמֵ֤שׁ שָׁנִים֙ וְשִׁבְעִ֣ים שָׁנָ֔ה בְּצֵאת֖וֹ מֵחָרָֽן׃
grκαὶ ἐπορεύθη Αβραμ, καθάπερ ἐλάλησεν αὐτῷ κύριος, καὶ ᾤχετο μετ᾽ αὐτοῦ Λωτ· Αβραμ δὲ ἦν ἐτῶν ἑβδομήκοντα πέντε, ὅτε ἐξῆλθεν ἐκ Χαρραν.
laegressus est itaque Abram sicut praeceperat ei Dominus et ivit cum eo Loth septuaginta quinque annorum erat Abram cum egrederetur de Haran
itAllora Abram partě, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partě Lot. Abram aveva settantacinque anni quando lasciň Carran.
frAbram partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu'il sortit de Charan.
esY fuése Abram, como Jehová le dijo; y fué con él Lot: y era Abram de edad de setenta y cinco ańos cuando salió de Harán.
gbSo Abram went, as Yahweh had told him. Lot went with him. Abram was seventy-five years old when he departed from Haran.
deDa zog Abram aus, wie der HERR zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber ward fünfundsiebzig Jahre alt, da er aus Haran zog.
dkOg Abram gik,som Herren sagde til ham, og Lot gik med ham. Abram var fem og halvfjerdsindstyve Ĺr, da han drog fra Karan;
seOch Abram gick ĺstad, sĺsom HERREN hade tillsagt honom, och Lot gick med honom. Och Abram var sjuttiofem ĺr gammal, när han drog ut frĺn Haran.
noSĺ drog Abram bort som Herren hadde sagt til ham, og Lot drog med ham. Og Abram var fem og sytti ĺr gammel da han drog ut fra Karan.
fiNiin Abram lähti, niinkuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssansa. Abram oli Harranista lähtiessänsä seitsemänkymmenen viiden vuoden vanha.
huÉs kiméne Ábrám, a mint az Úr mondotta vala néki, és Lót is kiméne ő vele: Ábrám pedig hetvenöt esztendős vala, mikor kiméne Háránból.
5
heוַיִּקַּ֣ח אַבְרָם֩ אֶת־שָׂרַ֨י אִשְׁתּ֜וֹ וְאֶת־ל֣וֹט בֶּן־אָחִ֗יו וְאֶת־כָּל־רְכוּשָׁם֙ אֲשֶׁ֣ר רָכָ֔שׁוּ וְאֶת־הַנֶּ֖פֶשׁ אֲשֶׁר־עָשׂ֣וּ בְחָרָ֑ן וַיֵּצְא֗וּ לָלֶ֙כֶת֙ אַ֣רְצָה כְּנַ֔עַן וַיָּבֹ֖אוּ אַ֥רְצָה כְּנָֽעַן׃
grκαὶ ἔλαβεν Αβραμ τὴν Σαραν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὸν Λωτ υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν, ὅσα ἐκτήσαντο, καὶ πᾶσαν ψυχήν, ἣν ἐκτήσαντο ἐν Χαρραν, καὶ ἐξήλθοσαν πορευθῆναι εἰς γῆν Χανααν καὶ ἦλθον εἰς γῆν Χανααν.?
latulitque Sarai uxorem suam et Loth filium fratris sui universamque substantiam quam possederant et animas quas fecerant in Haran et egressi sunt ut irent in terram Chanaan cumque venissent in eam
itAbram dunque prese la moglie Sarai, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran e tutte le persone che lě si erano procurate e si incamminarono verso il paese di Canaan. Arrivarono al paese di Canaan
frAbram prit Saraď, sa femme, et Lot, fils de son frčre, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis ŕ Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivčrent au pays de Canaan.
esY tomó Abram á Sarai su mujer, y á Lot hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir á tierra de Canaán; y á tierra de Canaán llegaron.
gbAbram took Sarai his wife, Lot his brother's son, all their possessions that they had gathered, and the people whom they had acquired in Haran, and they went to go into the land of Canaan. They entered into the land of Canaan.
deAlso nahm Abram sein Weib Sarai und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Seelen, die sie erworben hatten in Haran; und zogen aus, zu reisen in das Land Kanaan. Und als sie gekommen waren in dasselbe Land,
dkog Abram tog sin Hustru Saraj og sin Brodersřn Lot og al den Ejendom, de havde samlet sig, og de Folk, de havde vundet sig i Karan, og de gav sig pĺ Vej til Kana'ans Land og nĺede derhen.
seOch Abram tog sin hustru Sarai och sin brorson Lot och alla ägodelar som de hade förvärvat och tjänarna som de hade skaffat sig i Haran; och de drogo ĺstad pĺ väg mot Kanaans land
noOg Abram tok med sig Sarai, sin hustru, og Lot, sin brorsřnn, og all deres eiendom som de hadde vunnet, og de folk som de hadde fĺtt i Karan; og de drog ut for ĺ reise til Kana'ans land, og de kom til Kana'ans land.
fiJa Abram otti vaimonsa Saarain ja veljensä pojan Lootin sekä kaiken omaisuuden, jonka he olivat koonneet, ja ne palvelijat, jotka he olivat hankkineet Harranissa, ja he lähtivät menemään Kanaanin maahan. Ja he tulivat Kanaanin maahan.
huÉs felvevé Ábrám az ő feleségét Szárait, és Lótot, az ő atyjafiának fiát, és minden szerzeményöket, a melyet szereztek vala, és a cselédeket, a kikre Háránban tettek vala szert, és elindulának, hogy Kanaán földére menjenek, és el is jutának a Kanaán földére.
6
heוַיַּעֲבֹ֤ר אַבְרָם֙ בָּאָ֔רֶץ עַ֚ד מְק֣וֹם שְׁכֶ֔ם עַ֖ד אֵל֣וֹן מוֹרֶ֑ה וְהַֽכְּנַעֲנִ֖י אָ֥ז בָּאָֽרֶץ׃
grκαὶ διώδευσεν Αβραμ τὴν γῆν εἰς τὸ μῆκος αὐτῆς ἕως τοῦ τόπου Συχεμ ἐπὶ τὴν δρῦν τὴν ὑψηλήν· οἱ δὲ Χαναναῖοι τότε κατῴκουν τὴν γῆν.
lapertransivit Abram terram usque ad locum Sychem usque ad convallem Inlustrem Chananeus autem tunc erat in terra
ite Abram attraversň il paese fino alla localitŕ di Sichem, presso la Quercia di More. Nel paese si trovavano allora i Cananei.
frAbram parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chęnes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays.
esY pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Sichęm, hasta el valle de Moreh: y el Cananeo estaba entonces en la tierra.
gbAbram passed through the land to the place of Shechem, to the oak of Moreh. The Canaanites were in the land, then.
dezog Abram durch bis an die Stätte Sichem und an den Hain More; es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande.
dkDerpĺ drog Abram gennem Landet til Sikems hellige Sted, til Sandsigerens Trć. Det var dengang Kana'anćerne boede i Landet.
seoch kommo sĺ till Kanaans land. Och Abram drog fram i landet ända till den heliga platsen vid Sikem, till Mores terebint. Och pĺ den tiden bodde kananéerna där i landet.
noOg Abram drog gjennem landet til Sikem-bygden, til Mores terebintelund; og kana'anittene bodde dengang der i landet.
fiJa Abram kulki maan läpi aina Sikemin paikkakunnalle, Mooren tammelle asti. Ja siihen aikaan kanaanilaiset asuivat siinä maassa.
huÉs általméne Ábrám a földön mind Sikhem vidékéig, Móréh tölgyeséig. Akkor Kananeusok valának azon a földön.
7
heוַיֵּרָ֤א יְהוָה֙ אֶל־אַבְרָ֔ם וַיֹּ֕אמֶר לְזַ֨רְעֲךָ֔ אֶתֵּ֖ן אֶת־הָאָ֣רֶץ הַזֹּ֑את וַיִּ֤בֶן שָׁם֙ מִזְבֵּ֔חַ לַיהוָ֖ה הַנִּרְאֶ֥ה אֵלָֽיו׃
grκαὶ ὤφθη κύριος τῷ Αβραμ καὶ εἶπεν αὐτῷ Τῷ σπέρματί σου δώσω τὴν γῆν ταύτην. καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ Αβραμ θυσιαστήριον κυρίῳ τῷ ὀφθέντι αὐτῷ.
laapparuitque Dominus Abram et dixit ei semini tuo dabo terram hanc qui aedificavit ibi altare Domino qui apparuerat ei
itIl Signore apparve ad Abram e gli disse: Alla tua discendenza io darň questo paese. Allora Abram costruě in quel posto un altare al Signore che gli era apparso.
frL'Éternel apparut ŕ Abram, et dit: Je donnerai ce pays ŕ ta postérité. Et Abram bâtit lŕ un autel ŕ l'Éternel, qui lui était apparu.
esY apareció Jehová á Abram, y le dijo: A tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar á Jehová, que le había aparecido.
gbYahweh appeared to Abram and said, I will give this land to your offspring. He built an altar there to Yahweh, who had appeared to him.
deDa erschien der HERR dem Abram und sprach: Deinem Samen will ich dies Land geben. Und er baute daselbst einen Altar dem HERRN, der ihm erschienen war.
dkMen Herren ĺbenbarede sig for Abram og sagde til ham: Dit Afkom giver jeg dette Land! Da byggede han der et Alter for Herren. som havde ĺbenbaret sig for ham.
seMen HERREN uppenbarade sig för Abram och sade: Ĺt din säd skall jag giva detta land. Dĺ byggde han där ett altare ĺt HERREN, som hade uppenbarat sig för honom.
noDa ĺpenbarte Herren sig for Abram og sa: Din ćtt vil jeg gi dette land. Og han bygget der et alter for Herren, som hadde ĺpenbaret sig for ham.
fiSilloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi: Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt.
huÉs megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: A te magodnak adom ezt a földet. És [Ábrám] oltárt építe ott az Úrnak; a ki megjelent vala néki.
8
heוַיַּעְתֵּ֨ק מִשָּׁ֜ם הָהָ֗רָה מִקֶּ֛דֶם לְבֵֽית־אֵ֖ל וַיֵּ֣ט אָהֳלֹ֑ה בֵּֽית־אֵ֤ל מִיָּם֙ וְהָעַ֣י מִקֶּ֔דֶם וַיִּֽבֶן־שָׁ֤ם מִזְבֵּ֙חַ֙ לַֽיהוָ֔ה וַיִּקְרָ֖א בְּשֵׁ֥ם יְהוָֽה׃
grκαὶ ἀπέστη ἐκεῖθεν εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἀνατολὰς Βαιθηλ καὶ ἔστησεν ἐκεῖ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, Βαιθηλ κατὰ θάλασσαν καὶ Αγγαι κατ᾽ ἀνατολάς· καὶ ᾠκοδόμησεν ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ καὶ ἐπεκαλέσατο ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου.
laet inde transgrediens ad montem qui erat contra orientem Bethel tetendit ibi tabernaculum suum ab occidente habens Bethel et ab oriente Ai aedificavit quoque ibi altare Domino et invocavit nomen eius
itDi lŕ passň sulle montagne a oriente di Betel e piantň la tenda, avendo Betel ad occidente e Ai ad oriente. Lě costruě un altare al Signore e invocň il nome del Signore.
frIl se transporta de lŕ vers la montagne, ŕ l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel ŕ l'occident et Aď ŕ l'orient. Il bâtit encore lŕ un autel ŕ l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel.
esY pasóse de allí á un monte al oriente de Bethel, y tendió su tienda, teniendo á Bethel al occidente y Hai al oriente: y edificó allí altar á Jehová é invocó el nombre de Jehová.
gbHe left from there to go to the mountain on the east of Bethel and pitched his tent, having Bethel on the west, and Ai on the east. There he built an altar to Yahweh and called on Yahweh's name.
deDarnach brach er auf von dort an einen Berg, der lag gegen Morgen von der Stadt Beth-El, und richtete seine Hütte auf, daß er Beth-El gegen Abend und Ai gegen Morgen hatte, und baute daselbst dem HERRN einen Altar und predigte von dem Namen des HERRN.
dkDerpĺ brřd han op derfra og drog til Bjergene řsten for Betel, og han slog Lejr med Betel mod Vest og Aj mod Řst; og han byggede Herren et Alter der og pĺkaldte Herrens Navn.
seSedan flyttade han därifrĺn till bergsbygden öster om Betel och slog där upp sitt tält, sĺ att han hade Betel i väster och Ai i öster; och han byggde där ett altare ĺt HERREN och ĺkallade HERRENS namn.
noDerfra flyttet han til fjellene řstenfor Betel og slo op sitt telt med Betel i vest og Ai i řst; og han bygget der et alter for Herren og pĺkalte Herrens navn.
fiSieltä hän siirtyi edemmäksi vuoristoon, itään päin Beetelistä, ja pystytti telttansa, niin että Beetel oli lännessä ja Ai idässä, ja hän rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi Herran nimeä.
huOnnan azután a hegység felé méne Bétheltől keletre és felüté sátorát: Béthel vala nyugatra, Hái pedig keletre, és ott oltárt építe az Úrnak, és segítségűl hívá az Úr nevét.
9
heוַיִּסַּ֣ע אַבְרָ֔ם הָל֥וֹךְ וְנָס֖וֹעַ הַנֶּֽגְבָּה׃ פ
grκαὶ ἀπῆρεν Αβραμ καὶ πορευθεὶς ἐστρατοπέδευσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
laperrexitque Abram vadens et ultra progrediens ad meridiem
itPoi Abram levň la tenda per accamparsi nel Negheb.
frAbram continua ses marches, en s'avançant vers le midi.
esY movió Abram de allí, caminando y yendo hacia el Mediodía.
gbAbram traveled, still going on toward the South.
deDarnach zog Abram weiter und zog aus ins Mittagsland.
dkDerpĺ drog Abram fra Plads til Plads og nĺede Sydlandet.
seSedan bröt Abram upp därifrĺn och drog sig allt längre mot Sydlandet.
noOg Abram drog efter hvert videre til sydlandet.
fiJa sieltä Abram lähti ja vaelsi yhä edemmäksi Etelämaahan päin.
huÉs tovább költözék Ábrám; folyton délfelé húzódván.
10
heוַיְהִ֥י רָעָ֖ב בָּאָ֑רֶץ וַיֵּ֨רֶד אַבְרָ֤ם מִצְרַ֙יְמָה֙ לָג֣וּר שָׁ֔ם כִּֽי־כָבֵ֥ד הָרָעָ֖ב בָּאָֽרֶץ׃
grΚαὶ ἐγένετο λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ κατέβη Αβραμ εἰς Αἴγυπτον παροικῆσαι ἐκεῖ, ὅτι ἐνίσχυσεν ὁ λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς.
lafacta est autem fames in terra descenditque Abram in Aegyptum ut peregrinaretur ibi praevaluerat enim fames in terra
itVenne una carestia nel paese e Abram scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava sul paese.
frIl y eut une famine dans le pays; et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays.
esY hubo hambre en la tierra, y descendió Abram á Egipto para peregrinar allá; porque era grande el hambre en la tierra.
gbThere was a famine in the land. Abram went down into Egypt to live as a foreigner there, for the famine was severe in the land.
deEs kam aber eine Teuerung in das Land. Da zog Abram hinab nach Ägypten, daß er sich daselbst als ein Fremdling aufhielte; denn die Teuerung war groß im Lande.
dkDer opstod Hungersnřd i Landet; og da Hungersnřden i Landet blev trykkende, drog Abram ned til Ćgypten for at bo der som fremmed.
seMen hungersnöd uppstod i landet, och Abram drog ned till Egypten för att bo där nĺgon tid, eftersom hungersnöden var sĺ svĺr i landet.
noSĺ blev det hungersnřd i landet; og Abram drog ned til Egypten for ĺ opholde sig der, for hungersnřden var stor i landet.
fiNiin tuli nälänhätä maahan, ja Abram meni Egyptiin, asuakseen siellä jonkun aikaa, sillä nälänhätä maassa oli kova.
huAzonban éhség lőn az országban, és Ábrám aláméne Égyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert nagy vala az éhség az országban.
11
heוַיְהִ֕י כַּאֲשֶׁ֥ר הִקְרִ֖יב לָב֣וֹא מִצְרָ֑יְמָה וַיֹּ֙אמֶר֙ אֶל־שָׂרַ֣י אִשְׁתּ֔וֹ הִנֵּה־נָ֣א יָדַ֔עְתִּי כִּ֛י אִשָּׁ֥ה יְפַת־מַרְאֶ֖ה אָֽתְּ׃
grἐγένετο δὲ ἡνίκα ἤγγισεν Αβραμ εἰσελθεῖν εἰς Αἴγυπτον, εἶπεν Αβραμ Σαρα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Γινώσκω ἐγὼ ὅτι γυνὴ εὐπρόσωπος εἶ·
lacumque prope esset ut ingrederetur Aegyptum dixit Sarai uxori suae novi quod pulchra sis mulier
itMa, quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sarai: Vedi, io so che tu sei donna di aspetto avvenente.
frComme il était prčs d'entrer en Égypte, il dit ŕ Saraď, sa femme: Voici, je sais que tu es une femme belle de figure.
esY aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo á Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de vista;
gbWhen he had come near to enter Egypt, he said to Sarai his wife, See now, I know that you are a beautiful woman to look at.
deUnd da er nahe an Ägypten kam, sprach er zu seinem Weib Sarai: Siehe, ich weiß, daß du ein schönes Weib von Angesicht bist.
dkDa han nu nćrmede sig Ćgypten, sagde han til sin Hustru Saraj: Jeg ved jo, at du er en smuk Kvinde;
seMen när han nalkades Egypten sade han till sin hustru Sarai: Jag vet ju att du är en skön kvinna.
noOg da han ikke hadde langt igjen til Egypten, sa han til Sarai, sin hustru: Jeg vet jo at du er en vakker kvinne.
fiJa kun hän lähestyi Egyptiä, puhui hän vaimollensa Saaraille: Katso, minä tiedän, että sinä olet kaunis nainen.
huÉs lőn mikor közel vala, hogy bemenjen Égyiptomba, monda feleségének Szárainak: Ímé tudom, hogy szép ábrázatú asszony vagy.
12
heוְהָיָ֗ה כִּֽי־יִרְא֤וּ אֹתָךְ֙ הַמִּצְרִ֔ים וְאָמְר֖וּ אִשְׁתּ֣וֹ זֹ֑את וְהָרְג֥וּ אֹתִ֖י וְאֹתָ֥ךְ יְחַיּֽוּ׃
grἔσται οὖν ὡς ἂν ἴδωσίν σε οἱ Αἰγύπτιοι, ἐροῦσιν ὅτι Γυνὴ αὐτοῦ αὕτη, καὶ ἀποκτενοῦσίν με, σὲ δὲ περιποιήσονται.
laet quod cum viderint te Aegyptii dicturi sunt uxor ipsius est et interficient me et te reservabunt
itQuando gli Egiziani ti vedranno, penseranno: Costei č sua moglie, e mi uccideranno, mentre lasceranno te in vita.
frQuand les Égyptiens te verront, ils diront: C'est sa femme! Et ils me tueront, et te laisseront la vie.
esY será que cuando te habrán visto los Egipcios, dirán: Su mujer es: y me matarán á mí, y á ti te reservarán la vida.
gbIt will happen, when the Egyptians see you, that they will say, 'This is his wife.' They will kill me, but they will save you alive.
deWenn dich nun die Ägypter sehen werden, so werden sie sagen: Das ist sein Weib, und werden mich erwürgen, und dich leben lassen.
dknĺr nu Ćgypterne ser dig, og de mener, at du er min Hustru, slĺr de mig ihjel og lader dig leve;
seOm nu egyptierna tänka, när de fĺ se dig: 'Hon är hans hustru', sĺ skola de dräpa mig, under det att de lĺta dig leva.
noNĺr nu egypterne fĺr se dig, vil de si: Dette er hans hustru, og sĺ slĺr de mig ihjel og lar dig leve.
fiKun egyptiläiset saavat nähdä sinut, niin he sanovat: 'Hän on hänen vaimonsa', ja tappavat minut, mutta antavat sinun elää.
huAzért mikor meglátnak téged az égyiptomiak, majd azt mondják: felesége ez; és engem megölnek, téged pedig életben tartanak.
13
dksig derfor, at du er min Sřster, for at det mĺ gĺ mig godt, og jeg ikke skal miste Livet for din Skyld!
seSäg därför att du är min syster, sĺ att det gĺr mig väl för din skull, och sĺ att jag för din skull fĺr leva.
noKjćre, si at du er min sřster, sĺ det kan gĺ mig vel, og mitt liv kan bli spart for din skyld!
fiSano siis olevasi minun sisareni, että minun kävisi hyvin sinun tähtesi ja minä sinun takiasi saisin jäädä henkiin.
huMondd [azért,] kérlek, [hogy] húgom vagy; hogy jól legyen dolgom miattad, s életben maradjak te éretted.
heאִמְרִי־נָ֖א אֲחֹ֣תִי אָ֑תְּ לְמַ֙עַן֙ יִֽיטַב־לִ֣י בַעֲבוּרֵ֔ךְ וְחָיְתָ֥ה נַפְשִׁ֖י בִּגְלָלֵֽךְ׃
grεἰπὸν οὖν ὅτι ᾿Αδελφὴ αὐτοῦ εἰμι, ὅπως ἂν εὖ μοι γένηται διὰ σέ, καὶ ζήσεται ἡ ψυχή μου ἕνεκεν σοῦ.
ladic ergo obsecro te quod soror mea sis ut bene sit mihi propter te et vivat anima mea ob gratiam tui
itDě dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva per riguardo a te.
frDis, je te prie, que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité ŕ cause de toi, et que mon âme vive grâce ŕ toi.
esAhora pues, di que eres mi hermana, para que yo haya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti.
gbPlease say that you are my sister, that it may be well with me for your sake, and that my soul may live because of you.
deSage doch, du seist meine Schwester, auf daß mir's wohl gehe um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe um deinetwillen.
14
heוַיְהִ֕י כְּב֥וֹא אַבְרָ֖ם מִצְרָ֑יְמָה וַיִּרְא֤וּ הַמִּצְרִים֙ אֶת־הָ֣אִשָּׁ֔ה כִּֽי־יָפָ֥ה הִ֖וא מְאֹֽד׃
grἐγένετο δὲ ἡνίκα εἰσῆλθεν Αβραμ εἰς Αἴγυπτον, ἰδόντες οἱ Αἰγύπτιοι τὴν γυναῖκα ὅτι καλὴ ἦν σφόδρα,
lacum itaque ingressus esset Abram Aegyptum viderunt Aegyptii mulierem quod esset pulchra nimis
itAppunto quando Abram arrivň in Egitto, gli Egiziani videro che la donna era molto avvenente.
frLorsque Abram fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle.
esY aconteció que, como entró Abram en Egipto, los Egipcios vieron la mujer que era hermosa en gran manera.
gbWhen Abram had come into Egypt, Egyptians saw that the woman was very beautiful.
deAls nun Abram nach Ägypten kam, sahen die Ägypter das Weib, daß sie sehr schön war.
dkDa han sĺ drog ind i Ćgypten, sĺ Ćgypterne, at hun var en sĺre smuk Kvinde;
seDĺ nu Abram kom till Egypten, sĺgo egyptierna att hon var en mycket skön kvinna.
noDa nu Abram kom til Egypten, sĺ egypterne at kvinnen var meget vakker.
fiKun Abram tuli Egyptiin, näkivät egyptiläiset, että Saarai oli hyvin kaunis nainen.
huÉs lőn mikor Ábrám Égyiptomba érkezék, láták az égyiptomiak az asszonyt, hogy az nagyon szép.
15
heוַיִּרְא֤וּ אֹתָהּ֙ שָׂרֵ֣י פַרְעֹ֔ה וַיְהַֽלְל֥וּ אֹתָ֖הּ אֶל־פַּרְעֹ֑ה וַתֻּקַּ֥ח הָאִשָּׁ֖ה בֵּ֥ית פַּרְעֹֽה׃
grκαὶ εἶδον αὐτὴν οἱ ἄρχοντες Φαραω καὶ ἐπῄνεσαν αὐτὴν πρὸς Φαραω καὶ εἰσήγαγον αὐτὴν εἰς τὸν οἶκον Φαραω·
laet nuntiaverunt principes Pharaoni et laudaverunt eam apud illum et sublata est mulier in domum Pharaonis
itLa osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone; cosě la donna fu presa e condotta nella casa del faraone.
frLes grands de Pharaon la virent aussi et la vantčrent ŕ Pharaon; et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon.
esViéronla también los príncipes de Faraón, y se la alabaron; y fué llevada la mujer á casa de Faraón:
gbThe princes of Pharaoh saw her, and praised her to Pharaoh; and the woman was taken into Pharaoh's house.
deUnd die Fürsten des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm. Da ward sie in des Pharao Haus gebracht.
dkog Faraos Stormćnd, der sĺ hende, priste hende for Farao, og sĺ blev Kvinden fřrt til Faraos Hus.
seOch när Faraos hövdingar fingo se henne, prisade de henne för Farao, och sĺ blev kvinnan tagen in i Faraos hus.
noOgsĺ Faraos hřvdinger sĺ henne og roste henne for Farao, og sĺ blev kvinnen hentet til Faraos hus.
fiJa kun faraon ruhtinaat olivat nähneet hänet, ylistelivät he häntä faraolle; ja vaimo vietiin faraon hoviin.
huMikor megláták őt a Faraó főemberei, magasztalák a Faraó előtt és elvivék az asszonyt a Faraó udvarába.
16
heוּלְאַבְרָ֥ם הֵיטִ֖יב בַּעֲבוּרָ֑הּ וַֽיְהִי־ל֤וֹ צֹאן־וּבָקָר֙ וַחֲמֹרִ֔ים וַעֲבָדִים֙ וּשְׁפָחֹ֔ת וַאֲתֹנֹ֖ת וּגְמַלִּֽים׃
grκαὶ τῷ Αβραμ εὖ ἐχρήσαντο δι᾽ αὐτήν, καὶ ἐγένοντο αὐτῷ πρόβατα καὶ μόσχοι καὶ ὄνοι, παῖδες καὶ παιδίσκαι, ἡμίονοι καὶ κάμηλοι.
laAbram vero bene usi sunt propter illam fueruntque ei oves et boves et asini et servi et famulae et asinae et cameli
itPer riguardo a lei, egli trattň bene Abram, che ricevette greggi e armenti e asini, schiavi e schiave, asine e cammelli.
frIl traita bien Abram ŕ cause d'elle; et Abram reçut des brebis, des boeufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses, et des chameaux.
esE hizo bien á Abram por causa de ella; y tuvo ovejas, y vacas, y asnos, y siervos, y criadas, y asnas y camellos.
gbHe dealt well with Abram for her sake. He had sheep, cattle, male donkeys, male servants, female servants, female donkeys, and camels.
deUnd er tat Abram Gutes um ihretwillen. Und er hatte Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele.
dkMen Abram behandlede han godt for hendes Skyld, og han fik Smĺkvćg, Hornkvćg og Ćsler, Trćlle og Trćlkvinder, Aseninder og Kameler.
seOch Abram blev av honom väl behandlad för hennes skull, sĺ att han fick fĺr, fäkreatur och ĺsnor, tjänare och tjänarinnor, ĺsninnor och kameler.
noOg han gjorde vel imot Abram for hennes skyld, og han fikk bĺde smĺfe og storfe og asener og trćler og trćlkvinner og aseninner og kameler.
fiJa Abramia hän kohteli hyvin hänen tähtensä. Ja hän sai pikkukarjaa, raavaskarjaa ja aaseja, palvelijoita ja palvelijattaria, aasintammoja ja kameleja.
huÉs jól tőn érette Ábrámmal, és valának juhai, ökrei, szamarai, szolgái, szolgálói, nőstényszamarai és tevéi.
17
heוַיְנַגַּ֨ע יְהוָ֧ה׀ אֶת־פַּרְעֹ֛ה נְגָעִ֥ים גְּדֹלִ֖ים וְאֶת־בֵּית֑וֹ עַל־דְּבַ֥ר שָׂרַ֖י אֵ֥שֶׁת אַבְרָֽם׃
grκαὶ ἤτασεν ὁ θεὸς τὸν Φαραω ἐτασμοῖς μεγάλοις καὶ πονηροῖς καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ περὶ Σαρας τῆς γυναικὸς Αβραμ.
laflagellavit autem Dominus Pharaonem plagis maximis et domum eius propter Sarai uxorem Abram
itMa il Signore colpě il faraone e la sua casa con grandi piaghe, per il fatto di Sarai, moglie di Abram.
frMais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Saraď, femme d'Abram.
esMas Jehová hirió á Faraón y á su casa con grandes plagas, por causa de Sarai mujer de Abram.
gbYahweh afflicted Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abram's wife.
deAber der HERR plagte den Pharao mit großen Plagen und sein Haus um Sarais, Abrams Weibes, willen.
dkMen Herren ramte Farao og hans Hus med svćre Plager for Abrams Hustru Sarajs Skyld.
seMen HERREN hemsökte Farao och hans hus med stora plĺgor för Sarais, Abrams hustrus, skull.
noMen Herren hjemsřkte Farao og hans hus med store plager for Abrams hustru Sarais skyld.
fiMutta Herra antoi kovien vitsausten kohdata faraota ja hänen hoviansa Saarain, Abramin vaimon, tähden.
huDe megveré az Úr a Faraót és az ő házát nagy csapásokkal, Száraiért, Ábrám feleségéért.
18
heוַיִּקְרָ֤א פַרְעֹה֙ לְאַבְרָ֔ם וַיֹּ֕אמֶר מַה־זֹּ֖את עָשִׂ֣יתָ לִּ֑י לָ֚מָּה לֹא־הִגַּ֣דְתָּ לִּ֔י כִּ֥י אִשְׁתְּךָ֖ הִֽוא׃
grκαλέσας δὲ Φαραω τὸν Αβραμ εἶπεν Τί τοῦτο ἐποίησάς μοι, ὅτι οὐκ ἀπήγγειλάς μοι ὅτι γυνή σού ἐστιν;
lavocavitque Pharao Abram et dixit ei quidnam est quod fecisti mihi quare non indicasti quod uxor tua esset
itAllora il faraone convocň Abram e gli disse: Che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie?
frAlors Pharaon appela Abram, et dit: Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme?
esEntonces Faraón llamó á Abram y le dijo: żQué es esto que has hecho conmigo? żPor qué no me declaraste que era tu mujer?
gbPharaoh called Abram and said, What is this that you have done to me? Why didn't you tell me that she was your wife?
deDa rief Pharao Abram zu sich und sprach zu ihm: Warum hast du mir das getan? Warum sagtest du mir's nicht, daß sie dein Weib wäre?
dkDa lod Farao Abram kalde og sagde: Hvad har du gjort imod mig! Hvorfor lod du mig ikke vide, at hun er din Hustru?
seDĺ kallade Farao Abram till sig och sade: Vad har du gjort mot mig! Varför lät du mig icke veta att hon var din hustru?
noDa kalte Farao Abram til sig og sa: Hvad er det du har gjort imot mig? Hvorfor lot du mig ikke vite at hun er din hustru?
fiSilloin farao kutsui Abramin luoksensa ja sanoi: Mitä olet minulle tehnyt? Miksi et ilmoittanut minulle, että hän on sinun vaimosi?
huHívatá azért a Faraó Ábrámot és monda: Miért mívelted ezt velem? Miért nem mondottad meg énnékem, hogy ez néked feleséged?
19
heלָמָ֤ה אָמַ֙רְתָּ֙ אֲחֹ֣תִי הִ֔וא וָאֶקַּ֥ח אֹתָ֛הּ לִ֖י לְאִשָּׁ֑ה וְעַתָּ֕ה הִנֵּ֥ה אִשְׁתְּךָ֖ קַ֥ח וָלֵֽךְ׃
grἵνα τί εἶπας ὅτι ᾿Αδελφή μού ἐστιν; καὶ ἔλαβον αὐτὴν ἐμαυτῷ εἰς γυναῖκα. καὶ νῦν ἰδοὺ ἡ γυνή σου ἐναντίον σου· λαβὼν ἀπότρεχε.
laquam ob causam dixisti esse sororem tuam ut tollerem eam mihi in uxorem nunc igitur ecce coniux tua accipe eam et vade
itPerché hai detto: E' mia sorella, cosě che io me la sono presa in moglie? E ora eccoti tua moglie: prendila e vŕttene!.
frPourquoi as-tu dit: C'est ma soeur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la, et va-t-en!
esPor qué dijiste: Es mi hermana? poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete.
gbWhy did you say, 'She is my sister,' so that I took her to be my wife? Now therefore, see your wife, take her, and go your way.
deWarum sprachst du denn, sie wäre deine Schwester? Derhalben ich sie mir zum Weibe nehmen wollte. Und nun siehe, da hast du dein Weib; nimm sie und ziehe hin.
dkHvorfor sagde du, at hun var din Sřster, sĺ at jeg tog hende til Hustru? Se, her har du nu din Hustru, tag hende og gĺ bort!
seVarför sade du: 'Hon är min syster' och vĺllade sĺ, att jag tog henne till hustru ĺt mig? Se, här har du nu din hustru, tag henne och gĺ.
noHvorfor sa du: Hun er min sřster, sĺ jeg tok henne til hustru? Se, her har du din hustru, ta henne og gĺ!
fiMiksi sanoit: 'Hän on minun sisareni', niin että minä otin hänet vaimokseni? Katso, tässä on vaimosi, ota hänet ja mene.
huMiért mondottad: Húgom ő; azért vevém magamnak feleségűl. Most már imhol a te feleséged, vedd magadhoz és menj el.
20
heוַיְצַ֥ו עָלָ֛יו פַּרְעֹ֖ה אֲנָשִׁ֑ים וַֽיְשַׁלְּח֥וּ אֹת֛וֹ וְאֶת־אִשְׁתּ֖וֹ וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־לֽוֹ׃
grκαὶ ἐνετείλατο Φαραω ἀνδράσιν περὶ Αβραμ συμπροπέμψαι αὐτὸν καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ πάντα, ὅσα ἦν αὐτῷ, καὶ Λωτ μετ᾽ αὐτοῦ.
lapraecepitque Pharao super Abram viris et deduxerunt eum et uxorem illius et omnia quae habebat
itPoi il faraone lo affidň ad alcuni uomini che lo accompagnarono fuori della frontiera insieme con la moglie e tutti i suoi averi.
frEt Pharaon donna ordre ŕ ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait.
esEntonces Faraón dió orden á sus gentes acerca de Abram; y le acompańaron, y á su mujer con todo lo que tenía.
gbPharaoh commanded men concerning him, and they escorted him away with his wife and all that he had.
deUnd Pharao befahl seinen Leuten über ihm, daß sie ihn geleiteten und sein Weib und alles, was er hatte.
dkOg Farao břd sine Mćnd fřlge ham og hans Hustru og al deres Ejendom pĺ Vej;
seOch Farao gav sina män befallning om honom, att de skulle ledsaga honom till vägs med hans hustru och allt vad han ägde.
noOg Farao gav nogen menn befaling til ĺ fřlge ham pĺ veien med hans hustru og alt det han eide.
fiJa farao antoi hänestä käskyn miehillensä, että he saattaisivat hänet pois, hänet ja hänen vaimonsa sekä kaiken, mitä hänellä oli.
huÉs parancsola felőle a Faraó némely embereknek, a kik elbocsáták őtet és az ő feleségét, és mindenét a mije vala.

<<< operone list >>>