<<< Genesis 11 >>>

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

111
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1101וַֽיְהִ֥י כָל־הָאָ֖רֶץ שָׂפָ֣ה אֶחָ֑ת וּדְבָרִ֖ים אֲחָדִֽים׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1101Καὶ ἦν πᾶσα ἡ γῆ χεῖλος ἕν, καὶ φωνὴ μία πᾶσιν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1101Erat autem terra labii unius, et sermonum eorumdem.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1101Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1101ERA entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1101Or toute la terre avait le męme langage et les męmes mots.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1101Toute la terre avait une seule langue et les męmes mots.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1101And all the earth had one language and one tongue.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1101And all the earth was one lip, and there was one language to all.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1101And the whole earth had one language, and the same words.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1101And the earth was of one tongue, and of the same speech.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1101And the whole earth was of one language, and of one speech.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1101The whole earth was of one language and of one speech.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1101Forsothe the lond was of o langage, and of the same speche.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1101And the whole earth is of one pronunciation, and of the same words,
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1101And the whole earth was of one language and of one speech.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1101Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1101Es hatte aber die ganze Erdbevölkerung eine einzige Sprache und einerlei Worte.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1101Es hatte aber die ganze Menschheit eine Sprache und einerlei Worte.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1101Und die ganze Erde hatte eine Sprache und einerlei Worte.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1101Nog sprak heel de aarde eenzelfde taal en dezelfde woorden.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1101Hele Menneskeheden havde eet Tungemĺl og samme Sprog.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1101Och hela jorden hade enahanda tungomĺl och talade pĺ enahanda sätt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1101Og hele jorden hadde ett tungemĺl og ens tale.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1101Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1101Byla pak všecka země jazyku jednoho a řeči jedné.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1101Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1101A bijaše na cijeloj zemlji jedan jezik i jednake riječi.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1101Por tërë toka fliste të njëjtën gjuhë dhe përdorte të njëjtat fjalë.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1101На всей земле был один язык и одно наречие.
112
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1102וַֽיְהִ֖י בְּנָסְעָ֣ם מִקֶּ֑דֶם וַֽיִּמְצְא֥וּ בִקְעָ֛ה בְּאֶ֥רֶץ שִׁנְעָ֖ר וַיֵּ֥שְׁבוּ שָֽׁם׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1102καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κινῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν εὗρον πεδίον ἐν γῇ Σεννααρ καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1102Cumque proficiscerentur de oriente, invenerunt campum in terra Sennaar, et habitaverunt in eo.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1102Emigrando dall'oriente gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Sennaar e vi si stabilirono.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1102Y aconteció que, como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar, y asentaron allí.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1102Mais il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils trouvčrent une plaine dans le pays de Shinear, et ils y demeurčrent.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1102Comme ils étaient partis de l'orient, ils trouvčrent une plaine au pays de Schinear, et ils y habitčrent.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1102And it came about that in their wandering from the east, they came to a stretch of flat country in the land of Shinar, and there they made their living-place.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1102And it came to pass as they moved from the east, they found a plain in the land of Senaar, and they lived there.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1102And it came to pass as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and dwelt there.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1102And when they removed from the east, they found a plain in the land of Sennaar, and dwelt in it.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1102And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1102As they traveled east, they found a plain in the land of Shinar, and they lived there.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1102And whanne thei yeden forth fro the eest, thei fonden a feeld in the lond of Sennaar, and dwelliden ther ynne.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1102and it cometh to pass, in their journeying from the east, that they find a valley in the land of Shinar, and dwell there;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1102And it came to pass, as they journeyed east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1102Da sie nun zogen gen Morgen, fanden sie ein ebenes Land im Lande Sinear, und wohnten daselbst.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1102Als sie nun nach Osten hin zogen, fanden sie eine Tiefebene im Lande Sinear und blieben dort wohnen.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1102Als sie nun im Osten umherzogen, fanden sie eine Ebene im Lande Sinear und ließen sich daselbst nieder.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1102Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Lande Sinear und wohnten daselbst.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1102Toen men uit het oosten was opgetrokken, en een vlakte in het land Sjinar had gevonden, bleef men daar wonen.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1102Da de nu drog řsterpĺ, traf de pĺ en Dal i Sinear, og der slog de sig ned.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1102Men när de bröto upp och drogo österut, funno de en lĺgslätt i Sinears land och bosatte sig där.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1102Og da de drog frem mot řst, fant de en slette i landet Sinear, og de bosatte sig der.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1102Kun he lähtivät liikkeelle itään päin, löysivät he lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1102I stalo se, když se brali od východu, nalezli pole v zemi Sinear, a bydlili tam.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1102És lőn mikor kelet felől elindultak vala, Sineár földén egy síkságot találának és ott letelepedének.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1102A kad otidoše od istoka, naðoše ravnicu u zemlji Senarskoj, i naseliše se ondje.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1102Dhe ndodhi që, ndërsa po zhvendoseshin në drejtim të jugut, ata gjetën një fushë në vendin e Shinarit dhe u vendosën atje.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1102Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там.
113
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1103וַיֹּאמְר֞וּ אִ֣ישׁ אֶל־רֵעֵ֗הוּ הָ֚בָה נִלְבְּנָ֣ה לְבֵנִ֔ים וְנִשְׂרְפָ֖ה לִשְׂרֵפָ֑ה וַתְּהִ֨י לָהֶ֤ם הַלְּבֵנָה֙ לְאָ֔בֶן וְהַ֣חֵמָ֔ר הָיָ֥ה לָהֶ֖ם לַחֹֽמֶר׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1103καὶ εἶπεν ἄνθρωπος τῷ πλησίον Δεῦτε πλινθεύσωμεν πλίνθους καὶ ὀπτήσωμεν αὐτὰς πυρί. καὶ ἐγένετο αὐτοῖς ἡ πλίνθος εἰς λίθον, καὶ ἄσφαλτος ἦν αὐτοῖς ὁ πηλός.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1103Dixitque alter ad proximum suum: Venite, faciamus lateres, et coquamus eos igni. Habueruntque lateres pro saxis, et bitumen pro caemento:
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1103Si dissero l'un l'altro: "Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco". Il mattone servě loro da pietra e il bitume da cemento.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1103Y dijeron los unos á los otros: Vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fuéles el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1103Et ils se dirent l'un ŕ l'autre: Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur tint lieu de pierre, et le bitume leur tint lieu de mortier.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1103Ils se dirent l'un ŕ l'autre: Allons! faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1103And they said one to another, Come, let us make bricks, burning them well. And they had bricks for stone, putting them together with sticky earth.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1103And a man said to his neighbour, Come, let us make bricks and bake them with fire. And the brick was to them for stone, and their mortar was bitumen.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1103And they said one to another, Come on, let us make bricks, and burn [them] thoroughly. And they had brick for stone, and they had asphalt for mortar.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1103And each one said to his neighbour: Come, let us make brick, and bake them with fire. And they had brick instead of stones, and slime instead of mortar.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1103And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for morter.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1103They said to one another, "Come, let's make bricks, and burn them thoroughly." They had brick for stone, and they used tar for mortar.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1103And oon seide to his neiybore, Come ye, and make we tiel stonys, and bake we tho with fier; and thei hadden tiel for stonus, and pitche for morter;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1103and they say each one to his neighbour, 'Give help, let us make bricks, and burn [them] thoroughly:' and the brick is to them for stone, and the bitumen hath been to them for mortar.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1103And they said one to another, Come, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1103Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, laß uns Ziegel streichen und brennen! und nahmen Ziegel zu Stein und Erdharz zu Kalk
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1103Da sagten sie zueinander: "Auf! Wir wollen Ziegel streichen und sie im Feuer hart brennen!" So dienten ihnen denn die Ziegel als Bausteine, und das Erdharz diente ihnen als Mörtel.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1103Und sie sprachen zu einander: Wohlan, laßt uns Ziegel streichen und hart brennen! So diente ihnen der Ziegel als Baustein, und das Erdharz diente ihnen als Mörtel.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1103Und sie sprachen einer zum anderen: Wohlan, laßt uns Ziegel streichen und hart brennen! Und der Ziegel diente ihnen als Stein, und das Erdharz diente ihnen als Mörtel.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1103Nu zeiden ze tot elkander: Komt, laten we stenen maken, en ze hard bakken in vuur. Die tichels moesten hun tot bouwsteen dienen, de asfalt tot mortel.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1103Da sagde de til hverandre: "Kom, lad os stryge Teglsten og brćnde dem godt!" De brugte nemlig Tegl som Sten og Jordbeg som Kalk.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1103Och de sade till varandra: "Kom, lĺt oss slĺ tegel och bränna det." Och teglet begagnade de sĺsom sten, och sĺsom murbruk begagnade de jordbeck.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1103Og de sa til hverandre: Kom, la oss gjřre teglsten og brenne dem vel! Og de brukte tegl istedenfor sten, og jordbek istedenfor kalk.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1103Ja he sanoivat toisillensa: "Tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi". Ja tiiltä he käyttivät kivenä, ja maapihkaa he käyttivät laastina.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1103A řekli jeden druhému: Nuže, nadělejme cihel, a vypalme je ohněm. I měli cihly místo kamení, a zemi lepkou místo vápna.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1103És mondának egymásnak: Jertek, vessünk téglát és égessük ki jól; és lőn nékik a tégla kő gyanánt, a szurok pedig ragasztó gyanánt.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1103Pa rekoše meðu sobom: hajde da pravimo ploče i da ih u vatri pečemo. I bjehu im opeke mjesto kamena i smola zemljana mjesto kreča.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1103Dhe i thanë njëri tjetrit: "O burra, të bëjmë tulla dhe t'i pjekim me zjarr!". Dhe përdorën tulla në vend të gurëve dhe bitum në vend të llaçit.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1103И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести.
114
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1104וַיֹּאמְר֞וּ הָ֣בָה׀ נִבְנֶה־לָּ֣נוּ עִ֗יר וּמִגְדָּל֙ וְרֹאשׁ֣וֹ בַשָּׁמַ֔יִם וְנַֽעֲשֶׂה־לָּ֖נוּ שֵׁ֑ם פֶּן־נָפ֖וּץ עַל־פְּנֵ֥י כָל־הָאָֽרֶץ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1104καὶ εἶπαν Δεῦτε οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον, οὗ ἡ κεφαλὴ ἔσται ἕως τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ποιήσωμεν ἑαυτοῖς ὄνομα πρὸ τοῦ διασπαρῆναι ἐπὶ προσώπου πάσης τῆς γῆς.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1104et dixerunt: Venite, faciamus nobis civitatem et turrim, cujus culmen pertingat ad caelum: et celebremus nomen nostrum antequam dividamur in universas terras.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1104Poi dissero: "Venite, costruiamoci una cittŕ e una torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1104Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1104Et ils dirent: Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1104Ils dirent encore: Allons! bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1104And they said, Come, let us make a town, and a tower whose top will go up as high as heaven; and let us make a great name for ourselves, so that we may not be wanderers over the face of the earth.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1104And they said, Come, let us build to ourselves a city and tower, whose top shall be to heaven, and let us make to ourselves a name, before we are scattered abroad upon the face of all the earth.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1104And they said, Come on, let us build ourselves a city and a tower, the top of which [may reach] to the heavens; and let us make ourselves a name, lest we be scattered over the face of the whole earth.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1104And they said: Come, let us make a city and a tower, the top whereof may reach to heaven: and let us make our name famous before we be scattered abroad into all lands.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1104And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1104They said, "Come, let's build ourselves a city, and a tower whose top reaches to the sky, and let's make a name for ourselves, lest we be scattered abroad on the surface of the whole earth."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1104and seiden, Come ye, and make we to vs a citee and tour, whos hiynesse stretche 'til to heuene; and make we solempne oure name bifor that we be departid in to alle londis.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1104And they say, 'Give help, let us build for ourselves a city and tower, and its head in the heavens, and make for ourselves a name, lest we be scattered over the face of all the earth.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1104And they said, Come, let us build us a city, and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name; lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1104und sprachen: Wohlauf, laßt uns eine Stadt und einen Turm bauen, des Spitze bis an den Himmel reiche, daß wir uns einen Namen machen! denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1104Dann sagten sie: "Auf! Wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis in den Himmel reichen soll, und wollen uns einen Namen schaffen, damit wir uns nicht über die ganze Erde hin zerstreuen!"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1104Da sprachen sie: Wohlan, wir wollen uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, und wollen uns ein Denkmal machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde hin zerstreuen.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1104Und sie sprachen: Wohlan, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reiche, und machen wir uns einen Namen, daß wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde!
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1104Later zeiden ze weer: Komt, laten we ons een stad bouwen met een toren, waarvan de spits tot in de hemel reikt; dan maken we ons een herkenningsteken, zodat we niet over heel de aarde worden verstrooid.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1104Derpĺ sagde de: "Kom, lad os bygge os en By og et Tĺrn, hvis Top nĺr til Himmelen, og skabe os et Navn, for at vi ikke skal spredes ud over hele Jorden!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1104Och de sade: "Kom, lĺt oss bygga en stad ĺt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och sĺ göra oss ett namn; vi kunde eljest bliva kringspridda över hela jorden."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1104Sĺ sa de: Kom, la oss bygge oss en by med et tĺrn som nĺr op til himmelen, og gjřre oss et navn, sĺ vi ikke skal spres over hele jorden!
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1104Ja he sanoivat: "Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan".
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1104Nebo řekli: Nuže, vystavějme sobě město a věži, jejíž by vrch dosahal k nebi; a tak učiňme sobě jméno, abychom nebyli rozptýleni po vší zemi.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1104És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1104Poslije rekoše: hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj će vrh biti do neba, da stečemo sebi ime, da se ne bismo rasijali po zemlji.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1104Dhe thanë: "O burra, të ndërtojmë për vete një qytet dhe një kullë maja e së cilës të arrijë deri në qiell, dhe t'i bëjmë një emër vetes që të mos shpërndahemi mbi faqen e tërë dheut".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1104И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли.
115
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1105וַיֵּ֣רֶד יְהוָ֔ה לִרְאֹ֥ת אֶת־הָעִ֖יר וְאֶת־הַמִּגְדָּ֑ל אֲשֶׁ֥ר בָּנ֖וּ בְּנֵ֥י הָאָדָֽם׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1105καὶ κατέβη κύριος ἰδεῖν τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον, ὃν ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1105Descendit autem Dominus ut videret civitatem et turrim, quam aedificabant filii Adam,
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1105Ma il Signore scese a vedere la cittŕ e la torre che gli uomini stavano costruendo.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1105Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1105Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâties les fils des hommes.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1105L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1105And the Lord came down to see the town and the tower which the children of men were building.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1105And the Lord came down to see the city and the tower, which the sons of men built.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1105And Jehovah came down to see the city and the tower which the children of men built.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1105And the Lord came down to see the city and the tower, which the children of Adam were building.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1105And the Lord came down to see the city and the tower, which the children of men builded.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1105Yahweh came down to see the city and the tower, which the children of men built.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1105Forsothe the Lord cam down to se the citee and tour, which the sones of Adam bildiden.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1105And Jehovah cometh down to see the city and the tower which the sons of men have builded;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1105And Jehovah came down to see the city and the tower, which the children of men builded.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1105Da fuhr der HERR hernieder, daß er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1105Da fuhr der HERR herab, um sich die Stadt und den Turm anzusehen, welche die Menschen erbauten.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1105Da stieg Jahwe herab, um die Stadt und den Turm, den die Menschenkinder erbaut hatten, zu besehen.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1105Und Jehova fuhr hernieder, die Stadt und den Turm zu sehen, welche die Menschenkinder bauten.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1105Maar Jahweh daalde neer, om de stad en de toren eens te bezien, die de mensenkinderen bouwden.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1105Men Herren steg ned for at se Byen og Tĺrnet, som Menneskebřrnene byggede,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1105Dĺ steg HERREN ned för att se staden och tornet som människobarnen byggde.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1105Da steg Herren ned for ĺ se byen og tĺrnet som menneskenes barn hadde begynt ĺ bygge.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1105Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1105Sstoupil pak Hospodin, aby viděl to město a věži, kterouž stavěli synové lidští.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1105Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1105A Gospod siðe da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi čovječiji.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1105Por Zoti zbriti për të parë qytetin dhe kullën që bijtë e njerëzve ishin duke ndërtuar.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1105И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие.
116
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1106וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֗ה הֵ֣ן עַ֤ם אֶחָד֙ וְשָׂפָ֤ה אַחַת֙ לְכֻלָּ֔ם וְזֶ֖ה הַחִלָּ֣ם לַעֲשׂ֑וֹת וְעַתָּה֙ לֹֽא־יִבָּצֵ֣ר מֵהֶ֔ם כֹּ֛ל אֲשֶׁ֥ר יָזְמ֖וּ לַֽעֲשֽׂוֹת׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1106καὶ εἶπεν κύριος ᾿Ιδοὺ γένος ἓν καὶ χεῖλος ἓν πάντων, καὶ τοῦτο ἤρξαντο ποιῆσαι, καὶ νῦν οὐκ ἐκλείψει ἐξ αὐτῶν πάντα, ὅσα ἂν ἐπιθῶνται ποιεῖν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1106et dixit: Ecce, unus est populus, et unum labium omnibus: coeperuntque hoc facere, nec desistent a cogitationibus suis, donec eas opere compleant.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1106Il Signore disse: "Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo č l'inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarŕ loro impossibile.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1106Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un lenguaje: y han comenzado á obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensando hacer.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1106Et l'Éternel dit: Voici, c'est un seul peuple, et ils ont tous le męme langage, et voilŕ ce qu'ils commencent ŕ faire; et maintenant rien ne les empęchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1106Et l'Éternel dit: Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une męme langue, et c'est lŕ ce qu'ils ont entrepris; maintenant rien ne les empęcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1106And the Lord said, See, they are all one people and have all one language; and this is only the start of what they may do: and now it will not be possible to keep them from any purpose of theirs.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1106And the Lord said, Behold, there is one race, and one lip of all, and they have begun to do this, and now nothing shall fail from them of all that they may have undertaken to do.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1106And Jehovah said, Behold, the people is one, and have all one language; and this have they begun to do. And now will they be hindered in nothing that they meditate doing.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1106And he said: Behold, it is one people, and all have one tongue: and they have begun to do this, neither will they leave off from their designs, till they accomplish them in deed.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1106And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1106Yahweh said, "Behold, they are one people, and they all have one language, and this is what they begin to do. Now nothing will be withheld from them, which they intend to do.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1106And he seide, Lo! the puple is oon, and o langage is to alle, and thei han bigunne to make this, nethir thei schulen ceesse of her thouytis, til thei fillen tho in werk; therfor come ye, go we doun,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1106and Jehovah saith, 'Lo, the people [is] one, and one pronunciation [is] to them all, and this it hath dreamed of doing; and now, nothing is restrained from them of that which they have purposed to do.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1106And Jehovah said, Behold, they are one people, and they have all one language; and this is what they begin to do: and now nothing will be withholden from them, which they purpose to do.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1106Und der HERR sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und haben das angefangen zu tun; sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1106Da sagte der HERR: "Fürwahr, sie sind ein einziges Volk und haben alle dieselbe Sprache, und dies ist erst der Anfang ihres Unternehmens: hinfort wird ihnen nichts mehr unausführbar sein, was sie sich vornehmen.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1106Und Jahwe sprach: Ein Volk sind sie und haben alle dieselbe Sprache, und das ist nur der Anfang ihres Thuns, und fortan wird ihnen nichts unerreichbar sein, was sie sich vornehmen werden.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1106Und Jehova sprach: Siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache, und dies haben sie angefangen zu tun; und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1106Want Jahweh sprak: Zie, zij vormen één volk en spreken één taal. En dit is nog maar het begin van hun doen; later zal men niets meer kunnen beletten van al wat zij van plan zijn.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1106og han sagde: "Se, de er eet Folk og har alle eet Tungemĺl; og nĺr de nu fřrst er begyndt sĺledes, er intet, som de sćtter sig for, umuligt for dem;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1106Och HERREN sade: "Se, de äro ett enda folk och hava alla enahanda tungomĺl, och detta är deras första tilltag; härefter skall intet bliva dem omöjligt, vad de än besluta att göra.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1106Og Herren sa: Se, de er ett folk, og ett tungemĺl har de alle; dette er det fřrste de tar sig fore, og nu vil intet vćre umulig for dem, hvad de sĺ fĺr i sinne ĺ gjřre.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1106Ja Herra sanoi: "Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1106A řekl Hospodin: Aj, lid jeden a jazyk jeden všechněch těchto, a toť jest začátek díla jejich; nyní pak nedadí sobě v tom překaziti, což umínili dělati.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1106És monda az Úr: Ímé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, a mit elgondolnak magukban.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1106I reče Gospod: gle, narod jedan, i jedan jezik u svijeh, i to počeše raditi, i neće im smetati ništa da ne urade što su naumili.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1106Dhe Zoti tha: "Ja, ata janë një popull i vetëm dhe kanë të gjithë të njëjtën gjuhë; dhe kjo është ajo që ata filluan të bëjnë; tani asgjë nuk ka për t'i penguar ata të përfundojnë atë që kanë ndërmend të bëjnë.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1106И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать;
117
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1107הָ֚בָה נֵֽרְדָ֔ה וְנָבְלָ֥ה שָׁ֖ם שְׂפָתָ֑ם אֲשֶׁר֙ לֹ֣א יִשְׁמְע֔וּ אִ֖ישׁ שְׂפַ֥ת רֵעֵֽהוּ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1107δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωμεν ἐκεῖ αὐτῶν τὴν γλῶσσαν, ἵνα μὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τὴν φωνὴν τοῦ πλησίον.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1107Venite igitur, descendamus, et confundamus ibi linguam eorum, ut non audiat unusquisque vocem proximi sui.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1107Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano piů l'uno la lingua dell'altro".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1107Ahora pues, descendamos, y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compańero.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1107Allons, descendons, et confondons lŕ leur langage, en sorte qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1107Allons! descendons, et lŕ confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1107Come, let us go down and take away the sense of their language, so that they will not be able to make themselves clear to one another.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1107Come, and having gone down let us there confound their tongue, that they may not understand each the voice of his neighbour.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1107Come, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1107Come ye, therefore, let us go down, and there confound their tongue, that they may not understand one another's speech.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1107Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1107Come, let's go down, and there confuse their language, that they may not understand one another's speech."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1107and scheende we there the tunge of hem, that ech man here not the voys of his neiybore.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1107Give help, let us go down, and mingle there their pronunciation, so that a man doth not understand the pronunciation of his companion.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1107Come, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1107Wohlauf, laßt uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, daß keiner des andern Sprache verstehe!
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1107Auf! wir wollen hinabfahren und ihre Sprache dort verwirren, so daß keiner mehr die Sprache des andern versteht!"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1107Wohlan, wir wollen hinabfahren und daselbst ihre Sprache verwirren, so daß keiner mehr die Sprache des andern verstehen soll!
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1107Wohlan, laßt uns herniederfahren und ihre Sprache daselbst verwirren, daß sie einer des anderen Sprache nicht verstehen!
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1107Kom, laat ons afdalen, en daar beneden hun spraak in verwarring brengen, zodat zij elkanders taal niet meer verstaan.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1107lad os derfor stige ned og forvirre deres Tungemĺl der, sĺ de ikke forstĺr hverandres Tungemĺl!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1107Välan, lĺt oss stiga dit ned och förbistra deras tungomĺl, sĺ att den ene icke förstĺr den andres tungomĺl."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1107La oss da stige ned der og forvirre deres tungemĺl, sĺ den ene ikke forstĺr den andres tungemĺl!
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1107Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä."
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1107Protož sstupme a změťme tam jazyk jejich, aby jeden druhého jazyku nerozuměl.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1107Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1107Hajde da siðemo, i da im pometemo jezik, da ne razumiju jedan drugoga što govore.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1107O burra, të zbresim pra atje poshtë dhe të ngatërrojmë gjuhën e tyre, në mënyrë që njëri të mos kuptojë të folurën e tjetrit".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1107сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.
118
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1108וַיָּ֨פֶץ יְהוָ֥ה אֹתָ֛ם מִשָּׁ֖ם עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֑רֶץ וַֽיַּחְדְּל֖וּ לִבְנֹ֥ת הָעִֽיר׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1108καὶ διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ἐκεῖθεν ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐπαύσαντο οἰκοδομοῦντες τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1108Atque ita divisit eos Dominus ex illo loco in universas terras, et cessaverunt aedificare civitatem.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1108Il Signore li disperse di lŕ su tutta la terra ed essi essarono di costruire la cittŕ.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1108Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1108Et l'Éternel les dispersa de lŕ sur la face de toute la terre, et ils cessčrent de bâtir la ville.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1108Et l'Éternel les dispersa loin de lŕ sur la face de toute la terre; et ils cessčrent de bâtir la ville.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1108So the Lord God sent them away into every part of the earth: and they gave up building their town.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1108And the Lord scattered them thence over the face of all the earth, and they left off building the city and the tower.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1108And Jehovah scattered them thence over the face of the whole earth. And they left off building the city.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1108And so the Lord scattered them from that place into all lands, and they ceased to build the city.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1108So the Lord scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off to build the city.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1108So Yahweh scattered them abroad from there on the surface of all the earth. They stopped building the city.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1108And so the Lord departide hem fro that place in to alle londis; and thei cessiden to bielde a cytee.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1108And Jehovah doth scatter them from thence over the face of all the earth, and they cease to build the city;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1108So Jehovah scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off building the city.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1108Also zerstreute sie der HERR von dort alle Länder, daß sie mußten aufhören die Stadt zu bauen.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1108So zerstreute sie denn der HERR von dort über die ganze Erde, so daß sie den Bau der Stadt aufgeben mußten.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1108So zerstreute sie Jahwe von dort über die ganze Erde, so daß sie davon abstehen mußten, die Stadt zu erbauen.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1108Und Jehova zerstreute sie von dannen über die ganze Erde; und sie hörten auf, die Stadt zu bauen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1108Zo verstrooide Jahweh hen over de hele aarde, en staakten zij de bouw der stad.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1108Da spredte Herren dem fra det Sted ud over hele Jorden, og de opgav at bygge Byen.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1108Och sĺ spridde HERREN dem därifrĺn ut över hela jorden, sĺ att de mĺste upphöra att bygga pĺ staden.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1108Sĺ spredte Herren dem derfra over hele jorden, og de holdt op med ĺ bygge pĺ byen.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1108Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1108A tak rozptýlil je Hospodin odtud po vší zemi; i přestali stavěti města toho.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1108És elszéleszté őket onnan az Úr az egész földnek színére; és megszűnének építeni a várost.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1108Tako ih Gospod rasu odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1108Kështu Zoti i shpërndau mbi faqen e tërë dheut dhe ata pushuan së ndërtuari qytetin.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1108И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город и башню.
119
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1109עַל־כֵּ֞ן קָרָ֤א שְׁמָהּ֙ בָּבֶ֔ל כִּי־שָׁ֛ם בָּלַ֥ל יְהוָ֖ה שְׂפַ֣ת כָּל־הָאָ֑רֶץ וּמִשָּׁם֙ הֱפִיצָ֣ם יְהוָ֔ה עַל־פְּנֵ֖י כָּל־הָאָֽרֶץ׃ פ
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1109διὰ τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Σύγχυσις, ὅτι ἐκεῖ συνέχεεν κύριος τὰ χείλη πάσης τῆς γῆς, καὶ ἐκεῖθεν διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ὁ θεὸς ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1109Et idcirco vocatum est nomen ejus Babel, quia ibi confusum est labium universae terrae: et inde dispersit eos Dominus super faciem cunctarum regionum.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1109Per questo la si chiamň Babele, perché lŕ il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di lŕ il Signore li disperse su tutta la terra.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1109Por esto fué llamado el nombre de ella Babel, porque allí confudió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1109C'est pourquoi son nom fut appelé Babel (confusion); car l'Éternel y confondit le langage de toute la terre, et de lŕ l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1109C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est lŕ que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de lŕ que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1109So it was named Babel, because there the Lord took away the sense of all languages and from there the Lord sent them away over all the face of the earth.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1109On this account its name was called Confusion, because there the Lord confounded the languages of all the earth, and thence the Lord scattered them upon the face of all the earth.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1109Therefore was its name called Babel; because Jehovah there confounded the language of the whole earth. And Jehovah scattered them thence over the face of the whole earth.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1109And therefore the name thereof was called Babel, because there the language of the whole earth was confounded: and from thence the Lord scattered them abroad upon the face of all countries.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1109Therefore is the name of it called Babel; because the Lord did there confound the language of all the earth: and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1109Therefore its name was called Babel, because there Yahweh confused the language of all the earth. From there, Yahweh scattered them abroad on the surface of all the earth.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1109And therfor the name therof was clepid Babel, for the langage of al erthe was confoundide there; and fro thennus the Lord scaterede hem on the face of alle cuntrees.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1109therefore hath [one] called its name Babel, for there hath Jehovah mingled the pronunciation of all the earth, and from thence hath Jehovah scattered them over the face of all the earth.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1109Therefore was the name of it called Babel; because Jehovah did there confound the language of all the earth: and from thence did Jehovah scatter them abroad upon the face of all the earth.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1109Daher heißt ihr Name Babel, daß der HERR daselbst verwirrt hatte aller Länder Sprache und sie zerstreut von dort in alle Länder.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1109Daher gab man der Stadt den Namen Babel; denn dort hat der HERR die Sprache der ganzen Erdbevölkerung verwirrt und sie von dort über die ganze Erde zerstreut.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1109Darum nennt man sie Babel, weil Jahwe dort die Sprache der ganzen Menschheit verwirrte und Jahwe sie von dort über die ganze Erde zerstreute.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1109Darum gab man ihr den Namen Babel; denn daselbst verwirrte Jehova die Sprache der ganzen Erde, und von dannen zerstreute sie Jehova über die ganze Erde.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1109Daarom noemt men haar Babel, omdat Jahweh daar de spraak van de hele aarde in verwarring heeft gebracht, en omdat Jahweh hen vandaar over de hele aarde heeft verstrooid.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1109Derfor kaldte man den Babel, thi der forvirrede Herren al Jordens Tungemĺl, og derfra spredte Herren dem ud over hele Jorden.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1109Därav fick den namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens tungomĺl; därifrĺn spridde ock HERREN ut dem över hela jorden.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1109Derfor kalte de den Babel; for der forvirret Herren hele jordens tungemĺl, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1109Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1109Protož nazváno jest jméno jeho Bábel; nebo tu zmátl Hospodin jazyk vší země; a odtud rozptýlil je Hospodin po vší zemi.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1109Ezért nevezék annak nevét Bábelnek; mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan széleszté el őket az Úr az egész földnek színére.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1109Zato se prozva Vavilon, jer ondje pomete Gospod jezik cijele zemlje, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1109Prandaj këtij vendi iu dha emri i Babelit, sepse Zoti aty ngatërroi gjuhën e tërë dheut dhe i shpërndau mbi tërë faqen e dheut.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1109Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.
1110
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1110אֵ֚לֶּה תּוֹלְדֹ֣ת שֵׁ֔ם שֵׁ֚ם בֶּן־מְאַ֣ת שָׁנָ֔ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־אַרְפַּכְשָׁ֑ד שְׁנָתַ֖יִם אַחַ֥ר הַמַּבּֽוּל׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1110Καὶ αὗται αἱ γενέσεις Σημ· Σημ υἱὸς ἑκατὸν ἐτῶν, ὅτε ἐγέννησεν τὸν Αρφαξαδ, δευτέρου ἔτους μετὰ τὸν κατακλυσμόν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1110Hae sunt generationes Sem: Sem erat centum annorum quando genuit Arphaxad, biennio post diluvium.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1110Questa č la discendenza di Sem: Sem aveva cento anni quando generň Arpacsad, due anni dopo il diluvio;
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1110Estas son las generaciones de Sem: Sem, de edad de cien ańos, engendró á Arphaxad, dos ańos después del diluvio.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1110Voici les descendants de Sem: Sem, âgé de cent ans, engendra Arpacshad, deux ans aprčs le déluge.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1110Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de cent ans, engendra Arpacschad, deux ans aprčs le déluge.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1110These are the generations of Shem. Shem was a hundred years old when he became the father of Arpachshad, two years after the great flow of waters;
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1110And these are the generations of Sem: and Sem was a hundred years old when he begot Arphaxad, the second year after the flood.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1110These are the generations of Shem. Shem was a hundred years old, and begot Arphaxad two years after the flood.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1110These are the generations of Sem: Sem was a hundred years old when he begot Arphaxad, two years after the flood.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1110These are the generations of Shem: Shem was an hundred years old, and begat Arphaxad two years after the flood:
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1110This is the history of the generations of Shem: Shem was one hundred years old when he became the father of Arpachshad two years after the flood.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1110These ben the generaciouns of Sem. Sem was of an hundrid yeer whanne he gendride Arfaxath, twey yeer aftir the greet flood.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1110These [are] births of Shem: Shem [is] a son of an hundred years, and begetteth Arphaxad two years after the deluge.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1110These are the generations of Shem. Shem was a hundred years old, and begat Arpachshad two years after the flood:
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1110Dies sind die Geschlechter Sems: Sem war hundert Jahre alt und zeugte Arphachsad, zwei Jahre nach der Sintflut,
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1110Dies ist der Stammbaum Sems: Als Sem 100 Jahre alt war, wurde ihm Arpachsad geboren, zwei Jahre nach der Sintflut.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1110Dies ist die Geschichte Sems. Als Sem hundert Jahre alt war, erzeugte er Arpachsad, zwei Jahre nach der Flut.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1110Dies sind die Geschlechter Sems: Sem war hundert Jahre alt und zeugte Arpaksad, zwei Jahre nach der Flut.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1110Dit is de geslachtslijst van Sem. Sem was honderd jaar oud, toen hij Arpaksad verwekte, twee jaar na de zondvloed.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1110Dette er Sems Slćgtebog. Da Sem var 100 Ĺr gammel, avlede han Arpaksjad, to Ĺr efter Vandfloden;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1110Detta är berättelsen om Sems släkt. När Sem var hundra ĺr gammal, födde han Arpaksad, tvĺ ĺr efter floden.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1110Dette er historien om Sems ćtt: Da Sem var hundre ĺr gammel, fikk han sřnnen Arpaksad to ĺr efter vannflommen.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1110Tämä on kertomus Seemin suvusta. Kun Seem oli sadan vuoden vanha, syntyi hänelle Arpaksad kaksi vuotta vedenpaisumuksen jälkeen.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1110Titoť jsou rodové Semovi: Sem, když byl ve stu letech, zplodil Arfaxada ve dvou letech po potopě.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1110Ez a Sém nemzetsége: Sém száz esztendős korában nemzé Arpaksádot, két esztendővel az özönvíz után.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1110Ovo je pleme Simovo: bijaše Simu sto godina, kad rodi Arfaksada, druge godine poslije potopa.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1110Këta janë pasardhësit e Semit. Në moshën njëqind vjeç Semit i lindi Arpakshadi, pikërisht dy vjet pas përmbytjes.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1110Вот родословие Сима: Сим был ста лет и родил Арфаксада, чрез два года после потопа;
1111
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1111וַֽיְחִי־שֵׁ֗ם אַֽחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־אַרְפַּכְשָׁ֔ד חֲמֵ֥שׁ מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1111καὶ ἔζησεν Σημ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Αρφαξαδ πεντακόσια ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1111Vixitque Sem, postquam genuit Arphaxad, quingentis annis: et genuit filios et filias.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1111Sem, dopo aver generato Arpacsad, visse cinquecento anni e generň figli e figlie.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1111Y vivió Sem, después que engendró á Arphaxad quinientos ańos, y engendró hijos é hijas.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1111Et Sem, aprčs qu'il eut engendré Arpacshad, vécut cinq cents ans; et il engendra des fils et des filles.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1111Sem vécut, aprčs la naissance d'Arpacschad, cinq cents ans; et il engendra des fils et des filles.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1111And after the birth of Arpachshad, Shem went on living for five hundred years, and had sons and daughters:
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1111And Sem lived, after he had begotten Arphaxad, five hundred years, and begot sons and daughters, and died.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1111And Shem lived after he had begotten Arphaxad five hundred years, and begot sons and daughters.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1111And Sem lived after he begot Arphaxad, five hundred years, and begot sons and daughters.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1111And Shem lived after he begat Arphaxad five hundred years, and begat sons and daughters.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1111Shem lived five hundred years after he became the father of Arpachshad, and became the father of more sons and daughters.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1111And Sem lyuede aftir that he gendride Arfaxath fyue hundrid yeer, and gendride sones and douytris.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1111And Shem liveth after his begetting Arphaxad five hundred years, and begetteth sons and daughters.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1111and Shem lived after he begat Arpachshad five hundred years, and begat sons and daughters.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1111und lebte darnach fünfhundert Jahre und zeugte Söhne und Töchter.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1111Nach der Geburt Arpachsads aber lebte Sem noch 500 Jahre und hatte Söhne und Töchter. -
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1111Nach der Erzeugung Arpachsads aber lebte Sem noch 500 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1111Und Sem lebte, nachdem er Arpaksad gezeugt hatte, fünfhundert Jahre und zeugte Söhne und Töchter. -
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1111En Sem leefde, nadat hij Arpaksad verwekt had, nog vijfhonderd jaar, en verwekte zonen en dochters.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1111og efter at Sem havde avlet Arpaksjad, levede han 500 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1111Och sedan Sem hade fött Arpaksad, levde han fem hundra ĺr och födde söner och döttrar.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1111Og efterat Sem hadde fĺtt Arpaksad, levde han ennu fem hundre ĺr og fikk sřnner og dřtre.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1111Ja Seem eli Arpaksadin syntymän jälkeen viisisataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1111A byl živ Sem po zplození Arfaxada pět set let; a plodil syny a dcery.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1111És éle Sém, minekutánna nemzette Arpaksádot, ötszáz esztendeig és nemze fiakat és leányokat.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1111A rodiv Arfaksada poživje Sim pet stotina godina, raðajući sinove i kćeri.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1111Mbas lindjes të Arpakshadit, Semi jetoi pesëqind vjet dhe i lindën bij dhe bija.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1111по рождении Арфаксада Сим жил пятьсот лет и родил сынов и дочерей и умер.
1112
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1112וְאַרְפַּכְשַׁ֣ד חַ֔י חָמֵ֥שׁ וּשְׁלֹשִׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־שָֽׁלַח׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1112Καὶ ἔζησεν Αρφαξαδ ἑκατὸν τριάκοντα πέντε ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Καιναν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1112Porro Arphaxad vixit triginta quinque annis, et genuit Sale.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1112Arpacsad aveva trentacinque anni quando generň Selach;
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1112Y Arphaxad vivió treinta y cinco ańos, y engendró á Sala.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1112Et Arpacshad vécut trente-cinq ans, et engendra Shélach.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1112Arpacschad, âgé de trente-cinq ans, engendra Schélach.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1112And Arpachshad was thirty-five years old when he became the father of Shelah:
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1112And Arphaxad lived a hundred and thirty- five years, and begot Cainan.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1112And Arphaxad lived thirty-five years, and begot Shelah.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1112And Arphaxad lived thirty-five years, and begot Sale.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1112And Arphaxad lived five and thirty years, and begat Salah:
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1112Arpachshad lived thirty-five years and became the father of Shelah.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1112Forsothe Arfaxath lyuede fyue and thretti yeer, and gendride Sale;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1112And Arphaxad hath lived five and thirty years, and begetteth Salah.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1112And Arpachshad lived five and thirty years, and begat Shelah:
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1112Arphachsad war fünfunddreißig Jahre alt und zeugte Salah
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1112Als Arpachsad 35 Jahre alt war, wurde er der Vater Selahs.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1112Als nun Arpachsad 35 Jahre alt war, erzeugte er Selah.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1112Und Arpaksad lebte fünfunddreißig Jahre und zeugte Schelach.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1112Arpaksad was vijf en dertig jaar oud, toen hij Sála verwekte.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1112Da Atpaksjad havde levet 35 Ĺr, avlede han Sjela;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1112När Arpaksad var trettiofem ĺr gammal, födde han Sela.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1112Da Arpaksad var fem og tretti ĺr gammel, fikk han sřnnen Salah.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1112Kun Arpaksad oli kolmenkymmenen viiden vuoden vanha, syntyi hänelle Selah.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1112Arfaxad pak živ byl pět a třidceti let, a zplodil Sále.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1112Arpaksád pedig harminczöt esztendős vala, és nemzé Séláht.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1112A Arfaksad poživje trideset i pet godina, i rodi Salu;
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1112Arpakshadi jetoi tridhjetë e pesë vjet dhe i lindi Shelahu.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1112Арфаксад жил тридцать пять лет и родил Каинана. По рождении Каинана Арфаксад жил триста тридцать лет и родил сынов и дочерей и умер. Каинан жил сто тридцать лет, и родил Салу.
1113
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1113וַֽיְחִ֣י אַרְפַּכְשַׁ֗ד אַֽחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־שֶׁ֔לַח שָׁלֹ֣שׁ שָׁנִ֔ים וְאַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1113καὶ ἔζησεν Αρφαξαδ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Καιναν ἔτη τετρακόσια τριάκοντα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν. Καὶ ἔζησεν Καιναν ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Σαλα. καὶ ἔζησεν Καιναν μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σαλα ἔτη τριακόσια τριάκοντα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1113Vixitque Arphaxad, postquam genuit Sale, trecentis tribus annis: et genuit filios et filias.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1113Arpacsad, dopo aver generato Selach, visse quattrocentotrč anni e generň figli e figlie.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1113Y vivió Arphaxad, después que engendró á Sala, cuatrocientos y tres ańos, y engendró hijos é hijas.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1113Et Arpacshad, aprčs qu'il eut engendré Shélach, vécut quatre cent trois ans; et il engendra des fils et des filles.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1113Arpacschad vécut, aprčs la naissance de Schélach, quatre cent trois ans; et il engendra des fils et des filles.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1113And after the birth of Shelah, Arpachshad went on living for four hundred and three years, and had sons and daughters:
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1113And Arphaxad lived after he had begotten Cainan, four hundred years, and begot sons and daughters, and died. And Cainan lived a hundred and thirty years and begot Sala; and Canaan lived after he had begotten Sala, three hundred and thirty years, and begot sons and daughters, and died.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1113And Arphaxad lived after he had begotten Shelah four hundred and three years, and begot sons and daughters.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1113And Arphaxad lived after he begot Sale, three hundred and three years; and begot sons and daughters.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1113And Arphaxad lived after he begat Salah four hundred and three years, and begat sons and daughters.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1113Arpachshad lived four hundred three years after he became the father of Shelah, and became the father of more sons and daughters.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1113and Arfaxath lyuede aftir that he gendride Sale thre hundride and thre yeer, and gendride sones and douytris.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1113And Arphaxad liveth after his begetting Salah four hundred and three years, and begetteth sons and daughters.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1113and Arpachshad lived after he begat Shelah four hundred and three years, and begat sons and daughters.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1113und lebte darnach vierhundertunddrei Jahre und zeugte Söhne und Töchter.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1113Nach der Geburt Selahs lebte Arpachsad noch 403 Jahre und hatte Söhne und Töchter. -
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1113Nach der Erzeugung Selahs aber lebte Arpachsad noch 403 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1113Und Arpaksad lebte, nachdem er Schelach gezeugt hatte, vierhundertdrei Jahre und zeugte Söhne und Töchter. -
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1113Arpaksad leefde, nadat hij Sála verwekt had, nog vierhonderd drie jaar, en verwekte zonen en dochters.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1113og efter at Arpaksjad havde avlet Sjela, levede han 403 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1113Och sedan Arpaksad hade fött Sela, levde han fyra hundra tre ĺr och födde söner och döttrar.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1113Og efterat Arpaksad hadde fĺtt Salah, levde han ennu fire hundre og tre ĺr og fikk sřnner og dřtre.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1113Ja Arpaksad eli Selahin syntymän jälkeen neljäsataa kolme vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1113A po zplození Sále živ byl Arfaxad čtyři sta a tři léta; a plodil syny a dcery.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1113És éle Arpaksád, minekutánna nemzette Séláht, négyszáz három esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1113A rodiv Salu poživje Arfaksad četiri stotine i tri godine, raðajući sinove i kćeri.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1113Mbas lindjes së Shelahut, Arpakshadi jetoi katërqind e tre vjet dhe i lindën bij dhe bija.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1113По рождении Салы Арфаксад Каинан жил четыреста три года и родил сынов и дочерей и умер.
1114
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1114וְשֶׁ֥לַח חַ֖י שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־עֵֽבֶר׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1114Καὶ ἔζησεν Σαλα ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Εβερ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1114Sale quoque vixit triginta annis, et genuit Heber.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1114Selach aveva trent'anni quando generň Eber;
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1114Y vivió Sala treinta ańos, y engendró á Heber.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1114Et Shélach vécut trente ans, et engendra Héber.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1114Schélach, âgé de trente ans, engendra Héber.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1114And Shelah was thirty years old when he became the father of Eber:
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1114And Sala lived an hundred and thirty years, and begot Heber.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1114And Shelah lived thirty years, and begot Eber.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1114Sale also lived thirty years, and begot Heber.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1114And Salah lived thirty years, and begat Eber:
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1114Shelah lived thirty years, and became the father of Eber.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1114Also Sale lyuede thretti yeer, and gendride Heber;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1114And Salah hath lived thirty years, and begetteth Eber.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1114And Shelah lived thirty years, and begat Eber:
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1114Salah war dreißig Jahre alt und zeugte Eber
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1114Als Selah 30 Jahre alt war, wurde ihm sein Sohn Eber geboren.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1114Als nun Selah 30 Jahre alt war, erzeugte er Eber.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1114Und Schelach lebte dreißig Jahre und zeugte Heber.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1114Sála was dertig jaar oud, toen hij Eber verwekte.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1114Da Sjela havde levet 30 Ĺr, avlede han Eber;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1114När Sela var trettio ĺr gammal, födde han Eber.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1114Da Salah var tretti ĺr gammel, fikk han sřnnen Eber.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1114Kun Selah oli kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle Eeber.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1114Sále také živ byl třidceti let, a zplodil Hebera.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1114Séláh pedig harmincz esztendős vala, és nemzé Hébert.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1114A Sala poživje trideset godina, i rodi Evera;
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1114Shelahu jetoi tridhjetë vjet dhe i lindi Eberi.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1114Сала жил тридцать лет и родил Евера.
1115
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1115וַֽיְחִי־שֶׁ֗לַח אַחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־עֵ֔בֶר שָׁלֹ֣שׁ שָׁנִ֔ים וְאַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1115καὶ ἔζησεν Σαλα μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Εβερ τριακόσια τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1115Vixitque Sale, postquam genuit Heber, quadringentis tribus annis: et genuit filios et filias.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1115Selach, dopo aver generato Eber, visse quattrocentotrč anni e generň figli e figlie.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1115Y vivió Sala, después que engendró á Heber, cuatrocientos y tres ańos, y engendró hijos é hijas.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1115Et Shélach, aprčs qu'il eut engendré Héber, vécut quatre cent trois ans; et il engendra des fils et des filles.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1115Schélach vécut, aprčs la naissance d'Héber, quatre cent trois ans; et il engendra des fils et des filles.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1115And after the birth of Eber, Shelah went on living for four hundred and three years, and had sons and daughters:
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1115And Sala lived after he had begotten Heber, three hundred and thirty years, and begot sons and daughters, and died.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1115And Shelah lived after he had begotten Eber four hundred and three years, and begot sons and daughters.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1115And Sale lived after he begot Heber, four hundred and three years; and begot sons and daughters.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1115And Salah lived after he begat Eber four hundred and three years, and begat sons and daughters.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1115Shelah lived four hundred three years after he became the father of Eber, and became the father of more sons and daughters.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1115and Sale lyuede after that he gendride Heber foure hundrid and thre yeer, and gendride sones and douytris.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1115And Salah liveth after his begetting Eber four hundred and three years, and begetteth sons and daughters.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1115and Shelah lived after he begat Eber four hundred and three years, and begat sons and daughters.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1115und lebte darnach vierhundertunddrei Jahre und zeugte Söhne und Töchter.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1115Nach der Geburt Ebers lebte Selah noch 403 Jahre und hatte Söhne und Töchter. -
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1115Nach der Erzeugung Ebers aber lebte Selah noch 403 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1115Und Schelach lebte, nachdem er Heber gezeugt hatte, vierhundertdrei Jahre und zeugte Söhne und Töchter. -
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1115En Sála leefde, nadat hij Eber verwekt had, nog vierhonderd drie jaar, en verwekte zonen en dochters.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1115og efter at Sjela havde avlet Eber, levede han 403 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1115Och sedan Sela hade fött Eber, levde han fyra hundra tre ĺr och födde söner och döttrar.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1115Og efterat Salah hadde fĺtt Eber, levde han ennu fire hundre og tre ĺr og fikk sřnner og dřtre.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1115Ja Selah eli Eeberin syntymän jälkeen neljäsataa kolme vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1115A živ byl Sále po zplození Hebera čtyři sta a tři léta; a plodil syny a dcery.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1115És éle Séláh, minekutánna nemzé Hébert, négyszáz három esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1115A rodiv Evera poživje Sala četiri stotine i tri godine, raðajući sinove i kćeri.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1115Mbas lindjes së Eberit, Shelahu jetoi katërqind e tre vjet dhe i lindën bij dhe bija.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1115По рождении Евера Сала жил четыреста три года и родил сынов и дочерей и умер.
1116
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1116וַֽיְחִי־עֵ֕בֶר אַרְבַּ֥ע וּשְׁלֹשִׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־פָּֽלֶג׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1116Καὶ ἔζησεν Εβερ ἑκατὸν τριάκοντα τέσσαρα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Φαλεκ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1116Vixit autem Heber triginta quatuor annis, et genuit Phaleg.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1116Eber aveva trentaquattro anni quando generň Peleg;
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1116Y vivió Heber treinta y cuatro ańos, y engendró á Peleg.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1116Et Héber vécut trente-quatre ans, et engendra Péleg.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1116Héber, âgé de trente-quatre ans, engendra Péleg.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1116And Eber was thirty-four years old when he became the father of Peleg:
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1116And Heber lived an hundred and thirty- four years, and begot Phaleg.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1116And Eber lived thirty-four years, and begot Peleg.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1116And Heber lived thirty-four years, and begot Phaleg.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1116And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg:
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1116Eber lived thirty-four years, and became the father of Peleg.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1116Sotheli Heber lyuede foure and thretti yeer, and gendride Falech;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1116And Eber liveth four and thirty years, and begetteth Peleg.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1116And Eber lived four and thirty years, and begat Peleg:
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1116Eber war vierunddreißig Jahre alt und zeugte Peleg
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1116Als Eber 34 Jahre alt war, wurde ihm sein Sohn Peleg geboren.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1116Als nun Eber 34 Jahre alt war, erzeugte er Peleg.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1116Und Heber lebte vierunddreißig Jahre und zeugte Peleg.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1116Eber was vier en dertig jaar oud, toen hij Páleg verwekte.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1116Da Eber havde levet 34 Ĺr, avlede han Peleg;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1116När Eber var trettiofyra ĺr gammal, födde han Peleg.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1116Da Eber var fire og tretti ĺr gammel, fikk han sřnnen Peleg.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1116Kun Eeber oli kolmenkymmenen neljän vuoden vanha, syntyi hänelle Peleg.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1116živ pak byl Heber čtyři a třidceti let, a zplodil Pelega.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1116Héber pedig harmincznégy esztendős vala és nemzé Péleget.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1116A Ever poživje trideset i četiri godine, i rodi Faleka;
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1116Eberi jetoi tridhjetë e katër vjet dhe lindi Pelegu.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1116Евер жил тридцать четыре года и родил Фалека.
1117
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1117וַֽיְחִי־עֵ֗בֶר אַחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־פֶּ֔לֶג שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֔ה וְאַרְבַּ֥ע מֵא֖וֹת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1117καὶ ἔζησεν Εβερ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Φαλεκ ἔτη τριακόσια ἑβδομήκοντα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1117Et vixit Heber postquam genuit Phaleg, quadringentis triginta annis: et genuit filios et filias.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1117Eber, dopo aver generato Peleg, visse quattrocentotrenta anni e generň figli e figlie.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1117Y vivió Heber, después que engendró á Peleg, cuatrocientos y treinta ańos, y engendró hijos é hijas.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1117Et Héber, aprčs qu'il eut engendré Péleg, vécut quatre cent trente ans; et il engendra des fils et des filles.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1117Héber vécut, aprčs la naissance de Péleg, quatre cent trente ans; et il engendra des fils et des filles.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1117And after the birth of Peleg, Eber went on living for four hundred and thirty years, and had sons and daughters:
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1117And Heber lived after he had begotten Phaleg two hundred and seventy years, and begot sons and daughters, and died.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1117And Eber lived after he had begotten Peleg four hundred and thirty years, and begot sons and daughters.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1117And Heber lived after he begot Phaleg, four hundred and thirty years: and begot sons and daughters.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1117And Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1117Eber lived four hundred thirty years after he became the father of Peleg, and became the father of more sons and daughters.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1117and Heber lyuede aftir that he gendride Falech foure hundrid and thretti yeer, and gendride sones and douytris.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1117And Eber liveth after his begetting Peleg four hundred and thirty years, and begetteth sons and daughters.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1117and Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1117und lebte darnach vierhundertunddreißig Jahre und zeugte Söhne und Töchter.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1117Nach der Geburt Pelegs lebte Eber noch 430 Jahre und hatte Söhne und Töchter. -
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1117Nach der Erzeugung Pelegs aber lebte Eber noch 430 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1117Und Heber lebte, nachdem er Peleg gezeugt hatte, vierhundertdreißig Jahre und zeugte Söhne und Töchter. -
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1117Eber leefde, nadat hij Páleg verwekt had, nog vierhonderd dertig jaar, en verwekte zonen en dochters.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1117og efter at Eber havde avlet Peleg, levede han 430 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1117Och sedan Eber hade fött Peleg, levde han fyra hundra trettio ĺr och födde söner och döttrar.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1117Og efterat Eber hadde fĺtt Peleg, levde han ennu fire hundre og tretti ĺr og fikk sřnner og dřtre.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1117Ja Eeber eli Pelegin syntymän jälkeen neljäsataa kolmekymmentä vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1117A živ byl Heber po zplození Pelega čtyři sta a třidceti let; a plodil syny a dcery.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1117És éle Héber, minekutánna nemzé Péleget, négyszáz harmincz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1117A rodiv Faleka poživje Ever četiri stotine i trideset godina, raðajući sinove i kćeri.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1117Mbas lindjes së Pelegut, Eberi jetoi katërqind e tridhjetë vjet dhe i lindën bij dhe bija.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1117По рождении Фалека Евер жил четыреста тридцать лет и родил сынов и дочерей и умер.
1118
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1118וַֽיְחִי־פֶ֖לֶג שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־רְעֽוּ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1118Καὶ ἔζησεν Φαλεκ ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ραγαυ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1118Vixit quoque Phaleg triginta annis, et genuit Reu.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1118Peleg aveva trent'anni quando generň Reu;
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1118Y vivió Peleg, treinta ańos, y engendró á Reu.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1118Et Péleg vécut trente ans, et engendra Rehu.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1118Péleg, âgé de trente ans, engendra Rehu.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1118And Peleg was thirty years old when he became the father of Reu:
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1118And Phaleg lived and hundred and thirty years, and begot Ragau.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1118And Peleg lived thirty years, and begot Reu.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1118Phaleg also lived thirty years, and begot Reu.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1118And Peleg lived thirty years, and begat Reu:
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1118Peleg lived thirty years, and became the father of Reu.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1118Also Falech lyuede thretti yeer, and gendride Reu;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1118And Peleg liveth thirty years, and begetteth Reu.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1118And Peleg lived thirty years, and begat Reu:
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1118Peleg war dreißig Jahre alt und zeugte Regu
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1118Als Peleg 30 Jahre alt war, wurde ihm sein Sohn Rehu geboren.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1118Als nun Peleg 30 Jahre alt war, erzeugte er Reu.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1118Und Peleg lebte dreißig Jahre und zeugte Reghu.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1118Páleg was dertig jaar, toen hij Ragaoe verwekte.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1118Da Peleg havde levet 30 Ĺr, avlede han Re'u;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1118När Peleg var trettio ĺr gammal, födde han Regu.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1118Da Peleg var tretti ĺr gammel, fikk han sřnnen Re'u.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1118Kun Peleg oli kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle Regu.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1118Peleg pak živ byl třidceti let, a zplodil Réhu.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1118Péleg pedig harmincz esztendős vala, és nemzé Réut.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1118A Falek poživje trideset godina i rodi Ragava;
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1118Pelegu jetoi tridhjetë vjet dhe i lindi Reu.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1118Фалек жил тридцать лет и родил Рагава.
1119
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1119וַֽיְחִי־פֶ֗לֶג אַחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־רְע֔וּ תֵּ֥שַׁע שָׁנִ֖ים וּמָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1119καὶ ἔζησεν Φαλεκ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ραγαυ διακόσια ἐννέα ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1119Vixitque Phaleg, postquam genuit Reu, ducentis novem annis: et genuit filios et filias.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1119Peleg, dopo aver generato Reu, visse duecentonove anni e generň figli e figlie.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1119Y vivió Peleg, después que engendró á Reu, doscientos y nueve ańos, y engendró hijos é hijas.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1119Et Péleg, aprčs qu'il eut engendré Rehu, vécut deux cent neuf ans; et il engendra des fils et des filles.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1119Péleg vécut, aprčs la naissance de Rehu, deux cent neuf ans; et il engendra des fils et des filles.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1119And after the birth of Reu, Peleg went on living for two hundred and nine years, and had sons and daughters:
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1119And Phaleg lived after he had begotten Ragau, two hundred and nine years, and begot sons and daughters, and died.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1119And Peleg lived after he had begotten Reu two hundred and nine years, and begot sons and daughters.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1119And Phaleg lived after he begot Reu, two hundred and nine years, and begot sons and daughters.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1119And Peleg lived after he begat Reu two hundred and nine years, and begat sons and daughters.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1119Peleg lived two hundred nine years after he became the father of Reu, and became the father of more sons and daughters.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1119and Falech lyuede aftir that he gendride Reu two hundrid and nyne yeer, and gendride sones and douytris.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1119And Peleg liveth after his begetting Reu two hundred and nine years, and begetteth sons and daughters.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1119and Peleg lived after he begat Reu two hundred and nine years, and begat sons and daughters.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1119und lebte darnach zweihundertundneun Jahre und zeugte Söhne und Töchter.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1119Nach der Geburt Rehus lebte Peleg noch 209 Jahre und hatte Söhne und Töchter. -
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1119Nach der Erzeugung Reus aber lebte Peleg noch 209 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1119Und Peleg lebte, nachdem er Reghu gezeugt hatte, zweihundertneun Jahre und zeugte Söhne und Töchter. -
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1119En Páleg leefde, nadat hij Ragaoe verwekt had, nog tweehonderd negen jaar, en verwekte zonen en dochters.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1119og efter at Peleg havde avlet Re'u, levede han 209 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1119Och sedan Peleg hade fött Regu, levde han tvĺ hundra nio ĺr och födde söner och döttrar.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1119Og efterat Peleg hadde fĺtt Re'u, levde han ennu to hundre og ni ĺr og fikk sřnner og dřtre.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1119Ja Peleg eli Regun syntymän jälkeen kaksisataa yhdeksän vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1119A živ byl Peleg po zplození Réhu dvě stě a devět let; a plodil syny a dcery.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1119És éle Péleg, minekutánna nemzé Réut, kétszáz kilencz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1119A rodiv Ragava poživje Falek dvjesta i devet godina, raðajući sinove i kćeri.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1119Mbas lindjes të Reut, Pelegu jetoi dyqind e nëntë vjet dhe i lindën bij dhe bija.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1119По рождении Рагава Фалек жил двести девять лет и родил сынов и дочерей и умер.
1120
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1120וַיְחִ֣י רְע֔וּ שְׁתַּ֥יִם וּשְׁלֹשִׁ֖ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־שְׂרֽוּג׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1120Καὶ ἔζησεν Ραγαυ ἑκατὸν τριάκοντα δύο ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Σερουχ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1120Vixit autem Reu triginta duobus annis, et genuit Sarug.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1120Reu aveva trentadue anni quando generň Serug;
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1120Y Reu vivió treinta y dos ańos, y engendró á Serug.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1120Et Rehu vécut trente-deux ans, et engendra Serug.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1120Rehu, âgé de trente-deux ans, engendra Serug.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1120And Reu was thirty-two years old when he became the father of Serug:
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1120And Ragau lived and hundred and thirty and two years, and begot Seruch.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1120And Reu lived thirty-two years, and begot Serug.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1120And Reu lived thirty-two years, and begot Sarug.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1120And Reu lived two and thirty years, and begat Serug:
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1120Reu lived thirty-two years, and became the father of Serug.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1120And Reu lyuede two and thretti yeer, and gendride Saruch;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1120And Reu liveth two and thirty years, and begetteth Serug.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1120And Reu lived two and thirty years, and begat Serug:
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1120Regu war zweiundreißig Jahre alt und zeugte Serug
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1120Als Rehu 32 Jahre alt war, wurde ihm sein Sohn Serug geboren.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1120Als nun Reu 32 Jahre alt war, erzeugte er Serug.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1120Und Reghu lebte zweiunddreißig Jahre und zeugte Serug.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1120Ragaoe was twee en dertig jaar oud, toen hij Seroeg verwekte.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1120Da Re'u havde levet 32 Ĺr, avlede han Serug;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1120När Regu var trettiotvĺ ĺr gammal, födde han Serug.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1120Da Re'u var to og tretti ĺr gammel, fikk han sřnnen Serug.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1120Kun Regu oli kolmenkymmenen kahden vuoden vanha, syntyi hänelle Serug.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1120Réhu také živ byl třidceti a dvě létě, a zplodil Sáruga.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1120Réu pedig harminczkét esztendős vala, és nemzé Sérugot.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1120A Ragav poživje trideset i dvije godine i rodi Seruha;
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1120Reu jetoi tridhjetë e dy vjet dhe i lindi Serugu.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1120Рагав жил тридцать два года и родил Серуха.
1121
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1121וַיְחִ֣י רְע֗וּ אַחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־שְׂר֔וּג שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים וּמָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1121καὶ ἔζησεν Ραγαυ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σερουχ διακόσια ἑπτὰ ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1121Vixit quoque Reu, postquam genuit Sarug, ducentis septem annis: et genuit filios et filias.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1121Reu, dopo aver generato Serug, visse duecentosette anni e generň figli e figlie.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1121Y vivió Reu, después que engendró á Serug, doscientos y siete ańos, y engendró hijos é hijas.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1121Et Rehu, aprčs qu'il eut engendré Serug, vécut deux cent sept ans; et il engendra des fils et des filles.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1121Rehu vécut, aprčs la naissance de Serug, deux cent sept ans; et il engendra des fils et des filles.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1121And after the birth of Serug, Reu went on living for two hundred and seven years, and had sons and daughters:
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1121And Raau lived after he had begotten Seruch, two hundred and seven years, and begot sons and daughters, and died.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1121And Reu lived after he had begotten Serug two hundred and seven years, and begot sons and daughters.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1121And Reu lived after he begot Sarug, two hundred and seven years, and begot sons and daughters.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1121And Reu lived after he begat Serug two hundred and seven years, and begat sons and daughters.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1121Reu lived two hundred seven years after he became the father of Serug, and became the father of more sons and daughters.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1121and Reu lyuede aftir that he gendride Saruch two hundrid and seuene yeer, and gendride sones and douytris.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1121And Reu liveth after his begetting Serug two hundred and seven years, and begetteth sons and daughters.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1121and Reu lived after he begat Serug two hundred and seven years, and begat sons and daughters.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1121und lebte darnach zweihundertundsieben Jahre und zeugte Söhne und Töchter.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1121Nach der Geburt Serugs lebte Rehu noch 207 Jahre und hatte Söhne und Töchter. -
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1121Nach der Erzeugung Serugs aber lebte Reu noch 207 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1121Und Reghu lebte, nachdem er Serug gezeugt hatte, zweihundertsieben Jahre und zeugte Söhne und Töchter. -
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1121En Ragaoe leefde, nadat hij Seroeg verwekt had, nog tweehonderd zeven jaar, en verwekte zonen en dochters.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1121og efter at Re'u havde avlet Serug, levede han 207 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1121Och sedan Regu hade fött Serug, levde han tvĺ hundra sju ĺr och födde söner och döttrar.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1121Og efterat Re'u hadde fĺtt Serug, levde han ennu to hundre og syv ĺr og fikk sřnner og dřtre.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1121Ja Regu eli Serugin syntymän jälkeen kaksisataa seitsemän vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1121A po zplození Sáruga živ byl Réhu dvě stě a sedm let; a plodil syny a dcery.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1121És éle Réu, minekutánna nemzé Sérugot, kétszáz hét esztendeig és nemze fiakat és leányokat.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1121A rodiv Seruha poživje Ragav dvjesta i sedam godina, raðajući sinove i kćeri.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1121Mbas lindjes të Serugut, Reu jetoi dyqind e shtatë vjet dhe i lindën bij dhe bija.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1121По рождении Серуха Рагав жил двести семь лет и родил сынов и дочерей и умер.
1122
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1122וַיְחִ֥י שְׂר֖וּג שְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־נָחֽוֹר׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1122Καὶ ἔζησεν Σερουχ ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Ναχωρ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1122Vixit vero Sarug triginta annis, et genuit Nachor.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1122Serug aveva trent'anni quando generň Nacor;
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1122Y vivió Serug treinta ańos, y engendró á Nachôr.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1122Et Serug vécut trente ans, et engendra Nachor.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1122Serug, âgé de trente ans, engendra Nachor.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1122And Serug was thirty years old when he became the father of Nahor:
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1122And Seruch lived a hundred and thirty years, and begot Nachor.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1122And Serug lived thirty years, and begot Nahor.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1122And Sarug lived thirty years, and begot Nachor.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1122And Serug lived thirty years, and begat Nahor:
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1122Serug lived thirty years, and became the father of Nahor.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1122Sotheli Saruch lyuede thretti yeer, and gendride Nachor;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1122And Serug liveth thirty years, and begetteth Nahor.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1122And Serug lived thirty years, and begat Nahor:
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1122Serug war dreißig Jahre alt und zeugte Nahor
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1122Als Serug 30 Jahre alt war, wurde er der Vater Nahors.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1122Als nun Serug 30 Jahre alt war, erzeugte er Nahor.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1122Und Serug lebte dreißig Jahre und zeugte Nahor.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1122Seroeg was dertig jaar oud, toen hij Nachor verwekte.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1122Da Serug havde levet 30 Ĺr, avlede han Nakor;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1122När Serug var trettio ĺr gammal, födde han Nahor.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1122Da Serug var tretti ĺr gammel, fikk han sřnnen Nakor.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1122Kun Serug oli kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle Naahor.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1122živ pak byl Sárug třidceti let, a zplodil Náchora.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1122Sérug pedig harmincz esztendős vala, és nemzé Nákhort.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1122A Seruh poživje trideset godina, i rodi Nahora;
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1122Serugu jetoi tridhjetë vjet dhe i lindi Nahori;
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1122Серух жил тридцать лет и родил Нахора.
1123
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1123וַיְחִ֣י שְׂר֗וּג אַחֲרֵ֛י הוֹלִיד֥וֹ אֶת־נָח֖וֹר מָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1123καὶ ἔζησεν Σερουχ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Ναχωρ ἔτη διακόσια καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1123Vixitque Sarug, postquam genuit Nachor, ducentis annis: et genuit filios et filias.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1123Serug, dopo aver generato Nacor, visse duecento anni e generň figli e figlie.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1123Y vivió Serug, después que engendró á Nachôr, doscientos ańos, y engendró hijos é hijas.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1123Et Serug, aprčs qu'il eut engendré Nachor, vécut deux cents ans; et il engendra des fils et des filles.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1123Serug vécut, aprčs la naissance de Nachor, deux cents ans; et il engendra des fils et des filles.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1123And after the birth of Nahor, Serug went on living for two hundred years, and had sons and daughters:
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1123And Seruch lived after he had begotten Nachor, two hundred years, and begot sons and daughters, and died.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1123And Serug lived after he had begotten Nahor two hundred years, and begot sons and daughters.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1123And Sarug lived after he begot Nachor, two hundred years: and begot sons and daughters.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1123And Serug lived after he begat Nahor two hundred years, and begat sons and daughters.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1123Serug lived two hundred years after he became the father of Nahor, and became the father of more sons and daughters.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1123and Saruch lyuede aftir that he gendride Nacor two hundrid yeer, and gendride sones and douytris.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1123And Serug liveth after his begetting Nahor two hundred years, and begetteth sons and daughters.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1123and Serug lived after he begat Nahor two hundred years, and begat sons and daughters.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1123und lebte darnach zweihundert Jahre und zeugte Söhne und Töchter.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1123Nach der Geburt Nahors lebte Serug noch 200 Jahre und hatte Söhne und Töchter. -
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1123Nach der Erzeugung Nahors aber lebte Serug noch 200 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1123Und Serug lebte, nachdem er Nahor gezeugt hatte, zweihundert Jahre und zeugte Söhne und Töchter. -
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1123En Seroeg leefde, nadat hij Nachor verwekt had, nog tweehonderd jaar, en verwekte zonen en dochters.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1123og efter at Serug havde avlet Nakor, levede han 200 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1123Och sedan Serug hade fött Nahor, levde han tvĺ hundra ĺr och födde söner och döttrar.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1123Og efterat Serug hadde fĺtt Nakor, levde han ennu to hundre ĺr og fikk sřnner og dřtre.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1123Ja Serug eli Naahorin syntymän jälkeen kaksisataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1123A byl živ Sárug po zplození Náchora dvě stě let; a plodil syny a dcery.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1123És éle Sérug, minekutánna nemzé Nákhort, kétszáz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1123A rodiv Nahora poživje Seruh dvjesta godina, raðajući sinove i kćeri.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1123mbas lindjes së Nahorit, Serugu jetoi dyqind vjet dhe i lindën bij dhe bija.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1123По рождении Нахора Серух жил двести лет и родил сынов и дочерей и умер.
1124
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1124וַיְחִ֣י נָח֔וֹר תֵּ֥שַׁע וְעֶשְׂרִ֖ים שָׁנָ֑ה וַיּ֖וֹלֶד אֶת־תָּֽרַח׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1124Καὶ ἔζησεν Ναχωρ ἔτη ἑβδομήκοντα ἐννέα καὶ ἐγέννησεν τὸν Θαρα.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1124Vixit autem Nachor viginti novem annis, et genuit Thare.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1124Nacor aveva ventinove anni quando generň Terach;
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1124Y vivió Nachôr veintinueve ańos, y engendró á Thare.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1124Et Nachor vécut vingt-neuf ans, et engendra Tharé.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1124Nachor, âgé de vingt-neuf ans, engendra Térach.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1124And Nahor was twenty-nine years old when he became the father of Terah:
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1124And Nachor lived a hundred and seventy- nine years, and begot Tharrha.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1124And Nahor lived twenty-nine years, and begot Terah.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1124And Nachor lived nine and twenty years, and begot Thare.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1124And Nahor lived nine and twenty years, and begat Terah:
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1124Nahor lived twenty-nine years, and became the father of Terah.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1124Forsothe Nachor lyuede nyne and twenti yeer, and gendride Thare;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1124And Nahor liveth nine and twenty years, and begetteth Terah.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1124And Nahor lived nine and twenty years, and begat Terah:
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1124Nahor war neunundzwanzig Jahre alt und zeugte Tharah
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1124Als Nahor 29 Jahre alt war, wurde er der Vater Tharahs.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1124Als nun Nahor 29 Jahre alt war, erzeugte er Tharah.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1124Und Nahor lebte neunundzwanzig Jahre und zeugte Tarah.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1124Nachor was negen en twintig jaar oud, toen hij Tara verwekte.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1124Da Nakor havde levet 29 Ĺr, avlede han Tara;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1124När Nahor var tjugunio ĺr gammal, födde han Tera.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1124Da Nakor var ni og tyve ĺr gammel, fikk han sřnnen Tarah.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1124Kun Naahor oli kahdenkymmenen yhdeksän vuoden vanha, syntyi hänelle Terah.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1124Náchor pak živ byl dvadceti a devět let, a zplodil Táre.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1124Nákhor pedig huszonkilencz esztendős vala, és nemzé Thárét.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1124A Nahor poživje dvadeset i devet godina, i rodi Taru;
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1124Nahori jetoi njëzet e nëntë vjet dhe i lindi Terahu;
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1124Нахор жил двадцать девять лет и родил Фарру.
1125
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1125וַיְחִ֣י נָח֗וֹר אַחֲרֵי֙ הוֹלִיד֣וֹ אֶת־תֶּ֔רַח תְּשַֽׁע־עֶשְׂרֵ֥ה שָׁנָ֖ה וּמְאַ֣ת שָׁנָ֑ה וַיּ֥וֹלֶד בָּנִ֖ים וּבָנֽוֹת׃ ס
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1125καὶ ἔζησεν Ναχωρ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Θαρα ἔτη ἑκατὸν εἴκοσι ἐννέα καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας καὶ ἀπέθανεν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1125Vixitque Nachor, postquam genuit Thare, centum decem et novem annis: et genuit filios et filias.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1125Nacor, dopo aver generato Terach, visse centodiciannove anni e generň figli e figlie.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1125Y vivió Nachôr, después que engendró á Thare, ciento diecinueve ańos, y engendró hijos é hijas.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1125Et Nachor, aprčs qu'il eut engendré Tharé, vécut cent dix-neuf ans; et il engendra des fils et des filles.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1125Nachor vécut, aprčs la naissance de Térach, cent dix-neuf ans; et il engendra des fils et des filles.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1125And after the birth of Terah, Nahor went on living for a hundred and nineteen years, and had sons and daughters:
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1125And Nachor lived after he had begotten Tharrha, § an hundred and twenty- five years, and begot sons and daughters, and he died.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1125And Nahor lived after he had begotten Terah a hundred and nineteen years, and begot sons and daughters.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1125And Nachor lived after he begot Thare, a hundred and nineteen years: and begot sons and daughters.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1125And Nahor lived after he begat Terah an hundred and nineteen years, and begat sons and daughters.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1125Nahor lived one hundred nineteen years after he became the father of Terah, and became the father of more sons and daughters.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1125and Nachor lyuede after that he gendride Thare an hundrid and nynetene yeer, and gendride sones and douytris.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1125And Nahor liveth after his begetting Terah an hundred and nineteen years, and begetteth sons and daughters.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1125and Nahor lived after he begat Terah a hundred and nineteen years, and begat sons and daughters.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1125und lebte darnach hundertundneunzehn Jahre und zeugte Söhne und Töchter.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1125Nach der Geburt Tharahs lebte Nahor noch 119 Jahre und hatte Söhne und Töchter. -
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1125Nach der Erzeugung Tharahs aber lebte Nahor noch 119 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1125Und Nahor lebte, nachdem er Tarah gezeugt hatte, hundertneunzehn Jahre und zeugte Söhne und Töchter. -
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1125En Nachor leefde, nadat hij Tara verwekt had, nog honderd negentien jaar, en verwekte zonen en dochters.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1125og efter at Nakor havde avlet Tara, levede han 119 Ĺr og avlede Sřnner og Dřtre.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1125Och sedan Nahor hade fött Tera, levde han ett hundra nitton ĺr och födde söner och döttrar.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1125Og efterat Nakor hadde fĺtt Tarah, levde han ennu hundre og nitten ĺr og fikk sřnner og dřtre.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1125Ja Naahor eli Terahin syntymän jälkeen sata yhdeksäntoista vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1125A živ byl Náchor po zplození Táre sto a devatenácte let; a plodil syny a dcery.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1125És éle Nákhor, minekutánna nemzé Thárét, száz tizenkilencz esztendeig, és nemze fiakat és leányokat.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1125A rodiv Taru poživje Nahor sto i devetnaest godina, raðajući sinove i kćeri.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1125mbas lindjes së Terahut, Nahori jetoi njëqind e nëntëmbëdhjetë vjet dhe i lindën bij dhe bija.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1125По рождении Фарры Нахор жил сто девятнадцать лет и родил сынов и дочерей и умер.
1126
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1126וַֽיְחִי־תֶ֖רַח שִׁבְעִ֣ים שָׁנָ֑ה וַיּ֙וֹלֶד֙ אֶת־אַבְרָ֔ם אֶת־נָח֖וֹר וְאֶת־הָרָֽן׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1126Καὶ ἔζησεν Θαρα ἑβδομήκοντα ἔτη καὶ ἐγέννησεν τὸν Αβραμ καὶ τὸν Ναχωρ καὶ τὸν Αρραν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1126Vixitque Thare septuaginta annis, et genuit Abram, et Nachor, et Aran.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1126Terach aveva settant'anni quando generň Abram, Nacor e Aran.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1126Y vivió Thare setenta ańos, y engendró á Abram, y á Nachôr, y á Harán.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1126Et Tharé vécut soixante et dix ans, et engendra Abram, Nachor et Haran.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1126Térach, âgé de soixante-dix ans, engendra Abram, Nachor et Haran.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1126And Terah was seventy years old when he became the father of Abram, Nahor, and Haran.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1126And Tharrha lived seventy years, and begot Abram, and Nachor, and Arrhan.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1126And Terah lived seventy years, and begot Abram, Nahor, and Haran.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1126And Thare lived seventy years, and begot Abram, and Nachor, and Aran.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1126And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1126Terah lived seventy years, and became the father of Abram, Nahor, and Haran.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1126And Thare lyuede seuenti yeer, and gendride Abram, and Nachor, and Aran.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1126And Terah liveth seventy years, and begetteth Abram, Nahor, and Haran.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1126And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1126Tharah war siebzig Jahre alt und zeugte Abram, Nahor und Haran.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1126Als Tharah 70 Jahre alt war, wurden ihm seine Söhne Abram, Nahor und Haran geboren.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1126Als nun Tharah 70 Jahre alt war, erzeugte er Abram, Nahor und Haran.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1126Und Tarah lebte siebzig Jahre und zeugte Abram, Nahor und Haran.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1126Tara was zeventig jaar oud, toen hij Abram, Nachor en Haran verwekte.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1126Da Tara havde levet 70 Ĺr, avlede han Abram, Nakor og Haran.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1126När Tera var sjuttio ĺr gammal, födde han Abram, Nahor och Haran.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1126Da Tarah var sytti ĺr gammel, fikk han sřnnene Abram, Nakor og Haran.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1126Kun Terah oli seitsemänkymmenen vuoden vanha, syntyivät hänelle Abram, Naahor ja Haaran.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1126živ pak byl Táre sedmdesáte let, a zplodil Abrama, Náchora a Hárana.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1126Tháré pedig hetven esztendős vala, és nemzé Ábrámot, Nákhort, Háránt.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1126A Tara poživje sedamdeset godina, i rodi Avrama, Nahora i Arana.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1126Terahu jetoi shtatëdhjetë vjet dhe i lindi Abrami, Nahori dhe Harani.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1126Фарра жил семьдесят лет и родил Аврама, Нахора и Арана.
1127
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1127וְאֵ֙לֶּה֙ תּוֹלְדֹ֣ת תֶּ֔רַח תֶּ֚רַח הוֹלִ֣יד אֶת־אַבְרָ֔ם אֶת־נָח֖וֹר וְאֶת־הָרָ֑ן וְהָרָ֖ן הוֹלִ֥יד אֶת־לֽוֹט׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1127Αὗται δὲ αἱ γενέσεις Θαρα· Θαρα ἐγέννησεν τὸν Αβραμ καὶ τὸν Ναχωρ καὶ τὸν Αρραν, καὶ Αρραν ἐγέννησεν τὸν Λωτ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1127Hae sunt autem generationes Thare: Thare genuit Abram, Nachor et Aran. Porro Aran genuit Lot.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1127Questa č la posteritŕ di Terach: Terach generň Abram, Nacor e Aran: Aran generň Lot.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1127Estas son las generaciones de Thare: Thare engendró á Abram, y á Nachôr, y á Harán; y Harán engendró á Lot.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1127Voici les descendants de Tharé: Tharé engendra Abram, Nachor et Haran; et Haran engendra Lot.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1127Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abram, Nachor et Haran. -Haran engendra Lot.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1127These are the generations of Terah: Terah was the father of Abram, Nahor, and Haran; and Haran was the father of Lot.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1127And these are the generations of Tharrha. Tharrha begot Abram and Nachor, and Arrhan; and Arrhan begot Lot.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1127And these are the generations of Terah: Terah begot Abram, Nahor, and Haran; and Haran begot Lot.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1127And these are the generations of Thare: Thare begot Abram, Nachor, and Aran. And Aran begot Lot.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1127Now these are the generations of Terah: Terah begat Abram, Nahor, and Haran; and Haran begat Lot.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1127Now this is the history of the generations of Terah. Terah became the father of Abram, Nahor, and Haran. Haran became the father of Lot.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1127Sotheli these ben the generaciouns of Thare. Thare gendride Abram, Nachor, and Aran. Forsothe Aran gendride Loth;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1127And these [are] births of Terah: Terah hath begotten Abram, Nahor, and Haran; and Haran hath begotten Lot;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1127Now these are the generations of Terah. Terah begat Abram, Nahor, and Haran; and Haran begat Lot.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1127Dies sind die Geschlechter Tharahs: Tharah zeugte Abram, Nahor und Haran. Aber Haran zeugte Lot.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1127Und dies ist der Stammbaum Tharahs: Tharah hatte drei Söhne: Abram, Nahor und Haran; Haran aber war der Vater Lots.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1127Und dies ist die Geschichte Tharahs: Tharah erzeugte Abram, Nahor und Haran; Haran aber erzeugte Lot.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1127Und dies sind die Geschlechter Tarahs: Tarah zeugte Abram, Nahor und Haran; und Haran zeugte Lot.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1127En dit is de geslachtslijst van Tara. Tara verwekte Abram, Nachor en Haran. Haran verwekte Lot.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1127Dette er Taras Slćgtebog. Tara avlede Abram, Nako og Haran. Haran avlede Lot.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1127Och detta är berättelsen om Teras släkt. Tera födde Abram, Nahor och Haran. Och Haran födde Lot.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1127Dette er historien om Tarah og hans ćtt: Tarah fikk sřnnene Abram, Nakor og Haran. Og Haran fikk sřnnen Lot.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1127Ja tämä on kertomus Terahin suvusta. Terahille syntyivät Abram, Naahor ja Haaran. Ja Haaranille syntyi Loot.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1127Tito jsou pak rodové Táre: Táre zplodil Abrama, Náchora a Hárana; Háran pak zplodil Lota.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1127Ez a Tháré nemzetsége: Tháré nemzé Ábrámot, Nákhort és Háránt. Hárán pedig nemzé Lótot.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1127A ovo je pleme Tarino: Tara rodi Avrama, Nahora i Arana; a Aran rodi Lota.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1127Këta janë pasardhësit e Terahut. Terahut i lindi Abrami, Nahori dhe Harani; dhe Haranit i lindi Loti.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1127Вот родословие Фарры: Фарра родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота.
1128
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1128וַיָּ֣מָת הָרָ֔ן עַל־פְּנֵ֖י תֶּ֣רַח אָבִ֑יו בְּאֶ֥רֶץ מוֹלַדְתּ֖וֹ בְּא֥וּר כַּשְׂדִּֽים׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1128καὶ ἀπέθανεν Αρραν ἐνώπιον Θαρα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ, ᾗ ἐγενήθη, ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Χαλδαίων.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1128Mortuusque est Aran ante Thare patrem suum, in terra nativitatis suae, in Ur Chaldaeorum.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1128Aran poi morě alla presenza di suo padre Terach nella sua terra natale, in Ur dei Caldei.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1128Y murió Harán antes que su padre Thare en la tierra de su naturaleza, en Ur de los Caldeos.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1128Et Haran mourut en présence de Tharé son pčre, au pays de sa naissance, ŕ Ur des Caldéens.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1128Et Haran mourut en présence de Térach, son pčre, au pays de sa naissance, ŕ Ur en Chaldée. -
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1128And death came to Haran when he was with his father Terah in the land of his birth, Ur of the Chaldees.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1128And Arrhan died in the presence of Tharrha his father, in the land in which he was born, in the country of the Chaldees.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1128And Haran died before the face of his father Terah in the land of his nativity at Ur of the Chaldeans.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1128And Aran died before Thare his father, in the land of his nativity in Ur of the Chaldees.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1128And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1128Haran died in the land of his birth, in Ur of the Chaldees, while his father Terah was still alive.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1128and Aran diede bifore Thare, his fadir, in the lond of his natiuite, in Vr of Caldeis.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1128and Haran dieth in the presence of Terah his father, in the land of his birth, in Ur of the Chaldees.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1128And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1128Haran aber starb vor seinem Vater Tharah in seinem Vaterlande zu Ur in Chaldäa.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1128Haran starb dann noch bei Lebzeiten seines Vaters Tharah in seinem Geburtslande, zu Ur in Chaldäa.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1128Es starb jedoch Haran vor seinem Vater Tharah in seinem Geburtslande, zu Ur in Chaldäa.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1128Und Haran starb vor dem Angesicht seines Vaters Tarah, in dem Lande seiner Geburt, zu Ur in Chaldäa.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1128Haran stierf nog bij het leven van Tara, zijn vader, in zijn geboorteland, in Oer der Chaldeën.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1128Haran dřde i sin Fader Taras Levetid i sin Hjemstavn i Ur Kasdim.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1128Och Haran dog hos sin fader Tera i sitt fädernesland, i det kaldeiska Ur.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1128Og Haran dřde hos sin far Tarah i sitt fedreland, i Ur i Kaldea.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1128Ja Haaran kuoli ennen isäänsä Terahia synnyinmaassansa, Kaldean Uurissa.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1128Umřel pak Háran prvé než Táre otec jeho v zemi narození svého, totiž v Ur Kaldejských.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1128Meghala pedig Hárán, az ő atyjának Thárénak szemei előtt, az ő születésének földjén, Úr-Kaszdimban.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1128I umrije Aran prije Tare oca svojega na postojbini svojoj, u Uru Haldejskom.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1128Harani vdiq në prani të Terahut, babait të tij, në vendlindjen e tij, në Ur të Kaldeasve.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1128И умер Аран при Фарре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском.
1129
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1129וַיִּקַּ֨ח אַבְרָ֧ם וְנָח֛וֹר לָהֶ֖ם נָשִׁ֑ים שֵׁ֤ם אֵֽשֶׁת־אַבְרָם֙ שָׂרָ֔י וְשֵׁ֤ם אֵֽשֶׁת־נָחוֹר֙ מִלְכָּ֔ה בַּת־הָרָ֥ן אֲבִֽי־מִלְכָּ֖ה וַֽאֲבִ֥י יִסְכָּֽה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1129καὶ ἔλαβον Αβραμ καὶ Ναχωρ ἑαυτοῖς γυναῖκας· ὄνομα τῇ γυναικὶ Αβραμ Σαρα, καὶ ὄνομα τῇ γυναικὶ Ναχωρ Μελχα θυγάτηρ Αρραν, πατὴρ Μελχα καὶ πατὴρ Ιεσχα.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1129Duxerunt autem Abram et Nachor uxores: nomen uxoris Abram, Sarai: et nomen uxoris Nachor, Melcha filia Aran, patris Melchae, et patris Jeschae.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1129Abram e Nacor si presero delle mogli; la moglie di Abram si chiamava Sarai e la moglie di Nacor Milca, ch'era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1129Y tomaron Abram y Nachôr para sí mujeres: el nombre de la mujer de Abram fué Sarai, y el nombre de la mujer de Nachôr, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1129Et Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Saraď, et le nom de la femme de Nachor, Milca, fille de Haran, pčre de Milca et pčre de Jisca.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1129Abram et Nachor prirent des femmes: le nom de la femme d'Abram était Saraď, et le nom de la femme de Nachor était Milca, fille d'Haran, pčre de Milca et pčre de Jisca.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1129And Abram and Nahor took wives for themselves: the name of Abram's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife was Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah and Iscah.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1129And Abram and Nachor took to themselves wives, the name of the wife of Abram was Sara, *and the name of the wife of Nachor, Malcha, daughter of Arrhan, and he was the father of Malcha, the father of Jescha.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1129And Abram and Nahor took wives: the name of Abram's wife was Sarai; and the name of Nahor's wife, Milcah, a daughter of Haran, the father of Milcah and the father of Iscah.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1129And Abram and Nachor married wives: the name of Abram's wife was Sarai: and the name of Nachor's wife, Melcha, the daughter of Aran, father of Melcha, and father of Jescha.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1129And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram's wife was Sarai; and the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1129Abram and Nahor married wives. The name of Abram's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife was Milcah, the daughter of Haran, who was also the father of Iscah.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1129Forsothe Abram and Nachor weddiden wyues; the name of the wijf of Abram was Saray, and the name of the wiif of Nachor was Melcha, the douyter of Aran, fadir of Melcha and fadir of Jescha.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1129And Abram and Nahor take to themselves wives; the name of Abram's wife [is] Sarai, and the name of Nahor's wife [is] Milcah, daughter of Haran, father of Milcah, and father of Iscah.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1129And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram's wife was Sarai; and the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1129Da nahmen Abram und Nahor Weiber. Abrams Weib hieß Sarai, und Nahors Weib Milka, Harans Tochter, der ein Vater war der Milka und der Jiska.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1129Abram und Nahor aber nahmen sich ebenfalls Frauen: Abrams Frau hieß Sarai, und Nahors Frau hieß Milka; diese war eine Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Jiska.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1129Da nahmen sich Abram und Nahor Weiber; das Weib Abrams hieß Sarai und das Weib Nahors Milka, die Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Jiska.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1129Und Abram und Nahor nahmen sich Weiber; der Name des Weibes Abrams war Sarai, und der Name des Weibes Nahors Milka, die Tochter Harans, des Vaters der Milka und des Vaters der Jiska.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1129Abram en Nachor waren beiden getrouwd. De vrouw van Abram heette Sarai; de vrouw van Nachor heette Milka, en was de dochter van Haran, den vader van Milka en Jiska.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1129Abram og Nakor tog sig Hustruer; Abrams Hustru hed Saraj, Nakors Milka, en Datter af Haran, Milkas og Jiskas Fader.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1129Och Abram och Nahor togo sig hustrur; Abrams hustru hette Sarai, och Nahors hustru hette Milka, dotter till Haran, som var fader till Milka och Jiska.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1129Og Abram og Nakor tok sig hustruer; Abrams hustru hette Sarai, og Nakors hustru hette Milka og var en datter av Haran, far til Milka og Jiska.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1129Ja Abram ja Naahor ottivat itsellensä vaimot; Abramin vaimon nimi oli Saarai, ja Naahorin vaimon nimi oli Milka, Haaranin tytär; Haaran oli Milkan ja Jiskan isä.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1129I zpojímali sobě ženy Abram a Náchor; jméno ženy Abramovy Sarai, a jméno ženy Náchorovy Melcha, dcera Háranova, kterýž byl otec Melchy a Jeschy.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1129Ábrám pedig és Nákhor vőnek magoknak feleséget: az Ábrám feleségének neve Szárai; a Nákhor feleségének neve Milkhah, Háránnak Milkhah atyjának és Jiszkáh atyjának leánya.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1129I oženi se Avram i Nahor, i ženi Avramovoj bješe ime Sara a ženi Nahorovoj ime Melha, kći Arama oca Melhe i Jeshe.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1129Dhe Abrami dhe Nahori morën gra: emri i gruas së Abramit ishte Saraj dhe emri i gruas së Nahorit ishte Milkah, e bija e Haranit, i ati i Milkahut dhe i ati i Iskahut.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1129Аврам и Нахор взяли себе жен; имя жены Аврамовой: Сара; имя жены Нахоровой: Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски.
1130
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1130וַתְּהִ֥י שָׂרַ֖י עֲקָרָ֑ה אֵ֥ין לָ֖הּ וָלָֽד׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1130καὶ ἦν Σαρα στεῖρα καὶ οὐκ ἐτεκνοποίει.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1130Erat autem Sarai sterilis, nec habebat liberos.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1130Sarai era sterile e non aveva figli.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1130Mas Sarai fué esteril, y no tenía hijo.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1130Mais Saraď était stérile; elle n'avait point d'enfant.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1130Saraď était stérile: elle n'avait point d'enfants.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1130And Sarai had no child.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1130And Sara was barren, and did not bear children.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1130And Sarai was barren: she had no child.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1130And Sarai was barren, and had no children.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1130But Sarai was barren; she had no child.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1130Sarai was barren. She had no child.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1130Sotheli Saray was bareyn, and hadde no children.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1130And Sarai is barren -- she hath no child.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1130And Sarai was barren; she had no child.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1130Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1130Sarai aber war unfruchtbar: sie hatte keine Kinder.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1130Sarai aber war unfruchtbar; sie hatte kein Kind.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1130Und Sarai war unfruchtbar, sie hatte kein Kind.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1130Sarai was onvruchtbaar en had geen kinderen.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1130Men Saraj var ufrugtbar og havde ingen Břrn.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1130Men Sarai var ofruktsam och hade inga barn.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1130Og Sarai var ufruktbar, hun hadde ikke noget barn.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1130Mutta Saarai oli hedelmätön, hänellä ei ollut lasta.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1130Byla pak Sarai neplodná, a neměla dětí.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1130Szárai pedig magtalan vala; nem vala néki gyermeke.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1130A Sara bješe nerotkinja, i ne imaše poroda.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1130Por Saraj ishte shterpë, nuk kishte fëmijë.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1130И Сара была неплодна и бездетна.
1131
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1131וַיִּקַּ֨ח תֶּ֜רַח אֶת־אַבְרָ֣ם בְּנ֗וֹ וְאֶת־ל֤וֹט בֶּן־הָרָן֙ בֶּן־בְּנ֔וֹ וְאֵת֙ שָׂרַ֣י כַּלָּת֔וֹ אֵ֖שֶׁת אַבְרָ֣ם בְּנ֑וֹ וַיֵּצְא֨וּ אִתָּ֜ם מֵא֣וּר כַּשְׂדִּ֗ים לָלֶ֙כֶת֙ אַ֣רְצָה כְּנַ֔עַן וַיָּבֹ֥אוּ עַד־חָרָ֖ן וַיֵּ֥שְׁבוּ שָֽׁם׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1131καὶ ἔλαβεν Θαρα τὸν Αβραμ υἱὸν αὐτοῦ καὶ τὸν Λωτ υἱὸν Αρραν υἱὸν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ τὴν Σαραν τὴν νύμφην αὐτοῦ γυναῖκα Αβραμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ τῆς χώρας τῶν Χαλδαίων πορευθῆναι εἰς τὴν γῆν Χανααν καὶ ἦλθεν ἕως Χαρραν καὶ κατῴκησεν ἐκεῖ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1131Tulit itaque Thare Abram filium suum, et Lot filium Aran, filium filii sui, et Sarai nurum suam, uxorem Abram filii sui, et eduxit eos de Ur Chaldaeorum, ut irent in terram Chanaan: veneruntque usque Haran, et habitaverunt ibi.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1131Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioč del suo figlio, e Sarai sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e uscě con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1131Y tomó Thare á Abram su hijo, y á Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y á Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo: y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir á la tierra de Canaán: y vinieron hasta Harán, y asentaron allí.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1131Et Tharé prit Abram son fils, et Lot fils de Haran, son petit-fils, et Saraď sa belle-fille, femme d'Abram son fils, et ils sortirent ensemble d'Ur des Caldéens, pour aller au pays de Canaan. Et ils vinrent jusqu'ŕ Charan, et ils y demeurčrent.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1131Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraď, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'ŕ Charan, et ils y habitčrent.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1131And Terah took Abram, his son, and Lot, the son of Haran, and Sarai, his daughter-in-law, the wife of his son Abram and they went out from Ur of the Chaldees, to go to the land of Canaan; and they came to Haran, and were there for some time.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1131And Tharrha took Abram his son, and Lot the son Arrhan, the son of his son, and Sara his daughter- in- law, the wife of Abram his son, and led them forth out of the land of the Chaldees, to go into the land of Chanaan, and they came as far as Charrhan, and he lived there.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1131And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son's son, and Sarai his daughter-in-law, his son Abram's wife; and they went forth together out of Ur of the Chaldeans, to go into the land of Canaan, and came as far as Haran, and dwelt there.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1131And Thare took Abram, his son, and Lot the son of Aran, his son's son, and Sarai his daughter in law, the wife of Abram his son, and brought them out of Ur of the Chaldees, to go into the land of Chanaan: and they came as far as Haran, and dwelt there.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1131And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son's son, and Sarai his daughter in law, his son Abram's wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1131Terah took Abram his son, Lot the son of Haran, his son's son, and Sarai his daughter-in-law, his son Abram's wife. They went from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan. They came to Haran and lived there.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
1131And so Thare took Abram, his sone, and Loth, the sone of Aran his sone, and Saray, his douyter in lawe, the wijf of Abram, his sone, and ledde hem out of Vr of Caldeis, that thei schulen go in to the lond of Chanaan; and thei camen 'til to Aran, and dwelliden there.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1131And Terah taketh Abram his son, and Lot, son of Haran, his son's son, and Sarai his daughter-in-law, wife of Abram his son, and they go out with them from Ur of the Chaldees, to go towards the land of Canaan; and they come unto Charan, and dwell there.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1131And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran, his son's son, and Sarai his daughter-in-law, his son Abram's wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1131Da nahm Tharah seinen Sohn Abram und Lot, seines Sohnes Harans Sohn, und seine Schwiegertochter Sarai, seines Sohnes Abrams Weib, und führte sie aus Ur in Chaldäa, daß er ins Land Kanaan zöge; und sie kamen gen Haran und wohnten daselbst.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1131Da nahm Tharah seinen Sohn Abram und seinen Enkel Lot, den Sohn Harans, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, und zog mit ihnen aus Ur in Chaldäa weg, um sich ins Land Kanaan zu begeben; als sie aber bis Haran gekommen waren, blieben sie daselbst wohnen.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1131Da nahm Tharah seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran, und seine Schwiegertochter Sarai, das Weib seines Sohnes Abram, und führte sie aus Ur in Chaldäa hinweg, um in das Land Kanaan zu ziehen; und sie gelangten bis Haran und ließen sich daselbst nieder.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1131Und Tarah nahm seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, das Weib seines Sohnes Abram; und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa, um in das Land Kanaan zu gehen; und sie kamen bis Haran und wohnten daselbst.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1131Tara nam zijn zoon Abram en zijn kleinzoon Lot, den zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, de vrouw van zijn zoon Abram, met zich mee, en voerde ze weg uit Oer der Chaldeën, om naar het land Kanaän te trekken. Maar eenmaal in Charan gekomen, bleven zij daar wonen.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
1131Tara tog sin Sřn Abram, sin Sřnnesřn Lot, Harans Sřn, og sin Sřnnekone Saraj, hans Sřn Abrams Hustru, og fřrte dem fra Ur Kasdim for at begive sig til Kana'ans Land; men da de kom til Karan, slog de sig ned der.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1131Och Tera tog med sig sin son Abram och sin sonson Lot, Harans son, och sin sonhustru Sarai, som var hans son Abrams hustru; och de drogo tillsammans ut frĺn det kaldeiska Ur pĺ väg till Kanaans land; men när de kommo till Haran, bosatte de sig där.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1131Og Tarah tok med sig Abram, sin sřnn, og Lot, Harans sřnn, sin sřnnesřnn, og Sarai, sin sřnnekone, sin sřnn Abrams hustru; og de drog ut sammen fra Ur i Kaldea for ĺ reise til Kana'ans land, og de kom til Karan og bosatte sig der.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1131Ja Terah otti poikansa Abramin ja poikansa pojan Lootin, Haaranin pojan, ja miniänsä Saarain, poikansa Abramin vaimon, ja he lähtivät heidän kanssaan Kaldean Uurista mennäksensä Kanaanin maahan, ja he saapuivat Harraniin asti ja asuivat siellä.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
1131I vzal Táre Abrama syna svého, a Lota syna Háranova, vnuka svého, a Sarai nevěstu svou, ženu Abrama syna svého, a vyšli spolu z Ur Kaldejských, aby se brali do země Kananejské, a přišli až do Cháran, a bydlili tam.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
1131És felvevé Tháré Ábrámot az ő fiát, és Lótot, Háránnak fiát, az ő unokáját, és Szárait, az ő menyét, Ábrámnak az ő fiának feleségét, és kiindulának együtt Úr-Kaszdimból, hogy Kanaán földére menjenek. És eljutának Háránig, és ott letelepedének.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1131I uze Tara sina svojega Avrama i Lota sina Aranova, unuka svojega, i Saru snahu svoju, ženu Avrama sina svojega; i poðoše zajedno iz Ura Haldejskoga da idu u zemlju Hanansku, i doðoše do Harana, i ondje se nastaniše.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1131Pastaj Terahu mori të birin Abram dhe Lotin, të birin e Haranit, domethënë djali i të birit, dhe Sarajn nusen e tij, gruaja e djalit të tij Abram, dhe dolën bashkë nga Ur i Kaldeasve për të vajtur në vendin e Kanaanëve; por kur arritën në Haran, ata u vendosën aty.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1131И взял Фарра Аврама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую; но, дойдя до Харрана, они остановились там.
11
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
11וַיִּהְי֣וּ יְמֵי־תֶ֔רַח חָמֵ֥שׁ שָׁנִ֖ים וּמָאתַ֣יִם שָׁנָ֑ה וַיָּ֥מָת תֶּ֖רַח בְּחָרָֽן׃ ס
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
11καὶ ἐγένοντο αἱ ἡμέραι Θαρα ἐν Χαρραν διακόσια πέντε ἔτη, καὶ ἀπέθανεν Θαρα ἐν Χαρραν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
11Et facti sunt dies Thare ducentorum quinque annorum, et mortuus est in Haran.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
11L'etŕ della vita di Terach fu di duecentocinque anni; Terach morě in Carran.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
11Y fueron los días de Thare doscientos y cinco ańos; y murió Thare en Harán.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
11Et les jours de Tharé furent de deux cent cinq ans; puis Tharé mourut ŕ Charan.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
11Les jours de Térach furent de deux cent cinq ans; et Térach mourut ŕ Charan.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
11And all the years of Terah's life were two hundred and five: and Terah came to his end in Haran.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
11And all the days of Tharrha in the land of Charrhan were two hundred and five years, and Tharrha died in Charrhan.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
11And the days of Terah were two hundred and five years; and Terah died in Haran.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
11And the days of Thare were two hundred and five years, and he died in Haran.
GenesisKing James Version (KJV)english5
11And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
11The days of Terah were two hundred five years. Terah died in Haran.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
11And the daies of Thare weren maad two hundrid yeer and fyue, and he was deed in Aran.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
11And the days of Terah are two hundred and five years, and Terah dieth in Charan.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
11And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
11Und Tharah war zweihundertundfünf Jahre alt und starb in Haran.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
11Tharah brachte hierauf sein Leben auf zweihundertfünf Jahre; dann starb er in Haran.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
11Es betrug aber die Lebensdauer Tharahs 205 Jahre; sodann starb Tharah in Haran.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
11Und die Tage Tarahs waren zweihundertfünf Jahre, und Tarah starb in Haran.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
11Tara werd tweehonderd vijf jaar oud, en stierf in Charan.
1MosebogDette er Biblen pĺ dansk (DN1933)danish
11Taras Levetid var 205 Ĺr; og Tara dřde i Karan.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
11Och Teras ĺlder blev tvĺ hundra fem ĺr; därefter dog Tera i Haran.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
11Og Tarahs dager blev to hundre og fem ĺr; sĺ dřde Tarah i Karan.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
11Ja Terahin ikä oli kaksisataa viisi vuotta; sitten Terah kuoli Harranissa.
1MojžíšovaBible Kralická 1613 (BKR)czech
11A byli dnové Táre dvě stě a pět let; i umřel Táre v Cháran.
MózesHungarian Károli (KAR)hungarian
11Vala pedig Tháré kétszáz öt esztendős, és meghala Tháré Háránban.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
11I poživje Tara svega dvjesta i pet godina; i umrije Tara u Haranu.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
11Terahu jetoi dyqind e pesë vjet, pastaj Terahu vdiq në Haran.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
11И было дней жизни Фарры в Харранской земле двести пять лет, и умер Фарра в Харране.

<<< Genesis 11 >>>