<<< Genesis 06 >>>

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

61
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
601וַֽיְהִי֙ כִּֽי־הֵחֵ֣ל הָֽאָדָ֔ם לָרֹ֖ב עַל־פְּנֵ֣י הָֽאֲדָמָ֑ה וּבָנ֖וֹת יֻלְּד֥וּ לָהֶֽם׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
601Καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι πολλοὶ γίνεσθαι ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ θυγατέρες ἐγενήθησαν αὐτοῖς.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
601Cumque coepissent homines multiplicari super terram, et filias procreassent,
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
601Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro figlie,
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
601Y ACAECIO que, cuando comenzaron los hombres multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas,
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
601Or, quand les hommes eurent commenc se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nes,
GenèseLouis Segond (LSG)french2
601Lorsque les hommes eurent commenc se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nes,
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
601And after a time, when men were increasing on the earth, and had daughters,
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
601And Noe was five hundred years old, and he begot three sons, Sem, Cham, and Japheth. And it came to pass when men began to be numerous upon the earth, and daughters were born to them,
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
601And it came to pass when mankind began to multiply on the earth, and daughters were born to them,
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
601And after that men began to be multiplied upon the earth, and daughters were born to them,
GenesisKing James Version (KJV)english5
601And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them,
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
601When men began to multiply on the surface of the ground, and daughters were born to them,
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
601Forsothe Noe whanne he was of fyue hundrid yeer gendride Sem, Cham, and Jafeth. And whanne men bigunnen to be multiplied on erthe, and hadden gendrid douytris,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
601And it cometh to pass that mankind have begun to multiply on the face of the ground, and daughters have been born to them,
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
601And it came to pass, when men began to multiply on the face of the ground, and daughters were born unto them,
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
601Da sich aber die Menschen begannen zu mehren auf Erden und ihnen Tchter geboren wurden,
1MoseMenge Bibel (MB)german2
601Als nun die Menschen sich auf der Oberflche des Erdbodens zu vermehren begannen und ihnen auch Tchter geboren wurden
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
601Als nun die Menschen anfingen, sich zu vermehren auf der Erde, und ihnen Tchter geboren wurden,
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
601Und es geschah, als die Menschen begannen sich zu mehren auf der Flche des Erdbodens, und ihnen Tchter geboren wurden,
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
601Toen de mensen talrijk begonnen te worden op de oppervlakte der aarde, en hun dochters werden geboren,
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
601Da nu Menneskene begyndte at blive talrige p Jorden og der fdtes dem Dtre,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
601D nu mnniskorna begynte frka sig p jorden och dttrar fddes t dem
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
601Da nu menneskene begynte bli tallrike p jorden, og de fikk dtre,
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
601Kun ihmiset alkoivat lisnty maan pll ja heille syntyi tyttri,
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
601Stalo se pak, když se počali množiti lid na zemi, a dcery se jim zrodily,
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
601Ln pedig, hogy az emberek sokasodni kezdnek a fld sznn, s lenyaik szletnek.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
601A kad se ljudi poeše množiti na zemlji, i keri im se narodiše.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
601Kur njerzit filluan t shumohen mbi faqen e dheut dhe u lindn atyre vajza,
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
601Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери,
62
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
602וַיִּרְא֤וּ בְנֵי־הָֽאֱלֹהִים֙ אֶת־בְּנ֣וֹת הָֽאָדָ֔ם כִּ֥י טֹבֹ֖ת הֵ֑נָּה וַיִּקְח֤וּ לָהֶם֙ נָשִׁ֔ים מִכֹּ֖ל אֲשֶׁ֥ר בָּחָֽרוּ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
602ἰδόντες δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ θεοῦ τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαί εἰσιν, ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναῖκας ἀπὸ πασῶν, ὧν ἐξελέξαντο.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
602videntes filii Dei filias hominum quod essent pulchrae, acceperunt sibi uxores ex omnibus, quas elegerant.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
602i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli quante ne vollero.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
602Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomronse mujeres, escogiendo entre todas.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
602Les fils de Dieu virent que les filles des hommes taient belles, et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
602les fils de Dieu virent que les filles des hommes taient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
602The sons of God saw that the daughters of men were fair; and they took wives for themselves from those who were pleasing to them.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
602that the sons of God having seen the daughters of men that they were beautiful, took to themselves wives of all whom they chose.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
602that the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and took themselves wives of all that they chose.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
602The sons of God seeing the daughters of men, that they were fair, took to themselves wives of all which they chose.
GenesisKing James Version (KJV)english5
602That the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives of all which they chose.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
602God's sons saw that men's daughters were beautiful, and they took any that they wanted for themselves as wives.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
602the sones of God seiyen the douytris of men that thei weren faire, and token wyues to hem of alle whiche thei hadden chose.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
602and sons of God see the daughters of men that they [are] fair, and they take to themselves women of all whom they have chosen.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
602that the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives of all that they chose.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
602da sahen die Kinder Gottes nach den Tchtern der Menschen, wie sie schn waren, und nahmen zu Weibern, welche sie wollten.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
602und die Gottesshne die Schnheit der Menschentchter sahen, nahmen sie sich von ihnen diejenigen zu Frauen, die ihnen besonders gefielen.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
602da sahen die Gottesshne, da die Tchter der Menschen gar schn waren, und nahmen sich zu Weibern, welche ihnen irgend gefielen.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
602da sahen die Shne Gottes, da die Tchter der Menschen schn waren, und sie nahmen sich zu Weibern, welche sie irgend erwhlten.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
602zagen de zonen Gods, hoe schoon de dochters der mensen waren, en zij namen zich zoveel vrouwen, als zij maar wilden.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
602fik Gudssnnerne je p Menneskedtrenes Sknhed, og de tog: s mange af dem, som de lystede, til Hustruer.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
602sgo Guds sner att mnniskornas dttrar voro fagra, och de togo till hustrur dem som de funno mest behag i.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
602s Guds snner at menneskenes dtre var vakre; og de tok sig hustruer, hvem de hadde lyst til.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
602huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
602že vidouce synov Bož dcery lidsk, any krsn jsou, brali sobě ženy ze všech, kterž oblibovali.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
602s ltk az Istennek fiai az emberek lenyait, hogy szpek azok, s vevnek magoknak felesgeket mind azok kzl, kiket megkedvelnek vala.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
602Videi sinovi Božji keri ovjeije kako su lijepe uzimaše ih za žene koje htješe.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
602djemt e Perndis pan q vajzat e njerzve ishin t bukura, dhe morn pr gra t gjitha ato q i zgjodhn vet.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
602тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал.
63
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
603וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֗ה לֹֽא־יָד֨וֹן רוּחִ֤י בָֽאָדָם֙ לְעֹלָ֔ם בְּשַׁגַּ֖ם ה֣וּא בָשָׂ֑ר וְהָי֣וּ יָמָ֔יו מֵאָ֥ה וְעֶשְׂרִ֖ים שָׁנָֽה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
603καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεός Οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας, ἔσονται δὲ αἱ ἡμέραι αὐτῶν ἑκατὸν εἴκοσι ἔτη.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
603Dixitque Deus: Non permanebit spiritus meus in homine in aeternum, quia caro est: eruntque dies illius centum viginti annorum.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
603Allora il Signore disse: "Il mio spirito non rester sempre nell'uomo, perch egli carne e la sua vita sar di centoventi anni".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
603Y dijo Jehov: No contender mi espritu con el hombre para siempre, porque ciertamente l es carne: mas sern sus das ciento y veinte aos.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
603Et l'ternel dit: Mon esprit ne contestera point dans l'homme toujours; dans son garement il n'est que chair; ses jours seront de cent vingt ans.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
603Alors l'ternel dit: Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
603And the Lord said, My spirit will not be in man for ever, for he is only flesh; so the days of his life will be a hundred and twenty years.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
603And the Lord God said, My Spirit shall certainly not remain amongst these men for ever, because they are flesh, but their days shall be an hundred and twenty years.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
603And Jehovah said, My Spirit shall not always plead with Man; for he indeed is flesh; but his days shall be a hundred and twenty years.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
603And God said: My spirit shall not remain in man for ever, because he is flesh, and his days shall be a hundred and twenty years.
GenesisKing James Version (KJV)english5
603And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
603Yahweh said, "My Spirit will not strive with man forever, because he also is flesh; so his days will be one hundred twenty years."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
603And God seide, My spirit schal not dwelle in man with outen ende, for he is fleisch; and the daies of hym schulen be an hundrid and twenti yeer.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
603And Jehovah saith, 'My Spirit doth not strive in man -- to the age; in their erring they [are] flesh:' and his days have been an hundred and twenty years.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
603And Jehovah said, My Spirit shall not strive with man for ever, for that he also is flesh: yet shall his days be a hundred and twenty years.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
603Da sprach der HERR: Die Menschen wollen sich von meinem Geist nicht mehr strafen lassen; denn sie sind Fleisch. Ich will ihnen noch Frist geben hundertundzwanzig Jahre.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
603Da sagte der HERR: "Mein Geist soll nicht fr immer im Menschen erniedrigt sein (?), weil er ja Fleisch ist; so sollen denn seine Tage (fortan) nur noch hundertundzwanzig Jahre betragen!"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
603Da sprach Jahwe: Mein Geist soll nicht ewig im Menschen walten, denn auch er ist Fleisch, und seine Lebensdauer betrage 120 Jahre!
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
603Und Jehova sprach: Mein Geist soll nicht ewiglich mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist; und seine Tage seien hundertzwanzig Jahre.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
603Toen sprak Jahweh: Mijn geest zal niet voor altijd bij de mensen blijven, omdat ze bedorven zijn, en enkel vlees; hun tijd zal nog maar honderd twintig jaar duren.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
603Da sagde Herren: "Min nd: skal ikke for evigt blive i Menneskene, eftersom de jo dog er Kd; deres Dage skal vre 120 r."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
603D sade HERREN: "Min ande skall icke bliva kvar i mnniskorna fr bestndigt, eftersom de dock ro ktt; s vare nu deras tid bestmd till ett hundra tjugu r."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
603Da sa Herren: Min nd skal ikke dmme blandt menneskene til evig tid; for sin villfarelses skyld er det[a] kjd, og dets dager skal vre hundre og tyve r.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
603Silloin Herra sanoi: "Minun Henkeni ei ole vallitseva ihmisess iankaikkisesti, koska hn on liha. Niin olkoon hnen aikansa sata kaksikymment vuotta."
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
603Pročež řekl Hospodin: Nebude se nesnaditi duch můj s člověkem na věky, proto že tak tělo jest, a bude dnů jeho sto a dvadceti let.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
603s monda az r: Ne maradjon az n lelkem rkk az emberben, mivelhogy test; legyen letnek ideje szz hsz esztend.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
603A Gospod ree: nee se duh moj dovijeka preti s ljudima, jer su tijelo; neka im još sto i dvadeset godina.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
603Dhe Zoti tha: "Fryma im nuk do t hahet gjithnj me njeriun, sepse n shthurjen e tij ai nuk sht vese mish; ditt e tij do t jen, pra, njqind e njzet vjet".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
603И сказал Господь Бог: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет.
64
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
604הַנְּפִלִ֞ים הָי֣וּ בָאָרֶץ֮ בַּיָּמִ֣ים הָהֵם֒ וְגַ֣ם אַֽחֲרֵי־כֵ֗ן אֲשֶׁ֨ר יָבֹ֜אוּ בְּנֵ֤י הָֽאֱלֹהִים֙ אֶל־בְּנ֣וֹת הָֽאָדָ֔ם וְיָלְד֖וּ לָהֶ֑ם הֵ֧מָּה הַגִּבֹּרִ֛ים אֲשֶׁ֥ר מֵעוֹלָ֖ם אַנְשֵׁ֥י הַשֵּֽׁם׃ פ
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
604οἱ δὲ γίγαντες ἦσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ μετ᾽ ἐκεῖνο, ὡς ἂν εἰσεπορεύοντο οἱ υἱοὶ τοῦ θεοῦ πρὸς τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐγεννῶσαν ἑαυτοῖς· ἐκεῖνοι ἦσαν οἱ γίγαντες οἱ ἀπ᾽ αἰῶνος, οἱ ἄνθρωποι οἱ ὀνομαστοί.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
604Gigantes autem erant super terram in diebus illis: postquam enim ingressi sunt filii Dei ad filias hominum, illaeque genuerunt, isti sunt potentes a saeculo viri famosi.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
604C'erano sulla terra i giganti a quei tempi - e anche dopo - quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli: sono questi gli eroi dell'antichit, uomini famosi.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
604Haba gigantes en la tierra en aquellos das, y tambin despus que entraron los hijos de Dios las hijas de los hombres, y les engendraron hijos: stos fueron los valientes que desde la antigedad fueron varones de nombre.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
604Les gants taient sur la terre, en ce temps-l, et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes, et elles leur donnaient des enfants: ce sont ces hommes puissants qui, ds les temps anciens, furent des gens de renom.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
604Les gants taient sur la terre en ces temps-l, aprs que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donn des enfants: ce sont ces hros qui furent fameux dans l'antiquit.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
604There were men of great strength and size on the earth in those days; and after that, when the sons of God had connection with the daughters of men, they gave birth to children: these were the great men of old days, the men of great name.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
604Now the giants were upon the earth in those days; and after that when the sons of God were wont to go in to the daughters of men, they bore children to them, those were the giants of old, the men of renown.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
604In those days were the giants on the earth, and also afterwards, when the sons of God had come in to the daughters of men, and they had borne [children] to them; these were the heroes, who of old were men of renown.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
604Now giants were upon the earth in those days. For after the sons of God went in to the daughters of men, and they brought forth children, these are the mighty men of old, men of renown.
GenesisKing James Version (KJV)english5
604There were giants in the earth in those days; and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
604The Nephilim were in the earth in those days, and also after that, when God's sons came in to men's daughters and had children with them. Those were the mighty men who were of old, men of renown.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
604Sotheli giauntis weren on erthe in tho daies, forsothe aftir that the sones of God entriden to the douytris of men, and tho douytris gendriden; these weren myyti of the world and famouse men.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
604The fallen ones were in the earth in those days, and even afterwards when sons of God come in unto daughters of men, and they have borne to them -- they [are] the heroes, who, from of old, [are] the men of name.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
604The Nephilim were in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them: the same were the mighty men that were of old, the men of renown.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
604Es waren auch zu den Zeiten Tyrannen auf Erden; denn da die Kinder Gottes zu den Tchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus Gewaltige in der Welt und berhmte Mnner.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
604Zu jener Zeit waren die Riesen auf der Erde und auch spter noch, solange die Gottesshne mit den Menschentchtern verkehrten und diese ihnen (Kinder) gebaren. Das sind die Helden1, die in der Urzeit lebten, die hochberhmten Mnner.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
604Zu jener Zeit waren die Riesen auf Erden; und auch nach der Zeit, wo sich die Gottesshne zu den Tchtern der Menschen gesellten, und diese ihnen gebaren - das sind die Recken, die in grauer Vorzeit waren, die Hochgefeierten.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
604In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, und auch nachher, als die Shne Gottes zu den Tchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, welche von alters her waren, die Mnner von Ruhm gewesen sind.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
604In die dagen, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen waren gekomen, en deze hun kinderen hadden gebaard, waren er reuzen op aarde, en ook nog daarna. Dat waren de krachtmensen uit de oude tijd, beruchte mannen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
604I hine Dage, da Gudssnnerne gik ind til Menneskedtrene og disse fdte dem Brn men ogs senere hen i Tiden - levede Kmperne p Jorden. Det er Heltene, hvis Ry nr tilbage til Fortids Dage.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
604Vid den tiden, likasom ock eftert, levde jttarna p jorden, sedan Guds sner begynte g in till mnniskornas dttrar och dessa fdde barn t dem; detta var forntidens vldiga mn, som voro s namnkunniga.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
604I de dager var kjempene p jorden og likes siden, da Guds snner gikk inn til menneskenes dtre, og de fdte dem barn; det er de veldige fra fordums tid, de navnkundige.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
604Siihen aikaan eli maan pll jttilisi, ja myhemminkin, kun Jumalan pojat yhtyivt ihmisten tyttriin ja nm synnyttivt heille lapsia; nm olivat noita muinaisajan kuuluisia sankareita.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
604Obrov pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vchzeli synov Bož k dcerm lidskm, ony rodily jim. To jsou ti mocn, kteřž zdvna byli, muži na slovo vzat.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
604Az risok valnak a fldn abban az idben, st mg azutn is, mikor az Isten fiai bmennek az emberek lenyaihoz, s azok [gyermekeket] szlnek nkik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitl fogva hres-neves emberek voltak.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
604A bijaše tada divova na zemlji; a i poslije, kad se sinovi Božji sastajahu sa kerima ovjeijim, pa im one raðahu sinove; to bijahu silni ljudi, od starine na glasu.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
604Kishte gjigant mbi tok n ato koh, madje edhe m von, kur bijt e Perndis iu afruan bijave t njerzve dhe kto u lindn atyre fmij. Ata jan heronjt q jetuan n koht e lashtsis, jan njerzit e famshm t ktyre kohve.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
604В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди.
65
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
605וַיַּ֣רְא יְהוָ֔ה כִּ֥י רַבָּ֛ה רָעַ֥ת הָאָדָ֖ם בָּאָ֑רֶץ וְכָל־יֵ֙צֶר֙ מַחְשְׁבֹ֣ת לִבּ֔וֹ רַ֥ק רַ֖ע כָּל־הַיּֽוֹם׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
605᾿Ιδὼν δὲ κύριος ὁ θεὸς ὅτι ἐπληθύνθησαν αἱ κακίαι τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πᾶς τις διανοεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ πάσας τὰς ἡμέρας,
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
605Videns autem Deus quod multa malitia hominum esset in terra, et cuncta cogitatio cordis intenta esset ad malum omni tempore,
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
605Il Signore vide che la malvagit degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
605Y vi Jehov que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazn de ellos era de continuo solamente el mal.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
605Et l'ternel vit que la malice de l'homme tait grande sur la terre, et que toute l'imagination des penses de son cœur n'tait que mauvaise en tout temps.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
605L'ternel vit que la mchancet des hommes tait grande sur la terre, et que toutes les penses de leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
605And the Lord saw that the sin of man was great on the earth, and that all the thoughts of his heart were evil.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
605And the Lord God, having seen that the wicked actions of men were multiplied upon the earth, and that every one in his heart was intently brooding over evil continually,
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
605And Jehovah saw that the wickedness of Man was great on the earth, and every imagination of the thoughts of his heart only evil continually.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
605And God seeing that the wickedness of men was great on the earth, and that all the thought of their heart was bent upon evil at all times,
GenesisKing James Version (KJV)english5
605And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
605Yahweh saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of man's heart was continually only evil.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
605Sotheli God seiy that myche malice of men was in erthe, and that al the thouyt of herte was ententif to yuel in al tyme,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
605And Jehovah seeth that abundant [is] the wickedness of man in the earth, and every imagination of the thoughts of his heart only evil all the day;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
605And Jehovah saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
605Da aber der HERR sah, da der Menschen Bosheit gro war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur bse war immerdar,
1MoseMenge Bibel (MB)german2
605Als nun der HERR sah, da die Bosheit der Menschen gro war auf der Erde und alles Sinnen und Trachten ihres Herzens immerfort nur bse war,
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
605Als nun Jahwe sah, da die Bosheit der Menschen gro ward auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens allezeit nur bse war,
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
605Und Jehova sah, da des Menschen Bosheit gro war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur bse den ganzen Tag.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
605Toen Jahweh dan zag, hoe groot op aarde het bederf onder de mensen was geworden, en zij enkel maar zonnen op slechte dingen,
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
605Men Herren s, at Menneskenes, Ondskab tog til p Jorden, og at deres Hjerters Higen og Tragten kun var ond Dagen lang.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
605Men nr HERREN sg att mnniskornas ondska var stor p jorden, och att deras hjrtans alla uppst och tankar bestndigt voro allenast onda,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
605Og Herren s at menneskets ondskap var stor p jorden, og at alle dets hjertes tanker og pfund bare var onde den hele dag.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
605Mutta kun Herra nki, ett ihmisten pahuus oli suuri maan pll ja ett kaikki heidn sydmens aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat,
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
605Ale když viděl Hospodin, an se rozmnožuje zlost lidsk na zemi, a že by všelik myšlen srdce jejich nebylo než zl po všecken čas,
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
605s lt az r, hogy megsokasult az ember gonoszsga a fldn, s hogy szve gondolatnak minden alkotsa szntelen csak gonosz.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
605I Gospod videi da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji, i da su sve misli srca njihova svagda samo zle,
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
605Dhe tani Zoti pa q ligsia e njerzve ishte e madhe mbi tok dhe q tr synimet e mendimeve t zemrs s tyre nuk ishin gj tjetr vese e keqja n do koh.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
605И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время;
66
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
606וַיִּנָּ֣חֶם יְהוָ֔ה כִּֽי־עָשָׂ֥ה אֶת־הָֽאָדָ֖ם בָּאָ֑רֶץ וַיִּתְעַצֵּ֖ב אֶל־לִבּֽוֹ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
606καὶ ἐνεθυμήθη ὁ θεὸς ὅτι ἐποίησεν τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ διενοήθη.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
606poenituit eum quod hominum fecisset in terra. Et tactus dolore cordis intrinsecus,
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
606E il Signore si pent di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolor in cuor suo.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
606Y arrepintise Jehov de haber hecho hombre en la tierra, y pesle en su corazn.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
606Et l'ternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut afflig dans son cœur.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
606L'ternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut afflig en son coeur.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
606And the Lord had sorrow because he had made man on the earth, and grief was in his heart.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
606then God laid it to heart that he had made man upon the earth, and he pondered it deeply.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
606And Jehovah repented that he had made Man on the earth, and it grieved him in his heart.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
606It repented him that he had made man on the earth. And being touched inwardly with sorrow of heart,
GenesisKing James Version (KJV)english5
606And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
606Yahweh was sorry that he had made man on the earth, and it grieved him in his heart.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
606and repentide him * that he hadde maad man in erthe; and God was war bifore ayens tyme to comyng, and was touchid with sorewe of herte ? with ynne;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
606and Jehovah repenteth that He hath made man in the earth, and He grieveth Himself -- unto His heart.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
606And it repented Jehovah that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
606da reute es ihn, da er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekmmerte ihn in seinem Herzen,
1MoseMenge Bibel (MB)german2
606da gereute es ihn, die Menschen auf der Erde geschaffen zu haben, und er wurde in seinem Herzen tief betrbt.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
606da bereute Jahwe, da er die Menschen geschaffen hatte auf Erden, und war tief bekmmert.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
606Und es reute Jehova, da er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es schmerzte ihn in sein Herz hinein.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
606berouwde het Jahweh, dat Hij den mens op aarde gemaakt had, en kreeg Hij er spijt van.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
606Da angrede Herren, at han havde gjort Menneskene p Jorden, og det. skar ham i Hjertet.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
606d ngrade HERREN att han hade gjort mnniskorna p jorden, och han blev bedrvad i sitt hjrta.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
606Da angret Herren at han hadde skapt mennesket p jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
606niin Herra katui tehneens ihmiset maan plle, ja hn tuli murheelliseksi sydmessns.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
606Litoval Hospodin, že učinil člověka na zemi, a bolest měl v srdci svm.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
606Megbn azrt az r, hogy teremtette az embert a fldn, s bnkdk az szvben.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
606Pokaja se Gospod što je stvorio ovjeka na zemlji, i bi mu žao u srcu.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
606Dhe Zoti u pendua q kishte krijuar njeriun mbi tok dhe u brengos pr kt n zemr t vet.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
606и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем.
67
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
607וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֗ה אֶמְחֶ֨ה אֶת־הָאָדָ֤ם אֲשֶׁר־בָּרָ֙אתִי֙ מֵעַל֙ פְּנֵ֣י הָֽאֲדָמָ֔ה מֵֽאָדָם֙ עַד־בְּהֵמָ֔ה עַד־רֶ֖מֶשׂ וְעַד־ע֣וֹף הַשָּׁמָ֑יִם כִּ֥י נִחַ֖מְתִּי כִּ֥י עֲשִׂיתִֽם׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
607καὶ εἶπεν ὁ θεός ᾿Απαλείψω τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἐποίησα, ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἀπὸ ἑρπετῶν ἕως τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι ἐθυμώθην ὅτι ἐποίησα αὐτούς.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
607Delebo, inquit, hominem, quem creavi, a facie terrae, ab homine usque ad animantia, a reptili usque ad volucres caeli: poenitet enim me fecisse eos.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
607Il Singore disse: "Sterminer dalla terra l'uomo che ho creato: con l'uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo, perch sono pentito d'averli fatti".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
607Y dijo Jehov: Raer los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo: porque me arrepiento de haberlos hecho.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
607Et l'ternel dit: J'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai cr; depuis l'homme jusqu'au btail, jusqu'au reptile, et jusqu' l'oiseau des cieux; car je me repens de les avoir faits.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
607Et l'ternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai cr, depuis l'homme jusqu'au btail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel; car je me repens de les avoir faits.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
607And the Lord said, I will take away man, whom I have made, from the face of the earth, even man and beast and that which goes on the earth and every bird of the air; for I have sorrow for having made them.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
607And God said, I will blot out man whom I have made from the face of the earth, even man with cattle, and reptiles with flying creatures of the sky, for I am grieved that I have made them.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
607And Jehovah said, I will destroy Man, whom I have created, from the earth- from man to cattle, to creeping things, and to fowl of the heavens; for I repent that I have made them.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
607He said: I will destroy man, whom I have created, from the face of the earth, from man even to beasts, from the creeping thing even to the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them.
GenesisKing James Version (KJV)english5
607And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
607Yahweh said, "I will destroy man whom I have created from the surface of the ground?man, along with animals, creeping things, and birds of the sky?for I am sorry that I have made them."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
607and seide, Y schal do awei man, whom Y made of nouyt, fro the face of the erthe, fro man til to lyuynge thingis, fro crepynge beeste til to the briddis of heuene; for it repentith me that Y made hem.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
607And Jehovah saith, 'I wipe away man whom I have prepared from off the face of the ground, from man unto beast, unto creeping thing, and unto fowl of the heavens, for I have repented that I have made them.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
607And Jehovah said, I will destroy man whom I have created from the face of the ground; both man, and beast, and creeping things, and birds of the heavens; for it repenteth me that I have made them.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
607und er sprach: Ich will die Menschen, die ich gemacht habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis auf das Vieh und bis auf das Gewrm und bis auf die Vgel unter dem Himmel; denn es reut mich, da ich sie gemacht habe.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
607Darum sagte der HERR: "Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vom ganzen Erdboden weg vertilgen, die Menschen wie das Vieh, das Gewrm wie die Vgel des Himmels; denn ich bereue es, sie geschaffen zu haben."
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
607Da sprach Jahwe: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, hinwegtilgen von der Erde, sowohl die Menschen, als das Vieh, das Gewrm und die Vgel des Himmels; denn es reut mich, da ich sie geschaffen habe.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
607Und Jehova sprach: Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Flche des Erdbodens vertilgen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewrm und bis zum Gevgel des Himmels; denn es reut mich, da ich sie gemacht habe.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
607En Jahweh sprak: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, van de aarde verdelgen; zowel den mens als de viervoetige dieren, de kruipende dieren en de vogels in de lucht; want het spijt Mij, dat Ik ze gemaakt heb.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
607Og Herren sagde: "Jeg vil udslette Menneskene, som jeg har skabt, af Jordens Flade, bde Mennesker, Kvg, Kryb og Himmelens, Fugle, thi jeg angrer, at jeg gjorde dem!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
607Och HERREN sade: "Mnniskorna, som jag skapade, vill jag utplna frn jorden, ja, bde mnniskor och fyrfotadjur och krldjur och himmelens fglar; ty jag ngrar att jag har gjort dem."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
607Og Herren sa: Jeg vil utrydde menneskene som jeg har skapt, av jorden, bde mennesker og fe og kryp og fuglene under himmelen; for jeg angrer at jeg har skapt dem.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
607Ja Herra sanoi: "Min hvitn maan plt ihmiset, jotka min loin, sek ihmiset ett karjan, matelijat ja taivaan linnut; sill min kadun ne tehneeni".
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
607Tedy řekl Hospodin: Vyhladm z země člověka, kterhož jsem stvořil, od člověka až do hovada, až do zeměplazu, až i do ptactva nebeskho; nebo lto mi, že jsem je učinil.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
607s monda az r: Eltrlm az embert, a kit teremtettem, a fldnek sznrl; az embert, a barmot, a cssz-msz llatokat, s az g madarait; mert bnom, hogy azokat teremtettem.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
607I ree Gospod: hou da istrijebim sa zemlje ljude, koje sam stvorio, od ovjeka do stoke i do sitne životinje i do ptica nebeskih; jer se kajem što sam ih stvorio.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
607Kshtu Zoti tha: "Un do t shfaros nga faqja e dheut njeriun q kam krijuar, duke filluar nga njeriu deri te kafsht, te rrshqanort, te zogjt e qiellit, sepse pendohem q i kam krijuar".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
607И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их.
68
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
608וְנֹ֕חַ מָ֥צָא חֵ֖ן בְּעֵינֵ֥י יְהוָֽה׃ פ
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
608Νωε δὲ εὗρεν χάριν ἐναντίον κυρίου τοῦ θεοῦ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
608Noe vero invenit gratiam coram Domino.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
608Ma No trov grazia agli occhi del Signore.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
608Empero No hall gracia en los ojos de Jehov.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
608Mais No trouva grce aux yeux de l'ternel.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
608Mais No trouva grce aux yeux de l'ternel.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
608But Noah had grace in the eyes of God.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
608But Noe found grace before the Lord God.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
608But Noah found favour in the eyes of Jehovah.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
608But Noe found grace before the Lord.
GenesisKing James Version (KJV)english5
608But Noah found grace in the eyes of the Lord.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
608But Noah found favor in Yahweh's eyes.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
608Forsothe Noe foond grace bifore the Lord.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
608And Noah found grace in the eyes of Jehovah.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
608But Noah found favor in the eyes of Jehovah.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
608Aber Noah fand Gnade vor dem HERRN.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
608Noah aber hatte Gnade beim HERRN gefunden.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
608Noah aber hatte Gnade bei Jahwe gefunden.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
608Noah aber fand Gnade in den Augen Jehovas.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
608Maar No vond genade in de ogen van Jahweh.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
608Men Noa fandt Nde for Herrens jne
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
608Men Noa hade funnit nd fr HERRENS gon.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
608Men Noah fant nde for Herrens ine.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
608Mutta Nooa sai armon Herran silmien edess.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
608Ale No našel milost před Hospodinem.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
608De No kegyelmet talla az r eltt.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
608Ali Noje naðe milost pred Gospodom.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
608Por Noeu gjeti hir n syt e Zotit.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
608Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога.
69
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
609אֵ֚לֶּה תּוֹלְדֹ֣ת נֹ֔חַ נֹ֗חַ אִ֥ישׁ צַדִּ֛יק תָּמִ֥ים הָיָ֖ה בְּדֹֽרֹתָ֑יו אֶת־הָֽאֱלֹהִ֖ים הִֽתְהַלֶּךְ־נֹֽחַ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
609Αὗται δὲ αἱ γενέσεις Νωε· Νωε ἄνθρωπος δίκαιος, τέλειος ὢν ἐν τῇ γενεᾷ αὐτοῦ· τῷ θεῷ εὐηρέστησεν Νωε.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
609Hae sunt generationes Noe: Noe vir justus atque perfectus fuit in generationibus suis; cum Deo ambulavit.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
609Questa la storia di No. No era uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
609Estas son las generaciones de No: No, varn justo, perfecto fu en sus generaciones; con Dios camin No.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
609Voici les descendants de No. No fut un homme juste, intgre, dans son temps; No marcha avec Dieu.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
609Voici la postrit de No. No tait un homme juste et intgre dans son temps; No marchait avec Dieu.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
609These are the generations of Noah. Noah was an upright man and without sin in his generation: he went in the ways of God.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
609And these are the generations of Noe. Noe was a just man; being perfect in his generation, Noe was well- pleasing to God.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
609This is the history of Noah. Noah was a just man, perfect amongst his generations: Noah walked with God.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
609These are the generations of Noe: Noe was a just and perfect man in his generations, he walked with God.
GenesisKing James Version (KJV)english5
609These are the generations of Noah: Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
609This is the history of the generations of Noah: Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. Noah walked with God.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
609These ben the generaciouns of Noe. Noe was a iust man and perfit in hise generaciouns; Noe yede with God,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
609These [are] births of Noah: Noah [is] a righteous man; perfect he hath been among his generations; with God hath Noah walked habitually.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
609These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, and perfect in his generations: Noah walked with God.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
609Dies ist das Geschlecht Noahs. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel und fhrte ein gttliches Leben zu seinen Zeiten.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
609Dies ist die Geschichte Noahs: Noah war ein frommer, unstrflicher Mann unter seinen Zeitgenossen: mit Gott wandelte Noah.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
609Dies ist die Geschichte Noahs. Noah war ein frommer, unstrflicher Mann unter seinen Zeitgenossen; in Gemeinschaft mit Gott wandelte Noah.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
609Dies ist die Geschichte Noahs: Noah war ein gerechter, vollkommener Mann unter seinen Zeitgenossen; Noah wandelte mit Gott.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
609Dit is de geschiedenis van No. No was een rechtschapen man, en leefde onberispelijk te midden van zijn tijdgenoten; No leefde vertrouwelijk met God.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
609Dette er Noas Slgtebog. Noa var en retfrdig, ustraffelig Mand blandt sine samtidige; Noa vandrede med Gud.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
609Detta r berttelsen om Noas slkt. Noa var en rttfrdig man och ostrafflig bland sitt slkte; i umgngelse med Gud vandrade Noa.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
609Dette er historien om Noah og hans tt: Noah var en rettferdig og ulastelig mann blandt sine samtidige; Noah vandret med Gud.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
609Tm on kertomus Nooan suvusta. Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydess.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
609Tito jsou přběhov No: No muž spravedliv, dokonal byl za svho věku, s Bohem ustavičně chodil No.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
609Nonak pedig ez a trtnete: No igaz, tkletes frfi vala a vele egykorak kztt. Istennel jr vala No.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
609Ovo su dogaðaji Nojevi: Noje bješe ovjek pravedan i bezazlen svojega vijeka; po volji Božjoj svagda življaše Noje.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
609Kjo sht prejardhja e Noeut. Noeu ishte nj njeri i drejt dhe i patmet midis bashkkohsve t tij. Noeu eci me Perndin.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
609Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом.
610
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
610וַיּ֥וֹלֶד נֹ֖חַ שְׁלֹשָׁ֣ה בָנִ֑ים אֶת־שֵׁ֖ם אֶת־חָ֥ם וְאֶת־יָֽפֶת׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
610ἐγέννησεν δὲ Νωε τρεῖς υἱούς, τὸν Σημ, τὸν Χαμ, τὸν Ιαφεθ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
610Et genuit tres filios, Sem, Cham et Japheth.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
610No gener tre figli: Sem, Cam, e Iafet.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
610Y engendr No tres hijos: Sem, Chm, y Japhet.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
610Et No engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
610No engendra trois fils: Sem, Cham et Japhet.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
610And Noah had three sons, Shem, Ham, and Japheth.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
610And Noe begot three sons, Sem, Cham, Japheth.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
610And Noah begot three sons, Shem, Ham, and Japheth.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
610And he begot three sons, Sem, Cham, and Japheth.
GenesisKing James Version (KJV)english5
610And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
610Noah became the father of three sons: Shem, Ham, and Japheth.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
610and gendride thre sones, Sem, Cam, and Jafeth.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
610And Noah begetteth three sons, Shem, Ham, and Japheth.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
610And Noah begat three sons, Shem, Ham, and Japheth.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
610und zeugte drei Shne Sem, Ham und Japheth.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
610Er hatte drei Shne: Sem, Ham und Japheth.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
610Und Noah erzeugte drei Shne: Sem, Ham und Japhet.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
610Und Noah zeugte drei Shne: Sem, Ham und Japhet.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
610No verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jfet.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
610Noa avlede tre Snner: Sem, Kam og Jafet.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
610Och Noa fdde tre sner: Sem, Ham och Jafet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
610Og Noah fikk tre snner: Sem, Kam og Jafet.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
610Ja Nooalle syntyi kolme poikaa, Seem, Haam ja Jaafet.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
610Zplodil pak No tři syny: Sema, Chama a Jfeta.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
610s nemze No hrom fiat: Smet, Khmot s Jfetet.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
610I rodi Noje tri sina: Sima, Hama i Jafeta.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
610Dhe Noeu pati tre bij: Semin, Kamin dhe Jafetin.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
610Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета.
611
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
611וַתִּשָּׁחֵ֥ת הָאָ֖רֶץ לִפְנֵ֣י הָֽאֱלֹהִ֑ים וַתִּמָּלֵ֥א הָאָ֖רֶץ חָמָֽס׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
611ἐφθάρη δὲ ἡ γῆ ἐναντίον τοῦ θεοῦ, καὶ ἐπλήσθη ἡ γῆ ἀδικίας.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
611Corrupta est autem terra coram Deo, et repleta est iniquitate.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
611Ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
611Y corrompise la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
611Et la terre tait corrompue devant Dieu, et la terre tait remplie de violence.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
611La terre tait corrompue devant Dieu, la terre tait pleine de violence.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
611And the earth was evil in God's eyes and full of violent ways.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
611But the earth was corrupted before God, and the earth was filled with iniquity.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
611And the earth was corrupt before God, and the earth was full of violence.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
611And the earth was corrupted before God, and was filled with iniquity.
GenesisKing James Version (KJV)english5
611The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
611The earth was corrupt before God, and the earth was filled with violence.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
611Forsothe the erthe was corrupt bifore God, and was fillid with wickidnes.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
611And the earth is corrupt before God, and the earth is filled [with] violence.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
611And the earth was corrupt before God, and the earth was filled with violence.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
611Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voll Frevels.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
611Die Erde wurde aber immer verderbter vor Gott und war voll von Gewalttaten.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
611Die Erde aber war verderbt vor dem Angesichte Gottes, und die Erde wurde voll von Frevel.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
611Und die Erde war verderbt vor Gott, und die Erde war voll Gewalttat.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
611De aarde was dan bedorven geworden in de ogen van God, en van ongerechtigheid vol.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
611Men Jorden fordrvedes for Guds jne, og Jorden blev fuld af Uret;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
611Men jorden blev alltmer frdrvad fr Guds syn, och jorden uppfylldes av vld.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
611Men jorden blev fordervet for Guds syn, og jorden blev full av urett.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
611Mutta maa turmeltui Jumalan edess, ja maa tuli tyteen vkivaltaa.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
611Ale země byla porušena před Bohem, a naplněna byla země nepravost.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
611A fld pedig romlott vala Isten eltt s megtelk a fld erszakoskodssal.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
611A zemlja se pokvari pred Bogom, i napuni se zemlja bezakonja.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
611Por toka ishte e korruptuar para Perndis dhe plot e prplot me dhun.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
611Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями.
612
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
612וַיַּ֧רְא אֱלֹהִ֛ים אֶת־הָאָ֖רֶץ וְהִנֵּ֣ה נִשְׁחָ֑תָה כִּֽי־הִשְׁחִ֧ית כָּל־בָּשָׂ֛ר אֶת־דַּרְכּ֖וֹ עַל־הָאָֽרֶץ׃ ס
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
612καὶ εἶδεν κύριος ὁ θεὸς τὴν γῆν, καὶ ἦν κατεφθαρμένη, ὅτι κατέφθειρεν πᾶσα σὰρξ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
612Cumque vidisset Deus terram esse corruptam (omnis quippe caro corruperat viam suam super terram),
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
612Dio guard la terra ed ecco essa era corrotta, perch ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
612Y mir Dios la tierra, y he aqu que estaba corrompida; porque toda carne haba corrompido su camino sobre la tierra.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
612Et Dieu regarda la terre, et, voici, elle tait corrompue; car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
612Dieu regarda la terre, et voici, elle tait corrompue; car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
612And God, looking on the earth, saw that it was evil: for the way of all flesh had become evil on the earth.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
612And the Lord God saw the earth, and it was corrupted; because all flesh had corrupted its way upon the earth.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
612And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted its way on the earth.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
612And when God had seen that the earth was corrupted (for all flesh had corrupted its way upon the earth,)
GenesisKing James Version (KJV)english5
612And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
612God saw the earth, and saw that it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
612And whanne God seiy, that the erthe was corrupt, for ech fleisch ether man hadde corrupt his weie on erthe,
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
612And God seeth the earth, and lo, it hath been corrupted, for all flesh hath corrupted its way on the earth.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
612And God saw the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted their way upon the earth.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
612Da sah Gott auf die Erde, und siehe, sie war verderbt; denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
612Als nun Gott die Erde ansah und die vllige Verderbtheit wahrnahm - denn alles Fleisch hatte sich in ihrem ganzen Tun auf Erden zum Bsen gewandt -,
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
612Da sah Gott, da die Erde arg verderbt war; denn alles Fleisch hatte seinen Wandel verderbt auf Erden.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
612Und Gott sah die Erde, und siehe, sie war verderbt; denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
612Toen God dus zag, dat de aarde was bedorven, omdat alle mensen op aarde waren bedorven,
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
612og Gud s til Jorden, og se, den var fordrvet, thi alt Kd havde fordrvet sin Vej p Jorden.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
612Och Gud sg att jorden var frdrvad, eftersom allt ktt vandrade i frdrv p jorden.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
612Og Gud s p jorden, og se, den var fordervet; for alt kjd hadde fordervet sin ferd p jorden.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
612Niin Jumala nki, ett maa oli turmeltunut; sill kaikki liha oli turmellut vaelluksensa maan pll.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
612Viděl tedy Bůh zemi, a aj, porušena byla, nebo bylo porušilo všelik tělo cestu svou na zemi.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
612Tekinte azrt Isten a fldre, s m meg vala romolva, mert minden test megrontotta vala az tt a fldn.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
612I pogleda Bog na zemlju, a ona bješe pokvarena; jer svako tijelo pokvari put svoj na zemlji.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
612Tani Perndia vshtroi tokn dhe ja, ajo ishte e prishur, sepse do mish i toks kishte shthurur sjelljen e tij.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
612И воззрел Господь Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле.
613
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
613וַיֹּ֨אמֶר אֱלֹהִ֜ים לְנֹ֗חַ קֵ֤ץ כָּל־בָּשָׂר֙ בָּ֣א לְפָנַ֔י כִּֽי־מָלְאָ֥ה הָאָ֛רֶץ חָמָ֖ס מִפְּנֵיהֶ֑ם וְהִנְנִ֥י מַשְׁחִיתָ֖ם אֶת־הָאָֽרֶץ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
613καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Νωε Καιρὸς παντὸς ἀνθρώπου ἥκει ἐναντίον μου, ὅτι ἐπλήσθη ἡ γῆ ἀδικίας ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ καταφθείρω αὐτοὺς καὶ τὴν γῆν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
613dixit ad Noe: Finis universae carnis venit coram me: repleta est terra iniquitate a facie eorum, et ego disperdam eos cum terra.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
613Allora Dio disse a No: "E' venuta per me la fine di ogni uomo, perch la terra, per causa loro, piena di violenza; ecco, io li distrugger insieme con la terra.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
613Y dijo Dios No: El fin de toda carne ha venido delante de m; porque la tierra est llena de violencia causa de ellos; y he aqu que yo los destruir con la tierra.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
613Et Dieu dit No: La fin de toute chair est venue devant moi; car la terre a t remplie de violence par eux; et voici, je vais les dtruire avec la terre.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
613Alors Dieu dit No: La fin de toute chair est arrte par devers moi; car ils ont rempli la terre de violence; voici, je vais les dtruire avec la terre.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
613And God said to Noah, The end of all flesh has come; the earth is full of their violent doings, and now I will put an end to them with the earth.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
613And the Lord God said to Noe, *A period of all men is come before me; because the earth has been filled with iniquity by them, and, behold, I destroy them and the earth.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
613And God said to Noah, The end of all flesh is come before me, for the earth is full of violence through them; and behold, I will destroy them with the earth.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
613He said to Noe: The end of all flesh is come before me, the earth is filled with iniquity through them, and I will destroy them with the earth.
GenesisKing James Version (KJV)english5
613And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
613God said to Noah, "I will bring an end to all flesh, for the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them and the earth.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
613he seide to Noe, The ende of al fleisch is comen bifore me; the erthe is fillid with wickidnesse of the face of hem, and Y schal distrye hem with the erthe.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
613And God said to Noah, An end of all flesh hath come before Me, for the earth hath been full of violence from their presence; and lo, I am destroying them with the earth.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
613And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
613Da sprach Gott zu Noah: Alles Fleisches Ende ist vor mich gekommen; denn die Erde ist voll Frevels von ihnen; und siehe da, ich will sie verderben mit der Erde.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
613da sagte Gott zu Noah: "Das Ende aller lebenden Geschpfe ist bei mir beschlossen; denn die Erde ist durch ihre Schuld voll von Gewalttaten; darum will ich sie mitsamt der Erde verderben.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
613Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn voll ist die Erde von Frevel, den sie verben; so will ich sie nun von der Erde vertilgen.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
613Und Gott sprach zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen; denn die Erde ist voll Gewalttat durch sie; und siehe, ich will sie verderben mit der Erde.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
613sprak God tot No: Ik heb de ondergang van alle mensen besloten, omdat ze de aarde van hun ongerechtigheid hebben vervuld. Zie, Ik zal ze met de aarde verdelgen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
613Da sagde Gud til Noa: "Jeg har besluttet at gre Ende p alt Kd, fordi Jorden ved deres Skyld et fuld af Uret; derfor vil jeg nu udrydde dem af Jorden.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
613D sade Gud till Noa: "Jag har beslutit att gra nde p allt ktt, ty jorden r uppfylld av vld som de va; se, jag vill frdrva dem tillika med jorden.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
613Da sa Gud til Noah: Jeg har satt mig fore gjre ende p alt kjd, for de har fylt jorden med urett; og nu vil jeg delegge bde dem og jorden.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
613Silloin Jumala sanoi Nooalle: "Min olen pttnyt tehd lopun kaikesta lihasta, sill maa on heidn thtens tynn vkivaltaa; katso, min hvitn heidt ynn maan.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
613Protož řekl Bůh k No: Konec všelikho těla přichz přede mne, nebo naplněna jest země nepravost od nich; z t přčiny, hle, již zkazm je s zem.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
613Monda azrt Isten Nonak: Minden testnek vge elrkezett elttem, mivelhogy a fld erszakoskodssal telt meg ltalok: s m elvesztem ket a flddel egybe.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
613I ree Bog Noju: kraj svakome tijelu doðe preda me, jer napuniše zemlju bezakonja; i evo hou da ih zatrem sa zemljom.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
613Dhe Perndia i tha Noeut: "Kam vendosur t'i jap fund do mishi, sepse toka pr shkak t njerzve sht plot me dhun; ja, un do t'i zhduk bashk me tokn.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
613И сказал Господь Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли.
614
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
614עֲשֵׂ֤ה לְךָ֙ תֵּבַ֣ת עֲצֵי־גֹ֔פֶר קִנִּ֖ים תַּֽעֲשֶׂ֣ה אֶת־הַתֵּבָ֑ה וְכָֽפַרְתָּ֥ אֹתָ֛הּ מִבַּ֥יִת וּמִח֖וּץ בַּכֹּֽפֶר׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
614ποίησον οὖν σεαυτῷ κιβωτὸν ἐκ ξύλων τετραγώνων· νοσσιὰς ποιήσεις τὴν κιβωτὸν καὶ ἀσφαλτώσεις αὐτὴν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν τῇ ἀσφάλτῳ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
614Fac tibi arcam de lignis laevigatis; mansiunculas in arca facies, et bitumine linies intrinsecus et extrinsecus.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
614Fatti un'arca di legno di cipresso; dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
614Hazte un arca de madera de Gopher: hars aposentos en el arca y la embetunars con brea por dentro y por fuera.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
614Fais-toi une arche de bois de gopher; tu feras l'arche par loges, et tu l'enduiras de bitume par dedans et par dehors.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
614Fais-toi une arche de bois de gopher; tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poix en dedans et en dehors.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
614Make for yourself an ark of gopher wood with rooms in it, and make it safe from the water inside and out.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
614Make therefore for yourself an ark of square timber; you shall make the ark in ?compartments, and you shall pitch it within and without with pitch.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
614Make thyself an ark of gopher wood: [with] cells shalt thou make the ark; and pitch it inside and outside with pitch.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
614Make thee an ark of timber planks: thou shalt make little rooms in the ark, and thou shalt pitch it within and without.
GenesisKing James Version (KJV)english5
614Make thee an ark of gopher wood; rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
614Make a ship of gopher wood. You shall make rooms in the ship, and shall seal it inside and outside with pitch.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
614Make thou to thee a schip of trees hewun and planed; thou schalt make dwellynge placis in the schip, and thou schalt anoynte it with pitche with ynne and with outforth.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
614Make for thyself an ark of gopher-wood; rooms dost thou make with the ark, and thou hast covered it within and without with cypress;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
614Make thee an ark of gopher wood; rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
614Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech inwendig und auswendig.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
614Baue dir eine Arche aus Tannenholz; mit lauter Zellen sollst du die Arche versehen und sie von innen und von auen mit Erdharz verpichen.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
614Baue dir einen Kasten aus Gopherholz; mit lauter Zellen mut du den Kasten erbauen und ihn inwendig und auswendig mit Harz verpichen.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
614Mache dir eine Arche von Gopherholz; mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen und von auen mit Harz verpichen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
614Maak nu voor u een ark van pijnhout, verdeel die ark in vakken, en bestrijk ze van binnen en buiten met pek.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
614Men du skal gre dig en Ark af Gofertr og indrette den med Rum ved Rum og overstryge den med Beg bde indvendig og udvendig;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
614S gr dig nu en ark av gofertr, och inred arken med kamrar, och bestryk den med jordbeck innan och utan.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
614Gjr dig en ark av gofertre, gjr kammer i arken og stryk den innvendig og utvendig med bek!
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
614Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki tyteen kammioita, ja tervaa se sislt ja ulkoa.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
614Učiň sobě korb z dřv gofer; přhrady zdělš v tom korbu, a oklejuješ jej vnitř i zevnitř klm.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
614Csinlj magadnak brkt gfer fbl, rekesztkeket csinlj a brkban, s szurkozd meg bell s kivl szurokkal.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
614Naini sebi koveg od drveta gofera, i naini pregratke u kovegu; i zatopi ga smolom iznutra i spolja.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
614Bj nj ark prej druri; bje arkn me dhoma dhe lyeje me bitum nga jasht e nga brenda.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
614Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи.
615
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
615וְזֶ֕ה אֲשֶׁ֥ר תַּֽעֲשֶׂ֖ה אֹתָ֑הּ שְׁלֹ֧שׁ מֵא֣וֹת אַמָּ֗ה אֹ֚רֶךְ הַתֵּבָ֔ה חֲמִשִּׁ֤ים אַמָּה֙ רָחְבָּ֔הּ וּשְׁלֹשִׁ֥ים אַמָּ֖ה קוֹמָתָֽהּ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
615καὶ οὕτως ποιήσεις τὴν κιβωτόν· τριακοσίων πήχεων τὸ μῆκος τῆς κιβωτοῦ καὶ πεντήκοντα πήχεων τὸ πλάτος καὶ τριάκοντα πήχεων τὸ ὕψος αὐτῆς·
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
615Et sic facies eam: trecentorum cubitorum erit longitudo arcae, quinquaginta cubitorum latitudo, et triginta cubitorum altitudo illius.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
615Ecco come devi farla: l'arca avr trecento cubiti di lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta di altezza.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
615Y de esta manera la hars: de trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
615Et voici comment tu la feras: La longueur de l'arche sera de trois cents coudes, sa largeur de cinquante coudes, et sa hauteur de trente coudes.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
615Voici comment tu la feras: l'arche aura trois cents coudes de longueur, cinquante coudes de largeur et trente coudes de hauteur.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
615And this is the way you are to make it: it is to be three hundred cubits long, fifty cubits wide, and thirty cubits high.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
615And thus shall you make the ark; three hundred cubits the length of the ark, and fifty cubits the breadth, and thirty cubits the height of it.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
615And thus shalt thou make it: let the length of the ark be three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
615And thus shalt thou make it: The length of the ark shall be three hundred cubits: the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits.
GenesisKing James Version (KJV)english5
615And this is the fashion which thou shalt make it of: The length of the ark shall be three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
615This is how you shall make it. The length of the ship shall be three hundred cubits, its width fifty cubits, and its height thirty cubits.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
615And so thou schalt make it. The lengthe of the schip schal be of thre hundrid cubitis, the brede schal be of fifti cubitis, and the hiynesse therof schal be of thretti cubitis.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
615and this [is] that which thou dost with it: three hundred cubits [is] the length of the ark, fifty cubits its breadth, and thirty cubits its height;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
615And this is how thou shalt make it: the length of the ark three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
615Und mache ihn also: Dreihundert Ellen sei die Lnge, fnfzig Ellen die Weite und dreiig Ellen die Hhe.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
615Und so sollst du sie bauen: dreihundert Ellen soll die Lnge der Arche betragen, fnfzig Ellen ihre Breite und dreiig Ellen ihre Hhe.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
615Und also sollst du ihn bauen: 300 Ellen betrage die Lnge des Kastens, 50 Ellen seine Breite und 30 Ellen seine Hhe.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
615Und also sollst du sie machen: Dreihundert Ellen sei die Lnge der Arche, fnfzig Ellen ihre Breite und dreiig Ellen ihre Hhe.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
615Zo moet ge ze maken: de ark moet driehonderd el lang zijn, vijftig el breed, en dertig el hoog.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
615og sledes skal du bygge Arken: Den skal vre 300 Alen lang, 50 Alen bred og 30 Alen hj;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
615Och s skall du gra arken: Den skall vara tre hundra alnar lng, femtio alnar bred och trettio alnar hg;
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
615Sledes skal du gjre den: Arken skal vre tre hundre alen lang, femti alen bred, og tretti alen hi.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
615Ja nin on sinun se rakennettava: kolmesataa kyynr olkoon arkin pituus, viisikymment kyynr sen leveys ja kolmekymment kyynr sen korkeus.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
615A na tento způsob udělš jej: Tř set loktů bude dlouhost toho korbu, padesti loktů širokost jeho a třidceti loktů vysokost jeho.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
615Ekkpen csinld pedig azt: A brka hoszsza hromszz sing legyen, a szlessge tven sing, s a magassga harmincz sing.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
615I naini ga ovako: u dužinu neka bude trista lakata, u širinu pedeset lakata, i u visinu trideset lakata;
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
615Por ti do ta ndrtosh n kt mnyr: gjatsia e arks do t jet treqind kubit, gjersia pesdhjet dhe lartsia tridhjet.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
615И сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей.
616
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
616צֹ֣הַר׀ תַּעֲשֶׂ֣ה לַתֵּבָ֗ה וְאֶל־אַמָּה֙ תְּכַלֶ֣נָּה מִלְמַ֔עְלָה וּפֶ֥תַח הַתֵּבָ֖ה בְּצִדָּ֣הּ תָּשִׂ֑ים תַּחְתִּיִּ֛ם שְׁנִיִּ֥ם וּשְׁלִשִׁ֖ים תַּֽעֲשֶֽׂהָ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
616ἐπισυνάγων ποιήσεις τὴν κιβωτὸν καὶ εἰς πῆχυν συντελέσεις αὐτὴν ἄνωθεν· τὴν δὲ θύραν τῆς κιβωτοῦ ποιήσεις ἐκ πλαγίων· κατάγαια, διώροφα καὶ τριώροφα ποιήσεις αὐτήν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
616Fenestram in arca facies, et in cubito consummabis summitatem ejus: ostium autem arcae pones ex latere; deorsum, coenacula et tristega facies in ea.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
616Farai nell'arca un tetto e a un cubito pi sopra la terminerai; da un lato metterai la porta dell'arca. La farai a piani: inferiore, medio e superiore.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
616Una ventana hars al arca, y la acabars un codo de elevacin por la parte de arriba: y pondrs la puerta del arca su lado; y le hars piso bajo, segundo y tercero.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
616Tu feras une fentre l'arche, et tu l'achveras une coude par en haut; et tu mettras la porte de l'arche sur son ct; tu la feras avec un tage infrieur, un second, et un troisime.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
616Tu feras l'arche une fentre, que tu rduiras une coude en haut; tu tabliras une porte sur le ct de l'arche; et tu construiras un tage infrieur, un second et un troisime.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
616You are to put a window in the ark, a cubit from the roof, and a door in the side of it, and you are to make it with a lower and second and third floors.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
616You shall narrow the ark in making it, and in a cubit above you shall finish it, and the door of the ark you shall make ?on the side; with lower, second, and third storeys you shall make it.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
616A light shalt thou make to the ark; and to a cubit high shalt thou finish it above. And the door of the ark shalt thou set in its side: [with] a lower, second, and third [story] shalt thou make it.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
616Thou shalt make a window in the ark, and in a cubit shalt thou finish the top of it: and the door of the ark thou shalt set in the side: with lower, middle chambers, and third stories shalt thou make it.
GenesisKing James Version (KJV)english5
616A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above; and the door of the ark shalt thou set in the side thereof; with lower, second, and third stories shalt thou make it.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
616You shall make a roof in the ship, and you shall finish it to a cubit upward. You shall set the door of the ship in its side. You shall make it with lower, second, and third levels.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
616Thou schalt make a wyndow in the schip, and thou schalt ende the hiynesse therof in a cubite; sotheli thou schalt sette the dore of the schip in the side binethe; thou shalt make soleris and placis of thre chaumbris in the schip.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
616a window dost thou make for the ark, and unto a cubit thou dost restrain it from above; and the opening of the ark thou dost put in its side, -- lower, second, and third [stories] dost thou make it.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
616A light shalt thou make to the ark, and to a cubit shalt thou finish it upward; and the door of the ark shalt thou set in the side thereof; with lower, second, and third stories shalt thou make it.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
616Ein Fenster sollst du daran machen obenan, eine Elle gro. Die Tr sollst du mitten in seine Seite setzen. Und er soll drei Boden haben: einen unten, den andern in der Mitte, den dritten in der Hhe.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
616Eine Lichtffnung sollst du an der Arche anbringen, und zwar eine Elle hoch sollst du sie ganz herum hoch oben herstellen, und den Eingang zur Arche an ihrer Seite anbringen und ein unteres, ein mittleres und ein oberes Stockwerk in ihr anlegen.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
616Ein Fenster sollst du oben an dem Kasten machen; eine Elle weit sollst du es herstellen. Und den Eingang zu dem Kasten sollst du an seiner Seite anbringen; in drei Stockwerken mit lauter Zellen sollst du ihn erbauen.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
616Eine Lichtffnung sollst du der Arche machen, und bis zu einer Elle sollst du sie fertigen von oben her; und die Tr der Arche sollst du in ihre Seite setzen; mit einem unteren, zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
616Ge moet op de ark een dak maken, en een el hoog optrekken. In de lengtezijde moet ge de deur aanbrengen. Ge moet er ook een benedenruim, en een tweede en een derde verdek in maken.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
616du skal anbringe Taget p Arken, og det skal ikke rage lnger ud end een Alen fra oven; p Arkens Side skal du stte Dren, og du skal indrette den med et nederste, et mellemste og et verste Stokvrk.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
616en ppning fr ljuset, en aln hg alltigenom, skall du gra ovantill p arken; och en drr till arken skall du stta p dess sida; och du skall inreda den s, att den fr en undervning, en mellanvning och en vervning.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
616verst p arken skal du gjre en glugg som nr en alen ned p veggen, og dren p arken skal du sette p den ene side; du skal bygge den i tre stokkverk, et nederste, et mellemste og et verste, med kammer i hvert stokkverk.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
616Tee arkkiin valoaukko, ja tee se kyynrn korkuiseksi, ja sijoita arkin ovi sen kylkeen; rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen, keskimminen ja ylimminen.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
616Okno udělš v korbu, a svrchkem na loket vysokm zavřeš jej; dvře tak korbu v boku jeho postavš, a pokoje spodn, druh i třet zdělš v něm.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
616Ablakot csinlj a brkn, s egy singnyire hagyd azt fellrl; a brka ajtajt pedig oldalt csinld; als, kzp, s harmad padlsv csinld azt.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
616Pusti dosta svjetlosti u koveg; i krov mu svedi ozgo od lakta; i udari vrata kovegu sa strane; i naini ga na tri boja: donji, drugi i trei.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
616Do ta bsh arkn me nj dritare dhe do ta mbarosh me nj kubit mbulese nga sipr; anash arks do t vendossh dern dhe do ta bsh me tre kate, pra me katin e poshtm, t mesm dhe t siprm.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
616И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его; устрой в нем нижнее, второе и третье жилье.
617
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
617וַאֲנִ֗י הִנְנִי֩ מֵבִ֨יא אֶת־הַמַּבּ֥וּל מַ֙יִם֙ עַל־הָאָ֔רֶץ לְשַׁחֵ֣ת כָּל־בָּשָׂ֗ר אֲשֶׁר־בּוֹ֙ ר֣וּחַ חַיִּ֔ים מִתַּ֖חַת הַשָּׁמָ֑יִם כֹּ֥ל אֲשֶׁר־בָּאָ֖רֶץ יִגְוָֽע׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
617ἐγὼ δὲ ἰδοὺ ἐπάγω τὸν κατακλυσμὸν ὕδωρ ἐπὶ τὴν γῆν καταφθεῖραι πᾶσαν σάρκα, ἐν ᾗ ἐστιν πνεῦμα ζωῆς, ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ· καὶ ὅσα ἐὰν ᾖ ἐπὶ τῆς γῆς, τελευτήσει.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
617Ecce ego adducam aquas diluvii super terram, ut interficiam omnem carnem, in qua spiritus vitae est subter caelum: universa quae in terra sunt, consumentur.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
617Ecco io mander il diluvio, cio le acque, sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne, in cui alito di vita; quanto sulla terra perir.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
617Y yo, he aqu que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morir.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
617Et moi, voici, je vais amener le dluge d'eaux sur la terre, pour dtruire toute chair qui a souffle de vie, de dessous les cieux; tout ce qui est sur la terre, expirera.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
617Et moi, je vais faire venir le dluge d'eaux sur la terre, pour dtruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel; tout ce qui est sur la terre prira.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
617For truly, I will send a great flow of waters over the earth, for the destruction from under the heaven of all flesh in which is the breath of life; everything on the earth will come to an end.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
617And behold I bring a flood of water upon the earth, to destroy all flesh in which is the breath of life under heaven, and whatever things are upon the earth shall die.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
617For I, behold, I bring a flood of waters on the earth, to destroy all flesh under the heavens in which is the breath of life: everything that is on the earth shall expire.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
617Behold I will bring the waters of a great flood upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, under heaven. All things that are in the earth shall be consumed.
GenesisKing James Version (KJV)english5
617And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven; and every thing that is in the earth shall die.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
617I, even I, will bring the flood of waters on this earth, to destroy all flesh having the breath of life from under the sky. Everything that is in the earth will die.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
617Lo! Y schal brynge 'watris of diluuye ether greet flood on erthe, and Y schal sle ech fleisch in which is the spirit of lijf vndir heuene, and alle thingis that ben in erthe, schulen be wastid.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
617And I, lo, I am bringing in the deluge of waters on the earth to destroy all flesh, in which [is] a living spirit, from under the heavens; all that [is] in the earth doth expire.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
617And I, behold, I do bring the flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven; everything that is in the earth shall die.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
617Denn siehe, ich will eine Sintflut mit Wasser kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin ein lebendiger Odem ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
617Denn wisse wohl: ich will die groe Flut ber die Erde kommen lassen, um alle Geschpfe, die Lebensodem in sich haben, unter dem ganzen Himmel zu vertilgen: alles, was auf der Erde lebt, soll umkommen!
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
617Denn ich werde alsbald die Flut ber die Erde kommen lassen, um alles Fleisch unter dem Himmel, das lebendigen Odem in sich hat, zu vertilgen; alles, was auf Erden ist, soll umkommen.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
617Denn ich, siehe, ich bringe die Wasserflut ber die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel zu verderben, in welchem ein Hauch des Lebens ist; alles, was auf der Erde ist, soll verscheiden.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
617Want Ik ga de zondvloed-wateren over de aarde brengen, om alle schepselen met een levende geest onder de hemel te verdelgen; al wat op aarde is zal sterven.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
617Se, jeg bringer nu Vandfloden over Jorden for at udrydde alt Kd under Himmelen, som har Livsnde; alt, hvad der er p Jorden, skal forg.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
617Ty se, jag skall lta floden komma med vatten ver jorden, till att frdrva allt ktt som har i sig ngon livsande, under himmelen; allt som finnes p jorden skall frgs.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
617Og se, jeg vil la en vannflom komme over jorden til delegge alt kjd under himmelen som det er livsnde i; alt som er p jorden, skal omkomme.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
617Sill katso, min annan vedenpaisumuksen tulla yli maan hvittmn taivaan alta kaiken lihan, kaiken, jossa on elmn henki; kaikki, mik on maan pll, on hukkuva.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
617J pak, aj, j uvedu potopu vod na zemi, aby zkaženo bylo všelik tělo, v němž jest duch života pod nebem. Cožkoli bude na zemi, umře.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
617n pedig m znvizet hozok a fldre, hogy elveszessek minden testet, a melyben l llek van az g alatt; valami a fldn van, elvsz.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
617Jer evo pustiu potop na zemlju, da istrijebim svako tijelo, u kojem ima živa duša pod nebom; što je god na zemlji sve e izginuti.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
617Dhe ja, un vet kam pr t sjell prmbytjen e ujrave mbi tok, pr t shkatrruar nn qiellin do mish q ka shenj jete; do gj q ndodhet mbi tokn ka pr t vdekur.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
617И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни.
618
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
618וַהֲקִמֹתִ֥י אֶת־בְּרִיתִ֖י אִתָּ֑ךְ וּבָאתָ֙ אֶל־הַתֵּבָ֔ה אַתָּ֕ה וּבָנֶ֛יךָ וְאִשְׁתְּךָ֥ וּנְשֵֽׁי־בָנֶ֖יךָ אִתָּֽךְ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
618καὶ στήσω τὴν διαθήκην μου πρὸς σέ· εἰσελεύσῃ δὲ εἰς τὴν κιβωτόν, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου καὶ ἡ γυνή σου καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν σου μετὰ σοῦ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
618Ponamque foedus meum tecum: et ingredieris arcam tu et filii tui, uxor tua, et uxores filiorum tuorum tecum.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
618Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
618Mas establecer mi pacto contigo, y entrars en el arca t, y tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
618Mais j'tablirai mon alliance avec toi; et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
618Mais j'tablis mon alliance avec toi; tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
618But with you I will make an agreement; and you will come into the ark, you and your sons and your wife and your sons' wives with you.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
618And I will establish my covenant with you, and you shall enter into the ark, and your sons and your wife, and your sons' wives with you.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
618But with thee will I establish my covenant; and thou shalt go into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
618And I will establish my covenant with thee, and thou shalt enter into the ark, thou and thy sons, and thy wife, and the wives of thy sons with thee.
GenesisKing James Version (KJV)english5
618But with thee will I establish my covenant; and thou shalt come into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
618But I will establish my covenant with you. You shall come into the ship, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
618And Y schal sette my couenaunt of pees with thee; and thou schalt entre in to the schip, and thy sones, and thi wijf, and the wiues of thi sones schulen entre with thee.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
618And I have established My covenant with thee, and thou hast come in unto the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy son's wives with thee;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
618But I will establish my covenant with thee; and thou shalt come into the ark, thou, and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
618Aber mit dir will ich einen Bund aufrichten; und du sollst in den Kasten gehen mit deinen Shnen, mit deinem Weibe und mit deiner Shne Weibern.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
618Mit dir aber will ich einen Bund schlieen: du sollst in die Arche gehen, du und mit dir deine Shne und dein Weib und die Weiber deiner Shne.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
618Aber mit dir will ich einen Bund aufrichten, und du sollst in den Kasten eingehen - du und deine Shne und dein Weib und die Weiber deiner Shne mit dir.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
618Aber mit dir will ich meinen Bund errichten, und du sollst in die Arche gehen, du und deine Shne und dein Weib und die Weiber deiner Shne mit dir.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
618Maar met u zal Ik mijn verbond sluiten: Gij moet de ark binnengaan: gij zelf en uw zonen, uw vrouw en de vrouwen uwer zonen met u.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
618Men jeg vil oprette min Pagt med dig. Du skal g ind i Arken med dine Snner, din Hustru og dine Snnekoner:
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
618Men med dig vill jag upprtta ett frbund: du skall g in i arken med dina sner och din hustru och dina sners hustrur.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
618Men jeg vil oprette min pakt med dig, og du skal g inn i arken, du og dine snner og din hustru og dine snners hustruer med dig.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
618Mutta sinun kanssasi min teen liiton, ja sinun on mentv arkkiin, sinun ja sinun poikiesi, vaimosi ja miniisi sinun kanssasi.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
618S tebou však učinm smlouvu svou; a vejdeš do korbu, ty i synov tvoji, žena tv i ženy synů tvch s tebou.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
618De te veled szvetsget ktk, s bemgy a brkba, te s a te fiaid, felesged s a te fiaidnak felesgei teveled.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
618Ali u s tobom uiniti zavjet svoj: i ui eš u koveg ti i sinovi tvoji i žena tvoja i žene sinova tvojih s tobom.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
618Por un do t caktoj beslidhjen time me ty dhe ti do t futesh n arkn: ti, fmijt e tu, gruaja jote dhe grat e bijve t tu.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
618Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою.
619
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
619וּמִכָּל־הָ֠חַי מִֽכָּל־בָּשָׂ֞ר שְׁנַ֧יִם מִכֹּ֛ל תָּבִ֥יא אֶל־הַתֵּבָ֖ה לְהַחֲיֹ֣ת אִתָּ֑ךְ זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה יִֽהְיֽוּ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
619καὶ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ἑρπετῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων καὶ ἀπὸ πάσης σαρκός, δύο δύο ἀπὸ πάντων εἰσάξεις εἰς τὴν κιβωτόν, ἵνα τρέφῃς μετὰ σεαυτοῦ· ἄρσεν καὶ θῆλυ ἔσονται.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
619Et ex cunctis animantibus universae carnis bina induces in arcam, ut vivant tecum: masculini sexus et feminini.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
619Di quanto vive, di ogni carne, introdurrai nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te: siano maschio e femmina.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
619Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meters en el arca, para que tengan vida contigo; macho y hembra sern.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
619Et de tout ce qui vit d'entre toute chair, tu en feras entrer deux de chaque espce dans l'arche pour les conserver en vie avec toi; ils seront mle et femelle;
GenèseLouis Segond (LSG)french2
619De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espce, pour les conserver en vie avec toi: il y aura un mle et une femelle.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
619And you will take with you into the ark two of every sort of living thing, and keep them safe with you; they will be male and female.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
619And of all cattle and of all reptiles and of all wild beasts, even of all flesh, you shall bring by **pairs of all, into the ark, that you may feed them with yourself: male and female they shall be.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
619And of every living thing of all flesh, two of every [sort] shalt thou bring into the ark, to keep [them] alive with thee: they shall be male and female.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
619And of every living creature of all flesh, thou shalt bring two of a sort into the ark, that they may live with thee: of the male sex, and the female.
GenesisKing James Version (KJV)english5
619And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee; they shall be male and female.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
619Of every living thing of all flesh, you shall bring two of every sort into the ship, to keep them alive with you. They shall be male and female.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
619And of alle lyuynge beestis of al fleisch thou schalt brynge in to the schip tweyne and tweyne, of male kynde and female, that thei lyue with thee;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
619and of all that liveth, of all flesh, two of every [sort] thou dost bring in unto the ark, to keep alive with thee; male and female are they.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
619And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee; they shall be male and female.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
619Und du sollst in den Kasten tun allerlei Tiere von allem Fleisch, je ein Paar, Mnnlein und Weiblein, da sie lebendig bleiben bei dir.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
619Und von allen lebenden Wesen, von allen Tieren, sollst du je ein Paar in die Arche mit hineinnehmen, um sie mit dir am Leben zu erhalten: je ein Mnnliches und ein Weibliches sollen es sein.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
619Und von allem Lebendigen, von allem Fleische, sollst du je zwei von allen mit hineinnehmen in den Kasten, um sie samt dir am Leben zu erhalten; je ein Mnnchen und ein Weibchen soll es sein.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
619Und von allem Lebendigen, von allem Fleische, zwei von jeglichem sollst du in die Arche bringen, um sie mit dir am Leben zu erhalten; ein Mnnliches und ein Weibliches sollen sie sein.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
619Ook moet ge van alle levende wezens een paar in de ark brengen, om ze met u in het leven te behouden; mannetje en wijfje moeten het zijn.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
619og af alle Dyr, af alt Kd skal du bringe et Par af hver Slags ind i Arken for at holde dem i Live hos dig. Han og Hundyr skal det vre,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
619Och av allt levande, vad ktt det vara m, skall du fra in i arken ett par av vart slag, fr att behlla dem vid liv med dig; hankn och honkn skola de vara.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
619Og av alt som lever, av alt kjd, skal du ta et par av hvert slag med inn i arken for holde dem i live med dig; han og hun skal det vre.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
619Ja kaikista elimist, kaikesta lihasta, sinun on vietv arkkiin kaksi kutakin lajia silyttksesi ne hengiss kanssasi; niit olkoon koiras ja naaras.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
619A ze všech živočichů všelikho těla, po dvm z každho uvedeš do korbu, abys je živ zachoval s sebou; samec a samice budou.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
619s minden lbl, s minden testbl, mindenbl kettt-kettt vgy be a brkba, hogy veled egytt letben maradjanak: hmek s nstnyek legyenek.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
619I od svega živa, od svakoga tijela, uzeeš u koveg po dvoje, da sauvaš u životu sa sobom, a muško i žensko neka bude.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
619Dhe nga do gj q jeton prej do lloj mishi fut n ark dy nga do lloj, pr t'i ruajtur me vete gjall bashk me ty; dhe t jen mashkull dhe femr.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
619Введи также в ковчег из всякого скота, и из всех гадов, и из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они будут.
620
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
620מֵהָע֣וֹף לְמִינֵ֗הוּ וּמִן־הַבְּהֵמָה֙ לְמִינָ֔הּ מִכֹּ֛ל רֶ֥מֶשׂ הָֽאֲדָמָ֖ה לְמִינֵ֑הוּ שְׁנַ֧יִם מִכֹּ֛ל יָבֹ֥אוּ אֵלֶ֖יךָ לְהַֽחֲיֽוֹת׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
620ἀπὸ πάντων τῶν ὀρνέων τῶν πετεινῶν κατὰ γένος καὶ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν κατὰ γένος καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν, δύο δύο ἀπὸ πάντων εἰσελεύσονται πρὸς σὲ τρέφεσθαι μετὰ σοῦ, ἄρσεν καὶ θῆλυ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
620De volucribus juxta genus suum, et de jumentis in genere suo, et ex omni reptili terrae secundum genus suum: bina de omnibus ingredientur tecum, ut possint vivere.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
620Degli uccelli secondo la loro specie, del bestiame secondo la propria specie e di tutti i rettili della terra secondo la loro specie, due d'ognuna verranno con te, per essere conservati in vita.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
620De las aves segn su especie, y de las bestias segn su especie, de todo reptil de la tierra segn su especie, dos de cada especie entrarn contigo para que hayan vida.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
620Des oiseaux, selon leur espce, et des btes selon leur espce, de tout reptile du sol selon son espce, deux de chaque espce viendront vers toi pour que tu les conserves en vie.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
620Des oiseaux selon leur espce, du btail selon son espce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espce, deux de chaque espce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
620Two of every sort of bird and cattle and of every sort of living thing which goes on the earth will you take with you to keep them from destruction.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
620Of all winged birds after their kind, and of all cattle after their kind, and of all reptiles creeping upon the earth after their kind, pairs of all shall come in to you, male and female to be fed with you.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
620Of fowl after their kind, and of the cattle after their kind, of every creeping thing of the ground after its kind, two of each shall go in to thee, to keep [them] alive.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
620Of fowls according to their kind, and of beasts in their kind, and of every thing that creepeth on the earth according to its kind; two of every sort shall go in with thee, that they may live.
GenesisKing James Version (KJV)english5
620Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, two of every sort shall come unto thee, to keep them alive.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
620Of the birds after their kind, of the livestock after their kind, of every creeping thing of the ground after its kind, two of every sort will come to you, to keep them alive.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
620of briddis bi her kynde, and of werk beestis in her kynde, and of ech crepynge beeste of erthe, by her kynde; tweyne and tweyne of alle schulen entre with thee, that thei moun lyue.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
620Of the fowl after its kind, and of the cattle after their kind, of every creeping thing of the ground after its kind, two of every [sort] they come in unto thee, to keep alive.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
620Of the birds after their kind, and of the cattle after their kind, of every creeping thing of the ground after its kind, two of every sort shall come unto thee, to keep them alive.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
620Von den Vgeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art und von allerlei Gewrm auf Erden nach seiner Art: von den allen soll je ein Paar zu dir hineingehen, da sie leben bleiben.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
620Von jeder Art der Vgel und von jeder Art der Vierfler, von jeder Art der Kriechtiere des Erdbodens - von diesen allen soll immer ein Paar zu dir in die Arche hineinkommen, damit sie am Leben erhalten bleiben.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
620Von den Vgeln je nach ihrer Art, von dem Vieh je nach seiner Art, und von allem, was auf der Erde kriecht, je nach seiner Art sollen immer je zwei zu dir in den Kasten eingehen, damit sie am Leben bleiben.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
620Von dem Gevgel nach seiner Art und von dem Vieh nach seiner Art, von allem Gewrm des Erdbodens nach seiner Art: zwei von jeglichem sollen zu dir hineingehen, um sie am Leben zu erhalten.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
620En van alle verschillende soorten van vogels, van alle soorten van beesten, van alle soorten van dieren, die kruipen over de aarde; van alles zal er een paar tot u komen om in het leven te blijven.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
620af Fuglene efter deres Arter, af Kvget efter dets Arter og af alt Jordens Kryb efter dets Arter; Par for Par skal de g ind til dig for at holdes i Live.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
620Av fglarna, efter deras arter, av fyrfotadjuren, efter deras arter, av alla krldjur p marken, efter deras arter, skall ett par av vart slag g in till dig, fr att du m behlla dem vid liv.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
620Av alle slags fugler og av alle slags fe og av alle slags kryp p jorden skal par for par komme inn til dig for holdes i live.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
620Lintuja lajiensa mukaan, karjaelimi lajiensa mukaan ja kaikkia maan matelijoita lajiensa mukaan tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi, silyttksesi ne hengiss.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
620Z ptactva podl pokolen jeho, a z hovad podl pokolen jejich, ze všelikho tak zeměplazu podl pokolen jeho, po dvm z každho vejdou k tobě, aby živi zůstali.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
620A madarak kzl az nemk szerint, a barmok kzl az nemk szerint s a fldnek minden cssz-msz llatjai kzl az nemk szerint; mindenbl kett-kett menjen be hozzd, hogy letben maradjanak.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
620Od ptica po vrstama njihovijem, od stoke po vrstama njezinijem, i od svega što se mie na zemlji po vrstama njegovijem, od svega po dvoje neka uðe s tobom, da ih sauvaš u životu.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
620Nga zogjt, nga bagtia dhe t gjith rrshqanort e toks simbas llojit t tyre, dy nga do lloj do t vijn te ti, q t ruhen gjall.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
620Из всех птиц по роду их, и из всех скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых с тобою, мужеского пола и женского.
621
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
621וְאַתָּ֣ה קַח־לְךָ֗ מִכָּל־מַֽאֲכָל֙ אֲשֶׁ֣ר יֵֽאָכֵ֔ל וְאָסַפְתָּ֖ אֵלֶ֑יךָ וְהָיָ֥ה לְךָ֛ וְלָהֶ֖ם לְאָכְלָֽה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
621σὺ δὲ λήμψῃ σεαυτῷ ἀπὸ πάντων τῶν βρωμάτων, ἃ ἔδεσθε, καὶ συνάξεις πρὸς σεαυτόν, καὶ ἔσται σοὶ καὶ ἐκείνοις φαγεῖν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
621Tolles igitur tecum ex omnibus escis, quae mandi possunt, et comportabis apud te: et erunt tam tibi, quam illis in cibum.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
621Quanto a te, prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e raccoglilo presso di te: sar di nutrimento per te e per loro".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
621Y toma contigo de toda vianda que se come, y allgala ti; servir de alimento para ti y para ellos.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
621Et toi, prends de tout aliment qui se mange, et fais-en provision par-devers toi, afin que cela te serve de nourriture ainsi qu' eux.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
621Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprs de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu' eux.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
621And make a store of every sort of food for yourself and them.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
621And you shall take to yourself of all kinds of food which you eat, and you shall gather them to yourself, and it shall be for you and them to eat.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
621And take thou of all food that is eaten, and gather [it] to thee, that it may be for food for thee and for them.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
621Thou shalt take unto thee of all food that may be eaten, and thou shalt lay it up with thee: and it shall be food for thee and them.
GenesisKing James Version (KJV)english5
621And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee; and it shall be for food for thee, and for them.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
621Take with you some of all food that is eaten, and gather it to yourself; and it will be for food for you, and for them."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
621Therfore thou schalt take with thee of alle metis that moun be etun, and thou schalt bere to gidre at thee, and tho schulen be as well to thee as to the beestis in to mete.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
621And thou, take to thyself of all food that is eaten; and thou hast gathered unto thyself, and it hath been to thee and to them for food.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
621And take thou unto thee of all food that is eaten, and gather it to thee; and it shall be for food for thee, and for them.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
621Und du sollst allerlei Speise zu dir nehmen, die man it, und sollst sie bei dir sammeln, da sie dir und ihnen zur Nahrung da sei.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
621Du selbst aber nimm dir alle Arten von Nahrungsmitteln, die als Speise genossen werden, und sammle bei dir Vorrte davon, damit sie dir und ihnen zur Nahrung dienen."
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
621Du aber beschaffe dir von jeder Art Speise, die genossen zu werden pflegt, und speichere sie bei dir auf, damit sie dir und ihnen zur Nahrung diene.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
621Und du, nimm dir von aller Speise, die gegessen wird und sammle sie bei dir auf, da sie dir und ihnen zur Nahrung sei.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
621Ge moet u ook van alle eetbare spijzen voorzien, en die meenemen, om u en hun tot voedsel te dienen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
621Og du skal indsamle et Forrd af alle Slags Levnedsmidler, for at det kan tjene dig og dem til Fde."
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
621Och du skall taga till dig alla slags livsmedel, sdant som kan tas, och samla det till dig, fr att det m vara dig och dem till fda.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
621Og du skal ta til dig av allslags mat som etes, og samle det hos dig, sa det kan vre til fde for dig og for dem.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
621Ja hanki itsellesi kaikkinaista ravintoa, sytvksi kelpaavaa, ja kokoa sit talteesi, ett se olisi ruuaksi sinulle ja heille."
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
621Ty pak nabeř s sebou všelik potravy, kterž se jsti může, a shromažď sobě, aby byla tobě i jim ku pokrmu.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
621Te pedig szerezz magadnak mindenfle eledelt, mely megehet, s takartsd be magadhoz, hogy neked is, azoknak is legyen eledell.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
621I uzmi sa sobom svega što se jede, i uvaj kod sebe, da bude hrane tebi i njima.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
621Dhe merr pr vete nga do ushqim q hahet, grumbulloje dhe ruaje, n mnyr q t shrbej si ushqim pr ty dhe pr ata".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
621Ты же возьми себе всякой пищи, какою питаются, и собери к себе; и будет она для тебя и для них пищею.
622
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
622וַיַּ֖עַשׂ נֹ֑חַ כְּ֠כֹל אֲשֶׁ֨ר צִוָּ֥ה אֹת֛וֹ אֱלֹהִ֖ים כֵּ֥ן עָשָֽׂה׃ ס
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
622καὶ ἐποίησεν Νωε πάντα, ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος ὁ θεός, οὕτως ἐποίησεν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
622Fecit igitur Noe omnia quae praeceperat illi Deus.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
622No esegu tutto; come Dio gli aveva comandato, cos egli fece.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
622E hzolo as No; hizo conforme todo lo que Dios le mand.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
622Et No le fit; il fit tout ce que Dieu lui avait command.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
622C'est ce que fit No: il excuta tout ce que Dieu lui avait ordonn.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
622And all these things Noah did; as God said, so he did.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
622And Noe did all things whatever the Lord God commanded him, so did he.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
622And Noah did it; according to all that God had commanded him, so did he.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
622And Noe did all things which God commanded him.
GenesisKing James Version (KJV)english5
622Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
622Thus Noah did. He did all that God commanded him.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
622Therfor Noe dide alle thingis whiche God comaundide to hym.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
622And Noah doth according to all that God hath commanded him; so hath he done.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
622Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
622Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
622Und Noah tat es; er machte alles genau so, wie Gott es ihm geboten hatte.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
622Da that Noah ganz, wie ihm Gott geheien hatte - so that er.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
622Und Noah tat es; nach allem, was Gott ihm geboten hatte, also tat er.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
622No deed het; hij deed al wat God hem gebood.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
622Og Noa gjorde ganske som Gud havde plagt ham; sledes gjorde han.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
622Och Noa gjorde s; han gjorde i alla stycken ssom Gud hade bjudit honom.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
622Og Noah gjorde s; han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
622Ja Nooa teki nin; aivan niin kuin Jumala hnen kski tehd, niin hn teki.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
622I učinil No podl všeho, jakž mu rozkzal Bůh, tak učinil.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
622s gy cselekedk No; a mint parancsolta vala nki Isten, mindent akkpen cselekedk.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
622I Noje uini, kako mu zapovjedi Bog, sve onako uini.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
622Dhe Noeu veproi ashtu, bri pikrisht t gjitha ato q Perndia i kishte urdhruar.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
622И сделал Ной все как повелел ему Господь Бог, так он и сделал.

<<< Genesis 06 >>>