<<< Genesis 04 >>>

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

41
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
401וְהָ֣אָדָ֔ם יָדַ֖ע אֶת־חַוָּ֣ה אִשְׁתּ֑וֹ וַתַּ֙הַר֙ וַתֵּ֣לֶד אֶת־קַ֔יִן וַתֹּ֕אמֶר קָנִ֥יתִי אִ֖ישׁ אֶת־יְהוָֽה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
401Αδαμ δὲ ἔγνω Ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τὸν Καιν καὶ εἶπεν ᾿Εκτησάμην ἄνθρωπον διὰ τοῦ θεοῦ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
401Adam vero cognovit uxorem suam Hevam, quae concepit et peperit Cain, dicens: Possedi hominem per Deum.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
401Adamo si un a Eva sua moglie, la quale concep e partor Caino e disse: "Ho acquistato un uomo dal Signore".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
401Y CONOCIO Adam su mujer Eva, la cual concibi y pari Can, y dijo: Adquirido he varn por Jehov.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
401Or, Adam connut Eve sa femme, et elle conut, et enfanta Can (acquisition), et elle dit: J'ai acquis un homme avec l'aide de l'ternel.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
401Adam connut Eve, sa femme; elle conut, et enfanta Can et elle dit: J'ai form un homme avec l'aide de l'ternel.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
401And the man had connection with Eve his wife, and she became with child and gave birth to Cain, and said, I have got a man from the Lord.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
401And Adam knew Eve his wife, and she conceived and brought forth Cain and said, I have gained a man through God.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
401And Man knew Eve his wife; and she conceived, and bore Cain, and said, I have acquired a man with Jehovah.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
401And Adam knew Eve his wife: who conceived and brought forth Cain, saying: I have gotten a man through God.
GenesisKing James Version (KJV)english5
401And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
401The man knew Eve his wife. She conceived, and gave birth to Cain, and said, "I have gotten a man with Yahweh's help."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
401Forsothe Adam knewe Eue his wijf, which conseyuede, and childide Cayn, and seide, Y haue gete a man bi God.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
401And the man knew Eve his wife, and she conceiveth and beareth Cain, and saith, 'I have gotten a man by Jehovah;'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
401And the man knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man with the help of Jehovah.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
401Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit dem HERRN.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
401Eva gebar dann dem Adam, ihrem Gatten, einen Sohn Kain. Da sagte sie: "Einen Mann habe ich ins Dasein gerufen (eig. erworben, gewonnen) mit Hilfe des HERRN!"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
401Der Mensch aber wohnte seinem Weibe Eva bei; da wurde sie schwanger und gebar den Kain und sprach: Einen Menschen habe ich erhalten mit Hilfe Jahwes.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
401Und der Mensch erkannte Eva, sein Weib, und sie ward schwanger und gebar Kain; und sie sprach: Ich habe einen Mann erworben mit Jehova.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
401De mens had gemeenschap met Eva, zijn vrouw; zij werd zwanger, baarde Kan, en sprak: Met de hulp van Jahweh heb ik een mannelijk kind ter wereld gebracht.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
401Adam kendte sin Hustru Eva,og hun blev frugtsommelig og fdte Kain; og hun sagde: "Jeg har fet en Sn med HerrenS Hjlp!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
401Och mannen knde sin hustru Eva, och hon blev havande och fdde Kain; d sade hon: "Jag har ftt en man genom HERRENS hjlp."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
401Og Adam holdt sig til sin hustru Eva, og hun blev fruktsommelig og fdte Kain; da sa hun: Jeg har ftt en mann ved Herren.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
401Ja mies yhtyi vaimoonsa Eevaan; ja tm tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi: "Min olen saanut pojan Herran avulla".
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
401Adam pak poznal Evu ženu svou, kteržto počavši, porodila Kaina a řekla: Obdržela jsem muže na Hospodinu.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
401Azutn ismer dm az felesgt vt, a ki fogad vala mhben s szli vala Kaint, s monda: Nyertem frfiat az rtl.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
401Iza toga Adam pozna Jevu ženu svoju, a ona zatrudnje i rodi Kajina, i ree: dobih ovjeka od Gospoda.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
401Por Adami njohu Evn, gruan e tij, e cila u ngjiz dhe lindi Kainin, dhe ai tha: "Fitova nj burr nga Zoti".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
401Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа.
42
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
402וַתֹּ֣סֶף לָלֶ֔דֶת אֶת־אָחִ֖יו אֶת־הָ֑בֶל וַֽיְהִי־הֶ֙בֶל֙ רֹ֣עֵה צֹ֔אן וְקַ֕יִן הָיָ֖ה עֹבֵ֥ד אֲדָמָֽה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
402καὶ προσέθηκεν τεκεῖν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τὸν Αβελ. καὶ ἐγένετο Αβελ ποιμὴν προβάτων, Καιν δὲ ἦν ἐργαζόμενος τὴν γῆν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
402Rursumque peperit fratrem ejus Abel. Fuit autem Abel pastor ovium, et Cain agricola.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
402Poi partor ancora suo fratello Abele. Ora Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
402Y despus pari su hermano Abel. Y fu Abel pastor de ovejas, y Can fu labrador de la tierra.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
402Elle enfanta encore son frre Abel; et Abel fut berger, et Can fut laboureur.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
402Elle enfanta encore son frre Abel. Abel fut berger, et Can fut laboureur.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
402Then again she became with child and gave birth to Abel, his brother. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a farmer.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
402And she again bore his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
402And she further bore his brother Abel. And Abel was a shepherd, but Cain was a husbandman.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
402And again she brought forth his brother Abel. And Abel was a shepherd, and Cain a husbandman.
GenesisKing James Version (KJV)english5
402And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
402Again she gave birth, to Cain's brother Abel. Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
402And efte sche childide his brother Abel. Forsothe Abel was a kepere of scheep, and Cayn was an erthe tilyere.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
402and she addeth to bear his brother, even Abel. And Abel is feeding a flock, and Cain hath been servant of the ground.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
402And again she bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
402Und sie fuhr fort und gebar Abel, seinen Bruder. Und Abel ward ein Schfer; Kain aber ward ein Ackermann.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
402Hierauf gebar sie nochmals, nmlich seinen Bruder Abel; und Abel wurde ein Hirt von Kleinvieh, Kain aber ein Ackerbauer.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
402Hierauf gebar sie abermals, den Abel, seinen Bruder; und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber ein Ackerbauer.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
402Und sie gebar ferner seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, und Kain wurde ein Ackerbauer.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
402Daarna baarde zij nog zijn broer Abel. Abel werd schaapherder, en Kan landbouwer.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
402Fremdeles fdte hun hans Broder Abel. Abel blev Frehyrde, Kain Agerdyrker.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
402Och hon fdde ter en son, Abel, den frres broder. Och Abel blev en frherde, men Kain blev en kerman.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
402Siden fdte hun Abel, hans bror. Og Abel blev frehyrde, men Kain blev jorddyrker.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
402Ja taas hn synnytti pojan, veljen Kainille, Aabelin. Ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
402A opět porodila bratra jeho Abele. I byl Abel pastř ovc, a Kain byl orč.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
402s ismt szl annak atyjafit, belt. s bel juhok psztora ln, Kain pedig fldmvel.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
402I rodi opet brata njegova Avelja. I Avelj posta pastir a Kajin ratar.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
402Pastaj lindi Abeli, vllai i tij. Dhe Abeli u b bari kopesh, ndrsa Kaini u b punonjs i toks.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
402И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец.
43
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
403וַֽיְהִ֖י מִקֵּ֣ץ יָמִ֑ים וַיָּבֵ֨א קַ֜יִן מִפְּרִ֧י הָֽאֲדָמָ֛ה מִנְחָ֖ה לַֽיהוָֽה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
403καὶ ἐγένετο μεθ᾽ ἡμέρας ἤνεγκεν Καιν ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς θυσίαν τῷ κυρίῳ,
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
403Factum est autem post multos dies ut offerret Cain de fructibus terrae munera Domino.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
403Dopo un certo tempo, Caino offr frutti del suolo in sacrificio al Signore;
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
403Y aconteci andando el tiempo, que Can trajo del fruto de la tierra una ofrenda Jehov.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
403Or, au bout de quelque temps, Can offrit des fruits de la terre une oblation l'ternel;
GenèseLouis Segond (LSG)french2
403Au bout de quelque temps, Can fit l'ternel une offrande des fruits de la terre;
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
403And after a time, Cain gave to the Lord an offering of the fruits of the earth.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
403And it was so after some time that Cain brought of the fruits of the earth a sacrifice to the Lord.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
403And in process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering to Jehovah.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
403And it came to pass after many days, that Cain offered, of the fruits of the earth, gifts to the Lord.
GenesisKing James Version (KJV)english5
403And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
403As time passed, Cain brought an offering to Yahweh from the fruit of the ground.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
403Sotheli it was don after many daies, that Cayn offride yiftis to the Lord of the fruytis of erthe;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
403And it cometh to pass at the end of days that Cain bringeth from the fruit of the ground a present to Jehovah;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
403And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto Jehovah.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
403Es begab sich nach etlicher Zeit, da Kain dem HERRN Opfer brachte von den Frchten des Feldes;
1MoseMenge Bibel (MB)german2
403Nun begab es sich nach Verlauf geraumer Zeit, da Kain dem HERRN eine Opfergabe von den Frchten des Ackers darbrachte;
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
403Und nach Verlauf einiger Zeit brachte Kain Jahwe ein Opfer von den Frchten des Ackers;
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
403Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da brachte Kain dem Jehova eine Opfergabe von der Frucht des Erdbodens;
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
403Geruime tijd later droeg Kan eens aan Jahweh een offer op van de vruchten der aarde.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
403Nogen Tid efter bragte Kain Herren en Offergave af Jordens Frugt,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
403Och efter ngon tid hnde sig att Kain av markens frukt bar fram en offergva t HERREN.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
403Da nogen tid var gtt, hendte det at Kain bar frem for Herren et offer av jordens grde.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
403Ja jonkun ajan kuluttua tapahtui, ett Kain toi maan hedelmist uhrilahjan Herralle;
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
403Po mnohch pak dnech stalo se, že obětoval Kain z rody zemsk obět Hospodinu.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
403Ln pedig id multval, hogy Kain ajndkot vive az rnak a fld gymlcsbl.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
403A poslije nekoga vremena dogodi se, te Kajin prinese Gospodu prinos od roda zemaljskoga;
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
403Me kalimin e kohs, Kaini i bri nj ofert frutash t toks Zotit;
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
403Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу,
44
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
404וְהֶ֨בֶל הֵבִ֥יא גַם־ה֛וּא מִבְּכֹר֥וֹת צֹאנ֖וֹ וּמֵֽחֶלְבֵהֶ֑ן וַיִּ֣שַׁע יְהוָ֔ה אֶל־הֶ֖בֶל וְאֶל־מִנְחָתֽוֹ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
404καὶ Αβελ ἤνεγκεν καὶ αὐτὸς ἀπὸ τῶν πρωτοτόκων τῶν προβάτων αὐτοῦ καὶ ἀπὸ τῶν στεάτων αὐτῶν. καὶ ἐπεῖδεν ὁ θεὸς ἐπὶ Αβελ καὶ ἐπὶ τοῖς δώροις αὐτοῦ,
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
404Abel quoque obtulit de primogenitis gregis sui, et de adipibus eorum: et respexit Dominus ad Abel, et ad munera ejus.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
404anche Abele offr primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore grad Abele e la sua offerta,
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
404Y Abel trajo tambin de los primognitos de sus ovejas, y de su grosura. Y mir Jehov con agrado Abel y su ofrenda;
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
404Et Abel offrit, lui aussi, des premiers-ns de son troupeau, et de leurs graisses. Et l'ternel eut gard Abel, et son oblation;
GenèseLouis Segond (LSG)french2
404et Abel, de son ct, en fit une des premiers-ns de son troupeau et de leur graisse. L'ternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande;
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
404And Abel gave an offering of the young lambs of his flock and of their fat. And the Lord was pleased with Abel's offering;
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
404And Abel also brought of the first born of his sheep and of his fatlings, and God looked upon Abel and his gifts,
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
404And Abel, he also brought of the firstlings of his flock, and of their fat. And Jehovah looked upon Abel, and on his offering;
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
404Abel also offered of the firstlings of his flock, and of their fat: and the Lord had respect to Abel, and to his offerings.
GenesisKing James Version (KJV)english5
404And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering:
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
404Abel also brought some of the firstborn of his flock and of its fat. Yahweh respected Abel and his offering,
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
404and Abel offride of the first gendrid of his floc, and of the fatnesse of tho. And the Lord bihelde to Abel and to the yiftis of hym;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
404and Abel, he hath brought, he also, from the female firstlings of his flock, even from their fat ones; and Jehovah looketh unto Abel and unto his present,
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
404And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And Jehovah had respect unto Abel and to his offering:
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
404und Abel brachte auch von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der HERR sah gndig an Abel und sein Opfer;
1MoseMenge Bibel (MB)german2
404und auch Abel opferte von den Erstgeburten seiner Herde, und zwar von ihren Fettstcken. Da schaute der HERR (mit Wohlgefallen) auf Abel und seine Opfergabe;
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
404Abel aber brachte gleichfalls Opfer von den Erstlingen seiner Herde und zwar von ihrem Fett. Und Jahwe schaute mit Wohlgefallen auf Abel und sein Opfer;
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
404und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und Jehova blickte auf Abel und auf seine Opfergabe;
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
404Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn kudde, en wel van de vetste. En Jahweh zag genadig neer op Abel en zijn offer,
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
404medens Abel bragte en Gave af sin Hjords frstefdte og deres Fedme. Og Herren s til Abel og hans Offergave,
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
404Ocks Abel bar fram sin gva, av det frstfdda i hans hjord, av djurens fett. Och HERREN sg till Abel och hans offergva;
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
404Og Abel bar ogs frem et offer, som han tok av de frstefdte lam i sin hjord og deres fett; og Herren s til Abel og hans offer,
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
404ja myskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin ja hnen uhrilahjansa puoleen;
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
404Ano i Abel tak obětoval z prvorozench věc stda svho, a z tuku jejich. I vzhldl Hospodin na Abele a na obět jeho.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
404s bel is vive az juhainak els fajzsbl s azoknak kvrsgbl. s tekinte az r belre s az ajndkra.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
404A i Avelj prinese od prvina stada svojega i od njihove pretiline. I Gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos,
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
404por Abeli i ofroi edhe ai t parlindurit e kopes s tij dhe yndyrn e tyre. Dhe Zoti e moi Abelin dhe dhuratn e tij,
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
404и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его,
45
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
405וְאֶל־קַ֥יִן וְאֶל־מִנְחָת֖וֹ לֹ֣א שָׁעָ֑ה וַיִּ֤חַר לְקַ֙יִן֙ מְאֹ֔ד וַֽיִּפְּל֖וּ פָּנָֽיו׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
405ἐπὶ δὲ Καιν καὶ ἐπὶ ταῖς θυσίαις αὐτοῦ οὐ προσέσχεν. καὶ ἐλύπησεν τὸν Καιν λίαν, καὶ συνέπεσεν τῷ προσώπῳ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
405Ad Cain vero, et ad munera illius non respexit: iratusque est Cain vehementer, et concidit vultus ejus.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
405ma non grad Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
405Mas no mir propicio Can y la ofrenda suya. Y ensase Can en gran manera, y decay su semblante.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
405Mais il n'eut point gard Can, ni son oblation; et Can fut fort irrit, et son visage fut abattu.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
405mais il ne porta pas un regard favorable sur Can et sur son offrande. Can fut trs irrit, et son visage fut abattu.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
405But in Cain and his offering he had no pleasure. And Cain was angry and his face became sad.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
405but Cain and his sacrifices he regarded not, and Cain was exceedingly sorrowful and his countenance fell.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
405and upon Cain, and on his offering, he did not look. And Cain was very angry, and his countenance fell.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
405But to Cain and his offerings he had no respect: and Cain was exceedingly angry, and his countenance fell.
GenesisKing James Version (KJV)english5
405But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
405but he didn't respect Cain and his offering. Cain was very angry, and the expression on his face fell.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
405sotheli he bihelde not to Cayn and to hise yiftis. And Cayn was wrooth greetli, and his cheer felde doun.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
405and unto Cain and unto his present He hath not looked; and it is very displeasing to Cain, and his countenance is fallen.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
405but unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
405aber Kain und sein Opfer sah er nicht gndig an. Da ergrimmte Kain sehr, und seine Gebrde verstellte sich.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
405aber Kain und seine Gabe sah er nicht an. Darber geriet Kain in heftige Erregung, so da sein Angesicht sich finster senkte.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
405auf Kain aber und sein Opfer schaute er nicht. Da wurde Kain sehr ergrimmt und es senkte sich sein Antlitz.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
405aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Und Kain ergrimmte sehr, und sein Antlitz senkte sich.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
405maar op Kan en zijn offer sloeg Jahweh geen acht. Daardoor ontstak Kan in heftige toorn, en zag somber voor zich uit.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
405men til Kain og hans Offergave s han ikke. Kain blev da sre vred og gik med snket Hoved.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
405men till Kain och hans offergva sg han icke. D blev Kain mycket vred, och hans blick blev mrk.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
405men til Kain og hans offer s han ikke. Da blev Kain meget vred, og han stirret ned for sig.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
405mutta Kainin ja hnen uhrilahjansa puoleen hn ei katsonut. Silloin Kain vihastui kovin, ja hnen hahmonsa synkistyi.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
405Na Kaina pak a na obět jeho nevzhldl. Protož rozltil se Kain nramně, a opadla tvř jeho.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
405Kainra pedig s az ajndkra nem tekinte, mirt is Kain haragra gerjede s fejt lecsggeszt.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
405A na Kajina i na njegov prinos ne pogleda. Zato se Kajin rasrdi veoma, i lice mu se promijeni.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
405por nuk moi Kainin dhe ofertn e tij. Dhe kshtu Kaini u pezmatua shum dhe fytyra e tij mori nj pamje t dshpruar.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
405а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его.
46
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
406וַיֹּ֥אמֶר יְהוָ֖ה אֶל־קָ֑יִן לָ֚מָּה חָ֣רָה לָ֔ךְ וְלָ֖מָּה נָפְל֥וּ פָנֶֽיךָ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
406καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῷ Καιν ῞Ινα τί περίλυπος ἐγένου, καὶ ἵνα τί συνέπεσεν τὸ πρόσωπόν σου;
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
406Dixitque Dominus ad eum: Quare iratus es? et cur concidit facies tua?
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
406Il Signore disse allora a Caino: "Perch sei irritato e perch abbattuto il tuo volto?
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
406Entonces Jehov dijo Can: Por qu te has ensaado, y por qu se ha inmutado tu rostro?
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
406Et l'ternel dit Can: Pourquoi es-tu irrit, et pourquoi ton visage est-il abattu?
GenèseLouis Segond (LSG)french2
406Et l'ternel dit Can: Pourquoi es-tu irrit, et pourquoi ton visage est-il abattu?
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
406And the Lord said to Cain, Why are you angry? and why is your face sad?
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
406And the Lord God said to Cain, Why are you become very sorrowful and why is your countenance fallen?
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
406And Jehovah said to Cain, Why art thou angry, and why is thy countenance fallen?
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
406And the Lord said to him: Why art thou angry? and why is thy countenance fallen?
GenesisKing James Version (KJV)english5
406And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth? and why is thy countenance fallen?
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
406Yahweh said to Cain, "Why are you angry? Why has the expression of your face fallen?
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
406And the Lord seide to hym, Whi art thou wrooth, and whi felde doun thi face?
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
406And Jehovah saith unto Cain, 'Why hast thou displeasure? and why hath thy countenance fallen?
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
406And Jehovah said unto Cain, Why art thou wroth? and why is thy countenance fallen?
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
406Da sprach der HERR zu Kain: Warum ergrimmst du? und warum verstellt sich deine Gebrde?
1MoseMenge Bibel (MB)german2
406Da sagte der HERR zu Kain: "Warum bist du erregt geworden, und warum hat dein Angesicht sich finster gesenkt?
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
406Da sprach Jahwe zu Kain: Warum bist du ergrimmt und warum senkt sich dein Antlitz?
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
406Und Jehova sprach zu Kain: Warum bist du ergrimmt, und warum hat sich dein Antlitz gesenkt?
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
406Jahweh vroeg toen aan Kan: Waarom zijt gij vertoornd, en waarom is uw gelaat zo somber?
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
406Da sagde Herren til Kain: "Hvorfor er du vred, og hvorfor gr du med snket Hoved?
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
406Och HERREN sade till Kain: "Varfr r du vred, och varfr r din blick s mrk?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
406Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du vred, og hvorfor stirrer du ned for dig?
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
406Ja Herra sanoi Kainille: "Miksi olet vihastunut, ja miksi hahmosi synkistyy?
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
406I řekl Hospodin Kainovi: Proč jsi se tak rozplil hněvem? A proč jest opadla tvř tv?
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
406s monda az r Kainnak: Mirt gerjedtl haragra? s mirt csggesztd le fejedet?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
406Tada ree Gospod Kajinu: što se srdiš? što li ti se lice promijeni?
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
406Ather Zoti i tha Kainit: "Pse je pezmatuar dhe pse fytyra jote sht dshpruar?
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
406И сказал Господь Бог Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое?
47
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
407הֲל֤וֹא אִם־תֵּיטִיב֙ שְׂאֵ֔ת וְאִם֙ לֹ֣א תֵיטִ֔יב לַפֶּ֖תַח חַטָּ֣את רֹבֵ֑ץ וְאֵלֶ֙יךָ֙ תְּשׁ֣וּקָת֔וֹ וְאַתָּ֖ה תִּמְשָׁל־בּֽוֹ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
407οὐκ, ἐὰν ὀρθῶς προσενέγκῃς, ὀρθῶς δὲ μὴ διέλῃς, ἥμαρτες; ἡσύχασον· πρὸς σὲ ἡ ἀποστροφὴ αὐτοῦ, καὶ σὺ ἄρξεις αὐτοῦ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
407nonne si bene egeris, recipies: sin autem male, statim in foribus peccatum aderit? sed sub te erit appetitus ejus, et tu dominaberis illius.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
407Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato accovacciato alla tua porta; verso di te il suo istinto, ma tu dminalo".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
407Si bien hicieres, no sers ensalzado? y si no hicieres bien, el pecado est la puerta: con todo esto, ti ser su deseo, y t te enseorears de l.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
407Si tu fais bien, ne relveras-tu pas ton visage? Mais, si tu ne fais pas bien, le pch est couch la porte, et son dsir est tourn vers toi; mais toi, tu dois dominer sur lui.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
407Certainement, si tu agis bien, tu relveras ton visage, et si tu agis mal, le pch se couche la porte, et ses dsirs se portent vers toi: mais toi, domine sur lui.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
407If you do well, will you not have honour? and if you do wrong, sin is waiting at the door, desiring to have you, but do not let it be your master.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
407Hast you not sinned if you have brought it rightly, but not rightly divided it? be still, to you shall be his submission, and you shall rule over him.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
407If thou doest well, will not [thy countenance] look up [with confidence]? and if thou doest not well, sin lieth at the door; and unto thee [shall be] his desire, and thou shalt rule over him.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
407If thou do well, shalt thou not receive? but if ill, shall not sin forthwith be present at the door? but the lust thereof shall be under thee, and thou shalt have dominion over it.
GenesisKing James Version (KJV)english5
407If thou doest well, shalt thou not be accepted? and if thou doest not well, sin lieth at the door. And unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
407If you do well, won't it be lifted up? If you don't do well, sin crouches at the door. Its desire is for you, but you are to rule over it."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
407Whether not if thou schalt do wel, thou schalt resseyue; but if thou doist yuele, thi synne schal be present anoon in the yatis? but the desir therof schal be vndur thee, and thou schalt be lord therof.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
407Is there not, if thou dost well, acceptance? and if thou dost not well, at the opening a sin-offering is crouching, and unto thee its desire, and thou rulest over it.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
407If thou doest well, shall it not be lifted up? and if thou doest not well, sin coucheth at the door; and unto thee shall be its desire; but do thou rule over it.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
407Ist's nicht also? Wenn du fromm bist, so bist du angenehm; bist du aber nicht fromm, so ruht die Snde vor der Tr, und nach dir hat sie Verlangen; du aber herrsche ber sie.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
407Wird nicht, wenn du recht handelst, dein Opfer angenommen? Lagert nicht, wenn du bse handelst, die Snde vor der Tr (als ein Feind, dessen) Verlangen auf dich gerichtet ist, den du aber bezwingen sollst?"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
407Ist's nicht also: wenn du recht handelst, so kannst du dein Antlitz frei erheben; wenn du aber nicht recht handelst, so lauert die Snde vor der Thr und nach dir geht ihr Verlangen, du aber sollst Herr werden ber sie!
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
407Ist es nicht so, da es sich erhebt, wenn du wohl tust? Und wenn du nicht wohl tust, so lagert die Snde vor der Tr. Und nach dir wird sein Verlangen sein, du aber wirst ber ihn herrschen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
407Indien ge onberispelijk leeft, wordt uw offer zeker aanvaard; zo niet, dan loert de zonde aan de deur, gaat naar u haar begeerte, en zult ge ze moeten overwinnen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
407Du ved, at nr du handler vel, kan du lfte Hovedet frit; men handler du ikke vel, s lurer Synden ved Dren; dens Attr str til dig, men du skal herske over den!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
407r det icke s: om du har gott i sinnet, d ser du frimodigt upp; men om du icke har gott i sinnet, d lurar synden vid drren; till dig str hennes tr, men du br rda ver henne."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
407Er det ikke s at dersom du har godt i sinne, da kan du lfte op ditt ansikt? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden p lur ved dren, og dens attr str til dig, men du skal vre herre over den.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
407Eik niin: jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi; mutta jos et hyvin tee, niin vijyy synti ovella, ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sin sit!"
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
407Zdaliž nebudeš přjemn, budeš-li dobře činiti? Pakli nebudeš dobře činiti, hřch ve dveřch lež; a pod moc tvou bude ždost jeho, a ty panovati budeš nad nm.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
407Hiszen, ha jl cselekszel, emelt fvel jrhatsz; ha pedig nem jl cselekszel, a bn az ajt eltt leselkedik, s red van vgydsa; de te uralkodjl rajta.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
407Neeš li biti mio, kad dobro iniš? a kad ne iniš dobro, grijeh je na vratima. A volja je njegova pod tvojom vlašu, i ti si mu stariji.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
407N rast se bn mir a nuk do t pranohesh? Por n qoft se bn keq, mkati po t ruan te porta dhe dshirat e tij drejtohen ndaj teje; por ti duhet ta sundosh".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
407если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним.
48
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
408וַיֹּ֥אמֶר קַ֖יִן אֶל־הֶ֣בֶל אָחִ֑יו וַֽיְהִי֙ בִּהְיוֹתָ֣ם בַּשָּׂדֶ֔ה וַיָּ֥קָם קַ֛יִן אֶל־הֶ֥בֶל אָחִ֖יו וַיַּהַרְגֵֽהוּ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
408καὶ εἶπεν Καιν πρὸς Αβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Διέλθωμεν εἰς τὸ πεδίον. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ἀνέστη Καιν ἐπὶ Αβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
408Dixitque Cain ad Abel fratrem suum: Egrediamur foras. Cumque essent in agro, consurrexit Cain adversus fratrem suum Abel, et interfecit eum.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
408Caino disse al fratello Abele: "Andiamo in campagna!". Mentre erano in campagna, Caino alz la mano contro il fratello Abele e lo uccise.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
408Y habl Can su hermano Abel: y aconteci que estando ellos en el campo, Can se levant contra su hermano Abel, y le mat.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
408Et Can parla Abel, son frre. Et comme ils taient aux champs, Can s'leva contre Abel son frre, et le tua.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
408Cependant, Can adressa la parole son frre Abel; mais, comme ils taient dans les champs, Can se jeta sur son frre Abel, et le tua.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
408And Cain said to his brother, Let us go into the field: and when they were in the field, Cain made an attack on his brother Abel and put him to death.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
408And Cain said to Abel his brother, Let us go out into the plain; and it came to pass that when they were in the plain Cain rose up against Abel his brother, and killed him.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
408And Cain spoke to Abel his brother, and it came to pass when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
408And Cain said to Abel his brother: Let us go forth abroad. And when they were in the field, Cain rose up against his brother Abel, and slew him.
GenesisKing James Version (KJV)english5
408And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
408Cain said to Abel, his brother, "Let's go into the field." While they were in the field, Cain rose up against Abel, his brother, and killed him.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
408And Cayn seide to Abel his brother, Go we out. And whanne thei weren in the feeld, Cayn roos ayens his brother Abel, and killide him.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
408And Cain saith unto Abel his brother, ['Let us go into the field;'] and it cometh to pass in their being in the field, that Cain riseth up against Abel his brother, and slayeth him.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
408And Cain told Abel his brother. And it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
408Da redete Kain mit seinem Bruder Abel. Und es begab sich, da sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
408Hierauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel: ("La uns aufs Feld gehen!") Und als sie auf dem Felde waren, fiel Kain ber seinen Bruder Abel her und schlug ihn tot.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
408Da sagte Kain zu seinem Bruder Abel: La uns aufs Feld gehen! und als sie auf dem Felde waren, da griff Kain seinen Bruder Abel an und schlug ihn tot.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
408Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel; und es geschah, als sie auf dem Felde waren, da erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und erschlug ihn.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
408Maar Kan sprak tot Abel, zijn broer: Kom, laten we het veld ingaan. En toen zij op het veld waren, viel Kan zijn broer Abel aan en sloeg hem dood.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
408Men Kain yppede Kiv med sin Broder Abel; og engang de var ude p Marken, sprang Kain ind p ham og slog ham ihjel.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
408Och Kain talade med sin broder Abel; och nr de voro ute p marken, verfll Kain sin broder Abel och drpte honom.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
408Og Kain talte til Abel, sin bror. Og da de engang var ute p marken, for Kain ls p Abel, sin bror, og slo ham ihjel.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
408Ja Kain sanoi veljellens Aabelille: "Menkmme kedolle". Ja heidn kedolla ollessansa Kain karkasi veljens Aabelin kimppuun ja tappoi hnet.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
408I mluvil Kain k Abelovi bratru svmu. Stalo se pak, když byli na poli, že povstav Kain proti Abelovi bratru svmu, zabil jej.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
408s szl s beszl vala Kain bellel, az atyjafival. s ln, mikor a mezn valnak, tmada Kain belre az atyjafira, s megl t.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
408Poslije govoraše Kajin s Aveljem bratom svojim. Ali kad bijahu u polju, skoi Kajin na Avelja brata svojega, i ubi ga.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
408Dhe Kaini foli me t vllan, Abelin; kur u gjendn n fush, Kaini u ngrit kundr vllait t tij Abelit dhe e vrau.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
408И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его.
49
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
409וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־קַ֔יִן אֵ֖י הֶ֣בֶל אָחִ֑יךָ וַיֹּ֙אמֶר֙ לֹ֣א יָדַ֔עְתִּי הֲשֹׁמֵ֥ר אָחִ֖י אָנֹֽכִי׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
409καὶ εἶπεν ὁ θεὸς πρὸς Καιν Ποῦ ἐστιν Αβελ ὁ ἀδελφός σου; ὁ δὲ εἶπεν Οὐ γινώσκω· μὴ φύλαξ τοῦ ἀδελφοῦ μού εἰμι ἐγώ;
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
409Et ait Dominus ad Cain: Ubi est Abel frater tuus? Qui respondit: Nescio: num custos fratris mei sum ego?
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
409Allora il Signore disse a Caino: "Dov' Abele, tuo fratello?". Egli rispose: "Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
409Y Jehov dijo Can: Dnde est Abel tu hermano? Y l respondi: No s; soy yo guarda de mi hermano?
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
409Et l'ternel dit Can: O est Abel ton frre? Et il rpondit: Je ne sais; suis-je le gardien de mon frre, moi?
GenèseLouis Segond (LSG)french2
409L'ternel dit Can: O est ton frre Abel? Il rpondit: Je ne sais pas; suis-je le gardien de mon frre?
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
409And the Lord said to Cain, Where is your brother Abel? And he said, I have no idea: am I my brother's keeper?
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
409And the Lord God said to Cain, Where is Abel your brother? and he said, I know not, am I my brother's keeper?
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
409And Jehovah said to Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: am I my brother's keeper?
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
409And the Lord said to Cain: Where is thy brother Abel? And he answered, I know not: am I my brother's keeper?
GenesisKing James Version (KJV)english5
409And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: Am I my brother's keeper?
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
409Yahweh said to Cain, "Where is Abel, your brother?" He said, "I don't know. Am I my brother's keeper?"
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
409And the Lord seide to Cayn, Where is Abel thi brother? Which answerde, Y woot not; whether Y am the kepere of my brothir?
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
409And Jehovah saith unto Cain, 'Where [is] Abel thy brother?' and he saith, 'I have not known; my brother's keeper -- I?'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
409And Jehovah said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: am I my brother's keeper?
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
409Da sprach der HERR zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich wei nicht; soll ich meines Bruders Hter sein?
1MoseMenge Bibel (MB)german2
409Da sagte der HERR zu Kain: "Wo ist dein Bruder Abel?" Er antwortete: "Ich wei es nicht; bin ich etwa meines Bruders Hter?"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
409Da sprach Jahwe zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er aber sprach: ich wei nicht; bin ich etwa der Hter meines Bruders?
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
409Und Jehova sprach zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Und er sprach: Ich wei nicht; bin ich meines Bruders Hter?
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
409Nu sprak Jahweh tot Kan: Waar is Abel uw broer? Hij zeide: Ik weet het niet; moet ik soms mijn broer nog bewaken?
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
409Da sagde Herren til Kain: "Hvor er din Broder Abel?" Han svarede: "Det ved jeg ikke; skal jeg vogte min Broder?"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
409D sade HERREN till Kain: "Var r din broder Abel?" Han svarade: "Jag vet icke; skall jag taga vara p min broder?"
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
409Da sa Herren til Kain: Hvor er Abel, din bror? Han svarte: Jeg vet ikke; skal jeg passe p min bror?
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
409Niin Herra sanoi Kainille: "Miss on veljesi Aabel?" Hn vastasi: "En tied; olenko min veljeni vartija?"
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
409I řekl Hospodin Kainovi: Kdež jest Abel bratr tvůj? Kterž odpověděl: Nevm. Zdaliž jsem j stržnm bratra svho?
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
409s monda az r Kainnak: Hol van bel a te atydfia? pedig monda: Nem tudom, avagy rizje vagyok- n az n atymfinak?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
409Tada ree Gospod Kajinu: gdje ti je brat Avelj? A on odgovori: ne znam; zar sam ja uvar brata svojega?
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
409Ather Zoti i tha Kainit: "Ku sht vllait yt Abeli?". Ai u prgjegj: "Nuk e di; mos jam un rojtari i vllait tim?".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
409И сказал Господь Бог Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?
410
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
410וַיֹּ֖אמֶר מֶ֣ה עָשִׂ֑יתָ ק֚וֹל דְּמֵ֣י אָחִ֔יךָ צֹעֲקִ֥ים אֵלַ֖י מִן־הָֽאֲדָמָֽה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
410καὶ εἶπεν ὁ θεός Τί ἐποίησας; φωνὴ αἵματος τοῦ ἀδελφοῦ σου βοᾷ πρός με ἐκ τῆς γῆς.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
410Dixitque ad eum: Quid fecisti? vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
410Riprese: "Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo!
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
410Y l le dijo: Qu has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama m desde la tierra.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
410Et l'ternel dit: Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frre crie de la terre jusqu' moi.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
410Et Dieu dit: Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frre crie de la terre jusqu' moi.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
410And he said, What have you done? the voice of your brother's blood is crying to me from the earth.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
410And the Lord said, What have you done? the voice of your brother's blood cries to me out of the ground.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
410And he said, What hast thou done? the voice of thy brother's blood is crying to me from the ground.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
410And he said to him: What hast thou done? the voice of thy brother's blood crieth to me from the earth.
GenesisKing James Version (KJV)english5
410And he said, What hast thou done? the voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
410Yahweh said, "What have you done? The voice of your brother's blood cries to me from the ground.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
410And God seide to Cayn, What hast thou do? the vois of the blood of thi brother crieth to me fro erthe.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
410And He saith, 'What hast thou done? the voice of thy brother's blood is crying unto Me from the ground;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
410And he said, What hast thou done? the voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
410Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Bluts deines Bruders schreit zu mir von der Erde.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
410Gott aber sagte: "Was hast du getan? Ich hre das Blut deines Bruders zu mir aus dem Erdboden schreien!
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
410Da sprach er: Was hast du gethan! Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden her!
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
410Und er sprach: Was hast du getan! Horch! Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden her.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
410Hij hernam: Wat hebt gij gedaan? Het bloed van uw broer roept luid tot Mij uit de grond.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
410Men han sagde: "Hvad har du gjort! Din Broders Blod rber til mig fra Jorden!
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
410D sade han: "Vad har du gjort! Hr, din broders blod ropar till mig frn jorden.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
410Men han sa: Hvad har du gjort? Hr, din brors blod roper til mig fra jorden.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
410Ja hn sanoi: "Mit olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
410I řekl Bůh: Co jsi učinil? Hlas krve bratra tvho vol ke mně z země.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
410Monda pedig [az r]: Mit cselekedtl? A te atydfinak vre kilt n hozzm a fldrl.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
410A Bog ree: šta uini! glas krvi brata tvojega vie sa zemlje k meni.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
410Zoti i tha: "far ke br? Zri i gjakut t vllait tnd m vngon nga toka.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
410И сказал Господь: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли;
411
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
411וְעַתָּ֖ה אָר֣וּר אָ֑תָּה מִן־הָֽאֲדָמָה֙ אֲשֶׁ֣ר פָּצְתָ֣ה אֶת־פִּ֔יהָ לָקַ֛חַת אֶת־דְּמֵ֥י אָחִ֖יךָ מִיָּדֶֽךָ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
411καὶ νῦν ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ τῆς γῆς, ἣ ἔχανεν τὸ στόμα αὐτῆς δέξασθαι τὸ αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκ τῆς χειρός σου·
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
411Nunc igitur maledictus eris super terram, quae aperuit os suum, et suscepit sanguinem fratris tui de manu tua.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
411Ora sii maledetto lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
411Ahora pues, maldito seas t de la tierra que abri su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano:
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
411Et maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frre.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
411Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frre.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
411And now you are cursed from the earth, whose mouth is open to take your brother's blood from your hand;
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
411And now you are cursed from the earth which has opened her mouth to receive your brother's blood from your hand.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
411And now be thou cursed from the ground, which hath opened its mouth to receive thy brother's blood from thy hand.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
411Now, therefore, cursed shalt thou be upon the earth, which hath opened her mouth and received the blood of thy brother at thy hand.
GenesisKing James Version (KJV)english5
411And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand;
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
411Now you are cursed because of the ground, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
411Now therfor thou schalt be cursid on erthe, that openyde his mouth, and resseyuede of thin hond the blood of thi brothir.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
411and now, cursed [art] thou from the ground, which hath opened her mouth to receive the blood of thy brother from thy hand;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
411And now cursed art thou from the ground, which hath opened its mouth to receive thy brother's blood from thy hand;
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
411Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Hnden empfangen.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
411Und nun - verflucht sollst du sein, (hinweggetrieben) vom Ackerboden, der seinen Mund aufgetan hat, um das von deiner Hand vergossene Blut deines Bruders in sich aufzunehmen!
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
411Und nun - verflucht sollst du sein, fortgetrieben von dem Boden, der seinen Mund aufgethan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand in Empfang zu nehmen.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
411Und nun, verflucht seiest du von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen!
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
411Wees dan vervloekt door de grond, die zijn muil heeft opengesperd, om het bloed van uw broer uit uw hand te ontvangen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
411Derfor skal du nu vre bandlyst fra Agerjorden, som bnede sig og tog din Broders Blod af din Hnd!
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
411S vare du nu frbannad och frvisad ifrn kerjorden, som har ppnat sin mun fr att mottaga din broders blod av din hand.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
411Og nu skal du vre bannlyst fra den jord som lot op sin munn og tok imot din brors blod av din hnd!
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
411Ja nyt ole kirottu ja karkoitettu pois tlt vainiolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kdestsi.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
411Protož nyn zlořečen budeš i od t země, kterž otevřela sta sv, aby přijala krev bratra tvho z ruky tv.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
411Mostan azrt tkozott lgy e fldn, mely megnyitotta az szjt, hogy befogadja a te atydfinak vrt, a te kezedbl.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
411I sada, da si proklet na zemlji, koja je otvorila usta svoja da primi krv brata tvojega iz ruke tvoje.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
411Dhe ti tani je m i mallkuar se toka q hapi gojn pr t marr gjakun e vllait tnd nga dora jote.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
411и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей;
412
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
412כִּ֤י תַֽעֲבֹד֙ אֶת־הָ֣אֲדָמָ֔ה לֹֽא־תֹסֵ֥ף תֵּת־כֹּחָ֖הּ לָ֑ךְ נָ֥ע וָנָ֖ד תִּֽהְיֶ֥ה בָאָֽרֶץ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
412ὅτι ἐργᾷ τὴν γῆν, καὶ οὐ προσθήσει τὴν ἰσχὺν αὐτῆς δοῦναί σοι· στένων καὶ τρέμων ἔσῃ ἐπὶ τῆς γῆς.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
412Cum operatus fueris eam, non dabit tibi fructus suos: vagus et profugus eris super terram.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
412Quando lavorerai il suolo, esso non ti dar pi i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
412Cuando labrares la tierra, no te volver dar su fuerza: errante y extranjero sers en la tierra.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
412Quand tu cultiveras la terre, elle ne te rendra plus son fruit; tu seras vagabond et fugitif sur la terre.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
412Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
412No longer will the earth give you her fruit as the reward of your work; you will be a wanderer in flight over the earth.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
412When you till the earth, then it shall not continue to give its strength to you: you shall be groaning and trembling on the earth.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
412When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield thee its strength; a wanderer and fugitive shalt thou be on the earth.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
412When thou shalt till it, it shall not yield to thee its fruit: a fugitive and a vagabond shalt thou be upon the earth.
GenesisKing James Version (KJV)english5
412When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength; a fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
412From now on, when you till the ground, it won't yield its strength to you. You will be a fugitive and a wanderer in the earth."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
412Whanne thou schalt worche the erthe, it schal not yyue his fruytis to thee; thou schalt be vnstable of dwellyng and fleynge aboute on erthe in alle the daies of thi lijf.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
412when thou tillest the ground, it doth not add to give its strength to thee -- a wanderer, even a trembling one, thou art in the earth.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
412when thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee its strength; a fugitive and a wanderer shalt thou be in the earth.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
412Wenn du den Acker bauen wirst, soll er dir hinfort sein Vermgen nicht geben. Unstet und flchtig sollst du sein auf Erden.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
412Wenn du den Acker bestellst, soll er dir hinfort keinen Ertrag mehr geben: unstet und flchtig sollst du auf der Erde sein!"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
412Wenn du den Boden bebaust, soll er dir keinen Ertrag mehr geben; unstt und flchtig sollst du sein auf Erden!
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
412Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir hinfort seine Kraft nicht geben; unstet und flchtig sollst du sein auf der Erde.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
412Als gij de grond bebouwt, zal hij u geen oogst meer geven. Een zwerver en vluchteling zult ge zijn op de aarde.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
412Nr du dyrker Agerjorden, skal den ikke mere sknke dig sin Kraft du skal flakke hjemls om p Jorden!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
412Nr du brukar jorden, skall den icke mer giva dig sin grda. Ostadig och flyktig skall du bliva p jorden."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
412Nr du dyrker jorden, skal den ikke mere gi dig sin grde; omflakkende og hjemls skal du vre p jorden.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
412Kun maata viljelet, ei se ole en sinulle satoansa antava; kulkija ja pakolainen pit sinun oleman maan pll."
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
412Když budeš dělati zemi, nebude vce vydvati moci sv tobě; tulkem a běhounem budeš na zemi.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
412Mikor a fldet mveled, ne adja az tbb nked az term erejt, bujdos s vndorl lgy a fldn.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
412Kad zemlju uzradiš, nee ti više davati blaga svojega. Bieš potuka i bjegunac na zemlji.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
412Kur t punosh tokn, ajo nuk do t t jap m prodhimet e saj, dhe ti do t jesh nj endacak dhe nj ikanak mbi tok".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
412когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.
413
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
413וַיֹּ֥אמֶר קַ֖יִן אֶל־יְהוָ֑ה גָּד֥וֹל עֲוֺנִ֖י מִנְּשֹֽׂא׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
413καὶ εἶπεν Καιν πρὸς τὸν κύριον Μείζων ἡ αἰτία μου τοῦ ἀφεθῆναί με·
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
413Dixitque Cain ad Dominum: Major est iniquitas mea, quam ut veniam merear.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
413Disse Caino al Signore: "Troppo grande la mia colpa per ottenere perdono?
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
413Y dijo Can Jehov: Grande es mi iniquidad para ser perdonada.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
413Et Can dit l'ternel: Ma peine est trop grande pour tre supporte.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
413Can dit l'ternel: Mon chtiment est trop grand pour tre support.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
413And Cain said, My punishment is greater than my strength.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
413And Cain said to the Lord God, My crime is too great for me to be forgiven.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
413And Cain said to Jehovah, My punishment is too great to be borne.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
413And Cain said to the Lord: My iniquity is greater than that I may deserve pardon.
GenesisKing James Version (KJV)english5
413And Cain said unto the Lord, My punishment is greater than I can bear.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
413Cain said to Yahweh, "My punishment is greater than I can bear.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
413And Cayn seide to the Lord, My wickidnesse is more than that Y disserue foryyuenesse; lo!
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
413And Cain saith unto Jehovah, 'Greater is my punishment than to be borne;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
413And Cain said unto Jehovah, My punishment is greater than I can bear.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
413Kain aber sprach zu dem HERRN: Meine Snde ist grer, denn da sie mir vergeben werden mge.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
413Da sagte Kain zum HERRN: "Meine Strafe ist zu gro, als da ich sie tragen knnte!
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
413Da sprach Kain zu Jahwe: Unertrglich sind die Folgen meiner Verschuldung.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
413Und Kain sprach zu Jehova: Zu gro ist meine Strafe, um sie zu tragen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
413Toen sprak Kan tot Jahweh: Mijn schuld is te groot, om vergeven te worden.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
413Men Kain sagde til Herren: "Min Straf er ikke til at bre;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
413D sade Kain till HERREN: "Min missgrning r strre n att jag kan bra den.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
413Da sa Kain til Herren: Min misgjerning er strre enn at jeg kan bre den.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
413Ja Kain sanoi Herralle: "Syyllisyyteni on suurempi, kuin ett sen kantaa voisin.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
413I řekl Kain Hospodinu: Většť jest nepravost m, než aby mi odpuštěna bti mohla.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
413Akkor monda Kain az rnak: Nagyobb az n bntetsem, hogysem elhordozhatnm.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
413A Kajin ree Gospodu: krivica je moja velika da mi se ne može oprostiti.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
413Ather Kaini i tha Zotit; "Ndshkimi im sht tepr i madh aq sa un nuk mund ta duroj.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
413И сказал Каин Господу Богу: наказание мое больше, нежели снести можно;
414
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
414הֵן֩ גֵּרַ֨שְׁתָּ אֹתִ֜י הַיּ֗וֹם מֵעַל֙ פְּנֵ֣י הָֽאֲדָמָ֔ה וּמִפָּנֶ֖יךָ אֶסָּתֵ֑ר וְהָיִ֜יתִי נָ֤ע וָנָד֙ בָּאָ֔רֶץ וְהָיָ֥ה כָל־מֹצְאִ֖י יַֽהַרְגֵֽנִי׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
414εἰ ἐκβάλλεις με σήμερον ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου κρυβήσομαι, καὶ ἔσομαι στένων καὶ τρέμων ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔσται πᾶς ὁ εὑρίσκων με ἀποκτενεῖ με.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
414Ecce ejicis me hodie a facie terrae, et a facie tua abscondar, et ero vagus et profugus in terra: omnis igitur qui invenerit me, occidet me.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
414Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovr nascondere lontano da te; io sar ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrer mi potr uccidere".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
414He aqu me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconder; y ser errante y extranjero en la tierra; y suceder que cualquiera que me hallare, me matar.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
414Voici, tu m'as chass aujourd'hui de cette terre, et je serai cach de devant ta face, et je serai vagabond et fugitif sur la terre; et il arrrivera que quiconque me trouvera, me tuera.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
414Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre; je serai cach loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
414You have sent me out this day from the face of the earth and from before your face; I will be a wanderer in flight over the earth, and whoever sees me will put me to death.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
414If you cast me out this day from the face of the earth, and I shall be hidden from your presence, and I shall be groaning and trembling upon the earth, then it will be that any one that finds me shall kill me.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
414Behold, thou hast driven me this day from the face of the ground, and from thy face shall I be hid; and I shall be a wanderer and fugitive on the earth; and it will come to pass, [that] every one who finds me will slay me.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
414Behold thou dost cast me out this day from the face of the earth, and I shall be hidden from thy face, and I shall be a vagabond and a fugitive on the earth: every one, therefore, that findeth me, shall kill me.
GenesisKing James Version (KJV)english5
414Behold, thou hast driven me out this day from the face of the earth; and from thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth; and it shall come to pass, that every one that findeth me shall slay me.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
414Behold, you have driven me out today from the surface of the ground. I will be hidden from your face, and I will be a fugitive and a wanderer in the earth. Whoever finds me will kill me."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
414to dai thou castist me out fro the face of the erthe; and Y schal be hid fro thi face, and Y schal be vnstable of dwellyng and fleynge aboute in erthe; therfore ech man that schal fynde me schal slee me.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
414lo, Thou hast driven me to-day from off the face of the ground, and from Thy face I am hid; and I have been a wanderer, even a trembling one, in the earth, and it hath been -- every one finding me doth slay me.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
414Behold, thou hast driven me out this day from the face of the ground; and from thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a wanderer in the earth; and it will come to pass, that whosoever findeth me will slay me.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
414Siehe, du treibst mich heute aus dem Lande, und ich mu mich vor deinem Angesicht verbergen und mu unstet und flchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, da mich totschlage, wer mich findet.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
414Du treibst mich ja heute von dem Ackerland hinweg, und ich mu mich vor deinen Augen verbergen und werde unstet und flchtig auf der Erde sein; so wird denn jeder, der mich antrifft, mich totschlagen!"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
414Du treibst mich jetzt hinweg vom Ackerland, und vor deinem Angesicht mu ich mich verbergen und mu unstt und flchtig sein auf Erden, und wer mich irgend antrifft, wird mich totschlagen.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
414Siehe, du hast mich heute von der Flche des Erdbodens vertrieben, und ich werde verborgen sein vor deinem Angesicht und werde unstet und flchtig sein auf der Erde; und es wird geschehen: wer irgend mich findet, wird mich erschlagen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
414Zie, Gij jaagt mij thans van het akkerland weg, en ik zal mij voor uw aanschijn moeten verbergen; dan zal ik een zwerver en vluchteling zijn op de aarde, en iedereen die mij vindt, zal mij doden.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
414nr du nu jager mig bort fra Agerjorden, og jeg m skjule mig for dit syn og flakke hjemls om p Jorden, s kan jo enhver, der mder mig, sl mig ihjel!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
414Se, du driver mig nu bort ifrn kerjorden, och jag mste gmma mig undan fr ditt ansikte. Ostadig och flyktig skall jag bliva p jorden, och s skall ske att vemhelst som mter mig, han drper mig."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
414Se, du har idag drevet mig ut av landet, og jeg m skjule mig for ditt syn; og jeg vil bli omflakkende og hjemls p jorden, og det vil g s at hver den som finner mig, slr mig ihjel.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
414Katso, sin karkoitat minut nyt pois vainiolta, ja minun tytyy lymyt sinun kasvojesi edest ja olla kulkija ja pakolainen maan pll; ja kuka ikin minut kohtaa, se tappaa minut."
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
414Aj, vyhnš mne dnes z země tto, a před tvř tvou skrvati se budu, a budu tulkem a běhounem na zemi. I přijde na to, že kdo mne koli nalezne, zabije mne.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
414m elzl engem ma e fldnek sznrl, s a te szned ell el kell rejtznm; bujdos s vndorl leszek a fldn, s akkor akrki tall rem, megl engemet.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
414Evo me tjeraš danas iz ove zemlje da se krijem ispred tebe, i da se skitam i potucam po zemlji, pa e me ubiti ko me udesi.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
414Ja, ti po m dbon sot nga faqja e ktij dheu dhe do t fshihem nga fytyra jote; dhe do t bhem endacak dhe ikanak npr bot dhe do t ndodh q t m vras kushdo q do t m gjej".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
414вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною, убьет меня.
415
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
415וַיֹּ֧אמֶר ל֣וֹ יְהוָ֗ה לָכֵן֙ כָּל־הֹרֵ֣ג קַ֔יִן שִׁבְעָתַ֖יִם יֻקָּ֑ם וַיָּ֨שֶׂם יְהוָ֤ה לְקַ֙יִן֙ א֔וֹת לְבִלְתִּ֥י הַכּוֹת־אֹת֖וֹ כָּל־מֹצְאֽוֹ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
415καὶ εἶπεν αὐτῷ κύριος ὁ θεός Οὐχ οὕτως· πᾶς ὁ ἀποκτείνας Καιν ἑπτὰ ἐκδικούμενα παραλύσει. καὶ ἔθετο κύριος ὁ θεὸς σημεῖον τῷ Καιν τοῦ μὴ ἀνελεῖν αὐτὸν πάντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτόν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
415Dixitque ei Dominus: Nequaquam ita fiet: sed omnis qui occiderit Cain, septuplum punietur. Posuitque Dominus Cain signum, ut non interficeret eum omnis qui invenisset eum.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
415Ma il Signore gli disse: "Per chiunque uccider Caino subir la vendetta sette volte!". Il Signore impose a Caino un segno, perch non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
415Y respondile Jehov: Cierto que cualquiera que matare Can, siete veces ser castigado. Entonces Jehov puso seal en Can, para que no lo hiriese cualquiera que le hallara.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
415Et l'ternel lui dit: C'est pourquoi, si quelqu'un tue Can, Can sera veng sept fois. Et l'ternel mit Can un signe, afin que quiconque le trouverait ne le tut point.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
415L'ternel lui dit: Si quelqu'un tuait Can, Can serait veng sept fois. Et l'ternel mit un signe sur Can pour que quiconque le trouverait ne le tut point.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
415And the Lord said, Truly, if Cain is put to death, seven lives will be taken for his. And the Lord put a mark on Cain so that no one might put him to death.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
415And the Lord God said to him, Not so, any one that slays Cain shall suffer sevenfold vengeance; and the Lord God set a mark upon Cain that no one that found him might kill him.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
415And Jehovah said to him, Therefore, whoever slayeth Cain, it shall be revenged sevenfold. And Jehovah set a mark on Cain, lest any finding him should smite him.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
415And the Lord said to him: No, it shall not be so: but whosoever shall kill Cain, shall be punished sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, that whosoever found him should not kill him.
GenesisKing James Version (KJV)english5
415And the Lord said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
415Yahweh said to him, "Therefore whoever slays Cain, vengeance will be taken on him sevenfold." Yahweh appointed a sign for Cain, so that anyone finding him would not strike him.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
415And the Lord seide to hym, It schal not be don so, but ech man that schal slee Cayn shal be punyschid seuenfold. And the Lord settide a signe in Cayn, that ech man that schulde fynde hym schulde not slee hym.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
415And Jehovah saith to him, 'Therefore -- of any slayer of Cain sevenfold it is required;' and Jehovah setteth to Cain a token that none finding him doth slay him.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
415And Jehovah said unto him, Therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And Jehovah appointed a sign for Cain, lest any finding him should smite him.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
415Aber der HERR sprach zu ihm: Nein; sondern wer Kain totschlgt, das soll siebenfltig gercht werden. Und der HERR machte ein Zeichen an Kain, da ihn niemand erschlge, wer ihn fnde.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
415Aber der HERR antwortete ihm: "Nicht also! Jeder, der Kain totschlgt, soll siebenfltiger Rache verfallen!" Hierauf brachte der HERR an Kain ein Wahrzeichen an, damit ihn niemand erschlge, der mit ihm zusammentrfe.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
415Da sprach Jahwe zu ihm: Ebendarum soll, wer Kain erschlgt, siebenfltiger Rache verfallen.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
415Und Jehova sprach zu ihm: Darum, jeder, der Kain erschlgt siebenfltig soll es gercht werden. Und Jehova machte an Kain ein Zeichen, auf da ihn nicht erschlge, wer irgend ihn fnde.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
415Maar Jahweh sprak tot hem: Neen; ieder, die Kan doodt, zal het zevenmaal boeten. En Jahweh gaf Kan een teken, opdat niemand, die hem vinden zou, hem zou doden.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
415Da svarede Herren: "Hvis Kain bliver slet ihjel, skal han hvnes;syvfold!" Og Herren satte et Tegn p Kain, for at ingen, der mdte ham, skulde sl ham ihjel.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
415Men HERREN sade till honom: "Nej, ty Kain skall bliva hmnad sjufalt, vemhelst som drper honom." Och HERREN satte ett tecken till skydd fr Kain, s att ingen som mtte honom skulle sl honom ihjl.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
415Men Herren sa til ham: Nei! for slr nogen Kain ihjel, skal han lide syvfold hevn. Og Herren gav Kain et merke, forat ikke nogen som mtte ham, skulde sl ham ihjel.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
415Mutta Herra sanoi hnelle: "Senthden, kuka ikin tappaa Kainin, hnelle se pit seitsenkertaisesti kostettaman". Ja Herra pani Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hnet kohtaisi, tappaisi hnt.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
415I řekl mu Hospodin: Zajist kdo by koli zabil Kaina, nad tm sedmnsobně mštěno bude. Pročež vložil Hospodin znamen naKaina, aby ho ždn nezabil, kdo by jej koli nalezl.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
415s monda nki az r: St inkbb, aki meglndi Kaint, htszerte megbntettetik. s megblyegz az r Kaint, hogy senki meg ne lje, a ki rtall.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
415A Gospod mu ree: zato ko ubije Kajina, sedam e se puta to pokajati. I naini Gospod znak na Kajinu da ga ne ubije ko ga udesi.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
415Dhe Zoti i tha: "Prandaj, kushdo qoft t vras Kainin, do t dnohet shtat her". Dhe Zoti vuri nj shenj mbi Kainin, me qllim q kushdo q ta gjente t mos e vriste.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
415И сказал ему Господь Бог: за то всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро. И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его.
416
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
416וַיֵּ֥צֵא קַ֖יִן מִלִּפְנֵ֣י יְהוָ֑ה וַיֵּ֥שֶׁב בְּאֶֽרֶץ־נ֖וֹד קִדְמַת־עֵֽדֶן׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
416ἐξῆλθεν δὲ Καιν ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ καὶ ᾤκησεν ἐν γῇ Ναιδ κατέναντι Εδεμ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
416Egressusque Cain a facie Domini, habitavit profugus in terra ad orientalem plagam Eden.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
416Caino si allontan dal Signore e abit nel paese di Nod, ad oriente di Eden.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
416Y sali Can de delante de Jehov, y habit en tierra de Nod, al oriente de Edn.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
416Alors Can sortit de devant l'ternel, et habita au pays de Nod (exil), l'orient d'den.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
416Puis, Can s'loigna de la face de l'ternel, et habita dans la terre de Nod, l'orient d'den.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
416And Cain went away from before the face of the Lord, and made his living-place in the land of Nod on the east of Eden.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
416So Cain went forth from the presence of God and lived in the land of Nod over against Edem.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
416And Cain went out from the presence of Jehovah, and dwelt in the land of Nod, toward the east of Eden.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
416And Cain went out from the face of the Lord, and dwelt as a fugitive on the earth, at the east side of Eden.
GenesisKing James Version (KJV)english5
416And Cain went out from the presence of the Lord, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
416Cain left Yahweh's presence, and lived in the land of Nod, east of Eden.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
416And Cayn yede out fro the face of the Lord, and dwellide fleynge aboute in erthe, at the eest coost of Eden.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
416And Cain goeth out from before Jehovah, and dwelleth in the land, moving about east of Eden;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
416And Cain went out from the presence of Jehovah, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
416Also ging Kain von dem Angesicht des HERRN und wohnte im Lande Nod, jenseit Eden, gegen Morgen.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
416So ging denn Kain vom Angesicht des HERRN hinweg und lie sich im Lande Nod stlich von Eden nieder.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
416Und Jahwe bestimmte ein Zeichen fr Kain, damit ihn nicht erschlge, wer ihn irgend trfe. Da zog Kain hinweg vom Angesicht Jahwes und nahm seinen Aufenthalt im Lande Nod stlich von Eden.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
416Und Kain ging weg von dem Angesicht Jehovas und wohnte im Lande Nod, stlich von Eden.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
416Daarna verdween Kan voor het aanschijn van Jahweh, en vestigde zich in het land Nod, ten oosten van Eden.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
416S drog Kain bort fra Herrens syn og slog sig ned i Landet Nod sten for Eden.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
416S gick Kain bort ifrn HERRENS ansikte och bosatte sig i landet Nod, ster om Eden.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
416S gikk Kain bort fra Herrens syn og bosatte sig i landet Nod[a], stenfor Eden.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
416Niin Kain poistui Herran kasvojen edest ja asettui asumaan Noodin maahan, itn pin Eedenist.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
416Tedy odšed Kain od tvři Hospodinovy, bydlil v zemi Nd, k vchodn straně naproti Eden.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
416s elmne Kain az r szne ell, s letelepedk Nd fldn, dentl keletre.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
416I otide Kajin ispred Gospoda, i naseli se u zemlji Naidskoj na istoku prema Edemu.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
416Ather Kaini u largua nga prania e Zotit dhe banoi n vendin e quajtur Nod, n lindje t Edenit.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
416И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема.
417
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
417וַיֵּ֤דַע קַ֙יִן֙ אֶת־אִשְׁתּ֔וֹ וַתַּ֖הַר וַתֵּ֣לֶד אֶת־חֲנ֑וֹךְ וַֽיְהִי֙ בֹּ֣נֶה עִ֔יר וַיִּקְרָא֙ שֵׁ֣ם הָעִ֔יר כְּשֵׁ֖ם בְּנ֥וֹ חֲנֽוֹךְ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
417Καὶ ἔγνω Καιν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τὸν Ενωχ· καὶ ἦν οἰκοδομῶν πόλιν καὶ ἐπωνόμασεν τὴν πόλιν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ενωχ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
417Cognovit autem Cain uxorem suam, quae concepit, et peperit Henoch: et aedificavit civitatem, vocavitque nomen ejus ex nomine filii sui, Henoch.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
417Ora Caino si un alla moglie che concep e partor Enoch; poi divenne costruttore di una citt, che chiam Enoch, dal nome del figlio.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
417Y conoci Can su mujer, la cual concibi y pari Henoch: y edific una ciudad, y llam el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Henoch.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
417Puis Can connut sa femme, qui conut et enfanta Hnoc; or il construisit une ville, qu'il appela Hnoc, du nom de son fils.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
417Can connut sa femme; elle conut, et enfanta Hnoc. Il btit ensuite une ville, et il donna cette ville le nom de son fils Hnoc.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
417And Cain had connection with his wife and she became with child and gave birth to Enoch: and he made a town, and gave the town the name of Enoch after his son.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
417And Cain knew his wife, and having conceived she bore Enoch; and he *built a city; and he named the city after the name of his son, Enoch.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
417And Cain knew his wife, and she conceived and bore Enoch. And he built a city; and he called the name of the city after the name of his son Enoch.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
417And Cain knew his wife, and she conceived, and brought forth Henoch: and he built a city, and called the name thereof by the name of his son Henoch.
GenesisKing James Version (KJV)english5
417And Cain knew his wife; and she conceived, and bare Enoch: and he builded a city, and called the name of the city, after the name of his son, Enoch.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
417Cain knew his wife. She conceived, and gave birth to Enoch. He built a city, and named the city after the name of his son, Enoch.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
417Forsothe Cayn knewe his wiif, which conseyuede, and childide Enoth; and Cayn bildide a citee, and clepide the name therof of the name of hise sone Enoth.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
417and Cain knoweth his wife, and she conceiveth, and beareth Enoch; and he is building a city, and he calleth the name of the city, according to the name of his son -- Enoch.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
417And Cain knew his wife; and she conceived, and bare Enoch: and he builded a city, and called the name of the city, after the name of his son, Enoch.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
417Und Kain erkannte sein Weib, die ward schwanger und gebar den Henoch. Und er baute eine Stadt, die nannte er nach seines Sohnes Namen Henoch.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
417Dem Kain gebar hierauf sein Weib einen Sohn, Henoch; und als Kain dann eine Stadt erbaute, benannte er sie nach seines Sohnes Namen Henoch.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
417Und Kain wohnte seinem Weibe bei; da wurde sie schwanger und gebar den Henoch. Er erbaute aber eine Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Henoch.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
417Und Kain erkannte sein Weib, und sie ward schwanger und gebar Hanoch. Und er baute eine Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Hanoch.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
417Kan had gemeenschap met zijn vrouw; zij werd zwanger, en baarde Chanok. Hij bouwde later een stad, en noemde die stad naar Chanok, zijn zoon.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
417Kain kendte sin Hustru, og hun blev frugtsommelig og fdte Hanok. Han grundede en By og gav den sin;Sn Hanoks Navn.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
417Och Kain knde sin hustru, och hon blev havande och fdde Hanok. Och han byggde en stad och kallade den staden Hanok, efter sin sons namn.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
417Og Kain holdt sig til sin hustru, og hun blev fruktsommelig og fdte Hanok; og han tok sig for bygge en by og kalte byen Hanok efter sin snn.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
417Ja Kain yhtyi vaimoonsa, ja tm tuli raskaaksi ja synnytti Hanokin. Ja hn rakensi kaupungin ja antoi sille kaupungille poikansa nimen Hanok.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
417Poznal pak Kain ženu svou, kteržto počala a porodila Enocha. I stavěl město, a nazval jmno města toho jmnem syna svho Enoch.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
417s ismer Kain az felesgt, az pedig fogada mhben, s szl Hnkhot. s pte vrost, s nevez azt az finak nevrl Hnkhnak.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
417I pozna Kajin ženu svoju, a ona zatrudnje i rodi Enoha. I sazida grad i prozva ga po imenu sina svojega Enoh.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
417Dhe Kaini njohu t shoqen, e cila u ngjiz dhe lindi Enokun. Pastaj Kaini ndrtoi nj qytet, t cilit i vuri emrin Enok, emri i t birit.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
417И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха. И построил он город; и назвал город по имени сына своего: Енох.
418
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
418וַיִּוָּלֵ֤ד לַֽחֲנוֹךְ֙ אֶת־עִירָ֔ד וְעִירָ֕ד יָלַ֖ד אֶת־מְחֽוּיָאֵ֑ל וּמְחִיּיָאֵ֗ל יָלַד֙ אֶת־מְת֣וּשָׁאֵ֔ל וּמְתוּשָׁאֵ֖ל יָלַ֥ד אֶת־לָֽמֶךְ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
418ἐγενήθη δὲ τῷ Ενωχ Γαιδαδ, καὶ Γαιδαδ ἐγέννησεν τὸν Μαιηλ, καὶ Μαιηλ ἐγέννησεν τὸν Μαθουσαλα, καὶ Μαθουσαλα ἐγέννησεν τὸν Λαμεχ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
418Porro Henoch genuit Irad, et Irad genuit Maviael, et Maviael genuit Mathusael, et Mathusael genuit Lamech.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
418A Enoch nacque Irad; Irad gener Mecuial e Mecuial gener Metusal e Metusal gener Lamech.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
418Y Henoch naci Irad, Irad engendr Mehujael, y Mehujael engendr Methusael, y Methusael engendr Lamech.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
418Puis Irad naquit Hnoc, et Irad engendra Mehujal, et Mehujal engendra Methushal, et Methushal engendra Lmec.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
418Hnoc engendra Irad, Irad engendra Mehujal, Mehujal engendra Metuschal, et Metuschal engendra Lmec.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
418And Enoch had a son Irad: and Irad became the father of Mehujael: and Mehujael became the father of Methushael: and Methushael became the father of Lamech.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
418And to Enoch was born Gaidad; and Gaidad begot Maleleel; and Maleleel begot Mathusala; and Mathusala begot Lamech.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
418And to Enoch was born Irad; and Irad begot Mehujael; and Mehujael begot Methushael; and Methushael begot Lemech.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
418And Henoch begot Irad, and Irad begot Maviael, and Maviael begot Mathusael, and Mathusael begot Lamech:
GenesisKing James Version (KJV)english5
418And unto Enoch was born Irad: and Irad begat Mehujael: and Mehujael begat Methusael: and Methusael begat Lamech.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
418Irad was born to Enoch. Irad became the father of Mehujael. Mehujael became the father of Methushael. Methushael became the father of Lamech.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
418Forsothe Enoth gendride Irad, and Irad gendride Manyael, and Manyael gendride Matusael, and Matusael gendride Lameth;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
418And born to Enoch is Irad; and Irad hath begotten Mehujael; and Mehujael hath begotten Methusael; and Methusael hath begotten Lamech.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
418And unto Enoch was born Irad: and Irad begat Mehujael; and Mehujael begat Methushael; and Methushael begat Lamech.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
418Henoch aber zeugte Irad, Irad zeugte Mahujael, Mahujael zeugte Methusael, Methusael zeugte Lamech.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
418Dem Henoch wurde dann Irad geboren; dieser wurde der Vater Mehujaels, Mehujael wurde der Vater Methusaels und Methusael der Vater Lamechs.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
418Dem Henoch aber wurde Irad geboren und Irad erzeugte den Mehujael und Mehujael erzeugte den Methusael und Methusael erzeugte den Lamech.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
418Und dem Hanoch wurde Irad geboren; und Irad zeugte Mehujael, und Mehujael zeugte Methusael, und Methusael zeugte Lamech.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
418Aan Chanok werd Irad geboren, en Irad verwekte Mechoejal; Mechoejal verwekte Metoesjal, en Metoesjal weer Lmek.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
418Hanok fik en Sn Irad; Irad avlede Mehujael; Mehujael avlede Mehujael; og Metusjael avlede Lemek
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
418Och t Hanok fddes Irad, och Irad fdde Mehujael, och Mehujael fdde Metusael, och Metusael fdde Lemek.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
418Og Hanok fikk snnen Irad, og Irad blev far til Mehujael, og Mehujael blev far til Metusael, og Metusael blev far til Lamek.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
418Ja Hanokille syntyi Iirad, Iiradille syntyi Mehujael, Mehujaelille syntyi Metusael, Metusaelille syntyi Lemek.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
418I narodil se Enochovi Ird, a Ird zplodil Maviaele, Maviael pak zplodil Matuzaele, a Matuzael zplodil Lmecha.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
418s lett Hnkhnak fia, Ird: s Ird nemz Mekhujelt: Mekhujel pedig nemz Methuselt, s Methusel nemz Lmekhet.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
418A Enohu rodi se Gaidad; a Gaidad rodi Maleleila; a Maleleilo rodi Matusala; a Matusal rodi Lameha.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
418Dhe Enokut i lindi Iradi; Iradit i lindi Mehujaeli; Mehujaelit i lindi Methusaeli dhe Mathusaelit i lindi Lameku.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
418У Еноха родился Ирад Гаидад; Ирад родил Мехиаеля Малелеила; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал родил Ламеха.
419
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
419וַיִּֽקַּֽח־ל֥וֹ לֶ֖מֶךְ שְׁתֵּ֣י נָשִׁ֑ים שֵׁ֤ם הָֽאַחַת֙ עָדָ֔ה וְשֵׁ֥ם הַשֵּׁנִ֖ית צִלָּֽה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
419καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ Λαμεχ δύο γυναῖκας, ὄνομα τῇ μιᾷ Αδα, καὶ ὄνομα τῇ δευτέρᾳ Σελλα.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
419Qui accepit duas uxores, nomen uni Ada, et nomen alteri Sella.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
419Lamech si prese due mogli: una chiamata Ada e l'altra chiamata Zilla.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
419Y tom para s Lamech dos mujeres; el nombre de la una fu Ada, y el nombre de la otra Zilla.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
419Et Lmec prit deux femmes: le nom de l'une tait Ada, le nom de l'autre Tsilla.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
419Lmec prit deux femmes: le nom de l'une tait Ada, et le nom de l'autre Tsilla.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
419And Lamech had two wives; the name of the one was Adah, and the name of the other Zillah.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
419And Lamech took to himself two wives; the name of the one was Ada, and the name of the second Sella.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
419And Lemech took two wives: the name of the one was Adah, and the name of the second, Zillah.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
419Who took two wives: the name of the one was Ada, and the name of the other Sella.
GenesisKing James Version (KJV)english5
419And Lamech took unto him two wives: the name of the one was Adah, and the name of the other Zillah.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
419Lamech took two wives: the name of the first one was Adah, and the name of the second one was Zillah.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
419that took twei wyues, the name to o wijf was Ada, and the name to the tother was Sella.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
419And Lamech taketh to himself two wives, the name of the one Adah, and the name of the second Zillah.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
419And Lamech took unto him two wives: the name of the one was Adah, and the name of the other Zillah.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
419Lamech aber nahm zwei Weiber; eine hie Ada, die andere Zilla.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
419Lamech aber nahm sich zwei Frauen, von denen die eine Ada, die andere Zilla hie.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
419Lamech aber nahm sich zwei Weiber; die eine hie Ada, die andere Zilla.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
419Und Lamech nahm sich zwei Weiber; der Name der einen war Ada, und der Name der anderen Zilla.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
419Lmek nam twee vrouwen: de eerste heette Ada, de andere Silla.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
419Lemek tog sig to Hustruer; den ene hed Ada, den anden Zilla.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
419Men Lemek tog sig tv hustrur; den ena hette Ada, den andra Silla.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
419Og Lamek tok sig to hustruer; den ene hette Ada, og den andre hette Silla.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
419Lemek otti itselleen kaksi vaimoa, toisen nimi oli Aada ja toisen nimi Silla.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
419Vzal sobě pak Lmech dvě ženy; jmno jedn Ada, a jmno druh Zilla.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
419Lmekh pedig vett magnak kt felesget: az egyiknek neve Hda, a msiknak neve Czilla.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
419I uze Lameh dvije žene: jednoj bješe ime Ada a drugoj Sela.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
419Dhe Lameku mori dy gra: emri i njrs ishte Ada dhe emri i tjetrs Cilah.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
419И взял себе Ламех две жены: имя одной: Ада, и имя второй: Цилла.
420
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
420וַתֵּ֥לֶד עָדָ֖ה אֶת־יָבָ֑ל ה֣וּא הָיָ֔ה אֲבִ֕י יֹשֵׁ֥ב אֹ֖הֶל וּמִקְנֶֽה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
420καὶ ἔτεκεν Αδα τὸν Ιωβελ· οὗτος ἦν ὁ πατὴρ οἰκούντων ἐν σκηναῖς κτηνοτρόφων.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
420Genuitque Ada Jabel, qui fuit pater habitantium in tentoriis, atque pastorum.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
420Ada partor Iabal: egli fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
420Y Ada pari Jabal, el cual fu padre de los que habitan en tiendas, y cran ganados.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
420Et Ada enfanta Jabal; il fut pre de ceux qui demeurent dans des tentes et prs des troupeaux.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
420Ada enfanta Jabal: il fut le pre de ceux qui habitent sous des tentes et prs des troupeaux.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
420And Adah gave birth to Jabal: he was the father of such as are living in tents and keep cattle.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
420And Ada bore Jobel; he was the father of those that dwell in tents, feeding cattle.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
420And Adah bore Jabal: he was the father of those who dwell in tents, and [breed] cattle.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
420And Ada brought forth Jabel: who was the father of such as dwell in tents, and of herdsmen.
GenesisKing James Version (KJV)english5
420And Adah bare Jabal: he was the father of such as dwell in tents, and of such as have cattle.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
420Adah gave birth to Jabal, who was the father of those who dwell in tents and have livestock.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
420And Ada gendride Jabel, that was the fadir of dwellers in tentis and of shepherdis;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
420And Adah beareth Jabal, he hath been father of those inhabiting tents and purchased possessions;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
420And Adah bare Jabal: he was the father of such as dwell in tents and have cattle.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
420Und Ada gebar Jabal; von dem sind hergekommen, die in Htten wohnten und Vieh zogen.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
420Ada gebar dann den Jabal; dieser wurde der Stammvater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
420Und Ada gebar den Jabal; der wurde der Stammvater der Zeltbewohner und Viehzchter.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
420Und Ada gebar Jabal; dieser war der Vater der Zeltbewohner und Herdenbesitzer.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
420Ada baarde Jabal; deze werd de vader van de tentbewoners en veefokkers.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
420Ada fdte Jabal; han blev Stamfader til dem, der bor i Telte og holder Kvg;
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
420Och Ada fdde Jabal; han blev stamfader fr dem som bo i tlt och idka boskapssktsel.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
420Og Ada fdte Jabal; han blev stamfar til dem som bor i telt og holder buskap.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
420Ja Aada synnytti Jaabalin; hnest tuli niiden kantais, jotka teltoissa asuvat ja karjanhoitoa harjoittavat.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
420I porodila Ada Jbale, kterž byl otec přebvajcch v stanch a stdo pasoucch.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
420s szl Hda Jblt. Ez volt atyjok a storban-lakknak, s a barompsztoroknak.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
420I Ada rodi Jovila; od njega se narodiše koji žive pod šatorima i stoku pasu.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
420Dhe Ada lindi Jabalin, q ishte babai i atyre q banojn nn adra dhe merren me rritjen e bagtis.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
420Ада родила Иавала: он был отец живущих в шатрах со стадами.
421
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
421וְשֵׁ֥ם אָחִ֖יו יוּבָ֑ל ה֣וּא הָיָ֔ה אֲבִ֕י כָּל־תֹּפֵ֥שׂ כִּנּ֖וֹר וְעוּגָֽב׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
421καὶ ὄνομα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ιουβαλ· οὗτος ἦν ὁ καταδείξας ψαλτήριον καὶ κιθάραν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
421Et nomen fratris ejus Jubal: ipse fuit pater canentium cithara et organo.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
421Il fratello di questi si chiamava Iubal: egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
421Y el nombre de su hermano fu Jubal, el cual fu padre de todos los que manejan arpa y rgano.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
421Et le nom de son frre tait Jubal; il fut pre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
421Le nom de son frre tait Jubal: il fut le pre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
421And his brother's name was Jubal: he was the father of all players on instruments of music.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
421And the name of his brother was Jubal; he it was who ?invented the lute and harp.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
421And his brother's name was Jubal: he was the father of those who handle the harp and pipe.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
421And his brother's name was Jubal; he was the father of them that play upon the harp and the organs.
GenesisKing James Version (KJV)english5
421And his brother's name was Jubal: he was the father of all such as handle the harp and organ.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
421His brother's name was Jubal, who was the father of all who handle the harp and pipe.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
421and the name of his brother was Tubal, he was the fadir of syngeris in harpe and orgun.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
421and the name of his brother [is] Jubal, he hath been father of every one handling harp and organ.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
421And his brother's name was Jubal: he was the father of all such as handle the harp and pipe.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
421Und sein Bruder hie Jubal; von dem sind hergekommen die Geiger und Pfeifer.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
421Sein Bruder hie Jubal; dieser wurde der Stammvater aller Zither- und Fltenspieler.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
421Sein Bruder aber hie Jubal; dieser wurde der Stammvater aller derer, die sich mit Zither und Schalmei befassen.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
421Und der Name seines Bruders war Jubal; dieser war der Vater aller derer, welche mit der Laute und der Flte umgehen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
421Zijn broer heette Joebal; hij werd de vader van allen, die spelen op citer en fluit.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
421hans Broder hed Jubal; han blev Stamfader til alle dem, der spiller p Harpe og Fljte.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
421Och hans broder hette Jubal; han blev stamfader fr alla dem som hantera harpa och pipa.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
421Og hans bror hette Jubal; han blev stamfar til alle dem som spiller p harpe og flite.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
421Ja hnen veljens nimi oli Juubal; hnest tuli kaikkien niiden kantais, jotka kannelta ja huilua soittavat.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
421A jmno bratra jeho Jubal; ten byl otec všech hrajcch na harfu a nstroje hudebn.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
421Az atyjafinak pedig Jubl vala neve: ez volt atyja minden lantosnak s sposnak.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
421A bratu njegovu bješe ime Juval; od njega se narodiše gudai i svirai.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
421Por emri i t vllait ishte Jubal, q ishte babai i gjith atyre q i binin qestes dhe flautit.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
421Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и свирели.
422
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
422וְצִלָּ֣ה גַם־הִ֗וא יָֽלְדָה֙ אֶת־תּ֣וּבַל קַ֔יִן לֹטֵ֕שׁ כָּל־חֹרֵ֥שׁ נְחֹ֖שֶׁת וּבַרְזֶ֑ל וַֽאֲח֥וֹת תּֽוּבַל־קַ֖יִן נַֽעֲמָֽה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
422Σελλα δὲ ἔτεκεν καὶ αὐτὴ τὸν Θοβελ, καὶ ἦν σφυροκόπος χαλκεὺς χαλκοῦ καὶ σιδήρου· ἀδελφὴ δὲ Θοβελ Νοεμα.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
422Sella quoque genuit Tubalcain, qui fuit malleator et faber in cuncta opera aeris et ferri. Soror vero Tubalcain, Noema.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
422Zilla a sua volta partor Tubalkin, il fabbro, padre di quanti lavorano il rame e il ferro. La sorella di Tubalkin fu Naama.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
422Y Zilla tambin pari Tubal-Can, acicalador de toda obra de metal y de hierro: y la hermana de Tubal-Can fu Naama.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
422Et Tsilla, elle aussi, enfanta Tubal-Can, qui forgeait toute sorte d'instruments tranchants d'airain et de fer; et la sœur de Tubal-Can fut Naama.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
422Tsilla, de son ct, enfanta Tubal Can, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La soeur de Tubal Can tait Naama.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
422And Zillah gave birth to Tubal-cain, who is the father of every maker of cutting instruments of brass and iron: and the sister of Tubal-cain was Naamah.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
422And Sella ?also bore Thobel; he was a smith, a manufacturer both of brass and iron; and the sister of Thobel was Noema.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
422And Zillah, she also bore Tubal-Cain, the forger of every kind of tool of brass and iron. And the sister of Tubal-Cain was Naamah.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
422Sella also brought forth Tubalcain, who was a hammerer and artificer in every work of brass and iron. And the sister of Tubalcain was Noema.
GenesisKing James Version (KJV)english5
422And Zillah, she also bare Tubalcain, an instructer of every artificer in brass and iron: and the sister of Tubalcain was Naamah.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
422Zillah also gave birth to Tubal Cain, the forger of every cutting instrument of bronze and iron. Tubal Cain's sister was Naamah.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
422And Sella gendride Tubalcayn, that was an hamerbetere, and smyyt on alle werkis of bras and of yrun; forsothe the sistir of Tubalcayn was Neoma.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
422And Zillah she also bare Tubal-Cain, an instructor of every artificer in brass and iron; and a sister of Tubal-Cain [is] Naamah.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
422And Zillah, she also bare Tubal-cain, the forger of every cutting instrument of brass and iron: and the sister of Tubal-cain was Naamah.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
422Die Zilla aber gebar auch, nmlich den Thubalkain, den Meister in allerlei Erz-und Eisenwerk. Und die Schwester des Thubalkain war Naema.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
422Auch Zilla gebar einen Sohn, nmlich Thubalkain, den Hmmerer von allen schneidenden Gerten aus Kupfer und Eisen. Die Schwester Thubalkains war Namma.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
422Und Zilla gebar ebenfalls, nmlich den Thubalkain, den Stammvater aller derer, die Erz und Eisen bearbeiten; die Schwester des Thubalkain aber war Naama.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
422Und Zilla, auch sie gebar Tubalkain, einen Hmmerer von allerlei Schneidewerkzeug aus Erz und Eisen. Und die Schwester Tubalkains war Naama.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
422Ook Silla baarde: Toebal-Kan, een smid, den vader van alle brons(-) en ijzersmeden. De zuster van Toebal-Kan heette Nama.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
422Ogs Zilla fik en Sn, Tubal-Kajin; han blev Stamfader til alle dem, der smeder Kobber og Jern. Tubal-Kajins Sster var Na'ama.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
422Men Silla fdde ock en son, Tubal-Kain; han var smed och gjorde alla slags redskap av koppar och jrn. Och Tubal-Kains syster var Naama.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
422Og Silla fdte Tubalkain; han smidde alle slags skarpe redskaper av kobber og jern; og Tubalkains sster var Na'ama.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
422Myskin Silla synnytti pojan, Tuubal-Kainin; hnest tuli kaikkinaisten vaski- ja rauta-aseiden takoja. Ja Tuubal-Kainin sisar oli Naema.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
422A Zilla tak porodila Tubalkaina, kterž byl řemeslnk všelikho dla od mědi a od železa. Sestra pak Tubalkainova byla Noma.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
422Czilla pedig szl Tublkaint, mindenfle rz- s vasszerszmok kovcsoljt: s Tublkain hugt, Nahamt.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
422A i Sela rodi Tovela, koji bješe vješt kovati svašta od mjedi i od gvožða; a sestra Tovelu bješe Noema.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
422Cilah lindi edhe ajo Tubal-kainin, krijuesi i fardo lloji veglash prej bronzi dhe hekuri, dhe motra e Tubal-kainit qe Naama.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
422Цилла также родила Тувалкаина (Фовела), который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тувалкаина Ноема.
423
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
423וַיֹּ֨אמֶר לֶ֜מֶךְ לְנָשָׁ֗יו עָדָ֤ה וְצִלָּה֙ שְׁמַ֣עַן קוֹלִ֔י נְשֵׁ֣י לֶ֔מֶךְ הַאְזֵ֖נָּה אִמְרָתִ֑י כִּ֣י אִ֤ישׁ הָרַ֙גְתִּי֙ לְפִצְעִ֔י וְיֶ֖לֶד לְחַבֻּרָתִֽי׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
423εἶπεν δὲ Λαμεχ ταῖς ἑαυτοῦ γυναιξίν Αδα καὶ Σελλα, ἀκούσατέ μου τῆς φωνῆς, γυναῖκες Λαμεχ, ἐνωτίσασθέ μου τοὺς λόγους, ὅτι ἄνδρα ἀπέκτεινα εἰς τραῦμα ἐμοὶ καὶ νεανίσκον εἰς μώλωπα ἐμοί,
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
423Dixitque Lamech uxoribus suis Adae et Sellae: Audite vocem meam, uxores Lamech; auscultate sermonem meum: quoniam occidi virum in vulnus meum, et adolescentulum in livorem meum.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
423Lamech disse alle mogli: Ada e Zilla, ascoltate la mia voce; mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire: Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
423Y dijo Lamech sus mujeres: Ada y Zilla, oid mi voz; Mujeres de Lamech, escuchad mi dicho: Que varn matar por mi herida, Y mancebo por mi golpe:
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
423Et Lmec dit ses femmes: Ada et Tsilla, coutez ma voix; femmes de Lmec, prtez l'oreille ma parole: Oui! j'ai tu un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
423Lmec dit ses femmes: Ada et Tsilla, coutez ma voix! Femmes de Lmec, coutez ma parole! J'ai tu un homme pour ma blessure, Et un jeune homme pour ma meurtrissure.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
423And Lamech said to his wives, Adah and Zillah, give ear to my voice; you wives of Lamech, give attention to my words, for I would put a man to death for a wound, and a young man for a blow;
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
423And Lamech said to his wives, Ada and Sella, Hear my voice, you wives of Lamech, consider my words, because I have slain a man to my sorrow and a youth to my **grief.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
423And Lemech said to his wives: Adah and Zillah, hear my voice, Ye wives of Lemech, listen to my speech. For I have slain a man for my wound, and a youth for my bruise.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
423And Lamech said to his wives Ada and Sella: Hear my voice, ye wives of Lamech, hearken to my speech: for I have slain a man to the wounding of myself, and a stripling to my own bruising.
GenesisKing James Version (KJV)english5
423And Lamech said unto his wives, Adah and Zillah, Hear my voice; ye wives of Lamech, hearken unto my speech: for I have slain a man to my wounding, and a young man to my hurt.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
423Lamech said to his wives, "Adah and Zillah, hear my voice. You wives of Lamech, listen to my speech, for I have slain a man for wounding me, a young man for bruising me.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
423And Lameth seide to his wyues Ada and Sella, Ye wyues of Lameth, here my vois, and herkne my word; for Y haue slayn a man bi my wounde, and a yong wexynge man bi my 'violent betyng;
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
423And Lamech saith to his wives: -- Adah and Zillah, hear my voice; Wives of Lamech, give ear [to] my saying: For a man I have slain for my wound, Even a young man for my hurt;
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
423And Lamech said unto his wives: Adah and Zillah, hear my voice; Ye wives of Lamech, hearken unto my speech: For I have slain a man for wounding me, And a young man for bruising me:
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
423Und Lamech sprach zu seinen Weibern Ada und Zilla: Ihr Weiber Lamechs, hrt meine Rede und merkt, was ich sage: Ich habe einen Mann erschlagen fr meine Wunde und einen Jngling fr meine Beule;
1MoseMenge Bibel (MB)german2
423Lamech aber sagte (einst) zu seinen Frauen: "Ada und Zilla, hret meine Rede! Ihr Weiber Lamechs, vernehmet meinen Spruch! Einen Mann erschlage ich, wenn er mich verwundet, und einen Jngling, wenn er mir eine Strieme beibringt!
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
423Da sprach Lamech zu seinen Weibern: Ada und Zilla, hrt meine Rede; ihr Weiber Lamechs, vernehmt meinen Spruch! Einen Mann erschlage ich fr meine Wunde und einen Jngling fr meine Strieme.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
423Und Lamech sprach zu seinen Weibern: Ada und Zilla, hret meine Stimme; Weiber Lamechs, horchet auf meine Rede! Einen Mann erschlug ich fr meine Wunde und einen Jngling fr meine Strieme!
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
423Eens sprak Lmek tot zijn vrouwen: Ada en Silla, hoort mijn stem; Vrouwen van Lmek, luistert naar mijn woorden: Een man sla ik dood om mijn wonden, Een jongeling om een striem;
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
423Og Lemelk sagde til sine Hustruer: "Ada og Zilla, hr min Rst, Lemeks Hustruer, lyt til mit Ord: En Mand har jeg drbt for et Sr, en Dreng for en Skramme!
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
423Och Lemek sade till sina hustrur: "Ada och Silla, hren mina ord; I Lemeks hustrur, lyssnen till mitt tal: Se, en man drper jag fr vart sr jag fr, och en yngling fr var blnad jag fr.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
423Og Lamek sa til sine hustruer: Ada og Silla, hr mine ord, Lameks hustruer, merk min tale! En mann dreper jeg for hvert sr jeg fr, og en gutt for hver skramme jeg fr;
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
423Ja Lemek lausui vaimoillensa: "Aada ja Silla, kuulkaa puhettani, te Lemekin emnnt, ottakaa sanani korviinne: min surmaan miehen haavastani ja nuorukaisen mustelmastani.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
423I řekl Lmech ženm svm, Adě a Zille: Slyšte hlas můj, ženy Lmechovy, poslouchejte řeči m, že jsem zabil muže k rně sv a mldence k zsinalosti sv.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
423Akkor monda Lmekh az felesgeinek: Oh Hda s Czilla, hallgassatok szmra, Lmekh felesgei, halljtok beszdem: embert ltem, mert megsebzett; ifjat ltem, mert megttt.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
423I ree Lameh svojima ženama, Adi i Seli: ujte glas moj, žene Lamehove, poslušajte rijei moje: ubiu ovjeka za ranu svoju i mladia za masnicu svoju.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
423Pastaj Lameku u tha grave t tij: "Ada dhe Cilah, dgjoni zrin tim; gra t Lamekut, u vini re fjalve t mia! Po, un vrava nj njeri sepse m plagosi, dhe nj t ri sepse m shkaktoi nj irnim.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
423И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламеховы! внимайте словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне;
424
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
424כִּ֥י שִׁבְעָתַ֖יִם יֻקַּם־קָ֑יִן וְלֶ֖מֶךְ שִׁבְעִ֥ים וְשִׁבְעָֽה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
424ὅτι ἑπτάκις ἐκδεδίκηται ἐκ Καιν, ἐκ δὲ Λαμεχ ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
424Septuplum ultio dabitur de Cain: de Lamech vero septuagies septies.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
424Sette volte sar vendicato Caino ma Lamech settantasette".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
424Si siete veces ser vengado Can, Lamech en verdad setenta veces siete lo ser.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
424Car si Can est veng sept fois, Lmec le sera soixante-dix-sept fois.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
424Can sera veng sept fois, Et Lmec soixante-dix-sept fois.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
424If seven lives are to be taken as punishment for Cain's death, seventy-seven will be taken for Lamech's.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
424Because vengeance has been exacted seven times on Cain's behalf, on Lamech's it shall be seventy times seven.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
424If Cain shall be avenged seven-fold; Lemech seventy and seven fold.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
424Sevenfold vengeance shall be taken for Cain: but for Lamech seventy times sevenfold.
GenesisKing James Version (KJV)english5
424If Cain shall be avenged sevenfold, truly Lamech seventy and sevenfold.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
424If Cain will be avenged seven times, truly Lamech seventy-seven times."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
424veniaunce schal be youun seuenfold of Cayn, forsothe of Lameth seuentisithis seuensithis.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
424For sevenfold is required for Cain, And for Lamech seventy and sevenfold.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
424If Cain shall be avenged sevenfold, Truly Lamech seventy and sevenfold.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
424Kain soll siebenmal gercht werden, aber Lamech siebenundsiebzigmal.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
424Denn wenn Kain siebenfltig gercht werden soll, so Lamech siebenundsiebzigfach!"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
424Wird siebenfltig Kain gercht, so Lamech siebenundsiebzigmal!
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
424Wenn Kain siebenfltig gercht wird, so Lamech siebenundsiebzigfltig.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
424Want zevenmaal wordt Kan gewroken, Maar Lmek zeven en zeventig maal.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
424Blev Kain hvnet syvfold, s hvnes Lemek syv og halvfjerdsindstyve Gange!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
424Ja, sjufalt hmnad bliver Kain, men Lemek sju- och sjuttiofalt."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
424for hevnes Kain syv ganger, da skal Lamek hevnes syv og sytti ganger.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
424Niin, Kain kostetaan seitsenkertaisesti, mutta Lemek seitsemnkymment seitsemn kertaa."
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
424Jestližeť sedmnsobně pomštěno bude pro Kaina, tedy pro Lmecha sedmdestekrt sedmkrt.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
424Ha htszeres a bossz Kainrt, hetvenhtszeres az Lmekhrt.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
424Kad e se Kajin osvetiti sedam puta, Lameh e sedamdeset i sedam puta.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
424N rast se do t'i merret hak Kainit shtat her, Lamekut do t'i merret hak shtatdhjet her shtat".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
424если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро.
425
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
425וַיֵּ֨דַע אָדָ֥ם עוֹד֙ אֶת־אִשְׁתּ֔וֹ וַתֵּ֣לֶד בֵּ֔ן וַתִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ שֵׁ֑ת כִּ֣י שָֽׁת־לִ֤י אֱלֹהִים֙ זֶ֣רַע אַחֵ֔ר תַּ֣חַת הֶ֔בֶל כִּ֥י הֲרָג֖וֹ קָֽיִן׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
425῎Εγνω δὲ Αδαμ Ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν υἱὸν καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σηθ λέγουσα ᾿Εξανέστησεν γάρ μοι ὁ θεὸς σπέρμα ἕτερον ἀντὶ Αβελ, ὃν ἀπέκτεινεν Καιν.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
425Cognovit quoque adhuc Adam uxorem suam: et peperit filium, vocavitque nomen ejus Seth, dicens: Posuit mihi Deus semen aliud pro Abel, quem occidit Cain.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
425Adamo si un di nuovo alla moglie, che partor un figlio e lo chiam Set. "Perch - disse - Dio mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele, poich Caino l'ha ucciso".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
425Y conoci de nuevo Adam su mujer, la cual pari un hijo, y llam su nombre Seth: Porque Dios (dijo ella) me ha sustitudo otra simiente en lugar de Abel, quien mat Can.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
425Et Adam connut encore sa femme; et elle enfanta un fils et l'appela Seth (remplaant); car Dieu, dit-elle, m'a donn un autre fils au lieu d'Abel, que Can a tu.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
425Adam connut encore sa femme; elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donne un autre fils la place d'Abel, que Can a tu.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
425And Adam had connection with his wife again, and she gave birth to a son to whom she gave the name of Seth: for she said, God has given me another seed in place of Abel, whom Cain put to death.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
425And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore a son, and called his name Seth, saying, For God has raised up to me another seed instead of Abel, whom Cain killed.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
425And Adam knew his wife again, and she bore a son, and called his name Seth: ? For God has appointed me another seed instead of Abel, because Cain has slain him.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
425Adam also knew his wife again: and she brought forth a son, and called his name Seth, saying: God hath given me another seed, for Abel whom Cain slew.
GenesisKing James Version (KJV)english5
425And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
425Adam knew his wife again. She gave birth to a son, and named him Seth, saying, "for God has given me another child instead of Abel, for Cain killed him."
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
425Also yit Adam knewe his wijf, and sche childide a sone, and clepide his name Seth, and seide, God hath put to me another seed for Abel, whom Cayn killide.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
425And Adam again knoweth his wife, and she beareth a son, and calleth his name Seth, 'for God hath appointed for me another seed instead of Abel:' for Cain had slain him.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
425And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For, said she, God hath appointed me another seed instead of Abel; for Cain slew him.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
425Adam erkannte abermals sein Weib, und sie gebar einen Sohn, den hie sie Seth; denn Gott hat mir, sprach sie, einen andern Samen gesetzt fr Abel, den Kain erwrgt hat.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
425Dem Adam aber gebar sein Weib (Eva) nochmals einen Sohn, dem sie den Namen Seth gab; "denn", sagte sie, "Gott hat mir einen andern Spro verliehen an Stelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hat".
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
425Und Adam wohnte abermals seinem Weibe bei; da gebar sie einen Sohn und nannte ihn Seth. Denn Gott hat mir, sprach sie, andere Nachkommenschaft gesetzt an Stelle Abels, weil ihn Kain erschlagen hat.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
425Und Adam erkannte abermals sein Weib, und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Seth; denn Gott hat mir einen anderen Samen gesetzt an Stelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hat.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
425Weer hield Adam gemeenschap met zijn vrouw; zij baarde een zoon, dien zij Set noemde. Want, zij, God heeft mij een anderen telg in de plaats van Abel gegeven, omdat Kan hem heeft vermoord.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
425Adam kendte p ny sin Hustru, og hun fdte en Sn, som hun gav Navnet Set; "thi," sagde hun, "Gud har sat mig andet Afkom i Abels Sted, fordi Kain slog ham ihjel!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
425Och Adam knde ter sin hustru, och hon fdde en son och gav honom namnet Set, i det hon sade: "Gud har beskrt mig en annan livsfrukt, till ersttning fr Abel, eftersom Kain drpte honom."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
425Og Adam holdt sig atter til sin hustru, og hun fdte en snn og kalte ham Set[b]; for [sa hun] Gud har satt mig en annen snn i Abels sted, fordi Kain slo ham ihjel.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
425Ja Aadam yhtyi taas vaimoonsa, ja tm synnytti pojan ja antoi hnelle nimen Seet, sanoen: "Jumala on suonut minulle toisen pojan Aabelin sijaan, koska Kain hnet surmasi".
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
425Poznal pak ještě Adam ženu svou, i porodila syna a nazvala jmno jeho Set; nebo řekla: Dal mi Bůh jin smě msto Abele, kterhož zabil Kain.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
425dm pedig ismt ismer az felesgt, s az szle nki fiat, s nevez annak nevt Sthnek: mert adott [gymond,] nnkem az Isten ms magot bel helyett, kit megle Kain.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
425A Adam opet pozna ženu svoju, i ona rodi sina, i nadje mu ime Sit, jer mi, ree, Bog dade drugoga sina za Avelja, kojega ubi Kajin.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
425Pastaj Adami njohu prsri gruan e tij, q lindi nj djal dhe e quajti Seth, sepse ajo tha: "Perndia m dha nj tjetr pasardhs n vend t Abelit, q u vra nga Kaini".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
425И познал Адам еще Еву, жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин.
426
בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
426וּלְשֵׁ֤ת גַּם־הוּא֙ יֻלַּד־בֵּ֔ן וַיִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ אֱנ֑וֹשׁ אָ֣ז הוּחַ֔ל לִקְרֹ֖א בְּשֵׁ֥ם יְהוָֽה׃ פ
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
426καὶ τῷ Σηθ ἐγένετο υἱός, ἐπωνόμασεν δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ενως· οὗτος ἤλπισεν ἐπικαλεῖσθαι τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
426Sed et Seth natus est filius, quem vocavit Enos: iste coepit invocare nomen Domini.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
426Anche a Set nacque un figlio, che egli chiam Enos. Allora si cominci ad invocare il nome del Signore.
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
426Y Seth tambin le naci un hijo, y llam su nombre Ens. Entonces los hombres comenzaron llamarse del nombre de Jehov.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
426Et un fils naquit aussi Seth, et il l'appela nosh. Alors on commena invoquer le nom de l'ternel.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
426Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'nosch. C'est alors que l'on commena invoquer le nom de l'ternel.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
426And Seth had a son, and he gave him the name of Enosh: at this time men first made use of the name of the Lord in worship.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
426And Seth had a son, and he called his name Enos: he ??hoped to call on the name of the Lord God.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
426And to Seth, to him also was born a son; and he called his name Enosh. Then people began to call on the name of Jehovah.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
426But to Seth also was born a son, whom he called Enos; this man began to call upon the name of the Lord.
GenesisKing James Version (KJV)english5
426And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enos: then began men to call upon the name of the Lord.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
426A son was also born to Seth, and he named him Enosh. At that time men began to call on Yahweh's name.
GenesisWycliffe Bible portions (WYCLIFFE)english7
426But also a sone was borun to Seth, which sone he clepide Enos; this Enos bigan to clepe inwardli the name of the Lord.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
426And to Seth, to him also a son hath been born, and he calleth his name Enos; then a beginning was made of preaching in the name of Jehovah.
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
426And to Seth, to him also there was born a son; and he called his name Enosh. Then began men to call upon the name of Jehovah.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
426Und Seth zeugte auch einen Sohn und hie ihn Enos. Zu der Zeit fing man an, zu predigen von des HERRN Namen.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
426Auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den er Enos nannte. Damals fing man an, den Namen des HERRN anzurufen.
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
426Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enos. Damals fing man an, den Namen Jahwes anzurufen.
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
426Und dem Seth, auch ihm wurde ein Sohn geboren, und er gab ihm den Namen Enos. Damals fing man an, den Namen Jehovas anzurufen.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
426Ook Set werd een zoon geboren, dien hij Enos noemde; en deze begon de naam van Jahweh aan te roepen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
426Set fik ogs en Sn, som han kaldte Enosj; p den Tid begyndte man at pkalde Herrens Navn.
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
426Men t Set fddes ock en son, och han gav honom namnet Enos. Vid denna tid begynte man kalla HERRENS namn.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
426Og Set fikk en snn og kalte ham Enos. P den tid begynte de pkalle Herrens navn.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
426Ja myskin Seetille syntyi poika, ja hn antoi hnelle nimen Enos. Siihen aikaan ruvettiin avuksi huutamaan Herran nime.
1MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
426Setovi pak tak narodil se syn, a nazval jmno jeho Enos. Tehdž začalo se vzvn jmna Hospodinova.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
426Sthnek is szletett fia, s nevez annak nevt nsnak. Akkor kezdtk segtsgl hvni az rnak nevt.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
426I Situ se rodi sin, kojemu nadjede ime Enos. Tada se poe prizivati ime Gospodnje.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
426Edhe Sethit i lindi nj djal, t cilin e quajti Enosh. Ather filluan t krkojn emrin e Zotit.
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
426У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя: Енос; тогда начали призывать имя Господа Бога.

<<< Genesis 04 >>>