שמות ΕΞΟΔΟΣ
Exodus Esodo Exode Éxodo
2 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

28

heוְאַתָּ֡ה הַקְרֵ֣ב אֵלֶיךָ֩ אֶת־אַהֲרֹ֨ן אָחִ֜יךָ וְאֶת־בָּנָ֣יו אִתּ֔וֹ מִתּ֛וֹךְ בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל לְכַהֲנוֹ־לִ֑י אַהֲרֹ֕ן נָדָ֧ב וַאֲבִיה֛וּא אֶלְעָזָ֥ר וְאִיתָמָ֖ר בְּנֵ֥י אַהֲרֹֽן׃
grΚαὶ σὺ προσαγάγου πρὸς σεαυτὸν τόν τε Ααρων τὸν ἀδελφόν σου καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἱερατεύειν μοι, Ααρων καὶ Ναδαβ καὶ Αβιουδ καὶ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ υἱοὺς Ααρων.
laadplica quoque ad te Aaron fratrem tuum cum filiis suis de medio filiorum Israhel ut sacerdotio fungantur mihi Aaron Nadab et Abiu Eleazar et Ithamar
itTu fŕ avvicinare a te tra gli Israeliti, Aronne tuo fratello e i suoi figli con lui, perché siano miei sacerdoti; Aronne e Nadab, Abiu, Eleazaro, Itamar, figli di Aronne.
frFais approcher de toi Aaron, ton frčre, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer ŕ mon service dans le sacerdoce: Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar.
esY TU allega á ti á Aarón tu hermano, y á sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes; á Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar é Ithamar, hijos de Aarón.
gbBring Aaron your brother, and his sons with him, near to you from among the children of Israel, that he may minister to me in the priest's office, even Aaron, Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar, Aaron's sons.
deDu sollst Aaron, deinen Bruder, und seine Söhne zu dir nehmen aus den Kindern Israel, daß er mein Priester sei, nämlich Aaron und seine Söhne Nadab, Abihu, Eleasar und Ithamar.
dkDu skal lade din Broder Aron og hans Sřnner tillige med ham trćde frem af Israeliternes Midte og komme hen til dig, for at de kan gřre Prćstetjeneste for mig, Aron og Arons Sřnner, Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar.
seOch du skall lĺta din broder Aron och hans söner med honom, träd fram till dig ur Israels barns krets för att de mĺ bliva plĺster ĺt mig Aron själv och hans söner: Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.
noSĺ skal du kalle din bror Aron ut av Israels barns mengde, og la ham trede frem til dig, bĺde han og hans sřnner, og sette dem til prester for mig - Aron og Nadab og Abihu og Eleasar og Itamar, Arons sřnner.
fiJa kutsu eteesi israelilaisten joukosta veljesi Aaron poikineen, että he pappeina palvelisivat minua, Aaron ja hänen poikansa Naadab ja Abihu, Eleasar ja Iitamar.
huTe pedig hívasd magadhoz a te atyádfiát Áront, és az ő fiait ő vele az Izráel fiai közűl, hogy papjaim legyenek: Áron, Nádáb, Abihu, Eleázár, Ithamár, Áronnak fiai.
2
heוְעָשִׂ֥יתָ בִגְדֵי־קֹ֖דֶשׁ לְאַהֲרֹ֣ן אָחִ֑יךָ לְכָב֖וֹד וּלְתִפְאָֽרֶת׃
grκαὶ ποιήσεις στολὴν ἁγίαν Ααρων τῷ ἀδελφῷ σου εἰς τιμὴν καὶ δόξαν.
lafaciesque vestem sanctam fratri tuo in gloriam et decorem
itFarai per Aronne, tuo fratello, abiti sacri, che esprimano gloria e maestŕ.
frTu feras ŕ Aaron, ton frčre, des vętements sacrés, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure.
esY harás vestidos sagrados á Aarón tu hermano, para honra y hermosura.
gbYou shall make holy garments for Aaron your brother, for glory and for beauty.
deUnd sollst Aaron, deinen Bruder, heilige Kleider machen, die herrlich und schön seien.
dkOg du skal tilvirke din Broder Aron hellige Klćder til Ćre og Pryd,
seOch du skall göra ĺt din broder Aron heliga kläder, till ära och prydnad.
noOg du skal gjřre hellige klćr for Aron, din bror, til ćre og til pryd.
fiJa teetä veljellesi Aaronille pyhät vaatteet, kunniaksi ja kaunistukseksi.
huÉs csinálj szent ruhákat Áronnak a te atyádfiának, dicsőségére és ékességére.
3
heוְאַתָּ֗ה תְּדַבֵּר֙ אֶל־כָּל־חַכְמֵי־לֵ֔ב אֲשֶׁ֥ר מִלֵּאתִ֖יו ר֣וּחַ חָכְמָ֑ה וְעָשׂ֞וּ אֶת־בִּגְדֵ֧י אַהֲרֹ֛ן לְקַדְּשׁ֖וֹ לְכַהֲנוֹ־לִֽי׃
grκαὶ σὺ λάλησον πᾶσι τοῖς σοφοῖς τῇ διανοίᾳ, οὓς ἐνέπλησα πνεύματος αἰσθήσεως, καὶ ποιήσουσιν τὴν στολὴν τὴν ἁγίαν Ααρων εἰς τὸ ἅγιον, ἐν ᾗ ἱερατεύσει μοι.
laet loqueris cunctis sapientibus corde quos replevi spiritu prudentiae ut faciant vestes Aaron in quibus sanctificatus ministret mihi
itTu parlerai a tutti gli artigiani piů esperti, ai quali io ho dato uno spirito di saggezza, ed essi faranno gli abiti di Aronne per la sua consacrazione e per l'esercizio del sacerdozio in mio onore.
frTu parleras ŕ tous ceux qui sont habiles, ŕ qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence; et ils feront les vętements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce.
esY tú hablarás á todos los sabios de corazón, á quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría; á fin que hagan los vestidos de Aarón, para consagrarle á que me sirva de sacerdote.
gbYou shall speak to all who are wise-hearted, whom I have filled with the spirit of wisdom, that they make Aaron's garments to sanctify him, that he may minister to me in the priest's office.
deUnd du sollst reden mit allen, die eines weisen Herzens sind, die ich mit dem Geist der Weisheit erfüllt habe, daß sie Aaron Kleider machen zu seiner Weihe, daß er mein Priester sei.
dkog du skal byde alle kunstforstandige Mćnd, hvem jeg har fyldt med Kunstfćrdigheds Ĺnd, at tilvirke Aron Klćder, for at han kan helliges til at gřre Prćstetjeneste for mig.
seOch du skall tillsäga alla edra konstförfarna män, som jag har uppfyllt med vishetens ande, att de skola göra kläder ĺt Aron, för att har mĺ helgas till att bliva präst ĺt mig.
noOg du skal tale til alle kunstforstandige menn, alle som jeg har fylt med kunstnerĺnd; og de skal gjřre de klćr som Aron skal bćre, forat han kan helliges til ĺ tjene mig som prest.
fiJa puhuttele kaikkia taidollisia miehiä, jotka minä olen täyttänyt taidollisuuden hengellä, että he tekevät vaatteet Aaronille, jotta hänet pyhitettäisiin pappina palvelemaan minua.
huÉs szólj minden bölcs szívűeknek, a kiket betöltöttem a bölcseség lelkével, hogy csinálják meg az Áron ruháit, az ő felszentelésére, hogy papom legyen.
4
heוְאֵ֨לֶּה הַבְּגָדִ֜ים אֲשֶׁ֣ר יַעֲשׂ֗וּ חֹ֤שֶׁן וְאֵפוֹד֙ וּמְעִ֔יל וּכְתֹ֥נֶת תַּשְׁבֵּ֖ץ מִצְנֶ֣פֶת וְאַבְנֵ֑ט וְעָשׂ֨וּ בִגְדֵי־קֹ֜דֶשׁ לְאַהֲרֹ֥ן אָחִ֛יךָ וּלְבָנָ֖יו לְכַהֲנוֹ־לִֽי׃
grκαὶ αὗται αἱ στολαί, ἃς ποιήσουσιν· τὸ περιστήθιον καὶ τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸν ποδήρη καὶ χιτῶνα κοσυμβωτὸν καὶ κίδαριν καὶ ζώνην· καὶ ποιήσουσιν στολὰς ἁγίας Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερατεύειν μοι.
lahaec autem erunt vestimenta quae facient rationale et superumerale tunicam et lineam strictam cidarim et balteum facient vestimenta sancta Aaron fratri tuo et filiis eius ut sacerdotio fungantur mihi
itEd ecco gli abiti che faranno: il pettorale e l'efod, il manto, la tunica damascata, il turbante e la cintura. Faranno vesti sacre per Aronne tuo fratello e per i suoi figli, perché esercitino il sacerdozio in mio onore.
frVoici les vętements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare, et une ceinture. Ils feront des vętements sacrés ŕ Aaron, ton frčre, et ŕ ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce.
esLos vestidos que harán son estos: el racional, y el ephod, y el manto, y la túnica labrada, la mitra, y el cinturón. Hagan, pues, los sagrados vestidos á Aarón tu hermano, y á sus hijos, para que sean mis sacerdotes.
gbThese are the garments which they shall make: a breastplate, and an ephod, and a robe, and a coat of checker work, a turban, and a sash: and they shall make holy garments for Aaron your brother, and his sons, that he may minister to me in the priest's office.
deDas sind aber die Kleider, die sie machen sollen: das Amtschild, den Leibrock, Purpurrock, engen Rock, Hut und Gürtel. Also sollen sie heilige Kleider machen deinem Bruder Aaron und seinen Söhnen, daß er mein Priester sei.
dkKlćderne, som de skal tilvirke, er fřlgende: Brystskjold, Efod, Kĺbe, Kjortel af mřnstret Stof, Hovedklćde og Bćlte. De skal tilvirke din Broder Aron og hans Sřnner hellige Klćder, for at de kan gřre Prćstetjeneste for mig,
seOch dessa äro de kläder som de skola göra: bröstsköld, efod, kĺpa, rutig livklädnad, huvudbindel och bälte. De skola göra heliga kläder ĺt din broder Aron och hans söner, för att han mĺ bliva präst ĺt mig.
noDette er de klćr som de skal gjřre: en brystduk og en livkjortel og en overkjortel og en ternet underkjortel, en hue og et belte - hellige klćr skal de gjřre til Aron, din bror, og hans sřnner, sĺ han kan tjene mig som prest.
fiJa nämä ovat ne vaatteet, jotka heidän on tehtävä: rintakilpi, kasukka, viitta, ruutuinen ihokas, käärelakki ja vyö. Ja he tehkööt sinun veljellesi Aaronille ja hänen pojilleen pyhät vaatteet, että he pappeina palvelisivat minua.
huEzek pedig a ruhák, a melyeket készítsenek: hósen, efód, palást, koczkás köntös, süveg és öv. És csináljanak szent ruhákat Áronnak a te atyádfiának, és az ő fiainak, hogy papjaim legyenek.
5
heוְהֵם֙ יִקְח֣וּ אֶת־הַזָּהָ֔ב וְאֶת־הַתְּכֵ֖לֶת וְאֶת־הָֽאַרְגָּמָ֑ן וְאֶת־תּוֹלַ֥עַת הַשָּׁנִ֖י וְאֶת־הַשֵּֽׁשׁ׃ פ
grκαὶ αὐτοὶ λήμψονται τὸ χρυσίον καὶ τὴν ὑάκινθον καὶ τὴν πορφύραν καὶ τὸ κόκκινον καὶ τὴν βύσσον.-
laaccipientque aurum et hyacinthum et purpuram coccumque bis tinctum et byssum
itEssi dovranno usare oro, porpora viola e porpora rossa, scarlatto e bisso.
frIls emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et de fin lin.
esTomarán oro, y cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido.
gbThey shall take the gold, and the blue, and the purple, and the scarlet, and the fine linen.
deDazu sollen sie nehmen Gold, blauen und roten Purpur, Scharlach und weiße Leinwand.
dkog dertil skal de bruge Guldtrĺd, violet og rřdt Purpurgarn, Karmoisinrřdt Garn og Byssus.
seOch härtill skola de taga av guldet och av det mörkblĺa, det purpurröda, det rosenröda och det vita garnet.
noDe skal ta gullet og den blĺ og den purpurrřde og den karmosinrřde ull og det fine lingarn,
fiJa he ottakoot tätä varten kultaa sekä punasinisiä, purppuranpunaisia ja helakanpunaisia lankoja ja valkoisia pellavalankoja.
huVegyék hát ők elő az aranyat, és a kék, és a bíborpiros, és a karmazsinszínű [fonalat] és a len[fonalat.]
6
heוְעָשׂ֖וּ אֶת־הָאֵפֹ֑ד זָ֠הָב תְּכֵ֨לֶת וְאַרְגָּמָ֜ן תּוֹלַ֧עַת שָׁנִ֛י וְשֵׁ֥שׁ מָשְׁזָ֖ר מַעֲשֵׂ֥ה חֹשֵֽׁב׃
grκαὶ ποιήσουσιν τὴν ἐπωμίδα ἐκ βύσσου κεκλωσμένης, ἔργον ὑφαντὸν ποικιλτοῦ·
lafacient autem superumerale de auro et hyacintho ac purpura coccoque bis tincto et bysso retorta opere polymito
itFaranno l'efod con oro, porpora viola e porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto, artisticamente lavorati.
frIls feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors; il sera artistement travaillé.
esY harán el ephod de oro y cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido de obra de bordador.
gbThey shall make the ephod of gold, of blue, and purple, scarlet, and fine twined linen, the work of the skillful workman.
deDen Leibrock sollen sie machen von Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand, kunstreich;
dkEfoden skal du tilvirke af Guldtrĺd, violet og rřdt Purpurgarn, karmoisinrřdt Garn og tvundet Byssus i Kunstvćvning.
seEfoden skola de göra av guld och av mörkblĺtt purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn, i konstvävnad.
noog de skal gjřre livkjortelen av gull, blĺ, purpurrřd og karmosinrřd ull og fint, tvunnet lingarn i kunstvevning.
fiKasukan he tehkööt kullasta sekä punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista, taidokkaasti kutomalla.
huÉs csinálják az efódot aranyból, kék és bíborpiros, karmazsinszínű és sodrott lenből, mestermunkával.
7
heשְׁתֵּ֧י כְתֵפֹ֣ת חֹֽבְרֹ֗ת יִֽהְיֶה־לּ֛וֹ אֶל־שְׁנֵ֥י קְצוֹתָ֖יו וְחֻבָּֽר׃
grδύο ἐπωμίδες συνέχουσαι ἔσονται αὐτῷ ἑτέρα τὴν ἑτέραν, ἐπὶ τοῖς δυσὶ μέρεσιν ἐξηρτημέναι·
laduas oras iunctas habebit in utroque latere summitatum ut in unum redeant
itAvrŕ due spalline attaccate alle due estremitŕ e in tal modo formerŕ un pezzo ben unito.
frOn y fera deux épaulettes, qui le joindront par ses deux extrémités; et c'est ainsi qu'il sera joint.
esTendrá dos hombreras que se junten á sus dos lados, y se juntará.
gbIt shall have two shoulder straps joined to the two ends of it, that it may be joined together.
dezwei Schulterstücke soll er haben, die zusammengehen an beiden Enden, und soll zusammengebunden werden.
dkDen skal have to Skulderstykker, der skal vćre til at hćfte pĺ; den skal hćftes sammen ved begge Hjřrner.
seDen skall vid sina bĺda ändar hava tvĺ axelstycken, som skola fästas ihop, sĺ att den hĺllen hopfäst.
noDen skal ha to skulderstykker som kan festes til hverandre, ett i hver ende; det skal vćre til ĺ hekte den sammen med.
fiSiinä olkoon kaksi yhdistettävää olkakappaletta, ja se kiinnitettäköön niihin molemmista päistään.
huKét vállkötő is legyen hozzá kapcsolva a két végéhez, hogy összekapcsoltathassék.
8
heוְחֵ֤שֶׁב אֲפֻדָּתוֹ֙ אֲשֶׁ֣ר עָלָ֔יו כְּמַעֲשֵׂ֖הוּ מִמֶּ֣נּוּ יִהְיֶ֑ה זָהָ֗ב תְּכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת שָׁנִ֖י וְשֵׁ֥שׁ מָשְׁזָֽר׃
grκαὶ τὸ ὕφασμα τῶν ἐπωμίδων, ὅ ἐστιν ἐπ᾽ αὐτῷ, κατὰ τὴν ποίησιν ἐξ αὐτοῦ ἔσται ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης.
laipsaque textura et cuncta operis varietas erit ex auro et hyacintho et purpura coccoque bis tincto et bysso retorta
itLa cintura per fissarlo e che sta sopra di esso sarŕ della stessa fattura e sarŕ d'un sol pezzo: sarŕ intessuta d'oro, di porpora viola e porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto.
frLa ceinture sera du męme travail que l'éphod et fixée sur lui; elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors.
esY el artificio de su cinto que está sobre él, será de su misma obra, de lo mismo; de oro, cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido.
gbThe skillfully woven band, which is on it, that is on him, shall be like its work and of the same piece; of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen.
deUnd sein Gurt darauf soll derselben Kunst und Arbeit sein, von Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand.
dkOg dens Bćlte, som skal bruges, nĺr den tages pĺ, skal vćre af samme Arbejde og i eet med den; det skal vćre af Guldtrĺd, violet og rřdt Purpurgarn, karmoisinrřdt Garn og tvundet Byssus.
seOch skärpet, som skall sitta pĺ efoden och sammanhĺlla den, skall vara av samma slags vävnad och i ett stycke med den: av guld och av mörkblĺtt, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn.
noOg beltet som skal sitte pĺ den og holde den sammen, skal vćre av samme slags vevning og i ett stykke med den, av gull og blĺ og purpurrřd og karmosinrřd ull og fint, tvunnet lingarn.
fiJa vyö, jolla kasukka kiinnitetään, olkoon tehty samalla tavalla ja samasta kappaleesta kuin se: kullasta sekä punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista.
huÁtkötő öve pedig, a mely rajta van, ugyanolyan mívű és abból való legyen; aranyból, kék, és bíborpiros, és karmazsinszinű, és sodrott lenből.
9
huAnnakutána végy két ónix-követ, és mesd fel azokra az Izráel fiainak neveit.
heוְלָ֣קַחְתָּ֔ אֶת־שְׁתֵּ֖י אַבְנֵי־שֹׁ֑הַם וּפִתַּחְתָּ֣ עֲלֵיהֶ֔ם שְׁמ֖וֹת בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
grκαὶ λήμψῃ τοὺς δύο λίθους, λίθους σμαράγδου, καὶ γλύψεις ἐν αὐτοῖς τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ,
lasumesque duos lapides onychinos et sculpes in eis nomina filiorum Israhel
itPrenderai due pietre di ňnice e inciderai su di esse i nomi degli Israeliti:
frTu prendras deux pierres d'onyx, et tu y graveras les noms des fils d'Israël,
esY tomarás dos piedras oniquinas, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel:
gbYou shall take two onyx stones, and engrave on them the names of the children of Israel:
deUnd sollst zwei Onyxsteine nehmen und darauf graben die Namen der Kinder Israel,
dkSĺ skal du tage de to Sjohamsten og gravere Israels Sřnners Navne i dem,
seOch du skall taga tvĺ onyxstenar och pĺ dem inrista Israels söners namn,
noOg du skal ta to onyksstener, og pĺ dem skal du inngrave navnene pĺ Israels barn,
fiOta sitten kaksi onyks-kiveä ja kaiverra niihin Israelin poikien nimet,
10
fikuusi heidän nimeään toiseen kiveen ja toiset kuusi nimeä toiseen kiveen siinä järjestyksessä, kuin he ovat syntyneet.
huHatnak nevét az egyik kőre, a másik hatnak nevét pedig a másik kőre, az ő születésök szerint.
heשִׁשָּׁה֙ מִשְּׁמֹתָ֔ם עַ֖ל הָאֶ֣בֶן הָאֶחָ֑ת וְאֶת־שְׁמ֞וֹת הַשִּׁשָּׁ֧ה הַנּוֹתָרִ֛ים עַל־הָאֶ֥בֶן הַשֵּׁנִ֖ית כְּתוֹלְדֹתָֽם׃
grἓξ ὀνόματα ἐπὶ τὸν λίθον τὸν ἕνα καὶ τὰ ἓξ ὀνόματα τὰ λοιπὰ ἐπὶ τὸν λίθον τὸν δεύτερον κατὰ τὰς γενέσεις αὐτῶν.
lasex nomina in lapide uno et sex reliqua in altero iuxta ordinem nativitatis eorum
itsei dei loro nomi sulla prima pietra e gli altri sei nomi sulla seconda pietra, in ordine di nascita.
frsix de leurs noms sur une pierre, et les six autres sur la seconde pierre, d'aprčs l'ordre des naissances.
esLos seis de sus nombres en la una piedra, y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos.
gbsix of their names on the one stone, and the names of the six that remain on the other stone, in the order of their birth.
deAuf jeglichen sechs Namen, nach der Ordnung ihres Alters.
dkseks af Navnene pĺ den ene Sten og de andre seks pĺ den anden efter Aldersfřlge;
sesex av namnen pĺ den ena stenen och de sex övrigas namn pĺ den andra stenen, efter ättföljd.
noseks navn pĺ den ene sten og de andre seks navn pĺ den andre sten efter alderen.
11
heמַעֲשֵׂ֣ה חָרַשׁ֮ אֶבֶן֒ פִּתּוּחֵ֣י חֹתָ֗ם תְּפַתַּח֙ אֶת־שְׁתֵּ֣י הָאֲבָנִ֔ים עַל־שְׁמֹ֖ת בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל מֻסַבֹּ֛ת מִשְׁבְּצ֥וֹת זָהָ֖ב תַּעֲשֶׂ֥ה אֹתָֽם׃
grἔργον λιθουργικῆς τέχνης, γλύμμα σφραγῖδος, διαγλύψεις τοὺς δύο λίθους ἐπὶ τοῖς ὀνόμασιν τῶν υἱῶν Ισραηλ.
laopere sculptoris et celatura gemmarii sculpes eos nominibus filiorum Israhel inclusos auro atque circumdatos
itInciderai le due pietre con i nomi degli Israeliti, seguendo l'arte dell'intagliatore di pietre per l'incisione di un sigillo; le inserirai in castoni d'oro.
frTu graveras sur les deux pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets; tu les entoureras de montures d'or.
esDe obra de escultor en piedra á modo de grabaduras de sello, harás grabar aquellas dos piedras con los nombres de los hijos de Israel; harásles alrededor engastes de oro.
gbWith the work of an engraver in stone, like the engravings of a signet, you shall engrave the two stones, according to the names of the children of Israel: you shall make them to be enclosed in settings of gold.
deDas sollst du tun durch die Steinschneider, die da Siegel graben, also daß sie mit Gold umher gefaßt werden.
dkmed Stenskćrerarbejde, som ved Gravering af Signeter, skal du indgravere Israels Sřnners Navne i de 14 Sten, og du skal indfatte dem i Guldfletvćrk.
seMed stensnidarkonst, sĺsom man graverar signetringar, skall du inrista Israels söners namn pĺ de tvĺ stenarna. Med nätverk av guld skall du omgiva dessa.
noSom en arbeider i sten og skjćrer ut et signet, sĺledes skal du la navnene pĺ Israels barn skjćre ut pĺ begge stenene; du skal sette dem inn i flettverk av gull.
fiNiinkuin taidokkaasti hiotaan kiveä, kaiverretaan sinettisormuksia, niin kaiverra Israelin poikien nimet niihin kahteen kiveen. Ja kehystettäköön ne kultapalmikoimilla.
huKőmetsző munkával, a mint a pecsétet metszik, [úgy] metszesd e két követ az Izráel fiainak neveire; köröskörűl arany boglárokba csináld azokat.
12
heוְשַׂמְתָּ֞ אֶת־שְׁתֵּ֣י הָאֲבָנִ֗ים עַ֚ל כִּתְפֹ֣ת הָֽאֵפֹ֔ד אַבְנֵ֥י זִכָּרֹ֖ן לִבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְנָשָׂא֩ אַהֲרֹ֨ן אֶת־שְׁמוֹתָ֜ם לִפְנֵ֧י יְהוָ֛ה עַל־שְׁתֵּ֥י כְתֵפָ֖יו לְזִכָּרֹֽן׃ ס
grκαὶ θήσεις τοὺς δύο λίθους ἐπὶ τῶν ὤμων τῆς ἐπωμίδος· λίθοι μνημοσύνου εἰσὶν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ· καὶ ἀναλήμψεται Ααρων τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ ἔναντι κυρίου ἐπὶ τῶν δύο ὤμων αὐτοῦ, μνημόσυνον περὶ αὐτῶν.
laet pones in utroque latere superumeralis memoriale filiis Israhel portabitque Aaron nomina eorum coram Domino super utrumque umerum ob recordationem
itFisserai le due pietre sulle spalline dell'efod, come pietre che ricordino presso di me gli Israeliti; cosě Aronne porterŕ i loro nomi sulle sue spalle davanti al Signore, come un memoriale.
frTu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël; et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leurs noms devant l'Éternel sur ses deux épaules.
esY pondrás aquellas dos piedras sobre los hombros del ephod, para piedras de memoria á los hijos de Israel; y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová en sus dos hombros por memoria.
gbYou shall put the two stones on the shoulder straps of the ephod, to be stones of memorial for the children of Israel: and Aaron shall bear their names before Yahweh on his two shoulders for a memorial.
deUnd sollst sie auf die Schulterstücke des Leibrocks heften, daß es Steine seien zum Gedächtnis für die Kinder Israel, daß Aaron ihre Namen auf seinen beiden Schultern trage vor dem HERRN zum Gedächtnis.
dkDisse to Sten skal du fćste pĺ Efodens Skulderstykker, for at Stenene kan bringe Israels Sřnner i Minde, og Aron skal bćre deres Navne for Herrens Ĺsyn pĺ sine Skuldre for at bringe dem i Minde.
seOch du skall satta de bĺda stenarna pĺ efodens axelstycken, för att stenarna mĺ bringa Israels barn i ĺminnelse; Aron skall bära deras namn inför HERRENS ansikte pĺ sina bĺda axlar, för att bringa dem i ĺminnelse.
noOg du skal sette begge stenene pĺ livkjortelens skulderstykker, forat de skal minne om Israels barn; og nĺr Aron stĺr for Herrens ĺsyn, skal han bćre deres navn pĺ begge sine skuldrer for ĺ minne om dem.
fiJa pane molemmat kivet kasukan olkakappaleihin kiviksi, jotka johdattavat muistoon israelilaiset; näin Aaron kantakoon heidän nimiänsä molemmilla olkapäillään Herran kasvojen edessä, että heitä muistettaisiin.
huÉs tedd e két követ az efód vállkötőire, az Izráel fiaira való emlékeztetés kövei gyanánt, hogy emlékeztetőül hordozza Áron azoknak neveit az ő két vállán az Úr előtt.
13
heוְעָשִׂ֥יתָ מִשְׁבְּצֹ֖ת זָהָֽב׃
grκαὶ ποιήσεις ἀσπιδίσκας ἐκ χρυσίου καθαροῦ·
lafacies et uncinos ex auro
itFarai anche i castoni d'oro
frTu feras des montures d'or,
esHarás pues, engastes de oro,
gbYou shall make settings of gold,
deUnd sollst goldene Fassungen machen
dkOg du skal tilvirke Fletvćrk af Guld
seOch du skall göra flätverk av guld,
noSĺ skal du gjřre flettverk av gull
fiJa tee kultapalmikoimia
huCsinálj annakokáért arany boglárokat,
14
heוּשְׁתֵּ֤י שַׁרְשְׁרֹת֙ זָהָ֣ב טָה֔וֹר מִגְבָּלֹ֛ת תַּעֲשֶׂ֥ה אֹתָ֖ם מַעֲשֵׂ֣ה עֲבֹ֑ת וְנָתַתָּ֛ה אֶת־שַׁרְשְׁרֹ֥ת הָעֲבֹתֹ֖ת עַל־הַֽמִּשְׁבְּצֹֽת׃ ס
grκαὶ ποιήσεις δύο κροσσωτὰ ἐκ χρυσίου καθαροῦ, καταμεμιγμένα ἐν ἄνθεσιν, ἔργον πλοκῆς· καὶ ἐπιθήσεις τὰ κροσσωτὰ τὰ πεπλεγμένα ἐπὶ τὰς ἀσπιδίσκας κατὰ τὰς παρωμίδας αὐτῶν ἐκ τῶν ἐμπροσθίων.-
laet duas catenulas auri purissimi sibi invicem coherentes quas inseres uncinis
ite due catene d'oro in forma di cordoni, con un lavoro d'intreccio; poi fisserai le catene a intreccio sui castoni.
fret deux chaînettes d'or pur, que tu tresseras en forme de cordons; et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées.
esY dos cadenillas de oro fino; las cuales harás de hechura de trenza; y fijarás las cadenas de hechura de trenza en los engastes.
gband two chains of pure gold; you shall make them like cords of braided work: and you shall put the braided chains on the settings.
deund zwei Ketten von feinem Golde, mit zwei Enden, aber die Glieder ineinander hangend; und sollst sie an die Fassungen tun.
dkog to Kćder af purt Guld; du skal lave dem i snoet Arbejde, som nĺr man snor Reb, og sćtte disse snoede Kćder pĺ Fletvćrket.
sesĺ ock tvĺ kedjor av rent guld; i virat arbete skall du göra dessa, sĺsom man gör snodder. Och du skall fästa de snodda kedjorna vid flätverken.
noog to kjeder av rent gull; de skal vćre slynget, sĺledes som de slynger snorer; disse slyngede kjeder skal du feste til flettverkene.
fija kahdet käädyt puhtaasta kullasta; tee ne punomalla, niinkuin punonnaista tehdään, ja kiinnitä punotut käädyt palmikoimiin.
huÉs két lánczot tiszta aranyból; fonatékosan csináld azokat; sodrott mívűek legyenek, és tedd rá a sodrott lánczokat a boglárokra.
15
heוְעָשִׂ֜יתָ חֹ֤שֶׁן מִשְׁפָּט֙ מַעֲשֵׂ֣ה חֹשֵׁ֔ב כְּמַעֲשֵׂ֥ה אֵפֹ֖ד תַּעֲשֶׂ֑נּוּ זָ֠הָב תְּכֵ֨לֶת וְאַרְגָּמָ֜ן וְתוֹלַ֧עַת שָׁנִ֛י וְשֵׁ֥שׁ מָשְׁזָ֖ר תַּעֲשֶׂ֥ה אֹתֽוֹ׃
grκαὶ ποιήσεις λογεῖον τῶν κρίσεων, ἔργον ποικιλτοῦ· κατὰ τὸν ῥυθμὸν τῆς ἐπωμίδος ποιήσεις αὐτό· ἐκ χρυσίου καὶ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης ποιήσεις αὐτό.
larationale quoque iudicii facies opere polymito iuxta texturam superumeralis ex auro hyacintho et purpura coccoque bis tincto et bysso retorta
itFarai il pettorale del giudizio, artisticamente lavorato, di fattura uguale a quella dell'efod: con oro, porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto.
frTu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé; tu le feras du męme travail que l'éphod, tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors.
esHarás asimismo el racional del juicio de primorosa obra, le has de hacer conforme á la obra del ephod, de oro, y cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido.
gbYou shall make a breastplate of judgment, the work of the skillful workman; like the work of the ephod you shall make it; of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, you shall make it.
deDas Amtschild sollst du machen nach der Kunst, wie den Leibrock, von Gold, blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand.
dkFremdeles skal du tilvirke Retskendelsens Brystskjold i Kunstvćvning pĺ samme Mĺde som Efoden; af Guldtrĺd, violet og rřdt Purpurgarn, karmoisinrřdt Garn og tvundet Byssus skal du lave det;
seEn domssköld skall du göra i konstvävnad; du skall göra den i samma slags vävnad som efoden: av guld och av mörkblĺtt, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn skall du göra den.
noSĺ skal du gjřre en doms-brystduk i kunstvevning, i samme slags vevning som livkjortelen; av gull og blĺ, purpurrřd og karmosinrřd ull og fint, tvunnet lingarn skal du gjřre den.
fiJa jumalanvastausten rintakilpi tee taidokkaasti kutomalla; tee sekin samalla tavalla, kuin kasukka on tehty: tee se kullasta sekä punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista.
huAzután csináld meg az ítéletnek hósenét mestermunkával; úgy csináld mint az efódot csináltad: aranyból, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből csináld azt.
16
heרָב֥וּעַ יִֽהְיֶ֖ה כָּפ֑וּל זֶ֥רֶת אָרְכּ֖וֹ וְזֶ֥רֶת רָחְבּֽוֹ׃
grτετράγωνον ἔσται, διπλοῦν, σπιθαμῆς τὸ μῆκος καὶ σπιθαμῆς τὸ εὖρος.
laquadrangulum erit et duplex mensuram palmi habebit tam in longitudine quam in latitudine
itSarŕ quadrato, doppio; avrŕ una spanna di lunghezza e una spanna di larghezza.
frIl sera carré et double; sa longueur sera d'un empan, et sa largeur d'un empan.
esSerá cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho:
gbIt shall be square and folded double; a span shall be its length of it, and a span its width.
deViereckig soll es sein und zwiefach; eine Spanne breit soll seine Länge sein und eine Spanne breit seine Breite.
dkdet skal vćre firkantet og lćgges dobbelt, et Spand langt og et Spand bredt,
seDen skall vara liksidigt fyrkantig och hava form av en väska, ett kvarter lĺng och ett kvarter bred.
noDen skal vćre firkantet og dobbelt lagt, et spann lang og et spann bred.
fiSe olkoon neliskulmainen ja taskun muotoon tehty, vaaksan pituinen ja vaaksan levyinen.
huNégyszögű legyen, kétrétű, egy arasznyi hosszú és egy arasznyi széles.
17
heוּמִלֵּאתָ֥ בוֹ֙ מִלֻּ֣אַת אֶ֔בֶן אַרְבָּעָ֖ה טוּרִ֣ים אָ֑בֶן ט֗וּר אֹ֤דֶם פִּטְדָה֙ וּבָרֶ֔קֶת הַטּ֖וּר הָאֶחָֽד׃
grκαὶ καθυφανεῖς ἐν αὐτῷ ὕφασμα κατάλιθον τετράστιχον. στίχος λίθων ἔσται σάρδιον, τοπάζιον καὶ σμάραγδος, ὁ στίχος ὁ εἷς·
laponesque in eo quattuor ordines lapidum in primo versu erit lapis sardius et topazius et zmaragdus
itLo coprirai con una incastonatura di pietre preziose, disposte in quattro file. Una fila: una cornalina, un topazio e uno smeraldo: cosě la prima fila.
frTu y enchâsseras une garniture de pierres, quatre rangées de pierres: premičre rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude;
esY lo llenarás de pedrería con cuatro órdenes de piedras: un orden de una piedra sárdica, un topacio, y un carbunclo; será el primer orden;
gbYou shall set in it settings of stones, four rows of stones: a row of ruby, topaz, and beryl shall be the first row;
deUnd sollst's füllen die vier Reihen voll Steine. Die erste Reihe sei ein Sarder, Topas, Smaragd;
dkOg du skal udstyre det med en Besćtning af Sten, fire Rćkker Sten: Karneol, Topas og Smaragd i den fřrste Rćkke,
seOch du skall besätta den med infattade stenar, ordnade pĺ fyra rader: i första raden en karneol, en topas och en smaragd;
noOg du skal sette pĺ den fire rader med innfattede stener. I en rad skal det vćre en karneol, en topas og en smaragd; det er den fřrste rad.
fiJa kiinnitä sen pintaan kiviä yliyltään, neljään riviin: ensimmäiseen riviin karneoli, topaasi ja smaragdi;
huÉs foglalj abba befoglalni való köveket; négy sor követ, ilyen sorban: szárdiusz, topáz és smaragd; ez az első sor.
18
heוְהַטּ֖וּר הַשֵּׁנִ֑י נֹ֥פֶךְ סַפִּ֖יר וְיָהֲלֹֽם׃
grκαὶ ὁ στίχος ὁ δεύτερος ἄνθραξ καὶ σάπφειρος καὶ ἴασπις·
lain secundo carbunculus sapphyrus et iaspis
itLa seconda fila: un turchese, uno zaffěro e un berillo.
frseconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant;
esEl segundo orden, una esmeralda, un zafiro, y un diamante;
gband the second row a turquoise, a sapphire, and an emerald;
dedie andere ein Rubin, Saphir, Demant;
dkRubin, Safir og Jaspis i den anden,
sei andra raden en karbunkel, en safir och en kalcedon;
noI den annen rad skal det vćre en karfunkel, en safir og en diamant,
fitoiseen riviin rubiini, safiiri ja jaspis;
huA második sor pedig: karbunkulus, zafir és gyémánt.
19
heוְהַטּ֖וּר הַשְּׁלִישִׁ֑י לֶ֥שֶׁם שְׁב֖וֹ וְאַחְלָֽמָה׃
grκαὶ ὁ στίχος ὁ τρίτος λιγύριον, ἀχάτης καὶ ἀμέθυστος·
lain tertio ligyrius achates et amethistus
itLa terza fila: un giacinto, un'ŕgata e un'ametista.
frtroisičme rangée, une opale, une agate, une améthyste;
esEl tercer orden, un rubí, un ágata, y una amatista;
gband the third row a jacinth, an agate, and an amethyst;
dedie dritte ein Lynkurer, Achat, Amethyst;
dkHyacint, Agat og Ametyst i den tredje,
sei tredje raden en hyacint, en agat och en ametist;
noog i den tredje rad en hyasint, en agat og en ametyst,
fikolmanteen riviin hyasintti, akaatti ja ametisti;
huA harmadik sor: jáczint, agát és amethiszt.
20
heוְהַטּוּר֙ הָרְבִיעִ֔י תַּרְשִׁ֥ישׁ וְשֹׁ֖הַם וְיָשְׁפֵ֑ה מְשֻׁבָּצִ֥ים זָהָ֛ב יִהְי֖וּ בְּמִלּוּאֹתָֽם׃
grκαὶ ὁ στίχος ὁ τέταρτος χρυσόλιθος καὶ βηρύλλιον καὶ ὀνύχιον· περικεκαλυμμένα χρυσίῳ, συνδεδεμένα ἐν χρυσίῳ ἔστωσαν κατὰ στίχον αὐτῶν.
lain quarto chrysolitus onychinus et berillus inclusi auro erunt per ordines suos
itLa quarta fila: un crisňlito, un ňnice e un diaspro. Saranno inserite nell'oro mediante i loro castoni.
frquatričme rangée, une chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leurs montures d'or.
esY el cuarto orden, un berilo, un onix, y un jaspe: estarán engastadas en oro en sus encajes.
gband the fourth row a chrysolite, an onyx, and a jasper: they shall be enclosed in gold in their settings.
dedie vierte ein Türkis, Onyx, Jaspis. In Gold sollen sie gefaßt sein in allen Reihen
dkKrysolit, Sjoham og Onyks i den fjerde; og de skal omgives med Guldfletvćrk i deres Indfatninger.
sei fjärde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. Omgivna med flätverk av guld skola de sitta i sin infattning.
noog i den fjerde rad en krysolitt og en onyks og en jaspis. De skal vćre innfattet i flettverk av gull.
fija neljänteen riviin krysoliitti, onyks ja berylli. Kultapalmikoimilla kehystettyinä kiinnitettäköön ne paikoilleen.
huA negyedik sor: krizolith, ónix és jáspis; arany boglárokba legyenek foglalva.
21
heוְ֠הָאֲבָנִים תִּֽהְיֶ֜יןָ עַל־שְׁמֹ֧ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל שְׁתֵּ֥ים עֶשְׂרֵ֖ה עַל־שְׁמֹתָ֑ם פִּתּוּחֵ֤י חוֹתָם֙ אִ֣ישׁ עַל־שְׁמ֔וֹ תִּֽהְיֶ֕יןָ לִשְׁנֵ֥י עָשָׂ֖ר שָֽׁבֶט׃
grκαὶ οἱ λίθοι ἔστωσαν ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν υἱῶν Ισραηλ δέκα δύο κατὰ τὰ ὀνόματα αὐτῶν· γλυφαὶ σφραγίδων, ἕκαστος κατὰ τὸ ὄνομα, ἔστωσαν εἰς δέκα δύο φυλάς.
lahabebuntque nomina filiorum Israhel duodecim nominibus celabuntur singuli lapides nominibus singulorum per duodecim tribus
itLe pietre corrisponderanno ai nomi degli Israeliti: dodici, secondo i loro nomi, e saranno incise come sigilli, ciascuna con il nome corrispondente, secondo le dodici tribů.
frIl y en aura douze, d'aprčs les noms des fils d'Israël; elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. -
esY serán aquellas piedra según los nombres de los hijos de Israel, doce según sus nombres; como grabaduras de sello cada una con su nombre, vendrán á ser según las doce tribus.
gbThe stones shall be according to the names of the children of Israel, twelve, according to their names; like the engravings of a signet, everyone according to his name, they shall be for the twelve tribes.
deund sollen nach den zwölf Namen der Kinder Israel stehen, gegraben vom Steinschneider, daß auf einem jeglichen ein Namen stehe nach den zwölf Stämmen.
dkDer skal vćre tolv Sten, svarende til Israels Sřnners Navne, en for hvert Navn; det skal vćre graveret Arbejde som Signeter, sĺledes at hver Sten bćrer Navnet pĺ en af de tolv Stammer.
seStenarna skola vara tolv, efter Israels söners namn, en för vart namn; var sten skall bära namnet pĺ en av de tolv stammarna, inristat pĺ samma sätt som man graverar signetringar.
noStenene skal vćre tolv i tallet, efter navnene pĺ Israels sřnner, en for hvert navn; pĺ hver sten skal navnet pĺ en av de tolv stammer vćre innskĺret likesom pĺ et signet.
fiKiviä olkoon Israelin poikain nimien mukaan kaksitoista, yksi kutakin nimeä kohti; kussakin kivessä olkoon yksi kahdentoista sukukunnan nimistä, kaiverrettuna samalla tavalla, kuin kaiverretaan sinettisormuksia.
huA kövek tehát az Izráel fiainak nevei szerint legyenek, tizenkettő [legyen] az ő nevök szerint; mint a pecsét, úgy legyen metszve, mindenik a reá való névvel, a tizenkét nemzetség szerint.
22
heוְעָשִׂ֧יתָ עַל־הַחֹ֛שֶׁן שַֽׁרְשֹׁ֥ת גַּבְלֻ֖ת מַעֲשֵׂ֣ה עֲבֹ֑ת זָהָ֖ב טָהֽוֹר׃
grκαὶ ποιήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον κροσσοὺς συμπεπλεγμένους, ἔργον ἁλυσιδωτὸν ἐκ χρυσίου καθαροῦ.
lafacies in rationali catenas sibi invicem coherentes ex auro purissimo
itPoi farai sul pettorale catene in forma di cordoni, lavoro d'intreccio d'oro puro.
frTu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordons.
esHarás también en el racional cadenetas de hechura de trenzas de oro fino.
gbYou shall make on the breastplate chains like cords, of braided work of pure gold.
deUnd sollst Ketten zu dem Schild machen mit zwei Enden, aber die Glieder ineinander hangend, von feinem Golde,
dkTil Brystskjoldet skal du lave snoede Kćder af purt Guld, snoet Arbejde, som nĺr man snor Reb.
seOch du skall till bröstskölden göra kedjor i virat arbete, sĺsom man gör snodder, av rent guld.
noTil brystduken skal du ogsĺ gjřre kjeder av rent gull, slynget som snorer.
fiJa tee rintakilpeen puhtaasta kullasta käädyt, punotut, niinkuin punonnaista tehdään.
huA hósenre pedig csinálj fonatékos lánczokat, sodrott mívűeket, tiszta aranyból.
23
heוְעָשִׂ֙יתָ֙ עַל־הַחֹ֔שֶׁן שְׁתֵּ֖י טַבְּע֣וֹת זָהָ֑ב וְנָתַתָּ֗ אֶת־שְׁתֵּי֙ הַטַּבָּע֔וֹת עַל־שְׁנֵ֖י קְצ֥וֹת הַחֹֽשֶׁן׃
gr.
laet duos anulos aureos quos pones in utraque rationalis summitate
itFarai sul pettorale due anelli d'oro e metterai i due anelli alle estremitŕ del pettorale.
frTu feras sur le pectoral deux anneaux d'or, et tu mettras ces deux anneaux aux deux extrémités du pectoral.
esY harás en el racional dos anillos de oro, los cuales dos anillos pondrás á las dos puntas del racional.
gbYou shall make on the breastplate two rings of gold, and shall put the two rings on the two ends of the breastplate.
deund zwei goldene Ringe an das Schild, also daß du die zwei Ringe heftest an zwei Ecken des Schildes,
dkTil Brystskjoldet skal du lave to Guldringe og sćtte disse to Ringe pĺ Brystskjoldets řverste Hjřrner,
seVidare skall du till bröstskölden göra tvĺ ringar av guld och sätta dessa bĺda ringar i tvĺ av bröstsköldens hörn.
noLikesĺ skal du gjřre to gullringer til brystduken, og dem skal du sette pĺ hver sitt hjřrne av den.
fiJa tee rintakilpeen kaksi kultarengasta ja kiinnitä molemmat renkaat rintakilven kahteen yläkulmaan.
huÉs csinálj a hósenre két arany karikát, és tedd a két karikát a hósen két szegletére.
24
heוְנָתַתָּ֗ה אֶת־שְׁתֵּי֙ עֲבֹתֹ֣ת הַזָּהָ֔ב עַל־שְׁתֵּ֖י הַטַּבָּעֹ֑ת אֶל־קְצ֖וֹת הַחֹֽשֶׁן׃
gr.
lacatenasque aureas iunges anulis qui sunt in marginibus eius
itMetterai le due catene d'oro sui due anelli alle estremitŕ del pettorale.
frTu passeras les deux cordons d'or dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral;
esY pondrás las dos trenzas de oro en los dos anillos á las dos puntas del racional:
gbYou shall put the two braided chains of gold in the two rings at the ends of the breastplate.
deund die zwei goldenen Ketten in die zwei Ringe an den beiden Ecken des Schildes tust.
dkog de to Guldsnore skal du knytte i de to Ringe pĺ Brystskjoldets Hjřrner;
seOch du skall fästa de bĺda guldsnodderna vid de bĺda ringarna, i bröstsköldens hörn.
noOg du skal feste de to slyngede gullkjeder i de to ringer pĺ hjřrnene av brystduken.
fiJa kiinnitä ne molemmat kultapunonnaiset kahteen renkaaseen rintakilven yläkulmiin.
huÉs a két arany fonatékot fűzd a hósen két szegletén levő karikákba.
25
heוְאֵ֨ת שְׁתֵּ֤י קְצוֹת֙ שְׁתֵּ֣י הָעֲבֹתֹ֔ת תִּתֵּ֖ן עַל־שְׁתֵּ֣י הַֽמִּשְׁבְּצ֑וֹת וְנָתַתָּ֛ה עַל־כִּתְפ֥וֹת הָאֵפֹ֖ד אֶל־מ֥וּל פָּנָֽיו׃
gr.
laet ipsarum catenarum extrema duobus copulabis uncinis in utroque latere superumeralis quod rationale respicit
itQuanto alle due altre estremitŕ delle catene, le fisserai sui due castoni e le farai passare sulle due spalline dell'efod nella parte anteriore.
fret tu arręteras par devant les bouts des deux cordons aux deux montures placées sur les épaulettes de l'éphod.
esY los dos cabos de las dos trenzas sobre los dos engastes, y las pondrás á los lados del ephod en la parte delantera.
gbThe other two ends of the two braided chains you shall put on the two settings, and put them on the shoulder straps of the ephod in its forepart.
deAber die zwei Enden der zwei Ketten sollst du an die zwei Fassungen tun und sie heften auf die Schulterstücke am Leibrock vornehin.
dkSnorenes anden Ende skal du anbringe i det Fletvćrker og fćste dem pĺ Forsiden af Efodens Skulderstykke.
seOch de tvĺ snoddernas bĺda andra ändar skall du fästa vid de tvĺ flätverken och sĺ fästa dem vid efodens axelstycken pĺ dess framsida.
noOg de to andre ender av de to slyngede kjeder skal du feste i de to flettverk og sĺ feste dem til livkjortelens skulderstykker pĺ fremsiden.
fiJa kiinnitä molempien punonnaisten toiset kaksi päätä kahteen palmikoimaan ja kiinnitä nämä kasukan olkakappaleihin, sen etupuolelle.
huA két fonatéknak két végét pedig foglald a két boglárhoz, és tűzd az efódnak vállkötőihez, annak előrészére.
26
heוְעָשִׂ֗יתָ שְׁתֵּי֙ טַבְּע֣וֹת זָהָ֔ב וְשַׂמְתָּ֣ אֹתָ֔ם עַל־שְׁנֵ֖י קְצ֣וֹת הַחֹ֑שֶׁן עַל־שְׂפָת֕וֹ אֲשֶׁ֛ר אֶל־עֵ֥בֶר הָאֵפֹ֖ד בָּֽיְתָה׃
gr.
lafacies et duos anulos aureos quos pones in summitatibus rationalis et in oris quae e regione sunt superumeralis et posteriora eius aspiciunt
itFarai due anelli d'oro e li metterai sulle due estremitŕ del pettorale sul suo bordo che č dalla parte dell'efod, verso l'interno.
frTu feras encore deux anneaux d'or, que tu mettras aux deux extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod.
esHarás también dos anillos de oro, los cuales pondrás á las dos puntas del racional, en su orilla que está al lado del ephod de la parte de dentro.
gbYou shall make two rings of gold, and you shall put them on the two ends of the breastplate, on its edge, which is toward the side of the ephod inward.
deUnd sollst zwei andere goldene Ringe machen und an die zwei Ecken des Schildes heften an seinem Rand, inwendig gegen den Leibrock.
dkOg du skal lave to andre Guldringe og sćtte dem pĺ Brystskjoldets to andre Hjřrner pĺ den indre, mod Efoden vendende Rand.
seOch du skall göra tvĺ andra ringar av guld och sätta dem i bröstsköldens bĺda andra hörn, vid den kant därpĺ, som är vänd inĺt mot efoden.
noSĺ skal du gjřre to andre gullringer og sette dem pĺ de to andre hjřrner av brystduken pĺ den indre side av den, den som vender inn mot livkjortelen.
fiJa tee vielä kaksi kultarengasta ja pane ne rintakilven molempiin alakulmiin, sen sisäpuoliseen, kasukkaa vasten olevaan reunaan.
huCsinálj [még] két arany karikát, és tedd azokat a hósen két szegletére, azon a szélén, a mely befelé van az efód felől.
27
heוְעָשִׂיתָ֮ שְׁתֵּ֣י טַבְּע֣וֹת זָהָב֒ וְנָתַתָּ֣ה אֹתָ֡ם עַל־שְׁתֵּי֩ כִתְפ֨וֹת הָאֵפ֤וֹד מִלְּמַ֙טָּה֙ מִמּ֣וּל פָּנָ֔יו לְעֻמַּ֖ת מֶחְבַּרְתּ֑וֹ מִמַּ֕עַל לְחֵ֖שֶׁב הָאֵפֽוֹד׃
gr.
lanec non et alios duos anulos aureos qui ponendi sunt in utroque latere superumeralis deorsum quod respicit contra faciem iuncturae inferioris ut aptari possit cum superumerali
itFarai due altri anelli d'oro e li metterai sulle due spalline dell'efod in basso, sul suo lato anteriore, in vicinanza del punto di attacco, al di sopra della cintura dell'efod.
frEt tu feras deux autres anneaux d'or, que tu mettras au bas des deux épaulettes de l'éphod, sur le devant, prčs de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod.
esHarás asimismo dos anillos de oro, los cuales pondrás á los dos lados del ephod abajo en la parte delantera, delante de su juntura sobre el cinto del ephod.
gbYou shall make two rings of gold, and shall put them on the two shoulder straps of the ephod underneath, in its forepart, close by its coupling, above the skillfully woven band of the ephod.
deUnd sollst abermals zwei goldene Ringe machen und sie unten an die zwei Schulterstücke vorn am Leibrock heften, wo der Leibrock zusammengeht, oben über dem Gurt des Leibrocks.
dkOg du skal lave endnu to Guldringe og fćste dem pĺ Efodens to Skulderstykker forneden pĺ Forsiden, hvor den er hćftet sammen med Skulderstykkerne, oven over Efodens Bćlte;
seOch ytterligare skall du göra tvĺ ringar av guld och fästa dem vid efodens bĺda axelstycken, nedtill pĺ dess framsida, där den fästes ihop, ovanför efodens skärp.
noOg du skal gjřre ennu to gullringer og sette dem pĺ livkjortelens to skulderstykker nedentil pĺ fremsiden, der hvor den festes sammen, ovenfor livkjortelens belte.
fiJa tee vieläkin kaksi kultarengasta ja kiinnitä ne kasukan molempiin olkakappaleihin, niiden alareunaan, etupuolelle, sauman kohdalle, kasukan vyön yläpuolelle.
huÉs csinálj [még] két arany karikát, és tedd azokat az efód két vállkötőjére alól, annak előrésze felől egybefoglalásához közel, az efód öve felett.
28
heוְיִרְכְּס֣וּ אֶת־הַ֠חֹשֶׁן ׳מִטַּבְּעֹתָו׳ ״מִֽטַּבְּעֹתָ֞יו״ אֶל־טַבְּעֹ֤ת הָאֵפֹד֙ בִּפְתִ֣יל תְּכֵ֔לֶת לִֽהְי֖וֹת עַל־חֵ֣שֶׁב הָאֵפ֑וֹד וְלֹֽא־יִזַּ֣ח הַחֹ֔שֶׁן מֵעַ֖ל הָאֵפֽוֹד׃
grκαὶ λήμψεται Ααρων τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐπὶ τοῦ λογείου τῆς κρίσεως ἐπὶ τοῦ στήθους, εἰσιόντι εἰς τὸ ἅγιον μνημόσυνον ἔναντι τοῦ θεοῦ.
laet stringatur rationale anulis suis cum anulis superumeralis vitta hyacinthina ut maneat iunctura fabrefacta et a se invicem rationale et superumerale nequeant separari
itSi legherŕ il pettorale con i suoi anelli agli anelli dell'efod mediante un cordone di porpora viola, perché stia al di sopra della cintura dell'efod e perché il pettorale non si distacchi dall'efod.
frOn attachera le pectoral par ses anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod.
esY juntarán el racional con sus anillos á los anillos del ephod con un cordón de jacinto, para que esté sobre el cinto del ephod, y no se aparte el racional del ephod.
gbThey shall bind the breastplate by its rings to the rings of the ephod with a lace of blue, that it may be on the skillfully woven band of the ephod, and that the breastplate may not swing out from the ephod.
deUnd man soll das Schild mit seinen Ringen mit einer blauen Schnur an die Ringe des Leibrocks knüpfen, daß es über dem Gurt des Leibrocks hart anliege und das Schild sich nicht vom Leibrock losmache.
dkog man skal med Ringene binde Brystskjoldet fast til Efodens Ringe ved Hjćlp af en violet Purpursnor, sĺ at det kommer til at sidde oven over Efodens Bćlte og ikke lřsner sig fra Efoden.
seOch man skall knyta fast bröstskölden med ett mörkblĺtt snöre, Som gĺr frĺn dess ringar in i efodens ringar, sĺ att den sitter ovanför efodens skärp, pĺ det att bröstskölden icke mĺ lossna frĺn efoden.
noSĺ skal ringene pĺ brystduken bindes til ringene pĺ livkjortelen med en snor av blĺ ull, sĺ brystduken kommer til ĺ sitte ovenfor livkjortelens belte og ikke kan skilles fra livkjortelen.
fiJa rintakilpi solmittakoon renkaistaan punasinisellä nauhalla kasukan renkaisiin, niin että se on kasukan vyön yläpuolella; näin rintakilpi ei irtaudu kasukasta.
huÉs csatolják a hósent az ő karikáinál fogva az efód karikáihoz, kék zsinórral, hogy az efód öve felett legyen, és el ne váljék a hósen az efódtól.
29
grκαὶ θήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον τῆς κρίσεως τοὺς κροσσούς· τὰ ἁλυσιδωτὰ ἐπ᾽ ἀμφοτέρων τῶν κλιτῶν τοῦ λογείου ἐπιθήσεις καὶ τὰς δύο ἀσπιδίσκας ἐπιθήσεις ἐπ᾽ ἀμφοτέρους τοὺς ὤμους τῆς ἐπωμίδος κατὰ πρόσωπον.
laportabitque Aaron nomina filiorum Israhel in rationali iudicii super pectus suum quando ingreditur sanctuarium memoriale coram Domino in aeternum
itCosě Aronne porterŕ i nomi degli Israeliti sul pettorale del giudizio, sopra il suo cuore, quando entrerŕ nel Santo, come memoriale davanti al Signore per sempre.
frLorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son coeur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver ŕ toujours le souvenir devant l'Éternel. -
esY llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón, cuando entrare en el santuario, para memoria delante de Jehová continuamente.
gbAaron shall bear the names of the children of Israel in the breastplate of judgment on his heart, when he goes in to the holy place, for a memorial before Yahweh continually.
deAlso soll Aaron die Namen der Kinder Israel tragen in dem Amtschild auf seinem Herzen, wenn er in das Heilige geht, zum Gedächtnis vor dem HERRN allezeit.
dkAron skal sĺledes stedse bćre Israels Sřnners Navne pĺ Retskendelsens Brystskjold pĺ sit Hjerte, nĺr han gĺr ind i Helligdommen, for at bringe dem i Minde for Herrens Ĺsyn.
seAron skall sĺ bära Israels söners namn i domsskölden pĺ sitt hjärta, när han gĺr in helgedomen, för att bringa dem i ĺminnelse inför HERRENS ansikte beständigt.
noOg nĺr Aron gĺr inn i helligdommen, skal han bćre navnene pĺ Israels barn i doms-brystduken pĺ sitt hjerte for alltid ĺ minne om dem for Herrens ĺsyn.
fiJa niin Aaron kantakoon jumalanvastausten rintakilvessä sydämensä päällä, astuessaan pyhäkköön, Israelin poikain nimet, että heidät alati johdatettaisiin muistoon Herran edessä.
huÉs viselje Áron az Izráel fiainak neveit az ítélet hósenén, az ő szíve felett, a mikor bemegy a szenthelyre, emlékeztetőűl az Úr előtt szüntelen.
heוְנָשָׂ֣א אַ֠הֲרֹן אֶת־שְׁמ֨וֹת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֜ל בְּחֹ֧שֶׁן הַמִּשְׁפָּ֛ט עַל־לִבּ֖וֹ בְּבֹא֣וֹ אֶל־הַקֹּ֑דֶשׁ לְזִכָּרֹ֥ן לִפְנֵֽי־יְהוָ֖ה תָּמִֽיד׃
30
heוְנָתַתָּ֞ אֶל־חֹ֣שֶׁן הַמִּשְׁפָּ֗ט אֶת־הָאוּרִים֙ וְאֶת־הַתֻּמִּ֔ים וְהָיוּ֙ עַל־לֵ֣ב אַהֲרֹ֔ן בְּבֹא֖וֹ לִפְנֵ֣י יְהוָ֑ה וְנָשָׂ֣א אַ֠הֲרֹן אֶת־מִשְׁפַּ֨ט בְּנֵי־יִשְׂרָאֵ֧ל עַל־לִבּ֛וֹ לִפְנֵ֥י יְהוָ֖ה תָּמִֽיד׃ ס
grκαὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον τῆς κρίσεως τὴν δήλωσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἔσται ἐπὶ τοῦ στήθους Ααρων, ὅταν εἰσπορεύηται εἰς τὸ ἅγιον ἐναντίον κυρίου· καὶ οἴσει Ααρων τὰς κρίσεις τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐπὶ τοῦ στήθους ἐναντίον κυρίου διὰ παντός.-
lapones autem in rationali iudicii doctrinam et veritatem quae erunt in pectore Aaron quando ingreditur coram Domino et gestabit iudicium filiorum Israhel in pectore suo in conspectu Domini semper
itUnirai al pettorale del giudizio gli urim e i tummim. Saranno cosě sopra il cuore di Aronne quando entrerŕ alla presenza del Signore: Aronne porterŕ il giudizio degli Israeliti sopra il suo cuore alla presenza del Signore per sempre.
frTu joindras au pectoral du jugement l'urim et le thummim, et ils seront sur le coeur d'Aaron, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son coeur le jugement des enfants d'Israël, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel.
esY pondrás en el racional del juicio Urim y Thummim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Jehová: y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová.
gbYou shall put in the breastplate of judgment the Urim and the Thummim; and they shall be on Aaron's heart, when he goes in before Yahweh: and Aaron shall bear the judgment of the children of Israel on his heart before Yahweh continually.
deUnd sollst in das Amtschild tun Licht und Recht, daß sie auf dem Herzen Aarons seien, wenn er eingeht vor den HERRN, daß er trage das Amt der Kinder Israel auf seinem Herzen vor dem HERRN allewege.
dkOg i Retskendelsens Brystskjold skal du lćgge Urim og Tummim, sĺ at Aron.bćrer dem pĺ sit Hjerte, nĺr han gĺr ind for Herrens Ĺsyn, og Aron skal stedse bćre Israeliternes Retskendelse pĺ sit Hjerte for Herrens Ĺsyn.
seOch du skall lägga urim och tummim in i domsskölden, sĺ att de ligga pĺ Arons hjärta, när han ingĺr inför HERRENS ansikte; och Aron skall sĺ bära Israels barns dom pĺ sitt hjärta inför HERRENS ansikte beständigt.
noI doms-brystduken skal du legge urim og tummim; de skal ligge ved Arons hjerte nĺr han gĺr inn for Herrens ĺsyn, sĺ Aron alltid skal bćre Israels barns dom pĺ sitt hjerte for Herrens ĺsyn.
fiJa pane jumalanvastausten rintakilpeen uurim ja tummim, niin että ne ovat Aaronin sydämen päällä, hänen astuessaan Herran eteen. Ja niin kantakoon Aaron Jumalan vastaukset israelilaisille sydämensä päällä aina Herran edessä ollessaan.
huAzután tedd az ítéletnek hósenébe az Urimot és Thummimot, hogy legyenek azok az Áron szíve felett, a mikor bemegy az Úr eleibe, és hordozza Áron az Izráel fiainak ítéletét az ő szívén az Úr színe előtt szüntelen.
31
heוְעָשִׂ֛יתָ אֶת־מְעִ֥יל הָאֵפ֖וֹד כְּלִ֥יל תְּכֵֽלֶת׃
grκαὶ ποιήσεις ὑποδύτην ποδήρη ὅλον ὑακίνθινον.
lafacies et tunicam superumeralis totam hyacinthinam
itFarai il manto dell'efod, tutto di porpora viola
frTu feras la robe de l'éphod entičrement d'étoffe bleue.
esHarás el manto del ephod todo de jacinto:
gbYou shall make the robe of the ephod all of blue.
deDu sollst auch einen Purpurrock unter dem Leibrock machen ganz von blauem Purpur.
dkFremdeles skal du tilvirke Kĺben, som hřrer til Efoden, helt og holdent af violet Purpur.
seEfodkĺpan skall du göra helt och hĺllet av mörkblĺtt tyg;
noOverkjortelen som hřrer til livkjortelen, skal du gjřre helt igjennem av blĺ ull.
fiKasukan viitta tee kokonaan punasinisistä langoista;
huÉs csináld az efód palástját egészen kék lenből.
32
heוְהָיָ֥ה פִֽי־רֹאשׁ֖וֹ בְּתוֹכ֑וֹ שָׂפָ֡ה יִֽהְיֶה֩ לְפִ֨יו סָבִ֜יב מַעֲשֵׂ֣ה אֹרֵ֗ג כְּפִ֥י תַחְרָ֛א יִֽהְיֶה־לּ֖וֹ לֹ֥א יִקָּרֵֽעַ׃
grκαὶ ἔσται τὸ περιστόμιον ἐξ αὐτοῦ μέσον, ᾤαν ἔχον κύκλῳ τοῦ περιστομίου, ἔργον ὑφάντου, τὴν συμβολὴν συνυφασμένην ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ῥαγῇ.
lain cuius medio supra erit capitium et ora per gyrum eius textilis sicut fieri solet in extremis vestium partibus ne facile rumpatur
itcon in mezzo una scollatura per la testa; il bordo attorno alla scollatura sarŕ un lavoro di tessitore come la scollatura di una corazza, che non si lacera.
frIl y aura, au milieu, une ouverture pour la tęte; et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une cotte de mailles, afin que la robe ne se déchire pas.
esY en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra de tejedor, como el cuello de un coselete, para que no se rompa.
gbIt shall have a hole for the head in the middle of it. It shall have a binding of woven work around its hole, as it were the hole of a coat of mail, that it not be torn.
deUnd oben mitteninne soll ein Loch sein und eine Borte um das Loch her zusammengefaltet, daß er nicht zerreiße.
dkMidt pĺ skal den have en Halsĺbning ligesom Halsĺbningen pĺ en Panserskjorte, omgivet af en Linning i vćvet Arbejde, for at den ikke skal rives itu;
seoch mitt pĺ den skall vara en öppning för huvudet, och denna öppning skall omgivas med en vävd kant, likasom öppningen pĺ en pansarskjorta, för att den icke slitas sönder.
noMidt pĺ den skal det vćre en ĺpning for hodet, og rundt omkring ĺpningen skal det vćre en vevet bord - likesom ĺpningen pĺ en brynje - forat den ikke skal revne.
fija sen keskellä olkoon pääntie, ja tämä pääntie ympäröitäköön kudotulla päärmeellä niinkuin haarniskan aukko, ettei se repeäisi.
huKözepén legyen nyílás a fejének; a nyílásnak szegése legyen köröskörűl, takácsmunka, olyan legyen mint a pánczél nyílása, hogy el ne szakadjon.
33
heוְעָשִׂ֣יתָ עַל־שׁוּלָ֗יו רִמֹּנֵי֙ תְּכֵ֤לֶת וְאַרְגָּמָן֙ וְתוֹלַ֣עַת שָׁנִ֔י עַל־שׁוּלָ֖יו סָבִ֑יב וּפַעֲמֹנֵ֥י זָהָ֛ב בְּתוֹכָ֖ם סָבִֽיב׃
grκαὶ ποιήσεις ἐπὶ τὸ λῶμα τοῦ ὑποδύτου κάτωθεν ὡσεὶ ἐξανθούσης ῥόας ῥοίσκους ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου διανενησμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης ἐπὶ τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ· τὸ αὐτὸ δὲ εἶδος ῥοίσκους χρυσοῦς καὶ κώδωνας ἀνὰ μέσον τούτων περικύκλῳ·
ladeorsum vero ad pedes eiusdem tunicae per circuitum quasi mala punica facies ex hyacintho et purpura et cocco bis tincto mixtis in medio tintinabulis
itFarai sul suo lembo melagrane di porpora viola, di porpora rossa e di scarlatto, intorno al suo lembo, e in mezzo porrai sonagli d'oro:
frTu mettras autour de la bordure, en bas, des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremęlées de clochettes d'or:
esY abajo en sus orillas harás granadas de jacinto, y púrpura, y carmesí, por sus bordes alrededor; y entre ellas campanillas de oro alrededor.
gbOn its hem you shall make pomegranates of blue, and of purple, and of scarlet, around its hem; and bells of gold between and around them:
deUnd unten an seinen Saum sollst du Granatäpfel machen von blauem und rotem Purpur und Scharlach um und um und zwischen dieselben goldene Schellen auch um und um,
dkog langs dens nedeste Kant skal du sy Granatćbler af violet og rřdt Purpurgarn og karmoisinrřdt Garn og mellem dem Guldbjćlder hele Vejen rundt,
seOch pĺ dess nedre fĺll skall du sätta granatäpplen, gjorda av mörkblĺtt, purpurrött och rosenrött garn, runt omkring fĺllen, och bjällror av guld mellan dessa runt omkring:
noOg rundt omkring pĺ kanten av den nedentil skal du sette granatepler av blĺ, purpurrřd og karmosinrřd ull og mellem dem gullbjeller rundt omkring,
fiJa tee sen helmaan granaattiomenia punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista, ja kiinnitä ne helmaan ympärinsä ja niiden väliin kultatiukuja yltympäri,
huÉs ennek alsó peremére csinálj gránátalmákat, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű lenből, a peremére köröskörűl, és ezek közé arany csengettyűket is köröskörűl.
34
heפַּעֲמֹ֤ן זָהָב֙ וְרִמּ֔וֹן פַּֽעֲמֹ֥ן זָהָ֖ב וְרִמּ֑וֹן עַל־שׁוּלֵ֥י הַמְּעִ֖יל סָבִֽיב׃
grπαρὰ ῥοίσκον χρυσοῦν κώδωνα καὶ ἄνθινον ἐπὶ τοῦ λώματος τοῦ ὑποδύτου κύκλῳ.
laita ut tintinabulum sit aureum et malum rursumque tintinabulum aliud aureum et malum punicum
itun sonaglio d'oro e una melagrana, un sonaglio d'oro e una melagrana intorno all'orlo del manto.
frune clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe.
esUna campanilla de oro y una granada, campanilla de oro y granada, por las orillas del manto alrededor.
gba golden bell and a pomegranate, a golden bell and a pomegranate, around the hem of the robe.
dedaß eine goldene Schelle sei, darnach ein Granatapfel und wieder eine goldene Schelle und wieder ein Granatapfel, um und um an dem Saum des Purpurrocks.
dksĺ at Guldbjćlder og Granatćbler skifter hele Vejen rundt langs Kĺbens nederste Kant.
seen bjällra av guld och sĺ ett granatäpple, sedan en bjällra av guld och sĺ ĺter ett granatäpple, runt omkring fĺllen pĺ kĺpan.
nofřrst en gullbjelle og et granateple og sĺ atter en gullbjelle og et granateple, og sĺledes rundt omkring hele kanten av overkjortelen nedentil.
fivuorotellen kultatiuku ja granaattiomena, viitan helmaan ympärinsä.
huArany csengettyű, meg gránátalma, arany csengettyű, meg gránátalma legyen a palást peremén köröskörül.
35
heוְהָיָ֥ה עַֽל־אַהֲרֹ֖ן לְשָׁרֵ֑ת וְנִשְׁמַ֣ע ק֠וֹלוֹ בְּבֹא֨וֹ אֶל־הַקֹּ֜דֶשׁ לִפְנֵ֧י יְהוָ֛ה וּבְצֵאת֖וֹ וְלֹ֥א יָמֽוּת׃ ס
grκαὶ ἔσται Ααρων ἐν τῷ λειτουργεῖν ἀκουστὴ ἡ φωνὴ αὐτοῦ εἰσιόντι εἰς τὸ ἅγιον ἐναντίον κυρίου καὶ ἐξιόντι, ἵνα μὴ ἀποθάνῃ.-
laet vestietur ea Aaron in officio ministerii ut audiatur sonitus quando ingreditur et egreditur sanctuarium in conspectu Domini et non moriatur
itEsso rivestirŕ Aronne nelle funzioni sacerdotali e se ne sentirŕ il suono quando egli entrerŕ nel Santo alla presenza del Signore e quando ne uscirŕ; cosě non morirŕ.
frAaron s'en revętira pour faire le service; quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, et il ne mourra point.
esY estará sobre Aarón cuando ministrare; y oiráse su sonido cuando él entrare en el santuario delante de Jehová y cuando saliere, porque no muera.
gbIt shall be on Aaron to minister: and its sound shall be heard when he goes in to the holy place before Yahweh, and when he comes out, that he not die.
deUnd Aaron soll ihn anhaben, wenn er dient, daß man seinen Klang höre, wenn er aus und eingeht in das Heilige vor dem HERRN, auf daß er nicht sterbe.
dkAron skal bćre den, nĺr han gřr Tjeneste, sĺ at det kan hřres, nĺr han gĺr ind i Helligdommen for Herrens Ĺsyn, og nĺr han gĺr ud derfra, at han ikke skal dř,
seOch denna skall Aron hava pĺ sig, när han gör tjänst, sĺ att det höres, när han gĺr in i helgedomen inför HERRENS ansikte, och när han gĺr ut -- detta pĺ det att han icke mĺ dö.
noDenne overkjortel skal Aron ha pĺ hver gang han gjřr tjeneste, sĺ lyden av den kan hřres nĺr han gĺr inn i helligdommen for Herrens ĺsyn, og nĺr han gĺr ut - forat han ikke skal dř.
fiJa Aaron pitäköön sen yllään toimittaessaan virkaansa, niin että kuuluu, kun hän menee pyhäkköön Herran eteen ja tulee sieltä ulos, ettei hän kuolisi.
huÉs legyen az Áronon, a mikor szolgál, hogy hallassék annak csengése, a mikor bemegy a szenthelybe az Úr eleibe, és mikor kijön, hogy meg ne haljon.
36
heוְעָשִׂ֥יתָ צִּ֖יץ זָהָ֣ב טָה֑וֹר וּפִתַּחְתָּ֤ עָלָיו֙ פִּתּוּחֵ֣י חֹתָ֔ם קֹ֖דֶשׁ לַֽיהוָֽה׃
grκαὶ ποιήσεις πέταλον χρυσοῦν καθαρὸν καὶ ἐκτυπώσεις ἐν αὐτῷ ἐκτύπωμα σφραγῖδος ῾Αγίασμα κυρίου.
lafacies et lamminam de auro purissimo in qua sculpes opere celatoris Sanctum Domino
itFarai una lamina d'oro puro e vi inciderai, come su di un sigillo: Sacro al Signore.
frTu feras une lame d'or pur, et tu y graveras, comme on grave un cachet: Sainteté ŕ l'Éternel.
esHarás además una plancha de oro fino, y grabarás en ella grabadura de sello, SANTIDAD A JEHOVA.
gbYou shall make a plate of pure gold, and engrave on it, like the engravings of a signet, 'HOLY TO YAHWEH.'
deDu sollst auch ein Stirnblatt machen von feinem Golde und darauf ausgraben, wie man die Siegel ausgräbt: Heilig dem HERRN.
dkFremdeles skal du lave en Pandeplade af purt Guld, og i den skal du gravere, som nĺr man graverer Signeter: Helliget Herren.
seDu skall ock göra en plĺt av rent guld, och pĺ den skall du rista, sĺsom man graverar signetringar: Helgad ĺt HERREN.
noSĺ skal du gjřre en plate av rent gull og skjćre ut pĺ den sĺledes som en skjćrer ut et signet: Helliget Herren.
fiTee myös otsakoriste puhtaasta kullasta ja kaiverra siihen, niinkuin sinettisormusta kaiverretaan, sanat: 'Herralle pyhitetty'.
huCsinálj egy lapot is tiszta aranyból, és mesd ki arra, mint a pecsétet metszik: Szentség az Úrnak.
37
heוְשַׂמְתָּ֤ אֹתוֹ֙ עַל־פְּתִ֣יל תְּכֵ֔לֶת וְהָיָ֖ה עַל־הַמִּצְנָ֑פֶת אֶל־מ֥וּל פְּנֵֽי־הַמִּצְנֶ֖פֶת יִהְיֶֽה׃
grκαὶ ἐπιθήσεις αὐτὸ ἐπὶ ὑακίνθου κεκλωσμένης, καὶ ἔσται ἐπὶ τῆς μίτρας· κατὰ πρόσωπον τῆς μίτρας ἔσται.
laligabisque eam vitta hyacinthina et erit super tiaram
itL'attaccherai con un cordone di porpora viola al turbante, sulla parte anteriore.
frTu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare.
esY la pondrás con un cordón de jacinto, y estará sobre la mitra; por el frente anterior de la mitra estará.
gbYou shall put it on a lace of blue, and it shall be on the sash; on the front of the sash it shall be.
deUnd sollst's heften an eine blaue Schnur vorn an den Hut,
dkDen skal du fastgřre med en violet Purpursnor, og den skal sidde pĺ Hovedklćdet, foran pĺ Hovedklćdet skal den sidde.
seOch du skall fästa den vid ett mörkblĺtt snöre, och den skall sitta pĺ huvudbindeln; pĺ framsidan av huvudbindeln skall den sitta.
noDu skal feste den til en snor av blĺ ull, og den skal sitte pĺ huen; pĺ fremsiden av huen skal den sitte.
fiJa sido se punasinisellä nauhalla, niin että se on kiinni käärelakissa; etupuolella käärelakkia se olkoon.
huÉs kösd azt kék zsinórra, hogy legyen az a süvegen; a süvegnek előrészén legyen az.
38
heוְהָיָה֮ עַל־מֵ֣צַח אַהֲרֹן֒ וְנָשָׂ֨א אַהֲרֹ֜ן אֶת־עֲוֺ֣ן הַקֳּדָשִׁ֗ים אֲשֶׁ֤ר יַקְדִּ֙ישׁוּ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל לְכָֽל־מַתְּנֹ֖ת קָדְשֵׁיהֶ֑ם וְהָיָ֤ה עַל־מִצְחוֹ֙ תָּמִ֔יד לְרָצ֥וֹן לָהֶ֖ם לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃
grκαὶ ἔσται ἐπὶ τοῦ μετώπου Ααρων, καὶ ἐξαρεῖ Ααρων τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἁγίων, ὅσα ἂν ἁγιάσωσιν οἱ υἱοὶ Ισραηλ, παντὸς δόματος τῶν ἁγίων αὐτῶν· καὶ ἔσται ἐπὶ τοῦ μετώπου Ααρων διὰ παντός, δεκτὸν αὐτοῖς ἔναντι κυρίου.-
lainminens fronti pontificis portabitque Aaron iniquitates eorum quae obtulerint et sanctificaverint filii Israhel in cunctis muneribus et donariis suis erit autem lammina semper in fronte eius ut placatus eis sit Dominus
itStarŕ sulla fronte di Aronne; Aronne porterŕ il carico delle colpe che potranno commettere gli Israeliti, in occasione delle offerte sacre da loro presentate. Aronne la porterŕ sempre sulla sua fronte, per attirare su di essi il favore del Signore.
frElle sera sur le front d'Aaron; et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes; elle sera constamment sur son front devant l'Éternel, pour qu'il leur soit favorable.
esY estará sobre la frente de Aarón: y llevará Aarón el pecado de las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas; y sobre su frente estará continuamente para que hayan gracia delante de Jehová.
gbIt shall be on Aaron's forehead, and Aaron shall bear the iniquity of the holy things, which the children of Israel shall make holy in all their holy gifts; and it shall be always on his forehead, that they may be accepted before Yahweh.
deauf der Stirn Aarons, daß also Aaron trage die Missetat des Heiligen, das die Kinder Israel heiligen in allen Gaben ihrer Heiligung; und es soll allewege an seiner Stirn sein, daß er sie versöhne vor dem HERRN.
dkAron skal bćre den pĺ sin Pande, for at han kan tage de Synder pĺ sig, som klćder ved de hellige Gaver, Israeliterne frembćrer, ved alle de hellige Gaver, de bringer; og Aron skal stedse have den pĺ sin Pande for at vinde dem Herrens Velbehag.
seDen skall sitta pĺ Arons panna, och Aron skall bära den missgärning som vidlĺder de heliga gĺvor Israels barn bära fram, när de giva nĺgra heliga gĺvor; den skall sitta pĺ hans panna beständigt, för att de mĺ bliva välbehagliga inför HERRENS ansikte.
noOver Arons panne skal den sitte, sĺ Aron kan bćre den synd som henger ved de hellige ting Israels barn vier til Herren, alle de hellige gaver de bćrer frem; den skal alltid sitte over hans panne, forat de kan finne velbehag for Herrens ĺsyn.
fiJa se olkoon Aaronin otsalla, niin että Aaron kantaa kaiken sen, mitä israelilaiset rikkovat uhratessaan pyhiä uhrejansa ja antaessaan pyhiä lahjojansa; ja se olkoon alati hänen otsallaan, että Herran mielisuosio tulisi heidän osaksensa.
huÉs legyen az az Áronnak homlokán, hogy Áron viselje a szent áldozatok körűl elkövetett vétket, a melyeket az Izráel fiai mindenféle szent adományaikban szentelnek. Legyen azért szüntelen a homlokán, hogy kedvesekké tegye őket az Úr előtt.
39
heוְשִׁבַּצְתָּ֙ הַכְּתֹ֣נֶת שֵׁ֔שׁ וְעָשִׂ֖יתָ מִצְנֶ֣פֶת שֵׁ֑שׁ וְאַבְנֵ֥ט תַּעֲשֶׂ֖ה מַעֲשֵׂ֥ה רֹקֵֽם׃
grκαὶ οἱ κόσυμβοι τῶν χιτώνων ἐκ βύσσου· καὶ ποιήσεις κίδαριν βυσσίνην καὶ ζώνην ποιήσεις, ἔργον ποικιλτοῦ.
lastringesque tunicam bysso et tiaram byssinam facies et balteum opere plumarii
itTesserai la tunica di bisso. Farai un turbante di bisso e una cintura, lavoro di ricamo.
frTu feras la tunique de fin lin; tu feras une tiare de fin lin, et tu feras une ceinture brodée.
esY bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino; harás también un cinto de obra de recamador.
gbYou shall weave the coat in checker work of fine linen, and you shall make a turban of fine linen, and you shall make a sash, the work of the embroiderer.
deDu sollst auch einen engen Rock machen von weißer Leinwand und einen Hut von weißer Leinwand machen und einen gestickten Gürtel.
dkKjortelen skal du vćve i mřnstret Vćvning af Byssus. Og du skal tilvirke et Hovedklćde af Byssus og et Bćlte i broget Vćvning.
seDu skall ock väva en rutig livklädnad av vitt garn, och du skall göra en huvudbindel av vitt garn; och ett bälte skall du göra i brokig vävnad.
noSĺ skal du veve en ternet underkjortel av fint lin og gjřre en hue av fint lin, og et belte med utsydd arbeid.
fiKudo myös ruutuinen ihokas valkoisista pellavalangoista, ja tee käärelakki valkoisista pellavalangoista, ja tee vyö kirjokudoksesta.
huA lenköntöst pedig koczkásan készítsd, és a süveget lenből csináld, az övet meg hímző munkával készítsd.
40
heוְלִבְנֵ֤י אַהֲרֹן֙ תַּעֲשֶׂ֣ה כֻתֳּנֹ֔ת וְעָשִׂ֥יתָ לָהֶ֖ם אַבְנֵטִ֑ים וּמִגְבָּעוֹת֙ תַּעֲשֶׂ֣ה לָהֶ֔ם לְכָב֖וֹד וּלְתִפְאָֽרֶת׃
grκαὶ τοῖς υἱοῖς Ααρων ποιήσεις χιτῶνας καὶ ζώνας καὶ κιδάρεις ποιήσεις αὐτοῖς εἰς τιμὴν καὶ δόξαν.
laporro filiis Aaron tunicas lineas parabis et balteos ac tiaras in gloriam et decorem
itPer i figli di Aronne farai tuniche e cinture. Per essi farai anche berretti a gloria e decoro.
frPour les fils d'Aaron tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des bonnets, pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure.
esY para los hijos de Aarón harás túnicas; también les harás cintos, y les formarás chapeos (tiaras) para honra y hermosura.
gbYou shall make coats for Aaron's sons, and you shall make sashes for them and you shall make headbands for them, for glory and for beauty.
deUnd den Söhnen Aarons sollst du Röcke, Gürtel und Hauben machen, die herrlich und schön seien.
dkOgsĺ til Arons Sřnner skal du tilvirke Kjortler, og du skal tilvirke Bćlter til dem og Huer til Ćre og Pryd.
seOcksĺ ĺt Arons söner skall du göra livklädnader, och du skall göra bälten ĺt dem; och huvor skall du göra ĺt dem, till ära och prydnad. Och detta skall du kläda pĺ din broder Aron och hans söner jämte honom;
noOg til Arons sřnner skal du gjřre underkjortler, og du skal gjřre dem belter, og du skal gjřre dem hřie huer, til ćre og til pryd.
fiJa Aaronin pojille tee ihokkaat ja vyöt; ja tee heille päähineet kunniaksi ja kaunistukseksi.
huAz Áron fiainak is csinálj köntösöket, és csinálj nékik öveket is, meg süvegeket is csinálj nékik, dicsőségökre és ékességökre.
41
heוְהִלְבַּשְׁתָּ֤ אֹתָם֙ אֶת־אַהֲרֹ֣ן אָחִ֔יךָ וְאֶת־בָּנָ֖יו אִתּ֑וֹ וּמָשַׁחְתָּ֨ אֹתָ֜ם וּמִלֵּאתָ֧ אֶת־יָדָ֛ם וְקִדַּשְׁתָּ֥ אֹתָ֖ם וְכִהֲנ֥וּ לִֽי׃
grκαὶ ἐνδύσεις αὐτὰ Ααρων τὸν ἀδελφόν σου καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ· καὶ χρίσεις αὐτοὺς καὶ ἐμπλήσεις αὐτῶν τὰς χεῖρας καὶ ἁγιάσεις αὐτούς, ἵνα ἱερατεύωσίν μοι.
lavestiesque his omnibus Aaron fratrem tuum et filios eius cum eo et cunctorum consecrabis manus sanctificabisque illos ut sacerdotio fungantur mihi
itFarai indossare queste vesti ad Aronne, tuo fratello, e ai suoi figli. Poi li ungerai, darai loro l'investitura e li consacrerai, perché esercitino il sacerdozio in mio onore.
frTu en revętiras Aaron, ton frčre, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront ŕ mon service dans le sacerdoce.
esY con ellos vestirás á Aarón tu hermano, y á sus hijos con él: y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes.
gbYou shall put them on Aaron your brother, and on his sons with him, and shall anoint them, and consecrate them, and sanctify them, that they may minister to me in the priest's office.
deUnd sollst sie deinem Bruder Aaron samt seinen Söhnen anziehen; und sollst sie salben und ihre Hände füllen und sie weihen, daß sie meine Priester seien.
dkOg du skal ifřre din Broder Aron og hans Sřnner dem, og du skal salve dem, indsćtte dem og hellige dem til at gřre Prćstetjeneste for mig.
seoch du skall smörja dem och företaga handfyllning med dem och helga dem till att bliva präster ĺt mig.
noMed dette skal du klć Aron, din bror, og likesĺ hans sřnner, og du skal salve dem og fylle deres hender og hellige dem, sĺ de kan tjene mig som prester.
fiJa pue ne veljesi Aaronin ja hänen poikiensa ylle; ja voitele heidät ja vihi heidät virkaansa ja pyhitä heidät pappeina palvelemaan minua.
huÉs öltöztesd fel azokba Áront a te atyádfiát, és az ő fiait vele együtt, és kend fel őket, iktasd be őket tisztjökbe, és szenteld fel őket, hogy papjaimmá legyenek.
42
heוַעֲשֵׂ֤ה לָהֶם֙ מִכְנְסֵי־בָ֔ד לְכַסּ֖וֹת בְּשַׂ֣ר עֶרְוָ֑ה מִמָּתְנַ֥יִם וְעַד־יְרֵכַ֖יִם יִהְיֽוּ׃
grκαὶ ποιήσεις αὐτοῖς περισκελῆ λινᾶ καλύψαι ἀσχημοσύνην χρωτὸς αὐτῶν· ἀπὸ ὀσφύος ἕως μηρῶν ἔσται.
lafacies et feminalia linea ut operiant carnem turpitudinis suae a renibus usque ad femina
itFarai loro inoltre calzoni di lino, per coprire la loro nuditŕ; dovranno arrivare dai fianchi fino alle cosce.
frFais-leur des caleçons de lin, pour couvrir leur nudité; ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses.
esY les harás pańetes de lino para cubrir la carne vergonzosa; serán desde los lomos hasta los muslos:
gbYou shall make them linen breeches to cover the flesh of their nakedness; from the waist even to the thighs they shall reach:
deUnd sollst ihnen leinene Beinkleider machen, zu bedecken die Blöße des Fleisches von den Lenden bis an die Hüften.
dkTillige skal du tilvirke Linnedbenklćder til dem til at skjule deres Blusel, og de skal nĺ fra Hoften ned pĺ Lĺrene.
seOch du skall göra ĺt dem benkläder av linne, som skyla deras blygd; dessa skola räcka frĺn länderna ned pĺ lĺren.
noSĺ skal du gjřre dem benklćr av lerret til ĺ skjule deres blusel; fra lendene ned til lĺrene skal de nĺ.
fiJa tee heille pellavakaatiot hävyn peitteeksi; ulottukoot ne lanteilta reisiin asti.
huCsinálj nékik lábravalókat is gyolcsból, hogy befödjék [azoknak ]mezítelen testét, és az ágyéktól a tomporig érjenek.
43
heוְהָיוּ֩ עַל־אַהֲרֹ֨ן וְעַל־בָּנָ֜יו בְּבֹאָ֣ם׀ אֶל־אֹ֣הֶל מוֹעֵ֗ד א֣וֹ בְגִשְׁתָּ֤ם אֶל־הַמִּזְבֵּ֙חַ֙ לְשָׁרֵ֣ת בַּקֹּ֔דֶשׁ וְלֹא־יִשְׂא֥וּ עָוֺ֖ן וָמֵ֑תוּ חֻקַּ֥ת עוֹלָ֛ם ל֖וֹ וּלְזַרְע֥וֹ אַחֲרָֽיו׃ ס
grκαὶ ἕξει Ααρων αὐτὰ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, ὡς ἂν εἰσπορεύωνται εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου ἢ ὅταν προσπορεύωνται λειτουργεῖν πρὸς τὸ θυσιαστήριον τοῦ ἁγίου, καὶ οὐκ ἐπάξονται πρὸς ἑαυτοὺς ἁμαρτίαν, ἵνα μὴ ἀποθάνωσιν· νόμιμον αἰώνιον αὐτῷ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν.
laet utentur eis Aaron et filii eius quando ingredientur tabernaculum testimonii vel quando adpropinquant ad altare ut ministrent in sanctuario ne iniquitatis rei moriantur legitimum sempiternum erit Aaron et semini eius post eum
itAronne e i suoi figli li indosseranno quando entreranno nella tenda del convegno o quando si avvicineranno all'altare per officiare nel santuario, perché non incorrano in una colpa che li farebbe morire. E' una prescrizione rituale perenne per lui e per i suoi discendenti.
frAaron et ses fils les porteront, quand ils entreront dans la tente d'assignation, ou quand ils s'approcheront de l'autel, pour faire le service dans le sanctuaire; ainsi ils ne se rendront point coupables, et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants aprčs lui.
esY estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entraren en el tabernáculo de testimonio, ó cuando se llegaren al altar para servir en el santuario, porque no lleven pecado, y mueran. Estatuto perpetuo para él, y para su simiente después de él.
gbThey shall be on Aaron, and on his sons, when they go in to the Tent of Meeting, or when they come near to the altar to minister in the holy place; that they don't bear iniquity, and die: it shall be a statute forever to him and to his offspring after him.
deUnd Aaron und seine Söhne sollen sie anhaben, wenn sie in die Hütte des Stifts gehen oder hinzutreten zum Altar, daß sie dienen in dem Heiligtum, daß sie nicht ihre Missetat tragen und sterben müssen. Das soll ihm und seinem Stamm nach ihm eine ewige Weise sein.
dkDem skal Aron og hans Sřnner bćre, nĺr de gĺr ind i Ĺbenbaringsteltet eller trćder frem til Alteret for at gřre Tjeneste i Helligdommen, at de ikke skal pĺdrage sig Skyld og lide Dřden. En evig gyldig Anordning skal det vćre for ham og hans Afkom efter ham.
seOch Aron och hans söner skola hava dem pĺ sig, när de gĺ in i uppenbarelsetältet eller träda fram till altaret för att göra tjänst i helgedomen -- detta pĺ det att de icke mĺ komma att bära pĺ missgärning och sĺ träffas av döden. Detta skall vara en evärdlig stadga för honom och hans avkomlingar efter honom.
noOg dem skal Aron og hans sřnner ha pĺ nĺr de gĺr inn i sammenkomstens telt, eller nĺr de treder frem til alteret for ĺ gjřre tjeneste i helligdommen, sĺ de ikke skal fřre skyld over sig og dř. Dette skal vćre en evig lov for ham og hans ćtt efter ham.
fiJa Aaron ja hänen poikansa pitäkööt ne yllään mennessänsä ilmestysmajaan, tahi kun he lähestyvät alttaria tehdäkseen palvelusta pyhäkössä, etteivät he joutuisi syynalaisiksi ja kuolisi. Tämä olkoon ikuinen säädös hänelle ja hänen jälkeläisilleen.
huÉs legyenek azok Áronon és az ő fiain, a mikor bemennek a gyülekezet sátorába, vagy a mikor az oltárhoz járulnak, a szenthelyen való szolgálattételre, hogy bűnt ne vigyenek oda és meg ne haljanak. Örökkévaló rendtartás ez [Áron]nak és az ő magvának ő utána.

<<< operone list >>>