שמות ΕΞΟΔΟΣ
Exodus Esodo Exode Éxodo
2 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

27

heוְעָשִׂ֥יתָ אֶת־הַמִּזְבֵּ֖חַ עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים חָמֵשׁ֩ אַמּ֨וֹת אֹ֜רֶךְ וְחָמֵ֧שׁ אַמּ֣וֹת רֹ֗חַב רָב֤וּעַ יִהְיֶה֙ הַמִּזְבֵּ֔חַ וְשָׁלֹ֥שׁ אַמּ֖וֹת קֹמָתֽוֹ׃
grΚαὶ ποιήσεις θυσιαστήριον ἐκ ξύλων ἀσήπτων, πέντε πήχεων τὸ μῆκος καὶ πέντε πήχεων τὸ εὖρος- τετράγωνον ἔσται τὸ θυσιαστήριον- καὶ τριῶν πήχεων τὸ ὕψος αὐτοῦ.
lafacies et altare de lignis setthim quod habebit quinque cubitos in longitudine et totidem in latitudine id est quadrum et tres cubitos in altitudine
itFarai l'altare di legno di acacia: avrŕ cinque cubiti di lunghezza e cinque cubiti di larghezza. L'altare sarŕ quadrato e avrŕ l'altezza di tre cubiti.
frTu feras l'autel de bois d'acacia; sa longueur sera de cinq coudées, et sa largeur de cinq coudées. L'autel sera carré, et sa hauteur sera de trois coudées.
esHARAS también altar de madera de Sittim de cinco codos de longitud, y de cinco codos de anchura: será cuadrado el altar, y su altura de tres codos.
gbYou shall make the altar of acacia wood, five cubits long, and five cubits wide; the altar shall be square: and its height shall be three cubits.
deDu sollst einen Altar machen von Akazienholz, fünf Ellen lang und breit, daß er gleich viereckig sei, und drei Ellen hoch.
dkFremdeles skal du lave Alteret af Akacietrć, fem Alen langt og fem Alen bredt, firkantet skal Alteret vćre, og tre Alen hřjt.
seDu skall ock göra ett altare av akacieträ, fem alnar lĺngt och fem alnar brett -- sĺ att altaret bildar en liksidig fyrkant -- och tre alnar högt.
noDu skal gjřre et alter av akasietre, fem alen langt og fem alen bredt; firkantet skal alteret vćre og tre alen hřit.
fiJa tee alttari akasiapuusta; se olkoon neliskulmainen, viittä kyynärää pitkä ja viittä kyynärää leveä sekä kolmea kyynärää korkea.
huÉs csináld az oltárt sittim-fából, öt sing a hossza, és öt sing a szélessége; négyszegű legyen az oltár, és magassága három sing.
2
heוְעָשִׂ֣יתָ קַרְנֹתָ֗יו עַ֚ל אַרְבַּ֣ע פִּנֹּתָ֔יו מִמֶּ֖נּוּ תִּהְיֶ֣יןָ קַרְנֹתָ֑יו וְצִפִּיתָ֥ אֹת֖וֹ נְחֹֽשֶׁת׃
grκαὶ ποιήσεις τὰ κέρατα ἐπὶ τῶν τεσσάρων γωνιῶν· ἐξ αὐτοῦ ἔσται τὰ κέρατα· καὶ καλύψεις αὐτὰ χαλκῷ.
lacornua autem per quattuor angulos ex ipso erunt et operies illud aere
itFarai ai suoi quattro angoli quattro corni e saranno tutti di un pezzo. Lo rivestirai di rame.
frTu feras, aux quatre coins, des cornes qui sortiront de l'autel; et tu le couvriras d'airain.
esY harás sus cuernos á sus cuatro esquinas; los cuernos serán de lo mismo; y lo cubrirás de metal.
gbYou shall make its horns on its four corners; its horns shall be of one piece with it; and you shall overlay it with brass.
deHörner sollst du auf seinen vier Ecken machen und sollst ihn mit Erz überziehen.
dkDu skal lave Horn til dets fire Hjřrner, sĺledes at de er i eet dermed, overtrćkke det med Kobber
seOch du skall göra hörn därtill, Som skola sitta i dess fyra hörn; i ett stycke därmed skola hörnen vara. Och du skall överdraga det med koppar.
noOg du skal gjřre et horn pĺ hvert av dets fire hjřrner, og hornene skal vćre i ett med alteret; og du skal klć det med kobber.
fiTee siihen sarvet, sen neljään kulmaan, niin että sarvet ovat samaa kappaletta kuin se. Ja päällystä se vaskella.
huSzarvakat is csinálj a négy szegletére, szarvai magából legyenek, és borítsd meg azt rézzel.
3
heוְעָשִׂ֤יתָ סִּֽירֹתָיו֙ לְדַשְּׁנ֔וֹ וְיָעָיו֙ וּמִזְרְקֹתָ֔יו וּמִזְלְגֹתָ֖יו וּמַחְתֹּתָ֑יו לְכָל־כֵּלָ֖יו תַּעֲשֶׂ֥ה נְחֹֽשֶׁת׃
grκαὶ ποιήσεις στεφάνην τῷ θυσιαστηρίῳ καὶ τὸν καλυπτῆρα αὐτοῦ καὶ τὰς φιάλας αὐτοῦ καὶ τὰς κρεάγρας αὐτοῦ καὶ τὸ πυρεῖον αὐτοῦ· καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ ποιήσεις χαλκᾶ.
lafaciesque in usus eius lebetas ad suscipiendos cineres et forcipes atque fuscinulas et ignium receptacula omnia vasa ex aere fabricabis
itFarai i suoi recipienti per raccogliere le ceneri, le sue pale, i suoi vasi per la aspersione, le sue forchette e i suoi bracieri. Farai di rame tutti questi accessori.
frTu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers; tu feras d'airain tous ses ustensiles.
esHarás también sus calderas para echar su ceniza; y sus paletas, y sus tazones, y sus garfios, y sus braseros: harás todos sus vasos de metal.
gbYou shall make its pots to take away its ashes, its shovels, its basins, its flesh hooks, and its fire pans: all its vessels you shall make of brass.
deMache auch Aschentöpfe, Schaufeln, Becken, Gabeln, Kohlenpfannen; alle seine Geräte sollst du aus Erz machen.
dkog lave Kar dertil, for at Asken kan fjernes, ligeledes de dertil hřrende Skovle, Skĺle, Gafler og Pander; alt dets Tilbehřr skal du lave af Kobber.
seOch kärl till att föra bort askan skall du göra därtill, sĺ ock skovlar, skĺlar, gafflar och fyrfat. Alla dess tillbehör skall du göra av koppar.
noSĺ skal du gjřre břttene som asken skal bćres bort med, og ildskuffene og skĺlene til ĺ sprenge blod med, og kjřttgaflene og fyrfatene; alle disse redskaper skal du gjřre av kobber.
fiTee siihen kuuluvat kattilat tuhan poisviemistä varten sekä lapiot, maljat, haarukat ja hiilipannut. Kaikki sen kalusto tee vaskesta.
huCsinálj ahhoz fazekakat is a hamujának, hozzá való lapátokat, medenczéket, villákat és serpenyőket; minden hozzá való edényt rézből csinálj.
4
heוְעָשִׂ֤יתָ לּוֹ֙ מִכְבָּ֔ר מַעֲשֵׂ֖ה רֶ֣שֶׁת נְחֹ֑שֶׁת וְעָשִׂ֣יתָ עַל־הָרֶ֗שֶׁת אַרְבַּע֙ טַבְּעֹ֣ת נְחֹ֔שֶׁת עַ֖ל אַרְבַּ֥ע קְצוֹתָֽיו׃
grκαὶ ποιήσεις αὐτῷ ἐσχάραν ἔργῳ δικτυωτῷ χαλκῆν· καὶ ποιήσεις τῇ ἐσχάρᾳ τέσσαρας δακτυλίους χαλκοῦς ἐπὶ τὰ τέσσαρα κλίτη.
lacraticulamque in modum retis aeneam per cuius quattuor angulos erunt quattuor anuli aenei
itFarai per esso una graticola di rame alle sue quattro estremitŕ.
frTu feras ŕ l'autel une grille d'airain, en forme de treillis, et tu mettras quatre anneaux d'airain aux quatre coins du treillis.
esY le harás un enrejado de metal de obra de malla; y sobre el enrejado harás cuatro anillos de metal á sus cuatro esquinas.
gbYou shall make a grating for it of network of brass: and on the net you shall make four bronze rings in its four corners.
deDu sollst auch ein ehernes Gitter machen wie ein Netz und vier eherne Ringe an seine vier Enden.
dkDu skal omgive det med et flettet Kobbergitter, og du skal sćtte fire Kobberringe pĺ Fletvćrket. pĺ dets fire Hjřrner.
seOch du skall göra ett galler därtill, ett nätverk av koppar, och pĺ nätet skall du sätta fyra ringar av koppar i dess fyra hörn.
noTil alteret skal du gjřre et gitter, et nettverk av kobber, og pĺ nettet skal du gjřre fire kobberringer, én pĺ hvert hjřrne.
fiJa tee siihen myös verkonkaltainen ristikkokehys vaskesta ja tee verkkoon neljä vaskirengasta, ristikon neljään kulmaan.
huCsinálj ahhoz háló forma rostélyt is rézből, és csinálj a hálóra négy rézkarikát, a négy szegletére.
5
heוְנָתַתָּ֣ה אֹתָ֗הּ תַּ֛חַת כַּרְכֹּ֥ב הַמִּזְבֵּ֖חַ מִלְּמָ֑טָּה וְהָיְתָ֣ה הָרֶ֔שֶׁת עַ֖ד חֲצִ֥י הַמִּזְבֵּֽחַ׃
grκαὶ ὑποθήσεις αὐτοὺς ὑπὸ τὴν ἐσχάραν τοῦ θυσιαστηρίου κάτωθεν· ἔσται δὲ ἡ ἐσχάρα ἕως τοῦ ἡμίσους τοῦ θυσιαστηρίου.
laquos pones subter arulam altaris eritque craticula usque ad altaris medium
itLa porrai sotto la cornice dell'altare, in basso: la rete arriverŕ a metŕ dell'altezza dell'altare.
frTu le placeras au-dessous du rebord de l'autel, ŕ partir du bas, jusqu'ŕ la moitié de la hauteur de l'autel.
esY lo has de poner dentro del cerco del altar abajo; y llegará el enrejado hasta el medio del altar.
gbYou shall put it under the ledge around the altar beneath, that the net may reach halfway up the altar.
deDu sollst's aber von untenauf um den Altar machen, daß das Gitter reiche bis mitten an den Altar.
dkOg du skal sćtte Gitteret neden under Alterets Liste, sĺledes at Fletvćrket nĺr op til Alterets halve Hřjde.
seOch du skall sätta det under avsatsen pĺ altaret, nedtill, sĺ att nätet räcker upp till mitten av altaret.
noOg du skal sette det under alterets avsats nedentil, sĺ det rekker til midt pĺ alteret.
fiJa aseta se alttarin välireunuksen alle, maahan kiinni, niin että verkko ulottuu puolitiehen alttaria.
huÉs tedd azt az oltár párkányzata alá alulról, úgy hogy a háló az oltár közepéig érjen.
6
heוְעָשִׂ֤יתָ בַדִּים֙ לַמִּזְבֵּ֔חַ בַּדֵּ֖י עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים וְצִפִּיתָ֥ אֹתָ֖ם נְחֹֽשֶׁת׃
grκαὶ ποιήσεις τῷ θυσιαστηρίῳ φορεῖς ἐκ ξύλων ἀσήπτων καὶ περιχαλκώσεις αὐτοὺς χαλκῷ.
lafacies et vectes altaris de lignis setthim duos quos operies lamminis aeneis
itFarai anche stanghe per l'altare: saranno stanghe di legno di acacia e le rivestirai di rame.
frTu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu les couvriras d'airain.
esHarás también varas para el altar, varas de madera de Sittim, las cuales cubrirás de metal.
gbYou shall make poles for the altar, poles of acacia wood, and overlay them with brass.
deUnd sollst auch Stangen machen zu dem Altar von Akazienholz, mit Erz überzogen.
dkFremdeles skal du lave Bćrestćnger til Alteret, Stćnger af Akacietrć, og overtrćkke dem med Kobber.
seOch du skall göra stänger till altaret, stänger av akacieträ, och överdraga dem med koppar.
noSĺ skal du gjřre stenger til alteret, stenger av akasietre, og du skal klć dem med kobber.
fiJa tee alttariin korennot akasiapuusta ja päällystä ne vaskella.
huCsinálj az oltárhoz rúdakat is, sittim-fa rúdakat, és borítsd meg azokat rézzel.
7
heוְהוּבָ֥א אֶת־בַּדָּ֖יו בַּטַּבָּעֹ֑ת וְהָי֣וּ הַבַּדִּ֗ים עַל־שְׁתֵּ֛י צַלְעֹ֥ת הַמִּזְבֵּ֖חַ בִּשְׂאֵ֥ת אֹתֽוֹ׃
grκαὶ εἰσάξεις τοὺς φορεῖς εἰς τοὺς δακτυλίους, καὶ ἔστωσαν οἱ φορεῖς κατὰ τὰ πλευρὰ τοῦ θυσιαστηρίου ἐν τῷ αἴρειν αὐτό.
laet induces per circulos eruntque ex utroque latere altaris ad portandum
itSi introdurranno queste stanghe negli anelli e le stanghe saranno sui due lati dell'altare quando lo si trasporta.
frOn passera les barres dans les anneaux; et les barres seront aux deux côtés de l'autel, quand on le portera.
esY sus varas se meterán por los anillos: y estarán aquellas varas á ambos lados del altar, cuando hubiere de ser llevado.
gbIts poles shall be put into the rings, and the poles shall be on the two sides of the altar, when carrying it.
deUnd man soll die Stangen in die Ringe tun, daß die Stangen seien an beiden Seiten des Altars, wenn man ihn trägt.
dkOg Stćngerne skal stikkes gennem Ringene, sĺ at de sidder langs Alterets to Sider, nĺr det bćres.
seOch stängerna skola skjutas in i ringarna, sĺ att stängerna sitta pĺ altarets bĺda sidor, när man bär det.
noStengene skal stikkes inn i ringene, sĺ de er pĺ begge sider av alteret nĺr det blir bĺret.
fiJa korennot pistettäköön renkaisiin, niin että korennot ovat kahden puolen alttaria, sitä kannettaessa.
huÉs dugják a rúdakat a karikákba, és legyenek azok a rúdak az oltár két oldalán, mikor azt hordozzák.
8
heנְב֥וּב לֻחֹ֖ת תַּעֲשֶׂ֣ה אֹת֑וֹ כַּאֲשֶׁ֨ר הֶרְאָ֥ה אֹתְךָ֛ בָּהָ֖ר כֵּ֥ן יַעֲשֽׂוּ׃ ס
grκοῖλον σανιδωτὸν ποιήσεις αὐτό· κατὰ τὸ παραδειχθέν σοι ἐν τῷ ὄρει, οὕτως ποιήσεις αὐτό.
lanon solidum sed inane et cavum intrinsecus facies illud sicut tibi in monte monstratum est
itLo farai di tavole, vuoto nell'interno: lo si farŕ come ti fu mostrato sul monte.
frTu le feras creux, avec des planches; il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne.
esDe tablas lo harás, hueco: de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás.
gbYou shall make it with hollow planks. They shall make it as it has been shown you on the mountain.
deUnd sollst ihn also von Brettern machen, daß er inwendig hohl sei, wie dir auf dem Berge gezeigt ist.
dkDu skal lave det hult af Brćdder; som det vises dig pĺ Bjerget, skal du lave det.
seIhĺligt skall du göra det, av plankor. Sĺsom det har blivit dig visat pĺ berget, sĺ skall det göras.
noAlteret skal du gjřre av bord; det skal vćre hult; som det blev vist dig pĺ fjellet, sĺledes skal det gjřres.
fiTee se laudoista, ontoksi. Niinkuin sinulle näytettiin vuorella, niin se tehtäköön.
huÜresre csináld azt, deszkákból; a mint néked a hegyen mutattatott, úgy csinálják.
9
heוְעָשִׂ֕יתָ אֵ֖ת חֲצַ֣ר הַמִּשְׁכָּ֑ן לִפְאַ֣ת נֶֽגֶב־תֵּ֠ימָנָה קְלָעִ֨ים לֶחָצֵ֜ר שֵׁ֣שׁ מָשְׁזָ֗ר מֵאָ֤ה בָֽאַמָּה֙ אֹ֔רֶךְ לַפֵּאָ֖ה הָאֶחָֽת׃
grΚαὶ ποιήσεις αὐλὴν τῇ σκηνῇ· εἰς τὸ κλίτος τὸ πρὸς λίβα ἱστία τῆς αὐλῆς ἐκ βύσσου κεκλωσμένης, μῆκος ἑκατὸν πηχῶν τῷ ἑνὶ κλίτει·
lafacies et atrium tabernaculi in cuius plaga australi contra meridiem erunt tentoria de bysso retorta centum cubitos unum latus tenebit in longitudine
itFarai poi il recinto della Dimora. Sul lato meridionale, verso sud, il recinto avrŕ tendaggi di bisso ritorto, per la lunghezza di cento cubiti sullo stesso lato.
frTu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors, sur une longueur de cent coudées pour ce premier côté,
esAsimismo harás el atrio del tabernáculo: al lado del mediodía, al austro, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de cien codos de longitud cada un lado;
gbYou shall make the court of the tabernacle: for the south side southward there shall be hangings for the court of fine twined linen one hundred cubits long for one side:
deDu sollst auch der Wohnung einen Hof machen, einen Umhang von gezwirnter weißer Leinwand, auf einer Seite hundert Ellen lang, gegen Mittag,
dkBoligens Forgĺrd skal du indrette sĺledes: Pĺ Sydsiden skal der vćre et Forgĺrdsomhćng af tvundet Byssus, hundrede Alen langt pĺ denne ene Side,
seDu skall ock göra en förgĺrd till tabernaklet. För den södra sidan, söderut, skola omhängen till förgĺrden göras av tvinnat vitt garn, hundra alnar lĺnga -- detta för den ena sidan;
noSĺ skal du gjřre en forgĺrd til tabernaklet. Pĺ den side som vender mot syd, skal det vćre et omheng om forgĺrden av fint, tvunnet lingarn, hundre alen langt pĺ den ene side,
fiTee myös asumukselle esipiha. Etelän puolella olkoot esipihan ympärysverhot kerratuista valkoisista pellavalangoista, sadan kyynärän pituiset tätä yhtä sivua varten;
huPitvart is csinálj a hajléknak; a déli oldalon a pitvarhoz szőnyegeket, sodrott lenből; száz sing legyen a hossza egy oldalnak.
10
heוְעַמֻּדָ֣יו עֶשְׂרִ֔ים וְאַדְנֵיהֶ֥ם עֶשְׂרִ֖ים נְחֹ֑שֶׁת וָוֵ֧י הָעַמֻּדִ֛ים וַחֲשֻׁקֵיהֶ֖ם כָּֽסֶף׃
grκαὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν εἴκοσι, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν εἴκοσι χαλκαῖ, καὶ οἱ κρίκοι αὐτῶν καὶ αἱ ψαλίδες αὐτῶν ἀργυραῖ.
laet columnas viginti cum basibus totidem aeneis quae capita cum celaturis suis habebunt argentea
itVi saranno venti colonne con venti basi di rame. Gli uncini delle colonne e le loro aste trasversali saranno d'argento.
fravec vingt colonnes posant sur vingt bases d'airain; les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent.
esSus veinte columnas, y sus veinte basas serán de metal; los capiteles de las columnas y sus molduras, de plata.
gband its pillars shall be twenty, and their sockets twenty, of brass; the hooks of the pillars and their fillets shall be of silver.
deund zwanzig Säulen auf zwanzig ehernen Füßen, und ihre Haken mit ihren Querstäben von Silber.
dkmed tyve Piller og tyve Fodstykker af Kobber og med Knager og Bĺnd af Sřlv til Pillerne.
seOch stolparna till dem skola vara tjugu och dessas fotstycken tjugu, av koppar, men stolparnas hakar och kransar skola vara av silver.
noog tyve stolper dertil og til stolpene tyve fotstykker av kobber; hakene pĺ stolpene og stengene til dem skal vćre av sřlv.
fija olkoon niiden pylväitä kaksikymmentä ja näiden vaskijalustoja kaksikymmentä, mutta pylväiden koukut ja niiden koristepienat olkoot hopeata.
huAhhoz húsz oszlopot, húsz réz talpat, és az oszlopok horgait és átalkötőit ezüstből.
11
heוְכֵ֨ן לִפְאַ֤ת צָפוֹן֙ בָּאֹ֔רֶךְ קְלָעִ֖ים מֵ֣אָה אֹ֑רֶךְ ׳וְעַמְדּוּ׳ ״וְעַמּוּדָ֣יו״ עֶשְׂרִ֗ים וְאַדְנֵיהֶ֤ם עֶשְׂרִים֙ נְחֹ֔שֶׁת וָוֵ֧י הָֽעַמֻּדִ֛ים וַחֲשֻׁקֵיהֶ֖ם כָּֽסֶף׃
grοὕτως τῷ κλίτει τῷ πρὸς ἀπηλιώτην ἱστία, ἑκατὸν πηχῶν μῆκος· καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν εἴκοσι, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν εἴκοσι χαλκαῖ, καὶ οἱ κρίκοι καὶ αἱ ψαλίδες τῶν στύλων καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν περιηργυρωμέναι ἀργύρῳ.
lasimiliter in latere aquilonis per longum erunt tentoria centum cubitorum columnae viginti et bases aeneae eiusdem numeri et capita earum cum celaturis suis argentea
itAllo stesso modo sul lato rivolto a settentrione: tendaggi per cento cubiti di lunghezza, le relative venti colonne con le venti basi di rame, gli uncini delle colonne e le aste trasversali d'argento.
frDu côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de cent coudées, avec vingt colonnes et leurs vingt bases d'airain; les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent.
esY de la misma manera al lado del aquilón habrá á lo largo cortinas de cien codos de longitud, y sus veinte columnas, con sus veinte basas de metal; los capiteles de sus columnas y sus molduras, de plata.
gbLikewise for the north side in length there shall be hangings one hundred cubits long, and its pillars twenty, and their sockets twenty, of brass; the hooks of the pillars, and their fillets, of silver.
deAlso auch gegen Mitternacht soll sein ein Umhang, hundert Ellen lang, zwanzig Säulen auf zwanzig ehernen Füßen, und ihre Haken mit ihren Querstäben von Silber.
dkOg pĺ samme Mĺde skal der pĺ den nordre Langside vćre et Omhćng, hundrede Alen langt, med tyve Piller og tyve Fodstykker af Kobber og med Knager og Bĺnd af Sřlv til Pillerne.
seLikaledes skola för norra lĺngsidan omhängen göras, hundra alnar lĺnga; och stolparna till dem skola vara tjugu och dessas fotstycken tjugu, av koppar, men stolparnas hakar och kransar skola vara av silver.
noLikesĺ skal det pĺ den nordre side efter lengden vćre et omheng, hundre alen langt, og tyve stolper dertil og til stolpene tyve fotstykker av kobber; hakene pĺ stolpene og stengene til dem skal vćre av sřlv.
fiSamoin myös pohjoisen puolella olkoot ympärysverhot sadan kyynärän pituiset; ja olkoon niiden pylväitä kaksikymmentä ja näiden vaskijalustoja kaksikymmentä, mutta pylväiden koukut ja niiden koristepienat olkoot hopeata.
huÉpen úgy az északi oldalon, hoszszában, száz sing hosszú szőnyeget; ahhoz húsz oszlopot, ezekhez húsz réztalpat, és az oszlopok horgait és átalkötőit ezüstből.
12
heוְרֹ֤חַב הֶֽחָצֵר֙ לִפְאַת־יָ֔ם קְלָעִ֖ים חֲמִשִּׁ֣ים אַמָּ֑ה עַמֻּדֵיהֶ֣ם עֲשָׂרָ֔ה וְאַדְנֵיהֶ֖ם עֲשָׂרָֽה׃
grτὸ δὲ εὖρος τῆς αὐλῆς τὸ κατὰ θάλασσαν ἱστία πεντήκοντα πηχῶν· στῦλοι αὐτῶν δέκα, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν δέκα.
lain latitudine vero atrii quod respicit ad occidentem erunt tentoria per quinquaginta cubitos et columnae decem basesque totidem
itLa larghezza del recinto verso occidente avrŕ cinquanta cubiti di tendaggi, con le relative dieci colonne e le dieci basi.
frDu côté de l'occident, il y aura pour la largeur du parvis cinquante coudées de toiles, avec dix colonnes et leurs dix bases.
esY el ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de cincuenta codos; sus columnas diez, con sus diez basas.
gbFor the width of the court on the west side shall be hangings of fifty cubits; their pillars ten, and their sockets ten.
deAber gegen Abend soll die Breite des Hofes haben einen Umhang, fünfzig Ellen lang, zehn Säulen auf zehn Füßen.
dkPĺ Forgĺrdens Bredside mod Vest skal der vćre et Omhćng, halvtredsindstyve Alen langt, med ti Piller og ti Fodstykker,
seOch förgĺrdens västra kortsida skall hava omhängen som äro femtio alnar lĺnga; stolparna till dem skola vara tio och dessas fotstycken tio.
noPĺ den ene tverrside av forgĺrden, mot vest, skal det vćre et omheng pĺ femti alen, ti stolper dertil og til stolpene ti fotstykker.
fiJa esipihan lännenpuoleisella sivulla olkoot ympärysverhot viidenkymmenen kyynärän pituiset, ja olkoon niiden pylväitä kymmenen ja näiden jalustoja kymmenen.
huA pitvar szélességéhez pedig nyugot felől ötven sing szőnyeget; ahhoz tíz oszlopot és ezekhez tíz talpat.
13
gbThe width of the court on the east side eastward shall be fifty cubits.
deGegen Morgen aber soll die Breite des Hofes haben fünfzig Ellen,
dkog Forgĺrdens Bredside mod Řst skal vćre halvtredsindstyve Alen lang.
seOch förgĺrdens bredd pĺ fram sidan, österut, skall vara femtio alnar
noPĺ den andre tverrside, som vender frem mot řst, skal forgĺrden ogsĺ holde femti alen i bredden.
fiJa esipihan leveys etupuolella, itään päin, olkoon viisikymmentä kyynärää.
huA pitvarnak szélessége kelet felől is ötven sing.
heוְרֹ֣חַב הֶֽחָצֵ֗ר לִפְאַ֛ת קֵ֥דְמָה מִזְרָ֖חָה חֲמִשִּׁ֥ים אַמָּֽה׃
grκαὶ εὖρος τῆς αὐλῆς τὸ πρὸς νότον ἱστία πεντήκοντα πήχεων· στῦλοι αὐτῶν δέκα, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν δέκα.
lain ea quoque atrii latitudine quae respicit ad orientem quinquaginta cubiti erunt
itLa larghezza del recinto sul lato orientale verso levante sarŕ di cinquanta cubiti:
frDu côté de l'orient, sur les cinquante coudées de largeur du parvis,
esY en el ancho del atrio por la parte de levante, al oriente, habrá cincuenta codos.
14
heוַחֲמֵ֨שׁ עֶשְׂרֵ֥ה אַמָּ֛ה קְלָעִ֖ים לַכָּתֵ֑ף עַמֻּדֵיהֶ֣ם שְׁלֹשָׁ֔ה וְאַדְנֵיהֶ֖ם שְׁלֹשָֽׁה׃
grκαὶ πεντεκαίδεκα πήχεων τὸ ὕψος τῶν ἱστίων τῷ κλίτει τῷ ἑνί· στῦλοι αὐτῶν τρεῖς, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς.
lain quibus quindecim cubitorum tentoria lateri uno deputabuntur columnaeque tres et bases totidem
itquindici cubiti di tendaggi con le relative tre colonne e le tre basi alla prima ala;
fril y aura quinze coudées de toiles pour une aile, avec trois colonnes et leurs trois bases,
esY las cortinas del un lado serán de quince codos; sus columnas tres, con sus tres basas.
gbThe hangings for the one side of the gate shall be fifteen cubits; their pillars three, and their sockets three.
dealso daß der Umhang habe auf einer Seite fünfzehn Ellen, dazu drei Säulen auf drei Füßen,
dkPĺ den ene Side deraf skal der vćre femten Alen Omhćng med tre Piller og tre Fodstykker,
seOch omhängena skola vara femton alnar lĺnga pĺ ena sidan därav, med tre stolpar pĺ tre fotstycken;
noSĺledes skal det vćre femten alen omheng pĺ den ene kant med tre stolper og tre fotstykker til dem,
fiJa olkoot ympärysverhot portin toisella puolella viidentoista kyynärän pituiset, ja olkoon niiden pylväitä kolme ja näiden jalustoja kolme.
huÉs tizenöt sing szőnyeg legyen egyik oldalról, ehhez három oszlop, ezekhez pedig három talp.
15
heוְלַכָּתֵף֙ הַשֵּׁנִ֔ית חְמֵ֥שׁ עֶשְׂרֵ֖ה קְלָעִ֑ים עַמֻּדֵיהֶ֣ם שְׁלֹשָׁ֔ה וְאַדְנֵיהֶ֖ם שְׁלֹשָֽׁה׃
grκαὶ τὸ κλίτος τὸ δεύτερον, δέκα πέντε πηχῶν τῶν ἱστίων τὸ ὕψος· στῦλοι αὐτῶν τρεῖς, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς.
laet in latere altero erunt tentoria cubitos obtinentia quindecim columnas tres et bases totidem
itall'altra ala quindici cubiti di tendaggi, con le tre colonne e le tre basi.
fret quinze coudées de toiles pour la seconde aile, avec trois colonnes et leurs trois bases.
esAl otro lado quince codos de cortinas; sus columnas tres, con sus tres basas.
gbFor the other side shall be hangings of fifteen cubits; their pillars three, and their sockets three.
deund wieder fünfzehn Ellen auf der andern Seite, dazu drei Säulen auf drei Füßen;
dkpĺ den anden Side ligeledes femten Alen Omhćng med tre Piller og tre Fodstykker.
selikaledes skola omhängena pĺ andra sidan vara femton alnar lĺnga med tre stolpar pĺ tre fotstycken.
noog pĺ den andre kant femten alen omheng med tre stolper og tre fotstykker til dem.
fiSamoin olkoot ympärysverhot toisella puolella viidentoista kyynärän pituiset, ja olkoon niiden pylväitä kolme ja näiden jalustoja kolme.
huA másik oldalról is tizenöt sing szőnyeg, ehhez három oszlop és ezekhez három talp.
16
heוּלְשַׁ֨עַר הֶֽחָצֵ֜ר מָסָ֣ךְ׀ עֶשְׂרִ֣ים אַמָּ֗ה תְּכֵ֨לֶת וְאַרְגָּמָ֜ן וְתוֹלַ֧עַת שָׁנִ֛י וְשֵׁ֥שׁ מָשְׁזָ֖ר מַעֲשֵׂ֣ה רֹקֵ֑ם עַמֻּֽדֵיהֶם֙ אַרְבָּעָ֔ה וְאַדְנֵיהֶ֖ם אַרְבָּעָֽה׃
grκαὶ τῇ πύλῃ τῆς αὐλῆς κάλυμμα, εἴκοσι πηχῶν τὸ ὕψος, ἐξ ὑακίνθου καὶ πορφύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης τῇ ποικιλίᾳ τοῦ ῥαφιδευτοῦ· στῦλοι αὐτῶν τέσσαρες, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τέσσαρες.
lain introitu vero atrii fiet tentorium cubitorum viginti ex hyacintho et purpura coccoque bis tincto et bysso retorta opere plumarii columnas habebit quattuor cum basibus totidem
itAlla porta del recinto vi sarŕ una cortina di venti cubiti, lavoro di ricamatore, di porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto, con le relative quattro colonne e le quattro basi.
frPour la porte du parvis il y aura un rideau de vingt coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors, en ouvrage de broderie, avec quatre colonnes et leurs quatre bases.
esY á la puerta del atrio habrá un pabellón de veinte codos, de cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra de bordador: sus columnas cuatro, con sus cuatro basas.
gbFor the gate of the court shall be a screen of twenty cubits, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, the work of the embroiderer; their pillars four, and their sockets four.
deaber im Tor des Hofes soll ein Tuch sein, zwanzig Ellen breit, gewirkt von blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter weißer Leinwand, dazu vier Säulen auf ihren vier Füßen.
dkForgĺrdens Indgang skal have et Forhćng pĺ tyve Alen af violet og rřdt Purpurgarn, karmoisinrřdt Garn og tvundet Byssus i broget Vćvning med fire Piller og fire Fodstykker.
seOch till förgĺrdens port skall göras ett förhänge, tjugu alnar lĺngt i brokig vävnad av mörkblĺtt, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn, med fyra stolpar pĺ fyra fotstycken.
noOg i porten til forgĺrden skal det vćre et forheng, tyve alen langt, av blĺ og purpurrřd og karmosinrřd ull og fint, tvunnet lingarn med utsydd arbeid, med fire stolper og fire fotstykker til dem.
fiJa esipihan portissa olkoon kahdenkymmenen kyynärän pituinen uudin, kirjaellen kudottu punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista ja kerratuista valkoisista pellavalangoista, ja olkoon sen pylväitä neljä ja näiden jalustoja neljä.
huA pitvar kapuján pedig húsz sing lepel legyen, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű és sodrott lenből, himzőmunkával; ehhez négy oszlop, ezekhez pedig négy talp.
17
heכָּל־עַמּוּדֵ֨י הֶֽחָצֵ֤ר סָבִיב֙ מְחֻשָּׁקִ֣ים כֶּ֔סֶף וָוֵיהֶ֖ם כָּ֑סֶף וְאַדְנֵיהֶ֖ם נְחֹֽשֶׁת׃
grπάντες οἱ στῦλοι τῆς αὐλῆς κύκλῳ κατηργυρωμένοι ἀργυρίῳ, καὶ αἱ κεφαλίδες αὐτῶν ἀργυραῖ, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν χαλκαῖ.
laomnes columnae atrii per circuitum vestitae erunt argenti lamminis capitibus argenteis et basibus aeneis
itTutte le colonne intorno al recinto saranno fornite di aste trasversali d'argento: i loro uncini saranno d'argento e le loro basi di rame.
frToutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent, et des bases d'airain.
esTodas las columnas del atrio en derredor serán ceńidas de plata; sus capiteles de plata, y sus basas de metal.
gbAll the pillars of the court around shall be filleted with silver; their hooks of silver, and their sockets of brass.
deAlle Säulen um den Hof her sollen silberne Querstäbe und silberne Haken und eherne Füße haben.
dkAlle Forgĺrdens Piller rundt omkring skal have Bĺnd af Sřlv, Knager af Sřlv og Fodstykker af Kobber.
seAlla stolparna runt omkring för gĺrden skola vara försedda med kransar av silver och hava hakar av silver; men deras fotstycken skola vara av koppar.
noAlle stolpene rundt omkring forgĺrden skal vćre sammenbundet med stenger av sřlv; hakene pĺ dem skal vćre av sřlv og fotstykkene under dem av kobber.
fiKaikissa pylväissä esipihan ympärillä olkoot koristepienat hopeata ja koukut hopeata, mutta jalustat vaskea.
huA pitvar minden oszlopát ezüst átalkötők vegyék körűl, horgaik ezüstből, talpaik pedig rézből legyenek.
18
heאֹ֣רֶךְ הֶֽחָצֵר֩ מֵאָ֨ה בָֽאַמָּ֜ה וְרֹ֣חַב׀ חֲמִשִּׁ֣ים בַּחֲמִשִּׁ֗ים וְקֹמָ֛ה חָמֵ֥שׁ אַמּ֖וֹת שֵׁ֣שׁ מָשְׁזָ֑ר וְאַדְנֵיהֶ֖ם נְחֹֽשֶׁת׃
grτὸ δὲ μῆκος τῆς αὐλῆς ἑκατὸν ἐφ᾽ ἑκατόν, καὶ εὖρος πεντήκοντα ἐπὶ πεντήκοντα, καὶ ὕψος πέντε πηχῶν, ἐκ βύσσου κεκλωσμένης, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν χαλκαῖ.
lain longitudine occupabit atrium cubitos centum in latitudine quinquaginta altitudo quinque cubitorum erit fietque de bysso retorta et habebit bases aeneas
itLa lunghezza del recinto sarŕ di cento cubiti, la larghezza di cinquanta, l'altezza di cinque cubiti; di bisso ritorto, con le basi di rame.
frLa longueur du parvis sera de cent coudées, sa largeur de cinquante de chaque côté, et sa hauteur de cinq coudées; les toiles seront de fin lin retors, et les bases d'airain.
esLa longitud del atrio será de cien codos, y la anchura cincuenta por un lado y cincuenta por el otro, y la altura de cinco codos: sus cortinas de lino torcido, y sus basas de metal.
gbThe length of the court shall be one hundred cubits, and the width fifty every where, and the height five cubits, of fine twined linen, and their sockets of brass.
deUnd die Länge des Hofes soll hundert Ellen sein, die Breite fünfzig Ellen, die Höhe fünf Ellen, von gezwirnter weißer Leinwand, und seine Füße sollen ehern sein.
dkOmhćnget om Forgĺrden skal vćre hundrede Alen pĺ hver Langside, halvtredsindstyve Alen pĺ hver Bredside og fem Alen hřjt; det skal vćre af tvundet Byssus, og Fodstykkerne skal vćre af Kobber.
seFörgĺrden skall vara hundra alnar lĺng och femtio alnar bred utefter hela längden; omhägnaden skall vara fem alnar hög, av tvinnat vitt garn; och fotstyckena skola vara av koppar.
noLengden pĺ forgĺrden skal vćre hundre alen, og bredden overalt femti alen; og omhenget skal vćre fem alen hřit av fint, tvunnet lingarn, og fotstykkene til det skal vćre av kobber.
fiEsipihan pituus olkoon sata kyynärää ja leveys viisikymmentä kyynärää; ympärysverho olkoon viittä kyynärää korkea ja kudottu kerratuista valkoisista pellavalangoista, ja jalustat olkoot vaskea.
huA pitvar hossza száz sing, és szélessége ötven-ötven, magassága pedig öt sing; [leplei] sodrott lenből, talpai pedig rézből legyenek.
19
heלְכֹל֙ כְּלֵ֣י הַמִּשְׁכָּ֔ן בְּכֹ֖ל עֲבֹדָת֑וֹ וְכָל־יְתֵדֹתָ֛יו וְכָל־יִתְדֹ֥ת הֶחָצֵ֖ר נְחֹֽשֶׁת׃ ס
grκαὶ πᾶσα ἡ κατασκευὴ καὶ πάντα τὰ ἐργαλεῖα καὶ οἱ πάσσαλοι τῆς αὐλῆς χαλκοῖ.
lacuncta vasa tabernaculi in omnes usus et caerimonias tam paxillos eius quam atrii ex aere facies
itTutti gli arredi della Dimora per tutti i suoi servizi e tutti i picchetti come anche i picchetti del recinto saranno di rame.
frTous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux, et tous les pieux du parvis, seront d'airain.
esTodos los vasos del tabernáculo en todo su servicio, y todos sus clavos, y todos los clavos del atrio, serán de metal.
gbAll the instruments of the tabernacle in all its service, and all its pins, and all the pins of the court, shall be of brass.
deAuch alle Geräte der Wohnung zu allerlei Amt und alle ihre Nägel und alle Nägel des Hofes sollen ehern sein.
dkAlle Redskaber, der bruges ved Arbejdet pĺ Boligen, alle dens Pćle og alle Forgĺrdens Pćle skal vćre af Kobber.
seAlla tabernaklets tillbehör för allt arbete därvid, sĺ ock alla dess pluggar och alla förgĺrdens pluggar skola vara av koppar.
noAlle arbeidsredskaper i tabernaklet og alle pluggene, bĺde til tabernaklet og til forgĺrden, skal vćre av kobber.
fiKoko asumuksen kalusto kaikkia siinä tehtäviä töitä varten, samoin kuin kaikki sen vaarnat ja kaikki esipihan vaarnat, olkoot vaskea.
huA hajlék minden edénye, az ahhoz való mindennemű szolgálatban, és minden szege, és a pitvarnak is minden szege rézből legyen.
20
heוְאַתָּ֞ה תְּצַוֶּ֣ה׀ אֶת־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וְיִקְח֨וּ אֵלֶ֜יךָ שֶׁ֣מֶן זַ֥יִת זָ֛ךְ כָּתִ֖ית לַמָּא֑וֹר לְהַעֲלֹ֥ת נֵ֖ר תָּמִֽיד׃
grΚαὶ σὺ σύνταξον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ λαβέτωσάν σοι ἔλαιον ἐξ ἐλαιῶν ἄτρυγον καθαρὸν κεκομμένον εἰς φῶς καῦσαι, ἵνα κάηται λύχνος διὰ παντός.
lapraecipe filiis Israhel ut adferant tibi oleum de arboribus olivarum purissimum piloque contusum ut ardeat lucerna semper
itTu ordinerai agli Israeliti che ti procurino olio puro di olive schiacciate per il candelabro, per tener sempre accesa una lampada.
frTu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olives concassées, afin d'entretenir les lampes continuellement.
esY tú mandarás á los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, molido, para la luminaria, para hacer arder continuamente las lámparas.
gbYou shall command the children of Israel, that they bring to you pure olive oil beaten for the light, to cause a lamp to burn continually.
deGebiete den Kindern Israel, daß sie zu dir bringen das allerreinste, lautere Öl von Ölbäumen, gestoßen, zur Leuchte, daß man täglich Lampen aufsetze
dkFremdeles skal du pĺlćgge Israeliterne at skaffe dig ren Olivenoli af knuste Frugter til Lysestagen, og der skal stadig sćttes Lamper pĺ.
seOch du skall bjuda Israels barn att bära till dig ren olja, av stötta oliver, till ljusstaken, sĺ att lamporna dagligen kunna sättas upp.
noOg du skal byde Israels barn at de skal la dig fĺ ren olje av střtte oliven til lysestaken, sĺ lampene kan settes op til enhver tid.
fiJa käske israelilaisten tuoda sinulle puhdasta, survomalla saatua öljypuun öljyä seitsenhaaraista lamppua varten, että lamput aina voidaan nostaa paikoilleen.
huTe pedig parancsold meg az Izráel fiainak, hogy hozzanak néked tiszta faolajat, a melyet a világításhoz sajtoltak, hogy szünet nélkül égő lámpát gyujthassanak.
21
heבְּאֹ֣הֶל מוֹעֵד֩ מִח֨וּץ לַפָּרֹ֜כֶת אֲשֶׁ֣ר עַל־הָעֵדֻ֗ת יַעֲרֹךְ֩ אֹת֨וֹ אַהֲרֹ֧ן וּבָנָ֛יו מֵעֶ֥רֶב עַד־בֹּ֖קֶר לִפְנֵ֣י יְהוָ֑ה חֻקַּ֤ת עוֹלָם֙ לְדֹ֣רֹתָ֔ם מֵאֵ֖ת בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ ס
grἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου ἔξωθεν τοῦ καταπετάσματος τοῦ ἐπὶ τῆς διαθήκης καύσει αὐτὸ Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἀφ᾽ ἑσπέρας ἕως πρωὶ ἐναντίον κυρίου· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ.
lain tabernaculo testimonii extra velum quod oppansum est testimonio et conlocabunt eam Aaron et filii eius ut usque mane luceat coram Domino perpetuus erit cultus per successiones eorum a filiis Israhel
itNella tenda del convegno, al di fuori del velo che sta davanti alla Testimonianza, Aronne e i suoi figli la prepareranno, perché dalla sera alla mattina essa sia davanti al Signore: rito perenne presso gli Israeliti di generazione in generazione.
frC'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront, pour que les lampes brűlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants, et que devront observer les enfants d'Israël.
esEn el tabernáculo del testimonio, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, delante de Jehová desde la tarde hasta la mańana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones.
gbIn the Tent of Meeting, outside the veil which is before the testimony, Aaron and his sons shall keep it in order from evening to morning before Yahweh: it shall be a statute forever throughout their generations on the behalf of the children of Israel.
dein der Hütte des Stifts, außen vor dem Vorhang, der vor dem Zeugnis hängt. Und Aaron und seine Söhne sollen sie zurichten des Morgens und des Abends vor dem HERRN. Das soll euch eine ewige Weise sein auf eure Nachkommen unter den Kindern Israel.
dkI Ĺbenbaringsteltet uden for Forhćnget, der hćnger foran Vidnesbyrdet, skal Aron og hans Sřnner gřre den i Stand, at den kan brćnde fra Aften til Morgen for Herrens Ĺsyn. Det skal vćre en evig gyldig Bestemmelse, der skal pĺhvile Israeliterne fra Slćgt til Slćgt.
seI uppenbarelsetältet, utanför den förlĺt som hänger framför vittnesbördet, skola Aron och hans söner sköta den, frĺn aftonen till morgonen, inför HERRENS ansikte. Detta skall vara en evärdlig stadga frĺn släkte till släkte, en gärd av Israels barn.
noI sammenkomstens telt, utenfor forhenget som henger foran vidnesbyrdet, skal Aron og hans sřnner holde lampene i stand fra aften til morgen for Herrens ĺsyn; det skal vćre en evig gyldig vedtekt for Israels barn, fra slekt til slekt.
fiIlmestysmajassa, ulkopuolella esirippua, joka on lain arkin edessä, hoitakoon Aaron poikineen niitä illasta aamuun asti Herran edessä. Tämä olkoon ikuinen säädös, jota israelilaiset noudattakoot sukupolvesta sukupolveen.
huA gyülekezet sátorában a függönyön kivül, a mely a bizonyság előtt van, készítsék el azt Áron és az ő fiai, estvétől fogva reggelig az Úr előtt. Örök rendtartás [legyen] [ez] az ő nemzetségöknél Izráel fiai között.

<<< operone list >>>