שמות ΕΞΟΔΟΣ
Exodus Esodo Exode Éxodo
2 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

17

heוַ֠יִּסְעוּ כָּל־עֲדַ֨ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֧ל מִמִּדְבַּר־סִ֛ין לְמַסְעֵיהֶ֖ם עַל־פִּ֣י יְהוָ֑ה וַֽיַּחֲנוּ֙ בִּרְפִידִ֔ים וְאֵ֥ין מַ֖יִם לִשְׁתֹּ֥ת הָעָֽם׃
grΚαὶ ἀπῆρεν πᾶσα συναγωγὴ υἱῶν Ισραηλ ἐκ τῆς ἐρήμου Σιν κατὰ παρεμβολὰς αὐτῶν διὰ ῥήματος κυρίου καὶ παρενεβάλοσαν ἐν Ραφιδιν· οὐκ ἦν δὲ ὕδωρ τῷ λαῷ πιεῖν.
laigitur profecta omnis multitudo filiorum Israhel de deserto Sin per mansiones suas iuxta sermonem Domini castrametata est in Raphidim ubi non erat aqua ad bibendum populo
itTutta la comunitŕ degli Israeliti levň l'accampamento dal deserto di Sin, secondo l'ordine che il Signore dava di tappa in tappa, e si accampň a Refidim. Ma non c'era acqua da bere per il popolo.
frToute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées; et ils campčrent ŕ Rephidim, oů le peuple ne trouva point d'eau ŕ boire.
esY TODA la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, por sus jornadas, al mandamiento de Jehová, y asentaron el campo en Rephidim: y no había agua para que el pueblo bebiese.
gbAll the congregation of the children of Israel traveled from the wilderness of Sin, by their journeys, according to Yahweh?s commandment, and encamped in Rephidim; but there was no water for the people to drink.
deUnd die ganze Gemeinde der Kinder Israel zog aus der Wüste Sin ihre Tagereisen, wie ihnen der HERR befahl, und sie lagerten sich in Raphidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken.
dkSĺ brřd hele Israels Menighed op fra Sins Řrken og drog fra Lejrplads til Lejrplads efter Herrens Bud. Men da de lejrede sig i Refidim, havde Folket intet Vand at drikke.
seDärefter bröt Israels barns hela menighet upp frĺn öknen Sin och tĺgade frĺn lägerplats till lägerplats, efter HERRENS befallning. Och de lägrade sig i Refidim; där hade folket intet vatten att dricka.
noSĺ drog hele Israels barns menighet fra řrkenen Sin i dagsreiser efter Herrens befaling; de slo leir i Refidim, og folket hadde ikke vann ĺ drikke.
fiSitten kaikki israelilaisten seurakunta lähti liikkeelle Siinin erämaasta ja matkusti levähdyspaikasta toiseen Herran käskyn mukaan. Ja he leiriytyivät Refidimiin; siellä ei ollut vettä kansan juoda.
huÉs elindula Izráel fiainak egész gyülekezete a Szin pusztájából, az Úr rendeléséhez képest az ő útjok rendje szerint és tábort ütének Refidimben. De a népnek nem vala inni való vize.
2
heוַיָּ֤רֶב הָעָם֙ עִם־מֹשֶׁ֔ה וַיֹּ֣אמְר֔וּ תְּנוּ־לָ֥נוּ מַ֖יִם וְנִשְׁתֶּ֑ה וַיֹּ֤אמֶר לָהֶם֙ מֹשֶׁ֔ה מַה־תְּרִיבוּן֙ עִמָּדִ֔י מַה־תְּנַסּ֖וּן אֶת־יְהוָֽה׃
grκαὶ ἐλοιδορεῖτο ὁ λαὸς πρὸς Μωυσῆν λέγοντες Δὸς ἡμῖν ὕδωρ, ἵνα πίωμεν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μωυσῆς Τί λοιδορεῖσθέ μοι, καὶ τί πειράζετε κύριον;
laqui iurgatus contra Mosen ait da nobis aquam ut bibamus quibus respondit Moses quid iurgamini contra me cur temptatis Dominum
itIl popolo protestň contro Mosč: Dateci acqua da bere!. Mosč disse loro: Perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore?.
frAlors le peuple chercha querelle ŕ Moďse. Ils dirent: Donnez-nous de l'eau ŕ boire. Moďse leur répondit: Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel?
esY altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo: Por qué altercáis conmigo? por qué tentáis á Jehová?
gbTherefore the people quarreled with Moses, and said, ?Give us water to drink.? Moses said to them, ?Why do you quarrel with me? Why do you test Yahweh??
deUnd sie zankten mit Mose und sprachen: Gebt uns Wasser, daß wir trinken. Mose sprach zu ihnen: Was zankt ihr mit mir? Warum versucht ihr den HERRN?
dkDa kivedes Folket med Moses og sagde: Skaf os Vand at drikke! Men Moses svarede dem: Hvorfor kives I med mig, hvorfor frister I Herren?
seDĺ begynte folket tvista med Mose och sade: Given oss vatten att dricka. Mose svarade dem: Varför tvisten I med mig? Varför fresten I HERREN?
noDa kivedes folket med Moses og sa: Gi oss vann, sĺ vi fĺr drikke! Moses svarte dem: Hvorfor kives I med mig? Hvorfor frister I Herren?
fiNiin kansa riiteli Moosesta vastaan ja sanoi: Antakaa meille vettä juoda! Mooses vastasi heille: Miksi riitelette minua vastaan? Miksi kiusaatte Herraa?
huVerseng vala azért a nép Mózessel és mondák: Adjatok nékünk vizet, hogy igyunk. És monda nékik Mózes: Miért versengtek én velem? Miért kísértitek az Urat?
3
heוַיִּצְמָ֨א שָׁ֤ם הָעָם֙ לַמַּ֔יִם וַיָּ֥לֶן הָעָ֖ם עַל־מֹשֶׁ֑ה וַיֹּ֗אמֶר לָ֤מָּה זֶּה֙ הֶעֱלִיתָ֣נוּ מִמִּצְרַ֔יִם לְהָמִ֥ית אֹתִ֛י וְאֶת־בָּנַ֥י וְאֶת־מִקְנַ֖י בַּצָּמָֽא׃
grἐδίψησεν δὲ ἐκεῖ ὁ λαὸς ὕδατι, καὶ ἐγόγγυζεν ἐκεῖ ὁ λαὸς πρὸς Μωυσῆν λέγοντες ῞Ινα τί τοῦτο ἀνεβίβασας ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου ἀποκτεῖναι ἡμᾶς καὶ τὰ τέκνα ἡμῶν καὶ τὰ κτήνη τῷ δίψει;
lasitivit ergo populus ibi pro aquae penuria et murmuravit contra Mosen dicens cur nos exire fecisti de Aegypto ut occideres et nos et liberos nostros ac iumenta siti
itIn quel luogo dunque il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo mormorň contro Mosč e disse: Perché ci hai fatti uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?.
frLe peuple était lŕ, pressé par la soif, et murmurait contre Moďse. Il disait: Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte, pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux?
esAsí que el pueblo tuvo allí sed de agua, y murmuró contra Moisés, y dijo: Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed á nosotros, y á nuestros hijos y á nuestros ganados?
gbThe people were thirsty for water there; and the people murmured against Moses, and said, ?Why have you brought us up out of Egypt, to kill us, our children, and our livestock with thirst??
deDa aber das Volk daselbst dürstete nach Wasser, murrten sie wider Mose und sprachen: Warum hast du uns lassen aus Ägypten ziehen, daß du uns, unsre Kinder und unser Vieh Durstes sterben ließest?
dkOg Folket třrstede der efter Vand og knurrede mod Moses og sagde: Hvorfor har du fřrt os op fra Ćgypten? Mon for at lade os og vore Břrn og vore Hjorde dř af Třrst?
seMen eftersom folket där törstade efter vatten, knorrade de ytterligare emot Mose och sade: Varför har du fört oss upp ur Egypten, sĺ att vi, vĺra barn och vĺr boskap nu mĺste dö av törst?
noMen folket třrstet efter vann og knurret mot Moses og sa: Hvorfor har du fřrt oss op fra Egypten for ĺ la oss og vĺre barn og vĺr buskap dř av třrst?
fiMutta kansalla oli siellä jano, ja he napisivat yhä Moosesta vastaan ja sanoivat: Minkätähden olet tuonut meidät Egyptistä, antaaksesi meidän ja meidän lastemme ja karjamme kuolla janoon?
huÉs szomjúhozik vala ott a nép a vízre és zúgolódék a nép Mózes ellen és monda: Miért hoztál ki minket Égyiptomból? hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat?
4
heוַיִּצְעַ֤ק מֹשֶׁה֙ אֶל־יְהוָ֣ה לֵאמֹ֔ר מָ֥ה אֶעֱשֶׂ֖ה לָעָ֣ם הַזֶּ֑ה ע֥וֹד מְעַ֖ט וּסְקָלֻֽנִי׃
grἐβόησεν δὲ Μωυσῆς πρὸς κύριον λέγων Τί ποιήσω τῷ λαῷ τούτῳ; ἔτι μικρὸν καὶ καταλιθοβολήσουσίν με.
laclamavit autem Moses ad Dominum dicens quid faciam populo huic adhuc pauxillum et lapidabunt me
itAllora Mosč invocň l'aiuto del Signore, dicendo: Che farň io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno!.
frMoďse cria ŕ l'Éternel, en disant: Que ferai-je ŕ ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront.
esEntonces clamó Moisés á Jehová, diciendo: Qué haré con este pueblo? de aquí á un poco me apedrearán.
gbMoses cried to Yahweh, saying, ?What shall I do with these people? They are almost ready to stone me.?
deMose schrie zum HERRN und sprach: Wie soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, sie werden mich noch steinigen.
dkDa rĺbte Moses til Herren: Hvad skal jeg gřre med dette Folk? Det er ikke langt fra, at de vil stene mig.
seDĺ ropade Mose till HERREN och sade: Vad skall jag göra med detta folk? Det fattas icke mycket i att de stena mig.
noDa ropte Moses til Herren og sa: Hvad skal jeg gjřre med dette folk? Det er ikke langt fra at de stener mig!
fiNiin Mooses huusi Herraa ja sanoi: Mitä minä teen tälle kansalle? Ei paljon puutu, että he kivittävät minut.
huMózes pedig az Úrhoz kiálta mondván: Mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés hijja, hogy meg nem köveznek engemet.
5
heוַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־מֹשֶׁ֗ה עֲבֹר֙ לִפְנֵ֣י הָעָ֔ם וְקַ֥ח אִתְּךָ֖ מִזִּקְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וּמַטְּךָ֗ אֲשֶׁ֨ר הִכִּ֤יתָ בּוֹ֙ אֶת־הַיְאֹ֔ר קַ֥ח בְּיָדְךָ֖ וְהָלָֽכְתָּ׃
grκαὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν Προπορεύου τοῦ λαοῦ τούτου, λαβὲ δὲ μετὰ σεαυτοῦ ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ· καὶ τὴν ῥάβδον, ἐν ᾗ ἐπάταξας τὸν ποταμόν, λαβὲ ἐν τῇ χειρί σου καὶ πορεύσῃ.
laait Dominus ad Mosen antecede populum et sume tecum de senibus Israhel et virgam qua percussisti fluvium tolle in manu tua et vade
itIl Signore disse a Mosč: Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo, e vŕ!
frL'Éternel dit ŕ Moďse: Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël; prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche!
esY Jehová dijo á Moisés: Pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel; y toma también en tu mano tu vara, con que heriste el río, y ve:
gbYahweh said to Moses, ?Walk on before the people, and take the elders of Israel with you, and take the rod in your hand with which you struck the Nile, and go.
deDer HERR sprach zu ihm: Gehe hin vor dem Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Strom schlugst, und gehe hin.
dkMen Herren sagde til Moses: Trćd frem for Folket med nogle af Israels Ćldste og tag den Stav, du slog Nilen med, i din Hĺnd og kom sĺ!
seHERREN svarade Mose: Gĺ framför folket, och tag med dig nĺgra av de äldste i Israel. Och tag i din hand staven med vilken du slog Nilfloden, och begiv dig ĺstad.
noOg Herren sa til Moses: Gĺ frem foran folket og ta med dig nogen av Israels eldste, og din stav som du slo i elven med, ta den i hĺnden og gĺ!
fiHerra vastasi Moosekselle: Mene kansan edellä ja ota mukaasi muutamia Israelin vanhimpia. Ja ota käteesi sauva, jolla löit Niilivirtaa, ja mene.
huÉs az Úr monda Mózesnek: Eredj el a nép előtt és végy magad mellé Izráel vénei közűl; pálczádat is, melylyel a folyót megsujtottad, vedd kezedbe és indulj el.
6
heהִנְנִ֣י עֹמֵד֩ לְפָנֶ֨יךָ שָּׁ֥ם׀ עַֽל־הַצּוּר֮ בְּחֹרֵב֒ וְהִכִּ֣יתָ בַצּ֗וּר וְיָצְא֥וּ מִמֶּ֛נּוּ מַ֖יִם וְשָׁתָ֣ה הָעָ֑ם וַיַּ֤עַשׂ כֵּן֙ מֹשֶׁ֔ה לְעֵינֵ֖י זִקְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
grὅδε ἐγὼ ἕστηκα πρὸ τοῦ σὲ ἐκεῖ ἐπὶ τῆς πέτρας ἐν Χωρηβ· καὶ πατάξεις τὴν πέτραν, καὶ ἐξελεύσεται ἐξ αὐτῆς ὕδωρ, καὶ πίεται ὁ λαός μου. ἐποίησεν δὲ Μωυσῆς οὕτως ἐναντίον τῶν υἱῶν Ισραηλ.
laen ego stabo coram te ibi super petram Horeb percutiesque petram et exibit ex ea aqua ut bibat populus fecit Moses ita coram senibus Israhel
itEcco, io starň davanti a te sulla roccia, sull'Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirŕ acqua e il popolo berrŕ. Mosč cosě fece sotto gli occhi degli anziani d'Israele.
frVoici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb; tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moďse fit ainsi, aux yeux des anciens d'Israël.
esHe aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peńa en Horeb; y herirás la peńa, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel.
gbBehold, I will stand before you there on the rock in Horeb. You shall strike the rock, and water will come out of it, that the people may drink.? Moses did so in the sight of the elders of Israel.
deSiehe, ich will daselbst stehen vor dir auf einem Fels am Horeb; da sollst du den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, daß das Volk trinke. Mose tat also vor den Ältesten von Israel.
dkSe, jeg vil stĺ foran dig der pĺ Klippen ved Horeb, og nĺr du slĺr pĺ Klippen, skal der strřmme Vand ud af den, sĺ Folket kan fĺ noget at drikke. Det gjorde Moses sĺ i Pĺsyn af Israels Ćldste.
seSe, jag vill stĺ där framför dig pĺ Horebs klippa, och du skall slĺ pĺ klippan, och vatten skall dĺ komma ut ur den, sĺ att folket fĺr dricka. Och Mose gjorde sĺ inför de äldste i Israel.
noSe, jeg vil stĺ der foran dig pĺ klippen ved Horeb, og du skal slĺ pĺ klippen, og det skal flyte vann ut av den, sĺ folket fĺr drikke. Og Moses gjorde sĺledes sĺ Israels eldste sĺ pĺ det.
fiKatso, minä seison siellä sinun edessäsi kalliolla Hoorebin luona; lyö kallioon, ja siitä on vuotava vettä, niin että kansa saa juoda. Ja Mooses teki niin Israelin vanhimpain nähden.
huÍmé én oda állok te elődbe a sziklára a Hóreben, és te sujts a sziklára, és víz jő ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedék Mózes Izráel vénei szeme láttára.
7
heוַיִּקְרָא֙ שֵׁ֣ם הַמָּק֔וֹם מַסָּ֖ה וּמְרִיבָ֑ה עַל־רִ֣יב׀ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וְעַ֨ל נַסֹּתָ֤ם אֶת־יְהוָה֙ לֵאמֹ֔ר הֲיֵ֧שׁ יְהוָ֛ה בְּקִרְבֵּ֖נוּ אִם־אָֽיִן׃ פ
grκαὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Πειρασμὸς καὶ Λοιδόρησις διὰ τὴν λοιδορίαν τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ διὰ τὸ πειράζειν κύριον λέγοντας Εἰ ἔστιν κύριος ἐν ἡμῖν ἢ οὔ;
laet vocavit nomen loci illius Temptatio propter iurgium filiorum Israhel et quia temptaverunt Dominum dicentes estne Dominus in nobis an non
itSi chiamň quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli Israeliti e perché misero alla prova il Signore, dicendo: Il Signore č in mezzo a noi sě o no?.
frIl donna ŕ ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel, en disant: L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas?
esY llamó el nombre de aquel lugar Massah y Meribah, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron á Jehová, diciendo: Está, pues, Jehová entre nosotros, ó no?
gbHe called the name of the place Massah, and Meribah, because the children of Israel quarreled, and because they tested Yahweh, saying, ?Is Yahweh among us, or not??
deDa hieß man den Ort Massa und Meriba um des Zanks willen der Kinder Israel, und daß sie den HERRN versucht und gesagt hatten: Ist der HERR unter uns oder nicht?
dkOg han kaldte dette Sted Massa og Meriba, fordi Israeliterne der havde kivedes og fristet Herren ved at sige: Er Herren iblandt os eller ej?
seOch han gav stället namnet Massa och Meriba, därför att Israels barn hade tvistat och frestat HERREN och sagt: Är HERREN ibland oss eller icke?
noOg han kalte stedet Massa og Meriba, fordi Israels barn kivedes med ham, og fordi de fristet Herren og sa: Er Herren iblandt oss eller ikke?
fiJa hän antoi sille paikalle nimen Massa ja Meriba sentähden, että israelilaiset siellä riitelivät ja kiusasivat Herraa, sanoen: Onko Herra meidän keskellämme vai ei?
huÉs nevezé annak a helynek nevét Masszának és Méribának, Izráel fiainak versengéséért, és mert kísértették az Urat, mondván: Vajjon köztünk van- é az Úr vagy nincsen?
8
heוַיָּבֹ֖א עֲמָלֵ֑ק וַיִּלָּ֥חֶם עִם־יִשְׂרָאֵ֖ל בִּרְפִידִֽם׃
gr῏Ηλθεν δὲ Αμαληκ καὶ ἐπολέμει Ισραηλ ἐν Ραφιδιν.
lavenit autem Amalech et pugnabat contra Israhel in Raphidim
itAllora Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim.
frAmalek vint combattre Israël ŕ Rephidim.
esY vino Amalec y peleó con Israel en Rephidim.
gbThen Amalek came and fought with Israel in Rephidim.
deDa kam Amalek und stritt wider Israel in Raphidim.
dkDerefter kom Amalekiterne og angreb Israel i Refdim.
seDärefter kom Amalek och gav sig i strid med Israel i Refidim.
noSĺ kom Amalek og stred med Israel i Refidim.
fiSitten tulivat amalekilaiset ja taistelivat Israelia vastaan Refidimissä.
huEljöve pedig Amálek és hadakozék Izráel ellen Refidimben.
9
ladixitque Moses ad Iosue elige viros et egressus pugna contra Amalech cras ego stabo in vertice collis habens virgam Dei in manu mea
itMosč disse a Giosuč: Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io starň ritto sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio.
frAlors Moďse dit ŕ Josué: Choisis-nous des hommes, sors, et combats Amalek; demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main.
esY dijo Moisés á Josué: Escógenos varones, y sal, pelea con Amalec: mańana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano.
gbMoses said to Joshua, ?Choose men for us, and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with God?s rod in my hand.?
deUnd Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und streite wider Amalek; morgen will ich auf des Hügels Spitze stehen und den Stab Gottes in meiner Hand haben.
dkDa sagde Moses til Josua: Udvćlg dig Mćnd og ryk i. Morgen ud til Kamp mod Amalekiterne; jeg vil stille mig pĺ Toppen af Hřjen med Guds Stav i Hĺnden!
seDĺ sade Mose till Josua: Välj ut manskap ĺt oss, och drag sĺ ĺstad till strid mot Amalek. I morgon skall jag ställa mig överst pĺ höjden, med Guds stav i min hand.
noDa sa Moses til Josva: Velg oss ut mannskap, dra sĺ avsted og strid mot Amalek! Imorgen vil jeg stĺ řverst pĺ haugen med Guds stav i min hĺnd.
fiNiin Mooses sanoi Joosualle: Valitse meille miehiä, mene ja taistele huomenna amalekilaisia vastaan. Minä asetun vuoren huipulle, Jumalan sauva kädessäni.
huÉs monda Mózes Józsuénak: Válaszsz nékünk férfiakat és menj el, ütközzél meg Amálekkel. Holnap én a halom tetejére állok és az Isten pálczája kezemben lesz.
heוַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֤ה אֶל־יְהוֹשֻׁ֙עַ֙ בְּחַר־לָ֣נוּ אֲנָשִׁ֔ים וְצֵ֖א הִלָּחֵ֣ם בַּעֲמָלֵ֑ק מָחָ֗ר אָנֹכִ֤י נִצָּב֙ עַל־רֹ֣אשׁ הַגִּבְעָ֔ה וּמַטֵּ֥ה הָאֱלֹהִ֖ים בְּיָדִֽי׃
grεἶπεν δὲ Μωυσῆς τῷ ᾿Ιησοῦ ᾿Επίλεξον σεαυτῷ ἄνδρας δυνατοὺς καὶ ἐξελθὼν παράταξαι τῷ Αμαληκ αὔριον, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἕστηκα ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ βουνοῦ, καὶ ἡ ῥάβδος τοῦ θεοῦ ἐν τῇ χειρί μου.
10
heוַיַּ֣עַשׂ יְהוֹשֻׁ֗עַ כַּאֲשֶׁ֤ר אָֽמַר־לוֹ֙ מֹשֶׁ֔ה לְהִלָּחֵ֖ם בַּעֲמָלֵ֑ק וּמֹשֶׁה֙ אַהֲרֹ֣ן וְח֔וּר עָל֖וּ רֹ֥אשׁ הַגִּבְעָֽה׃
grκαὶ ἐποίησεν ᾿Ιησοῦς καθάπερ εἶπεν αὐτῷ Μωυσῆς, καὶ ἐξελθὼν παρετάξατο τῷ Αμαληκ· καὶ Μωυσῆς καὶ Ααρων καὶ Ωρ ἀνέβησαν ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ βουνοῦ.
lafecit Iosue ut locutus ei erat Moses et pugnavit contra Amalech Moses autem et Aaron et Hur ascenderunt super verticem collis
itGiosuč eseguě quanto gli aveva ordinato Mosč per combattere contro Amalek, mentre Mosč, Aronne, e Cur salirono sulla cima del colle.
frJosué fit ce que lui avait dit Moďse, pour combattre Amalek. Et Moďse, Aaron et Hur montčrent au sommet de la colline.
esE hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalec; y Moisés y Aarón y Hur subieron á la cumbre del collado.
gbSo Joshua did as Moses had told him, and fought with Amalek; and Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill.
deUnd Josua tat, wie Mose ihm sagte, daß er wider Amalek stritte. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Spitze des Hügels.
dkJosua gjorde, som Moses břd, og rykkede ud til Kamp mod Amalekiterne. Men Moses, Aron og Hur gik op pĺ Toppen af Hřjen.
seOch Josua gjorde sĺsom Mose hade tillsagt honom, och gav sig i strid med Amalek. Men Mose, Aron och Hur stego upp överst pĺ höjden.
noOg Josva gjorde som Moses hadde sagt ham, og stred mot Amalek; og Moses, Aron og Hur steg op řverst pĺ haugen.
fiJa Joosua teki, niinkuin Mooses oli hänelle sanonut, ja taisteli amalekilaisia vastaan. Mutta Mooses, Aaron ja Huur nousivat vuoren huipulle.
huÉs úgy cselekedék Józsué a mint mondotta vala néki Mózes, megütközék Amálekkel: Mózes, Áron és Húr pedig felmenének a halom tetejére.
11
heוְהָיָ֗ה כַּאֲשֶׁ֨ר יָרִ֥ים מֹשֶׁ֛ה יָד֖וֹ וְגָבַ֣ר יִשְׂרָאֵ֑ל וְכַאֲשֶׁ֥ר יָנִ֛יחַ יָד֖וֹ וְגָבַ֥ר עֲמָלֵֽק׃
grκαὶ ἐγίνετο ὅταν ἐπῆρεν Μωυσῆς τὰς χεῖρας, κατίσχυεν Ισραηλ· ὅταν δὲ καθῆκεν τὰς χεῖρας, κατίσχυεν Αμαληκ.
lacumque levaret Moses manus vincebat Israhel sin autem paululum remisisset superabat Amalech
itQuando Mosč alzava le mani, Israele era il piů forte, ma quando le lasciava cadere, era piů forte Amalek.
frLorsque Moďse élevait sa main, Israël était le plus fort; et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort.
esY sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec.
gbWhen Moses held up his hand, Israel prevailed. When he let down his hand, Amalek prevailed.
deUnd wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel; wenn er aber seine Hand niederließ, siegte Amalek.
dkNĺr nu Moses lřftede Hćnderne i Vejret, fik Israeliterne Overtaget, men nĺr han lod Hćnderne synke, fik Amalekiterne Overtaget.
seOch sĺ länge Mose höll upp sin hand, rĺdde Israel, men när han lät sin hand sjunka, rĺdde Amalek.
noDa gikk det sĺ at sĺ lenge Moses holdt sin hĺnd oplřftet, hadde Israel overtaket; men nĺr han lot sin hĺnd synke, da fikk Amalek overtaket.
fiJa niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla; mutta kun hän antoi kätensä vaipua, olivat amalekilaiset voitolla.
huÉs lőn, mikor Mózes felemelé kezét, Izráel győz vala; mikor pedig leereszté kezét, Amálek győz vala.
12
heוִידֵ֤י מֹשֶׁה֙ כְּבֵדִ֔ים וַיִּקְחוּ־אֶ֛בֶן וַיָּשִׂ֥ימוּ תַחְתָּ֖יו וַיֵּ֣שֶׁב עָלֶ֑יהָ וְאַהֲרֹ֨ן וְח֜וּר תָּֽמְכ֣וּ בְיָדָ֗יו מִזֶּ֤ה אֶחָד֙ וּמִזֶּ֣ה אֶחָ֔ד וַיְהִ֥י יָדָ֛יו אֱמוּנָ֖ה עַד־בֹּ֥א הַשָּֽׁמֶשׁ׃
grαἱ δὲ χεῖρες Μωυσῆ βαρεῖαι· καὶ λαβόντες λίθον ὑπέθηκαν ὑπ᾽ αὐτόν, καὶ ἐκάθητο ἐπ᾽ αὐτοῦ, καὶ Ααρων καὶ Ωρ ἐστήριζον τὰς χεῖρας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν εἷς καὶ ἐντεῦθεν εἷς· καὶ ἐγένοντο αἱ χεῖρες Μωυσῆ ἐστηριγμέναι ἕως δυσμῶν ἡλίου.
lamanus autem Mosi erant graves sumentes igitur lapidem posuerunt subter eum in quo sedit Aaron autem et Hur sustentabant manus eius ex utraque parte et factum est ut manus ipsius non lassarentur usque ad occasum solis
itPoiché Mosč sentiva pesare le mani dalla stanchezza, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Cosě le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole.
frLes mains de Moďse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placčrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre; et ses mains restčrent fermes jusqu'au coucher du soleil.
esY las manos de Moisés estaban pesadas; por lo que tomaron una piedra, y pusiéronla debajo de él, y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra; así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol.
gbBut Moses? hands were heavy; and they took a stone, and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held up his hands, the one on the one side, and the other on the other side. His hands were steady until sunset.
deAber die Hände Mose's wurden schwer; darum nahmen sie einen Stein und legten ihn unter ihn, daß er sich daraufsetzte. Aaron aber und Hur stützten ihm seine Hände, auf jeglicher Seite einer. Also blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging.
dkOg da Moses's Hćnder blev trćtte, tog de en Sten og lagde under ham; sĺ satte han sig pĺ den, og Aron og Hur střttede hans Hćnder, hver pĺ sin Side; sĺledes var hans Hćnder stadig lřftede til Solen gik ned,
seOch när Moses händer blevo tunga, togo de en sten och lade under honom, och pĺ den satte han sig; sedan stödde Aron och Hur hans händer, en pĺ vardera sidan. Sĺ höllos hans händer stadiga, till dess solen gick ned.
noMen da Moses' hender blev tunge, tok de en sten og la under ham, og han satte sig pĺ den; og Aron og Hur střttet hans hender, den ene pĺ den ene side og den andre pĺ den andre side; sĺ holdt hans hender sig stře helt til solen gikk ned.
fiMutta kun Mooseksen kädet väsyivät, ottivat he kiven ja asettivat sen hänen allensa, ja hän istui sille, ja Aaron ja Huur kannattivat hänen käsiänsä kumpikin puoleltansa. Näin hänen kätensä kestivät vahvoina auringon laskuun asti.
huMikor azért Mózes kezei elnehezedének, követ hozának és alája tevék, hogy arra űljön; Áron pedig és Húr tartják vala az ő kezeit, egy felől az egyik, más felől a másik, és felemelve maradának kezei a nap lementéig.
13
heוַיַּחֲלֹ֧שׁ יְהוֹשֻׁ֛עַ אֶת־עֲמָלֵ֥ק וְאֶת־עַמּ֖וֹ לְפִי־חָֽרֶב׃ פ
grκαὶ ἐτρέψατο ᾿Ιησοῦς τὸν Αμαληκ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν φόνῳ μαχαίρας.
lafugavitque Iosue Amalech et populum eius in ore gladii
itGiosuč sconfisse Amalek e il suo popolo passandoli poi a fil di spada.
frEt Josué vainquit Amalek et son peuple, au tranchant de l'épée.
esY Josué deshizo á Amalec y á su pueblo á filo de espada.
gbJoshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword.
deUnd Josua dämpfte den Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe.
dkog Josua huggede Amalekiterne og deres Krigsfolk ned med Svćrdet.
seOch Josua slog Amalek och dess folk med svärdsegg.
noOg Josva hugg Amalek og hans folk ned med sverdets egg.
fiJa Joosua voitti amalekilaiset ja heidän sotaväkensä miekan terällä.
huJózsué pedig leveré Amáleket és az ő népét fegyver élivel.
14
heוַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־מֹשֶׁ֗ה כְּתֹ֨ב זֹ֤את זִכָּרוֹן֙ בַּסֵּ֔פֶר וְשִׂ֖ים בְּאָזְנֵ֣י יְהוֹשֻׁ֑עַ כִּֽי־מָחֹ֤ה אֶמְחֶה֙ אֶת־זֵ֣כֶר עֲמָלֵ֔ק מִתַּ֖חַת הַשָּׁמָֽיִם׃
grεἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Κατάγραψον τοῦτο εἰς μνημόσυνον ἐν βιβλίῳ καὶ δὸς εἰς τὰ ὦτα ᾿Ιησοῖ ὅτι ᾿Αλοιφῇ ἐξαλείψω τὸ μνημόσυνον Αμαληκ ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανόν.
ladixit autem Dominus ad Mosen scribe hoc ob monumentum in libro et trade auribus Iosue delebo enim memoriam Amalech sub caelo
itAllora il Signore disse a Mosč: Scrivi questo per ricordo nel libro e mettilo negli orecchi di Giosuč: io cancellerň del tutto la memoria di Amalek sotto il cielo!.
frL'Éternel dit ŕ Moďse: Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare ŕ Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux.
esY Jehová dijo á Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di á Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalec de debajo del cielo.
gbYahweh said to Moses, ?Write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua: that I will utterly blot out the memory of Amalek from under the sky.?
deUnd der HERR sprach zu Mose: Schreibe das zum Gedächtnis in ein Buch und befiehls's in die Ohren Josuas; denn ich will den Amalek unter dem Himmel austilgen, daß man sein nicht mehr gedenke.
dkDa sagde Herren til Moses: Optegn dette i en Bog, for at det kan mindes, og indskćrp Josua, at jeg fuldstćndig vil udslette Amalekiternes Minde under Himmelen!
seOch HERREN sade till Mose: Teckna upp detta till en ĺminnelse i en bok, och inprägla det hos Josua, ty jag skall sĺ i grund utplĺna minnet av Amalek, att det icke mer skall finnas under himmelen.
noOg Herren sa til Moses: Skriv dette op i en bok, sĺ I kommer det i hu, og prent det i Josvas řrer! For jeg vil aldeles utslette minnet om Amalek over hele jorden.
fiJa Herra sanoi Moosekselle: Kirjoita tämä kirjaan muistoksi ja teroita se Joosuan mieleen: Minä pyyhin pois amalekilaisten muiston taivaan alta.
huÉs monda az Úr Mózesnek: Írd meg ezt emlékezetül könyvbe és add tudtára Józsuénak, hogy mindenestől eltörlöm Amálek emlékezetét az ég alól.
15
heוַיִּ֥בֶן מֹשֶׁ֖ה מִזְבֵּ֑חַ וַיִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ יְהוָ֥ה׀ נִסִּֽי׃
grκαὶ ᾠκοδόμησεν Μωυσῆς θυσιαστήριον κυρίῳ καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Κύριός μου καταφυγή·
laaedificavitque Moses altare et vocavit nomen eius Dominus exaltatio mea dicens
itAllora Mosč costruě un altare, lo chiamň Il Signore č il mio vessillo
frMoďse bâtit un autel, et lui donna pour nom: l'Éternel ma banničre.
esY Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová-nissi;
gbMoses built an altar, and called its name Yahweh our Banner.
deUnd Mose baute einen Altar und hieß ihn: Der HERR ist mein Panier.
dkDerpĺ byggede Moses et Alter og kaldte det: Herren er mit Banner!
seOch Mose byggde ett altare och gav det namnet HERREN mitt baner.
noSĺ bygget Moses et alter og kalte det: Herren er mitt banner.
fiJa Mooses rakensi alttarin ja pani sille nimeksi: Herra on minun lippuni.
huÉs építe Mózes oltárt és nevezé nevét Jehova-Niszszi-nek.
16
heוַיֹּ֗אמֶר כִּֽי־יָד֙ עַל־כֵּ֣ס יָ֔הּ מִלְחָמָ֥ה לַיהוָ֖ה בַּֽעֲמָלֵ֑ק מִדֹּ֖ר דֹּֽר׃ פ
grὅτι ἐν χειρὶ κρυφαίᾳ πολεμεῖ κύριος ἐπὶ Αμαληκ ἀπὸ γενεῶν εἰς γενεάς.
laquia manus solii Domini et bellum Dei erit contra Amalech a generatione in generationem
ite disse: Una mano s'č levata sul trono del Signore: vi sarŕ guerra del Signore contro Amalek di generazione in generazione!.
frIl dit: Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération.
esY dijo: Por cuanto la mano sobre el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación.
gbHe said, ?Yah has sworn: ?Yahweh will have war with Amalek from generation to generation.??
deDenn er sprach: Es ist ein Malzeichen bei dem Stuhl des HERRN, daß der HERR streiten wird wider Amalek von Kind zu Kindeskind.
dkOg han sagde: Der er en udrakt Hĺnd pĺ Herrens Trone! Herren har Krig med Amalek fra Slćgt til Slćgt!
seOch han sade: Ja, jag lyfter min hand upp mot HERRENS tron och betygar att HERREN skall strida mot Amalek frĺn släkte till släkte.
noOg han sa: En hĺnd er utrakt fra Herrens trone! Herren skal stride mot Amalek fra slekt til slekt.
fiJa hän sanoi: Minä nostan käteni Herran istuinta kohden: Herra sotii amalekilaisia vastaan sukupolvesta sukupolveen.
huÉs monda: Megesküdött az Úr, hogy harcza lesz az Úrnak Amálek ellen nemzetségről nemzetségre.

<<< operone list >>>