שמות ΕΞΟΔΟΣ
Exodus Esodo Exode Éxodo
2 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

11

heוַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־מֹשֶׁ֗ה ע֣וֹד נֶ֤גַע אֶחָד֙ אָבִ֤יא עַל־פַּרְעֹה֙ וְעַל־מִצְרַ֔יִם אַֽחֲרֵי־כֵ֕ן יְשַׁלַּ֥ח אֶתְכֶ֖ם מִזֶּ֑ה כְּשַׁ֨לְּח֔וֹ כָּלָ֕ה גָּרֵ֛שׁ יְגָרֵ֥שׁ אֶתְכֶ֖ם מִזֶּֽה׃
grΕἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ῎Ετι μίαν πληγὴν ἐπάξω ἐπὶ Φαραω καὶ ἐπ᾽ Αἴγυπτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξαποστελεῖ ὑμᾶς ἐντεῦθεν· ὅταν δὲ ἐξαποστέλλῃ ὑμᾶς, σὺν παντὶ ἐκβαλεῖ ὑμᾶς ἐκβολῇ.
laet dixit Dominus ad Mosen adhuc una plaga tangam Pharaonem et Aegyptum et post haec dimittet vos et exire conpellet
itIl Signore disse a Mosč: Ancora una piaga manderň contro il faraone e l'Egitto; dopo, egli vi lascerŕ partire di qui. Vi lascerŕ partire senza restrizione, anzi vi caccerŕ via di qui.
frL'Éternel dit ŕ Moďse: Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Aprčs cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout ŕ fait aller, il vous chassera męme d'ici.
esY JEHOVA dijo á Moisés: Una plaga traeré aún sobre Faraón, y sobre Egipto; después de la cual él os dejará ir de aquí; y seguramente os echará de aquí del todo.
gbYahweh said to Moses, 'Yet one plague more will I bring on Pharaoh, and on Egypt; afterwards he will let you go. When he lets you go, he will surely thrust you out altogether.
deUnd der HERR sprach zu Mose: Ich will noch eine Plage über Pharao und Ägypten kommen lassen; darnach wird er euch von hinnen lassen und wird nicht allein alles lassen, sondern euch von hinnen treiben.
dkDerpĺ sagde Herren til Moses: Een Plage endnu vil jeg lade komme over Farao og Ćgypterne, og efter den skal han lade eder rejse herfra; ja, nĺr han lader eder rejse med alt, hvad I har, skal han endog drive eder herfra!
seDärefter sade HERREN till Mose: Ännu en plĺga skall jag lĺta komma över Farao och över Egypten; sedan skall han släppa eder härifrĺn; ja, han skall till och med driva eder ut härifrĺn, när han släpper eder.
noHerren hadde sagt til Moses: Ennu én plage vil jeg la komme over Farao og over Egypten, sĺ skal han la eder fare herfra; ja, nĺr han lar eder fare, skal han endog drive eder herfra med alt det I har.
fiSitten Herra sanoi Moosekselle: Vielä yhden vitsauksen minä annan tulla faraolle ja Egyptiin; sen jälkeen hän päästää teidät täältä. Ja kun hän todella päästää teidät, niin hän ajamalla ajaa teidät täältä.
huAz Úr pedig monda Mózesnek: Még egy csapást hozok a Faraóra és Égyiptomra; azután elbocsát titeket innen; a mikor mindenestől elbocsát, űzve hajt el titeket innen.
2
huSzólj azért a népnek füle hallatára, hogy kérjenek a férfi az ő férfitársától, az asszony pedig az ő asszonytársától ezüst edényeket és arany edényeket.
heדַּבֶּר־נָ֖א בְּאָזְנֵ֣י הָעָ֑ם וְיִשְׁאֲל֞וּ אִ֣ישׁ׀ מֵאֵ֣ת רֵעֵ֗הוּ וְאִשָּׁה֙ מֵאֵ֣ת רְעוּתָ֔הּ כְּלֵי־כֶ֖סֶף וּכְלֵ֥י זָהָֽב׃
grλάλησον οὖν κρυφῇ εἰς τὰ ὦτα τοῦ λαοῦ, καὶ αἰτησάτω ἕκαστος παρὰ τοῦ πλησίον καὶ γυνὴ παρὰ τῆς πλησίον σκεύη ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ καὶ ἱματισμόν.
ladices ergo omni plebi ut postulet vir ab amico suo et mulier a vicina sua vasa argentea et aurea
itDě dunque al popolo, che ciascuno dal suo vicino e ciascuna dalla sua vicina si facciano dare oggetti d'argento e oggetti d'oro.
frParle au peuple, pour que chacun demande ŕ son voisin et chacune ŕ sa voisine des vases d'argent et des vases d'or.
esHabla ahora al pueblo, y que cada uno demande á su vecino, y cada una á su vecina, vasos de plata y de oro.
gbSpeak now in the ears of the people, and let every man ask of his neighbor, and every woman of her neighbor, jewels of silver, and jewels of gold.'
deSo sage nun vor dem Volk, daß ein jeglicher von seinem Nächsten und eine jegliche von ihrer Nächsten silberne und goldene Gefäße fordere.
dkSig nu til Folket, at hver Mand skal bede sin Nabo, og hver Kvinde sin Naboerske om Sřlv og Guld smykker!
seSĺ tala nu till folket, och säg att var och en av dem, man sĺväl som kvinna, skall av sin nästa begära klenoder av silver och guld.
noSi nu sĺ folket hřrer det at hver mann skal be sin granne og hver kvinne sin grannekvinne om smykker av sřlv og gull.
fiPuhu siis nyt kansalle, että he, jokainen mies ja jokainen vaimo, pyytävät lähimmäisiltänsä hopea- ja kultakaluja.
3
heוַיִּתֵּ֧ן יְהוָ֛ה אֶת־חֵ֥ן הָעָ֖ם בְּעֵינֵ֣י מִצְרָ֑יִם גַּ֣ם׀ הָאִ֣ישׁ מֹשֶׁ֗ה גָּד֤וֹל מְאֹד֙ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם בְּעֵינֵ֥י עַבְדֵֽי־פַרְעֹ֖ה וּבְעֵינֵ֥י הָעָֽם׃ ס
grκύριος δὲ ἔδωκεν τὴν χάριν τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων, καὶ ἔχρησαν αὐτοῖς· καὶ ὁ ἄνθρωπος Μωυσῆς μέγας ἐγενήθη σφόδρα ἐναντίον τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἐναντίον Φαραω καὶ ἐναντίον πάντων τῶν θεραπόντων αὐτοῦ.
ladabit autem Dominus gratiam populo coram Aegyptiis fuitque Moses vir magnus valde in terra Aegypti coram servis Pharao et omni populo
itOra il Signore fece sě che il popolo trovasse favore agli occhi degli Egiziani. Inoltre Mosč era un uomo assai considerato nel paese d'Egitto, agli occhi dei ministri del faraone e del popolo.
frL'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens; Moďse lui-męme était trčs considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple.
esY Jehová dió gracia al pueblo en los ojos de los Egipcios. También Moisés era muy gran varón en la tierra de Egipto, á los ojos de los siervos de Faraón, y á los ojos del pueblo.
gbYahweh gave the people favor in the sight of the Egyptians. Moreover the man Moses was very great in the land of Egypt, in the sight of Pharaoh's servants, and in the sight of the people.
deUnd der HERR gab dem Volk Gnade vor den Ägyptern. Und Mose war ein sehr großer Mann in Ägyptenland vor den Knechten Pharaos und vor dem Volk.
dkOg Herren stemte Ćgypterne gunstigt imod Folket, og desuden var den Mand Moses hřjt anset i Ćgypten bĺde hos Faraos Tjenere og hos Folket.
seOch HERREN lät folket finna nĺd för egyptiernas ögon. Ja, mannen Mose hade stort anseende i Egyptens land, bĺde hos Faraos tjänare och hos folket.
noOg Herren gav folket yndest hos egypterne; og sĺ var ogsĺ Moses en meget stor mann i Egypten, bĺde for Faraos tjenere og for folket.
fiJa Herra antoi kansan päästä egyptiläisten suosioon. Myöskin Mooses oli hyvin arvossapidetty mies Egyptin maassa, sekä faraon palvelijain että kansan silmissä.
huAz Úr pedig kedvessé tevé a népet az Égyiptombeliek előtt. A férfiú Mózes is igen nagy vala Égyiptom földén a Faraó szolgái előtt és a nép előtt.
4
heוַיֹּ֣אמֶר מֹשֶׁ֔ה כֹּ֖ה אָמַ֣ר יְהוָ֑ה כַּחֲצֹ֣ת הַלַּ֔יְלָה אֲנִ֥י יוֹצֵ֖א בְּת֥וֹךְ מִצְרָֽיִם׃
grΚαὶ εἶπεν Μωυσῆς Τάδε λέγει κύριος Περὶ μέσας νύκτας ἐγὼ εἰσπορεύομαι εἰς μέσον Αἰγύπτου,
laet ait haec dicit Dominus media nocte egrediar in Aegyptum
itMosč riferě: Dice il Signore: Verso la metŕ della notte io uscirň attraverso l'Egitto:
frMoďse dit: Ainsi parle l'Éternel: Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte;
esY dijo Moisés: Jehová ha dicho así: A la media noche yo saldré por medio de Egipto,
gbMoses said, 'This is what Yahweh says: 'About midnight I will go out into the middle of Egypt,
deUnd Mose sprach: So sagt der HERR: Ich will zu Mitternacht ausgehen in Ägyptenland;
dkMoses sagde: Sĺ siger Herren: Ved Midnatstid vil jeg drage igennem Ćgypten,
seOch Mose sade: Sĺ säger HERREN: Vid midnattstid skall jag gĺ fram genom Egypten.
noOg Moses sa: Sĺ sier Herren: Ved midnatts tid vil jeg gĺ midt gjennem Egypten.
fiJa Mooses sanoi: Näin sanoo Herra: Puoliyön aikana minä lähden kulkemaan kautta Egyptin maan.
huÉs monda Mózes: Ezt mondja az Úr: Éjfél körűl kimegyek Égyiptomba.
5
heוּמֵ֣ת כָּל־בְּכוֹר֮ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַיִם֒ מִבְּכ֤וֹר פַּרְעֹה֙ הַיֹּשֵׁ֣ב עַל־כִּסְא֔וֹ עַ֚ד בְּכ֣וֹר הַשִּׁפְחָ֔ה אֲשֶׁ֖ר אַחַ֣ר הָרֵחָ֑יִם וְכֹ֖ל בְּכ֥וֹר בְּהֵמָֽה׃
grκαὶ τελευτήσει πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἀπὸ πρωτοτόκου Φαραω, ὃς κάθηται ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ ἕως πρωτοτόκου τῆς θεραπαίνης τῆς παρὰ τὸν μύλον καὶ ἕως πρωτοτόκου παντὸς κτήνους,
laet morietur omne primogenitum in terra Aegyptiorum a primogenito Pharaonis qui sedet in solio eius usque ad primogenitum ancillae quae est ad molam et omnia primogenita iumentorum
itmorirŕ ogni primogenito nel paese di Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito della schiava che sta dietro la mola, e ogni primogenito del bestiame.
fret tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derričre la meule, et jusqu'ŕ tous les premiers-nés des animaux.
esY morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras la muela; y todo primogénito de las bestias.
gband all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh who sits on his throne, even to the firstborn of the female servant who is behind the mill; and all the firstborn of livestock.
deund alle Erstgeburt in Ägyptenland soll sterben, von dem ersten Sohn Pharaos an, der auf seinem Stuhl sitzt, bis an den ersten Sohn der Magd, die hinter der Mühle ist, und alle Erstgeburt unter dem Vieh;
dkog sĺ skal alle fřrstefřdte i Ćgypten dř, lige fra den fřrstefřdte hos Farao, der skal arve hans Trone, til den fřrstefřdte hos Trćlkvinden, der arbejder ved Hĺndkvćrnen, og alt det fřrstefřdte af Kvćget.
seOch dĺ skall allt förstfött i Egyptens land dö, frĺn den förstfödde hos Farao, som sitter pĺ tronen, ända till den förstfödde hos tjänstekvinnan, som arbetar vid handkvarnen, sĺ ock allt förstfött ibland boskapen.
noog alle fřrstefřdte i Egyptens land skal dř, fra den fřrstefřdte sřnn av Farao, som sitter pĺ sin trone, til den fřrstefřdte sřnn av trćlkvinnen, som stĺr bak hĺndkvernen, og alt fřrstefřdt blandt buskapen.
fiJa kaikki esikoiset Egyptin maassa kuolevat, valtaistuimellansa istuvan faraon esikoisesta käsikiveä vääntävän orjattaren esikoiseen asti, ynnä kaikki karjan esikoiset.
huÉs meghal Égyiptom földén minden elsőszülött, a Faraónak elsőszülöttétől fogva, a ki az ő királyi székében űl, a szolgálónak első szülöttéig, a ki malmot hajt; a baromnak is minden első fajzása.
6
heוְהָֽיְתָ֛ה צְעָקָ֥ה גְדֹלָ֖ה בְּכָל־אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם אֲשֶׁ֤ר כָּמֹ֙הוּ֙ לֹ֣א נִהְיָ֔תָה וְכָמֹ֖הוּ לֹ֥א תֹסִֽף׃
grκαὶ ἔσται κραυγὴ μεγάλη κατὰ πᾶσαν γῆν Αἰγύπτου, ἥτις τοιαύτη οὐ γέγονεν καὶ τοιαύτη οὐκέτι προστεθήσεται.
laeritque clamor magnus in universa terra Aegypti qualis nec ante fuit nec postea futurus est
itUn grande grido si alzerŕ in tutto il paese di Egitto, quale non vi fu mai e quale non si ripeterŕ mai piů.
frIl y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables.
esY habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca fué, ni jamás será.
gbThere shall be a great cry throughout all the land of Egypt, such as there has not been, nor shall be any more.
deund wird ein großes Geschrei sein in ganz Ägyptenland, desgleichen nie gewesen ist noch werden wird;
dkDa skal der i hele Ćgypten lyde et Klageskrig sĺ stort, at dets Lige aldrig har vćret hřrt og aldrig mere skal hřres.
seOch ett stort klagorop skall upphävas i hela Egyptens land, sĺdant att dess like aldrig har varit hört och aldrig mer skall höras.
noOg det skal i hele Egyptens land bli et stort skrik som det ikke har vćrt maken til og heller ikke mere skal bli.
fiJa koko Egyptin maassa on oleva kova valitus, jonka kaltaista ei ole ollut eikä koskaan tule.
huÉs nagy jajgatás lesz egész Égyiptom földén, a melyhez hasonló nem volt és hasonló nem lesz többé.
7
heוּלְכֹ֣ל׀ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל לֹ֤א יֶֽחֱרַץ־כֶּ֙לֶב֙ לְשֹׁנ֔וֹ לְמֵאִ֖ישׁ וְעַד־בְּהֵמָ֑ה לְמַ֙עַן֙ תֵּֽדְע֔וּן אֲשֶׁר֙ יַפְלֶ֣ה יְהוָ֔ה בֵּ֥ין מִצְרַ֖יִם וּבֵ֥ין יִשְׂרָאֵֽל׃
grκαὶ ἐν πᾶσι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ οὐ γρύξει κύων τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, ὅπως εἰδῇς ὅσα παραδοξάσει κύριος ἀνὰ μέσον τῶν Αἰγυπτίων καὶ τοῦ Ισραηλ.
laapud omnes autem filios Israhel non muttiet canis ab homine usque ad pecus ut sciatis quanto miraculo dividat Dominus Aegyptios et Israhel
itMa contro tutti gli Israeliti neppure un cane punterŕ la lingua, né contro uomini, né contro bestie, perché sappiate che il Signore fa distinzione tra l'Egitto e Israele.
frMais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas męme un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël.
esMas entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua: para que sepáis que hará diferencia Jehová entre los Egipcios y los Israelitas.
gbBut against any of the children of Israel a dog won't even bark or move its tongue, against man or animal; that you may know that Yahweh makes a distinction between the Egyptians and Israel.
deaber bei allen Kindern Israel soll nicht ein Hund mucken, unter Menschen sowohl als unter Vieh, auf daß ihr erfahret, wie der HERR Ägypten und Israel scheide.
dkMen end ikke en Hund skal bjćffe ad nogen af Israeliterne, hverken ad Folk eller Fć for at du kan kende, at Herren gřr Skel mellem Ćgypterne og Israel.
seMen icke en hund skall gläfsa mot nĺgon av Israels barn, varken mot människor eller mot boskap. Sĺ skolen I förnimma att HERREN gör en ĺtskillnad mellan Egypten och Israel.
noMen ikke en hund skal gjř mot nogen av Israels barn, hverken mot folk eller fe, sĺ I skal kjenne at Herren gjřr forskjell pĺ egypterne og Israel.
fiMutta kenellekään israelilaiselle ei koirakaan ole muriseva, ei ihmiselle eikä eläimelle, tietääksesi, että Herra tekee erotuksen egyptiläisten ja Israelin välillä.
huDe Izráel fiai közűl az eb sem ölti ki nyelvét senkire, az embertől kezdve a baromig; hogy megtudjátok, hogy különbséget tett az Úr Égyiptom között és Izráel között.
8
heוְיָרְד֣וּ כָל־עֲבָדֶיךָ֩ אֵ֨לֶּה אֵלַ֜י וְהִשְׁתַּֽחֲוּוּ־לִ֣י לֵאמֹ֗ר צֵ֤א אַתָּה֙ וְכָל־הָעָ֣ם אֲשֶׁר־בְּרַגְלֶ֔יךָ וְאַחֲרֵי־כֵ֖ן אֵצֵ֑א וַיֵּצֵ֥א מֵֽעִם־פַּרְעֹ֖ה בָּחֳרִי־אָֽף׃ ס
grκαὶ καταβήσονται πάντες οἱ παῖδές σου οὗτοι πρός με καὶ προκυνήσουσίν με λέγοντες ῎Εξελθε σὺ καὶ πᾶς ὁ λαός σου, οὗ σὺ ἀφηγῇ· καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσομαι. ἐξῆλθεν δὲ Μωυσῆς ἀπὸ Φαραω μετὰ θυμοῦ.
ladescendentque omnes servi tui isti ad me et adorabunt me dicentes egredere tu et omnis populus qui subiectus est tibi post haec egrediemur
itTutti questi tuoi servi scenderanno a me e si prostreranno davanti a me, dicendo: Esci tu e tutto il popolo che ti segue! Dopo, io uscirň!. Mosč acceso di collera, si allontanň dal faraone.
frAlors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi, en disant: Sors, toi et tout le peuple qui s'attache ŕ tes pas! Aprčs cela, je sortirai. Moďse sortit de chez Pharaon, dans une ardente colčre.
esY descenderán á mí todos estos tus siervos, é inclinados delante de mí dirán: Sal tú, y todo el pueblo que está bajo de ti; y después de esto yo saldré. Y salióse muy enojado de con Faraón.
gbAll these servants of yours will come down to me, and bow down themselves to me, saying, 'Get out, with all the people who follow you'; and after that I will go out.'' He went out from Pharaoh in hot anger.
deDann werden zu mir herabkommen alle diese deine Knechte und mir zu Füßen fallen und sagen: Zieh aus, du und alles Volk, das unter dir ist. Darnach will ich ausziehen. Und er ging von Pharao mit grimmigem Zorn.
dkDa skal alle dine Tjenere der komme ned til mig og kaste sig til Jorden for mig og sige: Drag dog bort med alt det Folk, der fřlger dig! Og sĺ vil jeg drage bort ! Og han gik ud fra Farao med fnysende Vrede.
seDĺ skola alla dina tjänare här komma ned till mig och buga sig för mig och säga: 'Drag ut, du själv med allt folket som följer dig.' Och sedan skall jag draga ut. Därefter gick han bort ifrĺn Farao i vredesmod.
noDa skal alle disse dine tjenere komme ned til mig og břie sig for mig og si: Dra ut, bĺde du og hele det folk som fřlger dig! Og sĺ skal jeg dra ut. Og han gikk bort fra Farao i brennende harme.
fiJa kaikki nämä sinun palvelijasi tulevat minun luokseni, kumartavat minua ja sanovat: 'Mene pois, sinä ja kaikki kansa, joka sinua seuraa'. Ja sen jälkeen minä menen. Ja niin hän lähti faraon luota vihasta hehkuen.
huÉs mindezek a te szolgáid lejönnek hozzám és leborulnak előttem, mondván: Eredj ki te és mind a nép, a mely téged követ, és csak azután megyek el. És nagy haraggal méne ki a Faraó elől.
9
heוַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה לֹא־יִשְׁמַ֥ע אֲלֵיכֶ֖ם פַּרְעֹ֑ה לְמַ֛עַן רְב֥וֹת מוֹפְתַ֖י בְּאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃
grεἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Οὐκ εἰσακούσεται ὑμῶν Φαραω, ἵνα πληθύνων πληθύνω μου τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ.
laet exivit a Pharaone iratus nimis dixit autem Dominus ad Mosen non audiet vos Pharao ut multa signa fiant in terra Aegypti
itIl Signore aveva appunto detto a Mosč: Il faraone non vi ascolterŕ, perché si moltiplichino i miei prodigi nel paese d'Egitto.
frL'Éternel dit ŕ Moďse: Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte.
esY Jehová dijo á Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto.
gbYahweh said to Moses, 'Pharaoh won't listen to you, that my wonders may be multiplied in the land of Egypt.'
deDer HERR aber sprach zu Mose: Pharao hört euch nicht, auf daß viele Wunder geschehen in Ägyptenland.
dkMen Herren sagde til Moses: Farao skal ikke hřre pĺ eder, for at mine Undergerninger kan blive talrige i Ćgypten.
seMen HERREN sade till Mose: Farao skall neka att höra eder, pĺ det att jag mĺ lĺta mĺnga under ske i Egyptens land.
noSom Herren hadde sagt til Moses og Aron: Farao skal ikke hřre pĺ eder, sĺ jeg kan fĺ gjort mange under i Egyptens land,
fiMutta Herra sanoi Moosekselle: Farao ei kuule teitä, että paljon minun ihmeitäni tapahtuisi Egyptin maassa.
huAz Úr pedig monda Mózesnek: Azért nem hallgat reátok a Faraó, hogy az én csudáim sokasodjanak meg Égyiptom földén.
10
heוּמֹשֶׁ֣ה וְאַהֲרֹ֗ן עָשׂ֛וּ אֶת־כָּל־הַמֹּפְתִ֥ים הָאֵ֖לֶּה לִפְנֵ֣י פַרְעֹ֑ה וַיְחַזֵּ֤ק יְהוָה֙ אֶת־לֵ֣ב פַּרְעֹ֔ה וְלֹֽא־שִׁלַּ֥ח אֶת־בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל מֵאַרְצֽוֹ׃ פ
grΜωυσῆς δὲ καὶ Ααρων ἐποίησαν πάντα τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα ταῦτα ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐναντίον Φαραω· ἐσκλήρυνεν δὲ κύριος τὴν καρδίαν Φαραω, καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
laMoses autem et Aaron fecerunt omnia ostenta quae scripta sunt coram Pharaone et induravit Dominus cor Pharaonis nec dimisit filios Israhel de terra sua
itMosč e Aronne avevano fatto tutti questi prodigi davanti al faraone; ma il Signore aveva reso ostinato il cuore del faraone, il quale non lasciň partire gli Israeliti dal suo paese.
frMoďse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et ne Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays.
esY Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón: mas Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió á los hijos de Israel fuera de su país.
gbMoses and Aaron did all these wonders before Pharaoh, and Yahweh hardened Pharaoh's heart, and he didn't let the children of Israel go out of his land.
deUnd Mose und Aaron haben diese Wunder alle getan vor Pharao; aber der HERR verstockte sein Herz, daß er die Kinder Israel nicht lassen wollte aus seinem Lande.
dkOg Moses og Aron gjorde alle disse Undergerninger i Faraos Pĺsyn, men Herren forhćrdede Faraos Hjerte, sĺ han ikke lod Israeliterne drage ud af sit Land.
seOch Mose och Aron gjorde alla dessa under inför Farao; men HERREN förstockade Faraos hjärta, sĺ att han icke släppte Israels barn ut ur sitt land.
nosĺ gjorde Moses og Aron alle disse under for Farao; men Herren forherdet Faraos hjerte, sĺ han ikke lot Israels barn dra bort fra sitt land.
fiJa Mooses ja Aaron tekivät kaikki nämä ihmeet faraon edessä; mutta Herra paadutti faraon sydämen, niin ettei hän päästänyt israelilaisia maastansa.
huMózes pedig és Áron mindezeket a csudákat megtevék a Faraó előtt; de az Úr megkeményíté a Faraó szívét. És nem bocsátá el Izráel fiait az ő földéről.

<<< operone list >>>