שמות ΕΞΟΔΟΣ
Exodus Esodo Exode Éxodo
2 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

6

heוַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה עַתָּ֣ה תִרְאֶ֔ה אֲשֶׁ֥ר אֶֽעֱשֶׂ֖ה לְפַרְעֹ֑ה כִּ֣י בְיָ֤ד חֲזָקָה֙ יְשַׁלְּחֵ֔ם וּבְיָ֣ד חֲזָקָ֔ה יְגָרְשֵׁ֖ם מֵאַרְצֽוֹ׃ ס
grκαὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ῎Ηδη ὄψει ἃ ποιήσω τῷ Φαραω· ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξαποστελεῖ αὐτοὺς καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ ἐκβαλεῖ αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ.
ladixit Dominus ad Mosen nunc videbis quae facturus sum Pharaoni per manum enim fortem dimittet eos et in manu robusta eiciet illos de terra sua
itIl Signore disse a Mosč: Ora vedrai quello che sto per fare al faraone con mano potente, li lascerŕ andare, anzi con mano potente li caccerŕ dal suo paese!.
frL'Éternel dit ŕ Moďse: Tu verras maintenant ce que je ferai ŕ Pharaon; une main puissante le forcera ŕ les laisser aller, une main puissante le forcera ŕ les chasser de son pays.
esJEHOVA respondió á Moisés: Ahora verás lo que yo haré á Faraón; porque con mano fuerte los ha de dejar ir; y con mano fuerte los ha de echar de su tierra.
gbYahweh said to Moses, 'Now you shall see what I will do to Pharaoh, for by a strong hand he shall let them go, and by a strong hand he shall drive them out of his land.'
deDer HERR sprach zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich Pharao tun werde; denn durch eine starke Hand muß er sie lassen ziehen, er muß sie noch durch eine starke Hand aus seinem Lande von sich treiben.
dkMen Herren svarede Moses: Nu skal du fĺ at se, hvad jeg vil gřre ved Farao! Med Magt skal han blive tvunget til at lade dem rejse, og med Magt skal han blive tvunget til at drive dem ud af sit Land!
seMen HERREN sade till Mose: Nu skall du fĺ se vad jag skall göra med Farao; ty genom min starka hand skall han nödgas släppa dem, ja, han skall genom min starka hand nödgas driva dem ut ur sitt land.
noDa sa Herren til Moses: Nu skal du se hvad jeg vil gjřre med Farao; ved min sterke hĺnd skal han tvinges til ĺ la dem fare, ja, ved min sterke hĺnd tvinges til ĺ drive dem ut av sitt land.
fiMutta Herra vastasi Moosekselle: Nyt saat nähdä, mitä minä faraolle teen; sillä väkevän käden pakottamana hän on päästävä heidät, ja väkevän käden pakottamana hän on ajava heidät maastansa.
huAz Úr pedig monda Mózesnek: Majd meglátod mit cselekszem a Faraóval; mert hatalmas kéz miatt kell őket elbocsátani és hatalmas kéz miatt űzi el őket az ő földéről.
2
heוַיְדַבֵּ֥ר אֱלֹהִ֖ים אֶל־מֹשֶׁ֑ה וַיֹּ֥אמֶר אֵלָ֖יו אֲנִ֥י יְהוָֽה׃
gr᾿Ελάλησεν δὲ ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν ᾿Εγὼ κύριος·
lalocutusque est Dominus ad Mosen dicens ego Dominus
itDio parlň a Mosč e gli disse: Io sono il Signore!
frDieu parla encore ŕ Moďse, et lui dit: Je suis l'Éternel.
esHabló todavía Dios á Moisés, y díjole: Yo soy JEHOVA;
gbGod spoke to Moses, and said to him, 'I am Yahweh;
deUnd Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin der HERR
dkGud talede til Moses og sagde til ham: Jer er Herren!
seOch Gud talade till Mose och sade till honom: Jag är HERREN.
noOg Gud talte til Moses og sa til ham: Jeg er Herren.
fiJa Jumala puhui Moosekselle ja sanoi hänelle: Minä olen Herra.
huAz Isten pedig szóla Mózeshez és monda néki: Én vagyok az Úr.
3
heוָאֵרָ֗א אֶל־אַבְרָהָ֛ם אֶל־יִצְחָ֥ק וְאֶֽל־יַעֲקֹ֖ב בְּאֵ֣ל שַׁדָּ֑י וּשְׁמִ֣י יְהוָ֔ה לֹ֥א נוֹדַ֖עְתִּי לָהֶֽם׃
grκαὶ ὤφθην πρὸς Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ, θεὸς ὢν αὐτῶν, καὶ τὸ ὄνομά μου κύριος οὐκ ἐδήλωσα αὐτοῖς·
laqui apparui Abraham Isaac et Iacob in Deo omnipotente et nomen meum Adonai non indicavi eis
itSono apparso ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe come Dio onnipotente, ma con il mio nome di Signore non mi son manifestato a loro.
frJe suis apparu ŕ Abraham, ŕ Isaac et ŕ Jacob, comme le Dieu tout puissant; mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel.
esY aparecí á Abraham, á Isaac y á Jacob bajo el nombre de Dios Omnipotente, mas en mi nombre JEHOVA no me notifiqué á ellos.
gband I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob, as God Almighty; but by my name Yahweh I was not known to them.
deund bin erschienen Abraham, Isaak und Jakob als der allmächtige Gott; aber mein Name HERR ist ihnen nicht offenbart worden.
dkFor Abraham, Isak og Jakob ĺbenbarede jeg mig som Gud den Almćgtige, men under mit Navn Herren gav jeg mig ikke til Kende for dem.
seFör Abraham, Isak och Jakob uppenbarade jag mig sĺsom 'Gud den Allsmäktige', men under mitt namn 'HERREN' var jag icke känd av dem.
noJeg ĺpenbarte mig for Abraham, for Isak og for Jakob som den allmektige Gud; men ved mitt navn Herren var jeg ikke kjent av dem.
fiJa minä olen ilmestynyt Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille 'Jumalana Kaikkivaltiaana', mutta nimelläni 'Herra' en minä ole tehnyt itseäni heille tunnetuksi.
huÁbrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg mint mindenható Isten, de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes.
4
heוְגַ֨ם הֲקִמֹ֤תִי אֶת־בְּרִיתִי֙ אִתָּ֔ם לָתֵ֥ת לָהֶ֖ם אֶת־אֶ֣רֶץ כְּנָ֑עַן אֵ֛ת אֶ֥רֶץ מְגֻרֵיהֶ֖ם אֲשֶׁר־גָּ֥רוּ בָֽהּ׃
grκαὶ ἔστησα τὴν διαθήκην μου πρὸς αὐτοὺς ὥστε δοῦναι αὐτοῖς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων, τὴν γῆν, ἣν παρῳκήκασιν, ἐν ᾗ καὶ παρῴκησαν ἐπ᾽ αὐτῆς.
lapepigique cum eis foedus ut darem illis terram Chanaan terram peregrinationis eorum in qua fuerunt advenae
itHo anche stabilito la mia alleanza con loro, per dar loro il paese di Canaan, quel paese dov'essi soggiornarono come forestieri.
frJ'ai aussi établi mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leurs pčlerinages, dans lequel ils ont séjourné.
esY también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron extranjeros, y en la cual peregrinaron.
gbI have also established my covenant with them, to give them the land of Canaan, the land of their travels, in which they lived as aliens.
deAuch habe ich einen Bund mit ihnen aufgerichtet, daß ich ihnen geben will das Land Kanaan, das Land ihrer Wallfahrt, darin sie Fremdlinge gewesen sind.
dkEftersom jeg har oprettet min Pagt med dem om at skćnke dem Kana'ans Land, deres Udlćndigheds Land, hvor de levede som fremmede,
seOch jag upprättade ett förbund med dem och lovade att giva dem Kanaans land, det land där de bodde sĺsom främlingar.
noOg jeg oprettet min pakt med dem, at jeg vilde gi dem Kana'ans land, det land hvor de bodde som fremmede.
fiJa minä tein myös liittoni heidän kanssansa, antaakseni heille Kanaanin maan, sen maan, jossa he muukalaisina asuivat.
huSzövetséget is kötöttem velek, hogy nékik adom a Kanaán földét, az ő tartózkodásuk földét, a melyen tartózkodjanak.
5
heוְגַ֣ם׀ אֲנִ֣י שָׁמַ֗עְתִּי אֶֽת־נַאֲקַת֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֲשֶׁ֥ר מִצְרַ֖יִם מַעֲבִדִ֣ים אֹתָ֑ם וָאֶזְכֹּ֖ר אֶת־בְּרִיתִֽי׃
grκαὶ ἐγὼ εἰσήκουσα τὸν στεναγμὸν τῶν υἱῶν Ισραηλ, ὃν οἱ Αἰγύπτιοι καταδουλοῦνται αὐτούς, καὶ ἐμνήσθην τῆς διαθήκης ὑμῶν.
laego audivi gemitum filiorum Israhel quo Aegyptii oppresserunt eos et recordatus sum pacti mei
itSono ancora io che ho udito il lamento degli Israeliti asserviti dagli Egiziani e mi sono ricordato della mia alleanza.
frJ'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance.
esY asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, á quienes hacen servir los Egipcios, y heme acordado de mi pacto.
gbMoreover I have heard the groaning of the children of Israel, whom the Egyptians keep in bondage, and I have remembered my covenant.
deAuch habe ich gehört die Wehklage der Kinder Israel, welche die Ägypter mit Frönen beschweren, und habe an meinen Bund gedacht.
dkhar jeg nu hřrt Israeliternes Klagerĺb over, at Ćgypterne holder dem i Trćldon, og jeg er kommet min Pagt i Hu.
seOch nu har jag hört Israels barns jämmer över att egyptierna hĺlla dem i träldom, och jag har kommit ihĺg mitt förbund.
noOg nu har jeg hřrt hvorledes Israels barn sukker over at egypterne gjřr dem til trćler, og jeg har kommet min pakt i hu.
fiJa nyt minä olen kuullut israelilaisten vaikeroimisen, kun egyptiläiset pitävät heitä orjantyössä, ja olen muistanut liittoni.
huFohászkodását is meghallottam az Izráel fiainak a miatt, hogy az Égyiptombeliek szolgálatra szorítják őket, megemlékeztem az én szövetségemről.
6
heלָכֵ֞ן אֱמֹ֥ר לִבְנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֮ אֲנִ֣י יְהוָה֒ וְהוֹצֵאתִ֣י אֶתְכֶ֗ם מִתַּ֙חַת֙ סִבְלֹ֣ת מִצְרַ֔יִם וְהִצַּלְתִּ֥י אֶתְכֶ֖ם מֵעֲבֹדָתָ֑ם וְגָאַלְתִּ֤י אֶתְכֶם֙ בִּזְר֣וֹעַ נְטוּיָ֔ה וּבִשְׁפָטִ֖ים גְּדֹלִֽים׃
grβάδιζε εἰπὸν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων ᾿Εγὼ κύριος καὶ ἐξάξω ὑμᾶς ἀπὸ τῆς δυναστείας τῶν Αἰγυπτίων καὶ ῥύσομαι ὑμᾶς ἐκ τῆς δουλείας καὶ λυτρώσομαι ὑμᾶς ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ κρίσει μεγάλῃ
laideo dic filiis Israhel ego Dominus qui educam vos de ergastulo Aegyptiorum et eruam de servitute ac redimam in brachio excelso et iudiciis magnis
itPer questo dě agli Israeliti: Io sono il Signore! Vi sottrarrň ai gravami degli Egiziani, vi libererň dalla loro schiavitů e vi libererň con braccio teso e con grandi castighi.
frC'est pourquoi dis aux enfants d'Israël: Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai ŕ bras étendu et par de grands jugements.
esPor tanto dirás á los hijos de Israel: YO JEHOVA; y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes:
gbTherefore tell the children of Israel, 'I am Yahweh, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will rid you out of their bondage, and I will redeem you with an outstretched arm, and with great judgments:
deDarum sage den Kindern Israel: Ich bin der HERR und will euch ausführen von euren Lasten in Ägypten und will euch erretten von eurem Frönen und will euch erlösen durch ausgereckten Arm und große Gerichte
dkDerfor skal du sige til Israeliterne: Jeg er Herren, og jeg vil udfri eder fra det Trćllearbejde, Ćgypterne har pĺlagt eder, og frelse eder fra deres Trćldom og udlřse eder med udrakt Arm og med vćldige Straffedomme;
seSäg därför till Israels barn: 'Jag är HERREN, och jag skall föra eder ut frĺn trälarbetet hos egyptierna och rädda eder frĺn träldomen under dem, och jag skall förlossa eder med uträckt arm och genom stora straffdomar.
noSi derfor til Israels barn: Jeg er Herren, og jeg vil fřre eder ut fra egypternes tunge byrder og utfri eder fra trćlarbeidet under dem, og jeg vil forlřse eder med utrakt arm og ved store straffedommer.
fiSano sentähden israelilaisille: 'Minä olen Herra, ja minä vien teidät pois egyptiläisten sorron alta ja vapautan teidät orjuudesta ja pelastan teidät ojennetulla käsivarrella ja suurilla rangaistustuomioilla.
huAnnakokáért mondd meg az Izráel fiainak: Én vagyok az Úr és kiviszlek titeket Égyiptom nehéz munkái alól és megszabadítlak titeket az ő szolgálatjoktól és megmentlek titeket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által.
7
gband I will take you to me for a people, and I will be to you a God; and you shall know that I am Yahweh your God, who brings you out from under the burdens of the Egyptians.
deund will euch annehmen zum Volk und will euer Gott sein, daß ihr's erfahren sollt, daß ich der HERR bin, euer Gott, der euch ausführt von der Last Ägyptens
dkog sĺ vil jeg antage eder som mit Folk og vćre eders Gud, og I skal kende, at jeg er Herren eders Gud, som udfrier eder fra Ćgypternes Trćllearbejde;
seOch jag skall taga eder till mitt folk och vara eder Gud; och I skolen förnimma att jag är HERREN eder Gud, han som för eder ut frĺn trälarbetet hos egyptierna.
noOg jeg vil ta eder til mitt folk, og jeg vil vćre eders Gud, og I skal kjenne at jeg er Herren eders Gud, han som fřrer eder ut fra egypternes tunge byrder.
fiNiin minä otan teidät kansakseni ja olen teidän Jumalanne; ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka vien teidät pois egyptiläisten sorron alta.
huÉs népemmé fogadlak titeket s Istentekké lészek néktek és megtudjátok, hogy én vagyok a ti Uratok Istentek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom nehéz munkái alól.
heוְלָקַחְתִּ֨י אֶתְכֶ֥ם לִי֙ לְעָ֔ם וְהָיִ֥יתִי לָכֶ֖ם לֵֽאלֹהִ֑ים וִֽידַעְתֶּ֗ם כִּ֣י אֲנִ֤י יְהוָה֙ אֱלֹ֣הֵיכֶ֔ם הַמּוֹצִ֣יא אֶתְכֶ֔ם מִתַּ֖חַת סִבְל֥וֹת מִצְרָֽיִם׃
grκαὶ λήμψομαι ἐμαυτῷ ὑμᾶς λαὸν ἐμοὶ καὶ ἔσομαι ὑμῶν θεός, καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ ἐξαγαγὼν ὑμᾶς ἐκ τῆς καταδυναστείας τῶν Αἰγυπτίων,
laet adsumam vos mihi in populum et ero vester Deus scietisque quod ego sim Dominus Deus vester qui eduxerim vos de ergastulo Aegyptiorum
itIo vi prenderň come mio popolo e diventerň il vostro Dio. Voi saprete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrarrŕ ai gravami degli Egiziani.
frJe vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens.
esY os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios: y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de Egipto:
8
heוְהֵבֵאתִ֤י אֶתְכֶם֙ אֶל־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֤ר נָשָׂ֙אתִי֙ אֶת־יָדִ֔י לָתֵ֣ת אֹתָ֔הּ לְאַבְרָהָ֥ם לְיִצְחָ֖ק וּֽלְיַעֲקֹ֑ב וְנָתַתִּ֨י אֹתָ֥הּ לָכֶ֛ם מוֹרָשָׁ֖ה אֲנִ֥י יְהוָֽה׃
grκαὶ εἰσάξω ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν, εἰς ἣν ἐξέτεινα τὴν χεῖρά μου δοῦναι αὐτὴν τῷ Αβρααμ καὶ Ισαακ καὶ Ιακωβ, καὶ δώσω ὑμῖν αὐτὴν ἐν κλήρῳ· ἐγὼ κύριος.
laet induxerim in terram super quam levavi manum meam ut darem eam Abraham Isaac et Iacob daboque illam vobis possidendam ego Dominus
itVi farň entrare nel paese che ho giurato a mano alzata di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, e ve lo darň in possesso: io sono il Signore!.
frJe vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner ŕ Abraham, ŕ Isaac et ŕ Jacob; je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel.
esY os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano que la daría á Abraham, á Isaac y á Jacob: y yo os la daré por heredad. YO JEHOVA.
gbI will bring you into the land which I swore to give to Abraham, to Isaac, and to Jacob; and I will give it to you for a heritage: I am Yahweh.''
deund euch bringt in das Land, darüber ich habe meine Hand gehoben, daß ich's gäbe Abraham, Isaak und Jakob; das will ich euch geben zu eigen, ich, der HERR.
dkog jeg vil fřre eder til det Land, jeg har svoret at ville skćnke Abraham, Isak og Jakob, og give eder det i Eje. Jeg er Herren!
seOch jag skall föra eder till det land som jag med upplyft hand har lovat giva ĺt Abraham, Isak och Jakob; det skall jag giva eder till besittning. Jag är HERREN.'
noOg jeg vil fřre eder til det land som jeg med oplřftet hĺnd har svoret ĺ ville gi til Abraham, Isak og Jakob, og jeg vil gi eder det til eiendom; jeg er Herren.
fiJa minä johdatan teidät siihen maahan, jonka minä olen kättä kohottaen luvannut antaa Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille; ja sen minä annan teille omaksi. Minä olen Herra.'
huÉs béviszlek titeket a földre, a mely felől esküre emeltem fel kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak adom azt, és néktek adom azt örökségül, én az Úr.
9
heוַיְדַבֵּ֥ר מֹשֶׁ֛ה כֵּ֖ן אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְלֹ֤א שָֽׁמְעוּ֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה מִקֹּ֣צֶר ר֔וּחַ וּמֵעֲבֹדָ֖ה קָשָֽׁה׃ פ
grἐλάλησεν δὲ Μωυσῆς οὕτως τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καὶ οὐκ εἰσήκουσαν Μωυσῆ ἀπὸ τῆς ὀλιγοψυχίας καὶ ἀπὸ τῶν ἔργων τῶν σκληρῶν.
lanarravit ergo Moses omnia filiis Israhel qui non adquieverunt ei propter angustiam spiritus et opus durissimum
itMosč parlň cosě agli Israeliti, ma essi non ascoltarono Mosč, perché erano all'estremo della sopportazione per la dura schiavitů.
frAinsi parla Moďse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empęchčrent d'écouter Moďse.
esDe esta manera habló Moisés á los hijos de Israel: mas ellos no escuchaban á Moisés á causa de la congoja de espíritu, y de la dura servidumbre.
gbMoses spoke so to the children of Israel, but they didn't listen to Moses for anguish of spirit, and for cruel bondage.
deMose sagte solches den Kindern Israel; aber sie hörten ihn nicht vor Seufzen und Angst vor harter Arbeit.
dkMoses kundgjorde nu dette for Israeliterne; men de hřrte ikke pĺ Moses, dertil var deres Modlřshed for stor og deres Trćllearbejde for hĺrdt
seDetta allt sade Mose till Israels barn, men de hörde icke pĺ Mose, av otĺlighet och för det hĺrda arbetets skull.
noOg Moses sa dette til Israels barn; men de hřrte ikke pĺ Moses for angst og for det hĺrde trćlarbeids skyld.
fiJa Mooses puhui näin israelilaisille; mutta he eivät kuulleet Moosesta tuskaantumisensa ja raskaan orjuutensa tähden.
huEképen szóla Mózes az Izráel fiaihoz; de nem hallgatának Mózesre, a kislelkűség és a kemény szolgálat miatt.
10
heוַיְדַבֵּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃
grΕἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
lalocutusque est Dominus ad Mosen dicens
itIl Signore parlň a Mosč:
frL'Éternel parla ŕ Moďse, et dit:
esY habló Jehová á Moisés, diciendo:
gbYahweh spoke to Moses, saying,
deDa redete der HERR mit Mose und sprach:
dkDa talede Herren til Moses og sagde:
seDärefter talade HERREN till Mose och sade:
noDa talte Herren til Moses og sa:
fiSitten Herra puhui Moosekselle ja sanoi:
huAz Úr pedig szóla Mózeshez mondván:
11
heבֹּ֣א דַבֵּ֔ר אֶל־פַּרְעֹ֖ה מֶ֣לֶךְ מִצְרָ֑יִם וִֽישַׁלַּ֥ח אֶת־בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל מֵאַרְצֽוֹ׃
grΕἴσελθε λάλησον Φαραω βασιλεῖ Αἰγύπτου, ἵνα ἐξαποστείλῃ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ.
laingredere et loquere ad Pharao regem Aegypti ut dimittat filios Israhel de terra sua
itVŕ e parla al faraone re d'Egitto, perché lasci partire dal suo paese gli Israeliti!.
frVa, parle ŕ Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays.
esEntra, y habla á Faraón rey de Egipto, que deje ir de su tierra á los hijos de Israel.
gbGo in, speak to Pharaoh king of Egypt, that he let the children of Israel go out of his land.'
deGehe hinein und rede mit Pharao, dem König in Ägypten, daß er die Kinder Israel aus seinem Lande lasse.
dkGĺ hen og sig til Farao, Ćgyptens Konge, at han skal lade Israeliterne drage ud af, sit Land!
seGĺ och tala med Farao, konungen i Egypten, att han släpper Israels barn ut ur sitt land.
noGĺ inn og si til Farao, kongen i Egypten, at han skal la Israels barn fare ut av sitt land.
fiMene ja sano faraolle, Egyptin kuninkaalle, että hän päästää israelilaiset maastansa.
huEredj be, szólj a Faraónak, Égyiptom királyának, hogy bocsássa el Izráel fiait az ő földéről.
12
heוַיְדַבֵּ֣ר מֹשֶׁ֔ה לִפְנֵ֥י יְהוָ֖ה לֵאמֹ֑ר הֵ֤ן בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ לֹֽא־שָׁמְע֣וּ אֵלַ֔י וְאֵיךְ֙ יִשְׁמָעֵ֣נִי פַרְעֹ֔ה וַאֲנִ֖י עֲרַ֥ל שְׂפָתָֽיִם׃ פ
grἐλάλησεν δὲ Μωυσῆς ἔναντι κυρίου λέγων ᾿Ιδοὺ οἱ υἱοὶ Ισραηλ οὐκ εἰσήκουσάν μου, καὶ πῶς εἰσακούσεταί μου Φαραω; ἐγὼ δὲ ἄλογός εἰμι.
larespondit Moses coram Domino ecce filii Israhel non me audiunt et quomodo audiet me Pharao praesertim cum sim incircumcisus labiis
itMosč disse alla presenza del Signore: Ecco gli Israeliti non mi hanno ascoltato: come vorrŕ ascoltarmi il faraone, mentre io ho la parola impacciata?.
frMoďse répondit en présence de l'Éternel: Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté; comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile?
esY respondió Moisés delante de Jehová, diciendo: He aquí, los hijos de Israel no me escuchan: cómo pues me escuchará Faraón, mayormente siendo yo incircunciso de labios?
gbMoses spoke before Yahweh, saying, 'Behold, the children of Israel haven't listened to me. How then shall Pharaoh listen to me, who am of uncircumcised lips?'
deMose aber redete vor dem HERRN und sprach: Siehe, die Kinder Israel hören mich nicht; wie sollte mich denn Pharao hören? Dazu bin ich von unbeschnittenen Lippen.
dkMen Moses sagde for Herrens Ĺsyn: Israeliterne har ikke hřrt pĺ mig, hvor skulde da Farao gřre det, tilmed da jeg er uomskĺren pĺ Lćberne?
seMen Mose talade inför HERREN och sade: Israels barn höra ju icke pĺ mig; huru skulle dĺ Farao vilja höra mig -- mig som har oomskurna läppar?
noOg Moses tok sĺledes til orde, der han stod for Herrens ĺsyn: Du ser Israels barn hřrer ikke pĺ mig; hvorledes skulde da Farao hřre pĺ mig, jeg som enda har uomskĺrne leber?
fiMutta Mooses puhui Herran edessä ja sanoi: Katso, israelilaiset eivät kuulleet minua; kuinka sitten farao kuulisi minua, joka olen huuliltani ympärileikkaamaton?
huMózes pedig szóla az Úr előtt, mondván: Ímé Izráel fiai nem hallgatnak reám, hogy hallgatna hát reám a Faraó, holott én nehéz ajkú vagyok?
13
heוַיְדַבֵּ֣ר יְהוָה֮ אֶל־מֹשֶׁ֣ה וְאֶֽל־אַהֲרֹן֒ וַיְצַוֵּם֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאֶל־פַּרְעֹ֖ה מֶ֣לֶךְ מִצְרָ֑יִם לְהוֹצִ֥יא אֶת־בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל מֵאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃ ס
grεἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ συνέταξεν αὐτοῖς πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου ὥστε ἐξαποστεῖλαι τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
lalocutus est Dominus ad Mosen et Aaron et dedit mandatum ad filios Israhel et ad Pharao regem Aegypti ut educerent filios Israhel de terra Aegypti
itIl Signore parlň a Mosč e ad Aronne e diede loro un incarico presso gli Israeliti e presso il faraone re d'Egitto, per far uscire gli Israeliti dal paese d'Egitto.
frL'Éternel parla ŕ Moďse et ŕ Aaron, et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël.
esEntonces Jehová habló á Moisés y á Aarón, y dióles mandamiento para los hijos de Israel, y para Faraón rey de Egipto, para que sacasen á los hijos de Israel de la tierra de Egipto.
gbYahweh spoke to Moses and to Aaron, and gave them a command to the children of Israel, and to Pharaoh king of Egypt, to bring the children of Israel out of the land of Egypt.
deAlso redete der HERR mit Mose und Aaron und tat ihnen Befehl an die Kinder Israel und an Pharao, den König in Ägypten, daß sie die Kinder Israel aus Ägypten führten.
dkDa talede Herren til Moses og Aron og sendte dem til Farao, Ćgyptens Konge, for at fřre Israeliterne ud af Ćgypten.
seMen HERREN talade till Mose och Aron och gav dem befallning till Israels barn och till Farao, konungen i Egypten, om att Israels barn skulle föras ut ur Egyptens land.
noDa talte Herren til Moses og Aron og sendte dem til Israels barn og til Farao, kongen i Egypten, med pĺlegg om at Israels barn skulde fřres ut av Egyptens land.
fiMutta Herra puhui Moosekselle ja Aaronille ja käski heitä menemään israelilaisten ja faraon, Egyptin kuninkaan, tykö ja viemään israelilaiset pois Egyptin maasta.
huÉs szóla az Úr Mózeshez és Áronhoz és rendelé őket Izráel fiaihoz és a Faraóhoz, Égyiptom királyához, hogy hozzák ki az Izráel fiait Égyiptom földéről.
14
heאֵ֖לֶּה רָאשֵׁ֣י בֵית־אֲבֹתָ֑ם בְּנֵ֨י רְאוּבֵ֜ן בְּכֹ֣ר יִשְׂרָאֵ֗ל חֲנ֤וֹךְ וּפַלּוּא֙ חֶצְר֣וֹן וְכַרְמִ֔י אֵ֖לֶּה מִשְׁפְּחֹ֥ת רְאוּבֵֽן׃
grΚαὶ οὗτοι ἀρχηγοὶ οἴκων πατριῶν αὐτῶν. υἱοὶ Ρουβην πρωτοτόκου Ισραηλ· Ενωχ καὶ Φαλλους, Ασρων καὶ Χαρμι· αὕτη ἡ συγγένεια Ρουβην.
laisti sunt principes domorum per familias suas filii Ruben primogeniti Israhelis Enoch et Phallu Aesrom et Charmi
itQuesti sono i capi delle loro famiglie. Figli di Ruben, primogenito d'Israele: Enoch, Pallu, Chezron e Carmi; queste sono le famiglie di Ruben.
frVoici les chefs de leurs familles. Fils de Ruben, premier-né d'Israël: Hénoc, Pallu, Hetsron et Carmi. Ce sont lŕ les familles de Ruben.
esEstas son las cabezas de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel: Hanoch y Phallú, Hezrón y Carmi: estas son las familias de Rubén.
gbThese are the heads of their fathers' houses. The sons of Reuben the firstborn of Israel: Hanoch, and Pallu, Hezron, and Carmi; these are the families of Reuben.
deDies sind die Häupter in ihren Vaterhäusern. Die Kinder Rubens, des ersten Sohnes Israels, sind diese: Henoch, Pallu, Hezron, Charmi. Das sind die Geschlechter von Ruben.
dkFřlgende var Overhovederne for deres Fćdrenehuse: Rubens, Israels fřrstefřdtes, Sřnner var: Hanok, Pallu, Hezron og Harmi; det er Rubens Slćgter.
seDessa voro huvudmännen för deras familjer. Rubens, Israels förstföddes, söner voro Hanok och Pallu, Hesron och Karmi. Dessa voro Rubens släkter.
noDette er overhodene for deres familier: Sřnnene til Ruben, Israels fřrstefřdte, var Hanok og Pallu, Hesron og Karmi; dette er Rubens ćtter.
fiNämä ovat heidän perhekuntainsa päämiehet: Ruubenin, Israelin esikoisen, pojat olivat Hanok ja Pallu, Hesron ja Karmi. Nämä ovat Ruubenin sukukunnat.
huEzek atyáik házanépének fejei: Rúbennek, Izráel elsőszülöttének fiai: Khanókh, Pallu, Kheczrón és Karmi. Ezek a Rúben nemzetségei.
15
heוּבְנֵ֣י שִׁמְע֗וֹן יְמוּאֵ֨ל וְיָמִ֤ין וְאֹ֙הַד֙ וְיָכִ֣ין וְצֹ֔חַר וְשָׁא֖וּל בֶּן־הַֽכְּנַעֲנִ֑ית אֵ֖לֶּה מִשְׁפְּחֹ֥ת שִׁמְעֽוֹן׃
grκαὶ υἱοὶ Συμεων· Ιεμουηλ καὶ Ιαμιν καὶ Αωδ καὶ Ιαχιν καὶ Σααρ καὶ Σαουλ ὁ ἐκ τῆς Φοινίσσης· αὗται αἱ πατριαὶ τῶν υἱῶν Συμεων.
lahae cognationes Ruben filii Symeon Iamuhel et Iamin et Aod Iachin et Soer et Saul filius Chananitidis hae progenies Symeon
itFigli di Simeone: Iemuel, Iamin, Oad, Iachin, Socar e Saul, figlio della Cananea; queste sono le famiglie di Simeone.
frFils de Siméon: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin et Tsochar; et Saül, fils de la Cananéenne. Ce sont lŕ les familles de Siméon.
esLos hijos de Simeón: Jemuel, y Jamín, y Ohad, y Jachîn, y Zoar, y Saúl, hijo de una Cananea: estas son las familias de Simeón.
gbThe sons of Simeon: Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jachin, and Zohar, and Shaul the son of a Canaanite woman; these are the families of Simeon.
deDie Kinder Simeons sind diese: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar und Saul, der Sohn des kanaanäischen Weibes. Das sind Simeons Geschlechter.
dkSimeons. Sřnner var Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar og Kana'anćerkvindens Sřn Sjaul; det er Simeons Slćgter.
seSimeons söner voro Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar och Saul, den kananeiska kvinnans son. Dessa voro Simeons släkter.
noSimeons sřnner var Jemuel og Jamin og Ohad og Jakin og Sohar og Saul, som var sřnn av en Kana'anitterkvinne; dette er Simeons ćtter.
fiSimeonin pojat olivat Jemuel, Jaamin, Oohad, Jaakin, Soohar ja Saul, kanaanilaisen vaimon poika. Nämä ovat Simeonin sukukunnat.
huSimeon fiai pedig: Jemúél, Jámin, Óhad, Jákin, Czohar és Saul, a kanaánbeli asszony fiai. Ezek a Simeon nemzetségei.
16
heוְאֵ֨לֶּה שְׁמ֤וֹת בְּנֵֽי־לֵוִי֙ לְתֹ֣לְדֹתָ֔ם גֵּרְשׁ֕וֹן וּקְהָ֖ת וּמְרָרִ֑י וּשְׁנֵי֙ חַיֵּ֣י לֵוִ֔י שֶׁ֧בַע וּשְׁלֹשִׁ֛ים וּמְאַ֖ת שָׁנָֽה׃
grκαὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Λευι κατὰ συγγενείας αὐτῶν· Γεδσων, Κααθ καὶ Μεραρι· καὶ τὰ ἔτη τῆς ζωῆς Λευι ἑκατὸν τριάκοντα ἑπτά.
laet haec nomina filiorum Levi per cognationes suas Gerson et Caath et Merari anni autem vitae Levi fuerunt centum triginta septem
itQuesti sono i nomi dei figli di Levi secondo le loro generazioni: Gherson, Keat, Merari. Ora gli anni della vita di Levi furono centotrentasette.
frVoici les noms des fils de Lévi, avec leur postérité: Guerschon, Kehath et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de cent trente-sept ans. -
esY estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, y Coath, y Merari: Y los ańos de la vida de Leví fueron ciento treinta y siete ańos.
gbThese are the names of the sons of Levi according to their generations: Gershon, and Kohath, and Merari; and the years of the life of Levi were one hundred thirty-seven years.
deDies sind die Namen der Kinder Levis nach ihren Geschlechtern: Gerson, Kahath, Merari. Aber Levi ward hundertsiebenunddreißig Jahre alt.
dkFřlgende er Navnene pĺ Levis Sřnner efter deres Nedstamning: Gerson, Kehat og Merari. Levis Levetid var 137 Ĺr.
seOch dessa voro namnen pĺ Levis söner, efter deras ättföljd: Gerson, Kehat och Merari. Och Levi blev ett hundra trettiosju ĺr gammal.
noOg dette er navnene pĺ Levis sřnner efter deres ćtter: Gerson og Kahat og Merari; og Levi blev hundre og syv og tretti ĺr gammel.
fiJa nämä ovat Leevin poikien nimet heidän polveutumisensa mukaan: Geerson, Kehat ja Merari. Ja Leevin elinaika oli sata kolmekymmentä seitsemän vuotta.
huEzek pedig a Lévi fiainak nevei az ő születésök szerint: Gersón, Kehát és Merári. Lévi életének esztendei pedig: száz harminczhét esztendő.
17
heבְּנֵ֥י גֵרְשׁ֛וֹן לִבְנִ֥י וְשִׁמְעִ֖י לְמִשְׁפְּחֹתָֽם׃
grκαὶ οὗτοι υἱοὶ Γεδσων· Λοβενι καὶ Σεμεϊ, οἶκοι πατριᾶς αὐτῶν.
lafilii Gerson Lobeni et Semei per cognationes suas
itFigli di Gherson: Libni e Simei secondo le loro famiglie.
frFils de Guerschon: Libni et Schimeď, et leurs familles. -
esY los hijos de Gersón: Libni, y Shimi, por sus familias.
gbThe sons of Gershon: Libni and Shimei, according to their families.
deDie Kinder Gersons sind diese: Libni und Simei nach ihren Geschlechtern.
dkGersons Sřnner var Libni og Sjimi efter deres Slćgter.
seGersons söner voro Libni och Simei, efter deras släkter.
noGersons sřnner var Libni og Sime'i efter deres ćtter.
fiGeersonin pojat olivat Libni ja Siimei, sukujensa mukaan.
huGersón fiai: Libni, Simhi, az ő nemzetségeik szerint.
18
heוּבְנֵ֣י קְהָ֔ת עַמְרָ֣ם וְיִצְהָ֔ר וְחֶבְר֖וֹן וְעֻזִּיאֵ֑ל וּשְׁנֵי֙ חַיֵּ֣י קְהָ֔ת שָׁלֹ֧שׁ וּשְׁלֹשִׁ֛ים וּמְאַ֖ת שָׁנָֽה׃
grκαὶ υἱοὶ Κααθ· Αμβραμ καὶ Ισσααρ, Χεβρων καὶ Οζιηλ· καὶ τὰ ἔτη τῆς ζωῆς Κααθ ἑκατὸν τριάκοντα ἔτη.
lafilii Caath Amram et Isuar et Hebron et Ozihel annique vitae Caath centum triginta tres
itFigli di Keat: Amran, Isear, Ebron e Uzziel. Ora gli anni della vita di Keat furono centotrentatrč.
frFils de Kehath: Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel. Les années de la vie de Kehath furent de cent trente-trois ans. -
esY los hijos de Coath: Amram, é Izhar, y Hebrón, y Uzziel. Y los ańos de la vida de Coath fueron ciento treinta y tres ańos.
gbThe sons of Kohath: Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel; and the years of the life of Kohath were one hundred thirty-three years.
deDie Kinder Kahaths sind diese: Amram, Jizhar, Hebron, Usiel. Kahath aber ward hundertdreiunddreißig Jahre alt.
dkHehats Sřnner var Amram, Jizhar, Hebon og Uzziel. Hehats Levetid var 133 Ĺr.
seKehats söner voro Amram, Jishar, Hebron och Ussiel. Och Kehat blev ett hundra trettiotre ĺr gammal.
noKahats sřnner var Amram og Jishar og Hebron og Ussiel; og Kahat blev hundre og tre og tretti ĺr gammel.
fiKehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. Ja Kehatin elinaika oli sata kolmekymmentä kolme vuotta.
huKehát fiai pedig: Amrám, Jiczhár, Khebrón és Huzziél. Kehát életének esztendei pedig: száz harminczhárom esztendő.
19
heוּבְנֵ֥י מְרָרִ֖י מַחְלִ֣י וּמוּשִׁ֑י אֵ֛לֶּה מִשְׁפְּחֹ֥ת הַלֵּוִ֖י לְתֹלְדֹתָֽם׃
grκαὶ υἱοὶ Μεραρι· Μοολι καὶ Ομουσι. οὗτοι οἶκοι πατριῶν Λευι κατὰ συγγενείας αὐτῶν.
lafilii Merari Mooli et Musi hae cognationes Levi per familias suas
itFigli di Merari: Macli e Musi; queste sono le famiglie di Levi secondo le loro generazioni.
frFils de Merari: Machli et Muschi. -Ce sont lŕ les familles de Lévi, avec leur postérité.
esY los hijos de Merari: Mahali, y Musi: estas son las familias de Leví por sus linajes.
gbThe sons of Merari: Mahli and Mushi. These are the families of the Levites according to their generations.
deDie Kinder Merari sind diese: Maheli und Musi. Das sind die Geschlechter Levis nach ihrer Abstammung.
dkMeraris Sřnner var Mali og Musji. Det er Levis Slćgter efter deres Nedstamning.
seMeraris söner voro Maheli och Musi. Dessa voro leviternas släkter, efter deras ättföljd.
noMeraris sřnner var Mahli og Musi. Dette er Levis ćtter efter deres ćttetavle.
fiMerarin pojat olivat Mahli ja Muusi. Nämä ovat Leevin suvut polveutumisensa mukaan.
huMerári fiai pedig: Makhli és Músi. Ezek a Lévi nemzetségei az ő születésök szerint.
20
heוַיִּקַּ֨ח עַמְרָ֜ם אֶת־יוֹכֶ֤בֶד דֹּֽדָתוֹ֙ ל֣וֹ לְאִשָּׁ֔ה וַתֵּ֣לֶד ל֔וֹ אֶֽת־אַהֲרֹ֖ן וְאֶת־מֹשֶׁ֑ה וּשְׁנֵי֙ חַיֵּ֣י עַמְרָ֔ם שֶׁ֧בַע וּשְׁלֹשִׁ֛ים וּמְאַ֖ת שָׁנָֽה׃
grκαὶ ἔλαβεν Αμβραμ τὴν Ιωχαβεδ θυγατέρα τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἑαυτῷ εἰς γυναῖκα, καὶ ἐγέννησεν αὐτῷ τόν τε Ααρων καὶ Μωυσῆν καὶ Μαριαμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν· τὰ δὲ ἔτη τῆς ζωῆς Αμβραμ ἑκατὸν τριάκοντα δύο ἔτη.
laaccepit autem Amram uxorem Iocabed patruelem suam quae peperit ei Aaron et Mosen fueruntque anni vitae Amram centum triginta septem
itAmram prese in moglie Iochebed, sua zia, la quale gli partorě Aronne e Mosč. Ora gli anni della vita di Amram furono centotrentasette.
frAmram prit pour femme Jokébed, sa tante; et elle lui enfanta Aaron, et Moďse. Les années de la vie d'Amram furent de cent trente-sept ans. -
esY Amram tomó por mujer á Jochębed su tía, la cual le parió á Aarón y á Moisés. Y los ańos de la vida de Amram fueron ciento treinta y siete ańos.
gbAmram took Jochebed his father's sister to himself as wife; and she bore him Aaron and Moses: and the years of the life of Amram were a hundred and thirty-seven years.
deUnd Amram nahm seine Muhme Jochebed zum Weibe; die gebar ihm Aaron und Mose. Aber Amram ward hundertsiebenunddreißig Jahre alt.
dkAmram tog sin Faster Jokebed til Ćgte; og hun fřdte ham Aron og Moses. Amrams Levetid var 137 Ĺr.
seMen Amram tog sin faders syster Jokebed till hustru, och hon födde ĺt honom Aron och Mose. Och Amram blev ett hundra trettiosju ĺr gammal.
noAmram tok Jokebed, sin fars sřster, til hustru, og med henne fikk han Aron og Moses; og Amram blev hundre og syv og tretti ĺr gammel.
fiMutta Amram otti isänsä sisaren Jookebedin vaimokseen, ja tämä synnytti hänelle Aaronin ja Mooseksen. Ja Amramin elinaika oli sata kolmekymmentä seitsemän vuotta.
huAmrám pedig feleségűl vevé magának Jókébedet, atyjának húgát s ez szűlé néki Áront és Mózest. Amrám életének esztendei pedig száz harminczhét esztendő.
21
heוּבְנֵ֖י יִצְהָ֑ר קֹ֥רַח וָנֶ֖פֶג וְזִכְרִֽי׃
grκαὶ υἱοὶ Ισσααρ· Κορε καὶ Ναφεκ καὶ Ζεχρι.
lafilii quoque Isuar Core et Napheg et Zechri
itFigli di Isear: Core, Nefeg e Zicri.
frFils de Jitsehar: Koré, Népheg et Zicri. -
esY los hijos de Izhar: Cora, y Nepheg y Zithri.
gbThe sons of Izhar: Korah, and Nepheg, and Zichri.
deDie Kinder Jizhars sind diese: Korah, Nepheg, Sichri.
dkJizhars Sřnner var Hora, Nefeg og Zikri.
seJishars söner voro Kora, Nefeg och Sikri.
noJishars sřnner var Korah og Nefeg og Sikri.
fiJisharin pojat olivat Koorah, Nefeg ja Sikri.
huJiczhár fiai pedig: Kórákh, Nefeg és Zikri.
22
heוּבְנֵ֖י עֻזִּיאֵ֑ל מִֽישָׁאֵ֥ל וְאֶלְצָפָ֖ן וְסִתְרִֽי׃
grκαὶ υἱοὶ Οζιηλ· Ελισαφαν καὶ Σετρι.
lafilii quoque Ozihel Misahel et Elsaphan et Sethri
itFigli di Uzziel: Misael, Elsafan, Sitri.
frFils d'Uziel: Mischaël, Eltsaphan et Sithri.
esY los hijos de Uzziel: Misael, y Elzaphán y Zithri.
gbThe sons of Uzziel: Mishael, and Elzaphan, and Sithri.
deDie Kinder Usiels sind diese: Misael, Elzaphan, Sithri.
dkUzziels Sřnner var Misjael, Elzafan og Sitri.
seUssiels söner voro Misael, Elsafan och Sitri.
noUssiels sřnner var Misael og Elsafan og Sitri.
fiUssielin pojat olivat Miisael, Elsafan ja Sitri.
huHuzziél fiai pedig: Misáél, Elczáfán és Szithri.
23
heוַיִּקַּ֨ח אַהֲרֹ֜ן אֶת־אֱלִישֶׁ֧בַע בַּת־עַמִּינָדָ֛ב אֲח֥וֹת נַחְשׁ֖וֹן ל֣וֹ לְאִשָּׁ֑ה וַתֵּ֣לֶד ל֗וֹ אֶת־נָדָב֙ וְאֶת־אֲבִיה֔וּא אֶת־אֶלְעָזָ֖ר וְאֶת־אִֽיתָמָֽר׃
grἔλαβεν δὲ Ααρων τὴν Ελισαβεθ θυγατέρα Αμιναδαβ ἀδελφὴν Ναασσων αὐτῷ γυναῖκα, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τόν τε Ναδαβ καὶ Αβιουδ καὶ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ.
laaccepit autem Aaron uxorem Elisabe filiam Aminadab sororem Naasson quae peperit ei Nadab et Abiu et Eleazar et Ithamar
itAronne prese in moglie Elisabetta, figlia di Amminadab, sorella di Nacason, dalla quale ebbe i figli Nadab, Abiu, Eleazaro e Itamar.
frAaron prit pour femme Élischéba, fille d'Amminadab, soeur de Nachschon; et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar.
esY tomóse Aarón por mujer á Elisabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón; la cual le parió á Nadab, y á Abiú, y á Eleazar, y á Ithamar.
gbAaron took Elisheba, the daughter of Amminadab, the sister of Nahshon, as his wife; and she bore him Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.
deAaron nahm zum Weibe Eliseba, die Tochter Amminadabs, Nahessons Schwester; die gebar ihm Nadab, Abihu, Eleasar, Ithamar.
dkAron tog Amminadabs Datter, Nahasjons Sřster Elisjeba til Ćgte; og hun fřdte ham Nadab, Abibu, Eleazar og Itamar.
seOch Aron tog till hustru Eliseba, Amminadabs dotter, Nahesons syster, och hon födde ĺt honom Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.
noAron tok Eliseba, Amminadabs datter, Nahsons sřster, til hustru, og med henne fikk han Nadab og Abihu, Eleasar og Itamar.
fiJa Aaron otti vaimoksensa Eliseban, Amminadabin tyttären, Nahsonin sisaren, ja tämä synnytti hänelle Naadabin, Abihun, Eleasarin ja Iitamarin.
huÁron pedig feleségűl vevé magának Elisebát, Aminádáb leányát, Nakhsón húgát s ez szűlé néki Nádábot, Abíhut, Eleázárt és Ithámárt.
24
heוּבְנֵ֣י קֹ֔רַח אַסִּ֥יר וְאֶלְקָנָ֖ה וַאֲבִיאָסָ֑ף אֵ֖לֶּה מִשְׁפְּחֹ֥ת הַקָּרְחִֽי׃
grυἱοὶ δὲ Κορε· Ασιρ καὶ Ελκανα καὶ Αβιασαφ· αὗται αἱ γενέσεις Κορε.
lafilii quoque Core Asir et Helcana et Abiasab hae sunt cognationes Coritarum
itFigli di Core: Assir, Elkana e Abiasaf; queste sono le famiglie dei Coreiti.
frFils de Koré: Assir, Elkana et Abiasaph. Ce sont lŕ les familles des Korites.
esY los hijos de Cora: Assir, y Elcana, y Abiasaph: estas son las familias de los Coritas.
gbThe sons of Korah: Assir, and Elkanah, and Abiasaph; these are the families of the Korahites.
deDie Kinder Korah sind diese: Assir, Elkana, Abiasaph. Das sind die Geschlechter der Korahiter.
dkKoras Sřnner var Assir, Elkana og Abiasaf; det er Koraiternes Slćgter.
seKoras söner voro Assir, Elkana och Abiasaf. Dessa voro koraiternas släkter.
noKorahs sřnner var Assir og Elkana og Abiasaf; dette er korahittenes ćtter.
fiKoorahin pojat olivat Assir, Elkana ja Abiasaf. Nämä ovat koorahilaisten suvut.
huKórákh fiai pedig: Asszir, Elkánáh és Abiászáf. Ezek a Kórákh nemzetségei.
25
noEleasar, Arons sřnn, tok en av Putiels dřtre til hustru, og med henne fikk han Pinehas. Dette var overhodene for levittenes familier efter deres ćtter.
fiJa Eleasar, Aaronin poika, otti itsellensä vaimon Puutielin tyttäristä, ja tämä synnytti hänelle Piinehaan. Nämä ovat leeviläisten perhekuntien päämiehet heidän sukujensa mukaan.
huEleázár pedig az Áron fia, a Putiél leányai közűl vőn magának feleséget s ez szűlé néki Fineást. Ezek a Léviták atyáinak fejei az ő nemzetségeik szerint.
heוְאֶלְעָזָ֨ר בֶּֽן־אַהֲרֹ֜ן לָקַֽח־ל֨וֹ מִבְּנ֤וֹת פּֽוּטִיאֵל֙ ל֣וֹ לְאִשָּׁ֔ה וַתֵּ֥לֶד ל֖וֹ אֶת־פִּֽינְחָ֑ס אֵ֗לֶּה רָאשֵׁ֛י אֲב֥וֹת הַלְוִיִּ֖ם לְמִשְׁפְּחֹתָֽם׃
grκαὶ Ελεαζαρ ὁ τοῦ Ααρων ἔλαβεν τῶν θυγατέρων Φουτιηλ αὐτῷ γυναῖκα, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Φινεες. αὗται αἱ ἀρχαὶ πατριᾶς Λευιτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν.
laat vero Eleazar filius Aaron accepit uxorem de filiabus Phutihel quae peperit ei Finees hii sunt principes familiarum leviticarum per cognationes suas
itEleazaro, figlio di Aronne, prese in moglie una figlia di Putiel, la quale gli partorě Pincas. Questi sono i capi delle casate dei leviti, ordinati con le loro famiglie.
frÉléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Puthiel; et elle lui enfanta Phinées. Tels sont les chefs de famille des Lévites, avec leurs familles.
esY Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Phutiel, la cual le parió á Phinees: Y estas son las cabezas de los padres de los Levitas por sus familias.
gbEleazar Aaron's son took one of the daughters of Putiel as his wife; and she bore him Phinehas. These are the heads of the fathers' houses of the Levites according to their families.
deEleasar aber, Aarons Sohn, der nahm von den Töchtern Putiels ein Weib; die gebar ihm Pinehas. Das sind die Häupter unter den Vätern der Leviten-Geschlechter.
dkArons Sřn Eleazar tog en at Putiels Dřtre til Ćgte; og hun fřdte ham Pinehas. Det er Overhovederne for Leviternes Fćdrenehuse efter deres Slćgter.
seOch Eleasar, Arons son, tog en av Putiels döttrar till hustru, och hon födde ĺt honom Pinehas. Dessa voro huvudmännen för leviternas familjer, efter deras släkter.
26
heה֥וּא אַהֲרֹ֖ן וּמֹשֶׁ֑ה אֲשֶׁ֨ר אָמַ֤ר יְהוָה֙ לָהֶ֔ם הוֹצִ֜יאוּ אֶת־בְּנֵ֧י יִשְׂרָאֵ֛ל מֵאֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם עַל־צִבְאֹתָֽם׃
grοὗτος Ααρων καὶ Μωυσῆς, οἷς εἶπεν αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐξαγαγεῖν τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου σὺν δυνάμει αὐτῶν·
laiste est Aaron et Moses quibus praecepit Dominus ut educerent filios Israhel de terra Aegypti per turmas suas
itSono questi quell'Aronne e quel Mosč ai quali il Signore disse: Fate uscire dal paese d'Egitto gli Israeliti, secondo le loro schiere!.
frCe sont lŕ cet Aaron et ce Moďse, ŕ qui l'Éternel dit: Faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël, selon leurs armées.
esEste es aquel Aarón y aquel Moisés, á los cuales Jehová dijo: Sacad á los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones.
gbThese are that Aaron and Moses, to whom Yahweh said, 'Bring out the children of Israel from the land of Egypt according to their armies.'
deDas ist Aaron und Mose, zu denen der HERR sprach: Führet die Kinder Israel aus Ägyptenland mit ihrem Heer.
dkDet var Aron og Moses, som Herren sagde til: Fřr Israeliterne ud af Ćgypten, Hćrafdeling for Hćrafdeling!
seSĺ förhöll det sig med Aron och Mose, dem till vilka HERREN sade: Fören Israels barn ut ur Egyptens land, efter deras härskaror.
noDisse menn, Aron og Moses, var det Herren talte sĺledes til: Fřr Israels barn ut av Egyptens land, hćr for hćr!
fiNämä olivat Aaron ja Mooses, joille Herra sanoi: Viekää israelilaiset joukkoinensa pois Egyptin maasta.
huEz Áron és Mózes, a kiknek mondá az Úr: Hozzátok ki az Izráel fiait Égyiptom földéről, az ő seregeik szerint.
27
heהֵ֗ם הַֽמְדַבְּרִים֙ אֶל־פַּרְעֹ֣ה מֶֽלֶךְ־מִצְרַ֔יִם לְהוֹצִ֥יא אֶת־בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל מִמִּצְרָ֑יִם ה֥וּא מֹשֶׁ֖ה וְאַהֲרֹֽן׃
grοὗτοί εἰσιν οἱ διαλεγόμενοι πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἐξήγαγον τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου· αὐτὸς Ααρων καὶ Μωυσῆς.
lahii sunt qui loquuntur ad Pharao regem Aegypti ut educant filios Israhel de Aegypto iste Moses et Aaron
itQuesti dissero al faraone re d'Egitto di lasciar uscire dall'Egitto gli Israeliti: Sono Mosč e Aronne.
frCe sont eux qui parlčrent ŕ Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont lŕ ce Moďse et cet Aaron.
esEstos son los que hablaron á Faraón rey de Egipto, para sacar de Egipto á los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron éstos.
gbThese are those who spoke to Pharaoh king of Egypt, to bring out the children of Israel from Egypt. These are that Moses and Aaron.
deSie sind's die mit Pharao, dem König in Ägypten, redeten, daß sie die Kinder Israel aus Ägypten führten, nämlich Mose und Aaron.
dkDet var dem, der talte til Farao, Ćgyptens Konge, om at fřre Israeliterne ud af Ćgypten, Moses og Aron.
seDet var dessa som talade med Farao, konungen i Egypten, om att de skulle föra Israels barn ut ur Egypten. Sĺ förhöll det sig med Mose och Aron,
noDet var de som sa til Farao, kongen i Egypten, at Israels barn skulde fřres ut av Egypten, disse menn, Moses og Aron.
fiNämä puhuivat faraolle, Egyptin kuninkaalle, että he aikoivat viedä israelilaiset pois Egyptistä, nimittäin Mooses ja Aaron.
huŐk azok, a kik szóltak a Faraónak Égyiptom királyának, hogy kihozhassák az Izráel fiait Égyiptomból. Ez Mózes és Áron.
28
heוַיְהִ֗י בְּי֨וֹם דִּבֶּ֧ר יְהוָ֛ה אֶל־מֹשֶׁ֖ה בְּאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃ פ
gr῟Ηι ἡμέρᾳ ἐλάλησεν κύριος Μωυσῇ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ,
lain die qua locutus est Dominus ad Mosen in terra Aegypti
itQuesto avvenne quando il Signore parlň a Mosč nel paese di Egitto:
frLorsque l'Éternel parla ŕ Moďse dans le pays d'Égypte,
esCuando Jehová habló á Moisés en la tierra de Egipto,
gbOn the day when Yahweh spoke to Moses in the land of Egypt,
deUnd des Tages redete der HERR mit Mose in Ägyptenland
dkDengang Herren talede til Moses i Ćgypten,
seOch när HERREN talade till Mose i Egyptens land,
noOg det skjedde dengang Herren talte til Moses i Egyptens land,
fiJa niihin aikoihin, kun Herra puhui Moosekselle Egyptin maassa,
huÉs lőn a mikor szóla az Úr Mózesnek Égyiptom földén.
29
heוַיְדַבֵּ֧ר יְהוָ֛ה אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹ֖ר אֲנִ֣י יְהוָ֑ה דַּבֵּ֗ר אֶל־פַּרְעֹה֙ מֶ֣לֶךְ מִצְרַ֔יִם אֵ֛ת כָּל־אֲשֶׁ֥ר אֲנִ֖י דֹּבֵ֥ר אֵלֶֽיךָ׃
grκαὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων ᾿Εγὼ κύριος· λάλησον πρὸς Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου ὅσα ἐγὼ λέγω πρὸς σέ.
laet locutus est Dominus ad Mosen dicens ego Dominus loquere ad Pharao regem Aegypti omnia quae ego loquor tibi
itil Signore disse a Mosč: Io sono il Signore! Riferisci al faraone, re d'Egitto, quanto io ti dico.
frl'Éternel dit ŕ Moďse: Je suis l'Éternel. Dis ŕ Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis.
esEntonces Jehová habló á Moisés, diciendo: Yo soy JEHOVA; di á Faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te digo á ti.
gbYahweh spoke to Moses, saying, 'I am Yahweh. Speak to Pharaoh king of Egypt all that I speak to you.'
deund sprach zu Ihm: Ich bin der HERR; rede mit Pharao, dem König in Ägypten, alles, was ich mit dir rede.
dktalede Herren til Moses sĺledes: Jeg er Herren! Forkynd Farao, Ćgyptens Konge, alt, hvad jeg siger dig!
setalade han sĺ till Mose: Jag är HERREN. Tala till Farao, konungen i Egypten, allt vad jag talar till dig.
noda sa Herren til Moses: Jeg er Herren; tal til Farao, kongen i Egypten, alt det jeg taler til dig.
fipuhui Herra Moosekselle näin: Minä olen Herra. Sano faraolle, Egyptin kuninkaalle, kaikki, mitä minä sinulle puhun.
huÍgy szóla az Úr Mózesnek, mondván: Én vagyok az Úr: mondd el a Faraónak Égyiptom királyának mindazt, a mit én szólok néked.
30
heוַיֹּ֥אמֶר מֹשֶׁ֖ה לִפְנֵ֣י יְהוָ֑ה הֵ֤ן אֲנִי֙ עֲרַ֣ל שְׂפָתַ֔יִם וְאֵ֕יךְ יִשְׁמַ֥ע אֵלַ֖י פַּרְעֹֽה׃ פ
grκαὶ εἶπεν Μωυσῆς ἐναντίον κυρίου ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἰσχνόφωνός εἰμι, καὶ πῶς εἰσακούσεταί μου Φαραω;
laet ait Moses coram Domino en incircumcisus labiis sum quomodo audiet me Pharao
itMosč disse alla presenza del Signore: Ecco ho la parola impacciata e come il faraone vorrŕ ascoltarmi?.
frEt Moďse répondit en présence de l'Éternel: Voici, je n'ai pas la parole facile; comment Pharaon m'écouterait-il?
esY Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy incircunciso de labios, cómo pues me ha de oír Faraón?
gbMoses said before Yahweh, 'Behold, I am of uncircumcised lips, and how shall Pharaoh listen to me?'
deUnd er antwortete vor dem HERRN: Siehe, ich bin von unbeschnittenen Lippen; wie wird mich denn Pharao hören?
dkMen Moses sagde for Herrens Ĺsyn: Se, jeg er uomskĺren pĺ Lćberne, hvorledes skulde da Farao ville hřre pĺ mig?
seMen Mose sade inför HERREN: Se, jag har oomskurna läppar; huru skulle dĺ Farao vilja höra pĺ mig?
noMen Moses sa, der han stod for Herrens ĺsyn: Du vet jeg har uomskĺrne leber; hvorledes skulde da Farao hřre pĺ mig?
fiMutta Mooses vastasi Herran edessä: Katso, minä olen huuliltani ympärileikkaamaton, kuinka siis farao kuulisi minua?
huMózes pedig monda az Úr előtt: Ímé én nehéz ajakú vagyok, hogy hallgatna reám a Faraó?

<<< operone list >>>