שמות ΕΞΟΔΟΣ
Exodus Esodo Exode Éxodo
2 Mose Mosebog Mosebok Mooseksen Mózes

4

heוַיַּ֤עַן מֹשֶׁה֙ וַיֹּ֔אמֶר וְהֵן֙ לֹֽא־יַאֲמִ֣ינוּ לִ֔י וְלֹ֥א יִשְׁמְע֖וּ בְּקֹלִ֑י כִּ֣י יֹֽאמְר֔וּ לֹֽא־נִרְאָ֥ה אֵלֶ֖יךָ יְהוָֽה׃
grἀπεκρίθη δὲ Μωυσῆς καὶ εἶπεν ᾿Εὰν οὖν μὴ πιστεύσωσίν μοι μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς μου, ἐροῦσιν γὰρ ὅτι Οὐκ ὦπταί σοι ὁ θεός, τί ἐρῶ πρὸς αὐτούς;
larespondens Moses ait non credent mihi neque audient vocem meam sed dicent non apparuit tibi Dominus
itMosč rispose: Ecco, non mi crederanno, non ascolteranno la mia voce, ma diranno: Non ti č apparso il Signore!.
frMoďse répondit, et dit: Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: L'Éternel ne t'est point apparu.
esENTONCES Moisés respondió, y dijo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz; porque dirán: No te ha aparecido Jehová.
gbMoses answered, 'But, behold, they will not believe me, nor listen to my voice; for they will say, 'Yahweh has not appeared to you.''
deMose antwortete und sprach: Siehe, sie werden mir nicht glauben noch meine Stimme hören, sondern werden sagen: Der HERR ist dir nicht erschienen.
dkMoses svarede; Hvis de nu ikke tror mig og ikke hřrer mig, men siger, at Herren ikke har ĺbenbaret sig for mig?
seMose svarade och sade: Men om de nu icke tro mig eller lyssna till mina ord, utan säga: 'HERREN har icke uppenbarat sig för dig'?
noMoses svarte: De vil visst ikke tro mig og ikke hřre pĺ mig, de vil si: Herren har ikke ĺpenbaret sig for dig.
fiMooses vastasi ja sanoi: Katso, he eivät usko minua eivätkä kuule minua, vaan sanovat: 'Ei Herra ole sinulle ilmestynyt'.
huFelele Mózes és monda: De ők nem hisznek nékem s nem hallgatnak szavamra, sőt azt mondják: nem jelent meg néked az Úr.
2
heוַיֹּ֧אמֶר אֵלָ֛יו יְהוָ֖ה ׳מַזֶּה׳ ״מַה־זֶּ֣ה״ בְיָדֶ֑ךָ וַיֹּ֖אמֶר מַטֶּֽה׃
grεἶπεν δὲ αὐτῷ κύριος Τί τοῦτό ἐστιν τὸ ἐν τῇ χειρί σου; ὁ δὲ εἶπεν ῾Ράβδος.
ladixit ergo ad eum quid est hoc quod tenes in manu tua respondit virga
itIl Signore gli disse: Che hai in mano?. Rispose: Un bastone.
frL'Éternel lui dit: Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: Une verge.
esY Jehová dijo: Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara.
gbYahweh said to him, 'What is that in your hand?' He said, 'A rod.'
deDer HERR sprach zu ihm: Was ist's, was du in deiner Hand hast? Er sprach: Ein Stab.
dkDa sagde Herren til ham: Hvad har du der i din Hĺnd? Han svarede: En Stav!
seDĺ sade HERREN till honom: Vad är det du har i din hand?
noDa sa Herren til ham: Hvad er det du har i hĺnden? Han svarte: En stav.
fiHerra sanoi hänelle: Mikä sinulla on kädessäsi? Hän vastasi: Sauva.
huAz Úr pedig monda néki: Mi az a kezedben? S ő monda: Vessző.
3
heוַיֹּ֙אמֶר֙ הַשְׁלִיכֵ֣הוּ אַ֔רְצָה וַיַּשְׁלִיכֵ֥הוּ אַ֖רְצָה וַיְהִ֣י לְנָחָ֑שׁ וַיָּ֥נָס מֹשֶׁ֖ה מִפָּנָֽיו׃
grκαὶ εἶπεν ῾Ρῖψον αὐτὴν ἐπὶ τὴν γῆν. καὶ ἔρριψεν αὐτὴν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐγένετο ὄφις· καὶ ἔφυγεν Μωυσῆς ἀπ᾽ αὐτοῦ.
laait proice eam in terram proiecit et versa est in colubrum ita ut fugeret Moses
itRiprese: Gettalo a terra!. Lo gettň a terra e il bastone diventň un serpente, davanti al quale Mosč si mise a fuggire.
frL'Éternel dit: Jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moďse fuyait devant lui.
esY él le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y tornóse una culebra: y Moisés huía de ella.
gbHe said, 'Throw it on the ground.' He threw it on the ground, and it became a snake; and Moses ran away from it.
deEr sprach: Wirf ihn vor dir auf die Erde. Und er warf ihn von sich; da ward er zur Schlange, und Mose floh vor ihr.
dkOg han sagde: Kast den til Jorden! Da kastede han den til Jorden, og den blev til en Slange, og Moses flyede for den.
seHan svarade: En stav. Han sade: Kasta den pĺ marken. När han dĺ kastade den pĺ marken, förvandlades den till en orm; och Mose flydde för honom.
noDa sa han: Kast den pĺ jorden! Og han kastet den pĺ jorden, og den blev til en slange; og Moses flyktet for den.
fiHän sanoi: Heitä se maahan. Ja hän heitti sen maahan, ja se muuttui käärmeeksi; ja Mooses pakeni sitä.
huVesd azt - úgymond - a földre. És veté azt a földre és lőn kígyóvá; és Mózes elfutamodék előle.
4
heוַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה שְׁלַח֙ יָֽדְךָ֔ וֶאֱחֹ֖ז בִּזְנָב֑וֹ וַיִּשְׁלַ֤ח יָדוֹ֙ וַיַּ֣חֲזֶק בּ֔וֹ וַיְהִ֥י לְמַטֶּ֖ה בְּכַפּֽוֹ׃
grκαὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν ῎Εκτεινον τὴν χεῖρα καὶ ἐπιλαβοῦ τῆς κέρκου· ἐκτείνας οὖν τὴν χεῖρα ἐπελάβετο τῆς κέρκου, καὶ ἐγένετο ῥάβδος ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ·
ladixitque Dominus extende manum tuam et adprehende caudam eius extendit et tenuit versaque est in virgam
itIl Signore disse a Mosč: Stendi la mano e prendilo per la coda!. Stese la mano, lo prese e diventň di nuovo un bastone nella sua mano.
frL'Éternel dit ŕ Moďse: Étends ta main, et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main.
esEntonces dijo Jehová á Moisés: Extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y tomóla, y tornóse vara en su mano.
gbYahweh said to Moses, 'Stretch out your hand, and take it by the tail.' He stretched out his hand, and took hold of it, and it became a rod in his hand.
deAber der HERR sprach zu ihm: Strecke deine Hand aus und erhasche sie bei dem Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und hielt sie, und sie ward zum Stab in seiner Hand.
dkOg Herren sagde til Moses: Rćk Hĺnden ud og grib den i Halen! Da rakte han sin Hĺnd ud, og den blev til en Stav i hans Hĺnd.
seMen HERREN sade till Mose: Räck ut din hand och tag honom i stjärten. Dĺ räckte han ut sin hand och grep honom; och han förvandlades ĺter till en stav i hans hand.
noOg Herren sa til Moses: Rekk ut din hĺnd og grip den i halen! Sĺ rakte han ut hĺnden og grep fatt i den, og den blev til en stav i hans hĺnd.
fiMutta Herra sanoi Moosekselle: Ojenna kätesi ja tartu sen pyrstöön. Niin hän ojensi kätensä ja tarttui siihen, ja se muuttui sauvaksi hänen kädessänsä.
huMonda pedig az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet és fogd meg a farkát! És kinyújtá kezét és megragadá azt, és vesszővé lőn az ő kezében.
5
heלְמַ֣עַן יַאֲמִ֔ינוּ כִּֽי־נִרְאָ֥ה אֵלֶ֛יךָ יְהוָ֖ה אֱלֹהֵ֣י אֲבֹתָ֑ם אֱלֹהֵ֧י אַבְרָהָ֛ם אֱלֹהֵ֥י יִצְחָ֖ק וֵאלֹהֵ֥י יַעֲקֹֽב׃
grἵνα πιστεύσωσίν σοι ὅτι ὦπταί σοι κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν, θεὸς Αβρααμ καὶ θεὸς Ισαακ καὶ θεὸς Ιακωβ.
laut credant inquit quod apparuerit tibi Dominus Deus patrum tuorum Deus Abraham Deus Isaac Deus Iacob
itQuesto perché credano che ti č apparso il Signore, il Dio dei loro padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe.
frC'est lŕ, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs pčres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
esPor esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob.
gbThat they may believe that Yahweh, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you.'
deDarum werden sie glauben, daß dir erschienen sei der HERR, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs.
dkFor at de nemlig kan tro, at Herren, deres Fćdres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har ĺbenbaret sig for dig.
seOch HERREN sade: Sĺ skola de. tro att HERREN, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har uppenbarat sig för dig.
noSĺ mĺ de vel tro at Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har ĺpenbaret sig for dig.
fi- Siitä he uskovat, että Herra, heidän isiensä Jumala, Aabrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala, on sinulle ilmestynyt.
huHogy elhigyjék, hogy megjelent néked az Úr, az ő atyáik Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene.
6
esY díjole más Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno; y como la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve.
gbYahweh said furthermore to him, 'Now put your hand inside your cloak.' He put his hand inside his cloak, and when he took it out, behold, his hand was leprous, as white as snow.
deUnd der HERR sprach weiter zu ihm: Stecke deine Hand in deinen Busen. Und er steckte seine Hand in seinen Busen und zog sie wieder heraus; siehe, da war aussätzig wie Schnee.
dkOg Herren sagde fremdeles til ham: Stik din Hĺnd ind pĺ Brystet! Da stak han sin Hĺnd ind pĺ Brystet, og da han trak den ud, se, da var den hvid som Sne af Spedalskhed.
seOch HERREN sade ytterligare till honom: Stick din hand i barmen. Och han stack sin hand i barmen. När han sedan drog ut den, se, dĺ var handen vit sĺsom snö av spetälska.
noOg Herren sa fremdeles til ham: Stikk din hĺnd i barmen! Og han stakk sin hĺnd i barmen; og da han drog den ut, se, da var hans hĺnd spedalsk, som sne.
fiJa Herra sanoi vielä hänelle: Pistä kätesi poveesi. Ja hän pisti kätensä poveensa. Ja kun hän veti sen ulos, niin katso, hänen kätensä oli pitalista valkoinen niinkuin lumi.
huÉs ismét monda néki az Úr: Nosza dugd kebeledbe a kezed; és kebelébe dugá kezét és kihúzá: ímé az ő keze poklos vala, olyan mint a hó.
heוַיֹּאמֶר֩ יְהוָ֨ה ל֜וֹ ע֗וֹד הָֽבֵא־נָ֤א יָֽדְךָ֙ בְּחֵיקֶ֔ךָ וַיָּבֵ֥א יָד֖וֹ בְּחֵיק֑וֹ וַיּ֣וֹצִאָ֔הּ וְהִנֵּ֥ה יָד֖וֹ מְצֹרַ֥עַת כַּשָּֽׁלֶג׃
grεἶπεν δὲ αὐτῷ κύριος πάλιν Εἰσένεγκε τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν κόλπον σου. καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ· καὶ ἐξήνεγκεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ, καὶ ἐγενήθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὡσεὶ χιών.
ladixitque Dominus rursum mitte manum in sinum tuum quam cum misisset in sinum protulit leprosam instar nivis
itIl Signore gli disse ancora: Introduci la mano nel seno!. Egli si mise in seno la mano e poi la ritirň: ecco la sua mano era diventata lebbrosa, bianca come la neve.
frL'Éternel lui dit encore: Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein; puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lčpre, blanche comme la neige.
7
heוַיֹּ֗אמֶר הָשֵׁ֤ב יָֽדְךָ֙ אֶל־חֵיקֶ֔ךָ וַיָּ֥שֶׁב יָד֖וֹ אֶל־חֵיק֑וֹ וַיּֽוֹצִאָהּ֙ מֵֽחֵיק֔וֹ וְהִנֵּה־שָׁ֖בָה כִּבְשָׂרֽוֹ׃
grκαὶ εἶπεν Πάλιν εἰσένεγκε τὴν χεῖρά σου εἰς τὸν κόλπον σου. καὶ εἰσήνεγκεν τὴν χεῖρα εἰς τὸν κόλπον αὐτοῦ· καὶ ἐξήνεγκεν αὐτὴν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ, καὶ πάλιν ἀπεκατέστη εἰς τὴν χρόαν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ.
laretrahe ait manum in sinum tuum retraxit et protulit iterum et erat similis carni reliquae
itEgli disse: Rimetti la mano nel seno!. Rimise in seno la mano e la tirň fuori: ecco era tornata come il resto della sua carne.
frL'Éternel dit: Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein; puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair.
esY dijo: Vuelve á meter tu mano en tu seno: y él volvió á meter su mano en su seno; y volviéndola á sacar del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne.
gbHe said, 'Put your hand inside your cloak again.' He put his hand inside his cloak again, and when he took it out of his cloak, behold, it had turned again as his other flesh.
deUnd er sprach: Tue sie wieder in deinen Busen. Und er tat sie wieder in seinen Busen und zog sie heraus; siehe, da ward sie wieder wie sein anderes Fleisch.
dkDerpĺ sagde han: Stik atter Hĺnden ind pĺ Brystet! Sĺ stak han atter Hĺnden ind pĺ Brystet, og da han trak den ud, se, da var den igen som hans řvrige Legeme.
seĹter sade han. Stick din hand tillbaka i barmen. Och han stack sin hand tillbaka i barmen. När han sedan drog ut den igen ur barmen, se, dĺ var den ĺter lik hans övriga kropp.
noOg han sa: Stikk din hĺnd i barmen igjen! Og han stakk igjen sin hĺnd i barmen; og da han drog den ut av sin barm, se, da var den igjen blitt som hans legeme ellers.
fiJa hän sanoi: Pistä kätesi takaisin poveesi. Ja hän pisti kätensä takaisin poveensa. Ja kun hän veti sen ulos povestansa, niin katso, se oli taas niinkuin hänen muukin ihonsa.
huÉs monda: Dugd vissza kebeledbe a kezed: és visszadugá kezét kebelébe és kivevé azt kebeléből és ímé ismét olyanná lőn mint teste.
8
heוְהָיָה֙ אִם־לֹ֣א יַאֲמִ֣ינוּ לָ֔ךְ וְלֹ֣א יִשְׁמְע֔וּ לְקֹ֖ל הָאֹ֣ת הָרִאשׁ֑וֹן וְהֶֽאֱמִ֔ינוּ לְקֹ֖ל הָאֹ֥ת הָאַחֲרֽוֹן׃
grἐὰν δὲ μὴ πιστεύσωσίν σοι μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς τοῦ σημείου τοῦ πρώτου, πιστεύσουσίν σοι τῆς φωνῆς τοῦ σημείου τοῦ ἐσχάτου.
lasi non crediderint inquit tibi neque audierint sermonem signi prioris credent verbo signi sequentis
itDunque se non ti credono e non ascoltano la voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo!
frS'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront ŕ la voix du dernier signe.
esSi aconteciere, que no te creyeren, ni obedecieren á la voz de la primera seńal, creerán á la voz de la postrera.
gbIt will happen, if they will not believe you or listen to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the latter sign.
deWenn sie dir nun nicht werden glauben noch deine Stimme hören bei dem einen Zeichen, so werden sie doch glauben deine Stimme bei dem andern Zeichen.
dkHvis de nu ikke tror dig og lader sig overbevise af det fřrste Tegn, sĺ vil de tro det sidste;
seOch HERREN sade: Om de icke vilja tro dig eller akta pĺ det första tecknet, sĺ mĺste de tro det andra tecknet.
noOm de nu ikke tror dig eller akter pĺ det fřrste tegn, sĺ vil de da visst tro pĺ det andre tegn.
fiHerra sanoi: Jos he eivät usko sinua eivätkä tottele ensimmäistä tunnustekoa, niin he uskovat toisen tunnusteon.
huÉs ha úgy lenne, hogy nem hisznek néked és nem hallgatnak az első jel szavára, majd hisznek a második jel szavának.
9
heוְהָיָ֡ה אִם־לֹ֣א יַאֲמִ֡ינוּ גַּם֩ לִשְׁנֵ֨י הָאֹת֜וֹת הָאֵ֗לֶּה וְלֹ֤א יִשְׁמְעוּן֙ לְקֹלֶ֔ךָ וְלָקַחְתָּ֙ מִמֵּימֵ֣י הַיְאֹ֔ר וְשָׁפַכְתָּ֖ הַיַּבָּשָׁ֑ה וְהָי֤וּ הַמַּ֙יִם֙ אֲשֶׁ֣ר תִּקַּ֣ח מִן־הַיְאֹ֔ר וְהָי֥וּ לְדָ֖ם בַּיַּבָּֽשֶׁת׃
grκαὶ ἔσται ἐὰν μὴ πιστεύσωσίν σοι τοῖς δυσὶ σημείοις τούτοις μηδὲ εἰσακούσωσιν τῆς φωνῆς σου, λήμψῃ ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐκχεεῖς ἐπὶ τὸ ξηρόν, καὶ ἔσται τὸ ὕδωρ, ὃ ἐὰν λάβῃς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, αἷμα ἐπὶ τοῦ ξηροῦ.-
laquod si nec duobus quidem his signis crediderint neque audierint vocem tuam sume aquam fluminis et effunde eam super aridam et quicquid hauseris de fluvio vertetur in sanguinem
itSe non credono neppure a questi due segni e non ascolteranno la tua voce, allora prenderai acqua del Nilo e la verserai sulla terra asciutta: l'acqua che avrai presa dal Nilo diventerŕ sangue sulla terra asciutta.
frS'ils ne croient pas męme ŕ ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre.
esY si aún no creyeren á estas dos seńales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, y derrámalas en tierra; y volverse han aquellas aguas que tomarás del río, se volverán sangre en la tierra.
gbIt will happen, if they will not believe even these two signs or listen to your voice, that you shall take of the water of the river, and pour it on the dry land. The water which you take out of the river will become blood on the dry land.'
deWenn sie aber diesen zwei Zeichen nicht glauben werden noch deine Stimme hören, so nimm Wasser aus dem Strom und gieß es auf das trockene Land, so wird das Wasser, das du aus dem Strom genommen hast, Blut werden auf dem trockenen Lande.
dkmen hvis de end ikke tror pĺ disse to Tegn og hřrer pĺ dig, tag da Vand fra Nilen og hćld det ud pĺ Jorden, sĺ skal Vandet, som du tager fra Nilen, blive til Blod pĺ Jorden.
seMen om de icke ens tro dessa tvĺ tecken eller lyssna till dina ord, sĺ tag av Nilflodens vatten och gjut ut det pĺ torra landet, sĺ skall vattnet, som du har tagit ur floden, förvandlas till blod pĺ torra landet.
noMen tror de ikke engang pĺ disse to tegn, og vil de ikke hřre pĺ dig, da skal du ta vann av elven og helle det ut pĺ jorden, og det vann du tar av elven, det skal bli til blod pĺ jorden.
fiMutta jos he eivät usko näitäkään kahta tunnustekoa eivätkä kuule sinua, niin ota vettä Niilivirrasta ja kaada kuivalle maalle, niin se vesi, jonka virrasta otat, on muuttuva vereksi kuivalla maalla.
huÉs ha úgy lenne, hogy ennek a két jelnek sem hisznek és nem hallgatnak szavadra: akkor meríts vizet a folyóvízből és öntsd a szárazra, és a víz, a mit a folyóvízből merítettél, vérré lesz a szárazon.
10
heוַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֣ה אֶל־יְהוָה֮ בִּ֣י אֲדֹנָי֒ לֹא֩ אִ֨ישׁ דְּבָרִ֜ים אָנֹ֗כִי גַּ֤ם מִתְּמוֹל֙ גַּ֣ם מִשִּׁלְשֹׁ֔ם גַּ֛ם מֵאָ֥ז דַּבֶּרְךָ אֶל־עַבְדֶּ֑ךָ כִּ֧י כְבַד־פֶּ֛ה וּכְבַ֥ד לָשׁ֖וֹן אָנֹֽכִי׃
grεἶπεν δὲ Μωυσῆς πρὸς κύριον Δέομαι, κύριε, οὐχ ἱκανός εἰμι πρὸ τῆς ἐχθὲς οὐδὲ πρὸ τῆς τρίτης ἡμέρας οὐδὲ ἀφ᾽ οὗ ἤρξω λαλεῖν τῷ θεράποντί σου· ἰσχνόφωνος καὶ βραδύγλωσσος ἐγώ εἰμι.
laait Moses obsecro Domine non sum eloquens ab heri et nudius tertius et ex quo locutus es ad servum tuum inpeditioris et tardioris linguae sum
itMosč disse al Signore: Mio Signore, io non sono un buon parlatore; non lo sono mai stato prima e neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo servo, ma sono impacciato di bocca e di lingua.
frMoďse dit ŕ l'Éternel: Ah! Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni męme depuis que tu parles ŕ ton serviteur; car j'ai la bouche et la langue embarrassées.
esEntonces dijo Moisés á Jehová: ­Ay Seńor! yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas á tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua.
gbMoses said to Yahweh, 'O Lord, I am not eloquent, neither before now, nor since you have spoken to your servant; for I am slow of speech, and of a slow tongue.'
deMose aber sprach zu dem HERRN: Ach mein HERR, ich bin je und je nicht wohl beredt gewesen, auch nicht seit der Zeit, da du mit deinem Knecht geredet hast; denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge.
dkMen Moses sagde til Herren: Ak, Herre, jeg er ingen veltalende Mand, jeg var det ikke fřr og er det heller ikke nu, efter at du har talet til din Tjener, thi jeg har svćrt ved at udtrykke mig og tale for mig.
seDĺ sade Mose till HERREN: Ack I Herre, jag är ingen talför man; jag har icke varit det förut, och jag är det icke heller nu, sedan du har talat till din tjänare, ty jag har ett trögt mĺlföre och en trög tunga.
noMen Moses sa til Herren: Hřr mig, Herre! Jeg har aldri vćrt nogen ordets mann, hverken fřr, eller siden du begynte ĺ tale til din tjener; jeg er tung i mćle og tung i tale.
fiNiin Mooses sanoi Herralle: Oi Herra, minä en ole puhetaitoinen mies; en ole ollut ennen enkä senkään jälkeen, kuin sinä puhuit palvelijallesi; sillä minulla on hidas puhe ja kankea kieli.
huÉs monda Mózes az Úrnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesenszóló sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy szólottál a te szolgáddal; mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok.
11
heוַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֵלָ֗יו מִ֣י שָׂ֣ם פֶּה֮ לָֽאָדָם֒ א֚וֹ מִֽי־יָשׂ֣וּם אִלֵּ֔ם א֣וֹ חֵרֵ֔שׁ א֥וֹ פִקֵּ֖חַ א֣וֹ עִוֵּ֑ר הֲלֹ֥א אָנֹכִ֖י יְהוָֽה׃
grεἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Τίς ἔδωκεν στόμα ἀνθρώπῳ, καὶ τίς ἐποίησεν δύσκωφον καὶ κωφόν, βλέποντα καὶ τυφλόν; οὐκ ἐγὼ ὁ θεός;
ladixit Dominus ad eum quis fecit os hominis aut quis fabricatus est mutum et surdum videntem et caecum nonne ego
itIl Signore gli disse: Chi ha dato una bocca all'uomo o chi lo rende muto o sordo, veggente o cieco? Non sono forse io, il Signore?
frL'Éternel lui dit: Qui a fait la bouche de l'homme? et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel?
esY Jehová le respondió: Quién dió la boca al hombre? ó quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? no soy yo Jehová?
gbYahweh said to him, 'Who made man's mouth? Or who makes one mute, or deaf, or seeing, or blind? Isn't it I, Yahweh?
deDer HERR sprach zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich's nicht getan, der HERR?
dkDa svarede Herren ham: Hvem har givet Mennesket Mund, og hvem gřr stum eller dřv, seende eller blind? Mon ikke jeg, Herren?
seHERREN sade till honom: Vem har givit människan munnen, eller vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det icke jag, HERREN?
noMen Herren sa til ham: Hvem har gitt mennesket munn, og hvem gjřr stum eller dřv eller seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren?
fiJa Herra sanoi hänelle: Kuka on antanut ihmiselle suun, tahi kuka tekee mykän tai kuuron, näkevän tai sokean? Enkö minä, Herra?
huAz Úr pedig monda néki: Ki adott szájat az embernek? Avagy ki tesz némává vagy siketté, vagy látóvá vagy vakká? Nemde én, az Úr?
12
heוְעַתָּ֖ה לֵ֑ךְ וְאָנֹכִי֙ אֶֽהְיֶ֣ה עִם־פִּ֔יךָ וְהוֹרֵיתִ֖יךָ אֲשֶׁ֥ר תְּדַבֵּֽר׃
grκαὶ νῦν πορεύου, καὶ ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόμα σου καὶ συμβιβάσω σε ὃ μέλλεις λαλῆσαι.
laperge igitur et ego ero in ore tuo doceboque te quid loquaris
itOra vŕ! Io sarň con la tua bocca e ti insegnerň quello che dovrai dire.
frVa donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras ŕ dire.
esAhora pues, ve, que yo seré en tu boca, y te enseńaré lo que hayas de hablar.
gbNow therefore go, and I will be with your mouth, and teach you what you shall speak.'
deSo geh nun hin: Ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst.
dkGĺ derfor kun, jeg vil vćre med din Mund og lćre dig, hvad du skal sige!
seSĺ gĺ nu ĺstad, jag skall vara med din mun och lära dig vad du skall tala.
noGĺ nu du, og jeg vil vćre med din munn og lćre dig hvad du skal tale.
fiMene siis nyt, minä olen sinun suusi apuna ja opetan sinulle, mitä sinun on puhuttava.
huMost hát eredj és én lészek a te száddal, és megtanítlak téged arra, a mit beszélned kell.
13
heוַיֹּ֖אמֶר בִּ֣י אֲדֹנָ֑י שְֽׁלַֽח־נָ֖א בְּיַד־תִּשְׁלָֽח׃
grκαὶ εἶπεν Μωυσῆς Δέομαι, κύριε, προχείρισαι δυνάμενον ἄλλον, ὃν ἀποστελεῖς.
laat ille obsecro inquit Domine mitte quem missurus es
itMosč disse: Perdonami, Signore mio, manda chi vuoi mandare!.
frMoďse dit: Ah! Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer.
esY él dijo: ­Ay Seńor! envía por mano del que has de enviar.
gbHe said, 'Oh, Lord, please send someone else.'
deMose sprach aber: Mein HERR, sende, welchen du senden willst.
dkMen han sagde: Ak, Herre, send dog enhver anden end mig!
seMen han sade: Ack Herre, sänd ditt budskap med vilken annan du vill.
noMen han sa: Hřr mig, Herre! Send bud med hvem du ellers vil!
fiMutta hän sanoi: Oi Herra, lähetä kuka muu tahansa!
huŐ pedig monda: Kérlek, Uram, csak küldd, a kit küldeni akarsz.
14
heוַיִּֽחַר־אַ֨ף יְהוָ֜ה בְּמֹשֶׁ֗ה וַיֹּ֙אמֶר֙ הֲלֹ֨א אַהֲרֹ֤ן אָחִ֙יךָ֙ הַלֵּוִ֔י יָדַ֕עְתִּי כִּֽי־דַבֵּ֥ר יְדַבֵּ֖ר ה֑וּא וְגַ֤ם הִנֵּה־הוּא֙ יֹצֵ֣א לִקְרָאתֶ֔ךָ וְרָאֲךָ֖ וְשָׂמַ֥ח בְּלִבּֽוֹ׃
grκαὶ θυμωθεὶς ὀργῇ κύριος ἐπὶ Μωυσῆν εἶπεν Οὐκ ἰδοὺ Ααρων ὁ ἀδελφός σου ὁ Λευίτης; ἐπίσταμαι ὅτι λαλῶν λαλήσει αὐτός σοι· καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐξελεύσεται εἰς συνάντησίν σοι καὶ ἰδών σε χαρήσεται ἐν ἑαυτῷ.
lairatus Dominus in Mosen ait Aaron frater tuus Levites scio quod eloquens sit ecce ipse egreditur in occursum tuum vidensque te laetabitur corde
itAllora la collera del Signore si accese contro Mosč e gli disse: Non vi č forse il tuo fratello Aronne, il levita? Io so che lui sa parlar bene. Anzi sta venendoti incontro. Ti vedrŕ e gioirŕ in cuor suo.
frAlors la colčre de l'Éternel s'enflamma contre Moďse, et il dit: N'y a t-il pas ton frčre Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-męme, qui vient au-devant de toi; et, quand il te verra, il se réjouira dans son coeur.
esEntonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo: No conozco yo á tu hermano Aarón, Levita, y que él hablará? Y aun he aquí que él te saldrá á recibir, y en viéndote, se alegrará en su corazón.
gbYahweh's anger burned against Moses, and he said, 'What about Aaron, your brother, the Levite? I know that he can speak well. Also, behold, he comes out to meet you. When he sees you, he will be glad in his heart.
deDa ward der HERR sehr zornig über Mose und sprach: Weiß ich denn nicht, daß dein Bruder Aaron aus dem Stamm Levi beredt ist? und siehe, er wird herausgehen dir entgegen; und wenn er dich sieht, wir er sich von Herzen freuen.
dkDa blussede Herrens Vrede op imod Moses, og han sagde: Har du ikke din Broder Aron, Leviten? Han, ved jeg, kan tale for sig. Han er ogsĺ allerede pĺ Vej for at mřde dig, og han vil glćde sig i sit Hjerte, nĺr han ser dig;
seDĺ upptändes HERRENS vrede mot Mose, och han sade: Har du icke din broder Aron, leviten? Jag vet att han är en man som kan tala. Och han gĺr nu ĺstad för att möta dig, och när han fĺr se dig, skall han glädjas i sitt hjärta.
noDa optendtes Herrens vrede mot Moses, og han sa: Har du ikke din bror Aron, levitten? Han, vet jeg, kan tale; og nu kommer han dig ogsĺ i mřte, og nĺr han ser dig, blir han glad.
fiNiin Herra vihastui Moosekseen ja sanoi: Eikö sinulla ole veljesi Aaron, leeviläinen? Minä tiedän, että hän osaa puhua. Ja katso, hän tuleekin sinua vastaan; ja kun hän näkee sinut, iloitsee hän sydämestänsä.
huÉs felgerjede az Úr haragja Mózes ellen és monda: Nemde atyádfia néked a Lévi nemzetségből való Áron? Tudom, hogy ő ékesenszóló és ímé ő ki is jő elődbe s mihelyt meglát, örvendezni fog az ő szívében.
15
heוְדִבַּרְתָּ֣ אֵלָ֔יו וְשַׂמְתָּ֥ אֶת־הַדְּבָרִ֖ים בְּפִ֑יו וְאָנֹכִ֗י אֶֽהְיֶ֤ה עִם־פִּ֙יךָ֙ וְעִם־פִּ֔יהוּ וְהוֹרֵיתִ֣י אֶתְכֶ֔ם אֵ֖ת אֲשֶׁ֥ר תַּעֲשֽׂוּן׃
grκαὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτὸν καὶ δώσεις τὰ ῥήματά μου εἰς τὸ στόμα αὐτοῦ· καὶ ἐγὼ ἀνοίξω τὸ στόμα σου καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ συμβιβάσω ὑμᾶς ἃ ποιήσετε.
laloquere ad eum et pone verba mea in ore eius ego ero in ore tuo et in ore illius et ostendam vobis quid agere debeatis
itTu gli parlerai e metterai sulla sua bocca le parole da dire e io sarň con te e con lui mentre parlate e vi suggerirň quello che dovrete fare.
frTu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche; et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez ŕ faire.
esTú hablarás á él, y pondrás en su boca las palabras, y yo seré en tu boca y en la suya, y os enseńaré lo que hayáis de hacer.
gbYou shall speak to him, and put the words in his mouth. I will be with your mouth, and with his mouth, and will teach you what you shall do.
deDu sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem und seinem Munde sein und euch lehren, was ihr tun sollt.
dkdu skal tale til ham og lćgge ham Ordene i Munden, sĺ vil jeg vćre med din og hans Mund og lćre eder, hvad I skal gřre.
seOch du skall tala till honom och lägga orden i hans mun; och jag skall vara med din mun och med hans mun, och jag skall lära eder vad I skolen göra.
noOg du skal tale til ham og legge ordene i hans munn, og jeg skal vćre med din munn og med hans munn og lćre eder hvad I skal gjřre.
fiJa puhu sinä hänelle ja pane sanat hänen suuhunsa. Ja minä olen sinun suusi apuna ja hänen suunsa apuna ja opetan teille, mitä teidän on tehtävä.
huBeszélj azért vele, és add szájába a beszédeket, és én lészek a te száddal és az ő szájával és megtanítlak titeket arra, a mit cselekedjetek.
16
heוְדִבֶּר־ה֥וּא לְךָ֖ אֶל־הָעָ֑ם וְהָ֤יָה הוּא֙ יִֽהְיֶה־לְּךָ֣ לְפֶ֔ה וְאַתָּ֖ה תִּֽהְיֶה־לּ֥וֹ לֵֽאלֹהִֽים׃
grκαὶ αὐτός σοι προσλαλήσει πρὸς τὸν λαόν, καὶ αὐτὸς ἔσται σου στόμα, σὺ δὲ αὐτῷ ἔσῃ τὰ πρὸς τὸν θεόν.
laipse loquetur pro te ad populum et erit os tuum tu autem eris ei in his quae ad Deum pertinent
itParlerŕ lui al popolo per te: allora egli sarŕ per te come bocca e tu farai per lui le veci di Dio.
frIl parlera pour toi au peuple; il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu.
esY él hablará por ti al pueblo; y él te será á ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios.
gbHe will be your spokesman to the people; and it will happen, that he will be to you a mouth, and you will be to him as God.
deUnd er soll für dich zum Volk reden; er soll dein Mund sein, und du sollst sein Gott sein.
dkHan skal tale pĺ dine Vegne til Folket; han skal vćre din Mund, og du skal vćre som Gud for ham.
seOch han skall tala för dig till folket; alltsĺ skall han vara för dig sĺsom mun, och du skall vara för honom sĺsom en gud.
noOg han skal tale til folket for dig; han skal vćre din munn, og du skal vćre Gud for ham.
fiJa hän on puhuva sinun puolestasi kansalle; niin hän on oleva sinulla suuna, ja sinä olet oleva hänellä jumalana.
huÉs ő beszél majd helyetted a néphez és ő lesz néked száj gyanánt, te pedig leszesz néki Isten gyanánt.
17
heוְאֶת־הַמַּטֶּ֥ה הַזֶּ֖ה תִּקַּ֣ח בְּיָדֶ֑ךָ אֲשֶׁ֥ר תַּעֲשֶׂה־בּ֖וֹ אֶת־הָאֹתֹֽת׃ פ
grκαὶ τὴν ῥάβδον ταύτην τὴν στραφεῖσαν εἰς ὄφιν λήμψῃ ἐν τῇ χειρί σου, ἐν ᾗ ποιήσεις ἐν αὐτῇ τὰ σημεῖα.
lavirgam quoque hanc sume in manu tua in qua facturus es signa
itTerrai in mano questo bastone, con il quale tu compirai i prodigi.
frPrends dans ta main cette verge, avec laquelle tu feras les signes.
esY tomarás esta vara en tu mano, con la cual harás las seńales.
gbYou shall take this rod in your hand, with which you shall do the signs.'
deUnd diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst.
dkTag nu i din Hĺnd denne Stav, som du skal gřre Tegnene med!
seOch du skall taga i din hand denna stav, med vilken du skall göra dina tecken.
noOg du skal ta denne stav i din hĺnd; med den skal du gjřre tegnene.
fiJa ota käteesi tämä sauva, jolla olet tekevä nuo tunnusteot.
huEzt a vesszőt pedig vedd kezedbe, hogy véghez vidd vele ama jeleket.
18
heוַיֵּ֨לֶךְ מֹשֶׁ֜ה וַיָּ֣שָׁב׀ אֶל־יֶ֣תֶר חֹֽתְנ֗וֹ וַיֹּ֤אמֶר לוֹ֙ אֵ֣לְכָה נָּ֗א וְאָשׁ֙וּבָה֙ אֶל־אַחַ֣י אֲשֶׁר־בְּמִצְרַ֔יִם וְאֶרְאֶ֖ה הַעוֹדָ֣ם חַיִּ֑ים וַיֹּ֧אמֶר יִתְר֛וֹ לְמֹשֶׁ֖ה לֵ֥ךְ לְשָׁלֽוֹם׃
gr᾿Επορεύθη δὲ Μωυσῆς καὶ ἀπέστρεψεν πρὸς Ιοθορ τὸν γαμβρὸν αὐτοῦ καὶ λέγει Πορεύσομαι καὶ ἀποστρέψω πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ὄψομαι εἰ ἔτι ζῶσιν. καὶ εἶπεν Ιοθορ Μωυσῇ Βάδιζε ὑγιαίνων.
laabiit Moses et reversus est ad Iethro cognatum suum dixitque ei vadam et revertar ad fratres meos in Aegyptum ut videam si adhuc vivunt cui ait Iethro vade in pace
itMosč partě, tornň da Ietro suo suocero e gli disse: Lascia che io parta e torni dai miei fratelli che sono in Egitto, per vedere se sono ancora vivi!. Ietro disse a Mosč: Vŕ pure in pace!.
frMoďse s'en alla; et de retour auprčs de Jéthro, son beau-pčre, il lui dit: Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frčres qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit ŕ Moďse: Va en paix.
esAsí se fué Moisés, y volviendo á su suegro Jethro, díjole: Iré ahora, y volveré á mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jethro dijo á Moisés: Ve en paz.
gbMoses went and returned to Jethro his father-in-law, and said to him, 'Please let me go and return to my brothers who are in Egypt, and see whether they are still alive.'ethro said to Moses, 'Go in peace.'
deMose ging hin und kam wieder zu Jethro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm: Laß mich doch gehen, daß ich wieder zu meinen Brüdern komme, die in Ägypten sind, und sehe, ob sie noch leben. Jethro sprach zu ihm: Gehe hin mit Frieden.
dkDerefter vendte Moses tilbage til sin Svigerfader Jetro og sagde til ham: Lad mig vende tilbage til mine Landsmćnd i Ćgypten og se, om de endnu er i Live! Og Jetro svarede Mose's: Drag bort i Fred!
seDärefter vände Mose tillbaka till sin svärfader Jeter och sade till honom: Lĺt mig vända tillbaka till mina bröder i Egypten, för att se om de ännu leva. Jetro sade till Mose: Gĺ i frid.
noSĺ gikk Moses, og da han kom tilbake til Jetro, sin svigerfar, sa han til ham: Kjćre, la mig fĺ dra tilbake til mine brřdre i Egypten og se om de ennu er i live. Og Jetro sa til Moses: Dra bort i fred!
fiNiin Mooses tuli takaisin appensa Jetron luo ja sanoi hänelle: Anna minun mennä takaisin veljieni tykö Egyptiin, katsomaan, ovatko he vielä elossa. Jetro sanoi Moosekselle: Mene rauhassa.
huÉs méne Mózes és visszatére az ő ipához Jethróhoz és monda néki: Hadd menjek és térjek vissza az én atyámfiaihoz Égyiptomba, hogy meglássam, ha élnek-e még? És monda Jethró Mózesnek: Eredj el békességgel.
19
heוַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֤ה אֶל־מֹשֶׁה֙ בְּמִדְיָ֔ן לֵ֖ךְ שֻׁ֣ב מִצְרָ֑יִם כִּי־מֵ֙תוּ֙ כָּל־הָ֣אֲנָשִׁ֔ים הַֽמְבַקְשִׁ֖ים אֶת־נַפְשֶֽׁךָ׃
grμετὰ δὲ τὰς ἡμέρας τὰς πολλὰς ἐκείνας ἐτελεύτησεν ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου. εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν Μαδιαμ Βάδιζε ἄπελθε εἰς Αἴγυπτον· τεθνήκασιν γὰρ πάντες οἱ ζητοῦντές σου τὴν ψυχήν.
ladixit ergo Dominus ad Mosen in Madian vade revertere in Aegyptum mortui sunt omnes qui quaerebant animam tuam
itIl Signore disse a Mosč in Madian: Vŕ, torna in Egitto, perché sono morti quanti insidiavano la tua vita!.
frL'Éternel dit ŕ Moďse, en Madian: Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient ŕ ta vie sont morts.
esDijo también Jehová á Moisés en Madián: Ve, y vuélvete á Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte.
gbYahweh said to Moses in Midian, 'Go, return into Egypt; for all the men who sought your life are dead.'
deAuch sprach der HERR zu ihm in Midian: Gehe hin und ziehe wieder nach Ägypten; denn die Leute sind tot, die nach deinem Leben standen.
dkDa sagde Herren til Moses i Midjan: Vend tilbage til Ćgypten, thi alle de Mćnd, der stod dig efter Livet, er dřde.
seOch HERREN sade till Mose i Midjan: Vänd tillbaka till Egypten, ty alla de män äro döda, som stodo efter ditt liv.
noOg Herren sa til Moses i Midian: Dra avsted og vend tilbake til Egypten! Nu er de dřde alle de som stod dig efter livet.
fiJa Herra sanoi Moosekselle Midianissa: Mene takaisin Egyptiin, sillä kaikki ne ovat kuolleet, jotka väijyivät sinun henkeäsi.
huAz Úr pedig monda Mózesnek Midiánban: Eredj, térj vissza Égyiptomba; mert meghaltak mindazok a férfiak, a kik téged halálra kerestek vala.
20
heוַיִּקַּ֨ח מֹשֶׁ֜ה אֶת־אִשְׁתּ֣וֹ וְאֶת־בָּנָ֗יו וַיַּרְכִּבֵם֙ עַֽל־הַחֲמֹ֔ר וַיָּ֖שָׁב אַ֣רְצָה מִצְרָ֑יִם וַיִּקַּ֥ח מֹשֶׁ֛ה אֶת־מַטֵּ֥ה הָאֱלֹהִ֖ים בְּיָדֽוֹ׃
grἀναλαβὼν δὲ Μωυσῆς τὴν γυναῖκα καὶ τὰ παιδία ἀνεβίβασεν αὐτὰ ἐπὶ τὰ ὑποζύγια καὶ ἐπέστρεψεν εἰς Αἴγυπτον· ἔλαβεν δὲ Μωυσῆς τὴν ῥάβδον τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.
latulit Moses uxorem et filios suos et inposuit eos super asinum reversusque est in Aegyptum portans virgam Dei in manu sua
itMosč prese la moglie e i figli, li fece salire sull'asino e tornň nel paese di Egitto. Mosč prese in mano anche il bastone di Dio.
frMoďse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu.
esEntonces Moisés tomó su mujer y sus hijos, y púsolos sobre un asno, y volvióse á tierra de Egipto: tomó también Moisés la vara de Dios en su mano.
gbMoses took his wife and his sons, and set them on a donkey, and he returned to the land of Egypt. Moses took God's rod in his hand.
deAlso nahm Mose sein Weib und seine Söhne und führte sie auf einem Esel und zog wieder nach Ägyptenland und nahm den Stab Gottes in seine Hand.
dkSĺ tog Moses sin Hustru og sin Sřn og satte dem pĺ sit Ćsel og vendte tilbage til Ćgypten; og Moses tog Guds Stav i Hĺnden.
seDĺ tog Mose sin hustru och sina söner och satte dem pĺ sin ĺsna och for tillbaka till Egyptens land; och Mose tog Guds stav i sin hand.
noSĺ tok Moses sin hustru og sine sřnner og satte dem pĺ asenet og vendte tilbake til Egyptens land; og Moses tok Guds stav i sin hĺnd.
fiNiin Mooses otti vaimonsa ja poikansa ja pani heidät aasin selkään ja palasi Egyptin maahan; ja Mooses otti käteensä Jumalan sauvan.
huÉs felvevé Mózes az ő feleségét és az ő fiait és felülteté őket a szamárra és visszatére Égyiptom földére. Az Isten vesszejét pedig kezébe vevé Mózes.
21
heוַיֹּ֣אמֶר יְהוָה֮ אֶל־מֹשֶׁה֒ בְּלֶכְתְּךָ֙ לָשׁ֣וּב מִצְרַ֔יְמָה רְאֵ֗ה כָּל־הַמֹּֽפְתִים֙ אֲשֶׁר־שַׂ֣מְתִּי בְיָדֶ֔ךָ וַעֲשִׂיתָ֖ם לִפְנֵ֣י פַרְעֹ֑ה וַאֲנִי֙ אֲחַזֵּ֣ק אֶת־לִבּ֔וֹ וְלֹ֥א יְשַׁלַּ֖ח אֶת־הָעָֽם׃
grεἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν Πορευομένου σου καὶ ἀποστρέφοντος εἰς Αἴγυπτον ὅρα πάντα τὰ τέρατα, ἃ ἔδωκα ἐν ταῖς χερσίν σου, ποιήσεις αὐτὰ ἐναντίον Φαραω· ἐγὼ δὲ σκληρυνῶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἐξαποστείλῃ τὸν λαόν.
ladixitque ei Dominus revertenti in Aegyptum vide ut omnia ostenta quae posui in manu tua facias coram Pharaone ego indurabo cor eius et non dimittet populum
itIl Signore disse a Mosč: Mentre tu parti per tornare in Egitto, sappi che tu compirai alla presenza del faraone tutti i prodigi che ti ho messi in mano; ma io indurirň il suo cuore ed egli non lascerŕ partire il mio popolo.
frL'Éternel dit ŕ Moďse: En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main: tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son coeur, et il ne laissera point aller le peuple.
esY dijo Jehová á Moisés: Cuando hubiereis vuelto á Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano: yo empero endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo.
gbYahweh said to Moses, 'When you go back into Egypt, see that you do before Pharaoh all the wonders which I have put in your hand, but I will harden his heart and he will not let the people go.
deUnd der HERR sprach zu Mose: Siehe zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, daß du alle Wunder tust vor Pharao, die ich dir in deine Hand gegeben habe; aber ich will sein Herz verstocken, daß er das Volk nicht lassen wird.
dkMen Herren sagde til Moses: Nĺr du vender tilbage til Ćgypten, sĺ mćrk dig dette: Alle de Undergerninger, jeg giver dig Magt til at udfřre, skal du gřre for Farao; men jeg vil forhćrde hans Hjerte, sĺ han ikke lader Folket rejse.
seOch HERREN sade till Mose: När du nu vänder tillbaka till Egypten sĺ se till, att du inför Farao gör alla de under som jag har givit dig makt att göra. Men jag skall förstocka hans hjärta, sĺ att han icke släpper folket.
noOg Herren sa til Moses: Nĺr du nu vender tilbake til Egypten, sĺ se til at du gjřr alle de under som jeg har gitt dig makt til ĺ gjřre, for Faraos řine; men jeg vil forherde hans hjerte, sĺ han ikke lar folket fare.
fiJa Herra sanoi Moosekselle: Kun tulet takaisin Egyptiin, niin katso, että teet faraon edessä kaikki ne ihmeet, jotka minä olen pannut sinun käteesi. Mutta minä paadutan hänen sydämensä, niin että hän ei päästä kansaa.
huÉs monda az Úr Mózesnek: Mikor elindulsz, hogy visszatérj Égyiptomba, meglásd, hogy mindazokat a csudákat véghez vidd a Faraó előtt, melyeket kezedbe adtam; én pedig megkeményítem az ő szívét, és nem bocsátja el a népet.
22
heוְאָמַרְתָּ֖ אֶל־פַּרְעֹ֑ה כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה בְּנִ֥י בְכֹרִ֖י יִשְׂרָאֵֽל׃
grσὺ δὲ ἐρεῖς τῷ Φαραω Τάδε λέγει κύριος Υἱὸς πρωτότοκός μου Ισραηλ·
ladicesque ad eum haec dicit Dominus filius meus primogenitus meus Israhel
itAllora tu dirai al faraone: Dice il Signore: Israele č il mio figlio primogenito.
frTu diras ŕ Pharaon: Ainsi parle l'Éternel: Israël est mon fils, mon premier-né.
esY dirás á Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito.
gbYou shall tell Pharaoh, 'Yahweh says, Israel is my son, my firstborn,
deUnd du sollst zu ihm sagen: So sagt der HERR: Israel ist mein erstgeborener Sohn;
dkOg da skal du sige til Farao: Sĺ siger Herren: Israel er min fřrstefřdte Sřn;
seOch dĺ skall du säga till Farao: Sĺ säger HERREN: Israel är min förstfödde son,
noDa skal du si til Farao: Sĺ sier Herren: Min sřnn, min fřrstefřdte, er Israel,
fiSano silloin faraolle: 'Näin sanoo Herra: Israel on minun esikoispoikani;
huEzt mondd azért a Faraónak: Így szólt az Úr: Elsőszülött fiam az Izráel.
23
heוָאֹמַ֣ר אֵלֶ֗יךָ שַׁלַּ֤ח אֶת־בְּנִי֙ וְיַֽעַבְדֵ֔נִי וַתְּמָאֵ֖ן לְשַׁלְּח֑וֹ הִנֵּה֙ אָנֹכִ֣י הֹרֵ֔ג אֶת־בִּנְךָ֖ בְּכֹרֶֽךָ׃
grεἶπα δέ σοι ᾿Εξαπόστειλον τὸν λαόν μου, ἵνα μοι λατρεύσῃ· εἰ μὲν οὖν μὴ βούλει ἐξαποστεῖλαι αὐτούς, ὅρα οὖν ἐγὼ ἀποκτενῶ τὸν υἱόν σου τὸν πρωτότοκον.
ladixi tibi dimitte filium meum ut serviat mihi et noluisti dimittere eum ecce ego interficiam filium tuum primogenitum
itIo ti avevo detto: lascia partire il mio figlio perché mi serva! Ma tu hai rifiutato di lasciarlo partire. Ecco io faccio morire il tuo figlio primogenito!.
frJe te dis: Laisse aller mon fils, pour qu'il me serve; si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né.
esYa te he dicho que dejes ir á mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir: he aquí yo voy á matar á tu hijo, tu primogénito.
deund ich gebiete dir, daß du meinen Sohn ziehen lassest, daß er mir diene. Wirst du dich des weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn erwürgen.
dkmen da jeg sagde til dig: Lad min Sřn rejse, for at han kan dyrke mig! da nćgtede du at lade ham rejse. Se, jeg drćber din fřrstefřdte Sřn!
seoch jag har sagt till dig: 'Släpp min son, sĺ att han kan hĺlla gudstjänst ĺt mig.' Men du har icke velat släppa honom. Därför skall jag nu dräpa din förstfödde son.
noog jeg sa til dig: La min sřnn fare, sĺ han kan tjene mig, men du vilde ikke la ham fare; derfor vil jeg nu slĺ ihjel din sřnn, din fřrstefřdte.
fisentähden minä sanon sinulle: Päästä minun poikani palvelemaan minua. Mutta jos kieltäydyt päästämästä häntä, niin katso, minä tapan sinun esikoispoikasi.'
huHa azt mondom néked: Bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nékem és te vonakodol elbocsátani: ímé én megölöm a te elsőszülött fiadat.
24
noUnderveis, pĺ et hvilested, hendte det at Herren kom imot ham og sřkte ĺ ta hans liv.
fiJa matkan varrella yöpaikassa tapahtui, että Herra kävi hänen kimppuunsa ja tahtoi surmata hänet.
huÉs lőn az úton, egy szálláson, eleibe álla az Úr és meg akarja vala őt ölni.
heוַיְהִ֥י בַדֶּ֖רֶךְ בַּמָּל֑וֹן וַיִּפְגְּשֵׁ֣הוּ יְהוָ֔ה וַיְבַקֵּ֖שׁ הֲמִיתֽוֹ׃
gr᾿Εγένετο δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἐν τῷ καταλύματι συνήντησεν αὐτῷ ἄγγελος κυρίου καὶ ἐζήτει αὐτὸν ἀποκτεῖναι.
lacumque esset in itinere in diversorio occurrit ei Dominus et volebat occidere eum
itMentre si trovava in viaggio, nel luogo dove pernottava, il Signore gli venne contro e cercň di farlo morire.
frPendant le voyage, en un lieu oů Moďse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir.
esY aconteció en el camino, que en una posada le salió al encuentro Jehová, y quiso matarlo.
gbOn the way at a lodging place, Yahweh met Moses and wanted to kill him.
deUnd als er unterwegs in der Herberge war, kam ihm der HERR entgegen und wollte ihn töten.
dkMen undervejs, i Natteherberget, kom Herren imod ham og vilde drćbe ham.
seOch under resan hände sig att HERREN pĺ ett viloställe kom emot honom och ville döda honom.
25
heוַתִּקַּ֨ח צִפֹּרָ֜ה צֹ֗ר וַתִּכְרֹת֙ אֶת־עָרְלַ֣ת בְּנָ֔הּ וַתַּגַּ֖ע לְרַגְלָ֑יו וַתֹּ֕אמֶר כִּ֧י חֲתַן־דָּמִ֛ים אַתָּ֖ה לִֽי׃
grκαὶ λαβοῦσα Σεπφωρα ψῆφον περιέτεμεν τὴν ἀκροβυστίαν τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας καὶ εἶπεν ῎Εστη τὸ αἷμα τῆς περιτομῆς τοῦ παιδίου μου.
latulit ilico Seffora acutissimam petram et circumcidit praeputium filii sui tetigitque pedes eius et ait sponsus sanguinum tu mihi es
itAllora Zippora prese una selce tagliente, recise il prepuzio del figlio e con quello gli toccň i piedi e disse: Tu sei per me uno sposo di sangue.
frSéphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moďse, en disant: Tu es pour moi un époux de sang!
esEntonces Séphora cogió un afilado pedernal, y cortó el prepucio de su hijo, y echólo á sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre.
gbThen Zipporah took a flint, and cut off the foreskin of her son, and cast it at his feet; and she said, 'Surely you are a bridegroom of blood to me.'
deDa nahm Zippora einen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und rührte ihm seine Füße an und sprach: Du bist mir ein Blutbräutigam.
dkDa greb Zippora en skarp Sten og afskar sin Sřns Forhud og berřrte hans Blusel dermed, idet hun sagde: Du er mig en Blodbrudgom!
seDĺ tog Sippora en skarp sten och skar bort förhuden pĺ sin son och berörde honom därmed nedtill och sade: Du är mig en blodsbrudgum.
noDa tok Sippora en skarp sten og skar bort sin sřnns forhud og kastet den for hans fřtter og sa: Sannelig, du er mig en blodbrudgom.
fiSilloin Sippora otti terävän kiven ja leikkasi pois poikansa esinahan, kosketti sillä Moosesta alhaalta ja sanoi: Sinä olet minun veriylkäni.
huDe Czippora egy éles követ veve és lemetszé az ő fiának előbőrét és lába elé veté mondván: Bizony, vérjegyesem vagy te nékem!
26
heוַיִּ֖רֶף מִמֶּ֑נּוּ אָ֚ז אָֽמְרָ֔ה חֲתַ֥ן דָּמִ֖ים לַמּוּלֹֽת׃ פ
grκαὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, διότι εἶπεν ῎Εστη τὸ αἷμα τῆς περιτομῆς τοῦ παιδίου μου.
laet dimisit eum postquam dixerat sponsus sanguinum ob circumcisionem
itAllora si ritirň da lui. Essa aveva detto sposo di sangue a causa della circoncisione.
frEt l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: Époux de sang! ŕ cause de la circoncision.
esAsí le dejó luego ir. Y ella dijo: Esposo de sangre, á causa de la circuncisión.
gbSo he let him alone. Then she said, You are a bridegroom of blood,' because of the circumcision.
deDa ließ er von ihm ab. Sie sprach aber Blutbräutigam um der Beschneidung willen.
dkSĺ lod han ham i Fred. Ved den Lejlighed brugte hun Ordet Blodbrudgom med Hentydning til Omskćrelsen.
seSĺ lät han honom vara. Dĺ sade hon ĺter: Ja, en blodsbrudgum till omskärelse.
noSĺ lot han ham vćre; da sa hun: En blodbrudgom for omskjćrelsens skyld.
fiNiin hän jätti hänet rauhaan. Silloin Sippora sanoi: Veriylkä ympärileikkauksen kautta.
huÉs békét hagya néki. Akkor monda: Vérjegyes a körűlmetélkedésért.
27
heוַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶֽל־אַהֲרֹ֔ן לֵ֛ךְ לִקְרַ֥את מֹשֶׁ֖ה הַמִּדְבָּ֑רָה וַיֵּ֗לֶךְ וַֽיִּפְגְּשֵׁ֛הוּ בְּהַ֥ר הָאֱלֹהִ֖ים וַיִּשַּׁק־לֽוֹ׃
grΕἶπεν δὲ κύριος πρὸς Ααρων Πορεύθητι εἰς συνάντησιν Μωυσεῖ εἰς τὴν ἔρημον· καὶ ἐπορεύθη καὶ συνήντησεν αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει τοῦ θεοῦ, καὶ κατεφίλησαν ἀλλήλους.
ladixit autem Dominus ad Aaron vade in occursum Mosi in deserto qui perrexit ei obviam in montem Dei et osculatus est eum
itIl Signore disse ad Aronne: Vŕ incontro a Mosč nel deserto!. Andň e lo incontrň al monte di Dio e lo baciň.
frL'Éternel dit ŕ Aaron: Va dans le désert au-devant de Moďse. Aaron partit; il rencontra Moďse ŕ la montagne de Dieu, et il le baisa.
esY Jehová dijo á Aarón: Ve á recibir á Moisés al desierto. Y él fue, y encontrólo en el monte de Dios, y besóle.
gbYahweh said to Aaron, 'Go into the wilderness to meet Moses.' He went, and met him on God's mountain, and kissed him.
deUnd der HERR sprach zu Aaron: Gehe hin Mose entgegen in die Wüste. Und er ging hin und begegnete ihm am Berge Gottes und küßte ihn.
dkDerpĺ sagde Herren til Aron: Gĺ Moses i Mřde i Řrkenen! Og han gik ud og traf ham ved Guds Bjerg og kyssede ham.
seOch HERREN sade till Aron: Gĺ ĺstad och möt Mose i öknen. Dĺ gick han ĺstad och träffade honom pĺ Guds berg; och han kysste honom.
noOg Herren sa til Aron: Gĺ Moses i mřte i řrkenen! Og han gikk og traff ham ved Guds berg og kysset ham.
fiJa Herra sanoi Aaronille: Mene Moosesta vastaan erämaahan. Ja hän meni ja kohtasi hänet Jumalan vuorella ja suuteli häntä.
huÁronnak pedig monda az Úr: Eredj Mózes eleibe a pusztába! És elméne és találkozék vele az Isten hegyénél és megcsókolá őt.
28
heוַיַּגֵּ֤ד מֹשֶׁה֙ לְאַֽהֲרֹ֔ן אֵ֛ת כָּל־דִּבְרֵ֥י יְהוָ֖ה אֲשֶׁ֣ר שְׁלָח֑וֹ וְאֵ֥ת כָּל־הָאֹתֹ֖ת אֲשֶׁ֥ר צִוָּֽהוּ׃
grκαὶ ἀνήγγειλεν Μωυσῆς τῷ Ααρων πάντας τοὺς λόγους κυρίου, οὓς ἀπέστειλεν, καὶ πάντα τὰ σημεῖα, ἃ ἐνετείλατο αὐτῷ.
lanarravitque Moses Aaron omnia verba Domini quibus miserat eum et signa quae mandaverat
itMosč riferě ad Aronne tutte le parole con le quali il Signore lo aveva inviato e tutti i segni con i quali l'aveva accreditato.
frMoďse fit connaître ŕ Aaron toutes les paroles de l'Éternel qui l'avait envoyé, et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire.
esEntonces contó Moisés á Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las seńales que le había dado.
gbMoses told Aaron all Yahweh's words with which he had sent him, and all the signs with which he had instructed him.
deUnd Mose sagte Aaron alle Worte des HERRN, der ihn gesandt hatte, und alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte.
dkOg Moses fortalte Aron om alt, hvad Herren havde pĺlagt ham, og om alle de Tegn, han havde befalet ham at gřre.
seOch Mose berättade för Aron allt vad HERREN hade talat, när han sände honom, och om alla de tecken som han hade bjudit honom att göra.
noOg Moses forkynte Aron alt hvad Herren, som sendte ham, hadde talt, og alle de tegn han hadde pĺlagt ham ĺ gjřre.
fiJa Mooses kertoi Aaronille kaikki, mitä Herra oli puhunut lähettäessään hänet, ja kaikki ne tunnusteot, jotka hän oli käskenyt hänen tehdä.
huMózes pedig elbeszélé Áronnak az Úr mindama szavait, melyekkel őt elküldötte vala és mindazokat a jeleket, melyeket reá bízott vala.
29
heוַיֵּ֥לֶךְ מֹשֶׁ֖ה וְאַהֲרֹ֑ן וַיַּ֣אַסְפ֔וּ אֶת־כָּל־זִקְנֵ֖י בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃
grἐπορεύθη δὲ Μωυσῆς καὶ Ααρων καὶ συνήγαγον τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ισραηλ.
laveneruntque simul et congregaverunt cunctos seniores filiorum Israhel
itMosč e Aronne andarono e adunarono tutti gli anziani degli Israeliti.
frMoďse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblčrent tous les anciens des enfants d'Israël.
esY fueron Moisés y Aarón, y juntaron todos los ancianos de los hijos de Israel:
gbMoses and Aaron went and gathered together all the elders of the children of Israel.
deUnd sie gingen hin und versammelten alle Ältesten von den Kindern Israel.
dkDerefter gik Moses og Aron den og kaldte alle Israeliternes Ćldste sammen;
seSedan gingo Mose och Aron ĺstad och församlade alla Israels barns äldste.
noSĺ gikk Moses og Aron; og de samlet alle de eldste av Israels barn.
fiNiin Mooses ja Aaron menivät ja kokosivat kaikki israelilaisten vanhimmat.
huÉs méne Mózes és Áron és egybegyűjték Izráel fiainak minden véneit.
30
heוַיְדַבֵּ֣ר אַהֲרֹ֔ן אֵ֚ת כָּל־הַדְּבָרִ֔ים אֲשֶׁר־דִּבֶּ֥ר יְהוָ֖ה אֶל־מֹשֶׁ֑ה וַיַּ֥עַשׂ הָאֹתֹ֖ת לְעֵינֵ֥י הָעָֽם׃
grκαὶ ἐλάλησεν Ααρων πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα, ἃ ἐλάλησεν ὁ θεὸς πρὸς Μωυσῆν, καὶ ἐποίησεν τὰ σημεῖα ἐναντίον τοῦ λαοῦ.
lalocutusque est Aaron omnia verba quae dixerat Dominus ad Mosen et fecit signa coram populo
itAronne parlň al popolo, riferendo tutte le parole che il Signore aveva dette a Mosč, e compě i segni davanti agli occhi del popolo.
frAaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites ŕ Moďse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple.
esY habló Aarón todas las palabras que Jehová había dicho á Moisés, é hizo las seńales delante de los ojos del pueblo.
gbAaron spoke all the words which Yahweh had spoken to Moses, and did the signs in the sight of the people.
deUnd Aaron redete alle Worte, die der HERR mit Mose geredet hatte, und er tat die Zeichen vor dem Volk.
dkog Aron fortalte alt, hvad Herren havde sagt til Moses, og denne gjorde Tegnene i Folkets Pĺsyn.
seOch Aron omtalade allt vad HERREN hade talat till Mose; och han gjorde tecknen inför folkets ögon.
noOg Aron bar frem alle de ord Herren hadde talt til Moses, og han gjorde tegnene for folkets řine.
fiJa Aaron puhui kaikki, mitä Herra oli Moosekselle sanonut, ja Mooses teki tunnusteot kansan silmien edessä.
huÉs elmondá Áron mindazokat a beszédeket, melyeket mondott vala az Úr Mózesnek és megcselekedé a jeleket a nép szemei előtt.
31
heוַֽיַּאֲמֵ֖ן הָעָ֑ם וַֽיִּשְׁמְע֡וּ כִּֽי־פָקַ֨ד יְהוָ֜ה אֶת־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל וְכִ֤י רָאָה֙ אֶת־עָנְיָ֔ם וַֽיִּקְּד֖וּ וַיִּֽשְׁתַּחֲוּֽוּ׃
grκαὶ ἐπίστευσεν ὁ λαὸς καὶ ἐχάρη, ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ θεὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ, καὶ ὅτι εἶδεν αὐτῶν τὴν θλῖψιν· κύψας δὲ ὁ λαὸς προσεκύνησεν.
laet credidit populus audieruntque quod visitasset Dominus filios Israhel et quod respexisset adflictionem eorum et proni adoraverunt
itAllora il popolo credette. Essi intesero che il Signore aveva visitato gli Israeliti e che aveva visto la loro afflizione; si inginocchiarono e si prostrarono.
frEt le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance; et ils s'inclinčrent et se prosternčrent.
esY el pueblo creyó: y oyendo que Jehová había visitado los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, inclináronse y adoraron.
gbThe people believed, and when they heard that Yahweh had visited the children of Israel, and that he had seen their affliction, then they bowed their heads and worshiped.
deUnd das Volk glaubte. Und da sie hörten, daß der HERR die Kinder Israel heimgesucht und ihr Elend angesehen hätte, neigten sie sich und beteten an.
dkDa troede Folket, og da de hřrte, at Herren havde givet Agt pĺ Israeliterne og set til deres Elendighed, břjede de sig og tilbad.
seDĺ trodde folket; och när de hörde att HERREN hade sett till Israels barn, och att han hade sett deras betryck, böjde de sig ned och tillbĺdo.
noOg folket trodde; og da de hřrte hvorledes Herren hadde sett til Israels barn og gitt akt pĺ deres nřd, břide de sig og tilbad.
fiJa kansa uskoi. Ja kun he kuulivat, että Herra oli pitänyt huolta israelilaisista ja nähnyt heidän kurjuutensa, kumartuivat he maahan ja rukoilivat.
huÉs hitt a nép, és megértette, hogy meglátogatta az Úr Izráel fiait és megtekintette nyomorúságukat. És meghajták magokat és leborulának.

<<< operone list >>>