ut - The Holy Bible

 • ut adiurem te per Dominum Deum caeli et terrae ut non accipias uxorem filio meo de filiabus Chananeorum inter quos habito
  la Genesis 243
 • ut contra se invicem venirent ansae et mutuo iungerentur
  la Exodus 3612
 • ut credant inquit quod apparuerit tibi Dominus Deus patrum tuorum Deus Abraham Deus Isaac Deus Iacob
  la Exodus 45
 • ut det mihi speluncam duplicem quam habet in extrema parte agri sui pecunia digna tradat mihi eam coram vobis in possessionem sepulchri
  la Genesis 239
 • ut differentias noveritis mundi et inmundi et sciatis quid comedere et quid respuere debeatis
  la Leviticus 1147
 • ut discant posteri vestri quod in tabernaculis habitare fecerim filios Israhel cum educerem eos de terra Aegypti ego Dominus Deus vester
  la Leviticus 2343
 • ut fruges habere possitis quintam partem regi dabitis quattuor reliquas permitto vobis in sementem et in cibos famulis et liberis vestris
  la Genesis 4724
 • ut haec tibi verbis illius diceremus obsecro ut obliviscaris sceleris fratrum tuorum et peccati atque malitiae quam exercuerunt in te nos quoque oramus ut servis Dei patris tui dimittas iniquitatem hanc quibus auditis flevit Ioseph
  la Genesis 5017
 • ut luceant in firmamento caeli et inluminent terram et factum est ita
  la Genesis 115
 • ut non facias nobis quicquam mali sicut et nos nihil tuorum adtigimus nec fecimus quod te laederet sed cum pace dimisimus auctum benedictione Domini
  la Genesis 2629
 • ut octo essent simul tabulae et haberent bases argenteas sedecim binas scilicet bases sub singulis tabulis
  la Exodus 3630
 • ut offeratur per vos masculus inmaculatus erit ex bubus et ex ovibus et ex capris
  la Leviticus 2219
 • ut positis super ignem aromatibus nebula eorum et vapor operiat oraculum quod est super testimonium et non moriatur
  la Leviticus 1613
 • ut possit sciri quo tempore mundum quid vel inmundum sit
  la Leviticus 1457
 • ut sit placabile sacrificium et sanctificentur offerentium manus alienigena non vescetur ex eis quia sancti sunt
  la Exodus 2933
 • utan att du skall gå till mitt eget land och till min släkt och där taga hustru åt min son Isak.
  se 1Mosebok 244
 • utan att föra fram djuret till uppenbarelsetältets ingång för att frambära det såsom en offergåva åt HERREN framför HERRENS tabernakel, så skall detta tillräknas den mannen såsom blodskuld, ty blod har han utgjutit, och den mannen skall utrotas ur sitt folk.
  se 3Mosebok 174
 • utan du skall gå till min faders hus och till min släkt och där taga hustru åt min son.'
  se 1Mosebok 2438
 • utan när åkern frånträdes på jubelåret, skall den vara helgad åt HERREN, likasom en tillspillogiven åker; hans arvsbesittning tillfaller då prästen.
  se 3Mosebok 2721
 • utan småningom skall jag förjaga dem för dig, till dess du har förökat dig, så att du kan taga landet till din arvedel.
  se 2Mosebok 2330
 • utan stå upp och begiv dig till Paddan-Aram, till Betuels, din morfaders, hus, och tag dig en hustru därifrån, någon av Labans, din morbroders, döttrar.
  se 1Mosebok 282
 • utan var kvinna skall av sin grannkvinna och av den främmande kvinna som bor i hennes hus begära klenoder av silver och guld, så ock kläder. Dessa skolen I sätta på edra söner och döttrar. Så skolen I taga byte från egyptierna. åsyftade hebreiska uttrycket för HERREN, egentligen Jahvé, hos oss vanligen uttalat Jehová, kan översättas med 'Han är'.
  se 2Mosebok 322
 • Utanför den förlåt som hänger framför vittnesbördet, i uppenbarelsetältet, skall Aron beständigt sköta den, från aftonen till morgonen, inför HERRENS ansikte. Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte.
  se 3Mosebok 243
 • Utenfor vidnesbyrdets forheng i sammenkomstens telt skal Aron alltid holde dem i stand fra aften til morgen for Herrens åsyn; det skal være en evig lov for eder, fra slekt til slekt.
  no 3Mosebok 243
 • Utidige Fødsler eller Ufrugtbarhed skal ikke forekomme i dit Land, og dine Dages Mål vil jeg gøre fuldt.
  dk 2Mosebog 2326
 • utom genom sina närmaste blodsförvanter: sin moder, sin fader, sin dotter, sin broder; son, sin dotter, sin broder;
  se 3Mosebok 212
 • utrumque latus propitiatorii tegant expandentes alas et operientes oraculum respiciantque se mutuo versis vultibus in propitiatorium quo operienda est arca
  la Exodus 2520
 • Uts, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d'Aram,
  fr Genèse 2221
 • <<< operone list >>>