og - The Holy Bible

 • Og , Folket tog deres Dejg med sig, før den var syret, og de bar Dejtrugene på Skulderen, indsvøbte i deres Kapper.
  dk 2Mosebog 1234
 • og 500 Sekel Kassia, efter hellig Vægt, og en Hin Olivenolie.
  dk 2Mosebog 3024
 • Og Abel bar også frem et offer, som han tok av de førstefødte lam i sin hjord og deres fett; og Herren så til Abel og hans offer,
  no 1Mosebok 44
 • Og Abimelek kalte Abraham til sig og sa til ham: Hvad er det du har gjort mot oss! Hvad har jeg syndet mot dig, siden du har ført så stor en synd over mig og mitt rike? Du har båret dig slik at mot mig som ingen skulde gjøre.
  no 1Mosebok 209
 • Og Abimelek sa til Isak: Dra bort fra oss, for du er blitt oss altfor mektig.
  no 1Mosebok 2616
 • Og Abimelek sa videre til Abraham: Hvad mente du med å gjøre dette?
  no 1Mosebok 2010
 • Og Abimelek sa: Se, mitt land ligger åpent for dig; bo hvor du selv vil!
  no 1Mosebok 2015
 • Og Abimelek sagde til Abraham: Hvad bragte dig til at handle således?
  dk 1Mosebog 2010
 • og Abimelek sagde til ham: Se, mit Land ligger åbent for dig; slå dig ned, hvor du lyster!
  dk 1Mosebog 2015
 • og Abimelek sagde til Isak: Drag bort fra os, thi du er blevet os for stærk!
  dk 1Mosebog 2616
 • Og Abraham bad til Gud, og Gud helbredet Abimelek og hans hustru og hans tjenestekvinner, så de fikk barn.
  no 1Mosebok 2017
 • Og Abraham bodde som fremmed i filistrenes land en lang tid.
  no 1Mosebok 2134
 • Og Abraham boede en Tid lang; som fremmed i Filisternes Land.
  dk 1Mosebog 2134
 • Og Abraham forstod Efron og tilvejede ham den Sum, han havde nævnet i Hetiternes Påhør, 400 Sekel Sølv i gangbar Mønt.
  dk 1Mosebog 2316
 • Og Abraham gav Isak alt det han eide.
  no 1Mosebok 255
 • Og Abraham greb Kniven og rakte Hånden ud for at slagte sin Søn.
  dk 1Mosebog 2210
 • Og Abraham kalte den sønn han hadde fått, den som Sara hadde født ham, Isak.
  no 1Mosebok 213
 • Og Abraham kalte dette sted: Herren ser. Derfor sier folk den dag idag: På Herrens berg skal han la sig se.
  no 1Mosebok 2214
 • Og Abraham omskar Isak, sin sønn, da han var åtte dager gammel, således som Gud hadde befalt ham.
  no 1Mosebok 214
 • og Abraham omskar sin Søn Isak, da han var otte Dage gammel, således som Gud havde pålagt ham.
  dk 1Mosebog 214
 • Og Abraham plantet en tamarisk i Be'erseba, og der påkalte han Herrens, den evige Guds navn.
  no 1Mosebok 2133
 • Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn.
  no 1Mosebok 2210
 • Og Abraham sa om Sara, sin hustru: Hun er min søster. Da sendte Abimelek, kongen i Gerar, folk avsted og tok Sara.
  no 1Mosebok 202
 • Og Abraham sa til Gud: Måtte bare Ismael få leve for ditt åsyn!
  no 1Mosebok 1718
 • Og Abraham skjønte hvad Efron mente, og Abraham veide op til Efron det sølv som han hadde talt om i påhør av Hets barn, fire hundre sekel sølv, slike som var gangbare i handel.
  no 1Mosebok 2316
 • Og Abraham stilte syv får av småfeet for sig selv.
  no 1Mosebok 2128
 • Og Abraham tok sig atter en hustru; hun hette Ketura.
  no 1Mosebok 251
 • Og Abraham trådte nærmere og sa: Vil du da rykke den rettferdige bort sammen med den ugudelige?
  no 1Mosebok 1823
 • Og Abraham trådte nærmere og sagde: Vil du virkelig udrydde retfærdige sammen med gudløse?
  dk 1Mosebog 1823
 • og Abram drog atter med sin Hustru og al sin Ejendom fra Ægypten op til Sydlandet, og Lot drog med ham.
  dk 1Mosebog 131
 • Og Abram drog efter hvert videre til sydlandet.
  no 1Mosebok 129
 • Og Abram drog gjennem landet til Sikem-bygden, til Mores terebintelund; og kana'anittene bodde dengang der i landet.
  no 1Mosebok 126
 • Og Abram flyttet sine telt og kom til Mamres terebinte-lund i Hebron; der bosatte han sig, og han bygget der et alter for Herren.
  no 1Mosebok 1318
 • Og Abram gik,som Herren sagde til ham, og Lot gik med ham. Abram var fem og halvfjerdsindstyve År, da han drog fra Karan;
  dk 1Mosebog 124
 • Og Abram og Nakor tok sig hustruer; Abrams hustru hette Sarai, og Nakors hustru hette Milka og var en datter av Haran, far til Milka og Jiska.
  no 1Mosebok 1129
 • Og Abram sa videre: Se, mig har du ikke gitt noget barn, og en tjener som er født i mitt hus, kommer til å arve mig.
  no 1Mosebok 153
 • Og Abram sa: Herre, Herre, hvad vil du gi mig? Jeg går jo barnløs bort, og den som skal ta mitt hus i eie, er Elieser fra Damaskus.
  no 1Mosebok 152
 • Og Abram sagde: Du har jo intet Afkom givet mig, og se, min Hustræl kommer til at arve mig!
  dk 1Mosebog 153
 • og Abram tog sin Hustru Saraj og sin Brodersøn Lot og al den Ejendom, de havde samlet sig, og de Folk, de havde vundet sig i Karan, og de gav sig på Vej til Kana'ans Land og nåede derhen.
  dk 1Mosebog 125
 • Og Abram tok med sig Sarai, sin hustru, og Lot, sin brorsønn, og all deres eiendom som de hadde vunnet, og de folk som de hadde fått i Karan; og de drog ut for å reise til Kana'ans land, og de kom til Kana'ans land.
  no 1Mosebok 125
 • Og Abram trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet.
  no 1Mosebok 156
 • Og Abram var meget rik på buskap og på sølv og gull.
  no 1Mosebok 132
 • Og Ada fødte Jabal; han blev stamfar til dem som bor i telt og holder buskap.
  no 1Mosebok 420
 • Og Adam holdt sig atter til sin hustru, og hun fødte en sønn og kalte ham Set; for [sa hun] Gud har satt mig en annen sønn i Abels sted, fordi Kain slo ham ihjel.
  no 1Mosebok 425
 • Og Adam holdt sig til sin hustru Eva, og hun blev fruktsommelig og fødte Kain; da sa hun: Jeg har fått en mann ved Herren.
  no 1Mosebok 41
 • Og Adam kalte sin hustru Eva, fordi hun er alle levendes mor.
  no 1Mosebok 320
 • Og Adam sa: Kvinnen som du gav mig til å være hos mig, hun gav mig av treet, og jeg åt.
  no 1Mosebok 312
 • og af alle Dyr, af alt Kød skal du bringe et Par af hver Slags ind i Arken for at holde dem i Live hos dig. Han og Hundyr skal det være,
  dk 1Mosebog 619
 • Og af den Dejg, de havde bragt med fra Ægypten, bagte de usyret Brød; den var nemlig ikke syret, de var jo drevet ud af Ægypten uden at få Tid til noget; de havde ikke engang tilberedt sig Tæring til Rejsen.
  dk 2Mosebog 1239
 • Og af den Olie, han har tilbage i sin Hånd, skal Præsten stryge noget på højre Øreflip af den, der skal renses, og på hans højre Tommelfinger og højre Tommeltå oven på Skyldofferets Blod.
  dk 3Mosebog 1417
 • Og af Kurven med de usyrede Brød, som stod for Herrens Åsyn, tog han en usyret Kage, en Oliebrødkage og et Fladbrød og lagde dem oven på Fedtstykkerne og den højre Kølle,
  dk 3Mosebog 826
 • Og af Olien skal Præsten hælde noget i sin venstre Hånd,
  dk 3Mosebog 1426
 • Og af Olien, som er i hans Hånd, skal Præsten stryge noget på højre Øreflip af den, der skal renses, og på hans højre Tommelfinger og højre Tommeltå oven på Skyldofferets Blod.
  dk 3Mosebog 1428
 • og af Ribbenet, som Gud Herren havde taget af Adam, byggede han en Kvinde og førte hende hen til Adam.
  dk 1Mosebog 222
 • og al deres Ejendom og alle deres Børn og Kvinder førte de bort som Bytte, og de udplyndrede Byen for alt, hvad der var der.
  dk 1Mosebog 3429
 • Og all tiende av storfe og av småfe, av alt det som går under hyrdestaven - hvert tiende stykke - skal være helliget Herren.
  no 3Mosebok 2732
 • Og alle Adams levedager blev ni hundre og tretti år; så døde han.
  no 1Mosebok 55
 • Og alle de brønner som hans fars tjenere hadde gravd i Abrahams, hans fars dager, dem kastet filistrene til og fylte dem med jord.
  no 1Mosebok 2615
 • og alle de vildtlevende Dyr, alt Kvæget, alle Fuglene og alt Krybet, der kryber på Jorden, efter deres Slægter, gik ud af Arken.
  dk 1Mosebog 819
 • Og alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som rører sig på jorden, alt som det er livsånde i, gir jeg alle grønne urter å ete. Og det blev så.
  no 1Mosebok 130
 • Og alle Enoks dager blev tre hundre og fem og seksti år.
  no 1Mosebok 523
 • Og alle Enos' dager blev ni hundre og fem år; så døde han.
  no 1Mosebok 511
 • Og alle firføtte dyr som går på labber, skal være urene for eder; enhver som rører ved deres døde kropper, skal være uren til om aftenen,
  no 3Mosebok 1127
 • og alle førstefødte i Egyptens land skal dø, fra den førstefødte sønn av Farao, som sitter på sin trone, til den førstefødte sønn av trælkvinnen, som står bak håndkvernen, og alt førstefødt blandt buskapen.
  no 2Mosebok 115
 • Og alle hans sønner og alle hans døtre kom for å trøste ham; men han vilde ikke la sig trøste; han sa: Med sorg må jeg fare ned til min sønn i dødsriket. Og hans far gråt over ham. .
  no 1Mosebok 3735
 • Og alle Israels barn gjorde således; som Herren hadde befalt Moses og Aron, således gjorde de.
  no 2Mosebok 1250
 • Og alle Jareds dager blev ni hundre og to og seksti år; så døde han.
  no 1Mosebok 520
 • Og alle Kenans dager blev ni hundre og ti år; så døde han.
  no 1Mosebok 514
 • Og alle kunstforstandige Kvinder spandt med egne Hænder og kom med deres Spind, violet og rødt Purpur, Karmoisin og Byssus.
  dk 2Mosebog 3525
 • Og alle kunstforstandige Mænd iblandt eder skal komme og lave alt, hvad Herren har påbudt:
  dk 2Mosebog 3510
 • Og alle Kvinder, som i Kraft af deres Kunstsnilde følte sig tilskyndede dertil i deres Hjerte, spandt Gedehårene.
  dk 2Mosebog 3526
 • Og alle kvinner hvis hu og evner drev dem til det, spant gjetehårene.
  no 2Mosebok 3526
 • Og alle Lameks dager blev syv hundre og syv og sytti år; så døde han.
  no 1Mosebok 531
 • Og alle Mahalalels dager blev åtte hundre og fem og nitti år; så døde han.
  no 1Mosebok 517
 • og alle menn i hans hus, både de som var født hjemme, og de fremmede som var kjøpt for penger. blev omskåret med ham.
  no 1Mosebok 1727
 • Og alle Metusalahs dager blev ni hundre og ni og seksti år; så døde han.
  no 1Mosebok 527
 • og alle Mænd i hans Hus, både de hjemmefødte og de, der var købt, de fremmede, blev omskåret tillige med ham.
  dk 1Mosebog 1727
 • Og alle Noahs dager blev ni hundre og femti år; så døde han.
  no 1Mosebok 929
 • Og alle Sets dager blev ni hundre og tolv år; så døde han.
  no 1Mosebok 58
 • Og alt deres gods og alle deres barn og deres kvinner førte de bort som bytte, og alt annet som var i husene.
  no 1Mosebok 3429
 • Og alt det som noget av disse dyr faller på når de er døde, blir urent, enten det er et trekar eller klær eller skinn eller sekker, eller hvad redskap det kan være som det gjøres noget arbeid med; det skal legges i vann og være urent til om aftenen; da er det rent.
  no 3Mosebok 1132
 • Og alt det som slik en død kropp faller på, blir urent; enten det er ovn eller gryte, skal de brytes i stykker, de er urene og skal være urene for eder.
  no 3Mosebok 1135
 • og alt dets Fedt skal frembæres. Fedthalen, Fedtet, der dækker Indvoldene, og alt Fedtet på Indvoldene,
  dk 3Mosebog 73
 • Og alt dets Fedt skal han bringe som Røgoffer på Alteret ligesom Fedtet fra Takofferet. Da skal Præsten skaffe ham Soning for hans Synd, så han finder Tilgivelse.
  dk 3Mosebog 426
 • Og alt Fedtet skal han tage ud, på samme Måde som Fedtet tages ud af Takofferet, og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret til en liflig Duft for Herren. Da skal Præsten skaffe ham Soning, så han finder Tilgivelse.
  dk 3Mosebog 431
 • og alt Fedtet skal han tage ud, på samme Måde som Takofferlammets Fedt tages ud, og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret oven på Herrens Ildofre. Da skal Præsten skaffe ham Soning for den Synd, han har begået, så han finder Tilgivelse.
  dk 3Mosebog 435
 • Og alt fettet skal ofres, både halen og fettet som dekker innvollene,
  no 3Mosebok 73
 • Og alt folket så og hørte tordenen og luene og basunlyden og fjellet i røk; og da folket så og hørte dette, skalv de og holdt sig langt borte.
  no 2Mosebok 2018
 • Og alt folket så skystøtten stå i døren til teltet, og alt folket reiste sig og bøide sig hver i døren til sitt telt.
  no 2Mosebok 3310
 • Og alt som åpner morsliv blandt asen, skal du løse med et stykke småfe; men hvis du ikke løser det, skal du bryte nakken på det; og alt førstefødt av mennesker, blandt dine sønner, skal du løse.
  no 2Mosebok 1313
 • og Alverden kom til Ægypten for at købe Korn hos Josef; thi Hungersnøden tog til over hele Jorden.
  dk 1Mosebog 4157
 • og amorittenes og kana'anittenes og girgasittenes og jebusittenes land.
  no 1Mosebok 1521
 • Og Arams sønner var Us og Hul og Geter og Mas.
  no 1Mosebok 1023
 • Og arken satte han inn i tabernaklet og hengte op det dekkende forheng foran vidnesbyrdets ark, således som Herren hadde befalt Moses.
  no 2Mosebok 4021
 • Og Aron bar frem alle de ord Herren hadde talt til Moses, og han gjorde tegnene for folkets øine.
  no 2Mosebok 430
 • og Aron fortalte alt, hvad Herren havde sagt til Moses, og denne gjorde Tegnene i Folkets Påsyn.
  dk 2Mosebog 430
 • Og Aron gjorde, som Herren havde pålagt Moses, og han stillede den foran Vidnesbyrdet for at gemmes.
  dk 2Mosebog 1634
 • Og Aron løftet sine hender over folket og velsignet dem; og så steg han ned, efterat han hadde ofret syndofferet og brennofferet og takkofferet.
  no 3Mosebok 922
 • Og Aron og alle Israels barn så at huden på Moses' ansikt skinte; og de fryktet for å komme nær til ham.
  no 2Mosebok 3430
 • Og Aron og hans sønner gjorde alt det som Herren hadde befalt ved Moses.
  no 3Mosebok 836
 • Og Aron og hans Sønner gjorde alt, hvad Herren havde påbudt ved Moses.
  dk 3Mosebog 836
 • Og Aron og hans sønner skal ete kjøttet av væren og brødet som er i kurven, ved inngangen til sammenkomstens telt.
  no 2Mosebok 2932
 • og Aron og hans Sønner skal spise Væderens Kød og Brødet i Kurven ved Indgangen til Åbenbaringsteltet;
  dk 2Mosebog 2932
 • Og Aron og hans sønner skal tvette sine hender og sine føtter i det.
  no 2Mosebok 3019
 • Og Aron rakte sin Hånd ud over Ægyptens Vande. Da kravlede Frøerne op og fyldte Ægypten.
  dk 2Mosebog 86
 • Og Aron rakte ut sin hånd over Egyptens vann, og froskene kom op og dekket hele Egyptens land.
  no 2Mosebok 86
 • Og Aron skal brenne velluktende røkelse på det; hver morgen når han steller lampene, skal han brenne den.
  no 2Mosebok 307
 • Og Aron skal kaste Lod om de to Bukke, et Lod for Herren og et for Azazel;
  dk 3Mosebog 168
 • Og Aron skal kaste lodd om de to gjetebukker, ett lodd for Herren og ett lodd for Asasel.
  no 3Mosebok 168
 • Og Aron skal legge begge sine hender på den levende bukks hode og bekjenne over den alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser som de har forsyndet sig med; han skal legge dem på bukkens hode og sende den ut i ørkenen med en mann som står rede dertil.
  no 3Mosebok 1621
 • Og Aron trådte frem til alteret og slaktet den kalv som skulde være syndoffer for ham selv.
  no 3Mosebok 98
 • Og Arons sønner bar blodet til ham, og han dyppet sin finger i blodet og strøk det på alterets horn, og resten av blodet helte han ut ved alterets fot.
  no 3Mosebok 99
 • og Arons Sønner bragte ham Blodet, og han dyppede sin Finger i Blodet og strøg det på Alterets Horn; men Resten af Blodet hældte han ud ved Alterets Fod.
  dk 3Mosebog 99
 • Og Arons sønner skal brenne det på alteret sammen med brennofferet som ligger over veden på ilden; det er et ildoffer til velbehagelig duft for Herren.
  no 3Mosebok 35
 • Og Arons Sønner skal bringe det som Røgoffer på Alteret oven på Brændofferet på Brændet, der ligger på Ilden, et Ildoffer til en liflig Duft for Herren.
  dk 3Mosebog 35
 • og Arons Sønner, Præsterne, skal gøre Ild på Alteret og lægge Brænde på Ilden;
  dk 3Mosebog 17
 • og Arons Sønner, Præsterne, skal lægge Stykkerne tillige med Hovedet og Fedtet til Rette på Brændet over Ilden på Alteret.
  dk 3Mosebog 18
 • Og Arons, prestens, sønner skal gjøre op ild på alteret og legge ved til rette på ilden.
  no 3Mosebok 17
 • Og Arpaksad fikk sønnen Salah, og Salah fikk sønnen Eber.
  no 1Mosebok 1024
 • og arvadittene og semarittene og hamatittene; siden bredte kana'anittenes ætter sig videre ut.
  no 1Mosebok 1018
 • og Asers sønner: Jimna og Jisva og Jisvi og Bria og Serah, deres søster, og Brias sønner var Heber og Malkiel;
  no 1Mosebok 4617
 • og at Jakob hadde adlydt sin far og sin mor og var reist til Mesopotamia,
  no 1Mosebok 287
 • og at Jakob havde adlydt sin Fader og Moder og var draget til Paddan-Aram.
  dk 1Mosebog 287
 • Og av alle sine brødre tok han ut fem og fremstilte dem for Farao.
  no 1Mosebok 472
 • Og av alt som lever, av alt kjød, skal du ta et par av hvert slag med inn i arken for å holde dem i live med dig; han og hun skal det være.
  no 1Mosebok 619
 • Og av Israels barns menighet skal han få to gjetebukker til syndoffer og en vær til brennoffer.
  no 3Mosebok 165
 • og av kassia fem hundre sekel efter helligdommens vekt og en hin olivenolje.
  no 2Mosebok 3024
 • og av kurven med de usyrede brød, som stod for Herrens åsyn, tok han en usyret kake og en oljekake og en brødleiv og la på fettstykkene og på det høire lår.
  no 3Mosebok 826
 • Og av plankene som de gjorde til tabernaklet, reiste de tyve planker på den side som vendte mot syd;
  no 2Mosebok 3623
 • Og av plankene som du gjør til tabernaklet, skal du reise tyve planker på den side som vender mot syd;
  no 2Mosebok 2618
 • Og av resten av oljen som er i hans hånd, skal presten stryke noget på den høire ørelapp på den som lar sig rense, og på hans høire tommelfinger og på hans høire stortå, ovenpå blodet av skyldofferet.
  no 3Mosebok 1417
 • Og både vogner og hestfolk drog op med ham, så det blev et meget stort tog.
  no 1Mosebok 509
 • og Basmat, Ismaels datter, Nebajots søster.
  no 1Mosebok 363
 • Og basunens lyd tok til og blev sterkere og sterkere; Moses talte, og Gud svarte ham med lydelig røst.
  no 2Mosebok 1919
 • og Befolkningen gjorde han til hans Trælle i hele Ægypten fra Ende til anden.
  dk 1Mosebog 4721
 • Og begge Lots døtre blev fruktsommelige ved sin far.
  no 1Mosebok 1936
 • og begge nyrene med det fett som er på dem, ved lendene, og den store leverlapp; den skal han ta ut sammen med nyrene.
  no 3Mosebok 34
 • og begge nyrene med det fett som er på dem, ved lendene, og den store leverlapp; den skal han ta ut sammen med nyrene.
  no 3Mosebok 49
 • og begge nyrene med det fett som er på dem, ved lendene, og den store leverlapp; den skal han ta ut sammen med nyrene.
  no 3Mosebok 310
 • og begge nyrene med det fett som er på dem, ved lendene, og den store leverlapp; den skal han ta ut sammen med nyrene.
  no 3Mosebok 315
 • og begge nyrene med det fett som er på dem, ved lendene, og den store leverlapp; den skal tas ut sammen med nyrene.
  no 3Mosebok 74
 • og beltet av fint, tvunnet lingarn og blå og purpurrød og karmosinrød ull i utsydd arbeid, således som Herren hadde befalt Moses.
  no 2Mosebok 3929
 • Og beltet som skal sitte på den og holde den sammen, skal være av samme slags vevning og i ett stykke med den, av gull og blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint, tvunnet lingarn.
  no 2Mosebok 288
 • og Benjamins sønner: Bela og Beker og Asbel, Gera og Na'aman, Ehi og Ros, Muppim og Huppim og Ard;
  no 1Mosebok 4621
 • Og Besalel gjorde arken av akasietre, halvtredje alen lang og halvannen alen bred og halvannen alen høi.
  no 2Mosebok 371
 • Og Besalel og Oholiab og alle kunstforstandige menn, som Herren hadde gitt forstand og kunnskap, så de forstod sig på alt det arbeid som skulde til for å få helligdommen ferdig, gjorde i ett og alt som Herren hadde sagt.
  no 2Mosebok 361
 • Og Betuel var far til Rebekka. Disse åtte barn fikk Nakor, Abrahams bror, med Milka.
  no 1Mosebok 2223
 • Og Bilha blev fruktsommelig og fødte Jakob en sønn.
  no 1Mosebok 305
 • Og Bilha, Rakels trælkvinne, blev atter fruktsommelig og fødte Jakob ennu en sønn.
  no 1Mosebok 307
 • og blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lin og gjetehår
  no 2Mosebok 254
 • og blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lingarn og gjetehår
  no 2Mosebok 356
 • Og blandt de smådyr som kryper på jorden, skal disse være de ureneste for eder: muldvarpen og musen og alle slags firben,
  no 3Mosebok 1129
 • og bli hos ham en tid, til din brors vrede har lagt sig,
  no 1Mosebok 2744
 • og bliv så hos ham en Tid, til din Broders Harme lægger sig,
  dk 1Mosebog 2744
 • Og blod skal I ikke ete, hverken av fugl eller fe, hvor I så bor.
  no 3Mosebok 726
 • Og blodet på de hus som I er i, skal være til et tegn for eder; når jeg ser blodet, vil jeg gå eder forbi; og ikke skal noget slag ramme eder til ødeleggelse når jeg slår Egyptens land.
  no 2Mosebok 1213
 • og bordet med alt som dertil hører, og lysestaken med det som hører til den, og røkoffer-alteret
  no 2Mosebok 3027
 • og bordet med det som dertil hører, og lysestaken av rent gull med alt som hører til den, og røkofferalteret
  no 2Mosebok 318
 • og brennoffer-alteret med alt som dertil hører, og karet med sitt fotstykke.
  no 2Mosebok 3028
 • og brennoffer-alteret med alt som dertil hører, og tvettekaret med sitt fotstykke,
  no 2Mosebok 319
 • og brente velluktende røkelse på det, således som Herren hadde befalt Moses
  no 2Mosebok 4027
 • og bring så eders yngste Broder til mig, så skal eders Ord stå til Troende, og I skal slippe for at dø! Og således gjorde de.
  dk 1Mosebog 4220
 • og bring så hele Væderen som Røgoffer på Alteret. Det er et Brændoffer for Herren; en liflig Duft, et Ildoffer for Herren er det.
  dk 2Mosebog 2918
 • Og budene kom tilbake til Jakob og sa: Vi kom til Esau, din bror, og han drar dig nu selv i møte, og fire hundre mann med ham.
  no 1Mosebok 326
 • Og buen skal stå i skyen, og jeg vil se på den og komme i hu den evige pakt mellem Gud og alt levende av alt kjød som er på jorden.
  no 1Mosebok 916
 • Og bukken skal bære alle deres misgjerninger med sig ut i villmarken, og så skal han slippe bukken løs i ørkenen.
  no 3Mosebok 1622
 • og byggede der et Alter, som han kaldte: Gud, Israels Gud.
  dk 1Mosebog 3320
 • og Bæltet af tvundet Byssus, violet og rødt Purpurgarn og karmoisinrødt Garn i broget Vævning, som Herren havde pålagt Moses.
  dk 2Mosebog 3929
 • og Bærestængerne skal du lave af Akacietræ og overtrække med Guld.
  dk 2Mosebog 305
 • Og d lavede to andre Guldringe og satte dem på Brystskjoldets to andre Hjørner på den indre Rand, der vendte mod Efoden.
  dk 2Mosebog 3919
 • og da Abimelek spurgte ham: Hvad betyder de syv Lam, du der har sat til Side?
  dk 1Mosebog 2129
 • Og da Abraham nu så op, fik han bag ved sig Øje på en Væder, hvis Horn havde viklet sig ind i de tætte Grene; og Abraham gik hen og tog Væderen og ofrede den som Brændoffer i sin Søns Sted.
  dk 1Mosebog 2213
 • og da Abraham og Sara var gamle og højt oppe i Årene, og det ikke mere gik Sara på Kvinders Vis,
  dk 1Mosebog 1811
 • Og da Abraham var død, velsignede Gud hans Søn Isak. Isak boede ved Be'erlahajro'i.
  dk 1Mosebog 2511
 • Og da Aron så det, byggede han et Alter for den, og Aron lod kundgøre: I Morgen er det Højtid for Herren!
  dk 2Mosebog 325
 • Og da Aron sagde det til hele Israeliternes Menighed, vendte de sig mod Ørkenen, og se, Herrens Herlighed viste sig i Skyen.
  dk 2Mosebog 1610
 • Og da de drog frem mot øst, fant de en slette i landet Sinear, og de bosatte sig der.
  no 1Mosebok 112
 • Og da de hadde brukt op det korn de hadde hentet fra Egypten, sa deres far til dem: Dra atter avsted og kjøp oss litt korn!
  no 1Mosebok 432
 • Og da de hadde fått dem til livs, kunde det ikke merkes på dem, de var like stygge å se til som før. Da våknet jeg.
  no 1Mosebok 4121
 • og da de havde fortæret det Korn, de havde hentet i Ægypten, sagde deres Fader til dem: Køb os igen lidt Føde!
  dk 1Mosebog 431
 • Og da de kom hjem til deres Fader Jakob i Kana'ans Land, fortalte de ham alt, hvad der var hændet dem, og sagde:
  dk 1Mosebog 4229
 • Og da de kom til det sted Gud hadde sagt ham, bygget Abraham et alter der og la veden til rette; så bandt han Isak, sin sønn, og la ham på alteret ovenpå veden.
  no 1Mosebok 229
 • Og da de kom ut fra Farao, møtte de Moses og Aron, som stod og ventet på dem.
  no 2Mosebok 520
 • Og da de målte det med omeren, hadde den som hadde sanket meget, intet tilovers, og den som hadde sanket lite, fattedes intet; enhver hadde sanket efter som han trengte.
  no 2Mosebok 1618
 • og da de målte det med Omeren, havde den, der havde meget, ikke for meget, og den, der havde lidt, ikke for lidt, enhver havde samlet, hvad han behøvede til Føde.
  dk 2Mosebog 1618
 • Og da de ved deres Bortgang fra Farao traf Moses og Aron, som stod og ventede på dem,
  dk 2Mosebog 520
 • Og da det spurtes i Faraos hus at Josefs brødre var kommet, blev Farao og hans tjenere glade.
  no 1Mosebok 4516
 • Og da duggen gikk bort, se, da lå det utover ørkenen noget fint, kornet, fint som rim på jorden.
  no 2Mosebok 1614
 • og da Duggen svandt, var Ørkenen dækket med noget fint, skælagtigt noget, noget fint der lignede Rim på Jorden.
  dk 2Mosebog 1614
 • og da Esau så at Kana'ans døtre mishaget Isak, hans far,
  no 1Mosebok 288
 • Og da firti dager var gått, åpnet Noah vinduet på arken som han hadde gjort,
  no 1Mosebok 86
 • Og da Gud bød mig å vandre om borte fra min fars hus, sa jeg til henne: Således må du vise din kjærlighet mot mig: Hvor vi så kommer, må du si om mig: Han er min bror.
  no 1Mosebok 2013
 • Og da han fortalte det til sin far og til sine brødre, skjente hans far på ham og sa til ham: Hvad er dette for en drøm du har hatt? Skal da jeg og din mor og dine brødre komme og bøie oss til jorden for dig?
  no 1Mosebok 3710
 • Og da han hadde talt ut med Moses på Sinai berg, gav han ham vidnesbyrdets to tavler, tavler av sten, skrevet med Guds finger.
  no 2Mosebok 3118
 • Og da han havde indhentet dem, sagde han det til dem.
  dk 1Mosebog 446
 • Og da han havde rejst sig fra sin døde, talte han således til Hetiterne:
  dk 1Mosebog 233
 • og da han hørte at jeg satte i å rope, lot han sin kappe efter sig hos mig og flyktet ut av huset.
  no 1Mosebok 3915
 • og da han hørte, at jeg gav mig til at råbe, lod han sin Kappe blive hos mig og flygtede ud af Huset!
  dk 1Mosebog 3915
 • Og da han ikke hadde langt igjen til Egypten, sa han til Sarai, sin hustru: Jeg vet jo at du er en vakker kvinne.
  no 1Mosebok 1211
 • Og da han nølte, tok mennene ham og hans hustru og hans to døtre ved hånden, fordi Herren vilde spare ham; og de førte ham ut og slapp ham ikke før de var ute av byen.
  no 1Mosebok 1916
 • og da han så Næseringen og Armbåndene på sin Søsters Arme og hørte sin Søster Rebekka fortælle, hvad Manden havde sagt til hende, gik han ud til Manden, som stod med sine Kameler ved Kilden;
  dk 1Mosebog 2430
 • og da han så op og fik Øje på Kvinderne og Børnene, sagde han: Hvem er det, du har der? Han svarede: Det er de Børn, Gud nådig har givet din Træl.
  dk 1Mosebog 335
 • Og da han så op og fikk øie på Benjamin, sin bror, sin mors sønn, sa han: Er dette eders yngste bror, som I talte til mig om? Og han sa: Gud velsigne dig, min sønn!
  no 1Mosebok 4329
 • Og da han så sig omkring, fikk han se en brønn på marken, og ved den lå det tre flokker småfe. for av denne brønn vannet de feet; men stenen som lå over brønnens åpning, var stor.
  no 1Mosebok 292
 • og da han så, at han ikke kunde få Bugt med ham, gav han ham et Slag på Hofteskålen; og Jakobs Hofteskål gik af Led, da han brødes med ham.
  dk 1Mosebog 3225
 • Og da han tøvede, greb Mændene ham,.hans Hustru og hans to Døtre ved Hånden, thi Herren vilde skåne ham, og de førte ham bort og bragte ham i Sikkerhed uden for Byen.
  dk 1Mosebog 1916
 • Og da han var kommet forbi Pnuel så han solen rinne; og han haltet på sin hofte.
  no 1Mosebok 3231
 • Og da hans brødre så at deres far hadde ham mere kjær enn alle hans brødre, hatet de ham og kunde ikke tale vennlig til ham.
  no 1Mosebok 374
 • Og da hele Egyptens land led hunger, ropte folket til Farao om brød. Da sa Farao til alle egypterne: Gå til Josef! Hvad han sier eder, skal I gjøre.
  no 1Mosebok 4155
 • Og da Herren indåndede den liflige Duft, sagde han til sig selv: Jeg vil aldrig mere forbande Jorden for Menneskenes Skyld, thi Menneskehjertets Higen er ond fra Ungdommen af, og jeg vil aldrig mere tilintetgøre alt, hvad der lever, således som jeg nu har gjort!
  dk 1Mosebog 821
 • Og da Herren var steget ned på Sinaj Bjerg, på Toppen af Bjerget, kaldte han Moses op på Toppen af Bjerget, og Moses steg derop.
  dk 2Mosebog 1920
 • Og da hun åbnede den, så hun Barnet, og se, det var et Drengebarn, der græd. Da ynkedes hun over det og sagde: Det må være et af Hebræernes Drengebørn!
  dk 2Mosebog 26
 • Og da hun hadde latt ham drikke så meget han vilde, sa hun: Jeg vil også hente vann til dine kameler, til de har fått nok.
  no 1Mosebok 2419
 • og da hun havde slukket hans Tørst, sagde hun: Jeg vil også øse Vand til dine Kameler, til de har slukket deres Tørst.
  dk 1Mosebog 2419
 • og da hun ikke længer kunde holde ham skjult, tog hun en Kiste af Papyrusrør, tættede den med Jordbeg og Tjære, lagde drengen i den og satte den hen mellem Sivene ved Nilens Bred.
  dk 2Mosebog 23
 • Og da hun så at han hadde latt sin kappe efter sig i hennes hånd og var flyktet ut av huset,
  no 1Mosebok 3913
 • Og da Israel så den veldige gjerning Herren hadde gjort med egypterne, da fryktet folket Herren; og de trodde på Herren og på hans tjener Moses.
  no 2Mosebok 1431
 • og da Jakob så dem, sagde han: Her er Guds Lejr! derfor kaldte han Stedet Mahanajim.
  dk 1Mosebog 322
 • Og da Jakob så Rakel, sin morbror Labans datter, og så småfeet som hørte hans morbror til, gikk han frem og veltet stenen fra brønnens åpning og vannet sin morbror Labans småfe.
  no 1Mosebok 2910
 • Og da jeg sagde til min Herre: Men hvis nu Pigen ikke vil følge med mig?
  dk 1Mosebog 2439
 • Og da Josef hadde begravet sin far, vendte han tilbake til Egypten, både han og hans brødre og alle de som hadde draget op med ham for å begrave hans far.
  no 1Mosebok 5014
 • Og da Josef var Hersker i Landet, og han var den, der solgte Korn til alt Folket i Landet, så kom Josefs Brødre og kastede sig til Jorden for ham.
  dk 1Mosebog 426
 • Og da Josef var kommet hjem, bar de inn til ham gaven som de hadde med sig, og kastet sig ned på jorden for ham.
  no 1Mosebok 4326
 • Og da Kam, Kana'ans far, så sin far ligge naken, fortalte han det til begge sine brødre, som var utenfor.
  no 1Mosebok 922
 • og da Kamelernes Tørst var slukket, tog han en gylden Næsering, der vejede en halv Sekel, og to Armbånd, der vejede ti Guldsekel, og satte dem på hendes Arme;
  dk 1Mosebog 2422
 • Og da landets innbyggere, kana'anittene, så likferden i Goren-Ha'atad, sa de: Det er en prektig likferd egypterne holder der. Derfor kalte de stedet Abel Misra'im; det ligger på hin side Jordan.
  no 1Mosebok 5011
 • og da Leas Trælkvinde Zilpa fødte Jakob en Søn,
  dk 1Mosebog 3010
 • Og da mannen så at han ikke kunde rå med ham, rørte han ved hans hofteskål; og Jakobs hofteskål gikk av ledd, mens han kjempet med ham.
  no 1Mosebok 3225
 • Og da Moses holdt op å tale til dem, la han et dekke over sitt ansikt.
  no 2Mosebok 3433
 • Og da Moses kom nær til leiren, så han kalven og dansen; da optendtes hans vrede; han kastet tavlene fra sig og slo dem i stykker ved foten av fjellet.
  no 2Mosebok 3219
 • Og da Moses nærmede sig Lejren og så Tyrekalven og Dansen, blussede hans Vrede op, og han kastede Tavlerne fra sig og sønderslog dem ved Bjergets Fod.
  dk 2Mosebog 3219
 • Og da Moses's Hænder blev trætte, tog de en Sten og lagde under ham; så satte han sig på den, og Aron og Hur støttede hans Hænder, hver på sin Side; således var hans Hænder stadig løftede til Solen gik ned,
  dk 2Mosebog 1712
 • Og da nu Gud lod mig flakke om fjernt fra min Faders Hus, sagde jeg til hende: Den Godhed må du vise mig, at du overalt, hvor vi kommer hen, siger, at jeg er din Broder.
  dk 1Mosebog 2013
 • Og da Rebekka så op, fikk hun øie på Isak; og hun skyndte sig og steg ned av kamelen.
  no 1Mosebok 2464
 • Og da skal de rive huset ned, både stener og treverket og alt leret, og føre det utenfor byen, til et urent sted.
  no 3Mosebok 1445
 • Og da skal du sige til Farao: Så siger Herren: Israel er min førstefødte Søn;
  dk 2Mosebog 422
 • Og da Tamar fik at vide, at hendes Svigerfader var på Vej op til Fåreklipningen i Timna,
  dk 1Mosebog 3813
 • og da vi kom til vort Natteherberge og åbnede vore Sække, se. da lå vore Penge oven i hver enkelts Sæk, vore Penge til sidste Hvid. Men nu har vi bragt dem med tilbage
  dk 1Mosebog 4320
 • og da vil min Vrede blusse op, og jeg vil slå eder ihjel med Sværdet, så eders egne Hustruer bliver Enker og eders Børn faderløse.
  dk 2Mosebog 2224
 • Og da, han kom hen til ham og kyssede ham, mærkede han Duften af hans Klæder. Så velsignede han ham og sagde: Se, Duften af min Søn er som Duften af en Mark, Herren har velsignet!
  dk 1Mosebog 2727
 • Og Dans sønn: Husim,
  no 1Mosebok 4623
 • og de afskrællede Grene stillede han op i Trugene foran Dyrene, i Vandrenderne, hvor Dyrene kom hen og drak; og de parrede sig, når de kom for at drikke;
  dk 1Mosebog 3038
 • og de bandt med Ringene Brystskjoldet fast til Efodens Ringe ved Hjælp af en violet Purpursnor, så at det kom til at sidde oven over Efodens Bælte og ikke kunde løsne sig fra Efoden, som Herren havde pålagt Moses.
  dk 2Mosebog 3921
 • Og de bodde fra Havila til Sur, som ligger midt for Egypten, og bortimot Assyria; han nedsatte sig østenfor alle sine brødre.
  no 1Mosebok 2518
 • Og de egger ham og skyter på ham, de forfølger ham - de pileskyttere.
  no 1Mosebok 4923
 • og de festet de to slyngede gullkjeder i de to ringer på hjørnene av brystduken.
  no 2Mosebok 3917
 • Og de festet fem av teppene sammen for sig og seks for sig.
  no 2Mosebok 3616
 • Og de fikk hos Moses hele den gave som Israels barn hadde båret frem til det arbeid som skulde utføres for å få helligdommen ferdig. Men folket bar fremdeles frivillige gaver frem til ham hver morgen.
  no 2Mosebok 363
 • Og de folk som stod utenfor døren til huset, slo de med blindhet, både små og store, så de forgjeves søkte å finne døren.
  no 1Mosebok 1911
 • og de forbitret livet for dem med hårdt trælarbeid i ler og tegl og med alle slags trælarbeid på marken, alt det trælarbeid som de tvang dem til å gjøre.
  no 2Mosebok 114
 • Og de fortalte ham at Josef ennu var i live, og at han var hersker over hele Egyptens land. Men hans hjerte var og blev koldt, for han trodde dem ikke.
  no 1Mosebok 4526
 • og de fortalte ham det og sagde: Josef lever endnu, og han er Hersker over hele Ægypten. Men hans Hjerte blev koldt, thi han troede dem ikke.
  dk 1Mosebog 4526
 • Og de fremtog deres Gave, før Josef kom hjem ved Middagstid, thi de hørte, at de skulde spise der.
  dk 1Mosebog 4324
 • og de fæstede dem på Efodens Skulderstykker, for at Stenene kunde bringe Israels Børn i Minde, således som Herren havde pålagt Moses.
  dk 2Mosebog 397
 • Og de fæstede en violet Purpursnor på den til at binde den fast med oven på Hovedklædet, som Herren havde pålagt Moses.
  dk 2Mosebog 3931
 • Og de førte tabernaklet frem til Moses: teltet med alt som hørte til det, krokene, plankene, tverrstengene og stolpene og fotstykkene
  no 2Mosebok 3933
 • Og de gikk inn til Noah i arken, par for par av alt kjød som det var livsånde i.
  no 1Mosebok 715
 • Og de gjorde bjeller av rent gull, og de satte bjellene rundt omkring hele kanten av overkjortelen nedentil, imellem granateplene,
  no 2Mosebok 3925
 • Og de gjorde ennu to gullringer og satte dem på livkjortelens to skulderstykker nedentil på fremsiden, der hvor den festes sammen, ovenfor livkjortelens belte.
  no 2Mosebok 3920
 • Og de gjorde femti gullkroker og festet teppene til hverandre med krokene, så tabernaklet blev et sammenhengende telt.
  no 2Mosebok 3613
 • Og de gjorde femti kobberkroker til å feste teppene sammen med så det blev ett dekke.
  no 2Mosebok 3618
 • Og de gjorde fire stolper av akasietre til forhenget og klædde dem med gull; hakene på dem var av gull, og de støpte fire fotstykker av sølv til dem.
  no 2Mosebok 3636
 • Og de gjorde hemper av blå ull i kanten på det ene teppe, ytterst der hvor sammenfestingen skulde være; likeså gjorde de i kanten på det ytterste teppe, der hvor den andre sammenfesting skulde være.
  no 2Mosebok 3611
 • Og de gjorde således; Aron rakte ut sin hånd med sin stav og slo i støvet på jorden, og myggene kom både på folk og fe; alt støvet på jorden blev til mygg i hele Egyptens land.
  no 2Mosebok 817
 • Og de gjorde således; Aron udrakte sin Hånd med Staven og slog Støvet på Jorden dermed. Da kom der Myg over Mennesker og Dyr; alt Støvet på Jorden blev til Myg i hele Ægypten.
  dk 2Mosebog 817
 • Og de gjorde som Hemor og hans sønn Sikem vilde, alle som hørte hjemme i hans by; og alt mannkjønn, alle som hørte hjemme i hans by, blev omskåret.
  no 1Mosebok 3424
 • og de golde Aks slugte de syv gode Aks. Det fortalte jeg mine Tegnsudlæggere, men ingen kunde forklare mig det.
  dk 1Mosebog 4124
 • og de golde Aks slugte de syv tykke og fulde Aks. Så vågnede Farao, og se, det var en Drøm.
  dk 1Mosebog 417
 • Og de hørte Gud Herren som vandret i haven, da dagen var blitt kjølig; og Adam og hans hustru skjulte sig for Gud Herrens åsyn mellem trærne i haven.
  no 1Mosebok 38
 • Og de kaldte på Rebekka og; spurgte hende: Vil du drage med denne Mand? Hun svarede: Ja. jeg vil!
  dk 1Mosebog 2458
 • Og de kom enhver hvis hjerte drev ham til det; og enhver hvis ånd tilskyndte ham, kom med gaver til Herren til arbeidet på sammenkomstens telt og til all tjeneste der og til de hellige klær.
  no 2Mosebok 3521
 • Og de kom og bar dem uden for Lejren i deres Kjortler, som Moses havde sagt.
  dk 3Mosebog 105
 • og de lavede Bjælder af purt Guld, som de anbragte mellem Granatæblerne langs Kåbens nederste Kant hele Vejen rundt, mellem Granatæblerne,
  dk 2Mosebog 3925
 • Og de lavede endnu to Guldringe og fæstede dem på Efodens to Skulderstykker forneden på Forsiden, hvor den var hæftet sammen med Skulderstykkerne, oven over Efodens Bælte;
  dk 2Mosebog 3920
 • Og de må ikke mere ofre deres Slagtofre til Bukketroldene, som de boler med. Det skal være en evig gyldig Anordning for dem fra Slægt til Slægt!
  dk 3Mosebog 177
 • Og de magre og stygge kyr åt op de syv første, fete kyr.
  no 1Mosebok 4120
 • og de magre og usle Køer åd de syv første, fede Køer;
  dk 1Mosebog 4120
 • Og de meldte det til Jakob og sa: Din sønn Josef er kommet til dig. Da gjorde Israel sig sterk og satte sig op i sengen.
  no 1Mosebok 482
 • Og de modtog af Moses hele den Offerydelse, Israeliterne var kommet med til Arbejdet med Helligdommens Opførelse, for at det kunde blive udført. Men de blev ved at komme med frivillige Gaver til ham, Morgen efter Morgen.
  dk 2Mosebog 363
 • og de råbte til Lot: Hvor er de Mænd, der kom til dig i Nat Kom herud med dem, for at vi kan stille vor Lyst på dem!
  dk 1Mosebog 195
 • Og de rakte ham brennofferet, stykke for stykke, og hodet, og han brente det på alteret.
  no 3Mosebok 913
 • Og de ropte på Lot og sa til ham: Hvor er de menn som er kommet til dig inatt? Før dem ut til oss, så vi kan få vår vilje med dem!
  no 1Mosebok 195
 • Og de så Israels Gud; under hans føtter var det likesom et gulv av gjennemsiktig safirsten og som himmelen selv i klarhet.
  no 2Mosebok 2410
 • Og de sa sig imellem: Sannelig, vi har skyld på oss for vår bror. Vi så hans sjeleangst da han bønnfalt oss, og vi vilde ikke høre; derfor er denne nød kommet over oss.
  no 1Mosebok 4221
 • Og de sa til dem: Herren hjemsøke eder og dømme eder fordi I har ført oss i vanrykte hos Farao og hans tjenere, så I har gitt dem sverd i hånden til å slå oss ihjel.
  no 2Mosebok 521
 • Og de sa til hverandre: Kom, la oss gjøre teglsten og brenne dem vel! Og de brukte tegl istedenfor sten, og jordbek istedenfor kalk.
  no 1Mosebok 113
 • og de sa til Moses: Folket bærer frem meget mere enn det trenges til det arbeid som Herren har befalt å fullføre.
  no 2Mosebok 365
 • Og de sa til Moses: Tal du med oss, så vil vi høre; men la ikke Gud tale med oss, forat vi ikke skal dø!
  no 2Mosebok 2019
 • Og de sa til Moses: Var det da ingen graver i Egypten siden du har ført oss hit for å dø i ørkenen? Hvorfor har du gjort dette mot oss og ført oss ut av Egypten?
  no 2Mosebok 1411
 • Og de sagde til Farao: Vi er kommet for at bo som Gæster i Landet, thi der er ingen Græsning for dine Trælles Småkvæg, da Hungersnøden er trykkende i Kana'an, og nu vilde dine Trælle gerne bosætte sig i Gosen.
  dk 1Mosebog 474
 • og de sagde til mig: Lav os en Gud, som kan drage foran os, thi vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, der førte os ud af Ægypten!
  dk 2Mosebog 3223
 • og de sagde til Moses: Er det, fordi der ingen Grave var i Ægypten, at du har fået os ud for at dø i Ørkenen? Hvad er det dog, du har gjort os, at du førte os ud af Ægypten?
  dk 2Mosebog 1411
 • og de sagde til Moses: Tal du med os, så vil vi lytte til; men lad ikke Gud tale med os, at vi ikke skal dø!
  dk 2Mosebog 2019
 • og de samlet dem i dyngevis, og landet blev fylt med stank.
  no 2Mosebok 814
 • Og de satte dem på livkjortelens skulderstykker, forat de skulde minne om Israels barn, således som Herren hadde befalt Moses.
  no 2Mosebok 397
 • Og de satte en snor av blå ull i den for å feste den til huen oventil, således som Herren hadde befalt Moses.
  no 2Mosebok 3931
 • Og de satte frem for ham særskilt og for dem særskilt, og for egypterne som åt hos ham, særskilt; for egypterne kan ikke ete sammen med hebreerne, det er en vederstyggelighet for egypterne.
  no 1Mosebok 4332
 • Og de satte frem mat for ham; men han sa: Jeg vil ikke ete før jeg har båret frem mitt ærend. Og Laban sa: Tal!
  no 1Mosebok 2433
 • Og de satte ham i Varetægt for at få en Kendelse af Herrens Mund.
  dk 3Mosebog 2412
 • Og de satte på den fire rader med stener. I en rad var det en karneol, en topas og en smaragd; det var den første rad.
  no 2Mosebok 3910
 • Og de sendte den side kjortel hjem til faren og sa: Denne har vi funnet; se efter om det ikke er din sønns kjortel!
  no 1Mosebok 3732
 • og de sendte Ærmekjortelen hjem til deres Fader med det Bud: Den har vi fundet se efter, om det ikke er din Søns Kjortel!
  dk 1Mosebog 3732
 • Og de skal dekke landet, så ingen kan se jorden, og de skal ete op hvert eneste grand av det som blev tilovers for eder efter haglet, og de skal avete hvert tre som vokser på eders marker.
  no 2Mosebok 105
 • Og de skal ete kjøttet samme natt; stekt ved ild og med usyret brød og bitre urter skal de ete det.
  no 2Mosebok 128
 • Og de skal falle, den ene over den andre, som for sverd skjønt ingen forfølger dem; og I skal ikke holde stand mot eders fiender.
  no 3Mosebok 2637
 • og de skal fylde dine Huse og alle dine Tjeneres og alle Ægypternes Huse således, at hverken dine Fædre eller dine Fædres Fædre nogen Sinde har oplevet Mage dertil, fra den Dag de kom til Verden og indtil denne Dag! Dermed vendte han sig bort og forlod Farao.
  dk 2Mosebog 106
 • Og de skal fylle dine hus og alle dine tjeneres hus og alle egypternes hus, så hverken dine fedre eller dine fedres fedre har sett noget slikt fra den tid de blev til på jorden, og til denne dag. Dermed vendte han sig om og gikk ut fra Farao.
  no 2Mosebok 106
 • og de skal gjøre livkjortelen av gull, blå, purpurrød og karmosinrød ull og fint, tvunnet lingarn i kunstvevning.
  no 2Mosebok 286
 • Og de skal gjøre mig en helligdom, så vil jeg bo midt iblandt dem.
  no 2Mosebok 258
 • Og de skal høre på dine ord, og du skal gå inn til kongen i Egypten, du og de eldste i Israel, og I skal si til ham: Herren, hebreernes Gud, har møtt oss; la oss nu gå tre dagsreiser ut i ørkenen og ofre til Herren vår Gud.
  no 2Mosebok 318
 • Og de skal ikke mere ofre sine slaktoffer til de onde ånder som de driver avgudsdyrkelse med. Dette skal være en evig lov for dem, fra slekt til slekt.
  no 3Mosebok 177
 • og de skal kende, at jeg Herren er deres Gud, som førte dem ud af Ægypten for at bo midt iblandt dem, jeg Herren deres Gud!
  dk 2Mosebog 2946
 • Og de skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, som førte dem ut av Egyptens land for å bo midt iblandt dem. Jeg er Herren deres Gud.
  no 2Mosebok 2946
 • og de skal samle al Afgrøden fra de gode År, der kommer, og oplagre Høsten som Faraos Eje og bringe Afgrøden under Lås og Lukke i Byerne,
  dk 1Mosebog 4135
 • Og de skal samle alt som kan tjene til føde, i disse gode år som kommer, og under Faraos hånd dynge op korn i byene til føde og ta vare på det.
  no 1Mosebok 4135
 • Og de skal skifte rett mellem folket til enhver tid; enhver stor sak skal de komme til dig med, men enhver liten sak skal de selv dømme i. Således letter du byrden for dig selv, og de bærer den med dig.
  no 2Mosebok 1822
 • og de skal skjule Landets Overflade, så man ikke kan se Jorden, og opæde Resten af det, som er blevet tilovers for eder efter Haglen, og opæde alle eders Træer, som gror på Marken;
  dk 2Mosebog 105
 • Og de skal slakte skyldofferlammet, og presten skal ta av skyldofferets blod og stryke på den høire ørelapp på den som lar sig rense, og på hans høire tommelfinger og på hans høire stortå.
  no 3Mosebok 1425
 • Og de skal ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på det øverste dørtre på de hus hvor de eter det.
  no 2Mosebok 127
 • Og de skal tage noget af Blodet og stryge det på de to Dørstolper og Overliggeren i de Huse, hvor I spiser det.
  dk 2Mosebog 127
 • Og de skal være til lys på himmelhvelvingen, til å lyse over jorden. Og det blev så.
  no 1Mosebok 115
 • Og de skiftet rett mellem folket til enhver tid; enhver vanskelig sak kom de til Moses med, men i enhver liten sak dømte de selv.
  no 2Mosebok 1826
 • Og de skjulte hele Jordens Overflade, så Jorden blev sort af dem, og de opåd alt, hvad der voksede i Landet, og alle Træfrugter, alt, hvad Haglen havde levnet, og der blev intet grønt tilbage på Træerne eller på Markens Urter i hele Ægypten.
  dk 2Mosebog 1015
 • Og de slaktet den, og Moses sprengte blodet rundt om på alteret.
  no 3Mosebok 819
 • Og de slaktet den, og Moses tok av dens blod og strøk på Arons høire ørelapp og på tommelfingeren på hans høire hånd og på stortåen på hans høire fot.
  no 3Mosebok 823
 • Og de slaktet den, og Moses tok blodet og strøk det rundt om på alterets horn med sin finger og renset alteret for synd; og resten av blodet helte han ut ved alterets fot. Således gjorde han soning for det og helliget det.
  no 3Mosebok 815
 • og de sluttede Pagt ved Be'ersjeba. Så brød Abimelek og hans Hærfører Pikol op og vendte tilbage til Filisternes Land.
  dk 1Mosebog 2132
 • Og de som blir igjen av eder, dem vil jeg gi et motløst hjerte i sine fienders land, så lyden av et henværet blad vil jage dem, og de skal flykte som en flykter for sverd, og falle skjønt ingen forfølger dem.
  no 3Mosebok 2636
 • Og de som blir igjen av eder, skal visne bort i eders fienders land for sin misgjernings skyld; også for sine fedres misgjerninger, som hviler på dem, skal de visne bort.
  no 3Mosebok 2639
 • Og de som gikk inn, var han og hun av alt kjød, således som Gud hadde befalt ham. Og Herren lukket efter ham.
  no 1Mosebok 716
 • Og de stygge og magre kyr åt op de syv vakre og fete kyr. Da våknet Farao.
  no 1Mosebok 414
 • Og de syntes godt om deres ord, både Hemor og Sikem, Hemors sønn.
  no 1Mosebok 3418
 • Og de syv magre og stygge kyr som steg op efter dem, er syv år, og de syv tomme aks som var svidd av østenvinden, er syv hungersår, som skal komme.
  no 1Mosebok 4127
 • Og de syv magre og usle Køer, der steg op efter dem, betyder syv År, og de syv golde og vindsvedne Aks betyder syv Hungersnødsår.
  dk 1Mosebog 4127
 • Og de to andre ender av de to slyngede kjeder festet de i de to flettverk og festet dem så til livkjortelens skulderstykker på fremsiden.
  no 2Mosebok 3918
 • Og de to andre ender av de to slyngede kjeder skal du feste i de to flettverk og så feste dem til livkjortelens skulderstykker på fremsiden.
  no 2Mosebok 2825
 • Og de to engler kom til Sodoma om aftenen, mens Lot satt i Sodomas port; og da Lot så dem, stod han op og gikk dem i møte og bøide sig med sitt ansikt til jorden
  no 1Mosebok 191
 • og de to Guldsnore knyttede de i de to Ringe på Brystskjoldets Hjørner;
  dk 2Mosebog 3917
 • og de to Guldsnore skal du knytte i de to Ringe på Brystskjoldets Hjørner;
  dk 2Mosebog 2824
 • Og de tog deres Kvæg og al deres Ejendom, som de havde erhvervet sig i Kana'ans Land, og drog til Ægypten, Jakob og alt hans Afkom med ham;
  dk 1Mosebog 466
 • Og de tok det som Moses hadde befalt, og farte det frem foran sammenkomstens telt; og hele menigheten trådte til og stod for Herrens åsyn.
  no 3Mosebok 95
 • Og de tok med sig sin buskap og sitt gods som de hadde lagt sig til i Kana'ans land, og de kom til Egypten, Jakob og hele hans ætt med ham;
  no 1Mosebok 466
 • Og de tok og kastet ham ned i brønnen; men brønnen var tom, det var intet vann i den.
  no 1Mosebok 3724
 • Og de trådte frem og bar dem i deres kjortler utenfor leiren, som Moses hadde sagt.
  no 3Mosebok 105
 • Og de tusen, syv hundre og fem og sytti sekel brukte de til hakene på stolpene, til å klæ stolpehodene og til å sammenbinde dem med stenger.
  no 2Mosebok 3828
 • Og de tvettet innvollene og føttene med vann, og Moses brente hele væren på alteret; det var et brennoffer til en velbehagelig duft, det var et ildoffer for Herren, således som Herren hadde befalt Moses.
  no 3Mosebok 821
 • Og de tynne aks slukte de syv frodige og fulle aks. Da våknet Farao, og skjønte at det var en drøm.
  no 1Mosebok 417
 • Og de tynne aks slukte de syv gode aks. Og jeg fortalte det til tegnsutleggerne, men ingen kunde forklare det for mig.
  no 1Mosebok 4124
 • og de usle og magre Køer åd de syv smukke og fede Køer. Så vågnede Farao.
  dk 1Mosebog 414
 • Og de var begge nøgne, både Adam og hans Hustru, men de bluedes ikke.
  dk 1Mosebog 225
 • Og de var nakne både Adam og hans hustru, men bluedes ikke.
  no 1Mosebok 225
 • og de vellugtende Stoffer og Olien til Lysestagen og til Salveolien og Røgelsen.
  dk 2Mosebog 3528
 • og de velsignede Rebekka og sagde: Måtte du, vor Søster, blive til ti Tusind Tusinder, og måtte dit Afkom indtage dine Fjenders Porte!
  dk 1Mosebog 2460
 • Og de velsignet Rebekka og sa til henne: Vår søster, bli til tusen ganger ti tusen, og måtte din ætt ta sine fienders porter i eie!
  no 1Mosebok 2460
 • og dem må I lade gå i Arv og Eje til eders Børn efter eder; dem må I bruge som Trælle på Livstid; men over Israeliterne, eders Brødre, må du ikke bruge din Magt med Hårdhed, Broder over Broder.
  dk 3Mosebog 2546
 • Og dem skal Aron og hans sønner ha på når de går inn i sammenkomstens telt, eller når de treder frem til alteret for å gjøre tjeneste i helligdommen, så de ikke skal føre skyld over sig og dø. Dette skal være en evig lov for ham og hans ætt efter ham.
  no 2Mosebok 2843
 • Og den alen på hver av sidene som dekketeppene er for lange, skal henge ned på begge sider av tabernaklet for å dekke det.
  no 2Mosebok 2613
 • Og den allmektige Gud la eder finne barmhjertighet hos mannen, så han lar eders andre bror og Benjamin dra hjem igjen med eder; og jeg - skal jeg være barnløs, så får jeg være barnløs!
  no 1Mosebok 4314
 • Og den anden gav han Navnet Efraim, thi han sagde: Gud har givet mig Livsfrugt i min Elendigheds Land.
  dk 1Mosebog 4152
 • og den anden hed Eliezer; thi, havde han sagt, min Faders Gud har været min Hjælp og frelst mig fra Faraos Sværd!
  dk 2Mosebog 184
 • og den andre hette Elieser, for han hadde sagt: Min fars Gud var min hjelp og fridde mig fra Faraos sverd.
  no 2Mosebok 184
 • Og den andre sønn kalte han Efra'im; for [sa han] Gud har gjort mig fruktbar i det land som jeg led ondt i.
  no 1Mosebok 4152
 • Og den åttende dag skal han ta to turtelduer eller to dueunger og komme for Herrens åsyn, til inngangen til sammenkomstens telt, og gi dem til presten.
  no 3Mosebok 1514
 • Og den åttende dag skal hun ta to turtelduer eller to dueunger og komme med dem til presten, til inngangen til sammenkomstens telt.
  no 3Mosebok 1529
 • og den Buk, der ved Loddet tilfalder Herren, skal Aron føre frem og ofre som Syndoffer;
  dk 3Mosebog 169
 • Og den bukk som ved loddet er tilfalt Herren, skal Aron føre frem og ofre til syndoffer.
  no 3Mosebok 169
 • Og den eldste fødte en sønn og kalte ham Moab; han er stamfar til moabittene, som er til den dag idag.
  no 1Mosebok 1937
 • og den ene gikk bort fra mig, og jeg sa: han er visselig revet ihjel; og jeg har aldri sett ham siden.
  no 1Mosebok 4428
 • Og den første dag skal I ta frukter av fagre trær, palmegrener og kvister av løvrike trær og siljer som vokser ved bekkene; og I skal være glade for Herrens, eders Guds åsyn i syv dager.
  no 3Mosebok 2340
 • og den israelitiske Kvindes Søn forbandede Navnet og bespottede det. Da førte man ham til Moses. Hans Moder hed Sjelomit, en Datter af Dibri af Dans Stamme.
  dk 3Mosebog 2411
 • og den israelittiske kvinnes sønn spottet Herrens navn og bannet det, og de førte ham til Moses. Hans mor hette Selomit, Dibris datter, av Dans stamme.
  no 3Mosebok 2411
 • Og den levende Fugl skal han lade flyve ud af Byen hen over Marken og således skaffe Huset Soning; så er det rent.
  dk 3Mosebog 1453
 • Og den mellemste tverrstang satte de således at den gikk tvert over midt på plankeveggen, fra den ene ende til den andre.
  no 2Mosebok 3633
 • Og den mellemste tverrstang, den som er midt på plankeveggen, skal gå tvert over, fra den ene ende til den andre.
  no 2Mosebok 2628
 • Og den ottende dag skal han tage sig to Turtelduer eller Dueunger og komme hen for Herrens Åsyn ved Åbenbaringsteltets indgang og give Præsten dem.
  dk 3Mosebog 1514
 • og den overskydende Alen på begge Sider af Telttæppernes Længder skal hænge ned over begge Boligens Sider for at dække den.
  dk 2Mosebog 2613
 • Og den prest som salves, og som innvies til å gjøre prestetjeneste i sin fars sted, skal utføre soningen; han skal klæ sig i linklærne, de hellige klær,
  no 3Mosebok 1632
 • og den salvede Præst skal tage noget af Tyrens Blod og bringe det ind i Åbenbaringsteltet,
  dk 3Mosebog 45
 • og den skal bli til støv utover hele Egyptens land, og den skal bli til bylder som bryter ut med blemmer, både på folk og fe i hele Egyptens land.
  no 2Mosebok 99
 • Og den som brenner det op, skal tvette sine klær og bade sitt legeme i vann; derefter kan han gå inn i leiren.
  no 3Mosebok 1628
 • Og den som eter det, kommer til å lide for sin misgjerning, for han har vanhelliget det som var helliget Herren; han skal utryddes av sitt folk.
  no 3Mosebok 198
 • og den som har båret deres døde kropper, skal tvette sine klær og være uren til om aftenen; de skal være urene for eder.
  no 3Mosebok 1128
 • og den som har ett av dets døde kropp, skal tvette sine klær og være uren til om aftenen; og den som har båret dets døde kropp, skal tvette sine klær og være uren til om aftenen.
  no 3Mosebok 1140
 • Og den som kom først frem, var rød og over hele kroppen som en lodden kappe; og de kalte ham Esau.
  no 1Mosebok 2525
 • Og den som lar sig rense, skal tvette sine klær og rake av alt sitt hår og bade sig i vann, så er han ren, og derefter kan han gå inn i leiren; men han skal holde sig utenfor sitt telt i syv dager.
  no 3Mosebok 148
 • og den som ligger i huset, skal tvette sine klær, og den som eter i huset, skal tvette sine klær.
  no 3Mosebok 1447
 • Og den som rører ved den sykes legeme, skal tvette sine klær og bade sig i vann og være uren til om aftenen.
  no 3Mosebok 157
 • Og den som setter sig på noget som den som har flod, sitter på, han skal tvette sine klær og bade sig i vann og være uren til om aftenen.
  no 3Mosebok 156
 • Og den som spotter Herrens navn, skal late livet, hele menigheten skal stene ham; enten det er en fremmed eller en innfødt, skal han stenes når han spotter Herrens navn.
  no 3Mosebok 2416
 • og den Synd, han har begået, bliver ham vitterlig, så skal den Offergave, han bringer, være en lydefri Gedebuk.
  dk 3Mosebog 423
 • og den Synd, han har begået, bliver ham vitterlig, så skal Offergaven, han bringer for den Synd, han har begået, være en lydefri Ged.
  dk 3Mosebog 428
 • og den unge Mand tøvede ikke med at gøre således, thi han var indtaget i Jakobs Datter, og han var den, der havde mest at sige i sin Faders Hus
  dk 1Mosebog 3419
 • Og den unge mann drygde ikke med å gjøre dette, for han var glad i Jakobs datter, og han var den som hadde mest å si i sin fars hus.
  no 1Mosebok 3419
 • og den ældste fødte en Søn, som hun kaldte Moab; han er Moabs Stamfader den Dag i Dag.
  dk 1Mosebog 1937
 • og den øverste baker lot han henge, således som Josef hadde tydet drømmene for dem.
  no 1Mosebok 4022
 • Og den, der brænder dem, skal tvætte sine Klæder og bade sit Legeme; derefter må han komme ind i Lejren.
  dk 3Mosebog 1628
 • og den, der forbander Herrens Navn, skal lide Døden; hele Menigheden skal stene ham; en fremmed såvel som en indfødt skal lide Døden når han forbander Navnet.
  dk 3Mosebog 2416
 • og den, som bærer et Ådsel af dem, skal tvætte sine Klæder og være uren til Aften; de skal være eder urene.
  dk 3Mosebog 1128
 • Og denne dag skal være en minnedag for eder, og I skal holde den som en høitid for Herren; det skal være en evig forskrift for eder å holde den, slekt efter slekt.
  no 2Mosebok 1214
 • og denne sten som jeg har reist op som en minnesten, skal være et Guds hus, og av alt det du gir mig, vil jeg gi dig tiende.
  no 1Mosebok 2822
 • og denne Sten, som jeg har rejst som en Støtte, skal være Guds Hus, og af alt, hvad du giver mig, vil jeg give dig Tiende!
  dk 1Mosebog 2822
 • Og dens Bælte, som brugtes, når den skulde tages på, var i eet med den og af samme Arbejde, af Guldtråd, violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus, således som Herren havde pålagt Moses.
  dk 2Mosebog 395
 • Og dens Bælte, som skal bruges, når den tages på, skal være af samme Arbejde og i eet med den; det skal være af Guldtråd, violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus.
  dk 2Mosebog 288
 • og der kom et Haglvejr, med Ildsluer flammende mellem Haglen, så voldsomt, at dets Lige aldrig havde været nogetsteds i Ægypten, siden det blev befolket;
  dk 2Mosebog 924
 • og der så på det Sted, som var betændt, kommer en hvid Hævelse eller en rødlighvid Plet, skal han lad sig syne af Præsten;
  dk 3Mosebog 1319
 • og der skal høre to Tiendedele Eta fint Hvedemel, rørt i Olie, dertil som Afgrødeoffer, et Ildoffer for Herren til en liflig Duft, og ligeledes en Fjerdedel Hin Vin som Drikoffer.
  dk 3Mosebog 2313
 • Og der var Hungersnød over hele Jorden. Da åbnede Josef for alle Kornlagrene og solgte Korn til Ægypterne; men Hungersnøden tog til i Ægypten;
  dk 1Mosebog 4156
 • og deres Bosteder strækker sig fra Mesja i Retning af Sefar, Østens Bjerge.
  dk 1Mosebog 1030
 • Og deres Fader Jakob sagde til dem: I gør mig barnløs; Josef er ikke mere, og Simeon er ikke mere, og nu vil I tage Benjamin; det går alt sammen ud over mig!
  dk 1Mosebog 4236
 • og derpå holdt Jakob Offerslagtning på Bjerget og indbød sine Frænder til Måltid; og de holdt Måltid og blev på Bjerget Natten over.
  dk 1Mosebog 3154
 • Og dersom der bliver noget af Indsættelseskødet eller Brødet tilovers til næste Morgen, da skal du opbrænde det tiloversblevne; spises må det ikke, thi det er helligt.
  dk 2Mosebog 2934
 • Og dersom ditt offer er et matoffer som er stekt i panne, så skal det lages av fint mel med olje.
  no 3Mosebok 27
 • Og dersom ditt offer er et matoffer som er stekt på helle, så skal det være av fint mel som er blandet med olje og usyret.
  no 3Mosebok 25
 • Og dersom en Familie er for lille til et Lam, skal han sammen med sin nærmeste Nabo tage et Lam, svarende til Personernes Antal; hvor mange der skal være om et Lam, skal I beregne efter. hvad hver enkelt kan spise.
  dk 2Mosebog 124
 • Og dersom en mann ligger hos henne, og hennes urenhet kommer på ham, så skal han være uren i syv dager, og ethvert leie han ligger på, skal være urent.
  no 3Mosebok 1524
 • Og dersom en prests datter vanhelliger sig ved å drive hor, så vanhelliger hun sin far; hun skal brennes med ild.
  no 3Mosebok 219
 • Og dersom han slår ut en tann på sin træl eller trælkvinne, da skal han gi dem fri til vederlag for tannen.
  no 2Mosebok 2127
 • Og dersom I enda ikke lar eder tukte av mig, men står mig imot,
  no 3Mosebok 2623
 • Og dersom I enda ikke lyder mig, da vil jeg tukte eder syvfold mere for eders synder.
  no 3Mosebok 2618
 • Og dersom I enda ikke lyder mig, men står mig imot,
  no 3Mosebok 2627
 • Og dersom I enda står mig imot og ikke vil lyde mig, da vil jeg slå eder syvfold mere, som eders synder fortjener.
  no 3Mosebok 2621
 • Og dersom nogen rører ved noget som er på leiet eller på det hun sitter på, skal han være uren til om aftenen.
  no 3Mosebok 1523
 • og dertil fem Piller med Knager, hvis Hoveder og Bånd han overtrak med Guld, og fem Fodstykker af Kobber.
  dk 2Mosebog 3638
 • og dertil skal de bruge Guldtråd, violet og rødt Purpurgarn, Karmoisinrødt Garn og Byssus.
  dk 2Mosebog 285
 • og desuden alle vildtlevende Dyr efter deres Arter, alt Kvæg efter dets Arter, alt Kryb på Jorden efter dets Arter og alle Fugle efter deres Arter, alle Fugle, alt, hvad der har Vinger;
  dk 1Mosebog 714
 • og desuden andre Penge for at købe Føde. Vi ved ikke, hvem der har lagt Pengene i vore Sække!
  dk 1Mosebog 4321
 • og desuden har hans Medhustru Re'uma født Teba, Gaham, Tahasj og Ma'aka.
  dk 1Mosebog 2224
 • Og det andet Lam skal du ofre ved Aftenstid; sammen med det skal du ofre et Afgrødeoffer og et Drikoffer som om Morgenen til en liflig Duft, et Ildoffer for Herren.
  dk 2Mosebog 2941
 • og det angrebne Sted på Klædningen, Læderet, det vævede eller knyttede Stof eller Lædertingene viser sig at være grønligt eller rødligt, så er det Spedalskhed og skal synes af Præsten.
  dk 3Mosebog 1349
 • Og det blev Aften, og det blev Morgen, femte Dag.
  dk 1Mosebog 123
 • Og det blev aften, og det blev morgen, femte dag.
  no 1Mosebok 123
 • Og det blev Aften, og det blev Morgen, fjerde Dag.
  dk 1Mosebog 119
 • Og det blev aften, og det blev morgen, fjerde dag.
  no 1Mosebok 119
 • Og det blev Aften, og det blev Morgen, tredje Dag.
  dk 1Mosebog 113
 • Og det blev aften, og det blev morgen, tredje dag.
  no 1Mosebok 113
 • Og det drog også en stor hop av alle slags folk med dem, og småfeet og storfeet, en overmåte stor mengde fe.
  no 2Mosebok 1238
 • Og det fantes ikke brød i hele landet; for hungersnøden var meget hård, så Egyptens land og Kana'ans land vansmektet av hunger.
  no 1Mosebok 4713
 • og det femten Alen lange Omhæng med tre Piller og tre Fodstykker til den anden Side af Indgangen.
  dk 2Mosebog 3815
 • Og det gikk en elv ut fra Eden og vannet haven; og siden delte den sig i fire strømmer.
  no 1Mosebok 210
 • og det gikk ild ut fra Herrens åsyn og fortærte brennofferet og fettstykkene på alteret; og hele folket så det, og de ropte høit av glede og falt ned på sitt ansikt.
  no 3Mosebok 924
 • Og det gullklædde alter og salvings-oljen og den velluktende røkelse og teppet for inngangen til teltet,
  no 2Mosebok 3938
 • Og det hellige han har forsyndet sig mot, skal han gi vederlag for, og han skal legge femtedelen til og gi det til presten. Og presten skal gjøre soning for ham med skyldoffer-væren, så han får forlatelse.
  no 3Mosebok 516
 • Og det hendte på den tid da Moses var blitt voksen, at han gikk ut til sine brødre og så på deres slit og slep, og han fikk se en egyptisk mann som slo en hebraisk mann, en av hans brødre.
  no 2Mosebok 211
 • Og det høire lår skal I gi presten som gave av eders takkoffer.
  no 3Mosebok 732
 • Og det kom en frykt over ham, og han sa: Hvor forferdelig er ikke dette sted ! Her er visselig Guds hus, her er himmelens port.
  no 1Mosebok 2817
 • Og det land som jeg gav Abraham og Isak, det vil jeg gi dig; og din ætt efter dig vil jeg gi landet.
  no 1Mosebok 3512
 • Og det må ikke være noget menneske i sammenkomstens telt når han går inn for å gjøre soning i helligdommen, og til han går ut igjen; og således skal han gjøre soning for sig og for sitt hus og for hele Israels menighet.
  no 3Mosebok 1617
 • og det på det sted hvor bylden var, blir en hvit knute eller en lyserød flekk, da skal han vise sig frem for presten.
  no 3Mosebok 1319
 • Og det skal i hele Egyptens land bli et stort skrik som det ikke har vært maken til og heller ikke mere skal bli.
  no 2Mosebok 116
 • Og det skal tilfalde Aron og hans Sønner som en Rettighed, de har Krav på fra Israeliternes Side til evig Tid; thi det er en Offerydelse, og som Offerydelse skal Israeliterne give det af deres Takofre, som deres Offerydelse til Herren.
  dk 2Mosebog 2928
 • Og det skal være dig som et Tegn på din Hånd og et Erindringsmærke på din Pande, thi med stærk Hånd førte Herren os ud af Ægypten.
  dk 2Mosebog 1316
 • Og det skal være dig til et tegn på din hånd og til en minneskrift på din panne, forat Herrens lov skal være i din munn; for med sterk hånd førte Herren dig ut av Egypten.
  no 2Mosebok 139
 • Og det skal være til et tegn på din hånd og til en minneseddel på din panne; for med sterk hånd førte Herren oss ut av Egypten.
  no 2Mosebok 1316
 • Og det skjedde dengang Herren talte til Moses i Egyptens land,
  no 2Mosebok 628
 • Og det som åpner morsliv av asener, skal du løse med et stykke småfe, men dersom du ikke løser det, da skal du bryte nakken på det. Hver førstefødt blandt dine sønner skal du løse, og ingen skal vise sig tomhendt for mitt åsyn.
  no 2Mosebok 3420
 • Og det som blir tilovers av matofferet, skal Aron og hans sønner ha; det hører til det som er høihellig av Herrens ildoffer.
  no 3Mosebok 210
 • Og det som blir tilovers, skal Aron og hans sønner ete; det skal etes usyret på et hellig sted; i forgården til sammenkomstens telt skal de ete det.
  no 3Mosebok 616
 • Og det som enda er tilovers av oljen som presten har i sin hånd, skal han helle på hodet på den som lar sig rense, for å gjøre soning for ham for Herrens åsyn.
  no 3Mosebok 1429
 • Og det som enda er tilovers av oljen som presten har i sin hånd, skal han helle på hodet på den som lar sig rense. Og således skal presten gjøre soning for ham for Herrens åsyn.
  no 3Mosebok 1418
 • Og det som vokser i landets sabbatsår, skal være til føde for eder, for dig og din tjener og din tjenestepike og din dagarbeider og de fremmede som holder til hos dig;
  no 3Mosebok 256
 • Og det store dyps kilder og himmelens sluser lukkedes, og regnet fra himmelen stanset.
  no 1Mosebok 82
 • Og det stykke mark hvor han hadde slått op sitt telt, kjøpte han av sønnene til Hemor, Sikems far, for hundre kesitter.
  no 1Mosebok 3319
 • Og det var atter hungersnød i landet - likesom forrige gang på Abrahams tid; og Isak drog til filistrenes konge Abimelek i Gerar.
  no 1Mosebok 261
 • Og det var en hebraisk gutt sammen med oss der; han var tjener hos høvdingen over livvakten; ham fortalte vi våre drømmer, og han tydet dem for oss; efter som enhver hadde drømt, tydet han dem.
  no 1Mosebok 4112
 • Og det, der var ydet, var dem nok til at udføre hele Arbejdet, ja mer end nok.
  dk 2Mosebog 367
 • Og dette er den gave I skal ta imot av dem: gull og sølv og kobber
  no 2Mosebok 253
 • Og dette er Esaus ætt i Se'irfjellene, han som var stamfar til edomittene.
  no 1Mosebok 369
 • Og dette er hvad du skal gjøre med dem for å hellige dem til å tjene mig som prester: Ta en ung okse og to værer som er uten lyte,
  no 2Mosebok 291
 • Og dette er loven om matofferet: Arons sønner skal bære det frem for Herrens åsyn, foran alteret.
  no 3Mosebok 614
 • Og dette er loven om skyldofferet: Det er høihellig.
  no 3Mosebok 71
 • Og dette er loven om takkofferet som ofres til Herren:
  no 3Mosebok 711
 • og dette er min Pagt, som I skal holde, Pagten mellem mig og eder, at alt af Mandkøn hos eder skal omskæres.
  dk 1Mosebog 1710
 • Og dette er navnene på Esaus stammefyrster efter deres ætter, efter deres bosteder, med deres navn: stammefyrsten Timna, stammefyrsten Alva, stammefyrsten Jetet,
  no 1Mosebok 3640
 • Og dette er navnene på Israels barn som kom til Egypten, Jakob og hans sønner: Jakobs førstefødte sønn Ruben,
  no 1Mosebok 468
 • Og dette er navnene på Levis sønner efter deres ætter: Gerson og Kahat og Merari; og Levi blev hundre og syv og tretti år gammel.
  no 2Mosebok 616
 • Og dette skal være en evig lov for eder, at det gjøres soning for Israels barn til renselse for alle deres synder én gang om året. Og Aron gjorde som Herren hadde befalt Moses.
  no 3Mosebok 1634
 • Og dette skal være en evig lov for eder: I den syvende måned, på den tiende dag i måneden, skal I faste og ikke gjøre noget arbeid, hverken den innfødte eller den fremmede som bor iblandt eder.
  no 3Mosebok 1629
 • Og dette var Anas barn: Dison og datteren Oholibama.
  no 1Mosebok 3625
 • Og dette var de konger som regjerte i Edom-landet før det regjerte nogen konge over Israels barn:
  no 1Mosebok 3631
 • Og dette var Disons sønner: Hemdan og Esban og Jitran og Keran.
  no 1Mosebok 3626
 • Og dette var Esaus hustru Oholibamas sønner: stammefyrsten Je'usj stammefyrsten Jalam, stammefyrsten Korah; dette var de stammefyrster som nedstammet fra Oholibama, Anas datter, Esaus hustru.
  no 1Mosebok 3618
 • Og dette var Re'uels sønner: Nahat og Serah, Samma og Missa. Dette var Esaus hustru Basmats sønner.
  no 1Mosebok 3613
 • Og dette var Sibeons sønner: Aja og Ana; det var den Ana som fant de varme kilder i ørkenen, mens han gjætte sin far Sibeons asener.
  no 1Mosebok 3624
 • Og dette var Sobals sønner: Alvan og Manahat og Ebal, Sefo og Onam.
  no 1Mosebok 3623
 • Og dette var sønnene til Esaus sønn Re'uel: stammefyrsten Nahat, stammefyrsten Serah, stammefyrsten Samma, stammefyrsten Missa, dette var de stammefyrster som nedstammet fra Re'uel i Edom-landet. Dette var Esaus hustru Basmats sønner.
  no 1Mosebok 3617
 • Og dette var sønnene til Oholibama, Anas datter, Sibeons sønnedatter, Esaus hustru: Med henne fikk Esau Je'us og Jalam og Korah.
  no 1Mosebok 3614
 • og din buskap og de ville dyr som er i ditt land, skal også ete av all den grøde som vokser der.
  no 3Mosebok 257
 • Og din ætt skal bli som støvet på jorden, og du skal utbrede dig mot vest og mot øst og mot nord og mot syd, og i dig og i din ætt skal alle jordens slekter velsignes
  no 1Mosebok 2814
 • Og dine to sønner som du har fått i Egyptens land, før jeg kom til dig her i Egypten, de skal nu være mine; Efra'im og Manasse skal tilhøre mig likesom Ruben og Simeon.
  no 1Mosebok 485
 • og Dison og Eser og Disan; dette var horittenes stammefyrster, Se'irs sønner i Edom-landet.
  no 1Mosebok 3621
 • og dræbte Hamor og hans Søn Sikem med Sværdet, tog Dina ud af Sikems Hus og drog bort.
  dk 1Mosebog 3426
 • og du må ikke af deres Døtre tage Hustruer til dine Sønner, så deres Døtre, når de boler med deres Guder, får dine Sønner til også at bole med dem.
  dk 2Mosebog 3416
 • Og du sa til dine tjenere: Før ham ned til mig, så jeg kan få se ham med mine egne øine!
  no 1Mosebok 4421
 • Og du skal avmerke en grense for folket rundt omkring og si: Vokt eder for å stige op på fjellet eller røre ved dets fot! Enhver som rører ved fjellet, skal visselig late livet;
  no 2Mosebok 1912
 • Og du skal brenne hele væren på alteret - det er et brennoffer for Herren, en velbehagelig duft; det er et ildoffer for Herren.
  no 2Mosebok 2918
 • Og du skal bringe Bordet ind og ordne, hvad dertil hører, og bringe Lysestagen ind og sætte Lamperne på.
  dk 2Mosebog 404
 • og du skal byde alle kunstforstandige Mænd, hvem jeg har fyldt med Kunstfærdigheds Ånd, at tilvirke Aron Klæder, for at han kan helliges til at gøre Præstetjeneste for mig.
  dk 2Mosebog 283
 • Og du skal byde Israels barn at de skal la dig få ren olje av støtte oliven til lysestaken, så lampene kan settes op til enhver tid.
  no 2Mosebok 2720
 • Og du skal feste de to slyngede gullkjeder i de to ringer på hjørnene av brystduken.
  no 2Mosebok 2824
 • Og du skal feste fem av teppene sammen for sig, og seks for sig, og du skal legge det sjette teppe dobbelt på fremsiden av dekket.
  no 2Mosebok 269
 • Og du skal gå inn med den til din far, så han kan ete av den og velsigne dig, før han dør.
  no 1Mosebok 2710
 • Og du skal gjøre efter denne lov til fastsatt tid, år efter år.
  no 2Mosebok 1310
 • Og du skal gjøre en list på det av en hånds bredde rundt omkring, og rundt om listen skal du gjøre en gullkrans.
  no 2Mosebok 2525
 • Og du skal gjøre ennu to gullringer og sette dem på livkjortelens to skulderstykker nedentil på fremsiden, der hvor den festes sammen, ovenfor livkjortelens belte.
  no 2Mosebok 2827
 • Og du skal gjøre et horn på hvert av dets fire hjørner, og hornene skal være i ett med alteret; og du skal klæ det med kobber.
  no 2Mosebok 272
 • Og du skal gjøre fem stolper av akasietre til teppet og klæ dem med gull; hakene på dem skal være av gull, og du skal støpe fem fotstykker av kobber til dem.
  no 2Mosebok 2637
 • Og du skal gjøre femti gullkroker og feste teppene til hverandre med krokene, så tabernaklet blir et sammenhengende telt.
  no 2Mosebok 266
 • Og du skal gjøre femti kobberkroker og hekte krokene inn i hempene, og du skal feste teppene sammen, så de blir ett dekke.
  no 2Mosebok 2611
 • Og du skal gjøre hellige klær for Aron, din bror, til ære og til pryd.
  no 2Mosebok 282
 • Og du skal gjøre hemper av blå ull i kanten på det ene teppe, ytterst der hvor sammenfestingen skal være, og likeså i kanten på det ytterste teppe, der hvor den andre sammenfesting skal være.
  no 2Mosebok 264
 • Og du skal gjøre to gullringer til det og sette dem nedenfor kransen, på begge sider av det; du skal sette to på hver side; de skal være til å stikke stenger i, så alteret kan bæres på dem.
  no 2Mosebok 304
 • Og du skal gjøre to kjeruber av gull; i drevet arbeid skal du gjøre dem og sette dem ved begge endene av nådestolen.
  no 2Mosebok 2518
 • Og du skal hellige dem, så de blir høihellige; hver den som rører ved dem, skal være hellig.
  no 2Mosebok 3029
 • Og du skal hellige svingebrystet og løftelåret - det som svinges og det som løftes av Arons og hans sønners innvielses-vær.
  no 2Mosebok 2927
 • Og du skal henge det på fire gullklædde stolper av akasietre som det er gullhaker på, og som står på fire fotstykker av sølv.
  no 2Mosebok 2632
 • Og du skal henge forhenget under krokene og føre vidnesbyrdets ark dit og sette den innenfor forhenget; og forhenget skal være for eder en skillevegg mellem det Hellige og det Aller-helligste.
  no 2Mosebok 2633
 • Og du skal holde dig denne Anordning efterrettelig til den fastsatte Tid, År efter År.
  dk 2Mosebog 1310
 • Og du skal holde ham hellig, for han bærer frem din Guds mat; han skal være hellig for dig, for jeg, Herren, som helliger eder, er hellig.
  no 3Mosebok 218
 • og du skal hælde Olie derover og komme Røgelse derpå. Det er et Afgrødeoffer,
  dk 3Mosebog 215
 • og du skal hænge Forhænget under Krogene og bringe Vidnesbyrdets Ark ind i Rummet bag ved Forhænget, og Forhænget skal danne eder en Skillevæg mellem det Hellige og det Allerhelligste.
  dk 2Mosebog 2633
 • Og du skal iføre din Broder Aron og hans Sønner dem, og du skal salve dem, indsætte dem og hellige dem til at gøre Præstetjeneste for mig.
  dk 2Mosebog 2841
 • Og du skal ikke gå op til mitt alter på trapper, forat ikke din blusel skal blottes over det.
  no 2Mosebok 2026
 • Og du skal ikke holde efterhøst i din vingård og ikke sanke op de nedfalne bær i din vingård; du skal la dem ligge til den fattige og den fremmede; jeg er Herren eders Gud.
  no 3Mosebok 1910
 • Og du skal indrette mig en Helligdom, for at jeg kan bo midt iblandt dem.
  dk 2Mosebog 258
 • Og du skal indsamle et Forråd af alle Slags Levnedsmidler, for at det kan tjene dig og dem til Føde.
  dk 1Mosebog 621
 • og du skal indskærpe dem Anordningerne og Lovene og lære dem den Vej, de skal vandre, og hvad de har at gøre.
  dk 2Mosebog 1820
 • Og du skal klæ Aron i de hellige klær og salve ham og hellige ham, og så skal han tjene mig som prest.
  no 2Mosebok 4013
 • Og du skal komme Salt i enhver Afgrødeoffergave, du frembærer, du må ikke undlade at komme din Guds Pagts Salt i dit Afgrødeoffer, men du skal frembære Salt med enhver af dine Offergaver.
  dk 3Mosebog 213
 • Og du skal lave Bærestængerne af Akacietræ og overtrække dem med Guld, og med dem skal Bordet bæres.
  dk 2Mosebog 2528
 • Og du skal lave de dertil hørende Fade og Kander, Krukker og Skåle til at udgyde Drikoffer med; af purt Guld skal du lave dem.
  dk 2Mosebog 2529
 • Og du skal lave endnu to Guldringe og fæste dem på Efodens to Skulderstykker forneden på Forsiden, hvor den er hæftet sammen med Skulderstykkerne, oven over Efodens Bælte;
  dk 2Mosebog 2827
 • Og du skal lave halvtredsindstyve Guldkroge til at forbinde Tæpperne med hinanden, så at Boligen udgør et Hele.
  dk 2Mosebog 266
 • Og du skal lave halvtredsindstyve Kobberkroge og stikke dem i Løkkerne og sammenføje Teltdækket, så de udgør et Hele.
  dk 2Mosebog 2611
 • Og du skal lave syv Lamper til den og sætte disse Lamper på den, for at de kan lyse Pladsen foran op.
  dk 2Mosebog 2537
 • Og du skal lave to andre Guldringe og sætte dem på Brystskjoldets to andre Hjørner på den indre, mod Efoden vendende Rand.
  dk 2Mosebog 2826
 • og du skal lave to Keruber af Guld, i drevet Arbejde skal du lave dem, ved begge Ender af Sonedækket.
  dk 2Mosebog 2518
 • Og du skal lave Tværstænger af Alkacietræ, fem til de Brædder, der danner Boligens ene Side,
  dk 2Mosebog 2626
 • Og du skal legge dem i en kurv og bære dem frem i kurven, og lede frem oksen og de to værer.
  no 2Mosebok 293
 • Og du skal legge dem i to rader, seks i hver rad, på bordet av rent gull for Herrens åsyn.
  no 3Mosebok 246
 • Og du skal legge ren virak på hver rad, og den skal være et ihukommelses-offer for brødene, et ildoffer for Herren.
  no 3Mosebok 247
 • Og du skal på den Dag fortælle din Søn, at dette sker i Anledning af, hvad Herren gjorde for dig, da du vandrede ud af Ægypten!
  dk 2Mosebog 138
 • Og du skal rejse Boligen på den Måde, som vises dig på Bjerget.
  dk 2Mosebog 2630
 • Og du skal rundt om spærre af for Folket og sige til dem: Vog eder for at gå op på Bjerget, ja for blot at røre ved Yderkanten deraf; enhver, der rører ved Bjerget, er dødsens!
  dk 2Mosebog 1912
 • Og du skal salve Aron og hans sønner, og du skal hellige dem til å tjene mig som prester.
  no 2Mosebok 3030
 • Og du skal salve brennofferalteret og alt som hører det til, og du skal hellige alteret, og alteret skal være høihellig.
  no 2Mosebok 4010
 • Og du skal salve dem, likesom du salvet deres far, og så skal de tjene mig som prester; og denne salving skal gi dem retten til prestedømmet for evig tid, slekt efter slekt.
  no 2Mosebok 4015
 • Og du skal salve tvettekaret og dets fotstykke og hellige det.
  no 2Mosebok 4011
 • Og du skal salve Vandkummen og Fodstykket og hellige den.
  dk 2Mosebog 4011
 • Og du skal sette alteret foran forhenget som henger foran vidnesbyrdets ark, foran nådestolen som er ovenover vidnesbyrdet, hvor jeg vil komme sammen med dig.
  no 2Mosebok 306
 • Og du skal sette begge stenene på livkjortelens skulderstykker, forat de skal minne om Israels barn; og når Aron står for Herrens åsyn, skal han bære deres navn på begge sine skuldrer for å minne om dem.
  no 2Mosebok 2812
 • Og du skal sette det gullklædde røkoffer-alter foran vidnesbyrdets ark og henge op teppet for inngangen til tabernaklet.
  no 2Mosebok 405
 • Og du skal sette det under alterets avsats nedentil, så det rekker til midt på alteret.
  no 2Mosebok 275
 • Og du skal sette nådestolen ovenpå vidnesbyrdets ark i det Aller-helligste.
  no 2Mosebok 2634
 • Og du skal sette på den fire rader med innfattede stener. I en rad skal det være en karneol, en topas og en smaragd; det er den første rad.
  no 2Mosebok 2817
 • Og du skal si til dem: Når nogen mann av Israels hus eller av de fremmede som bor iblandt dem, ofrer et brennoffer eller slaktoffer
  no 3Mosebok 178
 • Og du skal si til ham: Herren, hebreernes Gud, har sendt mig til dig og sier: La mitt folk fare, så de kan tjene mig i ørkenen! Men du har like til nu ikke villet lyde.
  no 2Mosebok 716
 • Og du skal sige til dem: Om nogen af Israels Hus eller de fremmede, der bor iblandt eder, ofrer et Brændoffer eller Slagtoffer
  dk 3Mosebog 178
 • Og du skal slakte oksen for Herrens åsyn ved inngangen til sammenkomstens telt.
  no 2Mosebok 2911
 • Og du skal slakte væren og ta av dens blod og stryke på den høire ørelapp på Aron og hans sønner og på tommelfingeren på deres høire hånd og på stortåen på deres høire fot, og du skal sprenge resten av blodet rundt om på alteret.
  no 2Mosebok 2920
 • Og du skal slakte væren og ta dens blod og sprenge rundt om på alteret.
  no 2Mosebok 2916
 • Og du skal stikke stengene inn i ringene på sidene av arken, så arken kan bæres på dem.
  no 2Mosebok 2514
 • og du skal stikke Stængerne gennem Ringene på Arkens Sider, for at den kan bæres med dem;
  dk 2Mosebog 2514
 • og du skal støbe fire Guldringe til den og sætte dem på dens fire Fødder, to Ringe på hver Side at den.
  dk 2Mosebog 2512
 • Og du skal støte noget av det smått og legge det foran vidnesbyrdet i sammenkomstens telt, hvor jeg vil komme sammen med dig; høihellig skal det være for eder.
  no 2Mosebok 3036
 • Og du skal sy de fem af Tæpperne sammen for sig og de seks for sig; det sjette Tæppe, det, der kommer til at ligge over Teltets Forside, skal du lægge dobbelt.
  dk 2Mosebog 269
 • Og du skal sætte en Liste af en Hånds Bredde rundt om det og en gylden Krans rundt om Listen.
  dk 2Mosebog 2525
 • Og du skal sætte Gitteret neden under Alterets Liste, således at Fletværket når op til Alterets halve Højde.
  dk 2Mosebog 275
 • Og du skal sætte halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det yderste Tæppe i det ene sammensyede Stykke og halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det tilsvarende Tæppe i det andet sammensyede Stykke.
  dk 2Mosebog 2610
 • og du skal sætte to Guldringe under Kransen på begge Sider, på begge Sidestykkerne skal du sætte dem til at stikke Bærestænger i, for at det kan bæres med dem;
  dk 2Mosebog 304
 • Og du skal ta alt fettet som dekker innvollene, og den store leverlapp og begge nyrene med fettet som er på dem, og du skal brenne det på alteret.
  no 2Mosebok 2913
 • Og du skal ta av blodet som er på alteret, og av salvings-oljen og sprenge på Aron og på hans klær, og likeledes på hans sønner og på deres klær, så blir han hellig, han selv og hans klær, og likeledes hans sønner og deres klær.
  no 2Mosebok 2921
 • Og du skal ta av oksens blod og stryke på alterets horn med din finger, Og resten av blodet skal du helle ut ved alterets fot.
  no 2Mosebok 2912
 • Og du skal ta denne stav i din hånd; med den skal du gjøre tegnene.
  no 2Mosebok 417
 • Og du skal ta det feteste på væren, bade halen og fettet som dekker innvollene, og den store leverlapp og begge nyrene og fettet på dem og det høire lår; for dette er innvielses-væren.
  no 2Mosebok 2922
 • Og du skal ta imot løsepengene av Israels barn og bruke dem til arbeidet ved sammenkomstens telt, så det kan være til å minne om Israels barn for Herrens åsyn, til løsepenger for eders liv.
  no 2Mosebok 3016
 • Og du skal ta klærne og klæ Aron i underkjortelen og overkjortelen som hører til livkjortelen, og livkjortelen og brystduken og binde livkjortelens belte om ham
  no 2Mosebok 295
 • Og du skal ta salvings-oljen og helle ut over hans hode og salve ham.
  no 2Mosebok 297
 • Og du skal ta til dig av allslags mat som etes, og samle det hos dig, sa det kan være til føde for dig og for dem.
  no 1Mosebok 621
 • Og du skal ta to onyksstener, og på dem skal du inngrave navnene på Israels barn,
  no 2Mosebok 289
 • Og du skal tage Sonepengene af Israeliterne og bruge dem til Tjenesten ved Åbenbaringsteltet. og de skal tjene til at bringe Israeliterne i Minde for Herrens Åsyn, til Soning for eders Sjæle.
  dk 2Mosebog 3016
 • Og du skal tale til alle kunstforstandige menn, alle som jeg har fylt med kunstnerånd; og de skal gjøre de klær som Aron skal bære, forat han kan helliges til å tjene mig som prest.
  no 2Mosebok 283
 • Og du skal tale til ham og legge ordene i hans munn, og jeg skal være med din munn og med hans munn og lære eder hvad I skal gjøre.
  no 2Mosebok 415
 • Og du skal tale til Israeliterne og sige: Når nogen bespotter sin Gud, skal han undgælde for sin Synd;
  dk 3Mosebog 2415
 • Og du skal tale til Israels barn og si: Dette skal være min hellige salvings-olje hos eder, slekt efter slekt.
  no 2Mosebok 3031
 • Og du skal tale til Israels barn og si: Når nogen banner sin Gud, skal han lide for sin synd.
  no 3Mosebok 2415
 • Og du skal tale til Israels barn og si: Ta en gjetebukk til syndoffer og en kalv og et lam, begge årsgamle og uten lyte, til brennoffer,
  no 3Mosebok 93
 • Og du skal tilvirke din Broder Aron hellige Klæder til Ære og Pryd,
  dk 2Mosebog 282
 • Og du skal tilvirke Fletværk af Guld
  dk 2Mosebog 2813
 • Og du skal tælle dig syv Årsabbater frem, syv Gange syv År, så de syv Årsabbater udgør et Tidsrum af ni og fyrretyve År.
  dk 3Mosebog 258
 • Og du skal udstyre det med en Besætning af Sten, fire Rækker Sten: Karneol, Topas og Smaragd i den første Række,
  dk 2Mosebog 2817
 • Og du vil ta hustruer blandt deres døtre til dine sønner, og deres døtre vil drive avgudsdyrkelse med sine guder og få dine sønner til å gjøre det samme.
  no 2Mosebok 3416
 • Og duen kom til ham ved aftenstid, og se, den hadde et friskt oljeblad i nebbet; da skjønte Noah at vannet var sunket bort fra jorden.
  no 1Mosebok 811
 • Og Eber fikk to sønner; den ene hette Peleg, for i hans dager blev menneskene spredt over jorden; og hans bror hette Joktan.
  no 1Mosebok 1025
 • og eder selv vil jeg sprede blandt Folkeslagene, og jeg vil gå bag efter eder med draget Sværd. Eders Land skal blive en Ørken, og eders Byer skal lægges i Ruiner.
  dk 3Mosebog 2633
 • Og Efrons mark i Makpela, som ligger østenfor Mamre, både marken og hulen som er på den, og alle trærne som fantes på marken, så langt den rakk rundt omkring, blev tilskjøtet
  no 1Mosebok 2317
 • Og efter Abrahams død velsignet Gud Isak, hans sønn. Og Isak bodde ved brønnen Lakai Ro'i.
  no 1Mosebok 2511
 • og efter at Adam havde avlet Set, levede han 800 År og avlede Sønner og Døtre;
  dk 1Mosebog 54
 • og efter at Arpaksjad havde avlet Sjela, levede han 403 År og avlede Sønner og Døtre.
  dk 1Mosebog 1113
 • og efter at Eber havde avlet Peleg, levede han 430 År og avlede Sønner og Døtre.
  dk 1Mosebog 1117
 • og efter at Enosj havde avlet Kenan, levede han 815 År og avlede Sønner og Døtre;
  dk 1Mosebog 510
 • og efter at Jered havde avlet Enok, levede han 800 År og avlede Sønner og Døtre;
  dk 1Mosebog 519
 • og efter at Kenan havde avlet Mahalal'el, levede han 840 År og avlede Sønner og Døtre;
  dk 1Mosebog 513
 • Og efter at Lemek havde avlet Noa, levede han 595 År og avlede Sønner og Døtre;
  dk 1Mosebog 530
 • og efter at Mahalal'el havde avlet Jered, levede han 830 År og avlede Sønner. og Døtre;
  dk 1Mosebog 516
 • og efter at Metusalem havde avlet Lemek, levede han 782 År og avlede Sønner og Døtre;
  dk 1Mosebog 526
 • og efter at Nakor havde avlet Tara, levede han 119 År og avlede Sønner og Døtre.
  dk 1Mosebog 1125
 • og efter at Peleg havde avlet Re'u, levede han 209 År og avlede Sønner og Døtre.
  dk 1Mosebog 1119
 • og efter at Re'u havde avlet Serug, levede han 207 År og avlede Sønner og Døtre.
  dk 1Mosebog 1121
 • og efter at Sem havde avlet Arpaksjad, levede han 500 År og avlede Sønner og Døtre.
  dk 1Mosebog 1111
 • og efter at Serug havde avlet Nakor, levede han 200 År og avlede Sønner og Døtre.
  dk 1Mosebog 1123
 • og efter at Set havde avlet Enosj, levede han 807 År og avlede Sønner og Døtre;
  dk 1Mosebog 57
 • og efter at Sjela havde avlet Eber, levede han 403 År og avlede Sønner og Døtre.
  dk 1Mosebog 1115
 • Og efter dem skjøt det op syv aks som var fortørket og tynne og svidd av østenvind.
  no 1Mosebok 4123
 • Og efter dem skjøt det op syv aks som var tynne og svidd av østenvind.
  no 1Mosebok 416
 • Og efter dem steg det op av elven syv andre kyr, stygge å se til og magre, og de stod ved siden av de andre kyr på elvebredden.
  no 1Mosebok 413
 • Og efter dem steg det op syv andre kyr, tynne og svært stygge av skikkelse og magre; jeg har aldri sett så stygge kyr i hele Egyptens land.
  no 1Mosebok 4119
 • Og efterat Adam hadde fått Set, levde han ennu åtte hundre år og fikk sønner og døtre.
  no 1Mosebok 54
 • Og efterat Arpaksad hadde fått Salah, levde han ennu fire hundre og tre år og fikk sønner og døtre.
  no 1Mosebok 1113
 • Og efterat Eber hadde fått Peleg, levde han ennu fire hundre og tretti år og fikk sønner og døtre.
  no 1Mosebok 1117
 • Og efterat Enos hadde fått Kenan, levde han ennu åtte hundre og femten år og fikk sønner og døtre.
  no 1Mosebok 510
 • Og efterat Jared hadde fått Enok, levde han ennu åtte hundre år og fikk sønner og døtre.
  no 1Mosebok 519
 • Og efterat Kenan hadde fått Mahalalel, levde han ennu åtte hundre og firti år og fikk sønner og døtre.
  no 1Mosebok 513
 • Og efterat Lamek hadde fått Noah, levde han ennu fem hundre og fem og nitti år og fikk sønner og døtre.
  no 1Mosebok 530
 • Og efterat Mahalalel hadde fått Jared, levde han ennu åtte hundre og tretti år og fikk sønner og døtre.
  no 1Mosebok 516
 • Og efterat Metusalah hadde fått Lamek, levde han ennu syv hundre og to og åtti år og fikk sønner og døtre.
  no 1Mosebok 526
 • Og efterat Nakor hadde fått Tarah, levde han ennu hundre og nitten år og fikk sønner og døtre.
  no 1Mosebok 1125
 • Og efterat Peleg hadde fått Re'u, levde han ennu to hundre og ni år og fikk sønner og døtre.
  no 1Mosebok 1119
 • Og efterat Re'u hadde fått Serug, levde han ennu to hundre og syv år og fikk sønner og døtre.
  no 1Mosebok 1121
 • Og efterat Salah hadde fått Eber, levde han ennu fire hundre og tre år og fikk sønner og døtre.
  no 1Mosebok 1115
 • Og efterat Sem hadde fått Arpaksad, levde han ennu fem hundre år og fikk sønner og døtre.
  no 1Mosebok 1111
 • Og efterat Serug hadde fått Nakor, levde han ennu to hundre år og fikk sønner og døtre.
  no 1Mosebok 1123
 • Og efterat Set hadde fått Enos, levde han ennu åtte hundre og syv år og fikk sønner og døtre.
  no 1Mosebok 57
 • Og egypterne satte efter og fulgte dem til midt ut i havet, alle Faraos hester, hans vogner og hestfolk.
  no 2Mosebok 1423
 • Og egypterne skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpenbarer min herlighet på Farao, på hans vogner og hestfolk.
  no 2Mosebok 1418
 • Og egypterne skal kjenne at jeg er Herren, når jeg rekker ut min hånd over Egypten og fører Israels barn ut fra dem.
  no 2Mosebok 75
 • Og egypterne trengte hårdt på folket for å få dem hastig ut av landet; for de sa: Vi er dødsens alle sammen!
  no 2Mosebok 1233
 • Og egypterne tvang Israels barn til å træle for sig,
  no 2Mosebok 113
 • Og Elifas' sønner var Teman, Omar, Sefo, Gatam og Kenas.
  no 1Mosebok 3611
 • Og Elifas, Esaus sønn, hadde en medhustru som hette Timna, og med henne fikk Elifas Amalek. Dette var Esaus hustru Adas sønner.
  no 1Mosebok 3612
 • Og elven skal vrimle av frosk, og de skal krype op og komme inn i ditt hus og i ditt sengkammer og op i din seng og i dine tjeneres hus og på ditt folk og i dine bakerovner og i dine deigtrau.
  no 2Mosebok 83
 • og embedsklærne og de hellige klær til Aron, presten, og presteklærne til hans sønner,
  no 2Mosebok 3110
 • Og en Mand af Levis Hus gik hen og tog en Levi Datter til Ægte,
  dk 2Mosebog 21
 • og en Okse og en Væder til Takoffer for at ofre dem for Herrens Åsyn og desuden et Afgrødeoffer, rørt i Olie; thi i Dag vil Herren vise sig for eder!
  dk 3Mosebog 94
 • og en okse og en vær til takkoffer, for å ofre dem for Herrens åsyn, og et matoffer, tillaget med olje! For idag vil Herren åpenbare sig for eder.
  no 3Mosebok 94
 • og en Skive Brød, en Oliebrødkage og et Fladbrød af Kurven med de usyrede Brød, som står for Herrens Åsyn,
  dk 2Mosebog 2923
 • Og enhver av eder som er kunstforstandig, skal komme og gjøre alt det Herren har befalt:
  no 2Mosebok 3510
 • Og enhver kvinne som var kunstforstandig, spant med sine hender, og de kom med det de hadde spunnet, blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lingarn.
  no 2Mosebok 3525
 • Og enhver som den som har flod, rører ved uten å ha skyllet sine hender i vann, skal tvette sine klær og bade sig i vann og være uren til om aftenen.
  no 3Mosebok 1511
 • Og enhver som eide blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lingarn og gjetehår og rødfarvede værskinn og takasskinn, kom med det.
  no 2Mosebok 3523
 • Og enhver som eter noget selvdødt eller sønderrevet dyr, enten han er innfødt eller fremmed, skal tvette sine klær og bade sig i vann og være uren til om aftenen; så er han ren.
  no 3Mosebok 1715
 • Og enhver som gjør noget arbeid den dag, han skal utryddes av sitt folk.
  no 3Mosebok 2330
 • og enhver som har båret slik en død kropp, skal tvette sine klær og være uren til om aftenen.
  no 3Mosebok 1125
 • Og enhver som rører ved noget hun sitter på, skal tvette sine klær og bade sig i vann og være uren til om aftenen.
  no 3Mosebok 1522
 • og enhver, der bærer et Ådsel af dem, skal tvætte sine Klæder og være uren til Aften:
  dk 3Mosebog 1125
 • og enhver, der gør noget som helst Arbejde på denne Dag, det Menneske vil jeg udslette af hans Folk.
  dk 3Mosebog 2330
 • og enhver, der rører ved et Sæde, hun har siddet på, skal tvætte sine Klæder og bade sig i Vand og være uren til Aften.
  dk 3Mosebog 1522
 • Og enhver, der vilde give en Offerydelse af Sølv eller Kobber, kom med Herrens Offerydelse. Og enhver, der ejede Akacietræ til alt Byggearbejdet, kom dermed.
  dk 2Mosebog 3524
 • Og enhver, i hvis Eje der fandtes violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn, Byssus, Gedehår, rødfarvede Væderskind eller Tahasjskind, kom dermed.
  dk 2Mosebog 3523
 • Og enhver, som i sit Hjerte følte sig drevet dertil, og hvis Ånd tilskyndede ham, kom med Herrens Offerydelse til Opførelsen af Åbenbaringsteltet og til alt Arbejdet derved og til de hellige Klæder.
  dk 2Mosebog 3521
 • og Enok vandrede med Gud, og han var ikke mere, thi Gud tog ham.
  dk 1Mosebog 524
 • og Enok vandrede med Gud; og efter at han havde avlet Metusalem, levede han 300 År og avlede Sønner og Døtre;
  dk 1Mosebog 522
 • Og Enok vandret med Gud i tre hundre år, efterat han hadde fått Metusalah; og han fikk sønner og døtre.
  no 1Mosebok 522
 • Og Enok vandret med Gud; så blev han borte, for Gud tok ham til sig.
  no 1Mosebok 524
 • Og enten det er klæsplagget eller renningen eller isletten av ull eller av lin eller noget som er gjort av skinn, hvad det nu kan være, så skal det som flekkene er på brennes op; det er ondartet spedalskhet, det skal brennes op med ild.
  no 3Mosebok 1352
 • Og er der kun få År tilbage til Jubelåret, skal han regne dermed og udrede sin Løsesum i Forhold til de År, han har tilbage.
  dk 3Mosebog 2552
 • og Esau bosatte sig i Seirs. Bjerge; Esau, det er Edom.
  dk 1Mosebog 368
 • Og Esau hatet Jakob for den velsignelse som hans far hadde lyst over ham. Og Esau sa ved sig selv: Snart kommer den tid da vi må sørge over min far; da skal jeg slå Jakob, min bror, ihjel.
  no 1Mosebok 2741
 • Og Esau sa til Jakob: La mig få til livs noget av det røde, det røde du har der, for jeg er rent opgitt! Derfor kalte de ham Edom.
  no 1Mosebok 2530
 • Og Esau sa til sin far: Har du da bare denne ene velsignelse, min far? Velsign også mig, min far! Og Esau gråt høit.
  no 1Mosebok 2738
 • Og Esau tok sine hustruer, sine sønner og døtre og alt sitt husfolk og sin buskap og alle sine kløvdyr og alt sitt gods som han hadde samlet i Kana'ans land, og drog til et annet land for sin bror Jakobs skyld.
  no 1Mosebok 366
 • Og et lerkar som den som har flod, rører ved, skal brytes i stykker, og ethvert trekar skal skylles i vann.
  no 3Mosebok 1512
 • Og ethvert klæsplagg og ethvert skinn som det kommer sæd på, skal tvettes i varm og være urent til om aftenen.
  no 3Mosebok 1517
 • Og ethvert matoffer som bakes i ovn, eller som stekes i panne eller på helle, skal tilhøre den prest som ofrer det.
  no 3Mosebok 79
 • Og ethvert matoffer som er blandet med olje, eller som er tørt, skal høre alle Arons sønner til, den ene som den andre.
  no 3Mosebok 710
 • Og falder et af den Slags ned i et Lerkar, så bliver alt, hvad der er deri, urent, og ethvert sådant Kar skal I slå i Stykker;
  dk 3Mosebog 1133
 • Og Farao blev vred på sine to hoffmenn, den øverste munnskjenk og den øverste baker
  no 1Mosebok 402
 • Og Farao bød sine Mænd følge ham og hans Hustru og al deres Ejendom på Vej;
  dk 1Mosebog 1220
 • Og Farao gav Josef navnet Sofnat-Paneah og gav ham til hustru Asnat, en datter av Potifera, presten i On. Så drog Josef omkring i Egyptens land.
  no 1Mosebok 4145
 • Og Farao gav nogen menn befaling til å følge ham på veien med hans hustru og alt det han eide.
  no 1Mosebok 1220
 • Og Farao kom nærmere og nærmere, og da Israels barn så sig om, fikk de se egypterne komme settende efter dem; da kom det stor redsel over Israels barn, og de ropte til Herren.
  no 2Mosebok 1410
 • Og Farao sa fremdeles til Josef: Se, jeg setter dig over hele Egyptens land.
  no 1Mosebok 4141
 • Og Farao sa til Josef: Jeg er Farao, og uten din vilje skal ingen mann løfte hånd eller fot i hele Egyptens land.
  no 1Mosebok 4144
 • Og Farao sa til Josef: Si til dine brødre: Så skal I gjøre: I skal lesse på eders dyr og fare hjem til Kana'ans land,
  no 1Mosebok 4517
 • Og Farao sa til Moses: Gå fra mig, vokt dig, kom ikke mere for mine øine! For på den dag du kommer for mine øine, skal du dø!
  no 2Mosebok 1028
 • Og Farao sa til sine tjenere: Mon det finnes nogen som han, en mann som har Guds ånd?
  no 1Mosebok 4138
 • Og Farao sa: Dra op og begrav din far, således som du tilsvor ham.
  no 1Mosebok 506
 • Og Farao sagde til ham: Gå bort fra mig og vogt dig for at komme mig for Øje mere; thi den Dag du kommer mig for Øje, er du dødsens!
  dk 2Mosebog 1028
 • Og Farao sagde til Josef: Efter at Gud har åbenbaret dig alt dette. kan ingen måle sig med dig i Indsigt og Kløgt;
  dk 1Mosebog 4139
 • Og Farao sagde til Josef: Jeg er Farao, men uden dit Minde skal ingen røre Hånd eller Fod nogensteds i Ægypten!
  dk 1Mosebog 4144
 • Og Farao sagde til Josef: Så sætter jeg dig nu over hele Ægypten!
  dk 1Mosebog 4141
 • og Farao sagde til Josef: Sig til dine Brødre: Således skal I gøre: Læs eders Dyr og drag til Kana'ans Land,
  dk 1Mosebog 4517
 • og Farao sagde til sine Tjenere: Hvor finder vi en Mand, i hvem Guds Ånd er som i ham?
  dk 1Mosebog 4138
 • Og Farao sagde: Folket er så vist dovent nok; og nu vil I have dem fri fra deres Trællearbejde!
  dk 2Mosebog 55
 • Og Farao sendte bud, og da var det ikke død et eneste liv av Israels fe; men Faraos hjerte blev hårdt, og han lot ikke folket fare.
  no 2Mosebok 97
 • og Farao skulde tage og indsætte Tilsynsmænd over Landet og opkræve Femtedelen af Ægyptens Afgrøde i Overflodens syv År;
  dk 1Mosebog 4134
 • Og Farao spurte Jakob: Hvor mange er dine leveår?
  no 1Mosebok 478
 • Og Farao tog Seglringen af sin Hånd og satte den på Josefs, klædte ham i fine Linnedklæder og hængte Guldkæden om hans Hals:
  dk 1Mosebog 4142
 • Og Farao tok sin signetring av sin hånd og satte den på Josefs hånd og klædde ham i klær av fint lin og hengte en gullkjede om hans hals.
  no 1Mosebok 4142
 • Og Farao vendte sig om og gikk hjem til sitt hus og la heller ikke dette på hjerte.
  no 2Mosebok 723
 • og Farao vrededes på sine to Hofmænd, Overmundskænken og Overbageren,
  dk 1Mosebog 402
 • Og Faraos Datter sagde til hende: Tag dette Barn med dig og am ham for mig, jeg skal nok give dig din Løn derfor! Og Kvinden tog Barnet og ammede ham.
  dk 2Mosebog 29
 • og Faraos Stormænd, der så hende, priste hende for Farao, og så blev Kvinden ført til Faraos Hus.
  dk 1Mosebog 1215
 • og fem til plankene på den andre side, og fem til plankene på baksiden av tabernaklet, mot vest.
  no 2Mosebok 3632
 • og fem til plankene på den andre side, og fem til plankene på baksiden av tabernaklet, mot vest.
  no 2Mosebok 2627
 • og femten alen på den andre kant, de tre stolper dertil og de tre fotstykker til dem, så det blev likt på begge sider av forgårdens port.
  no 2Mosebok 3815
 • Og fengslets overopsynsmann satte Josef til å se efter alle fangene som var i fengslet; og alt det som skulde gjøres der, det gjorde han.
  no 1Mosebok 3922
 • Og fettet av syndofferet skal han brenne på alteret.
  no 3Mosebok 1625
 • og firti fotstykker av sølv gjorde de til å sette under de tyve planker, to fotstykker under hver planke til å feste begge tappene i.
  no 2Mosebok 3624
 • og firti fotstykker av sølv skal du gjøre til å sette under de tyve planker, to fotstykker under hver planke til å feste begge tappene i.
  no 2Mosebok 2619
 • og fiskene i elven døde, og elven luktet ille, så egypterne ikke kunde drikke vannet, og det var blod i hele Egyptens land.
  no 2Mosebok 721
 • og fiskene i elven skal dø, og elven skal lukte ille, så egypterne skal vemmes ved å drikke vannet.
  no 2Mosebok 718
 • og fjellgrevlingen, for den tygger vel drøv, men har ikke klover, den skal være uren for eder,
  no 3Mosebok 115
 • og flekkene på klæsplagget eller på skinnet eller på renningen eller på isletten eller på noget som er gjort av skinn, er grønnlige eller rødlige, da er det spedalskhet, og det skal vises frem for presten.
  no 3Mosebok 1349
 • Og folket trodde; og da de hørte hvorledes Herren hadde sett til Israels barn og gitt akt på deres nød, bøide de sig og tilbad.
  no 2Mosebok 431
 • Og Folket tørstede der efter Vand og knurrede mod Moses og sagde: Hvorfor har du ført os op fra Ægypten? Mon for at lade os og vore Børn og vore Hjorde dø af Tørst?
  dk 2Mosebog 173
 • og for alle Dyr, der er hos dig, alt Kød, Fugle, Kvæg og alt Kryb, der kryber på Jorden, ud med dig, at de kan vrimle på Jorden og blive frugtbare og mangfoldige på Jorden!
  dk 1Mosebog 817
 • og for at I kan vejlede Israeliterne i alle de Love, Herren har kundgjort dem ved Moses.
  dk 3Mosebog 1011
 • og forat du skal fortelle din sønn og din sønnesønn hvad jeg har gjort mot egypterne, og hvad tegn jeg har gjort iblandt dem, så I skal kjenne at jeg er Herren.
  no 2Mosebok 102
 • og fordi Farao gjorde sig hård og ikke vilde lade os drage bort, ihjelslog Herren alt det førstefødte i Ægypten både af Folk og Fæ; derfor ofrer vi Herren alt, hvad der åbner Moders Liv, for så vidt det er et Handyr, og alt det førstefødte blandt vore Sønner udløser vi!
  dk 2Mosebog 1315
 • Og fordi jordmødrene fryktet Gud, gav han dem avkom.
  no 2Mosebok 121
 • og Forgårdens Bredside mod Øst skal være halvtredsindstyve Alen lang.
  dk 2Mosebog 2713
 • Og forstand til å lære andre har han gitt både ham og Oholiab, Akisamaks sønn, av Dans stamme.
  no 2Mosebok 3534
 • Og foruden Brødet skal I bringe syv lydefri, årgamle Lam, en ung Tyr og to Vædre, de skal være til Brændoffer for Herren med tilhørende Afgrødeoffer og Drikoffer, et Ildoffer for Herren til en liflig Duft.
  dk 3Mosebog 2318
 • og fotstykkene til forgården rundt omkring og fotstykkene ved forgårdens port og alle pluggene til tabernaklet og alle pluggene til forgården rundt omkring.
  no 2Mosebok 3831
 • Og fra alle landene kom de til Josef i Egypten for å kjøpe korn; for hungersnøden var hård i alle landene.
  no 1Mosebok 4157
 • og fra det Øjeblik han satte ham over sit Hus og alt, hvad han ejede, velsignede Herren Ægypterens Hus for Josefs Skyld, og Herrens Velsignelse hvilede over alt, hvad han ejede, både inde og ude;
  dk 1Mosebog 395
 • Og frykt og redsel for eder skal være over alle dyr på jorden og over alle fugler under himmelen, over alt det som rører sig på jorden, og over alle fiskene i havet; i eders hånd er de gitt.
  no 1Mosebok 92
 • og fyldt ham med Guds Ånd, med Kunstsnilde, Kløgt og Indsigt i alskens Arbejde
  dk 2Mosebog 3531
 • og fyldt ham med Guds Ånd, med Kunstsnilde, Kløgt og Indsigt i alskens Arbejde
  dk 2Mosebog 313
 • og før eders yngste bror til mig, så eders ord kan sannes, og I ikke skal dø. Og de så gjorde.
  no 1Mosebok 4220
 • og først i det femte år kan I ete deres frukt - forat de siden kan bære dess mere for eder; jeg er Herren eders Gud.
  no 3Mosebok 1925
 • Og Gads sønner: Sifion og Haggi, Suni og Esbon, Eri og Arodi og Areli,
  no 1Mosebok 4616
 • og gik hen og satte sig i omtrent et Pileskuds Afstand derfra, idet hun sagde ved sig selv: Jeg kan ikke udholde at se Drengen dø! Og således sad hun, medens Drengen græd højt.
  dk 1Mosebog 2116
 • og gik tilbage til sine Brødre og sagde: Drengen er borte! Hvad skal jeg dog gøre!
  dk 1Mosebog 3730
 • og gikk bort og satte sig et stykke ifra, sa langt som et bueskudd; for hun tenkte: Jeg vil ikke se på at gutten dør. Så satt hun et stykke ifra og brast i gråt.
  no 1Mosebok 2116
 • og gjorde dem Livet bittert ved hårdt Arbejde med Ler og Tegl og alle Hånde Markarbejde, ved alt det Arbejde, de tvang dem til at udføre for sig.
  dk 2Mosebog 114
 • og glenten, og falken efter sine arter,
  no 3Mosebok 1114
 • Og Gomers sønner var Askenas og Rifat og Togarma.
  no 1Mosebok 103
 • Og gresshoppene kom inn over hele Egyptens land og slo sig ned i hele Egypten i store mengder; aldri hadde det før vært en slik gresshoppesverm, og aldri vil det komme nogen slik mere.
  no 2Mosebok 1014
 • Og Gud åpenbarte sig atter for Jakob, da han kom fra Mesopotamia, og velsignet ham.
  no 1Mosebok 359
 • Og Gud åpnet hennes øine, så hun så en brønn; da gikk hun dit og fylte sekken med vann og gav gutten å drikke.
  no 1Mosebok 2119
 • Og Gud den allmektige velsigne dig og gjøre dig fruktbar og gi dig en tallrik ætt, så du blir til en hel skare av folkeslag,
  no 1Mosebok 283
 • Og Gud fullendte på den syvende dag det verk som han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning som han hadde gjort.
  no 1Mosebok 22
 • og Gud gav Jordemødrene Afkom, fordi de frygtede ham.
  dk 2Mosebog 121
 • Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde om dagen og det mindre til å råde om natten, og stjernene.
  no 1Mosebok 116
 • Og Gud gjorde de ville dyr, hvert efter sitt slag, og feet efter sitt slag og alt jordens kryp, hvert efter sitt slag. Og Gud så at det var godt.
  no 1Mosebok 125
 • Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen. Og det blev så.
  no 1Mosebok 17
 • Og Gud gjorde vel imod Jordemødrene, og Folket blev stort og såre talrigt;
  dk 2Mosebog 120
 • Og Gud gjorde vel imot jordmødrene; og folket tok til og blev overmåte tallrikt.
  no 2Mosebok 120
 • Og Gud Herren bygget av det ribben han hadde tatt av mennesket, en kvinne og ledet henne til mennesket.
  no 1Mosebok 222
 • Og Gud Herren bød mennesket: Du må fritt ete av alle trær i haven;
  no 1Mosebok 216
 • Og Gud Herren dannede af Agerjorden alle Markens Dyr og Himmelens Fugle og førte dem hen til Adam for at se, hvad han vilde kalde dem; thi hvad Adam kaldte de forskellige levende Væsener, det skulde være deres Navn.
  dk 1Mosebog 219
 • Og Gud Herren dannet mennesket av jordens muld og blåste livets ånde i hans nese; og mennesket blev til en levende sjel.
  no 1Mosebok 27
 • Og Gud Herren gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru og klædde dem med.
  no 1Mosebok 321
 • Og Gud Herren hadde dannet av jorden alle dyr på marken og alle fugler under himmelen, og han ledet dem til mennesket for å se hvad han vilde kalle dem; og som mennesket kalte hver levende skapning, så skulde den hete.
  no 1Mosebok 219
 • Og Gud Herren lod af Agerjorden fremvokse alle Slags Træer, en Fryd at skue og gode til Føde, desuden Livets Træ, der stod midt i Haven. og Træet til Kundskab om godt og ondt.
  dk 1Mosebog 29
 • Og Gud Herren lot trær av alle slag vokse op av jorden, prektige å se til og gode å ete av, og midt i haven livsens tre og treet til kunnskap om godt og ondt.
  no 1Mosebok 29
 • Og Gud Herren plantet en have i Eden, i Østen, og der satte han mennesket som han hadde dannet.
  no 1Mosebok 28
 • Og Gud Herren sa: Det er ikke godt at mennesket er alene; jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like.
  no 1Mosebok 218
 • Og Gud Herren sa: Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt; bare han nu ikke rekker ut sin hånd og tar også av livsens tre og eter og lever til evig tid!
  no 1Mosebok 322
 • Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens have til å dyrke og vokte den.
  no 1Mosebok 215
 • Og Gud hørte deres sukk, og Gud kom i hu sin pakt med Abraham, Isak og Jakob.
  no 2Mosebok 224
 • Og Gud hørte Lea, og hun blev fruktsommelig og fødte Jakob en femte sønn.
  no 1Mosebok 3017
 • og Gud kaldte det faste Land Jord, og Stedet, hvor Vandet samlede sig, kaldte han Hav. Og Gud så, at det var godt.
  dk 1Mosebog 110
 • og Gud kaldte Hvælvingen Himmel. Og det blev Aften, og det blev Morgen, anden Dag.
  dk 1Mosebog 18
 • og Gud kaldte Lyset Dag, og Mørket kaldte han Nat. Og det blev Aften, og det blev Morgen, første Dag.
  dk 1Mosebog 15
 • Og Gud kalte det tørre land jord, og vannet som hadde samlet sig, kalte han hav. Og Gud så at det var godt.
  no 1Mosebok 110
 • Og Gud kalte hvelvingen himmel. Og det blev aften, og det blev morgen, annen dag.
  no 1Mosebok 18
 • Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det blev aften, og det blev morgen, første dag.
  no 1Mosebok 15
 • Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. Og det blev Aften, og det blev Morgen, sjette Dag.
  dk 1Mosebog 131
 • Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.
  no 1Mosebok 14
 • Og Gud sa fremdeles til Moses: Så skal du si til Israels barn: Herren, eders fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til eder. Dette er mitt navn til evig tid, og så skal de kalle mig fra slekt til slekt.
  no 2Mosebok 315
 • Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt. Og det blev aften, og det blev morgen, sjette dag.
  no 1Mosebok 131
 • Og Gud så på jorden, og se, den var fordervet; for alt kjød hadde fordervet sin ferd på jorden.
  no 1Mosebok 612
 • Og Gud sa til Abraham: Sarai, din hustru, skal du ikke lenger kalle Sarai - Sara skal være hennes navn.
  no 1Mosebok 1715
 • Og Gud sa til ham i drømmen: Ja, jeg vet at du har gjort dette i ditt hjertes uskyldighet, og jeg har også hindret dig fra å synde mot mig; derfor har jeg ikke latt dig få røre henne.
  no 1Mosebok 206
 • Og Gud sa til ham: Du heter Jakob; herefter skal du ikke mere hete Jakob, men Israel skal være ditt navn. Således fikk han navnet Israel.
  no 1Mosebok 3510
 • Og Gud sa til ham: Jeg er Gud den allmektige; vær fruktbar og bli tallrik! Et folk, ja en mengde med folkeslag skal stamme fra dig, og konger skal utgå av dine lender.
  no 1Mosebok 3511
 • Og Gud sa til Israel i et syn om natten: Jakob, Jakob! Han svarte: Ja, her er jeg.
  no 1Mosebok 462
 • og Gud så til Israeliterne, og Gud kendtes ved dem.
  dk 2Mosebog 225
 • Og Gud så til Israels barn, og Gud kjentes ved dem.
  no 2Mosebok 225
 • Og Gud sa til Jakob: Gjør dig rede, dra op til Betel og bli der, og bygg der et alter for den Gud som åpenbarte sig for dig da du flyktet for din bror Esau!
  no 1Mosebok 351
 • og Gud så til Jorden, og se, den var fordærvet, thi alt Kød havde fordærvet sin Vej på Jorden.
  dk 1Mosebog 612
 • Og Gud sa til Moses: Jeg er den jeg er ; og han sa: Så skal du si til Israels barn: "Jeg er" har sendt mig til eder.
  no 2Mosebok 314
 • Og Gud sa til Noah og til hans sønner, som var med ham:
  no 1Mosebok 98
 • Og Gud sa til Noah: Dette er tegnet på den pakt jeg har oprettet mellem mig og alt kjød som er på jorden.
  no 1Mosebok 917
 • Og Gud så, at Lyset var godt, og Gud satte Skel mellem Lyset og Mørket,
  dk 1Mosebog 14
 • Og Gud sa: Det bli en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra vann.
  no 1Mosebok 16
 • Og Gud sa: Det bli lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten! Og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år.
  no 1Mosebok 114
 • Og Gud sa: Det vrimle av liv i vannet, og fugler flyve over jorden under himmelhvelvingen!
  no 1Mosebok 120
 • Og Gud sa: Dette er tegnet på den pakt som jeg gjør mellem mig og eder og alt levende som er hos eder, til evige tider:
  no 1Mosebok 912
 • Og Gud sa: Jorden bære frem gress, urter som sår sig, frukttrær som bærer frukt med deres frø i, på jorden, hvert efter sitt slag. Og det blev så.
  no 1Mosebok 111
 • Og Gud sa: Jorden la fremgå levende vesener, hvert efter sitt slag, fe, kryp og ville dyr, hvert efter sitt slag! Og det blev så.
  no 1Mosebok 124
 • Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden.
  no 1Mosebok 126
 • Og Gud sa: Se, jeg gir eder alle urter som sår sig, alle som finnes på jorden, og alle trær med frukt som sår sig; de skal være til føde for eder.
  no 1Mosebok 129
 • Og Gud sa: Vannet under himmelen samle sig til ett sted, og det blev så.
  no 1Mosebok 19
 • Og Gud sagde fremdeles til Moses: Således skal du sige til Israeliterne: Herren, eders Fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til eder; dette er mit Navn til evig Tid, og således skal jeg kaldes fra Slægt til Slægt.
  dk 2Mosebog 315
 • og Gud sagde til ham: Dit Navn er Jakob; men herefter skal du ikke mere hedde Jakob; Israel skal være dit Navn! Og han gav ham Navnet Israel.
  dk 1Mosebog 3510
 • Og Gud sagde til Noa: Det er Tegnet på den Pagt, jeg opretter imellem mig og alt Kød på Jorden!
  dk 1Mosebog 917
 • Og Gud sagde: Der blive Lys! Og der blev Lys.
  dk 1Mosebog 13
 • Og Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden
  no 1Mosebok 117
 • og Gud satte dem på Himmelhvælvingen til at lyse på Jorden
  dk 1Mosebog 117
 • Og Gud skabte Mennesket i sit Billede; i Guds Billede skabte han det, som Mand og Kvinde skabte han dem;
  dk 1Mosebog 127
 • Og Gud skapte de store sjødyr og alt levende som rører sig, som det vrimler av i vannet, hvert efter sitt slag, og alle vingede fugler, hver efter sitt slag. Og Gud så at det var godt.
  no 1Mosebok 121
 • Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.
  no 1Mosebok 127
 • Og Gud talte til Moses og sa til ham: Jeg er Herren.
  no 2Mosebok 62
 • Og Gud var med Drengen, og han voksede til; og han bosatte sig i Ørkenen og blev Bueskytte.
  dk 1Mosebog 2120
 • Og Gud var med gutten; han blev stor og bodde i ørkenen, og da han vokste til, blev han bueskytter.
  no 1Mosebok 2120
 • Og Gud velsignede dem og sagde: Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld Vandet i Havene, og Fuglene blive mangfoldige på Jorden!
  dk 1Mosebog 122
 • og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem: Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld Jorden, gør eder til Herre over den og hersk over Havets Fisk og Himmelens Fugle, Kvæget og alle vildtlevende Dyr, der rører sig på Jorden!
  dk 1Mosebog 128
 • og Gud velsignede den syvende Dag og helligede den, thi på den hvilede han efter hele sit Værk, det, Gud havde skabt og udført.
  dk 1Mosebog 23
 • Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og opfyll jorden og legg den under eder, og råd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rører sig på jorden!
  no 1Mosebok 128
 • Og Gud velsignet dem og sa: Vær fruktbare og bli mange og opfyll vannet i havet, og fuglene skal bli tallrike på jorden!
  no 1Mosebok 122
 • Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den; for på den hvilte han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da han skapte.
  no 1Mosebok 23
 • Og Gud velsignet Noah og hans sønner, og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og opfyll jorden!
  no 1Mosebok 91
 • Og Guds engel sa til mig i drømmen: Jakob! Og jeg sa: Ja, her er jeg.
  no 1Mosebok 3111
 • og Guds Engel sagde til mig i Drømme: Jakob! Jeg svarede: Se, her er jeg!
  dk 1Mosebog 3111
 • Og Guds engel, som gikk foran Israels leir, flyttet sig og gikk bakefter dem; skystøtten, som var foran dem, flyttet sig og stilte sig bak dem,
  no 2Mosebok 1419
 • og Guldet i det Land er godt, Bdellium og Sjohamsten.
  dk 1Mosebog 212
 • Og gullet i dette land er godt; der er bdellium og onyks-stenen.
  no 1Mosebok 212
 • Og gutten vokste op og blev avvent; og Abraham gjorde et stort gjestebud den dag Isak blev avvent.
  no 1Mosebok 218
 • og Hadoram og Usal og Dikla
  no 1Mosebok 1027
 • Og Hagar fødte Abram en Søn, og Abram kaldte Sønnen, Hagar fødte ham, Ismael.
  dk 1Mosebog 1615
 • Og Hagar fødte Abram en sønn; og Abram kalte den sønn som Hagar hadde født ham, Ismael.
  no 1Mosebok 1615
 • Og Hamor talte med dem og sagde: Min Søn Sikems Hjerte hænger ved eders Datter; giv ham hende til Hustru
  dk 1Mosebog 348
 • Og han - presten - skal dyppe sin finger i blodet og sprenge syv ganger for Herrens åsyn, like foran forhenget.
  no 3Mosebok 417
 • Og han - presten - skal dyppe sin finger i blodet, og han skal sprenge av blodet syv ganger for Herrens åsyn, like foran helligdommens forheng.
  no 3Mosebok 46
 • og han bad således: Herre. du min Herre Abrahams Gud, lad det lykkes for mig i dag og vis Miskundhed mod min Herre Abraham!
  dk 1Mosebog 2412
 • og han betroede alt, hvad han ejede, til Josef, og selv bekymrede han sig ikke om andet end den Mad, han spiste. Men Josef havde en smuk Skikkelse og så godt ud.
  dk 1Mosebog 396
 • Og han blev angst og sagde: Hvor forfærdeligt er dog dette Sted! Visselig, her er Guds Hus, her er Himmelens Port!
  dk 1Mosebog 2817
 • Og han blev der hos Herren fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter uden at spise eller drikke; og han skrev Pagtsordene, de ti Ord, på Tavlerne.
  dk 2Mosebog 3428
 • Og han blev der om Natten. Af hvad han havde, udtog han så en Gave til sin Broder Esau,
  dk 1Mosebog 3213
 • Og han blev en rik mann, og blev rikere og rikere, så han til sist var overmåte rik.
  no 1Mosebok 2613
 • Og han brast i gråt og gråt så høit at egypterne hørte det, og de hørte det i Faraos hus.
  no 1Mosebok 452
 • og han byggede et Alter der og kaldte Stedet: Betels Gud, thi der havde Gud åbenbaret sig for ham, da han flygtede for sin Broder.
  dk 1Mosebog 357
 • Og han bygget der et alter og kalte stedet El-Betel; for der hadde Gud åpenbaret sig for ham da han flyktet for sin bror.
  no 1Mosebok 357
 • Og han bød dem og sa til dem: Jeg samles nu til mitt folk; begrav mig hos mine fedre i hulen på hetitten Efrons mark,
  no 1Mosebok 4929
 • Og han bød dem og sa: Således skal I si til min herre Esau: Så sier din tjener Jakob: Jeg har opholdt mig hos Laban og vært der helt til nu,
  no 1Mosebok 324
 • og han bød dem: Sig til min Herre Esau: Din Træl Jakob lader dig vide, at jeg har levet som Gæst hos Laban og boet der indtil nu;
  dk 1Mosebog 324
 • Og han bød den anden og den tredje og alle de andre, der fulgte med Hjordene, at sige det samme til Esau, når de traf ham:
  dk 1Mosebog 3219
 • Og han bød den første og sa: Når min bror Esau møter dig og han taler til dig og spør: Hvem hører du til, og hvor skal du hen, og hvem eier denne hjord som du driver foran dig?
  no 1Mosebok 3217
 • Og han bød den første: Når min Broder Esau møder dig og spørger, hvem du tilhører, hvor du skal hen, og hvem din Drift tilhører,
  dk 1Mosebog 3217
 • Og han bød likeledes den annen og den tredje og alle de andre som drev hjordene, og sa: Således skal I tale til Esau når I møter ham,
  no 1Mosebok 3219
 • og han bøjede af fra Vejen og kom hen til hende og sagde: Lad mig gå ind til dig! Thi han vidste ikke, at det var hans Sønnekone. Men hun sagde: Hvad giver du mig derfor!
  dk 1Mosebog 3816
 • Og han drakk av vinen og blev drukken, og han klædde sig naken inne i sitt telt.
  no 1Mosebok 921
 • og han drev Mennesket ud, og østen for Edens Have satte han Keruberne med det glimtende Flammesværd til at vogte Vejen til Livets Træ.
  dk 1Mosebog 324
 • Og han drev mennesket ut, og foran Edens have satte han kjerubene med det luende sverd som vendte sig hit og dit, for å vokte veien til livsens tre.
  no 1Mosebok 324
 • Og han drog i dagsreiser fra sydlandet, til han kom til Betel, til det sted hvor hans telt før hadde vært, mellem Betel og Ai,
  no 1Mosebok 133
 • og han flygtede med alt, hvad han ejede; han brød op og satte over Floden og vandrede ad Gileads Bjerge til.
  dk 1Mosebog 3121
 • og han fortalte hende; at han var hendes Faders Frænde, en Søn af Rebekka: Da skyndte hun sig hjem til sin Fader og fortalte ham det
  dk 1Mosebog 2912
 • Og han førte ham utenfor og sa: Se op til himmelen og tell stjernene, om du kan telle dem! Og han sa til ham: Så skal din ætt bli.
  no 1Mosebok 155
 • Og han gav dem alle hver sin høitidsklædning, men Benjamin gav han tre hundre sekel sølv og fem høitidsklædninger. .
  no 1Mosebok 4522
 • Og han gav ham Kjortelen på, omgjordede ham med Bæltet, iførte ham Kåben, gav ham Efoden på, omgjordede ham med Efodens Bælte og bandt dermed Efoden fast på ham;
  dk 3Mosebog 87
 • Og han gav ham underkjortelen på og spente beltet om ham og klædde ham i overkjortelen og gav ham livkjortelen på og bandt livkjortelens belte om ham, og med det snørte han livkjortelen sammen.
  no 3Mosebok 87
 • og han gik ind til Hagar, og hun blev frugtsommelig. Men da hun så, at hun var frugtsommelig, lod hun hånt om sin Herskerinde.
  dk 1Mosebog 164
 • og han gik til Ismael og tog Mahalat, en Datter af Abrahams Søn Ismael og Søster til Nebajot, til Hustru ved Siden af sine andre Hustruer.
  dk 1Mosebog 289
 • Og han gikk inn til Hagar, og hun blev fruktsommelig; men da hun så at hun var blitt fruktsommelig, ringeaktet hun sin frue.
  no 1Mosebok 164
 • og han gikk inn til sin far og sa: Far! Han svarte: Ja, her er jeg; hvem er du, min sønn?
  no 1Mosebok 2718
 • og han gikk tilbake til sine brødre og sa: Gutten er der ikke, og jeg - hvor skal jeg gjøre av mig?
  no 1Mosebok 3730
 • Og han gikk ut igjen fra Farao og bad til Herren.
  no 2Mosebok 1018
 • Og han gjorde en list på det av en hånds bredde rundt omkring, og rundt om listen gjorde han en gullkrans.
  no 2Mosebok 3712
 • Og han gjorde et horn på hvert av dets fire hjørner, og hornene var i ett med alteret; og han klædde det med kobber.
  no 2Mosebok 382
 • Og han gjorde to gullringer til det og satte dem nedenfor kransen, på begge sider av det, to på hver side; de skulde være til å stikke stenger i, så alteret kunde bæres på dem.
  no 2Mosebok 3727
 • Og han gjorde to kjeruber av gull; i drevet arbeid gjorde han dem og satte dem ved begge endene av nådestolen,
  no 2Mosebok 377
 • Og han gjorde vel imot Abram for hennes skyld, og han fikk både småfe og storfe og asener og træler og trælkvinner og aseninner og kameler.
  no 1Mosebok 1216
 • Og han hadde ennu en annen drøm og fortalte den til sine brødre; han sa: Jeg hadde ennu en drøm, og se, solen og månen og elleve stjerner bøide sig for mig.
  no 1Mosebok 379
 • og han havde Småkvæg og Hornkvæg og Trælle i Mængde. Derover blev Filisterne skinsyge på ham.
  dk 1Mosebog 2614
 • Og han helte av salvings-oljen på Arons hode og salvet ham og helliget ham.
  no 3Mosebok 812
 • Og han holdt dem alle sammen i fengsel i tre dager.
  no 1Mosebok 4217
 • Og han innhentet dem og sa dette til dem.
  no 1Mosebok 446
 • Og han kaldte dette Sted Betel; før hed Byen Luz.
  dk 1Mosebog 2819
 • Og han kaldte dette Sted Massa og Meriba, fordi Israeliterne der havde kivedes og fristet Herren ved at sige: Er Herren iblandt os eller ej?
  dk 2Mosebog 177
 • Og han kalte den Siba; derfor heter byen Be'erseba den dag i dag.
  no 1Mosebok 2633
 • Og han kalte dette sted Betel; før hette byen Luz.
  no 1Mosebok 2819
 • og han kalte ham Noah og sa: Han skal trøste oss under vårt arbeid og våre henders møie på den jord som Herren har forbannet.
  no 1Mosebok 529
 • Og han kalte Moses og Aron til sig om natten og sa: Gjør eder rede, dra ut fra mitt folk, både I og Israels barn, far bort og tjen Herren, som I har sagt!
  no 2Mosebok 1231
 • Og han kalte stedet Massa og Meriba, fordi Israels barn kivedes med ham, og fordi de fristet Herren og sa: Er Herren iblandt oss eller ikke?
  no 2Mosebok 177
 • Og han kendte ham ikke, fordi hans Hænder var hårede som hans Broder Esaus. Så velsignede han ham.
  dk 1Mosebog 2723
 • Og han kjente den igjen og sa: Jo, det er min sønns kjortel; et vilt dyr har ett ham op, Josef er visselig revet ihjel!
  no 1Mosebok 3733
 • Og han kjente ham ikke, fordi hans hender var lodne som hans bror Esaus hender; og han velsignet ham.
  no 1Mosebok 2723
 • Og han kom til et sted hvor han blev natten over, for solen var gått ned; og han tok en av stenene som lå der, og la den under sitt hode, og så la han sig til å sove der.
  no 1Mosebok 2811
 • Og han kyssede alle sine Brødre og græd ved deres Bryst; og nu kunde hans Brødre tale med ham.
  dk 1Mosebog 4515
 • Og han kysset alle sine brødre og gråt ved deres bryst; og siden talte hans brødre med ham.
  no 1Mosebok 4515
 • og han købte det Stykke Jord, hvor han havde rejst sit Telt, af Sikems Pader Hamors Sønner for 100 Kesita
  dk 1Mosebog 3319
 • Og han la kjeppene som han hadde skavd, i rennene - i vanntrauene, hvor småfeet kom for å drikke, like foran småfeet; for de parret sig når de kom for å drikke.
  no 1Mosebok 3038
 • og han la tre dagsreiser mellem sig og Jakob. Og Jakob gjætte resten av Labans småfe.
  no 1Mosebok 3036
 • og han lagde Brødene i Række derpå for Herrens Åsyn, som Herren havde pålagt Moses.
  dk 2Mosebog 4023
 • Og han lavede af purt Guld de Ting, som hørte til Bordet, Fadene og Kanderne, Skålene og Krukkerne til at udgyde Drikoffer med.
  dk 2Mosebog 3716
 • Og han lavede Bærestænger af Akacietræ og overtrak dem med Guld;
  dk 2Mosebog 374
 • Og han lavede Bærestængerne at Akacietræ og overtrak dem med Guld, og med dem skulde Bordet bæres.
  dk 2Mosebog 3715
 • og han lavede dertil fire Piller af Akacietræ, som han overtrak med Guld, og Knagerne derpå lavede han af Guld, og han støbte fire Fodstykker af Sølv til dem.
  dk 2Mosebog 3636
 • Og han lavede halvtredsindstyve Kobberkroge til at sammenføje Teltdækket med, så det udgjorde et Hele.
  dk 2Mosebog 3618
 • og han lavede to Keruber af Guld, i drevet Arbejde lavede han dem, ved begge Ender af Sonedækket,
  dk 2Mosebog 377
 • og han lod dem bringe Mad fra sit eget Bord, og Benjamin fik fem Gange så meget som hver af de andre. Og de drak og blev lystige sammen med ham.
  dk 1Mosebog 4333
 • og han lod der være tre Dagsrejser mellem dem og Jakob; og Jakob vogtede Resten af Labans Hjord.
  dk 1Mosebog 3036
 • og han lod Moses melde: Jetro, din Svigerfader, kommer til dig med din Hustru og hendes to Sønner!
  dk 2Mosebog 186
 • Og han lod Moses og Aron kalde om Natten og sagde: Bryd op og drag bort fra mit Folk, I selv og alle Israeliterne, og drag ud og dyrk Herren, som I har forlangt.
  dk 2Mosebog 1231
 • Og han lot bære til dem av maten på sitt bord, og Benjamin fikk fem ganger så meget som enhver av de andre; og de drakk, og drakk sig glade med ham.
  no 1Mosebok 4334
 • Og han lot ham kjøre i den vogn som var nærmest efter hans egen, og de ropte foran ham: Abrek! Og han satte ham over hele Egyptens land.
  no 1Mosebok 4143
 • Og han lot kamelene legge sig utenfor byen ved brønnen ved aftenstid, den tid da kvinnene pleier å komme ut og hente vann.
  no 1Mosebok 2411
 • Og han lot sine tjenere dra avsted med dem, hver hjord for sig, og han sa til sine tjenere: Far i forveien, og la det være et mellemrum mellem hver hjord!
  no 1Mosebok 3216
 • Og han løftet ikke sin hånd mot de ypperste av Israels barn, men de skuet Gud og åt og drakk.
  no 2Mosebok 2411
 • Og han modtog dem af deres Hånd, formede Guldet med en Mejsel og lavede en støbt Tyrekalv deraf. Da sagde de: Her, Israel, er din Gud, som førte dig ud af Ægypten!
  dk 2Mosebog 324
 • Og han overlot alt det han hadde, i Josefs hender, og han så ikke til med ham i noget, uten med den mat han selv åt. Og Josef var vakker av skapning og vakker å se til.
  no 1Mosebok 396
 • Og han overtrak det med purt Guld, både Pladen og Siderne hele Vejen rundt og Hornene, og satte en Guldkrans rundt om;
  dk 2Mosebog 3726
 • Og han ropte til Herren, og Herren viste ham et tre; det kastet han i vannet, og vannet blev godt. Der satte han dem lov og rett, og der prøvde han dem;
  no 2Mosebok 1525
 • Og han så at hvilen var god, og at landet var fagert; da bøide han sin rygg under byrden og blev en ufri træl.
  no 1Mosebok 4915
 • Og han så efter; han begynte hos den eldste og endte hos den yngste, og begeret blev funnet i Benjamins sekk.
  no 1Mosebok 4412
 • Og han sa til Abram: Det skal du vite, at din ætt skal bo som fremmede i et land som ikke hører dem til, og de skal træle for folket der og plages av dem i fire hundre år.
  no 1Mosebok 1513
 • Og han sa til Aron: Ta dig en oksekalv til syndoffer og en vær til brennoffer, begge uten lyte, og led dem frem for Herrens åsyn!
  no 3Mosebok 92
 • Og han sa til de eldste: Bli her til vi kommer tilbake til eder; Aron og Hur er jo hos eder; den som har en rettssak, kan gå til dem!
  no 2Mosebok 2414
 • Og han sa til dem: Jeg ser på eders fars ansikt at han ikke er den samme mot mig som før; men min fars Gud har vært med mig.
  no 1Mosebok 315
 • Og han sa til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Hver binde sitt sverd ved sin lend! Gå så frem og tilbake fra port til port i leiren og slå ihjel hver sin bror og hver sin venn og hver sin frende!
  no 2Mosebok 3227
 • Og han sa til dem: Utøs ikke blod, kast ham ned i denne brønn her i ørkenen, men legg ikke hånd på ham - for han vilde fri ham ut av deres hånd og føre ham tilbake til hans far.
  no 1Mosebok 3722
 • Og han sa til folket: Hold eder rede den tredje dag, kom ikke nær nogen kvinne!
  no 2Mosebok 1915
 • Og han sa til ham: Jeg er Herren, som førte dig ut fra Ur i Kaldea for å gi dig dette land til eie.
  no 1Mosebok 157
 • Og han sa til sine brødre: Mine penger er kommet igjen, og se, de ligger her i min sekk. Da blev de motfalne og vendte sig forferdet til hverandre og sa: Hvad er det Gud har gjort mot oss?
  no 1Mosebok 4228
 • Og han sa til sitt folk: Se, israelittenes folk er større og tallrikere enn vi.
  no 2Mosebok 19
 • Og han så utover Sodoma og Gomorra og utover hele landet på sletten; da fikk han se at røken steg op fra landet som røken fra en smelteovn.
  no 1Mosebok 1928
 • og han sa: Dersom du hører på Herren din Guds røst, og gjør det som er rett i hans øine, og gir akt på hans bud, og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på dig nogen av de sykdommer som jeg la på egypterne; for jeg er Herren, din læge.
  no 2Mosebok 1526
 • Og han sa: Du kan ikke se mitt åsyn; for intet menneske kan se mig og leve.
  no 2Mosebok 3320
 • Og han sa: En hånd er utrakt fra Herrens trone! Herren skal stride mot Amalek fra slekt til slekt.
  no 2Mosebok 1716
 • Og han sa: Er du virkelig min sønn Esau? Han svarte: Ja, det er jeg.
  no 1Mosebok 2724
 • Og han sa: Hagar, Sarais trælkvinne, hvor kommer du fra, og hvor akter du dig hen? Hun svarte: Jeg har flyktet fra min frue Sarai.
  no 1Mosebok 168
 • Og han sa: Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øine, så gå med oss, Herre! For vel er det et hårdnakket folk; men du vil jo forlate oss vår misgjerning og vår synd og gjøre oss til din eiendom.
  no 2Mosebok 349
 • Og han sa: Herre, min herre Abrahams Gud! La det lykkes for mig idag, og gjør miskunnhet mot min herre Abraham!
  no 1Mosebok 2412
 • Og han sa: Hvem er du datter til? Kjære, si mig det! Er det rum nok i din fars hus, sa vi kan overnatte der.
  no 1Mosebok 2423
 • Og han sa: Jeg har hørt at det er korn i Egypten; dra dit ned og kjøp korn til oss der, så vi kan leve og ikke dø!
  no 1Mosebok 422
 • Og han sa: Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn; for jeg vil være nådig mot den som jeg er nådig imot, og miskunne mig over den som jeg miskunner mig over.
  no 2Mosebok 3319
 • og han sa: Kom inn, du Herrens velsignede! Hvorfor står du her ute? Jeg har jo gjort huset i stand, og der er rum for kamelene.
  no 1Mosebok 2431
 • Og han sa: Sannelig, jeg vil være med dig, og dette skal være dig et tegn på at jeg har sendt dig: Når du har ført folket ut av Egypten, da skal I holde gudstjeneste på dette fjell.
  no 2Mosebok 312
 • Og han sa: Slipp mig, for morgenen gryr! Men han sa: Jeg slipper dig ikke, uten du velsigner mig.
  no 1Mosebok 3226
 • Og han sa: Stikk din hånd i barmen igjen! Og han stakk igjen sin hånd i barmen; og da han drog den ut av sin barm, se, da var den igjen blitt som hans legeme ellers.
  no 2Mosebok 47
 • Og han sa: Vel, la det være som I har sagt! Den som det finnes hos, skal være min træl, men I skal være uten skyld.
  no 1Mosebok 4410
 • Og han sagde til Abram: Vide skal du, at dit Afkom skal bo som fremmede i et Land, der ikke er deres eget; de skal trælle for dem og mishandles af dem i 400 År.
  dk 1Mosebog 1513
 • Og han sagde til dem som sin sidste Vilje: Nu samles jeg til mit Folk; jord mig da hos mine Fædre i Hulen på Hetiten Efrons Mark.
  dk 1Mosebog 4929
 • og han sagde til dem: Jeg læser i eders Faders Ansigt, at han ikke er sindet mod mig som tidligere, nu da min Faders Gud har været med mig;
  dk 1Mosebog 315
 • og han sagde til dem: Så siger Herren, Israels Gud: Bind alle Sværd om Lænd og gå frem og tilbage fra den ene Indgang i Lejren til den anden og slå ned både Broder, Ven og Frænde!
  dk 2Mosebog 3227
 • og han sagde til Folket: Hold eder rede til i Overmorgen, ingen må komme en Kvinde nær!
  dk 2Mosebog 1915
 • og han sagde til hende: Sig mig, hvis Datter du er! Er der Plads til os i din Faders Hus for Natten?
  dk 1Mosebog 2423
 • og han sagde til mig: Jeg vil gøre dig frugtbar og give dig et talrigt Afkom og gøre dig til en Mængde Stammer, og jeg vil give dit Afkom efter dig Land til evigt Eje!
  dk 1Mosebog 484
 • Og han sagde til Moses: Stig op til Herren, du og Aron, Nadab og Abih og halvfjerdsindstyve af Israels Ældste, og tilbed i Frastand;
  dk 2Mosebog 241
 • og han sagde til sine Brødre: Mine Penge er kommet igen; se, de er i min Sæk! Da sank Hjertet i Livet på dem, og de så forfærdede på hverandre og sagde: Hvad har Gud dog gjort imod os!
  dk 1Mosebog 4228
 • og han sagde til sit Folk: Se, Israels Folk bliver talrigere og stærkere end vi.
  dk 2Mosebog 19
 • Og han sagde: Bestem, hvad du vil have i Løn af mig, så vil jeg give dig den!
  dk 1Mosebog 3028
 • Og han sagde: Der er en udrakt Hånd på Herrens Trone! Herren har Krig med Amalek fra Slægt til Slægt!
  dk 2Mosebog 1716
 • Og han sagde: Du er altså virkelig min Søn Esau? Han svarede: Ja, jeg er!
  dk 1Mosebog 2724
 • Og han sagde: Du kan ikke skue mit Åsyn, thi intet Menneske kan se mig og leve.
  dk 2Mosebog 3320
 • Og han sagde: Gør dog ikke noget ondt, mine Brødre!
  dk 1Mosebog 197
 • Og han sagde: Hvis du vil høre på Herren din Guds Røst og gøre, hvad der er ret i hans Øjne, og lytte til hans Bud og holde dig alle hans Bestemmelser efterrettelig, så vil jeg ikke bringe nogen af de Sygdomme over dig, som jeg bragte over Ægypterne, men jeg Herren er din Læge!
  dk 2Mosebog 1526
 • og han sagde: Hvorfra kommer du, Hagar, Sarajs Trælkvinde, og hvor går du hen? Hun svarede: Jeg flygter for min Herskerinde Saraj!
  dk 1Mosebog 168
 • Og han sagde: Jeg er din Faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sit Ansigt, thi han frygtede for at skue Gud.
  dk 2Mosebog 36
 • Og han sagde: Jeg hører, at der er Korn at få i Ægypten; drag ned og køb os noget, at vi kan blive i Live og undgå Døden!
  dk 1Mosebog 422
 • Og han sagde: Kast den til Jorden! Da kastede han den til Jorden, og den blev til en Slange, og Moses flyede for den.
  dk 2Mosebog 43
 • og han sagde: Kom, du Herrens velsignede, hvorfor står du herude? Jeg har ryddet op i Huset og gjort Plads til Kamelerne.
  dk 1Mosebog 2431
 • og han sagde: Se, de er eet Folk og har alle eet Tungemål; og når de nu først er begyndt således, er intet, som de sætter sig for, umuligt for dem;
  dk 1Mosebog 116
 • Og han samlet alle slags grøde i de syv gode år som kom i Egyptens land, og la den op i byene; i hver by la han op avgrøden fra landet som lå omkring.
  no 1Mosebok 4148
 • Og han satte en Liste af en Hånds Bredde rundt om det og en gylden Krans rundt om Listen.
  dk 2Mosebog 3712
 • og han satte halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det yderste Tæppe i det ene sammensyede Stykke og halvtredsindstyve Løkker i Kanten af det tilsvarende Tæppe i det andet sammensyede Stykke.
  dk 2Mosebog 3617
 • Og han satte huen på hans hode, og på dens forside satte han gullplaten, det hellige hodesmykke, således som Herren hadde befalt Moses.
  no 3Mosebok 89
 • og han satte Lamperne derpå for Herrens Åsyn, som Herren havde pålagt Moses.
  dk 2Mosebog 4025
 • og han satte to Guldringe under Kransen på begge Sider til at stikke Bærestængerne i, for at det kunde bæres med dem;
  dk 2Mosebog 3727
 • og han satte trælkvinnene med sine barn fremst og Lea med sine barn bakenfor dem og Rakel med Josef bakerst.
  no 1Mosebok 332
 • Og han sendte Juda i forveien til Josef og bad at han skulde vise ham vei til Gosen; så kom de til landet Gosen.
  no 1Mosebok 4628
 • Og han skal bli et vill-asen av et menneske; hans hånd skal være mot alle, og alles hånd mot ham; og han skal bo østenfor alle sine brødre.
  no 1Mosebok 1612
 • og han skal blive et Menneske Vildæsel, hvis Hånd er mod alle, og alles Hånd mod ham, og han skal ligge i Strid med alle sine Frænder!
  dk 1Mosebog 1612
 • Og han skal bringe det til Arons Sønner, Præsterne; og Præsten skal tage en Håndfuld af Melet og Olien og al Røgelsen, det, som skal ofres af Afgrødeofferet, og bringe det som Røgoffer på Alteret, et Ildoffer til en liflig Duft for Herren;
  dk 3Mosebog 22
 • Og han skal bringe sit Skyldoffer for Herren til Åbenbaringsteltets Indgang, en Skyldoffervæder,
  dk 3Mosebog 1921
 • og han skal frembære det for Herrens Åsyn og skaffe hende Soning, så hun bliver ren efter sit Blodtab. Det er Loven om en Kvinde. der føder, hvad enten det er en Dreng eller en Pige.
  dk 3Mosebog 127
 • og han skal give Erstatning for, hvad han har forsyndet sig med over for det hellige, med Tillæg af en Femtedel af Værdien. Han skal give Præsten det, og Præsten skal skaffe ham Soning ved Skyldoffervæderen, så han finder Tilgivelse.
  dk 3Mosebog 516
 • og han skal gjøre soning for det Aller-helligste og gjøre soning for sammenkomstens telt og for alteret og gjøre soning for prestene og for hele det samlede folk.
  no 3Mosebok 1633
 • Og han skal komme Røgelse på Ilden for Herrens Åsyn, så at Røgelsesskyen skjuler Sonedækket oven over Vidnesbyrdet, for at han ikke skal dø.
  dk 3Mosebog 1613
 • Og han skal legge røkelsen på ilden for Herrens åsyn, så skyen av røkelsen skjuler nådestolen, som er over vidnesbyrdet, forat han ikke skal dø.
  no 3Mosebok 1613
 • Og han skal legge sin hånd på brennofferets hode, så vil Herren ha velbehag i det og la det bli til soning for ham.
  no 3Mosebok 14
 • Og han skal legge sin hånd på bukkens hode og slakte den på det sted hvor de slakter brennofferet for Herrens åsyn; det er et syndoffer.
  no 3Mosebok 424
 • Og han skal legge sin hånd på offerdyrets hode og slakte det til syndoffer på det sted hvor brennofferet slaktes.
  no 3Mosebok 433
 • Og han skal legge sin hånd på syndofferets hode og slakte syndofferet der hvor brennofferet slaktes.
  no 3Mosebok 429
 • Og han skal ofre det for Herrens åsyn og gjøre soning for henne; da blir hun ren efter sin blodflod. Dette er loven for den kvinne som har født, enten barnet er en gutt eller en pike.
  no 3Mosebok 127
 • Og han skal rense huset med fuglens blod og med det rinnende vann og med den levende fugl og med sedertreet og med isopen og med den karmosinrøde ull
  no 3Mosebok 1452
 • og han skal skaffe det Allerhelligste Soning; og Åbenbaringsteltet og Alteret skal han skaffe Soning; og Præsterne og alt Folkets Forsamling skal han skaffe Soning.
  dk 3Mosebog 1633
 • Og han skal slagte Lammet der, hvor Syndofferet og Brændofferet slagtes, på det hellige Sted, thi ligesom Syndofferet tilfalder Skyldofferet Præsten; det er højhelligt.
  dk 3Mosebog 1413
 • Og han skal slagte Skyldofferlammet, og Præsten skal tage noget af Skyldofferets Blod og stryge det på højre Øreflip af den, der skal renses, og på hans højre Tommelfinger og højre Tommeltå.
  dk 3Mosebog 1425
 • Og han skal slakte den på nordsiden av alteret for Herrens åsyn; og Arons sønner, prestene, skal sprenge dens blod rundt om på alteret.
  no 3Mosebok 111
 • og han skal stryge noget af Blodet på Hornene af Alteret, som står for Herrens Åsyn i Åbenbaringsteltet; Resten af Blodet skal han udgyde ved Foden af Brændofferalteret, som står ved Indgangen til Åbenbaringsteltet,
  dk 3Mosebog 418
 • Og han skal svinge kornbåndet for Herrens åsyn, forat Herren kan ha velbehag i eder; dagen efter sabbaten skal presten svinge det.
  no 3Mosebok 2311
 • og han skal syv Gange stænke noget af Blodet derpå med sin Finger og således rense det og hellige det for Israeliternes Urenheder.
  dk 3Mosebog 1619
 • Og han skal ta de to gjetebukker og stille dem frem for Herrens åsyn, ved inngangen til sammenkomstens telt.
  no 3Mosebok 167
 • og han skal tage Cedertræet, Ysopkvisten, det karmoisinrøde Garn og den levende Fugl og dyppe dem i Blodet af den slagtede Fugl og det rindende Vand og syv Gange foretage Bestænkning på Huset
  dk 3Mosebog 1451
 • Og han skal tale til folket for dig; han skal være din munn, og du skal være Gud for ham.
  no 2Mosebok 416
 • og han slo hjulene av deres vogner, så det blev tungt for dem å komme frem. Da sa egypterne: La oss flykte for Israel; for Herren strider for dem imot egypterne.
  no 2Mosebok 1425
 • Og han sprengte av oljen syv ganger på alteret og salvet alteret og alt som hørte det til, og tvette-karet med sitt fotstykke, og således helliget han dem.
  no 3Mosebok 811
 • Og han spurte folkene der på stedet og sa: Hvor er skjøgen, hun i Ena'im, ved veien? De sa: Det har ikke vært nogen skjøge her.
  no 1Mosebok 3821
 • Og han stakk stengene inn i ringene på alterets sider, så det kunde bæres på dem; alteret gjorde han av bord, så det var hult.
  no 2Mosebok 387
 • og han stakk stengene inn i ringene på sidene av arken, så arken kunde bæres.
  no 2Mosebok 375
 • og han stoppede Vognenes Hjul, så de havde ondt ved at få dem frem. Da sagde Ægypterne: Lad os flygte for Israel, thi Herren kæmper for dem imod Ægypten!
  dk 2Mosebog 1425
 • Og han støbte fire Guldringe og satte dem på de fire Hjørner ved dets fire Ben.
  dk 2Mosebog 3713
 • Og han støpte fire ringer til de fire hjørner av kobber-gitteret til å stikke stengene i.
  no 2Mosebok 385
 • Og han svarte: Jeg hørte dig i haven; da blev jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg skulte mig.
  no 1Mosebok 310
 • og han talte med dem og sa: Dersom I samtykker i at jeg fører min døde bort og begraver henne, så hør på mig og legg et godt ord inn for mig hos Efron, Sohars sønn,
  no 1Mosebok 238
 • og han talte til Efron så landets folk hørte på det, og sa: Bare du nu vilde høre på mig! Jeg betaler dig det marken er verd; ta imot det av mig og la mig få begrave min døde der!
  no 1Mosebok 2313
 • Og han tog fem af sine Brødre med sig og forestillede dem for Farao.
  dk 1Mosebog 472
 • Og han tok alt fettet som var på innvollene, og den store leverlapp og begge nyrene og fettet på dem, og Moses brente det på alteret.
  no 3Mosebok 816
 • Og han tok fettet, både halen og alt fettet som var på innvollene, og den store leverlapp Og begge nyrene og fettet på dem og det høire lår;
  no 3Mosebok 825
 • og han tok imot gullet og støpte det om og laget det med meiselen til en kalv. Da sa de: Dette er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egyptens land.
  no 2Mosebok 324
 • Og han tok kalven som de hadde gjort, og kastet den på ilden og knuste den til den blev til støv, og støvet strødde han ovenpå vannet og gav Israels barn det å drikke.
  no 2Mosebok 3220
 • og han tok med sig hele sin buskap og alt det gods som han hadde samlet sig, det fe han eide, og som han hadde lagt sig til i Mesopotamia, og vilde dra til Isak, sin far, i Kana'ans land.
  no 1Mosebok 3118
 • Og han tvettet innvollene og føttene og brente dem sammen med brennofferet på alteret.
  no 3Mosebok 914
 • og han tændte vellugtende Røgelse derpå, som Herren havde pålagt Moses.
  dk 2Mosebog 4027
 • og han undersøgte dem fra den ældstes til den yngstes, og Bægeret blev fundet i Benjamins Sæk.
  dk 1Mosebog 4412
 • Og han utryddet hvert liv som var på jorden, både mennesker og fe og kryp og fuglene under himmelen; de blev utryddet av jorden, og bare Noah blev igjen, og det som var med ham i arken.
  no 1Mosebok 723
 • og han vandrede fra Lejrplads til Lejrplads og nåede fra Sydlandet til Betel, til det Sted, hvor hans Teltlejr havde stået første Gang, mellem Betel og Aj,
  dk 1Mosebog 133
 • Og han var der hos Herren firti dager og firti netter uten å ete brød og uten å drikke vann; og han skrev på tavlene paktens ord, de ti ord.
  no 2Mosebok 3428
 • Og han velsignet ham og sa: Velsignet være Abram av den høieste Gud, som eier himmel og jord!
  no 1Mosebok 1419
 • Og han velsignet Josef og sa: Den Gud for hvis åsyn mine fedre Abraham og Isak vandret, den Gud som var min hyrde, fra jeg blev til og til denne dag,
  no 1Mosebok 4815
 • og han vendte sig bort fra dem og græd. Siden vendte han sig til dem og talte med dem; og han tog Simeon fra dem og lod ham fængsle for deres Øjne.
  dk 1Mosebog 4224
 • Og han vendte sig fra dem og gråt. Så vendte han sig til dem igjen og talte til dem, og han tok Simeon fra dem og lot ham binde så de så på.
  no 1Mosebok 4224
 • Og han ødela disse byer og hele sletten og alle dem som bodde i byene, og det som vokste på marken.
  no 1Mosebok 1925
 • og han ødelagde disse Byer og hele Jordanegnen og alle Byernes Indbyggere og Landets Afgrøde.
  dk 1Mosebog 1925
 • Og Hanok fikk sønnen Irad, og Irad blev far til Mehujael, og Mehujael blev far til Metusael, og Metusael blev far til Lamek.
  no 1Mosebok 418
 • Og hans bror hette Jubal; han blev stamfar til alle dem som spiller på harpe og fløite.
  no 1Mosebok 421
 • Og hans Brødre fattede Avind til ham, men hans Fader gemte det i sit Minde.
  dk 1Mosebog 3711
 • Og hans brødre var misunnelige på ham; men hans far gjemte det i sitt minne.
  no 1Mosebok 3711
 • og hans Herre så, at Herren var med ham, og at Herren lod alt, hvad han foretog sig, lykkes for ham.
  dk 1Mosebog 393
 • og hans Søn Ismael var tretten År, da han blev omskåret på sin Forhud.
  dk 1Mosebog 1725
 • Og hans sønner gjorde med ham således som han hadde pålagt dem;
  no 1Mosebok 5012
 • Og hans Sønner gjorde, som han havde pålagt dem;
  dk 1Mosebog 5012
 • Og hans Sønner Isak og Ismael jordede ham i Makpelas Klippehule på Hetiten Efrons Zohars Søns, Mark over for Mamre,
  dk 1Mosebog 259
 • Og hans sønner skal du også føre frem og klæ dem i underkjortlene.
  no 2Mosebok 4014
 • Og hans Søster stillede sig noget derfra for at se, hvad der vilde ske med ham.
  dk 2Mosebog 24
 • Og Haran døde hos sin far Tarah i sitt fedreland, i Ur i Kaldea.
  no 1Mosebok 1128
 • og haren, for den tygger vel drøv, men har ikke klover, den skal være uren for eder,
  no 3Mosebok 116
 • og Harnor og hans Søn Siken gik til deres Bys Port og sagde til, Mændene i deres By:
  dk 1Mosebog 3420
 • Og hele Folket svarede, alle som een: Alt, hvad Herren har sagt, vil vi gøre! Da bragte Moses Herren Folkets Svar.
  dk 2Mosebog 198
 • Og hele Israels barns menighet gikk bort fra Moses.
  no 2Mosebok 3520
 • Og hele Israels barns menighet knurret mot Moses og Aron i ørkenen.
  no 2Mosebok 162
 • Og hele jorden hadde ett tungemål og ens tale.
  no 1Mosebok 111
 • og hele Josefs hus og hans brødre og hans fars hus; bare sine små barn og sitt småfe og storfe lot de bli tilbake i landet Gosen.
  no 1Mosebok 508
 • Og hele Sinai berg stod i røk, fordi Herren var steget ned på det i ild, og røken av det steg op som røken av en ovn, og hele fjellet skalv.
  no 2Mosebok 1918
 • Og helt fra den tid han hadde satt ham over sitt hus og over alt det han hadde, velsignet Herren egypterens hus for Josefs skyld, og Herrens velsignelse var over alt det han hadde, både i huset og på marken.
  no 1Mosebok 395
 • og hennes to sønner - den ene hette Gersom, for Moses hadde sagt: Jeg er blitt gjest i et fremmed land,
  no 2Mosebok 183
 • Og Herren åbenbarede sig for ham og sagde: Drag ikke ned til Ægypten, men bliv i det Land, jeg siger dig;
  dk 1Mosebog 262
 • Og Herren åpenbarte sig for ham i Mamres terebinte-lund, mens han satt i døren til sitt telt midt på heteste dagen.
  no 1Mosebok 181
 • Og Herren fastsatte tiden og sa: Imorgen vil Herren la dette skje i landet.
  no 2Mosebok 95
 • Og Herren forhærdede Ægypterkongen Faraos Hjerte, så han satte efter Israeliterne; men Israeliterne var draget ud under en stærk Hånds Værn.
  dk 2Mosebog 148
 • Og Herren frelste på den dag Israel af Ægypternes Hånd, og Israel så Ægypterne ligge døde ved Havets Bred.
  dk 2Mosebog 1430
 • Og Herren gav folket yndest hos egypterne, så de gjerne gav dem det de bad om. Det var det bytte de tok av egypterne.
  no 2Mosebok 1236
 • Og Herren gav folket yndest hos egypterne; og så var også Moses en meget stor mann i Egypten, både for Faraos tjenere og for folket.
  no 2Mosebok 113
 • Og Herren gik forbi ham og råbte: Herren, Herren, Gud, som er barmhjertig og nådig, langmodig og rig på Miskundhed og Trofasthed,
  dk 2Mosebog 346
 • Og Herren gikk foran dem, om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem, så de kunde dra frem både dag og natt.
  no 2Mosebok 1321
 • Og Herren gikk forbi hans ansikt og ropte: Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og sannhet;
  no 2Mosebok 346
 • Og Herren gjorde således: Vældige Bremsesværme trængte ind i Faraos og hans Tjeneres Huse og i hele Ægypten, og Landet hærgedes af Bremserne.
  dk 2Mosebog 824
 • Og Herren gjorde som han hadde sagt, og det kom svære fluesvermer i Faraos hus og i hans tjeneres hus; i hele Egypten blev landet herjet av fluesvermer.
  no 2Mosebok 824
 • Og Herren gjorde som Moses bad, og lot fluesvermene vike bort fra Farao, fra hans tjenere og fra hans folk; det blev ikke én igjen.
  no 2Mosebok 831
 • Og Herren gjorde som Moses hadde sagt, og froskene som var i husene og gårdene og på markene, døde bort;
  no 2Mosebok 813
 • Og Herren gjorde, som Moses bad, og Bremserne veg bort fra Farao, hans Tjenere og hans Folk; der blev ikke en eneste tilbage.
  dk 2Mosebog 831
 • og Herren gjorde, som Moses bad: Frøerne døde i Husene, i Gårdene og på Markerne,
  dk 2Mosebog 813
 • og Herren har storlig velsignet min herre, så han er blitt rik, og han har gitt ham småfe og storfe og sølv og gull og træler og trælkvinner og kameler og asener.
  no 1Mosebok 2435
 • og Herren havde stemt Ægypterne gunstigt mod Folket, så de havde givet dem, hvad de bad om. Således tog de Bytte fra Ægypterne.
  dk 2Mosebog 1236
 • Og Herren kalte på Moses og talte til ham fra sammenkomstens telt og sa:
  no 3Mosebok 11
 • Og Herren kjente den velbehagelige duft. Og Herren sa i sitt hjerte: Jeg vil aldri mere forbanne jorden for menneskets skyld; for menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av; og jeg vil aldri mere drepe alt levende, som jeg nu har gjort.
  no 1Mosebok 821
 • Og Herren lod Vinden slå om til en voldsom Vestenvind, som tog Græshopperne og drev dem ud i det røde Hav, så der ikke blev en eneste Græshoppe tilbage i hele Ægyptens Område.
  dk 2Mosebog 1019
 • Og Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfund bare var onde den hele dag.
  no 1Mosebok 65
 • Og Herren sa fremdeles til ham: Stikk din hånd i barmen! Og han stakk sin hånd i barmen; og da han drog den ut, se, da var hans hånd spedalsk, som sne.
  no 2Mosebok 46
 • Og Herren sa til Abram efterat Lot hadde skilt sig fra ham: Løft dine øine og se fra det sted hvor du står, mot nord og mot syd og mot øst og mot vest!
  no 1Mosebok 1314
 • Og Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land som jeg vil vise dig!
  no 1Mosebok 121
 • Og Herren sa til Aron: Gå Moses i møte i ørkenen! Og han gikk og traff ham ved Guds berg og kysset ham.
  no 2Mosebok 427
 • Og Herren sa til ham: Stig nu ned og kom så her op igjen, både du og Aron; men prestene og folket må ikke trenge sig frem og stige op til Herren, forat han ikke skal bryte inn blandt dem.
  no 2Mosebok 1924
 • Og Herren sa til henne: I ditt liv er det to folk, og fra ditt skjød skal to folkeslag skille sig at; det ene folk skal være sterkere enn det andre, og den eldste skal tjene den yngste.
  no 1Mosebok 2523
 • Og Herren sa til Jakob: Vend tilbake til dine fedres land og ditt eget folk, og jeg vil være med dig.
  no 1Mosebok 313
 • Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du vred, og hvorfor stirrer du ned for dig?
  no 1Mosebok 46
 • Og Herren sa til Moses i Midian: Dra avsted og vend tilbake til Egypten! Nu er de døde alle de som stod dig efter livet.
  no 2Mosebok 419
 • Og Herren sa til Moses og Aron i Egyptens land:
  no 2Mosebok 121
 • Og Herren sa til Moses og Aron:
  no 2Mosebok 78
 • Og Herren sa til Moses og Aron: Dette er forskriften om påskelammet: Ingen fremmed skal ete av det.
  no 2Mosebok 1243
 • Og Herren sa til Moses:
  no 2Mosebok 3112
 • Og Herren sa til Moses: Gå frem foran folket og ta med dig nogen av Israels eldste, og din stav som du slo i elven med, ta den i hånden og gå!
  no 2Mosebok 175
 • Og Herren sa til Moses: Gå inn til Farao og si til ham: Så sier Herren, hebreernes Gud: La mitt folk fare, så de kan tjene mig!
  no 2Mosebok 91
 • Og Herren sa til Moses: Gå inn til Farao! For det er jeg som har forherdet hans hjerte og hans tjeneres hjerte, forat jeg kan gjøre disse mine tegn midt iblandt dem,
  no 2Mosebok 101
 • Og Herren sa til Moses: Gå til folket og la dem hellige sig idag og imorgen og tvette sine klær,
  no 2Mosebok 1910
 • Og Herren sa til Moses: Hugg dig ut to stentavler likesom de første! Så vil jeg skrive på tavlene de ord som stod på de første tavler, de som du slo i stykker.
  no 2Mosebok 341
 • Og Herren sa til Moses: Hvorfor roper du til mig? Si til Israels barn at de skal bryte op!
  no 2Mosebok 1415
 • Og Herren sa til Moses: Jeg har lagt merke til dette folk og sett at det er et hårdnakket folk.
  no 2Mosebok 329
 • Og Herren sa til Moses: Når du nu vender tilbake til Egypten, så se til at du gjør alle de under som jeg har gitt dig makt til å gjøre, for Faraos øine; men jeg vil forherde hans hjerte, så han ikke lar folket fare.
  no 2Mosebok 421
 • Og Herren sa til Moses: Rekk din hånd op mot himmelen, og det skal bli mørke over Egyptens land, et mørke så tykt at en kan ta på det.
  no 2Mosebok 1021
 • Og Herren sa til Moses: Rekk ut din hånd og grip den i halen! Så rakte han ut hånden og grep fatt i den, og den blev til en stav i hans hånd.
  no 2Mosebok 44
 • Og Herren sa til Moses: Så skal du si til Israels barn: I har sett hvorledes jeg talte til eder fra himmelen.
  no 2Mosebok 2022
 • Og Herren sa til Moses: Si til Aron: Rekk ut din hånd med din stav over elvene, over kanalene og over sjøene, og la froskene komme op over Egyptens land!
  no 2Mosebok 85
 • Og Herren sa til Moses: Si til Aron: Ta din stav og rekk ut din hånd over egypternes vann, over deres elver, over deres kanaler og over deres sjøer og over alle deres dammer, og de skal bli til blod, og det skal være blod i hele Egyptens land, både i trekar og i stenkar.
  no 2Mosebok 719
 • Og Herren sa til Moses: Skriv dette op i en bok, så I kommer det i hu, og prent det i Josvas ører! For jeg vil aldeles utslette minnet om Amalek over hele jorden.
  no 2Mosebok 1714
 • Og Herren sa til Moses: Skriv nu du op disse ord! For efter disse ord har jeg gjort en pakt med dig og med Israel.
  no 2Mosebok 3427
 • Og Herren sa til Moses: Stig ned og advar folket, så de ikke trenger sig frem til Herren for å se ham, for da kommer mange av dem til å falle.
  no 2Mosebok 1921
 • Og Herren sa til Moses: Stig op til mig på fjellet og bli der! Så vil jeg gi dig stentavler og loven og budet, som jeg har skrevet op for å veilede dem.
  no 2Mosebok 2412
 • Og Herren sa til Moses: Ta dig røkelses-krydderier, stakte og sjønegl og galban - disse tre slags krydderier - og ren virak; det skal være like meget av hvert.
  no 2Mosebok 3034
 • Og Herren sa til Moses: Tal til Aron, din bror, og si at han ikke til enhver tid må gå inn i helligdommen innenfor forhenget, frem til nådestolen som er over arken, forat han ikke skal dø; for jeg vil åpenbare mig i skyen over nådestolen.
  no 3Mosebok 162
 • Og Herren sa til Moses: Tal til prestene, Arons sønner, og si til dem: En prest skal ikke gjøre sig uren blandt sitt folk ved å røre et lik,
  no 3Mosebok 211
 • Og Herren så til Sara som han hadde sagt, og Herren gjorde med Sara som han hadde lovt.
  no 1Mosebok 211
 • Og Herren sa: Jeg har sett mitt folks nød i Egypten, og jeg har hørt deres klagerop over arbeidsfogdene; jeg vet hvad de lider.
  no 2Mosebok 37
 • Og Herren sa: Jeg vil utrydde menneskene som jeg har skapt, av jorden, både mennesker og fe og kryp og fuglene under himmelen; for jeg angrer at jeg har skapt dem.
  no 1Mosebok 67
 • Og Herren sa: Ropet over Sodoma og Gomorra er sannelig stort, og deres synd er sannelig meget svær.
  no 1Mosebok 1820
 • Og Herren sa: Se, de er ett folk, og ett tungemål har de alle; dette er det første de tar sig fore, og nu vil intet være umulig for dem, hvad de så får i sinne å gjøre.
  no 1Mosebok 116
 • Og Herren sagde fremdeles til ham: Stik din Hånd ind på Brystet! Da stak han sin Hånd ind på Brystet, og da han trak den ud, se, da var den hvid som Sne af Spedalskhed.
  dk 2Mosebog 46
 • Og Herren sagde til Moses: Jeg har iagttaget dette Folk og set, at det er et halsstarrigt Folk.
  dk 2Mosebog 329
 • Og Herren sagde til Moses: Ræk Hånden ud og grib den i Halen! Da rakte han sin Hånd ud, og den blev til en Stav i hans Hånd.
  dk 2Mosebog 44
 • Og Herren sagde til Moses: Sig til Aron: Tag din Stav og ræk din Hånd ud over Ægypternes Vande, deres Floder, Kanaler, Damme og alle Vandsamlinger, så skal Vandet blive til Blod, og der skal være Blod i hele Ægypten, både i Trækar og Stenkar.
  dk 2Mosebog 719
 • og Herren sagde til Moses: Sig til din Broder Aron, at han ikke til enhver Tid må gå ind i Helligdommen inden for Forhænget foran Sonedækket på Arken, ellers skal han dø, thi jeg kommer til Syne i Skyen over Sonedækket.
  dk 3Mosebog 162
 • Og Herren sagde til Moses: Skriv disse Ord op, thi på Grundlag af disse Ord slutter jeg Pagt med dig og Israel.
  dk 2Mosebog 3427
 • Og Herren sagde til Moses: Stig op til mig på Bjerget og bliv der, så vil jeg give dig Stentavlerne, Loven og Budet, som jeg har opskrevet til Vejledning for dem.
  dk 2Mosebog 2412
 • Og Herren sagde til Moses: Tal til Præsterne, Arons Sønner, og sig til dem: Præsten må ikke gøre sig uren ved Lig blandt sin Slægt,
  dk 3Mosebog 211
 • Og Herren sagde: Jeg vil udslette Menneskene, som jeg har skabt, af Jordens Flade, både Mennesker, Kvæg, Kryb og Himmelens, Fugle, thi jeg angrer, at jeg gjorde dem!
  dk 1Mosebog 67
 • Og Herren sagde: Se, her er et Sted i min Nærhed, stil dig på Klippen der!
  dk 2Mosebog 3321
 • Og Herren satte en Tidsfrist, idet han sagde: I Morgen skal Herren lade dette ske i Landet.
  dk 2Mosebog 95
 • Og Herren skal sætte Skel mellem Israels Kvæget og Ægypterens Kvæg, så der ikke skal dø noget af, hvad der tilhører Israeliterne.
  dk 2Mosebog 94
 • Og Herren slog Folket, fordi de havde lavet Tyrekalven, den, Aron lavede.
  dk 2Mosebog 3235
 • Og Herren steg ned i skyen og stilte sig der hos ham og ropte ut Herrens navn.
  no 2Mosebok 345
 • Og Herren steg ned på Sinai berg, på fjellets topp; og Herren kalte Moses op på fjellets topp, og Moses steg op.
  no 2Mosebok 1920
 • Og Herren stemte Ægypterne gunstigt imod Folket, og desuden var den Mand Moses højt anset i Ægypten både hos Faraos Tjenere og hos Folket.
  dk 2Mosebog 113
 • og Herren stod foran ham og sagde: Jeg er Herren, din Fader Abrahams og Isaks Gud! Det Land, du hviler på, giver jeg dig og dit Afkom;
  dk 1Mosebog 2813
 • Og Herren talede til Aron og sagde:
  dk 3Mosebog 108
 • Og Herren talede til Moses og Aron og sagde:
  dk 3Mosebog 131
 • Og Herren talede til Moses og Aron og sagde:
  dk 2Mosebog 78
 • Og Herren talede til Moses og Aron og sagde:
  dk 3Mosebog 1433
 • Og Herren talede til Moses og sagde:
  dk 3Mosebog 41
 • Og Herren talede til Moses og sagde:
  dk 3Mosebog 2413
 • Og Herren talede til Moses og sagde:
  dk 2Mosebog 131
 • Og Herren talede til Moses og sagde:
  dk 2Mosebog 141
 • Og Herren talede til Moses og sagde:
  dk 3Mosebog 121
 • Og Herren talede til Moses og sagde:
  dk 2Mosebog 401
 • Og Herren talede til Moses på Sinaj Bjerg og sagde:
  dk 3Mosebog 251
 • Og Herren talte til Aron og sa:
  no 3Mosebok 108
 • Og Herren talte til Moses åsyn til åsyn, likesom en mann taler med sin næste. Så vendte han tilbake til leiren, men hans tjener Josva, Nuns sønn, en ung mann, vek ikke fra teltet.
  no 2Mosebok 3311
 • Og Herren talte til Moses efterat de to Arons sønner var døde, de som måtte dø dengang de trådte frem for Herrens åsyn.
  no 3Mosebok 161
 • Og Herren talte til Moses og Aron og sa til dem:
  no 3Mosebok 111
 • Og Herren talte til Moses og Aron og sa:
  no 3Mosebok 1433
 • Og Herren talte til Moses og Aron og sa:
  no 3Mosebok 131
 • Og Herren talte til Moses og Aron og sa:
  no 3Mosebok 151
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 41
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 171
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 619
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 61
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 728
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 231
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 2Mosebok 251
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 2Mosebok 1611
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 2413
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 2217
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 2Mosebok 3017
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 141
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 2Mosebok 131
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 624
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 271
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 221
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 2323
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 68
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 2Mosebok 311
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 2Mosebok 141
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 2326
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 2Mosebok 3022
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 191
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 241
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 201
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 239
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 121
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 514
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 81
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 2226
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 722
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 2116
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 2333
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 3Mosebok 181
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 2Mosebok 3011
 • Og Herren talte til Moses og sa:
  no 2Mosebok 401
 • Og Herren talte til Moses på Sinai berg og sa:
  no 3Mosebok 251
 • Og Herren talte til Moses: Dra nu bort herfra, både du og det folk som du har ført op fra Egyptens land, til det land jeg tilsvor Abraham, Isak og Jakob, da jeg sa: Din ætt vil jeg gi det;
  no 2Mosebok 331
 • Og Herren vendte vinden, så det blev en meget sterk vestenvind, og den førte gresshoppene bort og kastet dem ned i det Røde Hav; det blev ikke én gresshoppe tilbake i hele Egyptens land.
  no 2Mosebok 1019
 • Og Herrens engel ropte ennu en gang til Abraham fra himmelen
  no 1Mosebok 2215
 • Og Herrens engel sa til henne: Jeg vil gjøre din ætt så tallrik at den ikke skal kunne telles for mengde.
  no 1Mosebok 1610
 • Og Herrens engel sa videre til henne: Se, du er fruktsommelig og skal føde en sønn, og du skal kalle ham Ismael; for Herren har hørt din nød.
  no 1Mosebok 1611
 • Og Herrens Engel sagde til hende: Jeg vil gøre dit Afkom så talrigt, at det ikke kan tælles.
  dk 1Mosebog 1610
 • Og Herrens Engel sagde til hende: Se, du er frugtsommelig, og du skal føde en Søn, som du skal kalde Ismael, thi Herren har hørt, hvad du har lidt;
  dk 1Mosebog 1611
 • og Herrens Herlighed nedlod sig på Sinaj Bjerg. Og Skyen indhyllede Sinaj Bjerg i seks Dage, men den syvende Dag råbte Herren ud fra Skyen til Moses;
  dk 2Mosebog 2416
 • Og Herrens herlighet hvilte på Sinai berg, og skyen skjulte det i seks dager; den syvende dag kalte han på Moses midt ut av skyen.
  no 2Mosebok 2416
 • Og Herrens herlighet var å se til for Israels barns øine som en fortærende ild på fjellets topp.
  no 2Mosebok 2417
 • og hetittenes og ferisittenes og refa'ittenes
  no 1Mosebok 1520
 • og hevittene og arkittene og sinittene
  no 1Mosebok 1017
 • og holde sig rede til i Overmorgen, thi i Overmorgen vil Herren stige ned for alt Folkets Øjne på Sinaj Bjerg.
  dk 2Mosebog 1911
 • og Horiterne i Seirs Bjerge hen ad El-Paran til ved Ørkenens Rand;
  dk 1Mosebog 146
 • og horittene på deres fjell - Se'ir-fjellene - like til El-Paran ved utkanten av ørkenen.
  no 1Mosebok 146
 • og huen av fint lin og de høie huer til pryd av fint lin og lerretsbenklærne av fint, tvunnet lingarn,
  no 2Mosebok 3928
 • Og hun blev atter fruktsommelig og fødte en sønn og sa: Herren har hørt at jeg var tilsidesatt; derfor har han gitt mig også denne sønn. Så kalte hun ham Simeon.
  no 1Mosebok 2933
 • Og hun blev atter fruktsommelig og fødte en sønn og sa: Nu må vel endelig min mann holde sig til mig, for jeg har født ham tre sønner. Derfor kalte de ham Levi.
  no 1Mosebok 2934
 • Og hun blev atter fruktsommelig og fødte en sønn og sa: Nu vil jeg prise Herren. Derfor kalte hun ham Juda. Så fikk hun ikke flere barn da.
  no 1Mosebok 2935
 • Og hun blev fruktsommelig og fødte en sønn og kalte ham Er.
  no 1Mosebok 383
 • og hun da sier til mig: Drikk du, og jeg vil også hente vann til dine kameler - så er hun den kvinne som Herren har utsett for min herres sønn.
  no 1Mosebok 2444
 • og hun fødte en Søn, som han kaldte Gersom; thi, sagde han, jeg er blevet Gæst i et fremmed Land.
  dk 2Mosebog 222
 • og hun fødte endnu en Søn, som hun gav Navnet Sjela; da hun fødte ham, var hun i, Kezib.
  dk 1Mosebog 385
 • og hun fødte ham Zimran, Joksjan, Medan, Midjan, Jisjbak og Sjua.
  dk 1Mosebog 252
 • Og hun gav ham sin Trælkvinde Bilha til Hustru, og Jakob gik ind til hende.
  dk 1Mosebog 304
 • Og hun gav Herren, som hadde talt med henne, navnet Du er Gud, den som ser. For hun sa: Har jeg virkelig fått se ham som ser mig?
  no 1Mosebok 1613
 • Og hun kalte ham Josef og sa: Herren gi mig ennu en sønn!
  no 1Mosebok 3024
 • og hun sa til Abraham: Driv ut denne trælkvinne og hennes sønn! For denne trælkvinnes sønn skal ikke arve med min sønn, med Isak.
  no 1Mosebok 2110
 • Og hun sa til sin far: Min herre må ikke bli vred fordi jeg ikke kan reise mig for dig; for det går mig på kvinners vis. Så lette han efter husgudene, men fant dem ikke.
  no 1Mosebok 3135
 • Og hun sa til tjeneren: Hvem er denne mann som kommer oss i møte på marken? Tjeneren svarte Det er min herre. Så tok hun sløret og tilhyllet sig.
  no 1Mosebok 2465
 • Og hun sa: Drikk, herre! Og hun skyndte sig og tok krukken ned i sin hånd og lot ham få drikke.
  no 1Mosebok 2418
 • Og hun sa: Hvem skulde vel ha sagt til Abraham at Sara gir barn å die? Og nu har jeg født ham en sønn i hans alderdom.
  no 1Mosebok 217
 • Og hun sagde: Hvem skulde have sagt Abraham, at Sara ammer Børn! Sandelig, jeg har født ham en Søn i hans Alderdom!
  dk 1Mosebog 217
 • Og hun skyndte sig og tok sin krukke ned og sa: Drikk, og jeg vil også la dine kameler få drikke. Så drakk jeg, og hun lot også kamelene få drikke.
  no 1Mosebok 2446
 • Og hun skyndte sig og tømte sin krukke i vanntrauet og løp atter til brønnen efter vann og lot alle hans kameler få drikke.
  no 1Mosebok 2420
 • Og hun stod op og gikk sin vei, og hun la sitt slør av sig og tok på sig sine enkeklær.
  no 1Mosebok 3819
 • og hun undfangede og fødte Abraham en Søn i hans Alderdom, til den Tid Gud havde sagt ham.
  dk 1Mosebog 212
 • Og hver Gang de kraftige Dyr parrede sig, stillede Jakob Grenene op foran dem i Vandrenderne, for at de skulde parre sig foran Grenene;
  dk 1Mosebog 3041
 • Og hver gang det sterke småfe parret sig, la Jakob kjeppene midt for øinene på dem i rennene, forat de skulde parre sig ved kjeppene;
  no 1Mosebok 3041
 • Og hver gang Moses gikk ut til teltet, reiste hele folket sig, og de stod hver i døren til sitt telt og så efter Moses, til han var kommet inn i teltet.
  no 2Mosebok 338
 • og hvis der spises noget af hans Takoffers Kød på den tredje Dag, så vil den, som bringer Offeret, ikke kunne finde Guds Velbehag, det skal ikke tilregnes ham, men regnes for urent Kød, og den, der spiser deraf, skal undgælde for sin Brøde.
  dk 3Mosebog 718
 • og hvis det, når Præsten syner ham, viser sig, at den angrebne er blevet hvid, skal Præsten erklære den angrebne for ren; han er ren.
  dk 3Mosebog 1317
 • Og hvis han bliver skaldet ved Panden og Tindingerne, så er han kun pandeskaldet; han er ren.
  dk 3Mosebog 1341
 • og hvis han slår en Tand ud på sin Træl eller Trælkvinde, skal han give dem fri til Erstatning for Tanden.
  dk 2Mosebog 2127
 • og hvis hendes Fader vægrer sig ved at give ham hende, skal han tilveje ham den sædvanlige Brudekøbesum for en Jomfru.
  dk 2Mosebog 2217
 • Og hvis I alligevel handler genstridigt imod mig og ikke adlyder mig, så vil jeg slå eder endnu mere, ja syvfold, for eders Synder.
  dk 3Mosebog 2621
 • Og hvis I alligevel ikke adlyder mig, men handler genstridigt mod mig,
  dk 3Mosebog 2627
 • Og hvis I alligevel ikke adlyder mig, så vil jeg tugte eder endnu mere, ja syvfold, for eders Synder.
  dk 3Mosebog 2618
 • Og hvis I alligevel ikke tager mod min Tugt, men handler genstridigt imod mig,
  dk 3Mosebog 2623
 • og hvis jeg kommer uskadt tilbage til min Faders Hus, så skal Herren være min Gud,
  dk 1Mosebog 2821
 • Og hvis nogen rører ved noget, der har ligget på Lejet eller Sædet, hun har siddet på, skal han være uren til Aften.
  dk 3Mosebog 1523
 • og hvis Præsten finder, at Stedet ser ud til at ligge dybere end Huden udenom og Hårene derpå er blevet hvide, skal Præsten erklære ham for uren; det er Spedalskhed, der er brudt frem efter Betændelsen.
  dk 3Mosebog 1320
 • og hvor jeg vil åbenbare mig for Israels Børn, og det skal helliges ved min Herlighed.
  dk 2Mosebog 2943
 • Og høvdingen over livvakten satte Josef til å være hos dem, og han gikk dem til hånde; og de blev sittende en tid i fengslet.
  no 1Mosebok 404
 • Og høvdingene bar frem onyksstenene og de andre edelstener til å sette på livkjortelen og på brystduken,
  no 2Mosebok 3527
 • Og i arken skal du legge vidnesbyrdet som jeg vil gi dig.
  no 2Mosebok 2516
 • Og i Arken skal du nedlægge Vidnesbyrdet, som jeg vil give dig.
  dk 2Mosebog 2516
 • Og i den annen måned, på den syv og tyvende dag i måneden, var jorden aldeles tørr.
  no 1Mosebok 814
 • og i den fjerde rad en krysolitt og en onyks og en jaspis. De skal være innfattet i flettverk av gull.
  no 2Mosebok 2820
 • og i den fjerde rad en krysolitt, en onyks og en jaspis. De blev innfattet i hver sitt flettverk av gull.
  no 2Mosebok 3913
 • Og i den syvende måned, på den syttende dag i måneden, blev arken stående på Ararat-fjellene.
  no 1Mosebok 84
 • Og i den syvende måned, på den tiende dag i måneden, skal du la basunen lyde gjennem landet; på soningsdagen skal I la basunen lyde gjennem hele eders land.
  no 3Mosebok 259
 • og i den tredje rad en hyasint, en agat og en ametyst,
  no 2Mosebok 3912
 • og i den tredje rad en hyasint, en agat og en ametyst,
  no 2Mosebok 2819
 • Og i den øverste kurv var det allslags bakverk, sånt som Farao pleier å ete, og fuglene åt det av kurven på mitt hode.
  no 1Mosebok 4017
 • Og i det fjerde ættledd skal de komme hit igjen; for amorittene har ennu ikke fylt sin ondskaps mål.
  no 1Mosebok 1516
 • Og i det fjortende år kom Kedorlaomer og de konger som var med ham, og slo refa'ittene i Asterot-Karna'im og susittene i Ham og emittene i Sjave-Kirjata'im
  no 1Mosebok 145
 • og i det fjortende År kom Kedorlaomer og de Konger, som fulgte ham. Først slog de Refaiterne i Asjtarot Karnajim, Zuziterne i Ham, Emiterne i Sjave Kirjatajim
  dk 1Mosebog 145
 • Og i det samme hun fødte, stakk den ene hånden frem; da tok jordmoren og bandt en rød tråd om hans hånd og sa: Denne kom først frem.
  no 1Mosebok 3828
 • Og i din høihets velde slår du dine motstandere ned; du slipper din vrede løs, den fortærer dem som strå.
  no 2Mosebok 157
 • og i din Sæd skal alle Jordens Folk velsignes, fordi du adlød mig!
  dk 1Mosebog 2218
 • og i din ætt skal alle jordens folk velsignes, fordi du lød mitt ord.
  no 1Mosebok 2218
 • Og i hele Egyptens land slo haglet ned alt det som var på marken, både folk og fe; og alle markens urter slo haglet ned, og alle markens trær brøt det sønder.
  no 2Mosebok 925
 • og i hele Ægypten slog Haglen alt ned, hvad der var på Marken, både Mennesker og Kvæg, og alle Markens Urter slog Haglen ned, og alle Markens Træer knækkede den;
  dk 2Mosebog 925
 • og I kan efterlate dem som arv til eders barn efter eder, så de kan ha dem til eiendom; I kan for all tid bruke dem som træler. Men over eders brødre, Israels barn, skal du ikke herske med hårdhet, bror over bror.
  no 3Mosebok 2546
 • Og I må heller ikke nyde noget som helst Blod af Fugle eller Kvæg, hvor I end opholder eder;
  dk 3Mosebog 726
 • og i Morgen skal I skue Herrens Herlighed, thi han har hørt eders Knurren mod Herren; thi hvad er vel vi, at I knurrer mod os!
  dk 2Mosebog 167
 • Og i porten til forgården skal det være et forheng, tyve alen langt, av blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint, tvunnet lingarn med utsydd arbeid, med fire stolper og fire fotstykker til dem.
  no 2Mosebok 2716
 • Og i Retskendelsens Brystskjold skal du lægge Urim og Tummim, så at Aron.bærer dem på sit Hjerte, når han går ind for Herrens Åsyn, og Aron skal stedse bære Israeliternes Retskendelse på sit Hjerte for Herrens Åsyn.
  dk 2Mosebog 2830
 • og I skal blive mig et Kongerige af Præster og et helligt Folk! Det er de Ord, du skal tale til Israels Børn !
  dk 2Mosebog 196
 • Og I skal forfølge eders fiender, og de skal falle for eders sverd.
  no 3Mosebok 267
 • og I skal fortælle min Fader om al min Herlighed i Ægypten og om alt, hvad I har set, og så skal I skynde eder at bringe min Fader herned.
  dk 1Mosebog 4513
 • Og I skal gå til grunne blandt hedningene, og eders fienders land skal fortære eder.
  no 3Mosebok 2638
 • Og I skal gjemme det til den fjortende dag i denne måned; da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellem de to aftenstunder.
  no 2Mosebok 126
 • Og I skal ha gammel grøde å ete inntil I må føre den bort for den nye grødes skyld.
  no 3Mosebok 2610
 • Og I skal hellige det halvtredsindstyvende År og udråbe Frigivelse i Landet for alle Indbyggerne; et Jubelår skal det være eder; enhver af eder skal vende tilbage til sin Ejendom, og enhver af eder skal vende tilbage til sin Slægt;
  dk 3Mosebog 2510
 • Og I skal holde det femtiende år hellig og utrope frihet i landet for alle dem som bor der; det skal være et jubelår for eder, og I skal komme tilbake, enhver til sin eiendom og enhver til sin slekt.
  no 3Mosebok 2510
 • Og I skal holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør efter dem, skal leve ved dem; jeg er Herren.
  no 3Mosebok 185
 • Og I skal ikke ete brød eller ristet eller friskt korn før den dag - før I har båret frem offeret for eders Gud; det skal være en evig lov for eder, fra slekt til slekt, i alle eders hjem.
  no 3Mosebok 2314
 • og I skal ikke følge det folks skikker som jeg driver ut for eder; for alt dette har de gjort, og jeg vemmedes ved dem,
  no 3Mosebok 2023
 • Og I skal ikke gå bort fra inngangen til sammenkomstens telt, forat I ikke skal dø; for Herrens salvings-olje er på eder. Og de gjorde som Moses sa.
  no 3Mosebok 107
 • og I skal ikke kvie eder for å reise fra eders eiendeler; for det beste i hele Egyptens land skal være eders.
  no 1Mosebok 4520
 • Og I skal ikke levne noget av det til om morgenen; er det noget igjen om morgenen, skal I brenne det op i ilden.
  no 2Mosebok 1210
 • Og I skal ofre en Gedebuk som Syndoffer og to årgamle Lam som Takoffer.
  dk 3Mosebog 2319
 • Og I skal ofre en gjetebukk til syndoffer og to årsgamle lam til takkoffer.
  no 3Mosebok 2319
 • Og I skal ta et knippe isop og dyppe i blodet som er i skålen, og stryke på det øverste dørtre og på begge dørstolpene noget av blodet i skålen, og ingen av eder skal gå ut av sin husdør før om morgenen.
  no 2Mosebok 1222
 • Og I skal ta vare på mine lover og holde dem; jeg er Herren, som helliger eder.
  no 3Mosebok 208
 • Og I skal være mig et kongerike av prester og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn.
  no 2Mosebok 196
 • Og I skal være mig hellige, thi jeg Herren er hellig, og jeg har udskilt eder fra alle andre Folkeslag til at høre mig til.
  dk 3Mosebog 2026
 • Og i syv dager skal I ikke gå bort fra inngangen til sammenkomstens telt - helt til den dag da eders innvielses-tid er til ende; for syv dager skal eders innvielse vare.
  no 3Mosebok 833
 • og I ved jo selv, at jeg har tjent eders Fader af al min Kraft,
  dk 1Mosebog 316
 • Og I vet selv at jeg av all min evne har tjent eders far.
  no 1Mosebok 316
 • Og idet de førte dem uden for Byen, sagde de: Det gælder dit Liv! Se dig ikke tilbage og stands ikke nogensteds i Jordanegnen, men red dig op i Bjergene, for at du ikke skal omkomme!
  dk 1Mosebog 1917
 • og ifør Aron de hellige Klæder. salv og hellig ham til at gøre Præstetjeneste for mig.
  dk 2Mosebog 4013
 • og ikke bringer det hen til Åbenbaringsteltets Indgang for at ofre det til Herren, da skal den Mand udryddes af sin Slægt.
  dk 3Mosebog 179
 • og ikke fører dem frem til inngangen til sammenkomstens telt for å bære frem et offer til Herren foran Herrens tabernakel, den mann skal det tilregnes som blodskyld, han har utøst blod; den mann skal utryddes av sitt folk.
  no 3Mosebok 174
 • og ikke fører det frem til inngangen til sammenkomstens telt for å ofre det til Herren, så skal den mann utryddes av sitt folk.
  no 3Mosebok 179
 • og Ild for ud fra Herrens Åsyn og fortærede Brændofferet og Fedtstykkerne på Alteret. Og alt Folket så det, og de jublede og faldt ned på deres Ansigt.
  dk 3Mosebog 924
 • og imorgen skal I få se Herrens herlighet, fordi han har hørt hvorledes I knurrer mot ham; for hvad er vi, at I knurrer mot oss?
  no 2Mosebok 167
 • og indgå Svogerskab med os; giv os eders Døtre og gift eder med vore Døtre;
  dk 1Mosebog 349
 • Og ingen annen røkelse skal I lage eder således blandet som denne; hellig for Herren skal den være dig.
  no 2Mosebok 3037
 • Og ingen av eder skal gjøre sin næste urett, men du skal frykte din Gud; for jeg er Herren eders Gud.
  no 3Mosebok 2517
 • og ingen skal minnes den overflod som var i landet, for hungeren bakefter; for den skal bli meget hård.
  no 1Mosebok 4131
 • og inngå svogerskap med oss, gi oss eders døtre og ta I våre døtre!
  no 1Mosebok 349
 • Og Isak bad til Herren for sin hustru, for hun var barnløs; og Herren bønnhørte ham, og Rebekka, hans hustru, blev fruktsommelig.
  no 1Mosebok 2521
 • Og Isak førte henne inn i sin mor Saras telt; han tok Rebekka hjem, og hun blev hans hustru, og han hadde henne kjær. Så blev Isak trøstet i sorgen over sin mor.
  no 1Mosebok 2467
 • Og Isak gikk ved aftenstid ut på marken for å ha en stille stund og da han så op, fikk han se nogen kameler som kom gående.
  no 1Mosebok 2463
 • Og Isak gravde op igjen de brønner som de hadde gravd i Abrahams, hans fars dager, og som filistrene hadde kastet til efter Abrahams død; og han gav dem de samme navn som hans far hadde gitt dem.
  no 1Mosebok 2618
 • Og Isak holdt mest av Esau, for han var glad i vilt; men Rebekka holdt mest av Jakob.
  no 1Mosebok 2528
 • Og Isak og Ismael, hans sønner, begravde ham i Makpela-hulen på den mark som hadde tilhørt hetitten Efron, Sohars sønn, østenfor Mamre,
  no 1Mosebok 259
 • Og Isak var firti år gammel da han ektet Rebekka, som var datter til arameeren Betuel fra Mesopotamia og søster til arameeren Laban.
  no 1Mosebok 2520
 • Og Isak, hans far, spurte ham: Hvem er du? Han svarte: Jeg er Esau, din førstefødte sønn.
  no 1Mosebok 2732
 • Og Isaks dager blev hundre og åtti år.
  no 1Mosebok 3528
 • Og Isaks tjenere gravde i dalen og fant der en brønn med rinnende vann.
  no 1Mosebok 2619
 • Og Ismael - også om ham har jeg hørt din bønn: Se, jeg vil velsigne ham og gjøre ham fruktbar og gi ham en såre tallrik ætt; tolv høvdinger skal han bli far til, og jeg vil gjøre ham til et stort folk.
  no 1Mosebok 1720
 • Og Ismael, hans sønn, var tretten år da hans forhud blev omskåret.
  no 1Mosebok 1725
 • og Ismaels Datter Basemat, Søster til Nebajot.
  dk 1Mosebog 363
 • Og Israel brøt op med alt det han hadde, og da han kom til Be'erseba, ofret han slaktoffer til sin far Isaks Gud.
  no 1Mosebok 461
 • Og Israel rakte ut sin høire hånd og la den på Efra'ims hode, enda han var den yngste, og sin venstre hånd på Manasses hode; han la sine hender således med vilje, for Manasse var den førstefødte.
  no 1Mosebok 4814
 • Og Israel sa til Josef Se, jeg dør, men Gud skal være med eder og føre eder tilbake til eders fedres land.
  no 1Mosebok 4821
 • Og Israel sa til Josef: Jeg hadde ikke tenkt å få se ditt ansikt, og nu har Gud endog latt mig få se dine barn.
  no 1Mosebok 4811
 • Og Israel sa: Det er nok; Josef, min sønn, lever ennu; jeg vil dra avsted og se ham før jeg dør.
  no 1Mosebok 4528
 • Og Israel sagde til Josef: Jeg: havde ikke turdet håbe at få dit Ansigt at se, og nu har Gud endog: ladet mig se dit Afkom!
  dk 1Mosebog 4811
 • og Israel sagde til Josef: Lad mig nu kun dø, da jeg har set dit Ansigt, at du endnu lever!
  dk 1Mosebog 4630
 • og Israel sagde: Det er stort, min Søn Josef lever endnu; jeg vil drage hen og se ham, inden jeg dør!
  dk 1Mosebog 4528
 • Og Israeliterne gik hen og gjorde, som Herren havde pålagt Moses og Aron.
  dk 2Mosebog 1228
 • Og Israeliterne gjorde, som Herren havde pålagt Moses og Aron.
  dk 2Mosebog 1250
 • og Israeliterne sagde til dem: Var vi dog blot døde for Herrens Hånd i Ægypten, hvor vi sad ved Kødgryderne og kunde spise os mætte i Brød! Thi I har ført os ud i denne Ørken for at lade hele denne Forsamling dø af Sult.
  dk 2Mosebog 163
 • Og Israeliterne spiste Manna i fyrretyve År, indtil de kom til beboede Egne; de spiste Manna, indtil de kom til Grænsen af Kana'ans Land.
  dk 2Mosebog 1635
 • Og Israeliternes Opsynsmænd, som Faraos Fogeder havde sat over dem, fik Prygl, og der blev sagt til dem: Hvorfor stryger I ikke mere det fastsatte Antal Teglsten ligesom før?
  dk 2Mosebog 514
 • Og israelittene kalte det manna; det lignet korianderfrø, det var hvitt, og det smakte som honningkake.
  no 2Mosebok 1631
 • Og Israels barn åt manna i firti år, inntil de kom til bygget land; de åt manna helt til de kom til grensen av Kana'ans land.
  no 2Mosebok 1635
 • Og Israels barn gikk bort og gjorde dette; som Herren hadde sagt til Moses og Aron, således gjorde de.
  no 2Mosebok 1228
 • Og Israels barn gikk midt igjennem havet på det tørre, og vannet stod som en mur på deres høire og på deres venstre side.
  no 2Mosebok 1422
 • Og Israels barn gjorde således, og de sanket, den ene meget, den andre lite.
  no 2Mosebok 1617
 • Og Israels barn gjorde som Moses hadde sagt, og bad egypterne om smykker av sølv og gull og om klær.
  no 2Mosebok 1235
 • Og Israels barn så at huden på Moses' ansikt skinte; og Moses la atter dekket over sitt ansikt, til han gikk inn igjen for å tale med ham.
  no 2Mosebok 3435
 • Og Israels barn sa til dem: Å, om vi var død for Herrens hånd i Egyptens land da vi satt ved kjøttgrytene, og da vi åt brød til vi blev mette! For I har ført oss hit ut i ørkenen for å la hele denne store folkeskare dø av hunger.
  no 2Mosebok 163
 • Og Israels barn skal ta vare på sabbaten, så de holder den slekt efter slekt, en evig pakt.
  no 2Mosebok 3116
 • Og Israels sønner gjorde så; og Josef gav dem vogner efter Faraos befaling og gav dem niste med på veien.
  no 1Mosebok 4521
 • og Issakars sønner: Tola og Puva og Job og Simron,
  no 1Mosebok 4613
 • Og Jakob drog til Sukkot og bygget sig et hus og gjorde løvhytter til sin buskap; derfor kalte de stedet Sukkot.
  no 1Mosebok 3317
 • Og Jakob drog videre, og Guds engler møtte ham.
  no 1Mosebok 321
 • og Jakob elskede Rakel; derfor sagde han: Jeg vil tjene dig syv År for din yngste Datter Rakel.
  dk 1Mosebog 2918
 • Og Jakob fikk høre at han hadde vanæret Dina, hans datter; men hans sønner var med buskapen ute på marken, og Jakob tidde med det til de kom hjem.
  no 1Mosebok 345
 • Og Jakob fortalte Rakel at han var hennes fars frende, og at han var sønn til Rebekka; da sprang hun avsted og fortalte det til sin far.
  no 1Mosebok 2912
 • Og Jakob gav Esau brød og linsevelling, og han åt og drakk og stod op og gikk sin vei. Således ringeaktet Esau førstefødselsretten.
  no 1Mosebok 2534
 • Og Jakob gjorde et løfte og sa: Dersom Gud vil være med mig og bevare mig på denne min ferd og gi mig brød å ete og klær å klæ mig med,
  no 1Mosebok 2820
 • Og Jakob gjorde så, og han lot bryllups-uken gå til ende. Da gav han ham sin datter Rakel til hustru.
  no 1Mosebok 2928
 • Og Jakob hadde Rakel kjær; derfor sa han: Jeg vil tjene dig syv år for Rakel, din yngste datter.
  no 1Mosebok 2918
 • Og Jakob kaldte det Sted, hvor Gud havde talet med ham, Betel.
  dk 1Mosebog 3515
 • Og Jakob kaldte Stedet Peniel, idet han sagde: Jeg har skuet Gud Ansigt til Ansigt og har mit Liv frelst.
  dk 1Mosebog 3230
 • Og Jakob kalte det sted hvor Gud hadde talt med ham, Betel.
  no 1Mosebok 3515
 • Og Jakob kalte sine sønner til sig og sa: samle eder, så vil jeg forkynne eder hvad som skal hende eder i de siste dager.
  no 1Mosebok 491
 • Og Jakob kalte stedet Pniel; for [sa han] jeg har sett Gud åsyn til åsyn og enda berget livet.
  no 1Mosebok 3230
 • Og Jakob kom lykkelig frem til byen Sikem, som ligger i Kana'ans land, da han kom fra Mesopotamia; og han slo leir utenfor byen.
  no 1Mosebok 3318
 • Og Jakob kom med alle sine Folk til Luz i Kana'ans Land, det er Betel;
  dk 1Mosebog 356
 • Og Jakob kom på sin Vandring fra Paddan Aram uskadt til Sikems By i Kana'ans Land og slog Lejr uden for Byen;
  dk 1Mosebog 3318
 • Og Jakob kom til Luz, som ligger i Kana'ans land - nu heter det Betel - han og alt det folk som var med ham.
  no 1Mosebok 356
 • Og Jakob kom til sin Fader Isak i Mamre i Kirjat Arba, det er Hebron, hvor Abraham og Isak havde levet som fremmede.
  dk 1Mosebog 3527
 • Og Jakob kom til sin far Isak i Mamre ved Kirjat-Arba, det er Hebron, hvor Abraham og Isak hadde bodd som fremmede.
  no 1Mosebok 3527
 • Og Jakob kysset Rakel og brast i gråt.
  no 1Mosebok 2911
 • Og Jakob levde i Egyptens land i sytten år; og Jakobs dager, hans leveår, blev hundre og syv og firti år.
  no 1Mosebok 4728
 • Og Jakob læste i Labans Ansigt, at han ikke var sindet mod ham som tidligere.
  dk 1Mosebog 312
 • Og Jakob narrede Aramæeren Laban, idet han ikke lod ham mærke, at han vilde flygte;
  dk 1Mosebog 3120
 • Og Jakob ofret et slaktoffer på fjellet og innbød sine frender til måltid. Og de holdt måltid og blev natten over på fjellet.
  no 1Mosebok 3154
 • Og Jakob reiste op en minnesten på hennes grav; det er Rakels gravsten; den står der den dag idag.
  no 1Mosebok 3520
 • Og Jakob reiste op en minnestøtte på det sted hvor han hadde talt med ham, en minnestøtte av sten; og han øste drikkoffer på den og helte olje over den.
  no 1Mosebok 3514
 • og Jakob rejste en Stenstøtte på hendes Grav; det er Rakels Gravstøtte, som står endnu den Dag i Dag.
  dk 1Mosebog 3520
 • og Jakob rejste en Støtte på det Sted, hvor han havde talet med ham, en Stenstøtte, og hældte et Drikofer over den og udgød Olie på den.
  dk 1Mosebog 3514
 • Og Jakob så på Labans ansikt at han ikke var den samme mot ham som før.
  no 1Mosebok 312
 • Og Jakob sa til ham: Du vet selv hvorledes jeg har tjent dig, og hvad din buskap er blitt til under mine hender.
  no 1Mosebok 3029
 • Og Jakob sa til Josef: Den allmektige Gud åpenbarte sig for mig i Luz i Kana'ans land og velsignet mig
  no 1Mosebok 483
 • Og Jakob sa til sine frender: Sank sammen stener! Og de tok stener og laget en røs; og de holdt måltid der ved stenrøsen.
  no 1Mosebok 3146
 • Og Jakob sa: Min far Abrahams Gud og min far Isaks Gud, Herre, du som sa til mig: Dra tilbake til ditt land og til ditt folk, og jeg vil gjøre vel imot dig!
  no 1Mosebok 329
 • og Jakob sagde til sine Frænder: Sank Sten sammen! Og de tog Sten og byggede en Dysse og holdt Måltid derpå.
  dk 1Mosebog 3146
 • Og Jakob sendte bud foran sig til sin bror Esau i landet Se'ir, på Edoms mark.
  no 1Mosebok 323
 • Og Jakob stjal sig bort fra arameeren Laban; han sa ikke noget til ham om at han vilde flykte.
  no 1Mosebok 3120
 • Og Jakob sønderrev sine klær og bandt sekk om sine lender og sørget over sin sønn i lang tid.
  no 1Mosebok 3734
 • Og Jakob velsignet Farao, og så gikk han ut fra Farao.
  no 1Mosebok 4710
 • Og Jakob, deres far, sa til dem: I gjør mig barnløs; Josef er ikke mere til, og Simeon er ikke mere til, og Benjamin vil I ta fra mig; det kommer over mig alt sammen.
  no 1Mosebok 4236
 • Og Javans sønner var Elisa og Tarsis, Kittim og Dodanim.
  no 1Mosebok 104
 • Og jeg bøide mig ned og tilbad Herren, og jeg lovet Herren, min herre Abrahams Gud, som hadde ledet mig på rette vei til å finne min herres brordatter til hustru for hans sønn.
  no 1Mosebok 2448
 • og jeg bøjede mig og tilbad Herren, og jeg lovede Herren, min Herre Abrahams Gud, som havde ført mig den rigtige Vej, så jeg: kunde tage min Herres Broderdatter til hans Søn!
  dk 1Mosebog 2448
 • og jeg er steget ned for at udfri dem af Ægyptens Hånd og føre dem bort fra dette Land til et godt og vidtstrakt Land, til et Land, der flyder med Mælk og Honning, til Kana'anæernes, Hetiternes, Amoriternes, Perizzitemes, Hivviternes og Jebusiternes Egn.
  dk 2Mosebog 38
 • Og jeg gir dig fremfor dine brødre et stykke land som jeg tar fra amorittenes hånd med mitt sverd og min bue.
  no 1Mosebok 4822
 • og jeg giver dig og dit Afkom efter dig din Udlændigheds Land, hele Kana'ans Land, til evigt Eje, og jeg vil være deres Gud!
  dk 1Mosebog 178
 • og jeg har fått okser og asener, småfe og træler og trælkvinner; og nu vilde jeg sende bud til min herre om dette for å finne nåde for dine øine
  no 1Mosebok 325
 • og jeg har fylt ham med Guds Ånd, med visdom og med forstand og med kunnskap og med dyktighet til alle slags arbeid,
  no 2Mosebok 313
 • og jeg har sat mig for at føre eder ud af Ægyptens Elendighed til Kana'anæernes, Hetiternes, Amoriternes, Perizziternes, Hivviternes og Jebusiternes Land, til et Land, der flyder med Mælk og Honning!
  dk 2Mosebog 317
 • og jeg havde Faraos Bæger i Hånden og tog Druerne og pressede dem i Faraos Bæger og rakte Farao det.
  dk 1Mosebog 4011
 • Og jeg holdt Faraos beger i min hånd, og jeg tok druene og krystet dem ut i Faraos beger, og så rakte jeg Farao begeret.
  no 1Mosebok 4011
 • og jeg kommer vel hjem igjen til min fars hus, så skal Herren være min Gud,
  no 1Mosebok 2821
 • Og jeg oprettet min pakt med dem, at jeg vilde gi dem Kana'ans land, det land hvor de bodde som fremmede.
  no 2Mosebok 64
 • og jeg sa til dig: La min sønn fare, så han kan tjene mig, men du vilde ikke la ham fare; derfor vil jeg nu slå ihjel din sønn, din førstefødte.
  no 2Mosebok 423
 • og jeg sa til eder: I skal ta deres land i eie, og jeg vil gi eder det til eiendom, et land som flyter med melk og honning; jeg er Herren eders Gud, som har skilt eder ut fra folkene.
  no 3Mosebok 2024
 • Og jeg sa: Jeg vil føre eder ut av alt det onde I lider i Egypten, til kana'anittenes og hetittenes og amorittenes og ferisittenes og hevittenes og jebusittenes land, til et land som flyter med melk og honning.
  no 2Mosebok 317
 • Og jeg spurte henne: Hvem er du datter til? Hun svarte: Jeg er datter til Betuel, som er sønn til Nakor og Milka. Da satte jeg ringen i hennes nese og armbåndene på hennes armer.
  no 1Mosebok 2447
 • og jeg vender selv mit Åsyn imod den Mand og udrydder ham af hans Folk, fordi han gav sit Afkom hen til Molok for at gøre min Helligdom uren og vanhellige mit hellige Navn;
  dk 3Mosebog 203
 • Og jeg vil bo midt iblandt Israels barn, og jeg vil være deres Gud.
  no 2Mosebok 2945
 • Og jeg vil bo midt iblandt Israels Børn og være deres Gud;
  dk 2Mosebog 2945
 • Og jeg vil forherde Faraos hjerte, så han forfølger dem, og jeg vil åpenbare min herlighet på Farao og hele hans hær, og egypterne skal kjenne at jeg er Herren. Og de gjorde så.
  no 2Mosebok 144
 • og jeg vil forhærde Faraos Hjerte, så han sætter efter dem, og jeg vil forherlige mig på Farao og hele hans Krigsmagt, og Ægypterne skal kende, at jeg er Herren! Og de gjorde således.
  dk 2Mosebog 144
 • Og jeg vil føre eder til det land som jeg med opløftet hånd har svoret å ville gi til Abraham, Isak og Jakob, og jeg vil gi eder det til eiendom; jeg er Herren.
  no 2Mosebok 68
 • og jeg vil føre eder til det Land, jeg har svoret at ville skænke Abraham, Isak og Jakob, og give eder det i Eje. Jeg er Herren!
  dk 2Mosebog 68
 • Og jeg vil gi dig og din ætt efter dig det land hvor du bor som fremmed, hele Kana'ans land, til en evig eiendom; og jeg vil være deres Gud.
  no 1Mosebok 178
 • Og jeg vil gi fred i landet, og I skal hvile i ro, og ingen skal forferde eder; jeg vil rydde ut de ville dyr av landet, og sverd skal ikke fare gjennem eders land.
  no 3Mosebok 266
 • Og jeg vil gjøre dig såre fruktbar, så du blir til mange folk, og konger skal utgå fra dig.
  no 1Mosebok 176
 • Og jeg vil gjøre dig til et stort folk; jeg vil velsigne dig og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse!
  no 1Mosebok 122
 • Og jeg vil gjøre din ætt tallrik som stjernene på himmelen, og jeg vil gi din ætt alle disse land, og i din ætt skal alle jordens folk velsignes,
  no 1Mosebok 264
 • Og jeg vil gjøre eders byer til en ørken og legge eders helligdommer øde, og jeg vil ikke nyte vellukten av eders offer.
  no 3Mosebok 2631
 • og jeg vil gøre dit Afkom som Jordens Støv, så at det lige så lidt skal kunne tælles, som nogen kan tælle Jordens Støv.
  dk 1Mosebog 1316
 • og jeg vil gøre dit Afkom talrigt som Himmelens Stjerner og give dit Afkom alle disse Lande, og i din Sæd skal alle Jordens Folk velsignes,
  dk 1Mosebog 264
 • Og jeg vil hellige sammenkomstens telt og alteret; og Aron og hans sønner vil jeg hellige til å tjene mig som prester.
  no 2Mosebok 2944
 • Og jeg vil komme sammen med dig der; fra nådestolen mellem begge kjerubene som er på vidnesbyrdets ark, vil jeg tale med dig om alt det jeg vil byde dig å si Israels barn.
  no 2Mosebok 2522
 • Og jeg vil la dette folk finne yndest hos egypterne, så I, når I drar ut, ikke skal dra tomhendt bort;
  no 2Mosebok 321
 • Og jeg vil la din ætt bli som støvet på jorden; kan nogen telle støvet på jorden, så skal også din ætt kunne telles.
  no 1Mosebok 1316
 • Og jeg vil legge landet øde, så eders fiender som bor der, skal forferdes over det.
  no 3Mosebok 2632
 • Og jeg vil oprette en pakt mellem mig og dig og din ætt efter dig, fra slekt til slekt, en evig pakt, så jeg vil være din Gud og Gud for din ætt efter dig.
  no 1Mosebok 177
 • og jeg vil sende en engel foran dig og drive ut kana'anittene, amorittene og hetittene og ferisittene og hevittene og jebusittene.
  no 2Mosebok 332
 • Og jeg vil sende hvepser foran dig, og de skal jage hevittene, kana'anittene og hetittene bort fra dig.
  no 2Mosebok 2328
 • Og jeg vil sette fiendskap mellem dig og kvinnen og mellem din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl.
  no 1Mosebok 315
 • Og jeg vil sette min bolig midt iblandt eder, og jeg skal aldri forkaste eder.
  no 3Mosebok 2611
 • Og jeg vil sette mitt åsyn mot eder, og eders fiender skal slå eder, og de som hater eder, skal herske over eder, og I skal flykte skjønt ingen forfølger eder.
  no 3Mosebok 2617
 • Og jeg vil stemme Ægypterne gunstigt mod dette Folk, så at I, når I drager bort, ikke skal drage bort med tomme Hænder.
  dk 2Mosebog 321
 • og jeg vil sætte Skel mellem mit Folk og dit Folk; i Morgen skal dette Tegn ske!
  dk 2Mosebog 823
 • Og jeg vil sørge for dig der - for ennu kommer det fem hungersår - forat du ikke skal utarmes, du og ditt hus og alle de som hører dig til.
  no 1Mosebok 4511
 • Og jeg vil ta eder til mitt folk, og jeg vil være eders Gud, og I skal kjenne at jeg er Herren eders Gud, han som fører eder ut fra egypternes tunge byrder.
  no 2Mosebok 67
 • Og jeg vil til beste for dem komme i hu pakten med fedrene, som jeg førte ut av Egyptens land midt for hedningenes øine for å være deres Gud; jeg er Herren.
  no 3Mosebok 2645
 • Og jeg vil vandre midt iblandt eder, og jeg vil være eders Gud, og I skal være mitt folk.
  no 3Mosebok 2612
 • Og jeg vil velsigne dem som velsigner dig, og den som forbanner dig, vil jeg forbanne; og i dig skal alle jordens slekter velsignes
  no 1Mosebok 123
 • Og jeg vil velsigne henne, og jeg vil gi dig en sønn også med henne; ja, jeg vil velsigne henne, og hun skal bli til mange folk, konger over folkeslag skal fremgå av henne.
  no 1Mosebok 1716
 • Og jeg vil vende mig til eder og gjøre eder fruktbare og tallrike, - og jeg vil holde min pakt med eder.
  no 3Mosebok 269
 • Og jeg vil ødelegge eders offerhauger og utrydde eders solstøtter og kaste eders døde kropper ovenpå de døde kropper av eders vederstyggelige avguder, og min sjel skal vemmes ved eder.
  no 3Mosebok 2630
 • Og Jetro sa: Lovet være Herren, som fridde eder av egypternes hånd Og av Faraos hånd - han som fridde folket av egypternes hånd!
  no 2Mosebok 1810
 • Og Jetro sagde: Lovet være Herren, som har frelst eder af Ægypternes og Faraos. Hånd!
  dk 2Mosebog 1810
 • Og Jetro, Moses' svigerfar, tok og ofret brennoffer og slaktoffer til Gud; og Aron og alle Israels eldste kom og holdt måltid med Moses' svigerfar for Guds åsyn.
  no 2Mosebok 1812
 • Og Jetro, Moses's Svigerfader, kom med hans Sønner og Hustru til Moses i Ørkenen, hvor han havde slået Lejr ved Guds Bjerg,
  dk 2Mosebog 185
 • Og Joksan fikk sønnene Sjeba og Dedan; og Dedans barn var assurerne og letuserne og le'ummerne
  no 1Mosebok 253
 • Og Joktan blev far til Almodad og Salef og Hasarmavet og Jarah
  no 1Mosebok 1026
 • Og jorden bar frem gress, urter som sår sig, hver efter sitt slag, og trær som bærer frukt med deres frø i, hvert efter sitt slag. Og Gud så at det var godt.
  no 1Mosebok 112
 • Og jorden bar rikelig i de syv overflodsår.
  no 1Mosebok 4147
 • Og Jorden var øde og tom, og der var Mørke over Verdensdybet. Men Guds Ånd svævede over Vandene.
  dk 1Mosebog 12
 • Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevde over vannene.
  no 1Mosebok 12
 • og Josef befalede de lægekyndige blandt sine Tjenere at balsamere hans Fader, og Lægerne balsamerede Israel.
  dk 1Mosebog 502
 • Og Josef bød lægene som han hadde i sin tjeneste, å balsamere hans far; og lægene balsamerte Israel.
  no 1Mosebok 502
 • Og Josef bød sine folk at de skulde fylle deres sekker med korn og legge enhvers penger igjen i hans sekk og gi dem niste med på veien. Og de gjorde således med dem.
  no 1Mosebok 4225
 • Og Josef bøide sig ned over sin fars ansikt og gråt over ham og kysset ham.
  no 1Mosebok 501
 • Og Josef døde og alle hans brødre og hele den slekt.
  no 2Mosebok 16
 • Og Josef døde, hundre og ti år gammel; og de balsamerte ham og la ham i kiste i Egypten.
  no 1Mosebok 5026
 • og Josef fik Børn i Ægypten med Asenat, en Datter af Potifera, Præsten i On: Manasse og Efraim;
  dk 1Mosebog 4620
 • og Josef fikk barn i Egyptens land med Asnat, datter til Potifera, presten i On: Manasse og Efra'im;
  no 1Mosebok 4620
 • Og Josef fikk se Efra'ims barn i tredje ledd; også barna til Makir, Manasses sønn, blev født på Josefs knær.
  no 1Mosebok 5023
 • Og Josef forsørgede sin Fader og sine Brødre og hele sin Faders Hus med Brød efter Børnenes Tal.
  dk 1Mosebog 4712
 • Og Josef forsørget sin far og sine brødre og hele sin fars hus med brød efter barnas tall.
  no 1Mosebok 4712
 • Og Josef førte Jakob, sin far, inn og fremstilte ham for Farao; og Jakob velsignet Farao.
  no 1Mosebok 477
 • og Josef gav den førstefødte Navnet Manasse, thi han sagde: Gud har ladet mig glemme al min Møje og hele min Faders Hus.
  dk 1Mosebog 4151
 • Og Josef kalte sin førstefødte sønn Manasse; for [sa han] Gud har latt mig glemme all min møie og hele min fars hus.
  no 1Mosebok 4151
 • Og Josef kom i hu det han hadde drømt om dem, og sa til dem: I er speidere, I er kommet for å se hvor landet ligger åpent.
  no 1Mosebok 429
 • Og Josef lot sin far og sine brødre bosette sig og gav dem eiendom i Egyptens land, i den beste del av landet, i landet Ra'amses, således som Farao hadde pålagt ham.
  no 1Mosebok 4711
 • Og Josef lot spenne for sin vogn og drog op til Gosen for å møte Israel, sin far; og da han fikk se ham, falt han ham om halsen og gråt lenge i hans armer.
  no 1Mosebok 4629
 • Og Josef sa til folket: Nu har jeg kjøpt eder og eders jord til Farao; se, her har I såkorn, tilså nu jorden!
  no 1Mosebok 4723
 • Og Josef sa til sin far: Ikke så, far! For denne er den førstefødte; legg din høire hånd på hans hode!
  no 1Mosebok 4818
 • Og Josef sa til sine brødre og til sin fars hus: Jeg vil dra op og melde det til Farao og si til ham: Mine brødre og min fars hus, som var i Kana'ans land, er kommet til mig;
  no 1Mosebok 4631
 • Og Josef sa til sine brødre: Jeg dør, men Gud skal visselig se til eder og føre eder op fra dette land til det land han har tilsvoret Abraham, Isak og Jakob.
  no 1Mosebok 5024
 • Og Josef sa til sine brødre: Jeg er Josef, lever min far ennu? Men hans brødre kunde ikke svare ham, så forferdet stod de der foran ham.
  no 1Mosebok 453
 • Og Josef sa: Kom hit med eders buskap, så vil jeg gi eder brød for eders buskap, dersom I ikke har flere penger.
  no 1Mosebok 4716
 • og Josef sagde til sin Fader: Nej, ikke således, Fader, thi denne er den førstefødte; læg din højre Hånd på hans Hoved!
  dk 1Mosebog 4818
 • og Josef sagde til sine Brødre: Jeg er Josef! Lever min Fader endnu? Men hans Brødre kunde ikke svare ham, så forfærdede var de for ham.
  dk 1Mosebog 453
 • og Josef samlede al Afgrøden i de syv År, i hvilke der var Overflod i Ægypten, og bragte den til Byerne; i hver By samlede han Afgrøden fra Markerne der omkring.
  dk 1Mosebog 4148
 • Og Josef samlet alle de penger som fantes i Egyptens land og i Kana'ans land; han fikk dem for det korn de kjøpte, og Josef la pengene op i Faraos hus.
  no 1Mosebok 4714
 • Og Josef skyndte sig bort, for hans hjerte brente mot hans bror, og han søkte et sted hvor han kunde gråte; og han gikk inn i sitt kammer og gråt der.
  no 1Mosebok 4330
 • Og Josef svarte Farao og sa: Det står ikke til mig; Gud vil gi et svar som spår lykke for Farao.
  no 1Mosebok 4116
 • Og Josef tog Israels Sønner i Ed og sagde: Når Gud ser til eder, skal I føre mine Ben bort herfra!
  dk 1Mosebog 5025
 • Og Josef tok en ed av Israels sønner og sa: Gud skal visselig se til eder, og da skal I føre mine ben op herfra.
  no 1Mosebok 5025
 • Og Josef var den som rådet i landet; det var han som solgte korn til alt folket i landet; og Josefs brødre kom og bøide sig med sitt ansikt til jorden for ham.
  no 1Mosebok 426
 • og Josefs Herre tog ham og kastede ham i Fængsel der, hvor Kongens Fanger sad fængslet. Således kom Josef i Fængsel.
  dk 1Mosebog 3920
 • Og Josefs herre tok og satte ham i fengslet, der hvor kongens fanger holdtes fengslet; og han blev sittende der i fengslet.
  no 1Mosebok 3920
 • og Josefs Sønner, der fødtes ham i Ægypten, var to; alle de af Jakobs Hus, der kom til Ægypten, udgjorde halvfjerdsindstyve.
  dk 1Mosebog 4627
 • Og Josefs sønner, som han fikk i Egypten, var to; alle av Jakobs hus, som kom til Egypten, var sytti sjeler.
  no 1Mosebok 4627
 • og Josua huggede Amalekiterne og deres Krigsfolk ned med Sværdet.
  dk 2Mosebog 1713
 • Og Josva gjorde som Moses hadde sagt ham, og stred mot Amalek; og Moses, Aron og Hur steg op øverst på haugen.
  no 2Mosebok 1710
 • Og Josva hugg Amalek og hans folk ned med sverdets egg.
  no 2Mosebok 1713
 • Og Juda kjente dem igjen og sa: Hun er i sin gode rett mot mig fordi jeg ikke har gitt henne til min sønn Sela. Og han hadde ikke siden omgang med henne.
  no 1Mosebok 3826
 • Og Juda og hans brødre kom til Josefs hus mens han ennu var der, og de kastet sig til jorden for ham.
  no 1Mosebok 4414
 • Og Juda sa til Israel, sin far: Send gutten med mig I Så vil vi gjøre oss rede og dra avsted, så vi kan leve og ikke skal dø, både vi og du og våre små barn.
  no 1Mosebok 438
 • Og Juda sa: Hvad skal vi svare min herre? Hvad skal vi si, og hvad skal vi rettferdiggjøre oss med? Gud har funnet dine tjeneres misgjerning; se, vi er min herres træler, både vi og den som begeret blev funnet hos.
  no 1Mosebok 4416
 • Og Juda sendte kjeet med sin venn fra Adullam for å få pantet tilbake av kvinnen; men han fant henne ikke.
  no 1Mosebok 3820
 • Og Juda tok en hustru til Er, sin førstefødte sønn; hun hette Tamar.
  no 1Mosebok 386
 • og Judas sønner: Er og Onan og Sela og Peres og Serah - men Er og Onan døde i Kana'ans land - og Peres' sønner var Hesron og Hamul;
  no 1Mosebok 4612
 • Og Kain holdt sig til sin hustru, og hun blev fruktsommelig og fødte Hanok; og han tok sig for å bygge en by og kalte byen Hanok efter sin sønn.
  no 1Mosebok 417
 • Og Kain talte til Abel, sin bror. Og da de engang var ute på marken, for Kain løs på Abel, sin bror, og slo ham ihjel.
  no 1Mosebok 48
 • og kald hele Menigheden sammen ved indgangen til Åbenbaringsteltet!
  dk 3Mosebog 83
 • og kall hele menigheten sammen ved inngangen til sammenkomstens telt!
  no 3Mosebok 83
 • Og Kams sønner var Kus og Misra'im og Put og Kana'an.
  no 1Mosebok 106
 • Og Kana'an blev far til Sidon, som var hans førstefødte, og til Het
  no 1Mosebok 1015
 • Og kana'anittenes grense gikk fra Sidon bortimot Gerar like til Gasa, og bortimot Sodoma og Gomorra og Adma og Sebo'im like til Lesa.
  no 1Mosebok 1019
 • og kattuglen og dykkeren og hubroen
  no 3Mosebok 1117
 • Og Keruberne bredte deres Vinger i Vejret, således at de dækkede over Sonedækket med deres Vinger; de vendte Ansigtet mod hinanden; nedad mod Sone,dækket vendte Kerubernes Ansigter.
  dk 2Mosebog 379
 • Og Keruberne skal brede deres Vinger i Vejret, således at de dækker over Sonedækket med deres Vinger, og de skal vende Ansigtet mod hinanden; nedad mod Sonedækket skal Kerubernes Ansigter vende.
  dk 2Mosebog 2520
 • og Kesed og Haso og Pildas og Jidlaf og Betuel.
  no 1Mosebok 2222
 • Og kjøttet og huden brente han op med ild utenfor leiren.
  no 3Mosebok 911
 • Og knap var jeg færdig med at tale således ved mig selv, se, da kom Rebekka med sin Krukke på Skulderen og steg ned til Kilden og øste Vand, og da jeg sagde til hende: Giv mig noget at drikke!
  dk 1Mosebog 2445
 • Og Koglerne kunde ikke holde Stand over for Moses på Grund af Betændelsen, thi Betændelsen angreb Koglerne såvel som alle de andre Ægyptere.
  dk 2Mosebog 911
 • og kom så hit til mig med eders yngste bror, så jeg kan forstå at I ikke er speidere, men ærlige folk! Da vil jeg gi eder eders bror igjen, og I kan fritt dra omkring i landet.
  no 1Mosebok 4234
 • og kom til at stå imellem Ægypternes og Israels Hære; og da det blev mørkt; blev Skystøtten til en Ildstøtte og oplyste Natten. Således kom de ikke hinanden nær hele Natten.
  dk 2Mosebog 1420
 • Og kongen i Egypten sa til de hebraiske jordmødre - den ene av dem hette Sifra og den andre Pua - :
  no 2Mosebok 115
 • Og kongen i Sodoma sa til Abram: Gi mig folket, og ta du godset!
  no 1Mosebok 1421
 • Og kornet skal tjene til forråd for landet i de syv hungersår som skal komme over Egyptens land, så landet ikke skal ødelegges av hungeren.
  no 1Mosebok 4136
 • og krydderiene og oljen til lysestaken og til salvings-oljen og til den velluktende røkelse.
  no 2Mosebok 3528
 • Og Kus fikk sønnen Nimrod; han var den første som fikk stort velde på jorden.
  no 1Mosebok 108
 • Og Kus' sønner var Seba og Havila og Sabta og Raema og Sabteka, og Raemas sønner var Sjeba og Dedan.
  no 1Mosebok 107
 • Og Kusj avlede Nimrod, som var den første Storhersker på Jorden.
  dk 1Mosebog 108
 • og Kvinden blev frugtsommelig og fødte en Søn. Da hun så, at det var en dejlig Dreng, skjulte hun ham i tre Måneder;
  dk 2Mosebog 22
 • Og kvinnen blev fruktsommelig og fødte en sønn; og da hun så at det var et vakkert barn, skjulte hun ham i tre måneder.
  no 2Mosebok 22
 • Og kvinnen så at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øinene, og at det var et prektig tre, siden en kunde få forstand av det, og hun tok av frukten og åt; og hun gav sin mann med sig, og han åt.
  no 1Mosebok 36
 • Og kvinnen sa til slangen: Vi kan ete av frukten på trærne i haven;
  no 1Mosebok 32
 • og la brødene i rad på det for Herrens åsyn, således som Herren hadde befalt Moses
  no 2Mosebok 4023
 • og la dem holde sig rede den tredje dag; for på den tredje dag skal Herren stige ned på Sinai berg for hele folkets øine.
  no 2Mosebok 1911
 • og la dem slakte den ene fugl over et lerkar som er fylt med rinnende vann.
  no 3Mosebok 145
 • Og la mig hente et stykke brød, så I kan vederkvege eder før I drar videre - siden I nu har lagt veien om eders tjener. De sa: Ja, gjør som du sier!
  no 1Mosebok 185
 • og la oss ta avsted og dra op til Betel; der vil jeg bygge et alter for den Gud som bønnhørte mig den dag jeg var i fare, og som var med mig på min ferd.
  no 1Mosebok 353
 • Og Laban gav sin Datter Lea sin Trælkvinde Zilpa til Trælkvinde.
  dk 1Mosebog 2924
 • Og Laban gav sin Datter Rakel sin Trælkvinde Bilha til Trælkvinde.
  dk 1Mosebog 2929
 • Og Laban gav sin trælkvinne Bilha til sin datter Rakel som trælkvinne.
  no 1Mosebok 2929
 • Og Laban gav sin trælkvinne Silpa til sin datter Lea som trælkvinne.
  no 1Mosebok 2924
 • Og Laban kalte den Jegar-Sahaduta, men Jakob kalte den Gal-Ed.
  no 1Mosebok 3147
 • Og Laban sagde til Jakob: Se denne Stendysse og se denne Stenstøtte, som jeg har rejst mellem mig og dig!
  dk 1Mosebog 3151
 • og Laban sagde: Ja, du er mit Kød og Blod! Han blev nu hos ham en Månedstid.
  dk 1Mosebog 2914
 • og lad os drage op til Betel, for at jeg der kan bygge et Alter for Gud, der bønhørte mig i min Trængselstid og var med mig på den Vej, jeg vandrede!
  dk 1Mosebog 353
 • og lag en velsmakende rett for mig, slik som jeg liker det, og kom så hit med den! Da vil jeg ete, så min sjel kan velsigne dig, før jeg dør.
  no 1Mosebok 274
 • Og Lamek sa til sine hustruer: Ada og Silla, hør mine ord, Lameks hustruer, merk min tale! En mann dreper jeg for hvert sår jeg får, og en gutt for hver skramme jeg får;
  no 1Mosebok 423
 • Og Lamek tok sig to hustruer; den ene hette Ada, og den andre hette Silla.
  no 1Mosebok 419
 • Og Lammene udskilte Jakob. Og han lod Dyrene vende Hovedet mod de stribede og alle de sorte dyr i Labans Hjord. På den Måde fik han sine egne Hjorde, som han ikke bragte sammen med Labans.
  dk 1Mosebog 3040
 • Og Landet bar i bugnende Fylde i Overflodens syv År;
  dk 1Mosebog 4147
 • og landet blev urent, og jeg hjemsøker det for dets misgjerning, så landet utspyr sine innbyggere.
  no 3Mosebok 1825
 • Og landet kunde ikke rumme dem, så de kunde bo sammen; for deres eiendom var for stor til at de kunde bo sammen.
  no 1Mosebok 136
 • Og landet skal gi sin frukt, og I skal ete og bli mette og bo der trygt.
  no 3Mosebok 2519
 • og Landet skal give sin Frugt, så I kan spise eder mætte og bo trygt deri.
  dk 3Mosebog 2519
 • og langs dens nedeste Kant skal du sy Granatæbler af violet og rødt Purpurgarn og karmoisinrødt Garn og mellem dem Guldbjælder hele Vejen rundt,
  dk 2Mosebog 2833
 • og langs Kåbens nederste Kant syede de Granatæbler af violet og rødt Purpurgarn, karmoisinrødt Garn og tvundet Byssus,
  dk 2Mosebog 3924
 • og lave Kar dertil, for at Asken kan fjernes, ligeledes de dertil hørende Skovle, Skåle, Gafler og Pander; alt dets Tilbehør skal du lave af Kobber.
  dk 2Mosebog 273
 • og lavede alt Alterets Tilbehør, Karrene, Skovlene, Skålene, Gaflerne og Panderne; alt dets Tilbehør lavede han af Kobber.
  dk 2Mosebog 383
 • Og Lea blev atter fruktsommelig og fødte Jakob en sjette sønn.
  no 1Mosebok 3019
 • Og Lea blev fruktsommelig og fødte en sønn, og hun kalte ham Ruben; for hun sa: Herren har sett til mig i min ulykke; nu vil min mann elske mig.
  no 1Mosebok 2932
 • og Lea gikk også frem med sine barn, og de bøide sig, og derefter gikk Josef og Rakel frem og bøide sig.
  no 1Mosebok 337
 • og Lea sagde: Gud har givet mig en god Gave, nu vil min Mand blive hos mig, fordi jeg har født ham seks Sønner. Derfor gav hun ham Navnet Zebulon.
  dk 1Mosebog 3020
 • og Lea sagde: Gud har lønnet mig, fordi jeg gav min Mand min Trælkvinde. Derfor gav hun ham Navnet Issakar.
  dk 1Mosebog 3018
 • og Lea sagde: Held mig! Kvinderne vil prise mit Held! Derfor gav hun ham Navnet Aser.
  dk 1Mosebog 3013
 • Og Leas trælkvinne Silpas sønner var: Gad og Aser. Dette var Jakobs sønner, som han fikk i Mesopotamia.
  no 1Mosebok 3526
 • og legge sin hånd på dens hode og slakte den foran sammenkomstens telt; og Arons sønner skal sprenge blodet rundt om på alteret.
  no 3Mosebok 313
 • og legge sin hånd på offerdyrets hode og slakte det foran sammenkomstens telt; og Arons sønner skal sprenge blodet rundt om på alteret.
  no 3Mosebok 38
 • Og Lemelk sagde til sine Hustruer: Ada og Zilla, hør min Røst, Lemeks Hustruer, lyt til mit Ord: En Mand har jeg dræbt for et Sår, en Dreng for en Skramme!
  dk 1Mosebog 423
 • Og Levis barn gjorde som Moses sa; og den dag falt det av folket omkring tre tusen mann.
  no 2Mosebok 3228
 • og Levis sønner: Gerson, Kahat og Merari,
  no 1Mosebok 4611
 • Og Leviterne gjorde, som Moses havde sagt, og på den Dag faldt der af Folket henved 3000 Mand.
  dk 2Mosebog 3228
 • og likeledes blandt barna av de innerster som bor hos eder som fremmede; blandt dem og deres efterkommere, som bor hos eder og er født i eders land, kan I kjøpe træler eller trælkvinner, og de skal være eders eiendom,
  no 3Mosebok 2545
 • og Livvagtens Øverste gav dem Josef til Opvartning, og han gik dem til Hånde. Da de nu havde været i Forvaring en Tid lang,
  dk 1Mosebog 404
 • og lod dem sætte i Forvaring i Livvagtens Øverstes Hus, i samme Fængsel, hvor Josef sad fængslet;
  dk 1Mosebog 403
 • Og Lot drog fra Soar op i fjellene og blev boende der, og hans to døtre med ham, for han torde ikke bo i Soar. Og han bodde i en hule, han og hans to døtre.
  no 1Mosebok 1930
 • Og Lot valgte for sig hele Jordan-sletten. Så drog Lot østover, og de skiltes fra hverandre.
  no 1Mosebok 1311
 • Og Lot, der drog med Abram, ejede ligeledes Småkvæg, Hornkvæg og Telte.
  dk 1Mosebog 135
 • Og Lotans sønner var Hori og Hemam, og Lotans søster var Timna.
  no 1Mosebok 3622
 • Og lovet være den høieste Gud, som har gitt dine fiender i din hånd! Og Abram gav ham tiende av alt.
  no 1Mosebok 1420
 • og lysestaken og det som hører til den, og lampene og oljen til lysestaken,
  no 2Mosebok 3514
 • og læg mit eget Sølvbæger oven i den yngstes Sæk sammen med Pengene for hans Korn! Og han gjorde, som Josef bød.
  dk 1Mosebog 442
 • og lægge dem i to Rækker, seks i hver Række, på Guldbordet for Herrens Åsyn;
  dk 3Mosebog 246
 • og lægge det alt sammen på Arons og hans Sønners Hænder og lade dem udføre Svingningen dermed for Herrens Åsyn.
  dk 2Mosebog 2924
 • og lægge sin Hånd på dens Hoved og slagte den foran Åbenbaringsteltet, og Arons Sønner skal sprænge Blodet rundt om på Alteret.
  dk 3Mosebog 313
 • og lægge sin Hånd på sin Offergaves Hoved og slagte Dyret foran Åbenbaringsteltet, og Arons Sønner skal sprænge Blodet deraf rundt om på Alteret.
  dk 3Mosebog 38
 • og lære Israels barn alle de lover som Herren har kunngjort dem ved Moses.
  no 3Mosebok 1011
 • og man samlede dem sammen i Dynger, så Landet kom til at stinke deraf.
  dk 2Mosebog 814
 • og man skal med Ringene binde Brystskjoldet fast til Efodens Ringe ved Hjælp af en violet Purpursnor, så at det kommer til at sidde oven over Efodens Bælte og ikke løsner sig fra Efoden.
  dk 2Mosebog 2828
 • Og mannen blev rikere og rikere, og han fikk meget småfe og trælkvinner og træler og kameler og asener.
  no 1Mosebok 3043
 • Og mannen gjorde som Josef sa, og førte mennene inn i Josefs hus.
  no 1Mosebok 4317
 • Og mannen så på henne og undret sig, men tidde stille for å få vite om Herren hadde latt hans reise lykkes eller ikke.
  no 1Mosebok 2421
 • Og Marken med Klippehulen derpå gik fra Hetiterne over til Abraham som Gravsted.
  dk 1Mosebog 2320
 • Og marken og hulen på den gikk fra Hets barn over til Abraham som eiendoms-gravsted.
  no 1Mosebok 2320
 • og matofferet som hører til: to tiendedeler av en efa fint mel, blandet med olje, til ildoffer for Herren, til en velbehagelig duft, og drikkofferet som hører til: fjerdedelen av en hin vin.
  no 3Mosebok 2313
 • og med alt levende som er hos eder, både fugler og fe og alle de ville dyr som er hos eder, alt som gikk ut av arken, alt som lever på jorden.
  no 1Mosebok 910
 • og med den skal du salve sammenkomstens telt og vidnesbyrdets ark
  no 2Mosebok 3026
 • og med ham fulgte både Stridsvogne og Ryttere, så det blev en overmåde stor Karavane.
  dk 1Mosebog 509
 • og med hvert levende Væsen, som er hos eder, Fuglene, Kvæget og alle Jordens vildtlevende Dyr, alt, hvad der gik ud af Arken, alle Jordens Dyr;
  dk 1Mosebog 910
 • og med Oholibama fikk han Je'us og Jalam og Korah; dette var Esaus sønner, som han fikk i Kana'ans land.
  no 1Mosebok 365
 • og med sin høire pekefinger skal han sprenge syv ganger for Herrens åsyn av oljen som han har i sin venstre hånd.
  no 3Mosebok 1427
 • Og med skyldoffer-væren skal presten gjøre soning for ham for Herrens åsyn, for den synd han har gjort; så får han forlatelse for den synd han har gjort.
  no 3Mosebok 1922
 • og med Udskæring af Sten til Indfatning og med Træskærerarbejde, kort sagt til at udføre alskens Arbejde.
  dk 2Mosebog 315
 • og med Udskæring af Sten til Indfatning og med Træskærerarbejde, kort sagt til at udføre alskens Kunstarbejde.
  dk 2Mosebog 3533
 • og medens Herrens Herlighed viste sig for Israeliternes Øjne som en fortærende Ild på Bjergets Top,
  dk 2Mosebog 2417
 • Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin; han var prest for den høieste Gud.
  no 1Mosebok 1418
 • og Menighedens Ældste skal lægge deres Hænder på Tyrens Hoved for Herrens Åsyn, og man skal slagte den for Herrens Åsyn.
  dk 3Mosebog 415
 • og menighetens eldste skal legge sine hender på oksens hode for Herrens åsyn, og så skal oksen slaktes for Herrens åsyn.
  no 3Mosebok 415
 • Og mennene der på stedet spurte ham ut om hans hustru. Da sa han: Hun er min søster. For han torde ikke si at hun var hans hustru; han tenkte: Mennene her på stedet kunde da slå mig ihjel for Rebekkas skyld, siden hun er så vakker.
  no 1Mosebok 267
 • Og mennene er fehyrder, de er folk som driver feavl, og sitt småfe og sitt storfe og alt det de eier, har de hatt med sig hit.
  no 1Mosebok 4632
 • Og mennene fikk sine plasser midt imot ham efter alderen, den førstefødte øverst og den yngste nederst, og de så på hverandre og undret sig.
  no 1Mosebok 4333
 • Og mens Israel bodde der i landet, hendte det at Ruben gikk avsted og lå hos Bilha, sin fars medhustru; og Israel fikk høre om det - Jakob hadde tolv sønner.
  no 1Mosebok 3522
 • Og Midians barn var Efa og Efer og Hanok og Abida og Elda'a; alle disse var Keturas barn.
  no 1Mosebok 254
 • Og min herre lot mig sverge og sa: Du skal ikke la min sønn ta sig en hustru av døtrene til kana'anitterfolket, i hvis land jeg bor;
  no 1Mosebok 2437
 • og min vrede skal optendes, og jeg skal slå eder ihjel med sverdet, og eders hustruer skal bli enker og eders barn farløse.
  no 2Mosebok 2224
 • Og min ærlighet skal vidne for mig, når du siden engang kommer og ser over min lønn. Finnes det hos mig nogen gjet som ikke er flekket og spraglet, og noget får som ikke er sort, så er det stjålet.
  no 1Mosebok 3033
 • og Mirjam sang for: Syng for Herren, thi han er højt ophøjet, Hest og Rytter styrted han i Havet!
  dk 2Mosebog 1521
 • Og Mirjam sang fore: Lovsyng Herren, for han er høit ophøiet; hest og mann styrtet han i havet.
  no 2Mosebok 1521
 • og Misma og Duma og Massa,
  no 1Mosebok 2514
 • Og Misra'im blev stamfar til luderne og anamerne og lehaberne og naftuherne
  no 1Mosebok 1013
 • og Mizpa; thi han sagde: Herren skal stå Vagt mellem mig og dig, når vi skilles.
  dk 1Mosebog 3149
 • Og Mose's udvalgte dygtige Mænd af hele Israel og gjorde dem til Øverster over Folket, til Forstandere, nogle over tusinde, andre over hundrede, andre over halvtredsindstyve, andre over ti.
  dk 2Mosebog 1825
 • Og Moses forkynte Aron alt hvad Herren, som sendte ham, hadde talt, og alle de tegn han hadde pålagt ham å gjøre.
  no 2Mosebok 428
 • Og Moses fortalte Aron om alt, hvad Herren havde pålagt ham, og om alle de Tegn, han havde befalet ham at gøre.
  dk 2Mosebog 428
 • Og Moses fortalte sin svigerfar alt det Herren hadde gjort med Farao og egypterne for Israels skyld, og all den møie de hadde hatt på veien, og hvorledes Herren hadde hjulpet dem.
  no 2Mosebok 188
 • Og Moses gikk bort fra Farao og ut av byen og utbredte sine hender til Herren; da holdt tordenen og haglet op, og regnet strømmet ikke mere ned på jorden.
  no 2Mosebok 933
 • Og Moses gikk midt inn skyen og steg op på fjellet; og Moses var på fjellet i firti dager og firti netter.
  no 2Mosebok 2418
 • Og Moses gjorde ganske som Herren havde pålagt ham; således gjorde han.
  dk 2Mosebog 4016
 • Og Moses gjorde så; han gjorde i ett og alt således som Herren befalte ham.
  no 2Mosebok 4016
 • Og Moses gjorde som Herren bød ham; og menigheten samledes ved inngangen til sammenkomstens telt.
  no 3Mosebok 84
 • Og Moses gjætte småfeet hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian, og han drev engang småfeet bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb.
  no 2Mosebok 31
 • Og Moses kalte sammen hele Israels barns menighet og sa til dem: Dette er det som Herren har befalt at I skal gjøre:
  no 2Mosebok 351
 • og Moses kunde ikke gå ind i Åbenbaringsteltet, fordi Skyen havde lagt sig derover, og Herrens Herlighed fyldte Boligen.
  dk 2Mosebog 4035
 • Og Moses kunde ikke gå inn i sammenkomstens telt fordi skyen hvilte over det, og Herrens herlighet fylte tabernaklet.
  no 2Mosebok 4035
 • Og Moses kundgjorde Israeliterne Herrens Festtider.
  dk 3Mosebog 2344
 • Og Moses kunngjorde Herrens høitider for Israels barn.
  no 3Mosebok 2344
 • Og Moses og Aron gjorde alle disse Undergerninger i Faraos Påsyn, men Herren forhærdede Faraos Hjerte, så han ikke lod Israeliterne drage ud af sit Land.
  dk 2Mosebog 1110
 • Og Moses og Aron gjorde dette; som Herren hadde pålagt dem, således gjorde de.
  no 2Mosebok 76
 • Og Moses og Aron gjorde som Herren hadde sagt; han løftet staven og slo på vannet i elven så de så på det, både Farao og hans tjenere; da blev alt vannet i elven til blod,
  no 2Mosebok 720
 • Og Moses og Aron gjorde, som Herren bød; Moses løftede Staven og slog Vandet i Nilen for Øjnene af Farao og hans Tjenere, og alt Vandet i Nilen forvandledes til Blod;
  dk 2Mosebog 720
 • Og Moses og Aron og hans sønner tvettet sine hender og sine føtter i det.
  no 2Mosebok 4031
 • Og Moses og Aron og hans Sønner tvættede deres Hænder og Fødder deri;
  dk 2Mosebog 4031
 • Og Moses og Aron sa til alle Israels barn: Iaften skal I kjenne at det er Herren som har ført eder ut av Egyptens land,
  no 2Mosebok 166
 • Og Moses og Aron sagde til alle Israeliterne: I Aften skal I kende, at det er Herren, som har ført eder ud af Ægypten,
  dk 2Mosebog 166
 • Og Moses rakte sin stav op mot himmelen, og Herren lot komme torden og hagl, og det fôr ild ned på jorden, og Herren lot falle hagl over Egyptens land.
  no 2Mosebok 923
 • Og Moses sa dette til Aron og hans sønner og til alle Israels barn.
  no 3Mosebok 2124
 • Og Moses sa dette til Israels barn, og de førte spotteren utenfor leiren og stenet ham - Israels barn gjorde som Herren hadde befalt Moses.
  no 3Mosebok 2423
 • Og Moses sa dette til Israels barn; men de hørte ikke på Moses for angst og for det hårde trælarbeids skyld.
  no 2Mosebok 69
 • Og Moses så på alt det som var gjort, og da han så at det var ferdig, og at de i alle deler hadde gjort det således som Herren hadde befalt, da velsignet han dem.
  no 2Mosebok 3943
 • Og Moses sa til Aron og hans sønner: Kok kjøttet ved inngangen til sammenkomstens telt og et det der sammen med brødet som er i innvielses-kurven, således som jeg har befalt og sagt: Aron og hans sønner skal ete det.
  no 3Mosebok 831
 • Og Moses sa til Aron: Si til hele Israels barns menighet: Kom frem for Herrens åsyn; for han har hørt hvorledes I knurrer.
  no 2Mosebok 169
 • Og Moses sa til dem: Ingen skal levne noget av det til om morgenen.
  no 2Mosebok 1619
 • Og Moses sa til Farao: Ha selv den ære å si når jeg skal bede for dig og dine tjenere og ditt folk at froskene må bli drevet bort fra dig og dine hus, så de bare blir tilbake i elven.
  no 2Mosebok 81
 • Og Moses sa til folket: Kom i hu denne dag da I gikk ut av Egypten, av trælehuset, for med sterk hånd førte Herren eder ut derfra! Da skal I ikke ete syret brød.
  no 2Mosebok 133
 • Og Moses sa til hele Israels barns menighet: Dette er det som Herren har befalt:
  no 2Mosebok 354
 • Og Moses sa til Herren: Se, du sier til mig: Før dette folk op! Men du har ikke latt mig vite hvem du vil sende med mig, enda du selv har sagt: Jeg kjenner dig ved navn, og du har funnet nåde for mine øine.
  no 2Mosebok 3312
 • Og Moses sa til Israels barn: Se, Herren har kalt Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, av Juda stamme;
  no 2Mosebok 3530
 • Og Moses sa til menigheten: Således har Herren befalt å gjøre.
  no 3Mosebok 85
 • Og Moses sa: Jeg vil gå bort og se dette vidunderlige syn, hvorfor tornebusken ikke brenner op.
  no 2Mosebok 33
 • Og Moses sa: Så sier Herren: Ved midnatts tid vil jeg gå midt gjennem Egypten.
  no 2Mosebok 114
 • Og Moses sa: Således har Herren befalt: Fyll en omer av det og gjem det for eders efterkommere, så de kan se det brød jeg gav eder å ete i ørkenen da jeg førte eder ut av Egyptens land.
  no 2Mosebok 1632
 • Og Moses sagde det til Israeliterne, og de førte Spotteren uden for Lejren og stenede ham; Israeliterne gjorde som Herren havde pålagt Moses.
  dk 3Mosebog 2423
 • Og Moses sagde til Aron og hans Sønner: Kog Kødet ved indgangen til Åbenbaringsteltet og spis det der tillige med Brødet, som er i Indsættelseskurven, således som Budet lød til mig: Aron og hans Sønner skal spise det!
  dk 3Mosebog 831
 • Og Moses sagde til Aron og hans tilbageblevne Sønner Eleazar og Itamar: Tag Afgrødeofferet, der er levnet fra Herrens Ildoffer, og spis det usyret ved Siden af Alteret, thi det er højhelligt;
  dk 3Mosebog 1012
 • Og Moses sagde til Aron: Hvad har dette Folk gjort dig, siden du har bragt så stor en Synd over det?
  dk 2Mosebog 3221
 • Og Moses sagde til Aron: Tag en Krukke, kom en Omer Manna deri og stil den foran Herrens Åsyn for at gemmes til eders Efterkommere!
  dk 2Mosebog 1633
 • Og Moses sagde til Folket: Kom denne Dag i Hu, på hvilken I vandrer ud af Ægypten, af Trællehuset, thi med stærk Hånd førte Herren eder ud derfra! Og der må ikke spises syret Brød.
  dk 2Mosebog 133
 • Og Moses sagde til Menigheden: Dette har Herren påbudt at gøre.
  dk 3Mosebog 85
 • Og Moses sagde: Det er dette, Herren har pålagt eder at gøre, for at Herrens Herlighed kan vise sig for eder.
  dk 3Mosebog 96
 • Og Moses sagde: Fra i Dag af skal I være Præster for Herren, thi ingen skånede Søn eller Broder, derfor skal Velsignelse komme over eder i Dag.
  dk 2Mosebog 3229
 • Og Moses samtykket i å bli hos mannen; og han lot Moses få sin datter Sippora til hustru.
  no 2Mosebok 221
 • og Moses skar Væderen i Stykker og bragte Hovedet, Stykkerne og Fedtet som Røgoffer,
  dk 3Mosebog 820
 • Og Moses spurgte efter Syndofferbukken, men se, den var opbrændt. Da blev han fortørnet på Eleazar og Itamar, Arons tilbageblevne Sønner, og sagde:
  dk 3Mosebog 1016
 • Og Moses talte således til Aron og hans Sønner og alle Israeliterne.
  dk 3Mosebog 2124
 • Og Moses tilføjede: Det skal ske, når Herren i Aften giver eder Kød at spise og i Morgen Brød at mætte eder med; thi Herren har hørt, hvorledes I knurrer mod ham; thi hvad er vi? Thi det er ikke os, I knurrer imod, men Herren.
  dk 2Mosebog 168
 • Og Moses tog den ene Halvdel af Blodet og gød det i Offerskålene, men den anden Halvdel sprængte han på Alteret.
  dk 2Mosebog 246
 • Og Moses tog Josefs Ben med sig, thi denne havde taget Israels Sønner i Ed og sagt: Når Gud ser til eder, skal I føre mine Ben med eder herfra!
  dk 2Mosebog 1319
 • Og Moses tok av salvingsoljen og av blodet som var på alteret, og sprengte på Aron og på hans klær og likeledes på hans sønner og deres klær; således helliget han Aron og hans klær og likeledes hans sønner og hans sønners klær.
  no 3Mosebok 830
 • Og Moses tok halvdelen av blodet og helte det ut i skåler, og halvdelen av blodet sprengte han på alteret.
  no 2Mosebok 246
 • Og Moses tok Josefs ben med sig; for Josef hadde tatt en ed av Israels barn og sagt: Gud skal visselig se til eder, og da skal I føre mine ben med eder op herfra.
  no 2Mosebok 1319
 • Og Moses tok således til orde, der han stod for Herrens åsyn: Du ser Israels barn hører ikke på mig; hvorledes skulde da Farao høre på mig, jeg som enda har uomskårne leber?
  no 2Mosebok 612
 • Og Moses tok salvings-oljen og salvet tabernaklet og alt som var i det, og helliget det.
  no 3Mosebok 810
 • Og Moses vendte sig og gikk ned fra fjellet med vidnesbyrdets to tavler i sin hånd, og på begge sider av tavlene var der skrevet; både på forsiden og baksiden var der skrevet.
  no 2Mosebok 3215
 • Og Moses, Aron, Nadab og Abihu og halvfjerdsindstyve af Israels Ældste steg op
  dk 2Mosebog 249
 • og Naftalis sønner: Jahse'el og Guni og Jeser og Sillem;
  no 1Mosebok 4624
 • Og når Aron går inn i helligdommen, skal han bære navnene på Israels barn i doms-brystduken på sitt hjerte for alltid å minne om dem for Herrens åsyn.
  no 2Mosebok 2829
 • Og når Aron sætter Lamperne på Lysestagen ved Aftenstid, skal han ligeledes antænde den; det skal være et stadigt Røgelseoffer for Herrens Åsyn fra Slægt til Slægt.
  dk 2Mosebog 308
 • Og når avgrøden kommer inn, da skal I gi en femtedel til Farao, og de fire deler skal I ha til utsæd på eders akrer og til føde for eder og dem som er i eders hus, og til føde for eders barn.
  no 1Mosebok 4724
 • Og når de på den sjette Ugedag tilbereder, hvad de har bragt hjem, så skal det være dobbelt så meget, som de samler de andre Dage.
  dk 2Mosebog 165
 • og når det da breder sig på Huden, skal Præsten erklære ham for uren; det er Spedalskhed.
  dk 3Mosebog 1322
 • Og når din Søn i Fremtiden spørger dig: Hvad betyder dette? skal du svare ham: Med stærk Hånd førte Herren os ud af Ægypten, af Trællehuset;
  dk 2Mosebog 1314
 • Og når din sønn siden spør dig og sier: Hvad betyr dette? da skal du svare ham: Med sterk hånd førte Herren oss ut av Egypten, av trælehuset.
  no 2Mosebok 1314
 • Og når du vil ofre et matoffer av noget som er bakt i ovn, så skal det være av fint mel, usyrede kaker med olje i eller usyrede brødleiver smurt med olje.
  no 3Mosebok 24
 • Og når eders barn sier til eder: Hvad er dette for en tjeneste som I holder? -
  no 2Mosebok 1226
 • og når en af Leviterne ikke gør sin Indløsningsret gældende, bliver Huset, han solgte, i de Byer, der tilhører dem, frit i Jubelåret, thi Husene i Leviternes Byer er deres Ejendom blandt Israeliterne.
  dk 3Mosebog 2533
 • Og når en fremmed opholder sig hos dig og vil holde påske for Herren, skal alt mannkjønn hos ham omskjæres, og da kan han få være med og holde den; han skal være som en innfødt i landet; men ingen uomskåret skal ete av det.
  no 2Mosebok 1248
 • Og når en Mand har Samleje med en Kvinde, skal de bade sig i Vand og være urene til Aften.
  dk 3Mosebog 1518
 • Og når en mann ligger hos en kvinne, og det går sæd fra ham, da skal de begge bade sig i vann og være urene til om aftenen.
  no 3Mosebok 1518
 • Og når Farao kaller eder til sig og sier: Hvad er eders levevei?
  no 1Mosebok 4633
 • og når han mister håret fremme på hodet, så han blir fleinskallet, da er han ren.
  no 3Mosebok 1341
 • Og når han setter lampene op mellem de to aftenstunder, skal han også brenne den; det skal være et stadig røkoffer for Herrens åsyn hos eders efterkommere.
  no 2Mosebok 308
 • Og når Herren fører dig til Kana'anæernes Land, således som han tilsvor dig og dine Fædre, og giver dig det,
  dk 2Mosebog 1311
 • Og når Herren har ført dig til kana'anittenes land, således som han tilsvor dig og dine fedre, og gir dig det,
  no 2Mosebok 1311
 • Og når I høster grøden i eders land, skal du ikke under din innhøsting skjære kornet helt ut til ytterste kant av din aker, og de aks som blir liggende efter innhøstingen, skal du ikke sanke op; du skal la dem være igjen til den fattige og den fremmede; jeg er Herren eders Gud.
  no 3Mosebok 2322
 • Og når I kommer inn i det land Herren skal gi eder, således som han har lovt, da skal I holde denne tjeneste.
  no 2Mosebok 1225
 • Og når I kommer til det Land, Herren vil give eder, således som han har forjættet, så skal I overholde denne Skik.
  dk 2Mosebog 1225
 • Og når I spiser det, skal I have Bælte om Lænden ,Sko på Fødderne og Stav i Hånden, og I skal spise det i største Hast. Det er Påske for Herren.
  dk 2Mosebog 1211
 • Og når jeg fører skyer over jorden, og buen sees i skyen,
  no 1Mosebok 914
 • og når jeg udrækker min Hånd mod Ægypten og fører Israeliterne ud derfra, skal Ægypterne kende, at jeg er Herren.
  dk 2Mosebog 75
 • og når min herlighet går forbi, da vil jeg la dig stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over dig til jeg er gått forbi;
  no 2Mosebok 3322
 • Og når Moses kom ind Teltet, sænkede Skystøtten sig og stillede sig ved Indgangen til Teltet; da talede Herren med Moses.
  dk 2Mosebog 339
 • Og når Moses var kommet inn i teltet, da senket skystøtten sig og stod i døren til teltet, og han talte med Moses.
  no 2Mosebok 339
 • Og når nogen av Israels barn eller av de fremmede som bor iblandt dem, feller et vilt dyr eller en fugl som kan etes, da skal han la blodet renne ut og dekke det til med ord;
  no 3Mosebok 1713
 • Og når nogen av Israels hus eller av de fremmede som bor iblandt dem, eter blod, om aldri så lite, da vil jeg sette mitt åsyn mot den som eter blodet, og utrydde ham av hans folk;
  no 3Mosebok 1710
 • Og når nogen rører ved noget urent, enten det er et menneskes urenhet eller et urent dyr eller noget annet urent og vederstyggelig, og så eter av kjøttet av Herrens takkoffer, da skal han utryddes av sitt folk.
  no 3Mosebok 721
 • og når nogen rører ved noget urent, enten menneskelig Urenhed eller urent Kvæg eller nogen Slags urent Kryb, og så spiser Kød af Herrens Takoffer, skal han udryddes af sin Slægt.
  dk 3Mosebog 721
 • Og når nogen vil ofre Herren et takkoffer av storfeet eller av småfeet, enten for å opfylle et løfte eller for å gi et frivillig offer, da skal det være uten lyte, forat Herren kan ha velbehag i det; der skal aldeles ikke være noget lyte på det.
  no 3Mosebok 2221
 • Og når presten har sett på flekkene, skal han holde det som flekkene er på, innelåst i syv dager.
  no 3Mosebok 1350
 • Og når presten så ser på det, efterat det er tvettet, og han finner at flekkene ikke ser anderledes ut enn før, men at de heller ikke har bredt sig videre ut, da er det urent, du skal brenne det op med ild; det er av det slag som eter sig inn, på vrangen eller på retten.
  no 3Mosebok 1355
 • Og når presten ser det ville kjøtt, skal han si ham uren; for det ville kjøtt er urent, det er spedalskhet.
  no 3Mosebok 1315
 • Og når presten ser på ham og finner at det er en lyserød knute på hans skallete bakhode eller forhode, av samme utseende som spedalskhet på huden,
  no 3Mosebok 1343
 • og når presten ser på ham og finner at det syke sted er blitt hvitt, da skal han si den syke ren; for da er han ren.
  no 3Mosebok 1317
 • Og når presten ser på ham og finner at stedet ser dypere ut enn huden ellers, og at hårene på det er blitt hvite, da skal presten si ham uren; det er spedalskhet som er brutt ut i bylden.
  no 3Mosebok 1320
 • Og når Præsten har synet Skaden, skal han lukke den angrebne Ting inde i syv Dage.
  dk 3Mosebog 1350
 • og når Præsten ser det vilde Kød, skal han erklære ham for uren; det vilde Kød er urent, det er Spedalskhed.
  dk 3Mosebog 1315
 • og når Skyen ikke løftede sig. brød de ikke op, men ventede, til den atter løftede sig.
  dk 2Mosebog 4037
 • Og når skyen løftet sig fra tabernaklet, brøt Israels barn op; så gjorde de på alle sine tog.
  no 2Mosebok 4036
 • og nattravnen og pelikanen og gribben
  no 3Mosebok 1118
 • Og Noa gjorde ganske som Gud havde pålagt ham; således gjorde han.
  dk 1Mosebog 622
 • Og Noa gjorde ganske som Herren havde pålagt ham.
  dk 1Mosebog 75
 • Og Noah bygget Herren et alter, og han tok av alle de rene dyr og av alle de rene fugler og ofret brennoffer på alteret.
  no 1Mosebok 820
 • Og Noah fikk tre sønner: Sem, Kam og Jafet.
  no 1Mosebok 610
 • Og Noah gjorde i ett og alt som Herren hadde befalt ham.
  no 1Mosebok 75
 • Og Noah gjorde så; han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham.
  no 1Mosebok 622
 • Og Noah var jorddyrker, og han var den første som plantet en vingård.
  no 1Mosebok 920
 • Og nogen tid efter hendte det at hans herres hustru kastet sine øine på Josef og sa: Kom og ligg hos mig!
  no 1Mosebok 397
 • Og nu er jeg steget ned for å utfri dem av egypternes hånd og for å føre dem op fra dette land til et godt og vidtstrakt land, til et land som flyter med melk og honning, det land hvor kana'anittene bor og hetittene og amorittene og ferisittene og hevittene og jebusittene.
  no 2Mosebok 38
 • Og nu har jeg hørt hvorledes Israels barn sukker over at egypterne gjør dem til træler, og jeg har kommet min pakt i hu.
  no 2Mosebok 65
 • Og nu har min Herre taget mig i Ed og sagt: Du må ikke tage min Søn en Hustru blandt Kana'anæernes Døtre, i hvis Land jeg bor;
  dk 1Mosebog 2437
 • Og nu ser både I og min bror Benjamin med egne øine at det er jeg som taler med eder.
  no 1Mosebok 4512
 • Og nu skal du være bannlyst fra den jord som lot op sin munn og tok imot din brors blod av din hånd!
  no 1Mosebok 411
 • Og nu, ikke I, men Gud har sendt mig hid, og han har gjort mig til Fader hos Farao og til Herre over hele hans Hus og til Hersker over hele Ægypten.
  dk 1Mosebog 458
 • og Obal og Abimael og Sjeba
  no 1Mosebok 1028
 • og Obolibama fødte Jeusj, Jalam og Kora. Det var Esaus Sønner, der fødtes ham i Kana'ans Land.
  dk 1Mosebog 365
 • Og Offerydelsen, som I skal tage af dem, skal bestå af Guld, Sølv, Kobber,
  dk 2Mosebog 253
 • og Ofir og Havila og Jobab; alle disse var Joktans sønner.
  no 1Mosebok 1029
 • og olje til lysestaken og krydderier til salvings-oljen og til den velluktende røkelse
  no 2Mosebok 358
 • Og om aftenen tok han sin datter Lea og førte henne inn til ham, og han gikk inn til henne.
  no 1Mosebok 2923
 • og om den kvinne som har sin månedlige urenhet, og om den som har flod, enten det er mann eller kvinne, og om den mann som ligger hos en uren kvinne.
  no 3Mosebok 1533
 • Og om en ikke har nogen løser, men selv får råd til det og kommer til å eie det som skal til for å innløse det,
  no 3Mosebok 2526
 • og om Hævelser, Udslæt og lyse Pletter,
  dk 3Mosebog 1456
 • Og om I sier: Hvad skal vi ete i det syvende år, når vi ikke sår og ikke samler inn vår grøde? -
  no 3Mosebok 2520
 • og om knuter i huden og om utslett og om lyse flekker på huden -
  no 3Mosebok 1456
 • og om Kvinder, der lider af deres månedlige Urenhed, om Mænd og Kvinder, der har Flåd, og om Mænd, der ligger ved Siden af urene Kvinder.
  dk 3Mosebog 1533
 • Og om noget av dem faller i et lerkar, så blir alt det som er i karet urent, og karet selv skal I slå i stykker;
  no 3Mosebok 1133
 • Og om slik en død kropp faller på korn som skal såes, er kornet like rent;
  no 3Mosebok 1137
 • og om spedalskhet på klær og på hus
  no 3Mosebok 1455
 • og onyksstener og andre edelstener til å sette på livkjortelen og brystduken.
  no 2Mosebok 359
 • Og opsynsmennene som Faraos arbeidsfogder hadde satt over Israels barn, fikk hugg, og arbeidsfogdene sa til dem: Hvorfor har I ikke gjort ferdig den fastsatte mengde teglsten, likesom før, hverken igår eller idag?
  no 2Mosebok 514
 • og Overbageren lod han hænge, som Josef havde tydet det for dem.
  dk 1Mosebog 4022
 • og overtrak den indvendig og udvendig med purt Guld og satte en gylden Krans rundt om den.
  dk 2Mosebog 372
 • og overtrak det med purt Guld og satte en gylden Krans rundt om det.
  dk 2Mosebog 3711
 • og overtrække den med pu1t Guld; indvendig og udvendig skal du overtrække den og sætte en gylden Krans rundt om den;
  dk 2Mosebog 2511
 • og overtrække det med purt Guld og sætte en gylden Krans rundt om det.
  dk 2Mosebog 2524
 • Og på bordet skal du alltid legge skuebrød for mitt åsyn.
  no 2Mosebok 2530
 • og på den andre kant femten alen omheng med tre stolper og tre fotstykker til dem.
  no 2Mosebok 2715
 • Og på den åttende dag kalte Moses Aron og hans sønner og Israels eldste til sig.
  no 3Mosebok 91
 • Og på den Dag I udfører Svingningen med Neget, skal I ofre et lydefrit, årgammelt Lam som Brændoffer til Herren,
  dk 3Mosebog 2312
 • Og på den femtende dag i samme måned er det de usyrede brøds høitid for Herren; i syv dager skal I ete usyret brød.
  no 3Mosebok 236
 • Og på den første dag skal I holde en hellig sammenkomst, og likeså på den syvende dag en hellig sammenkomst. Intet arbeid skal gjøres nogen av de dager; bare den mat som enhver av eder trenger, må I lage til.
  no 2Mosebok 1216
 • Og på den sjette dag skal de lage til det som de har hatt med hjem, og det skal være dobbelt så meget som det de ellers sanker for hver dag.
  no 2Mosebok 165
 • og på den syvende Dag skal Præsten atter syne ham. Hvis det da viser sig, at Ondet er ved at svinde, og at det ikke har bredt sig på Huden, skal Præsten erklære ham for ren; da er det almindeligt Udslæt på Huden; han skal da tvætte sine Klæder og være ren.
  dk 3Mosebog 136
 • og på den syvende Dag skal Præsten syne ham, og hvis da Skurven ikke har bredt sig og der ikke er kommet guldgule Hår derpå og Skurven ikke ser ud til at ligge dybere end Huden udenom,
  dk 3Mosebog 1332
 • og på den syvende Dag skal Præsten syne ham, og når den da har bredt sig på Huden, skal Præsten erklære ham for uren; det er Spedalskhed.
  dk 3Mosebog 1327
 • og på den syvende Dag skal Præsten syne ham. Viser det sig da, at Ondet ikke har skiftet Udseende eller bredt sig på Huden, skal Præsten igen lukke ham inde i syv Dage;
  dk 3Mosebog 135
 • Og på forsiden, mot øst, gjorde han også omheng på femti alen,
  no 2Mosebok 3813
 • og på hvert Bræt to indbyrdes forbundne Tapper; således indrettede han det ved alle Boligens Brædder.
  dk 2Mosebog 3622
 • Og på samme Måde skal der på den nordre Langside være et Omhæng, hundrede Alen langt, med tyve Piller og tyve Fodstykker af Kobber og med Knager og Bånd af Sølv til Pillerne.
  dk 2Mosebog 2711
 • og på vintreet var det tre grener, og det skjøt knopper, blomstene kom frem, klasene modnedes til druer.
  no 1Mosebok 4010
 • og patruserne og kasluherne, som filistrene er kommet fra, og kaftorerne.
  no 1Mosebok 1014
 • og pinnsvinet og jordrotten og padden og sneglen og kameleonen.
  no 3Mosebok 1130
 • og presten da ser på dem og finner lyse flekker av en blek, hvit farve på deres hud, da er det bare et ufarlig utslett som er brutt ut på huden; en sådan er ren.
  no 3Mosebok 1339
 • og presten da ser på det og finner at spedalskheten dekker hele hans legeme, da skal han si den syke ren; han er blitt hvit over det hele - han er ren.
  no 3Mosebok 1313
 • Og presten skal av matofferet ta ut ihukommelses-offeret og brenne det på alteret; det er et ildoffer til velbehagelig duft for Herren.
  no 3Mosebok 29
 • Og presten skal brenne det på alteret som ildoffer til Herren; det er et skyldoffer.
  no 3Mosebok 75
 • Og presten skal brenne det på alteret; det er et ildoffermåltid for Herren.
  no 3Mosebok 311
 • Og presten skal brenne det på alteret; det er et ildoffermåltid til velbehagelig duft. Alt fett hører Herren til.
  no 3Mosebok 316
 • Og presten skal brenne fettet på alteret; men brystet skal høre Aron og hans sønner til.
  no 3Mosebok 731
 • Og presten skal bære fuglen frem til alteret og vri hodet av den og brenne det på alteret; og dens blod skal krystes ut mot alterets vegg.
  no 3Mosebok 115
 • og presten skal gå utenfor leiren, og når da presten ser på ham og finner at han er helbredet for sin spedalskhet,
  no 3Mosebok 143
 • Og presten skal gjøre soning for ham for den synd han har gjort i noget av hine stykker, så han får forlatelse. Og resten av det skal høre presten til på samme måte som ved matofferet.
  no 3Mosebok 513
 • Og presten skal gjøre soning for ham for Herrens åsyn, så han får forlatelse, hvad han så har gjort og ført skyld over sig med.
  no 3Mosebok 67
 • Og presten skal klæ sig i sin lerretskjortel og ha lerretsbenklær på nærmest legemet, og han skal ta bort asken efter brennofferet som ilden har fortært på alteret, og legge den ved siden av alteret.
  no 3Mosebok 610
 • Og presten skal ofre brennofferet og matofferet på alteret og således gjøre soning for ham, så er han ren.
  no 3Mosebok 1420
 • Og presten skal ofre dem, den ene til syndoffer og den andre til brennoffer; og således skal presten gjøre soning for ham for Herrens åsyn og rense ham for hans flod.
  no 3Mosebok 1515
 • Og presten skal ofre den ene til syndoffer og den andre til brennoffer; og således skal presten gjøre soning for henne for Herrens åsyn og rense henne for hennes urenhets flod.
  no 3Mosebok 1530
 • Og presten skal sprenge blodet på Herrens alter ved inngangen til sammenkomstens telt og brenne fettet til en velbehagelig duft for Herren.
  no 3Mosebok 176
 • Og presten skal svinge dem sammen med førstegrødens brød og to lam for Herrens åsyn; de skal være Herren helliget og tilhøre presten.
  no 3Mosebok 2320
 • Og presten skal ta av den tilhørende log olje og helle i sin venstre hånd
  no 3Mosebok 1415
 • Og presten skal ta en håndfull av matofferets fine mel og av dets olje og all viraken som er på matofferet, og brenne det på alteret til en velbehagelig duft, som et ihukommelses-offer til Herren.
  no 3Mosebok 615
 • Og presten skal ta skyldofferlammet og den tilhørende log olje og svinge dem for Herrens åsyn.
  no 3Mosebok 1424
 • Og presten skal til ihukommelses-offer brenne noget av det knuste korn og av oljen og dessuten all viraken; det er et ildoffer for Herren.
  no 3Mosebok 216
 • og presten skal verdsette det efter som det er, godt eller dårlig; som du, prest, verdsetter det, således skal det være.
  no 3Mosebok 2712
 • Og presten som forestår renselsen, skal stille den mann som lar sig rense, og de ting han skal ofre, frem for Herrens åsyn, ved inngangen til sammenkomstens telt.
  no 3Mosebok 1411
 • og priset være Gud den Allerhøjeste, der gav dine Fjender i din Hånd! Og Abram gav ham Tiende af alt.
  dk 1Mosebog 1420
 • Og profetinnen Mirjam, Arons søster, tok en tromme i sin hånd, og alle kvinnene gikk efter henne med trommer og dans.
  no 2Mosebok 1520
 • og Præsten ser, at Spedalskheden bedækker hele hans Legeme, så skal han erklære den angrebne for ren; han er blevet helt hvid, han er ren.
  dk 3Mosebog 1313
 • og Præsten skal af Afgrødeofferet udtage det, som skal ofres deraf, og bringe det som Røgoffer på Alteret, et Ildoffer til en liflig Duft for Herren.
  dk 3Mosebog 29
 • Og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret, et Ildoffer for Herren. Det er et Skyldoffer.
  dk 3Mosebog 75
 • Og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret, Ildofferspise for Herren.
  dk 3Mosebog 311
 • Og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret, Ildofferspise til en liflig Duft. Alt Fedt skal være Herrens.
  dk 3Mosebog 316
 • og Præsten skal bringe Fedtet som Røgoffer på Alteret, men Brystet skal tilfalde Aron og hans Sønner.
  dk 3Mosebog 731
 • og Præsten skal dyppe sin Finger i Blodet og stænke det syv Gange for Herrens Åsyn foran Forhænget;
  dk 3Mosebog 417
 • og Præsten skal dyppe sin Finger i Blodet og stænke det syv Gange for Herrens Åsyn foran Helligdommens Forhæng;
  dk 3Mosebog 46
 • og Præsten skal dyppe sin højre Pegefinger i den Olie, han har i sin venstre Hånd, og med sin Finger stænke Olien syv Gange foran Herrens Åsyn.
  dk 3Mosebog 1416
 • og Præsten skal gå uden for Lejren og syne ham, og viser det sig da, at Spedalskheden er helbredt hos den spedalske,
  dk 3Mosebog 143
 • Og Præsten skal give Ordre til at slagte den ene Fugl over et Lerkar med rindende Vand.
  dk 3Mosebog 145
 • Og Præsten skal hælde det, der er tilbage af Olien i hans Hånd, på Hovedet af den, der skal renses, og således skal Præsten skaffe ham Soning for Herrens Åsyn.
  dk 3Mosebog 1418
 • og Præsten skal med sin højre Pegefinger syv Gangestænke noget af Olien, som er i hans venstre Hånd, for Herrens Åsyn.
  dk 3Mosebog 1427
 • og Præsten skal med Skyldoffervæderen skaffe ham Soning for Herrens Åsyn for den Synd, han har begået, så han finder Tilgivelse for den Synd, han har begået.
  dk 3Mosebog 1922
 • Og Præsten skal ofre Brændofferet og Afgrødeofferet på Alteret og således skaffe ham Soning; så er han ren.
  dk 3Mosebog 1420
 • Og Præsten skal ofre den ene som Syndoffer, den anden som Brændoffer, og således skal Præsten skaffe hende Soning for Herrens Åsyn for hendes Urenheds Flåd.
  dk 3Mosebog 1530
 • og Præsten skal stryge noget af Blodet på Røgelsealterets Horn for Herrens Åsyn, det, som står i Åbenbaringsteltet; Resten af Tyrens Blod skal han udgyde ved Foden af Brændofferalteret, som står ved Indgangen til Åbenbaringsteltet.
  dk 3Mosebog 47
 • og Præsten skal syne ham; og når der da viser sig at være en hvid Hævelse på Huden og Hårene derpå er blevet hvide og der vokser vildt Kød i Hævelsen,
  dk 3Mosebog 1310
 • Og Præsten skal tage det ene Væderlam og frembære det som Skyldoffer tillige med den Log Olie, som hører dertil, og udføre Svingningen dermed for Herrens Åsyn.
  dk 3Mosebog 1412
 • og Præsten skal tage noget af den Log Olie, som hører dertil, og hælde det i sin venstre Hånd,
  dk 3Mosebog 1415
 • Og Præsten skal tage noget af Syndofferets Blod på sin Finger og stryge det på Brændofferalterets Horn, men Resten af Blodet skal han udgyde ved Alterets fod,
  dk 3Mosebog 434
 • Og Præsten skal udføre Svingningen med dem, med de to Lam, for Herrens Åsyn sammen med Førstegrødebrødet, de skal være Herren helligede og tilfalde Præsten.
  dk 3Mosebog 2320
 • og Præsten skal vurdere det, alt efter som det er godt eller dårligt; den Vurderingssum, Præsten fastsætter, skal gælde.
  dk 3Mosebog 2712
 • og Rakel sagde: Gud har hjulpet mig til min Ret, han har hørt min Røst og givet mig en Søn. Derfor gav hun ham Navnet Dan.
  dk 1Mosebog 306
 • og Rakel sagde: Gudskampe har jeg kæmpet med min Søster og sejret. Derfor gav hun ham Navnet Naftali.
  dk 1Mosebog 308
 • Og Rakels trælkvinne Bilhas sønner var: Dan og Naftali.
  no 1Mosebok 3525
 • Og Rebekka fikk vite hvad Esau, hennes eldste sønn, hadde sagt; da sendte hun bud efter Jakob, sin yngste sønn, og sa til ham: Se, Esau, din bror, vil hevne sig på dig og slå dig ihjel.
  no 1Mosebok 2742
 • Og Rebekka og hennes piker gjorde sig ferdig, og de satte sig på kamelene og fulgte med mannen og tjeneren tok Rebekka med sig og drog avsted.
  no 1Mosebok 2461
 • og Regnen faldt over Jorden i fyrretyve Dage og fyrretyve Nætter.
  dk 1Mosebog 712
 • og regnet strømmet ned på jorden i firti dager og firti netter.
  no 1Mosebok 712
 • og Resen mellem Nineve og Kela, det er den store By.
  dk 1Mosebog 1012
 • og Resen mellem Ninive og Kalah; dette er den store stad.
  no 1Mosebok 1012
 • Og Resten af Olien, som er i hans Hånd, skal Præsten hælde på Hovedet af den, der skal renses, for at skaffe ham Soning for Herrens Åsyn.
  dk 3Mosebog 1429
 • Og rovfugler for ned på de døde kropper, men Abram jaget dem bort.
  no 1Mosebok 1511
 • Og Ruben sagde til dem: Udgyd dog ikke Blod! Kast ham i Cisternen her på Marken, men læg ikke Hånd på ham! Han vilde nemlig redde ham af deres Hånd og bringe ham tilbage til Faderen.
  dk 1Mosebog 3722
 • og Rubens sønner: Hanok og Pallu og Hesron og Karmi,
  no 1Mosebok 469
 • Og rundt omkring på kanten av den nedentil skal du sette granatepler av blå, purpurrød og karmosinrød ull og mellem dem gullbjeller rundt omkring,
  no 2Mosebok 2833
 • og rødfarvede værskinn og takasskinn og akasietre
  no 2Mosebok 357
 • og rødfarvede værskinn og takasskinn og akasietre,
  no 2Mosebok 255
 • og røkoffer-alteret med stenger og salvings-oljen og den velluktende røkelse og dekket for inngangen - for inngangen til tabernaklet,
  no 2Mosebok 3515
 • og så den synd de har gjort, blir vitterlig, da skal folket ofre en ung okse til syndoffer. Den skal de føre frem foran sammenkomstens telt,
  no 3Mosebok 414
 • og så den synd han har gjort, blir vitterlig for ham, da skal han som sitt offer for den synd han har gjort, føre frem en gjet uten lyte, en hun.
  no 3Mosebok 428
 • og så den synd han har gjort, blir vitterlig for ham, da skal han som sitt offer føre frem en gjetebukk, en han uten lyte.
  no 3Mosebok 423
 • og så dyppe sin høire pekefinger i oljen som han har i sin venstre hånd, og sprenge av oljen med sin finger syv ganger for Herrens åsyn.
  no 3Mosebok 1416
 • og så gav hun sin Søn Jakob Maden og Brødet, som hun havde tillavet.
  dk 1Mosebog 2717
 • og så la den levende fugl flyve utenfor byen, bortover marken; således skal han gjøre soning for huset, så det blir rent.
  no 3Mosebok 1453
 • og så skal alle førstefødte i Ægypten dø, lige fra den førstefødte hos Farao, der skal arve hans Trone, til den førstefødte hos Trælkvinden, der arbejder ved Håndkværnen, og alt det førstefødte af Kvæget.
  dk 2Mosebog 115
 • Og så skal du sette op forgården rundt omkring og henge op teppet for porten til forgården.
  no 2Mosebok 408
 • Og så skal han flå brennofferet og dele det op i sine stykker.
  no 3Mosebok 16
 • og så skal han ta sedertreet og isopen og den karmosinrøde ull og den levende fugl og dyppe dem i blodet av den fugl som er slaktet, og i det rinnende vann og sprenge på huset syv ganger.
  no 3Mosebok 1451
 • og så snart Jakob så sin Morbroder Labans Datter Rakel og hans Hjord, gik han hen og væltede Stenen fra Brøndhullet og vandede sin Morbroder Labans Hjord.
  dk 1Mosebog 2910
 • og så snart Laban hørte om sin Søstersøn Jakob, løb han ham i Møde, omfavnede og kyssede ham og førte ham hjem til sit Hus. Så fortalte Jakob ham alt, hvad der var sket;
  dk 1Mosebog 2913
 • og sa til dem: Det kan vi ikke gjøre, å gi vår søster til en mann som har forhud; det vilde være en skam for oss.
  no 1Mosebok 3414
 • og sa til mig: Se, jeg vil gjøre dig fruktbar og tallrik og gjøre dig til en mengde folkeslag, og jeg vil gi din ætt efter dig dette land til evig eiendom.
  no 1Mosebok 484
 • og så vil jeg antage eder som mit Folk og være eders Gud, og I skal kende, at jeg er Herren eders Gud, som udfrier eder fra Ægypternes Trællearbejde;
  dk 2Mosebog 67
 • Og så vil jeg komme i hu min pakt med Jakob, og min pakt med Isak og min pakt med Abraham vil jeg komme i hu, og landet vil jeg komme i hu.
  no 3Mosebok 2642
 • og sa: Herre! Dersom jeg har funnet nåde for dine øine, så gå ikke din tjener forbi!
  no 1Mosebok 183
 • og sa: Hør, herre! Vi kom forrige gang ned her for å kjøpe korn;
  no 1Mosebok 4320
 • og sa: I herrer! Ta inn i eders tjeners hus og bli der inatt, og tvett eders føtter! Så kan I stå tidlig op imorgen og dra videre. Men de sa: Nei, vi vil bli på gaten inatt.
  no 1Mosebok 192
 • og sa: Lovet være Herren, min herre Abrahams Gud, som ikke har tatt sin miskunn og sin trofasthet fra min herre! Herren har ført mig på rette vei til min herres frender.
  no 1Mosebok 2427
 • og sa: Mine brødre, gjør da ikke så ond en gjerning!
  no 1Mosebok 197
 • og sa: Ved mig selv sverger jeg, sier Herren: Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn,
  no 1Mosebok 2216
 • og sagde så det samme til ham: Den hebraiske Træl, du bragte os til at drive Spot med os, kom ind til mig;
  dk 1Mosebog 3917
 • og sagde til Aron: Tag dig en Kalv til Syndoffer og en Væder til Brændoffer, begge uden Lyde, og før dem frem for Herrens Åsyn.
  dk 3Mosebog 92
 • og sagde til dem: Hvis I samtykker i, at jeg jorder min døde og bringer hende bort fra mit Ansigt, så føj mig i at lægge et godt Ord ind for mig hos Efron, Zohars Søn,
  dk 1Mosebog 238
 • og sagde til dem: Vi er ikke i Stand til at give vor Søster til en uomskåren Mand, thi det holder vi for en Skændsel.
  dk 1Mosebog 3414
 • og sagde til eder: I skal få deres Land i Eje; jeg giver eder det i Eje, et Land, der flyder med Mælk og Honning. Jeg er Herren eders Gud, som har udskilt eder fra alle andre Folkeslag.
  dk 3Mosebog 2024
 • og sagde til Efron i deres Påhør: Om du blot - gid du dog vilde høre mig! Jeg giver dig, hvad Marken er værd; modtag det dog af mig, så jeg kan jorde min døde der.
  dk 1Mosebog 2313
 • og sagde til hverandre: Se, der kommer den Drømmemester!
  dk 1Mosebog 3719
 • og sagde til Moses: Folket kommer med mere, end der kræves til Udførelsen af det Arbejde, Herren har påbudt!
  dk 2Mosebog 365
 • og sagde: Har jeg fundet Nåde for dine Øjne, Herre, så drage min Herre med i vor Midte; thi det er et halsstarrigt Folk. Men tilgiv vor Brøde og vor Synd og lad os være din Ejendom!
  dk 2Mosebog 349
 • og sagde: Herre, hvis jeg har fundet Nåde for dine Øjne, så gå ikke din Træl forbi!
  dk 1Mosebog 183
 • og sagde: Hør os, Herre! Vi drog en Gang før herned for at købe Føde,
  dk 1Mosebog 4319
 • og sagde: Kære Herrer, tag dog ind og overnat i eders Træls Hus og tvæt eders Fødder; i Morgen tidlig kan I drage videre! Men de sagde: Nej, vi vil overnatte på Gaden.
  dk 1Mosebog 192
 • og således bringe Brøde og Skyld over dem, når de spiser deres Helliggaver; thi jeg er Herren, som helliger dem.
  dk 3Mosebog 2216
 • og således føre over dem misgjerning og skyld, når de eter deres hellige gaver; for jeg er Herren, som helliger dem.
  no 3Mosebok 2216
 • Og således gik der syv Dage, efter at Herren havde slået Nilen.
  dk 2Mosebog 725
 • Og således har Herren påbudt: I skal samle deraf, enhver så meget som han har behov, en Omer for hvert Hoved; I skal tage deraf i Forhold til Antallet af eders Husfolk, enhver skal tage deraf til dem, der er i hans Telt!
  dk 2Mosebog 1616
 • og således rense det for Synd med Fuglens Blod, det rindende Vand, den levende Fugl, Cedertræet, Ysopkvisten og det karmoisinrøde Garn.
  dk 3Mosebog 1452
 • og således skal du bygge Arken: Den skal være 300 Alen lang, 50 Alen bred og 30 Alen høj;
  dk 1Mosebog 615
 • Og således skal I ete det: med ombundne lender, med sko på føttene og med stav i hånd, og I skal ete det i hast; det er påske for Herren.
  no 2Mosebok 1211
 • Og således skal man forholde sig med den ved hans Flåd opståede Urenhed: Hvad enten hans Blusel flyder eller holder sit Flåd tilbage, er der Urenhed hos ham.
  dk 3Mosebog 153
 • Og således skete det: Gud gjorde Hvælvingen og skilte Vandet under Hvælvingen fra Vandet over Hvælvingen;
  dk 1Mosebog 17
 • og salv dem, som du salver deres Fader, til at gøre Præstetjeneste for mig. Således skal det ske, for at et evigt Præstedømme kan blive dem til Del fra Slægt til Slægt i Kraft af denne Salvning, som du foretager på dem.
  dk 2Mosebog 4015
 • og salvings-oljen og røkelsen av velluktende krydderier til helligdommen. De skal i ett og alt gjøre således som jeg har sagt dig.
  no 2Mosebok 3111
 • Og samme dag bød Farao arbeidsfogdene og opsynsmennene over folket og sa:
  no 2Mosebok 56
 • Og samme dag skal du fortelle din sønn det og si: Dette er til minne om det som Herren gjorde for mig da jeg drog ut av Egypten.
  no 2Mosebok 138
 • Og samme dag skal I la utrope at det skal holdes en hellig sammenkomst; I skal ikke gjøre nogen arbeidsgjerning; det skal være en evig lov for eder, fra slekt til slekt, hvor I så bor.
  no 3Mosebok 2321
 • Og samme dag skilte han ut de stripete og spraglete gjetebukker og alle flekkete og spraglete gjeter, alt det som hadde noget hvitt på sig, og alt sort blandt fårene; og han lot sine sønner ta vare på det,
  no 1Mosebok 3035
 • Og samme dag som I svinger kornbåndet, skal I ofre et årsgammelt lam uten lyte til brennoffer for Herren
  no 3Mosebok 2312
 • Og sammen med brødet skal I føre frem syv årsgamle lam uten lyte og en oksekalv og to værer - de skal være til brennoffer for Herren - og matofferet og drikkofferne som hører til; det er et ildoffer til velbehagelig duft for Herren.
  no 3Mosebok 2318
 • og sammen med ham Oholiab, Akisamaks sønn, av Dans stamme, som var kyndig i utskjæring og i kunstvevning og utsyning med blå og purpurrød og karmosinrød ull og med fint lingarn - :
  no 2Mosebok 3823
 • Og Sara døde i Kirjat-Arba, det er Hebron, i Kana'ans land; og Abraham kom for å holde sørgehøitid og gråte over Sara.
  no 1Mosebok 232
 • Og Sara så at egypterkvinnen Hagars sønn, som hun hadde født Abraham, spottet,
  no 1Mosebok 219
 • Og Sara, min herres hustru, fødte min herre en sønn på sine gamle dager; og ham har han gitt alt det han eier.
  no 1Mosebok 2436
 • og Sara, min Herres Hustru, har født ham en Søn i hans Alderdom, og ham har han givet alt, hvad han ejer.
  dk 1Mosebog 2436
 • Og Sarai sa til Abram: Se, Herren har nektet mig barn; gå derfor inn til min trælkvinne! Kanskje jeg kunde få et barn ved henne. Og Abram lød Sarais råd.
  no 1Mosebok 162
 • Og Sarai var ufruktbar, hun hadde ikke noget barn.
  no 1Mosebok 1130
 • og Saraj sagde til Abram: Herren har jo nægtet mig Børn; gå derfor ind til min Trælkvinde, måske kan jeg få en Søn ved hende! Og Abram adlød Saraj.
  dk 1Mosebog 162
 • og satte dem fast hos høvdingen over livvakten, i fengslet hvor Josef var fange.
  no 1Mosebok 403
 • og satte op lampene for Herrens åsyn, således som Herren hadde befalt Moses
  no 2Mosebok 4025
 • Og se, av elven steg det op syv kyr, fete og vakre av skikkelse, og de gikk og beitet i elvegresset.
  no 1Mosebok 4118
 • Og se, det steg op av elven syv kyr, vakre å se til og fete, og de gikk og beitet i elvegresset.
  no 1Mosebok 412
 • Og se, før han hadde holdt op å tale, hendte det at Rebekka, en datter av Betuel, som var sønn til Milka og Nakor, Abrahams bror, kom ut med sin krukke på skulderen.
  no 1Mosebok 2415
 • Og se, Herren stod øverst på den og sa: Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud; det land som du nu ligger i, det vil jeg gi dig og din ætt.
  no 1Mosebok 2813
 • Og se, Herrens Ord kom til ham således: Han kommer ikke til at arve dig, men den, der udgår af dit Liv, han skal arve dig.
  dk 1Mosebog 154
 • Og se, jeg er med dig og vil bevare dig hvor du så går, og jeg vil føre dig tilbake til dette land; jeg vil ikke forlate dig før jeg har gjort det jeg har lovt dig.
  no 1Mosebok 2815
 • Og se, jeg har gitt ham til medhjelper Oholiab, Akisamaks sønn, av Dans stamme, og alle kunstforstandige menn har jeg gitt visdom i hjertet, så de kan gjøre alt det jeg har sagt dig:
  no 2Mosebok 316
 • Og se, jeg har givet ham Oholiab, Ahisamaks Søn, af Dans Stamme til Medhjælper, og alle kunstforstandige Mænds Hjerte har jeg udrustet med Kunstsnilde, for at de kan udføre alt, hvad jeg har pålagt dig,
  dk 2Mosebog 316
 • Og se, jeg vil la en vannflom komme over jorden til å ødelegge alt kjød under himmelen som det er livsånde i; alt som er på jorden, skal omkomme.
  no 1Mosebok 617
 • og se, op af Floden steg der syv fede og smukke Køer, som gav sig til at græsse i Engen;
  dk 1Mosebog 4118
 • og se, op af Floden steg der syv smukke og fede Køer, som gav sig til at græsse i Engen;
  dk 1Mosebog 412
 • og Sebulons sønner: Sered og Elon og Jahle'el;
  no 1Mosebok 4614
 • Og selv gikk han foran dem og bøide sig syv ganger til jorden, inntil han kom frem til sin bror.
  no 1Mosebok 333
 • Og selv sprang Abraham bort til buskapen og hentet en fin og god kalv; den gav han til drengen, og han skyndte sig å lage den til.
  no 1Mosebok 187
 • og sendte en Ravn ud; den fløj frem og tilbage, indtil Vandet var tørret bort fra Jorden.
  dk 1Mosebog 87
 • og sendte ut en ravn; den fløi frem og tilbake, inntil vannet var tørket bort av jorden.
  no 1Mosebok 87
 • og ser end Landets Indbyggere igennem Fingre med den Mand, når han giver sit Afkom hen til Molok, og undlader at dræbe ham,
  dk 3Mosebog 204
 • Og Set fikk en sønn og kalte ham Enos. På den tid begynte de å påkalle Herrens navn.
  no 1Mosebok 426
 • Og sette huen på hans hode Og feste det hellige hodesmykke på huen.
  no 2Mosebok 296
 • og sig til ham: Herren, Hebræernes Gud, sendte mig til dig med det Bud: Lad mit Folk rejse, at det kan dyrke mig i Ørkenen! Men hidtil har du ikke adlydt.
  dk 2Mosebog 716
 • og siger jeg nu til en Pige: Hæld din Krukke og giv mig at drikke! og siger så hun: Drik kun, og jeg vil også give dine Kameler at drikke! lad det da være hende, du har udset til din Tjener Isak; således vil jeg kunne kende, at du har vist Miskundhed mod min Herre!
  dk 1Mosebog 2414
 • Og Sikem sa til hennes far og hennes brødre: La mig finne nåde for eders øine! Det I krever av mig, vil jeg gi eder.
  no 1Mosebok 3411
 • Og Sikem sagde til hendes Fader og Brødre: Måtte jeg finde Nåde for eders Øjne! Alt, hvad I kræver, vil jeg give
  dk 1Mosebog 3411
 • og Sikem sagde til sin Fader Hamor: Skaf mig den Pige til Hustru!
  dk 1Mosebog 344
 • Og Sikem, som var sønn av hevitten Hemor, høvdingen i landet, så henne; og han tok henne og lå hos henne og krenket henne.
  no 1Mosebok 342
 • Og Silla fødte Tubalkain; han smidde alle slags skarpe redskaper av kobber og jern; og Tubalkains søster var Na'ama.
  no 1Mosebok 422
 • Og Silpa, Leas trælkvinne, fødte Jakob en sønn.
  no 1Mosebok 3010
 • Og Silpa, Leas trælkvinne, fødte Jakob ennu en sønn.
  no 1Mosebok 3012
 • og Simeons sønner: Jemuel og Jamin og Ohad og Jakin og Sohar og Saul, som han hadde fått med en kana'anitterkvinne,
  no 1Mosebok 4610
 • og sin Fader sendte han ti Æsler med det bedste, der var i Ægypten og ti Aseninder med Korn, Brød og Rejsetæring til Faderen.
  dk 1Mosebog 4523
 • og skuede Israels Gud; under hans Fødder var der ligesom Safirfliser, som selve Himmelen i Stråleglans.
  dk 2Mosebog 2410
 • Og Skystøtten veg ikke fra Folket om Dagen, ej heller Ildstøtten om Natten.
  dk 2Mosebog 1322
 • Og skønt alle hans Sønner og Døtre kom til ham for at trøste ham, vilde han ikke lade sig trøste, men sagde: Nej, i min Sørgedragt vil jeg stige ned til min Søn i Dødsriget! Og hans Fader begræd ham.
  dk 1Mosebog 3735
 • Og skønt hun Dag efter Dag talte Josef til, vilde han dog ikke føje hende i at ligge hos hende og have med hende at gøre.
  dk 1Mosebog 3910
 • Og Solen stod op, da han drog forbi Penuel, og da haltede han på Hoften.
  dk 1Mosebog 3231
 • og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud.
  no 2Mosebok 206
 • og som han tydede dem for os, således gik det: Jeg blev indsat i mit Embede, og Bageren blev hængt.
  dk 1Mosebog 4113
 • Og som han tydet dem for oss, således gikk det; jeg blev satt i mitt embede igjen, og han blev hengt.
  no 1Mosebok 4113
 • Og Sonedækket skal du lægge over Arken, men i Arken skal du lægge Vidnesbyrdet, som jeg vil give dig.
  dk 2Mosebog 2521
 • Og Sonedækket skal du lægge over Vidnesbyrdets Ark i det Allerhelligste.
  dk 2Mosebog 2634
 • og spenne beltet om dem - både om Aron og hans sønner - og binde de høie huer på dem, og de skal ha prestedømmet som en evig rett. Så skal du fylle Arons hånd og hans sønners hånd.
  no 2Mosebok 299
 • og sprenge noget av blodet på det syv ganger med sin finger og således rense og hellige det fra Israels barns urenhet.
  no 3Mosebok 1619
 • og sprenge syv ganger på den som lar sig rense for spedalskhet, og således rense ham, og den levende fugl skal han la flyve sin vei bortover marken.
  no 3Mosebok 147
 • og spurgte Trællen: Hvem er den Mand der, som kommer os i Møde på Marken? Trællen svarede: Det er min Herre! Da tog hun sit Slør og tilhyllede sig.
  dk 1Mosebog 2465
 • og stil Vandkummen op mellem Åbenbaringsteltet og Alteret og hæld Vand deri.
  dk 2Mosebog 407
 • og storken, og heiren efter sine arter, og hærfuglen og flaggermusen.
  no 3Mosebok 1119
 • og strutsen og gjøken og måken, og høken efter sine arter,
  no 3Mosebok 1116
 • Og Stængerne skal stikkes gennem Ringene, så at de sidder langs Alterets to Sider, når det bæres.
  dk 2Mosebog 277
 • Og Stængerne stak han gennem Ringene på Alterets Sider, for at det kunde bæres med dem. Han lavede det hult af Brædder.
  dk 2Mosebog 387
 • og stænke noget af Syndofferets Blod på Alterets Side, medens Resten af Blodet skal udpresses ved Alterets Fod. Det er et Syndoffer.
  dk 3Mosebog 59
 • Og Stødene i Hornene blev stærkere og stærkere; Moses talte, og Gud svarede ham med høj Røst.
  dk 2Mosebog 1919
 • og svarer så hun: Drik selv, og jeg vil også øse Vand til dine Kameler! lad hende da være den Kvinde, Herren har udset til min Herres Søn!
  dk 1Mosebog 2444
 • og svinet, for det har vel klover og har klovene kløvd helt igjennem, men det tygger ikke drøv, det skal være urent for eder.
  no 3Mosebok 117
 • Og svinge-brystet og løfte-låret skal I ete på et rent sted, du og dine sønner og dine døtre med dig; for det er gitt dig og dine barn som eders fastsatte del av Israels barns takkoffer.
  no 3Mosebok 1014
 • Og Svingningsbrystet og Offerydelseskøllen skal I spise på et rent Sted, du, dine Sønner og Døtre, thi de er givet dig tillige med dine Sønner som en retmæssig Del af Israeliternes Takofre;
  dk 3Mosebog 1014
 • Og Syndofferets Fedt skal han bringe som Røgoffer på Alteret.
  dk 3Mosebog 1625
 • og syv Gange foretage Bestænkning på den, der skal renses for Spedalskhed, og således rense ham; derpå skal han lade den levende Fugl flyve ud over Marken.
  dk 3Mosebog 147
 • Og sølvet som blev gitt av dem i menigheten som var mønstret, var hundre talenter og ett tusen, syv hundre og fem og sytti sekel efter helligdommens vekt,
  no 2Mosebok 3825
 • og ta dobbelt så mange penger med eder, for de penger som kom igjen og lå øverst i eders sekker, må I ha med tilbake; kanskje det var en feiltagelse.
  no 1Mosebok 4312
 • og ta så eders far og eders husfolk og kom til mig, og jeg vil gi eder det beste i Egyptens land, og I skal ete av landets fedme.
  no 1Mosebok 4518
 • og tag Bolig i Gosens Land og bo i min Nærhed med dine Sønner og Sønnesønner, dit Småkvæg og Hornkvæg og alt, hvad du ejer og har;
  dk 1Mosebog 4510
 • og tag dobbelt så mange Penge med, så I bringer de Penge tilbage, som var lagt oven i eders Sække; måske var det en Fejltagelse;
  dk 1Mosebog 4311
 • og tag eder Ysopkoste, dyp dem i Blodet i Fadet og stryg noget deraf på Overliggeren og de to Dørstolper; og ingen af eder må gå ud af sin Husdør før i Morgen.
  dk 2Mosebog 1222
 • og tag noget af Tyrens Blod og stryg det på Alterets Horn med din Finger og udgyd Resten af Blodet ved Alterets Fod.
  dk 2Mosebog 2912
 • og tag så eders Broder og drag atter til Manden!
  dk 1Mosebog 4312
 • Og tal således til Israeliterne: Tag eder en Gedebuk til Syndoffer, en Kalv og et Lam, begge årgamle og uden Lyde, til Brændoffer
  dk 3Mosebog 93
 • Og Tarah tok med sig Abram, sin sønn, og Lot, Harans sønn, sin sønnesønn, og Sarai, sin sønnekone, sin sønn Abrams hustru; og de drog ut sammen fra Ur i Kaldea for å reise til Kana'ans land, og de kom til Karan og bosatte sig der.
  no 1Mosebok 1131
 • Og Tarahs dager blev to hundre og fem år; så døde Tarah i Karan.
  no 1Mosebok 1132
 • Og tavlene var Guds arbeid, og skriften var Guds skrift, som var inngravd på tavlene.
  no 2Mosebok 3216
 • Og Tavlerne var Guds Værk, og Skriften var Guds Skrift, ridset ind i Tavlerne.
  dk 2Mosebog 3216
 • Og tegnsutleggerne kunde ikke holde stand mot Moses for byldenes skyld; for det var kommet bylder på tegnsutleggerne og på alle egypterne.
  no 2Mosebok 911
 • og til å råde om dagen og om natten og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt.
  no 1Mosebok 118
 • og til å slipe stener til innfatning og skjære ut i tre, til å utføre alle slags arbeid.
  no 2Mosebok 315
 • og til å slipe stener til innfatning og skjære ut i tre, til å utføre alle slags kunstverker.
  no 2Mosebok 3533
 • og til å uttenke kunstverker, til å arbeide i gull og i sølv og i kobber
  no 2Mosebok 3532
 • Og til Adam sa han: Fordi du lød din hustru og åt av det tre som jeg forbød dig å ete av, så skal jorden være forbannet for din skyld! Med møie skal du nære dig av den alle ditt livs dager.
  no 1Mosebok 317
 • Og til Adam sagde han: Fordi du lyttede til din Hustrus Tale og spiste af Træet, som jeg sagde, du ikke måtte spise af, skal Jorden være forbandet for din Skyld; med Møje skal du skaffe dig Føde af den alle dit Livs Dage;
  dk 1Mosebog 317
 • Og til Arons sønner skal du gjøre underkjortler, og du skal gjøre dem belter, og du skal gjøre dem høie huer, til ære og til pryd.
  no 2Mosebok 2840
 • og til at herske over Dagen og Natten og til at skille Lyset fra Mørket. Og Gud så, at det var godt.
  dk 1Mosebog 118
 • og til at skrabe Lerpudset af Husets indvendige Vægge og hælde det fjernede Puds ud på et urent Sted uden for Byen.
  dk 3Mosebog 1441
 • Og til Bagsiden, der vendet mod Vest, skal du lave seks Brædder.
  dk 2Mosebog 2622
 • Og til Bagsiden, som vendte mod Vest, lavede han seks Brædder.
  dk 2Mosebog 3627
 • og til Bod for den Synd, han har begået, bringe Herren et Hundyr af Småkvæget, et Får eller en Ged, som Syndoffer; da skal Præsten skaffe ham Soning for hans Synd.
  dk 3Mosebog 56
 • Og til Bod skal han af Småkvæget bringe Herren en lydefri Væder, der er taget god; som Skyldoffer skal han bringe den til Præsten.
  dk 3Mosebog 525
 • Og til bot for sin synd skal han føre frem til presten et skyldoffer for Herren: en vær uten lyte av sitt småfe, efter din verdsetning.
  no 3Mosebok 66
 • og til de tyve Brædder lavede han fyrretyve Fodstykker af Sølv, to Fodstykker til de to Tapper på hvert Bræt.
  dk 2Mosebog 3624
 • og til de tyve Brædder skal du lave fyrretyve Fodstykker af Sølv, to Fodstykker til de to Tapper på hvert Bræt.
  dk 2Mosebog 2619
 • og til dem firti fotstykker av sølv, to fotstykker under hver planke.
  no 2Mosebok 2621
 • og til dem firti fotstykker av sølv, to fotstykker under hver planke.
  no 2Mosebok 3626
 • og til det første lam tiendedelen av en efa fint mel, blandet med fjerdedelen av en hin olje av støtte oliven, og til drikkoffer fjerdedelen av en hin vin.
  no 2Mosebok 2940
 • og til Forhænget skal du lave fem Piller af Akacietræ, som du skal overtrække med Guld, med Knager af Guld, og du skal støbe fem Fodstykker dertil af Kobber.
  dk 2Mosebog 2637
 • Og til Forsiden mod Øst, der var halvtredsindstyve Alen bred,
  dk 2Mosebog 3813
 • og til jebusittene og amorittene og girgasittene
  no 1Mosebok 1016
 • Og til Moses sa han: Stig op til Herren, du og Aron, Nadab og Abihu og sytti av Israels eldste, og I skal tilbede på avstand.
  no 2Mosebok 241
 • Og til Sara sa han: Se, her gir jeg din bror tusen sekel sølv; det skal være en sonegave for dig i alles øine som er sammen med dig, og for alle har du nu fått opreisning.
  no 1Mosebok 2016
 • og til teppet fem stolper med sine haker, og de klædde stolpehodene og stengene med gull; og til stolpene gjorde de fem fotstykker av kobber.
  no 2Mosebok 3638
 • og tilbered deraf en krydret Røgelse, som Salveblanderne laver den, saltet, ren, til hellig Brug.
  dk 2Mosebog 3035
 • Og tillige har han givet både ham og Oholiab, Ahisamaks Søn, af Dans Stamme Gaver til at lære fra sig.
  dk 2Mosebog 3534
 • og tillike Mispa, fordi han sa: Herren holde vakt mellem mig og dig, når vi kommer hverandre av syne;
  no 1Mosebok 3149
 • og tjene som Lys på Himmelhvælvingen til at lyse på Jorden! Og således sket det:
  dk 1Mosebog 115
 • Og tjeneren fortalte Isak alt det han hadde gjort.
  no 1Mosebok 2466
 • Og tjeneren tok frem sølvsmykker og gullsmykker og klær og gav Rebekka; og hennes bror og hennes mor gav han også kostelige gaver.
  no 1Mosebok 2453
 • og to kjeder av rent gull; de skal være slynget, således som de slynger snorer; disse slyngede kjeder skal du feste til flettverkene.
  no 2Mosebok 2814
 • og to Kæder af purt Guld; du skal lave dem i snoet Arbejde, som når man snor Reb, og sætte disse snoede Kæder på Fletværket.
  dk 2Mosebog 2814
 • Og to planker gjorde de til tabernaklets hjørner på baksiden;
  no 2Mosebok 3628
 • Og to planker skal du gjøre til tabernaklets hjørner på baksiden;
  no 2Mosebok 2623
 • og to Turtelduer eller Dueunger, hvad han nu evner at give, den ene skal være til Syndoffer, den anden til Brændoffer.
  dk 3Mosebog 1422
 • og to turtelduer eller to dueunger, efter som han har råd til; den ene skal være til syndoffer, og den andre til brennoffer.
  no 3Mosebok 1422
 • og tog alt sit Kvæg med sig, og al den Ejendom, han havde samlet sig, det Kvæg, han ejede og havde samlet sig i Paddan-Aram, for at drage til sin Fader Isak i Kana'ans, Land.
  dk 1Mosebog 3118
 • Og tresketiden skal vare hos eder like til vinhøsten, og vinhøsten skal vare inntil kornet såes, og I skal ete eder mette av brødet som I har avlet, og bo trygt i eders land.
  no 3Mosebok 265
 • Og tvettekaret skal du sette mellem sammenkomstens telt og alteret og ha vann i det.
  no 2Mosebok 407
 • og tyve stolper dertil og til stolpene tyve fotstykker av kobber; hakene på stolpene og stengene til dem skal være av sølv.
  no 2Mosebok 2710
 • Og under hennes hårde fødsel sa jordmoren til henne: Frykt ikke; for også denne gang får du en sønn.
  no 1Mosebok 3517
 • Og usyret brød Og usyrede kaker med olje i, og usyrede, tynne brødleiver, smurt med olje; av fint hvetemel skal du lage dem.
  no 2Mosebok 292
 • og Vandet slap op i hendes Sæk; da lagde hun Drengen hen under en af Buskene
  dk 1Mosebog 2115
 • og Vandet steg og steg over Jorden, så de højeste Bjerge under Himmelen stod under Vand;
  dk 1Mosebog 719
 • Og Vandet steg og stod højt over Jorden, og Arken flød på Vandet;
  dk 1Mosebog 718
 • og Vandet vedblev at synke indtil den tiende Måned, og på den første Dag i denne Måned dukkede Bjergenes Toppe frem.
  dk 1Mosebog 85
 • og Vandet veg lidt efter lidt bort fra Jorden, og Vandet tog af efter de 150 Dages Forløb.
  dk 1Mosebog 83
 • Og vannet holdt sig over jorden i hundre og femti dager.
  no 1Mosebok 724
 • Og vannet steg høiere og høiere over jorden, så alle de høie fjell under hele himmelen blev skjult.
  no 1Mosebok 719
 • Og vannet steg og øket storlig over jorden; og arken fløt bortover vannflaten.
  no 1Mosebok 718
 • Og vannet tok mere og mere av inntil den tiende måned; i den tiende måned, på den første dag i måneden, kom fjelltoppene til syne.
  no 1Mosebok 85
 • Og vannet vek efterhånden tilbake fra jorden, og vannet begynte å ta av, da hundre og femti dager var gått.
  no 1Mosebok 83
 • Og vår far sa: dra avsted igjen og kjøp litt korn til oss!
  no 1Mosebok 4425
 • og varetaket av rødfarvede værskinn og varetaket av takasskinn og det dekkende forheng,
  no 2Mosebok 3934
 • Og ved den Tid Dyrene parrede sig, så jeg i Drømme, at Bukkene, der sprang, var stribede, spættede og brogede
  dk 1Mosebog 3110
 • Og ved den tid småfeet parret sig, så jeg frem for mig i drømme og fikk se at bukkene som parret sig med småfeet, var stripete, flekkete og prikkete.
  no 1Mosebok 3110
 • Og ved ditt åndepust hopet vannene sig sammen, bølgene stod som voller, dype vann stivnet i havets hjerte.
  no 2Mosebok 158
 • og velsignede ham med de Ord: Priset være Abram for Gud den Allerhøjeste, Himmelens og Jordens Skaber,
  dk 1Mosebog 1419
 • og vendte sit Blik mod Sodoma og Gomorra og hele Jordanegnen. så han Røg stige til Vejrs fra Landet som Røgen fra en Smelteovn.
  dk 1Mosebog 1928
 • og vi har tatt andre penger ned med oss til å kjøpe korn for; vi vet ikke hvem som har lagt våre penger i våre sekker.
  no 1Mosebok 4322
 • Og vi sa til ham: Vi er ærlige folk, vi er ikke speidere;
  no 1Mosebok 4231
 • Og vi svarede min Herre: Ja, vi har en gammel Fader, og der er en Dreng, som blev født i hans Alderdom; en Broder til ham er død, og selv er han den eneste, hans Moder efterlod sig, og hans Fader elsker ham.
  dk 1Mosebog 4420
 • og videre sagde hun: Der er rigeligt både af Strå og Foder hos os og Plads til at overnatte
  dk 1Mosebog 2425
 • og vig ikke fra Åbenbaringsteltets indgang, ellers skal I dø, thi Herrens Salveolie er på eder! Og de gjorde som Moses sagde.
  dk 3Mosebog 107
 • Og vær I fruktbare og bli mange, vrimle på jorden og bli mange på den!
  no 1Mosebok 97
 • og Ægypterne skal kende, at jeg er Herren, når jeg forherliger mig på Farao, hans Vogne og Ryttere.
  dk 2Mosebog 1418
 • Og Ægypterne trængte på Folket for at påskynde deres Afrejse fra Landet, thi de sagde: Vi mister alle Livet!
  dk 2Mosebog 1233
 • Og Ægypterne tvang Israeliterne til Trællearbejde
  dk 2Mosebog 113
 • Og Ægypterne, alle Faraos Heste og Vogne og hans Ryttere og øvrige Krigsfolk, satte efter dem og indhentede dem, da de havde slået Lejr ved Havet, ved Pi Hakirot over for Ba'al Zefon.
  dk 2Mosebog 149
 • Og Ægypterne, alle Faraos Heste,Vogne og Ryttere, satte efter dem og forfulgte dem midt ud i Havet.
  dk 2Mosebog 1423
 • Og Øversterne kom med Sjohamstenene og Ædelstenene til Indfatningen på Efoden og Brystskjoldet
  dk 2Mosebog 3527
 • öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot,
  se 2Mosebok 2124
 • Oggi passerò fra tutto il tuo bestiame; metti da parte ogni capo di colore scuro tra le pecore e ogni capo chiazzato e punteggiato tra le capre: sarà il mio salario.
  it Genesi 3032
 • Oggi voi uscite nel mese di Abib.
  it Esodo 134
 • Ogni altro insetto alato che ha quattro piedi lo terrete in abominio!
  it Levitico 1123
 • Ogni asse aveva due sostegni, congiunti l'uno all'altro da un rinforzo. Così fece per tutte le assi della Dimora.
  it Esodo 3622
 • Ogni asse avrà due sostegni, congiunti l'uno all'altro da un rinforzo. Così farai per tutte le assi della Dimora.
  it Esodo 2617
 • Ogni cibo che serve di nutrimento, sul quale cada quell'acqua, sarà immondo; ogni bevanda di cui si fa uso, qualunque sia il vaso che la contiene, sarà immonda.
  it Levitico 1134
 • Ogni decima del bestiame grosso o minuto, e cioè il decimo capo di quanto passa sotto la verga del pastore, sarà consacrata al Signore.
  it Levitico 2732
 • Ogni decima della terra, cioè delle granaglie del suolo, dei frutti degli alberi, appartiene al Signore; è cosa consacrata al Signore.
  it Levitico 2730
 • Ogni donna domanderà alla sua vicina e all'inquilina della sua casa oggetti di argento e oggetti d'oro e vesti; ne caricherete i vostri figli e le vostre figlie e spoglierete l'Egitto.
  it Esodo 322
 • Ogni essere che ha un alito di vita nelle narici, cioè quanto era sulla terra asciutta morì.
  it Genesi 722
 • Ogni essere che nasce per primo dal seno materno è mio: ogni tuo capo di bestiame maschio, primogenito del bestiame grosso e minuto.
  it Esodo 3419
 • Ogni essere che striscia sulla terra è un abominio; non se ne mangerà.
  it Levitico 1141
 • Ogni giaciglio sul quale si coricherà chi è affetto da gonorrea, sarà immondo; ogni oggetto sul quale si siederà sarà immondo.
  it Levitico 154
 • Ogni giaciglio sul quale si coricherà durante tutto il tempo del flusso sarà per lei come il giaciglio sul quale si corica quando ha le regole; ogni mobile sul quale siederà sarà immondo, come lo è quando essa ha le regole.
  it Levitico 1526
 • Ogni giaciglio sul quale si sarà messa a dormire durante la sua immondezza sarà immondo; ogni mobile sul quale si sarà seduta sarà immondo.
  it Levitico 1520
 • Ogni giorno di sabato si disporranno i pani davanti al Signore sempre; saranno forniti dagli Israeliti; è alleanza.
  it Levitico 248
 • Ogni maschio di famiglia sacerdotale ne potrà mangiare; è cosa santissima.
  it Levitico 629
 • Ogni maschio di famiglia sacerdotale ne potrà mangiare; lo si mangerà in luogo santo; è cosa santissima.
  it Levitico 76
 • Ogni maschio tra i figli di Aronne potrà mangiarne. E' un diritto perenne delle vostre generazioni sui sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Tutto ciò che verrà a contatto con queste cose sarà sacro.
  it Levitico 618
 • Ogni oblazione del sacerdote sarà bruciata tutta; non se ne potrà mangiare.
  it Levitico 623
 • Ogni oblazione impastata con olio o asciutta sarà per tutti i figli di Aronne in misura uguale.
  it Levitico 710
 • Ogni oggetto sul quale cadrà morto qualcuno di essi, sarà immondo: si tratti di utensili di legno o di veste o pelle o sacco o qualunque altro oggetto di cui si faccia uso; si immergerà nell'acqua e sarà immondo fino alla sera; poi sarà mondo.
  it Levitico 1132
 • Ogni oggetto sul quale cadrà qualche parte del loro cadavere, sarà immondo; il forno o il fornello sarà spezzato: sono immondi e li dovete ritenere tali.
  it Levitico 1135
 • Ogni persona che farà in quel giorno un qualunque lavoro, io la eliminerò dal suo popolo.
  it Levitico 2330
 • Ogni persona che non si mortificherà in quel giorno, sarà eliminata dal suo popolo.
  it Levitico 2329
 • Ogni persona sottoposta al censimento, dai venti anni in su, paghi l'offerta prelevata per il Signore.
  it Esodo 3014
 • Ogni qualvolta si accoppiavano bestie robuste, Giacobbe metteva i rami nei truogoli in vista delle bestie, per farle concepire davanti ai rami.
  it Genesi 3041
 • Ogni sella su cui monterà chi ha la gonorrea sarà immonda.
  it Levitico 159
 • ogni specie di corvo,
  it Levitico 1115
 • Ogni uomo, Israelita o straniero dimorante in mezzo a loro, che mangi di qualsiasi specie di sangue, contro di lui, che ha mangiato il sangue, io volgerò la faccia e lo eliminerò dal suo popolo.
  it Levitico 1710
 • Ogni veste o pelle, su cui vi sarà un'emissione seminale, dovrà essere lavata nell'acqua e sarà immonda fino alla sera.
  it Levitico 1517
 • Ognuno rispetti sua madre e suo padre e osservi i miei sabati. Io sono il Signore, vostro Dio.
  it Levitico 193
 • også af Børnene efter de indvandrede, der bor som fremmede hos eder, må I købe og af deres Familier, som er hos eder, og som de har avlet i eders Land; de må blive eders Ejendom,
  dk 3Mosebog 2545
 • Også Faraos høvdinger så henne og roste henne for Farao, og så blev kvinnen hentet til Faraos hus.
  no 1Mosebok 1215
 • også han lavede en lækker Ret Mad, bragte den til sin Fader og sagde: Vil min Fader sætte sig op og spise af sin Søns Vildt, for at din Sjæl kan velsigne mig!
  dk 1Mosebog 2731
 • Også hans medhustru, som hette Re'uma, fikk barn: Tebah og Gaham og Tahas og Ma'aka.
  no 1Mosebok 2224
 • Også Hemor og Sikem, hans sønn, slo de ihjel med sverdets egg, og de tok Dina ut av Sikems hus og drog bort.
  no 1Mosebok 3426
 • Også hvis den stanger en Dreng eller en Pige, skal han behandles efter samme Lovbud.
  dk 2Mosebog 2131
 • Også prestene, de som treder Herren nær, skal hellige sig, forat Herren ikke skal bryte inn blandt dem.
  no 2Mosebok 1922
 • Også Sem fikk barn; han var stamfar til alle Ebers barn og var den eldste bror av Jafet.
  no 1Mosebok 1021
 • Også til Arons Sønner skal du tilvirke Kjortler, og du skal tilvirke Bælter til dem og Huer til Ære og Pryd.
  dk 2Mosebog 2840
 • også vår buskap må være med oss, ikke en klov må bli igjen; for det er det vi må ta av når vi skal tjene Herren vår Gud, og vi vet ikke hvad vi skal ofre til Herren før vi kommer dit.
  no 2Mosebok 1026
 • også vore Hjorde må vi have med, ikke en Klov må blive tilbage, thi dem har vi Brug for, når vi skal dyrke Herren vor Gud, og vi ved jo ikke,hvor meget vi behøver dertil, før vi kommer til Stedet.
  dk 2Mosebog 1026
 • Også Zilla fik en Søn, Tubal-Kajin; han blev Stamfader til alle dem, der smeder Kobber og Jern. Tubal-Kajins Søster var Na'ama.
  dk 1Mosebog 422
 • <<< operone list >>>