kh - The Holy Bible

 • Khám pedig, Kanaánnak atyja, meglátá az ő atyjának mezítelenségét, és hírűl adá künnlevő két testvérének.
  hu 1Mózes 922
 • Khámnak pedig fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán.
  hu 1Mózes 106
 • Khámort, és az ő fiát Sekhemet fegyver élére hányák, és elvivék Dínát a Sekhem házából, és kimenének.
  hu 1Mózes 3426
 • Khédorlaomerrel, Élám királyával, és Thidállal, Gójim királyával, Amráfellel, Sineár királyával, és Ariókhkal, Elászár királyával: négy király öt ellen.
  hu 1Mózes 149
 • Khivveust, Harkeust, és Szineust.
  hu 1Mózes 1017
 • Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.
  hu 1Mózes 108
 • Khúsnak pedig fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh, Szabthékah. Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.
  hu 1Mózes 107
 • <<< operone list >>>

  <
  /body>.