jo - The Holy Bible

 • Jo flere År der er tilbage, des højere må du sætte Prisen, jo færre, des lavere, thi hvad han sælger dig, er et vist Antal Afgrøder.
  dk 3Mosebog 2516
 • Jo kaksikymmentä vuotta minä olen ollut sinun luonasi; sinun uuhesi ja vuohesi eivät ole synnyttäneet keskoisia, enkä minä ole oinaita sinun laumastasi syönyt.
  fi 1Mooseksen 3138
 • Jo kaksikymmentä vuotta minä olen ollut sinun talossasi; neljätoista vuotta minä palvelin sinua saadakseni molemmat tyttäresi ja kuusi vuotta saadakseni sinulta karjaa, mutta kymmenen kertaa sinä muutit minun palkkani.
  fi 1Mooseksen 3141
 • Jobab died, and Husham of the land of the Temanites reigned in his place.
  gb Genesis 3634
 • Jobab mourut; et Huscham, du pays des Thémanites, régna à sa place.
  fr Genèse 3634
 • Jobbod, Uram, erõ által dicsõül, jobbod, Uram, ellenséget összetör.
  hu 2Mózes 156
 • Joka ensiksi tuli hänen kohdustaan, oli ruskea ja yliyltään niinkuin karvainen vaippa; sentähden pantiin hänelle nimeksi Eesau.
  fi 1Mooseksen 2525
 • Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa.
  fi 1Mooseksen 96
 • Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, se rangaistakoon kuolemalla.
  fi 2Mooseksen 2117
 • Joka lyö ihmistä, niin että tämä kuolee, se rangaistakoon kuolemalla.
  fi 2Mooseksen 2112
 • Joka lyö isäänsä tai äitiänsä, se rangaistakoon kuolemalla.
  fi 2Mooseksen 2115
 • Joka lyö kuoliaaksi kotieläimen, korvatkoon sen; mutta joka lyö kuoliaaksi ihmisen, se surmattakoon.
  fi 3Mooseksen 2421
 • joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit, mutta ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille ja lasten lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen.
  fi 2Mooseksen 347
 • Joka sairastaa pitalia, hän käyköön rikkirevityissä vaatteissa, tukka hajallaan ja parta peitettynä ja huutakoon: 'Saastainen, saastainen!'
  fi 3Mooseksen 1345
 • Joka uhraa muille jumalille kuin Herralle, ainoalle, olkoon vihitty tuhon omaksi.
  fi 2Mooseksen 2220
 • Joka varastaa ihmisen ja joko myy hänet tahi pitää häntä hallussansa, se rangaistakoon kuolemalla.
  fi 2Mooseksen 2116
 • Jokainen katselmuksessa oleva antakoon puoli sekeliä, pyhäkkösekelin painon mukaan, kaksikymmentä geeraa laskettuna sekeliin; puoli sekeliä olkoon anti Herralle.
  fi 2Mooseksen 3013
 • Jokainen lauta oli kymmentä kyynärää pitkä ja puoltatoista kyynärää leveä.
  fi 2Mooseksen 3621
 • Jokainen lauta olkoon kymmentä kyynärää pitkä ja puoltatoista kyynärää leveä.
  fi 2Mooseksen 2616
 • Jokainen miehenpuoli Aaronin jälkeläisistä syököön siitä. Tämä olkoon heidän ikuinen osuutensa Herran uhreista sukupolvesta sukupolveen. Jokainen, joka niihin koskee, on pyhäkölle pyhitetty.
  fi 3Mooseksen 618
 • Jokainen miehenpuoli papeista saakoon sitä syödä. Se syötäköön pyhässä paikassa; se on korkeasti-pyhää.
  fi 3Mooseksen 76
 • Jokainen miehenpuoli papeista saakoon sitä syödä; se on korkeasti-pyhää.
  fi 3Mooseksen 629
 • Jokainen papin ruokauhri on kokonaisuhri; älköön sitä syötäkö.
  fi 3Mooseksen 623
 • Jokainen teistä peljätköön äitiänsä ja isäänsä, ja pitäkää minun sapattini. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.
  fi 3Mooseksen 193
 • Jokainen vuode, jossa vuotoa sairastava lepää, tulee saastaiseksi, ja jokainen istuin, jolla hän istuu, tulee saastaiseksi.
  fi 3Mooseksen 154
 • Jokainen, joka sekaantuu eläimeen, rangaistakoon kuolemalla.
  fi 2Mooseksen 2219
 • Jokainen, joka sellaista tekee nauttiaksensa sen tuoksusta, hävitettäköön kansastansa.
  fi 2Mooseksen 3038
 • Jokainen, joka sen lihaan koskee, on pyhäkölle pyhitetty, ja jos sen verta on pirskunut vaatteille, niin pese pyhässä paikassa se, mihin sitä on pirskunut.
  fi 3Mooseksen 627
 • Jokainen, joka syö verta, minkälaista hyvänsä, hävitettäköön kansastansa.
  fi 3Mooseksen 727
 • Jokainen, joka valmistaa sellaisen voiteen, ja jokainen, joka sivelee sitä syrjäiseen, hävitettäköön kansastansa.
  fi 2Mooseksen 3033
 • Jokaisessa anastusasiassa, koskipa se härkää tai aasia tai lammasta tai vaatetta tai mitä tahansa kadonnutta, josta joku sanoo: 'Tämä se on', tulkoon kummankin asia Jumalan eteen; ja se, jonka Jumala tuomitsee syylliseksi, korvatkoon toiselle kaksinkertaisesti.
  fi 2Mooseksen 229
 • Jokaisessa laudassa oli kaksi tappia, jotka olivat poikkilistalla yhdistetyt keskenään; näin tehtiin kaikki asumuksen laudat.
  fi 2Mooseksen 3622
 • Jokaisessa laudassa olkoon kaksi tappia, jotka ovat poikkilistalla yhdistetyt keskenään; tee näin kaikki asumuksen laudat.
  fi 2Mooseksen 2617
 • Jokaisesta vuoteesta, jossa hän lepää vuotonsa aikana, olkoon voimassa, mitä on säädetty hänen kuukautisaikana käyttämästään vuoteesta; ja jokainen istuin, jolla hän istuu, tulee saastaiseksi niinkuin hänen kuukautisaikanaankin.
  fi 3Mooseksen 1526
 • Joksan aber zeugte Saba und Dedan. Die Kinder aber von Dedan waren: die Assuriter, die Letusiter und die Leumiter.
  de 1Mose 253
 • Joksán pedig nemzé Sébát, és Dédánt. Dédánnak pedig fiai valának: Assurim, Letúsim és Leummim.
  hu 1Mózes 253
 • Jokschan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Aschurim, les Letuschim et les Leummim.
  fr Genèse 253
 • Jokshan became the father of Sheba, and Dedan. The sons of Dedan were Asshurim, Letushim, and Leummim.
  gb Genesis 253
 • Joksjan avlede Saba og Dedan. Dedans Sønner var Assjuriterne, Letusjiterne og Le'ummiterne.
  dk 1Mosebog 253
 • Joktan avlede Almodad, Sjelef, Hazarmavet, Jera,
  dk 1Mosebog 1026
 • Joktan became the father of Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah,
  gb Genesis 1026
 • Joktan generò Almodad, Selef, Ascarmavet, Jerach,
  it Genesi 1026
 • Joktán pedig nemzé Almodádot, Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot.
  hu 1Mózes 1026
 • Jokthan engendra Almodad, Schéleph, Hatsarmaveth, Jérach,
  fr Genèse 1026
 • Jollei hän saa hankituksi kahta metsäkyyhkystä tai kahta kyyhkysenpoikaa, niin tuokoon uhrilahjanaan sen sovittamiseksi, mitä on rikkonut, kymmenennen osan eefa-mittaa lestyjä jauhoja syntiuhriksi, mutta älköön vuodattako siihen öljyä älköönkä panko sen päälle suitsuketta, sillä se on syntiuhri.
  fi 3Mooseksen 511
 • jonka lain Herra antoi Moosekselle Siinain vuorella sinä päivänä, jona hän antoi israelilaisille käskyn tuoda uhrilahjansa Herralle Siinain erämaassa.
  fi 3Mooseksen 738
 • jonka tähden minäkin kävin heitä vastaan ja vein heidät heidän vihollistensa maahan. Silloin heidän ympärileikkaamaton sydämensä nöyrtyy, ja silloin he sovittavat syntivelkansa.
  fi 3Mooseksen 2641
 • Joosef oli kolmenkymmenen vuoden vanha, kun hän tuli faraon, Egyptin kuninkaan, palvelijaksi. Ja Joosef lähti faraon luota ja kulki läpi koko Egyptin maan.
  fi 1Mooseksen 4146
 • Joosef on nuori hedelmäpuu, nuori hedelmäpuu lähteen reunalla; sen oksat ulottuvat yli muurin.
  fi 1Mooseksen 4922
 • Joosef sanoi heille: Niin on, kuin olen teille puhunut: te olette vakoojia.
  fi 1Mooseksen 4214
 • Joosef vastasi faraolle sanoen: En minä; mutta Jumala antaa faraolle suotuisan vastauksen.
  fi 1Mooseksen 4116
 • Joosef vastasi isälleen: Ne ovat minun poikani, jotka Jumala on minulle täällä antanut. Hän sanoi: Tuo heidät minun luokseni siunatakseni heidät.
  fi 1Mooseksen 489
 • Joosef vastasi ja sanoi: Tämä on sen selitys: kolme koria merkitsee kolmea päivää.
  fi 1Mooseksen 4018
 • Joosef vastasi: Tuokaa tänne karjanne. Minä annan teille leipää karjastanne, jos rahanne on loppunut.
  fi 1Mooseksen 4716
 • Joosefille syntyi, ennenkuin nälkävuosi tuli, kaksi poikaa, jotka Aasenat, Oonin papin Poti-Feran tytär, synnytti hänelle.
  fi 1Mooseksen 4150
 • Jopa sinun ja sinun kansasi ja kaikkien sinun palvelijaisi päälle hyppii sammakoita.'
  fi 2Mooseksen 84
 • jorden frambragte grönska, fröbärande örter, efter deras arter, och träd som efter sina arter buro frukt, vari de hade sitt frö. Och Gud såg att det var gott.
  se 1Mosebok 112
 • Jorden frembragte grønne Urter, der bar Frø, efter deres Arter, og Træer, der bar Frugt med Kærne, efter deres Arter. Og Gud så, at det var godt.
  dk 1Mosebog 112
 • Jorden i Landet må I ikke sælge uigenkaldeligt; thi mig tilhører Landet, I er kun fremmede og indvandrede hos mig;
  dk 3Mosebog 2523
 • Jorden må ikke selges for alle tider; for mig hører landet til, I er fremmede og gjester hos mig.
  no 3Mosebok 2523
 • Jordmødrene svarte Farao: De hebraiske kvinner er ikke som de egyptiske, de er sterkere; før jordmoren kommer til dem, har de født.
  no 2Mosebok 119
 • Jos annat veljemme seurata meidän mukanamme, niin me lähdemme ostamaan sinulle elintarpeita.
  fi 1Mooseksen 434
 • Jos ette sittenkään kuule minua, niin minä vielä kuritan teitä seitsenkertaisesti teidän syntienne tähden.
  fi 3Mooseksen 2618
 • Jos hän ei miellytä isäntäänsä, sitten kuin tämä jo on määrännyt hänet itsellensä, niin tämä sallikoon lunastaa hänet pois. Vieraaseen kansaan älköön hänellä olko valtaa häntä myydä, kun hän hänet hylkää.
  fi 2Mooseksen 218
 • Jos hän ei tee hänelle näitä kolmea, niin lähteköön vaimo pois maksutta ja rahakorvauksetta.
  fi 2Mooseksen 2111
 • Jos hän on tullut yksinäisenä, niin yksinäisenä lähteköönkin; mutta jos hän oli nainut, niin lähteköön vaimo hänen kanssaan.
  fi 2Mooseksen 213
 • Jos hän ottaa itselleen toisen vaimon, niin älköön vähentäkö ensimmäiseltä tämän ravintoa, vaatetusta ja aviollista oikeutta.
  fi 2Mooseksen 2110
 • Jos hän pyhittää peltonsa riemuvuodesta alkaen, jääköön sille arvioimasi täysi hinta.
  fi 3Mooseksen 2717
 • Jos hän tuo uhrilahjanaan lampaan, niin tuokoon sen Herran eteen
  fi 3Mooseksen 37
 • Jos hänen isäntänsä on antanut hänelle vaimon, ja tämä on synnyttänyt hänelle poikia tai tyttäriä, niin vaimo lapsinensa jääköön isännän omaksi, ja hän lähteköön yksinään.
  fi 2Mooseksen 214
 • Jos hänen uhrilahjansa on raavaspolttouhri, tuokoon virheettömän urospuolen; ilmestysmajan ovelle hän tuokoon sen, että Herran mielisuosio tulisi hänen osaksensa.
  fi 3Mooseksen 13
 • Jos hänen uhrilahjansa on yhteysuhri, tuokoon hän, jos hän tuo raavaskarjasta härän tai lehmän, virheettömän eläimen Herran eteen.
  fi 3Mooseksen 31
 • Jos härkä puskee miehen tai naisen kuoliaaksi, niin härkä kivitettäköön, älköönkä sen lihaa syötäkö; mutta härän omistaja olkoon vapaa rangaistuksesta.
  fi 2Mooseksen 2128
 • Jos härkä puskee orjan tai orjattaren, niin maksakoon sen omistaja pusketun isännälle kolmekymmentä hopeasekeliä, ja härkä kivitettäköön.
  fi 2Mooseksen 2132
 • Jos hiukset lähtevät miehen päästä, takaraivosta, on hän takakalju; hän on puhdas.
  fi 3Mooseksen 1340
 • Jos isä kieltäytyy antamasta häntä hänelle, maksakoon mies rahassa morsiamenhinnan niinkuin neitsyestä.
  fi 2Mooseksen 2217
 • Jos joku antaa toiselle aasin tai härän tai lampaan tai minkä eläimen tahansa säilytettäväksi ja se kuolee tai vahingoittuu tai ryöstetään pois kenenkään näkemättä,
  fi 2Mooseksen 2210
 • Jos joku antaa toiselle rahaa tai tavaraa säilytettäväksi ja se varastetaan tämän talosta, niin varas, jos hänet tavataan, korvatkoon sen kaksinkertaisesti.
  fi 2Mooseksen 227
 • Jos joku Herralle pyhittää ostamansa pellon, joka ei ole hänen perintömaatansa,
  fi 3Mooseksen 2722
 • Jos joku jättää kaivon auki tahi kaivaa kaivon eikä peitä sitä, ja härkä tai aasi putoaa siihen,
  fi 2Mooseksen 2133
 • Jos joku koskee johonkin saastaiseen, mihin tahansa, joko ihmisen saastaan tahi saastaiseen karjaeläimeen tai mihin inhottavaan saastaan tahansa, ja syö yhteysuhriteuraan lihaa, joka on Herran oma, hänet hävitettäköön kansastansa.
  fi 3Mooseksen 721
 • Jos joku lainaa toiselta elukan ja se vahingoittuu tai kuolee eikä sen omistaja ole saapuvilla, korvatkoon sen.
  fi 2Mooseksen 2214
 • Jos joku lankeaa uskottomuuteen ja erehdyksestä rikkoo anastamalla sitä, mikä on Herralle pyhitetty, tuokoon hyvityksenä Herralle vikauhriksi virheettömän oinaan pikkukarjasta, niin monen hopeasekelin arvoisen, pyhäkkösekelin painon mukaan, kuin sinä arvioit.
  fi 3Mooseksen 515
 • Jos joku leeviläinen käyttää lunastusoikeutta, niin myyty talo kaupungissa, joka on leeviläistä perintöomaisuutta, palautuu riemuvuotena vapaaksi; sillä talot leeviläiskaupungeissa ovat heidän perintöomaisuuttaan israelilaisten seassa.
  fi 3Mooseksen 2533
 • Jos joku lyö kuoliaaksi ihmisen, kenen hyvänsä, hänet rangaistakoon kuolemalla.
  fi 3Mooseksen 2417
 • Jos joku lyö orjaansa tai orjatartaan sauvalla, niin että tämä kuolee hänen käsiinsä, niin häntä rangaistakoon.
  fi 2Mooseksen 2120
 • Jos joku lyö orjaansa tai orjatartansa silmään ja turmelee sen, niin päästäköön hänet vapaaksi silmän tähden.
  fi 2Mooseksen 2126
 • Jos joku makaa äitipuolensa kanssa, paljastaa hän isänsä hävyn; heidät molemmat rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset.
  fi 3Mooseksen 2011
 • Jos joku makaa kuukautistilassa olevan naisen kanssa ja paljastaa hänen häpynsä, avaa hänen lähteensä, ja nainen paljastaa verensä lähteen, niin heidät molemmat hävitettäköön kansastansa.
  fi 3Mooseksen 2018
 • Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset.
  fi 3Mooseksen 2013
 • Jos joku makaa miniänsä kanssa, rangaistakoon heidät molemmat kuolemalla; he ovat tehneet iljettävyyden, he ovat verivelan alaiset.
  fi 3Mooseksen 2012
 • Jos joku makaa setänsä vaimon kanssa, on hän paljastanut setänsä hävyn; he joutuvat syynalaisiksi, lapsettomina he kuolkoot.
  fi 3Mooseksen 2020
 • Jos joku myy asuinrakennuksen muureilla varustetussa kaupungissa, olkoon hänellä oikeus lunastaa se vuoden kuluessa siitä, kun hän sen myi; sen ajan kestää hänen sukulunastusoikeutensa.
  fi 3Mooseksen 2529
 • Jos joku myy tyttärensä orjaksi, älköön tämä pääskö vapaaksi, niinkuin miesorjat pääsevät.
  fi 2Mooseksen 217
 • Jos joku on liian köyhä maksamaan arviohintaa, vietäköön hänet papin eteen, ja pappi arvioikoon hänet; lupauksen tekijän varojen mukaan arvioikoon pappi hänet.
  fi 3Mooseksen 278
 • Jos joku ottaa vaimoksi naisen ja hänen äitinsä, on se iljettävyys; sekä hänet että ne molemmat poltettakoon tulessa, ettei mitään iljettävyyttä olisi teidän seassanne.
  fi 3Mooseksen 2014
 • Jos joku ottaa vaimoksi sisarensa, isänsä tyttären tai äitinsä tyttären, ja näkee hänen häpynsä ja tämä näkee hänen häpynsä, niin se on häpeä, ja heidät hävitettäköön kansalaistensa silmien edessä; hän on paljastanut sisarensa hävyn, hän on joutunut syynalaiseksi.
  fi 3Mooseksen 2017
 • Jos joku ottaa vaimoksi veljensä vaimon, on se saastaisuus; hän on paljastanut veljensä hävyn, lapsettomiksi he jääkööt.
  fi 3Mooseksen 2021
 • Jos joku pyhittää Herralle kappaleen perintömaatansa, niin arvioi se kylvön suuruuden mukaan; hoomer-mitta ohria vastatkoon viittäkymmentä hopeasekeliä.
  fi 3Mooseksen 2716
 • Jos joku rahvaasta erehdyksestä rikkoo jotakuta Herran käskyä vastaan tekemällä sellaista, mitä ei saa tehdä, ja niin joutuu vikapääksi,
  fi 3Mooseksen 427
 • Jos joku rikkoo jotakuta Herran käskyä vastaan ja tekee tietämättään sellaista, mitä ei saa tehdä, ja tulee vikapääksi ja joutuu syynalaiseksi,
  fi 3Mooseksen 517
 • Jos joku rikkoo siten, että hän, vaikka kuulee vannotuksen ja voisi olla todistajana, joko hän on ollut silminnäkijänä tahi muuten saanut asiasta tietää, ei kuitenkaan ilmoita sitä ja niin joutuu syynalaiseksi;
  fi 3Mooseksen 51
 • Jos joku sekaantuu eläimeen, rangaistakoon hänet kuolemalla, ja se eläin tappakaa.
  fi 3Mooseksen 2015
 • Jos joku tahtoo lunastaa jotakin kymmenyksistänsä, antakoon hän siihen lisäksi viidennen osan.
  fi 3Mooseksen 2731
 • Jos joku tahtoo tuoda Herralle lahjaksi ruokauhrin, olkoon hänen uhrilahjanaan lestyjä jauhoja; ja hän vuodattakoon siihen öljyä ja pankoon sen päälle suitsuketta
  fi 3Mooseksen 21
 • Jos joku tekee aviorikoksen toisen miehen vaimon kanssa, jos hän tekee aviorikoksen lähimmäisensä vaimon kanssa, niin heidät, sekä avionrikkoja mies että -nainen, rangaistakoon kuolemalla.
  fi 3Mooseksen 2010
 • Jos joku tekee rikkomuksen ja on uskoton Herraa kohtaan kieltämällä saaneensa lähimmäiseltään, mitä tämä on hänen haltuunsa antanut tai hänen hoitoonsa uskonut, tahi mitä hän itse on väkisin ottanut tai vääryydellä anastanut lähimmäiseltään,
  fi 3Mooseksen 62
 • Jos joku tuo Herralle yhteysuhrin raavaista tai lampaista, joko lupausta täyttääkseen tai vapaaehtoisena uhrina, olkoon eläin virheetön ollakseen otollinen; älköön siinä olko mitään vammaa.
  fi 3Mooseksen 2221
 • Jos joku tuo sen kiitokseksi, niin tuokoon kiitosuhriteuraan lisäksi öljyyn leivottuja happamattomia kakkuja, öljyllä voideltuja happamattomia ohukaisia ja sekoitettuja lestyjä jauhoja öljyyn leivottuina kakkuina.
  fi 3Mooseksen 712
 • Jos joku turmelee toiselta pellon tai viinitarhan päästämällä siihen karjansa ja syöttämällä sitä toisen pellossa, antakoon korvaukseksi peltonsa tai viinitarhansa parhaimman kasvun.
  fi 2Mooseksen 225
 • Jos joku varastaa härän tai lampaan ja teurastaa tahi myy sen, antakoon viisi raavasta yhdestä härästä ja neljä lammasta yhdestä lampaasta.
  fi 2Mooseksen 221
 • Jos joku viettelee neitsyen, joka ei ole kihlattu, ja makaa hänet, maksakoon hänestä morsiamenhinnan ja ottakoon hänet vaimokseen.
  fi 2Mooseksen 2216
 • Jos jonkun härkä puskee toisen härän kuoliaaksi, niin myykööt elävän härän ja jakakoot sen hinnan, ja myös kuolleen jakakoot keskenään.
  fi 2Mooseksen 2135
 • Jos jonkun ihoon tulee nystyrä tai ihottuma tai vaalea pilkku, niinkuin pitalitauti olisi tulemassa hänen ihoonsa, vietäköön hänet pappi Aaronin tai jonkun hänen poikansa, pappien, eteen.
  fi 3Mooseksen 132
 • Jos jossakin miehessä tai naisessa on vainaja- tai tietäjähenki, niin heidät rangaistakoon kuolemalla; heidät kivitettäköön, he ovat verivelan alaiset.
  fi 3Mooseksen 2027
 • Jos jotakin jää tähteeksi vihkiäislihasta tai leivästä seuraavaan aamuun, polta tähteeksi jäänyt tulessa; älköön sitä syötäkö, sillä se on pyhää.
  fi 2Mooseksen 2934
 • Jos lainaat rahaa jollekin minun kansastani, jollekin köyhälle, joka on sinun luonasi, niin älä menettele koronkiskurin tavoin häntä kohtaan. Älkää panko korkoa hänen maksettavakseen.
  fi 2Mooseksen 2225
 • Jos mieheen tai naiseen tulee sairas paikka päähän tai partaan,
  fi 3Mooseksen 1329
 • Jos miehen tai naisen ihoon tulee pilkkuja, valkoisia pilkkuja,
  fi 3Mooseksen 1338
 • Jos miehet riitelevät keskenänsä ja toinen lyö toista kivellä tai nyrkillä, mutta tämä ei kuole, vaan joutuu vuoteen omaksi,
  fi 2Mooseksen 2118
 • Jos miehet tappelevat keskenänsä ja loukkaavat raskasta vaimoa, niin että hän synnyttää kesken, mutta vahinkoa ei tapahdu, niin sakotettakoon syyllistä vaimon miehen vaatimuksen ja riidanratkaisijain harkinnan mukaan.
  fi 2Mooseksen 2122
 • Jos mies makaa naisen, joka on orjatar ja toisen miehen oma eikä ole lunastettu eikä vapaaksi laskettu, rangaistakoon heitä, ei kuitenkaan kuolemalla, koska nainen ei ollut vapaa.
  fi 3Mooseksen 1920
 • Jos minä siis tulisin kotiin palvelijasi, isäni, luo eikä meillä olisi mukanamme nuorukaista, johon hän on kaikesta sielustaan kiintynyt,
  fi 1Mooseksen 4430
 • Jos minun isäni Jumala, Aabrahamin Jumala, jota myöskin Iisak pelkää, ei olisi ollut minun puolellani, niin sinä olisit nyt lähettänyt minut tyhjänä tieheni. Jumala on nähnyt minun kurjuuteni ja kätteni vaivannäön, ja hän ratkaisi viime yönä asian.
  fi 1Mooseksen 3142
 • Jos myyt jotakin lähimmäisellesi tai ostat jotakin lähimmäiseltäsi, niin älkää tehkö vääryyttä toinen toisellenne.
  fi 3Mooseksen 2514
 • Jos näet vihamiehesi aasin makaavan kuormansa alla, niin älä jätä häntä auttamatta, vaan auta häntä sitä päästämään.
  fi 2Mooseksen 235
 • Jos näin teet ja Jumala itse sinua näin käskee, niin sinä jaksat sen kestää; ja kaikki tämä kansa saa mennä rauhassa kotiinsa.
  fi 2Mooseksen 1823
 • Jos naisen verenvuoto kestää kauan aikaa, vaikka ei ole hänen kuukautisaikansa, tahi jos se jatkuu hänen kuukautisaikansa ohitse, pidettäköön hänet koko vuotonsa ajan saastaisena, niinkuin hänen kuukautisaikanaankin; hän on saastainen.
  fi 3Mooseksen 1525
 • jos olette rehellisiä miehiä, niin jääköön yksi teistä, veljeksistä, vangiksi vankilaan, jossa teitä säilytettiin, mutta te muut menkää viemään kotiin viljaa perheittenne nälänhätään.
  fi 1Mooseksen 4219
 • Jos omistaja tahtoo sen lunastaa, antakoon arviohinnan lisäksi viidennen osan siitä.
  fi 3Mooseksen 2713
 • Jos päämies tekee rikkomuksen ja erehdyksestä rikkomalla jotakuta Herran, Jumalansa, käskyä vastaan tekee sellaista, mitä ei saa tehdä, ja niin joutuu vikapääksi,
  fi 3Mooseksen 422
 • Jos papin tytär häpäisee itsensä haureudella, niin hän häpäisee isänsä; hänet poltettakoon tulessa.
  fi 3Mooseksen 219
 • Jos papin tytär tulee syrjäisen miehen vaimoksi, älköön hän syökö pyhistä antilahjoista.
  fi 3Mooseksen 2212
 • Jos pitalitartuntaa tulee vaatekappaleeseen, olipa vaatekappale villainen tai pellavainen,
  fi 3Mooseksen 1347
 • Jos pitalitauti ilmestyy ihmiseen, vietäköön hänet papin luo.
  fi 3Mooseksen 139
 • Jos se on raadeltu, tuokoon sen esiin todistukseksi, eikä hänen tarvitse raadeltua korvata.
  fi 2Mooseksen 2213
 • Jos se on saastaisia eläimiä, lunastakoon omistaja sen sinun arvioimastasi hinnasta ja pankoon lisäksi viidennen osan sen arvosta; jos sitä ei lunasteta, myytäköön se arvioimaasi hintaan.
  fi 3Mooseksen 2727
 • Jos se puskee pojan tai tytön, niin meneteltäköön saman lain mukaan.
  fi 2Mooseksen 2131
 • Jos sen omistaja on saapuvilla, ei tarvitse korvausta maksaa; jos se oli vuokralla, olkoon vuokra korvauksena.
  fi 2Mooseksen 2215
 • Jos siis olen saanut armon sinun silmiesi edessä, niin ilmoita minulle tiesi, että tulisin tuntemaan sinut ja tietäisin saaneeni armon sinun silmiesi edessä; ja katso: tämä kansa on sinun kansasi.
  fi 2Mooseksen 3313
 • Jos sinä kohtelet pahasti minun tyttäriäni tahi otat toisia vaimoja tyttärieni lisäksi, niin tiedä, että vaikkei ketään ihmistä olekaan läsnä, Jumala kuitenkin on todistajana meidän välillämme, minun ja sinun.
  fi 1Mooseksen 3150
 • Jos sinä olet lähimmäiseltäsi ottanut pantiksi vaipan, anna se hänelle takaisin, ennenkuin aurinko laskee;
  fi 2Mooseksen 2226
 • Jos sinä ostat hebrealaisen orjan, niin hän palvelkoon kuusi vuotta, mutta seitsemäntenä hän pääsköön vapaaksi maksutta.
  fi 2Mooseksen 212
 • Jos sinä vielä estät minun kansaani etkä päästä heitä,
  fi 2Mooseksen 917
 • Jos sinun luonasi asuva muukalainen tai loinen tulee varoihin, veljesi köyhtyessä hänen luonaan, niin että hän myy itsensä sinun luonasi asuvalle muukalaiselle tai loiselle tai jollekin muukalaisen suvun jäsenelle,
  fi 3Mooseksen 2547
 • Jos sitä syödään kolmantena päivänä, niin se on saastaista, ei otollista.
  fi 3Mooseksen 197
 • Jos taas oli tunnettua, että se härkä ennenkin oli puskenut eikä sen isäntä ollut sitä vartioinut, niin antakoon härän härästä, mutta kuollut olkoon hänen.
  fi 2Mooseksen 2136
 • Jos taas uhrilahjasi on ruokauhri, joka leivinlevyllä paistetaan, olkoon se valmistettu lestyistä jauhoista, öljyyn leivottu ja happamaton.
  fi 3Mooseksen 25
 • Jos tapaat vihollisesi härän tai aasin eksyksissä, niin saata se hänelle takaisin.
  fi 2Mooseksen 234
 • Jos tarttuma taas ilmestyy taloon, sen jälkeen kuin kivet ovat murretut pois ja talo on puhtaaksi kaavittu ja uudestaan savettu,
  fi 3Mooseksen 1443
 • Jos te ette vielä tästäkään minun kurituksestani ota ojentuaksenne, vaan yhä käytte minua vastaan,
  fi 3Mooseksen 2623
 • Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.
  fi 2Mooseksen 195
 • Jos te nyt viette minulta tämänkin ja jos onnettomuus kohtaa häntä, niin te saatatte minun harmaat hapseni vaipumaan tuskalla tuonelaan.'
  fi 1Mooseksen 4429
 • Jos te vaellatte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käskyjäni ja pidätte ne,
  fi 3Mooseksen 263
 • Jos tuli pääsee irti ja tarttuu orjantappuroihin ja jos kuhilaat tai vilja tai pelto palaa, niin korvatkoon vahingon se, joka on kulovalkean sytyttänyt.
  fi 2Mooseksen 226
 • Jos varas tavataan murtautumasta sisälle ja lyödään kuoliaaksi, ei tappaja ole vereen vikapää.
  fi 2Mooseksen 222
 • Jos varastettu eläin, olipa se härkä, aasi tai lammas, tavataan hänen hallustaan elävänä, niin korvatkoon sen kaksinkertaisesti.
  fi 2Mooseksen 224
 • Jos veljesi köyhtyy ja myy perintömaatansa, niin hänen lähin sukulunastajansa tulkoon ja lunastakoon sen, mitä hänen veljensä on myynyt.
  fi 3Mooseksen 2525
 • Jos veljesi sinun luonasi köyhtyy eikä jaksa pysyä pystyssä, tue häntä samoinkuin muukalaista tai loista; hän eläköön luonasi.
  fi 3Mooseksen 2535
 • Jos veljesi sinun luonasi köyhtyy ja myy itsensä sinulle, älä pane häntä orjan työhön,
  fi 3Mooseksen 2539
 • Jos vielä on monta vuotta jäljellä, maksakoon hän takaisin lunastushintanaan niitä vastaavan osan siitä summasta, jolla hänet ostettiin.
  fi 3Mooseksen 2551
 • Jos yhteysuhriteuraan lihaa syödään kolmantena päivänä, ei se ole otollinen eikä sitä lueta tuojan hyväksi, vaan se on saastaista; jokainen, joka sitä syö, joutuu syynalaiseksi.
  fi 3Mooseksen 718
 • José, pues, conoció á sus hermanos; pero ellos no le conocieron.
  es Génesis 428
 • Josef blev boende i Egypten, både han og hans fars hus; og Josef blev hundre og ti år gammel.
  no 1Mosebok 5022
 • Josef blev ført ned til Egypten; og Potifar, en egypter, som var hoffmann hos Farao og høvding over livvakten, kjøpte ham av ismaelittene som hadde hatt ham med sig dit.
  no 1Mosebok 391
 • Josef blev nu i Ægypten, både han og hans Faders Hus, og Josef blev 110 År gammel.
  dk 1Mosebog 5022
 • Josef døde 110 År gammel, og man balsamerede ham og lagde ham i Kiste i Ægypten.
  dk 1Mosebog 5026
 • Josef kendte sine Brødre, men de kendte ikke ham.
  dk 1Mosebog 428
 • Josef kjente sine brødre, men de kjente ikke ham.
  no 1Mosebok 428
 • Josef så Børn i tredje Led af Efraim; også Børn af Manasses Søn Makir fødtes på Josefs Knæ.
  dk 1Mosebog 5023
 • Josef sa til dem: Det er som jeg har sagt til eder: I er speidere.
  no 1Mosebok 4214
 • Josef sade till dem: Det är såsom jag sade eder: I ären spejare.
  se 1Mosebok 4214
 • Josef svarade Farao och sade: I min makt står det icke; men Gud skall giva Farao ett lyckosamt svar.
  se 1Mosebok 4116
 • Josef svarade sin fader: Det är mina söner, som Gud har givit mig här. Då sade han: För dem hit till mig, på det att jag må välsigna dem.
  se 1Mosebok 489
 • Josef svarade: Fören hit eder boskap, så skall jag giva eder bröd i utbyte mot eder boskap, om I icke mer haven några penningar.
  se 1Mosebok 4716
 • Josef svarede Farao: Ikke jeg men Gud vil give Farao et gunstigt Svar!
  dk 1Mosebog 4116
 • Josef svarede sin Fader: Det er mine Sønner, som Gud har skænket mig her. Da sagde han:Bring dem hen til mig, at jeg kan velsignedem!
  dk 1Mosebog 489
 • Josef svarede: Kom med eders Hjorde, så vil jeg give eder Brødkorn for dem, siden Pengene er sluppet op.
  dk 1Mosebog 4716
 • Josef svarte sin far: Det er mine sønner, som Gud har gitt mig her. Da sa han: Kjære, kom hit til mig med dem, så vil jeg velsigne dem.
  no 1Mosebok 489
 • Josef tog så dem begge, Efraim i sin højre Hånd til venstre for Israel og Manasse i sin venstre Hånd til højre for Israel, og førte dem hen til ham;
  dk 1Mosebog 4813
 • Josef var tredive År gammel. da han stededes for Farao, Ægyptens Konge. Så forlod Josef Farao og drog omkring i hele Ægypten.
  dk 1Mosebog 4146
 • Josef var tretti år gammel da han stod for Egyptens konge Faraos åsyn. Og efterat Josef var gått ut fra Farao, reiste han gjennem hele Egyptens land.
  no 1Mosebok 4146
 • Josef var trettio år gammal, när han stod inför Farao, konungen i Egypten. Och Josef gick ut ifrån Farao och färdades omkring i hela Egyptens land.
  se 1Mosebok 4146
 • Joseph aber sprach zu ihnen: Wie habt ihr das tun dürfen? Wißt ihr nicht, daß ein solcher Mann, wie ich, erraten könne?
  de 1Mose 4415
 • Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon; car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon.
  fr Genèse 4720
 • Joseph alla avertir Pharaon, et lui dit: Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs brebis et leurs boeufs, et tout ce qui leur appartient; et les voici dans le pays de Gosen.
  fr Genèse 471
 • Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre.
  fr Genèse 4149
 • Joseph answered Pharaoh, saying, It isn't in me. God will give Pharaoh an answer of peace.
  gb Genesis 4116
 • Joseph answered, This is its interpretation. The three baskets are three days.
  gb Genesis 4018
 • Joseph antwortete Pharao und sprach: Das steht bei mir nicht; Gott wird doch Pharao Gutes weissagen.
  de 1Mose 4116
 • Joseph antwortete Pharao: Beide Träume Pharaos sind einerlei. Gott verkündigt Pharao, was er vorhat.
  de 1Mose 4125
 • Joseph antwortete seinem Vater: Es sind meine Söhne, die mir Gott hier gegeben hat. Er sprach: Bringe sie her zu mir, daß ich sie segne.
  de 1Mose 489
 • Joseph antwortete und sprach: Das ist seine Deutung. Drei Körbe sind drei Tage;
  de 1Mose 4018
 • Joseph attela son char et y monta, pour aller en Gosen, à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou, et pleura longtemps sur son cou.
  fr Genèse 4629
 • Joseph brachte auch seinen Vater Jakob hinein und stellte ihn vor Pharao. Und Jakob segnete den Pharao.
  de 1Mose 477
 • Joseph brought in Jacob, his father, and set him before Pharaoh, and Jacob blessed Pharaoh.
  gb Genesis 477
 • Joseph brought them out from between his knees, and he bowed himself with his face to the earth.
  gb Genesis 4812
 • Joseph called the name of the firstborn Manasseh, For, he said, God has made me forget all my toil, and all my father's house.
  gb Genesis 4151
 • Joseph came in to them in the morning, and saw them, and saw that they were sad.
  gb Genesis 406
 • Joseph commandait dans le pays; c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent, et se prosternèrent devant lui la face contre terre.
  fr Genèse 426
 • Joseph commanded his servants, the physicians, to embalm his father; and the physicians embalmed Israel.
  gb Genesis 502
 • Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut cent dix ans.
  fr Genèse 5022
 • Joseph died, as did all his brothers, and all that generation.
  gb Exodus 16
 • Joseph dit à Pharaon: Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose; Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire.
  fr Genèse 4125
 • Joseph dit à ses frères et à la famille de son père: Je vais avertir Pharaon, et je lui dirai: Mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi.
  fr Genèse 4631
 • Joseph dit à ses frères: Approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit: Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte.
  fr Genèse 454
 • Joseph dit à ses frères: Je suis Joseph! Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence.
  fr Genèse 453
 • Joseph dit à ses frères: Je vais mourir! Mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob.
  fr Genèse 5024
 • Joseph dit au peuple: Je vous ai achetés aujourd'hui avec vos terres, pour Pharaon; voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol.
  fr Genèse 4723
 • Joseph dit: Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque.
  fr Genèse 4716
 • Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père.
  fr Genèse 4151
 • Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison: Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac.
  fr Genèse 441
 • Joseph dreamed a dream, and he told it to his brothers, and they hated him all the more.
  gb Genesis 375
 • Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source; Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille.
  fr Genèse 4922
 • Joseph établit son père et ses frères, et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné.
  fr Genèse 4711
 • Joseph était âgé de trente ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte; et il quitta Pharaon, et parcourut tout le pays d'Égypte.
  fr Genèse 4146
 • Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage.
  fr Genèse 375
 • Joseph fell on his father's face, wept on him, and kissed him.
  gb Genesis 501
 • Joseph fit de cela une loi, qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon; il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon.
  fr Genèse 4726
 • Joseph fit jurer les fils d'Israël, en disant: Dieu vous visitera; et vous ferez remonter mes os loin d'ici.
  fr Genèse 5025
 • Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon.
  fr Genèse 477
 • Joseph found favor in his sight. He ministered to him, and he made him overseer over his house, and all that he had he put into his hand.
  gb Genesis 394
 • Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants.
  fr Genèse 4712
 • Joseph gathered up all the money that was found in the land of Egypt, and in the land of Canaan, for the grain which they bought: and Joseph brought the money into Pharaoh's house.
  gb Genesis 4714
 • Joseph hurried, for his heart yearned over his brother; and he sought a place to weep. He entered into his room, and wept there.
  gb Genesis 4330
 • Joseph is a fruitful vine, a fruitful vine by a spring. His branches run over the wall.
  gb Genesis 4922
 • Joseph laid up grain as the sand of the sea, very much, until he stopped counting, for it was without number.
  gb Genesis 4149
 • Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui.
  fr Genèse 4812
 • Joseph leur dit: Je viens de vous le dire, vous êtes des espions.
  fr Genèse 4214
 • Joseph leur dit: Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner?
  fr Genèse 4415
 • Joseph leur dit: Soyez sans crainte; car suis-je à la place de Dieu?
  fr Genèse 5019
 • Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut cinq fois plus que les autres. Ils burent, et s'égayèrent avec lui.
  fr Genèse 4334
 • Joseph leva les yeux; et, jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit: Est-ce là votre jeune frère, dont vous m'avez parlé? Et il ajouta: Dieu te fasse miséricorde, mon fils!
  fr Genèse 4329
 • Joseph lived in Egypt, he, and his father's house. Joseph lived one hundred ten years.
  gb Genesis 5022
 • Joseph lui dit: En voici l'explication. Les trois sarments sont trois jours.
  fr Genèse 4012
 • Joseph made it a statute concerning the land of Egypt to this day, that Pharaoh should have the fifth. Only the land of the priests alone didn't become Pharaoh's.
  gb Genesis 4726
 • Joseph monta, pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte,
  fr Genèse 507
 • Joseph mourut, âgé de cent dix ans. On l'embauma, et on le mit dans un cercueil en Égypte.
  fr Genèse 5026
 • Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là.
  fr Exode 16
 • Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria: Faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph, quand il se fit connaître à ses frères.
  fr Genèse 451
 • Joseph nourished his father, his brothers, and all of his father's household, with bread, according to their families.
  gb Genesis 4712
 • Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs, qu'on remît l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donnât des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi.
  fr Genèse 4225
 • Joseph placed his father and his brothers, and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Rameses, as Pharaoh had commanded.
  gb Genesis 4711
 • Joseph prepared his chariot, and went up to meet Israel, his father, in Goshen. He presented himself to him, and fell on his neck, and wept on his neck a good while.
  gb Genesis 4629
 • Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Égypte; il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour.
  fr Genèse 4148
 • Joseph recognized his brothers, but they didn't recognize him.
  gb Genesis 428
 • Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas.
  fr Genèse 428
 • Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan, contre le blé qu'on achetait; et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon.
  fr Genèse 4714
 • Joseph remembered the dreams which he dreamed about them, and said to them, You are spies! You have come to see the nakedness of the land.
  gb Genesis 429
 • Joseph répondit à Pharaon, en disant: Ce n'est pas moi! c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon.
  fr Genèse 4116
 • Joseph répondit à son père: Ce sont mes fils, que Dieu m'a donnés ici. Israël dit: Fais-les, je te prie, approcher de moi, pour que je les bénisse.
  fr Genèse 489
 • Joseph répondit, et dit: En voici l'explication. Les trois corbeilles sont trois jours.
  fr Genèse 4018
 • Joseph répondit: Je cherche mes frères; dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau.
  fr Genèse 3716
 • Joseph returned into Egypt - he, and his brothers, and all that went up with him to bury his father, after he had buried his father.
  gb Genesis 5014
 • Joseph said to him, This is its interpretation: the three branches are three days.
  gb Genesis 4012
 • Joseph said to his brothers, and to his father's house, I will go up, and speak with Pharaoh, and will tell him, 'My brothers, and my father's house, who were in the land of Canaan, have come to me.
  gb Genesis 4631
 • Joseph said to his brothers, Come near to me, please. They came near. He said, I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt.
  gb Genesis 454
 • Joseph said to his brothers, I am dying, but God will surely visit you, and bring you up out of this land to the land which he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob.
  gb Genesis 5024
 • Joseph said to his brothers, I am Joseph! Does my father still live? His brothers couldn't answer him; for they were terrified at his presence.
  gb Genesis 453
 • Joseph said to his father, Not so, my father; for this is the firstborn; put your right hand on his head.
  gb Genesis 4818
 • Joseph said to his father, They are my sons, whom God has given me here. He said, Please bring them to me, and I will bless them.
  gb Genesis 489
 • Joseph said to Pharaoh, The dream of Pharaoh is one. What God is about to do he has declared to Pharaoh.
  gb Genesis 4125
 • Joseph said to them the third day, Do this, and live, for I fear God.
  gb Genesis 4218
 • Joseph said to them, Don't be afraid, for am I in the place of God?
  gb Genesis 5019
 • Joseph said to them, It is like I told you, saying, 'You are spies!'
  gb Genesis 4214
 • Joseph said to them, What deed is this that you have done? Don't you know that such a man as I can indeed divine?
  gb Genesis 4415
 • Joseph said, Give me your livestock; and I will give you food for your livestock, if your money is gone.
  gb Genesis 4716
 • Joseph saw Ephraim's children to the third generation. The children also of Machir, the son of Manasseh, were born on Joseph's knees.
  gb Genesis 5023
 • Joseph saw his brothers, and he recognized them, but acted like a stranger to them, and spoke roughly with them. He said to them, Where did you come from? They said, From the land of Canaan to buy food.
  gb Genesis 427
 • Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui, et le baisa.
  fr Genèse 501
 • Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit: Vous êtes des espions; c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus.
  fr Genèse 429
 • Joseph sprach zu ihm: Das ist seine Deutung. Drei Reben sind drei Tage.
  de 1Mose 4012
 • Joseph sprach zu ihnen: Das ist's, was ich euch gesagt habe: Kundschafter seid ihr.
  de 1Mose 4214
 • Joseph sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich bin unter Gott.
  de 1Mose 5019
 • Joseph sprach zu seinen Brüdern und seines Vaters Hause: Ich will hinaufziehen und Pharao ansagen und zu ihm sprechen: Meine Brüder und meines Vaters Haus sind zu mir gekommen aus dem Lande Kanaan,
  de 1Mose 4631
 • Joseph sprach: Schafft euer Vieh her, so will ich euch um das Vieh geben, weil ihr ohne Geld seid.
  de 1Mose 4716
 • Joseph took an oath of the children of Israel, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here.
  gb Genesis 5025
 • Joseph took them both, Ephraim in his right hand toward Israel's left hand, and Manasseh in his left hand toward Israel's right hand, and brought them near to him.
  gb Genesis 4813
 • Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait.
  fr Genèse 394
 • Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm; il saisit la main de son père, pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm, et la diriger sur celle de Manassé.
  fr Genèse 4817
 • Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération; et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux.
  fr Genèse 5023
 • Joseph vit ses frères et les reconnut; mais il feignit d'être un étranger pour eux, il leur parla durement, et leur dit: D'où venez-vous? Ils répondirent: Du pays de Canaan, pour acheter des vivres.
  fr Genèse 427
 • Joseph ward hinab nach Ägypten geführt; und Potiphar, ein ägyptischer Mann, des Pharao Kämmerer und Hauptmann, kaufte ihn von den Ismaeliten, die ihn hinabbrachten.
  de 1Mose 391
 • Joseph was brought down to Egypt. Potiphar, an officer of Pharaoh's, the captain of the guard, an Egyptian, bought him from the hand of the Ishmaelites that had brought him down there.
  gb Genesis 391
 • Joseph was the governor over the land. It was he who sold to all the people of the land. Joseph's brothers came, and bowed themselves down to him with their faces to the earth.
  gb Genesis 426
 • Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.
  gb Genesis 4146
 • Joseph went up to bury his father; and with him went up all the servants of Pharaoh, the elders of his house, all the elders of the land of Egypt,
  gb Genesis 507
 • Joseph wird wachsen, er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, daß die Zweige emporsteigen über die Mauer.
  de 1Mose 4922
 • Joseph's master took him, and put him into the prison, the place where the king's prisoners were bound, and he was there in custody.
  gb Genesis 3920
 • Joseph's ten brothers went down to buy grain from Egypt.
  gb Genesis 423
 • Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte, avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père.
  fr Genèse 5014
 • Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda; et voici, ils étaient tristes.
  fr Genèse 406
 • Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword.
  gb Exodus 1713
 • Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat.
  fi 2Mooseksen 3232
 • Josua gjorde, som Moses bød, og rykkede ud til Kamp mod Amalekiterne. Men Moses, Aron og Hur gik op på Toppen af Højen.
  dk 2Mosebog 1710
 • Josué entendit la voix du peuple, qui poussait des cris, et il dit à Moïse: Il y a un cri de guerre dans le camp.
  fr Exode 3217
 • Josué fit ce que lui avait dit Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline.
  fr Exode 1710
 • Jousimiehet hätyyttävät häntä, ampuvat ja ahdistavat häntä.
  fi 1Mooseksen 4923
 • joutuivat Aabrahamin omaksi kaikkien heettiläisten nähden, jotka kulkivat hänen kaupunkinsa portista.
  fi 1Mooseksen 2318
 • József fiai pedig, kik Égyiptomban születtek, két lélek. Jákób egész házanépe, mely Égyiptomba ment vala, hetven lélek.
  hu 1Mózes 4627
 • József pedig aláviteték Égyiptomba és megvevé õt az Ismáelitáktól, kik õt oda vitték vala, egy égyiptomi ember Pótifár, a Faraó fõembere, a testõrök fõhadnagya.
  hu 1Mózes 391
 • József pedig az õ atyja orczájára borúla és siránkozék felette és csókolgatá õt.
  hu 1Mózes 501
 • József pedig az ország kormányzója vala, és õ árulja vala a gabonát a föld minden népének. Eljutának azért a József bátyjai, és arczczal a földre borúlának õ elõtte.
  hu 1Mózes 426
 • József pedig Égyiptomban lakozék; mind õ, mind az õ atyjának házanépe. És éle József száz tíz esztendeig.
  hu 1Mózes 5022
 • József pedig harmincz esztendõs vala, mikor a Faraó elõtt, az égyiptomi király elõtt álla. Kiméne tehát József a Faraó elõl, és bejárá az egész Égyiptom földét.
  hu 1Mózes 4146
 • József pedig mind összeszedé a pénzt, a mi találtatik vala Égyiptomnak és Kanaánnak földén a gabonáért, a melyet azok vesznek vala; és bévivé József a pénzt a Faraó házába.
  hu 1Mózes 4714
 • József pedig monda az õ atyjának: Az én fiaim, kiket Isten itt adott nékem. És monda: Hozd ide õket hozzám, hadd áldjam meg.
  hu 1Mózes 489
 • József pedig monda az õ testvéreinek, és az õ atyja házanépének: Felmegyek és tudtára adom a Faraónak, és ezt mondom néki: Az én testvéreim és atyám háznépe, kik Kanaán földén valának, eljöttek én hozzám.
  hu 1Mózes 4631
 • József pedig monda nékik: Úgy van a mint néktek mondám: kémek vagytok.
  hu 1Mózes 4214
 • József pedig monda: Ne féljetek: avagy Isten gyanánt [vagyok-é ]én?
  hu 1Mózes 5019
 • Józsefnek is egész háznépe; és az õ bátyjai, és az õ atyjának háznépe; csak gyermekeiket, juhaikat és barmaikat hagyták a Gósen földén.
  hu 1Mózes 508
 • Józsefnek pedig születék két fia az éhség esztendejének eljötte elõtt, kiket szûle néki Aszenáth, Potiferának az On papjának leánya.
  hu 1Mózes 4150
 • Józsué pedig hallván a nép rivalgását, monda Mózesnek: Harczkiáltás van a táborban.
  hu 2Mózes 3217
 • Józsué pedig leveré Amáleket és az õ népét fegyver élivel.
  hu 2Mózes 1713
 • <<< operone list >>>

  <
  /body>.