im - The Holy Bible

 • Im dritten Monat nach dem Ausgang der Kinder Israel aus Ägyptenland kamen sie dieses Tages in die Wüste Sinai.
  de 2Mose 191
 • im fünften Jahr aber sollt ihr die Früchte essen und sie einsammeln; denn ich bin der HERR, euer Gott.
  de 3Mose 1925
 • Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis daß du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden.
  de 1Mose 319
 • Im sechshundertundersten Jahr des Alters Noahs, am ersten Tage des ersten Monats vertrocknete das Gewässer auf Erden. Da tat Noah das Dach von dem Kasten und sah, daß der Erdboden trocken war.
  de 1Mose 813
 • Im siebenten Jahr sollst du es ruhen und liegen lassen, daß die Armen unter deinem Volk davon essen; und was übrigbleibt, laß das Wild auf dem Felde essen. Also sollst du auch tun mit deinem Weinberg und Ölberg.
  de 2Mose 2311
 • im vierten Jahr aber sollen alle ihre Früchte heilig sein, ein Preisopfer dem HERRN;
  de 3Mose 1924
 • Imádkozzatok az Úrhoz, hogy legyen elég a mennydörgés és jégeső, és akkor elbocsátlak titeket és nem maradtok tovább.
  hu 2Mózes 928
 • Ímé a pénzt, melyet zsákjaink szájában találtunk vala, meghoztuk néked Kanaán földéről; hogy loptunk volna hát urad házából ezüstöt vagy aranyat?
  hu 1Mózes 448
 • Ímé a te szolgád kegyelmet talált te előtted, és nagy a te irgalmasságod, melyet mutattál irántam, hogy életemet megtartotta: de én nem menekűlhetek a hegyre, nehogy utólérjen a veszedelem, és meghaljak.
  hu 1Mózes 1919
 • Ímé az Úr keze lészen a te mezei barmaidon, lovakon, szamarakon, tevéken, ökrökön és juhokon; igen nagy döghalál.
  hu 2Mózes 93
 • Ímé e nép felkél mint nőstény oroszlán, és feltámad mint hím oroszlán; nem nyugszik, míg prédát nem eszik, és elejtettek vérét nem iszsza.
  hu 4Mózes 2324
 • Ímé e nép, a mely kijött Égyiptomból, ellepte a földnek színét; most azért jöjj el, átkozd meg azt érettem, talán megharczolhatok vele, és kiűzhetem őt.
  hu 4Mózes 2211
 • Ímé előtted van Rebeka, vegyed, menj el; és legyen felesége a te urad fiának, a mint az Úr elvégezte.
  hu 1Mózes 2451
 • Ímé elűzöl engem ma e földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm; bujdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál reám, megöl engemet.
  hu 1Mózes 414
 • Ímé én a víz forrása mellé állok és e város lakosainak leányai kijőnek vizet meríteni.
  hu 1Mózes 2413
 • Ímé én Angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrízzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, a melyet elkészítettem.
  hu 2Mózes 2320
 • Ímé én e forrás mellett állok; és legyen, hogy az a hajadon, a ki kijön vizet meríteni, s a kinek azt mondom: Adj innom nékem egy kevés vizet a te vedredből,
  hu 1Mózes 2443
 • Ímé én kiválasztottam a lévitákat Izráel fiai közül, minden elsőszülött helyett, a mely az ő anyjának méhét megnyitja Izráel fiai között: azért legyenek a léviták enyéim.
  hu 4Mózes 0312
 • Ímé én oda állok te elődbe a sziklára a Hóreben, és te sujts a sziklára, és víz jő ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedék Mózes Izráel vénei szeme láttára.
  hu 2Mózes 176
 • Ímé hét esztendő jő, [és] nagy bőség lesz egész Égyiptomban.
  hu 1Mózes 4129
 • Ímé holnap ilyenkor igen nagy jégesőt bocsátok, a melyhez hasonló nem volt Égyiptomban az napságtól fogva hogy fundáltatott, mind ez ideig.
  hu 2Mózes 918
 • Ímé kévéket kötünk vala a mezőben, és ímé az én kévém felkele és felálla; a ti kévéitek pedig körűlállanak, és az én kévém előtt meghajolnak vala.
  hu 1Mózes 377
 • Ímé ők voltak, a kik Izráel fiait Bálám tanácsából hűtlenségre bírták az Úr ellen a Peór dolgában; és lőn csapás az Úr gyülekezetén.
  hu 4Mózes 3116
 • Ímé van énnékem két leányom, a kik még nem ismertek férfiat, kihozom azokat ti hozzátok, és cselekedjetek velök a mint néktek tetszik, csakhogy ezekkel az emberekkel ne csináljatok semmit, mivelhogy az én hajlékom árnyéka alá jöttenek.
  hu 1Mózes 198
 • Ímé [parancsolatot] vettem, hogy áldjak; ha ő áld, én azt meg nem fordíthatom.
  hu 4Mózes 2320
 • Ímé, nem vitetett be annak vére a szenthely belsejébe, meg kellett volna azért ennetek a szenthelyen, a mint megparancsoltam vala.
  hu 3Mózes 1018
 • Ímé, név szerint meghívtam Bésaléelt, a Húr fiának Urinak fiát a Júda nemzetségéből.
  hu 2Mózes 312
 • Ímhol az a város közel van, hogy oda fussak, kicsiny is, hadd menekűljek kérlek oda, lám kicsiny az; és én életben maradok.
  hu 1Mózes 1920
 • Imidlertid dřde Josef og alle hans Brřdre og hele dette Slćgtled.
  dk 2Mosebog 16
 • Imidlertid kom Abimelek til ham fra Gerar med sin Ven Ahuzzat og sin Hćrfřrer Pikol.
  dk 1Mosebog 2626
 • Imidlertid sendte Juda sin Ven fra Adullam med Gedekiddet for at fĺ Pantet tilbage fra Kvinden; men han fandt hende ikke.
  dk 1Mosebog 3820
 • Imidlertid stod Manden og sĺ tavs pĺ hende for at fĺ at vide, om Herren havde ladet hans Rejse lykkes eller ej;
  dk 1Mosebog 2421
 • Imidlertid var to Mćnd blevet tilbage i Lejren, den ene hed Eldad, den anden Medad. Ogsĺ over dem kom Ĺnden, thi de hřrte til dem, der var optegnede, men de var ikke gĺet ud til Teltet, og nu kom de i profetisk Henrykkelse inde i Lejren.
  dk 4Mosebog 1126
 • Immár húsz esztendeje hogy házadnál vagyok; tizennégy esztendeig szolgáltalak két leányodért, és hat esztendeig juhaidért; te pedig béremet tízszer is megváltoztattad.
  hu 1Mózes 3141
 • Immár húsz esztendeje vagyok nálad, juhaid és kecskéid nem vetéltek el, és nyájad kosait nem ettem meg.
  hu 1Mózes 3138
 • immolabit agnum ubi immolari solet hostia pro peccato et holocaustum id est in loco sancto sicut enim pro peccato ita et pro delicto ad sacerdotem pertinet hostia sancta sanctorum est
  la Leviticus 1413
 • immolabitque ad latus altaris quod respicit ad aquilonem coram Domino sanguinem vero illius fundent super altare filii Aaron per circuitum
  la Leviticus 111
 • immolabitque vitulum coram Domino et offerent filii Aaron sacerdotes sanguinem eius fundentes super altaris circuitum quod est ante ostium tabernaculi
  la Leviticus 15
 • immolatisque victimis in monte vocavit fratres suos ut ederent panem qui cum comedissent manserunt ibi
  la Genesis 3154
 • immolatoque agno de sanguine eius ponet super extremum auriculae dextrae illius qui mundatur et super pollices manus eius ac pedis dextri
  la Leviticus 1425
 • immolavit et bovem atque arietem hostias pacificas populi obtuleruntque ei filii sui sanguinem quem fudit super altare in circuitu
  la Leviticus 918
 • immolavit et holocausti victimam obtuleruntque ei filii sui sanguinem eius quem fudit per altaris circuitum
  la Leviticus 912
 • immolavit eum et fudit sanguinem eius per altaris circuitum
  la Leviticus 819
 • immolavit eum hauriens sanguinem et tincto digito tetigit cornua altaris per gyrum quo expiato et sanctificato fudit reliquum sanguinem ad fundamenta eius
  la Leviticus 815
 • immolerŕ uno degli uccelli in un vaso di terra con dentro acqua viva.
  it Levitico 1450
 • Immolerai il giovenco davanti al Signore, all'ingresso della tenda del convegno.
  it Esodo 2911
 • Immolerai l'ariete, ne raccoglierai il sangue e lo spargerai intorno all'altare.
  it Esodo 2916
 • Immolň il toro e l'ariete in sacrificio di comunione per il popolo. I figli di Aronne gli porgevano il sangue ed egli lo spargeva attorno all'altare.
  it Levitico 918
 • Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence! Car tu es monté sur la couche de ton pčre, Tu as souillé ma couche en y montant.
  fr Genčse 494
 • Impiegň un talento d'oro puro per esso e per tutti i suoi accessori.
  it Esodo 3724
 • imple ebdomadem dierum huius copulae et hanc quoque dabo tibi pro opere quo serviturus es mihi septem annis aliis
  la Genesis 2927
 • impletique sunt septem dies postquam percussit Dominus fluvium
  la Exodus 725
 • impletisque sermonibus posuit velamen super faciem suam
  la Exodus 3433
 • implevitque eum spiritu Dei sapientiae et intellegentiae et scientiae omni doctrina
  la Exodus 3532
 • <<< operone list >>>