i_ - The Holy Bible

 • I Åbenbaringsteltet uden for Forhænget foran Vidnesbyrdet skal Aron gøre den i Stand, så den bestandig kan brænde fra Aften til Morgen for Herrens Åsyn. Det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt;
  dk 3Mosebog 243
 • I Åbenbaringsteltet uden for Forhænget, der hænger foran Vidnesbyrdet, skal Aron og hans Sønner gøre den i Stand, at den kan brænde fra Aften til Morgen for Herrens Åsyn. Det skal være en evig gyldig Bestemmelse, der skal påhvile Israeliterne fra Slægt til Slægt.
  dk 2Mosebog 2721
 • I alla de stycken om vilka jag har talat till eder skolen I taga eder till vara. Och andra gudars namn skolen I icke nämna; de skola icke höras i din mun.
  se 2Mosebok 2313
 • I alle Tilfælde hvor det drejer sig om Uredelighed med en Okse, et Æsel, et Får, en Klædning eller en hvilken som helst bortkommen Ting, hvorom der rejses Krav, skal de to Parters Sag bringes frem for Gud, og den, som Gud dømmer skyldig, skal give den anden dobbelt Erstatning.
  dk 2Mosebog 229
 • I also walked contrary to them, and brought them into the land of their enemies; if then their uncircumcised heart is humbled, and they then accept the punishment of their iniquity;
  gb Leviticus 2641
 • I also will do this to you: I will appoint terror over you, even consumption and fever, that shall consume the eyes, and make the soul to pine away. You will sow your seed in vain, for your enemies will eat it.
  gb Leviticus 2616
 • I also will set my face against that person, and will cut him off from among his people because he has given of his offspring to Molech, to defile my sanctuary, and to profane my holy name.
  gb Leviticus 203
 • I alt det jeg har sagt til eder, skal I ta eder i vare. Andre guders navn skal I ikke nevne; slikt skal ikke høres av din munn.
  no 2Mosebok 2313
 • I am a stranger and a foreigner living with you. Give me a possession of a burying-place with you, that I may bury my dead out of my sight.
  gb Genesis 234
 • I am not worthy of the least of all the loving kindnesses, and of all the truth, which you have shown to your servant; for with just my staff I crossed over this Jordan; and now I have become two companies.
  gb Genesis 3210
 • I am the God of Bethel, where you anointed a pillar, where you vowed a vow to me. Now arise, get out from this land, and return to the land of your birth.'
  gb Genesis 3113
 • I am Yahweh your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage.
  gb Exodus 202
 • I am Yahweh your God, who brought you out of the land of Egypt, that you should not be their slaves. I have broken the bars of your yoke, and made you go upright.
  gb Leviticus 2613
 • I am Yahweh your God, who brought you out of the land of Egypt, to give you the land of Canaan, and to be your God.
  gb Leviticus 2538
 • i andra raden en karbunkel, en safir och en kalcedon;
  se 2Mosebok 3911
 • i andra raden en karbunkel, en safir och en kalcedon;
  se 2Mosebok 2818
 • I asked her, and said, 'Whose daughter are you?' She said, 'The daughter of Bethuel, Nahor's son, whom Milcah bore to him.' I put the ring on her nose, and the bracelets on her hands.
  gb Genesis 2447
 • I asked my master, 'What if the woman will not follow me?'
  gb Genesis 2439
 • I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.
  dk 1Mosebog 11
 • I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
  se 1Mosebok 11
 • I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
  no 1Mosebok 11
 • I bowed my head, and worshiped Yahweh, and blessed Yahweh, the God of my master Abraham, who had led me in the right way to take my master's brother's daughter for his son.
  gb Genesis 2448
 • I bulbi e i relativi bracci facevano corpo con esso: il tutto era formato da una sola massa d'oro puro lavorata a martello.
  it Esodo 3722
 • I bulbi e i relativi bracci saranno tutti di un pezzo: il tutto sarà formato da una sola massa d'oro puro lavorata a martello.
  it Esodo 2536
 • I came today to the spring, and said, 'Yahweh, the God of my master Abraham, if now you do prosper my way which I go-
  gb Genesis 2442
 • I Cananei che abitavano il paese videro il lutto alla Aia di Atad e dissero: E' un lutto grave questo per gli Egiziani. Per questo la si chiamò Abel-Mizraim, che si trova al di là del Giordano.
  it Genesi 5011
 • I capi portarono le pietre di ònice e le pietre preziose da incastonare nell'efod e nel pettorale,
  it Esodo 3527
 • i capitelli delle colonne e i loro uncini d'argento. Sul lato orientale, verso levante, vi erano cinquanta cubiti:
  it Esodo 3813
 • I carri del faraone e il suo esercito ha gettato nel mare e i suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mare Rosso.
  it Esodo 154
 • I cherubini avevano le due ali stese di sopra, proteggendo con le ali il coperchio; erano rivolti l'uno verso l'altro e le facce dei cherubini erano rivolte verso il coperchio.
  it Esodo 379
 • I cherubini avranno le due ali stese di sopra, proteggendo con le ali il coperchio; saranno rivolti l'uno verso l'altro e le facce dei cherubini saranno rivolte verso il coperchio.
  it Esodo 2520
 • I Dag vandrer I ud, i Abib Måned.
  dk 2Mosebog 134
 • I de dager var kjempene på jorden og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, og de fødte dem barn; det er de veldige fra fordums tid, de navnkundige.
  no 1Mosebok 64
 • I de tyve År, jeg har været hos dig, fødte dine Får og Geder ikke i Utide, din Hjords Vædre fortærede jeg ikke,
  dk 1Mosebog 3138
 • I den annen rad skal det være en karfunkel, en safir og en diamant,
  no 2Mosebok 2818
 • I den annen rad var det en karfunkel, en safir og en diamant,
  no 2Mosebok 3911
 • I den første måned i det annet år, på den første dag i måneden, var det tabernaklet blev reist.
  no 2Mosebok 4017
 • I den første måned, på den fjortende dag i måneden om aftenen skal I ete usyret brød, og det skal I gjøre helt til den enogtyvende dag om aftenen i samme måned.
  no 2Mosebok 1218
 • I den første måned, på den fjortende dag i måneden, mellem de to aftenstunder, er det påske for Herren.
  no 3Mosebok 235
 • I den første måned, på den første dag i måneden, skal du reise tabernaklet, sammenkomstens telt.
  no 2Mosebok 402
 • i den grotta som ligger på åkern i Makpela, gent emot Mamre, i Kanaans land, den åker som Abraham köpte till egen grav av hetiten Efron,
  se 1Mosebok 4930
 • I den tid da Amrafel var konge i Sinear, Arjok konge i Ellasar, Kedorlaomer konge i Elam, og Tideal konge over Gojim,
  no 1Mosebok 141
 • I den tredje Måned efter Israeliternes Udvandring af Ægypten, på denne Dag nåede de Sinaj Ørken.
  dk 2Mosebog 191
 • I den øverste Kurv var der alle Hånde Bagværk til Faraos Bord, men Fuglene åd det af Kurven på mit Hoved!
  dk 1Mosebog 4017
 • I denne Nat vil jeg drage igennem Ægypten og ihjelslå alt det førstefødte i Ægypten både blandt Folk og Fæ; og over alle Ægyptens Guder vil jeg holde Dom. Jeg er Herren!
  dk 2Mosebog 1212
 • I deres Råd giver min Sjæl ej Møde, i deres Forsamling tager min Ære ej Del; thi i Vrede dræbte de Mænd, egenrådigt lamslog de Okser.
  dk 1Mosebog 496
 • I det år då Noa var sex hundra år gammal, i andra månaden, på sjuttonde dagen i månaden, den dagen bröto alla det stora djupets källor fram, och himmelens fönster öppnade sig,
  se 1Mosebok 711
 • I det år da Noah var seks hundre år gammel, i den annen måned, den syttende dag i måneden, den dag brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser åpnedes,
  no 1Mosebok 711
 • I det åttende år skal I så, men ennu ete av den gamle grøde; like til det niende års grøde kommer, skal I ete gammelt korn.
  no 3Mosebok 2522
 • I det ferde år skal all deres frukt vies til Herren i en gledesfest,
  no 3Mosebok 1924
 • i det ottende År skal I så, men I skal leve af gammelt Korn af den sidste Afgrøde indtil det niende År; indtil dets Afgrøde kommer, skal I leve af gammelt Korn.
  dk 3Mosebog 2522
 • I det seks hundre og første år, i den første måned, på den første dag i måneden, var vannet tørket bort fra jorden. Da tok Noah taket av arken; og han så ut, og se, jorden var tørr.
  no 1Mosebok 813
 • I det sexhundraförsta året, i första månaden, på första dagen i månaden, hade vattnet sinat bort ifrån jorden. Då tog Noa av taket på arken och såg nu att marken var fri ifrån vatten.
  se 1Mosebok 813
 • I dette jubelår skal I komme tilbake, enhver til sin eiendom.
  no 3Mosebok 2513
 • I din Højheds Vælde fælder du dine Modstandere, du slipper din Harme løs, den fortærer dem som Strå.
  dk 2Mosebog 157
 • I disse syv Dage skal der spises usyret Brød, og der må hverken findes syret Brød eller Surdejg hos dig nogetsteds inden dine Landemærker.
  dk 2Mosebog 137
 • i dit Ansigts Sved skal du spise dit Brød, indtil du vender tilbage til Jorden; thi af den er du taget; ja, Støv er du, og til Støv skal du vende tilbage!
  dk 1Mosebog 319
 • I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden; ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft skall du åter varda.
  se 1Mosebok 319
 • I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt; for støv er du, og til støv skal du vende tilbake.
  no 1Mosebok 319
 • I ditt land skall då icke finnas någon kvinna som föder i otid eller är ofruktsam. Dina dagars mått skall jag göra fullt.
  se 2Mosebok 2326
 • I doms-brystduken skal du legge urim og tummim; de skal ligge ved Arons hjerte når han går inn for Herrens åsyn, så Aron alltid skal bære Israels barns dom på sitt hjerte for Herrens åsyn.
  no 2Mosebok 2830
 • I due angeli arrivarono a Sòdoma sul far della sera, mentre Lot stava seduto alla porta di Sòdoma. Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro incontro e si prostrò con la faccia a terra.
  it Genesi 191
 • i due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi e al lobo del fegato che si distaccherà sopra i reni.
  it Levitico 74
 • i due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi e al lobo del fegato, che distaccherà al di sopra dei reni.
  it Levitico 49
 • i due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi e al lobo del fegato, che distaccherà al di sopra dei reni;
  it Levitico 34
 • i due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi e al lobo del fegato, che distaccherà al di sopra dei reni;
  it Levitico 310
 • i due reni con il loro grasso e il grasso attorno ai lombi e al lobo del fegato, che distaccherà al di sopra dei reni;
  it Levitico 315
 • I ett hus skal det etes; du skal ikke la noget av kjøttet komme utenfor huset, og I skal ikke bryte noget ben på det.
  no 2Mosebok 1246
 • I ett och samma hus skall det ätas; du skall icke föra något av köttet ut ur huset, och intet ben skolen I sönderslå därpå.
  se 2Mosebok 1246
 • I fanciulli crebbero ed Esaù divenne abile nella caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo, che dimorava sotto le tende.
  it Genesi 2527
 • I figli che nacquero a Giuseppe in Egitto sono due persone. Tutte le persone della famiglia di Giacobbe, che entrarono in Egitto, sono settanta.
  it Genesi 4627
 • I figli d'Israele prolificarono e crebbero, divennero numerosi e molto potenti e il paese ne fu ripieno.
  it Esodo 17
 • I figli del sacerdote Aronne porranno il fuoco sull'altare e metteranno la legna sul fuoco,
  it Levitico 17
 • I figli di Ana sono Dison e Oolibama, figlia di Ana.
  it Genesi 3625
 • I figli di Aram: Uz, Cul, Gheter e Mas.
  it Genesi 1023
 • i figli di Aronne lo bruceranno sull'altare, sopra l'olocausto, posto sulla legna che è sul fuoco: è un sacrificio consumato dal fuoco, profumo soave per il Signore.
  it Levitico 35
 • I figli di Aser: Imma, Isva, Isvi, Beria e la loro sorella Serach. I figli di Beria: Eber e Malchiel.
  it Genesi 4617
 • I figli di Beniamino: Bela, Becher e Asbel, Ghera, Naaman, Echi, Ros, Muppim, Uppim e Arde.
  it Genesi 4621
 • I figli di Bila, schiava di Rachele: Dan e Nèftali.
  it Genesi 3525
 • I figli di Cam: Etiopia, Egitto, Put e Canaan.
  it Genesi 106
 • I figli di Dan: Usim.
  it Genesi 4623
 • i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per mogli quante ne vollero.
  it Genesi 62
 • I figli di Disan sono Uz e Aran.
  it Genesi 3628
 • I figli di Dison sono Emdam, Esban, Itran e Cheran.
  it Genesi 3626
 • I figli di Elifaz furono: Teman, Omar, Zefo, Gatam, Kenaz.
  it Genesi 3611
 • I figli di Eser sono Bilan, Zaavan e Akan.
  it Genesi 3627
 • I figli di Etiopia: Seba, Avìla, Sabta, Raama e Sàbteca. I figli di Raama: Saba e Dedan.
  it Genesi 107
 • I figli di Gad: Zifion, Agghi, Suni, Esbon, Eri, Arodi e Areli.
  it Genesi 4616
 • I figli di Giacobbe si buttarono sui cadaveri e saccheggiarono la città, perché quelli avevano disonorato la loro sorella.
  it Genesi 3427
 • I figli di Giuda: Er, Onan, Sela, Perez e Zerach; ma Er e Onan morirono nel paese di Canaan. Furono figli di Perez: Chezron e Amul.
  it Genesi 4612
 • I figli di Gomer: Askenaz, Rifat e Togarma.
  it Genesi 103
 • I figli di Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Mesech e Tiras.
  it Genesi 102
 • I figli di Iavan: Elisa, Tarsis, quelli di Cipro e quelli di Rodi.
  it Genesi 104
 • I figli di Issacar: Tola, Puva, Giobbe e Simron.
  it Genesi 4613
 • I figli di Levi agirono secondo il comando di Mosè e in quel giorno perirono circa tremila uomini del popolo.
  it Esodo 3228
 • I figli di Levi: Gherson, Keat e Merari.
  it Genesi 4611
 • I figli di Lia: il primogenito di Giacobbe, Ruben, poi Simeone, Levi, Giuda, Issacar e Zàbulon.
  it Genesi 3523
 • I figli di Lotan furono Ori e Emam e la sorella di Lotan era Timna.
  it Genesi 3622
 • I figli di Madian furono Efa, Efer, Enoch, Abida ed Eldaa. Tutti questi sono i figli di Chetura.
  it Genesi 254
 • I figli di Nèftali: Iacseel, Guni, Ieser e Sillem.
  it Genesi 4624
 • I figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Iafet; Cam è il padre di Canaan.
  it Genesi 918
 • I figli di Rachele, moglie di Giacobbe: Giuseppe e Beniamino.
  it Genesi 4619
 • I figli di Rachele: Giuseppe e Beniamino.
  it Genesi 3524
 • I figli di Ruben: Enoch, Pallu, Chezron e Carmi.
  it Genesi 469
 • I figli di Sem: Elam, Assur, Arpacsad, Lud e Aram.
  it Genesi 1022
 • I figli di Simeone: Iemuel, Iamin, Oad, Iachin, Socar e Saul, figlio della Cananea.
  it Genesi 4610
 • I figli di Sobal sono Alvan, Manacat, Ebal, Sefo e Onam.
  it Genesi 3623
 • I figli di Zàbulon: Sered, Elon e Iacleel.
  it Genesi 4614
 • I figli di Zibeon sono Aia e Ana; questo è l'Ana che trovò le sorgenti calde nel deserto, mentre pascolava gli asini del padre Zibeon.
  it Genesi 3624
 • I figli di Zilpa, schiava di Lia: Gad e Aser. Questi sono i figli di Giacobbe che gli nacquero in Paddan-Aram.
  it Genesi 3526
 • i fjärde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. Med flätverk av guld blevo de omgivna i sina infattningar.
  se 2Mosebok 3913
 • i fjärde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. Omgivna med flätverk av guld skola de sitta i sin infattning.
  se 2Mosebok 2820
 • I fjerde Slægtled skal de vende tilbage hertil; thi endnu er Amoriternes Syndeskyld ikke fuldmoden.
  dk 1Mosebog 1516
 • I första månaden, på fjortonde dagen i månaden, om aftonen, skolen I äta osyrat bröd, och I skolen fortfara därmed ända till aftonen på tjuguförsta dagen i månaden.
  se 2Mosebok 1218
 • I första månaden, på fjortonde dagen i månaden, vid aftontiden, är HERRENS påsk.
  se 3Mosebok 235
 • I har set, hvad jeg gjorde ved Ægypterne, og hvorledes jeg bar eder på Ørnevinger og bragte eder hid til mig.
  dk 2Mosebog 194
 • I har sett hvad jeg har gjort med egypterne, og hvorledes jeg har båret eder på ørnevinger og ført eder til mig.
  no 2Mosebok 194
 • I have also established my covenant with them, to give them the land of Canaan, the land of their travels, in which they lived as aliens.
  gb Exodus 64
 • I have cattle, donkeys, flocks, male servants, and female servants. I have sent to tell my lord, that I may find favor in your sight.'
  gb Genesis 325
 • I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey; to the place of the Canaanite, the Hittite, the Amorite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite.
  gb Exodus 38
 • I have heard the murmurings of the children of Israel. Speak to them, saying, 'At evening you shall eat meat, and in the morning you shall be filled with bread: and you shall know that I am ahweh your God.''
  gb Exodus 1612
 • I have waited for your salvation, Yahweh.
  gb Genesis 4918
 • I hela det land I fån till besittning skolen I medgiva rätt att återbörda jordegendom.
  se 3Mosebok 2524
 • I hele det land I får til eie, skal I tillate innløsning av jorden.
  no 3Mosebok 2524
 • I hine Dage, da Gudssønnerne gik ind til Menneskedøtrene og disse fødte dem Børn men også senere hen i Tiden - levede Kæmperne på Jorden. Det er Heltene, hvis Ry når tilbage til Fortids Dage.
  dk 1Mosebog 64
 • i hulen på Makpela-marken, østenfor Mamre i Kana'ans land, den mark som Abraham kjøpte av hetitten Efron til eiendoms-gravsted.
  no 1Mosebok 4930
 • i Hulen på Makpelas Mark over for Mamre i Kana'ans Land. den Mark, som Abraham købte af Hetiten Efron til Gravsted,
  dk 1Mosebog 4930
 • i Jubelåret går Jorden så tilbage til den Mand, han købte den af, hvis Arvejord den var.
  dk 3Mosebog 2724
 • I Jubelåret skal enhver af eder vende tilbage til sin Ejendom.
  dk 3Mosebog 2513
 • I jubelåret skal jorden komme tilbake til den han har kjøpt den av, til hvis arvejord i lander har hørt.
  no 3Mosebok 2724
 • I Kanten af det ene Tæppe, det yderste i det ene sammensyede Stykke, satte han Løkker af violet Purpurgarn, og ligeledes satte han Løkker i Kanten af det yderste Tæppe i det andet sammensyede Stykke;
  dk 2Mosebog 3611
 • I Kanten af det ene Tæppe, det yderste i det ene sammensyede Stykke, skal du sætte Løkker af violet Purpurgarn, og ligeledes skal du sætte Løkker i Kanten af det yderste Tæppe i det andet sammensyede Stykke;
  dk 2Mosebog 264
 • I know that the king of Egypt won't give you permission to go, no, not by a mighty hand.
  gb Exodus 319
 • I loro armenti, la loro ricchezza e tutto il loro bestiame non saranno forse nostri? Accontentiamoli dunque e possano abitare con noi!.
  it Genesi 3423
 • I må ikke ete noget av det rått eller kokt i vann, men stekt ved ild, med hode, føtter og innvoller.
  no 2Mosebok 129
 • I må ikke gøre eder Afguder; udskårne Billeder og Stenstøtter må I ikke rejse eder, ej heller må I opstille nogen Sten med Billedværk i eders Land for at tilbede den; thi jeg er Herren eders Gud!
  dk 3Mosebog 261
 • I må ikke gøre eder Guder ved Siden af mig; Guder af Sølv eller Guld må I ikke gøre eder!
  dk 2Mosebog 2023
 • I må ikke gøre Indsnit i eders Legeme for de dødes Skyld eller indridse Tegn på eder. Jeg er Herren!
  dk 3Mosebog 1928
 • I må ikke nyde noget som helst syret; hvor I end bor, skal I spise usyret Brød.
  dk 2Mosebog 1220
 • I må ikke ofre et lovstridigt Røgelseoffer derpå, ej heller Brændofre eller Afgrødeofre, lige så lidt som I må udgyde Drikofre derpå.
  dk 2Mosebog 309
 • I må ikke ofre noget Dyr, der har en Legemsfejl, thi derved vinder I ikke eders Guds Velbehag.
  dk 3Mosebog 2220
 • I må ikke runde Håret på Tindingerne; og du må ikke studse dit Skæg;
  dk 3Mosebog 1927
 • I må ikke slagte et Stykke Hornkvæg eller Småkvæg samme Dag som dets Afkom.
  dk 3Mosebog 2228
 • I må ikke spise noget deraf råt eller kogt i Vand, men kun stegt over Ilden, og Hoved, Ben og Indmad må ikke være skilt fra.
  dk 2Mosebog 129
 • I må ikke spise noget med Blodet i. I må ikke give eder af med at tage Varsler og øve Trolddom.
  dk 3Mosebog 1926
 • I må ikke stjæle, I må ikke lyve, I må ikke bedrage hverandre.
  dk 3Mosebog 1911
 • I må ikke sværge falsk ved mit Navn, så du vanhelliger din Guds Navn. Jeg er Herren!
  dk 3Mosebog 1912
 • I må ikke vanhellige mit hellige Navn, for at jeg må blive helliget blandt Israeliterne. Jeg er Herren, som helliger eder,
  dk 3Mosebog 2232
 • I må ikke øve Uret, når I holder Rettergang; du må ikke begunstige den ringe, ej heller tage Parti for den store, men du skal dømme din Næste med Retfærdighed.
  dk 3Mosebog 1915
 • I må intet Arbejde gøre på denne Dag, thi det er Forsoningsdagen, den skal skaffe eder Soning for Herren eders Guds Åsyn.
  dk 3Mosebog 2328
 • I må intet Arbejde gøre, og I skal bringe Herren Ildofre.
  dk 3Mosebog 2325
 • I må intet Arbejde gøre. Det skal være eder en evig Anordning fra Slægt til Slægt, overalt hvor I bor.
  dk 3Mosebog 2331
 • I må intet levne deraf til næste Morgen, men hvad der bliver tilovers deraf til næste Morgen, skal I brænde.
  dk 2Mosebog 1210
 • I maghi fecero la stessa cosa con le loro magie, per produrre zanzare, ma non riuscirono e le zanzare infierivano sugli uomini e sulle bestie.
  it Esodo 814
 • I maghi non poterono stare alla presenza di Mosè a causa delle ulcere che li avevano colpiti come tutti gli Egiziani.
  it Esodo 911
 • I mån ock köpa sådana ibland barnen till inhysesmännen som bo hos eder och bland personer av deras släkt, som I haven hos eder, och som äro födda i edert land; sådana skola förbliva eder egendom.
  se 3Mosebok 2545
 • I messaggeri tornarono da Giacobbe, dicendo: Siamo stati da tuo fratello Esaù; ora egli stesso sta venendoti incontro e ha con sé quattrocento uomini.
  it Genesi 327
 • I ministri del faraone gli dissero: Fino a quando costui resterà tra noi come una trappola? Lascia partire questa gente perché serva il Signore suo Dio! Non sai ancora che l'Egitto va in rovina?.
  it Esodo 107
 • i modsat Fald er du løst fra Eden til mig; kommer du til min Slægt, og de ikke vil give dig hende, er du løst fra Eden til mig!
  dk 1Mosebog 2441
 • i Morgen den Dag skal min Retfærdighed vidne for mig: Når du kommer og syner den Hjord, der skal være min Løn, da er alle de Geder, som ikke er spættede eller blakkede, og de Får, som ikke er sorte, stjålet af mig.
  dk 1Mosebog 3033
 • i Noas 600de Leveår på den syttende Dag i den anden Måned, den Dag brast det store Verdensdybs Kilder, og Himmelens Sluser åbnedes,
  dk 1Mosebog 711
 • I Noas 601ste Leveår på den første Dag i den første Måned var Vandet tørret bort fra Jorden. Da tog Noa Dækket af Arken, og da han så sig om, se, da var Jordens Overflade tør.
  dk 1Mosebog 813
 • I pani saranno riservati ad Aronne e ai suoi figli: essi li mangeranno in luogo santo; perché saranno per loro cosa santissima tra i sacrifici in onore del Signore. E' una legge perenne.
  it Levitico 249
 • I pesci che erano nel Nilo morirono e il Nilo ne divenne fetido, così che gli Egiziani non poterono più berne le acque. Vi fu sangue in tutto il paese d'Egitto.
  it Esodo 721
 • I pesci che sono nel Nilo moriranno e il Nilo ne diventerà fetido, così che gli Egiziani non potranno più bere le acque del Nilo!.
  it Esodo 718
 • I petti e la coscia destra, Aronne li agitava davanti al Signore come offerta da agitare secondo il rito, nel modo che Mosè aveva ordinato.
  it Levitico 921
 • i picchetti della Dimora, i picchetti del recinto e le loro corde,
  it Esodo 3518
 • i så Fald vil vi give eder vore Døtre og ægte eders Døtre og bosætte os iblandt eder, så vi bliver eet Folk;
  dk 1Mosebog 3416
 • I sacerdoti non profaneranno dunque le cose sante degli Israeliti, che essi offrono al Signore con la rituale elevazione,
  it Levitico 2215
 • I sacerdoti non si faranno tonsure sul capo, né si raderanno ai lati la barba né si faranno incisioni nella carne.
  it Levitico 215
 • i sådant fall skall du vara löst från din ed till mig, när du har kommit till min släkt. Också om de icke giva henne åt dig, skall du vara fri ifrån eden till mig.'
  se 1Mosebok 2441
 • I said to them, 'Whoever has any gold, let them take it off:' so they gave it to me; and I threw it into the fire, and out came this calf.?
  gb Exodus 3224
 • I sammenkomstens telt, utenfor forhenget som henger foran vidnesbyrdet, skal Aron og hans sønner holde lampene i stand fra aften til morgen for Herrens åsyn; det skal være en evig gyldig vedtekt for Israels barn, fra slekt til slekt.
  no 2Mosebok 2721
 • I saw in my dream, and behold, seven heads of grain came up on one stalk, full and good:
  gb Genesis 4122
 • I seks år skal du tilså din aker, og i seks år skal du stelle med din vingård og høste landets grøde.
  no 3Mosebok 253
 • I seks bage skal I samle det, men på den syvende Dag, på Sabbaten, er der intet at finde.
  dk 2Mosebog 1626
 • I seks Dage må der arbejdes, men på den syvende Dag skal I holde en fuldkommen Hviledag, helliget Herren; enhver, som udfører Arbejde på Sabbatsdagen, skal lide Døden.
  dk 2Mosebog 3115
 • I seks Dage må der arbejdes, men på den syvende Dag skal I holde Helligdag, en fuldkommen Hviledag for Herren. Enhver, der den Dag udfører noget Arbejde, skal lide Døden.
  dk 2Mosebog 352
 • I seks Dage må du arbejde, men på den syvende skal du hvile; i Pløje og Høsttiden skal du holde Hviledag.
  dk 2Mosebog 3421
 • I seks Dage skal der arbejdes, men den syvende Dag skal være en fuldkommen Hviledag med Højtidsstævne; I må intet Arbejde gøre, det er Sabbat for Herren, overalt hvor I bor.
  dk 3Mosebog 233
 • I seks Dage skal du arbejde og gøre al din Gerning,
  dk 2Mosebog 209
 • I seks Dage skal du gøre dit Arbejde, men på den syvende skal du hvile, for at dine Okser og Æsler kan få Hvile og din Trælkvindes Søn og den fremmede hvile ud.
  dk 2Mosebog 2312
 • I seks dager skal der arbeides; men på den syvende dag skal det være høihellig sabbat, hellig for Herren; hver den som gjør noget arbeid på sabbatsdagen, skal visselig late livet.
  no 2Mosebok 3115
 • I seks dager skal der gjøres arbeid, men den syvende dag skal I holde hellig hvile, en høihellig sabbat for Herren; enhver som gjør noget arbeid på den dag, skal lide døden.
  no 2Mosebok 352
 • I seks dager skal I arbeide; men på den syvende dag er det høihellig sabbat, en hellig sammenkomst; da skal I ikke gjøre noget arbeid; det er sabbat for Herren i alle eders hjem.
  no 3Mosebok 233
 • I seks dager skal I sanke det; men på den syvende dag er det sabbat, da skal det ikke være å finne.
  no 2Mosebok 1626
 • I sen ju med egna ögon, också min broder Benjamin ser med egna ögon, att det är jag, som med egen mun talar till eder.
  se 1Mosebok 4512
 • I servi di Isacco scavarono poi nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva.
  it Genesi 2619
 • I set my rainbow in the cloud, and it will be a sign of a covenant between me and the earth.
  gb Genesis 913
 • I sex år skall du beså din åker, och i sex år skära din vingård och inbärga avkastningen av landet,
  se 3Mosebok 253
 • I sex år skall du beså din jord och inbärga dess gröda;
  se 2Mosebok 2310
 • I sex dagar skolen I samla därav, men på sjunde dagen är sabbat; då skall intet vara att finna.
  se 2Mosebok 1626
 • I sju dagar må ingen surdeg finnas i edra hus; ty var och en son äter något syrligt, han skall utrotas ur Israels menighet, evad han är främling eller inföding i landet.
  se 2Mosebok 1219
 • I sju dagar skall den av hans söner, som bliver präst i hans ställe, ikläda sig dem, den som skall gå in i uppenbarelsetältet för att göra tjänst i helgedomen.
  se 2Mosebok 2930
 • I sju dagar skall du äta osyrat bröd, och på sjunde dagen skall hållas en HERRENS högtid.
  se 2Mosebok 136
 • I sju dagar skall du bringa försoning för altaret och helga det. Så bliver altaret högheligt; var och en som kommer vid altaret bliver helig.
  se 2Mosebok 2937
 • I sju dagar skolen I äta osyrat bröd; redan på första dagen skolen I skaffa bort all surdeg ur edra hus. Ty var och en som äter något syrat, från den första dagen till den sjunde, han skall utrotas ur Israel.
  se 2Mosebok 1215
 • I sju dagar skolen I offra eldsoffer åt HERREN. På den åttonde dagen skolen I hålla en helig sammankomst och skolen offra eldsoffer åt HERREN. Då är högtidsförsamling; ingen arbetssyssla skolen I då göra.
  se 3Mosebok 2336
 • I skal advare Israeliterne for deres Urenhed, for at de ikke skal dø i deres Urenhed, når de gør min Bolig, som er i deres Midte, uren.
  dk 3Mosebog 1531
 • I skal bli ved inngangen til sammenkomstens telt i syv dager, både dag og natt, og ta vare på det som Herren vil ha varetatt, så I ikke skal dø; for således er mig befalt.
  no 3Mosebok 835
 • I skal bo i Løvhytter i syv Dage, alle indfødte i Israel skal bo i Løvhytter,
  dk 3Mosebog 2342
 • I skal bo i løvhytter i syv dager, alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter,
  no 3Mosebok 2342
 • I skal bringe Herren Ildoffer i syv Dage. På den syvende Dag skal der holdes Højtidsstævne, I må intet Arbejde gøre.
  dk 3Mosebog 238
 • I skal dyrke Herren eders Gud, så vil jeg velsigne dit Brød og dit Vand og holde Sygdomme borte fra dig.
  dk 2Mosebog 2325
 • I skal ete det på et hellig sted, for det er din og dine sønners fastsatte del av Herrens ildoffer; således er det mig befalt.
  no 3Mosebok 1013
 • I skal ete eders sønners kjøtt og ete eders døtres kjøtt.
  no 3Mosebok 2629
 • I skal fejre den som en Højtid for Herren syv Dage om Året; det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt; i den syvende Måned skal I fejre den.
  dk 3Mosebog 2341
 • I skal forfølge eders Fjender, og de skal falde for Sværdet foran eder.
  dk 3Mosebog 267
 • I skal fortære eders Sønners Kød, og eders Døtres Kød skal I fortære.
  dk 3Mosebog 2629
 • I skal frygte hver sin Moder og sin Fader, og mine Sabbater skal I holde. Jeg er Herren eders Gud!
  dk 3Mosebog 193
 • I skal gå til Grunde blandt Folkeslagene, eders Fjenders Land skal fortære eder.
  dk 3Mosebog 2638
 • I skal gjøre efter mine bud, og I skal holde mine lover, så I følger dem; jeg er Herren eders Gud.
  no 3Mosebok 184
 • I skal gøre efter mine Anordninger og holde mine Lovbud, så I gør efter dem; så skal I bo trygt i Landet,
  dk 3Mosebog 2518
 • I skal ha ærefrykt enhver for sin mor og sin far, og I skal holde mine sabbater; jeg er Herren eders Gud.
  no 3Mosebok 193
 • I skal have det gående til den fjortende Dag i denne Måned, og hele Israels Menigheds Forsamling skal slagte det ved Aftenstid.
  dk 2Mosebog 126
 • I skal hellige eder og være hellige; for jeg er Herren eders Gud.
  no 3Mosebok 207
 • I skal holde de usyrede brøds høitid, for på denne samme dag førte jeg eders hærer ut av Egyptens land; derfor skal det være en evig forskrift for eder å holde denne dag, slekt efter slekt.
  no 2Mosebok 1217
 • I skal holde det usyrede Brøds Højtid, thi på denne selv samme Dag førte jeg eders Hærskarer ud af Ægypten, derfor skal I højtideligholde denne Dag i alle kommende Slægtled som en evig gyldig Ordning.
  dk 2Mosebog 1217
 • I skal holde mine Anordninger og Lovbud; det Menneske, der handler efter dem, skal leve ved dem. Jeg er Herren!
  dk 3Mosebog 185
 • I skal holde mine Bud og handle efter dem. Jeg er Herren!
  dk 3Mosebog 2231
 • I skal holde mine lover og ta vare på mine bud og holde dem; så skal I bo trygt i landet.
  no 3Mosebok 2518
 • I skal holde mine lover: Du skal ikke la to slags dyr av ditt fe parre sig med hverandre; du skal ikke så to slags sæd på din mark, og klær som er vevd av to slags garn, skal ikke komme på dig.
  no 3Mosebok 1919
 • I skal holde Sabbaten, thi den skal være eder hellig; den, som vanhelliger den, skal lide Døden, ja enhver, som udfører noget Arbejde på den, det Menneske skal udryddes af sin Slægt.
  dk 2Mosebog 3114
 • I skal ikke ete noget med blodet i. I skal ikke gi eder av med å tyde varsler eller spå av skyene.
  no 3Mosebok 1926
 • I skal ikke gjøre eder avguder og ikke reise op utskårne billeder eller støtter og ikke sette stener med billeder i eders land for å tilbede ved dem; for jeg er Herren eders Gud.
  no 3Mosebok 261
 • I skal ikke gjøre eder nogen gud ved siden av mig; guder av sølv eller guder av gull skal I ikke gjøre eder.
  no 2Mosebok 2023
 • I skal ikke gjøre som de gjør i Egyptens land, som I bodde i, og I skal ikke gjøre som de gjør i Kana'ans land, som jeg vil føre eder til, og I skal ikke vandre efter deres skikker.
  no 3Mosebok 183
 • I skal ikke gjøre urett i dom, i lengdemål, i vekt eller i hulmål.
  no 3Mosebok 1935
 • I skal ikke gjøre urett i dommen; du skal ikke holde med nogen fordi han er ringe, og ikke gi nogen rett fordi han er mektig; du skal dømme din næste med rettferdighet.
  no 3Mosebok 1915
 • I skal ikke mere gi folket halm til teglarbeidet, som før; de skal selv gå og sanke sig halm.
  no 2Mosebok 57
 • I skal ikke mere som hidtil give Folket Halm til Teglarbejdet; de skal selv gå ud og sanke Halm;
  dk 2Mosebog 57
 • I skal ikke ofre fremmed røkelse på alteret, heller ikke brennoffer eller matoffer; og I skal ikke helle ut drikkoffer på det.
  no 2Mosebok 309
 • I skal ikke plage nogen enke eller farløs;
  no 2Mosebok 2222
 • I skal ikke rundskjære eders hår; heller ikke skal du klippe ditt skjegg kort.
  no 3Mosebok 1927
 • I skal ikke skjære i eders kjøtt av sorg over en avdød, og ikke brenne inn skrifttegn på eder; jeg er Herren.
  no 3Mosebok 1928
 • I skal ikke slakte et stykke storfe eller småfe på samme dag som dets unge.
  no 3Mosebok 2228
 • I skal ikke stjele, og I skal ikke lyve, og ingen av eder skal gå svikefullt frem mot sin næste.
  no 3Mosebok 1911
 • I skal ikke sverge på løgn ved mitt navn, så du vanhelliger din Guds navn; jeg er Herren.
  no 3Mosebok 1912
 • I skal ikke tende op ild i nogen av eders boliger i sabbatsdagen.
  no 2Mosebok 353
 • I skal ikke vanhellige mitt hellige navn, for jeg vil være helliget blandt Israels barn; jeg er Herren, som helliger eder,
  no 3Mosebok 2232
 • I skal ikke vende eder til avgudene og ikke gjøre eder støpte guder; jeg er Herren eders Gud.
  no 3Mosebok 194
 • I skal ikke vende eder til dødningemanere og ikke ty til sannsigere, så I gjør eder urene ved dem; jeg er Herren eders Gud.
  no 3Mosebok 1931
 • I skal omskjæres på eders forhud; det skal være tegnet på pakten mellem mig og eder.
  no 1Mosebok 1711
 • I skal omskæres på eders Forhud, det skal være et Pagtstegn mellem mig og eder;
  dk 1Mosebog 1711
 • I skal rive ned deres altere, og I skal slå i stykker deres billedstøtter, og I skal hugge ned deres Astarte-billeder.
  no 2Mosebok 3413
 • I skal si: Snart kommer din tjener Jakob selv efter. For han tenkte: Jeg vil forsone ham ved den gave som jeg sender foran mig, og siden vil jeg selv trede frem for ham; kanskje han vil ta nådig imot mig.
  no 1Mosebok 3220
 • I skal skelne mellem rene og urene Dyr og mellem urene og rene Fugle for ikke at gøre eder selv til en Vederstyggelighed ved de Dyr og de Fugle og alt, hvad der rører sig på Jorden, alt, hvad jeg har udskilt for eder og erklæret for urent.
  dk 3Mosebog 2025
 • I skal skille Israels barn av med deres urenhet, forat de ikke skal dø i sin urenhet når de gjør mitt tabernakel urent, det som står midt iblandt dem.
  no 3Mosebok 1531
 • I skal spise det på et helligt Sted; det er jo din og dine Sønners retmæssige Del af Herrens Ildofre; thi således er det mig påbudt.
  dk 3Mosebog 1013
 • I skal spise gammelt Korn, til I for det nye Korns Skyld må tømme Laderne for det gamle.
  dk 3Mosebog 2610
 • I skal spise Kødet samme Nat, stegt over Ilden, og I skal spise usyret Brød og bitre Urter dertil.
  dk 2Mosebog 128
 • I skal ta vare på alle mine lover og alle mine bud og holde dem, forat ikke landet skal utspy eder, det land som jeg fører eder til og vil la eder bo i,
  no 3Mosebok 2022
 • I skal ta vare på alle mine lover og alle mine bud og holde dem; jeg er Herren.
  no 3Mosebok 1937
 • I skal ta vare på mine bud og holde dem; jeg er Herren.
  no 3Mosebok 2231
 • I skal tage en Offerydelse til Herren af, hvad I ejer. Enhver, som i sit Hjerte føler sig tilskyndet dertil, skal komme med det, Herrens Offerydelse, Guld, Sølv, Kobber,
  dk 2Mosebog 355
 • I skal tjene Herren eders Gud, og han skal velsigne ditt brød og ditt vann. Og jeg vil holde sykdom borte fra dig;
  no 2Mosebok 2325
 • I skal være hellige for mig; for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt eder ut fra folkene, forat I skal høre mig til.
  no 3Mosebok 2026
 • I skal være hellige mennesker for mig; I skal ikke ete kjøtt av ihjelrevne dyr som I finner på marken; I skal kaste det for hundene.
  no 2Mosebok 2231
 • I skal være mig hellige Mænd; Kød af sønderrevne Dyr må I ikke spise, I skal kaste det for Hundene.
  dk 2Mosebog 2231
 • I skolen äta det på en helig plats; ty det är din och dina söners stadgade rätt av HERRENS eldsoffer; så är mig bjudet.
  se 3Mosebok 1013
 • I skolen fira denna högtid såsom en HERRENS högtid sju dagar om året. Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte; i sjunde månaden skolen I fira den.
  se 3Mosebok 2341
 • I skolen förgås bland hedningarna, och edra fienders land skall förtära eder.
  se 3Mosebok 2638
 • I skolen hålla mina bud och göra efter dem. Jag är HERREN.
  se 3Mosebok 2231
 • I skolen icke äta något därav rått eller kokt i vatten, utan det skall vara stekt på eld, med huvud, fötter och innanmäte.
  se 2Mosebok 129
 • I skolen icke äta något med blod i. I skolen icke befatta eder med spådom eller teckentyderi.
  se 3Mosebok 1926
 • I skolen icke därtill taga ett djur som har något lyte, ty genom ett sådant bliven I icke välbehagliga.
  se 3Mosebok 2220
 • I skolen icke göra eder gudar jämte mig; gudar av silver eller guld skolen I icke göra åt eder.
  se 2Mosebok 2023
 • I skolen icke göra eder några av gudar, ej heller uppresa åt eder något beläte eller någon stod, eller uppsätta i edert land stenar med inhuggna bilder, för att tillbedja vid dem; ty jag är HERREN, eder Gud.
  se 3Mosebok 261
 • I skolen icke göra något märke på eder kropp för någon död, ej heller bränna in skrifttecken på eder. Jag är HERREN.
  se 3Mosebok 1928
 • I skolen icke göra orätt i domen, icke i fråga om mått, vikt eller mål.
  se 3Mosebok 1935
 • I skolen icke göra orätt i domen; du skall icke hava anseende till den ringes person, ej heller vara partisk för den mäktige; du skall döma din nästa rätt.
  se 3Mosebok 1915
 • I skolen icke göra såsom man gör i Egyptens land, där I haven bott. Ej heller skolen I göra såsom man gör i Kanaans land, dit jag vill föra eder; I skolen icke vandra efter deras stadgar.
  se 3Mosebok 183
 • I skolen icke göra varandra orätt du skall frukta din Gud; ty jag är HERREN, eder Gud.
  se 3Mosebok 2517
 • I skolen icke låta någon främmande rökelse komma därpå, ej heller brännoffer eller spisoffer; och intet drickoffer skolen utgjuta därpå.
  se 2Mosebok 309
 • I skolen icke ohelga mitt heliga namn, ty jag vill bliva helgad bland Israels barn. Jag är HERREN, som helgar eder,
  se 3Mosebok 2232
 • I skolen icke orena eder med något av allt detta, ty med allt sådant hava de hedningar orenat sig, som jag fördriver för eder.
  se 3Mosebok 1824
 • I skolen icke rundklippa kanten av edert huvudhår, ej heller skall du avstympa kanten av ditt skägg.
  se 3Mosebok 1927
 • I skolen icke slakta något djur, vare sig av fäkreaturen eller av småboskapen, på samma dag som dess avföda.
  se 3Mosebok 2228
 • I skolen icke stjäla eller ljuga eller begå något svek mot varandra.
  se 3Mosebok 1911
 • I skolen icke svärja falskt vid mitt namn; då ohelgar du din Guds namn. Jag är HERREN.
  se 3Mosebok 1912
 • I skolen icke tända upp eld på: sabbatsdagen, var I än ären bosatta.
  se 2Mosebok 353
 • I skolen icke vända eder till andar som tala genom besvärjare eller spåmän. Söken icke sådana, så att I bliven orena genom dem. Jag är HERREN, eder Gud.
  se 3Mosebok 1931
 • I skolen icke vända eder till avgudar och icke göra eder gjutna gudar. Jag är HERREN, eder Gud.
  se 3Mosebok 194
 • I skolen icke vidare såsom förut giva folket halm till att göra tegel. Låten dem själva gå och skaffa sig halm.
  se 2Mosebok 57
 • I skolen jaga edra fiender framför eder, och de skola falla för edra svärd.
  se 3Mosebok 267
 • I skolen nödgas äta edra söners kött och äta edra döttrars kött.
  se 3Mosebok 2629
 • I skolen skilja mellan heligt och oheligt, mellan orent och rent;
  se 3Mosebok 1010
 • I skolen vara mig heliga, ty jag, HERREN, är helig, och jag har avskilt eder från andra folk, för att I skolen höra mig till.
  se 3Mosebok 2026
 • I sorveglianti del popolo e gli scribi uscirono e parlarono al popolo: Ha ordinato il faraone: Io non vi dò più paglia.
  it Esodo 510
 • i suoi figli e i nipoti, le sue figlie e le nipoti, tutti i suoi discendenti egli condusse con sé in Egitto.
  it Genesi 467
 • I suoi figli gli porsero il sangue ed egli vi intinse il dito, ne bagnò i corni dell'altare e sparse il resto del sangue alla base dell'altare;
  it Levitico 99
 • I suoi figli lo portarono nel paese di Canaan e lo seppellirono nella caverna del campo di Macpela, quel campo che Abramo aveva acquistato, come proprietà sepolcrale, da Efron l'Hittita, e che si trova di fronte a Mamre.
  it Genesi 5013
 • I suoi fratelli andarono a pascolare il gregge del loro padre a Sichem.
  it Genesi 3712
 • I suoi fratelli perciò erano invidiosi di lui, ma suo padre tenne in mente la cosa.
  it Genesi 3711
 • I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non potevano parlargli amichevolmente.
  it Genesi 374
 • I suoi smoccolatoi e i suoi portacenere saranno d'oro puro.
  it Esodo 2538
 • I syv bage må I ikke vige fra Indgangen til Åbenbaringsteltet, indtil eders Indsættelsesdage er omme; thi syv Dage varer eders Indsættelse.
  dk 3Mosebog 833
 • I syv Dage må der ikke findes Surdejg i eders Huse, thi hver den, som spiser noget syret, det Menneske skal udryddes af Israels Menighed, de fremmede så vel som de indfødte i Landet.
  dk 2Mosebog 1219
 • I syv Dage skal de bæres af den af hans Sønner, som bliver Præst i hans Sted, den, som skal gå ind i Åbenbaringsteltet for at gøre Tjeneste i Helligdommen.
  dk 2Mosebog 2930
 • I syv Dage skal du spise usyret Brød, og på den syvende Dag skal der være Højtid for Herren.
  dk 2Mosebog 136
 • I syv Dage skal I spise usyret Brød. Straks den første Dag skal I skaffe al Surdejg bort af eders Huse; thi hver den, som spiser noget syret fra den første til den syvende Dag, det Menneske skal udryddes af Israel.
  dk 2Mosebog 1215
 • I syv dager skal den av hans sønner som blir prest i hans sted, bære disse klær - han som skal gå inn i sammenkomstens telt for å gjøre tjeneste i helligdommen.
  no 2Mosebok 2930
 • I syv dager skal det ikke finnes surdeig i eders hus; enhver som eter syret brød, han skal utryddes av Israels menighet, enten han er en fremmed eller innfødt i landet.
  no 2Mosebok 1219
 • I syv dager skal du ete usyret brød, og på den syvende dag skal det være høitid for Herren.
  no 2Mosebok 136
 • I syv dager skal du gjøre soning for alteret og hellige det, og da skal alteret være høihellig; hver den som rører ved alteret, blir hellig.
  no 2Mosebok 2937
 • I syv dager skal I ete usyret brød. Straks på den første dag skal I ha all surdeig bort av eders hus; enhver som eter syret brød fra den første til den syvende dag, han skal utryddes av Israel.
  no 2Mosebok 1215
 • I syv dager skal I ofre ildoffer for Herren; på den syvende dag skal det være en hellig sammenkomst, I skal ikke gjøre nogen arbeidsgjerning.
  no 3Mosebok 238
 • I syv dager skal I ofre ildoffer til Herren; på den åttende dag skal I holde en hellig sammenkomst og ofre ildoffer til Herren; det er en festsammenkomst; I skal ikke gjøre nogen arbeidsgjerning.
  no 3Mosebok 2336
 • I tänkten ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo, för att låta det ske, som nu har skett, och så behålla mycket folk vid liv.
  se 1Mosebok 5020
 • i tendaggi del recinto, le sue colonne e le sue basi e la cortina alla porta del recinto,
  it Esodo 3517
 • i tendaggi del recinto, le sue colonne, le sue basi e la cortina per la porta del recinto, le sue corde, i suoi picchetti e tutti gli arredi del servizio della Dimora, per la tenda del convegno,
  it Esodo 3940
 • I tenkte ondt mot mig; men Gud tenkte det til det gode for å gjøre det han nu har gjort, og holde meget folk i live.
  no 1Mosebok 5020
 • I tjugu år har jag nu varit hos dig; dina tackor och dina getter hava icke fött i otid, och av vädurarna i din hjord har jag icke ätit.
  se 1Mosebok 3138
 • I tjugu år har jag nu varit i ditt hus; jag har tjänat dig i fjorton år för dina båda döttrar och i sex år för din boskap, men du har tio gånger förändrat min lön.
  se 1Mosebok 3141
 • i to År har der nu været Hungersnød i Landet, og fem År endnu skal der hverken pløjes eller høstes;
  dk 1Mosebog 456
 • I tolv år hade de varit under Kedorlaomer, men i det trettonde året hade de avfallit.
  se 1Mosebok 144
 • I tolv År havde de stået under Kedorlaomer, men i det trettende faldt de fra;
  dk 1Mosebog 144
 • i tredje raden en hyacint, en agat och en ametist;
  se 2Mosebok 3912
 • i tredje raden en hyacint, en agat och en ametist;
  se 2Mosebok 2819
 • i tumori, le pustole e le macchie,
  it Levitico 1456
 • I två år har nu hungersnöd varit i landet, och ännu återstå fem år under vilka man varken skall plöja eller skörda.
  se 1Mosebok 456
 • I tyve år har jeg nu vært i ditt hus, jeg har tjent dig fjorten år for dine to døtre og seks år for ditt småfe; men du forandret min lønn ti ganger.
  no 1Mosebok 3141
 • I tyve År har jeg tjent dig i dit Hus, fjorten År for dine to Døtre og seks År for dit Småkvæg, og ti Gange har du forandret min Løn.
  dk 1Mosebog 3141
 • I tænkte ondt mod mig, men Gud tænkte at vende det til det gode for at gøre, hvad nu er sket, og holde mange Folk i Live;
  dk 1Mosebog 5020
 • I uppenbarelsetältet, utanför den förlåt som hänger framför vittnesbördet, skola Aron och hans söner sköta den, från aftonen till morgonen, inför HERRENS ansikte. Detta skall vara en evärdlig stadga från släkte till släkte, en gärd av Israels barn.
  se 2Mosebok 2721
 • I will accept nothing from you except that which the young men have eaten, and the portion of the men who went with me: Aner, Eshcol, and Mamre. Let them take their portion.
  gb Genesis 1424
 • I will also judge that nation, whom they will serve. Afterward they will come out with great wealth,
  gb Genesis 1514
 • I will also make a nation of the son of the servant, because he is your child.
  gb Genesis 2113
 • I will bless her, and moreover I will give you a son by her. Yes, I will bless her, and she will be a mother of nations. Kings of peoples will come from her.
  gb Genesis 1716
 • I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. All the families of the earth will be blessed through you.
  gb Genesis 123
 • I will break the pride of your power, and I will make your sky like iron, and your soil like brass.
  gb Leviticus 2619
 • I will bring a sword upon you that will execute the vengeance of the covenant. You will be gathered together within your cities, and I will send the pestilence among you. You will be delivered into the hand of the enemy.
  gb Leviticus 2625
 • I will bring the land into desolation; and your enemies that dwell therein will be astonished at it.
  gb Leviticus 2632
 • I will bring you into the land which I swore to give to Abraham, to Isaac, and to Jacob; and I will give it to you for a heritage: I am Yahweh.''
  gb Exodus 68
 • I will destroy your high places, and cut down your incense altars, and cast your dead bodies upon the bodies of your idols; and my soul will abhor you.
  gb Leviticus 2630
 • I will dwell among the children of Israel, and will be their God.
  gb Exodus 2945
 • I will establish my covenant between me and you and your offspring after you throughout their generations for an everlasting covenant, to be a God to you and to your offspring after you.
  gb Genesis 177
 • I will establish my covenant with you: All flesh will not be cut off any more by the waters of the flood. There will never again be a flood to destroy the earth.
  gb Genesis 911
 • I will get a morsel of bread so you can refresh your heart. After that you may go your way, now that you have come to your servant. They said, Very well, do as you have said.
  gb Genesis 185
 • I will give peace in the land, and you shall lie down, and no one will make you afraid. I will remove evil animals out of the land, neither shall the sword go through your land.
  gb Leviticus 266
 • I will give this people favor in the sight of the Egyptians, and it will happen that when you go, you shall not go empty-handed.
  gb Exodus 321
 • I will give to you, and to your offspring after you, the land where you are traveling, all the land of Canaan, for an everlasting possession. I will be their God.
  gb Genesis 178
 • I will go down now, and see whether their deeds are as bad as the reports which have come to me. If not, I will know.
  gb Genesis 1821
 • I will go down with you into Egypt. I will also surely bring you up again. Joseph will close your eyes.
  gb Genesis 464
 • I will harden Pharaoh's heart, and he will follow after them; and I will get honor over Pharaoh, and over all his armies; and the Egyptians shall know that I am Yahweh.' They did so.
  gb Exodus 144
 • I will harden Pharaoh's heart, and multiply my signs and my wonders in the land of Egypt.
  gb Exodus 73
 • I will have respect for you, and make you fruitful, and multiply you, and will establish my covenant with you.
  gb Leviticus 269
 • I will lay your cities waste, and will bring your sanctuaries to desolation. I will not take delight in the sweet fragrance of your offerings.
  gb Leviticus 2631
 • I will make my covenant between me and you, and will multiply you exceedingly.
  gb Genesis 172
 • I will make of you a great nation. I will bless you and make your name great. You will be a blessing.
  gb Genesis 122
 • I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you. Kings will come out of you.
  gb Genesis 176
 • I will make you swear by Yahweh, the God of heaven and the God of the earth, that you shall not take a wife for my son of the daughters of the Canaanites, among whom I live.
  gb Genesis 243
 • I will make your offspring as the dust of the earth, so that if a man can number the dust of the earth, then your offspring may also be numbered.
  gb Genesis 1316
 • I will multiply your offspring as the stars of the sky, and will give all these lands to your offspring. In your offspring will all the nations of the earth be blessed,
  gb Genesis 264
 • I will not drive them out from before you in one year, lest the land become desolate, and the animals of the field multiply against you.
  gb Exodus 2330
 • I will pass through all your flock today, removing from there every speckled and spotted one, and every black one among the sheep, and the spotted and speckled among the goats. This will be my hire.
  gb Genesis 3032
 • I will put a division between my people and your people: by tomorrow shall this sign be.'''
  gb Exodus 823
 • I will put hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will bruise your head, and you will bruise his heel.
  gb Genesis 315
 • I will reach out my hand and strike Egypt with all my wonders which I will do among them, and after that he will let you go.
  gb Exodus 320
 • I will sanctify the Tent of Meeting and the altar: Aaron also and his sons I will sanctify, to minister to me in the priest's office.
  gb Exodus 2944
 • I will scatter you among the nations, and I will draw out the sword after you. Your land will be a desolation, and your cities shall be a waste.
  gb Leviticus 2633
 • I will send an angel before you; and I will drive out the Canaanite, the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite:
  gb Exodus 332
 • I will send my terror before you, and will confuse all the people to whom you come, and I will make all your enemies turn their backs to you.
  gb Exodus 2328
 • I will send the hornet before you, which will drive out the Hivite, the Canaanite, and the Hittite, from before you.
  gb Exodus 2329
 • I will send the wild animals among you, which will rob you of your children, destroy your livestock, and make you few in number. Your roads will become desolate.
  gb Leviticus 2622
 • I will set apart in that day the land of Goshen, in which my people dwell, that no swarms of flies shall be there; to the end you may know that I am Yahweh on the earth.
  gb Exodus 822
 • I will set my face against you, and you will be struck before your enemies. Those who hate you will rule over you; and you will flee when no one pursues you.
  gb Leviticus 2617
 • I will set my tent among you, and my soul won't abhor you.
  gb Leviticus 2611
 • I will set your border from the Red Sea even to the sea of the Philistines, and from the wilderness to the River; for I will deliver the inhabitants of the land into your hand, and you shall drive them out before you.
  gb Exodus 2332
 • I will surely require your blood of your lives; at the hand of every animal I will require it. At the hand of man, even at the hand of every man's brother, I will require the life of man.
  gb Genesis 95
 • I will walk among you, and will be your God, and you will be my people.
  gb Leviticus 2612
 • <<< operone list >>>