da_t - The Holy Bible

 • Då talade Gud till Noa och sade:
  se 1Mosebok 815
 • Då talade Hamor med dem och sade: Min son Sikems hjärta har fäst sig vid eder syster; given henne åt honom till hustru.
  se 1Mosebok 348
 • Då talade Isak till sin fader Abraham och sade: Min fader! Han svarade: Vad vill du, min son? Han sade: Se, här är elden och veden, men var är fåret till brännoffret?
  se 1Mosebok 227
 • Då talade överste munskänken till Farao och sade: Jag måste i dag påminna om mina synder.
  se 1Mosebok 419
 • Da talede Herren til Moses og Aron og sendte dem til Farao, Ægyptens Konge, for at føre Israeliterne ud af Ægypten.
  dk 2Mosebog 613
 • Da talede Herren til Moses og sagde:
  dk 2Mosebog 1611
 • Da talede Herren til Moses og sagde:
  dk 2Mosebog 610
 • Da talte den øverste munnskjenk til Farao og sa: Jeg må idag minne om mine synder.
  no 1Mosebok 419
 • Da talte Gud alle disse ord og sa:
  no 2Mosebok 201
 • Da talte Gud til Noah og sa:
  no 1Mosebok 815
 • Da talte Hemor med dem og sa: Min sønn Sikems hjerte henger ved eders datter; kjære, la ham få henne til hustru,
  no 1Mosebok 348
 • Da talte Herren til Moses og Aron og sendte dem til Israels barn og til Farao, kongen i Egypten, med pålegg om at Israels barn skulde føres ut av Egyptens land.
  no 2Mosebok 613
 • Da talte Herren til Moses og sa:
  no 2Mosebok 610
 • Da talte hun likedan til ham og sa: Den hebraiske træl som du har ført hit til oss, kom inn til mig for å føre skam over mig;
  no 1Mosebok 3917
 • Da talte Isak til Abraham, sin far, og sa: Du far! Han svarte: Ja, min sønn! Han sa: Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet?
  no 1Mosebok 227
 • Då tänkte Gud på Noa och på alla de vilda djur och alla de boskapsdjur som voro med honom i arken. Och Gud lät en vind gå fram över jorden, så att vattnet sjönk undan;
  se 1Mosebok 81
 • Då tänkte Mose: Jag vill gå ditbort och betrakta den underbara synen och se varför busken icke brinner upp.
  se 2Mosebok 33
 • Da Tara havde levet 70 År, avlede han Abram, Nakor og Haran.
  dk 1Mosebog 1126
 • Da Tarah var sytti år gammel, fikk han sønnene Abram, Nakor og Haran.
  no 1Mosebok 1126
 • Da taten die Zauberer auch also mit ihrem Beschwören und ließen Frösche über Ägyptenland kommen.
  de 2Mose 87
 • Da Tiden kom, at hun skulde føde, se, da var der Tvillinger i hendes Liv.
  dk 1Mosebog 3827
 • Da tilhuggede han to Stentavler ligesom de forrige, og tidligt næste Morgen steg Moses op på Sinaj Bjerg, som Gud havde pålagt ham, og tog de to Stentavler med sig.
  dk 2Mosebog 344
 • Då tog Abimelek får och fäkreatur, tjänare och tjänarinnor och gav dem åt Abraham. Han gav honom ock hans hustru Sara tillbaka.
  se 1Mosebok 2014
 • Då tog Abraham får och fäkreatur och gav åt Abimelek; och de slöto förbund med varandra.
  se 1Mosebok 2127
 • Da tog Abraham sin Søn Ismael og alle sine hjemmefødte og de købte, alt af Mandkøn i Abrahams Hus, og omskar selvsamme Dag deres Forhud, således som Gud havde pålagt ham.
  dk 1Mosebog 1723
 • Da tog Abraham Småkvæg og Hornkvæg og gav Abimelek det, og derpå sluttede de Pagt med hinanden.
  dk 1Mosebog 2127
 • Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen, och de buro dem till Aron;
  se 2Mosebok 323
 • Da tog de Afsked med deres, Søster Rebekka og hendes Amme og med Abrahams Træl og hans Ledsagere;
  dk 1Mosebog 2459
 • Da tog de Sod fra Smelteovnen og trådte frem for Farao, og Moses kastede det i Vejret; og det blev til Betændelse, der brød ud i Bylder på Mennesker og Kvæg.
  dk 2Mosebog 910
 • Da tog de, hvad Moses havde pålagt dem, og bragte det hen foran Åbenbaringsteltet; og hele Menigheden trådte frem og stillede sig for Herrens Åsyn.
  dk 3Mosebog 95
 • Då tog han med sig sina fränder och satte efter honom sju dagsresor och hann upp honom på Gileads berg.
  se 1Mosebok 3123
 • Då tog Jakob en sten och reste den till en stod.
  se 1Mosebok 3145
 • Då tog Jetro, Moses svärfader, med sig Sippora, Moses hustru, som denne förut hade sänt hem,
  se 2Mosebok 182
 • Då tog Mose blodet och stänkte därav på folket och sade: Se, detta är förbundets blod, det förbunds som HERREN har slutit med eder, i enlighet med alla dessa ord.
  se 2Mosebok 248
 • Då tog Mose sin hustru och sina söner och satte dem på sin åsna och for tillbaka till Egyptens land; och Mose tog Guds stav i sin hand.
  se 2Mosebok 420
 • Då tog Sippora en skarp sten och skar bort förhuden på sin son och berörde honom därmed nedtill och sade: Du är mig en blodsbrudgum.
  se 2Mosebok 425
 • Då togo de sot ur smältugnen och trädde inför Farao, och Mose strödde ut det, upp mot himmelen; och därav uppstodo bulnader, som slogo ut med blåsor, på människor och boskap.
  se 2Mosebok 910
 • Då togo männen de nämnda skänkerna och togo med sig dubbla summan penningar, därtill ock Benjamin, och stodo upp och foro ned till Egypten och trädde inför Josef.
  se 1Mosebok 4315
 • Da tok Abraham småfe og storfe og gav Abimelek, og de gjorde en pakt med hverandre.
  no 1Mosebok 2127
 • Da tok alt folket gullringene ut av sine ører og kom til Aron med dem;
  no 2Mosebok 323
 • Da tok han med sig sine frender og satte efter ham syv dagsreiser, og nådde ham igjen på Gilead-fjellet.
  no 1Mosebok 3123
 • Da tok Isak, hans far, til orde igjen og sa til ham: Se, uten jordens fedme skal din bolig være og uten himmelens dugg fra oven.
  no 1Mosebok 2739
 • Da tok Israels barn sine smykker av og bar dem ikke mere, efterat de hadde draget fra fjellet Horeb.
  no 2Mosebok 336
 • Da tok Jakob en sten og reiste den op som en minnesten.
  no 1Mosebok 3145
 • Da tok Jetro, Moses' svigerfar, Sippora, Moses' hustru, som Moses før hadde sendt hjem,
  no 2Mosebok 182
 • Da tok Moses blodet og sprengte det på folket; og han sa: Se, dette er paktens blod, den pakt som Herren opretter med eder på alle disse ord.
  no 2Mosebok 248
 • Da tok Ruben til orde og sa til dem: Sa jeg ikke til eder: Gjør ikke synd mot gutten? Men I vilde ikke høre; se, derfor kreves nu hans blod.
  no 1Mosebok 4222
 • Da tok Sem og Jafet et klæde og la det på sine skuldrer og gikk baklengs inn og dekket over sin fars blusel; og de vendte sine øine bort, så de ikke så sin fars blusel.
  no 1Mosebok 923
 • Da tok Sippora en skarp sten og skar bort sin sønns forhud og kastet den for hans føtter og sa: Sannelig, du er mig en blodbrudgom.
  no 2Mosebok 425
 • Då trädde Aron fram till altaret och slaktade sin syndofferskalv.
  se 3Mosebok 98
 • Då trädde de fram och buro bort dem i deras livklädnader, utanför lägret, såsom Mose hade sagt.
  se 3Mosebok 105
 • Då trädde Juda fram till honom och sade: Hör mig, herre; låt din tjänare tala ett ord inför min herre, och må din vrede icke upptändas mot din tjänare; ty du är såsom Farao.
  se 1Mosebok 4418
 • Da trådte Aron hen til Alteret og slagtede sin Syndofferkalv;
  dk 3Mosebog 98
 • Da trådte Jakob hen til sin Fader, og efter at have følt på ham sagde Isak: Røsten er Jakobs, men Hænderne Esaus!
  dk 1Mosebog 2722
 • Da trådte Juda hen til ham og sagde: Hør mig, min Herre, lad din Træl tale et Ord for min Herres Ører og lad ikke Vreden blusse op i dig mod din Træl, thi du er jo som Farao!
  dk 1Mosebog 4418
 • Da trat Juda zu ihm und sprach: Mein Herr, laß deinen Knecht ein Wort reden vor den Ohren meines Herrn, und dein Zorn ergrimme nicht über deinen Knecht; denn du bist wie Pharao.
  de 1Mose 4418
 • da träumte uns beiden in einer Nacht, einem jeglichen sein Traum, des Deutung ihn betraf.
  de 1Mose 4111
 • Då trodde folket; och när de hörde att HERREN hade sett till Israels barn, och att han hade sett deras betryck, böjde de sig ned och tillbådo.
  se 2Mosebok 431
 • Da troede Abram Herren, og han regnede ham det til Retfærdighed.
  dk 1Mosebog 156
 • Da troede Folket, og da de hørte, at Herren havde givet Agt på Israeliterne og set til deres Elendighed, bøjede de sig og tilbad.
  dk 2Mosebog 431
 • <<< operone list >>>