da_n - The Holy Bible

 • Da nahm Abimelech Schafe und Rinder, Knechte und Mägde und gab sie Abraham und gab ihm wieder sein Weib Sara
  de 1Mose 2014
 • Da nahm Abraham Schafe und Rinder und gab sie Abimelech; und sie machten beide einen Bund miteinander.
  de 1Mose 2127
 • Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle Knechte, die daheim geboren, und alle, die erkauft, und alles, was männlich war in seinem Hause, und beschnitt die Vorhaut an ihrem Fleisch ebendesselben Tages, wie ihm Gott gesagt hatte.
  de 1Mose 1723
 • Da nahm ihn sein Herr und legte ihn ins Gefängnis, darin des Königs Gefangene lagen; und er lag allda im Gefängnis.
  de 1Mose 3920
 • Da nahm Jakob einen Stein und richtete ihn auf zu einem Mal.
  de 1Mose 3145
 • da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach: Sehet, das ist das Blut des Bundes, den der HERR mit euch macht über allen diesen Worten.
  de 2Mose 248
 • Da nahm Mose das Lösegeld von denen, die über der Leviten Zahl waren,
  de 4Mose 0349
 • Da nahm Mose den Stab vor dem HERRN, wie er ihm geboten hatte.
  de 4Mose 2009
 • Da nahm Mose die Wagen und die Rinder und gab sie den Leviten.
  de 4Mose 0706
 • Da nahm Rahel die Götzen und legte sie unter den Kamelsattel und setzte sich darauf. Laban aber betastete die ganze Hütte und fand nichts.
  de 1Mose 3134
 • Da nahm Sarai, Abrams Weib, ihre ägyptische Magd, Hagar, und gab sie Abram, ihrem Mann, zum Weibe, nachdem sie zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten.
  de 1Mose 163
 • Da nahm sie Joseph beide, Ephraim in seine rechte Hand gegen Israels linke Hand und Manasse in seine Linke Hand gegen Israels rechte Hand, und brachte sie zu ihm.
  de 1Mose 4813
 • Da nahm Tharah seinen Sohn Abram und Lot, seines Sohnes Harans Sohn, und seine Schwiegertochter Sarai, seines Sohnes Abrams Weib, und führte sie aus Ur in Chaldäa, daß er ins Land Kanaan zöge; und sie kamen gen Haran und wohnten daselbst.
  de 1Mose 1131
 • Da nahm Zippora einen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und rührte ihm seine Füße an und sprach: Du bist mir ein Blutbräutigam.
  de 2Mose 425
 • Da nahmen Abram und Nahor Weiber. Abrams Weib hieß Sarai, und Nahors Weib Milka, Harans Tochter, der ein Vater war der Milka und der Jiska.
  de 1Mose 1129
 • Da nahmen Sem und Japheth ein Kleid und legten es auf ihrer beider Schultern und gingen rücklings hinzu und deckten des Vaters Blöße zu; und ihr Angesicht war abgewandt, daß sie ihres Vater Blöße nicht sahen.
  de 1Mose 923
 • Da nahmen sie alle Habe zu Sodom und Gomorra und alle Speise und zogen davon.
  de 1Mose 1411
 • Da nahmen sie diese Geschenke und das Geld zwiefältig mit sich und Benjamin, machten sich auf, zogen nach Ägypten und traten vor Joseph.
  de 1Mose 4315
 • Da nahmen sie Josephs Rock und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock ins Blut
  de 1Mose 3731
 • Da Nakor havde levet 29 År, avlede han Tara;
  dk 1Mosebog 1124
 • Da Nakor var ni og tyve år gammel, fikk han sønnen Tarah.
  no 1Mosebok 1124
 • Da neigte sich der Mann und betete den HERRN an
  de 1Mose 2426
 • Då nekade Sara och sade: Jag log icke; ty hon blev förskräckt. Men han sade: Jo, du log.
  se 1Mosebok 1815
 • Da Noa vågnede af sin Rus og fik at vide, hvad hans yngste Søn havde gjort ved ham,
  dk 1Mosebog 924
 • Da Noa var 500 År gammel, avlede han Sem, Kam og Jafet.
  dk 1Mosebog 532
 • Da Noah var fem hundre år gammel, fikk han sønnene Sem, Kam og Jafet.
  no 1Mosebok 532
 • Da nogen tid var gått, hendte det at Kain bar frem for Herren et offer av jordens grøde.
  no 1Mosebok 43
 • Da nötigte er sie sehr; und sie kehrten zu ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl und buk ungesäuerte Kuchen; und sie aßen.
  de 1Mose 193
 • Da nu Abraham så op, fikk han se en vær bakenfor sig, som hang fast i buskene med sine horn; og Abraham gikk bort og tok væren og ofret den til brennoffer istedenfor sin sønn.
  no 1Mosebok 2213
 • Da nu Abraham sagde om sin Hustru Sara, at hun var hans Søster, sendte Kong Abimelek af Gerar Bud og lod Sara hente til sig.
  dk 1Mosebog 202
 • Då nu Abram hörde att hans frände var fången, lät han sina mest beprövade tjänare, sådana som voro födda i hans hus, tre hundra aderton män, rycka ut, och förföljde fienderna ända till Dan.
  se 1Mosebok 1414
 • Da nu Abram hørte at hans frende var bortført som fange, lot han sine våbenvante folk, som var født i hans hus, tre hundre og atten i tallet, dra ut og forfulgte dem like til Dan.
  no 1Mosebok 1414
 • Da nu Abram hørte, at hans Frænde var taget til Fange, mønstrede han sine Husfolk, de hjemmefødte Trælle, 3l8 Mand, og satte efter Fjenden til Dan;
  dk 1Mosebog 1414
 • Da nu Abram kom til Egypten, så egypterne at kvinnen var meget vakker.
  no 1Mosebok 1214
 • Då nu Abram kom till Egypten, sågo egyptierna att hon var en mycket skön kvinna.
  se 1Mosebok 1214
 • Då nu Bileam såg att det var: HERRENS vilja att han skulle välsigna Israel, gick han icke, såsom de förra gångerna, bort och såg efter tecken, utan vände sitt ansikte mot öknen.
  se 4Mosebok 2401
 • Da nu de midianittiske kjøbmenn kom forbi, drog de Josef op av brønnen, og så solgte de Josef til ismaelittene for tyve sekel sølv; og ismaelittene tok Josef med sig til Egypten.
  no 1Mosebok 3728
 • Da nu de syv dager var til ende, kom flommens vann strømmende over jorden.
  no 1Mosebok 710
 • Då nu en gång hans bröder hade gått bort för att vakta sin faders får i Sikem,
  se 1Mosebok 3712
 • Da nu en lengere tid var gått, døde Suas datter, Judas hustru, og da sørgetiden var over, gikk Juda op til Timna, til dem som klippet hans får, og hans venn Hira fra Adullam var med ham.
  no 1Mosebok 3812
 • Da nu Farao lot folket fare, da førte Gud dem ikke på veien til filistrenes land, skjønt den var den nærmeste; for Gud sa: Folket kunde angre det når de ser krig for sig, og så vende tilbake til Egypten.
  no 2Mosebok 1317
 • Da nu Farao nærmede sig, så Israeliterne op og fik Øje på Ægypterne, der drog efter dem, og de grebes af stor Angst; da råbte Israeliterne til Herren;
  dk 2Mosebog 1410
 • Da nu Farao spurgte dem, hvad de var, svarede de: Dine Trælle er Hyrder ligesom vore Fædre!
  dk 1Mosebog 473
 • Da nu guttene vokste til, blev Esau en dyktig jeger, en mann som holdt til i skog og mark; men Jakob var en stillferdig mann, som holdt sig ved teltene.
  no 1Mosebok 2527
 • Då nu hans bröder sågo att deras fader hade honom kärare än alla hans bröder, blevo de hätska mot honom och kunde icke tala vänligt till honom.
  se 1Mosebok 374
 • Da nu hans herre hørte hvad hans hustru fortalte, hvorledes hun sa: Således har din træl gjort mot mig, da optendtes hans vrede.
  no 1Mosebok 3919
 • Då nu hennes barnsnöd var som svårast, sade hjälpkvinnan till henne: Frukta icke; ty också denna gång får du en son.
  se 1Mosebok 3517
 • Da nu hennes tid var kommet at hun skulde føde, se, da var det tvillinger i hennes liv.
  no 1Mosebok 2524
 • Da nu Herren havde talt ud med Abraham, gik han bort; og Abraham vendte tilbage til sin Bolig.
  dk 1Mosebog 1833
 • Da nu Isaks Trælle gravede i Dalen, stødte de på en Brønd med rindende Vand;
  dk 1Mosebog 2619
 • Då nu Israel fick se Josefs söner, sade han: Vilka äro dessa?
  se 1Mosebok 488
 • Da nu Jetro, Moses' svigerfar, kom med hans sønner og hans hustru til ham i ørkenen, der hvor Moses hadde slått leir, ved Guds berg,
  no 2Mosebok 185
 • Då nu Josef kom fram till sina bröder, togo de av honom hans livklädnad, den fotsida klädnaden som han hade på sig,
  se 1Mosebok 3723
 • Da nu Josef kom til sine brødre, klædde de av ham hans kjortel, den side kjortel som han hadde på.
  no 1Mosebok 3723
 • Då nu Josef såg att Benjamin var med dem, sade han till sin hovmästare: För dessa män in i mitt hus; och låt slakta och tillreda en måltid, ty männen skola äta middag med mig.
  se 1Mosebok 4316
 • Då nu Juda fick se henne, trodde han att hon var en sköka; hon hade ju nämligen sitt ansikte betäckt.
  se 1Mosebok 3815
 • Da nu Juda så hende, troede han, det var en Skøge; hun havde jo tilhyllet sit Ansigt;
  dk 1Mosebog 3815
 • Då nu konungen i Arad, kananéen, som bodde i Sydlandet, hörde att Israel var i antågande på Atarimvägen, gav han sig i strid med Israel och tog några av dem till fånga.
  se 4Mosebok 2101
 • Då nu Laban fick höras talas om sin systerson Jakob, skyndade han emot honom och tog honom i famn och kysste honom och förde honom in i sitt hus; och han förtäljde för Laban allt som hade hänt honom.
  se 1Mosebok 2913
 • Da nu Laban fikk høre om Jakob, sin søstersønn, løp han ham i møte og omfavnet ham og kysset ham og førte ham inn i sitt hus; og han fortalte Laban alt det som hadde hendt.
  no 1Mosebok 2913
 • Då nu människorna begynte föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem
  se 1Mosebok 61
 • Då nu menigheten församlade sig emot Mose och Aron, vände dessa sig mot uppenbarelsetältet och fingo då se molnskyn övertäcka det; och HERRENS härlighet visade sig.
  se 4Mosebok 1642
 • Da nu menigheten samlet sig imot Moses og Aron, vendte de sig begge mot sammenkomstens telt, og se, skyen dekket det, og Herrens herlighet åpenbarte sig.
  no 4Mosebok 1642
 • Da nu Menneskene begyndte at blive talrige på Jorden og der fødtes dem Døtre,
  dk 1Mosebog 61
 • Da nu menneskene begynte å bli tallrike på jorden, og de fikk døtre,
  no 1Mosebok 61
 • Då nu midjanitiska köpmän kommo där förbi, drogo de upp Josef ur brunnen; och de sålde Josef för tjugu siklar silver till ismaeliterna. Dessa förde så Josef till Egypten.
  se 1Mosebok 3728
 • Da nu midjanitiske Købmænd kom der forbi, trak de Josef op af Cisternen. Og de solgte Josef til Ismaeliterne for tyve Sekel Sølv, og disse bragte ham så til Ægypten.
  dk 1Mosebog 3728
 • Da nu morgenen grydde, skyndte englene på Lot og sa: Stå op, ta din hustru og dine to døtre som er her, forat du ikke skal bli revet bort på grunn av alt det onde som er gjort her i byen!
  no 1Mosebok 1915
 • Då nu Mose hade satt upp tabernaklet och smort och helgat det, med alla dess tillbehör, och hade satt upp altaret med alla dess tillbehör, och smort och helgat detta,
  se 4Mosebok 0701
 • Då nu Mose såg att folket var lössläppt, eftersom Aron, till skadeglädje för deras fiender, hade släppt dem lösa,
  se 2Mosebok 3225
 • Da nu Moses dagen efter kom inn i vidnesbyrdets telt, fikk han se at Arons stav - den som var for Levis hus - hadde spiret; den hadde både skutt spirer og satt blomster og fått modne mandler.
  no 4Mosebok 1708
 • Da nu Moses spurte efter syndoffer-bukken, viste det sig at den var opbrent; da blev han vred på Eleasar og Itamar, Arons sønner som ennu var i live, og han sa:
  no 3Mosebok 1016
 • Då nu Moses svärfader såg allt vad han hade att beställa med folket, sade han: Vad är det allt du har att bestyra med folket? Varför sitter du här till doms ensam under det att allt folket måste stå omkring dig från morgonen ända till aftonen?
  se 2Mosebok 1814
 • Da nu Moses var ferdig med å reise tabernaklet og hadde salvet det og helliget det med alt som hørte til det, og likeledes salvet og helliget alteret med alt som hørte til det,
  no 4Mosebok 0701
 • Da nu Mændene der på Stedet forhørte sig om hans Hustru, sagde han: Det er min Søster! Thi han turde ikke sige, at hun var hans Hustru, af Frygt for at Mændene der på Stedet skulde slå ham ihjel for Rebekkas Skyld; thi hun var meget smuk.
  dk 1Mosebog 267
 • Då nu också Rebecka lyfte upp sina ögon och fick se Isak, steg hon med hast ned från kamelen;
  se 1Mosebok 2464
 • Da nu Overbageren så, at Josef gav Mundskænken en gunstig Tydning, sagde han til ham: Jeg havde en lignende Drøm: Se, jeg bar tre Kurve Hvedebrød på mit Hoved.
  dk 1Mosebog 4016
 • Då nu överste bagaren såg att Josef hade givit en god uttydning, sade han till honom: Också jag hade en dröm. Jag tyckte att jag bar tre vetebrödskorgar på mitt huvud.
  se 1Mosebok 4016
 • Da nu Pinehas, Præsten Arons Søn Eleazars Søn, så det, trådte han frem af Menighedens Midte, greb et Spyd,
  dk 4Mosebog 2507
 • Da nu Rakel hadde født Josef, sa Jakob til Laban: La mig fare, så jeg kan dra hjem til mitt eget land!
  no 1Mosebok 3025
 • Då nu Rakel hade fött Josef, sade Jakob till Laban: Låt mig fara; jag vill draga hem till min ort och till mitt land.
  se 1Mosebok 3025
 • Då nu Rakel såg att hon icke födde barn åt Jakob, avundades hon sin syster och sade till Jakob: Skaffa mig barn, eljest dör jag.
  se 1Mosebok 301
 • Da nu Rebekka fik Nys om sin ældste Søn Esaus Ord, sendte hun Bud efter sin yngste Søn Jakob og sagde til ham: Din Broder Esau vil hævne sig på dig og slå dig ihjel;
  dk 1Mosebog 2742
 • Då nu solen hade gått ned och det hade blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med flammande låga, som for fram mellan styckena.
  se 1Mosebok 1517
 • Då nu solen hade gått upp över jorden och Lot hade kommit till Soar,
  se 1Mosebok 1923
 • Da nu solen var gått ned, og det var blitt aldeles mørkt, fikk han se en rykende ovn og en luende ild som for frem mellem kjøttstykkene.
  no 1Mosebok 1517
 • Da nu solen var nær ved å gå ned, og en dyp søvn var falt over Abram, se, da falt redsel, et stort mørke, over ham.
  no 1Mosebok 1512
 • Da nu syv Dage var omme, kom Flodens Vande over Jorden;
  dk 1Mosebog 710
 • Da nu Tiden kom, at hun skulde føde, var der Tvillinger i hendes Liv.
  dk 1Mosebog 2524
 • Då nu tiden närmade sig att Israel skulle dö, kallade han till sig sin son Josef och sade till honom: Om jag har funnit nåd för dina ögon, så lägg din hand under min länd och lova att visa mig din kärlek och trofasthet därmed att du icke begraver mig i Egypten;
  se 1Mosebok 4729
 • Da nu Tiden nærmede sig, at Israel skulde dø, kaldte han sin Søn Josef til sig og sagde til ham: Hvis jeg har fundet Nåde for dine Øjne, så læg din Hånd under min Lænd og lov mig at vise mig den Kærlighed og Trofasthed ikke at jorde mig i Ægypten.
  dk 1Mosebog 4729
 • Da nu Æselet så Herrens Engel stå på Vejen med draget Sværd i Hånden, veg det ud fra Vejen og gik ind på Marken; men Bileam slog Æselet for at tvinge det tilbage på Vejen.
  dk 4Mosebog 2223
 • Da nun Bileam sah, daß es dem HERRN gefiel, daß er Israel segnete, ging er nicht aus, wie vormals, nach Zauberei, sondern richtete sein Angesicht stracks zu der Wüste,
  de 4Mose 2401
 • Da nun das ganze Ägyptenland auch Hunger litt, schrie das Volk zu Pharao um Brot. Aber Pharao sprach zu allen Ägyptern: Gehet hin zu Joseph; was euch der sagt, das tut.
  de 1Mose 4155
 • Da nun das Wasser in dem Schlauch aus war, warf sie den Knaben unter einen Strauch
  de 1Mose 2115
 • Da nun des Morgens Joseph zu ihnen hereinkam und sah, daß sie traurig waren,
  de 1Mose 406
 • Da nun die Kamele alle getrunken hatten, nahm er einen goldenen Reif, ein halbes Lot schwer, und zwei Armringe an ihre Hände, zehn Lot Goldes schwer,
  de 1Mose 2422
 • Da nun die Leidtage aus waren, redete Joseph mit Pharaos Gesinde und sprach: Habe ich Gnade vor euch gefunden, so redet mit Pharao und sprecht:
  de 1Mose 504
 • Da nun die Morgenröte aufging, hießen die Engel den Lot eilen und sprachen: Mache dich auf, nimm dein Weib und deine zwei Töchter, die vorhanden sind, daß du nicht auch umkommst in der Missetat dieser Stadt.
  de 1Mose 1915
 • Da nun die sieben reichen Jahre um waren in Ägypten,
  de 1Mose 4153
 • Da nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abram; und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn.
  de 1Mose 1512
 • Da nun die Zeit herbeikam, daß Israel sterben sollte, rief er seinen Sohn Joseph und sprach zu ihm: Habe ich Gnade vor dir gefunden, so lege deine Hand unter meine Hüfte, daß du mir die Liebe und Treue an mir tust und begrabest mich nicht in Ägypten;
  de 1Mose 4729
 • Da nun die Zeit kam, daß sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe.
  de 1Mose 2524
 • Da nun Geld gebrach im Lande Ägypten und Kanaan, kamen alle Ägypter zu Joseph und sprachen: Schaffe uns Brot! Warum läßt du uns vor dir sterben, darum daß wir ohne Geld sind?
  de 1Mose 4715
 • Da nun Ham, Kanaans Vater, sah seines Vaters Blöße, sagte er's seinen beiden Brüdern draußen.
  de 1Mose 922
 • Da nun Jakob des Abends vom Felde kam, ging ihm Lea hinaus entgegen und sprach: Zu mir sollst du kommen; denn ich habe dich erkauft um die Liebesäpfel meines Sohnes. Und er schlief die Nacht bei ihr.
  de 1Mose 3016
 • Da nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Gewiß ist der HERR an diesem Ort, und ich wußte es nicht;
  de 1Mose 2816
 • Da nun Jethro, Mose's Schwiegervater, und seine Söhne und sein Weib zu ihm kamen in die Wüste, an den Berg Gottes, da er sich gelagert hatte,
  de 2Mose 185
 • Da nun Joseph gestorben war und alle seine Brüder und alle, die zu der Zeit gelebt hatten,
  de 2Mose 16
 • Da nun Joseph zum Hause einging, brachten sie ihm ins Haus das Geschenk in ihren Händen und fielen vor ihm nieder zur Erde.
  de 1Mose 4326
 • Da nun Josua hörte des Volks Geschrei, daß sie jauchzten, sprach er zu Mose: Es ist ein Geschrei im Lager wie im Streit.
  de 2Mose 3217
 • Da nun Lea sah, daß sie aufgehört hatte zu gebären, nahm sie ihre Magd Silpa und gab sie Jakob zum Weibe.
  de 1Mose 309
 • Da nun Lot sich von Abram geschieden hatte, sprach der HERR zu Abram: Hebe dein Augen auf und siehe von der Stätte an, da du wohnst, gegen Mittag, gegen Morgen und gegen Abend.
  de 1Mose 1314
 • Da nun Mose auf den Berg kam, bedeckte eine Wolke den Berg,
  de 2Mose 2415
 • Da nun Mose das Volk hörte weinen unter ihren Geschlechtern, einen jeglichen in seiner Hütte Tür, da ergrimmte der Zorn des HERRN sehr, und Mose ward auch bange.
  de 4Mose 1110
 • Da nun Mose sah, daß das Volk zuchtlos geworden war (denn Aaron hatte sie zuchtlos gemacht, zum Geschwätz bei ihren Widersachern),
  de 2Mose 3225
 • Da nun Mose seine Hand reckte über das Meer, ließ es der HERR hinwegfahren durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken; und die Wasser teilten sich voneinander.
  de 2Mose 1421
 • Da nun Mose vom Berge Sinai ging, hatte er die zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand und wußte nicht, daß die Haut seines Angesichts glänzte davon, daß er mit ihm geredet hatte.
  de 2Mose 3429
 • Da nun Pharao das Volk gelassen hatte, führte sie Gott nicht auf der Straße durch der Philister Land, die am nächsten war; denn Gott gedachte es möchte das Volk gereuen, wenn sie den Streit sähen, und sie möchten wieder nach Ägypten umkehren.
  de 2Mose 1317
 • Da nun Rahel den Joseph geboren hatte, sprach Jakob zu Laban: Laß mich ziehen und reisen an meinen Ort in mein Land.
  de 1Mose 3025
 • Da nun seine Brüder hingingen, zu weiden das Vieh ihres Vaters in Sichem,
  de 1Mose 3712
 • Da nun seine Brüder sahen, daß ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, waren sie ihm feind und konnten ihm kein freundlich Wort zusprechen.
  de 1Mose 374
 • Da nun viele Tage verlaufen waren, starb des Sua Tochter, Juda's Weib. Und nachdem Juda ausgetrauert hatte, ging er hinauf seine Schafe zu scheren, gen Thimnath mit seinem Freunde Hira von Adullam.
  de 1Mose 3812
 • Da nødde han dem meget, og de tok inn hos ham i hans hus; og han gjorde i stand et måltid for dem og bakte usyrede brød, og de åt.
  no 1Mosebok 193
 • Da nødte han dem stærkt, og de tog ind i hans Hus; derpå tilberedte han dem et Måltid og bagte usyrede Kager, og de spiste.
  dk 1Mosebog 193
 • <<< operone list >>>