da_h - The Holy Bible

 • Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka Konge i hans Sted.
  dk 1Mosebog 3636
 • Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge i hans sted.
  no 1Mosebok 3636
 • Da Hadad starb, regierte Samla von Masrek.
  de 1Mose 3636
 • Da hadde vi hver sin drøm i samme natt, jeg og han, og våre drømmer hadde hver sin mening.
  no 1Mosebok 4111
 • Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden, och dess övre ände räckte upp till himmelen, och Guds änglar stego upp och ned på den.
  se 1Mosebok 2812
 • Då hade vi båda, jag och han, under samma natt en dröm, och våra drömmar hade var sin särskilda betydelse.
  se 1Mosebok 4111
 • Då hämtade man Mose och Aron tillbaka till Farao. Och han sade till dem: I mån gå åstad och hålla gudstjänst åt HERREN, eder Gud. Men vilka äro nu de som skola gå?
  se 2Mosebok 108
 • Da han den næste Dag igen gik derud, så han to Hebræere i Slagsmål med hinanden. Da sagde han til ham, der havde Uret: Hvorfor slår du din Landsmand?
  dk 2Mosebog 213
 • Da han engang ved Aftenstid var gået ud på Marken for at bede, så han op og fik Øje på nogle Kameler, der nærmede sig.
  dk 1Mosebog 2463
 • Da han fortalte sin Fader og sine Brødre det, skændte hans Fader på ham og sagde: Hvad er det for en Drøm, du der har haft Skal virkelig jeg, din Moder og dine Brødre komme og bøje os til Jorden for dig?
  dk 1Mosebog 3710
 • Da han kom til ham, så han ham stå ved sitt brennoffer sammen med Moabs høvdinger; og Balak sa til ham: Hvad har Herren talt?
  no 4Mosebok 2317
 • Da han kom tilbake, så han Balak stå ved sitt brennoffer sammen med alle Moabs høvdinger.
  no 4Mosebok 2306
 • Da han nu drak af Vinen, blev han beruset og blottede sig inde i, sit Telt.
  dk 1Mosebog 921
 • Da han nu hadde vært der en tid, hendte det engang at Abimelek, filistrenes konge, så ut gjennem vinduet og fikk se at Isak kjærtegnet Rebekka, sin hustru.
  no 1Mosebok 268
 • Da han nu kom tilbage fra Sejren over Kedorlaomer og de Konger, der fulgte ham, gik Sodomas Konge ham i Møde i Sjavedalen, det er Kongedalen.
  dk 1Mosebog 1417
 • Da han nu nærmede sig Ægypten, sagde han til sin Hustru Saraj: Jeg ved jo, at du er en smuk Kvinde;
  dk 1Mosebog 1211
 • Då han nu om morgonen var orolig till sinnes, sände han ut och lät kalla till sig alla spåmän och alla vise i Egypten. Och Farao förtäljde sina drömmar för dem; men ingen fanns, som kunde uttyda dem för Farao.
  se 1Mosebok 418
 • Da han nu var færdig med at tale til Moses på Sinaj Bjerg, overgav han ham Vidnesbyrdets to Tavler, Stentavler, der var beskrevet med Guds Finger.
  dk 2Mosebog 3118
 • Då han nu var på återvägen, sedan han hade slagit Kedorlaomer och de konungar som voro på hans sida, gick konungen i Sodom honom till mötes i Savedalen, det är Konungsdalen.
  se 1Mosebok 1417
 • Da han så drog ind i Ægypten, så Ægypterne, at hun var en såre smuk Kvinde;
  dk 1Mosebog 1214
 • Da han så fik Øje på sin kødelige Broder Benjamin, sagde han: Er det så eders yngste Broder, som I talte til mig om? Og han sagde: Gud være dig nådig, min Søn!
  dk 1Mosebog 4328
 • Da han så op, fik han Øje på tre Mænd, der stod foran ham. Så snart han fik Øje på dem, løb han dem i Møde fra Teltdøren, bøjede sig til Jorden
  dk 1Mosebog 182
 • Da han så op, fikk han se tre menn som stod foran ham; og da han blev dem var, løp han dem i møte fra teltdøren og bøide sig til jorden
  no 1Mosebok 182
 • Da han så op, fikk han øie på kvinnene og barna; da sa han: Hvem er det du har der? Han svarte: Det er de barn som Gud har unt din tjener.
  no 1Mosebok 335
 • Da han så vendte tilbake efter å ha slått Kedorlaomer og de konger som var med ham, gikk kongen i Sodoma ham i møte til Sjave-dalen, det er Kongedalen.
  no 1Mosebok 1417
 • Da hans Brødre engang var gået hen for at vogte deres Faders Småkvæg ved Sikem,
  dk 1Mosebog 3712
 • Da hans Herre hørte sin Hustrus Ord: Således har din Træl behandlet mig! blussede Vreden op i ham;
  dk 1Mosebog 3919
 • Da hans herre så at Herren var med ham, og at Herren lot alt det han gjorde, lykkes for ham,
  no 1Mosebok 393
 • Da harmedes Moses højlig og sagde til Herren: Vend dig ikke til deres Offergave! Ikke så meget som et Æsel har jeg frataget dem, ej heller har jeg gjort en eneste af dem noget ondt!
  dk 4Mosebog 1615
 • Da harrte er noch weitere sieben Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus dem Kasten.
  de 1Mose 810
 • da hendte det at disse konger førte krig med Bera, kongen i Sodoma, og Birsa, kongen i Gomorra, og Sineab, kongen i Adma, og Semeber, kongen i Sebo'im, og kongen i Bela, det er Soar.
  no 1Mosebok 142
 • Da hentede Josef sin Fader Jakob og forestillede ham for Farao, og Jakob velsignede Farao.
  dk 1Mosebog 477
 • Da Herren så at han gikk bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa: Moses, Moses! Og han svarte: Ja, her er jeg.
  no 2Mosebok 34
 • Da Herren så at Lea blev tilsidesatt, åpnet han hennes morsliv; men Rakel var barnløs.
  no 1Mosebok 2931
 • Da Herren så, at Lea blev tilsidesat, åbnede han hendes Moderliv, medens Rakel var ufrugtbar.
  dk 1Mosebog 2931
 • Da hieß man den Ort Massa und Meriba um des Zanks willen der Kinder Israel, und daß sie den HERRN versucht und gesagt hatten: Ist der HERR unter uns oder nicht?
  de 2Mose 177
 • Da hob Abraham sein Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hangen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes Statt.
  de 1Mose 2213
 • Da hob er an seinen Spruch und sprach: Aus Syrien hat mich Balak, der Moabiter König, holen lassen von dem Gebirge gegen Aufgang: Komm, verfluche mir Jakob! komm schilt Israel!
  de 4Mose 2307
 • Da hob Jakob seine Füße auf und ging in das Land, das gegen Morgen liegt,
  de 1Mose 291
 • Da hob Lot sein Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der HERR Sodom und Gomorra verderbte, war sie wasserreich, bis man gen Zoar kommt, als ein Garten des HERRN, gleichwie Ägyptenland.
  de 1Mose 1310
 • Da holdt Folket sig i Frastand medens Moses nærmede sig Mulmet, hvori Gud var.
  dk 2Mosebog 2021
 • Då hon nu såg att han hade lämnat sin mantel i hennes hand och flytt ut,
  se 1Mosebok 3913
 • Då hör han upp sin röst och kvad: Från Aram hämtade mig Balak, från österns berg Moabs konung: 'Kom och förbanna åt mig Jakob, kom och tala ofärd över Israel.
  se 4Mosebok 2307
 • Då hörde Gud gossens röst, och Guds ängel ropade till Hagar från himmelen och sade till henne: Vad fattas dig, Hagar? Frukta icke; ty Gud har hört gossens röst, där han ligger.
  se 1Mosebok 2117
 • Då hov han upp sin röst och kvad: Stå upp, Balak, och hör; lyssna till mig, du Sippors son.
  se 4Mosebok 2318
 • Da hun åpnet den, så hun barnet, og se, det var en gutt som lå der og gråt; da ynkedes hun over ham og sa: Det er en av hebreernes guttebarn.
  no 2Mosebok 26
 • Da hun nu så, at han havde ladet hende beholde Kappen og var flygtet ud af Huset,
  dk 1Mosebog 3913
 • Da Husam døde, blev Hadad, Bedads sønn, konge i hans sted; det var han som slo midianittene på Moabs mark; hans by hette Avit.
  no 1Mosebok 3635
 • Da Husam starb, ward König an seiner Statt Hadad, ein Sohn Bedads, der die Midianiter schlug auf der Moabiter Felde; und seine Stadt hieß Awith.
  de 1Mose 3635
 • Da Husjam døde, blev Hadad, Bedads Søn, Kongei hans Sted; det var ham, der slog Midjaniterne på Moabs Slette; hans By hed Avit.
  dk 1Mosebog 3635
 • Da hvilede Folket på den syvende Dag.
  dk 2Mosebog 1630
 • Da hørte Gud deres Jamren, og Gud ihukom sin Pagt med Abraham, Isak og Jakob,
  dk 2Mosebog 224
 • Da hørte Gud Drengens Gråd, og Guds Engel råbte til Hagar fra Himmelen og sagde til hende: Hvad fattes dig, Hagar? Frygt ikke, thi Gud har hørt Drengens Røst der, hvor,han ligger;
  dk 1Mosebog 2117
 • Da hørte Josua Støjen af det larmende Folk, og han sagde til Moses: Der høres Krigslarm i Lejren!
  dk 2Mosebog 3217
 • <<< operone list >>>