da_b - The Holy Bible

 • Da Ba'al-Hanan, Akbors sønn, døde, blev Hadar konge i hans sted; hans by hette Pa'u, og hans hustru hette Mehetabel, en datter av Matred, Mesahabs datter.
  no 1Mosebok 3639
 • Da Baal-Hanan, Achbors Sohn, starb, ward an seiner Statt König Hadar; und seine Stadt hieß Pagu, und sein Weib Mehetabeel, eine Tochter Matreds, die Mesahabs Tochter war.
  de 1Mose 3639
 • Da Bål Hanan, Akbors Søn, døde, blev Hadar Konge i hans Sted; hans By hed Pau, og hans Hustru hed Mehetabel, en Datter af Matred, en Datter af Mezahab.
  dk 1Mosebog 3639
 • Da Balak hörte, daß Bileam kam, zog er aus ihm entgegen in die Stadt der Moabiter, die da liegt an der Grenze des Arnon, welcher ist an der äußersten Grenze,
  de 4Mose 2236
 • Da Balak hørte at Bileam kom, drog han ham i møte til den by i Moab som ligger på grensen ved Arnon, ved den ytterste grense.
  no 4Mosebok 2236
 • Da Balak nu hørte, at Bileam var undervejs, gik han ham i Møde til Ar Moab ved den Grænse, Arnon danner, den yderste Grænse.
  dk 4Mosebog 2236
 • Da Balak, Sippors sønn, så alt det Israel hadde gjort mot amorittene,
  no 4Mosebok 2202
 • Da Balak, Zippors Søn, så alt, hvad Israel havde gjort ved Amoriterne,
  dk 4Mosebog 2202
 • Då bar jorden ännu ingen buske på marken, och ingen ört hade ännu skjutit upp på marken, ty HERREN Gud hade icke låtit regna på jorden, och ingen människa fanns, som kunde bruka jorden;
  se 1Mosebok 25
 • Da bar Moses alle stavene ut fra Herrens åsyn og viste dem til alle Israels barn; og de så dem og tok hver sin stav.
  no 4Mosebok 1709
 • Da baute er einen Altar daselbst und predigte von dem Namen des HERRN und richtete daselbst seine Hütte auf, und seine Knechte gruben daselbst einen Brunnen.
  de 1Mose 2625
 • Da bauten die Kinder Gad Dibon, Ataroth, Aroer,
  de 4Mose 3234
 • Da bedeckte die Wolke die Hütte des Stifts, und die Herrlichkeit des HERRN füllte die Wohnung.
  de 2Mose 4034
 • Då begav sig Mose åstad med sin tjänare Josua; och Mose steg upp på Guds berg.
  se 2Mosebok 2413
 • Då begynte folket tvista med Mose och sade: Given oss vatten att dricka. Mose svarade dem: Varför tvisten I med mig? Varför fresten I HERREN?
  se 2Mosebok 172
 • Då begynte hela menigheten ropa och skria, och folket grät den natten.
  se 4Mosebok 1401
 • Da Bela døde, blev Jobab, Serahs sønn, fra Bosra konge i hans sted.
  no 1Mosebok 3633
 • Da Bela døde, blev Jobab, Zeras Søn fra Bozra, Konge i hans Sted.
  dk 1Mosebog 3633
 • då berättade hon för honom detsamma; hon sade: Den hebreiske tjänaren som du har fört hit till oss kom in till mig, och ville locka mig till lättfärdighet.
  se 1Mosebok 3917
 • Då bestämde de att deras syster Rebecka jämte sin amma skulle fara med Abrahams tjänare och dennes män.
  se 1Mosebok 2459
 • Da Bileam så at det var Herrens vilje at han skulde velsigne Israel, gikk han ikke bort for å søke tegn, som han hadde gjort de to første ganger, men vendte sig mot ørkenen.
  no 4Mosebok 2401
 • Då bjöd Farao allt sitt folk och sade: Alla nyfödda gossebarn- skolen I kasta i Nilfloden, men all flickebarn mån I låta leva.
  se 2Mosebok 122
 • Då bjöd Laban tillhopa allt folket på orten och gjorde ett gästabud.
  se 1Mosebok 2922
 • Då bjöd Mose att man skulle låta utropa i lägret: Ingen, vare sig man eller kvinna, må vidare arbeta för att göra något till helgedomen. Så avhölls folket ifrån att bära fram flera gåvor.
  se 2Mosebok 366
 • Då bjöd Mose Israels barn, efter HERRENS befallning, och sade: Josefs barns stam har talat rätt.
  se 4Mosebok 3605
 • Da blev begges øine åpnet, og de blev var at de var nakne, og de heftet fikenblad sammen og bandt dem om livet.
  no 1Mosebok 37
 • Da blev Isak højlig forfærdet og sagde: Men hvem var da han. der bragte mig et Stykke Vildt, som han havde skudt? Og jeg spiste, før du kom, og jeg velsignede ham og nu er og bliver han velsignet!
  dk 1Mosebog 2733
 • Da blev Isak overmåte forferdet, og han sa: Hvem var det da som hadde skutt noget vilt og kom til mig med det? Jeg åt av alt, før du kom, og velsignet ham! Han skal også være velsignet.
  no 1Mosebok 2733
 • Då blev Isak övermåttan häpen och sade: Vem var då den jägaren som bar in till mig sitt villebråd, så att jag åt av allt, förrän du kom, och sedan välsignade honom? Välsignad skall han ock förbliva.
  se 1Mosebok 2733
 • Då blev Jakob mycket förskräckt och betogs av ångest; och han delade sitt folk och fåren och fäkreaturen och kamelerna i två skaror.
  se 1Mosebok 327
 • Da blev Jakob overmåte forferdet; og han delte folket som var med ham, og småfeet og storfeet og kamelene i to leire.
  no 1Mosebok 327
 • Da blev Jakob såre forfærdet, og i sin Angst delte han sine Folk, Småkvæget, Hornkvæget og Kamelerne i to Lejre,
  dk 1Mosebog 327
 • Då blev Jakob vred och for ut mot Laban; Jakob tog till orda och sade till Laban: Vari har jag då förbrutit mig eller syndat, eftersom du så häftigt förföljer mig?
  se 1Mosebok 3136
 • Da blev Jakob vred og gikk i rette med Laban. Og Jakob tok til orde og sa til Laban: Hvad er min brøde, hvad er min synd, siden du forfølger mig så?
  no 1Mosebok 3136
 • Da blev Jetro glad over alt det gode Herren hadde gjort mot Israel, at han hadde fridd dem av egypternes hånd.
  no 2Mosebok 189
 • Da blev Mirjam udelukket fra Lejren i syv Dage, og Folket brød ikke op, før Mirjam atter var optaget.
  dk 4Mosebog 1215
 • da blev Moab meget redd for folket, fordi det var så tallrikt, og de grudde for Israels barn.
  no 4Mosebok 2203
 • Då blev Mose mycket vred och sade till HERREN: Se icke till deras offergåva. Icke så mycket som en enda åsna har jag tagit av dem, och ingen av dem har jag gjort något ont.
  se 4Mosebok 1615
 • Da blev Moses meget vred og sa til Herren: Vend dig ikke til deres offer! Ikke så meget som et asen har jeg tatt fra dem, og ikke en eneste blandt dem har jeg gjort noget ondt.
  no 4Mosebok 1615
 • då bliver det hans död, när han ser att ynglingen icke är med; och dina tjänare skulle så bringa din tjänares, vår faders, grå hår med sorg ned i dödsriket.
  se 1Mosebok 4431
 • Da blussede Balaks Vrede op mod Bileam, og han slog Hænderne sammen; og Balak sagde til Bileam: For at forbande mine Fjender bad jeg dig komme, og se, nu har du velsignet dem tre Gange!
  dk 4Mosebog 2410
 • Da blussede Herrens Vrede op imod Moses, og han sagde: Har du ikke din Broder Aron, Leviten? Han, ved jeg, kan tale for sig. Han er også allerede på Vej for at møde dig, og han vil glæde sig i sit Hjerte, når han ser dig;
  dk 2Mosebog 414
 • Da blussede Vreden op i Jakob, og han gik i Rette med Laban; og Jakob sagde til Laban: Hvad er min Brøde, og hvad er min Synd, at du satte efter mig!
  dk 1Mosebog 3136
 • Då böjde mannen sig ned och tillbad HERREN
  se 1Mosebok 2426
 • Då böjde Mose sig med hast ned mot jorden och tillbad
  se 2Mosebok 348
 • Da brachten sie Joseph ihr Vieh; und er gab ihnen Brot um ihre Pferde, Schafe, Rinder und Esel. Also ernährte er sie mit Brot das Jahr um all ihr Vieh.
  de 1Mose 4717
 • Da bragte de deres Hjorde til Josef, og han gav dem Brødkorn for Hestene, for deres Hjorde af Småkvæg og Hornkvæg og for Æslerne; og han forsørgede dem i det År med Brødkorn for alle deres Hjorde.
  dk 1Mosebog 4717
 • Då bröto Israels barn upp från Sinais öken och tågade från lägerplats till lägerplats; och molnskyn stannade i öknen Paran.
  se 4Mosebok 1012
 • Da brød Israel op med alt, hvad han havde, og drog til Be'ersjeba, og han slagtede Ofre for sin Fader Isaks Gud.
  dk 1Mosebog 461
 • Da brød Israeliterne op fra Sinaj Ørken, i den Orden de skulde bryde op i, og Skyen stod stille i Parans Ørken.
  dk 4Mosebog 1012
 • Da brød Jakob op fra Be'ersjeba; og Israels Sønner satte deres Fader Jakob og deres Børn og Kvinder på de Vogne, Farao havde sendt til at hente ham på.
  dk 1Mosebog 465
 • Da brød Moabs Høvdinger op, og de kom til Balak og meldte: Bileam vægrede sig ved at følge med os!
  dk 4Mosebog 2214
 • Da brøt det løs en storm fra Herren, og den førte vaktler inn fra havet og strødde dem over leiren, omkring en dagsreise på den ene kant og omkring en dagsreise på den andre kant rundt om leiren og omkring to alen over jordens overflate.
  no 4Mosebok 1131
 • Da bückte sich Abraham vor dem Volk des Landes
  de 1Mose 2312
 • Då byggde han där ett altare och åkallade HERRENS namn och slog där upp sitt tält. Och Isaks tjänare grävde där en brunn.
  se 1Mosebok 2625
 • Da byggede Isak et Alter der og påkaldte Herrens Navn; og der opslog han sit Telt, og hans Trælle gravede der en Brønd.
  dk 1Mosebog 2625
 • Da bød Farao alt sitt folk og sa: Hver sønn som fødes, skal kastes i elven, men hver datter skal I la leve.
  no 2Mosebok 122
 • Da bød Moses Israels barn efter Herrens ord og sa: Josefs barns stamme har rett i det de sier.
  no 4Mosebok 3605
 • Da bød Moses og Josua, hans Medhjælper op, og Moses steg op på Guds Bjerg;
  dk 2Mosebog 2413
 • Da bød Moses, at følgende Kundgørelse skulde udråbes i Lejren: Hverken Mænd eller Kvinder skal yde mere som Offergave til Helligdommen! Så hørte Folket op med at komme med Gaver.
  dk 2Mosebog 366
 • Da bøide Abraham sig for landets folk,
  no 1Mosebok 2312
 • Da bøide mannen sig ned og tilbad Herren
  no 1Mosebok 2426
 • Da bøide Moses sig hastig til jorden og tilbad.
  no 2Mosebok 348
 • Da bøjede Abraham sig for Folkene der på Stedet
  dk 1Mosebog 2312
 • Da bøjede Manden sig og tilbad Herren,
  dk 1Mosebog 2426
 • Da bøjede Moses sig hastelig til Jorden, tilbad
  dk 2Mosebog 348
 • <<< operone list >>>