cs - The Holy Bible

 • Csak a függönyhöz be ne menjen, és az oltárhoz ne közelítsen, mert fogyatkozás van ő benne, hogy meg ne fertőztesse az én szenthelyemet. Én vagyok az Úr, az ő megszentelőjök.
  hu 3Mózes 2123
 • Csak a Gósen földén, hol Izráel fiai valának, nem volt jégeső.
  hu 2Mózes 926
 • Csak a húst az őt elevenítő vérrel meg ne egyétek.
  hu 1Mózes 94
 • Csak a negyedik nemzedék tér meg ide; mert az Emoreusok gonoszsága még nem tölt be.
  hu 1Mózes 1516
 • Csak a papok földét nem vevé meg, mert a papoknak szabott részök vala a Faraótól és abból a szabott részből élnek vala, a mit nékik a Faraó ád vala; annak okáért, nem adák el az ő földjöket.
  hu 1Mózes 4722
 • Csak akkor leszesz fölmentve esketésem alól, ha elmenéndesz az én nemzetségem közé; és ha nem adják oda: ment leszesz az én esketésem alól.
  hu 1Mózes 2441
 • Csak az ötödik esztendőben egyétek meg annak gyümölcsét, és annak termését magatoknak gyüjtsétek. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
  hu 3Mózes 1925
 • Csak azt ehetitek meg a négylábú szárnyas férgek közül, a melynek lábain felűl [szökő-]szárai vannak, hogy szökdécselhessen azokkal a földön.
  hu 3Mózes 1121
 • Csak elsőszülöttet, a mely elsőszülött [úgyis] az Úré, azt ne szenteljen a baromféléből senki; akár borjú akár bárány, az Úré az.
  hu 3Mózes 2726
 • Csakhogy azután megemlékezzél rólam, mikor néked jól lesz dolgod, és cselekedjél, kérlek, irgalmasságot velem, emlékezzél meg rólam a Faraó előtt és szabadíts meg engem e házból.
  hu 1Mózes 4014
 • Cselekedék azért Noé mind a szerint, a mint az Úr néki megparancsolta vala.
  hu 1Mózes 75
 • Cselekedje [ezt a] Faraó és rendeljen tiszttartókat az országnak, és szedjen ötödöt Égyiptom földén a hét bő esztendőben.
  hu 1Mózes 4134
 • Csengettyű meg gránátalma, csengettyű meg gránátalma a palást peremén köröskörül, hogy abban szolgáljanak, a mint az Úr parancsolta vala Mózesnek.
  hu 2Mózes 3926
 • Csinála az oltárhoz hálóforma rostélyt is rézből, annak párkányzata alá, alulról a közepéig.
  hu 2Mózes 384
 • Csinála egy tenyérnyi széles karájt is köröskörül; és a karájhoz csinála arany pártázatot köröskörül.
  hu 2Mózes 3712
 • Csinála fedelet is tiszta aranyból; harmadfél sing a hossza, másfél sing a szélessége.
  hu 2Mózes 376
 • Csinála két Kérubot is aranyból, vert [aranyból] csinálá azokat, a fedél két végére.
  hu 2Mózes 377
 • Csinála rúdakat is sittim-fából, és beborítá azokat aranynyal.
  hu 2Mózes 374
 • Csinálának csengettyűket is tiszta aranyból, és tevék a csengettyűket a gránátalmák közé, a palást peremére köröskörül a gránátalmák közé.
  hu 2Mózes 3925
 • Csinálának hozzá összekötött vállkötőket: a két végükön kapcsolák össze.
  hu 2Mózes 394
 • Csinálának kárpitokat kecskeszőrből is, sátornak a hajlékra; tizenegy kárpitot csinálának ilyent.
  hu 2Mózes 3613
 • Csinálának ötven arany horgocskát is, és összefoglalák a kárpitokat a horgocskákkal, egyiket a másikkal, és egygyé lőn a hajlék.
  hu 2Mózes 3612
 • Csinálának ötven hurkot is a kárpit szélére, a mely szélről vala az egybefoglalásban; ötven hurkot csinálának a kárpit szélére a másik egybefoglalásban is.
  hu 2Mózes 3616
 • Csinálának ötven rézhorgocskát is a sátor egybefoglalására, hogy egygyé legyen.
  hu 2Mózes 3617
 • Csinálának reteszrúdakat is sittim-fából, ötöt a hajlék egyik oldalának deszkáihoz.
  hu 2Mózes 3630
 • Csinálának takarót is a sátorra, veresre festett kosbőrökből, és azon felül egy takarót borzbőrökből.
  hu 2Mózes 3618
 • Csinálának [más] két arany karikát is, és oda tevék azokat a hósen két szegletére, azon a szélén, a mely befelé vala az efód felől.
  hu 2Mózes 3919
 • Csinálj a hajlékhoz deszkákat is sittim-fából, felállogatva.
  hu 2Mózes 2615
 • Csinálj a sátornak takarót is veresre festett kosbőrökből, és e fölé is egy takarót borzbőrökből.
  hu 2Mózes 2614
 • Csinálj ahhoz fazekakat is a hamujának, hozzá való lapátokat, medenczéket, villákat és serpenyőket; minden hozzá való edényt rézből csinálj.
  hu 2Mózes 273
 • Csinálj ahhoz háló forma rostélyt is rézből, és csinálj a hálóra négy rézkarikát, a négy szegletére.
  hu 2Mózes 274
 • Csinálj annakokáért arany boglárokat,
  hu 2Mózes 2813
 • Csinálj asztalt is sittim-fából, két sing hosszút, egy sing széleset, és másfél sing magasat.
  hu 2Mózes 2523
 • Csinálj az oltárhoz rúdakat is, sittim-fa rúdakat, és borítsd meg azokat rézzel.
  hu 2Mózes 276
 • Csinálj egy lapot is tiszta aranyból, és mesd ki arra, mint a pecsétet metszik: Szentség az Úrnak.
  hu 2Mózes 2836
 • Csinálj fedelet is tiszta aranyból: harmadfél sing hosszút, és másfél sing széleset.
  hu 2Mózes 2517
 • Csinálj gyertyatartót is tiszta aranyból; vert [arany]ból készüljön a gyertyatartó; annak szára, ága csészéi, gombjai és virágai ugyanabból legyenek.
  hu 2Mózes 2531
 • Csinálj hozzá hét mécset is, és úgy rakják fel mécseit, hogy előre világítsanak.
  hu 2Mózes 2537
 • Csinálj hozzá két arany karikát is, pártázata alá a két oldalán, mindkét oldalára csináld, hogy legyenek rúdtartókul, hogy azokon hordozzák azt.
  hu 2Mózes 304
 • Csinálj két Kérubot is aranyból, vert [arany]ból csináld azokat a fedélnek két végére.
  hu 2Mózes 2518
 • Csinálj magadnak bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belől és kivűl szurokkal.
  hu 1Mózes 614
 • Csinálj nékik lábravalókat is gyolcsból, hogy befödjék [azoknak ]mezítelen testét, és az ágyéktól a tomporig érjenek.
  hu 2Mózes 2842
 • Csinálj oltárt a füstölő szerek füstölgésére is, sittim- fából csináld azt.
  hu 2Mózes 301
 • Csinálj ötven arany horgocskát is, és e horgocskákkal foglald össze egyik kárpitot a másikkal, hogy a hajlék egygyé legyen.
  hu 2Mózes 266
 • Csinálj ötven rézhorgocskát is, és akaszd a horgocskákat a hurkokba, és foglald egybe a sátort, hogy egygyé legyen.
  hu 2Mózes 2611
 • Csinálj reá köröskörűl egy tenyérnyi karájt, karajára pedig csinálj köröskörűl arany pártázatot.
  hu 2Mózes 2525
 • Csinálj reteszrúdakat is sittim-fából; ötöt a hajlék egyik oldalának deszkáihoz.
  hu 2Mózes 2626
 • Csinálj rúdakat is sittim-fából, és azokat is megborítsd arannyal.
  hu 2Mózes 2513
 • Csinálj [még] két arany karikát, és tedd azokat a hósen két szegletére, azon a szélén, a mely befelé van az efód felől.
  hu 2Mózes 2826
 • <<< operone list >>>