Ar The Holy Bible

 • Är dĺ jag moder eller fader till hela detta folk, eftersom du säger till mig att jag skall bära det i min famn, sĺsom spenabarnet bäres av sin vĺrdare, in i det land som du med ed har lovat ĺt deras fäder?
  se 4Mosebok 1112
 • Är dĺ nĺgot sĺ underbart, att HERREN icke skulle förmĺ det? Pĺ den bestämda tiden skall jag komma tillbaka till dig, vid denna tid nästa ĺr, och dĺ skall Sara hava en son.
  se 1Mosebok 1814
 • Är dess ägare tillstädes, dĺ behöver han icke giva ersättning. Var djuret lejt, dĺ är legan ersättning.
  se 2Mosebok 2215
 • Är det eder icke nog att Israels Gud har avskilt eder frĺn Israels menighet och givit eder tillträde till sig, sĺ att I fĺn förrätta tjänsten i HERRENS tabernakel och stĺ inför menigheten och betjäna den?
  se 4Mosebok 1609
 • Är det en gosse eller en flicka som har blivit stĺngad av oxen, sĺ skall med denne förfaras efter samma lag.
  se 2Mosebok 2131
 • Är det icke nog att du har fört oss hitupp ur ett land som flöt av mjölk och honung, för att lĺta oss dö I öknen? Vill du nu ock upphäva dig till herre över oss?
  se 4Mosebok 1613
 • Är det icke sĺ: om du har gott i sinnet, dĺ ser du frimodigt upp; men om du icke har gott i sinnet, dĺ lurar synden vid dörren; till dig stĺr hennes ĺtrĺ, men du bör rĺda över henne.
  se 1Mosebok 47
 • Är nĺgon i sĺdant armod att han icke kan betala det värde du bestämmer, sĺ skall han ställas fram inför prästen, och prästen skall dĺ bestämma ett värde för honom; efter vad den som har gjort löftet kan anskaffa skall prästen bestämma värdet för honom.
  se 3Mosebok 278
 • Arámnak fiai pedig: Úcz, Húl, Gether és Más.
  hu 1Mózes 1023
 • Arams söner voro Us, Hul, Geter och Mas.
  se 1Mosebok 1023
 • Arams Sřnner: Uz, Hul, Geter og Masj.
  dk 1Mosebog 1023
 • Aran poi morě alla presenza di suo padre Terach nella sua terra natale, in Ur dei Caldei.
  it Genesi 1128
 • Arany csengettyű, meg gránátalma, arany csengettyű, meg gránátalma legyen a palást peremén köröskörül.
  hu 2Mózes 2834
 • arcam de lignis setthim conpingite cuius longitudo habeat duos semis cubitos latitudo cubitum et dimidium altitudo cubitum similiter ac semissem
  la Exodus 2510
 • arcam et vectes propitiatorium et velum quod ante illud oppanditur
  la Exodus 3513
 • arcum meum ponam in nubibus et erit signum foederis inter me et inter terram
  la Genesis 913
 • ären I redliga män, sĺ mĺ en av eder, I bröder, stanna sĺsom fĺnge i huset där I haven suttit fängslade; men I andra mĺn fara eder väg, och föra hem med eder den säd som I haven köpt till hjälp mot hungersnöden hemma hos eder.
  se 1Mosebok 4219
 • Aren't we accounted by him as foreigners? For he has sold us, and has also quite devoured our money.
  gb Genesis 3115
 • argenti et aeris metalla obtulerunt Domino lignaque setthim in varios usus
  la Exodus 3525
 • arietem autem consecrationum tolles et coques carnes eius in loco sancto
  la Exodus 2931
 • arietem vero immolabit hostiam pacificam Domino offerens simul canistrum azymorum et libamenta quae ex more debentur
  la Numeri 0617
 • Arise, go to Paddan Aram, to the house of Bethuel your mother's father. Take a wife from there from the daughters of Laban, your mother's brother.
  gb Genesis 282
 • Arise, walk through the land in its length and in its width; for I will give it to you.
  gb Genesis 1317
 • Arken med Bćrestćngerne, Sonedćkket og det indre Forhćng,
  dk 2Mosebog 3512
 • arken med dess stänger, nĺdastolen och den förlĺt som skall hänga framför den,
  se 2Mosebok 3512
 • arken med stenger, nĺdestolen og det dekkende forheng,
  no 2Mosebok 3512
 • arkin korentoineen, armoistuimen ja sitä verhoavan esiripun,
  fi 2Mooseksen 3512
 • armus quoque dexter de pacificorum hostiis cedet in primitias sacerdotis
  la Leviticus 732
 • Arod ab hoc familia Aroditarum Arihel ab hoc familia Arihelitarum
  la Numeri 2617
 • Arod, daher das Geschlecht der Aroditer kommt; Ariel, daher das Geschlecht der Arieliter kommt.
  de 4Mose 2617
 • Arodista arodilaisten suku, Arelista arelilaisten suku.
  fi 4Mooseksen 2617
 • Arodtól az Aroditák nemzetsége, Arélitől az Aréliták nemzetsége.
  hu 4Mózes 2617
 • aromataque et oleum ad luminaria concinnanda et ad praeparandum unguentum ac thymiama odoris suavissimi conponendum
  la Exodus 3529
 • Áron az ő népeihez takaríttatik: mert nem megy be a földre, a melyet Izráel fiainak adtam, mivelhogy ellenszegültetek az én szómnak a versengésnek vizénél.
  hu 4Mózes 2024
 • Áron azért és az ő fiai mind akképen cselekedének, a mint megparancsolta vala nékik az Úr Mózes által.
  hu 3Mózes 836
 • Áron és az ő fiai pedig, mikor indulni akar a tábor, menje[nek] be, és vegyék le a takaró függönyt, és takarják be azzal a bizonyság ládáját.
  hu 4Mózes 0405
 • Áron fiai pedig odavivék ő hozzá a vért, és ő bemártá az újját a vérbe, és tőn abból az oltár szarvaira, a [többi] vért pedig kiönté az oltár aljához.
  hu 3Mózes 99
 • Áron pedig feleségűl vevé magának Elisebát, Aminádáb leányát, Nakhsón húgát s ez szűlé néki Nádábot, Abíhut, Eleázárt és Ithámárt.
  hu 2Mózes 623
 • Áron pedig füstölögtessen rajta minden reggel jó illatú füstölő szert; mikor a mécseket rendbe szedi, akkor füstölögtesse azt.
  hu 2Mózes 307
 • Áron pedig lóbálja meg a lévitákat, áldozatul az Úr előtt, Izráel fiai részéről, hogy szolgáljanak az Úr szolgálatában.
  hu 4Mózes 0811
 • Áron pedig mélyen hallgata. Szólítá azért Mózes Misáelt és Elsafánt, Uzzielnek, az Áron nagybátyjának fiait, és monda nékik: Jertek ide, vigyétek ki atyátokfiait a szenthely elől, a táboron kivül.
  hu 3Mózes 104
 • Áron pedig száz és huszonhárom esztendős vala, mikor meghala a Hór hegyén.
  hu 4Mózes 3339
 • Áron pedig szóla Mózesnek: Ímé ma áldozták meg az ő bűnért való áldozatukat és egészen égőáldozatukat az Úr előtt, engem pedig ilyen [keserűségek] értek: Ha megettem volna ma a bűnért való áldozatot, vajjon jó lett volna-é az Úr előtt?
  hu 3Mózes 1019
 • Áron pedig úgy áldozza meg a bűnért való áldozati tulkot, a mely az övé, és úgy szerezzen engesztelést magáért és háza népéért, hogy ölje meg a bűnért való áldozati tulkot, a mely az övé.
  hu 3Mózes 1611
 • Aron skal bćre den pĺ sin Pande, for at han kan tage de Synder pĺ sig, som klćder ved de hellige Gaver, Israeliterne frembćrer, ved alle de hellige Gaver, de bringer; og Aron skal stedse have den pĺ sin Pande for at vinde dem Herrens Velbehag.
  dk 2Mosebog 2838
 • Aron skal bćre den, nĺr han gřr Tjeneste, sĺ at det kan hřres, nĺr han gĺr ind i Helligdommen for Herrens Ĺsyn, og nĺr han gĺr ud derfra, at han ikke skal dř,
  dk 2Mosebog 2835
 • Aron skal da fřre sin egen Syndoffertyr frem og skaffe sig og sit Hus Soning og slagte sin egen Syndoffertyr.
  dk 3Mosebog 1611
 • Aron skal lćgge begge sine Hćnder pĺ Hovedet af den levende Buk og over den bekende alle Israeliternes Misgerninger og alle deres Overtrćdelser, alle deres Synder, og lćgge dem pĺ Bukkens Hoved og sĺ sende den ud i Řrkenen ved en Mand, der holdes rede dertil.
  dk 3Mosebog 1621
 • Aron skal nu samles til sin Slćgt, thi han skal ikke komme ind i det Land, jeg vil give Israelitterne, fordi I var genstridige mod mit Bud ved Meribas Vand.
  dk 4Mosebog 2024
 • Aron skal sĺledes stedse bćre Israels Sřnners Navne pĺ Retskendelsens Brystskjold pĺ sit Hjerte, nĺr han gĺr ind i Helligdommen, for at bringe dem i Minde for Herrens Ĺsyn.
  dk 2Mosebog 2829
 • Aron skal samles til sine fedre; han skal ikke komme inn i det land jeg har gitt Israels barn, fordi I var gjenstridige mot mitt ord ved Meribas vann.
  no 4Mosebok 2024
 • Aron skall alltsĺ föra fram sin syndofferstjur och bringa försoning för sig och sitt hus, han skall slakta sin syndofferstjur.
  se 3Mosebok 1611
 • Aron skall sĺ bära Israels söners namn i domsskölden pĺ sitt hjärta, när han gĺr in helgedomen, för att bringa dem i ĺminnelse inför HERRENS ansikte beständigt.
  se 2Mosebok 2829
 • Aron skall samlas till sina fäder: han skall icke komma in i det land som jag har givit ĺt Israels barn; ty I voren gensträviga mot min befallning vid Meribas vatten.
  se 4Mosebok 2024
 • Aron svarade: Min herres vrede mĺ icke upptändas; du vet själv att detta folk är ont.
  se 2Mosebok 3222
 • Aron svarede: Vredes ikke, Herre! Du ved selv, at Folket ligger i det onde,
  dk 2Mosebog 3222
 • Aron svarte: La ikke din vrede optendes, herre! Du vet selv at dette folk ligger i det onde;
  no 2Mosebok 3222
 • Aron tog Amminadabs Datter, Nahasjons Sřster Elisjeba til Ćgte; og hun fřdte ham Nadab, Abibu, Eleazar og Itamar.
  dk 2Mosebog 623
 • Aron tok Eliseba, Amminadabs datter, Nahsons sřster, til hustru, og med henne fikk han Nadab og Abihu, Eleasar og Itamar.
  no 2Mosebok 623
 • Aron var hundre og tre og tyve ĺr gammel da han dřde pĺ fjellet Hor.
  no 4Mosebok 3339
 • Áronnak és az ő fiainak beszéde szerint legyen a Gersoniták fiainak minden szolgálatjok, minden terhökre és minden szolgálatjokra nézve; minden terhöket pedig az ő őrizetökre bízzátok.
  hu 4Mózes 0427
 • Áronnak pedig monda az Úr: Eredj Mózes eleibe a pusztába! És elméne és találkozék vele az Isten hegyénél és megcsókolá őt.
  hu 2Mózes 427
 • Áronnak pedig monda Mózes: Járulj az oltárhoz, és készítsd el a te bűnért való áldozatodat és egészen égőáldozatodat, és végezz engesztelést magadért és a népért. Készítsd el a nép áldozatát is, és végezz engesztelést érettök is, a mint megparancsolta az Úr.
  hu 3Mózes 97
 • Áronnak pedig monda Mózes: Mondd meg az Izráel fiai egész gyülekezetének: Járuljatok az Úr elé; mert meghallotta a ti zúgolódástokat.
  hu 2Mózes 169
 • Áronnak pedig monda Mózes: Végy egy edényt és tégy bele egy teljes ómer Mánt és tedd azt az Úr eleibe, hogy megtartassék maradékaitok számára.
  hu 2Mózes 1633
 • Áronnak pedig szóla az Úr, mondván:
  hu 3Mózes 108
 • Áronnal tehát és az ő fiaival akképen cselekedjél, a mint megparancsoltam néked; hét napon át állítsd őket tisztökbe.
  hu 2Mózes 2935
 • Aronne allora disse a Mosč: Ecco, oggi essi hanno offerto il loro sacrificio espiatorio e l'olocausto davanti al Signore; dopo le cose che mi sono capitate, se oggi avessi mangiato la vittima del sacrificio espiatorio, sarebbe piaciuto al Signore?.
  it Levitico 1019
 • Aronne brucerŕ su di esso l'incenso aromatico: lo brucerŕ ogni mattina quando riordinerŕ le lampade
  it Esodo 307
 • Aronne disse a Mosč: Signor mio, non addossarci la pena del peccato che abbiamo stoltamente commesso,
  it Numeri 1212
 • Aronne dunque si avvicinň all'altare e immolň il vitello del sacrificio espiatorio, che era per sé.
  it Levitico 98
 • Aronne e i suoi figli fecero quanto era stato ordinato dal Signore per mezzo di Mosč.
  it Levitico 836
 • Aronne e i suoi figli li indosseranno quando entreranno nella tenda del convegno o quando si avvicineranno all'altare per officiare nel santuario, perché non incorrano in una colpa che li farebbe morire. E' una prescrizione rituale perenne per lui e per i suoi discendenti.
  it Esodo 2843
 • Aronne e i suoi figli mangeranno la carne dell'ariete e il pane contenuto nel canestro all'ingresso della tenda del convegno.
  it Esodo 2932
 • Aronne e i suoi figli mangeranno quel che rimarrŕ dell'oblazione; lo si mangerŕ senza lievito, in luogo santo, nel recinto della tenda del convegno.
  it Levitico 616
 • Aronne e i suoi figli vi attingeranno per lavarsi le mani e i piedi.
  it Esodo 3019
 • Aronne entrerŕ nel santuario in questo modo: prenderŕ un giovenco per il sacrificio espiatorio e un ariete per l'olocausto.
  it Levitico 163
 • Aronne era in etŕ di centoventitrč anni quando morě sul monte Or.
  it Numeri 3339
 • Aronne fece cosě: collocň le lampade in modo che facessero luce davanti al candelabro, come il Signore aveva ordinato a Mosč.
  it Numeri 0803
 • Aronne lo preparerŕ nella tenda del convegno, fuori del velo che sta davanti alla testimonianza, perché le lampade ardano sempre, da sera a mattina, davanti al Signore. E' una legge perenne, di generazione in generazione.
  it Levitico 243
 • Aronne offrirŕ dunque il proprio giovenco in sacrificio espiatorio per sé e, fatta l'espiazione per sé e per la sua casa, immolerŕ il giovenco del sacrificio espiatorio per sé.
  it Levitico 1611
 • Aronne offrirŕ il proprio giovenco in sacrificio espiatorio e compirŕ l'espiazione per sé e per la sua casa.
  it Levitico 166
 • Aronne parlň al popolo, riferendo tutte le parole che il Signore aveva dette a Mosč, e compě i segni davanti agli occhi del popolo.
  it Esodo 430
 • Aronne poserŕ le mani sul capo del capro vivo, confesserŕ sopra di esso tutte le iniquitŕ degli Israeliti, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati e li riverserŕ sulla testa del capro; poi, per mano di un uomo incaricato di ciň, lo manderŕ via nel deserto.
  it Levitico 1621
 • Aronne prese in moglie Elisabetta, figlia di Amminadab, sorella di Nacason, dalla quale ebbe i figli Nadab, Abiu, Eleazaro e Itamar.
  it Esodo 623
 • Aronne prese l'incensiere, come Mosč aveva detto, corse in mezzo all'assemblea; ecco il flagello era gia cominciato in mezzo al popolo; mise l'incenso nel braciere e fece il rito espiatorio per il popolo.
  it Numeri 1647
 • Aronne presenterŕ i leviti come offerta da farsi con il rito di agitazione davanti al Signore da parte degli Israeliti ed essi faranno il servizio del Signore.
  it Numeri 0811
 • Aronne rispose loro: Togliete i pendenti d'oro che hanno agli orecchi le vostre mogli e le vostre figlie e portateli a me.
  it Esodo 322
 • Aronne rispose: Non si accenda l'ira del mio signore; tu stesso sai che questo popolo č inclinato al male.
  it Esodo 3222
 • Aronne sta per essere riunito ai suoi antenati e non entrerŕ nel paese che ho dato agli Israeliti, perché siete stati ribelli al mio comandamento alle acque di Mčriba.
  it Numeri 2024
 • Aronne stese la mano sulle acque d'Egitto e le rane uscirono e coprirono il paese d'Egitto.
  it Esodo 82
 • Aronne tornň da Mosč all'ingresso della tenda del convegno: il flagello era stato fermato.
  it Numeri 1650
 • Arons hellige Klćder skal tilfalde hans Sřnner efter ham, for at de kan salves og indsćttes i dem.
  dk 2Mosebog 2929
 • Arons Sřn Eleazar tog en at Putiels Dřtre til Ćgte; og hun fřdte ham Pinehas. Det er Overhovederne for Leviternes Fćdrenehuse efter deres Slćgter.
  dk 2Mosebog 625
 • Arons sřnner, prestene, er det som skal blĺse i trompetene. Dette skal vćre en evig lov for eder, fra slekt til slekt.
  no 4Mosebok 1008
 • Arons Sřnner, Prćsterne, skal blćse i Trompeterne; det skal vćre eder en evig gyldig Anordning fra Slćgt til Slćgt.
  dk 4Mosebog 1008
 • Áront pedig és az ő fiait állítsd a gyülekezet sátorának ajtaja elé, és mosd meg őket vízzel.
  hu 2Mózes 294
 • Áront pedig és az ő fiait rendeld [föléjök,] hogy őrizzék az ő papságukat; és ha idegen járulna oda, haljon meg.
  hu 4Mózes 0310
 • Arpachshad became the father of Shelah. Shelah became the father of Eber.
  gb Genesis 1024
 • Arpachshad lived four hundred three years after he became the father of Shelah, and became the father of more sons and daughters.
  gb Genesis 1113
 • Arpachshad lived thirty-five years and became the father of Shelah.
  gb Genesis 1112
 • Arpacsad aveva trentacinque anni quando generň Selach;
  it Genesi 1112
 • Arpacsad generň Selach e Selach generň Eber.
  it Genesi 1024
 • Arpacsad, dopo aver generato Selach, visse quattrocentotrč anni e generň figli e figlie.
  it Genesi 1113
 • Arpacschad engendra Schélach; et Schélach engendra Héber.
  fr Genčse 1024
 • Arpacschad vécut, aprčs la naissance de Schélach, quatre cent trois ans; et il engendra des fils et des filles.
  fr Genčse 1113
 • Arpacschad, âgé de trente-cinq ans, engendra Schélach.
  fr Genčse 1112
 • Arpaksad födde Sela, och Sela födde Eber.
  se 1Mosebok 1024
 • Arpaksád pedig harminczöt esztendős vala, és nemzé Séláht.
  hu 1Mózes 1112
 • Arpaksád pedig nemzé Séláht, Séláh pedig Hébert.
  hu 1Mózes 1024
 • Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber.
  fi 1Mooseksen 1024
 • Arpaksjad avlede Sjela; Sjela avlede Eber;
  dk 1Mosebog 1024
 • Arphachsad aber zeugte Salah, Salah zeugte Eber.
  de 1Mose 1024
 • Arphachsad war fünfunddreißig Jahre alt und zeugte Salah
  de 1Mose 1112
 • arreptisque Nadab et Abiu filii Aaron turibulis posuerunt ignem et incensum desuper offerentes coram Domino ignem alienum quod eis praeceptum non erat
  la Leviticus 101
 • arripiensque vitulum quem fecerant conbusit et contrivit usque ad pulverem quem sparsit in aqua et dedit ex eo potum filiis Israhel
  la Exodus 3219
 • Arrivarono a Mara, ma non potevano bere le acque di Mara, perché erano amare. Per questo erano state chiamate Mara.
  it Esodo 1524
 • Arrivarono dunque i figli d'Israele per acquistare il grano, in mezzo ad altri che pure erano venuti, perché nel paese di Canaan c'era la carestia.
  it Genesi 425
 • Arrivati da Giacobbe loro padre, nel paese di Canaan, gli riferirono tutte le cose che erano loro capitate:
  it Genesi 4229
 • Arrivés ŕ l'aire d'Athad, qui est au delŕ du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations; et Joseph fit en l'honneur de son pčre un deuil de sept jours.
  fr Genčse 5010
 • arvadéerna, semaréerna och hamatéerna. Sedan utgrenade sig kananéernas släkter allt vidare,
  se 1Mosebok 1018
 • Arvadeust, Czemareust, Hamatheust. És azután elszéledének a Kananeusok nemzetségei.
  hu 1Mózes 1018
 • arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset. Sittemmin hajaantuivat kanaanilaisten heimot.
  fi 1Mooseksen 1018
 • Arvaditerne, Zemariterne og Hamatiterne; men senere bredte Kana'anćernes Slćgter sig,
  dk 1Mosebog 1018
 • Arvan määräyksen mukaan jaettakoon perintöosat suurilukuisten ja vähälukuisten heimojen kesken.
  fi 4Mooseksen 2656
 • <<< operone list >>>