Am The Holy Bible

 • Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
  de 1Mose 11
 • am Aufzug oder am Eintrag, es sei wollen oder leinen, oder an einem Fell oder an allem, was aus Fellen gemacht wird,
  de 3Mose 1348
 • Am dritten Tage aber sprach er zu ihnen: Wollt ihr leben, so tut also; denn ich fürchte Gott.
  de 1Mose 4218
 • Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von ferne
  de 1Mose 224
 • Am dritten Tage ward Laban angesagt, daß Jakob geflohen wäre.
  de 1Mose 3122
 • Am siebzehnten Tage des siebenten Monats ließ sich der Kasten nieder auf das Gebirge Ararat.
  de 1Mose 84
 • Am vierzehnten Tage des ersten Monats gegen Abend ist des HERRN Passah.
  de 3Mose 235
 • Am vierzehnten Tage des ersten Monats, des Abends, sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis an den einundzwanzigsten Tag des Monats an dem Abend,
  de 2Mose 1218
 • Ama szülötteid pedig, kiket ő utánok nemzettél, tiéid lésznek, és az ő bátyjaik nevéről neveztessenek az ő örökségökben.
  hu 1Mózes 486
 • Amalek vint combattre Israël ŕ Rephidim.
  fr Exode 178
 • Amaz Angyal, ki megszabadított engem minden gonosztól, áldja meg e gyermekeket, és viseljék az én nevemet és az én atyáimnak Ábrahámnak és Izsáknak nevét, és mint a halak szaporodjanak e földön.
  hu 1Mózes 4816
 • Amaz pedig monda: Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem Izráelnek; mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél.
  hu 1Mózes 3228
 • Amazok mondának: Mi, te szolgáid, tizenketten vagyunk testvérek, egy embernek fiai, Kanaán földén; és ímé legkisebbikünk most atyánknál van, egyikünk pedig nincsen meg.
  hu 1Mózes 4213
 • ambos erudivit sapientia ut faciant opera abietarii polymitarii ac plumarii de hyacintho et purpura coccoque bis tincto et bysso et texant omnia ac nova quaeque repperiant
  la Exodus 3535
 • ambulabo igitur et ego contra eos et inducam illos in terram hostilem donec erubescat incircumcisa mens eorum tunc orabunt pro impietatibus suis
  la Leviticus 2641
 • ambulabo inter vos et ero vester Deus vosque eritis populus meus
  la Leviticus 2612
 • ambulavitque cum Deo et non apparuit quia tulit eum Deus
  la Genesis 524
 • Ámde azért tartottalak fenn tégedet, hogy megmutassam néked az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön.
  hu 2Mózes 916
 • Amint látá a Faraó, hogy megszűnék az eső, meg a jégeső és a mennydörgés, ismét vétkezék és megkeményíté szívét ő és az ő szolgái.
  hu 2Mózes 934
 • Amint meglátá József az ő bátyjait, megismeré őket, de idegennek mutatá magát hozzájok, és kemény beszédekkel szóla nékik, mondván: Honnan jöttetek? Azok pedig mondának: Kanaán földéről jöttünk eleséget venni.
  hu 1Mózes 427
 • amoréernas, kananéernas, girgaséernas och jebuséernas land.
  se 1Mosebok 1521
 • amorilaiset, kanaanilaiset, girgasilaiset ja jebusilaiset.
  fi 1Mooseksen 1521
 • Amoriterne, Kana'anćerne, Girgasjiterne, Hivviterne og Jebusiterne.
  dk 1Mosebog 1521
 • Amrám pedig feleségűl vevé magának Jókébedet, atyjának húgát s ez szűlé néki Áront és Mózest. Amrám életének esztendei pedig száz harminczhét esztendő.
  hu 2Mózes 620
 • Amram prese in moglie Iochebed, sua zia, la quale gli partorě Aronne e Mosč. Ora gli anni della vita di Amram furono centotrentasette.
  it Esodo 620
 • Amram prit pour femme Jokébed, sa tante; et elle lui enfanta Aaron, et Moďse. Les années de la vie d'Amram furent de cent trente-sept ans. -
  fr Exode 620
 • Amram tog sin Faster Jokebed til Ćgte; og hun fřdte ham Aron og Moses. Amrams Levetid var 137 Ĺr.
  dk 2Mosebog 620
 • Amram tok Jokebed, sin fars sřster, til hustru, og med henne fikk han Aron og Moses; og Amram blev hundre og syv og tretti ĺr gammel.
  no 2Mosebok 620
 • Amram took Jochebed his father's sister to himself as wife; and she bore him Aaron and Moses: and the years of the life of Amram were a hundred and thirty-seven years.
  gb Exodus 620
 • <<< operone list >>>