Af The Holy Bible

 • Af alle rene Dyr skal du tage syv Par, Han og Hun, og af alle urene Dyr eet Par, Han og Hun,
  dk 1Mosebog 72
 • Af alt det vingede Kryb, som går på fire, må I dog spise følgende: Dem, der har Skinneben oven over Fødderne til at hoppe med på Jorden.
  dk 3Mosebog 1121
 • af alt Kød, som har Livsånde, gik Par for Par ind i Arken til Noa;
  dk 1Mosebog 715
 • Af alt, hvad der lever i Vandet, må I spise følgende: Alt i Vandet, både i Havet og i Floderne, som har Finner og Skæl, må I spise;
  dk 3Mosebog 119
 • Af Brædderne, som du skal lave til Boligen, skal tyve være til Sydsiden,
  dk 2Mosebog 2618
 • Af Brædderne, som han lavede til Boligen, var tyve til Sydsiden,
  dk 2Mosebog 3623
 • Af dem må I spise følgende: De forskellige Arter af Græshopper, Solamgræshopper, Hargolgræshopper og Hagabgræshopper.
  dk 3Mosebog 1122
 • Af det violette og røde Purpurgarn og det karmoisinrøde Garn tilvirkede de Pragtklæderne til Tjenesten i Helligdommen; og de tilvirkede Arons hellige Klæder, således som Herren havde pålagt Moses.
  dk 2Mosebog 391
 • af dit Sværd skal du leve, og din Broder skal du tjene; men når du samler din Kraft, skal du sprænge hans Åg af din Hals!
  dk 1Mosebog 2740
 • af Fuglene efter deres Arter, af Kvæget efter dets Arter og af alt Jordens Kryb efter dets Arter; Par for Par skal de gå ind til dig for at holdes i Live.
  dk 1Mosebog 620
 • Af Israeliternes Menighed skal han tage to Gedebukke til Syndoffer og en Væder til Brændoffer.
  dk 3Mosebog 165
 • Af Krybet, der kryber på Jorden, skal følgende være eder urene: Væselen, Musen, de forskellige Arter af Firben,
  dk 3Mosebog 1129
 • Af Præsten Arons Efterkommere må ingen, som har en Legemsfejl, nærme sig for at frembære Herrens Ildofre; han har en Legemsfejl, han må ikke nærme sig for at frembære sin Guds Spise.
  dk 3Mosebog 2121
 • Affrettatevi a salire da mio padre e ditegli: Dice il tuo figlio Giuseppe: Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto. Vieni quaggiù presso di me e non tardare.
  it Genesi 459
 • afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu.
  fr Lévitique 2343
 • afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas.
  fr Lévitique 1147
 • afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur,
  fr Lévitique 1010
 • aflagde hun sine Enkeklæder, hyllede sig i et Slør, så det skjulte hende, og satte sig ved indgangen til Enajim ved Vejen til Timna; thi hun så, at hun ikke blev givet Sjela til Ægte, skønt han nu var voksen.
  dk 1Mosebog 3814
 • after he is sold he may be redeemed. One of his brothers may redeem him;
  gb Leviticus 2548
 • After many days, Shua's daughter, the wife of Judah, died. Judah was comforted, and went up to his sheep shearers to Timnah, he and his friend Hirah, the Adullamite.
  gb Genesis 3812
 • After Methuselah's birth, Enoch walked with God for three hundred years, and became the father of more sons and daughters.
  gb Genesis 522
 • After that, his brother came out, and his hand had hold on Esau's heel. He was named Jacob. Isaac was sixty years old when she bore them.
  gb Genesis 2526
 • After the death of Abraham, God blessed Isaac, his son. Isaac lived by Beer Lahai Roi.
  gb Genesis 2511
 • After the seven days, the floodwaters came on the earth.
  gb Genesis 710
 • After these things Yahweh's word came to Abram in a vision, saying, 'Don't be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward.
  gb Genesis 151
 • After these things, Abraham was told, Behold, Milcah, she also has borne children to your brother Nahor:
  gb Genesis 2220
 • After these things, God tested Abraham, and said to him, Abraham! He said, Here I am.
  gb Genesis 221
 • After these things, his master's wife set her eyes on Joseph; and she said, Lie with me.
  gb Genesis 397
 • After these things, someone said to Joseph, Behold, your father is sick. He took with him his two sons, Manasseh and Ephraim.
  gb Genesis 481
 • After these things, the butler of the king of Egypt and his baker offended their lord, the king of Egypt.
  gb Genesis 401
 • After this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of Machpelah before Mamre (that is, Hebron), in the land of Canaan.
  gb Genesis 2319
 • Afterward all the children of Israel came near, and he gave them all the commandments that Yahweh had spoken with him on Mount Sinai.
  gb Exodus 3432
 • Afterward his brother came out, that had the scarlet thread on his hand, and his name was called Zerah.
  gb Genesis 3830
 • Afterward Moses and Aaron came, and said to Pharaoh, This is what Yahweh, the God of Israel, says, 'Let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness.?
  gb Exodus 51
 • Afterwards, she bore a daughter, and named her Dinah.
  gb Genesis 3021
 • <<< operone list >>>