Γ The Holy Bible

  • Γαδ, πειρατήριον πειρατεύσει αὐτόν, αὐτὸς δὲ πειρατεύσει αὐτῶν κατὰ πόδας.
    gr ΓΕΝΕΣΙΣ 4919
  • operone list