THE HOLY BIBLE - ABC SERBIAN
1 >>>

PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
813Šest stotina prve godine vijeka Nojeva prvi dan prvoga mjeseca usahnu voda na zemlji; i Noje otkri krov na kovčegu, i ugleda zemlju suhu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3139Što bi zvijerje zaklalo nijesam ti donosio, sam sam podmirivao; od mene si iskao što bi mi bilo ukradeno danju ili noću.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
903Što se god miče i živi, neka vam bude za jelo, sve vam to dadoh kao zelenu travu.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2303Šest dana radi, a sedmi dan, koji je subota za počivanje, neka bude sveti sabor, ne radite nijednoga posla; subota je Gospodnja po svijem stanovima vašim.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2503Šest godina zasijevaj njivu svoju, i šest godina reži vinograd svoj i sabiraj rod.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1120Što god gamiže a ima krila i ide na četiri noge, da vam je gadno.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1142Što god ide na trbuhu i što god ide na četiri noge ili ima više noga između svega što puže po zemlji, to ne jedite, jer je gad.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1103Što god ima papke i papci su mu razdvojeni i preživa između životinja, to jedite.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1112Što god nema pera i ljuske u vodi, to da vam je gadno.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
738Što je Gospod zapovjedio Mojsiju na gori Sinajskoj kad zapovjedi sinovima Izrailjevim u pustinji Sinajskoj da prinose žrtve svoje Gospodu.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1431Što je priskrbio, jedno će biti žrtva za grijeh a drugo žrtva paljenica s darom; i tako će sveštenik očistiti pred Gospodom onoga koji se čisti.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2505Što samo od sebe rodi iza žetve tvoje nemoj žeti, i grožđa u vinogradu svojem nerezanom nemoj brati; neka bude godina odmora zemlji.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
627Što se god dotakne mesa njezina, biće sveto; i ako ko pokapa krvlju njezinom haljinu, ono što pokapa neka opere na svetom mjestu.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2516Što više bude godina to će cijena biti veća onome što kupuješ, a što manje bude godina to će manja biti cijena, jer ti se prodaje broj ljetina.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2729Živinče zavjetovano, koje čovjek zavjetuje, da se ne otkupljuje, nego da se ubije.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1823Živinčeta nikakoga nemoj obležati skvrneći se s njim; i žena da ne legne pod živinče; grdilo je.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
707Žrtva je za prijestup kao žrtva za grijeh, jedan je zakon za obje; koji sveštenik učini njom očišćenje, njegova je.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2601A šator ćeš načiniti od deset zavjesa od tankoga platna uzvedenoga i od porfire i od skerleta i od crvca; i po njima da budu vezeni heruvimi.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2532A šest grana neka mu izlazi sa strana, tri grane s jedne strane svijetnjaka a tri grane s druge strane svijetnjaka.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1605A šestoga dana neka zgotove što donesu, a neka bude dvojinom onoliko koliko nakupe svaki dan.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2712A širina će trijemu imati sa zapadne strane zavjese od pedeset lakata, deset stupova za njih i deset stopica pod njih.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4724A što bude roda, daćete peto Faraonu, a četiri dijela neka budu vama za sjeme po njivama i za hranu vama i onijema koji su po kućama vašim i za hranu djeci vašoj.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4132A što je dva puta zasopce Faraon snio, to je zato što je zacijelo Bog tako naumio, i naskoro će to učiniti Bog.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2612A što je više u zavjesa na naslonu, polovina zavjesa što pretječe, neka visi na stražnjoj strani šatoru.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
302A žena reče zmiji: mi jedemo roda sa svakoga drveta u vrtu;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
316A ženi reče: tebi ću mnoge muke zadati kad zatrudniš, s mukama ćeš djecu raðati, i volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvojega, i on će ti biti gospodar.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2121A življaše u pustinji Faranu. I mati ga oženi iz zemlje Misirske.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1123A što još gamiže a ima krila i četiri noge, da vam je gadno.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1418A što još ostane ulja na dlanu svešteniku, onijem neka namaže glavu onome koji se čisti, i tako će ga očistiti sveštenik pred Gospodom.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1110A što nema pera i ljuske u moru i u rijekama između svega što se miče po vodi i živi u vodi, da vam je gadno.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
832A što ostane mesa ili hljeba, ognjem sažezite.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
210A što ostane od dara, neka bude Aronu i sinovima njegovijem; to je svetinja nad svetinjama između žrtava koje se pale Gospodu.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
203A što ostane od toga dara, neka bude Aronu i sinovima njegovijem; to je svetinja nad svetinjama između žrtava koje se pale Gospodu.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1429A što ostane ulja na dlanu svešteniku, onijem neka namaže glavu onome koji se čisti; i tako će ga očistiti pred Gospodom.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
616A što preteče, neka jede Aron i sinovi njegovi; neka se jede bez kvasca na svetom mjestu; u trijemu šatora od sastanka neka jedu.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1519A žena kad ima vrijeme, kad ide krv od tijela njezina, neka se odvaja sedam dana, i ko je se god dotakne, da je nečist do večera.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1525A žena, od koje bi išla krv dugo vremena ili osim običnoga vremena ili u obično vrijeme ali duže, dokle god teče nečistota njezina biće nečista kao u vrijeme kada se odvaja.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
425A Adam opet pozna ženu svoju, i ona rodi sina, i nadje mu ime Sit, jer mi, reče, Bog dade drugoga sina za Avelja, kojega ubi Kajin.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
312A Adam reče: žena koju si udružio sa mnom, ona mi dade s drveta, te jedoh.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
223A Adam reče: sada eto kost od mojih kosti, i tijelo od mojega tijela. Neka joj bude ime čovječica, jer je uzeta od čovjeka.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1907A ako bi se što jelo treći dan, gad je, neće biti ugodna.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2530A ako je ne otkupi za godinu dana, onda ostaje kuća u mjestu ograđenu zidom onome ko je kupio sasvijem od koljena na koljeno, i neće je ostaviti oprosne godine.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2217A ako mu je otac njezin ne bi htio dati, da da novaca koliko ide u prćiju djevojci.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
620A Amram se oženi Johavedom bratučedom svojom, i ona mu rodi Arona i Mojsija. A poživje Amram sto i trideset i sedam godina.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3111A anðeo Gospodnji reče mi u snu: Jakove! A ja odgovorih: evo me.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1609A anðeo joj Gospodnji reče: vrati se gospoði svojoj i pokori joj se.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2212A anðeo reče: ne diži ruke svoje na dijete, i ne čini mu ništa; jer sada poznah da se bojiš Boga, kad nijesi požalio sina svojega, jedinca svojega, mene radi.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1112A Arfaksad poživje trideset i pet godina, i rodi Salu;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1024A Arfaksad rodi Salu, a Sala rodi Evera.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3202A Aron im reče: poskidajte zlatne oboce što su u ušima žena vaših, sinova vaših i kćeri vaših, i donesite mi.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3222A Aron mu reče: nemoj se gnjeviti, gospodaru; ti znaš ovaj narod da je brz na zlo.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
623A Aron se oženi Jelisavetom kćerju Aminadavovom, sestrom Nasonovom; i ona mu rodi Nadava i Avijuda i Eleazara i Itamara.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2004A Avimeleh ne bješe se nje dotakao, i zato reče: Gospode, eda li ćeš i pravedan narod pogubiti?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2129A Avimeleh reče Avramu: šta će ono sedam jaganjaca što si odlučio?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2610A Avimeleh reče: šta si nam učinio? lako je mogao ko od naroda ovoga leći s tvojom ženom, te bi nas ti uvalio u grijeh.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2126A Avimeleh reče: ne znam ko je to učinio; niti mi ti kaza, niti čuh do danas.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3809A Avnan znajući da neće biti njegov porod, kad lijegaše sa ženom brata svojega prosipaše na zemlju, da ne rodi djece bratu svojemu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2401A Avram bješe star i vremenit, i Gospod bješe blagoslovio Avrama u svemu;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2505A Avram dade sve što imaše Isaku;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2316A Avram čuvši Efrona izmjeri mu srebro, koje reče pred sinovima Hetovijem, četiri stotine sikala srebra, kako su išli meðu trgovcima.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1811A Avram i Sara bijahu stari i vremeniti, i u Sare bješe prestalo što biva u žena.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2406A Avram mu reče: pazi da ne odvedeš sina mojega onamo.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1827A Avram odgovori i reče: gle, sada bih progovorio Gospodu, ako i jesam prah i pepeo.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2208A Avram odgovori: Bog će se, sinko, postarati za jagnje sebi na žrtvu. I iðahu obojica zajedno.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2011A Avram odgovori: veljah: jamačno nema straha Božijega u ovom mjestu, pa će me ubiti radi žene moje.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2001A Avram otide odande na jug, i stani se izmeðu Kadisa i Sura; i življaše kao došljak u Geraru.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1703A Avram pade ničice. I Gospod mu još govori i reče:
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2133A Avram posadi lug na Virsaveji, i ondje prizva ime Gospoda Boga vječnoga.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1422A Avram reče caru Sodomskom: dižem ruku svoju ka Gospodu Bogu višnjemu, čije je nebo i zemlja, zaklinjući se:
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1606A Avram reče Sari: eto, robinja je tvoja u tvojim rukama, čini s njom što ti je volja. I Sara je stade zlostaviti, te ona pobježe od nje.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1502A Avram reče: Gospode, Gospode, šta ćeš mi dati kad živim bez djece, a na kom će ostati moja kuća to je Elijezer ovaj Damaštanin?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2124A Avram reče: hoću se zakleti.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2312A Avram se pokloni narodu zemlje one,
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2501A Avram uze drugu ženu, po imenu Heturu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2105A Avramu bješe sto godina kad mu se rodi sin Isak.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
119A babice rekoše Faraonu: Jevrejke nisu kao žene Misirke; jače su; dok im dođe babica, one već rode.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1240A baviše se sinovi Izrailjevi u Misiru četiri stotine i trideset godina.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1302A bijaše Avram vrlo bogat stokom, srebrom i zlatom.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4146A bijaše Josifu trideset godina kad izaðe pred Faraona cara Misirskoga. I otišav od Faraona obiðe svu zemlju Misirsku.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1101A bijaše na cijeloj zemlji jedan jezik i jednake riječi.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
604A bijaše tada divova na zemlji; a i poslije, kad se sinovi Božji sastajahu sa kćerima čovječijim, pa im one raðahu sinove; to bijahu silni ljudi, od starine na glasu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
918A bijahu sinovi Nojevi koji izidoše iz kovčega: Sim i Ham i Jafet; a Ham je otac Hanancima.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1612A biće čovjek ubojica; ruka će se njegova dizati na svakoga a svačija na njega, i nastavaće na pogledu svoj braći svojoj.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1724A bješe Avramu devedeset i devet godina kad obreza okrajak tijela svojega.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1616A bješe Avramu osamdeset i šest godina kad mu Agara rodi Ismaila.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
924A bješe grad i oganj smiješan s gradom silan veoma, kakoga ne bješe u svoj zemlji Misirskoj otkako je ljudi u njoj.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2463A bješe izašao Isak u polje pred veče da se pomoli Bogu; i podigav oči svoje ugleda kamile gdje idu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
706A bješe Noju šest stotina godina kad doðe potop na zemlju.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
225A bjehu oboje goli, Adam i žena mu, i ne bješe ih sramota.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2117A Bog ču glas djetinji, i anðeo Božji viknu s neba Agaru, i reče joj: što ti je, Agaro? ne boj se, jer Bog ču glas djetinji odande gdje je.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4507A Bog me posla pred vama, da vas sačuva na zemlji i da vam izbavi život izbavljanjem prevelikim.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
403A Bog mu reče: baci ga na zemlju. I baci ga na zemlju, a on posta zmija. I Mojsije pobježe od nje.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
312A Bog mu reče: ja ću biti s tobom, i ovo neka ti bude znak da sam te ja poslao: kad izvedeš narod iz Misira, služićete Bogu na ovoj gori.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
407A Bog mu reče: turi opet ruku svoju u njedra svoja. I opet turi ruku svoju u njedra svoja; a kad je izvadi iz njedara, a to opet postala kao i ostalo tijelo njegovo.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3501A Bog reče Jakovu: ustani, idi gore u Vetilj i ondje stani; i načini ondje žrtvenik Bogu, koji ti se javio kad si bježao od Isava brata svojega.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
410A Bog reče: šta učini! glas krvi brata tvojega viče sa zemlje k meni.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
311A Bog reče: ko ti kaza da si go? da nijesi jeo s onoga drveta što sam ti zabranio da ne jedeš s njega?
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
305A Bog reče: ne idi ovamo. Izuj obuću svoju s nogu svojih, jer je mjesto gdje stojiš sveta zemlja.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
801A Bog se opomenu Noja i svijeh zvijeri i sve stoke što bjehu s njim u kovčegu; i posla Bog vjetar na zemlju da uzbije vodu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2803A Bog svemogući da te blagoslovi, i da ti da veliku porodicu i umnoži te, da od tebe postane mnoštvo naroda,
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4314A Bog svemogući da vam da da naðete milost u onoga čovjeka, da vam pusti brata vašega drugoga i Venijamina; ako li ostanem bez djece, nek ostanem bez djece.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3017A Bog usliši Liju, te ona zatrudnje, i rodi Jakovu petoga sina.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3132A bogove svoje u koga naðeš, onaj neka ne živi više; pred našom braćom traži što je tvoje u mene, pa uzmi. Jer Jakov nije znao da ih je ukrala Rahilja.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2455A brat i mati njezina rekoše: neka ostane djevojka kod nas koji dan, barem deset dana, pa onda neka ide.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
421A bratu njegovu bješe ime Juval; od njega se narodiše gudači i svirači.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
5015A braća Josifova videći gdje im otac umrije, rekoše: može biti da se Josif srdi na nas, pa će nam se osvetiti za sve zlo što mu učinismo.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3704A braća videći gdje ga otac ljubi najvećma izmeðu sve braće njegove, stadoše mrziti na nj tako da mu ne mogahu lijepe riječi progovoriti.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
118A car Misirski dozva babice, i reče im: zašto to činite, te ostavljate u životu mušku djecu?
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
504A car Misirski reče im: Mojsije i Arone, zašto odvlačite narod od rada njegova? Idite na svoj posao.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1417A car Sodomski izide mu na susret kad se vrati razbivši Hodologomora i careve što bijahu s njim, u dolinu Savinu, koje je sada dolina careva.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1421A car Sodomski reče Avramu: daj meni ljude, a blago uzmi sebi.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
113A crijeva i noge neka se operu vodom; i sveštenik neka prinese sve to i zapali na oltaru; to je žrtva paljenica, žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
109A crijeva i noge neka se operu vodom; i sveštenik neka zapali sve to na oltaru; to je žrtva paljenica, žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
821A crijeva i noge opra vodom, i tako spali Mojsije svega ovna na oltaru; i bi žrtva paljenica za ugodni miris, žrtva ognjena Gospodu, kao što bješe Gospod zapovjedio Mojsiju.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3634A daske okovaše zlatom, i biočuge na njih načiniše od zlata, da u njima stoje prijevornice, i okovaše zlatom prijevornice.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2629A daske okuj zlatom, i biočuge im načini od zlata, da se kroz njih provuku prijevornice, a i prijevornice okuj zlatom.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2327A deseti je dan toga mjeseca sedmoga dan očišćenja; sabor sveti neka vam je, i mučite duše svoje, i prinesite Gospodu žrtvu ognjenu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3401A Dina kći Lijina, koju rodi Jakovu, izaðe da gleda djevojke u onom kraju.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4727A djeca Izrailjeva življahu u zemlji Misirskoj u kraju Gesemskom, i držahu ga, i narodiše se i namnožiše se veoma.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4806A djeca koju rodiš poslije njih, neka budu tvoja i neka se po imenu braće svoje zovu u našljedstvu svojem.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2428A djevojka otrča i sve ovo kaza u domu matere svoje.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1413A doðe jedan koji bješe utekao, te javi Avramu Jevrejinu, koji življaše u ravni Mamrija Amorejina, brata Esholu i brata Avnanu, koji bjehu u vjeri s Avramom.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
217A dođoše pastiri, i otjeraše ih; a Mojsije usta i odbrani ih, i napoji im stado.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3918A druga dva kraja od dva lanca zapeše za dvije kopče, i pritvrdiše ih za poramenice na oplećku sprijed.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2825A druga dva kraja od dva lanca zapni za dvije kopče, i metni na poramenice od oplećka sprijed.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4322A druge smo novce donijeli da kupimo hrane; ne znamo ko nam metnu novce naše u vreće.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2941A drugo jagnje prinesi uveče; kao sa žrtvom jutrenjom i s naljevom njezinijem tako i s ovom čini da bude miris ugodan, žrtva ognjena Gospodu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
814A drugoga mjeseca dvadeset sedmoga dana bješe sva zemlja suha.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
213A drugoj je rijeci ime Geon, ona teče oko cijele zemlje Huske.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1804A drugom bješe ime Eliezer, jer, reče, Bog oca mojega bi mi u pomoći i ote me od mača Faraonova.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4152A drugome nadjede ime Jefrem, govoreći: jer mi Bog dade da rastem u zemlji nevolje svoje.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1405A četrnaeste godine doðe Hodologomor i carevi koji bijahu s njim, i pobiše Rafaje u Astarotu Karnajimskom i Zuzeje u Amu i Omeje u polju Kirijatajskom,
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1924A četvrte godine neka bude sav rod njegov posvećen u hvalu Gospodu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2314A Efron odgovori Avramu govoreći mu:
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2310A Efron sjeðaše usred sinova Hetovijeh. Pa reče Efron Hetejin Avramu pred sinovima Hetovijem, koji slušahu, pred svijem koji ulažahu na vrata grada njegova, govoreći:
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2006A činim milost na tisućama onijeh koji me ljube i čuvaju zapovijesti moje.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3611A Elifasovi sinovi bjehu: Teman, Omar, Sofar, Gotom i Kenez.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3406A Emor otac Sihemov izide k Jakovu da se razgovori s njim.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
521A Enoh poživje šezdeset i pet godina, i rodi Matusala;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
418A Enohu rodi se Gaidad; a Gaidad rodi Maleleila; a Maleleilo rodi Matusala; a Matusal rodi Lameha.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
509A Enos poživje devedeset godina, i rodi Kajinana;
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2027A čovjek ili žena, u kojima bi bio duh vračarski ili gatarski, da se pogube, kamenjem da se zaspu, krv njihova na njih.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2421A čovjek joj se divljaše, i ćutaše, neće li poznati je li Gospod dao sreću putu njegovu ili nije.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2010A čovjek koji učini preljubu s tuđom ženom, što je učinio preljubu sa ženom bližnjega svojega, da se pogubi i preljubočinac i preljubočinica.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3227A čovjek mu reče: kako ti je ime? A on odgovori: Jakov.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3717A čovjek reče: otišli su odavde, jer čuh gdje rekoše: hajdemo u Dotaim. I otide Josif za braćom svojom, i naðe ih u Dotaimu.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1018A eto krv njezina nije unesena u svetinju; valjaše vam je jesti na svetom mjestu, kao što sam zapovjedio.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4512A eto vidite očima svojima, i brat moj Venijamin svojima očima, da vam ja iz usta govorim.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1116A Ever poživje trideset i četiri godine, i rodi Faleka;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1025A Everu se rodiše dva sina: jednom bješe ime Falek, jer se u njegovo vrijeme razdijeli zemlja, a bratu njegovu ime Jektan.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1118A Falek poživje trideset godina i rodi Ragava;
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
808A Faraon dozva Mojsija i Arona i reče: molite Gospoda da ukloni žabe od mene i od naroda mojega, pak ću pustiti narod da prinesu žrtvu Gospodu.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
711A Faraon dozva mudarce i vračare; te i vračari Misirski učiniše tako svojim vračanjem.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
5006A Faraon mu reče: idi, pogrebi oca svojega kako te je zakleo.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4703A Faraon reče braći njegovoj: kakvu radnju radite? A oni rekoše Faraonu: pastiri su sluge tvoje, i mi i naši stari.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4708A Faraon reče Jakovu: koliko ti ima godina?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4705A Faraon reče Josifu: otac tvoj i braća tvoja doðoše k tebi;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4115A Faraon reče Josifu: usnih san, pa mi niko ne umije da kaže šta znači; a za tebe čujem da umiješ kazivati sne.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
828A Faraon reče: pustiću vas da prinesete žrtvu Gospodu Bogu svojemu u pustinji; ali da ne idete dalje; pa se molite za me.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4919A Gad, njega će vojska svladati; ali će najposlije on nadvladati.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3527A glavari donosiše kamenje onihovo i kamenje za ukivanje po oplećku i po naprsniku,
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1504A gle, Gospod mu progovori: neće taj biti našljednik tvoj, nego koji će izaći od tebe taj će ti biti našljednik.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
818A gledaše i vračari Misirski vračanjem svojim da učine da postanu uši, ali ne mogoše. I bijahu uši po ljudima i po stoci.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2724A godine oprosne da se vrati njiva onome od koga je kupljena, čije je dostojanje ona njiva.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2517A godine su vijeka Ismailova sto i trideset i sedam godina. Poslije onemoćav umrije, i bi pribran k rodu svojemu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
809A golubica ne našavši gdje bi stala nogom svojom vrati se k njemu u kovčeg, jer još bješe voda po svoj zemlji; i Noje pruživši ruku uhvati je i uze k sebi u kovčeg.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1636A gomor je desetina efe.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1918A gora se Sinajska sva dimljaše, jer siđe na nju Gospod u ognju; i dim se iz nje podizaše kao dim iz peći, i sva se gora tresijaše veoma.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
313A Gospod Bog reče ženi: zašto si to učinila? A žena odgovori: zmija me prevari, te jedoh.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
309A Gospod Bog viknu Adama i reče mu: gdje si?
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1321A Gospod iđaše pred njima danju u stupu od oblaka vodeći ih putem, a noću u stupu od ognja svijetleći im, da bi putovali danju i noću.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2435A Gospod je blagoslovio gospodara mojega veoma, te je postao velik, i dao mu je ovaca i goveda, i srebra i zlata, i sluga i sluškinja, i kamila i magaraca.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2523A Gospod joj reče: dva su plemena u utrobi tvojoj, i dva će naroda izaći iz tebe; i jedan će narod biti jači od drugoga naroda, i veći će služiti manjemu.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
304A Gospod kad ga vidje gdje ide da vidi, viknu ga Bog iz kupine, i reče: Mojsije! Mojsije! A on odgovori: evo me.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
402A Gospod mu reče: šta ti je to u ruci? A on odgovori: štap.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1924A Gospod mu reče: idi, siđi, pa onda dođi ti i Aron s tobom; a sveštenici i narod neka ne prestupe međe da se popnu ka Gospodu, da ih ne bi pobio.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
411A Gospod mu reče: ko je dao usta čovjeku? ili ko može stvoriti nijema ili gluha ili okata ili slijepa? zar ne ja, Gospod?
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3319A Gospod mu reče: učiniću da prođe sve dobro moje ispred tebe, i povikaću po imenu: Gospod pred tobom. Smilovaću se kome se smilujem, i požaliću koga požalim.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
415A Gospod mu reče: zato ko ubije Kajina, sedam će se puta to pokajati. I načini Gospod znak na Kajinu da ga ne ubije ko ga udesi.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
427A Gospod reče Aronu: izidi u pustinju na susret Mojsiju. I otide i srete ga na gori Božijoj, i poljubi ga.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1314A Gospod reče Avramu, pošto se Lot odijeli od njega: podigni sada oči svoje, pa pogledaj s mjesta gdje si na sjever i na jug i na istok i na zapad.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2413A Gospod reče Mojsiju govoreći:
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1415A Gospod reče Mojsiju: što vičeš k meni? kaži sinovima Izrailjevijem neka idu.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1628A Gospod reče Mojsiju: dokle ćete se protiviti zapovjestima mojim i zakonima mojim?
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1604A Gospod reče Mojsiju: evo učiniću da vam daždi iz neba hljeb, a narod neka izlazi i kupi svaki dan koliko treba na dan, da ga okušam hoće li hoditi po mome zakonu ili neće.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1909A Gospod reče Mojsiju: evo, ja ću doći k tebi u gustom oblaku, da narod čuje kad ti stanem govoriti i da ti vjeruje dovijeka. Jer Mojsije bješe javio Gospodu riječi narodne.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1001A Gospod reče Mojsiju: idi k Faraonu, jer sam ja učinio da otvrdne srce njegovo i srce sluga njegovijeh, da učinim ove znake svoje među njima,
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3207A Gospod reče Mojsiju: idi, siđi, jer se pokvari tvoj narod, koji si izveo iz zemlje Misirske.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
314A Gospod reče Mojsiju: ja sam onaj što jest. I reče: tako ćeš kazati sinovima Izrailjevijem: koji jest, on me posla k vama.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1101A Gospod reče Mojsiju: još ću jedno zlo pustiti na Faraona i na Misir, pa će vas onda pustiti; pustiće sasvijem, i još će vas tjerati.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
816A Gospod reče Mojsiju: kaži Aronu: pruži štap svoj, i udari po prahu na zemlji, nek se pretvori u uši po svoj zemlji Misirskoj.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3233A Gospod reče Mojsiju: ko mi je zgriješio, onoga ću izbrisati iz knjige svoje.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1109A Gospod reče Mojsiju: neće vas poslušati Faraon, da bih umnožio čudesa svoja u zemlji Misirskoj.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1705A Gospod reče Mojsiju: prođi pred narod, i uzmi sa sobom starješine Izrailjske, i štap svoj kojim si udario vodu uzmi u ruku svoju, i idi.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1426A Gospod reče Mojsiju: pruži ruku svoju na more, neka se vrati voda na Misirce, na kola njihova i na konjike njihove.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
404A Gospod reče Mojsiju: pruži ruku svoju, pa je uhvati za rep. I pruži ruku svoju, i uhvati je, i opet posta štap u ruci njegovoj.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
601A Gospod reče Mojsiju: sad ćeš vidjeti šta ću učiniti Faraonu; jer pod rukom krjepkom pustiće ih, i istjeraće ih iz zemlje svoje pod rukom krjepkom.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1921A Gospod reče Mojsiju: siđi, opomeni narod da ne prestupe međe da vide Gospoda, da ne bi izginuli od mene.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3317A Gospod reče Mojsiju: učiniću i to što si kazao, jer si našao milost preda mnom i znam te po imenu.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
820A Gospod reče Mojsiju: ustani rano i izađi pred Faraona, evo, on će izaći k vodi, pa mu reci: ovako veli Gospod: pusti narod moj da mi posluži.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1817A Gospod reče: kako bih tajio od Avrama šta ću učiniti,
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
603A Gospod reče: neće se duh moj dovijeka preti s ljudima, jer su tijelo; neka im još sto i dvadeset godina.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1105A Gospod siðe da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi čovječiji.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3405A Gospod siđe u oblaku, i stade ondje s njim, i povika po imenu: Gospod.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
813A Gospod učini po riječi Mojsijevoj; i pocrkaše žabe, i oprostiše ih se kuće i sela i polja.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2931A Gospod videći da Jakov ne mari za Liju, otvori njojzi matericu, a Rahilja osta nerotkinja.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
921A grudi i desno pleće obrnu Aron tamo i amo na žrtvu obrtanu pred Gospodom, kao što bješe Gospod zapovjedio Mojsiju.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1014A grudi od žrtve obrtane i pleće od žrtve podizane jedite na čistom mjestu, ti i sinovi tvoji i kćeri tvoje s tobom; jer je taj dio dan tebi i sinovima tvojim od zahvalnih žrtava sinova Izrailjevih.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1345A gubavac na kom je ta bolest, neka ide u haljinama razdrtijem i gologlav, i usta neka zastre, i neka viče: nečist, nečist.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1358A haljinu ili osnovu ili poučicu ili što mu drago od kože, kad opereš, pa otide s njega ta bolest, operi još jednom, i biće čisto.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
922A Ham, otac Hanancima, vidje golotinju oca svojega, i kaza obojici braće svoje na polju.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1015A Hanan rodi Sidona, prvenca svojega, i Heta,
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2314A hljeba, ni zrna pržena ni zrna u klasu nemojte jesti do onoga dana kad prinesete žrtvu Bogu svojemu; to da vam je vječna uredba od koljena do koljena po svijem stanovima vašim.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
404A i Avelj prinese od prvina stada svojega i od njihove pretiline. I Gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos,
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1305A i Lot koji iðaše s Avramom imaše ovaca i goveda i šatora.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
422A i Sela rodi Tovela, koji bješe vješt kovati svašta od mjedi i od gvožða; a sestra Tovelu bješe Noema.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1720A i za Ismaila uslišio sam te; evo blagoslovio sam ga, i daću mu porodicu veliku, i umnožiću ga veoma; i rodiće dvanaest knezova, i učiniću od njega velik narod.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3205A imam volova i magaraca, ovaca i sluga i sluškinja, i poslah da javim tebi gospodaru svojemu, eda bih našao milost pred tobom.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2224A inoča njegova, po imenu Revma, rodi i ona Taveka i Gama i Tohosa i Moha.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2462A Isak iðaše vraćajući se od studenca živoga koji me vidi jer življaše u južnom kraju
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2627A Isak im reče: što ste došli k meni, kad mrzite na me i otjeraste me od sebe?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2737A Isak odgovori, i reče Isavu: eto sam ga postavio tebi za gospodara; i svu braću njegovu dadoh mu da mu budu sluge; pšenicom i vinom ukrijepih ga; pa šta bih sada tebi učinio, sine?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2739A Isak otac njegov odgovarajući reče mu: evo, stan će ti biti na rodnoj zemlji i rosi nebeskoj ozgo.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2732A Isak otac njegov reče mu: ko si ti? A on reče: ja, sin tvoj, prvenac tvoj, Isav.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2720A Isak reče sinu svojemu: kad brže naðe, sine? A on reče: Gospod Bog tvoj dade, te izaðe preda me.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2520A Isaku bješe četrdeset godina kad se oženi Revekom, kćerju Vatuila Sirina iz Mesopotamije, sestrom Lavana Sirina.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3528A Isaku bješe sto i osamdeset godina;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2746A Isaku reče Reveka: omrzao mi je život radi ovijeh Hetejaka. Ako se Jakov oženi Hetejkom, kakom izmeðu kćeri ove zemlje, da što mi život?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2532A Isav odgovori: evo, hoću da umrem, pa što će mi prvenaštvo?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3304A Isav pritrča preda nj i zagrli ga i pade mu oko vrata i cjeliva ga, i obojica se zaplakaše,
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2738A Isav reče ocu svojemu: eda li je samo jedan blagoslov u tebe, oče? blagoslovi i mene, oče. I stade iza glasa plakati Isav.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3308A Isav reče: šta će ti čitava vojska ona koju sretoh? A on reče: da naðem milost pred gospodarom svojim.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3315A Isav reče: a ono da ti ostavim nekoliko ljudi što su sa mnom. A on reče: našto? daj da naðem milost pred gospodarom svojim.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3309A Isav reče: ima, brate, u mene dosta; neka tebi što je tvoje.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2736A Isav reče: pravo je što mu je ime Jakov, jer me već drugom prevari. Prvenaštvo mi uze, pa eto sada mi uze i blagoslov. Potom reče: nijesi li i meni ostavio blagoslov?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2806A Isav vidje gdje Isak blagoslovi Jakova i opravi ga u Padan-Aram da se odande oženi, i gdje blagosiljajući ga zapovjedi mu i reče: nemoj da se oženiš kojom izmeðu kćeri Hananejskih,
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1725A Ismailu sinu njegovu bješe trinaest godina kad mu se obreza okrajak tijela njegova.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2312A isti dan kad budete obrtali snop, prinesite jagnje od godine dana zdravo na žrtvu paljenicu Gospodu;
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3217A Isus čuvši viku u narodu, kad vikahu, reče Mojsiju: vika ubojna u okolu.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
826A iz kotarice u kojoj stajahu prijesni hljebovi pred Gospodom uze jedan kolač prijesan, i jedan kolač hljeba s uljem i jednu pogaču, i metnu na salo i na pleće desno.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1821A iz svega naroda izberi ljude poštene, koji se boje Boga, ljude pravedne, koji mrze na mito, pa ih postavi nad njima za poglavare, tisućnike, stotinike, pedesetnike i desetnike;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4106A iza njih isklija sedam klasova malijeh i šturijeh;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4123A iza njih isklija sedam malijeh, tankijeh i šturijeh.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4130A iza njih nastaće sedam gladnijeh godina, gdje će se zaboraviti sve obilje u zemlji Misirskoj, jer će glad satrti zemlju,
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2410A izađe sin jedne Izrailjke, kojemu je otac bio Misirac, među sinove Izrailjeve, i svadi se u okolu sin žene Izrailjke s nekim Izrailjcem.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1113A između ptica ove da su vam gadne i da ih ne jedete: orao i jastrijeb i morski orao,
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1109A između svega što je u vodi ovo jedite: što god ima pera i ljusku u vodi, po moru i po rijekama, jedite.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3703A Izrailj ljubljaše Josifa najvećma izmeðu svijeh sinova svojih, jer mu se rodio pod starost; i načini mu šarenu haljinu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4814A Izrailj pruživ desnu ruku svoju metnu je na glavu Jefremu mlaðemu, a lijevu na glavu Manasiji, tako namjestiv ruke navlaš, ako i jest Manasija bio prvenac.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4306A Izrailj reče: što mi to zlo učiniste i kazaste čovjeku da imate još jednoga brata?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
909A ja evo postavljam zavjet svoj s vama i s vašim sjemenom nakon vas,
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3224A ja im rekoh: ko ima zlata, neka ga skida sa sebe. I dadoše mi, a ja ga bacih u vatru, i izađe to tele.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3918A ja povikah iza glasa, te on ostaviv haljinu svoju kod mene pobježe.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2439A ja rekoh gospodaru svojemu: može biti da djevojka neće htjeti poći sa mnom.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
319A ja znam da vam neće dopustiti car Misirski da izidete bez ruke krjepke.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1706A ja ću stajati pred tobom ondje na stijeni na Horivu; a ti udari u stijenu, i poteći će iz nje voda da pije narod. I učini Mojsije tako pred starješinama Izrailjskim.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
703A ja ću učiniti da otvrdne srce Faraonu, te ću umnožiti znake svoje i čudesa svoja u zemlji Misirskoj.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1205A jagnje ili jare da vam bude zdravo, muško, od godine; između ovaca ili između koza uzmite.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3701A Jakov življaše u zemlji gdje mu je otac bio došljak, u zemlji Hananskoj.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3405A Jakov ču da je osramotio Dinu kćer njegovu; a sinovi njegovi bijahu u polju sa stokom njegovom, i Jakov oćutje dokle oni ne doðu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3101A Jakov ču gdje sinovi Lavanovi govore: Jakov uze sve što bješe našega oca, i od onoga što bješe našega oca steče sve ovo blago.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3514A Jakov metnu spomenik na istom mjestu gdje mu Bog govori; spomenik od kamena, i pokropi ga kropljenjem, i preli ga uljem.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3029A Jakov mu odgovori: ti znaš kako sam ti služio i kakva ti je stoka postala kod mene.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2531A Jakov mu reče: prodaj mi danas prvenaštvo svoje.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3313A Jakov mu reče: zna gospodar moj da su ova djeca nejaka, i imam ovaca i krava dojilica, pa ako ih ustjeram jedan dan, poginuće mi sve stado.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3131A Jakov odgovori i reče: bojah se i mišljah: hoćeš silom oteti kćeri svoje od mene.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2810A Jakov otide od Virsaveje idući u Haran.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3201A Jakov otide svojim putem; i sretoše ga anðeli Božiji;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3317A Jakov otide u Sokot, i ondje načini sebi kuću a stoci svojoj načini staje; zato nazva ono mjesto Sokot.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3301A Jakov podigav oči svoje pogleda, a to Isav ide, i četiri stotine ljudi s njim. I razdijeli djecu uz Liju i uz Rahilju i uz dvije robinje.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2711A Jakov reče Reveci materi svojoj: ali je Isav brat moj rutav, a ja sam gladak;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3430A Jakov reče Simeunu i Leviju; smetoste me, i omraziste me narodu ove zemlje, Hananejima i Ferezejima; u mene ima malo ljudi, pa ako se skupe na me, hoće me ubiti te ću se istrijebiti ja i dom moj.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3310A Jakov reče: ne; ako sam sada našao milost pred tobom, primi dar iz moje ruke, jer vidjeh lice tvoje kao da vidjeh lice Božje, tako si me lijepo dočekao.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2533A Jakov reče: zakuni mi se danas. I on mu se zakle; tako prodade svoje prvenaštvo Jakovu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3002A Jakov se rasrdi na Rahilju, i reče: zar sam ja a ne Bog koji ti ne da poroda?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3207A Jakov se uplaši jako i zabrinu se; pa razdijeli svoje ljude i ovce i goveda i kamile u dvije čete.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4201A Jakov videći da ima žita u Misiru, reče sinovima svojim: šta gledate jedan na drugoga?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3229A Jakov zapita i reče: kaži mi kako je tebi ime. A on reče: što pitaš kako mi je ime? I blagoslovi ga ondje.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1610A jarca na kojega padne ždrijeb Azazelov neka metne živa pred Gospoda, da učini očišćenje na njemu, pa neka ga pusti u pustinju Azazelu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
518A Jared poživje sto i šezdeset i dvije godine, i rodi Enoha;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3911A jedan dan kad doðe Josif u kuću da radi svoj posao, a ne bješe nikoga od domašnjih u kući,
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1810A jedan izmeðu njih reče: do godine u ovo doba opet ću doći k tebi, a Sara će žena tvoja imati sina. A Sara slušaše na vratima od šatora iza njega.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4227A jedan od njih otvoriv svoju vreću da nahrani magarca svojega u jednoj gostionici, vidje novce svoje ozgo u vreći.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1026A Jektan rodi Elmodada i Saleta i Sarmota i Jaraha,
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2503A Joksan rodi Savana i Dedana. A Dedanovi sinovi biše Asurim i Latusim i Laomim.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4716A Josif im govoraše: dajte stoku svoju, pa ću vam dati hljeba za stoku, kad je nestalo novaca.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4415A Josif im reče: šta ste to učinili? zar nijeste znali da čovjek kao što sam ja može zacijelo doznati?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4214A Josif im reče: kažem ja da ste vi uhode.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
5019A Josif im reče: ne bojte se, zar sam ja mjesto Boga?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4817A Josif kad vidje gdje otac metnu desnu ruku svoju na glavu Jefremu, ne bi mu milo, pa uhvati za ruku oca svojega da je premjesti s glave Jefremove na glavu Manasijinu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4316A Josif kad vidje s njima Venijamina, reče čovjeku koji upravljaše kućom njegovom: odvedi ove ljude u kuću, pa nakolji mesa i zgotovi, jer će u podne sa mnom jesti ovi ljudi.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4012A Josif mu reče: ovo znači: tri su loze tri dana.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4711A Josif naseli oca svojega i braću svoju, i dade im dobro u zemlji Misirskoj na najboljem mjestu te zemlje, u zemlji Rameskoj, kao što zapovjedi Faraon.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4116A Josif odgovori Faraonu i reče: to nije u mojoj vlasti, Bog će javiti dobro Faraonu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4018A Josif odgovori i reče: ovo znači: tri kotarice tri su dana.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4812A Josif odmače ih od koljena njegovijeh i pokloni se licem do zemlje.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4224A Josif okrete se od njih, i zaplaka se. Potom se opet okrete k njima, i progovori s njima, i uzev izmeðu njih Simeuna veza ga pred njima.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4631A Josif reče braći svojoj i domu oca svojega: idem da javim Faraonu; ali ću mu kazati: braća moja i dom oca mojega iz zemlje Hananske doðoše k meni;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4504A Josif reče braći svojoj: pristupite bliže k meni. I pristupiše; a on reče: ja sam Josif brat vaš, kojega prodadoste u Misir.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4125A Josif reče Faraonu: oba su sna Faraonova jednaka; Bog javlja Faraonu šta je naumio.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4723A Josif reče narodu: evo kupih danas vas i njive vaše Faraonu; evo vam sjemena, pa zasijte njive.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4809A Josif reče ocu svojemu: moji sinovi, koje mi Bog dade ovdje. A on reče: dovedi ih k meni, da ih blagoslovim.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4417A Josif reče: Bože sačuvaj! neću ja to; u koga se našla čaša on neka mi bude rob, a vi idite s mirom ocu svojemu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4207A Josif ugledav braću svoju pozna ih; ali se učini da ih ne poznaje, i oštro im progovori i reče: odakle ste došli? A oni rekoše: iz zemlje Hananske, da kupimo hrane.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
106A Josif umrije i sva braća njegova i sav onaj naraštaj.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4206A Josif upravljaše zemljom, i prodavaše žito svemu narodu po zemlji. I braća Josifova došavši pokloniše mu se licem do zemlje.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4629A Josif upreže u kola svoja, i izaðe na susret Izrailju ocu svojemu u Gesem; i kad ga vidje Jakov, pade mu oko vrata, i plaka dugo o vratu njegovu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3901A Josifa odvedoše u Misir; i Petefrije dvoranin Faraonov, zapovjednik stražarski, čovjek Misirac, kupi ga od Ismailjaca, koji ga odvedoše onamo.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4330A Josifu goraše srce od ljubavi prema bratu svojemu, te brže potraži gdje će plakati, i ušav u jednu sobu plaka ondje.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4620A Josifu se rodiše u Misiru od Asenete kćeri Potifere sveštenika Onskoga: Manasija i Jefrem.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1801A Jotor sveštenik Madijamski, tast Mojsijev, ču sve što učini Gospod Mojsiju i Izrailju narodu svojemu, kako izvede Gospod Izrailja iz Misira;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3815A Juda kad je vidje, pomisli da je kurva, jer bješe pokrila lice svoje.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4303A Juda mu progovori i reče: tvrdo nam se zarekao onaj čovjek govoreći: nećete vidjeti lica mojega, ako ne bude s vama brat vaš.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3820A Juda posla jare po prijatelju svom Odolamejcu da mu donese natrag od žene zalog. Ali je on ne naðe.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3826A Juda pozna i reče: pravija je od mene, jer je ne dadoh sinu svojemu Silomu. I više ne leže s njom.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3808A Juda reče Avnanu: uði k ženi brata svojega i oženi se njom na ime bratovo, da podigneš sjeme bratu svojemu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3823A Juda reče: neka joj, da se ne sramotimo; ja sam slao jare, ali je ti ne naðe.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4628A Judu posla Jakov naprijed k Josifu, da mu javi da izaðe preda nj u Gesem. I doðoše u zemlju Gesemsku.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1627A junca za grijeh i jarca za grijeh, od kojih je krv unesena da se učini očišćenje u svetinji, neka iznesu napolje iz okola, i neka spale ognjem kože njihove i meso njihovo i balegu njihovu.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1909A kad žanjete rod zemlje svoje, nemoj požeti sasvijem njive svoje, niti pabirči po žetvi.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1414A kad Avram ču da mu se zarobio sinovac, naoruža sluge svoje, trista osamnaest, koji se rodiše u njegovoj kući, i poðe u potjeru do Dana.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1701A kad Avramu bi devedeset i devet godina, javi mu se Gospod i reče mu: ja sam Bog svemogući, po mojoj volji živi i budi pošten.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2634A kad bi Isavu četrdeset godina, uze za ženu Juditu kćer Veoha Hetejina, i Vasematu kćer Elona Hetejina.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1405A kad bi javljeno caru Misirskom da je pobjegao narod, promijeni se srce Faraonovo i sluga njegovijeh prema narodu, te rekoše: šta učinismo, te pustismo Izrailja da nam ne služi?
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1316A kad bi se divlje meso promijenilo i pobijeljelo, neka dođe k svešteniku.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2925A kad bi ujutru, gle, ono bješe Lija; te reče Jakov Lavanu: šta si mi to učinio? ne služim li za Rahilju kod tebe? zašto si me prevario?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1401A kad bješe Amarfal car Senarski, Arioh car Elasarski, Hodologomor car Elamski i Targal car Gojimski,
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3712A kad braća njegova otidoše da pasu stoku oca svojega kod Sihema,
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2108A kad dijete doraste da se odbije od sise, učini Avram veliku gozbu onaj dan kad odbiše Isaka od sise.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
210A kad dijete odraste, odvede ga ka kćeri Faraonovoj, a ona ga posini; i nadjede mu ime Mojsije govoreći: jer ga iz vode izvadih.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3827A kad doðe vrijeme da rodi, a to blizanci u utrobi njezinoj.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
5010A kad doðoše na gumno Atadovo, koje je s onu stranu Jordana, plakaše ondje mnogo i vrlo tužno; i Josif učini žalost za ocem svojim za sedam dana.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2209A kad doðoše na mjesto koje mu Bog kaza, Avram načini ondje žrtvenik, i metnu drva na nj, i svezavši Isaka sina svojega metnu ga na žrtvenik vrh drva;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3407A kad doðoše sinovi Jakovljevi iz polja i čuše šta je bilo, žao bi ljudima vrlo i razgnjeviše se veoma, što učini sramotu Izrailju obležav kćer Jakovljevu, kako ne bi valjalo činiti.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1923A kad dođete u zemlju i nasadite svakojakoga voća, obrežite mu okrajak, rod njegov; tri godine neka vam je neobrezano, i ne jedite ga.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2734A kad ču Isav riječi oca svojega, vrište iza glasa i ožalosti se veoma, i reče ocu svojemu: blagoslovi i mene, oče.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2452A kad ču sluga Avramov riječi njihove, pokloni se Gospodu do zemlje;
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1317A kad Faraon pusti narod, ne odvede ih Bog putem k zemlji Filistejskoj, ako i bješe kraći, jer Bog reče: da se ne pokaje narod kad vidi rat, i ne vrati se u Misir.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
815A kad Faraon vidje gdje odahnu, otvrdnu mu srce, i ne posluša ih, kao što bješe kazao Gospod.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
203A kad ga ne može više kriti, uze kovčežić od site, i obli ga smolom i paklinom, i metnu dijete u nj, i odnese ga u trsku kraj rijeke.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3905A kad ga postavi nad domom svojim i nad svijem što imaše, od tada Gospod blagoslovi dom toga Misirca radi Josifa; i blagoslov Gospodnji bješe na svemu što imaše u kući i u polju.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3919A kad gospodar njegov ču riječi žene svoje gdje mu reče: to mi je učinio sluga tvoj, razgnjevi se vrlo.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3202A kad ih ugleda Jakov, reče: ovo je oko Božji. I prozva ono mjesto Mahanaim.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3433A kad im Mojsije izgovori, zastrije lice svoje pokrivalom.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2730A kad Isak blagoslovi Jakova, i Jakov otide ispred Isaka oca svojega, u taj čas doðe Isav brat njegov iz lova.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4404A kad izaðoše iz mjesta i još ne bijahu daleko, reče Josif čovjeku što upravljaše kućom njegovom: ustani, idi brže za onijem ljudima, i kad ih stigneš reci im: zašto vraćate zlo za dobro?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4933A kad izgovori Jakov zapovjesti sinovima svojim, diže noge svoje na postelju, i umrije, i pribran bi k rodu svojemu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4235A kad izručivahu vreće svoje, gle, svakome u vreći bjehu u zavežljaju novci njegovi; i vidjevši zavežljaje novaca svojih uplašiše se i oni i otac im.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2910A kad Jakov vidje Rahilju kćer Lavana ujaka svojega, i stado Lavana ujaka svojega, pristupi Jakov i odvali kamen studencu s vrata, i napoji stado Lavana ujaka svojega.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3825A kad je povedoše, posla k svekru svojemu i poruči: s čovjekom čije je ovo zatrudnjela sam. I reče: traži čiji je ovaj prsten i rubac i štap.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
201A kad ko hoće da prinese na žrtvu Gospodu dar, bijelo brašno neka bude žrtva njegova, i neka je polije uljem i metne na nju kad.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2913A kad Lavan ču za Jakova sina sestre svoje, istrča mu na susret, i zagrli ga i poljubi, i uvede u svoju kuću. I on pripovjedi Lavanu sve ovo.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2013A kad me Bog izvede iz doma oca mojega, ja joj rekoh: učini dobro, i kaži za me gdje god doðemo: brat mi je.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3309A kad Mojsije ulažaše u šator, spuštaše se stup od oblaka i ustavljaše se na vratima od šatora, i Gospod govoraše s Mojsijem.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4231A kad mu rekosmo: mi smo pošteni ljudi, nigda nijesmo bili uhode;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4715A kad nesta novaca u zemlji Misirskoj i u zemlji Hananskoj, stadoše svi Misirci dolaziti k Josifu govoreći: daj nam hljeba; zašto da mremo kod tebe, što novaca nema?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2115A kad nesta vode u mješini, ona baci dijete pod jedno drvo,
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1620A kad očisti svetinju i šator od sastanka i oltar, tada neka dovede jarca živoga.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3913A kad ona vidje gdje joj ostavi u rukama haljinu svoju i pobježe,
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3224A kad osta Jakov sam, tada se jedan čovjek rvaše s njim do zore.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1102A kad otidoše od istoka, naðoše ravnicu u zemlji Senarskoj, i naseliše se ondje.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
206A kad otvori, vidje dijete, i gle, dijete plakaše; i sažali joj se, i reče: to je Jevrejsko dijete.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
214A kad prinosiš dar od prvina Gospodu, klasove nove osuši na ognju, i što istreš iz klasova novih prinesi na dar od prvina svojih.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1905A kad prinosite žrtvu zahvalnu Gospodu, prinosite je drage volje.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3824A kad proðe do tri mjeseca dana, javiše Judi govoreći: Tamara snaha tvoja učini preljubu, i evo zatrudnje od preljube. A Juda reče: izvedite je da se spali.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3812A kad proðe mnogo vremena, umrije kći Savina, žena Judina. I kad se Juda utješi, poðe u Tamnu k ljudima što mu strizijahu ovce, sam s Irasom prijateljem svojim Odolamejcem.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4718A kad proðe ona godina, stadoše opet dolaziti k njemu druge godine govoreći: ne možemo tajiti od gospodara svojega, ali je novaca nestalo, i stoka koju imasmo u našega je gospodara; i nije ostalo ništa da donesemo gospodaru svojemu osim tjelesa naših i njiva naših.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
5004A kad proðoše žalosni dani, reče Josif domašnjima Faraonovijem govoreći: ako sam našao milost pred vama, govorite Faraonu i recite:
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3025A kad Rahilja rodi Josifa, reče Jakov Lavanu: pusti me da idem u svoje mjesto i u svoju zemlju.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1205A kad rodi žensko, onda da je nečista dvije nedjelje dana, kao kad se odvaja radi nemoći svoje, i šezdeset i šest dana neka ostane čisteći se od krvi.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1614A kad se diže rosa, a to po pustinji nešto sitno okruglo, sitno kao slana po zemlji.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2816A kad se Jakov probudi od sna, reče: zacijelo je Gospod na ovom mjestu; a ja ne znah.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2422A kad se kamile napiše, izvadi čovjek zlatnu grivnu od po sikla i metnu joj oko čela, i dvije narukvice metnu joj na ruke od deset sikala zlata.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
601A kad se ljudi počeše množiti na zemlji, i kćeri im se narodiše.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1206A kad se navrše dani čišćenja njezina radi sina ili radi kćeri, neka donese svešteniku na vrata šatora od sastanka jagnje od godine za žrtvu paljenicu, i golupče ili grlicu za žrtvu radi grijeha.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4037A kad se ne podizaše oblak, onda ni oni ne polažahu do dana kad se podiže.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
924A kad se Noje probudi od vina, dozna šta mu je učinio mlaði sin,
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1528A kad se očisti od tečenja krvi svoje, neka broji sedam dana, pa onda da je čista.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1513A kad se onaj kome teče sjeme očisti od tečenja svojega, neka broji sedam dana pošto se očisti, i neka opere haljine svoje i neka tijelo svoje opere vodom živom, i biće čist.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4036A kad se podizaše oblak sa šatora, tada polažahu sinovi Izrailjevi, dokle god putovahu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1211A kad se približi da već uðe u Misir, reče Sari ženi svojoj: gle, znam da si žena lijepa u licu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4729A kad se približi vrijeme Izrailju da umre, dozva sina svojega Josifa, i reče mu: ako sam našao milost pred tobom, metni ruku svoju pod stegno moje, i učini mi milost i vjeru, nemoj me pogrepsti u Misiru;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3518A kad se rastavljaše s dušom te umiraše, nazva ga Venonija; ali mu otac nadjede ime Venijamin.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3729A kad se Ruvim vrati k jami, a to nema Josifa u jami; tada razdrije haljine svoje,
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1517A kad se sunce smiri i kad se smrče, gle, peć se dimljaše, i plamen ognjeni prolažaše izmeðu onijeh dijelova.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3042A kad se upaljivaše pozna stoka, ne metaše; tako pozne bivahu Lavanove a rane Jakovljeve.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4424A kad se vratismo k sluzi tvojemu a ocu mojemu, kazasmo mu riječi gospodara mojega.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2322A kad stanete žeti u zemlji svojoj, nemoj sasvijem požeti njive svoje, ni pabirči po žetvi; ostavi siromahu i došljaku; ja sam Gospod Bog vaš.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1512A kad sunce bješe na zahodu, uhvati Avrama tvrd san, i gle, strah i mrak velik obuze ga.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2211A kad sveštenik kupi koga za novce, taj neka ih jede, i koji se rodi u kući njegovoj; oni neka jedu jela njegova.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
708A kad sveštenik prinese čiju žrtvu paljenicu, koža od žrtve koju prinese njegova je.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1331A kad sveštenik vidi boljeticu, i opazi da na oči nije niža od ostale kože i da nema na njoj crne dlake, tada će zatvoriti sveštenik za sedam dana onoga na kom je ospa.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1314A kad te zapita sin tvoj unapredak govoreći: šta je to? reci mu: rukom krjepkom izvede nas Gospod iz Misira, iz doma ropskoga.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3205A kad to vidje Aron, načini oltar pred njim; i povika Aron, i reče: sjutra je praznik Gospodnji.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3636A kad umrije Adad, zacari se na njegovo mjesto Samada iz Masekasa.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3635A kad umrije Asom, zacari se na njegovo mjesto Adad sin Varadov, koji isiječe Madijance u polju Moavskom, a gradu mu bješe ime Geten.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3634A kad umrije Jovav, zacari se na njegovo mjesto Asom od zemlje Temanovske.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3637.pA kad umrije Samada, zacari se na njegovo mjesto Saul iz Rovota na rijeci.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3638A kad umrije Saul, zacari se na njegovo mjesto Valenon sin Ahovorov.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3633A kad umrije Valak, zacari se na njegovo mjesto Jovav sin Zarin od Vosore.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3639A kad umrije Valenon sin Ahovorov, zacari se na njegovo mjesto Adar, a grad mu se zvaše Fogor, a ženi mu bješe ime Meteveilja, koja bješe kći Matraide kćeri Mezevove.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2303A kad usta Avram od mrtvaca svojega, reče sinovima Hetovijem govoreći:
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4633A kad vas Faraon dozove, reći će vam: kakvu radnju radite?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4016A kad vidje starješina nad hljebarima kako lijepo kaza san, reče Josifu: i ja snih, a meni na glavi tri kotarice bijele;
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2207A kad zađe sunce, biće čist, i onda može jesti od svetijeh stvari; jer mu je hrana.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1915A kad zora zabijelje, navališe anðeli na Lota govoreći: ustani, uzmi ženu svoju i dvije kćeri svoje koje su tu, da ne pogineš u bezakonju grada toga.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
413A Kajin reče Gospodu: krivica je moja velika da mi se ne može oprostiti.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
512A Kajinan poživje sedamdeset godina, i rodi Maleleila;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2822A kamen ovaj koji utvrdih za spomen biće dom Božji; i što mi god daš, od svega ću deseto dati tebi.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1710A ko bi god od doma Izrailjeva ili između stranaca koji se bave među njima jeo kakve god krvi, okrenuću lice svoje nasuprot onomu čovjeku koji bude jeo krvi, i istrijebiću ga iz naroda njegova.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
720A ko bi jeo mesa od žrtve zahvalne prinesene Gospodu, a ne bi bio čist, taj da se istrijebi iz naroda svojega.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1715A ko bi jeo meso od životinje koja crkne ili koju raskine zvjerka, bio domorodac ili došljak, neka opere haljine svoje i okupa se u vodi, i biće nečist do večera, a poslije će biti čist.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1140A ko bi jeo od strva njezina, neka opere haljine svoje i da je nečist do večera; i ko bi odnio strv njezin, neka opere haljine svoje, i da je nečist do večera.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2214A ko bi nehotice jeo svetu stvar, neka dometne peti dio i naknadi svešteniku svetu stvar,
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1524A ko bi spavao s njom te bi nečistota njezina došla na nj, da je nečist sedam dana, i postelja na kojoj leži da je nečista.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2020A ko bi spavao sa ženom strica svojega, otkrio bi golotinju strica svojega; neka nose oboje grijeh svoj, neka pomru bez djece.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1446A ko bi ušao u kuću onu dok je zatvorena, da je nečist do večera.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1628A ko ih spali, neka opere haljine svoje i okupa tijelo svoje u vodi, pa onda neka dođe u oko.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1626A ko odvede jarca za Azazela, neka opere haljine svoje i okupa tijelo svoje u vodi, pa onda neka uđe u oko.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2006A ko se obrati k vračarima i gatarima da čini preljubu za njima, okrenuću lice svoje nasuprot njemu, i istrijebiću ga iz naroda njegova.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2418A ko ubije živinče, neka vrati drugo, živinče za živinče.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
411A kožu od teleta i sve meso s glavom i s nogama i crijeva i balegu,
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1107A kod sinova Izrailjevijeh nigdje neće ni pas jezikom svojim maći ni među ljudima ni među stokom, da znate da je Gospod učinio razliku između Izrailjaca i Misiraca.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
733A koji između sinova Aronovijeh prinese krv i salo od žrtve zahvalne, njemu neka bude desno pleće.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
921A koji ne maraše za riječ Gospodnju, on ostavi sluge svoje i stoku svoju u polju.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2639A koji vas ostanu, čiljeće za bezakonje svoje u zemlji neprijatelja svojih, i za bezakonje otaca svojih čiljeće.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2636A koji vas ostanu, metnuću strah u srca njihova u zemljama neprijatelja njihovijeh, te će ih goniti list kad šušne zaljuljavši se, i oni će bježati kao ispred mača, i padaće a niko ih neće tjerati.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
508A koliko su opeka doslije načinjali toliko izgonite i otsele, niti što smanjite; jer besposliče, i zato viču govoreći: da idemo da prinesemo žrtvu Bogu svojemu.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2228A krave ni ovce ni koze ne koljite u jedan dan s mladetom njezinijem.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1213A krv ona biće vam znak na kućama, u kojima ćete biti; i kad vidim krv, proći ću vas, te neće biti među vama pomora, kad stanem ubijati po zemlji Misirskoj.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4932A kupljena je njiva i pećina na njoj u sinova Hetovijeh.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2531A kuće po selima, koja nijesu ograđena zidom, neka se uzimaju kao njive, mogu se otkupiti, i godine oprosne vraćaju se.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1441A kuću zapovjediće da ostružu iznutra svuda unaokolo, i prah što sastružu da prospu iza grada na mjesto nečisto,
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
205A kći Faraonova dođe da se kupa u rijeci, i djevojke njezine hodahu kraj rijeke; i ona ugleda kovčežić u trsci, i posla dvorkinju svoju te ga izvadi.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
208A kći Faraonova reče joj: idi. I otide djevojčica, i dozva mater djetinju.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2213A kći sveštenička ako obudovi, ili je pusti muž, ako nema poroda, neka se vrati kući oca svojega kao što je bila u djetinjstvu svojem, hljeb oca svojega neka jede; ali niko drugoga plemena da ga ne jede.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2109A kći sveštenička koja se oskvrni kurvajući se, skvrni oca svojega, ognjem neka se spali.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
528A Lameh poživje sto i osamdeset i dvije godine, i rodi sina,
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3119A Lavan bješe otišao da striže ovce svoje; i Rahilja ukrade idole ocu svojemu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2450A Lavan i Vatuilo odgovarajući rekoše: od Gospoda je ovo došlo; mi ti ne možemo kazati ni zlo ni dobro.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2916A Lavan imaše dvije kćeri: starijoj bješe ime Lija, a mlaðoj Rahilja.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2919A Lavan mu reče: bolje tebi da je dam nego drugom; ostani kod mene.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2926A Lavan mu reče: ne biva u našem mjestu da se uda mlaða prije starije.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3027A Lavan mu reče: nemoj, ako sam našao milost pred tobom; vidim da me je blagoslovio Gospod tebe radi.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2914A Lavan mu reče: ta ti si kost moja i tijelo moje. I osta kod njega cio mjesec dana.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3143A Lavan odgovori Jakovu i reče: ove su kćeri moje kćeri, i ovi su sinovi moji sinovi, i ova stoka moja stoka, i što god vidiš sve je moje; pa šta bih učinio danas kćerima svojim ili sinovima njihovijem koje rodiše?
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3034A Lavan reče: eto, neka bude kako si kazao.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3009A Lija vidjevši gdje presta raðati uze Zelfu robinju svoju i dade je Jakovu za ženu.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1911A ljudi što bijahu pred vratima kućnim ujedanput oslijepiše od najmanjega do najvećega, te ne mogahu naći vrata.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
5011A ljudi iz one zemlje, Hananejci, kad vidješe plač na gumnu Atadovu, rekoše: u velikoj su žalosti Misirci. Zato prozvaše ono mjesto s onu stranu Jordana žalost Misirska.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2607A ljudi u mjestu onom pitahu za ženu njegovu, a on govoraše: sestra mi je. Jer se bojaše kazati: žena mi je; da me, veli, ne ubiju ovi ljudi radi Reveke, jer je lijepa.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1313A ljudi u Sodomu bijahu nevaljali, i griješahu Gospodu veoma.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1918A Lot im reče: nemoj, Gospode!
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1906A Lot izide k njima pred vrata zatvoriv vrata za sobom,
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1930A Lot otide iz Sigora, i stani se na onom brdu s dvije kćeri svoje, jer se bojaše ostati u Sigoru; i življaše u pećini s dvije kćeri svoje.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3736A Madijanci prodadoše ga u Misir Petefriju, dvoraninu Faraonovu, zapovjedniku stražarskom.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
515A Maleleilo poživje šezdeset i pet godina, i rodi Jareda;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2713A mati mu reče: neka prokletstvo tvoje, sine, padne na mene; samo me poslušaj, i idi i donesi mi.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
525A Matusal poživje sto i osamdeset i sedam godina, i rodi Lameha;
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1418A Melhisedek car Salimski iznese hljeb i vino; a on bijaše sveštenik Boga višnjega.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2437A mene zakle gospodar moj govoreći: nemoj dovesti sinu mojemu žene izmeðu kćeri ovijeh Hananeja, meðu kojima živim;
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
911A meso i kožu sažeže ognjem iza okola.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
715A meso od žrtve zahvalne, kojom se zahvaljuje, neka se pojede onaj dan kad se prinese; i neka ne ostaje ništa do jutra.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2914A meso od teleta i kožu i balegu spali ognjem izvan okola; to je žrtva za grijeh.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1013A Mesrain rodi Ludeje i Enemeje i Laveje i Neftaleje,
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4420A mi rekosmo gospodaru svojemu: imamo stara oca i brata najmlaðega, koji mu se rodi u starosti; a njegov je brat umro, i on osta sam od matere svoje, i otac ga pazi.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
4426A mi rekosmo: ne možemo ići, osim ako bude brat naš najmlaði s nama, onda ćemo ići, jer ne možemo vidjeti lica onoga čovjeka, ako ne bude s nama brat naš najmlaði.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
724A Misirci svi kopaše oko rijeke tražeći vode da piju; jer ne mogahu piti vode iz rijeke.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3829A mjedi priložene bijaše sedamdeset talanata, i dvije tisuće i četiri stotine sikala.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
2532A mjesta Levitska i kuće u mjestima njihovijem, svagda mogu otkupiti Leviti.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1707A mjesto ono prozva Masa i Meriva zato što se svađaše sinovi Izrailjevi i što kušaše Gospoda govoreći: je li Gospod među nama ili nije?
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3408A Mojsije brže savi glavu do zemlje i pokloni se,
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1907A Mojsije dođe i sazva starješine narodne; i kaza im sve ove riječi koje mu Gospod zapovjedi.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3315A Mojsije mu reče: ako neće ići naprijed lice tvoje, nemoj nas kretati odavde.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
929A Mojsije mu reče: kad izađem iza grada, raširiću ruke svoje ka Gospodu, a gromovi će prestati i grada neće više biti, da znaš da je Gospodnja zemlja.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
401A Mojsije odgovori i reče: ali neće mi vjerovati ni poslušati glasa mojega; jer će reći: nije ti se Gospod javio.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
301A Mojsije pasijaše stado Jotoru tastu svojemu, svešteniku Madijamskomu, i odvede stado preko pustinje, i dođe na goru Božiju Horiv.
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1004A Mojsije pozva Misaila i Elisafana sinove Ozila strica Aronova, i reče im: hodite i iznesite braću svoju ispred svetinje napolje iz okola.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
612A Mojsije progovori pred Gospodom i reče: eto, sinovi Izrailjevi ne poslušaše me, a kako će me poslušati Faraon, kad sam neobrezanijeh usana?
Levitski ZakonikSerbian Bible (SRP1865)serbian
1012A Mojsije reče Aronu i Eleazaru i Itamaru sinovima njegovijem koji ostaše: uzimajte dar što ostane od ognjenih žrtava Gospodnjih, i jedite s hljebom prijesnijem kod oltara; jer je svetinja nad svetinjama.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
313A Mojsije reče Bogu: evo, kad otidem k sinovima Izrailjevijem, pa im rečem: Bog otaca vaših posla me k vama, ako mi reku: kako mu je ime? šta ću im kazati?
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
311A Mojsije reče Bogu: ko sam ja da idem k Faraonu i da izvedem sinove Izrailjeve iz Misira?
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
809A Mojsije reče Faraonu: čast da ti je nada mnom! dokle da mu se molim za te i za sluge tvoje i za narod tvoj da odbije žabe od tebe i iz kuća tvojih, i samo u rijeci da ostanu?
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
410A Mojsije reče Gospodu: molim ti se, Gospode, nijesam rječit čovjek, niti sam prije bio niti sam otkako si progovorio sa slugom svojim, nego sam sporijeh usta i spora jezika.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1923A Mojsije reče Gospodu: neće moći narod izaći na goru Sinajsku, jer si nas ti opomenuo rekavši: načini među gori i osveštaj je.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1709A Mojsije reče Isusu: izberi nam ljude, te izađi i bij se s Amalikom; a ja ću sjutra stati na vrh brda sa štapom Božjim u ruci.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2020A Mojsije reče narodu: ne bojte se, jer Bog dođe da vas iskuša i da vam pred očima bude strah njegov da ne biste griješili.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1413A Mojsije reče narodu: ne bojte se, stanite pa gledajte kako će vas Gospod izbaviti danas; jer Misirce koje ste vidjeli danas, nećete ih nigda više vidjeti dovijeka.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1815A Mojsije reče tastu svojemu: jer dolazi narod k meni da pita Boga.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
829A Mojsije reče: evo ja idem od tebe, i moliću se Gospodu da otidu bubine od Faraona i od sluga njegovijeh i od naroda njegova sjutra; ali nemoj opet da prevariš, i da ne pustiš naroda da prinese žrtvu Gospodu.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
413A Mojsije reče: molim te, Gospode, pošlji onoga koga treba da pošlješ.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
826A Mojsije reče: ne valja tako; jer bismo prinijeli na žrtvu Gospodu Bogu svojemu što je nečisto Misircima; a kad bismo prinijeli na žrtvu što je nečisto Misircima na oči njihove, ne bi li nas pobili kamenjem?
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1029A Mojsije reče: pravo si kazao; neću ti više doći na oči.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1009A Mojsije reče: s djecom svojom i sa starcima svojim ići ćemo, sa sinovima svojim i sa kćerima svojim, sa stokom svojom sitnom i krupnom ići ćemo, jer imamo praznik Gospodnji.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1025A Mojsije reče: treba da nam daš i što ćemo prinijeti i sažeći na žrtvu Gospodu Bogu svojemu;
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3211A Mojsije se zamoli Gospodu Bogu svojemu, i reče: zašto se, Gospode, raspaljuje gnjev tvoj na narod tvoj, koji si izveo iz zemlje Misirske silom velikom i rukom krjepkom?
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3307A Mojsije uze šator i razape ga sebi iza okola daleko, i nazva ga šator od sastanka, i ko god tražaše Gospoda, dolažaše k šatoru od sastanka iza okola.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2408A Mojsije uze krv, i pokropi njom narod, i reče: evo krv zavjeta, koji učini Gospod s vama za sve riječi ove.
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
3225A Mojsije videći narod go, jer ga ogoli Aron na sramotu pred protivnicima njegovijem,
IzlazakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1704A Mojsije zavapi ka Gospodu govoreći: šta ću činiti s ovijem narodom? Još malo pa će me zasuti kamenjem.

1 >>>