THE HOLY BIBLE - ABC NORWEGIAN 1
>>>

1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1818Abraham skal jo bli et stort og tallrikt folk, og alle jordens folk skal velsignes i ham;
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2318Abraham som eiendom, så Hets barn så på det, alle de som hørte hjemme i hans by.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2208Abraham svarte: Gud skal selv utse sig lammet til brennofferet, min sønn! Så gikk de begge sammen.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2406Abraham svarte: Vokt dig for å føre min sønn tilbake dit!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2105Abraham var hundre år gammel da han fikk sin sønn Isak.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1724Abraham var ni og nitti år gammel da hans forhud blev omskåret.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2401Abraham var nu gammel og langt ute i årene, og Herren hadde velsignet Abraham i alle ting.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3153Abrahams Gud og Nakors Gud skal dømme mellem oss, han som var deres fars Gud. Så svor Jakob ved ham som hans far Isak fryktet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2507Abrahams levetid og den alder han nådde, var hundre og fem og sytti år.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1312Abram blev boende i Kana'ans land, og Lot bodde i byene på sletten og drog med sine telt like bort til Sodoma.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1616Abram var seks og åtti år gammel da Hagar fødte ham Ismael.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3116All den rikdom Gud har tatt fra vår far, den hører oss og våre barn til; gjør nu bare du alt det Gud har sagt til dig!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
817Alle de dyr som er hos dig, alt kjød, både fuglene og feet og alt krypet som rører sig på jorden, skal du føre ut med dig, og de skal vrimle på jorden og være fruktbare og bli mange på jorden.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4626Alle de som kom med Jakob til Egypten, og som var utgått av hans lend, foruten Jakobs sønnekoner, var i alt seks og seksti sjeler.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4928Alle disse er Israels stammer, tolv i tallet, og således var det deres far talte til dem; han velsignet dem, hver av dem velsignet han med den velsignelse som tilkom ham.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1403Alle disse slo sig sammen og drog til Siddim-dalen, der hvor Salthavet nu er.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
819Alle dyrene, alt krypet og alle fuglene, alt som rører sig på jorden, gikk ut av arken, hvert efter sitt slag.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
903Alt det som rører sig og lever, skal I ha til føde; likesom jeg gav eder de grønne urter, gir jeg eder alt dette.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
722Alt som hadde livsens åndedrag i sin nese, alt det som var på det tørre land, døde.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2629at du ikke skal gjøre oss noget ondt, likesom heller ikke vi har rørt dig, men bare gjort dig godt og latt dig fare i fred. Du er nu Herrens velsignede.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2309at han lar mig få Makpela-hulen, som tilhører ham og ligger i utkanten av hans mark. Han skal få full betaling for den hvis han vil selge mig den, her midt iblandt eder, til eiendoms-gravsted.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1712Åtte dager gammelt skal hvert guttebarn hos eder omskjæres, slekt efter slekt, både den som er født hjemme, og den som er kjøpt for penger, alle som hører til et fremmed folk og ikke er av din ætt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
702Av alle rene dyr skal du ta dig ut syv par, han og hun, men av de dyr som ikke er rene, ett par, han og hun;
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
620Av alle slags fugler og av alle slags fe og av alle slags kryp på jorden skal par for par komme inn til dig for å holdes i live.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
708Av de rene dyr og av de dyr som ikke er rene, og av fuglene og av alt det som kryper på jorden,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
27Av ditt sverd skal du leve, og din bror skal du tjene; men når du engang river dig løs, da skal du bryte hans åk av din nakke.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3415Bare på det vilkår vil vi være eder til vilje, at I blir som vi, og alt mannkjønn hos eder lar sig omskjære.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4722Bare prestenes jord kjøpte han ikke; for Farao hadde gitt prestene faste inntekter, og de levde av sine faste inntekter, som Farao hadde gitt dem; derfor solgte de ikke sin jord.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4154begynte de syv hungersår å komme, således som Josef hadde sagt. Da blev det hungersnød i alle landene, men i hele Egyptens land var det brød.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
36Bela, Beors sønn, var konge i Edom, og hans by hette Dinhaba.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4927Benjamin er en glupende ulv; om morgenen eter han op rov, og om aftenen deler han ut hærfang.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2603Bli boende her i landet! Jeg vil være med dig og velsigne dig; for dig og din ætt vil jeg gi alle disse land - jeg vil holde den ed jeg har svoret Abraham, din far.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3410Bli boende hos oss! Landet skal stå åpent for eder; bo her og dra omkring og få eder eiendommer her!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2452Da Abrahams tjener hørte disse ord, bøide han sig til jorden for Herren.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1701Da Abram var ni og nitti år gammel, åpenbarte Herren sig for ham og sa til ham: Jeg er Gud den allmektige; vandre for mitt åsyn og vær ustraffelig!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
503Da Adam var hundre og tretti år gammel, fikk han en sønn i sin lignelse, efter sitt billede; og han kalte ham Set.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
606Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1207Da åpenbarte Herren sig for Abram og sa: Din ætt vil jeg gi dette land. Og han bygget der et alter for Herren, som hadde åpenbaret sig for ham.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2602Da åpenbarte Herren sig for ham og sa: Dra ikke ned til Egypten! Bo i det land som jeg sier dig!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1112Da Arpaksad var fem og tretti år gammel, fikk han sønnen Salah.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
36Da Ba'al-Hanan, Akbors sønn, døde, blev Hadar konge i hans sted; hans by hette Pa'u, og hans hustru hette Mehetabel, en datter av Matred, Mesahabs datter.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
36Da Bela døde, blev Jobab, Serahs sønn, fra Bosra konge i hans sted.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
307Da blev begges øine åpnet, og de blev var at de var nakne, og de heftet fikenblad sammen og bandt dem om livet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
27Da blev Isak overmåte forferdet, og han sa: Hvem var det da som hadde skutt noget vilt og kom til mig med det? Jeg åt av alt, før du kom, og velsignet ham! Han skal også være velsignet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3207Da blev Jakob overmåte forferdet; og han delte folket som var med ham, og småfeet og storfeet og kamelene i to leire.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
31Da blev Jakob vred og gikk i rette med Laban. Og Jakob tok til orde og sa til Laban: Hvad er min brøde, hvad er min synd, siden du forfølger mig så?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2312Da bøide Abraham sig for landets folk,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2426Da bøide mannen sig ned og tilbad Herren
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4404Da de hadde draget ut av byen og ennu ikke var langt kommet, sa Josef til den som forestod hans hus: Ta avsted, sett efter mennene, og når du når dem, skal du si til dem: Hvorfor har I gjengjeldt godt med ondt?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1917Da de hadde ført dem ut, sa den ene: Fly for ditt livs skyld, se dig ikke tilbake og stans ikke på hele sletten, fly op i fjellene, forat du ikke skal bli revet bort!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
5010Da de kom til Goren-Ha'atad på hin side Jordan, holdt de der en stor og høitidelig sørgefest, og han gjorde likferd efter sin far i syv dager.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
42Da de så tømte sine sekker, se, da lå enhvers pengepung i hans sekk; og da de og deres far så pengepungene, blev de redde.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4153Da de syv overflodsår i Egyptens land var til ende,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3827Da den tid kom at hun skulde føde, se, da var det tvillinger i hennes liv.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4016Da den øverste baker så at Josef hadde gitt en så god tydning, sa han til ham: Også jeg hadde en drøm og syntes jeg så at jeg bar tre kurver med hvetebrød på mitt hode.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4729Da det led mot den tid at Israel skulde dø, kalte han sin sønn Josef til sig og sa til ham: Kjære, har jeg funnet nåde for dine øine, så legg din hånd under min lend og vis mig den kjærlighet og trofasthet at du ikke begraver mig i Egypten,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3813Da det nu blev fortalt Tamar at hennes svigerfar var på vei op til Timna for å klippe sine får,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4156Da det nu var hungersnød over hele landet, åpnet Josef alle oplagshusene og solgte korn til egypterne; for hungersnøden var hård i Egyptens land.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2115Da det var forbi med vannet i sekken, kastet hun gutten fra sig under en busk
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4203Da drog Josefs ti brødre ned for å kjøpe korn i Egypten.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1408Da drog kongen i Sodoma ut og kongen i Gomorra og kongen i Adma og kongen i Sebo'im og kongen i Bela, det er Soar, og stilte sig i fylkning mot dem i Siddim-dalen,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2812Da drømte han og så en stige som var stilt op på jorden, og hvis topp nådde til himmelen, og se, Guds engler steg op og steg ned på den.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3508Da døde Debora, Rebekkas fostermor, og hun blev begravet nedenfor Betel under eken; og han kalte den gråts - eken.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1116Da Eber var fire og tretti år gammel, fikk han sønnen Peleg.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
521Da Enok var fem og seksti år gammel, fikk han sønnen Metusalah.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
509Da Enos var nitti år gammel, fikk han sønnen Kenan.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
27Da Esau hørte disse ord av sin far, satte han i et høit og sårt skrik, og han sa til sin far: Velsign også mig, min far!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2806Da Esau så at Isak hadde velsignet Jakob og sendt ham til Mesopotamia for å hente sig en hustru derfra - at han hadde velsignet ham og gitt ham den befaling: Du skal ikke ta nogen av Kana'ans døtre til hustru -
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
26Da Esau var firti år gammel, tok han til hustruer Judit, datter til hetitten Be'eri, og Basmat, datter til hetitten Elon.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1717Da falt Abraham på sitt ansikt og lo, og han sa ved sig selv: Skulde en som er hundre år gammel, få barn? Og skulde Sara, som er nitti år gammel, føde?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1703Da falt Abram på sitt ansikt; og Gud talte med ham og sa:
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4009Da fortalte den øverste munnskjenk Josef sin drøm og sa til ham: Jeg så i drømme et vintre som stod foran mig;
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2727Da gikk han frem og kysset ham; og han kjente lukten av hans klær og velsignet ham og sa: Se, duften av min sønn er som duften av en mark som Herren har velsignet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2714Da gikk han og hentet dem og kom til sin mor med dem, og hans mor laget en velsmakende rett, slik som hans far likte det.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4418Da gikk Juda frem til ham og sa: Hør mig, herre! La din tjener få tale et ord for min herres ører, og la ikke din vrede optendes mot din tjener; for du er som Farao selv.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
31Da gikk Laban inn i Jakobs telt og i Leas telt og i begge trælkvinnenes telt, men fant ikke noget. Så gikk han ut av Leas telt og inn i Rakels telt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1914Da gikk Lot ut og talte til sine svigersønner, dem som skulde ha hans døtre. og sa: Stå op og gå bort fra dette sted! For Herren vil ødelegge byen. Men hans svigersønner tenkte at han bare spøkte.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1906Da gikk Lot ut til dem i døren og lukket den efter sig
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
707Da gikk Noah og hans sønner og hans hustru og hans sønners hustruer med ham inn i arken for å berge sig for vannflommen.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3912Da grep hun fatt i hans kappe og sa: Ligg hos mig! Men han lot sin kappe efter sig i hennes hånd og flyktet ut av huset.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
36Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge i hans sted.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4111Da hadde vi hver sin drøm i samme natt, jeg og han, og våre drømmer hadde hver sin mening.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2608Da han nu hadde vært der en tid, hendte det engang at Abimelek, filistrenes konge, så ut gjennem vinduet og fikk se at Isak kjærtegnet Rebekka, sin hustru.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1802Da han så op, fikk han se tre menn som stod foran ham; og da han blev dem var, løp han dem i møte fra teltdøren og bøide sig til jorden
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3305Da han så op, fikk han øie på kvinnene og barna; da sa han: Hvem er det du har der? Han svarte: Det er de barn som Gud har unt din tjener.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1417Da han så vendte tilbake efter å ha slått Kedorlaomer og de konger som var med ham, gikk kongen i Sodoma ham i møte til Sjave-dalen, det er Kongedalen.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3903Da hans herre så at Herren var med ham, og at Herren lot alt det han gjorde, lykkes for ham,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1402da hendte det at disse konger førte krig med Bera, kongen i Sodoma, og Birsa, kongen i Gomorra, og Sineab, kongen i Adma, og Semeber, kongen i Sebo'im, og kongen i Bela, det er Soar.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2931Da Herren så at Lea blev tilsidesatt, åpnet han hennes morsliv; men Rakel var barnløs.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
36Da Husam døde, blev Hadad, Bedads sønn, konge i hans sted; det var han som slo midianittene på Moabs mark; hans by hette Avit.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2701Da Isak var blitt gammel, og hans øine var blitt sløve, så han ikke kunde se, kalte han til sig Esau, sin eldste sønn, og sa til ham: Min sønn! Han svarte: Ja, her er jeg.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4808Da Israel fikk se Josefs sønner, spurte han: Hvem er det?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4201Da Jakob fikk vite at det var korn i Egypten, sa han til sine sønner: Hvorfor sitter I og ser på hverandre?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3016Da Jakob om aftenen kom hjem fra marken, gikk Lea ham i møte og sa: Det er hos mig du skal være inatt; jeg har tinget dig for min sønns alruner. Så lå han hos henne den natt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3202Da Jakob så dem, sa han: Dette er Guds leir. Og han kalte stedet Mahana'im[a].
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3301Da Jakob så op, fikk han se Esau som kom med fire hundre mann. Da delte han barna mellem Lea og Rakel og begge trælkvinnene,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2816Da Jakob våknet av sin søvn, sa han: Sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
49Da Jakob var ferdig med de pålegg han vilde gi sine sønner, trakk han føttene op i sengen; og han opgav sin ånd og blev samlet til sine fedre.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
518Da Jared var hundre og to og seksti år gammel, fikk han sønnen Enok.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
36Da Jobab døde, blev Husam fra temanittenes land konge i hans sted.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4006Da Josef kom inn til dem om morgenen, så han på dem at de var motfalne.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4817Da Josef så at hans far la sin høire hånd på Efra'ims hode, syntes han ille om det, og han grep sin fars hånd for å føre den fra Efra'ims hode bort på Manasses hode.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4316Da Josef så Benjamin sammen med dem, sa han til den som forestod hans hus: Før mennene inn i huset og la slakte og lage til; for mennene skal ete til middag hos mig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4207Da Josef så sine brødre, kjente han dem igjen; men han lot som om de var fremmede for ham, og talte hårdt til dem og sa til dem: Hvor kommer I fra? De sa: Fra Kana'ans land for å kjøpe korn.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
5015Da Josefs brødre så at deres far var død, sa de: Bare nu ikke Josef vil hate oss og gjengjelde oss alt det onde vi gjorde mot ham!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3815Da Juda så henne, tenkte han det var en skjøge; for hun hadde tilhyllet sitt ansikt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2609Da kalte Abimelek Isak til sig og sa: Hun er jo din hustru, hvor kunde du da si: Hun er min søster? Isak svarte: Jeg tenkte jeg kunde komme til å miste livet for hennes skyld.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1218Da kalte Farao Abram til sig og sa: Hvad er det du har gjort imot mig? Hvorfor lot du mig ikke vite at hun er din hustru?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
309Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham: Hvor er du?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2801Da kalte Isak Jakob til sig og velsignet ham og bød ham og sa til ham: Du skal ikke ta nogen av Kana'ans døtre til hustru.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
512Da Kenan var sytti år gammel, fikk han sønnen Mahalalel.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1413Da kom det nogen som var undsloppet, og fortalte det til hebreeren Abram; han bodde ved den terebinte-lund som tilhørte amoritten Mamre - Mamre var bror til Eskol og Aner, og de hadde alle gjort en pakt med Abram.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
801Da kom Gud Noah i hu og alle de ville dyr og alt feet som var med ham i arken; og Gud lot en vind fare over jorden, og vannet falt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3022Da kom Gud Rakel i hu, og Gud hørte henne og åpnet hennes morsliv.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
717Da kom vannflommen strømmende over jorden i firti dager, og vannet vokste og løftet arken, og den blev hevet over jorden.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4501Da kunde ikke Josef lenger legge bånd på sig for alle dem som stod hos ham; han ropte: La hver mann gå ut fra mig! Og det var ingen tilstede da Josef gav sig til kjenne for sine brødre.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2409Da la tjeneren sin hånd under Abrahams, sin herres lend og lovte ham dette med ed.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3125Da Laban nådde Jakob igjen, hadde Jakob slått op sitt telt på fjellet, og Laban med sine frender slo også op sitt telt på Gilead-fjellet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
528Da Lamek var hundre og to og åtti år gammel, fikk han en sønn,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3009Da Lea så at hun ikke fikk flere barn, tok hun sin trælkvinne Silpa og gav Jakob til hustru.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3504Da lot de Jakob få alle de fremmede guder som de hadde hos sig, og ringene som de hadde i sine ører; og Jakob gravde dem ned under terebinten ved Sikem.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
221Da lot Gud Herren en dyp søvn falle på mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1924Da lot Herren det regne svovel og ild - fra Herren, fra himmelen - ned over Sodoma og Gomorra.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2417Da løp tjeneren henne i møte og sa: Kjære, la mig få drikke litt vann av din krukke!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
515Da Mahalalel var fem og seksti år gammel, fikk han sønnen Jared.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
525Da Metusalah var hundre og syv og åtti år gammel, fikk han sønnen Lamek.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1124Da Nakor var ni og tyve år gammel, fikk han sønnen Tarah.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
5Da Noah var fem hundre år gammel, fikk han sønnene Sem, Kam og Jafet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
403Da nogen tid var gått, hendte det at Kain bar frem for Herren et offer av jordens grøde.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2213Da nu Abraham så op, fikk han se en vær bakenfor sig, som hang fast i buskene med sine horn; og Abraham gikk bort og tok væren og ofret den til brennoffer istedenfor sin sønn.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1414Da nu Abram hørte at hans frende var bortført som fange, lot han sine våbenvante folk, som var født i hans hus, tre hundre og atten i tallet, dra ut og forfulgte dem like til Dan.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1214Da nu Abram kom til Egypten, så egypterne at kvinnen var meget vakker.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3728Da nu de midianittiske kjøbmenn kom forbi, drog de Josef op av brønnen, og så solgte de Josef til ismaelittene for tyve sekel sølv; og ismaelittene tok Josef med sig til Egypten.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
710Da nu de syv dager var til ende, kom flommens vann strømmende over jorden.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3812Da nu en lengere tid var gått, døde Suas datter, Judas hustru, og da sørgetiden var over, gikk Juda op til Timna, til dem som klippet hans får, og hans venn Hira fra Adullam var med ham.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2527Da nu guttene vokste til, blev Esau en dyktig jeger, en mann som holdt til i skog og mark; men Jakob var en stillferdig mann, som holdt sig ved teltene.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3919Da nu hans herre hørte hvad hans hustru fortalte, hvorledes hun sa: Således har din træl gjort mot mig, da optendtes hans vrede.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2524Da nu hennes tid var kommet at hun skulde føde, se, da var det tvillinger i hennes liv.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3723Da nu Josef kom til sine brødre, klædde de av ham hans kjortel, den side kjortel som han hadde på.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2913Da nu Laban fikk høre om Jakob, sin søstersønn, løp han ham i møte og omfavnet ham og kysset ham og førte ham inn i sitt hus; og han fortalte Laban alt det som hadde hendt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
601Da nu menneskene begynte å bli tallrike på jorden, og de fikk døtre,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1915Da nu morgenen grydde, skyndte englene på Lot og sa: Stå op, ta din hustru og dine to døtre som er her, forat du ikke skal bli revet bort på grunn av alt det onde som er gjort her i byen!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3025Da nu Rakel hadde født Josef, sa Jakob til Laban: La mig fare, så jeg kan dra hjem til mitt eget land!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1517Da nu solen var gått ned, og det var blitt aldeles mørkt, fikk han se en rykende ovn og en luende ild som for frem mellem kjøttstykkene.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1512Da nu solen var nær ved å gå ned, og en dyp søvn var falt over Abram, se, da falt redsel, et stort mørke, over ham.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1903Da nødde han dem meget, og de tok inn hos ham i hans hus; og han gjorde i stand et måltid for dem og bakte usyrede brød, og de åt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
721Da omkom alt kjød som rørte sig på jorden, både fuglene og feet og de ville dyr og alt det som yrte og vrimlet på jorden, og alle menneskene.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3529Da opgav Isak ånden og døde og blev samlet til sine fedre, gammel og mett av dager; og Esau og Jakob, hans sønner, begravde ham.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3002Da optendtes Jakobs vrede mot Rakel, og han sa: Er jeg i Guds sted, som har nektet dig livsfrukt?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1118Da Peleg var tretti år gammel, fikk han sønnen Re'u.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3001Da Rakel så at hun og Jakob ikke fikk barn, blev hun misunnelig på sin søster og sa til Jakob: La mig få barn! Ellers dør jeg.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1120Da Re'u var to og tretti år gammel, fikk han sønnen Serug.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2211Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa: Abraham, Abraham! - Han svarte: Ja, her er jeg.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3721Da Ruben hørte dette, vilde han fri ham ut av deres hender og sa: La oss ikke slå ham ihjel!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3729Da Ruben kom tilbake til brønnen, fikk han se at Josef ikke var i brønnen. Da sønderrev han sine klær,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2129Da sa Abimelek til Abraham Hvad skal disse syv får her som du har stilt for sig selv?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2610Da sa Abimelek: Hvorfor har du gjort dette mot oss? Hvor lett kunde det ikke ha hendt at en eller annen av folket hadde lagt sig hos din hustru, og da hadde du ført skyld over oss.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2126Da sa Abimelek: Jeg vet ikke hvem som har gjort dette; hverken har du sagt mig det, eller har jeg hørt det før idag.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2402Da sa Abraham til sin tjener, han som var den eldste i hans hus og rådet over alt det han hadde: Kjære, legg din hånd under min lend,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2205Da sa Abraham til sine drenger: Bli I her med asenet! Jeg og gutten, vi vil gå dit bort og bede og så komme tilbake til eder.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2124Da sa Abraham: Ja, det skal jeg tilsverge dig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2011Da sa Abraham: Jeg tenkte: Det er visst ingen gudsfrykt på dette sted, og de vil slå mig ihjel for min hustrus skyld.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1422Da sa Abram til kongen i Sodoma: Jeg løfter min hånd til Herren, den høieste Gud, som eier himmel og jord:
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1308Da sa Abram til Lot: Kjære, la det ikke være trette mellem mig og dig og mellem mine hyrder og dine hyrder! Vi er jo brødre.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1606Da sa Abram til Sarai: Se, din trælkvinne råder du selv over; gjør med henne som du synes. Og Sarai var hård mot henne, og hun rømte fra henne.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1809Da sa de til ham: Hvor er Sara, din hustru? Han svarte: Hun er der inne i teltet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4407Da sa de til ham: Hvorfor taler min herre således? Det være langt fra dine tjenere å gjøre noget slikt!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4725Da sa de: Du har holdt oss i live; la oss finne nåde for min herres øine, så skal vi være Faraos træler.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2457Da sa de: La oss kalle på piken og spørre henne selv!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1931Da sa den eldste til den yngste: Vår far er gammel, og det finnes ingen mann her i landet som kan gå inn til oss efter all verdens vis.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3309Da sa Esau: Jeg har nok; ha du selv, min bror, det som ditt er!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3312Da sa Esau: La oss bryte op og dra videre, og la mig dra side om side med dig!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3315Da sa Esau: Så vil jeg få lov til å la nogen av de folk jeg har med, bli hos dig. Men han svarte: Hvorfor det? La mig bare finne nåde for min herres øine!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4703Da sa Farao til hans brødre: Hvad er eders levevei? De svarte Farao: Dine tjenere er fehyrder, vi som våre fedre.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4705Da sa Farao til Josef: Din far og dine brødre er kommet til dig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4115Da sa Farao til Josef: Jeg har hatt en drøm, og det er ingen som kan tyde den; men jeg har hørt si om dig at så snart du hører en drøm, kan du tyde den.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4117Da sa Farao til Josef: Jeg syntes i drømme at jeg stod på elvebredden.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
313Da sa Gud Herren til kvinnen: Hvad er det du har gjort! Og kvinnen sa: Slangen dåret mig, og jeg åt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
314Da sa Gud Herren til slangen: Fordi du gjorde dette, så skal du være forbannet blandt alt feet og blandt alle de ville dyr. På din buk skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
613Da sa Gud til Noah: Jeg har satt mig fore å gjøre ende på alt kjød, for de har fylt jorden med urett; og nu vil jeg ødelegge både dem og jorden.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
103Da sa Gud: Det bli lys! Og det blev lys.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1719Da sa Gud: Sannelig, Sara, din hustru, skal føde dig en sønn, og du skal kalle ham Isak, og jeg vil oprette min pakt med ham, en evig pakt for hans ætt efter ham.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1509Da sa han til ham: Hent mig en treårsgammel kvige og en treårsgammel gjet og en treårsgammel vær og en turteldue og en dueunge.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3227Da sa han til ham: Hvad er ditt navn? Han svarte: Jakob.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3714Da sa han til ham: Kjære, gå og se om det står vel til med dine brødre, og om det står vel til med buskapen, og kom så tilbake til mig med svar! Så sendte han ham avsted fra Hebron-dalen, og han kom til Sikem.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1921Da sa han til ham: Vel, jeg har også bønnhørt dig i dette stykke; jeg skal ikke ødelegge den by du taler om.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2907Da sa han: Det er jo ennu høi dag, det er ennu ikke tid til å samle buskapen; vann småfeet og gå avsted igjen og gjæt!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
27Da sa han: Er det fordi han har fått navnet Jakob, at han nu to ganger har overlistet mig? Min førstefødselsrett tok han, og se, nu har han tatt min velsignelse. Så sa han: Har du ikke en velsignelse igjen til mig og?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
925Da sa han: Forbannet være Kana'an! trælers træl skal han være for sine brødre.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
18Da sa han: Herre, bli ikke vred om jeg taler bare denne ene gang til! Kanskje det finnes ti. Han svarte: Jeg skal ikke ødelegge den - for de tis skyld.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1508Da sa han: Herre, Herre, hvorav kan jeg vite at jeg skal eie det?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3308Da sa han: Hvad vilde du med hele den leir som jeg møtte? Han svarte: Jeg vilde finne nåde for min herres øine.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
311Da sa han: Hvem har sagt dig at du er naken? Har du ett av det tre som jeg forbød dig å ete av?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4323Da sa han: I kan være rolige, frykt ikke! Eders Gud og eders fars Gud har gitt eder en skatt i eders sekker; eders penger har jeg fått. Så førte han Simeon ut til dem.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
24Da sa han: Jeg er Abrahams tjener;
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2702Da sa han: Jeg er blitt gammel og vet ikke hvad dag jeg skal dø.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4603Da sa han: Jeg er Gud, din fars Gud; frykt ikke for å dra ned til Egypten, for der vil jeg gjøre dig til et stort folk.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2725Da sa han: Kom hit med det til mig og la mig få ete av min sønns vilt, så min sjel kan velsigne dig. Så satte han det frem for ham, og han åt, og han kom med vin til ham, og han drakk.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2212Da sa han: Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noget! For nu vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for min skyld.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3112Da sa han: Se nu frem for dig, så skal du få se at alle bukkene som parrer sig med småfeet, er stripete, flekkete og prikkete; for jeg har sett alt det Laban gjør mot dig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1831Da sa han: Se, jeg har dristet mig til å tale til Herren; kanskje det finnes tyve. Han svarte: Jeg skal ikke ødelegge den - for de tyves skyld.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2202Da sa han: Ta din sønn, din eneste, ham som du har så kjær, Isak, og gå til Moria land og ofre ham der til brennoffer på et av fjellene, som jeg skal si dig!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4731Da sa han: Tilsverg mig det! Og han tilsvor ham det. Og Israel bøide sig ned over hodegjerdet i sengen og tilbad.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3708Da sa hans brødre til ham: Skal du kanskje være vår konge og råde over oss? Siden hatet de ham enda mere for hans drømmer og for hans ord.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2713Da sa hans mor til ham: Den forbannelse skal jeg ta på mig min sønn! Bare lyd mitt råd og gå og hent mig kjeene!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1810Da sa han[a]: Jeg vil komme igjen til dig på denne tid næste år, og da skal Sara, din hustru, ha en sønn. Og Sara hørte det i teltdøren, for den var bak ham.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2455Da sa hennes bror og hennes mor: La piken bli hos oss en tid, en ti dager eller så! Siden kan du reise.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1813Da sa Herren til Abraham: Hvorfor ler Sara og tenker: Skal jeg da virkelig få barn, nu jeg er blitt gammel?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
409Da sa Herren til Kain: Hvor er Abel, din bror? Han svarte: Jeg vet ikke; skal jeg passe på min bror?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1826Da sa Herren: Dersom jeg i byen Sodoma finner femti rettferdige, da vil jeg spare hele byen for deres skyld.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
603Da sa Herren: Min Ånd skal ikke dømme blandt menneskene til evig tid; for sin villfarelses skyld er det[a] kjød, og dets dager skal være hundre og tyve år.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1817Da sa Herren: Skulde jeg vel dølge for Abraham det som jeg tenker å gjøre?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1609Da sa Herrens engel til henne: Gå tilbake til din frue, og bøi dig under henne!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3003Da sa hun: Se, der er min trælkvinne Bilha; gå inn til henne, forat hun kan føde på mine knær[a], så også jeg kan få barn ved henne!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2627Da sa Isak til dem: Hvorfor kommer I til mig, I som hater mig og har drevet mig bort fra eder?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2721Da sa Isak til Jakob: Kom hit og la mig få kjenne på dig, min sønn, om du er min sønn Esau, eller ikke.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3713Da sa Israel til Josef: Gjæter ikke dine brødre ved Sikem? Kom, jeg vil sende dig til dem. Og han svarte: Ja, her er jeg.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4630Da sa Israel til Josef: Nu vil jeg gjerne dø, efterat jeg har sett ditt ansikt og vet at du ennu lever.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4311Da sa Israel, deres far, til dem: Skal det nu så være, så gjør som jeg sier: Ta i eders sekker av alt det ypperste landet eier, og ha det med til mannen som gave, litt balsam og litt honning, krydderier og ladanum, pistasienøtter og mandler,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4306Da sa Israel: Hvorfor har I gjort så ille mot mig og fortalt mannen at I har ennu en bror?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2711Da sa Jakob til Rebekka, sin mor: Esau, min bror, er jo lodden, og jeg er glatt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3430Da sa Jakob til Simeon og Levi: I har gjort mig en stor sorg! I har ført mig i vanrykte hos landets innbyggere, Kana'anittene og ferisittene; jeg råder jo bare over en liten flokk, og samler de sig imot mig, kommer de til å slå mig ihjel, sa både jeg og mitt hus går til grunne.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2719Da sa Jakob til sin far: Jeg er Esau, din førstefødte; jeg har gjort som du sa til mig. Sett dig nu op og et av mitt vilt, så din sjel kan velsigne mig!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3502Da sa Jakob til sine husfolk og alle dem som var med ham: Ha bort de fremmede guder som finnes hos eder, og rens eder og skift klær,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
25Da sa Jakob: Gjør først din ed på det! Og han gjorde sin ed på det og solgte så sin førstefødselsrett til Jakob.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
24Da sa jeg til min herre: Men om nu kvinnen ikke vil følge mig?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4415Da sa Josef til dem: Hvad er det for noget I har gjort? Visste I ikke at en mann som jeg kan spå?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
5019Da sa Josef til dem: Vær ikke redde; er vel jeg i Guds sted?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4125Da sa Josef til Farao: Faraos drømmer har én mening; hvad Gud vil gjøre, har han latt Farao få vite.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4012Da sa Josef til ham: Dette er tydningen: De tre grener er tre dager.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4504Da sa Josef til sine brødre: Kjære, kom hit til mig! Så gikk de bort til ham; og han sa: Jeg er Josef, eders bror, som I solgte til Egypten.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3808Da sa Juda til Onan: Gå inn til din brors hustru, og ta henne til ekte i din brors sted og opreis din bror avkom.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3726Da sa Juda til sine brødre: Hvad gagner det at vi slår var bror ihjel og skjuler drapet?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3811Da sa Juda til Tamar, sin sønnekone: Bo som enke i din fars hus, til Sela, min sønn, er blitt voksen! For han tenkte: Ellers kommer også han til å dø, som hans brødre. Så drog Tamar hjem og bodde i sin fars hus.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3823Da sa Juda: La henne ha det, så vi ikke skal få skam av denne sak! Kjeet har jeg jo sendt henne, men du fant henne ikke.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
413Da sa Kain til Herren: Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2422Da så kamelene hadde drukket, tok mannen en gullring som veide en halv sekel, og to armbånd som veide ti sekel gull, og la dem om hennes armer.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3027Da sa Laban til ham: Om du bare hadde nogen godhet for mig! Jeg er blitt varslet om at det er for din skyld Herren har velsignet mig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2914Da sa Laban til ham: Sannelig, vi er av samme kjød og blod. Og han blev hos ham en måneds tid.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3126Da sa Laban til Jakob: Hvad er det du har gjort? Du har stjålet dig bort fra mig og ført mine døtre avsted som om de var tatt i krig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3148Da sa Laban: Denne røs skal være et vidne mellem mig og dig idag. Derfor kalte de den Gal-Ed,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3031Da sa Laban: Hvad skal jeg gi dig? Jakob svarte: Du skal ikke gi mig noget; dersom du vil gjøre som jeg nu sier, så skal jeg gjæte din buskap og vokte den, som jeg har gjort.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
30Da sa Laban: Vel, la det være som du har sagt!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3020Da sa Lea: Gud har gitt mig en god gave; nu kommer min mann til å bo hos mig, for jeg har født ham seks sønner. Og hun kalte ham Sebulon[h].
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3018Da sa Lea: Gud har gitt mig min lønn, fordi jeg lot min mann få min trælkvinne. Og hun kalte ham Issakar[g].
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3013Da sa Lea: Hvor lykkelig jeg er! For alle kvinner vil prise mig lykkelig. Og hun kalte ham Aser[e].
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3011Da sa Lea: Til lykke! Og hun kalte ham Gad[d].
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1918Da sa Lot til dem: Å nei, Herre!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1310Da så Lot ut over landet, og han så at hele Jordan-sletten like til Soar overalt var rik på vann, som Herrens have, som Egyptens land - det var før Herren hadde ødelagt Sodoma og Gomorra.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
42Da sa mannen som råder der i landet, til oss: Av dette vil jeg forstå om I er ærlige folk: La en av eder brødre bli her hos mig og ta hvad I trenger mot hungersnøden i eders hjem, og far eders vei;
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1912Da sa mennene til Lot: Har du ennu nogen her, enten svigersønn eller sønner eller døtre eller nogen annen som hører dig til i byen, så før dem bort fra dette sted!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
223Da sa mennesket: Dette er endelig ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt; hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
924Da så Noah våknet av sitt rus, fikk han vite hvad hans yngste sønn hadde gjort imot ham.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3006Da sa Rakel: Gud har dømt i min sak; han har hørt min bønn og gitt mig en sønn. Derfor kalte hun ham Dan[b].
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3008Da sa Rakel: Jeg har kjempet Guds kamper med min søster, og nu har jeg vunnet. Og hun kalte ham Naftali[c].
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2706Da sa Rebekka til Jakob, sin sønn: Jeg hørte din far tale til Esau, din bror, og si:
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
42Da sa Ruben til sin far: Begge mine sønner kan du drepe hvis jeg ikke kommer tilbake til dig med ham; gi ham i min hånd, så vil jeg føre ham tilbake til dig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2106Da sa Sara: Gud har gjort det så at jeg må le; alle som hører dette, vil le av mig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1605Da sa Sarai til Abram: Den urett jeg lider, er du skyld i; jeg har selv gitt min trælkvinne i din favn; men nu, da hun ser at hun er fruktsommelig, ringeakter hun mig; Herren skal dømme mellem mig og dig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
304Da sa slangen til kvinnen: I skal visselig ikke dø;
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4422Da sa vi til min herre: Gutten kan ikke forlate sin far; for hvis han forlater sin far, da vil hans far dø.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4420Da sa vi til min herre: Vi har en gammel far, og han har en ung sønn, som er født i hans alderdom; hans bror er død, og han er alene igjen efter sin mor, og hans far har ham så kjær.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4426Da sa vi: Vi kan ikke dra ned, men dersom vår yngste bror er med oss, da vil vi dra ned; for vi kan ikke komme mannen for øie uten at vår yngste bror er med.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1114Da Salah var tretti år gammel, fikk han sønnen Eber.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
36Da Samla døde, blev Saul fra Rehobot ved elven konge i hans sted.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2922Da samlet Laban alle menn der på stedet og gjorde et gjestebud.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
36Da Saul døde, blev Ba'al-Hanan, Akbors sønn, konge i hans sted.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4114Da sendte Farao bud og lot Josef kalle, og de førte ham skyndsomt ut av fengslet; og han lot sig rake og skiftet klær og trådte frem for Farao.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3104Da sendte Jakob bud efter Rakel og Lea og bad dem komme ut på marken, hvor han var med sin buskap.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1122Da Serug var tretti år gammel, fikk han sønnen Nakor.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
506Da Set var hundre og fem år gammel, fikk han sønnen Enos.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3218da skal du si: Din tjener Jakob; det er en gave han sender til min herre Esau, og snart kommer han selv efter.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2441Da skal du være løst fra din ed til mig, når du kommer til mitt folk; og vil de ikke gi dig henne, så er du også løst fra eden til mig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
46da skal I si: Dine tjenere har drevet feavl fra vår ungdom av og til nu, både vi og våre fedre - da får I bo i landet Gosen; for alle fehyrder er en vederstyggelighet for egypterne.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1806Da skyndte Abraham sig inn i teltet til Sara og sa: Skynd dig og ta tre mål fint mel; elt det og bak kaker!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2906Da spurte han dem: Står det vel til med ham? De svarte: Ja, det gjør det, og se, der kommer hans datter Rakel med småfeet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4007Da spurte han Faraos hoffmenn, de som satt fengslet med ham hos hans herre: Hvorfor ser I så sorgfulle ut idag?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3229Da spurte Jakob: Si mig ditt navn! Han svarte: Hvorfor spør du om mitt navn? Og han velsignet ham der.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
206Da steg det op en damp av jorden og vannet hele jordens overflate.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1105Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn hadde begynt å bygge.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2008Da stod Abimelek tidlig op om i morgenen og kalte på alle sine tjenere og fortalte dem alt dette, og mennene blev meget redde.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2307Da stod Abraham op og bøide sig for landets folk, for Hets barn,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2114Da stod Abraham tidlig op om morgenen og tok brød og en skinnsekk med vann og gav Hagar og la det på hennes skulder; han gav henne også gutten med og lot henne fare. Og hun gikk avsted og for vill i Be'erseba-ørkenen.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1910Da strakte mennene hånden ut og tok Lot inn til sig i huset og lukket døren.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2314Da svarte Efron Abraham og sa til ham:
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2305Da svarte Hets barn Abraham og sa til ham:
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3131Da svarte Jakob og sa til Laban: Jeg var redd; jeg tenkte at du kunde ta dine døtre fra mig med makt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3413Da svarte Jakobs sønner Sikem og Hemor, hans far, med svikefulle ord, fordi han hadde vanæret deres søster Dina,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4018Da svarte Josef og sa: Dette er tydningen: De tre kurver er tre dager.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2450Da svarte Laban og Betuel og sa: Dette kommer fra Herren; vi kan intet si dig, hverken ondt eller godt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3143Da svarte Laban og sa til Jakob: Døtrene er mine døtre, og barna er mine barn, og buskapen er min buskap, og alt det du ser, er mitt; hvad skulde jeg da nu kunne gjøre mot disse mine døtre eller mot deres barn, som de har født?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3114Da svarte Rakel og Lea og sa til ham: Har vi vel ennu nogen lodd og arv i vår fars hus?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4413Da sønderrev de sine klær og lesste hver på sitt asen og vendte tilbake til byen.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
5004Da sørgedagene over ham var til ende, talte Josef til Faraos husfolk og sa: Dersom jeg har funnet nåde for eders øine, så tal for mig til Farao og si:
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4109Da talte den øverste munnskjenk til Farao og sa: Jeg må idag minne om mine synder.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
815Da talte Gud til Noah og sa:
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3408Da talte Hemor med dem og sa: Min sønn Sikems hjerte henger ved eders datter; kjære, la ham få henne til hustru,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3917Da talte hun likedan til ham og sa: Den hebraiske træl som du har ført hit til oss, kom inn til mig for å føre skam over mig;
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2207Da talte Isak til Abraham, sin far, og sa: Du far! Han svarte: Ja, min sønn! Han sa: Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1126Da Tarah var sytti år gammel, fikk han sønnene Abram, Nakor og Haran.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2127Da tok Abraham småfe og storfe og gav Abimelek, og de gjorde en pakt med hverandre.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3123Da tok han med sig sine frender og satte efter ham syv dagsreiser, og nådde ham igjen på Gilead-fjellet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
27Da tok Isak, hans far, til orde igjen og sa til ham: Se, uten jordens fedme skal din bolig være og uten himmelens dugg fra oven.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3145Da tok Jakob en sten og reiste den op som en minnesten.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4222Da tok Ruben til orde og sa til dem: Sa jeg ikke til eder: Gjør ikke synd mot gutten? Men I vilde ikke høre; se, derfor kreves nu hans blod.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
923Da tok Sem og Jafet et klæde og la det på sine skuldrer og gikk baklengs inn og dekket over sin fars blusel; og de vendte sine øine bort, så de ikke så sin fars blusel.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4424Da vi så kom hjem til din tjener min far, fortalte vi ham hvad min herre hadde sagt
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
915da vil jeg komme i hu den pakt som er mellem mig og eder og alt levende av alt kjød, og vannet skal aldri mere bli en flom som ødelegger alt kjød.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3416Da vil vi gi eder våre døtre og gifte oss med eders døtre og bo hos eder, så vi blir ett folk.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
19Dagen efter sa den eldste til den yngste: Se, inatt lå jeg hos min far; la oss også denne natt gi ham vin å drikke, og gå så du inn og legg dig hos ham, så vi kan holde ætten i live ved vår far!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4916Dan skal dømme sitt folk, han som de andre Israels stammer.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4917Dan skal være en slange på veien, en huggorm på stien, som biter hesten i hælene, så rytteren faller bakover.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4319De gikk derfor til mannen som forestod Josefs hus, og talte til ham ved inngangen til huset
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1030De hadde sine bosteder i fjellbygdene i øst fra Mesa bortimot Sefar.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
714de og alle de ville dyr efter sitt slag og alt feet efter sitt slag og alt krypet som rører sig på jorden, efter sitt slag og alle fuglene efter sitt slag, alt som flyver, alt som har vinger.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3718De så ham langt borte, og før han kom nær til dem, la de op råd om å drepe ham.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3719De sa sig imellem: Se, der kommer denne drømmeren!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4210De svarte ham: Nei, herre, dine tjenere er kommet for å kjøpe korn.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4328De svarte: Ja! Det går din tjener vår far vel; han lever ennu. Og de bøide sig og kastet sig ned for ham.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4307De svarte: Mannen spurte oss nøie ut både om oss og om vår ætt og sa: Lever eders far ennu? Har I nogen bror? Og vi svarte ham efter som han spurte; kunde vi vel vite at han vilde si: Kom her ned med eders bror?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4008De svarte: Vi har drømt, og det er ingen som kan tyde det. Da sa Josef til dem: Å tyde drømmer - er ikke det Guds sak? Fortell mig hvad I har drømt!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2628De svarte: Vi har sett det grant at Herren er med dig; derfor sier vi: Kom, la oss sverge en ed oss imellem, vi og du, og la oss få gjøre en pakt med dig,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4126De syv gode kyr er syv år, og de syv gode aks er syv år; det er en og samme drøm.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3428De tok deres småfe og storfe og deres asener, både det som var i byen, og det som var på marken.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1412De tok også med sig Abrams brorsønn Lot og hans gods og drog bort; for han bodde i Sodoma.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
213Den annen elv heter Gihon; det er den som løper omkring hele landet Kus.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4409Den av dine tjenere som det finnes hos, han skal dø, og vi andre skal være min herres træler.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1518Den dag gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt gir jeg dette land, fra Egyptens elv like til den store elv, elven Frat,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4816den engel som forløste mig fra alt ondt, han velsigne guttene, så de må kalles med mitt navn og med mine fedre Abrahams og Isaks navn, og bli meget tallrike i landet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
211Den første heter Pison; det er den som løper omkring hele landet Havila, der hvor det er gull.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2510den mark Abraham hadde kjøpt av Hets barn; der blev Abraham begravet likesom Sara, hans hustru.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
906Den som utøser menneskets blod, ved mennesket skal hans blod utøses; for i Guds billede skapte han[a] mennesket.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3122Den tredje dag efter fikk Laban vite at Jakob var flyktet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4020Den tredje dag, da det var Faraos fødselsdag, gjorde han et gjestebud for alle sine tjenere; og han ophøiet den øverste munnskjenk og den øverste baker iblandt sine tjenere.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
214Den tredje elv heter Hiddekel; det er den som går østenfor Assur. Og den fjerde elv er Frat.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
19Den yngste fødte også en sønn og kalte ham Ben-Ammi; han er stamfar til ammonittene, som også er til den dag idag.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1726Denne samme dag blev de omskåret, både Abraham og Ismael, hans sønn;
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4931Der begravde de Abraham og Sara, hans hustru, der begravde de Isak og Rebekka, hans hustru, og der begravde jeg Lea,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2625Der bygget han et alter og påkalte Herrens navn; og han slo op sitt telt der; og Isaks tjenere gravde der en brønn.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1415Der delte han sine folk og overfalt dem om natten og slo dem; og han forfulgte dem like til Hoba, som ligger i nord for Damaskus.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1304der hvor det alter var som han hadde bygget første gang han var der; og der påkalte Abram Herrens navn.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3320Der reiste han et alter og kalte det El Elohe Israel[c].
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3802Der så Juda datteren til en kana'anittisk mann som hette Sua; og han tok henne til hustru og gikk inn til henne.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2903Der samlet alle feflokkene sig, og gjæterne veltet stenen fra brønnens åpning og vannet småfeet, og så la de stenen tilbake på sitt sted, over brønnens åpning.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2319Derefter begravde Abraham Sara, sin hustru, i hulen på Makpelamarken østenfor Mamre, det er Hebron, i Kana'ans land.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4324Derefter førte mannen dem inn i Josefs hus og gav dem vann, og de tvettet sine føtter, og han gav dem fôr til deres asener.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2526Derefter kom hans bror frem, og hans hånd holdt i Esaus hæl, og ham kalte de Jakob[b]. Isak var seksti år gammel da de blev født.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1709Derefter sa Gud til Abraham: Og du skal holde min pakt, du og din ætt efter dig, fra slekt til slekt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2921Derefter sa Jakob til Laban: La mig nu få min hustru, for min tid er ute, og jeg vil gå inn til henne.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2303Derefter stod Abraham op og gikk bort fra sin døde hustru, og han talte til Hets barn og sa:
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1407Derefter vendte de om og kom til En-Mispat, det er Kades, og la under sig hele amalekittenes land og likeså amorittene, som bodde i Haseson-Tamar.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3423Deres buskap og deres gods og alle deres kløvdyr, blir ikke alt det vårt når vi bare er dem til vilje, så de blir boende hos oss?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
32Derfor er det så den dag idag at Israels barn aldrig eter spennesenen som er på hofteskålen, fordi han rørte ved Jakobs hofteskål på spennesenen.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1614Derfor kaller de brønnen Lakai Ro'is brønn[b]; den ligger mellem Kades og Bered.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1109Derfor kalte de den Babel; for der forvirret Herren hele jordens tungemål, og derfra spredte Herren dem ut over hele jorden.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2131Derfor kalte de dette sted Be'erseba[a]; for der gjorde de begge sin ed.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1812Derfor lo Sara ved sig selv og sa: Skulde jeg, nu jeg er blitt gammel, ha attrå, og min mann er også gammel.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
224Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1208Derfra flyttet han til fjellene østenfor Betel og slo op sitt telt med Betel i vest og Ai i øst; og han bygget der et alter for Herren og påkalte Herrens navn.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3150dersom du farer ille med mine døtre eller tar dig andre hustruer foruten mine døtre, da er det vel intet menneske hos oss, men se, Gud er vidne mellem mig og dig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4304Dersom du vil sende vår bror med oss, vil vi dra ned og kjøpe korn til dig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4219Dersom I er ærlige folk, så skal en av eder brødre bli tilbake i fengslet, men I andre kan dra avsted og ha med eder korn til hjelp mot hungersnøden i eders hjem,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2449Dersom I nu vil vise godhet og trofasthet mot min herre, da si mig det, og hvis ikke, da si mig det, så jeg kan vende mig til en annen kant, til høire eller til venstre.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4128Det er som jeg sa til Farao: Hvad Gud vil gjøre, har han latt Farao se.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4129Det kommer syv år med stor overflod i hele Egyptens land;
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
41Det skulde Farao gjøre og så sette opsynsmenn over landet og ta femtedelen av avgrøden i Egyptens land i de syv overflodsår.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
31det som var sønderrevet, kom jeg ikke hjem til dig med; jeg godtgjorde selv skaden; av mig krevde du det, enten det var stjålet om dagen, eller det var stjålet om natten.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2416Det var en meget vakker pike, en jomfru, som ingen mann var kommet nær. Hun gikk ned til kilden og fylte sin krukke og steg op igjen.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
205Det var ennu ingen markens busk på jorden, og ingen markens urt var ennu vokset frem; for Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden, og der var intet menneske til å dyrke jorden.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1825Det være langt fra dig å gjøre slikt og slå ihjel den rettferdige sammen med den ugudelige, så det går den rettferdige på samme vis som den ugudelige! Det være langt fra dig! Den som dømmer hele jorden, skulde ikke han gjøre rett?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4519Dette byder jeg dig nu å si til dem: Så skal I gjøre: I skal ta med eder vogner fra Egypten til eders barn og hustruer og hente eders far og komme hit,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
501Dette er boken om Adams ætt: På den dag Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds lignelse.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1001Dette er de ætter som stammer fra Noahs sønner Sem, Kam og Jafet: De fikk sønner efter vannflommen.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1710Dette er den pakt mellem mig og eder og din ætt efter dig som I skal holde: Alt mannkjønn hos eder skal omskjæres
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3601Dette er Esaus eller Edoms ætt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
204Dette er himmelens og jordens historie, da de blev skapt, den tid da Gud Herren gjorde jord og himmel:
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2519Dette er historien om Abrahams sønn Isaks ætt: Abraham fikk sønnen Isak.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3702Dette er historien om Jakobs ætt. Da Josef var sytten år gammel, gjætte han buskapen sammen med sine brødre; ung som han var, fulgte han med sønnene til Bilha og Silpa, sin fars hustruer; alt det onde som blev sagt om dem, gikk han til deres far med.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
609Dette er historien om Noah og hans ætt: Noah var en rettferdig og ulastelig mann blandt sine samtidige; Noah vandret med Gud.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1110Dette er historien om Sems ætt: Da Sem var hundre år gammel, fikk han sønnen Arpaksad to år efter vannflommen.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1127Dette er historien om Tarah og hans ætt: Tarah fikk sønnene Abram, Nakor og Haran. Og Haran fikk sønnen Lot.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2512Dette er Ismaels, Abrahams sønns ættetavle, han som Abraham fikk med egypterkvinnen Hagar, Saras trælkvinne.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3610Dette er navnene på Esaus sønner: Elifas, sønn av Esaus hustru Ada, og Re'uel, sønn av Esaus hustru Basmat.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2513Dette er navnene på Ismaels sønner - de navn som de har i sin ættetavle: Nebajot, Ismaels førstefødte, og Kedar og Adbe'el og Mibsam.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2111Dette gjorde Abraham meget ondt for hans sønns skyld.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4618dette var barn av Silpa, som Laban gav sin datter Lea; hun fødte Jakob disse barn, seksten sjeler.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4622dette var de barn som Jakob fikk med Rakel, i alt fjorten sjeler.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3628Dette var Disans sønner: Us og Aran.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3619Dette var Esaus sønner, og dette deres stammefyrster. Dette var Edom.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3627Dette var Esers sønner: Bilhan og Sa'avan og Akan.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3620Dette var horitten Se'irs sønner, som bodde i landet: Lotan og Sobal og Sibeon og Ana
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3629Dette var horittenes stammefyrster: stammefyrsten Lotan, stammefyrsten Sobal, stammefyrsten Sibeon, stammefyrsten Ana,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2516Dette var Ismaels sønner, og dette var deres navn, i deres byer og leire, tolv ættehøvdinger.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1020Dette var Kams barn, efter sine ætter, med sine tungemål, i sine land, i sine folkeslag.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4615dette var Leas sønner, som hun fødte Jakob i Mesopotamia, og dessuten Dina, hans datter, i alt tre og tretti sjeler, sønner og døtre.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
10Dette var Noahs sønners ætter efter sin avstamning, i sine folkeslag; og fra dem har folkene utbredt sig på jorden efter vannflommen.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1031Dette var Sems barn efter sine ætter, med sine tungemål, i sine land, i sine folkeslag.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3615Dette var stammefyrstene for Esaus barn: Sønnene til Esaus eldste sønn Elifas var stammefyrsten Teman, stammefyrsten Omar, stammefyrsten Sefo, stammefyrsten Kenas,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4625dette var sønnene til Bilha, som Laban gav sin datter Rakel; hun fødte Jakob disse barn, i alt syv sjeler.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4926Din fars velsignelser stiger høit op over mine forfedres velsignelser, de når op til de evige høiders grense; de skal komme over Josefs hode, over hans isse, han som er høvding blandt sine brødre.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3401Dina, Jakobs datter med Lea, gikk engang ut for å se på landets døtre.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3421Disse menn vil gjerne være venner med oss og vil bo her i landet og dra omkring her, og landet er jo vidt nok for dem; vi vil gifte oss med deres døtre og gi dem våre døtre.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
41Disse ord syntes Farao og alle hans tjenere godt om.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
919Disse tre var Noahs sønner, og fra dem bredte menneskene sig ut over hele jorden.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1705Ditt navn skal ikke mere være Abram; men ditt navn skal være Abraham, for jeg gjør dig til far for en mengde folk.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4904Du bruser over som vannet, du skal intet fortrin ha; for du steg op på din fars leie; da vanhelliget du det - i min seng steg han op!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3212Du har jo selv sagt: Jeg vil alltid gjøre vel mot dig og la din ætt bli som havets sand, som ikke kan telles for mengde.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
31Du har nu gjennemsøkt alt det jeg har; hvad fant du da som hører ditt hus til? Legg det frem her for mine og dine frender, så de kan dømme mellem oss to!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3128Du lot mig ikke engang få kysse mine sønner og døtre; det var uforstandig gjort av dig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4510Du skal få bo i landet Gosen og være mig nær, både du og dine barn og dine barnebarn med ditt småfe og storfe og alt det du har.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
41Du skal forestå mitt hus, og hele mitt folk skal rette sig efter ditt ord; bare tronen vil jeg ha fremfor dig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4912Dunkle er hans øine av vin, og hvite hans tenner av melk.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4918Efter din frelse bier jeg, Herre!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
928Efter vannflommen levde Noah ennu tre hundre og femti år.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4706Egyptens land ligger åpent for dig; la din far og dine brødre bo i den beste del av landet, la dem bo i Gosen! Og dersom du vet at det er dyktige menn iblandt dem, da sett dem til opsynsmenn over min buskap!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3014En dag i hvetehøstens tid gikk Ruben ut og fant alruner[f] på marken og bar dem hjem til Lea, sin mor; da sa Rakel til Lea: Kjære, gi mig nogen av din sønns alruner!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4909En ung løve er Juda; fra rov er du steget op, min sønn! Han legger sig ned, han hviler som en løve, som en løvinne; hvem våger å vekke ham?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2529Engang da Jakob holdt på å koke en velling, kom Esau hjem fra marken og var rent opgitt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4005Engang drømte begge hver sin drøm i samme natt og hver drøm med sin mening - munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypten, de som satt fanget i fengslet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3712Engang gikk hans brødre avsted for å gjæte sin fars buskap i Sikem.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3705Engang hadde Josef en drøm, som han fortalte sine brødre; da hatet de ham enda mere.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4405Er det ikke det beger som min herre drikker av, og som han spår i? Dette var ille gjort av eder.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
407Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte op ditt ansikt? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren, og dens attrå står til dig, men du skal være herre over den.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
25Esau svarte: Jeg holder på å dø; hvad skal jeg da med førstefødselsretten?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3602Esau tok sig hustruer av Kana'ans døtre: Ada, hetitten Elons datter, og Oholibama, Anas datter, hevitten Sibeons sønnedatter,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4922Et ungt frukttre er Josef, et ungt frukttre ved kilden; grenene skyter ut over muren.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3904fant Josef nåde for hans øine og fikk gå ham til hånde; og han satte ham over sitt hus, og alt det han hadde, la han i hans hender.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4110Farao blev vred på sine tjenere og satte mig fast hos høvdingen over livvakten, både mig og den øverste baker.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
720Femten alen høit steg vannet over fjellene, så de skjultes.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3923Fengslets overopsynsmann så ikke efter nogen ting som han hadde under hender, fordi Herren var med ham; og hvad han gjorde, gav Herren lykke til.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
5003Firti dager gikk med hertil, for så mange dager går med til balsameringen; og egypterne gråt over ham i sytti dager.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2729Folk skal tjene dig, og folkeslag skal falle dig til fote; vær herre over dine brødre, og måtte din mors sønner falle dig til fote! Forbannet være den som forbanner dig, og velsignet den som velsigner dig!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2430For da han så ringen og armbåndene som hans søster bar, og hørte sin søster Rebekka si: Således talte mannen til mig, gikk han ut til mannen, og se, der stod han hos kamelene ved kilden.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4807For da jeg kom fra Mesopotamia, døde Rakel fra mig i Kana'ans land på reisen, da vi ennu hadde et stykke vei igjen til Efrat; og jeg begravde henne der på veien til Efrat, det er Betlehem.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4015For de har stjålet mig fra hebreernes land, og heller ikke her har jeg gjort noget som de kunde sette mig i fengslet for.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3607For deres eiendom var for stor til at de kunde bo sammen - det land som de bodde i som fremmede, kunde ikke rumme dem, så stor buskap hadde de.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4310for dersom vi ikke hadde dryget så lenge, da kunde vi nu to ganger vært her igjen.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3030For det var lite det du hadde før jeg kom, men nu har det øket til en stor mengde, og Herren har velsignet dig hvor jeg satte min fot. Men når skal jeg nu også få gjøre noget for mitt eget hus?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
44For din tjener tok på sig å svare for gutten hos min far og sa: dersom jeg ikke har ham med tilbake til dig, vil jeg være min fars skyldner alle mine dager.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
305for Gud vet at på den dag I eter av det, skal eders øine åpnes, og I skal bli likesom Gud og kjenne godt og ondt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3208For han tenkte: Om Esau kommer til den ene leir og slår den, da kan den leir som er igjen, få berge sig unda.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1315For hele det land du ser, vil jeg gi dig og din ætt til evig tid.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2018For Herren hadde aldeles lukket for hvert morsliv i Abimeleks hus for Abrahams hustru Saras skyld.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
424for hevnes Kain syv ganger, da skal Lamek hevnes syv og sytti ganger.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
44For hvorledes skulde jeg dra hjem til min far uten at gutten var med mig? Jeg kunde ikke se på den sorg som vilde komme over min far.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1819for jeg har utvalgt ham forat han skal byde sine barn og sitt hus efter sig at de skal holde sig efter Herrens vei og gjøre rett og rettferdighet, så Herren kan la Abraham få det som han har lovt ham.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4506for nu har det vært hungersnød i landet i to år, og ennu kommer det fem år da der hverken skal pløies eller høstes.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1913For nu skal vi ødelegge dette sted, fordi et sterkt klagerop over dem er nådd op til Herren, og Herren har sendt oss for å ødelegge det.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
704For om syv dager vil jeg la det regne på jorden i firti dager og firti netter, og jeg vil utrydde av jorden alt levende som jeg har skapt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4907Forbannet være deres vrede, for den var vill, og deres grumhet, for den var hård! Jeg vil kaste dem omkring i Jakob og sprede dem i Israel.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2605fordi Abraham lød mitt ord og holdt alt det jeg bød ham å holde, mine bud, mine forskrifter og mine lover.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4513Fortell da min far om all min herlighet i Egypten og om alt det I har sett; og skynd eder å føre min far her ned!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4920Fra Aser kommer fedmen, hans mat, og lekre retter som for konger har han å gi.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1011Fra dette land drog han ut til Assur og bygget Ninive og Rehobot-Ir og Kalah
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4925fra din fars Gud, og han hjelpe dig, fra den Allmektige, og han velsigne dig med velsignelser fra himmelen der oppe, med velsignelser fra dypet der nede, med brysters og morslivs velsignelser!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1005Fra disse bredte de som bor på hedningenes kyster, sig ut i sine land, med sine forskjellige tungemål, efter sine ætter, i sine folkeslag.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3211Fri mig ut av Esaus, min brors hånd; for jeg er redd han skal komme og slå ihjel mig og mine, både mor og barn.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1904Før de ennu hadde lagt sig, kom byens folk, mennene i Sodoma, både unge og gamle, hele folket fra alle kanter og omringet huset.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4150Før det første hungersår kom, fikk Josef to sønner med Asnat, datter av Potifera, presten i On.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2445Før jeg hadde holdt op å tale således ved mig selv, se, da kom Rebekka ut med sin krukke på skulderen, og hun gikk ned til kilden og øste op vann; da sa jeg til henne: Kjære, la mig få drikke!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1010Først hersket han over Babel og Erek og Akkad og Kalne i landet Sinear.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2709Gå bort til hjorden og hent mig derfra to gode kje, så skal jeg lage en velsmakende rett av dem for din far, slik som han liker det.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
816Gå ut av arken, du og din hustru og dine sønner og dine sønners hustruer med dig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4919Gad - en fiendeflokk hugger inn på ham, men han hugger dem i hælene.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3026Gi mig mine hustruer og mine barn, som jeg har tjent dig for, så vil jeg dra bort; du vet jo selv hvorledes jeg har tjent dig.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
709gikk par for par inn til Noah i arken, han og hun, således som Gud hadde befalt Noah.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
614Gjør dig en ark av gofertre, gjør kammer i arken og stryk den innvendig og utvendig med bek!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2802Gjør dig rede og dra til Mesopotamia, til din morfar Betuels hus, og hent dig en hustru derfra, en av din morbror Labans døtre!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
927Gud gjøre det vidt for Jafet, han skal bo i Sems telter, og Kana'an være deres træl!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2515Hadar og Tema, Jetur, Nafis og Kedma.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3142Hadde ikke min fars Gud vært med mig, han som var Abrahams Gud, og som også Isak frykter, sannelig, du hadde nu latt mig fare med tomme hender. Men Gud har sett min møie og alt mitt strev, og han har dømt inatt.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4911Han binder til vintreet sitt unge asen og til den edle ranke sin aseninnes fole; han tvetter i vin sitt klædebon og i druers blod sin kjortel.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2121Han bosatte sig i ørkenen Paran, og hans mor tok en hustru til ham fra Egypten.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2614Han eide småfe og storfe og mange tjenere, så filistrene blev misunnelige på ham.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2804han gi dig Abrahams velsignelse, både dig og din ætt, så du kommer til å eie det land hvor du nu bor som fremmed, det som Gud gav Abraham!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3909han har ikke mere å si her i huset enn jeg, og han har ikke nektet mig noget uten dig, fordi du er hans hustru. Hvorledes skulde jeg da gjøre denne store ondskap og synde mot Gud?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2731Han laget også en velsmakende rett og bar den inn til sin far; og han sa til sin far: Vil ikke far reise sig op og ete av sin sønns vilt, så din sjel kan velsigne mig!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3706Han sa til dem: Hør nu hvad jeg har drømt:
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3228Han sa: Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel[b]; for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3818Han sa: Hvad skal jeg gi dig til pant? Hun svarte: Ditt signet og din snor og staven som du har i hånden. Det gav han henne og gikk så inn til henne, og hun blev fruktsommelig med ham.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4021Han satte den øverste munnskjenk i hans embede igjen, og han rakte Farao begeret,
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2130Han svarte: Disse syv får skal du ta imot av mig; det skal være til et vidnesbyrd for mig at jeg har gravd denne brønn.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3716Han svarte: Jeg leter efter mine brødre; kjære, si mig hvor de gjæter!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3817Han svarte: Jeg vil sende dig et kje av min buskap. Da sa hun: Ja, dersom du vil gi mig et pant, til du sender mig det.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3223Han tok og satte dem over åen og førte over alt det han eide.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1009Han var en veldig jeger for Herrens åsyn; derfor sier folk: En veldig jeger for Herrens åsyn som Nimrod.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
5013hans sønner førte ham til Kana'ans land og begravde ham i hulen på Makpela-marken, den mark som Abraham hadde kjøpt av hetitten Efron til eiendoms-gravsted, østenfor Mamre.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3115Har han ikke aktet oss som fremmede? Han har jo solgt oss og selv fortært det han fikk for oss.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2005Har han ikke selv sagt til mig: Hun er min søster? Og hun har også sagt: Han er min bror. I mitt hjertes uskyldighet og med rene hender har jeg gjort dette.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2707Hent mig noget vilt og lag en velsmakende rett for mig, så jeg kan ete av den og velsigne dig for Herrens åsyn, før jeg dør.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
822Herefter skal, så lenge jorden står, sæd og høst, og frost og hete, og sommer og vinter, og dag og natt aldri høre op.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2315Herre, hør på mig! Et jordstykke som er verd fire hundre sekel sølv, hvad har det å si mellem mig og dig? Begrav du din døde!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2407Herren, himmelens Gud, som førte mig bort fra min fars hus og fra mitt fedreland, og som talte til mig, og som svor mig til og sa: Din ætt vil jeg gi dette land, han skal sende sin engel foran dig, så du kan hente en hustru til min sønn derfra.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3023Hun blev fruktsommelig og fødte en sønn. Da sa hun: Gud har tatt bort min skam.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2012Hun er også virkelig min søster, min fars datter, men ikke min mors datter; og hun blev min hustru.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2424Hun svarte: Jeg er datter til Betuel, som er sønn til Nakor og Milka.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
3127Hvorfor flyktet du hemmelig og stjal dig bort fra mig og sa ikke noget om det til mig, så jeg kunde ha fulgt dig på veien med gledesrop og sanger, med trommer og harper?
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1219Hvorfor sa du: Hun er min søster, så jeg tok henne til hustru? Se, her har du din hustru, ta henne og gå!
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
4719Hvorfor skal vi gå til grunne for dine øine, både vi og vår jord? Kjøp oss og vår jord for brød, så skal vi med vår jord være Faraos træler; og gi oss såkorn, så vi kan leve og ikke skal dø, og jorden ikke legges øde.
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2306Hør på oss, herre! Du er en Guds høvding iblandt oss; begrav din døde i den beste av våre graver! Ingen av oss skal nekte dig sin grav til å begrave henne i.

>>>