THE HOLY BIBLE - ABC DANISH 1
>>>

1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3214200 Geder og 20 Bukke, 200 Får og 20 Vædre,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
321534 diegivende Kamelhopper med deres Føl, 40 Køer og 10 Tyre, 20 Aseninder og 10 Æselhingste;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2004Abimelek var imidlertid ikke kommet hende nær; og han sagde: "Herre, vil du virkelig.slå retfærdige Folk ihjel?
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2505Abraham gav Isak alt, hvad han ejede;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2103Abraham kaldte den Søn, han fik med Sara, Isak;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1718Abraham sagde derfor til Gud: "Måtte dog Ismael leve for dit Åsyn!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2208Abraham svarede: "Gud vil selv udse sig Dyret til Brændofferet, min Søn!" Og så gik de to sammen.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2011Abraham svarede: "Jo, jeg tænkte: Her er sikkert ingen Gudsfrygt på dette Sted, så de vil slå mig ihjel for min Hustrus Skyld.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2406Abraham svarede: "Vogt dig vel for at bringe min Søn tilbage dertil!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2206Abraham tog da Brændet til Brændofferet og lagde,det på sin Søn Isak; selv tog han Ilden og Offerkniven, og så gik de to sammen.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2501Abraham tog sig en Hustru, som hed Ketura;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2105Abraham var 100 År gammel, da hans Søn Isak fødtes ham.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2401Abraham var blevet gammel og til Års, og Herren havde velsignet ham i alle Måder.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1724Abraham var ni og halvfemsindstyve År, da han blev omskåret på sin Forhud;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3153Abrahams Gud og Nakors Gud, deres Faders Gud, være Dommer imellem os!" Så svor Jakob ved sin Fader Isaks Rædsel,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1129Abram og Nakor tog sig Hustruer; Abrams Hustru hed Saraj, Nakors Milka, en Datter af Haran, Milkas og Jiskas Fader.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1308Abram sagde derfor til Lot: "Der må ikke være Strid mellem os to eller mellem mine og dine Hyrder, vi er jo Frænder!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1606Abram svarede Saraj: "Din Trældkvinde er i din Hånd, gør med hende, hvad du finder for godt!" Da plagede Saraj hende, så hun flygtede for hende.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1302Abram var meget rig på kvæghjorde, Sølv og Guld;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1616Abram var seks og firsindstyve År gammel, da Hagar fødte ham Ismael.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1601Abrams Hustru Saraj fødte ham intet Barn. Men Saraj havde en Ægyptisk Trælkvinde ved Navn Hagar;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3604Ada fødte Esau Elifaz, Basemat fødte Reuel,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
420Ada fødte Jabal; han blev Stamfader til dem, der bor i Telte og holder Kvæg;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
220Adam gav da alt Kvæget, alle Himmelens Fugle og alle Markens Dyr Navne - men til sig selv fandt Adam ingen Medhjælp, der passede til ham.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
425Adam kendte på ny sin Hustru, og hun fødte en Søn, som hun gav Navnet Set; "thi," sagde hun, "Gud har sat mig andet Afkom i Abels Sted, fordi Kain slog ham ihjel!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
401Adam kendte sin Hustru Eva,og hun blev frugtsommelig og fødte Kain; og hun sagde: "Jeg har fået en Søn med HerrenS Hjælp!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
312Adam svarede: "Kvinden, som du satte ved min Side, gav mig af Træet, og så spiste jeg."
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2708Adlyd mig nu, min Søn, og gør, hvad jeg pålægger dig:
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2743adlyd nu mig min Søn: Flygt til min Broder Laban i Karan
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
702Af alle rene Dyr skal du tage syv Par, Han og Hun, og af alle urene Dyr eet Par, Han og Hun,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
715af alt Kød, som har Livsånde, gik Par for Par ind i Arken til Noa;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
27af dit Sværd skal du leve, og din Broder skal du tjene; men når du samler din Kraft, skal du sprænge hans Åg af din Hals!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
620af Fuglene efter deres Arter, af Kvæget efter dets Arter og af alt Jordens Kryb efter dets Arter; Par for Par skal de gå ind til dig for at holdes i Live.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3814aflagde hun sine Enkeklæder, hyllede sig i et Slør, så det skjulte hende, og satte sig ved indgangen til Enajim ved Vejen til Timna; thi hun så, at hun ikke blev givet Sjela til Ægte, skønt han nu var voksen.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3116Al den Rigdom, Gud har taget fra vor Fader, tilhører os og vore Børn gør du kun alt, hvad Gud sagde til dig!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2615Alle de Brønde, hans Faders Trælle havde gravet i hans Fader Abrahams Dage, kastede Filisterne til.og fyldte dem med Jord;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4928Alle disse er Israels Stammer, tolv i Tal, og det var, hvad deres Fader talte til dem, og han velsignede dem, hver især af dem gav han sin særlige Velsignelse.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1403Alle disse havde slået sig sammen og var rykket frem til Siddims Dal, det er Salthavet.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
903Alt, hvad der rører sig og lever, skal tjene eder til Føde; ligesom de grønne Urter giver jeg eder det alt sammen.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
722alt, i hvis Næse det var Livets Ånde, alt, hvad der var på det faste Land, døde.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1521Amoriterne, Kana'anæerne, Girgasjiterne, Hivviterne og Jebusiterne."
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1023Arams Sønner: Uz, Hul, Geter og Masj.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1024Arpaksjad avlede Sjela; Sjela avlede Eber;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1018Arvaditerne, Zemariterne og Hamatiterne; men senere bredte Kana'anæernes Slægter sig,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4920Aser, hans Føde er fed, Lækkerier for Konger har han at give.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4617Asers Sønner Jimna, Jisjva. Jisjvi og Beria, og deres Søster Sera; og Berias Sønner Heber og Mallkiel;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2629at du ikke vil gøre os noget ondt, ligesom vi ikke har voldet dig Men, men kun handlet vel imod dig og ladet dig fare i Fred; du er og bliver jo Herrens velsignede!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1423at jeg ikke vil tage så meget som en Tråd eller en Sandalrem eller overhovedet noget som helst af din Ejendom; du skal ikke sige, at du har gjort Abram rig!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
5017at sige til Josef: Tilgiv dog dine Brødres Brøde og Synd, thi de har gjort ondt imod dig! Så tilgiv nu din Faders Guds Tjenere deres Brøde!" Da græd Josef over deres Ord til ham.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
41Både Farao og alle hans Tjenere syntes godt om den Tale,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4154begyndte Hungersnødens syv År, som Josef havde sagt; og der opstod Hungersnød i alle Lande, men i hele Ægypten var der Brød.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
36Bela, Beors Søn, herskede i Edom; hans By hed Dinbaba.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4927Benjamin, den rovlystne Ulv, om Morgenen æder han Rov, om Aftenen deler han Bytte!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4621Benjomins Sønner Bela, Beker, Asjbel, Gera, Nåman, Ebi, Rosj, Muppim, Huppim og Ard;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4008Besvarede: "Vi har haft en Drøm, og her er ingen, som kan tyde den." Da sagde Josef til dem: "Er det ikke Guds Sag at tyde Drømme? Fortæl mig det da!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2223Betuel avlede Rebekka; disse otte har Milka født Abrahams Broder Nakor,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4205Blandt dem, der kom for at købe Korn, var også Israels Sønner; thi der var Hungersnød i Kana'ans Land.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
424Blev Kain hævnet syvfold, så hævnes Lemek syv og halvfjerdsindstyve Gange!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2603bo som fremmed i det Land, så vil jeg være med dig og velsigne dig; thi dig og dit Afkom vil jeg give alle disse Lande og stadfæste den Ed, jeg tilsvor din Fader Abraham;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2710bring så den ind til din Fader, at han kan spise, for at han kan velsigne dig før sin Død!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4520bryd eder ikke om eders Ejendele, thi det bedste, der er i hele Ægypten, skal være eders!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4923Bueskytter fejder imod ham, strides med ham, gør Angreb på ham,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4519Byd dem at gøre således: Tag eder Vogne i Ægypten til eders Børn og Kvinder, sæt eders Fader op og kom hid;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2119Da åbnede Gud hendes Øjne, så hun fik Øje på en Brønd med Vand; og hun gik hen og fyldte Sækken med Vand og gav Drengen at drikke.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
307Da åbnedes begges Øjne, og de kendte, at de var nøgne. Derfor syede de Figenblade sammen og bandt dem om sig.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2204Da Abraham den tredje Dag så. op, fi1k han Øje på Stedet langt borte.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1818da Abraham dog skal blive til et stort og mægtigt Folk, og alle Jordens Folk skal velsignes i ham?
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2452Da Abrahams Træl hørte deres Ord, kastede han sig til Jorden for Herren.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1701Da Abram var ni og halvfemsindstyve År gammel, åbenbarede Herren sig for ham og sagde til ham: "Jeg er Gud den Almægtige; vandre for mit Åsyn og vær ustraffelig,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
503Da Adam havde levet i I30 År, avlede han en Søn, som var ham lig og i hans Billede, og han kaldte ham Set;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
606Da angrede Herren, at han havde gjort Menneskene på Jorden, og det. skar ham i Hjertet.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1112Da Atpaksjad havde levet 35 År, avlede han Sjela;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
36Da Bål Hanan, Akbors Søn, døde, blev Hadar Konge i hans Sted; hans By hed Pau, og hans Hustru hed Mehetabel, en Datter af Matred, en Datter af Mezahab.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
36Da Bela døde, blev Jobab, Zeras Søn fra Bozra, Konge i hans Sted.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
27Da blev Isak højlig forfærdet og sagde: "Men hvem var da han. der bragte mig et Stykke Vildt, som han havde skudt? Og jeg spiste, før du kom, og jeg velsignede ham og nu er og bliver han velsignet!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3207Da blev Jakob såre forfærdet, og i sin Angst delte han sine Folk, Småkvæget, Hornkvæget og Kamelerne i to Lejre,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
31Da blussede Vreden op i Jakob, og han gik i Rette med Laban; og Jakob sagde til Laban: "Hvad er min Brøde, og hvad er min Synd, at du satte efter mig!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4717Da bragte de deres Hjorde til Josef, og han gav dem Brødkorn for Hestene, for deres Hjorde af Småkvæg og Hornkvæg og for Æslerne; og han forsørgede dem i det År med Brødkorn for alle deres Hjorde.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4601Da brød Israel op med alt, hvad han havde, og drog til Be'ersjeba, og han slagtede Ofre for sin Fader Isaks Gud.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4605Da brød Jakob op fra Be'ersjeba; og Israels Sønner satte deres Fader Jakob og deres Børn og Kvinder på de Vogne, Farao havde sendt til at hente ham på.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2625Da byggede Isak et Alter der og påkaldte Herrens Navn; og der opslog han sit Telt, og hans Trælle gravede der en Brønd.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2312Da bøjede Abraham sig for Folkene der på Stedet
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2426Da bøjede Manden sig og tilbad Herren,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
308Da Dagen blev sval, hørte de Gud Herren vandre i Haven, og Adam og hans Hustru skjulte sig for ham inde mellem Havens Træer.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
207da dannede Gud Herren Mennesket af Agerjordens Muld og blæste Livsånde i hans Næsebor, så at Mennesket blev et levende Væsen.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
5010Da de kom til Gorenhåtad hinsides Jordan, holdt de der en overmåde stor og højtidelig Dødeklage, og han fejrede Sørgefest for sin Fader i syv Dage.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2209Da de nåede det Sted, Gud havde sagt ham, byggede Abraham der et Alter og lagde Brændet til Rette; så bandt han sin Søn Isak og lagde ham på Alteret oven på Brændet.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1102Da de nu drog østerpå, traf de på en Dal i Sinear, og der slog de sig ned.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
42Da de nu tømte deres Sække, fandt hver sin Pengepose i sin Sæk; og da de og deres Fader så Pengeposerne, blev de forfærdede.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2601Da der opstod Hungersnød i Landet - en anden end den forrige på Abrahams Tid - begav Isak sig til Filisterkongen Abimelek i Gerar.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
806Da der var gået fyrretyve Dage: åbnede Noa den Luge, han havde lavet på Arken,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4802Da det nu meldtes Jakob, at hans Søn Josef var kommet, tog Israel sig sammen og satte sig oprejst på Lejet
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2925Da det nu om Morgenen viste sig at være Lea, sagde Jakob til Laban: "Hvad er det, du har gjort imod mig? Er det ikke for Rakel, jeg,har tjent hos dig? Hvorfor har, du bedraget mig?"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3401Da Dina, den Datter, Jakob havde med Lea, engang gik ud for at besøge Landets Døtre,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1408Da drog Sodomas, Gomorras, Admas, Zebojims og Belas, det er Zoats, Konger ud og indlod sig i Siddims Dal i Kamp
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2812Da drømte han, og se, på Jorden stod en Stige, hvis Top nåede til Himmelen, og se, Guds Engle steg op og ned ad den;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4111da drømte vi engang samme Nat hver en Drøm med sin særlige Betydning.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1116Da Eber havde levet 34 År, avlede han Peleg;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
521Da Enok havde levet 65 År, avlede han Metusalem,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
509Da Enosj havde levet 90 År, avlede han Henan;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
27Da Esau hørte sin Faders Ord: udstødte han et højt og hjerteskærende Skrig og sagde: "Velsign dog også mig, Fader!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
26Da Esau var fyrretyve År gammel, tog han Judit, en Datter af Hetiten Be'eri, og Basemat, en Datter af Hetiten Elon, til Ægte.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1717Da faldt Abraham på sit Ansigt og lo, idet han tænkte: "Kan en hundredårig få Børn, og kan Sara med sine halvfemsindstyve År føde en Søn?"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1703Da faldt Abram på sit Ansigt, og Gud sagde til ham:
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2902Da fik han Øje på en Brønd på Marken og tre Hjorde af Småkvæg, der var lejrede ved den. Ved den Brønd vandede man Hjordene; og over Hullet lå der en stor Sten,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2467Da førte Isak Rebekka ind i sin Moder Saras Telt og tog hende til Hustru; og han fik hende kær. Således blev Isak trøstet efter sin Moder.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3413Da gav Jakobs Sønner Sikem og hans Fader Hamor et listigt Svar, fordi. han havde skændet deres Søster Dina,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1914Da gik Lot ud og sagde til sine Svigersønner, der skulde ægte hans Døtre: "Stå op, gå bort herfra, thi Herren vil ødelægge Byen!" Men hans Svigersønner troede, at han drev Spøg med dem.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1906Da gik Lot ud til dem i Porten, men Døren lukkede han efter sig.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
818Da gik Noa ud med sine Sønner, sin Hustru og sine Sønnekoner;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
5004Da Grædetiden var omme, sagde Josef til Faraos Husfolk: "Hvis I har Godhed for mig, så sig på mine Vegne til Farao:
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1929Da Gud tilintetgjorde Jordanegnens Byer, kom han Abraham i Hu og førte Lot ud af Ødelæggelsen, som han lod komme over de Byer, Lot boede i.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
36Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka Konge i hans Sted.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2463Da han engang ved Aftenstid var gået ud på Marken for at bede, så han op og fik Øje på nogle Kameler, der nærmede sig.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3710Da han fortalte sin Fader og sine Brødre det, skændte hans Fader på ham og sagde: "Hvad er det for en Drøm, du der har haft Skal virkelig jeg, din Moder og dine Brødre komme og bøje os til Jorden for dig?"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
921Da han nu drak af Vinen, blev han beruset og blottede sig inde i, sit Telt.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1417Da han nu kom tilbage fra Sejren over Kedorlaomer og de Konger, der fulgte ham, gik Sodomas Konge ham i Møde i Sjavedalen, det er Kongedalen.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1211Da han nu nærmede sig Ægypten, sagde han til sin Hustru Saraj: Jeg ved jo, at du er en smuk Kvinde;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1214Da han så drog ind i Ægypten, så Ægypterne, at hun var en såre smuk Kvinde;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4328Da han så fik Øje på sin kødelige Broder Benjamin, sagde han: "Er det så eders yngste Broder, som I talte til mig om?" Og han sagde: "Gud være dig nådig, min Søn!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1802Da han så op, fik han Øje på tre Mænd, der stod foran ham. Så snart han fik Øje på dem, løb han dem i Møde fra Teltdøren, bøjede sig til Jorden
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3712Da hans Brødre engang var gået hen for at vogte deres Faders Småkvæg ved Sikem,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3919Da hans Herre hørte sin Hustrus Ord: "Således har din Træl behandlet mig!" blussede Vreden op i ham;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4707Da hentede Josef sin Fader Jakob og forestillede ham for Farao, og Jakob velsignede Farao.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2931Da Herren så, at Lea blev tilsidesat, åbnede han hendes Moderliv, medens Rakel var ufrugtbar.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3913Da hun nu så, at han havde ladet hende beholde Kappen og var flygtet ud af Huset,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
36Da Husjam døde, blev Hadad, Bedads Søn, Kongei hans Sted; det var ham, der slog Midjaniterne på Moabs Slette; hans By hed Avit.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2117Da hørte Gud Drengens Gråd, og Guds Engel råbte til Hagar fra Himmelen og sagde til hende: "Hvad fattes dig, Hagar? Frygt ikke, thi Gud har hørt Drengens Røst der, hvor,han ligger;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
801Da ihukom Gud Noa og alle de vilde Dyr og Kvæget, som var hos ham i Arken; og Gud lod en Storm fare hen over Jorden, så at Vandet begyndte at falde;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2417Da ilede Trællen hen til hende og sagde: "Giv mig lidt Vand at drikke af din Krukke!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2701Da Isak var blevet gammel og hans Syn sløvet, så han ikke kunde se, kaldte han sin ældste Søn Esau til sig og sagde til ham: "Min Søn!" Han svarede: "Her er jeg!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2730Da Isak var færdig med at velsigne Jakob, og lige som Jakob var gået fra sin Fader Isak, vendte hans Broder Esau hjem fra Jagten;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4808Da Israel så Josefs Sønner, sagde han: "Hvem bringer du der?"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4201Da Jakob hørte, at der var Korn at få i Ægypten, sagde han til sine Sønner: "Hvad venter I efter?"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3301Da Jakob så op, fik han Øje på Esau, der kom fulgt af 400 Mand. Så delte han Børnene mellem Lea, Rakel og de to Trælkvinder,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2816Da Jakob vågnede af sin Søvn, sagde han: "Sandelig, Herren er på dette Sted, og jeg vidste det ikke!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4807Da jeg kom fra Paddan, døde Rakel for mig, medens jeg var undervejs i Kana'an, da vi endnu var et stykke Vej fra Efrat, og jeg jordede hende der på vejen til Efrat, det er Betlehem".
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2442Da jeg nu i Dag kom til Kilden, bad jeg således: Herre, du min Herre Abrahams Gud! Vilde du dog lade den Rejse lykkes, som jeg nu har for!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
518Da Jered havde levet 162 År, avlede han Enok;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
36Da Jobab døde, blev Husjam fra Temaniternes Land Konge i hans Sted.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3723Da Josef nu kom hen til sine Brødre, rev de hans Kjortel af ham, Ærmekjortelen, han havde på,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4006Da Josef om Morgenen kom ind til Faraos Hofmænd, der sammen med ham var i Forvaring i hans Herres Hus, og så, at de var nedslåede,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4315Da Josef så Benjamin iblandt dem, sagde han til sin Hushovmester: "Bring de Mænd ind i mit Hus, lad slagte og lave til, thi de skal spise til Middag hos mig."
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4207Da Josef så sine Brødre, kendte han dem; men han lod fremmed over for dem, talte dem hårdt til og sagde til dem: "Hvorfra kommer I?" De svarede: "Fra Kana'ans Land for at købe Føde!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4325Da Josef trådte ind i Huset, bragte de ham den Gave, de havde med, og kastede sig til Jorden for ham.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3901Da Josef var bragt ned til Ægypten, blev han af Ismaeliterne, der havde bragt ham derned, solgt til Faraos Hofmand Potifar, Livvagtens Øverste, en Ægypter.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
5015Da Josefs Brødre så, at deres Fader var død, sagde de: "Blot nu ikke Josef vil vise sig fjendsk mod os og gengælde os alt det onde, vi har gjort ham!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3826Da Juda havde set efter, sagde han: "Retten er på hendes Side og ikke på min, fordi jeg ikke gav hende til min Søn Sjela!" Men siden havde han ikke Omgang med hende.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4414Da Juda og hans Brødre kom ind i Josefs Hus, hvor han endnu var, kastede de sig til Jorden for ham;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
309Da kaldte Gud Herren på Adam og råbte: "Hvor er du?"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2801Da kaldte Isak Jakob til sig og velsignede ham, idet han bød ham: "Du må ikke tage dig en Hustru blandt Kana'ans Døtre.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
5001Da kastede Josef sig over sin Faders Ansigt, græd og kyssede ham;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
512Da Kenan havde levet 70 År, avlede han Mahalal'el;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4209Da kom Josef de Drømme i Hu. han havde drømt om dem; og han sagde til dem; "I er Spejdere, I kommer for at se, hvor Landet er åbent!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
717Da kom Vandfloden over Jorden i fyrretyve Dage, og Vandet steg og løftede Arken, så den hævedes over Jorden.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4501Da kunde Josef ikke længer beherske sig over for alle dem der stod hos ham, og han råbte "Lad alle gå ud!" Således var der ingen til Stede, da Josef gav sig til Kende for sine Brødre.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4720Da købte Josef al Jord i Ægypten til Farao, idet enhver Ægypter solgte sin Mark, fordi Hungersnøden tvang dem, og således kom Landet i Faraos Besiddelse;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3125Da Laban traf Jakob havde han opslået sit Telt på Bjerget. Laban med sine Frænder sit i Gileads Bjerge
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2409Da lagde Trællen sin Hånd under sin Herre Abrahams Lænd og svor ham Eden.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
528Da Lemek havde levet 182 År, avlede han en Søn,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1218Da lod Farao Abram kalde og sagde: "Hvad har du gjort imod mig! Hvorfor lod du mig ikke vide, at hun er din Hustru?
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4714Da lod Josef alle de Penge samle, som var indkommet i Ægypten og Kana'an for det Korn, der købtes, og lod dem bringe til Faraos Hus.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4629Da lod Josef spænde for sin Vogn og rejste sin Fader i Møde til Gosen; og da han traf ham, omfavnede han ham og græd længe i hans Arme;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
515Da Mahalal'el havde levet 65 År, avlede han Jered;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
525Da Metusalem havde levet l87 År, avlede han Lemek;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4403Da Morgenen gryede, fik Mændene Lov at drage bort med deres Æsler.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1915Da Morgenen så gryede, skyndede Englene på Lot og sagde: "Tag din Hustru og dine to Døtre, som bor hos dig, og drag bort, for at du ikke skal rives bort ved Byens Syndeslkyld!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1124Da Nakor havde levet 29 År, avlede han Tara;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
924Da Noa vågnede af sin Rus og fik at vide, hvad hans yngste Søn havde gjort ved ham,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
5Da Noa var 500 År gammel, avlede han Sem, Kam og Jafet.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2002Da nu Abraham sagde om sin Hustru Sara, at hun var hans Søster, sendte Kong Abimelek af Gerar Bud og lod Sara hente til sig.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1414Da nu Abram hørte, at hans Frænde var taget til Fange, mønstrede han sine Husfolk, de hjemmefødte Trælle, 3l8 Mand, og satte efter Fjenden til Dan;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4703Da nu Farao spurgte dem, hvad de var, svarede de: "Dine Trælle er Hyrder ligesom vore Fædre!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
18Da nu Herren havde talt ud med Abraham, gik han bort; og Abraham vendte tilbage til sin Bolig.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2619Da nu Isaks Trælle gravede i Dalen, stødte de på en Brønd med rindende Vand;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3815Da nu Juda så hende, troede han, det var en Skøge; hun havde jo tilhyllet sit Ansigt;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
601Da nu Menneskene begyndte at blive talrige på Jorden og der fødtes dem Døtre,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3728Da nu midjanitiske Købmænd kom der forbi, trak de Josef op af Cisternen. Og de solgte Josef til Ismaeliterne for tyve Sekel Sølv, og disse bragte ham så til Ægypten.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2607Da nu Mændene der på Stedet forhørte sig om hans Hustru, sagde han: "Det er min Søster!" Thi han turde ikke sige, at hun var hans Hustru, af Frygt for at Mændene der på Stedet skulde slå ham ihjel for Rebekkas Skyld; thi hun var meget smuk.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4016Da nu Overbageren så, at Josef gav Mundskænken en gunstig Tydning, sagde han til ham: "Jeg havde en lignende Drøm: Se, jeg bar tre Kurve Hvedebrød på mit Hoved.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2742Da nu Rebekka fik Nys om sin ældste Søn Esaus Ord, sendte hun Bud efter sin yngste Søn Jakob og sagde til ham: "Din Broder Esau vil hævne sig på dig og slå dig ihjel;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
710Da nu syv Dage var omme, kom Flodens Vande over Jorden;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2524Da nu Tiden kom, at hun skulde føde, var der Tvillinger i hendes Liv.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4729Da nu Tiden nærmede sig, at Israel skulde dø, kaldte han sin Søn Josef til sig og sagde til ham: "Hvis jeg har fundet Nåde for dine Øjne, så læg din Hånd under min Lænd og lov mig at vise mig den Kærlighed og Trofasthed ikke at jorde mig i Ægypten.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1903Da nødte han dem stærkt, og de tog ind i hans Hus; derpå tilberedte han dem et Måltid og bagte usyrede Kager, og de spiste.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
721Da omkom alt Kød, som rørte sig på Jorden, Fugle, Kvæg, vildtlevende Dyr og alt Kryb på Jorden og alle Mennesker;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1307Da opstod der Strid mellem Abrams og Lots Hyrder; det var dengang Kana'anæerne og Perizziterne boede i Landet.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4153Da Overflodens syv År, som kom over Ægypten, var omme,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1118Da Peleg havde levet 30 År, avlede han Re'u;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2211Da råbte Herrens Engel til ham fra Himmelen: "Abraham, Abraham!" Han svarede: "Se, her er jeg!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3025Da Rakel havde født Josef. sagde Jakob til Laban: "Lad mig fare, at jeg kan drage til min Hjemstavn og mit Land;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3001Da Rakel så, at hun ikke fødte Jakob noget Barn, blev hun skinsyg på sin Søster og sagde til Jakob: "Skaf mig Børn, ellers dør jeg!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1910Da rakte Mændene Hånden ud og trak Lot ind til sig og lukkede Døren;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1120Da Re'u havde levet 32 År, avlede han Serug;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3729Da Ruben nu kom tilbage til Cisternen, se, da var Josef der ikke. Så sønderrev han sine Klæder
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
37Da så han efter og udbrød: "Det er min Søns Kjortel! Et vildt Dyr har ædt ham! Josef er visselig revet ihjel!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3016Da så Jakob kom fra Marken om Aftenen, gik Lea ham i Møde og sagde: "Kom ind til mig i Nat, thi jeg har købt dig for min Søns Kærlighedsæbler!" Og han lå hos hende den Nat.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
922Da så Kana'ans Fader Kam sin Faders Blusel og gik ud og fortalte sine Brødre det;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1310Da så Lot sig omkring, og da han så, at hele Jordanegnen (det var før Herren ødelagde Sodoma og Gomorra) var vandrig som Herrens Have, som Ægyptens Land, hen ad Zoar til,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2203Da sadlede Abraham tidligt næste Morgen sit Æsel, tog to af sine Drenge og sin Søn Isak med sig, og efter at have kløvet Offerbrænde gav han sig på Vandring; til det Sted, Gud havde sagt ham.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2402Da sagde Abraham til sin Træl, sit Hus's ældste, som stod for hele hans Ejendom: "Læg din Hånd under min Lænd,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
223Da sagde Adam: "Denne Gang er det Ben af mine Ben og Kød af mit Kød; hun skal kaldes Kvinde, thi af Manden er hun taget!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1809Da sagde de til ham: "Hvor er din Hustru Sara?" Han svarede: "Inde i Teltet!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1103Da sagde de til hverandre: "Kom, lad os stryge Teglsten og brænde dem godt!" De brugte nemlig Tegl som Sten og Jordbeg som Kalk.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4221Da sagde de til hverandre: "Sandelig, nu må vi bøde for, hvad vi forbrød mod vor Broder, da vi så hans Sjælevånde, medens han bønfaldt os, og dog ikke hørte ham; derfor stedes vi nu i denne Vånde!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1931Da sagde den ældste til den yngste: "Vor Fader er gammel, og der findes ingen Mænd her i Landet, som kunde komme til os på vanlig Vis.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2314Da sagde Efron til Abraham:
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2212Da sagde Engelen: "Ræk ikke din Hånd ud mod Drengen og gør ham ikke noget; thi nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke sparer din Søn, din eneste, for mig!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2530Da sagde Esau til Jakob: "Lad mig få noget af det røde, det røde der, thi jeg er ved at dø af Sult!" Derfor kaldte de ham Edom.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
27Da sagde Esau til sin Fader: "Har du kun den ene Velsignelse. Fader? Velsign også mig, Fader!" Og Esau opløftede sin Røst og græd.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3315Da sagde Esau: "Så vil jeg i alt Fald lade nogle af mine Folk ledsage dig!" Men han svarede: "Hvorfor dog det måtte jeg blot finde Nåde for min Herres Øjne!":
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4705Da sagde Farao til Josef: "Din Fader og dine Brødre er kommet til dig;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4117Da sagde Farao til Josef: "Jeg drømte, at jeg stod på Nilens Bred;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
5006Da sagde Farao: "Drag kun op og jord din Fader, som han har ladet dig sværge."
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
313Da sagde Gud Herren til Kvinde: "Hvad har du gjort!" Kvinden svarede: "Slangen forførte mig, og så spiste jeg."
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
314Da sagde Gud Herren til Slangen: "Fordi du har gjort dette, være du forbandet blandt al Kvæget og blandt alle Markens Dyr! På din Bug skal du krybe, og Støv skal du æde alle dit Livs Dage!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2006Da sagde Gud til ham i Drømmen: "Jeg ved, at du har gjort det i dit Hjertes Troskyldighed, og jeg har også hindret dig i at synde imod mig; derfor tilstedte jeg dig ikke at røre hende.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
815Da sagde Gud til Noa:
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
613Da sagde Gud til Noa: "Jeg har besluttet at gøre Ende på alt Kød, fordi Jorden ved deres Skyld et fuld af Uret; derfor vil jeg nu udrydde dem af Jorden.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2456Da sagde han til dem: "Ophold mig ikke, nu Herren har ladet min Rejse lykkes; lad mig fare! Jeg vil drage til min Herre!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1509Da sagde han til ham: "Tag mig en treårs Kvie, en treårs Ged og en treårs Væder, en Turteldue og en Småfugl!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2725Da sagde han: "Bring mig det, at jeg kan spise af min Søns Vildt, for at min Sjæl kan velsigne dig!" Så bragte han ham det, og han spiste, og han bragte ham Vin, og han drak.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2907Da sagde han: "Det er jo endnu højlys Dag og for tidligt at drive Kvæget sammen; vand Dyrene og før dem ud på Græsgangene!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
27Da sagde han: "Har man kaldt ham Jakob, fordi han skulde overliste mig? Nu har han gjort det to Gange: Han tog min Førstefødselsret, og nu har han også taget min Velsignelse!" Og han sagde: "Har du ingen Velsignelse tilbage til mig?"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
311Da sagde han: "Hvem fortalte dig, at du var nøgen. Mon du har spist af det Træ, jeg sagde, du ikke måtte spise af?"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4603Da sagde han: "Jeg er Gud, din Faders Gud, vær ikke bange for at drage ned til Ægypten, thi jeg vil gøre dig til et stort Folk der;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2702Da sagde han: "Se, jeg er nu gammel og ved ikke, hvad Dag Døden kommer
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3226Da sagde han: "Slip mig, thi Morgenen gryr!" Men han svarede: "Jeg slipper dig ikke, uden du velsigner mig!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2202Da sagde han: "Tag din Søn Isak, din eneste, ham, du elsker, og drag hen til Morija Land.og bring ham der som Brændoffer på et af Bjergene, som jeg vil vise dig!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4731Da sagde han: "Tilsværg mig det!" Og han tilsvor ham det. Da bøjede Israel sig tilbedende over Lejets Hovedgærde.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3112Da sagde han: Løft dit Blik og se, hvorledes alle Bukkene, der springer, er stribede, spættede og brogede, thi jeg har set alt, hvad Laban har gjort imod dig.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3708Da sagde hans Brødre til ham: "Vil du måske være vor Konge eller herske over os?" Og de hadede ham endnu mere for hans Drømme og hans Ord.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1813Da sagde Herren til Abraham: "Hvorfor ler Sara og tænker: Skulde jeg virkelig føde en Søn. nu jeg er gammel?
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3103Da sagde Herren til Jakob: "Vend tilbage til dine Fædres Land og din Hjemstavn, så vil jeg være med dig!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
409Da sagde Herren til Kain: "Hvor er din Broder Abel?" Han svarede: "Det ved jeg ikke; skal jeg vogte min Broder?"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
406Da sagde Herren til Kain: "Hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket Hoved?
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1826Da sagde Herren: "Dersom jeg finder halvtredsindstyve retfærdige i Sodoma, i selve Byen, vil jeg for deres Skyld tilgive hele Stedet!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
603Da sagde Herren: "Min Ånd: skal ikke for evigt blive i Menneskene, eftersom de jo dog er Kød; deres Dage skal være 120 År."
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1820Da sagde Herren: "Sandelig. Skriget over Sodoma og Gomorra er stort, og deres Synd er såre svar.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1609Da sagde Herrens Engel til hende: "Vend tilbage til din Herskerinde og find dig i hendes Mishandling!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2207Da sagde Isak til sin Fader Abraham: "Fader!" Han svarede: "Ja. min Søn!" Da sagde han: "Her er Ilden og Brændet, men hvor er Dyret til Brændofferet?"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4821Da sagde Israel til Josef: "Jeg skal snart dø, men Gud skal være med eder og føre eder tilbage til eders Fædres Land.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3229Da sagde Jakob:"Sig mig dit Navn!" Men han svarede: "Hvorfor spørger du om mit Navn?" Og han velsignede ham der.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
5019Da sagde Josef til dem: "Frygt ikke, er jeg vel i Guds Sted?
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4125Da sagde Josef til Farao: "Faraos Drømme betyder begge det samme, og Gud har kundgjort Farao, hvad han vil gøre.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4018Da sagde Josef: "Det skal udtydes således: De tre Kurve betyder tre Dage;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4012Da sagde Josef: "Det skal udtydes således: De tre Ranker betyder tre Dage;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3808Da sagde Juda til Onan: "Gå ind til din Svigerinde og indgå Svogerægteskab med hende for at skaffe din Broder Afkom!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3811Da sagde Juda til sin Sønnekone Tamar: "Bliv som Enke i din Faders Hus, til min Søn Sjela bliver voksen!" Thi han var bange for, at han også skulde dø ligesom sine Brødre. Så gik Tamar hen og blev i sin Faders Hus.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4416Da sagde Juda: "Hvad skal vi svare min Herre, hvad skal vi sige, og hvorledes skal vi retfærdiggøre os? Gud har fundet dine Trælles Brøde! Se, vi er min Herres Trælle, både vi andre og han, Bægeret fandtes hos!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3823Da sagde Juda: "Så lad hende beholde det, hellere end at vi skal blive til Spot; jeg har nu sendt det Kid, men du fandt hende ikke."
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2450Da sagde Laban og Betuel:"Denne Sag kommer fra Herren,. vi kan hverken gøre fra eller til!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3143Da sagde Laban til Jakob: "Døtrene er mine Døtre, Sønnerne er mine Sønner, Hjordene er mine Hjorde, og alt, hvad du ser, er mit men hvad skulde jeg i Dag kunne gøre imod mine Døtre eller de Sønner, de har født?
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3148Da sagde Laban: "Denne Dysse skal i Dag være Vidne mellem os to!" Derfor kaldte han den Galed
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3717Da sagde Manden: "De er draget bort herfra, thi jeg hørte dem sige: Lad os gå til Dotan!" Så gik Josef efter sine Brødre og fandt dem i Dotan.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4109Da sagde Overmundskænken til Farao: "Jeg må i Dag minde om mine Synder.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2106Da sagde Sara: "Gud ham beredt mig Latter; enhver, der hører det, vil le ad mig."
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1605Da sagde Saraj til Abram: "Min Krænkelse komme over dig! Jeg lagde selv min Trælkvinde i din Favn, og nu hun ser, at hun skal føde, lader hun hånt om mig; Herren være Dommer mellem mig og dig!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
304Da sagde Slangen til Kvinden: "I skal ingenlunde dø;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2405Da sagde Trællen: "Men hvis nu Pigen ikke vil følge mig her til Landet, skal jeg så bringe din Søn tilbage til det Land, du vandrede ud fra?"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
36Da Samla døde, blev Sjaul fra Rehobot ved Floden Konge i hans Sted.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4114Da sendte Farao Bud efter Josef, og man fik ham hurtigt ud af Fangehullet; og efter at have ladet sig rage og skiftet Klæder fremstillede han sig for Farao.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
808Da sendte han en Due ud for at se, om Vandet var sunket fra Jordens Overflade;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1122Da Serug havde levet 30 År, avlede han Nakor;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
506Da Set havde levet 105 År, avlede han Enosj;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
36Da Sjaul døde, blev Bål Hanan, Akbors Søn, Konge i hans Sted.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1114Da Sjela havde levet 30 År, avlede han Eber;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1806Da skyndte Abraham sig ind i Teltet til Sara og sagde: "Tag hurtigt tre Mål fint Mel, ælt det og bag Kager deraf!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2808Da skønnede Esau, at Kana'aos Døtre vakte hans Fader Isaks Mishag,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1511Da slog der Rovfugle ned på de døde Kroppe, men Abram skræmmede dem bort.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1512Da Solen så var ved at gå ned, faldt der Dvale over Abram, og se, Rædsel faldt over ham, et stort Mørke.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1923Da Solen steg op over Landet og Lot var nået til Zoar,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1517Da Solen var gået ned og Mørket faldet på, viste der sig en rygende Ovn med en flammende Ildslue, der skred frem mellem de sønderskårne Kroppe.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1108Da spredte Herren dem fra det Sted ud over hele Jorden, og de opgav at bygge Byen.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2905Da spurgte han dem: "Kender I Laban, Nakors Søn?" De svarede: "Ja, ham kender vi godt."
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2447Da spurgte jeg hende: Hvis Datter er du? Og hun sagde: Jeg er Datter af Betuel, Nakors og Milkas Søn! Så satte jeg Ringen i hendes Næse og Armbåndene på hendes Arme;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2126Da svarede Abimelek: "Jeg ved intet om, hvem der har gjort det; hverken har du underrettet mig derom, ej heller har jeg hørt det før i Dag!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2124Da svarede Abraham: "Jeg vil sværge!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1921Da svarede han: "Også i det Stykke har jeg bønhørt dig; jeg vil ikke ødelægge den By, du nævner;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2523Da svarede Herren hende: "To Folkeslag er i dit Liv, to Folk skal gå ud af dit Skød! Det ene skal kue det andet, den ældste tjene den yngste!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
415Da svarede Herren: "Hvis Kain bliver slået ihjel, skal han hævnes;syvfold!" Og Herren satte et Tegn på Kain, for at ingen, der mødte ham, skulde slå ham ihjel.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2305Da svarede Hetiterne Abraham:
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3131Da svarede Jakob Laban: "Jeg var bange; thi jeg tænkte, du vilde rive dine Døtre fra mig!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2719Da svarede Jakob sin Fader: "Jeg er Esau, din førstefødte; jeg har gjort, som du bød mig; sæt dig nu op og spis af mit Vildt, for at din Sjæl kan velsigne mig!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3310Da svarede Jakob: "Nej, hvis jeg har fundet Nåde for dine Øjne, så tag imod min Gave! Da jeg så dit Åsyn, var det jo som Guds Åsyn, og du har taget venligt imod mig!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4413Da sønderrev de deres Klæder, og efter at have læsset Sækkene hver på sit Æsel vendte de tilbage til Byen.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1126Da Tara havde levet 70 År, avlede han Abram, Nakor og Haran.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3827Da Tiden kom, at hun skulde føde, se, da var der Tvillinger i hendes Liv.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1723Da tog Abraham sin Søn Ismael og alle sine hjemmefødte og de købte, alt af Mandkøn i Abrahams Hus, og omskar selvsamme Dag deres Forhud, således som Gud havde pålagt ham.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2127Da tog Abraham Småkvæg og Hornkvæg og gav Abimelek det, og derpå sluttede de Pagt med hinanden.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2459Da tog de Afsked med deres, Søster Rebekka og hendes Amme og med Abrahams Træl og hans Ledsagere;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2722Da trådte Jakob hen til sin Fader, og efter at have følt på ham sagde Isak: "Røsten er Jakobs, men Hænderne Esaus!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4418Da trådte Juda hen til ham og sagde: "Hør mig, min Herre, lad din Træl tale et Ord for min Herres Ører og lad ikke Vreden blusse op i dig mod din Træl, thi du er jo som Farao!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1506Da troede Abram Herren, og han regnede ham det til Retfærdighed.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1822Da vendte Mændene sig bort derfra og drog ad Sodoma til; men Herren blev stående foran Abraham.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4425Da vor Fader siden sagde: Rejs atter hen og køb os lidt Føde!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4917Dan blive en Slange ved Vejen, en Giftsnog ved Stien, som bider Hesten i Hælen,så Rytteren styrter bagover!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4916Dan dømmer sit Folk så godt som nogen Israels Stamme.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2507De År, Abraham levede, udgjorde 175;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
43De blev bænket foran ham efter Alder, den førstefødte øverst og den yngste nederst, og Mændene undrede sig og så på hverandre;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
19De gav ham da Vin at drikke samme Nat; og den ældste lagde sig hos sin Fader, og han sansede hverken, at hun lagde sig, eller at hun stod op.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3504De gav så Jakob alle de fremmede Guder, de førte med sig, og alle de Ringe, de havde i Ørene, og han gravede dem ned under Egen ved Sikem.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2518De havde deres Boliger fra Havila til Sjur over for Ægypten hen ad Assjur til. Lige for Øjnene af alle sine Brødre slog han sig ned.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
708De rene og de urene Dyr, Fuglene og alt, hvad der kryber på Jorden,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4327De svarede: "Det går din Træl, vor Fader, vel; han lever endnu!" Og de bøjede sig og kastede sig til Jorden.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4725De svarede: "Du har reddet vort Liv; måtte vi eje min Herres Gunst, så vil vi være Faraos Trælle!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4306De svarede: "Manden spurgte os nøje ud om os og vor Slægt og sagde: Lever eders Fader endnu? Har I en Broder til? Og vi svarede ham på hans Spørgsmål; kunde vi vide, at han vilde sige: Bring eders Broder herned!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4210De svarede: "Nej, Herre, dine Trælle kommer for at købe Føde!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4213De svarede: "Vi, dine Trælle. var tolv Brødre, Sønner af en og samme Mand i Kana'ans Land; den yngste er for Tiden hjemme hos vor Fader, og een er ikke mere!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2457De svarede; "Lad os kalde på. Pigen og spørge hende selv!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4126De syv gode Køer betyder syv År; de syv gode Aks betyder ligeledes syv År; det er en og samme Drøm.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1901De to Engle kom nu til Sodoma ved Aftenstid. Lot sad i Sodomas Port, og da han fik Øje på dem, stod han op og gik dem i Møde, bøjede sig til Jorden
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4409Den af dine Trælle, det findes hos, skal dø, og desuden vil vi andre være din Herres Trælle!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
213Den anden Flod hedder Gihon; den løber omkring Landet Kusj.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4428den ene gik bort fra mig, og jeg sagde: Han er sikkerlig revet ihjel! Og jeg har ikke set ham siden;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
211Den ene hedder Pisjon; den løber omkring Landet Havila, hvor der findes Guld
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4816den Engel, der har udløst mig fra alt ondt, velsigne Drengene, så at mit Navn og mine Fædre Abrahams og Isaks Navn må blive nævnet ved dem, og de må vokse i Mængde i Landet!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2525Den første kom frem rødlig og lodden som en Skindkappe over hele Kroppen; og de kaldte ham Esau.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4110Den Gang Farao vrededes på sine Tjenere og lod dem sætte i Forvaring i Livvagtens Øverstes Hus, mig og Overbageren,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2510den Mark, Abraham havde købt af Hetiterne; der jordedes Abraham og hans Hustru Sara.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
214Den tredje Flod hedder Hiddekel; den løber østen om Assyrien. Den fjerde Flod er Frat.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1401Dengang Amrafel var Konge i Sinear, Arjok i Ellasar, Kedorlaomer i Elam og Tidal i Gojim.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
205dengang fandtes endnu ingen af Markens Buske på Jorden, og endnu var ingen af Markens Urter spiret frem, thi Gud Herren havde ikke ladet det regne på Jorden, og der var ingen Mennesker til at dyrke Agerjorden,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3810Denne hans Adfærd vakte Herrens Mishag, derfor lod han også ham dø.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1415der faldt han og hans Trælle over dem om Natten, slog dem på Flugt og forfulgte dem op til Hoba norden for Damaskus.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4713Der fandtes ikke mere brød Korn i Landet, thi Hungersnøden var overvættes stor, og Ægypten og Kana'an vansmægtede af Sult.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1210Der opstod Hungersnød i Landet; og da Hungersnøden i Landet blev trykkende, drog Abram ned til Ægypten for at bo der som fremmed.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2001Der På brød Abraham op derfra til Sydlandet og slog sig ned mellem Kadesj og Sjur og boede som fremmed i Gerar.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3802Der så Juda en Datter af Kana'anæeren Sjua, og han tog hende til Ægte og gik ind til hende.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2451Der står Rebekka foran dig, tag hende og drag bort, at hun kan: blive din Herres Søns Hustru, således som Herren har sagt!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
210Der udsprang en Flod i Eden til at vande Haven, og udenfor delte den sig i fire Hovedstrømme.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4511der vil jeg sørge for dit Underhold - thi Hungersnøden vil vare fem År endnu - for at ikke du, dit Hus eller nogen, der hører dig til, skal gå til Grunde!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4401Derefter befalede han sin Hushovmester: "Fyld Mændenes Sække med Korn, så meget de kan have med sig, og læg hvers Pengesum oven i hans Sæk
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1416Derefter bragte han alt Godset tilbage; også sin Frænde Lot og hans Gods førte han tilbage og ligeledes Kvinderne og Folket.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2319Derefter jordede Abraham sin Hustru Sara i Klippehulen på Makpelas Mark over for Mamre, det er Hebron, i Kana'ans Land.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3830Derefter kom Broderen med den røde snor om Hånden frem, og ham kaldte man Zera.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2526Derefter kom hans Broder frem med Hånden om Esaus Hæl; derfor kaldte de ham Jakob. Isak var tresindstyve År gammel, da de fødtes.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3307derefter nærmede Lea sig med sine Børn og kastede sig til Jorden, og til sidst nærmede Josef og Rakel sig og kastede sig til Jorden.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2921Derefter sagde Jakob til Laban: "Giv mig min Hustru, nu min Tjenestetid er ude, at jeg kan gå ind til hende!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3607deres Gods var for meget til, at de kunde bo sammen, og deres. Udlændigheds Land kunde ikke rumme dem, så store var deres. Hjorde;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3423Deres Hjorde og deres Gods og alt deres Kvæg bliver jo dog vort; lad os derfor føje dem, så de kan blive boende hos os!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3428deres Småkvæg, Hornkvæg og Æsler, både hvad der var i Byen og på Markerne, tog de med sig,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3418Deres Tale tyktes Hamor og Sikem, Hamors Søn, god;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
224Derfor forlader en Mand sin Fader og Moder og holder sig til sin Hustru, og de to bliver eet Kød.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3024Derfor gav hun ham Navnet Josef; thi hun sagde: "Herren give mig endnu en Søn!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2214Derfor kaldte Abraham dette Sted: Herren udser sig, eller, som man nu til dags siger: Bjerget, hvor Herren viser sig.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1614Derfor kaldte man Brønden Be'erlahajro'i; den ligger mellem Kadesj og Bered.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1109Derfor kaldte man den Babel, thi der forvirrede Herren al Jordens Tungemål, og derfra spredte Herren dem ud over hele Jorden.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2131Derfor kaldte man dette Sted Be'ersjeba, thi der svor de hinanden Eder;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
5016Derfor sendte de Bud til Josef og sagde: "Din Fader pålagde os før sin Død
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4507derfor sendte Gud mig forud for eder, for at I kan få Efterkommere på Jorden, og for at mange hos eder kan reddes og holdes i Live.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1705derfor skal dit Navn ikke mere være Abram, men du skal hedde Abraham, thi jeg gør dig til Fader til en Mængde Folk.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
411Derfor skal du nu være bandlyst fra Agerjorden, som åbnede sig og tog din Broders Blod af din Hånd!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4318Derfor trådte de hen til Josefs Hushovmester ved Døren til Huset
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
32Derfor undlader Israeliterne endnu den Dag i Dag at spise Hoftenerven, der ligger over Hofteskålen, thi han gav Jakob et Slag på Hofteskålen, på Hoftenerven.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1821Derfor vil jeg stige ned og se. om de virkelig har handlet så galt. som det lyder til efter Skriget over dem, der har nået mig - derom vil jeg have Vished!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4806derimod skal de Børn, du har fået efter dem, være dine; men de skal nævnes efter deres Brødres Navne i deres Arvelod
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
5003Dermed gik fyrretyve Dage, thi så lang Tid tager Balsameringen: og Ægypterne begræd ham i halvfjerdsindstyve Dage.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
49Dermed havde Jakob givet sine Sønner sin Vilje til Kende, og han strakte sine Fødder ud på Lejet. udåndede og samledes til sin Slægt.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2111Derover blev Abraham såre ilde til Mode for sin Søns Skyld;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3209Derpå bad Jakob: "Min Fader Abrahams og min Fader Isaks Gud, Herre, du, som sagde til mig: Vend tilbage til dit Land og din Hjemstavn, så vil jeg gøre vel imod dig!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
812Derpå biede han syv Dage til, og da han så sendte Duen ud, kom den ikke mere tilbage til ham.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
810Derpå biede han yderligere syv Dage og sendte så atter Duen ud fra Arken;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3516Derpå brød de op fra Betel, Da de endnu var et Stykke Vej fra Efrat, skulde Rakel føde, og hendes Fødselsveer var hårde.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3505Derpå brød de op; og en Guds Rædsel kom over alle Byerne rundt om, så de ikke forfulgte Jakobs Sønner.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1208Derpå brød han op derfra og drog til Bjergene østen for Betel, og han slog Lejr med Betel mod Vest og Aj mod Øst; og han byggede Herren et Alter der og påkaldte Herrens Navn.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3521Derpå brød Israel op og opslog sit Telt hinsides Migdal Eder.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
820Derpå byggede Noa Herren et Alter og tog nogle af alle de rene Dyr og Fugle og ofrede Brændofre på Alteret.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1209Derpå drog Abram fra Plads til Plads og nåede Sydlandet.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1206Derpå drog Abram gennem Landet til Sikems hellige Sted, til Sandsigerens Træ. Det var dengang Kana'anæerne boede i Landet.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3513Derpå for Gud op fra ham på det Sted, hvor han havde talet med ham;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2901Derpå fortsatte Jakob sin Vandring og drog til Østens Børns Land.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2453Derpå fremtog Trællen Sølv og Guldsmykker og Klæder og gav Rebekka dem, og til hendes Broder og Moder uddelte han Gaver.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1505Derpå førte han ham ud i det fri og sagde: "Se op mod Himmelen og prøv, om du kan tælle Stjernerne!" Og han sagde til ham: "Således skal dit Afkom blive!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4145Derpå gav Farao Josef Navnet Zafenat Panea, og han lod ham ægte Asenat, en Datter af Præsten Potifera i On; og Josef drog omkring i Ægypten.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3819Derpå gik hun bort, tog Sløret af og iførte sig sine Enkeklæder.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
321Derpå gjorde Gud Herren Skindkjortlet til Adam og hans Hustru og klædte dem dermed.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2820Derpå gjorde Jakob følgende Løfte: "Hvis Gud er med mig og vogter mig på den Vej, jeg skal vandre, og giver mig Brød at spise og Klæder at iføre mig,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4217Derpå holdt han dem i Forvaring tre Dage.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4901Derpå kaldte Jakob sine Sønner til sig og sagde: "Saml eder, så vil jeg forkynde eder, hvad der skal hændes eder i de sidste Dage:
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
208Derpå plantede Gud Herren en Have i Eden ude mod Øst, og dem satte han Mennesket, som han havde dannet;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1104Derpå sagde de: "Kom, lad os bygge os en By og et Tårn, hvis Top når til Himmelen, og skabe os et Navn, for at vi ikke skal spredes ud over hele Jorden!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3312Derpå sagde Esau: "Lad os nu bryde op og drage af Sted, og jeg vil drage foran dig!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
218Derpå sagde Gud Herren: "Det er ikke godt for Mennesket at være ene; jeg vil gøre ham en Medhjælp, som passer til ham!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1709Derpå sagde Gud til Abraham: "Men du på din Side skal holde min Pagt, du og dit Afkom efter dig fra Slægt til Slægt;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3511Derpå sagde Gud til ham: "Jeg er Gud den Almægtige! Bliv frugtbar og mangfoldig! Et Folk,ja Folk i Hobetal skal nedstamme fra dig, og.Konger skal udgå af din Lænd;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3501Derpå sagde Gud til Jakob: "Drag op til Betel og bliv der og byg der et Alter for Gud, som åbenbarede sig for dig, da du flygtede for din Broder Esau!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
908Derpå sagde Gud til Noa og hans Sønner:
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
106Derpå sagde Gud: "Der blive en Hvælving midt i Vandene til at skille Vandene ad!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
114Derpå sagde Gud: "Der komme Lys på Himmelhvælvingen til at skille Dag fra Nat, og de skal være til Tegn og til Fastsættelse af Højtider, Dage og År
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
124Derpå sagde Gud: "Jorden frembringe levende Væsener efter deres Arter: Kvæg, Kryb og vildtlevende Dyr efter deres Arter! Og således skete det:
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
111Derpå sagde Gud: "Jorden lade fremspire grønne Urter, der bærer Frø, og Frugttræer, der bærer Frugt med Kærne, på Jorden!" Og således skete det:
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
126Derpå sagde Gud: "Lad os gøre Mennesker i vort Billede, så de ligner os, til at herske over Havets Fisk og Himmelens Fugle, Kvæget og alle vildtlevende Dyr på Jorden og alt Kryb,der kryber på Jorden!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
109Derpå sagde Gud: "Vandet under Himmelen samle sig på eet Sted, så det faste Land kommer til Syne!" Og således skete det;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
120Derpå sagde Gud: "Vandet vrimle med en Vrimmel af levende Væsener, og Fugle flyve over Jorden oppe under Himmelhvælvingen!" Og således skete det:
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1507Derpå sagde han til ham: "Jeg er Herren, som førte dig bort fra Ur Kasdim for at give dig dette Land i Eje!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2726Derpå sagde hans Fader Isak til ham: "Kom hen til mig og kys mig, min Søn!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
701Derpå sagde Herren til Noa: Gå ind i Arken med hele dit Hus, thi dig har jeg fundet retfærdig for mine Øjne i denne Slægt.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4723Derpå sagde Josef til Folket: "Nu har jeg købt eder og eders Jord til Farao; nu har I Såsæd til Jorden;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
5024Derpå sagde Josef til sine Brødre: "Jeg dør snart, men Gud vil se til eder og føre eder fra Landet her til det Land, han tilsvor Abraham, Isak og Jakob."
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1912Derpå sagde Mændene til Lot: "Hvem der ellers hører dig til her, dine Svigersønner, dine Sønner og Døtre, alle, som hører dig til i Byen, må du føre bort fra dette Sted;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3725Derpå satte de sig til at holde Måltid. Og da de så op, fik de Øje på en Karavane af Ismaeliter, der kom fra Gilead, og deres Kameler var belæssede med Tragakantgummi, Mastiksbalsam og Cistusharpiks, som de var på Vej til Ægypten med.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3203Derpå sendte Jakob Sendebud i Forvejen til sin Broder Esau i Se'irs Land på Edoms Højslette,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2014Derpå tog Abimelelk Småkvæg og Hornkvæg, Trælle og Trælkvinder og gav Abraham dem og sendte hans Hustru Sara tilbage til ham;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3606Derpå tog Esau sine Hustruer sine Sønner og Døtre, hele sin Husstand, sit Kvæg og al den Ejendom, han havde samlet sig i Kana'ans Land, og drog til Landet lige over for sin Broder Jakob;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
215Derpå tog Gud Herren Adam og satte ham i Edens Have til at dyrke og vogte den.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1808Derpå tog han Surmælk og Sødmælk og den tilberedte Kalv, satte det for dem og gik dem til Hånde under Træet, og de spiste.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4812Derpå tog Josef dem bort fra hans Knæ og kastede sig til Jorden. på sit Ansigt.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2715Derpå tog Rebekka sin ældste Søn Esaus Festklæder, som hun havde hos sig i Huset, og gav sin yngste Søn Jakob dem på;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2410Derpå tog Trællen ti af sin Herres Kameler og alle Hånde kostbare Gaver fra sin Herre og gav sig på Vej til Nakors By i Aram Naharajim.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
901Derpå velsignede Gud Noa og hans Sønner og sagde til dem: Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld Jorden!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4815Derpå velsignede han Josef og sagde: "Den Gud, for hvis Åsyn mine Fædre Abraham og Isak vandrede, den Gud, der har vogtet mig: fra min første Færd og til nu,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4710Derpå velsignede Jakob Farao og gik bort fra ham.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2219Derpå vendte Abraham tilbage til sine Drenge, og de brød op og tog sammen til Be'ersjeba. Og Abraham blev i Be'ersjeba.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2012Desuden er hun virkelig min Søster, min Faders Datter, kun ikke min Moders; men hun blev min Hustru.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
204Det er Himmelens og Jordens Skabelseshistorie. Da Gud Herren gjorde Jord og Himmel
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1519det er Keniterne, Henizziterne, Kadmoniterne,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2928Det gik Jakob ind på, og da Bryllupsugen var til Ende, gav Laban ham sin Datter Rakel til Hustru.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4521Det gjorde Israels Sønner så. Og efter Faraos Bud gav Josef dem Vogne og Rejsekost med;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3512det Land, jeg gav Abraham og Isak, giver jeg dig, og dit Afkom efter dig giver jeg Landet!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3129Det stod nu i min Magt at handle ilde med dig; men din Faders Gud sagde til mig i Nat: Vogt dig vel for at sige så meget som et ondt Ord til Jakob!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
31det sønderrevne bragte jeg dig ikke, men erstattede det selv; af min Hånd krævede du, hvad der blev stjålet både om Dagen og om Natten;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4128Det var det, jeg mente, når jeg sagde til Farao: Hvad Gud vil gøre, har han ladet Farao skue!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3619Det var Esaus Sønner, og det var deres Stammehøvdinger; det var Edom.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
26Det var Isak og Rebekka en Hjertesorg.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2516Det var Ismaels Sønner, og det var deres Navne i deres Indhegninger og Teltlejre, tolv Høvdinger med deres Stammer.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1020Det var Kams Sønner efter deres Slægter og Tungemål i deres Lande og Folk.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4615det var Leos Sønner, som hun fødte Jakob i Paddan-Aram; desuden fødte hun ham Datteren Dina; det samlede Tal på hans Sønner og Døtre var tre og tredive.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
10Det var Noas Sønners Slægter efter deres Nedstamning, i deres Folk; fra dem nedstammer Folkene, som efter Vandfloden bredte sig på Jorden.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
919det var Noas tre Sønner, og fra dem stammer hele Jordens Befolkning.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4622det var Rakels Sønner, som hun fødte Jakob, fjorten i alt;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1031Det var Sems Sønner efter deres Slægter og Tungemål i deres Lande og Folk.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4625det var Sønnerne af Bilha, som Laban gav Rakel, og som fødte Jakob dem, syv i alt.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4618det var Sønnerne af Zilpo, som Laban gav sin Datter Lea, og som fødte Jakob dem, seksten i alt;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1825Det være langt fra dig at handle således: at ihjelslå retfærdige sammen med gudløse, så de retfærdige får samme Skæbne som de gudløse - det være langt.fra dig! Skulde den, der dømmer hele Jorden, ikke selv øve Ret?"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2519Dette er Abrahams Søn Isaks Slægtebog. Abraham avlede Isak.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2512Dette er Abrahams Søn Ismaels Slægtebog, hvem Saras Trælkvinde, Ægypterinden Hagar, fødte ham.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
501Dette er Adams Slægtebog. Dengang Gud skabte Mennesket, gjorde han det i Guds Billede;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3609Dette er Esaus Slægtebog, han, som var Stamfader til Edomiterne i Seirs Bjerge.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3601Dette er Esaus, det er Edoms, Slægtsbog.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3702Dette er Jakobs Slægtebog. Da Josef var sytten År gammel, vogtede han Småkvæget sammen med sine Brødre; som Dreng var han hos sin Faders Hustruer Bilhas og Zilpas Sønner, og han bragte ondt Rygte om dem til deres Fader.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
609Dette er Noas Slægtebog. Noa var en retfærdig, ustraffelig Mand blandt sine samtidige; Noa vandrede med Gud.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1001Dette er Noas Sønner, Sem, Kam og Jafets Slægtebog. Efter Vandfloden fødtes der dem Sønner.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1110Dette er Sems Slægtebog. Da Sem var 100 År gammel, avlede han Arpaksjad, to År efter Vandfloden;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1127Dette er Taras Slægtebog. Tara avlede Abram, Nako og Haran. Haran avlede Lot.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4822Dig giver jeg ud over dine Brødre en Højderyg, som jeg har fravristet Amonterne med mit Sværd og min Bue!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4926Din Faders Velsignelser overgår de ældgamle Bjerges Velsignelser, de evige Højes Herlighed. Måtte de komme over Josefs Hoved, over Issen på Fyrsten blandt Brødre!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1919Din Træl har jo fundet Nåde for dine Øjne, og du har vist mig stor Godhed og frelst mit Liv; men jeg kan ikke nå op i Bjergene og undfly Ulykken; den indhenter mig så jeg mister Livet.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3220Din Træl Jakob kommer selv bagefter! Thi han tænkte: Jeg vil søge at forsone ham ved den Gave. der drager foran, og først bagefter vil jeg træde frem for ham; måske han da tager venligt imod mig!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3621Disjon, Ezer og Risjon. Det var Horiternes Stammebøvdinger, Seirs Sønner i Edoms Land.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3630Disjon, Ezer og Risjon. Det var Horiternes Stammehøvdinger efter deres Stammer i Seirs Land.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
46disse Mænd er Hyrder, thi de driver Kvægavl, og de har bragt deres Småkvæg og Hornkvæg og alt, hvad de ejer, med.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3421Disse Mænd er os velsindede; lad dem bosætte sig og drage frit om her i Landet, der er jo Plads nok til dem i Landet; deres Døtre vil vi tage til Hustruer og give dem vore Døtre til Hustruer!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2814dit Afkom skal blive som Jordens Støv, og du skal brede dig mod Vest og Øst, mod Nord og Syd; og i dig og i din Sæd skal alle Jordens Slægter velsignes;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
904Dog Kød med Sjælen, det er Blodet, må I ikke spise!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1514Dog vil jeg også dømme det Folk, de kommer til at trælle for, og siden skal de vandre ud med meget Gods.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4623Dons Søn Husjim;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1317Drag nu gennem Landet på Kryds og tværs, thi dig giver jeg det!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2802Drag til Paddan-Aram, til din Morfader Betuels Hus, og tag dig der en af din Morbroder Labans Døtre til Hustru!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2108Drengen voksede til og blev vænnet fra, og Abraham gjorde et stort Gæstebud, den dag Isak blev vænnet fra.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2527Drengene voksede til, og Esau blev en dygtig Jæger, der færdedes i Ødemarken, men Jakob en fredsommelig Mand, en Mand, som boede i Telt.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4005drømte Ægypterkongens Mundskænk og Bager, som sad i Fængselet, samme Nat hver sin Drøm med sin særlige Betydning.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
31Du har jo nu gennemsøgt alle mine Ting! Hvad har du fundet af alle dine Sager? Læg det frem for mine Frænder og dine Frænder, at de kan dømme os to imellem!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3212Du har jo selv sagt, at du vil gøre vel imod mig og gøre mit Afkom som Havets Sand, der ikke kan tælles for Mængde!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3128Du lod mig ikke kysse mine Sønner og Døtre - sandelig, det var dårligt gjort af dig!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
616du skal anbringe Taget på Arken, og det skal ikke rage længer ud end een Alen fra oven; på Arkens Side skal du sætte Døren, og du skal indrette den med et nederste, et mellemste og et øverste Stokværk.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
41du skal forestå mit Hus, og efter dit Ord skal alt mit Folk rette sig; kun Tronen vil jeg have forud for dig."
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4904Du skummer over som Vandet, men du mister din Forret; thi du besteg din Faders Leje.Skændigt handled du da han besteg mit Leje!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
407Du ved, at når du handler vel, kan du løfte Hovedet frit; men handler du ikke vel, så lurer Synden ved Døren; dens Attrå står til dig, men du skal herske over den!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
30Dyrene parrede sig foran Grenene og fødte så stribet, spættet og blakket Afkom.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1025Eber fødtes der to Sønner; den ene hed Peleg, thi på hans Tid adsplittedes Jordens Befolkning, og hans Broder hed Joktan.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
5014Efter at have jordet sin Fader vendte Josef tilbage til Ægypten med sine Brødre og alle dem, der var draget op med ham til hans Faders Jordefærd.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1314Efter at Lot havde skilt sig fra Abram, sagde Herren til denne: "Løft dit Blik og se dig om der, hvor du står, mod Nord, mod Syd, mod Øst og mod Vest;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4103efter dem steg der syv andre Køer op af Nilen, usle at se til og magre, og de stillede sig ved Siden af de første Køer på Nilens Bred;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4119efter dem steg der syv andre Køer op, ringe, såre usle og magre, så usle Dyr har jeg ikke set nogensteds i Ægypten;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4801Efter disse Begivenheder fik Josef Melding om, at hans Fader var syg. Da tog han sine Sønner, Manasse og Efraim, med sig
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2220Efter disse Begivenheder meldte man Abraham: "Også Milka har født din Broder Nakor Sønner:
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2201Efter disse Begivenheder satte Gud Abraham på Prøve og sagde til ham: "Abraham!" Han svarede: "Se, her er jeg!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3611Elifazs Sønner var Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4909En Løveunge er Juda. Fra Rov stiger du op, min Søn! Han ligger og strækker sig som en Løve, ja, som en Løvinde, hvo tør vække ham!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2416en såre smuk Kvinde, Jomfru, endnu ikke kendt af nogen Mand. Hun steg ned til Kilden, fyldte sin Krukke og steg op igen.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3824En tre Måneders Tid efter meldte man Juda: "Din Sønnekone Tamar har øvet Utugt og er blevet frugtsommelig!" Da sagde Juda: "Før hende ud, for at hun kan blive brændt!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1715Endvidere sagde Gud til Abraham: "Din Hustru Saraj skal du ikke mere kalde Saraj, hendes Navn skal være Sara;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4219Er I virkelig ærlige Folk, lad så en af eder blive tilbage som Fange i det Fængsel, som I sad i, medens I andre drager hjem med Korn til at stille Hungeren i eders Huse;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
25Esau svarede: "Jeg er jo lige ved at omkomme; hvad bryder jeg mig om min Førstefødselsret!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3602Esau tog sine Hustruer af Kana'ans Døtre: Ada, en Datter af Hetiten Elon, Oholibama, en Datter af Ana, Hivviten Zibons Søn,
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4922Et yppigt Vintræ er Josef, et yppigt Vintræ ved Kilden, Ranker slynger sig over Muren.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4915fandt Hvilen sød og Landet lifligt; derfor bøjed han Ryg under Byrden og blev en ufri Træl.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4708Farao spurgte Jakob: "Hvor mange er dine Leveår?"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
720femten Alen stod Vandet over dem, så Bjergene stod helt under Vand.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
602fik Gudssønnerne Øje på Menneskedøtrenes Skønhed, og de tog: så mange af dem, som de lystede, til Hustruer.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
41for at Afgrøden kan tjene til Forråd for Landet i Hungersnødens syv År, som skal komme over Ægypten, at ikke Landet skal gå til Grunde ved Hungersnøden."
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4907Forbandet være deres Vrede, så vild den er, deres Hidsighed, så voldsom den er! Jeg spreder dem i Jakob, splitter dem ad i Israel!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
2605fordi Abraham adlød mine Ord og holdt sig mine Forskrifter efterrettelig, mine Bud, Anordninger og Love."
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
3412forlang så høj en Brudesum og Gave, I vil; jeg giver, hvad I kræver, når I blot vil give mig Pigen til Hustru!"
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1005fra dem nedstammer de fjerne Strandes Folk. Det var Jafets Sønner i deres Lande, hver med sit Tungemål, efter deres Slægter og i deres Folkeslag.
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1011fra dette Land drog han til Assyrien og byggede Nineve, Rehobot- Ir, Kela
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
4925fra din Faders Gud han hjælpe dig!Og Gud den Almægtige, han velsigne dig med Himmelens Velsignelser oventil og Dybets Velsignelser nedentil, med Brysters og Moderlivs Velsignelser!
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1010Fra først af omfattede hans Rige Babel, Erelk, Akkad og Kalne i Sinear;
1MosebogDette er Biblen på dansk (DN1933)danish
1704Fra min Side er min Pagt med dig, at du skal blive Fader til en Mængde Folk;

>>>