Genesis
<<< 26-22 >>>

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
2622וַיַּעְתֵּ֣ק מִשָּׁ֗ם וַיַּחְפֹּר֙ בְּאֵ֣ר אַחֶ֔רֶת וְלֹ֥א רָב֖וּ עָלֶ֑יהָ וַיִּקְרָ֤א שְׁמָהּ֙ רְחֹב֔וֹת וַיֹּ֗אמֶר כִּֽי־עַתָּ֞ה הִרְחִ֧יב יְהוָ֛ה לָ֖נוּ וּפָרִ֥ינוּ בָאָֽרֶץ׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
2622ἀπάρας δὲ ἐκεῖθεν ὤρυξεν φρέαρ ἕτερον, καὶ οὐκ ἐμαχέσαντο περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐπωνόμασεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εὐρυχωρία λέγων Διότι νῦν ἐπλάτυνεν κύριος ἡμῖν καὶ ηὔξησεν ἡμᾶς ἐπὶ τῆς γῆς.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
2622Profectus inde fodit alium puteum, pro quo non contenderunt: itaque vocavit nomen ejus Latitudo, dicens: Nunc dilatavit nos Dominus, et fecit crescere super terram.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
2622Allora si mosse di l e scav un altro pozzo, per il quale non litigarono; allora egli lo chiam Recobt e disse: "Ora il Signore ci ha dato spazio libero perch noi prosperiamo nel paese".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
2622Y apartse de all, y abri otro pozo, y no rieron sobre l: y llam su nombre Rehoboth, y dijo: Porque ahora nos ha hecho ensanchar Jehov y fructificaremos en la tierra.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
2622Alors il partit de l et creusa un autre puits, pour lequel ils ne disputrent point; et il l'appela: Rehoboth (largeurs), et dit: C'est que l'ternel nous a maintenant mis au large, et nous fructifierons dans le pays.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
2622Il se transporta de l, et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle; et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'ternel nous a maintenant mis au large, et nous prosprerons dans le pays.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
2622Then he went away from there, and made another water-hole, about which there was no fighting: so he gave it the name of Rehoboth, for he said, Now the Lord has made room for us, and we will have fruit in this land.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
2622And he departed thence and dug another well; and they did not strive about that; and he named the name of it, Room, saying, Because now the Lord has made room for us, and has increased us upon the earth.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
2622And he removed thence and dug another well; and they did not strive for that. And he called the name of it Rehoboth, and said, For now Jehovah has made room for us, and we shall be fruitful in the land.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
2622Going forward from thence, he digged another well, for which they contended not: therefore he called the name thereof, Latitude, saying: Now hath the Lord given us room, and made us to increase upon the earth.
GenesisKing James Version (KJV)english5
2622And he removed from thence, and digged another well; and for that they strove not: and he called the name of it Rehoboth; and he said, For now the Lord hath made room for us, and we shall be fruitful in the land.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
2622He left that place, and dug another well. They didn't argue over that one. So he called it Rehoboth. He said, "For now Yahweh has made room for us, and we will be fruitful in the land."
GenesisWycliffe Bible (WYCLIFFE)english7
2622And he yede forth fro thennus, and diggide another pit, for which thei stryueden not, therfor he clepid the name of that pit largenesse; and seide, Now God hath alargid vs, and hath maad to encreesse on erthe.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
2622And he removeth from thence, and diggeth another well, and they have not striven for it, and he calleth its name Enlargements, and saith, 'For -- now hath Jehovah given enlargement to us, and we have been fruitful in the land.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
2622And he removed from thence, and digged another well; and for that they strove not: and he called the name of it Rehoboth; and he said, For now Jehovah hath made room for us, and we shall be fruitful in the land.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
2622Da machte er sich von dannen und grub einen andern Brunnen. Darber zankten sie sich nicht; darum hie er ihn Rehoboth und sprach: Nun hat uns der HERR Raum gemacht und uns wachsen lassen im Lande.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
2622Darauf zog er von dort weiter und grub wieder einen Brunnen, ber den dann kein Streit mehr entstand; daher nannte er ihn Freier Raum, indem er sagte: "Jetzt hat der HERR uns freien Raum geschafft, so da wir uns im Lande ausbreiten knnen."
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
2622Dann zog er weiter von dort hinweg und grub einen anderen Brunnen. ber den gerieten sie nicht in Streit; daher nannte er ihn "Rehoboth" und sprach: Nun hat uns Jahwe freien Raum geschafft, da wir uns ausbreiten knnen im Lande!
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
2622Und er brach auf von dannen und grub einen anderen Brunnen, und ber diesen haderten sie nicht; und er gab ihm den Namen Rechoboth und sprach: Denn nun hat Jehova uns Raum gemacht, und wir werden fruchtbar sein im Lande.
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
2622Toen trok hij ook vandaar weg, en groef weer een andere put, waarover geen twist meer ontstond. Hij noemde hem Rechobot; want hij zeide: Nu heeft Jahweh ons ruimte gemaakt, zodat we in het land kunnen groeien.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
2622S flyttede han derfra og lod grave en ny Brnd; og da de ikke yppede Kiv om den, kaldte han den Rehobot, idet han sagde: "Nu har Herren skaffet os Plads, s vi kan blive talrige i Landet"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
2622Sedan begav han sig drifrn till en annan plats och grvde ter en brunn; om den tvistade de icke. Drfr gav han denna namnet Rehobot, i det han sade: "Nu har ju HERREN givit oss utrymme, s att vi kunna frka oss i landet."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
2622S brt han op derfra og gravde ennu en brnn; den trettet de ikke om; og han kalte den Rehobot[c] og sa: Nu har Herren gjort det rummelig for oss, s vi kan bli tallrike i landet.
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
2622Sitten hn muutti sielt pois ja kaivoi viel yhden kaivon. Siit ei syntynyt riitaa. Senthden hn nimitti sen Rehobotiksi ja sanoi: "Nyt Herra on antanut meille tilaa, niin ett voimme lisnty maassa".
Prvn Kniha MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
2622I hnul se odtud, a kopal jinou studnici, o kterouž se nevadili; protož nazval jmno jej Rehobot. Nebo řekl: Nyn uprostrannil nm Hospodin, a vzrostli jsme na zemi.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
2622s tovbb vonula onnan s sa ms ktat, a mely miatt nem versengnek; azrt nevez nevt Rehobthnak, s monda: Immr tgas helyet szerzett az r minknk, s szaporodhatunk a fldn.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
2622Tada se podiže odande, i iskopa drugi studenac, i oko njega ne bi svaðe; zato ga nazva Rehovot, govorei: sad nam dade Gospod prostora da rastemo u ovoj zemlji.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
2622Ather ai u largua q andej dhe hapi nj pus tjetr pr t cilin nuk pati kundrshtim. Dhe ai e quajti at Rehoboth, sepse ai tha: "Tani Zoti na ka vn larg dhe ne do t kemi mbarsi n kt vend".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
2622И он двинулся отсюда и выкопал иной колодезь, о котором уже не спорили, и нарек ему имя: Реховоф, ибо, сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле.

Genesis
<<< 26-22 >>>