Genesis
<<< 19-17 >>>

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

בראשיתThe Westminster Leningrad Codex (WLC)hebrew
1917וַיְהִי֩ כְהוֹצִיאָ֨ם אֹתָ֜ם הַח֗וּצָה וַיֹּ֙אמֶר֙ הִמָּלֵ֣ט עַל־נַפְשֶׁ֔ךָ אַל־תַּבִּ֣יט אַחֲרֶ֔יךָ וְאַֽל־תַּעֲמֹ֖ד בְּכָל־הַכִּכָּ֑ר הָהָ֥רָה הִמָּלֵ֖ט פֶּן־תִּסָּפֶֽה׃
ΓΕΝΕΣΙΣSeptuagintagreek
1917καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἐξήγαγον αὐτοὺς ἔξω. καὶ εἶπαν Σῴζων σῷζε τὴν σεαυτοῦ ψυχήν· μὴ περιβλέψῃς εἰς τὰ ὀπίσω μηδὲ στῇς ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ· εἰς τὸ ὄρος σῴζου, μήποτε συμπαραλημφθῇς.
GenesisBiblia Sacra Vulgata (VULC)latin
1917Eduxeruntque eum, et posuerunt extra civitatem: ibique locuti sunt ad eum, dicentes: Salva animam tuam: noli respicere post tergum, nec stes in omni circa regione: sed in monte salvum te fac, ne et tu simul pereas.
GenesiConferenza Episcopale Italiana (CEI)italian
1917Dopo averli condotti fuori, uno di loro disse: "Fuggi, per la tua vita. Non guardare indietro e non fermarti dentro la valle: fuggi sulle montagne, per non essere travolto!".
GénesisReina-Valera Antigua (RVA)spanish
1917Y fu que cuando los hubo sacado fuera, dijo: Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas.
GenèseFrench Ostervald Bible (FOB)french1
1917Or, ds qu'ils les eurent fait sortir, l'un d'eux dit: Sauve ta vie; ne regarde point derrire toi, et ne t'arrte en aucun endroit de la plaine; sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne prisses.
GenèseLouis Segond (LSG)french2
1917Aprs les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: Sauve-toi, pour ta vie; ne regarde pas derrire toi, et ne t'arrte pas dans toute la plaine; sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne prisses.
GenesisBible in Basic English (BBE)english1
1917And when they had put them out, he said, Go for your life, without looking back or waiting in the lowland; go quickly to the mountain or you will come to destruction.
GenesisBritish English Septuagint 2012 (LXX2012)english2
1917And it came to pass when they brought them out, that they said, Save your own life by all means; look not round to that which is behind, nor stay in all the country round about, escape to the mountain, lest perhaps you be overtaken together with them.
GenesisDarby Translation (DARBY)english3
1917And it came to pass when they had brought them outside, that he said, Escape for thy life: look not behind thee, neither stay thou in all the plain: escape to the mountain, lest thou perish.
GenesisDouay-Rheims 1899 American Edition (DRA)english4
1917And they brought him forth, and set him without the city: and there they spoke to him, saying: Save thy life: look not back, neither stay thou in all the country about: but save thyself in the mountain, lest thou be also consumed.
GenesisKing James Version (KJV)english5
1917And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life; look not behind thee, neither stay thou in all the plain; escape to the mountain, lest thou be consumed.
GenesisWorld English Bible (WEB)english6
1917It came to pass, when they had taken them out, that he said, "Escape for your life! Don't look behind you, and don't stay anywhere in the plain. Escape to the mountains, lest you be consumed!"
GenesisWycliffe Bible (WYCLIFFE)english7
1917And thei ledden out hym, and settiden with out the citee. There thei spaken to him, and seiden, Saue thou thi lijf; nyle thou biholde bihynde thi bac, nether stond thou in al the cuntre aboute, but make thee saaf in the hil; lest also thou perische togidere.
GenesisYoung's Literal Translation (YLT)english8
1917And it cometh to pass when he hath brought them out without, that he saith, 'Escape for thy life; look not expectingly behind thee, nor stand thou in all the circuit; to the mountain escape, lest thou be consumed.'
GenesisAmerican Standard Version (ASV)english9
1917And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that he said, Escape for thy life; look not behind thee, neither stay thou in all the Plain; escape to the mountain, lest thou be consumed.
1MoseGerman Luther Bible 1912 (L1912)german1
1917Und als sie ihn hatten hinausgebracht, sprach er: Errette dein Seele und sieh nicht hinter dich; auch stehe nicht in dieser ganzen Gegend. Auf den Berg rette dich, da du nicht umkommst.
1MoseMenge Bibel (MB)german2
1917Als sie nun mit ihnen drauen im Freien waren, sagte der eine: "Rette dich: es gilt dein Leben! Sieh dich nicht um und bleibe nirgends in der Jordan-Ebene stehen! Rette dich in das Gebirge, damit du nicht auch ums Leben kommst!"
1MoseGerman Textbibel (TxtB)german3
1917Und whrend sie sie hinausbrachten, sprachen sie: Rette dich, es gilt dein Leben! Sieh' dich nicht um und bleibe nirgends stehen in der Niederung. Auf das Gebirge rette dich, damit du nicht mit weggerafft wirst!
1MoseGerman Unrevised Elberfelder Bible (deuelo)german4
1917Und es geschah, als sie sie hinausgefhrt hatten ins Freie, da sprach er: Rette dich um deines Lebens willen; sieh nicht hinter dich, und bleibe nicht stehen in der ganzen Ebene; rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft werdest!
GenesisDutch Bible 1939 (nld1939)dutch
1917En toen zij hen buiten hadden gebracht, zeiden zij: Vlucht, want het gaat om uw leven; kijk niet om, blijf nergens in de buurt staan, maar vlucht naar de bergen, als ge niet mee wilt omkomen.
1MosebogDette er Biblen p dansk (DN1933)danish
1917Og idet de frte dem uden for Byen, sagde de: "Det glder dit Liv! Se dig ikke tilbage og stands ikke nogensteds i Jordanegnen, men red dig op i Bjergene, for at du ikke skal omkomme!"
1MosebokSvenska 1917 (SV1917)swedish
1917Och medan de frde dem ut, sade den ene: "Fly fr ditt livs skull; se dig icke tillbaka, och drj ingenstdes p Sltten. Fly undan till bergen, s att du icke frgs."
1MosebokDet Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)norwegian
1917Da de hadde frt dem ut, sa den ene: Fly for ditt livs skyld, se dig ikke tilbake og stans ikke p hele sletten, fly op i fjellene, forat du ikke skal bli revet bort!
1MooseksenRaamattu 1933/38 (R1933)finnish
1917Ja viedessn heit ulos sanoi mies: "Pakene henkesi thden, l katso taaksesi lk pyshdy mihinkn lakeudella. Pakene vuorille, ettet hukkuisi."
Prvn Kniha MojžšovaBible Kralick 1613 (BKR)czech
1917A stalo se, když je vedli ven, řekl jeden: Zachovejž život svůj, neohldej se zpět, ani se zastavuj na vš tto rovině; ujdi na horu, abys nezahynul.
MózesHungarian Kroli (KAR)hungarian
1917s ln mikor kivivk ket, monda az [egyik:] Mentsd meg a te letedet, htra ne tekints, s meg ne llj a krnyken; a hegyre meneklj, hogy el ne veszsz.
PostanakSerbian Bible (SRP1865)serbian
1917I kad ih izvedoše napolje, ree jedan: izbavi dušu svoju i ne obziri se natrag, i u cijeloj ovoj ravni da nijesi stao; bježi na ono brdo, da ne pogineš.
ZanafillaAlbanian Bible (ALS)albanian
1917Ndrsa po i onin jasht, njri prej tyre tha: "Ik shpejt pr t shptuar jetn tnde! Mos shiko prapa e mos u ndal n asnj vend t fushs; shpto n mal q t mos vdessh!".
БытиеRussian Synodal Translation (RUSSYN)russian
1917Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть.

Genesis
<<< 19-17 >>>