Α, α Alpha (ἄλφα) a
Β, β Beta (βῆτα) b
Γ, γ Gamma (γάμμα) g
Δ, δ Delta (δέλτα) d
Ε, ε Epsilon (ἔ ψιλόν) e
Ζ, ζ Zeta (ζῆτα) z
Η, η Eta (ἦτα) ɛː
Θ, θ Theta (θῆτα)
Ι, ι Iota (ἰῶτα)
Κ, κ Kappa (κάππα) k
Λ, λ Lambda (λάμβδα) l
Μ, μ My (μῦ) m
Ν, ν Ny (νῦ) n
Ξ, ξ Xi (ξῖ) x
Ο, ο Omikron (ὄ μικρόν) o
Π, π Pi (πῖ) p
Ρ, ρ Rho (ῥῶ) r
Σ, σ Sigma (σῖγμα) s
Τ, τ Tau (ταῦ) t
Υ, υ Ypsilon (ὔ ψιλόν) y
Φ, φ Phi (φῖ) ph
Χ, χ Chi (χῖ)
Ψ, ψ Psi (ψῖ) ps
Ω, ω Omega (ὦ μέγα) ɔː

Inhalt Schriftzeichen operone